арнайы педагогика тарихы


<question1>Арнайы педагогиканың пәні
<variant> арнайы оқытудың теориясы мен тәжірибесі
<variant> кемтар балаланың ерекшеліктері мен өзгешелігі
<variant> арнайы мектепте тәрбиелеудің әдістемесі
<variant> бала мен жасөспірімнің дене этиологиясы
<variant> дамуында кемістігі бар балаларды әлеуметтік бейімдеу
<question1>Арнайы педагогиканың объектісі
<variant> мүмкіндіктері шектеулі балаларға арнайы білім беру үрдісі
<variant> мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтік бейімдеу
<variant> мүмкіндігі шектеулі тұлға және қоғамға қосу
<variant> арнайы мектептегі түзету шараларының жүйесі
<variant> жалпы білім беру мекемесіндегі біртұтас педгогикалық үрдіс
<question1>Арнайы педагогиканың негізгі мақсаты
<variant> дамушы тұлғаны әлеуметтендіру және өзін - өзі қызмет көрсетуді үйрету
<variant> мүмкіндіктері шектеулі балаларды жеткілікті қоғамдық өмірге енгізу
<variant> медициналық - педагогикалық шаралар арқылы даму кемістіктерін түзету
<variant> бала бойындағы кемістіктеріді педагогикалық құралдар арқылы теңестіру
<variant> мүмкіндіктері шектеулі балаларды оңалту және абилитациялау жұмыстары
<question1>Арнайы педагогиканың міндеттер жүйесіне кірмейді.
<variant> кемтар тұлғаға әлеуметтік жеңілдіктерді төлеу бағдарламаларын әзірлеу <variant> арнайы білім берудің педагогикалық жүйелер дамуын болжау жұмыстары
<variant> мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды педагогикалық анықтамаларын әзірлеу
<variant> кемтар тұлғаға әлеуметтік жеңілдіктерді төлеу бағдарламалырын әзірлеу
<variant> мүмкіндіктері шектеулі кәсіби бағыттау бағдарламасын өңдеу мен енгізу
<question1>Арнайы педагогиканың анықтамасы:
<variant> мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту, түзету, тәрбиелеу
<variant> балаларды оқыту туралы педагогикалық ғылым
<variant> арнайы педагогикалық шаралар жүйесі
<variant> мүмкіндіктері шектеулі балалар білім беру жүйесі
<variant> балалардың даму ерекшеліктері туралы ғылым
<question1>Арнайы білім беруде түзету термині білдіреді:
<variant> дамудағы кемістіктерді азайту, түзету, жоюға бағытталған
<variant> түзетуге бағытталған ағза функцияларын қайта құру процесі
<variant> дамытуға бағытталған педагогикалық құралдар жүйесі
<variant> түрлі дәйекті әрекетке дайындауға бағытталған шаралар
<variant> оқыту процесін жеңілдететін әдіс-тәсілдер жүйесі
<question1> Ақыл ес кемшіліктердің клиникалық мінездемелерін кім зерттеп топтастырды?
<variant>Ляпидевский
<variant>Выгодский
<variant> Левина
<variant>Замский
<variant> Леонгард
<question1> Қанша топтамаға М.С. Певзнер патогенез арқылы ақыл ес шектелгенді бөледі?
<variant>4
<variant>3
<variant> 2
<variant>5
<variant> 6
<question1> Кеңістікті бағдарлау - түзету жұмыстары бойынша дамуында кемістігі бар балалар үшін арнайы жұмыстар жүргізіледі:
<variant> көру кемістігі бар балалар
<variant> зияты шамалы зақымдалған балалар
<variant> психикалық дамуы тежелген балалар
<variant> естуінде кемістігі бар балалар
<variant> сөйлеуінде кемістігі бар балалар
<question1> Арнайы мектептерде оқыту процесінің құрамын толық көрсететін нұсқа:
<variant> қабылдау, түйсіну , бекіту, қолдану
<variant> оқыту, қайталау, бекіту, қолдау
<variant> түсіндіру, бекіту, оқыту, қолдану
<variant> құрал, қағидалар, мазмұны, әдістер
<variant>қалыптастыру және іс-тәжірибеде қолдан
<question1> Қабылдаған материалды тереңдетіп түсіндіруге бағытталған ойдың, заттық құбылыстың, олардың бейнелерінің маңызын білдіретін күрделі процесс:
<variant> түйсіну
<variant> қабылдау
<variant> қолдану
<variant> бекіту
<variant> қайталау
<question1> Арнайы білім берудегі түзету-теңестіру бағыты туралы қағидасы:
<variant> дамудағы кемістіктерді түзетуді қамтамасыз ету
<variant> оқу процесінде танымдық-сезімдік тәжірибесіне сүйену
<variant> оқыту тәсілдері мен құралдарын кеңінен пайдалану
<variant> оқыту кезіндегі оқушылардың дербес ерекшеліктерін ескеруді
<variant> әртүрлі заттық - практикалық әрекеттерді кеңінен пайдалану
<question1> Жүйелік және бірізділік қағидасы мына жағдайларда нақтыланады:
<variant> пәнаралық қатынастарды қамтамасыздандырған жағдайда
<variant> білімді саңалы меңгеріп, ұзақ есте сақтағанда
<variant> оқу материалын қабылдау үшін барлық сақталған анализаторларды пайдалануда
<variant> жолдастарының жауаптарын белсенді түрде толықтырып, сұрақтарға жауап беруі
<variant> оқу матриалының мазмұны күрделеніп және көлемі ұлғайғанда
<question1> Қазіргі адамгершілікті көзқарасқа сәйкес әр адам ерекшелігіне және шектеулігіне қарамастан білім алу құқығын мойындайтын принцип:
<variant>Педагогикалық оптимизм туралы
<variant>Ерте жастан педагогикалық көмек көрсету
<variant>Білім беруде әлеуметтік бейімдеу бағытын қамтамасыз ету туралы
<variant>Арнайы оқытудың түзету-теңестіру бағыты туралы
<variant>Арнайы оқыту мен тәрбиелеудегі әрекет арқылы ықпал ету туралы
<question1> Бала дамуындағы қазіргі біріншілік бұзылудың көріну кезінен бастап, мақсатты түзету – педагогикалық көмек көрсету кезеңі арасындағы уақыттың қысқаруын нақтылайтын принцип:
<variant>ерте педагогикалық көмек көрсету
<variant>педагогикалық оптимизм
<variant>педагогтың жетекшілік етуі
<variant>оқытуда әрекеттік жол табуы
<variant>ойлау және қарым - қатынас, тілді дамыту
<question1>Білім берудегі түзету теңестіру бағыты туралы қағидасы ұсынады:
<variant>даму кемістіктерін түзету үшін сақталған анализаторларға сүйене отырып білім беру процесін ұйымдастыру
<variant>мүмкіншіліктері шектеулі адамдардың "әлеуметтік құлдырауын азайту және жеңуді" ұйымдастыру
<variant>арнайы білім беруде заттық практикалық теңестіру құрал ретінде пайдалану
<variant>әр балаланың ерекшелігіне сәйкес оқытуда барлық жағдай жасау
<variant>оқыту процесінде көрнекілікті міндетті түрде қолдану
<question1>Дамудың терең өзгешелігіне байланысты танымдық оқыту әрекетінде қиналып немесе өз бетінше орындай алмауды анықтайтын қағида:
<variant>арнайы педагогтың жетекшілік ету қажеттілігі <variant>білім берудің әлеуметтік - бейімдеу бағыты
<variant>жеке дара және топтық жол табу арқылы оқыту
<variant>практика және теория байланысы
<variant>білім берудегі әрекеттік жол табу
<question1>Заттық - практикалық әрекеттесуге үйрену туралы қағиданың орындалуы нақты байланысты жағдайлар:
<variant>заттар мен құбылыстарды логикалық тұрақтандыру іскерлігімен
<variant>сабақта оқушылар жұмыстарының әр түрлі формаларын пайдалумен
<variant>практикалық әрекеттерді еріксіз есте сақтауды қамтамасыздандырумен
<variant>оқушылардың танымдық әрекетін жетілдірумен
<variant>танымдық процестерді қалпына келтірумен
<question1>Саналы меңгерілген білімді ұзақ есте сақтау негізінде қажетті жағдайда қолдану мен болашақта кеңейтуді ұсынатын қағида:
<variant>оқытудың беріктігі туралы қағида
<variant>білім берудің логикалық аяқталуы туралы қағида
<variant>пәнаралық байланыс туралы қағида
<variant>оқытудағы саналық пен белсендік туралы қағида
<variant>оқытудағы жүйектілік туралы қағида
<question1>Арнайы білім беру технологиясы:
<variant>кепілдік беретін педагогикалық әрекеттерді ғылыми тұрғыда жобалау
<variant>танымдық - оқыту әрекетінің процесі
<variant>оқушымен мұғалім ара қатынасының белсенді тәсілі
<variant>оқыту және үйрету әдістері
<variant>тәрбиелеу және оқыту әдістері мен тәсілдерін бөлу
<question1>Гальпериннің концепциясы
<variant>Ақыл-ой іс-әрекетін этаптармен қалыптастыру
<variant> Әлеументтену
<variant>Қалыптастыру
<variant>Бөлінген әдістерді қалыптастыру
<variant>Тұлғаны қалыптастыру
<question1> «Бейімдеу» әдістемесі білдіреді:
<variant>Әдістемелерді айқындау процесі, тесттік нормаларын құру
<variant>Берілген тесттің орташа бағасы, тесттік нормаларын құру
<variant>Жаңа тесттерді құру процесі
<variant>Тестті қолданудың нәтижелігі
<variant>Әдістемелерді орындау нақтылығы
<question1> Интеллект:
<variant>Танымдық әрекеттерінің жиынтығы
<variant>Дамудың жақын аймағы
<variant>Тұлғаның ерік сапасы
<variant>Іс әрекет түрткісі
<variant>Актуальды даму аймағы
<question1>Диагностикалық әдістері стандарттаған жетекші:<variant>Д.Б.Эльконин
<variant>Л.С.Выготский
<variant>А.В.Запарожец
<variant>Р.С. Немов
<variant>П.Я. Гальперин
<question1>Олигофренияның көп тараған түрі<variant>Дебил
<variant>Имбецил
<variant>Идиотия
<variant>Деменция
<variant>Психикалық дамудың тежелуі
<question1>Жалпы білім беру жүйесінде үлгермейтін балалардың біраз бөлігін құрайтын аномальды балалар категориясы:
<variant>Психикалық дамуы тежелген балалар
<variant>Дебил және Имбецил деңгейдегі балалар
<variant>Имбецил балалар
<variant>Идиот балалар
<variant>Деменциясы бар балалар
<question1>Аутизм синдромын алғаш сипаттаған ғалым:
<variant>А.Каннер
<variant>Л.С.Выготский
<variant>А.Р.Лурия
<variant>Л.И.Бажович
<variant>М.С.Певзнер
<question1>Арнайы психологияға байланысты емес ғылымдар:<variant>Әскери, ғарыштық, инженерлік психология
<variant>Педагогика, арнайы педагогика
<variant>Философия, тарих, әлеументтану, құқық
<variant>Жалпы психология, дефектология негіздер
<variant>Биология, анатомия, генетика, физиология, медицина
<question1>Педагогикалық мақсаттарды шешуге бағытталаған:
<variant>білім беру технологиясы
<variant>тәрбиелеу және білім беру әдістер жүйесі
<variant>педагогикалық технология
<variant>оқыту теориясы
<variant>оқушылардың оқу- танымдық әрекетінің тәсілдері
<question1>Дамуында кемістігі бар балаларды оқытудың басты кезеңдерінде қолданылатын әдістер тобы:
<variant>практикалық және көрнекілік
<variant>перцептивті және көрнекілік
<variant>логикалық және сөздік
<variant>репродуктивті және продуктивті
<variant>сөздік және логикалық
<question1>Сөздік әдістер тобына жатады:
<variant>әңгімелесу
<variant>шеру
<variant>жаттығу
<variant>серуен
<variant>оқулықпен жұмыс
<question1>Алғашқы елестердің қалыптасуына бағытталған қоршаған ортаны
танудың белсенді формасы болып табылатын әдіс:
<variant>бақылау
<variant>логикалық әдіс
<variant>жаттығу
<variant>дедукциялық әдіс
<variant>тәжірибелік әдіс
<question1>Шеру деп аталатын әдіс:
<variant>оқушылардың елестерін қалыптастыруда заттық, құбылыстармен көрнекі сезімді түрде таныстыру
<variant>оқушылардың таным процесін дамытуға бағытталған құбылыстардың заңдылықтарын ашатын әдіс
<variant>оқушының жауапты әрекетін белсендіретін және нақты бағыт беретін, мұғалімінің нақты іс - әрекеті
<variant>оқушыларға белгілі жүйеде білімді қабылдауына фактілі материалды эмоционалды баяндау
<variant>оқушылардың көру қабілетін дамыту мен қалыптастыруға арналған жаттығулардың түрі
<question1>Табиғи затты немесе оның бейнесін көрсету арқылы түсіндіру, оқыту әдісі:
<variant>безендіру
<variant>бақылау
<variant>жаттығу
<variant>шеру
<variant>Әңгімелесу
<question1>Проблемалық оқытуды жобалайтын фактор:
<variant>меңгерілген білімдердің, іскерліктің және дағдылардың бар болуы
<variant>оқытуда ғылыми жобаланған технологиялардың бар болуы
<variant>дамудың жақын аймағының бар болуы
<variant>қажетті жабдықтар және оқу бөлмелерінің бар болуы
<variant>білімнің шектеулі және жеткіліксіз болуы.
<question1>Арнайы мектептегі көрнекілік оқыту әдістер тобына жатады:
<variant>көрсету, безендіру, шеру, бақылау
<variant>артпедагогикалық әдістер және ойын әдістері
<variant>көрсету, оқулықпен жұмыс істеу
<variant>бақылау және практикалық жұмыс
<variant>слайдтар және кинофильмдерді шеру
<question1>Практикада білімдердің тереңдеуіне және бекітілуіне көмектесетін әдістер тобы:
<variant>жаттығулар
<variant>дидактикалық ойындар
<variant>ақпарат әдістері
<variant>практикалық әдістер
<variant>оқулықпен жұмыс
<question1>Репродуктивті және проблемалық зерттеу әдістері кіретін топ:
<variant>гностикалық әдістер
<variant>перцептивті әдістер
<variant>логикалық әдістер
<variant>практикалық әдістер
<variant>тәрбиелеу әдістер
<question1>Арнайы оқытуда практикалық әдістердің түрі ретінде қолдануға болады:
<variant>дидактикалық ойындарды
<variant>серуенді
<variant>әңгіме және түсіндіруді
<variant>сөздік шынықтыруды
<variant>сурет салуды
<question1>Көмекші мектеп бастауыш сыныптарында әңгіменің ұзақтығы:
<variant>10 минуттан көп емес
<variant>20 минут
<variant>15 минут
<variant>уақыты шектелмеген
<variant>30 минут шамасында
<question1>Арнайы мектепте оқу процесін ұйымдастырудың негізгі түрі:
<variant>сабақтар
<variant>лабороториялық - практикалық сабақтар
<variant>жеке дербестік сабақтар
<variant>жеке – топтық сабақтар
<variant>өзіндік сабақтар
<question1>Сынып түрінде оқыту формасын ұсынған:
<variant>Я.А.Коменский
<variant>К.Д. Ушинский
<variant>И.И. Песталлоци
<variant>Л.С. Выготский
<variant>А.С. Макаренко
<question1>Қалыпты табиғи жағдайда оқу материалын қабылдауды қамтамасыздандыратын оқу процесін ұйымдастырудың негізгі түрі:
<variant>топ серуен
<variant>заттық практикалық оқыту сабағы
<variant>факультатив
<variant>жекеленген – ырғақтық сабақтары
<variant>ұй жұмысы
<question1>Дербестік жұмысының жалғасы ретінде оқыту ұйымдастырылады:
<variant>дербестік-топтық
<variant>дербестік
<variant>үйірмелік
<variant>факультативтік
<variant>сабақ
<question1>Өзіндік жұмыс дағдыларын дамытуға және сабақ барысындағы білімді бекітуге бағытталған оқытуды ұйымдастыру:
<variant>үй жұмысы
<variant>әлеуметтік тұрмыстық бағыттау сабағы
<variant>өзін - өзі даярлау сабағы
<variant>қосымша сабақтар
<variant>түзету сабағы
<question1> Белгілі сабақтар тобына тән негізгі белгілердің жиыны:
<variant>сабақтың түрі
<variant>сабақты өткізу ережелері
<variant>дидактикалық қағидалар
<variant>сабақтың құрылымы
<variant>оқыту жұмысының түрі
<question1>Оқушыларды оқу жұмысына психологиялық даярлау мақсаттындағы сабақтың құрылымдық элементі:
<variant>психологиялық-педагогикалық дайындау
<variant>өткен материалды қайталау
<variant>жаңа материалды түсіндіру
<variant>пропедевтика
<variant>сабақ қорытындысы
<question1> Сабақтың тақырыбын, мақсатын, басты түсінігін, оқыту әдісін, жабдықталуын, өткізу уақытын белгілейтін құжат:
<variant>күнтізбе жоспары
<variant>сабақ конспектісі
<variant>сабақты психологиялық - педагогикалық талдау
<variant>оқу жоспары
<variant>сабақ кестесі
<question1>Арнайы білім беруде жеке дербестік сабақтың ұзақтығы:
сабақтың тақырыбы мен мазмұны
<variant>20-30 минут
<variant>50 минут
<variant>30-40 минут
<variant>45 минут
<question1> 1-2 түрдегі арнайы мектепте оқытылатын пән:
<variant>есту қабылдауын дамыту
<variant>әуенді - ырғақты пән
<variant>әлеуметтік – тұрмыстық бағыттау
<variant>емдеу – дене шынықтыру
<variant>кеңістікте бағыт алу
<question1> Арнайы мектептерде педагогикалық процесті ұйымдастырудың көмекші түрлеріне жататын сабақтар:
<variant>үйірмелік жұмыстар, олимпиадалар, конкурстар, тақырыптық кештер
<variant>сабақтар мен факультативтер, тақырыптық кештер
<variant>тренингтер, психологиялық сауалнамалар
<variant>серуен мен походтар, сабақтар мен факультативтер
<variant>үйдегі жеке дара өткізілетін сабақтар, анкеталар
<question1> Арнайы мектептегі сабаққа қойылатын педагогикалық талап:
оқушылар мүмкіндіктері мен бағдарлама талаптарына сәйкес сабақтың <variant>мазмұнын алдын ала жоспарлау
<variant>жұмыстың өнімділік формасы анықтау үшін оқушыларды психофизиологиялық ерекшеліктерін білу
<variant>сынып құрамының бір қалыптылығы
<variant>арнайы түзету құралдармен қамтамасыздандыру
<variant>сабақ соңында талдау жүргізу
<question1> Мұғалім жағынан оқу процесін басқарғанда және оқушылардың белсенді таным әрекеттерін қамтамасыздандыратын оқу әдістері мен тәсілдерінің оптималды сәйкестігін қолданғанда сабаққа қойылатын талаптар:
<variant>педагогикалық
<variant>психологиялық
<variant>гигиеналық
<variant>дидактикалық
<variant>ұйымдастырушылық
<question1> Арнайы мектептегі сабаққа қойылатын психологиялық талаптар:
<variant>балалардың психофизиологиялық ерекшеліктерін білу
<variant>танымдық әрекетті белсендіру үшін сабақта көрнекі құралдары таңдау
<variant>арнайы құралдарды қолдану
<variant>оқытылған матриалды қайталау
<variant>пәнаралық байланыстарды белсендіріп, қамтамасыздандыру
<question1> Арнайы білім беру мекемелерінде оқу процесін басқарғанда және оқушылардың белсенді таным әрекеттерін қамтамасыздандыратын оқу әдістері мен тәсілдерінің оптималды сәйкестігін қолданғанда сабаққа қойылатын талаптар:
<variant>білім деңгейіне қарай оқушыларды топтарға біріктіру <variant>психологиялық
<variant>дербестік жол табу
<variant>оқытылған материалды қайталау
<variant>пәнаралық байланыстарды белсендіріп қамтамасыздандыру
<question1>Көмекші мектептегі сабақтың қорытынды бөлімінде өткізілмейді:
<variant>ауызша санау
<variant>сабақты қорытындылау
<variant>психологиялық демалту
<variant>оқушылардың білім, іскерлік, дағдыларын белсендіру
<variant>келесі сабаққа дайындылық
<question1>Білімді, дағды мен іскерлікті жалпылау, жүйелеу кезінде сабақтың мақсаты:
<variant>білімді тереңдету, кеңейту
<variant>білімді белсендіру, жеткіліксіз білімді толықтырып, түзету
<variant>жаңа біліме, іскерлік, дағдыны меңгеру
<variant>оқушылардың оқу материалын қабылдау деңгейін анықтау
<variant>жаңа материалды даярлау
<question1>Практикалық сабақтың негізгі мақсаты:
<variant>кәсіби дайындау, еңбекке бейімдеу
<variant>оқушылардың дене, психомоторлық даму деңгейін анықтау
<variant>жұмыс жасау қабілетін қалпына келтіру, демалу
<variant>практикалық тапсырмаларды шешу кезіндегі меңгерілген білімді қолдану
<variant>жеке тұлғалық даму ерекшеліктерін түзету
<question1>1 түрдегі арнайы мектептегі құрамының ерекшелігі:
<variant>тілді дамыту
<variant>жаратылыстану, биология
<variant>заттық- практикалық оқыту, есту қабілетін дамыту
<variant>дене шынықтыру, ырғақтық сабағы
<variant>қазақ (орыс ) тіл сабақтары
<question1>1 түрдегі арнайы мектептегі барлық сабақтарында жүргізілетін өзгеше құрамды компоненттер:
<variant>сөйлеу жаттығулары, есту қабылдауын жаттықтыру
<variant>ұйымдастыру кезеңі, дене шынықтыру кезеңі
<variant>сырғақтық, артикуляция аппаратын дайындау
<variant>психологиялық дайындау кезеңі, жоспарлау, жаттығулар
<variant>таңертеңгі гимнастика, тілді жаттықтыру
<question1>1 түрдегі арнайы мектептегі сөйлеу жаттығуларының негізгі мақсаты:
<variant>дауысты дамыту, артикуляция
<variant>танымдық әрекетін дамыту
<variant>оқу әрекетін дайындау
<variant>психологиялық сергіту
<variant>білімді белсендіру
<question1>Арнайы мектеп сабағындағы фронтальды жұмыстың кемшілігі:
<variant>оқушылардың жеке дербес ерекшелігін игермеу
<variant>сабаққа барлық оқушыларды қосу
<variant>барлық оқушылардың бір тапсырманы орындау
<variant>оқушылардың қарым - қатынастарын дамыту
<variant>мұғалім мен оқушылар арасындағы ұйымшылыдығын дамыту
<question1>Танымдық белсенділік деңгейін дамыту:
<variant>аралас сабағы
<variant>пропедевтикалық сабақ
<variant>жаңа білімді және іскерлікті қалыптастыру сабағы
<variant>практикалық сабағы
<variant>бақылау сабағы
<question1>Меңгерілген білімді тереңдету мен кеңейтуге бағытталған сабақтың түрі:
<variant>білім мен іскерлікті жетілдіру сабағы
<variant>түзету сабағы
<variant>жаңа білім, тәсілдерді қалыпастыру сабағы
<variant>білім, іскерлік, дағдыларды жүйеге келтіру сабақтары
<variant>аралас сабағы
<question1>Арнайы мектептегі жіктілі – топтық түрде оқытудың негізгі бағыты:
<variant>ұжымдық әрекет дағдыларын және тұлға аралық қатынастарын дамытады
<variant>балалардың барлығын бір іске қосуға көмектеседі
<variant>өзінділік қабілеттерін арттырады
<variant>фронтальды және топтық жұмыстарды байланыстырады
<variant>мүмкіндіктеріне сәйкес дербестігін дамытады.
<question1>Арнайы мектептегі пропедевтикалық сабақты негізгі мақсаты:
<variant>оқушыларды оқу материалын жақсы меңгеруге даярлау
<variant>оқу әрекет дағдылардың қалыптастыру, психикалық процестердің түзету
<variant>жалпы танымдық деңгейімен мүмкіндіктердің анқытау
<variant>қолданған әдіс – тәсілдердің тиімділігін анықтау
<variant>ұжымдық әлеуемттік дағдылардың қалыптастыру
<question1>Арнайы мектепте еңбекке баулудың жетекші мақсаты:
<variant>еңбексүйгіштік, еңбекке деген көзқарасын қалыптастыру
<variant>дене шынықтыру
<variant>еңбек мәдениетін тәрбиелеу
<variant>тиімді мамандықтармен таныстыру
<variant>психикалық және дене ақауларын түзету
<question1>Арнайы мектепте еңбекке баулу процесінде шешілетін негізгі педагогикалық мақсат:
<variant>еңбек сүйгіштікті, еңбектің мәдени дағдыларын, жұмыстардың тәсілдерін қалыптастыру
<variant>кеңістікті бағдарлау дағдыларын дамыту
<variant>еңбек адамдарын сай көрсетуге тәрбиелеу
<variant>еңбек құралдар мен материалға деген ұқыптылықтарын тәрбиелеу, адамгершілікті қалыптастыру
<variant>қоршаған ортамен қарым-қатынасын қалыптастыру
<question1>Арнайы мектептегі еңбекке баулу сабақтарының өзгешелік мақсаты:
<variant>ақауларды түзету, теңестіру
<variant>еңбектің түрлері, объектісі туралы түсініктерін нақтылау
<variant>көрнекі – практикалық дамыту
<variant>қоршаған ортамен таныстыру
<variant>түрлі матриалдармен жұмыс жасау тәсілдерімен таныстыру
<question1>1-2 түрдегі арнайы мектепте қоршаған ортаға баулудың негізі ретінде ұйымдастырылған сабақ:
<variant>мекемелерде топ серуен
<variant>ырғақтық сабақтары
<variant>еңбек үйірмесі
<variant>затты- практикалық оқыту сабақтары
<variant>әлеуметтік - тұрмысқа бағдарлау сабақтары
<question1> Арнайы мектепте жалпы техникалық, политехникалық еңбекке баулудың орналасу кезеңі:
<variant>екінші кезеңінде
<variant>пропедевтикалық
<variant>төртінші кезеңінде
<variant>төртінші кезеңінде
<variant>қорытынды кезеңінде
<question1> Арнайы мектептің 5-8 сыныптарында еңбекке баулудың негізгі мақсаты болмайтын бағыт:
<variant>кәсіби еңбек
<variant>қоршаған орта туралы елестерін кеңейту, түзету
<variant>еңбек сүйгіштігін тәрбиелеу
<variant>қарапайым тәсілдер арқылы түрлі материалдармен жұмыс істеуге үйрету
<variant>көрнекілік құралдармен дайындау
<question1> Оқушыларды түрлі азық - түліктермен, материалдармен таныстыру, киімді күту іскерліктерін дамытуды қалыптастыруға мүмкіндік беретін еңбектің түрі:
<variant>қызмет көрсету еңбегі
<variant>ауыл – шаруашылық еңбегі
<variant>қол еңбегі
<variant>жалпы техникалық еңбегі
<variant>қоғамға пайдалы болу еңбегі
<question1> Арнайы мектепте еңбекке баулу процесінде практикалық жұмысын орындауға берілетін оқу уақыты:
<variant>сабақтан 80-90 пайыз
<variant>сабақтан 150 пайыз
<variant>барлық уақыт
<variant><variant>сабақтан 100 пайыз
<variant>арнайы уақыт берілмейді
<question1> Арнайы мектептегі 9-11 (12) сыныптарында жүргізілетін еңбек түрі:
<variant>өндірістік-еңбекке дайындық
<variant>қызмет көрсету еңбегі
<variant>жалпы техникалық еңбек
<variant>практикалық жұмыс
<variant>өндірістік еңбек
<question1> Арнайы мектепте кәсіби мамандықты таңдаған кезде қойылатын талаптар:
<variant>жұмыс орнында кәсіби бейімдеу
<variant>кәсіби ақпарат
<variant>кәсіби кеңес беру
<variant>кәсіби диагностикалық және кеңес
<variant>әр түрлі мамандармен таныстыру
<question1> Естуінде кемістігі бар тұлғалар мамандықты таңдаған кезде қойылатын талаптар:
<variant>жұмыс орынында қатты дыбыстар болуы
<variant>денсаулықтың әлсіздігі
<variant>қозғалыс қимыл ақаулары
<variant>эмоция - ерік сферасын ерекшелігі
<variant>зият кемшіліктері
<question1> ПМПК штатына кіретін мамандар:
<variant>психиатр, невропатолог, сурдолог, офтальмолог, әлуметтік педагог
<variant>инженер, психиатр, экономист, педагог, психолог
<variant>экономист, педагог, психолог, офтальмолог, әлуметтік педагог
<variant>офтальмолог, әлуметтік педагог, медбике, күзетші
<variant>психиатр, невропатолог, экономист, педагог, психолог
<question1> Көмекші мектепте кәсіби еңбекке дайындау жүйесіне енгізілмеген мамандық:
<variant>технологиялық мамандықтар
<variant>тігін мамандығы
<variant>құрылыс мамандықтары
<variant>ауыл – шаруашылық мамандықтары
<variant>столяр ісі
<question1> Арнайы мектептегі кәсіби – еңбекке дайындықты ұйымдастыру кезінде мамандықтарды таңдауда жетекші болып есептелмейтін критерий:
<variant>мамандықтың бәсекелестігі пен беделділігі
<variant>мамандықтың қажеттілігі
<variant>оқушылардың жеке психикалық, дене даму ерекшеліктері
<variant>ақаудың құралы
<variant>оқушылардың жас және жыныстық ерекшеліктері
<question1> Арнайы мектептегі оқушылардың еңбекке баулуын зерттеген ғалым:
<variant>А.П.Гозова
<variant>М.И. Никитина
<variant>Н.М. Назаров
<variant>Г.Е. Сухарова
<variant>Л.И. Солнцева
<question1> Арнайы мектептегі әлеуметтік - тұрмыстық бағыттау сабақтарының негізгі мақсаты:
<variant>әлеуметтік өмірдегі факторлар, адамдардың еңбегі, тұрмысы жайлы білімдерін кеңейту, нақтылы елестерін қалыптастыру <variant>еңбекке дайындау, білім деңгейін, оқу материалын меңгеру мүмкіндіктерін зерттеу
<variant>арнайы жаттығу арқылы психикалық процестерін түзету, психика және дене даму жағдайын кешенді тексеру
<variant>әлеуеметтік тәрбиелеу, сөйлеу зейіндерін, жұмыс қабілетін жүйелі түрде зерделеу
<variant>іс - әрекеттік қарым - қатынас, білім деңгейін, оқу материалын меңгеру мүмкіндіктерін зерттеу
<question1> Арнайы мектептердегі білім беруді ұйымдастыру формасының негізгі түрі:
<variant>сабақ
<variant>тематикалық топ серуен
<variant>дидактикалық ойындар
<variant>жіктелу - топтық сабақ
<variant>тренинг
<question1> Әлеуметтік- тұрмыстық бағыттау сабақтарында негізгі оқыту әдістері:
<variant>сөздік, көрнекілік, практикалық әдістер
<variant>сюжетті - рольді ойын
<variant>перцептикалық оқыту әдістері
<variant>практикалық жаттығулар
<variant>гностикалық оқыту әдістері
<question1> Әлеуметтік - тұрмыстық бағыттау сабағында түсіндіру әдісіне қойылатын негізгі талап:
<variant>баяндаудың қысқаша ұғымдылығы
<variant>себеп салдар арасындағы байланысын ашу
<variant>сөздік жұмысын өткізу
<variant>жұмысты жоспарлау
<variant>міндетті түрде арнайы техникалық құралдарды қолдану
<question1> Әлеуметтік – тұрмыстық бағыттау сабақтарында көрнекілік әдістеріне жатпайды:
<variant>анкеталар
<variant>оқу фильмдер
<variant>оқу карталар
<variant>суреттер
<variant>диафильмдер
<question1> Тәрбие процесі:
<variant>тәртіп дағдыларын қалыптастыру процесі
<variant>мақсатты бойынша үлкен дәрежедегі зият, мәдение, дене шынықтыру дамуына бағытталған үзіліссіз процесс
<variant>бала мен ересектердің қарым - қатынасының белсенді процесі
<variant>адамның дүниетанымының мінез - құлығын, ақыл - ой қабілеттеріне қалыптасауына мақсаттылықпен жүйелі түрде әсер ету процесі
<variant>оқушының танымдық әрекетінің бір түрі
<question1> Тәрбиелік процесінің қозғалыс күші болмайтын қарама-қайшылық:
<variant>оқушылардың сырттай және ішкі ұмтылуы арасында қайшылық
<variant>мұғалімнің әлеуметтік тапсырмаға сәйкес оқушылардың алдына қоятын талаптарымен олар орындау мүмкіншілік арасындағы қайшылық
<variant>оқушылардың қажеттіліктерімен олардың қанағаттандыру арасындағы қайшылық
<variant>оқушылардың тартылуы және қазіргі қабілеттері арасындағы қайшылық
<variant>ойдың даму деңгейі мен сөйлеу деңгейі арасындағы қайшылық
<question1> Тәрбие жұмысының тек арнайы мектебінде ғана өткізілетін бағыт:
<variant>еңбекке тәрбиелеу
<variant>адамгершілікке тәрбиелеу
<variant>әлеуметтік - тұрмыс бағдарлау
<variant>балалар ұжымын қалыптастыру
<variant>эстетикалық тәрбиелеу
<question1> Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тәрбиелеудің қағидасы:
<variant>тәрбиенің жеке тұлғалық және қоғамдық бағыттарының бірлігі
<variant>педагогикалық оптимизм қағидасы
<variant>оқытудың жүйелілігі
<variant>әлеуметтік бейімдеу туралы қағида
<variant>арнайы педагогтың жетекшілігінің қажет ететін қағида
<question1> Балаларды ұжымда тәрбиелеу қағидасын алғаш ұсынған ғалым:
<variant>А.С.Макаренко
<variant>А.Н. Литвак
<variant>Л.С. Выготский
<variant>Г.М. Дульнев
<variant>И.Г. Еременко
<question1> Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тәрбиелеуде қолдануға болмайтын әдіс:
<variant>серуенге шығармау
<variant>мадақтау
<variant>айыптау
<variant>ескерту
<variant>әңгімелесу
<question1> Көмекші мектепте аталған талапты қолдануға болмайды:
<variant>ұсыныс – талап ету
<variant>кеңес - талап ету
<variant>ымдау – талап ету
<variant>нұсқау - талап ету
<variant>сенім - талап ету
<question1> Есту қабілеті зақымдалған балаларды тәрбиелеудің ерекшелігі:
<variant>баланың потенциялдық мүмкіндіктеріне сүйену, сену
<variant>дербестілікті тәрбиелеу
<variant>өз өзіне қызмет көрсету дағдыларын қалыпаттастыру
<variant>адамгершілік азаматтық тұлға қасиететрін тәрбиелеу
<variant>еңбекке тәрбиелеу сапасын көтеру
<question1> Бағалау - ынталандыру тәрбие әдістеріне жатады:
<variant>мадақтау
<variant>қол еңбегі
<variant>әңгіме
<variant>ойын
<variant>этикалық әңгімелесу
<question1> Практикалық - әрекеттік тәрбиелеу әдістер тобына жатады:
<variant>жаттығулар
<variant>мадақтау – және жазалау
<variant>бұқаралық ақпарат құлдарын қолдану
<variant>кеңес беру, түсіндіру
<variant>әңгімелесу, газет оқу
<question1> Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу әдістеріне жатпайды:
<variant>безендіру
<variant>әңгімелесу
<variant>үйрету
<variant>мадақтау ,жазалау
<variant>тәрбиелік жағдаят
<question1> Кемтар балаларға жазалау әдісін қолдануға болмайтын жағдай:
<variant>бала өзінің қателігін түсінбеген жағдайда
<variant>жазалау әдісі баланы табалмайтын жағдайда
<variant>бала өз қателігін түсінген жағдайда
<variant>жазалау әдісі жиі қолданбаған жағдайда
<variant>баланың денесін ауыртпайтын зиян келтірмейтін жағдайда
<question1> Арнайы мектептегі оқушылардың дербес дүниетанымын қалыптастыруда ескеретін жағдай:
<variant>балалардың психикалық ерекшеліктерін
<variant>баланың микро және макроортасын
<variant>балалардың жас ерекшелігін
<variant>өмір тұрмысының материалдық жағдайын
<variant>дамудың таным және эмоцинальдық компоненттер көлемін
<question1> Арнайы білім беруде ақыл-ойын тәрбиелеу процесі:
<variant>оқушылардың ғылыми білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған процесс
<variant>білімділік деңгейін мақсатты жоғарлату процесі
<variant>теориялық деңгейін жоғарлауда бағытталған, үздіксіз оқыту процесі
<variant>оқытуда мұғалім мен оқушының бірлестік қызмет әрекеті
<variant>түзету - теңестіру процесі
<question1> Оқушылардың адамгершілік қасиеттерін, сезімдерін, мінез-құлқы дағдыларын мақсатты үздіксіз, жүйелі тәрбиелеу процесі:
variant>адамгершілікке тәрбиелеу
<variant>құқықтық тәрбиелеу
<variant>эстетикалық тәрбиелеу
<variant>этикалық тәрбиелеу
<variant>жыныстық тәрбиелеу
<question1> Кемтар балаларды адамгершілікке тәрбиелеу процесінің құрамына кіреді:
<variant><variant>құқытық мәдениетін қалыптастыру
<variant>оқушылардың патриоттық әрекеті
<variant>сөйлеу дамуын арттыру
<variant>кемістіктің жағымсыз салдарын жою
<variant>тұлғалық қасиеттерін дамыту
<question1> Ақыл- ойы кемтар балалардың адамгершілік санасын тәрбиелеу кезінде жетекші болып табылатын әдіс:
<variant>пікір талас
<variant>ұстаздың жеке үлгісі
<variant>этикалық тақырыптағы әңгіме
<variant>сөздік әдіс
<variant>педагогикалық талап
<question1> Мүмкіндіктері шектеулі балаларға арнайы мектептердің қарқынды ашылуын білдіретін тарихи кезең:
<variant>19 ғасырдың соңы –20 ғасырдың басы
<variant>6-7 ғасыр
<variant>20 ғасырдың ортасы
<variant>17 ғасыр
<variant>9 ғасырдың соңы
<question1> Көруінде кемістігі бар тұлғаларды оқытудың негізін қалаушы, тифлопедагог
<variant>Л.Брайль
<variant>А. В. Гаюи
<variant>Л.С. Выготский
<variant>Ж. Сеген
<variant>Ж. Итар
<question1> Естуінде кемістігі бар балаларды педагогикалық топтастырудың авторы:
<variant>Р.М.Боскис
<variant>Я.Т. Спешнев
<variant>Д. Кардано
<variant>А.И. Дьячков
<variant>Э. Эскироль
<question Есту қабілеттері зақымдалған балаларды медициналық топтастырудың авторы:
<variant>Л.В.Нейман
<variant>М.И. Никитин
<variant>Л.О. Бадалян
<variant>А.И. Дьячкова
<variant>Р.М. Боскис
<question1> Балалардың дамуындағы күрделі ақауларды зерттеумен айналысқан ғалым:
<variant>А.И.Мещеряков
<variant>Д.Б. Эльконин
<variant>В.И. Лубовский
<variant>Ж.И. Шиф
<variant>И.Г. Еременко
<question1> Көмекші мектептегі оқушылардың педагогикалық жіктеудің авторы:
<variant>В.В.Воронкова
<variant>С.Я. Рубенштейн
<variant>С.Д. Забрамная
<variant>М.С. Певнезер
<variant>В.Г. Петрова
<question1> ҚР алғаш арнайы оқу мекемелері ашылған уақыт:
<variant>20 ғасырдың басында
<variant>19 ғасырдың аяғында
<variant>20 ғасырдың ортасында
<variant>20 ғасырдың аяғында
<variant>19 ғасырдың басында
<question1> ҚР дефектолог мамандарын даярлау басталған уақыт:
<variant>1976 ж
<variant>1985 ж
<variant>1995 ж
<variant>1998 ж
<variant>1986 ж
<question1> Психикалық дамуы тежелген балалар үшін алғаш арнайы сыныптар ашылған кезең:
<variant>1970-1980 ж
<variant>1972-1975 ж
<variant>1978-1979 ж
<variant>1985 – 1989 ж
<variant>1980-1990 ж
<question1> «Компенсация» термині
<variant>Cақталған функциялар арқылы бұзылған қызметінің орнын толтыру негізінде ағза қызметін қайта құру үрдісі.
<variant>Жеке тұлға дамуында және дене дамуындағы баяулау немесе артта қалу кезінде қолданылатын техникалық құралдар жүйесі
<variant>Қандайда бір функциялардың жоғалуы немесе болмауы салдарынан организмде жүретін өзгерістер кешені
<variant>Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға білім беру кезінде қолданылатын қандайда бір түзетушілік бағытының мақсаты
<variant>Дамудың артта қалуының негізі немесе артта қалу кезінде қолданылатын техникалық құралдар жүйесі
<question1> «Дефект» термині:<variant>Қандай да бір функцияның немесе ағзаның жоғалуы немесе болмауы <variant>Мақсатқа жету жолындағы қиыншылықтарды болдырмау
<variant>Дамудағы темптің тездетілуі
<variant>Дамудың артта қалуы
<variant>Ағзаның қорғану функциясы
<question1> Біріншілік дефект негізі болып табылады:<variant>Патогендік факторлардың әсерінен ағзаның зақымдануы немесе қандай да бір биологиялық жүйенің жетіспеушілігі
<variant>Фрустрацияны сезіну формасы немесе психикалық таным процестерінің зақымдалуы
<variant>Әлеуметтік тәртіптің бұзылуы немесе қоғамдық қарым-қатынастың ретсіздігінің салдары
<variant>Қоршаған ортаның немқұрайлығы немесе нәрестенің қоршаған ортаға бейімделмеуі
<variant>Анализаторлардың жоғарғы сезімталдығы немесе психопатологиялық әсерлер жүйесі
<question1> Арнайы психологиядағы дамудың «актуальді деңгейі және жақын аймағы» туралы түсінігін енгізген ғалым:<variant>Л.С.Выготский
<variant>В.В. Лебединский
<variant>Г.Е. Сухарева
<variant>М.С. Певзнер
<variant>А.В. Семенович
<question1> «Дамудың жақын аймағы» деген терминнің мағынасы:<variant>Балалардың ересектердің басшылығымен шешетін міндеттердің қиындық деңгейі
<variant>Есте сақтаудың бір процесі
<variant>Ересектердің көмегімен бүгін бала не жасаса, оны ертең өзі жасайды
<variant>Арнайы педагогиканың негізгі мәселесі зақымдалған анализаторлардың орнын толықтыру
<variant>Зақымдалған ағза мүшелерін неғұрлым тиімді орнын толықтыру жолдарын табу кезеңі
<question1> Ақыл-ойы кемістігінің көп кездесетін түрі:
<variant>Дебил
<variant>Идиот
<variant>Имбецил
<variant>Деменция
<variant>Психикалық дамудың тежелуі
<question1> «Олигофрения» терминін грек тілінен аударғандағы мағынасы:
<variant>Ақыл-ойдың кемдігі
<variant>Ақыл-ойдың
<variant>Бұзылған даму
<variant>Артта қалушылық
<variant>Дарындылық
<question1> М.С.Певзнер бойынша олигофренияның классификациясы:<variant>5
<variant>7
<variant>8
<variant>9
<variant>6
<question1> Ерте жастағы мүмкіндіктері шектеулі балаларға түзету көмек көрсету мемлекеттік жүйесін әзірлеу мәселесін зерттеген қазақстандық дефектолог:
<variant>Р.А.Сүлейменова
<variant>И.Г. Елисеева
<variant>Ж.Н. Намазбаева
<variant>М.С. Грушевская
<variant>Н.Д. Шматко
<question1> Мүмкіндіктері шектеулі балаларға әлеуметтік, медициналық - педагогикалық түзету көмектің түрлерін қарастыратын заң:
<variant>Кемтар балаларды әлеуметтік, медициналық-педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы заң
<variant>мүмкіндіктері шектеулі балаларды міндетті білім беру оқыту туралы заң, ҚР Конституциясы
<variant>мүмкіндіктері шектеулі балалардың құқтары туралы заң
<variant>білім туралы заң
<variant>мүмкіндіктері шектеулі балаларды түзету арқылы қолдау туралы заң
<question1> Оқушылардың дене және психикалық ерекшеліктері мен дамудағы кемістіктерді ескеретін білім беру ережелері
<variant>дамуында кемістігі бар балаларға жалпы білім берудің мемлекеттік стандарты
<variant>арнайы мектептегі оқыту процесін жетілдіру жүйесі
<variant>білім беру технологияларын әзірлеу кешені
<variant>арнайы техникалық және компесаторлық құлдармен қамтамасыз ету үрдісі
<variant>дамуында ауытқулары бар балаларды медициналық түзету және оңалту жүйесі
<question1> Мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың құқықтарын, мүмкіншіліктерін қамтамасыз ету және әлеуметтік өмірдің барлық түрлері мен формаларына басқа қоғамның мүшелерімен бірге тең қатысуы:
<variant>біріктіру
<variant>оқшалау
<variant>жіктеу
<variant>бейтараптау
<variant>дискриминациялау
<question1> Интернальды деп атайтын интеграцияның түрі:
<variant>арнайы білім беру ішіндегі біріктіру
<variant>арнайы және жалпы білім берудің өзара байланысы
<variant>ата – анасы баланы арнайы мекемеге беруге қарсы болған жағдай
<variant>арнайы мектеп баланың тұратын мекен жайынан алыс болған жағдай
<variant>баланың арнайы мектепте оқыған жағдайы
<question1> Жалпы мектепте енгізілген арнайы педагогикалық көмек көрсету сыныптары үшін ашылған категория:
<variant>арнайы білім беру бағдарламасын қажет ететін ПДТ балалар үшін
<variant>зияты зақымдалған балалар үшін
<variant>жұқпалы аурулары бар балалар үшін
<variant>мектепке бейімсіздендіруге тәуекел балалар үшін
<variant>мінез құлқы девиантты балалар үшін
<question1> Мүмкіндіктері шектеулі балаларға әлеуметтік, медициналық- педагогикалық түзету көмектің қазіргі жаңа түрлерін атқаратын мекеме:
<variant>оңалту орталықтары
<variant>күндізгі орталықтар
<variant>арнайы мектепке дейінгі мекемелер
<variant>психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес
<variant>логопедтік пунктер
<question1> Бала дамуының жас ерекшелігіне сәйкес ақыл-ой ерекшеліктерінің және оның әрекетіне, оқуға, қарым - қатынасқа потенциалдық мүмкіндіктерін анықтау процесі:
<variant>педагогикалық тексеру
<variant>психологиялық тексеру
<variant>әлеуметтік тесеру
<variant>медициналық тексеру
<variant>кәсіби тексеру
<question1> Қазіргі арнайы білім берудің жетекші, өзекті бағыты:
<variant>дамуында ауытқуы бар балаларға ерте кешенді көмек көрсетудің жүйесін құру, енгізу
<variant>мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтік бейімдеу, қоғамдық қатынастарға тарту
<variant>мүмкіндіктері шектеулі балаларды психикалық ерекшеліктері мен қабілеттерін анықтау
<variant>оқыту, түзету – педагогикалық технологияларын әзірлеу
<variant>арнайы мектептердің жіктілік жүйесін кеңейту
<question1> Педагогиканың негізгі мақсатына кірмейді:
<variant>педагогтардың әлеуметтік жағдайларын көтеру
<variant>медициналық - педагогикалық шаралар арқылы даму кемістіктерін түзету
<variant>ақауларды педагогикалық құралдар арқылы теңестіру
<variant>мүмкіндіктері шектеулі балаларды оңалту және абилитациялау
<variant>мүмкіндіктері шектеулі балаларды жеткілікше қоғамдық өмірге енгізу
<question1> Дамуында ауытқуы бар тұлғалардың қоғамдық ортаға бейімделу мүмкіндіктерін шектелу мен пайымдау мәжбүрлігін білдіретін ұғым:
<variant>маргинализация
<variant>амплификация
<variant>әлеуметтік бейімдеу
<variant>инклюзивтік білім беру
<variant>деградация
<question1> Дамуы бойынша кемтар бала:
<variant>аурулардан немесе жарақаттардың салдарынан тіршілік етуі шектелген, дене және психикалық кемістігі бар он сегіз жасқа дейінгі бала
<variant>дамуында сенсорлық және эмоциялық кемістігі бар бала
<variant>статистикалық нормаларда ерекше дамуында ауытқуы бар бала
<variant>зияты зақымдалған бала
<variant>ерте арнайы түзету көрсетілмегендіктен психикалық дамуында кенжелеп қалу ықтималдылығы жоғары болатын үш жасқа дейінгі бала
<question1> Бұл бағыт арнайы педагогиканың жаңа парадигмасын құрастырудың іргетасы болып табылады
<variant>гуманизация, фундаментализация, интеграция
<variant>адамгершілік, компьтеризация мен глобализация
<variant>инклюзитивтік білім беру мен интеграция
<variant>бейімделу, оңалту мен фундаментализация
<variant>ерте түзете көмек көрсету мен әлеуметтік бейімдеу
<question1> Психофизиологиялық инфантилизммен шартталған психикалық
дамудың тежелуі (ПДТ):
<variant>конституционалды ПДТ
<variant>соматогенді ПДТ
<variant>психогенді ПДТ
<variant>церебральді - органикалық генезді ПДТ
<variant>функционалді ПДТ
<question1> ПДТ балалардың мінездемесіне жатпайтын көрсеткіш:
<variant>тұқым қуалаушылық пен терең органикалық көріністер
<variant>психикалық компоненттерінің парциалді және мозикалық бұзылыстары
<variant>ересектермен бірлесіп қызмет етуге қабілеттері
<variant>затты - манипулятивті және ойын қызметіне деген қызығушылық
<variant>оқуға бейімділігі
<question1> Зият бұзылуының жаңа жіктеуіне сәйкес имбецилдіктің жеңіл деңгейі мен дебильдіктің терең деңгейі:
<variant>шамалы зият бұзылыстары
<variant>жеңіл зият бұзылыстары
<variant>терең зиялы бұзылыстары
<variant>ауыр зият бұзылыстары
<variant>күрделі зият бұзылыстары
<question1> Тіл кемістігі бар балалар категориясына жатады:
<variant>психофизиологиялық ауытқулардың салдарынан тілдің коммуникативті және жалпылама функциялары бұзылған балалар <variant>педагогикалық және медициналық ауытқулардың салдарынан ерте балалық аутизмі бар балалар
<variant>психофизиологиялық ауытқулардың салдарынан эхолалиясы бар балалар
<variant>психофизиологиялық ауытқулардың салдарынан вербализмі бар балалар
<variant>психофизиологиялық ауытқулардың салдарынан персервациялары бар балалар
<question1> Балалық ерте аутизм синдромның Каннердің триада
симптомы болып табылады:
<variant>аутистикалық қайғырулар, бірқалыпты стереотипті мінез-құлық, сөйлеу қабілетінің бұзылуы
<variant>моторикасының дамуының ерекшелікері, сөйлеу бұзылуы, танымдық іс-әрекетінің өзгешелігі
<variant>сөйлеу әрекетінің грамматикалық бұзылуы, қорқыныштар , зият жетіспеушіліктері
<variant>бас мидың органикалық зақымдалуы, мінез-құлқындағы ерекшеліктер, эхолалиялар
<variant>аутистикалық қайғырулар, мутизм, сезгіштік
<question1> Тірек-қимыл қозғалыс аппараты зақымдалған балаларда жетекші дефект:
<variant>қимыл-қозғалысының ақаулары
<variant>интеллект жетіспеушіліктері
<variant>сөйлеу дамуының ерекшеліктері
<variant>сенсорикалық жетіспеушіліктер
<variant>жеке тұлғаның даму ерекшеліктері
<question1> Балалық церебральді параличте бұлшық еттер тонусы өзгеруімен, ерекше кейіптермен қалыптасатын еріксіз, зорлық қимыл қозғалыстар:
variant>гиперкинезия
<variant>парез
<variant>дистония
<variant>синкинезия
<variant>тремор
<question1> Балалық церебральді паралич кезінде сөйлеу патологиясының жиі кездесетін формасы:
<variant>дизартерия
<variant>дислалия
<variant>ринолалия
<variant>дислекция
<variant>дисграфия
<question1> Туылғаннан артикуляциялық аппараттың анатомиялық ақауларына себепті дауыс тембрі мен дыбыстану бұзылыстарына байланысты тіл кемістігі:
<variant>дизартерия
<variant>дислалия
<variant>дислексия
<variant>ринолалия
<variant>дисграфия
<question1> Арнайы мектептің бағдарламасы қандай принциптің негізінде құрылған
<variant>Материалдың орналасуының концентрикалық принципі
<variant>Материалдың жүйелік мазмұны
<variant>Ауызша сөйлеу тілін меңгеруді озып кету принципі
<variant>Жазбаша сөйлеу тілін меңгеруді озып кету принципі
<variant>Материалдың күрделілігінің арту принципі
<question1> Дамуында қандай ақаулары бар балалар мүмкіндіктері шектеулі балалардың категориясына жатпайды:
<variant>психикалық аурулары бар балалар
<variant>эмоция - ерік сферасы зақымдалған балалар
<variant>естуінде кемістгі бар балалар
<variant>тірек - қимыл қозғалыс аппаратында кемістігі бар балалар
<variant>ақыл ой ы кемтар балалар
<question1> Ақыл – ой және дене жетіспеушілктері бар тұлғаларға арнайы білім берудің құқық негізін құрайтын халықаралық құжаттарға жатпайды:
<variant>ҚР Конституциясы
<variant>адам құқықтары жайлы жалпы Декларация
<variant>баланың құқтары жалпы Конвенциясы
<variant>мүгедектердің мүмкіншіліктерін қамтамассыздандыратын Стандартты ережелер:
<variant>мүгедектердің құқытары жайлы Декларациясы
<question1> Баланың құқытары жайлы Конвенция қабылданған жыл:
<variant>1989
<variant>1972
<variant>1993
<variant>1975
<variant>2003
<question ҚР мүмкіндіктері шектеулі балаларға ерте көмек көрсету жүйесі толық көмегінде ұйымдастырылған:
<variant>ерте жастағы кемістігі бар балалар ӘБЕО орталығында толық көмек ала алады
<variant>балалар ПМПК-да толық көмек ала алады
<variant>Қазақстанда барлық жерде ерте көмек көрсету қызметі толығымен ұйымдастырылған
<variant>баланы дамыту кабинеттерінде толық көмек алады
<variant>ҚР ерте көмек көрсетуге қызметі жүйеленбеген
<question1> ҚР кемтар балаларға арналған арнайы мектептер саны:
<variant>103-ге жуық
<variant>125
<variant>50
<variant>153 – тен астам
<variant>98-ге таяу
<question1> Барлық арнайы мектептердің жалпы ортақ көрсеткіші:
<variant>оқыту мен тәрбиелеу мақсаттары
<variant>оқыту – тәрбие процесін ұйымдастыру
<variant>оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны
<variant>оқыту әдістері мен тәсілдері
<variant>кәсіби дайындықтың бағыты
<question1> Арнайы (коррекциялық) мектептің 2 түрінде оқитын кемтар балалар:
<variant>нашар көретін балалар
<variant>психикалық дамуы тежелген балалар
<variant>зияты зақымдалған балалар
<variant>көрмейтін балалар
<variant>естімейтін балалар
<question1> Мына арнайы мектептің түлектері цензді білім алмайды, яғни оларда әлеуметтік бейімдеу мен еңбекке даярлау жүреді:
<variant>9 түр
<variant>4 түр
<variant>5 түр
<variant>6 түр
<variant>7 түр
<question1> 2 түрдегі арнайы мектептің 2 бөлімінде қабылданатын кемтар балалар:
<variant>есту қабілеті кемістігінен сөйлеуі бұзылған балалар
<variant>нашар көретін балалар
<variant>есту қабілеті кемістігін сөйлеуі терең дамымай қалған балалар
<variant>сөйлеуі терең деңгейде жалпы дамымай қалған балалар
<variant>күрделі ақаулары бар балалар
<question1> Теңдестіру процесі жақсы жүретін жағдай:
<variant>түзету үрдісі арнайы ұйымдасқан жағдайда
<variant>оқыту үрдісі мақсатты түрде орындалғанда
<variant>тұлғаның ерекше дамыған жағдайында
<variant>оқыту тәрбиелеу жүйелі түрде ұйымдасқан жағдайда
<variant>әлеуметтік тәрбиелеу жағдайда
<question1> Мүмкіндігі шектеулі балаларды түзете дамытып оқытудың алғашқы кезеңдерінде қарастырылады:
<variant>қоршаған орта туралы елестерін кеңейту
<variant>кәсіби еңбекке баулу
<variant>жазу сөйлеуін дамыту
<variant>қоғамда қалыптасқан мінез - құлық дағдыларын дамыту, тәрбиелеу
<variant>дене шынықтыруын дамыт
<question1>Олигофренопедагогика
<variant> акыл– есі зақымданған балаларды оқытады
<variant> психикасы бұзылған балаларды оқытады
<variant> естуінде ауытқуы бар балаларды оқытады
<variant> көру қабілеті бұзылған балаларды оқытады
<variant> сөйлеуінде ауытқуы бар балаларды оқытады
<question1>Олигофренопедагогика ғылым ретінде қай ғасырда дамыды?
<variant> 19ғ. басы
<variant> 20ғ. басы
<variant> 21ғ. басы
<variant> 20ғ. ортасы
<variant> 21ғ. аяғы
<question1> «Ауызша сөйлеудің табиғи әліппесі» кітабы қашан шықты?
<variant> 1677
<variant> 1678
<variant> 1679
<variant> 1780
<variant> 1781
<question1> Кім «идиотия» деген сөзді бірінші пайдаланды?
<variant> А.Пинель
<variant> С.Сланче
<variant> Д.Амман
<variant> В.Перейра
<variant> Д.Сеген
<question1>18 жасқа дейінгі дене немесе психикалық кемшіліктері бар балалар:
<variant> ерекше білім беруді қажет ететіндер
<variant>Контингент
<variant>Оқушылар
<variant>Педагогикалық үдерістің қатысушылары
<variant>Арнайы педагогика пәні
<question1>Арнайы педагогиканың негізгі категориялары:
<variant> Арнайы білім беру
<variant>Оқыту әдістері
<variant>Оқытуды ұйымдастыру формалары
<variant>Еңбек тәрбиесі
<variant>Педагогикалық үдеріс
<question1> физикалық және психикалық дамуында ауытқулары бар жандарға арнайы білім берудің теориясы мен тәжірибесі (практикасы):
<variant> Коррекциялық педагогика
<variant>Психология
<variant>Арнайы психология
<variant>Логопедия
<variant>Деонтология
<question1>Жалпы деңгейдегі арнайы педагогиканың мақсаты:
<variant> Даму кемшіліктерін түзету
<variant>Кеңістікте бағдарлау дағдыларын дамыту
<variant>Жалпы оқу дағдыларын қалыптастыру
<variant>Өзіне-өзі қызмет ету дағдыларын игеру
<variant>Өзіндік абзал қасиеттерін тәрбиелеу
<question1>Л.С.Выготскийдің арнайы педагогика үшін аса маңызды концепциялары
<variant> Дамудағы оқудың жетекші рөлі
<variant>Инклюзивті оқытуды дамыту
<variant>Біріктіріп оқыту
<variant>Білім беруді дамыту
<variant>Бала құқықтары
<question1>Ақыл-ойы және дене бітімінің кемшіліктері бар жандар құқықтары проблемасы бойынша БҰҰ құжаттары:
<variant> Жалпыға бірдей адам құқықтарының декларациясы <variant>Білімнің даму концепциясы
<variant>Инклюзивті білім беру концепциясы
<variant>Конституция
<variant>Отбасылық кодекс
<question1>Арнайы білім беру шарттары:
<variant> Түзете-дамыту бағдарламалардың болуы
<variant>Арнайы білім беру
<variant>Түзету мекемелерінің жүйесі
<variant>Әлеуметтік бейімделу
<variant>Коммуникация формалары
<question1>Оқыту мен тәрбие үдерістерінің түзете-педагогикалық бағыты келесіде көрінеді:
<variant> Емдік-сақтандыру, шынығуды жүзеге асыруда
<variant>Білім жүйелерін қалыптастыруда
<variant>Жеке білім беру маршрутын таңдау
<variant>Әлеуметтік тәжірибеге сүйенуде
<variant>Түзетуде
<question1>Мемлекеттік ерте түзету педагогикалық көмек көрсетуге жатпайды:
<variant> Әлеуметтік бейімдеу кемшіліктерінің скринингі
<variant>Психофизикалық тексеру
<variant>Түзету
<variant>Ғылыми-әдістемелік қамтамасыздандыру
<variant>Мемлекеттік құқықтық қамтамсыз ету
<question1>Қазақстан Республикасында мүмкіншілігі шектеулі балаларға дәрігерлік көмек көрсететін мекемелер:
<variant> Кеңестік-диагностикалық емханалар
<variant>Жалпы білім беру мекемелері
<variant>Мектепке дейінгі тәрбие беру мекемелері
<variant>Колледж
<variant>Инклюзивті мектептер
<question1>Арнаулы білім беру қызметтеріне жатады:
<variant> Еңбекке баулу, кәсіби диагностика
<variant>Медициналық түзету
<variant>Патологияны анықтау
<variant>Әлеуметтік көмек көрсету
<variant>Компенсаторлы құралдармен қамтамасыз ету
<question1>Арнайы әлеуметтік қызмет көрсетуге жатады:
<variant> Отбасыға кеңестік көмек көрсету
<variant>Профориентация (кәсіби бағдар ету)
<variant>Скрининг
<variant>Білім беру мен тәрбиелеу
<variant>Коррекция (түзету)
<question1>ПМПК МШ балаларды тексерудің мақсаты:
<variant> Түзетушілік қолдауды тағайындау
<variant>Әлеуметтік бейімделу
<variant>Техникалық құралдармен қамтамасыз ету
<variant>Білім, білік, дағдыларды қалыптастыру
<variant>Оқыту мен тәрбиелеу
<question1>Арнайы білім берудегі тәрбиелеу үдерісінің ерекшеліктері:
<variant> Көпфакторлық
<variant>Объективті
<variant>Субъективті
<variant>Жүйелілік
<variant>Тұрақтылық
<question1>Тәрбие нәтижелерінің вариативтілігі (көпмәнділік):
<variant> Тәрбиеленушілердің жекешелігі
<variant>Мақсат, әдістер мен формалар бірлестігі
<variant>Көрнекіліктің болуы
<variant>Ақпараттық құралдарды қолдануы
<variant>Бағыттылық
<question1>Тәрбие процессіне әсер ету құралдары:
<variant> Жеке әңгімелесу
<variant>Музыкалық әуендерді тыңдау
<variant>Арттерапия
<variant>Көрнекілік
<variant>Бірігіп жұмыс істеуді ұйымдастыру
<question1>Тәрбиенің жалпы әдістері:
<variant> Мақтау
<variant>Жарыс
<variant>Жазалау
<variant>Сену
<variant>Сендіру
<question1>Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:
<variant> Түсіндіру
<variant>Бұйрық
<variant>Мадақтау
<variant>Үйрету
<variant>Қоғамдық көзқарас
<question1>Тәрбиелеудегі көру арқылы жұмыс жүргізетін формасы:
<variant> Көрмелер
<variant>Үйірмелер
<variant>Режимді жағдайлар
<variant>Секция
<variant>Коллекция жинау
<question1> Төмендегілерден тәрбие процесінің ерекшелігін көрсететін көзқарастарды таңдап көрсетіңіз:
<variant> мақсаттылық
<variant> көпшiлiкке бiрдейлiк
<variant> ұқсастық
<variant> үнемдiлiк
<variant> инварианттылық
<question1> Тәрбие принципі:
<variant> Ғылымилық
<variant> Мықтылық
<variant> Үздіксіздік
<variant> Тұрақтылық
<variant> Ұстамдылық
<question1>Дефектологияның салалары -
<variant> барлық жауап дұрыс
<variant> олигофрения
<variant> логопедия
<variant> сурдопедагогика
<variant> тифлопедагогика
<question1>Естің нейропсихологиялық проблемасын зерттеген
<variant> А.Р.Лурия
<variant> В.М. Бехтерев
<variant> П.И. Зинченко
<variant> Л.С. Выготский
<variant> С.Л. Рубинштейн
<question1>Заттар, кұбылыстардың мида тұтастай бейнесінің қалуы қай процеске байланысты?
<variant> қабылдауға
<variant> түйсікке
<variant> еске
<variant> ерікке
<variant> қиялға
<question1>Психиканың ауру жағдайы - бұл
<variant> аутизм
<variant> алалия
<variant> афазия
<variant> дислалия
<variant> ринолалия
<question1>Луи Брайль - бұл
<variant> тифлопедагог
<variant> сурдопедагог
<variant>олигофренияпедагог
<variant> логопед
<variant> дефектолог
<question1>Эмпирикалық әдістер – бұл...
<variant> барлық жауап дұрыс
<variant> бақылау
<variant> эксперимент
<variant> анкета
<variant> социометрия
<question1>Бастауыш сынып оқушысының мінез-құлық мотивтерін елеулі түрде өзгертетін, оның танымдық, адамгершілік күштерін дамытатын жетекші іс-әрекеті
<variant> оқу
<variant> еңбек
<variant> ойын
<variant> серуен
<variant> ұйқы
<question1>Іштен туа пайда болатын кем ақылдылық қалай аталады?
<variant> Аменция
<variant> Деменция
<variant> Олигофрения
<variant>Депривация
<variant> Даму
<question1>Жүре пайда болатын кем ақылдылық қалай аталады?
<variant> Деменция
<variant> Аменция
<variant> Даму
<variant>Депривация
<variant> Олигофрения
<question1>«Даму – сандық өзгеріс» деген ойды қай концепцияның өкілдері айтады.
<variant> метафизикалық
<variant> диалектикалық
<variant> психологиялық
<variant> педагогикалық
<variant> физиологиялық
<question1>Л.С.Выготскийдің дефектологияның дамуын қосқан үлесінің мәні
<variant> бірінші кемістік және екінші қайтара ауытқу
<variant> естің бұзылуы және сөйлемнің бұзылуы
<variant> сөйлемнің бұзылуы
<variant> қабілеттің бұзылуы
<variant> мінездің ауытқуы.
<question1>Коррекция қандай мағынаны береді.
<variant> түзету
<variant> бейімдеу
<variant> тәрбиелеу
<variant> мадақтау
<variant> жазалау
<question1>Компенсация қандай мағынаны береді?
<variant> орын толтыру
<variant> жөндеу, түзету
<variant> түзету
<variant> бейімдеу
<variant> көмектесу
<question1>Адаптация қандай мағынаны береді?
<variant> бейімдеу
<variant> таң қалу
<variant> зейінділік
<variant> зеректілік
<variant> көрегендік
<question1>Мидың зақымдануы салдарынан адамның сөйлеу қабілетінің толық жойылуы
<variant> афазия
<variant> клаустрофобия
<variant> адаптация
<variant> деффект
<variant> энцефалопатия
<question1>Баланың дамуына әсер ететін фактор.
<variant> биологиялық
<variant> перифериялық
<variant> органикалық
<variant> сезімдік
<variant> профилактикалық
<question1>Олигофренияның дәрежелері
<variant> дебильділік
<variant> афазия
<variant>амнезия
<variant> абстракция
<variant> апраксия
<question1>Асфиксия ол
<variant> оттегінің жетіспеушілігі
<variant> қиялдың бұзылуы
<variant> естің бұзылуы
<variant> еріктің бұзылуы
<variant> жұқпалы ауру
<question1>Мәдени-тарихи теорияның негізін қалаушы кім?
<variant> Л.С.Выготский
<variant> К.Лебединская
<variant> С.Ляпидевский
<variant> О.Правдина
<variant> Н.Чевелева
<question1>Ақыл- есі кем балаларды топтастырғандар
<variant> М.С.Певзнер,Л.С.Лебединская
<variant> Л.Выготский, М.Певзнер
<variant> Лебединская,Павлов
<variant> Понссе де леон, Брайлвуд
<variant> Каменский,Брайлвуд
<question1>Ақыл есі кем балалар неше топқа бөлінеді?
<variant> 3
<variant> 8
<variant> 4
<variant> 5
<variant>7
<question1>Ақыл- есі кемдіктің жеңіл түрі
<variant> девилдік
<variant> идиот
<variant> имбециль
<variant> гидроцефалия
<variant> даун
<question1> 3 жастан кейін пайда болатын ақыл- есі кемшілік
<variant> деменция
<variant> микроцефалия
<variant> даун
<variant> дебилдік
<variant> идиот
<question1>Ақыл-ой кемістігін халықаралық ғылыми тілде қалай атайды?
<variant> олигофрения
<variant> ақыл-ой кемістігі
<variant> гидроцефалия
<variant> деменция
<variant> дефект
<question1>Олигофрения терминін ғылымға еңгізген
<variant> Э.Т.Кренлин
<variant> Брайлвуд
<variant> Л.Занков
<variant> Э.Блейлер
<variant> Е.Лисбег
<question1> «Ақылы таяз» деген ұғымды білдіреді:
<variant> идиот
<variant> дебилдік
<variant> олигофрения
<variant> имбецил
<variant> деменция
<question1>Тифлопедагогика - аталмыш жандарды оқыту мен тәрбиелеу туралы ғылым:
<variant> Көру бұзылыстары бар
<variant>Білім алуда ерекше қажеттіліктері бар
<variant>Сенсорлық бұзылыстары бар
<variant>Есту бұзылыстары бар
<variant>Кем ақылды
<question1>Сурдопедагогика – келесі жандарға қолданылатын арнайы педагогика саласы:
<variant> Есту бұзылыстары бар
<variant>Психикалық дамуы тежелген
<variant>Көру бұзылыстары бар
<variant>Дамуында бұзылыстары бар
<variant>Күрделі бұзылыстары бар
<question1>Арнайы білім берудің негізгі шарттары:
<variant>Түзете-дамыту бағдарламалардың болуы
<variant>Арнайы білім беру
<variant>Түзету мекемелерінің жүйесі және білім беру
<variant>Әлеуметтік бейімделу
<variant>Коммуникация формалары
<question1>Арнайы әлеуметтік қызмет көрсетуге жататын қатар:
<variant> Отбасыға кеңестік көмек көрсету
<variant>Профориентация (кәсіби бағдар ету)
<variant>Скринингтер
<variant>Білім беру мен тәрбиелеу
<variant>Коррекция (түзету)
<question1> МШ ПМПК балаларды тексерудің мақсаты:
<variant> Түзетушілік қолдауды тағайындау
<variant>Әлеуметтік бейімделу
<variant>Техникалық құралдармен қамтамасыз ету
<variant>Білім, білік, дағдыларды қалыптастыру
<variant>Оқыту мен тәрбиелеу
<question1>Мемлекеттік ерте түзету педагогикалық көмек көрсетуге жатпайтын
<variant> Түзету мекемелерді құру
<variant>Психофизикалық тексеру
<variant>Түзету
<variant>Ғылыми-әдістемелік қамтамасыздандыру
<variant>Мемлекеттік құқықтық қамтамсыз ету
<question1>Арнайы білім берудегі тәрбиелеудің ерекшеліктері:
<variant> Көп факторлық
<variant>Объективті
<variant>Субъективті
<variant>Жүйелілік
<variant>Тұрақтылық
<question1>Күрделігі кемістігі бар балалар мәселесімен айналысқан ғалымдар.
<variant> И.А. Соколянский
<variant> А.В. Петровский
<variant> В.И. Лубовский
<variant> Р.Е. Левина
<variant> С.Я. Рубинштейн
<question1>Кемістіктің пайда болу себептері қаншаға бөлінеді.
<variant> 2
<variant> 5
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 6
<question1>Физикалық және психикалық дамуы ауытқыған балалар.
<variant> аномальді балалар
<variant> көзі көрмейтіндер
<variant> нашар еститіндер
<variant> қимыл-қозғалысы нашар дамығандар
<variant> сөйлей алмайтындар
<question1>Аномальді балалардың дамуындаға кемістікті 1-ші сатылы және 2-ші сатылы деп бөлген ғалым.
<variant> Л.С.Выготский
<variant> И.А.Соколянский
<variant> В.И.Лубовский
<variant> Р.Е.Левина
<variant> С.Я. Рубинштейн
<question1>Бірінші кемістік-
<variant> организмнің белгілі бір қолайсыз жағдаймен ұштасуы.
<variant> 1-ші кемістіктен қалған организм ақауының нәтиежесі.
<variant> баланың физикалық жағынан дұрыс дамымауы.
<variant> баланың сезім мүшелерінің дұрыс дамымауы.
<variant> аса ауыр күрделі кемістік.
<question1>Екінші кемістік-
<variant> 1-ші кемістіктен қалған организм ақауының нәтиежесі.
<variant> организмнің белгілі бір қолайсыз жағдаймен ұштасуы.
<variant> баланың физикалық жағынан дұрыс дамымауы.
<variant> баланың сезім мүшелерінің дұрыс дамымауы.
<variant> аса ауыр күрделі кемістік.
<question1>Коррекция латын тілінен, аудармасы
<variant> дұрыстау, түзету, жөндеу
<variant> қалпына келтіру, өтеу
<variant> зақымданған қабілетін қалпына келтіру
<variant> балаларды емдеу
<variant> үйрету, бейімдеу.
<question1>Компенсация латын тілінен, аудармасы
<variant> қалпына келтіру, өтеу.
<variant> дұрыстау, түзету, жөндеу
<variant> зақымданған қабілетін қалпына келтіру
<variant> балаларды емдеу
<variant> үйрету, бейімдеу.
<question1>Абилитация –
<variant> ерте жастағы балаларды жүйелі емдеу
<variant> қалпына келтіру, өтеу
<variant> зақымданған қабілетін қалпына келтіру
<variant> балаларды емдеу
<variant> үйрету, бейімдеу.
<question1>Реабилитация –
<variant> оңалту
<variant> дұрыстау
<variant> зақымданған қабілетін қалпына келтіру
<variant> қалпына келтіру, өтеу
<variant> ерте жастағы балаларды жүйелі емдеу
<question1>Ақыл-ойдың хромосомды кемістігіне жататын
<variant> даун синдромы
<variant> имбециль
<variant> дебил
<variant> полиомелит
<variant> энцефалит
<question1>2 және көп кемістігі бар балалар тобын не деп
атайды.
<variant> күрделі дефект<variant> мылқау
<variant> ақыл-ой кемістігі
<variant> соқыр есітпеу
<variant> деменцие
<question1>Әлеуметтік компенсациялық дефектінің идеясын кім (айтты) ашты.
<variant> Л.С. Выготский
<variant> Л.В. Занков
<variant> Г.М. Дульнев
<variant> Р.М. Боскис
<variant> Ж. Шиф
<question1>Онтогенездің бұзылыс түрі формалары.
<variant> дизонтогенез
<variant> филогенез
<variant> аномальды даму
<variant> деменциялық
<variant> бірінші дефект
<question1> К.С. Лебединскии ПДТ балалар этимологиялық принциптерге бөлу тобы
<variant>4
<variant>2
<variant>3
<variant>5
<variant>6
<question1>“Кемістіктің күрделі құрамы” түсінігін алғаш ұсынды
<variant> Л.С.Выготский
<variant> П.Я.Гальперин
<variant>Д.В.Эльконин
<variant>А.Р.Лурия
<variant>В.И.Лубовский
<question1>“Дефектология” терминінің латын және грек тілінен аудармасы
<variant> Кемістік, оқу
<variant>Аномальды бала
<variant>Оқыту, сөз
<variant> Тәрбиелеу, оқыту
<variant>Педагог, бала
<question1>Көрмейтін балалар оқитын арнайы мектеп түрі
<variant>7 типінде
<variant>3 типінде
<variant>8 типінде
<variant>4 типінде
<variant>1 типінде
<question1> Ауытқулардың сыртқы себептері
<variant> Құрсақта оттегінің жетіспеушілігі
<variant> Хромосомдық, тұқым аномалиялар
<variant> Іштен туа болған ақау
<variant> Тұқым, қуалаушылық аурулар
<variant> Жұқпалы, хромосомдық аурулар
<question1> Балалардың психикалық , дене дамуының күрделі ауытқуы, биологиялық қатер факторына жатпайды
<variant> Туу кезіндегі жарақаттануы
<variant> Анасының инфекциялық ауруы
<variant> Анасының эндокриндік ауруы
<variant> Резус факторларының үйлесімсіздігі
<variant> Оттегінің толық жетіспеушілігі
<question1> Кияйнфельтер синдромымен көбіне кімде кездеседі?
<variant>Ер балаларда
<variant>Қыз балаларда
<variant>Үлкен балаларда
<variant>Әйелдерде болады
<variant>Барлық адамдарда
<question1> Көмекші мектептегі оқушылардың қазіргі педагогикалық жіктеудің авторы
<variant>В.В. Воронкова
<variant>С.Я. Рубинштейн
<variant>М.С. Певзнер
<variant>С.Д. Забрамная
<variant>В.Г. Петрова

Приложенные файлы

  • docx 15825755
    Размер файла: 57 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий