Лабораторна робота Формули трикутника для задач..

Лабораторна робота:
«Розробка власних лінійних алгоритмів та їх реалізація і тестування
у середовищі програмування з використанням текстових файлів»
«Задача про трикутник»:
Трикутник задано координатами його вершин:
A(0, 0)
B(i, i-1)
C(-i, i+1)
де i – номер варіанту
Координати вершин записати у файл даних data.txt
Наприклад: для першого варіанту у файлі записані координати:
0 0 1 0 -1 2
Написати програму для обчислення відповідник значень по варіантах:
Обчислити висоту ha та бісектрису wc
Обчислити медіану ma та бісектрису wb
Обчислити бісектрису wa та радіус вписаного кола rw
Обчислити висоту ha та медіану mb
Обчислити медіану mb та бісектрису wс
Обчислити бісектрису wa та радіус описаного кола ro
Обчислити висоту hb та бісектрису wa
Обчислити висоту hb та медіану mc
Обчислити висоту ha та радіус вписаного кола rw
Обчислити медіану mc та бісектрису wa
Обчислити висоту hb та бісектрису wс
Обчислити медіану mc та радіус вписаного кола rw
Обчислити висоту hb та медіану ma
Обчислити медіану ma та радіус описаного кола ro
Обчислити медіану ma та бісектрису wс
Обчислити висоту hc та бісектрису wa
Обчислити медіану mb та радіус вписаного кола rw
Обчислити висоту hc медіану ma
Обчислити медіану mb та бісектрису wa
Обчислити медіану mc та радіус описаного кола ro
Обчислити висоту hb та бісектрису wb
Обчислити висоту hb та медіану mb
Обчислити висоту ha та радіус описаного кола ro
Обчислити висоту ha та бісектрису wb
Обчислити висоту ha та медіану mc

Для розв’язання типових задач про трикутник застосувати формули обчислення деяких величин:
1. Відстань d між точками (x1,y1), (x2,y2)

2. Координати середини відрізка: (x,y):
x=(x1+x2)/2
y=(y1+y2)/2
3. Півпериметр трикутника p:
p=(a+b+c)/2
4. Площа трикутника s:
13 EMBED Equation.3 1415
5. Висота трикутника ha, hb, hc:
ha=2s/a
hb=2s/b
hc=2s/c

6. Бісектриса трикутника wa, wb, wc:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
7. Радіус описаного кола ro:
13 EMBED Equation.3 1415
8. Радіус вписаного кола rw:
13 EMBED Equation.3 1415


Результати відповідних обчислень вивести на екран

Приложенные файлы

  • doc 15825728
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий