Матеріали до самостійної роботи студентів Магістратура


Магістратура
За підручником Т. М.Байбари Методика навчання природознавства, опрацюйте питання:
У чому полягає суть досліду як методу пізнання об'єктів природи та його відмінності від інших спеціальних методів пізнання ?Яке значення мають досліди в процесі навчання природознавства?
Детально розкрийте методику організації вчителем і виконання учнями всіх етапів досліду. Чим зумовлені її особливості в початкових класах? Чим пояснюється її варіативність?
Назвіть види дослідів, які використовуються у процесі навчання природознавства. За яких умов дослід буде творчим?
Що спільного між дослідницьким та евристичним дослідами? Чим вони відрізняються?
В чому особливості методики організації і проведення довготривалих дослідів?
Роль і місце інтерактивних технологій у навчанні учнів початкової школи.
Завдання для практичної роботи (Завдання виконайте письмово)
Проаналізуйте зміст дослідів, які передбачені програмами з природознавства в 3 (2) і 4 (3) класах. Розподіліть їх на групи за тривалістю виконання.
Визначить, які з перелічених дослідів у процесі навчання природознавства об'єктивно можуть бути репродуктивними, а які -- творчими.
Розробіть методику репродуктивного досліду, який проводитиметься демонстраційно і фронтально.
Розробіть методику творчого досліду, який виконуватиметься з різною мірою самостійності учнів.
Розробіть фрагмент уроку з використанням інтерактивних технологій навчання.
Індивідуальні творчі завдання (письмово)
Побудуйте евристичну бесіду двома способами. Назвіть прийом, використаний для створення проблемної ситуації. Прокоментуйте методику організації евристичної бесіди. Вкажіть на різницю між двома способами її організацїї.На матеріалі теми ”Рослини лісу” або за Вашим вибором.
Побудуйте проблемний виклад навчального матеріалу за обраною Вами темою. Обґрунтуйте можливість і доцільність вибору цього методу навчання в конкретній ситуації. В чому полягає специфіка знань, якими повинні оволодіти молодші школярі під час використання проблемного викладу?
Розробіть методику творчого досліду, який виконуватиметься з різною мірою самостійності учнів. На матеріалі теми „Властивості води. Вода як розчинник”Розробіть методику виконання учнями творчої практичної роботи з різною мірою їх самостійності. Чим відрізняється методика евристичної та дослідницької практичних робіт?
Назвіть послідовність роботи (етапи) з термінами під час формування природознавчих понять. Розкрийте суть і методику організації кожного етапу на прикладі поняття „Тварини” .
Побудуйте завдання, для окремих тем курсу природознавства які вимагають різного рівня пізнавальної самостійності школярів. Вкажіть способи педагогічного керівництва кожним.(На матеріалі теми Земля –планета Всесвіту.)
Яке значення має мотивація домашньої роботи з природознавства для успішного виконання її учнями? Назвіть основні прийоми її забезпечення у процесі навчання природознавства. Наведіть приклад.
До теми курсу природознавства (тема за вибором студента): письмово
1. Побудуйте проблемний виклад. Обґрунтуйте можливість і доцільність вибору цього методу навчання в конкретній ситуації. В чому полягає специфіка знань, якими повинні оволодіти молодші школярі під час використання проблемного викладу?
2.Складіть алгоритм міркування учителя під час вибору методу навчання.
а) визначіть основну дидактичну мету і конкретні дидактичні підцілі і підзадачі;
б) виберіть щодо дидактичної мети об'єктивно найефективніший метод навчання;
в) доберіть для розв'язання кожної дидактичної підзадачі або змоделюйте найдоцільніші прийоми, що забезпечують досягнення конкретної дидактичної мети в структурі вибраного методу;
г) розробіть детальну методику реалізації кожного методу навчання, з врахуванням інтерактивних технологій навчання, розкрийте особливості поєднання методів під час оволодіння молодшими школярами змістом теми природознавства.

Приложенные файлы

  • docx 15817394
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий