нурис тарих


Қазақстан тарихы бойынша 2017-2018 оқу жылындағы
«Жалпы медицина», «Педиатрия», «Стоматология», «Мейірбике ісі», «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Фармация», «ФӨТ» мамандықтарының 1 курс студенттеріне арналған тест сұрақтары
#1.
*! «Қырғыз-қазақ халқының тарихының материалдары» атты жинақтың авторы
* М. Тынышпаев
* Н. Дружинин
* С. Асфендиаров
* Е. Бекмаханов
* Ә. Марғұлан
#2
*!1943 жылы Алматыда жарық көрген «Қазақ КСР тарихы» атты көлемді еңбектің авторларының бірі
* Е.Бекмаханов
* Ә.Марғұлан
* Қ.Сәтбаев
* А.Жұбанов
* М.Әуезов
#3
*!ХХ ғасырда қазақтардың тарихи мектебінің негізін қалаушы
* С.Асфендиаров
* М.Тынышпаев
* Т.Рысқұлов
* Қ.Сәтпаев
* М.Жұмабаев
*Қазақстанды Ресейдің отарлауы *1*
#4
*!1867-68 жж. реформа бойынша Түркістан губернаторына ... дипломатиялық келісім жасауға құқық берілді
* Индия, Непал
* Қытай, Иран
* Түркия, Иран
* Ауғанстан, Германия
* Орта Азия
#5
*! «Жетісуға шаруаларды қоныстандыру туралы Уақытша Ереженің» әрекет еткен мерзімі
* 1869-1896 жж.
* 1867-1868 жж.
* 1868-1883 жж.
* 1868-1881 жж.
* 1869-1881 жж.
#6
*! «Торғай, Орал, Ақмола және Семей облыстарын басқару туралы» Ережеге қол қойылды
* 1867 ж. 22 қыркүйегі
* 1864 ж. 28 қарашасы
* 1865 ж. 18 қарашасы
* 1868 ж. 21 қазаны
* 1867 ж. 14 маусымы
#7
*!1867-68 жж. реформа қазақтардың әсіресе ... рулық құрылымын ыдыратты
* губернаторлықтың
* облыстың
* уездің
* болыстың
* әкімшілік ауылдың
#8
*!ХІХ ғас. ІІ жартысында полициялық және атқарушы билік ... облыста ақсақалдар қолына берілді
* Ақмола
* Сырдария
* Петропавл
* Закаспий
* Торғай
#9
*!Ф.Щербина экспедициясына қазақ зиялы қауымының ішінен ... кірді
* А.Байтұрсынов
* М.Дулатов
* Х.Досмұхамедов
* Ә.Бөкейханов
* И.Жайнақов
#10
*!1886 ж. маусымда қабылданған ... басқару Ережесі
* Түркістан өлкесін
* Жетісу жерін
* Далалық өлкені
* Торғай облысын
* Маңғыстау түбегін
#11
*!1917 жылы қоныстанушылардың пайдасына ... жер тартып алынды
* 4 млн. га
* 20 млн. га
* 25 млн.га
* 50 млн. га
* 45 млн.га
#12
*!«Қазақстанды зерттеу қоғамының» алғашқы төрағасы
* Гасфорт
* Неплюев
* Татищев
* Черкасский
* Чулошников
#13
*!Қазақстанда алғашқы халық санағы өтті
* 1891 ж.
* 1893 ж.
* 1894 ж.
* 1896 ж.
* 1897 ж.
#14
*! Ресейде крепостниктік право жойылды
* 1859 ж.
* 1860 ж.
* 1861 ж.
* 1862 ж.
* 1863 ж.
#15
*!Қазақ жері Ресейдің мемлекеттік меншігі болып жарияланды
* 1891 ж. Бұйрықта
* 1886 ж. Жарлықта
* 1868 ж. Уақытша Нұсқауда
* 1867 ж. Уақытша Ережеде
* 1868 ж. Уақытша Ережеде
#16
*!ХІХ ғ. Ресей мен Қытай арасындағы саудада рөл атқарған қалалар
* Верный, Тараз, Шымкент
* Ташкент, Қанғар,Құлжа
* Орынбор, Омбы, Астрахан
* Семей, Бұқтырма, Петропавл
* Аягөз, Өскемен, Ақмола
*Қазақстанды Ресейдің отарлауы *2*20*20*
#17
*!1891 ж. «Ережеге» сәйкес Түркістан өлкесінде:
* генерал- губернаторлық жойылды
* 3 облыс құрылды: Сырдария, Ферғана, Самарқан
* 2 облыс құрылды: Сырдария, Жетісу
* Әмудария бөлімі құрылды
* Сібір қырғыздарының облысы құрылды
#18
*!1867-1868жж. реформа бойынша қазақ даласының әкімшілік құрылымының негізгі принципі:
* хандық билікті қалпына келтіру
* қазақтардың материалдық жағдайын жақсарту
* халықтың өзін-өзі басқаруын енгізу
* көшпенділер өміріндегі патриархалды- рулық қатынасты әлсірету
* әскери және азаматтық биліктің біртұтастығын сақтау
#19
*!1867-1868 ж. реформаға сәйкес Қазақ даласының әлеуметтік құрылымының басты принципі:
* Қазақстандағы әкімшілік басқарудың халықтың өзін- өзі басқарудан бастау алуы
* әлеуметтік - экономикалық жаңа құрулар
* әскери және азаматтық биліктің бірлігі
* көшпенділер өміріндегі патриархалды- рулық қатынастың әлсіреуі
* қазақтардың тұрмыстық жағдайын жақсарту
#20
*!1867-1868 ж. реформаның нәтижесінде бұрынғы Бөкей хандығының жері ... кірді:
* Батыс- Сібір генерал –губернаторлығының
* Орынбор генерал –губернаторлығының
* Астрахань губерниясының
* Закаспий облысының
* Түркістан генерал –губернаторлығының
#21
*!1867-1868 ж. реформа бойынша Түркістан генерал –губернаторлығына ... кірген облыстар:
* Сырдария және Жетісу
* Орал және Торғай
* Ақмола және Семей
* Өскемен және Семей
* Ферғана және Ташкент
#22
*!1867-1868 жж. реформа бойынша Ақмола облысы Түркістан генерал-губернаторлығына бағынды:
* Әскери министр Милютин
* Ішкі істер министрлер Кеңесінің мүшесі А. Гирс
* Бас штабтың полковнигі А.Гейнс
* Генерал-губернатор А.Безак
* Капитан А.Проценко
# 23
*!Ресей аймақтарына шаруаларды қоныстандыру жөніндегі Қоныстандыру басқармасы... құрылды
* 1907 ж.
* 1906 ж.
* 1901 ж.
* 1904 ж.
* 1915 ж.
#24
*!1867-1868 жж. реформа бойынша Қазақстанда ... жүйе енгізілді
* екі сатылы
* үш сатылы
* төрт сатылы
* бес сатылы
* алты сатылы
#25
*!1867-1868 жж. реформаның басты зардаптарын атаңыз
* қазақ жерін Ресей империясының мемлекеттік меншігі деп жариялау
* алым-салықтың күшеюі
* ауылдағы әлеуметтік жіктелістің күшеюі
* жер иеленудің дәстүрлі жүйесінің жойылуы
* жергілікті ақсүйектер құқықтарының шектелуі
#26
*!ХІХ ғ. 60 жж. Орал, Торғай облыстарындағы көтерілістер барысында қазақ шаруаларының талаптары:
* алым-салықтан босату
* көшіп-қону еркіндігін сақтау
* жер сатуға тыйым салу
* уезд басшыларын тағайындау принципин жою
* барлық аталғандар
#27
*!1867-1868 жж. реформа бойынша болыс басқарушыларының қолына ... билік шоғырландырылды:
* атқарушы және полицейлік
* сот және полицейлік
* жоғарғы және атқарушы
* жоғарғы және соттық
* сот және атқарушы
#28
*!Қазақстанның оңтүстігіндегі Ресейдің әскери бекіністері
* Құлан, Отырар,Түркістан
* Талғар, Қасқелең, Қастек
* Алатау, Қапал,Сергиополь
* Жүлек, Жаңақорған, Сарқан
* Ақмешіт,Черняевка, Қазалы
#29
*! Верный бекінісі 1854 жылдың көктемінде... отрядымен тұрғызылған
* В.Шубина
* Г.Гасфорт
* К.Гутковский
* С.Броневский
* М.Перемышельский
#30
*!Оңтүстік Қазақстан және Жетісуды отарлаудың тірегі
* Үржар қамалы
* Пішпек әскери жүйесі
* Созақ дистанциясы
* Лепсі форпосы
* Верный бекінісі
#31
*!Жаңа-Есіл жүйесіндегі ең ірі бекініс
* Покровская
* Николаевская
* Красногорская
* Пресногорьевская
* Петропавловская
#32
*!Бөкей Ордасы 1867-1868 жж. реформа негізінде ... губерния құрамына енді
* Астрахань
* Орынбор
* Закаспий
* Түркістан
* Батыс-Сібір
#33
*!Орынбор генерал-губернаторлығына кірген облыстар
* Орал және Торғай
* Орталық және Шығыс
* Жетісу және Сырдария
* Ақмола және Семей
* Әулиеата және Түркістан
#34
*!Батыс-Сібір генерал-губернаторлығының орталығы
* Омбы* Иркутск
* Орынбор
* Семей
* Петропавл
#35
*!1867-1868 жж. реформа бойынша Ақмола облысы ... құрамына кірді
* Далалық округтық губерния
* Омбы облыстық басқармасы
* Түркістан өлкелік земствосы
* Орынбор шекаралық комиссиясы
* Батыс-Сібір генерал-губернаторлығы
#36
*!ХІХ ғ. соңында Маңғыстау ... құрамына кірді
* Торғай өлкесінің
* Закаспий облысының
* Астрахань губерниясының
* Түркістан губернаторлығының
* Батыс-Сібір басқармасының
#37
*!1867-1868 жж. реформа бойынша алым-салықтан босатылды
* байлар
* билер
* молдалар
* батырлар
* сұлтандар
#38
*!1867-1868 жж. реформа бойынша сот жүйесінің төменгі буыны
* билер
* имамдар
* батырлар
* сұлтандар
* старшындар
#39
*!1867-1868 жж. реформа бойынша Ақмола және Семей облыстары ... құрамына кірді
* Орынбор уезінің
* Түркістан болысының
* Закаспий облысының
* Далалық өлкелік басқарманың
* Батыс-Сібір генерал-губернаторлығының
#40
*!Дәрігер, акушер, фельдшерлер қызметтері ... сәйкес бекітілді
* 1891 жылғы Ережесіне
* Игельстром реформасына
* 1867 – 1868 жж. реформаға
* «Сібір қырғыздары туралы» Жарғыға
* «Орынбор қырғыздары туралы» Жарғыға
#41
*!Шешек ауруларына қарсы егу туралы шешім қабылданды
* 1891 ж. Ережеде
* Игельстром реформасында
* 1867-1868 жж. реформада
* «Сібір қырғыздары туралы» Жарғыда
* «Орынбор қырғыздары туралы» Жарғыда
*ҚАЗАҚСТАНДЫ РЕСЕЙДІҢ ОТАРЛАУЫ *4*7*7
#42
*!1867-68 жж. реформа бойынша басқарушы:
* патша үкіметі бұйрықтарының орындалуын қадағалады
* уездің аграрлық мәселелерін шешумен айналысты
* тәртіп және «тыныштықты» сақтауды қадағалады
* бес жыл мерзімге сайланды
* полицияның ісіне араласуына тыйым салынды
#43
*! 1891 ж. «Ереже» бойынша:
* мекемелер министерствоға бағынбады
* облыстық басқару жүйесіне өзгерістер енгізілмеді
* Дала генерал губернаторлығында инспекция құрылды
* Түркістан өлкесінің басқару ісі империя жүйесінің құзырына өтті
* өлкенің барлық жерінде ірі сот реформа жүргізілді
#44
*!1891 ж. Жетісу облысында:
* әкімшілік басқару азаматтық билікпен бірлік негізінде құрылды
* соттар әкімшіліктен бөлінбеді
* уездік соттар төменгі буын болып табылды
* билердің үш инстанциясы әрекет етті
* сот палатасы және округтық соттар енгізілді
#45
*! 1891 ж. «Ереже» бойынша:
* Жетісу облысы «Далалық облыстарды басқару туралы» Ережеге негізделді
* төтенше істерді төбе-билер қарастырды
* би-соттардың сайлау принципі бекітілді
* билердің үш инстанциясы басқарды
* түтін салығы жойылды
#46
*! 1886, 1891 жж. реформалар:
* өлкені отарлау бәсеңдеді
* 1867-68жж. реформаларға толықтырулар болып табылды
* патша үкіметі сынының салдарынан тоқтатылды
* соттар әкімшіліктен бөлінбеді
* ауыл старшындарының құқықтары кеңейтілді
#47
*! 1891 ж. «Ереже» бойынша әкімшілік басқарудың облыстық буыны
* әскери және әскери-әкімшілік билікті қамтыды
* сот билігін қатар жүргізді
* шексіз билікке қол жеткізді
* сот және әкімшілік билікті қамтыды
* тек әскери билікті иеленді
#48
*! 1891 ж. «Ережеде» енгізілді
* патша әкімшілігі сынының салдарынан кейінге қалдырылды
* тек 1893 жылғы қазанда енгізілді
* 1891жылғы егіннің шықпай қалуымен байланысты туындаған қаржылық қиындықтарға
орай кейінге шегерілді
* ешнәрсеге қарамастан белгіленген мерзімде енгізілді
* қазақ шаруалары тарапынан бұқаралық наразылық туғызды
#49
*!1867-1868 ЖЖ. РЕФОРМА
* 1865 ж. Дала коллегиясы құрылды
* төрт сатылы басқару жүйесі енгізілді
* болыстарды ауыл старшындары басқарды
* облыстардың басында аға сұлтандар тұрды
* 1868 ж.«Орал және Торғай облыстарын басқару туралы»Уақытша Ереже бекітілді
#50
*!1867-1868 ЖЖ. САЛЫҚ РЕФОРМАСЫ
* жер салығы 6 сомға дейін өсті
* шаңырақ салығы 3 сомнан 5 сомға дейін көтерілді
* түтін салығының түрлері азайтылды
* түйе жануарларынан салық өндіріліп алынды
* дәстүрлі түтін салығы әрі қарай әрекет етті
#51
*! ҚАЗАҚТАРДЫҢ ХІХ Ғ. 60-70 ЖЖ. АЗАТТЫҚ КҮРЕСІ
* шаруалар алға қойған мақсаттарына қол жеткізді
* көтерісшілер жер сатуға қарсы шықты
* ру басылар қазақтардың ауызбірлігін қамтамасыз етті
* Орал, Торғай облыстарын 1868-1869 жж. қамтыды
* Торғай облысындағы көтеріліс жетекшісі- Беркін Оспанұлы
#52
*!1891 ЖЫЛҒЫ РЕФОРМА
* Самарқан – Түркістан генерал-губернаторлығының орталығы
* 25 наурызда «Ақмола, Семей, Орал, Торғай және Жетісу облыстарын басқару туралы»
Ереже бекітілді
* Түркістан генерал-губернаторлығына Орал, Торғай, Қостанай облыстары кірді
* Торғай және Семей облыстары әскери губернаторлары біруақытта атаман болып
есептелді
* үш генерал-губернаторлық құрылды
*Қазақстан XX ғ. басында *1*6*4*
#53
*! Царизмнің отаршылдық аграрлық саясатының нәтижесінде 1853-1905 жж. қазақтардан тартып алынды:
* 2 млн. дес.
* 4 млн. дес.
* 3 млн. дес.
* 5 млн. дес.
* 2,5 млн. дес.
#54
*!Ресейдің орталық губернияларынан шаруалардың жаппай қоныс аударуы салдарынан қазақтардан 1906-1907 жж. тартып алынған жер көлемі:
* 17 млн. дес.
* 17,5 млн. дес.
* 16 млн. дес.
* 12 млн. дес.
* 15,5 млн. дес.
#55
*!Қазақстанда тұңғыш рет 1902 ж. маркстік үйірме ... қалада құрылды:
* Омбыда
* Орынборда
* Петропавлда
* Верныйда
* Әулиеатада
#56
*!Қазақстанда...көрнекті қайраткерлердің революциялық іс-қызметі басталды:
* Г.Плеханов және Л.Мартовтың
* Н.Бухарин мен Л.Троцкийдің
* Г.Зиновьев пен Л. Каменовтың
* М.Фрунзе және В.Куйбышевтың
* М.Тухачевский мен Ф. Джержинскийдің
#57
*!Батыс Қазақстанның басты әкімшілік-саяси орталығында 1905 жылдың қазанында бұқаралық саяси ереуіл өтті:
Орынборда
Омбыда
Түркістанда
Перовскіде
Верныйда
#58
*!Қарқаралыда 1905 ж. үкіметке қарсы митингіні ұйымдастырушылардың бірі:
М.Дулатов
М.Тынышпаев
М.Фрунзе
В.Куйбышев
А.Байтұрсынов
#59
*!Ақмола облысы көшпелі тұрғындарынан ІІ Мемлекеттік Думаға сайланды:
Ш.Қосшығұлов
М.Тынышпаев
С.Жантөре
Ә.Бөкейханов
А.Бірімжанов
#60
*! Ақмола облысы көшпелі тұрғындарынан ІІ Мемлекеттік Думаға сайланды:
М.Тынышпаев
Т.Нүрекенов
Б.Қаратаев
Ш.Қосшығұлов
А.Бірімжанов
#61
*! Қазақстанда 1905-1907жж. революциясының жеңілу себептерінің бірі- революцияны ұйымдастырушыларды халық бұқарасы қолдамады:
кадеттерді
эссерлерді
«Алаш» партиясын
большевиктерді
жадидистерді
#62
*! Қазақ –орыс мектептерін ашуға бастау болған ағарту ісін дамыту туралы Заң ... қабылданды:
1908 ж.
1905 ж.
1906 ж.
1909 ж.
1907 ж.
#63
*!XX ғ. басындағы П. Столыпин жүргізген реформа
* әкімшілік реформасы
*білім беру жүйесіндегі рефома
* ақша реформасы
* сот реформасы
* аграрлық рефома
#64
*!1916 жылғы көтерілістің ірі ошақтары:
Торғай, Семей
Орал, Ақмола.
Торғай, Жетісу.
Қостанай,Орынбор.
Сырдария, Семей.
#65
*! «Айқап» журналының бас редакторы
* М.Дулатов
* А. Байтұрсынов
* М.Сералин
* С.Сейфуллин
* М.Жумабаев
#66
*!Қазақ комитеттері құрылды
* 1915 ж.
* 1917 ж.
* 1918 ж.
* 1919 ж.
* 1920 ж.
#67
*! «Алаш» партиясының жалпықазақтық екінші съезі өтті
* 1917 ж. желтоқсан айында Орынборда
* 1917 ж. қараша айында Семей қаласында
* 1917 ж. тамыз айында Ташкентте
* 1917 ж. желтоқсан айында Семей қаласында
* 1917 ж. қазанда Ақмола қаласында
#68
*!«Алаш» партиясының жалпықазақтық екінші съезінде талқыланған басты мәселе
* Әлихан Бөкейхан басшылығымен «Алаш Орда» үкіметі құрылғандығы жарияланды
* «Алаш» және «Үш жүз» партияларының қосылуы туралы мәселе қаралды
* «Қоқан автаномиясыны» құрылғандығы жарияланды
* жер мәселесі қаралды
* Кеңес үкіметінің орнағандығы жарияланды
#69
*!1917 ж. Ресейдегі Ақпан төңкерісінің сипаты:
* социалистік
* демократиялық
* буржуазиялық
* буржуазиялық-демократиялық
* аграрлық
#70
*! «Алаш» партиясының саяси органы «Қазақ» газеті шығарылды
* Омбыда
* Қазанда
* Орынборда
* Ташкентте
* Семейде
#71
*! Қазақстандағы 1916 жылғы көтерілістің қозғаушы күші
* қазақ халқының барлық әлеуметтік тобы
* қазақ жұмысшылыры
* қоныс аударушылар
* орыс жұмысшылары
* бай -феодалдар
#72
*! Ақпан төңкерісінен кейінгі Қазақстанның саяси өмірінде орын алған өзгерістер
патша өкіметінің басқару органдары өзгеріссіз қалдырылды
хандық билік қалпына келтірілді
патша өкіметінің басқару органдары жаңа жағдайға бейімделдірілді
Құрылтай жиналысы шақырылды
биліктің жаңа басқару жүйелері құрыла бастады (облыстық және уездік комиссарлық жүйе, азаматтық комитеттер және олардың атқару орындары )
#73
*! Уақытша үкіметтің Түркістан комитеті ... жылы құрылды
* 1905 ж.
* 1909 ж.
* 1915 ж.
* 1917 ж.
* 1918 ж.
#74
*! Ақпан ревалюциясынан кейін Қазақ елінде беделге ие болған қоғамдық-саяси ұйым
* «Талап»
* Қазақ комитеттері
* «Жас қазақ»
* «Қазақ жастарының революциялық одағы»
* «Бірлік»
# 75
*! «Жаңарған Ресейдің қазақ азаматтарына» атты Үндеуінің авторы
* А.Байтұрсынов
* Ә.Бөкейханов
* М.Тынышпаев
* М.Дулатов
* Т.Рысқұлов
#76
*! «Қазақ жастарының революциялық одағы» ұйымының ұйымдастырушысы
Ә. Досов
М. Тынышпаев
Т. Рысқұлов
С. Сейфуллин
К. Төгісов
#77
*! Алашорда үкіметінің орталығы
Орынбор
Ақмола
Бөкей Ордасы
Торғай
Семей
#78
*! Қазақстанда Уақытша үкіметтің жергілікті ұйымдары құрылды
1917 ж. ақпан
1917 ж. ақпан, наурыз
1917 ж. наурыз,сәуір
1917 ж. ақпан, мамыр
1917 ж мамыр,тамыз
#79
*!І, ІІ Мемлекеттік Думаның депутаты, кадет партиясының мүшесі
К.Төгісов
М.Жұмабаев
С.Сейфуллин
Ә.Бөкейханов
А.Байтұрсынов
#80
*!1916 ж. көтеріліске түрткі болған Жарлық
1914 ж. 25 шілдедегі
1915 ж. 15 маусымдағы
1917 ж. 20 маусымдағы
1916 ж. 25 маусымдағы
1913 ж. 25 тамыздағы
#81
*!Торғай облысында 1916 ж. көтерілісте ... хан болып сайланды
Оспан Шонов
Ұзақ Саурықов
Аққоз Қошанов
Нұрлан Қияшев
Әбдіғафар Жанбосынов
#82
*!Ақмола облысындағы 1916 жылғы көтеріліс жетекшісі
Б.Қаратаев
Б.Серікбаев
А.Асылбеков
И.Тіленбайұлы
С.Сейфуллин
#83
*!Жетісудағы 1916 ж. көтеріліс жетекшілерінің бірі
А.Әйтиев
Б.Әшкеев
Н.Төреқұлов
М.Тұнғаншин
Т.Тоқтамышев
*Қазақстан XX ғ. басында 2*6*6*
# 84
*! Қазақстанның шикізат қорын пайдалану мақсатымен царизм ХІХ ғ. аяғы- ХХ ғ. басында ... іске асырды:
теміржол желілерін салу
шаруашылық ықпалын кеңейту
шикізат өнімдерін тауарларға айырбастау
тасымалдаудың арбалық әдісін жетілдіру
түйемен тасымалдауды пайдалану
#85
*! Қазақстанды ХХ ғ. басында жаңа жалпыресейлік шаруашылық жүйеге тарту ... ықпал етті:
қазақ шаруаларының еңбегін пайдалану
мәдени тәжірибе алмасу
сауда қатынастарын өрістету
қазақтарды империя шекарасына қоныс аударту
теміржол желілерін құру
#86
*! Қазақстанда 1905-1907 жж. революцияның басты себебі:
қазақтардан жерді тартып алу
хан билігін жою
қазақ жерін отарлау
царизмнің аграрлық саясаты
патшаның саясатына наразылық
#87
*! Қазақстанда ХХ ғ. басында царизм белсенді жүргізген ... шарықтау шегіне жетті:
царизмнің аграрлық саясаты
қазақтардан жерді тартып алу
шаруалардың ауа көшуі
қазақ жерін отарлау
халық санағын жүргізу
# 88
*! Қазақ шаруаларының 1905-1907 жж. революциядағы бас көтерулері ... қарсылықтың көрінісі болып табылады :
жаңа сот реформасының енгізілуіне
әскер қатарына шақыруға
басқару жүйесін реформалауға
темір жолдарды салуға
жерді жаппай тартып алуға
# 89
*! Ресейдің басқа ұлттық аймақтарында сияқты Қазақстанда 1905 ж. революциялық қозғалыстың басталуына түрткі болды :
«Қанды жексенбі»
жерді жаппай тартып алу
сот жүйесін қатайту
әскер қатарына шақыру
қазақтардың жерін тартып алу
# 90
*! 1905 ж. 17 қазандағы патша «Манифесіне» қазақ ұлттық- демократиялық зиялыларының көзқарасы:
қатаң сынға алды
«бейтараптық ымыра» саясатын ұстанды
қарулы көтеріліске шақырды
царизмнің саясатын қолдады
үгіт- насихат ісін өрістетті
# 91
*! Семейде 1905 ж. пошта- телеграф қызметкерлерінің ереуіліне қатысқандар:
саяси талаптарды алға тартты
саяси қозғалыстарды ұйымдастырды
жалақыны өсіруді талап етті
революциялық үйірмелер құрды
Автономия құруды талап етті
# 92
*! Жаркент қаласының гарнизон солдаттары 1905 ж. .... қарсылықтарын білдірді:
* патшалық биліктің халыққа қарсы іс - әрекетіне
* қазақ зиялыларының саяси іс- қызметіне
* царизмнің басқыншылық саясатына
* царимнің қоныстандыру саясатына
* миллитаризациялау саясатына
#93
*! Успенск руднигіндегі жұмысшылардың 1905 ж. бас көтеруіне ... ереуілдік комитет басшылық етті:
* « Капиталға қарсы орыс- қырғыз одағы»
* «Сібір социал – демократиялық одағы»
* «Петербург теміржол жұмысшыларының одағы»
* «Нілді жұмысшыларының одағы»
«Үкіметке қарсы комитет»
#94
*! Қазақстанда Бірінші орыс революциясы жылдары (1905-1907 жж) жұмысшылардың ең ірі интернационалдық бой көрсетуі ... болды:
* Успен руднигінде
* Батыс - Сібір солдаттары полкінде
* Жаркент солдаттары гарнизонында
* Семейдегі пошта-телеграф стансасында
* Өскемен жұмысшыларының кенішінде
# 95
*! Успен руднигіндегі 1905- 1907 жж. ереуілшілердің басты талаптары ... сипатта болды:
* экономикалық
* ағартушылық
* іс- қағаздарын ана тілінде жүргізу
* саяси бостандық беру
* әлеуметтік
# 96
*! Қазақстанда 1906 ж. қаңтарында Ішкі істер министрі ... басу үшін күш қолданды:
* шаруалардың бас көтерулерін
* қазақ зиялыларының саяси іс - қызметін
* солдаттардың наразылықтарын
* шахтерлардың ереуілдерін
* ұлттық көтерілістерді
#97
Қазақ елінің талап-тілегін білдірген «Қарқаралы петициясы» жазылды
* 1904 ж.
* 1905 ж.
* 1906 ж.
* 1907 ж.
* 1908 ж.
#98
*!«Үш жүз» партиясының баспа органы
* «Қазақ»
* «Кеңғаш»
* «Ұшқын»
* «Үш жүз»
* «Сарыарқа»
#99
*!«Оян, қазақ» кітабының авторы
* Б.Майлин
* М.Дулатов
* С.Сейфуллин
* С.Торайғыров
* И.Жансүгіров
#100
*!«Қырғыз хрестоматиясының» авторы
1. М.Дулатов
2. Ш.Уәлиханов
3. Н.Веселовский
4. А.Байтұрсынов
5. Ы.Алтынсарин
#101
*!Ғалым, лингвист, ағартушы, «Қазақ» газетінің редакторы
* М.Жұмабаев
* Ж.Аймауытов
* М.Дулатов
* С.Асфендияров
* А.Байтұрсынов
#102
*!Қазақ алфавитінің реформаторы
* А.Құнанбаев
* Ә.Бөкейханов
* Ы.Алтынсарин
* А.Байтұрсынов
* Ш.Құдайбердиев
#103
1918 жылы жазында Кеңес үкіметі ...сақталып қалды
* Жетісу,Сырдария облыстарының бір бөлігінде
* Орал,Торғай облыстарының кейбір өңірлерінде
* Ақмола,Семей,Орал облыстарының елді мекендерінде
* Әулиеата және Сырдария облысының көп бөлігінде
* Жетісу облысының басым бөлігі, Торғай облысының оңтүстік аудандарында
#104
Қырғыз революциялық комитетінің басты міндеті
* азық-түлік салғыртын жүзеге асыру
* Құрылтай жиналысын шақыруға жағдай жасау
* жер мәселесін шешу
* ұлт мәселесін шешу
* салғыртты салықпен ауыстыру
#105
«Қазақтардың көшпелі өркениеті (номадтық қоғамның өміршеңдік қызметінің негізі)» атты зерттеудің авторы
* Зиманов С.В.
* Левшин А.И.
* Абылхожин З.Б.
* Масанов Н.Э.
* Қадырбаев А.Ш.
#106
Қазақ демократияшыл зиялылары 1916 жылғы көтерілісті ... қолдамады
* көтерілістің басшыларын (Ә.Жангелдин, А.Иманов) қолдамады
* патша әскерлері мен қазақтар күштерінің тең еместігінен көтерілістің күйрейтінін
бағамдады
* патша өкіметін жақтады
* күрестің бейбіт түрде өтуін қолдады
* олар өздерінің жеке бас мүддесін күйттеді
#107
*!«Қалқаман-Мамыр» поэмасының авторы
* С.Көбеев
* Т.Изтілеуов
* С.Дөнентаев
* С.Торайғыров
* Ш.Құдайбердиев
#108
*! «Оян қазақ» өлеңдер жинағында негізінен ... мәселелер көтерілді
* отарлық саясат
* салт-дәстүр
* әйел теңдігі
* орыс шаруаларының тұрмыс
* қазақ өнеркәсіп жұмысшыларының түйткілді
#109
*!Азамат соғысы барысында Алаордашылардың Кеңестер билігінің жағына өтуінің басты себептерінің бірі
* Қазақтар арасында большивиктер үлкен беделге ие болуы
* Өз ықпалын бекіту мақсатымен
* Ақтар қозғалысы басшыларының Қазақ автономиясын құрудан бас тартуы
* Патша отбасын ату туралы бұйрық
* А.Байтұрсыновтың халық алдындағы беделі
#110
*!Азамат соғысы жылдары Ақтөбе майданында оқ-дәрі жеткізген, интернационалистік экспедицияны басқарған
* П.Виноградов
* Т.Бокин
* Ә.Жангелдин
* Т.Рысқұлов
* Л.Емелев
#111
*!Қазақстанда азамат соғысының соңғы майданы жойылған жыл
* 1921 ж. мамыр
* 1919 ж. қараша
* 1918 ж. ақпан
* 1920 ж. наурыз
* 1922 ж. қаңтар
#112
*!Азамат соғысы кезіндегі азық-түлік салғырты енгізілген жыл
* сәуір 1918 ж.
* шілде 1920 ж.
* мамыр 1917 ж.
* қараша 1918 ж.
* қаңтар 1919 ж.
#113
*!1921 жылдың басындағы шаруалар бүлігінің толқыны... олардың саясатқа қарсылығымен байланысты.
* «Әскери коммунизм»
* Ұжымдастыру
* Индустриаландыру
* Жаңа экономика
* Ақгвардияшылардың
#114
*!Ұжымдастыру қарсаңында қазақ ауылдарының жағдайы... нәтижесінде шиеленісті
* Азамат соғысының басталуы
* Астық дайындау науқанының жүргізілуі
* Тырысқақ ауруының етек алуы
* Сауатсыздықты жою саясатын іске асырылу
* Инфрақұрылымның жоқтығы
#115
*!Қазақ елінің қоғамдық-саяси өмірінде «Қазақ» газетінің алатын орны
* феодал- байлардың мүддесіне қызмет етті
* патшалық отарлау саясатты жүргізуге көмектесті
* патшалық әкімшіліктің ресми баспа органы еді
* бостандық және тәуелсiздiк жолындағы қазақ зиялыларыныңбастыi баспа органы болды
* қоныс аударған орыс шаруаларын қолдап, олардың мәселелерін көтерді
#116
*!1911 ж. Қазан университетінің медицина факультетін бітірген, оба ауруының себебін зерттеуге белсенді ат салысқан қазақтан шыққан алғашқы дәрігерлердің бірі
* Мәжит Шомбалов
* Мұхамеджан Қаратаев
* Махмуд Шомбалов
* Халел Досмұхамедов
* Нұрғали Ипмағамбетов
#117
*!Қазақ демократиялық зиялы қауымының алдарына қойған басты міндеті
* қазақтарды ортағасырлық мешеулiктен алып шығу және отарлық езгiден азат ету
* Тәуелсіз Қазақ мемлекеттігін құру
* Ресей патшалығына отарлық саясатты жүргiзуiне көмектесу
* Қазақстанның бiлiм беру ісінде орыстық жүйені өрістету
* Қазақ елінің тәуелсіз мемлекет құру саясатын қолдамау
#118
*!Ақпан революциясының Қазақстанға ықпалы
* самодержавиенің құлатылуы бостандық үшін күреске жол ашты
* Ақпан революциясынан қазақтар бейхабар болды
* қазақтар Ақпан революциясының жеңiсiн күдiктене сақтықпен қабылдады
* Ақпан революциясын қазақ демократияшыл зиялылары қолдады
* қазақтар Ақпан революциясынан кейінгі өзгерістерді қолдамады
#119
*! «Алаш» партиясының жалпықазақтық бірінші съезі өткізілді және мақсаты
* 1917 ж. сәуірде - қазақ комитеттерін құру
* 1917 ж. мамырда- Уақытша үкімет саясатын қолдау
* 1917 ж. шілдеде - жалпыхалықтық азаттық үшін күресті басқара алатын саяси
партия құру
* 1917 ж. тамызда - қоныс аударған орыс шаруаларының қоғамдық - саяси ұйымын құру *1917 ж. қазанда - жалпықазақтық демократиялық үкімет құру
#120
*! «Алаш» партиясының басшылары саяси құрылысты жақтады
* патшалық басқару жүйесін
* социалистік республиканы
* хандық басқару жүйесін қалпына келтіруді
* демократиялық-федеративтік республиканы
* конституциялық монархияны
#121
*!Ресейдегі Ақпан революциясының басты ерекшелігі
* Жұмысшы депутаттары Кеңестерінің құрылуы
* Шаруа депутаттары Кеңестерінің құрылуы
* Қос өкіметтің орнауы
* Ұлттық автономия талаптарының жүзеге асырылуы
* аграрлық мәселелердің шешілуі
#122
*!1920 ж. 26 тамыздағы Қазақстан тарихындағы елеулі оқиға
* азамат соғысы аяқталды
* Алашордаға кешірім жасалды
* Қазақ АССР-ы құрылды
* Қазақ облыстық партия ұйымы құрылды
* Қазақ өлкелік партия комитетінің І конференциясы өтті
#123
*!1919 жылғы наурызда Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитетінің Алашорда жөнінде шешімі
* жаппай тұтқынға алу
* кешірім жариялау
* Алашорданы тарату
* өлім жазасына кесу
* шет елге қуып жіберу
ҚАЗАҚСТАН ХХ Ғ. БАСЫНДА *4*3*3
#124
*!Шекаралық қалалар - бекіністер
1735 жылдан Ор бекінісі әрекет етті
1856 жылы Перовск бекінісі салынды
1849 жылы Қапал, Алатау бекіністерінің негізі қаланды
Семей қамалы 1718 жылы салынды
1833 жылы Аягөз (Сергиополь) бекінісі салынды
#125
*!1916 ЖЫЛҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІСТІҢ СЕБЕПТЕРІ
орыстандыру саясаты
1916 жылғы 25 маусымдағы патша Жарлығы
жергілікті халықты христиандыққа күштеп тарту
басқарудың дәстүрлі институттарын қалпына келтіру
өнеркәсіп объектілерін тұрғызуға наразылық
#126
*! «АЛАШ» ПАРТИЯСЫНЫҢ 1916 ЖЫЛҒЫ ПАТША ЖАРЛЫҒЫНА КӨЗҚАРАСЫ
қолдады
қарсы шықты
ашық күреске шақырды
кейбір ережелерін сынға алды
сындарлы бейтараптық саясат ұстанды
#127
Түркістан автономиясының құрамына кірген облыстар
Семей, Ақмола
Орынбор,Торғай
Жетісу, Бөкей ордасы
Семей, Ақмола
Жетісу, Сырдария
#128
Әулиеата уезінде ұйымдасқан «Қазақ жастарының революциялық одағының» жетекшісі
М.Тынышпаев
С.Садуақасов
Т.Рысқұлов
Т.Бокин
О.Жандосов
*!Қазақстан азаматтық қарама-қайшылық кезеңінде *1*9*1*
#129
*!*!Ресейде самодержавие құлатылды
1917 ж. 25 қараша
1917 ж. 27 қараша
1917 ж. 27 желтоқсан
1917 ж. 25 қазан
1917 ж. 27 ақпан
#130
*!Кеңестер билігі орнады
1919 ж. қарашадан 1920 ж. желтоқсанына дейін
1920 ж. желтоқсанынан 1921 ж. қаңтарына дейін
1922 ж. қаңтарынан 1923 ж. ақпанына дейін
1924 ж. ақпанынан 1925 ж. наурызына дейін
1917 ж. қазанынан 1918 ж. наурызына дейін
#131
*!Бөкей Ордасында Кеңестер билігі орнады
1917 ж.қазанда
1917 ж.қарашада
1917 ж. желтоқсанда
1918 ж. қаңтарда
1918 ж. ақпанда
#132
*!Қазақстанда Кеңестер билігі алғаш рет орнады
Верныйда
Перовскіде
Қазалыда
Ақмешітте
Ақтөбеде
#133
*!Қазақстандағы Кеңес өкіметінің басты саяси қарсыласы
Алаш
Кадеттер
Үш-жүз
Шура-и-Улема
Шура-и-Ислами
#134
*!Черкасск қорғанысына қатысушылар ... әскеріне қарсы шайқасты
Дутовтың
Колчактың
Толстовтың
Деникиннің
Анненковтың
#135
*!Қазақстанда азамат соғысының соңғы майданы ... жойылды
Орал
Шығыс
Ақтөбе
Түркістан
Солтүстік Жетісу
#136
*! «Әскери коммунизм» саясатының басты элементі
кооперацияны дамыту
азық түлік айырбасы
азық-түлік салғыртының енгізілуі
қала мен ауыл арасындағы байланысты нығайту
ауылшаруашылық өндірісін арттыру
#137
*!Азық-түлік салғырты енгізілді
ЖЭС жылдарында
ұжымдастыру кезеңінде
индустрияландыру тұсында
Азамат соғысы жылдарында
Қазан төңкерісі кезінде
#138
*!1917 ж. Ресейдегі ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясына қазақ зиялыларының көзқарасы
Ресейдегі ақпан революциясын қолдамады
Уақытша үкіметті қолдады
Кеңес үкіметін және Ресейдегі большевиктерді қолдады
Патшаны тайдыру арқылы халықты қарулы көтеріліске шақырды
Уақытша үкіметті тайдыруға шақырды
#139
*!1917 жылы Қазан төңкерісінен кейінгі Кеңес үкіметі қабылдаған декрет:
«Соғыс туралы»
«Бітім туралы»
«Дін ісі туралы»
«Билік туралы»
«Сот туралы»
#140
*!Азамат соғысы жылдары Ақтөбе майданында оқ-дәрі жеткізген, интернационалистік экспедицияны басқарған
П.Виноградов
Т.Бокин
Ә.Жангелдин
Т.Рысқұлов
Л.Емелев
#141
*!Қазақстанда азамат соғысының соңғы майданы жойылған жыл
1921 ж. мамыр
1919 ж. қараша
1918 ж. ақпан
1920 ж. наурыз
1922 ж. қаңтар
#142
*!Азамат соғысы кезіндегі азық-түлік салғырты енгізілген жыл
сәуір 1918 ж.
шілде 1920 ж.
мамыр 1917 ж.
қараша 1918 ж.
қаңтар 1919 ж.
#143
*!Қазақ АКСР-ның құрылуы туралы декреттің қабылданған жылы
24 қазан 1918 ж.
26 тамыз 1920 ж.
1 тамыз 1924 ж.
6 тамыз 1921 ж.
26 тамыз 1919 ж.
#144
*!1921 жылы жаңа экономикалық саясаттың қабылдану себебі
елдегі монархияны қалпына келтіру
қазақ өлкесінде индустриаландырудың өткізілуі
азамат соғысын жандандыру
большевтктер партиясының билікке келуі
қираған ел шаруашылығын қалпына келтіру
*!Қазақстан азаматтық қарама-қайшылық кезеңінде *2*5*5*
#145
*!Ақпан революциясы нәтижесінде ... орнады
қос өкімет
әскери диктатура
абсолюттік монархия
парламенттік республика
конституциялық монархия
#146
*!Түркістандағы Уақытша үкіметтің комиссары
М.Шоқай
Ә.Бөкейханов
М.Тынышбаев
А.Байтұрсынов
Х.Досмұхамедов
#147
*! «Алаш» партиясының 1916 жылғы 25 маусымдағы патша Жарлығына көзқарасы
қолдады
қарсы шықты
ашық күреске шақырды
оқиғаның артын бағу тактикасын ұстанды
ымыраға келу бағытын ұстанды
#148
*!«Алаш» партиясының бағдарламасы ... газетте жарық көрді
«Серке»
«Қазақ»
«Тіршілік»
«Сарыарқа»
«Еңбекші қазақ»
#149
*!«Алаш» партиясының басты міндеті
Ресейдің құрамынан шығу
жер мәселесін шешу
Ресейдің дүниежүзілік соғыстан шығуы
Қазақ автономиясын құру
барлық халықтардың тең құқықтығына қол жеткізу
#150
*!Кеңестер билігі орнады
* Ташкентте, 1918 жылғы қарашада
* Орынборда, 1917 жылдың соңында * Қостанай уезінде, 1919 жылғы қаңтарда
* Жетісу облысында, 1919 жылдың барысында
* Оралда, азамат соғысы жылдарында
#151
*!1918 жылғы саяси оқиға
* Түркістан АКСР құрылды
* «Әскери коммунизм» саясаты әрекет етті
* Қырғыз революциялық комитеті құрылды
* ТАКСР құрамына Орал, Торғай облыстары кірді
* Түркістан өлкесі Кеңесінің Төтенше IҮ съезі өтті
#152
*!Қазақстандағы азамат соғысы
* 1918 – 1920 жылдарды қамтыды
* Орал облысында партизан отрядтары әрекет етті
* Торғай облысында Черкасск қорғанысы болды
* Анненковтың отрядына М.Тухачевскийдің жауынгерлері қарсы тұрды
* Семейде А.И.Дутовтың Уақытша үкіметі жұмыс істеді
#153
*!Қазақстандағы азамат соғысы жылдарындағы майдандар
Шығыс майданына В.Чапаев басшылық етті
1920 жылғы 5 қаңтарда Гурьев азат етілді
азамат соғысының соңғы майданы – Ақтөбе
Верныйда 1919 жылғы маусымда антикеңестік бүлік орын алды
Түркістан майданына Ә.Жангелдин қару-жарақ жеткізді
#154
*!Азамат соғысы жылдарындағы экономикалық жағдай
мұнай өндіру 4 есеге ұлғайды
жаңа экономикалық саясат енгізілді
көмір өндіру қазба орындары ашылды
Түрксіб Орал – Ембі аудандарын байланыстыруға тиіс болды
бейбіт халық қызылдар мен ақтардан зардап шекті
#155
*!Қырғыз революциялық комитеті
1919 жылғы 10 шілдеде құрылды
Алаш Ордамен ынтымақтастық байланыс орнатты
баспа органы - «Тіршілік»
төрағасы - В.А. Радус-Зенькович
басты мәселесі – ҚАЗКСР-ын құру
#156
*!Казревкомның негізгі қызметі
сауатсыздықты жою
контрреволюциямен күрес
астық дайындау науқанын ұйымдастыру
социализм идеясын тарату
Қазақ автономиясына дайындық және оны құру
#157
*!Ресейде самодержавие құлатылды
* 1917 ж. 25 қараша
* 1917 ж. 27 қараша
* 1917 ж. 27 желтоқсан
* 1917 ж. 25 қазан
* 1917 ж. 27 ақпан
#158
*! Қазақстанда Кеңестер билігінің орнау жолдары
Ақмола облысында С.Сейфуллин атсалысты
Орал облысында бейбіт жолмен орнады
алғаш рет Орынборда орнады
Сырдария облысында қарулы жолмен билік орнатылды
большевиктер казактар мен орта шаруаларлың көмегіне арқа сүйеді
*!ҚАЗАҚСТАН АЗАМАТТЫҚ ҚАРАМА-ҚАЙШЫЛЫҚ КЕЗЕҢІНДЕ * *4*5*5*
#159
*! АҚПАН РЕВОЛЮЦИЯСЫ
Қазақстанда аграрлық мәселені шешті
1917 жыл 27 ақпан, Петроград
Уақытша үкімет ымырашылдық ұстанымын жариялады
Қазақстанда Кеңестер билігі орнады
Уақытша үкімет билік басына келді
#160
*! АҚПАН РЕВОЛЮЦИЯСЫНЫҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ... БИЛІК ОРНАДЫ
Қос өкімет
әскери диктатура
парламенттік республика
конституциялық монархия
жұмысшы және казак депуттарының Кеңесі
#161
*!«АЛАШ» ПАРТИЯСЫНЫҢ БАСТЫ МІНДЕТІ
Ресейдің құрамынан шығу
Ресейдің дүниежүзілік соғыстан шығуы
ислам мен христиан діндерін теңдестіру
Қазақ автономиясын құру
барлық халықтардың тең құқықтығына қол жеткізу
#162
*! «АЛАШ ОРДА» ҚҰРАМЫНА КІРДІ
Тұрар Рысқұлов
Сәкен Сейфуллин
Әліби Жангелдин
Әлихан Бөкейханов
Мұстафа Шоқай
#163
*!АЛАШ-ОРДА ТАРАТЫЛДЫ
1918 ж.
1919 ж.
1920 ж.
1921 ж.
1922 ж.
#164
*! ҚАЗАН ТӨҢКЕРІСІ
Қос өкімет орнады
контрреволюция талқандалды
Кеңестер билігі орнады
1917 жылы Мәскеуде болды
Уақытша үкімет жеңіске жетті
#165
*! Азамат соғысының басты ошақтарының бірі
Ақтөбе
Қостанай
Орынбор
Сергиополь
Өскемен
#166
*!АЗАМАТ СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ПАРТИЗАН ҚОЗҒАЛЫСЫ
Мариинское селосы – партизан қозғалысының ірі орталығы
Атбасар уезі партизандары А.Дутовқа қарсы көтеріліс жасады
Ә.Майкөтов –Шемонаиха астыртын партизан ұйымының жетекшісі
Қазақстанның оңтүстігінде К.Саркиннің партизандық отряды әрекет етті
Ұ.Саурықов бастаған Торғай көтерілісі
#167
*!Соғыс жылдарындағы экономикалық саясат (1918-1920)
салық жинауды қысқарту
азық-түлік салғырты
өнеркәсіпті милитаризациялау
әскери қызмет мерзімін ұзарту
елдің қорғаныс қабілетін нығайту
#168
*!«Әскери коммунизм» саясаты
жерді жалға беру
негізгі белгісі-азық-түлік салғырты
жеке меншікке рұқсат берілді
Алашордашылар дайындауға атсалысты
чехословак корпусының бүлігі түрткі болды
* ХХ ғ. 20-жж. Қазақстан*1*12*10*
#169
*!Казревкомның негізгі қызметі
сауатсыздықты жою
контрреволюциямен күрес
астық дайындау науқанын ұйымдастыру
социализм идеясын тарату
Қазақ автономиясына дайындық және оны құру
#170
*!Қазақ Кеңес мемлекеттігі құрылды
1921 ж. маусым
1919 ж. сәуір
1920 ж. тамыз
1922 ж. қыркүйек
1923 ж. қазан
#171
*!ҚАКСР Орталық Атқару Комитетін басқарған
А.Әйтиев
Б.Қаратаев
Ғ.Әлібеков
С.Меңдешев
Ә.Жангелдин
#172
*!ҚАКСР Халық Комиссарлар Кеңесінің алғашқы төрағасы
Б.Қаратаев
С.Меңдешев
С.Пестковский
Ә.Жангелдин
В.Радус-Зенкович
#173
*!Қырғыз АКСР Қазақ АКСР болып танылды
1920 ж.
1921 ж.
1923 ж.
1924 ж.
1925 ж.
#174
*!Орта Азия республикаларының ұлттық-территориялық межеленуі
1921 ж.
1922 ж.
1923 ж.
1924 ж.
1925 ж.
#175
*!Қазақ АКСР-ның құрылуы туралы декреттің қабылданған жылы
24 қазан 1918 ж.
26 тамыз 1920 ж.
1 тамыз 1924 ж.
6 тамыз 1921 ж.
26 тамыз 1919 ж.
#176
*!1921 жылы жаңа экономикалық саясаттың қабылдану себебі
елдегі монархияны қалпына келтіру
қазақ өлкесінде индустриаландырудың өткізілуі
азамат соғысын жандандыру
большевтктер партиясының билікке келуі
қираған ел шаруашылығын қалпына келтіру
#177
*!1921-1922 жж. Қазақстандағы жер-су реформасының басты мақсаты
Орталық Ресейден келген жер аударушыларды жермен қамтамасыз ету
Жаңа жерлерді жаулап алу
Патша үкіметі тартып алған жерлерді шаруаларға қайтарып беру
Қазақстанда «әскери коммунизмді» енгізу
Аймақтың барлық жерлерін экспроприациялау
#178
*!1921-1922 жж. жер-су реформасына сәйкес Қазақ АКСР-ның құрамына кірген жерлер
Сарыарқа, Алтай, Орта жүз
Алтай, Оңтүстік Сібір, Орынбор
Оңтүстік-батыс Қазақстан, Орталық Қазақстан
Ертіс, Орал, Жетісу
Торғай және Ақмола облысы
#179
*!1930 ж. ақпан айында басталған көтеріліс
Созақ
Шемонайхы
Ырғыз
Қазалы
Абралы
#180
Қырғыз облыстық партия комитетінің мүшесі болған алғашқы қазақ әйелі
Н.Артықова
С.Есова
А.Оразбаева
Бегалиева
Ж.Садыкова
#181
*!«Айқап» журналының редакторы
Б.Майлин
Б.Қаратаев
М.Сералин
Ж.Сейдалин
С.Торайғыров
#182
*!Верный қаласы Алматы болып өзгертілді
1919 ж.
1920 ж.
1921 ж.
1922 ж.
1923 ж.
#183
КСРО құрылды:
1920 ж.
1921ж.
1922 ж.
1923 ж.
1924 ж.
#184
*!КСРО-ның өмір сүрген кезеңі
1917-1986 жж.
1918 -1989 жж.
1919 -1990 жж.
1920 -1991 жж.
1922 -1991 жж.
#185
*!Қазақстанда жер-су реформасы жүргізілді
1920-1921 жж.
1921-1922 жж.
1922-1923 жж.
1923-1924 жж.
1924-1925 жж.
#186
*!Жаңа экономикалық саясатқа көшу туралы шешім қабылданды
1920 ж. сәуір
1921 ж. наурыз
1923 ж. қаңтар
1923 ж. желтоқсан
1922 ж. ақпан
#187
*!Қазақстанды шикізат көзіне айналдыруға қарсы болды
О.Исаев
Ә.Бөкейханов
Ф.Голощекин
М.Тынышпаев
С.Садуақасов
#188
*!Түркістан -Сібір темір жолының құрылысы басталды
1925 ж.
1926 ж.
1927 ж.
1928 ж.
1929 ж.
#189
*!Түрксібтің құрылысы аяқталды
1928 ж.
1929 ж.
1930 ж.
1931 ж.
1932 ж.
#190
*!Ұжымдастыру жылдары қайтыс болған адам саны
1 млн.
1,5 млн.
2,5 млн.
3 млн.300 мың
2 млн.100 мың
#191
*!Реcпубликада ұжымдастыру қарсаңында мал басы ... құрады
41 млн.
42 млн.
41,5млн.
42,5 млн.
40,5 млн.
#192
*!Қазақстанда 1933 ж. мал саны ... қысқарды
3,8 млн.
4,5 млн.
4,8 млн.
5,1 млн.
5,3 млн.
#193
*!Ұжымдастыру жылдарында ...адам қоныс аударды
1 млн.
1,2 млн.
1,5 млн.
1,7 млн.
1,9 млн
#194
*!Қазақстан Одақтық республика статусын алды
1932 ж.
1933 ж.
1934 ж.
1935 ж.
1936 ж.
#195
*!Одақтық Республиканың (ҚАЗКСР) Конституциясы қабылданды
1926 ж.
1930 ж.
1931 ж.
1935 ж.
1937 ж.
#196
*!Қазақстанға күштеп қоныс аудартылды (депортацияланды)
1,1 млн.адам
1,3 млн.адам
1,4 млн.адам
1,5 млн.адам
1,2 млн.адам
#197
*!Қазақстанға 1937 жылы ... көшірілді
немістер
шешендер
кәрістер
қарашайлықтар
түрік-месхетиндер
#198
*!С.Ж. Асфендияров аяқтады
Қазан университетін
Томбы медицина университетін
Саратов мемлекеттік университетін
Мәскеу мемлекеттік университетін
Петербург әскери-медициналық академиясын
#199
*!Медициналық институттың ректоры С.Ж.Асфендияров қуғындалды
1935 ж.
1936 ж.
1937 ж.
1938 ж.
1939 ж.
#200
*!Сталиннің жеке басына табыну сынға алынды
1953 ж.
1954 ж.
1955 ж.
1956 ж.
1957 ж.
#201
*!1930 жылы 4 сәуірде ату жазасына үкім шығарылған тұлға
Ж. Аймауытов
М. Жұмабаев
А. Байтұрсынов
М. Дулатов
А. Бөкейханов
#202
*! «Буржуазиялық ұлтшылдар» мен «тексіз космополитшылдар» ұранымен жүргізілген құғын-сүргін жылдары:
1940 -1950 жж.
1920-1925 жж.
1956 -1958 жж.
1986-1958 жж.
1965-1856 жж.
#203
*!XX ғасырдың 20 жылдардың аяғында Қазақстанда ашылған тұңғыш оқу орны
Алматыдағы медициналық институт
Абай атындағы педагогикалық институт
Шет тілдер институты
Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ
Целиноград ауылшаруашылық институты
#204
*!1925 жылы Еуропадағы Париж көрмесінде қазақ музыкасын алғаш рет көрсеткен қазақ әншісі
Мәди Бәпиұлы
Біржан сал
Балуан Шолақ
Әміре Қашаубаев
Шортанбай
#205
*!Қазақстанда XX ғасырың 30 жылдары балаларға арналған бірінші алгебра оқулығының авторы
С.Сәдуақасов
С.Сейфуллин
М.Тынышпаев
Қ.Сәтпаев
А.Байтұрсынов
#206
*!1938 жылы тарихи тақырыпқа түсірілген тұңғыш көркем фильм
«Екі жауынгер»
«Мұстафа Шоқай»
«Чапаев»
«Атаманның ақыры»
«Аманкелді»
* ХХ ғ. 20-жж. Қазақстан *2*7*7*
#207
*!Бірінші бесжылдық жылдарында Қазақстандағы индустриаландыруды жүзеге асыруға қатысқан жұмыс күшінің негізгі көзі:
жалдамалы жұмысшылар
арнайы қоныстанушылар
Шығыс Еуропадан келген жұмыс күші
шетелден келен жұмыс күші
Кузбасс пен басқа өнеркәсіптік аудандардан келгендер
#208
*!Бірінші бесжылдық жылдарында КСРО-да экономиканы басқарудың қалыптасқан жүйесі
отаршыл
көпукладты
әкімшіл-әміршіл
нарықтық
әлеуметтік-экономикалық
#209
*!Қазақстанда индустриаландыру басталды
табиғи байлықтарды зерттеуден
автомагистральдың құрылуынан
зауыт пен фабрикалардың құрылуынан
ғылыми кадрлардың дайындаудан
колхоздарды құрудан
#210
*!XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы КСРО-ғы индустриализацияның мақсаты:
елдегі либералды реформалар
ауылшаруашылыққа қажетті машина жасаудың дамуы
жеңіл және тамақ өнеркәсібінің даму үрдісі
тамақ өнеркәсібінің дамуы
халық шаруашылығының барлық салаларын техникамен жабдықтау
#211
*!ҚАКСР Одақтас Республиканың құрамында болды
Өзбек
Украина
Грузия
Белоруссия
Ресей
#212
*!ҚАСКР құрылуы Кеңестердің Құрылтай съезінде заңдық тұрғыдан бекітілді
Алматыда,1924 ж.
Ташкентте,1921 ж.
Қызыл-Ордада,1925 ж.
Орынборда,1920 ж.
Ақтөбеде,1922 ж.
#213
*!1920-1924 жж. ҚАКСР астанасы
Орал
Ташкент
Алматы
Орынбор
Семей
#214
*!ҚАКСР-ның екінші астанасы
Омбы
Алматы
Орынбор
Қызылорда
Семей
#215
*!Республикалардың территориялық межеленуі кезінде Қазақстанға қайтарылған облыстар
Орал және Торғай
Жетісу және Ақмола
Ақмола және Семей
Жетісу және Сырдария
Сырдария және Семей
#216
*!Жер-су реформасының мәні
көшпелі шаруашылықтарды отырықшыландыру
жайылымдық жерлерді бөлу
суғармалы егіншілікті өрістету
суландыру жүйесін дамыту
отаршылдық жылдарда тартып алынған жерлерді қайтару
#217
*!Жаңа экономикалық саясат
бірыңғай еңбек міндеткерлігі
ақысыз коммуналдық қызмет көрсету
азық-түлік салғыртын азық-түлік салығымен алмастыру
тауар-ақша қатынасының тежелінуі
азық-түліктің орталықтан бөлінуі
#218
*!Индустрияландыру ... қаржыландыру есебінен жүргізілді
сыртқы заемдардың
ауыл шаруашылығының
ұлт аймақтарының
жеңіл өнеркәсіптің
сыртқы инвестицияның
#219
*!Қазақстанда 1928 ж. әкімшілік-территориялық бөлініс енгізілді
ауыл, село-уезд-аймақ-орталық
ауыл, село-аудан-аймақ-орталық
болыс-уезд-губерния-орталық
ауыл-село-аудан-губерния-орталық
ауыл, село-болыс-уезд-губерния-орталық
#220
*!Ұжымдастыру аудандарындағы колхоз құрылысының басты түрі
ТОЗ
Коммуна
кеңшар
кооперация
ауыл шаруашылық артель
#221
Жаппай ұжымдастыру жылдарында кулактарға қарсы саясаты қолданылды:
бейтарап қалдыру
тап ретінде жою
қолдау
шектеу
ішкіара келісім
#222
*! «Бесеудің хаты» жазылды
О.Исаевқа
И.Сталинге
С.Меңдешевке
Е. Ерназаровқа
Ф.Голощекинге
#223
1926-1927 жылы Қазақстан ауыл шаруашылығында жүзеге асырылған шара
Жер туралы декрет шықты
Жер-су реформасы
шабындық және егістік жерлерді қайта бөліске салу
қазақ жерлерін қайтару
МТС-тар құру
#224
Елде орын алған ашаршылық жөнінде Ф.И. Голощекинге жолданған «Бесеудің хаты» жазылды
1931 ж. маусымда
1932 ж. шілдеде
1931 ж. қарашада
1932 ж. желтоқсанда
1933 ж. қаңтарда
#225
Қазақстандағы индустрияландыру үрдісінің басты кемшілігі
маман -кадрлардың жетіспеушілігі
республиканың ұлттық ерекшелігінің ескерілмеуі
өнеркәсіптің шикізаттық бағыты
жоспарсыз дамуы
электр қуатының жетіспеушілігі
#226
*!Қазақстанда қуғын-сүргін жылдарында ... зардап шекті
байлардың мұрагерлері
ұжымшар шаруалары
ұлттық жұмысшы табы
қазақ зиялы қауымы
республика басшылары
#227
*!ГЕНЕТИКА САЛАСЫН ЖАЛҒАН ҒЫЛЫМ ДЕП ЖАРИЯЛАП, ОНЫҢ БАРЛЫҚ ӨКІЛДЕРІН ҚУҒЫНДАҒАН:
Е. Бекмаханов
М. Шоқай
Т. Лысенко
П. Поспелов
Ж. Шаяхметов
#228
*!1931-1933 жж. республикадан тыс жерлерге көшіп кетті:
0,5 млн.
2 млн.
1 млн.астам
1,7 млн.
2,2 млн. адам
#229
*!1930 жылдары ауылдағы өзекті тұлғаға айналған мамандық
мұғалімдер
дәрігерлер
механизаторлар
егіншілер
жүргізушілер
#230
*!1940-50 жж. саяси қуғын-сүргінге ұшыраған тарихшы
Ермұқан Бекмаханов
Бек Сүлейменов
Қайым Мұхамедханов
Есмағанбет Исмайылов
Қажым Жұмалиев
#231
*!Қазақстанда қуғын-сүргін кезеңінде ату жазасына ұшырады:
14 мың адам
22 мың адам
25 мың адам
27 мың адам
30 мың адам
#232
*!Жаңа экономикалық саясатқа сәйкес ауыл шаруашылығында ... өзгеріс енгізілді
заттай салықты салғыртпен ауыстырды
ұйымдастыруға нұсқау берілді
МТС-тар құрылды
салғыртты заттай салықпен алмастырды
қаржы ұлғайды
* ХХ Ғ. 20-ЖЖ. ҚАЗАҚСТАН *4*6*6*
#233
*! КазРЕВКОМНЫҢ МҮШЕЛЕРІ
Т.Рысқұлов
М.Тунғаншин
С.Сейфуллин
А.Розыбакиев
С.Меңдешев
#234
*! КазРЕВКОМНЫҢ ІС-ҚЫЗМЕТІ
жалпы әскери міндеткерлікті бақылау
көшпелілердің отырықшылыққа көшуі
автономия шекарасын анықтау
сауда-экономикалық басқару
шет елдермен байланыс орнату
#235
*Жер-су реформасы (1921-1922)
жерді национализациялау
кооперативтерді құру
жерді орташаларға беру
царизмнің тартып алған жерлерін қазақтарға қайтару
реформаны жүргізуге жауапты – М. Тынышпаев
#236
*!КСРО ҚҰРАМЫНА КІРГЕН АЛҒАШҚЫ ТӨРТТІК
РКФСР, ЗКФСР, Украина КСР, Белорус КСР
Өзбек КСР, ЗКФСР, Қазақ КСР, Қырғыз КСР
РКФСР, ЗКФСР, Молдавия КСР, Украина КСР
Қазақ КСР, Өзбек КСР, ЗКФСР
Молдавия КСР, Украина КСР, Белорус КСР
#237
*!ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ-МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫС
Казревком – 1920, наурыз
Қаз КСР- 1935, желтоқсан
Алаш-Орда, 1918, желтоқсан
Қаз КСР – 1920, тамыз
Тәуелсіз Қазақстан Республикасы 1991, ақпан
#238
*! ХХ Ғ. 20-ЖЖ. ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ЖАҒДАЙ
қоғамды демократияландыру бастау алды
іс-қағаздары орыс тілінде жүргізілді
әйелдер қозғалысына лайықты көңіл бөлінбеді
тарихи «қазақ» атауы қалпына келтірілді
«Қырғыз және орыс тілдерін пайдалану тәртібі» Декреті қабылданды
#239
*!Индустрияландыру
демократиялық әдіспен іске асырылды
И.Губкин Жезқазған аймағын зерттеді
индустрияландыру шикізаттық бағытта жүрді
жеңіл өнеркәсіпке басымдық берілді
«Кіші Қазан» -өнеркәсіпті шикізат көзіне жақындату
#240
*!Индустрияландыру
1924 жылғы желтоқсанда қабылданды
жаңа жұмыс орындары ашылды
ауыл шаруашылығы дамыды
Қазақстан көпұлтты республикаға айналды
Ташкент-Орынбор темір жолы салынды
#241
*!ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЖЫМДАСТЫРУ
демография жақсарды
көшпелі шаруашылыққа өту бастау алды
көшпенділер энтузиазммен қарсы алды
1928 жылы малды тәркілеу туралы Декрет қабылданды
ауыл еңбеккерлерін жұмылдыруға ықпал етті
#242
*! 1931-1933 ЖЖ. АШТЫҚТЫҢ СЕБЕПТЕРІ
ЖЭС әрекет етуі
азамат соғысы
қуаңшылық және астық өніміне тапшылық
ауыл шаруашылығын ұжымдастыру
байлар мен кулактарды тап ретінде қолдау
#243
*!ҚАЗАҚСТАН ТРАГЕДИЯСЫ
зиялы қауымды қуғын-сүргінге ұшырату
тұрғындардың жаппай өлімге ұшырауы
мал басының кемуі
шаруа көтерілістерінің жаншып басылуы
кәсіпорын жұмысшыларының ату жазасына ұшырауы
#244
*! Ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру
Абралы көтерілісі ерекше көрініс тапты
ұжымдастыруға қарсы көтеріліс саны- 472
КазАКСР-де 1933 жылдың көктемінде аяқтау белгіленді
ВКП (б) ХV съезінде ұжымдастыруға бағыт ұсталынды
6. 1930 жылы «Байлардың және жартылай феодалдардың мал-мүлкін тәркілеу туралы»
Декрет қабылданды
#245
*! С.Ж.Асфендияровтың еңбегі
Қазан университетінің медицина факультетін аяқтады
«Алаш» партиясының белсенді мүшесі
«Ортағасырлық Қазақстан тарихы» еңбегінің авторы
1999 жылы ҚазҰМУ-ға С.Ж. Асфендияровтың есімі берілді
«Ежелгі кезеңнен бүгінге дейінгі Қазақстан тарихы» еңбегінің авторы
#246
*! ҚАЗАҚСТАНҒА ЖЕКЕЛЕГЕН ХАЛЫҚТАРДЫҢ КҮШТЕП ҚОНЫСТАНДЫРЫЛУЫ
мордвалықтар
башқұрттар
чуваштар
шешендер
грузиндер
#247
*ҚАКСР-НЫҢ ОДАҚТЫҚ РЕСПУБЛИКАҒА АЙНАЛУЫ
1936 жылы ҚазКСР құрылды
ҚазКСР-ның алғашқы астанасы – Ақмешіт
1938 жылы ҚазКСР-нің Конституциясы қабылданды
ҚазКСР Компартиясы ОК-ның бірінші хатшысы – Ж.Шаяхметов
ҚазКСР-ның саяси негізі-халық депутаттарының Кеңесі
#248
*!СОҒЫС ҚАРСАҢЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ
Қазақстан елдің шикізат көзіне айналды
КСРО 40 жж. шетелдік түсті металға тәуелді болды
урбанизация үрдісі баяу жүрді
саяси қуғындалушылардың еңбегі өз дәрежесінде пайдаланылмады
1942 жылы әйелдердің ерлер мамандығын игеру қозғалысы басталды
#249
*1940-50 ЖЖ. САЯСИ ҚУҒЫНҒА ҰШЫРАҒАН ӘДЕБИЕТШІ
1Қажым Жұмалиев
3 Олжас Сүлейменов
5. Дмитрий Снегин
6. Илияс Есенберлин
7. Муқағали Мақатаев
#250
*КЕҢЕС ҮКІМЕТІНІҢ «КОСМОПОЛИТШЫЛДАРҒА» ҚАРСЫ АЛҒАШҚЫ ҚАДАМЫ:
мемлекеттен тыс сыртқа шығуға рұқсат болды
оларды қамауда ұстады
қатаң цензура қолданылды
еңбектерін шет елде шығаруға рұқсат берілді
жаза қолданған жоқ
#251
1946 Ж. «ӘДЕБИЕТ» ЖӘНЕ «ӨНЕР» ЖУРНАЛЫНДАҒЫ Ғ. МУСТАФИННІҢ ЖӘНЕ Ғ. МҮСІРЕПОВТІҢ СКЕТЧТЕРІН «САЯСИ ҚАТЕ» ШЫҒАРМАЛАРҒА ЖАТҚЫЗЫЛДЫ:
«Ер Қаптағай»
«Сырым батыр»
«Әдебиет»
«Дала қызы»
«Қан мен тер»
*ҰОС жылдарындағы Қазақстан (1941-1945)*1*13*11*
#252
*!Қазақстан соғыс қарсаңында ... өндіруден бірінші орында болды
мыс
көмір
мұнай
қорғасын
марганец
#253
*!Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына себепші болған оқиға
*Жапония Азияда қожалық етуге әрекет жасады
*Англия мен Франция арасындағы саяси шиеленіс өрістеді *Финляндия КСРО-ға қарсы соғыс өртін тұтандыруға әрекет етті *Германия Польшаға басып кірді
*Германияның одақтасы-Италияның басқыншылық саясаты
#254
Қазақстандықтардың еңбектегі ерен ерліктері
*Т . Күзембайұлы стахановтық қозғалыс белсенділерінің бірі
*Ш . Берсиев күріштен әлемдік рекорд жаңғыртты *И. Жақаев тарыдан ең мол өнім алды
*Ж. Мукашева қой басының санын көбейтті *ұжымшарларда еңбектің 80 % -ын ер адамдар атқарды
#255
*!Қазақстаннан ... адам майданға аттанды
1 100 мың
1 200 мың
1 300 мың
1 400 мың
1 500 мың
#256
*!Кеңес Одағының Батыры атағын алғаш иеленген қазақстандық
Н.Әбдіров
Т. Тоқтаров
М.Ғабдуллин
С.Баймағамбетов
К.Семенченко
#257
Екінші дүние жүзілік соғыс басталды:
1939 ж. 1 қыркүйек
1939 ж. 2 қыркүйек
1939 ж 1 қараша
1940 ж. 1 тамыз
1941 ж. 22 маусым
#258
«Барбаросса» жоспары бойынша Қазақстан .... құрамына кірді:
Московияның
Остландтың
Украинаның
Кавказдың
Үлкен Түркістанның
#259
*!Кеңес Одағының Батыры Т.Тоқтаров ... қаза тапты:
Сталинград түбінде
Ленинград түбінде
Мәскеу түбінде
Киевті азат етуде
Днепрден өтуде
#260
*! «Берлин операциясының» басталған уақыты
1944 ж. 16 сәуір
1945 ж. 16 сәуір
1945 ж. 20 сәуір
1945 ж. 1 мамыр
1945 ж. 7 мамыр
#261
*!Кеңес Одағының Батыры атағын алған қазақстандықтар саны
300
350
400
480
5.500
#262
*! Қазақстан ... облыстарында соғыс жағдайы енгізілді
Ақтөбе, Орал
Торғай, Гурьев
Қостанай, Ақтөбе
Қызылорда, Торғай
Орал, Гурьев
#263
*!Рейхстагқа Жеңіс туын тіккен қазақстандық
П.Вихрев
Қ.Сыпатаев
Л.Құрманов
Р.Қошқарбаев
С.Баймағамбетов
#264
*!«Жапонияны жеңгені үшін» медалімен марапатталғандар саны
234
240
248
523
550
#265
*!ҚР бірінші Қорғаныс министрі, Кеңес Одағының Батыры
М.Янко
Н.Әбдіров
М.Алтынбаев
Б.Момышұлы
С.Нұрмағамбетов
#266
*!ҰОС жылдарында Қазақстанға ... кәсіпорын көшірілді
150
170
181
200
220
#267
*!М.Мәметованың ерлік көрсеткен жері
*Малоярославец маңында *Курск доғасында *Ленинград қорғанысында
*Невель түбінде
*Алексин селосын азат етуде
#268
*!Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстан ... адамынан айырылды
300 мың
360 мың
410 мың
500 мың
510 мың
*ҰОС жылдарындағы Қазақстан (1941-1945)*2*8*7*
#269
*!Қазақстандықтардың соғыс майдандарындағы ерліктері:
Б. Момышұлы Мәскеу түбінде екі рет жау қоршауын бұзып шықты
Б.Бейсекбаев ҚР «Халық Қаһарманы» атағына ие болды
И. Кожедуб Кеңес Одағының Батыры атағын екі рет иемденді
Т . Тоқтаров Курск доғасында сегіз фашисттің көзін жойды
«Павлов үйі» гарнизоны- Ленинградтың батылдығы пен қайсарлығының символы
#270
*!Фашистік Германия әскерлері алғаш жеңіліске ұшыраған қала
Курск
Мәскеу
Воронеж
Ленинград
Сталинград
#271
*! Соғыс жылдары көшірілген кәсіпорындар ... қалаларда орналастырылды
Гурьев
Ақмола
Павлодар
Қарағанды
Талдықорған
#272
*!Брест қамалы қорғаушыларын атаңыз
Т.Позолотин, Қ.Сыпатаев
В.Фурсов, Ғ.Жұматов
А.Наумов, Ғ.Сафиуллин
Р.Жанғозин, Г.Рамаев
Т.Әбдібеков, А.Сухамбаев
#273
*!Қ. Сәтпаевқа Мемлекеттік сыйлық ... үшін берілді
қарудың жаңа түрін жасағаны
ҚазКСР Ғылым академиясына жетекшілігі
қазақ тілінде «Алгебра» оқулығын жазғаны
Кенді Алтайды зерттегені
Жезқазған мыс кен орнын ашқаны
#274
Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстан өнеркәсіптің қай саласында 2-ші орынға шықты ?
Кен өндіруден
Мұнай өндіруден
Электр қуатын өндіруден
Жеңіл өнеркәсіп өнімін өндіру
Түсті металдар өндіру жөнінен
ҰОС ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН (1941-1945)*4*6*5*
#275
*! КСРО ЖӘНЕ ГЕРМАНИЯ АРАСЫНДА 1939 ЖЫЛЫ 23 ТАМЫЗЫНДА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ
бір-біріне соғыс ашыспау туралы пактіге
бейтараптық туралы келісімге
туыстас қалалар туралы мәлімдемеге
әскери одақты бекіту туралы меморандумға
шекаралық өзендерді пайдалану туралы рескриптіге
#276
*!«БАРБАРОССА ЖОСПАРЫ» БОЙЫНША БЕЛГІЛЕНДІ
әскери қимылдар алаңын құру
Оңтүстік-шығыс Азияда қожалық ету
Рейхтің құрамына Таяу Шығысты қосу
Орталық Азияда қуыршақ мемлекетін құру
КСРО-ны құлатып, Шығыста «өмірлік кеңістікті» қамтамасыз ету
#277
*! ЕКІ МӘРТЕ КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЛАРЫ
Т.Тоқтаров, И.Панфилов
М.Ғабдуллин,Н.Әбдіров
Р.Қошқарбаев, В.Иванилов
Т.Бигелдинов,С. Луганский
И.Егоров, К. Семенченко
#278
*!ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАРТИЗАНДАР - КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЛАРЫ
Ж.Саин
А.Егоров
В.Оразбаев
Қ.Қайсенов
Ә.Шәріпов
#279
*!ҰОС ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ОЗАТТАРЫ (1941-1945)
В.Петрова
А.Дацкова
Н.Шувалова
Ж.Мұқашева
Л.Сәрсембаев
*1946 -1985 жж. Қазақстан *1*17*6*
#280
*!Ұлы Отан соғысынан кейінгі алғашқы жылдардағы Қазақстан ғылымындағы елеулі оқиға:
Геология институтының ашылуы
Тіл және әдебиет институтының ашылуы
Қазақ ССР Ғылым Академиясының құрылуы
КСРО Ғылым Академиясының Қазақстандық базасының құрылуы
КСРО Ғылым Академиясының филиалының ашылуы
#281
Партия ОК-нің 1954 жылы Ақпан- Наурыз Пленумынан кейін жүзеге асырыла бастаған шара:
колхоздар ірілендірілді
ірілендірілген колхоздар қайтадан таратылды
тың және тыңайған жерлерді игеру басталды
колхоздар совхоздарға айналдырылды
МТС-тар таратылды
#282
*!Семей ядролық полигонындағы ең алғашқы сынақ
1946 жылы
1947 жылы
1949 жылы
1951 жылы
1953 жылы
#283
*!Қазақ КСР Ғылым академиясы құрылды
1946 ж.
1945 ж.
1944 ж.
1956 ж.
1896 ж.
#284
*!ҚАЗАҚ КСР Ғылым академиясының тұңғыш президенті:
Н. Жақсылықов
А. Садықов
Қ. Сәтбаев
Н. Қозыбаев
Ы. Төлеубаев
#285
Азық-түлік және өнеркәсіп тауарларды бөлудің карточкалық жүйесі жойылды:
1946 ж.
1947 ж.
1948 ж.
1949 ж.
1950 ж.
#286
Соғыстан кейінгі жылдары тарихшы қуғын-сүргінге ұшырады:
А.Жұбанов
Х.Жұмашев
Е. Бекмаханов
Ю.Домбровскийй
М.Әуезов
#287
КОКП ОК Қыркүйек (1965) Пленумы өнеркәсіпті басқарудың жаңа принципіне көшу туралы шешім қабылдады:
салалық
республикалық
одақтық
өлкелік
территориялық
#288
Халық шаруашылығын қалпына келтіру ... есебінен іске асырылды
механизациялау
автоматтандыру
шетелдік инвестициялардың
халықтың құлшынысы мен ұлтжандылығының
еңбек өнімділігін арттыру
#289
Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру басталды
1947 г.
1949 г.
1951 г.
1953 г.
1954 г.
#290
Қ.Сәтбаев Мемлекеттік сыйлық алды:
Шығыс Қазақстан аймағын зерттегені
«Алгебра» оқулығын қазақ тілінде жазғаны
Қазақ КСР-ның Ғылым Академиясын басқарғаны
Жезқазған мыс кен орынын зерттегені
Жаңа қару жасақтап шығарғаны
#291
«ХІХ ғасырдың 20-30 жж. Қазақстан» атты монографиясының авторы:
Ә.Марғұлан
Б.Греков
К.Нурпейсов
Е.Бекмаханов
Г.Массон
#292
*!М. Әуезов «Абай» романының екі томын жазып бітірді:
1947 жылы
1945 жылы
1965 жылы
1958 жылы
1936 жылы
#293
*!1942–1951 жж. Қазақстанның Орталық мұражай директоры:
С. Есова
Р. Қосмамбетова
Е. Жангелдин
Ә. Жиреншин
Ә. Марғұлан
#294
*! «Қазақ ССР тарихы» 1943 ж. алғаш рет ... журналда талқыланды
«Исторический журнал»
«Большевик»
3.«Новое время»
«Простор»
«Коммунист»
#295
*! Лениндік сыйлыққа 1959 жылы шығармасы ұсынылған қазақ жазушысы
Ғ.Мүсірепов
Ғ.Мұстафин
С.Мұқанов
М.Әуезов
5.Ә.Марғұлан
#296
*! «Шығанақ», «Миллионер», «Қарағанды» прозалык шығармаларының авторы
Ғ. Жұбанова
Ә. Бөкейханов
Қ.Сәтбаев
Б. Бекмаханов
Ғ. Мұстафин
#297
*!1949 жылы КСРО Мемлекеттік сыйлығына ұсынылған «Біржан-Сара» операсының авторы:
М.Төлебаев
Е. Брусиловский
А. Жұбанов
Ғ. Жұбанова
К. Байсеитова
#298
*! Сталиндік тоталитарлық жүйе жүргізілген қуғын-сүргін науқан уақыты
1946 ж.
1943 ж.
1956 ж.
1944 ж.
1988 ж.
#299
*!Соғыстан кейінгі жылдары көшпелілердің қола дәуіріндегі тарихы мен мәдениетін зерттеген:
Ермұқан Бекмаханов
Мұстафа Шоқай
Тұрар Рысқұлов
Санжар Асфендияров
Әлкей Марғулан
#300
*!Қазақтың тарих саласындағы алғашқы ғылым докторы
Е.Бекмаханов
М.Шоқай
Т.Рысқұлов
С.Асфендияров
Ә.Марғұлан
#301
*!Ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні
22 маусым
31 мамыр
25 қазан
21 қаңтар
2 наурыз
#302
*!Карточкалық жүйе жойылды
1946 ж.
1947 ж.
1948 ж.
1949 ж.
1950 ж.
#303
*!Соғыстан кейінгі жылдарда ақша реформасы жүргізілді
1946 ж.
1947 ж.
1948 ж.
1949 ж.
1950 ж.
#304
*!Семей полигонында ядролық қару алғаш рет сынақтан өткізілді
1947 ж.
1948 ж.
1949 ж.
1950 ж.
1951 ж.
#305
*!Қазақстанға тың игеруге ... адам келді
3 млн.
2 млн.
2,5 млн.
2,7 млн.
1,5 млн.
#306
*!Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру басталды
1947 ж.
1949 ж.
1951 ж.
1953 ж.
1954 ж.
#307
*!Қазақстанда біртұтас теміржол торабы құрылды
1954 ж.
1955 ж.
1956 ж.
1957 ж.
1958 ж.
#308
*!Теміртауда қайғылы оқиға болды
1951 ж.
1952 ж.
1957 ж.
1959 ж.
1961 ж.
#309
*!Радиацияға ұшыраған адамдарды медициналық тұрғыдан зерттеу басталды
1950 ж.
1955 ж.
1962 ж.
1968 ж.
1970 ж.
#310
*! Колхозшылар алғаш рет зейнетақы құқығын иемденді
1960 ж.
1961 ж.
1962 ж.
1963 ж.
1964 ж.
#311
*!Ақмола қаласы Целиноград деп өзгертілді
1959 ж.
1960 ж.
1961 ж.
1962 ж.
1963 ж.
#312
*!1960 жылы мал басы құрады
20,8 млн.
23,6 млн.
35,7 млн.
28, 5 млн.
36,4 млн.
#313
*!1962 жылы республикада ... қазақтар құрады
29%
30%
35%
38%
40%
#314
*!КСРО - ның Азық-түлік бағдарламасы қабылданды
1975 ж.
1980 ж.
1982 ж.
1985 ж.
1991 ж.
#315
*!Қазақстанда «Неміс автономиясы» идеясы ... атымен байланысты
А. Косыгин
Л. Брежнев
Н. Хрущев
А . Громыко
Ю.Андропов
#316
*!КСРО Ауғанстанға әскер енгізді
1976 ж. наурызында
1977 ж. қаңтарында
1978 ж. сәуірінде
1980 ж. қарашасында
1979 ж. желтоқсанында
#317
М.Әуезов «Абай» эпопеясының екінші кітабын жазып бітірді:
1943 жылы
1945 жылы
1950 жылы
1947 жылы
1960 жылы
#318
Тарихқа «хрущев жылымығы» деген атаумен кірген жылдар:
1945-1954 жж.
1964-1978 жж.
1953-1964 жж.
1978-1991 жж.
1937-1938 жж.
#319
КСРО халықтары үшін «хрущев жылымығының» көрінісі:
тоталитарлық тәртіптің босаңсуы
қайта құру мен жариялылыққа көшу
тың және тыңайған жерлерді игеруге бағыт
білім беру саласындағы жаңа жүйеге көшу
қоғамдағы дағдарыс кезеңі
#320
Н.С. Хрущевтің бастамасымен Ақмола қаласы қай жылы Целиноград атанды?
1960 ж.
1957 ж.
1962 ж.
1954 ж.
1964 ж.
*1946 -1985 жж. Қазақстан *2*5*5*
#321
*!1946 жылы маусымда ашылған мекеме
Жезқазған кен орны
Қазақ ұйымы
Қазақ КСР Ғылым Академиясы
«Красный Октябрь» зауыты
Қазақ педагогикалық институты
#322
*!Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің ең үлкен жетістігі:
«Миллионер»
«Абай жолы»
«Көшпенділер»
«Ботагөз»
«Солдаттың хаттары»
#323
Соғыстан кейінгі жылдардағы еліміздің саяси-қоғамдық жағдайы
«Қылмыскерлер» толығымен ақталды
«Қуғын-сүргінге ұшырағандар» қудаланды
Қылмыстар толығымен әшкереленді
сталиндік қатаң идеологияның қыспағында қалды
Қазақ мәдениеті мен әдебиеті өркендеді
#324
*! Әлеуметтік-экономикалық жағдай (XX ғ. 40- 50 жж.)
1948 жылы карточкалық жүйе жойылды
ақша реформасы 1946 жылы жүргізілді
Мойынты – Шу темір жолы 1953 жылы аяқталды
салалық министрліктердің орнына 50 жж. совнархоздар құрылды
тың игерушілер 1957 жылы миллиард пұт астық жинады
#325
*!ХХ ғ. 40-50 жж. саяси құғын-сүргін ... басталды
1.тарих, әдебиет, тіл салалары бойынша жарық көрген ғылыми еңбектеріне
2. әдет-ғұрып, салт-сананы уағыздаушыларға
3. көркем және фантастикалық әдебиетке
4. мәдениет және өнер қызметкерлеріне
діни уағыздарды насихаттаушыларға
#326
ҰОС-нан кейінгі жж. симфониялық кемел туындыларын дүниеге әкелген сазгерлер
Е. Рахмадиев, С. Мұхамеджанов, Ғ. Жұбанова
Е. Рахмадиев, Ғ. Жұбанова, Л.Хамиди
Ғ. Жұбанова, А. Жұбанов, Е. Брусиловский
Ғ. Жұбанова, Е. Рахмадиев, С. Мұхамеджанов
А. Жұбанов, С. Мұхамеджанов, Л.Хамиди
#327
*!ҰОС-нан кейінгі жж. басымдықпен дамыған өнеркәсіп
саласы
жеңіл
жергілікті
тамақ
ауыр
химия
#328
*!ҰОС -нан кейінгі жж. жұмысшылардың жетіспеушілігін жою мақсатында
еңбек резервтерінің мектептері мен училищелері құрылды
шетел жұмысшылары шақырылды 3.шаруаларлар тартылды
студент жастардың еңбегі пайдаланылды
жұмысқа зейнеткерлер шақырылды
#329
*!ХХ ғасырдың 40-50 жылдары қуғынға ұшыраған тарихшы
Г.Массон
М.Панкратова
Ә.Марғұлан
К.Нүрпейісов
Е.Бекмаханов
#330
1959 жылы Теміртаудағы оқиғаның себебі:
жалақының уақытында берілмеуі
жұмысшылардың жағдайының нашарлауы
қымбатшылық
арандатушылық
жұмысшылар арасындағы ұлттық теңсіздік
#331
Қазақстанға алғашқы болып жер аударылған халықтар
шешендер
ингуштар
месхеттік түріктер
кәрістер
қырым татарлары
#332
!ХХ ғасырдың 70 жж.экономиканы жақсартуға бағытталған жаңа бастама
бесжылдықты мерзімінде орындау
коммунистік еңбек бригадасы атағы үшін жарыс
бригадалық мердігерлік
4.социалистік жарыс
озат бригададан артта қалған бригадаға өту
#333
!Тарих ғылымы бойынша алғашқы танылған қазақтан шыққан профессор
Ә.Бөкейханов
М.Тынышбаев
Е.Бекмаханов
С.Асфендияров
С.Зиманов
#334
*!Қазақстанда ХХ ғ. 60 жж. жаңа қалалардың пайда болуы ... байланысты
ауыл тұрғындарының қалаларға ағылуымен
миграциялық саясатпен
инфрақұрылымның дамуымен
демографиялық саясатпен
пайдалы қазба орындарының игерілуімен
#335
*!ХХ ғ. 60 жж. экономикалық реформа басталды
көлік жүйесінен
құрылыстан
өнеркәсіптен
әлеуметтік саладан
ауыл шаруашылығынан
#336
*!1965 жылы алғаш мұнай берген кен орны
Ембі
Өзен
Теңіз
Мұнайлы
Карашығанақ
#337
*!Қазақстан тоқырау жылдарында (1971-1985 жж.)
КСРО-да көппартиялық жүйе әрекет етті
«кемелденген социализм» деп аталды
одақтық республикалар зор өкілеттіктерді иеленді
елде мемлекеттік және жеке меншік болды
О. Сулейменов «Аз и Я» кітабы үшін Қазақстан Комсомолы сыйлығын алды
#338
*!1954 жылы ақпанда сайланған Қазақстан Коммунистік партиясының І-хатшысы
Ж.Шаяхметов
Р.К.Пономаренко
Л.И.Брежнев
Л.И.Афонов
Д.А.Қонаев
#339
*!Тарихшы Е.Бекмахановқа тағылған айып
социалистік құрылысты сынағаны үшін
ұлт-азаттық қозғалысты зерттегені үшін
саяси қателігі үшін
ұлт араздығын қоздырғаны үшін
тарихи фактілерді бұрмалағаны үшін
#340
*!1960 жылы сайланған Қазақстан Коммунистік партиясының І-хатшысы
Ж.Шаяхметов
Д.А.Қонаев
И.Д.Яковлев
И.Д.Юсупов
Л.Н.Брежнев
* 1946 -1985 ЖЖ. ҚАЗАҚСТАН *4*7*6*
#341
*!«БЕКМАХАНОВ ІСІ»
1952 жылы 20 жылға бас бостандығынан айырылды
1953 жылы ақталды
ҚазКСР Ғылым академиясынан қуылды
«Қазақстан ХІХ ғ. 20-40 жылдарында» монографиясы үшін
«И.Тайманов бастаған қазақтардың көтерілісі» зерттеуі үшін
#342
*! СТАЛИННІҢ ЖЕКЕ БАСЫНА ТАБЫНУШЫЛЫҒЫН ӘШКЕРЕЛЕУ
1953 жылдың қазанында басталды
КОКП ХІХ съезінде айыпталды
В. Молотов баяндама жасады
тарихқа «жылымық» кезең деп енді
қаулы 25 жылдан кейін жарияланды
#343
*! ТЫҢ ЖӘНЕ ТЫҢАЙҒАН ЖЕРЛЕРДІ ИГЕРУ
1954-1965 жж. игерілді
қазақ мектептерінің саны артты
мал шаруашылығы ауқымды дамыды
тұрғылықты халықтың үлес салмағы өсті
ұлт кадрларын даярлау бастау алды
#344
*! ТЕМІРТАУ ҚАЛАСЫНДА ҚАЙҒЫЛЫ ОҚИҒА БОЛДЫ
әлеуметтік мәселелердің шешім таппауы
азық-түлік тауарларының молдығы
халықтың әл-ауқаты жөніне партияның қамқорлығы
экономикалық мүдделерді жоққа шығару
ұлтаралық қатынасты нығайту
#345
*! ХХ Ғ. 60 ЖЖ. ІІ-ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ШАРУАШЫЛЫҚ РЕФОРМА
салықтың көлемі өсті
ауыл шаруашылығынан бастау алды
билікті орталықтандыру күшейді
еңбекақы төлеміне ынталандыру енгізілді
Орталықтан түсірілетін әкімшілік нығайды
#346
*! ХХ Ғ. 70-80 ЖЖ. ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫҢ ПРИНЦИПІ
жергілікті
қатаң
партиялық
қалдық
кешенді
#347
*! КО АЗЫҚ-ТҮЛІК БАҒДАРЛАМАСЫ ОҢ НӘТИЖЕЛЕР БЕРМЕДІ. СЕБЕПТЕРІН АТАҢЫЗ
шаруалардың түбегейлі мүдделеріне сай келді
ауыл еңбеккерлерінің экономикалық ынтасын тудырды
өндірістің экстенсивті әдістерін пайдаланды
өндірісті дамытудың тиімді шаралары қолға алынды
жаңа шаруашылық реформалар іске асырылды
#348
*!1977 ЖЫЛҒЫ КСРО-НЫҢ ЖАҢА КОНСТИТУЦИЯСЫНДА КЕҢЕСТЕР ОДАҒЫ ... КЕЗЕҢГЕ ӨТТІ ДЕП ЖАРИЯЛАНДЫ
кемелденген социализм
социализм толық жеңген
социализм толық және түпкілікті жеңген
комунизмнің алғашқы баспалдағы
қайта құру кезеңі
#349
*! ҚАЗАҚСТАН ТЕРРИТОРИЯСЫНДАҒЫ «НЕМІС АВТОНОМИЯСЫ»
1978 жылы шешім қабылданды
автономия орталығы – Қарағанды деп шешілді
республика халқы тарапынан қолдау тапты
Оңтүстік-батыс Қазақстан жері берілді
ҰОС ардагерлері және жастар қарсылық білдірді
#350
*!Қазақстан шаруашылықты жаңаша жоспарлау мен экономикалық ынталандыру әдісіне көшті
1965 ж.
1959 ж.
1962 ж.
1960 ж.
1957 ж.
#351
*!1979 ж. 16 маусымда жастардың Неміс автономиясын құруға наразылық шеруі болған қала
Петропавл
Көкшетау
Қарағанды
Целиноград
Павлодар
#352
*!1970-1980 жылдары Арал теңізінің деңгейі метрге төмендеді
25 метр
10 метр
5 метр
14 метр
30 метр
#353
*!1970 жылдардан бастап экологиялық апатты аймақ:
Семей
Арал теңізі
Балқаш
Маңғыстау
Ақтау
*Қазақстан қайта құру жылдарында (1985-1991 жж.)*1*7*5*
#354
*! 1954 -1986 жж. аралығында жабылған қазақ мектептерінің саны
329
440
870
600
750
#355
*! Д. А. Қонаевқа Социалистік Еңбек Ері атағы берілді
2 рет
3 рет
4 рет
5 рет
10 рет
#356
*! ІХ- Х бесжылдықтарда жастарға арналған ... басылымдар жарық көрді
«Жалын», «Өнер»
«Қайнар», «Білім және еңбек»
«Бірлесу», «Таңшолпан»
«Зерде», «Мәдениет және тұрмыс»
«Отан тарихы», «Қазақ тілі»
#357
*! 1978 жылы республиканың бірыңғай кітап қорында жинақталған кітаптар саны
175 миллион- ге жуық
200 миллионнан көп
195 миллионнан артық
160 миллионнан астам
180 миллионнан аса
#358
*! Экономикалық талаптармен қоса Семей ядролық полигонын жабу мәселесін көтерген
Теміртаудағы наразылық
Ақмоладағы бас көтеру
Қарағанды ереуілі
Жаңаөзен толқулары
Желтоқсан оқиғасы
#359
*! ТЖМК демократияны қолдаған ... газеттің басылуына тыйым салды
«Известия КПСС»
«Московские новости»
«Правда»
«Аргументы и факты»
«Труд»
#360
*! Қазақстанда ТЖМК-ға қарсы болған қоғамдық-саяси қозғалысты атаңыз
«Әділет», «Алаш»
«Азат», «Желтоқсан»
«Азамат», «Отан»
«Жастар одағы»
«Мемориал», «Форум»
#361
*!1982 жылы қарашада Л.Брежневтан кейін КОКП ОК Бас хатшысы болып тағайындалған тұлға
Ю.Андропов
К.Черненко
М.Горбачев
Г. Янаев
В.Павлов
#362
*! 1972 жылы салынған электр станциясы
Іле
Алматы
Жамбыл
Қапшағай
Есіл
#363
*!Ауған соғысына қатысқан қазақстандықтар саны
14 695
18 265
23 982
21 979
25 325
#364
*!«Медеу» бірегей спорт кешені пайдалануға берілді
1973 ж. 11 ақпан
1970 ж. 10 наурыз
1972 ж. 31 қаңтар
1973 ж. 22 ақпан
1975 ж. 12 наурыз
#365
*! 1970-1980 жылдары жарық көрген 5 томдық іргелі монография
«Казақ ССР тарихы»
«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі»
«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан»
«Қазақстанның өсімдіктер әлемі»
«Қазақстанның жануарлар дүниесі»
#366
*! 1970-1980 жылдары экологиялық ауыр жағдай қалыптасқан қалалар
Қызылорда, Ақтөбе, Семей
Шымкент, Алматы, Кентау
Атырау, Ақтөбе, Шалқар
Жезқазған, Семей, Павлодар
Қызылорда, Атырау, Өскемен
#367
*! 1949-1989 жж. жарыластардың салдарынан Семей оңірінде ... аурулар көптеп шықты
онкологиялық
өкпе
жүрек-қантамыр
офтолмологиялық
неврологиялық
#368
*! Кеңестер Одағының Азық-түлік бағдарламасы қабылданды
1981 жыл
1982 жыл
1983 жыл
1984 жыл
1985 жыл
#369
*!Шет елдермен ынтымақтастық орнатудың 1980-1990 жж. маңызды бағыты-еркін экономикалық аймақтар құрылды
Жайрем-Атасу
Жаркент
Алакөл
Ақтөбе
Қызылорда
#370
*!1964 жылы КСРО мен ҚХР арасында әскери шиеленіс басталды. Семей облысы Жалаңашкөл тұсында әскери қақтығыс болды
1965 жыл, 3 шілде
1966 жыл, 21 мамыр
1967 жыл, 15 қыркүйек
1968 жыл, 14 маусым
1969 жыл, 13 тамыз
#371
*!Қазақстанның 1970 жылға қарай қатты төсенішті автомобиль жолдарының ұзындығы
25 мың шақырым
30 мың шақырым
35 мың шақырым
40 мың шақырым
45 мың шақырым
#372
*! Жалпыға бірдей орта білім беруге көшу көзделді
1950 жылдардың аяғында
1960 жылдың 1- жартысында
1960 жылдың соңында
1970 жылдар ішінде
1980 жылдардың басында
#373
*! Республика тұрғындарының 1971 жылы жергілікті ұлт үлесі құрады
30,7 пайызды
29,5 пайызды
34,2 пайызды
32,6 пайызды
40,8 пайызды
#374
*! Ұлттық сарындағы этнографиялық оркестр құрған көрнекті иәдениет қайраткері
Ш.Қажығалиев
Н.Тлендиев
Ә.Еспаев
І.Жақанов
Қ. Ахмедияров
#375
*!1971 жылы Қазақстанда тұңғыш рет ғылыми-техникалық ақпарат орталығы болған қала
Атырау
Шымкент
Семей
Қарағанды
Алматы
#376
*! Қазақ КСР Министрлер кабинетінің қаулысымен В.И.Ленин атындағы Сарай Республика Сарайы болып өзгертілген жыл
1986 жыл
1988 жыл
1989 жыл
1990 жыл
1991 жыл
#377
*! 1990 жылдың соңында Қазақстандағы саясаттанған қоғамдық бірлестіктер саны
жетпістен аса
сексеннен артық
тоқсаннан аса
жүзден астам
жүз елуге жуық
#378
*!Қазақстандағы барлық кәсіпорындар мен ұжымдардың 1991 жылды шығынмен аяқтаған пайызын көрсетіңіз
13%
11%
15%
17%
12%
#379
*!Республикада Жоғарғы Кеңестің таралғандығы ресми түрде жарияланды
1991 ж., 10 желтоқсанында
1991 ж., 21 желтоқсанында
1992 ж., 7 мамырда
1993 ж., 28 қаңтарда
1993 ж., 13 желтоқсанда
#380
*! ҚР Халық Қаһармандары атағын алған қазақстандықтар
М.Алтынбаев, М.Әлиев
Х.Доспанова, А.Мұсаходжаева
Р.Қошқарбаев, Ә. Нүрпейісов
Т.Мұсабаев, Г.Бельгер
Т.Аубакиров, М.Оспанов
#381
*! Жаңа халықаралық бірлестік – Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) құрылды:
1.1997 ж. 16 наурызда
2.1998 ж. 14 қыркүйекте
3.1999 ж. 26 сәуірде
4.2000 ж. 7 қаңтарда
ж. 15 маусымда
#382
*!Қазақстанға 70-80 жж. халық тұтынатын тауарларының ... одақтас республикалардан әкелінді
35 пайызы
40 пайызы
50 пайызы
60 пайызы
70 пайызы
#383
*! Республикада 1970 жылы тарих ғылымында айтулы жаңалық орын алды
Есік қорғанынан алтын киімді сақ жауынгерінің мәйіті табылды
Шілікті қорғанынан алтын киімді аримаспа сақ адамының мәйіті табылды
Аралтөбе корғанынан алтын киімді сармат тайпасы көсемінің мәйіті табылды
Отырарды зерттеу экспедициясы жұмысын бастады
Түркістан қаласына тайқазан қайтарылды
#384
*! Қазақстанда 1991 жылы жан басына шаққанда ішкі жалпы өнім құрады
4 853 АҚШ доллары
5 265 АҚШ доллары
5 542 АҚШ доллары
5 756 АҚШ доллары
6 120 АҚШ доллары
#385
*70-80 жж. республикада қара металлургия объектісі іске қосылды
Шымкент қорғасын зауыты
Жезқазған мыс қорыту зауыты
Ақтөбе химия комбинаты
Соколов-Сарыбай кен байыту комбинаты
Текелі полиметалл комбинаты
#386
*! Азиядағы өзара ынтымақтастық және сенім шаралары туралы Кеңестің (АӨСШК) бірінші саммиті ашылды:
1.2000 ж. 22 қазанда
2.2001 ж. 29 қазанда
3.2002 ж. 4 маусымда
4.2003 ж. 28 тамызда
ж. 29 шілдеде
#387
*! Н.Ә.Назарбаев БҰҰ- ның 47-сессиясында ұсынған «әлемдік теңсіздік формуласы» дегеніміз
Ұйым жүйесіндегі бітімгершілік саясатының жобасы
дүние жүзінің 20 пайызын ең бай адамдар құрайтыны туралы анықтама
байлардың әлемдік жалпы кірістің 83 пайызын пайдаланатындығы жөніндегі мәлімдеме
4.ең кедей адамдар жалпы кірістің 14 пайызын пайдаланатыны туралы анықтама
үкіметтердің соғыс бюджетін жылына 1 пайызға қысқарту ұсынысы
#388
*!Қазақстандағы барлық кәсіпорындар мен ұжымдардың 1991 жылды шығынмен аяқтаған пайызын көрсетіңіз
13%
11%
15%
17%
12%
#389
*!1988 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің қаулысымен ақталған жазушы әрі ғалым:
Е.Исмаилов
Н.Сауранбаев
Ж.Аймауытов
М.Жұмабаев
Қ.Жұмалиев
#379
КСРО-ғы «қайта құру» саясаты:
елде саяси қуғын-сүргіннің күшеюі
Қазақстан компартиясының таратылуы
саяси және экономикалық реформалар, жариялылық
КСРО-ғы әкімшіл-әміршіл жүйенің орнығуы
халықтарға қатысты депортация саясаты
#391
Демократияландыру мен жариялылық негізіндегі қайта құруға бағыт алған КОКП ОК Пленумі болды:
1985 ж. наурызда
1985 ж. ақпанда
1985 ж. cәуірде
1985 ж мамырда
1985 ж. маусымда
#392
1991 жылдағы тамыз бүлігі КСРО-ның саяси өміріне қандай әсерін тигізді?
КСРО-ның құлауын жеделдетті
Кеңестік жүйені реформалауды тездетті
КОКП-ның рөлін нығайтты
Қазақстан компартиясының нығаюына септігін тигізді
Қазақстанның экономикасының реформаларын жүргізуді тездетті
#393
1991 жылы желтоқсанда қабылданған Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығына сәйкес Демократиялық жаңару күні:
10 желтоқсан
16 желтоқсан
1 желтоқсан
18 желтоқсан
17 желтоқсан
#394
Тәуелсіз Қазақ елінің алғашқы Конституциясы қабылданған жыл:
28 қаңтар 1993 ж.
25 қазан 1990 ж.
16 желтоқсан 1991 ж.
30 тамыз 1995 ж.
4 наурыз 1992 ж.
#395
Тәуелсіз мемлекеттер басшыларымен ТМД-ны құру туралы хаттамаға қашан және қайда қол қойылды?
1992 ж. 27 қаңтар, Ташкентте
1991 ж. 23 сәуір, Ново-Огаревта
1990 ж. 13 желтоқсан, Ашхабадта
1992 ж. 25 қазан, Киевте
1991 ж. 21 желтоқсан, Алматыда
#396
Қазақстан Президенті Семей ядролық полигонын жабу туралы жарлыққа қай жылы қол қойды?
1989 ж.
1988 ж.
1990 ж.
1991 ж.
1992 ж.
#397
Қазақстан Республикасының Президенті тұңғыш рет сайланған бүкілхалықтық референдум қашан өтті?
7 қыркүйек 1989 ж.
1 желтоқсан 1991 ж.
5 қазан 1988 ж.
16 қазан 1993 ж.
16 желтоқсан 1990 ж.
#398
ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың пікірінше, жоғары дамыған қоғам құруда Қазақстан ұстанатын дамудың үлгісі:
өзіндік үлгі
англосаксондық үлгі
американдық үлгі
жаңа түрктік үлгі
шведтік үлгі
#399
«Нұрлы Жол» атты Қазақстанның жаңа экономикалық саясаты Елбасының қай жылғы Жолдауында жарияланды?
2010 ж.
2009 ж.
2012 ж.
2014 ж.
2016 ж.
#400
2015 ж. 30 қарашада Қазақстан заңды түрде толыққанды мүшесі болды:
Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңестің
Шанхай ынтымақтастық ұйымының
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының
Солтүстік Атлантикалық келісім ұйымының
Дүниежүзілік сауда ұйымының
#401
«Ұлттық Банк туралы» заң қабылданған жыл
1992 ж.
1991 ж.
1995 ж.
1998 ж.
1994 ж.
#402
*! 1985 жылы өзін-өзі ақтай алмаған колхоздар мен совхоздар үлес салмағы
10 %
25%
56%
51%
29%
#403
Құқықтық мемлекетте қандай фактор басты рөл атқарады?
Заң үстемділігі
Сөз бостандығы
Ар-ождан бостандығы
Еркін сайлау
Жариялылық
#404
ҚР-ның сыртқы саясатының басты принціпі:
Басқа мемлекеттермен тату,достық және ішкі істерге араласпау
Әскери стратегия
Аймақта көшбасшылыққа ұмтылу
Әскери бейтараптық
«Ашық есік» саясаты
#405
ҚР-да жоғары атқарушы билікті ... жүзеге асырады:
Мәслихат
Сенат
Мәжіліс
Конституциялық кеңес
Үкімет
#406
Мемлекеттік биліктің үш тармаққа бөлінуі туралы алғашқы рет ... жарияланды.
Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясында
ҚР-ның тәуелсіздігі туралы конституциялық заң
ҚР-ның 1993 ж. Конституциясы
ҚР-ның 1995 ж. Конституциясы
«ҚР-ның Тілдер туралы » заңында
#407
ҚР-ның одан әрі дамуына ықпал ететін сыртқы фактор (“Қазақстан 2030”)
Тиімді географиялық жағдай
Қазақстанның БҰҰ-на кіруі
Қазақстанды ядролық қарусыз территория ретінде жариялау
Қазақстанның ЕҚЫҰ-на мүшелігі
АҚШ-пен серіктестігі
#408
Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясында Қазақстанның егемендік құқықтарын бекітетін мемлекеттік–құқықтық норма
ҚазақКСР территориясындағы конститутцияның және республика заңдарының
Территориясының біртұтастығы
Қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беру
Басқа республикалармен келісім шарт негізінде қарым-қатынас құру
Президент институтын енгізу
#409
ҚР халықаралық беделін көтеруге ықпал еткен фактор
Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қосылуы
АҚШ-пен серіктестікті орнатуы
Екіжақты азаматтық институттан бас тартуы
Жерді жекеменшікке беру
Президенттік институттың енгізілуі
#410
Қазақстан халқының Ассамблеясы... құрылды
1994 ж. Желтоқсанда
1993 ж. Желтоқсанда
1995 ж. Наурызда
1996 ж. Мамырда
1997 ж. Қазанда
#411
«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыруы:Жалпыға бірдей Еңбек қоғамына 20 қадам» атты Н.Ә.Назарбаевтың мақаласы ... болып табылады
Жаңа әлеуметтік жүйені қалыптастыратын алғашқы еңбек
Әлеуметтанушылар және саясаттанушылар зерттеу объектісі
Қазақ халқының Ассамблеясының қалыптасуы және дамуы туралы еңбек
ҚР –ның әлеуметтік жаңғыру саясатының негізі
Кәсіподақтардың қызметін реттейтін жаңа құжат
{Дұрыс жауабы}=D
{күрделілігі}= 3
#412
«Нұрлы жол –болашаққа бастар жол» бағдарламасы ... болып табылады
Саяси реформалар бағдарламасы
Инновациялық индустрияландыру бағдарламасының бөлігі
Экономикалық дағдарыстың алдын алу бағдарлама
Жаңа экономикалық саясат
ҚР-ның әскери доктринасы
#413
Қазақстан халқына 2012 жылдың желтоқсанында... атты бағдарлама ұсынылды:
«Қазақстан - 2050» -қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты
«Қазақсатан-2030»- барлық қазақстандықтардың өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы
«Нұрлы жол –болашаққа бастар жол»
«Ұлт жоспары –Қазақстандық арманға апарар жол»
«Қазақстандық жолы -2050:бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»
#414
*! Н.Ә.Назарбаевтың 1984-1989 жылдары атқарған қызметі
Қазақ КСР –ның Президенті
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің хатшысы
Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының төрағасы
КОКП Орталық Комитетінің бюро мүшесі
#415
*! «Қыз-Жібек» кинофильмінің қоюшы-режиссері
К.Кенжетаев
С.Қожамқұлов
Ә.Мамбетов
С.Қожықов
М.Сүртібаев
#416
*! 1984 жылғы кезекті мектеп реформасы бойынша қарастырылған шара
6 жастан бастап оқыту
7 жастан бастап оқыту
8 жастан бастап оқыту
9 жастан бастап оқыту
10 жастан бастап оқыту
#417
*!1991 жылы қоғамдық дербес бірлеcтіктер жұмыс істеді
130-дан аса
140-тан артық
150-ге жуық
120-дан астам
110 –ге тарта
#418
*! Каспий маңы ойпатындағы Азғыр полигонында жер асты жарылысы болды
20
21
17
19
18
#419
*!Медицина университетіне С.Ж.Асфендияровтың аты берілді
1987 ж.
1988 ж.
1989 ж.
1990 ж.
1991 ж.
#420
*!Қазақстанда «Президент лауазымын бекіту туралы» Заң
қабылданды
1989 ж. 10 қаңтар
1993 ж. 15 қараша
1990 ж. 24 сәуір
1991 ж. 25 қазан
1992 ж. 16 желтоқсан
#421
*!Н.Ә.Назарбаев Қаз.КСР-нің Президенті болып сайланды
1989 ж. маусым
1990 ж. сәуір
1999 ж. қаңтар
1995 ж. ақпан
1991 ж. желтоқсан
#422
*! «Қаз.ҚСР-нің Мемлекеттік егемендігі туралы» Декларациясы қабылданды
1990 ж. 15 қараша
1990 ж. 20 қаңтар
1989 ж. 10 қыркүйек
1990 ж. 25 қазан
1991 ж. 16 желтоқсан
#423
*!ТМД-ны құру туралы Хаттамаға қол қойылды
1992 ж. 21 маусым
1995 ж. 21 сәуір
1993 ж. 21 тамыз
1990 ж. 21 ақпан
1991 ж. 21 желтоқсан
#424
*!КСРО-ның таратылуы туралы Декларацияға қол қойылды
1991 ж.15 наурыз
1991 ж. 8 желтоқсан
1991 ж. 19 тамыз
1992 ж. 11 қаңтар
1991 ж. 21 желтоқсан
#425
*!Жекешелендіру басталды
1990 ж.
1991 ж.
1992 ж.
1993 ж
1994 ж.
Қазақстан қайта құру жылдарында (1985-1991 жж.)*2*8*7*
#426
*!Әміршіл-әкімшіл жүйе туғызған тоқырау құбылыстарының белгілері
жоспарлауда республика мүддесі есепке алынды
қаржының көп бөлігі өңдеуші салаларға жіберілді
ғылым мен ағарту ісін қаржыландырудың «қалдық» ұстанымы сақталды
сындарлы ұлт саясаты әрекет етті
мәдениет ұлттық тамырдан қол үзді
#427
*!1990 жылдары өнер мен әдебиет саласындағы кезеңді анықтаңыз
идеологиялық қысым азабынан босану
шығармашылық шарықтау
төрешілдік қысым
саяси айыптар тағу
саяси қудалау
#428
*! 1980 ж. «Партиялық тәртіпті бұзушылық» айыбы тағылды
ұлттық қайшылықтарды өрістеткендерге
партия қатарынан шығушыларға
Орталықтың шешімдерімен келіспегендерге
Отанын сатқан опасыздарға
діни наным-сенімдерді қолдаушыларға
#429
*! Қазақстанның 1980 жылғы экономикасын сипаттаңыз
дағдарыстық құбылыстар өрістеді
экономиканың тиімді тетіктері игерілді
бетбұрыстық түбегейлі өзгерістер болмады
өндірістің жаңа салалары көрініс тапты
қоғамдық жалпы өнім 1,5 есеге өсті
#430
*!БҰҰ-да 104 мемлекет КСРО-ның ... қадамына қарсы шықты
1986 жылғы толқуды қатаң түрде жаншып-басуына
Ауғанстанға қарулы күштерін енгізуіне
Семей полигонында атомдық сынақ жүргізуіне
КСРО-ның ыдырау үрдісіне
«КСРО Конституциясына жаңа өзгерістер енгізу туралы» Заңын қабылдауына
#431
*! Ертерек болған оқиғаны анықтаңыз
Қазақ КСР-ның жаңа Конституциясы қабылданды
КСРО-ның жаңа Конституциясы қабылданды
Ауғанстанға кеңес әскері енгізілді
Жалаңашкөлде Кеңес-Қытай қақтығысы болды
Целиноградта толқулар өрістеді
#432
*!Республика халық шаруашылығында 1970 жылға қарай одақтық маңызға ие болған сала
қорғасын және мыс өндіру
шойын және болат қорыту
мұнай өндіру мен химия
көмір және газ өндірісі
уран және молибден шығару
#433
*!Қазақстанда 1991 жылдың орта шенінде мемлекеттік меншікпен қатар жеке меншіктің жаңа формалары көрініс тапты. Бұрыс жауапты табыңыз
акционерлік қоғамдар
жалдық кәсіпорындар
кооперативтік кәсіпорындар
жерді бірлесіп өңдеу серіктестіктері
фермерлік шаруашылықтар
#434
*! 1971-1985 жж. республика экономикасындағы келеңсіз құбылыстар. Қате жауапты табыңыз
жоғарыдан директивалық жоспарлау
жеке меншіктің дара үстемдігі
экономиканы басқарудың қатаң орталықтануы
еңбекке ақы төлеудегі теңгермешілдік
ғылыми-техникалық прогрестің тежелуі
#435
*! 1971-1985 жж. республика әлеуметтік-саяси жүйедегі дағдарыстық құбылыстар. Қате жауапты табыңыз
Коммунистік партия бір өзі белсенді саяси күшке айналды
Кеңестер органы шын мәнісінде заң шығарушы және басты билік саласы болды
қоғамдық ұйымдар бюрократтық сипат алды
ұлт саясаты бұрмаланды
ғылым мен мәдениет саласында «қалдық принципі» әрекет етті
#436
*!1971-1985 жж. кеңес қоғамының саяси жүйесі төмендегідей элементттерден тұрды. Тізбектегі басты буынды анықтаңыз
Коммунистік партия
Кеңес Үкіметі
Жоғарғы Кеңес
кәсіподақ
колхозды-кооперативті бірлестіктер
#437
*!Республикада 1987-88 жж. құрыла бастаған ресми емес ұйымдар негізінен экологиялық қозғалыстар түрінде болды. Неге? Қате жауапты анықтаңыз
колбиндік террор жағдайында саяси ұйымдарға тыйым салынды
республика мүддесі сол кезеңде ескерілмеді
экологиялық проблемалар орталықтың қолдан жасаған ісі болатын
экологиялық мәселелер шиеленісіп тұрды
саяси партиялар бұл мәселемен айналысқысы келмеді
#438
*!Ертістің экологиялық зардаптарға үшырауы себептерінің бірі:
Зырян қорғасын және Лениногор полиметалл комбинаты
Үлбі металлургия және Өскемен конденсатор зауыттары
Ермаков және Ақсу ферроқорытпа кәсіпорындары
Павлодар аллюминий және мәшине жасау зауыттары
Целиноград және Павлодар шина ремонттау зауыттары
#439
*! Қайта құру үрдісінің 1-кезеңіндегі жүзеге асыру жолындағы басты шараны атаңыз
экономиканы ғылыми-техникалық прогресс негізінде қайта құру
кадр саясатын қайтадан үйымдастыру
еңбексіз кіріспен күрес науқанын жандандыру
маскүнемдікпен және алкоголизммен күресу
қоғамды жарлықтар мен нұсқаулар арқылы басқару
#440
*!1986 ж. Желтоқсан оқиғасына қатысқандар құрған партия
«Алаш»
«Әділет»
«Азамат»
«Желтоқсан»
«Қазақстан патриоты»
#441
*!1986 ж. Желтоқсан оқиғасына КСРО басшылығы тарапынан берілген сипаттама
«Демократиялық қозғалыс»
«Отаршылдыққа қарсы көтеріліс»
«Сөз бостандығы» Заңының көрініс табуы 4. «Қазақ ұлтшылдығының көрінісі»
«Ұлт-азаттық қозғалыс»
#442
*!1985 жылғы сәуірде жарияланған бағыт
жариялылық
жеделдету
плюрализм
демократияландыру
нарықтық экономикаға көшу
#443
1986 жылғы Желтоқсан оқиғасының басталуына түрткі болды
қымбатшылық
жастардың әлеуметтік мәселелерінің шешілмеуі
республика басшылығының сырттан әкелінуі
жастардың баспанасыздығы
тұрмыс жағдайының жылдан-жылға төмендеуі
#444
КСРО-ның күйреуіне түрткі болған оқиға
1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы
Мемлекеттік төңкеріс
1991 жылғы Тамыз бүлігі
Коммунистік партияның таратылуы
демократиялық өзгерістер
#445
*!Қайта құру тұжырымдамасы негізделді
1985 ж.
2.1987 ж.
1988 ж.
1990 ж.
1991 ж.
#446
*!А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, Ш.Құдайбердиев ақталды
1986 ж.
1987 ж.
1988 ж.
1989 ж.
1990 ж.
#447
*!Мемлекеттік билікті үш тармаққа бөлу алғаш рет жарияланды
ҚР 1993 жылғы Конституциясында
ҚР 1995 жылғы Конституциясында
«Қаз.КСР -де Президент қызметін бекіту туралы» Заңда
Қаз.КСР Мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясынд
ҚР Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заңда
#448
*!1991 ж. 8 желтоқсанда Минск қаласындағы оқиға
ТМД-ны құру туралы келісімге қол қойылды
экономикалық қауымдастық жөнінде келісім жасалды
«Қауіпсіздік кеңесін құру туралы» Жарлық жарияланды
КСРО-ны сақтап қалу мәселесі туралы референдум өтті
Жаңа Одақтық келісімге қол қойылғандығы жарияланды
#449
*!1991ж. тамыздағы ТЖМК-ның әрекеті соқтырды
егемендік республикалар шеруін бастауға
одақтық келісім жобасын жасауға
нарықтық экономикаға өтуге
КСРО- ны сақтау туралы референдум жасауға
КОКП-ның монополиялығынан бас тартуға
* ҚАЗАҚСТАН ҚАЙТА ҚҰРУ ЖЫЛДАРЫНДА (1985-1991 ЖЖ.)*4*5*5*
#450
*!1985 ЖЫЛҒЫ СӘУІРДЕ ЖАРИЯЛАНҒАН БАҒЫТ
билікті бейорталықтандыру
Кеңестердің рөлін шектеу
экономикалық дамуды жеделдету
өз пікірі мен ойын ашық айту құқығын беру
одақтас республикалардың құқығын кеңейту
#451
*! СЕМЕЙ ЯДРОЛЫҚ ПОЛИГОНЫ ҮШ ОБЛЫСТЫҢ ШЕГІНДЕ ҚҰРЫЛҒАН
Торғай, Жезқазған, Талдықорған
Семей, Павлодар, Қарағанды
Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан
Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл
Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қызылорда
#452
*!СЕМЕЙ ЯДРОЛЫҚ ПОЛИГОНЫНЫҢ ЗАРДАПТАРЫ
430 ядролық сынақ өткізілді
бірінші сынақ 1946 жылы жүргізілді
1990 жылғы 30 тамызда сынақтан өткізу тоқтатылды
жер асты сынақтары1960 жылдан басталды
халықтың денсаулығына ауыр зардаптар әкелді
#453
*! ЖАҢА ӨЗЕНДЕГІ 1989 ЖЫЛҒЫ ҚАЙҒЫЛЫ ОҚИҒАНЫҢ СЕБЕПТЕРІ
азық-түлік бағасының өсуі
басқарудың әкімшілік әдістерінің етек алуы
жалақының уақытылы берілмеуі
әлеуметтік мәселелердің шешілмеуі
жұмыстың вахталық әдісіне қарсы жергілікті халықтың қарсылығы
#454
*! «ҚАЗКСР-НІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕГЕМЕНДІГІ ТУРАЛЫ» ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
КСРО-ның заңдарына басымдық берілді
республикаға жекелеген іс-қызметтер қалдырылды
кәсіби мемлекетті құру белгіленді
басты мақсаты-халықтың әл-ауқатын жақсарту
Қазақстан территориясына қол сұғылмау құқығы берілді
*Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін жаңғырту *1*19*18*
#455
*!«ҚР Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық Заң
қабылданды
1992 ж. 10 наурызда
1993 ж. 15 қаңтарда
1995 ж. 30 тамызда
1990 ж. 25 қазанда
1991 ж. 16 желтоқсанда
#456
*!Ұлттық валюта - теңге енгізілді
1992 ж.
1993 ж.
1994 ж.
1995 ж.
1996 ж.
#457
*!ҚР Мемлекеттік Туының авторы
М.Әлімбаев
Ш.Уәлиханов
Ж.Мәлібеков
Қ.Мырзалиев
Ш.Ниязбеков
#458
*!ҚР Мемлекеттік Елтаңбасының авторы
М.Әлімбаев және О. Сүлейменов
Ш.Уәлиханов және Ш.Ниязбеков
Ш.Ниязбеков және Ж.Мәлібеков
Қ.Мырзалиев және Т.Молдағалиев
Ж.Мәлібеков және Ш.Уәлиханов
#459
*!ҚР Президентінің «Қазақстан-2030» Жолдауы қабылданды
1991 ж.
1993 ж.
1994 ж.
1997 ж.
2000 ж.
#460
*!ҚР Қарулы Күштерін құру туралы Жарлық қабылданды
1993 ж. 7 мамыр
1992 ж. 8 мамыр
1994 ж. 16 қаңтар
1995 ж. 15 қараша
1991 ж. 25 қазанда
#461
*!Арал мен Балқаш мәселесі жөніндегі Комитетті ұйымдастыруда белсендік танытқан
Н.Назарбаев
М.Шаханов
Ш.Айтматов
О.Сүлейменов
Ж.Әбділдин
#462
*!Ұлттың жаңа тарихи дүниетанымын қалыптастыру ... бағдарламасының басты мақсаты
«Халық тарих толқынында» тарихи зерттеулерің арнайы бағдарламасы
«Нұрлы көш» бағдарламасы
«Мәдени мұра» бағдарламасы
«Нұрлы Жол» бағдарламасы
«Қазақстан – 2050» бағдарламасы
#463
*! «Нұрлы көш» Мемлекеттік бағдарламасы бекітілді
2000 ж.
2005 ж.
2010 ж.
2008 ж.
2015 ж.
#464
*!Президенттің ұсынған ... бағдарламасында «Басты мақсат – қазақстандықтарды жаңа формацияда тәрбиелеу, Қазақстанды бәсекеге қабілетті адам капиталына ие елге айналдыру» айтылды
«Нұрлы көш» бағдарламасы
«Халық тарих толқынында» бағдарламасы
«Интеллектуалды ұлт – 2020» бағдарламасы
«Мәдени мұра» бағдарламасы
«Қазақстан – 2050» бағдарламасы
#465
Реформалар: кәсіби мемлекеттік аппарат құру, заңның үстемдігін қамтамасыз ету, индустрияландыру және экономикалық өсім, есеп беретін мемлекетті қалыптастыру келесі бағдарламаға тән:
«Нұрлы жол»
«Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына 20 қадам»
«Ұлт жоспары – 100 нақты қадам»
«Қазақстан – 2050»
«Қазақстан – 2030»
#466
*!ҚР-ның Тұғыш Конституциясы қабылданды
1992 ж. 2 наурыз
1990 ж. 25 қазан
1991 ж. 16 желтоқсан
1995 ж. 30 тамыз
1993 ж. 28 қаңтар
#467
*! Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылды
1995 ж. мамыр
1991 ж. желтоқсан
1993 ж. желтоқсан
1995 ж. наурыз
1995ж. қазан
#468
*!Қазақ КСР-ы ҚР болып аталды
1989 ж.
1990 ж.
1991 ж.
1992 ж.
1993 ж.
#469
*!Ақмола Астана деп аталына бастады
1998 ж.6 мамыр
1998 ж.8 мамыр
1998 ж.10 мамыр
1998 ж.11 мамыр
1998 ж.17 мамыр
#470
*!Қазақтардың Бірінші Дүниежүзілік құрылтайы болды
1990 ж.
1991 ж.
1992 ж.
1993 ж.
1994 ж.
#471
*!ҚР Мемлекеттік Әнұраны жаңа мәтіні авторларының бірі
М.Әлімбаев
Қ.Мырзалиев
Ж.Дәрібаева
Н.Назарбаев
Т.Молдағалиев
#472
*!ҚР жаңа Мемлекеттік Әнұраны музыкасының авторы
Л.Хамиди
А.Жұбанов
М.Төлебаев
Ш. Қалдаяқов
Е.Брусиловский
#473
*! «Нұр Отан» партиясы құрылды
1995 ж.
1996 ж.
1997 ж.
1998 ж.
1999 ж.
#474
*!Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Жалпы Ортақ Еңбек қоғамы» мақаласы жарияланды
2011 ж.
2012 ж.
2013 ж.
2014 ж.
*2015 ж.
#475
*!ҚР Президентінің Жолдауына сәйкес (29.01.2011ж.) «Денсаулық сақтаудың біртұтас ұлттық жүйесін енгізу» аяқталуға тиіс
2012 ж.
2013 ж.
2014 ж.
2015 ж.
2016 ж.
#476
*!ҚР Президентінің Жолдауы бойынша 12 жылдық оқу жүйесіне көшеді
2012 ж
2015 ж
2020 ж
2023 ж
2025 ж
#477
*! «Қазақстан – 2050» Жолдауына сәйкес ҚР әлемнің дамыған 30
елінің құрамына кіру қарастырылды
2020 ж.
2030 ж.
2040 ж.
2045 ж.
2050 ж.
#478
!ҚР жаңа Әнұраны қабылданды:
2006 жылы 6 қаңтар
2006 жылы 8 қаңтар
2006 жылы 10 қаңтар
2006 жылы 12 қаңтар
2006 жылы 21 қаңтар
#479
!Президент баламалы негізде тұңғыш рет сайланды
1990 ж. 24 сәуірде
1991 ж. 1 желтоқсанда
1995 ж. 29 сәуірде
1999 ж. 10 қаңтарда
2003 ж. 3 наурызда
#480
!2002 ж. «Саяси партиялар туралы» Заңда партия мүшелерінің саны ... адамнан кем болмауы керек
10 мың
20 мың
3.30 мың
40 мың
50 мың
#481
!Өндірісте негізгі рөлге айналған сала
тау-кен өндірісі
көмір
химиялық
азық-түлік
жеңіл
#482
!Қазақстан 2006 жылға қарай БҰҰ мемлекеттері арасында алтын өндіруден ... орынды иеленді
бірінші
екінші
3.үшінші
төртінші
5.бесінші
#483
!«Қазақстан-2030» Халыққа Жолдауына сәйкес Ортаазиялық Одақты нығайта отыра Қазақстан қарым-қатынасын дамытуы керек
Тәжікстан және Иранмен
Өзбекстан және Қырғызстанмен
Тәжікстан және Түрікменстанмен
Өзбекстан және Пәкістанмен
Иран және Пәкістанмен
#484
!Денсаулық сақтау жылы болып жарияланды
2000 ж.
2001 ж.
2002 ж.
2003 ж.
2004 ж.
#485
!Қазақстан БҰҰ арасында ең алғашқы болып жаңа туылған нәрестелерге вакцинация егуді енгізді
2001 ж.
2002 ж.
2003 ж.
2004 ж.
2005 ж.
# 486
!«Ауыл мектептері» бағдарламасына сәйкес мектепті ашу үшін ... тиесілі оқушылар саны
бес шақты
жетіге жуық
оннан аса
он беске жуық
жиырмадан артық
#487
!Мектеп бітірушілерге үздік нәтиже көрсеткендері үшін ... бастап «Алтын белгімен» марапаттау тағайындалды
1997 ж.
1998 ж.
1999 ж.
2000 ж.
2001 ж.
#488
!ҚР-да Мәдениет жылы болып жарияланды
1997 ж.
1998 ж.
1999 ж.
2000 ж.
2001 ж.
#489
!Астана атауының авторы
Ә.Жақсыбеков
Ә.Кекілбаев
Н.Назарбаев
Қ.Тоқаев
Қ.Сұлтанов
#490
!Ақмоланың даму жоспары эскиз-идеясының авторы
С.Жүнісов
К.Монтахаев
Т.Досмұхамбетов
О.Песков
Б.Нұрпейісов
#491
!Ақмола қала атауын алды
1828 жылы
1837 жылы
1842 жылы
1851 жылы
1862 жылы
#492
!«Мәдени мұра» бағдарламасын іске асыру нәтижесінде бұрын беймәлім құжаттар (3 мыңға жуық маньчжур, 6 мың шағатай, 70 ойрат тілінде) табылды
Түркия
2.Қытай
Ресей
Моңғолия
Өзбекстан
*Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін жаңғырту *2*30*28*
#493
!ҚР-ның жаңа Конституциясы ... тұрады
9 бөлім, 98 баптан
4 бөлім, 131 баптан
8 бөлім, 112 баптан
6 бөлім, 90 баптан
7 бөлім, 69 баптан
#494
!Бактерологиялық қару ... сыналды
Семей облысында
Атырау облысында
Орал өңірінде
Барса-келмес аралында
Нарында
#495
!ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 1997ж. 10 қазанда баяндамасындағы ұзақмерзімді басымдықтардың ішінде бірінші орында тұрған міндет
Кәсіпқой әрі пәрменді үкімет
Ұлттық қауіпсіздік
Энергетикалық ресурстар
Ішкі саяси тұрақтылық
Жастарды тәрбиелеу
#496
*!Құқықтық мемлекет
жариялылықты қамтамасыз ететін
сөз бостандығын беретін
ар-намыс бостандығын қамтамасыз ететін
еркін сайлауға мүмкіндік беретін
заң басымдық танытатын
#497
*!ҚР –ның сыртқы саясатының негізгі принципі
аймақтағы көшбасшылыққа ұмтылыс
әскери нейтралитет
әскери-стратегиялық
. «ашық есік» саясаты
достық, көршілік татулық
#498
*! ҚР-ның жоғарғы заң шығарушы органы
мәжіліс
парламент
үкімет
Жоғарғы сот
Конституциялық кеңес
#499
*!ҚР-да атқарушы билікті іске асырады
сенат
мәжіліс
мәслихат
үкімет
Конституциялық кеңес
#500
*!ҚР-ның Конституциясына сәйкес мемлекеттік биліктің бірден-бір
қайнар көзі
сенат
халық
мәжіліс
президент
үкімет
#501
*!ҚР Негізгі заңына сәйкес жергілікті өкілетті орган
сенат
әкімшілік
мәжіліс
мәслихат
департамент
#502
Тарихи сабақтастық, қазақ мәдениеті, еркіндікті сүйгіштік, бірлік, мықты мемлекет, биік мақсаттар, Ұлы болашақ – бұлар ... негізгі идеялар:
«Қазақстан Стратегиясы - 2050»
«Мәңгілік ел» Ұлттық идеясы
«Нұрлы жол»
«Саламатты Қазақстан»
«Ақпараттық Қазақстан - 2020»
#503
Президенттің «Бәсекеге қабілетті Қазақстанға, бәсекеге қабілетті экономика, бәсекеге қабілетті ұлт» Жолдауы ...
2003 жылы
2004 жылы
2001 жылы
2011 жылы
2013 жылы қабылданды
#504
Президенттің «Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын жақсарту – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» 2008 жылы 6 ақпандағы Жолдауы адамдық капиталды, елдің еңбек әлеуетін дамыту, жұмыспен қамту және ... жаңа стратегиясы болып табылады
тұрғын үй шаруашылығын жаңғырту
сыртқы сауда айналымын арттыру
әскери қуатты нығайту
әлеуметтік қажеттілік шығынын азайту
ақпараттық технологияны дамыту
#505
Дамудың кластерлық принципы мемлекеттің жаңа саясатының ... бөлігі болып табылады
әлеуметтік
жастар
ішкі
сыртқы
экономикалық
#506
Президенттік «Зияткерлік ұлт-2020» бағдарламасы Қазақстанда жүзеге асырылатын ... *саласындағы саясат
денсаулық
экономика
білім
ақпараттық технология
мәдениет
#507
Қазақстан Халқы Ассамблеясы ҚР Президентінің кеңесші және ... орган болып табылады
заң шығарушы
атқарушы
сот билігі
ағартушы
құқық қорғаушы
#508
«Қазақ халқының, сонымен қатар біздің елімізде тұратын барлық этностардың материалдық және рухани, тіл байлығына, барлық әлемдік өркениеттің рухани-мәдени дамуының көп қырлы тәжірбиесіне арқа сүйейтін этномәдени қауымды қалыптастыру – бұл міндет:
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы
«Қазақстан-2050 «Стратегиясы»
«Саламатты Қазақстан»
«Ақпаратты Қазақстан-2020»
#509
2010 жылы Қазақстан ... ұйымына төрағалық етуі республиканың халықаралық ынтымақтастықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және нығайту саласында жаһанда болып жатқан ғаламдық үрдістерге белсенді кіріскер ретінде әлемдік қауымдастықтың тануы болы табылмақ:
АӨСШК
ШҚҰ
ЕуроАзЭҚ
БҰҰ
ЕҚҚҰ
#510
*! Президенттің «Қазақстан-2030» халыққа Жолдауы
«Өтпелі кезеңдегі билік туралы» Конституциялық заң
ҚР Президентінің «БСҰ-ға кіру туралы» Жарлығы
стратегиялық даму бағдарламасы
инновациялық –индустриялық даму Декларациясы
бейбіт қатар өмір сүру Меморандумы
#511
*! «Қазақстан – 2030» Жолдауындағы қазақстандықтарды ерекшелейтін қасиет
еңбекқорлық және энтузиазм
патриоттық және еңбексүйгіштік
қайырымдылық және қонақжайлылық
толеранттық және шыдамдылық
мақсатқа ұмтылыс және энтузиазм
#512
*!ҚР-ның экономикасын дағдарыстан құтқару құралының бірін анықтаңыз
Қазақстан халқы Ассамблеясы 2001 ж. дүниеге келді
ҚР-ның Ұлттық қоры 2000 ж. құрылды
3. Қазақтардың Бірінші Құрылтайы 1995 ж. шақырылды * Қазақстан 2012 ж. ЕҚҰЫ – на төрағалық етті
*2005 ж. «Мәдени мұра» бағдарламасы қабылданды
#513
*!ҚР Президентінің пікірі бойынша, республикада тұрақтандырушы
фактор
кәіпкерлер
зиялы қауым
орта тап
білімді жастар
ғылыми-техникалық мамандар
#514
*!ҚР Конституциясы бойынша, жоғарғы өкілетті тұлға, мемлекет
басшысы
президент
премьер-министр
сенат төрағасы
мәжіліс төрағасы
Конституциялық Кеңестің төрағасы
#515
*!Ұлттық валюта - теңгенің енгізілуі сабақтастырылды
нарықтық қатынастардың құрылуымен
қаржылық тұрақтылықтың қажеттілігімен
мемлекеттік меншікті жекешелендірумен
инфляцияға қарсы саясаттан инвестициялауға өтумен
Ресейдің ұсынған тиімсіз қаржылық шарттарымен
#516
*!ҚР халықаралық беделін көтеруге ықпал етті
АҚШ-пен серіктестіктің орнауы
нарықтық қатынастардың қалыптасуы
президенттік институттың енгізілуі
екіжақты азаматтық институттан бас тартуы
ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қосылуы
#517
*!Одақтас республикалардың арасында шарттың қажеттілігі туралы идея жарияланды
1993 жылғы Конституцияда
1995 жылғы Конституцияда
Қаз.КСР Мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясында
ҚР Мемлекеттік Тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңда
Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы және дамуы Стратегиясында
#518
*!Қазақстан Республикасында 1999 жылдың 10 қаңтарындағы оқиға
ҚР Конституциясы қабылданды * «Қазақстан азаматтығы» туралы Заң қабылданды
ҚР құрамына 5 облыс және 28 аудан тіркелді
4.бүкілхалықтық Президент сайлауы өтті
президенттік өкілеттікті ұзарту референдумы өтті
#519
*!ҚР Конституциясы бойынша, азаматтардың қасиетті борышы
және міндеті
басқа азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау
2.Қазақстан Республикасын қорғау
Негізгі заңға бағыну
мемлекеттік рәміздерді құрметтеу
тарихи және мәдени мұраларды қорғау
#520
*!ҚР –да тілдерінің қызмет ету құқықтық негіздері бекітілді
1 .«ҚР-ның Тіл туралы» Заңында
ҚР 1993 ж. Конституциясында
ҚР 1995 ж. Конституциясында
Қаз.КСР Мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясында
«ҚР Мемлекеттік Тәуелсіздігі туралы» Конституциялық Заңда
#520
*!1991 жылғы 1 желтоқсан
Президентті инагурациялау рәсімі өтті
қазақтардың Бірінші Дүниежүзілік құрылтайы шақырылды
Президент Парламент алдында Ант қабылдады
Қазақстан Президенті АҚШ-қа алғашқы сапарын жасады
алғашқы бүкілхалықтық Президенттік сайлау өткізілді
#521
*! «Қазақстан – 2030» стратегиясы бойынша, ҚР дамытудың негізгі басымдықтарының бірі
азаматтардың құқықтарын қорғау
жемқорлықпен күрес
саяси жаңғырту
табиғи бай қорларды игеру
ішкі саяси тұрақтылық және қоғамның топтасуы
#522*!«Қазақстан-2030» Жолдауында Президент белгілеген стратегия
азаматтық қоғам
жастар саясаты
экономиканы жаңғырту
қоғамды демократияландыру
5.кәсіпқой үкімет
#523
*!«Қазақстан – 2050» Жолдауына сәйкес өмір сүрудің төменгі
көрсеткіштерін бекіту
зейнеткерлік жасты азайту
2.қоғамдық сананы жаңғырту
нарықтық экономикада серпіліс жасау
медициналық білім беру жүйесін жақсарту
білім берудің заманауи тиімді жүйесін құру
#524
Н.Ә.Назарбаевтың егеменді Қазақстанның стратегиялық даму мақсаты ... еңбегінде жарияланды:
«Қазақстан-2030» Жолдауында
Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы
Тәуелсіздік стратегиясы
Қазақстан жолы
ХХІ ғасыр баспалдағы
#525
Нарықтық жүйенің негізі болып табылады
әлеуметтік психологияның өзгеруі
кәсіпкерлікке бостандық
ұлттық валютаның енгізілуі
халықаралық келісім
мемлекеттік меншікке басымдық беру
#526
ҚР экономикасының мәсеселерін шешу үшін тәжірибе ... мемлекетінен алынды
АҚШ
Жапония
Оңтүстік Корея
Сингапур
ГФР
# 527
«Парламент» атауы алғаш рет енгізілді
1993 ж. ҚР Конституциясында
Қазақ ҚСР-нің Мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияда
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық Заңда
1995 ж. ҚР Конституциясында
Қазақстан Республикасының Тілдер туралы Заңында
#528
Экономиканы жаңғырту және нарықтық қатынастарды дамытудағы басты үрдіс
жемқорлықпен күрес
жат тәжірибені пайдалану
кепілдік құжаттарды ендіру
жекешелендіру
«талықсыпалы ем» үрдісін енгізу
#529
Қазақстанның 2000 жж. экономикасы дамуының негізгі нәтижесі
жұмысшылардың біліктілігін арттыру
макроэкономикалық тұрақтылық
халықаралық байланыстарды нығайту
тұрғын үй құрылысын дамыту
зейнетақы саясатына өзгеріс енгізу
#530
Ақпараттық байланыс құралының негізгі бөлігін ... қызметі құрайды
телекоммуникативтік және пошта байланысы
интернет жәіне пошталық байланыс
телекоммуникация және анықтамалық қызмет
интернет және пейжингтік байланыс
смартфон және пошталық байланыс
#531
ҚР-да көппартиялық жүйе әрекет етуде
күшті құрылымдардың бақылауымен
салық жүйесінің бақылауымен
легитимділік тұрғыдан
цензуралық бақылаумен
ресми емес тұрғыдан
#532
Қазақстан Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымына (БДҰ) ... азат мемлекет ретінде рәсімделді
Обадан
Оспадан
Полиомиелиттен
Сүзектен
Құрт ауыруынан
#533
Фармация, фармацевтика және медициналық өндіріс Комитетін құру қажеттілікті міндеттейді
сапалы фармацевтикалық өнімді өндіру
фармацевтикалық секторда мемлекеттік реттеуді нығайту
дәрілік заттарға нарықтық бағаны төмендету
тұрғындарды дәрілік заттармен тегін және жеңілдікпен қамтамасыз етуді ұлғайту
жаңа препараттарды ойлап табуда ғылыми талдамаларға ынталандыру жасау
#534
КСРО Конституциясының 6-бабы ... тосқауыл қойды
көппартиялы жүйенің дамуына
қозғалмайтын мүлікті жария етуге
ХХ ғ. 20-50 жж. қуғын-сүргінге ұшырағандарды ақтауға
экономикалық дамуды жеделдетуге
демократиялық құндылықтарды жариялауға
#535
1991 ж. 13 желтоқсанда Ашхабадта Орта Азия және Қазақстан басшылары арасында өткен кездесуде Орта Азия мемлекеттерінің Конфедерациясын құру туралы ұсыныс енгізді
И.Кәрімов
Н.Назарбаев
С.Ниязов
А.Акаев
И.Рахмонов
#536
Қазақстанның сыртқы саясатына сәйкес ... мемлекеттермен стратегиялық және серіктестік байланыс орнатылды
АҚШ, Ресей, ГДР
Қытай, Англия, Түркия
АҚШ, Ресей, Қытай
Қытай, Жапония, Франция
Ресей, Жапония, Франция
# 537
«Ұлы Дала» терминін ғылыми айналымға енгізген
Г.Н.Потанин
В.В.Бартольд
Л.Н.Гумилев
О.Сүлейсенов
Ш.Ш.Уәлиханов
# 538
«Астана-Бәйтерек» композициясы үш философиялық танымды қамтиды
жер, өмір, аспан
күн, жер, өмір
аспан, су, өмір
жер, өмір, күн
өмір, су, күн
#539
Қазақстандық тарихта алғаш рет «Құқықтық мемлекет» атауы пайдаланылды
Қазақ КСР-нің Мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияда»
1993 ж. Конституцияда
1995 ж. Конституцияда
«ҚР-ның Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» ҚР-ның Конституциялық Заңында
«Қазақ КСР-нің мемлекеттік бірлестіктері туралы» Заңында
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТӘУЕЛСІЗДІГІН ЖАҢҒЫРТУ *4*7*5*
#540
*!ҚР-ның дамуына ықпал ететін сыртқы фактор («Қазақстан – 2030»)
1.АҚШ-пен серіктестігі
Қазақстанның ЕҚЫҰ-на мүшелігі
3.Қазақстанның БҰҰ-на кіруі
4.5.көрші елдермен достық қарым -қатынас
6.Қазақстан жерін ядролық қарусыз аймақ деп жариялау
#541
*!Астана
2001жылы Ақмола деп өзгертілді
«Әлем қаласы» деп 1999 жылы аталды
1998 жылы астанаға айналдырылды
2011 жылы Азиаданың қысқы ойындары өтті
Ақмола 1998 жылдың 6 мамырында Астана деп аталды
#542
*! Қазақстанның Халқы Ассамблеясы
құрылтай
саяси партия
ҚР Президенті жанындағы кеңесші орган
саяси ұйым
Конституциялық ұйым
#543
*!ЭКСПО -17
1 көрменің тақырыбы: «Болашақтың энергиясы»
он жылда бір рет өткізіліп тұрады
тұңғыш ЭКСПО 1851 жылы Францияда өтті
ЭКСПО-ның Астанада өткізілуіне 150 мемлекеттің 103-і жақтап дауыс берді
Қазақстанда 2017 жылдың 10 маусымнан 27 қыркүйек аралығында өтеді
#544
ҚР-ның «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексін қабылдаудағы мақсат
Ұлттық медицина статусын көтеру
4. өзіндік басқару бөліміне өзгерістер енгізу
медициналық қызмет көрсету салаларына бақылау орнату
ақылы қызметті дамыту
дәстүрлі емес медицина статусын жоғарылату
#545
Қазақстан экономикасының газ-мұнай саласына тәуелділігін жою мақсатындағы басымдықтар анықталды
* мұнай-газ, машина өндірісі, мақта-мата өнеркәсібі
* құрылыс материалдары және жергілікті өнеркәсіп
* қара және түсті металлургия
* ауылшаруашылық және ет-сүт өнімдерін жетілдіру
* жергілікті өнеркәсіп және туризм
#546
Еуразиялыққа тән сипаттық белгі
* еуропоцентризмді жоққа шығару
* империализмге табыну
* өркениеттер қақтығысы
* «космополитзмді» өрістету
* Еуропа мен Азияны байланыстыру
#547
* Түркі мемлекеттері
* Қазақстан, Азербайжан
* Өзбекстан, Татарстан
* Қырғызстан, Тәжікстан
* Қазақстан, Тәжікстан
* Түрікменстан, Якутия
* Қазақстан мәдениеті (ҮІ-ХХ ғғ.)*1*12*8*#548*!Түркілер... табынды
* От-анаға
* Митраға
* Тәңірге
* Жер-суға
* Ак-адманға
#549*!Көне түрік жазуы
* ұйғыр
* орхон 3. * енисей
* соғды
* сына
#550*!Түркілердің әйел құдайы
* Тәңір
* Йер-су
* Умай
* Ыдык
* Эрлик
#551*!ХІІІ-ХҮ ғғ. теңгелер номиналы (динар, дирхем, фельс) ... қаласында соғылды
* Тараз
* Жент
* Отырар
* Сығанақ
* Испиджаб
#552*! ХІІІ ғ. Испиджаб қаласы аталды
* Мерке
* Ақтөбе
* Талхиз
* Екіоғыз
* Сайрам
#553*!Көпестердің қаласы аталды
1. Фараб
2. Тараз
3. Қойлық
4. Испиджаб
5. Баласағұн
#554*!Шығыстағы Аристотельден кейінгі «екінші ұстаз»
* әл – Фараби
* Ахмет Яссауи
* Жүсіп Баласағұн
* Махмұд Қашқари
* Сүлеймен Бақырғани#555*! «Құтадғу білік» поэмасының авторы
* әл-Фараби
* Ахмет Яссауи
* Махмұд Қашқари
* Мұхаммед Хайдар
* Жүсіп Баласағұн #556*! «Диуани лұғат-ат-түрк» («Түркі тілдерінің сөздігі» ) еңбегінің авторы
* әл-Бируни
* әл-Фараби
* Ахмет Йассауи
* Жүсіп Баласағұн
* Махмұт Қашғари
#557*! «Күлтегін» түркі әдеби ескерткішінің авторы
* Акбара* Арслан* Тоныкөк* Ишпақай* Йоллығ тегін
#558*!Жібек жолы қалыптасқан саяси және сауда күре тамыры ретінде ... қызмет етті
* б.з.б. Ү ғ. басы* б.з.б. ІІ ғ. ортасы* б.з.б. ІІІ ғ. басы* б.з.б. III ғ. ортасы* б.з.б. IY ғ. аяғы#559*! «Тарих-и-Рашиди» еңбегінің авторы
* әл-Фараби* Ахмед Яссауи* Махмуд Қашғари* Жүсіп Баласағұн* Мұхаммед Хайдар#560*!Моғолстан тарихы туралы мәліметтер берілді
* «Жами ат –тауарих», Рашид-ад-Дин
* «Тарих-и-Рашиди», Мұхаммед Хайдар
* «Дивани- лұғат- ат-түрк», Махмуд Қашғари
* «Тарих-и-Абулхаир- хани, Осман Кухистани
* «Михман-наме-ий Бұқара», Фазлаллах ибн Розбихан
#562
*!Ш.Уәлихановтың шығармашылығына жатпайды
* «Абылай»
* «Ақиқат сыйы»
* «Жоңғария очерктері»
* «Даладағы мұсылмандық туралы»
* «Қырғыздардағы шамандықтың іздері»
#563
*! Қазақ халқының эпосы және аңызы, әдет-ғұрпы,салт-санасын зерттеген ғалым
* А.Диваев
* Г.Потанин
* И.Ғұмаров
* Ш.Уәлиханов
* А.Алекторов
#564
*!Шоқан Уәлихановтың шын есімі
Абу-Саид
Әбілмәмбет
Әбілмансұр
Қасым-Жомарт
Мұхаммед-Қанапия
#565
*!Абай Құнанбаевтың шын есімі
Ахмет
Махмуд
Ибрагим
Нұраддин
Мұхаммед
#566
*!Ы.Алтынсарин ... қазақ мектебін ашты
1844 ж.
1854 ж.
1864 ж.
1874ж.
1884 ж.
#567
*!Қазақтардың тарихы туралы көлемді еңбек жазған
Николай Рычков
Владимир Даль
Алексей Левшин
Василий Бартольд
Вельяминов-Зернов
#568
*!Алғашқы азаматтық мектеп ... ханның тұсында ашылды
* Уәли
* Бөкей
* Шығай
* Нұралы
* Жәңгір
#569
*!Қаз.КСР Ғылым академиясының алғашқы Президенті
* М.Әуезов
* Қ.Сәтпаев
* Қ.Бекхожин
* Ж.Исмаилов
* М.Айтхожин
#570
*!Казақ КСР Ғылым академиясы ашылды
* 1945 ж.
* 1946 ж.
* 1947 ж.
* 1948 ж.
* 1949 ж.
#571
*!«АЗ и Я» поэмасының авторы
* М.Әуезов
* Н.Гумилев
* Қ.Жұмалиев
* Ж.Молдағалиев
* О.Сүлейменов
* Қазақстан мәдениеті (ҮI-XX ғғ.) *2*4*3*#572*! Білге қаған және Күлтегін құрметтеріне жазылған жәдігерлердің мәтіні ...үлгісінде белгілі
* араб* қытай* соғды* сына* моңғол#573*! Қазақстанда поээзияның рухани бағытын таратушы
* А.Үгнеки* Қ.Жалаири* М.Қашғари* Ж.Хамадани* С.Бақырғани
#574*!Жәнібек ханның кеңесшісі, ақын, философ
* Қорқыт
* Асан Қайғы
* Құдайменді
* Қадырғали Жалаири
* Сүлеймен Бақырғани
#575*! Лирикалық поэмаға жатады
* «Назымбек»* «Сұлу шаш»* «Күлше кыз»* «Мақпал кыз»* «Қыз-Жібек»
#576*! Қазақ әйелдерінің қалыңдық бас киімі
* тақия* бөрік* жаулық* сәукеле* кимешек#577*! «Джами-ат-тауарих» («Жылнамалар жинағы») жылнамасының авторы
* Махмуд бен Уәли* Махмуд Қашғари* Қадырғали Жалаири* Жүсіп Баласағұни* Мұхаммед Хайдар Дулати#578*! Қазақ жырауы, Тәуке және Абылай хандардың кеңесшісі
* Бұқар* Үмбетей* Шалкиіз* Тәттіқара* Доспамбет#579*! Қазақ хандығының діни орталығы
* Отырар* Созақ
* Сауран* Ташкент* Түркістан
#580
*!ХҮ-ХҮІІ ғғ. «Сауда тоғысқан» қала
Тараз
Сайрам
Сығанақ
Алмалық
Түркістан
#581
*!Қазақта ошақтың жебеушісі деп білді
Су-ана
От-ана
Жер-ана
Умай -ана
Ошақ – ана
#582
*!ХІХ ғ. қазақтың аспапты музыкасының классигі, күйші – сазгер
Ықылас Дүкенұлы
Қазанғап Тілепбергенұлы
Дәулеткерей Шығайұлы
Тәттімбет Қазанғапұлы
Құрманғазы Сағырбайұлы
#583
*! Қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы
М.Әуезов
Қ.Шәкәрім
М.Дулатов
А.Кұнанбаев
А.Байтұрсынов
#584
*!«Қара сөздің» авторы
Абай Құнанбаев
Мағжан Жұмабаев
Ыбырай Алтынсарин
Жүсіп Көпеев
Сұлтанмахмұд Торайғыров
#585
*!Шәкірттерінің бірі Жамбыл болған Жетісудың ХІХ ғ. атақты ақыны
Шөже
Дулат
Сүйінбай
Шернияз
Шортанбай
#586
*!«Алтышардың немесе Қытайдағы Нан-Лу провинциясының алты шығыс қаласының жағдайы туралы» еңбектің авторы
Ш.Уәлиханов
И.В.Мушкетов
Н.Веселовский
И.Мелиоранский
П.П.Семенов-Тянь-Шаньский
#587
*!Қазақ эпосына жатпайды
«Манас»
«Алпамыс»
«Қобыланды»
«Қыз- Жібек»
«Айман-Шолпан»
#588
*!Қазақстанда оқу орындары ... мақсатымен құрылды
* әскери мамандарды дайындау
* аудармашылар және кеңсе қызметкерлерін даярлау
* орта мектеп үшін оқытушыларын дайындау
* қазақ балаларына білікті білім беру
* жоғарғы оқу орындарына түсуге дайындау
#589
*! Орыс географиялық қоғамының Қазақстандағы мақсаты мен маңызы
* қазақ халқының жағдайын жақсарту
* жергілікті тұрғындардың сауатын ашу
* табиғи ресурстарды пайдалану
* революциялық идеяларды тарату
* мұсылмандыққа қарсы тұру
* ҚАЗАҚСТАН МӘДЕНИЕТІ (У1-ХХ ғғ.)*4*5*5#590*! ӘБУ НАСЫР әл-ФАРАБИ
* 870-950 жж. өмір сүрді* «Құтадғу білік» поэмасының авторы
* туындысы - «Даналық туралы кітап»
* рухани поэзияны таратты* материалистік көзқарасты ұстанды
#591*!ОТЫРАР ҚАЛАСЫ
1. YІІ-УІІІ ғғ.іргесі қаланды
2. Жүсіп Баласағұн дүниеге келді
3. суғармашылық егіншіліктің орталығы
4. Айші бибі кесенесі тұрғызылған
5. Сырдарияның жағасында орналасқан
#592*! ҚОЖА АХМЕТ ЯССАУИ
* «Диуани - хикмет» еңбегінің авторы
* ислам дінін таратушы* шамамен 1103-1166 жж. өмір сүрді
* аспан денелерінің қозғалысы туралы ой айтты* «бас уәзір» титулын иемденді
#593*! ТАРАЗ ҚАЛАСЫ
* Түрік қағанатының астанасы
* Қожа Ахмет Яссауи дүниеге келген
* мұсылмандардың мінәжат орны* Айша бибі және Қарахан кесенелері орналасқан* Жетісудың әкімшілік және мәдени орталығы
#594*!ЖҮСІП БАЛАСАҒҰН
* Отырар қаласында дүниеге келген
* еңбегін араб тілінде жазды
* Аристотельден кейінгі «Екінші ұстаз»
* Баласағұн қаласының тумасы
* «Құтадғу білік» еңбегінің авторы
#595
*! ҚАЗАҚ ӘЙЕЛДЕРІНІҢ ҚАЛЫҢДЫҚ БАС КИІМІ
* бөрік * орамал* жаулық* сәукеле* кимешек
#596
*!ХҮІІІ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ЖЫРАУЛАРЫ
* Бұқар жыраудың туындалары Есім ханның дәуіріне негізделген
* Ж. Көпейұлы туындыларында Абылай хан жырланады
* «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» жырының ерекше нұсқасын ұсынған Тәттіқара
* Жоңғарларға қарсы барлық жорықтарға Үмбетей жырау ат салысты
* Тәуке ханның беделді билерінің бірі - Көтеш ақын
#597
*!АЛМАТЫ МЕДИЦИНА ИНТИТУТЫ ҚҰРЫЛДЫ
* 1930 ж.
* 1931 ж.
* 1932 ж.
* 1933 ж.
* 1934 ж.
#598
*! ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕАТРЫНДА ҚОЙЫЛҒАН АЛҒАШҚЫ ПЬЕСА
* «Отелло»
* «Ревизор»
* «Еңлік-Кебек»
* «Шаншар- молда»
* «Арқалық – батыр»
#599
*!АЛҒАШҚЫ ҰЛТТЫҚ ТЕАТРДЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАҒАН
* Б.Майлин
* Ж. Шанин
* М.Әуезов
* С.Сейфуллин
* Ш.Құдайбердиев
#600
*! ҚАЗАҚ МУЗЫКАЛЫҚ ӨНЕРІН ЗЕРТТЕУШІ ҒАЛЫМ
* А.Эйхгорн
* А.Кастанье
* Г.Потанин
* С.Рыбаков
* А. Затаевич
#601
*АБАЙ АТЫНДАҒЫ АКАДЕМИЯЛЫҚ ОПЕРА ЖӘНЕ БАЛЕТ ТЕАТРЫ АШЫЛДЫ
* 1930 ж.
* 1931 ж.
* 1932 ж.
* 1933 ж.
* 1934 ж.
#602
*!ТҰҢҒЫШ ҚАЗАҚ ОПЕРАСЫ
* «Жалбыр»
* «Ер-Тарғын»
* «Еңлік-Кебек»
* «Қыз-Жібек»
* «Айман-Шолпан»
#603
*!1938 Ж. ТҮСІРІЛГЕН АЛҒЫШҚЫ ДЫБЫСТЫ ФИЛЬМ
* «За Родину»
* «Қыз-Жібек»
* «Еңлік-Кебек»
* Амангелді»
* «Айман-Шолпан»
#604
*!МАЙНДАҒЫ ФРАНКФУРТТЕ, ПАРИЖДЕ ӨНЕР КӨРСЕТКЕН
* А.Сүйінбай
* Ж.Жабаев
* Е.Серкебаев
* Д.Нұрпейісова
* Ә.Қашаубаев
#605
*!ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ ОРКЕСТР ҚҰРЫЛДЫ
* 1925 ж.
* 1927 ж.
* 1930 ж.
* 1934 ж.
* 1937 ж.
#606
*!ҚР ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КІТАПХАНАСЫ АШЫЛДЫ
* 1928 ж.
* 1935 ж.
* 1939 ж.
* 1943 ж.
* 1945 ж.
#607
*!АЛМАТЫДА 1934 ЖЫЛЫ АШЫЛҒАН ТЕАТР
* Жас өспірімдер театры
* Корей музыкалық театры
* Қазақ Ұлттық театры
* Ұйғыр музыкалық драма театры
* Қазақ Мемлекеттік музыкалық театры
#608
*! АЛМАТЫДА 1934 Ж. АШЫЛДЫ
* Медициналық институт
* Педагогикалық институт
* Политехникалық институт
* Қазақ Мемлекеттік университеті
* Қазақ ауыл шаруашылығы институты
#609
*!«ЕЖЕЛГІ КЕЗЕҢНЕН БҮГІНГЕ ДЕЙІН ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ЕҢБЕГІНІҢ АВТОРЫ
* М.Әуезов
* М.Шоқай
* М.Тынышпаев
* А.Байтұрсынов
* С.Асфендияров
#610
*! ҰОС ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ
* Т. Тоқтаровтың ерлігі туралы А. Бек повесть жазды
* С. Мұқанов «Қазақ солдаты» повесінің авторы
* «Мосфильм» киностудиясы Алматыға эвакуацияланды
* И. Губкин 1942 жылы Мемлекеттік сыйлықты иеленді
* соғыс майданында 80-ге жуық ақын мен жазушы шайқасты
#611
*! «Қырғыз-қазақ халқының тарихының материалдары» атты жинақтың авторы
* М.Тынышпаев
* Н.Дружинин
* С.Асфендиаров
* Е.Бекмаханов
* Ә.Марғұлан
#612
*!1943 жылы Алматыда жарық көрген «Қазақ КСР тарихы» атты көлемді еңбектің авторларының бірі:
* Е.Бекмаханов
* Ә.Марғұлан
* Қ.Сәтбаев
* А.Жұбанов
* М.Әуезов
#613
*!ХХ ғасырда қазақтардың тарихи мектебінің негізін қалаушы
* С.Асфендиаров
* М.Тынышпаев
* Т.Рысқұлов
* Қ.Сәтпаев
* М.Жұмабаев
#614
*!ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев «Мәңгілік Ел» идеясын ұсынды
* 2005 ж.
* 2014 ж.
* 2009 ж.
* 2010 ж.
* 2012 ж.
#615
*! «Нұр Отан» партиясының саяси Доктринасындағы қағидаттар:
* дамыған, бәсекеге қабілетті мемлекет және әлеуетті әлеуметтік саясат құру
* біріктіруші қоғамға кірмейтін саяси қуаттылықты орнату
* социалистердің халықаралық партиясын құру
* коммунисттік идеология негізіндегі партияны құру
* саяси авторитарлық ұйым құру
#616
*!Президент Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласы шыққан жыл:
* 2001 ж.
* 1997 ж.
* 2008 ж.
* 2012 ж.
* 2015 ж.
#617
*! «Қазақстан-2050» Жолдауына сәйкес қоғамның әлеуметтік жаңғыртылуы қалай өзгертілмек?
* ел азаматтарына салынатын салық мөлшерінің артуы негізінде
* батыс несиелері мен өтеусіз көмек көрсету негізінде
* үдемелі индустриялық-инновациялық даму негізінде
* экономикадағы шикізат саласының дамуы негізінде
* экономикаға мемлекеттің араласуымен
#618
*!Қазақстанның қазіргі даму кезеңінде мемлекеттік саясаттың тірегі:
* әлеуметтік жаңғырту
* шикізат саласын дамыту
* қоғам дамуының батыстық үлгісін көшіру
* тау-кен өндіру саласын дамыту
* экономиканы мемлекет реттеуге араласуы

Приложенные файлы

  • docx 15825707
    Размер файла: 279 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий