Історія держави і права зарубіжних країн тестов..


Історія держави і права зарубіжних країн - тести на екзамен
Вкажіть правильну відповідь, що є предметом вивчення історії держави і права зарубіжних країн:
а)суспільство в цілому
б)право в цілому
в)процеси становлення держав і політики
г)процеси становлення, розвитку, причини загибелі державі різних систем права
Вкажіть правильну відповідь, які держави світу виникнули першими:
а)Афіни, Рим
б)Індія, Китай, Вавилон
в)Японія, Арабський Халіфат
г)слов’янські держави
Вкажіть правильно, коли датоване виникнення перших міст-держав на території Месопотамії:
а)початок III тис. до н.е.
б)Утис. до н.е.
в)початок I тис. до н.е.
г)початок ІІ тис. до н.е.
Вкажіть правильно, хто був найдавнішими мешканцями Месопотамії:
а)хетти та фінікійці
б)шумерійці та аккадці
в)амореї та еламці
г)брахмани та будисти
Вкажіть правильно, хто належав до соціальної групи невільників у Вавилоні:
а)тамкари
б)авілум
в)мушкену
г)вардум
Вкажіть правильно, хто належав до найважливіших правителів-реформаторів Вавилона:
а)Рамзес ІІ
б)Дарій І
в)Ураканіга
г)Солон
Вкажіть правильну назву царя у Вавилоні:
а)базилевс
в)фараон
г)раджа
д)патесі
Вкажіть правильно, які особливості правового статусу жерців у Вавилоні:
а)вони здійснювали функцію судочинства
б)вони приймали закони
в)вони могли відмовлятися від всиновлених дітей
г)вони не могли бути суб’єктами підприємницької діяльності
Вкажіть правильно, яка категорія населення у Вавилоні була найчисленнішою:
а)вардум
б)мушкену
в)общинники
г)жерці
Вкажіть правильно, хто очолював провінції у Вавилоні:
а)ісакку
б)шакканаку
в)старійшини
г)рабіану
Вкажіть правильно, хто очолював округи (області) у Вавилоні:
а)ісакку
б)шакканаку
в)рабіану

г)старійшини
Вкажіть правильно, хто очолював міста у Вавилоні:
а)ісакку
б)шакканаку
в)рабіану
г)діану шаррім
Вкажіть правильно, ким за посадою були діану шаррім у Вавилоні:
а)губернаторами
б)професійними суддями
в)головами міст
г)жерцями
Вкажіть правильно, проведення усиновлення, згідно із Законами Хаммурапі у Вавилоні, без згоди дітей:
а)допускалося, якщо їм не виповнилося 10 років
б)допускалося, якщо їм не виповнилося 14 років
в)допускалося, якщо їм не виповнилося 18 років
г)не допускалося
Вкажіть правильно, в якій спосіб допускалося спадкування за Законами Хамурапі у Вавилоні:
а)тільки за законом
б)тільки за заповітом
в)і за законом, і за заповітом
г)за законом спадкували тільки сини, а за заповітом спадкували лише доньки
Вкажіть правильно, що могло бути об’єктом договору найму у Вавилоні, згідно із Законами Хаммурапі:
а)лише рухомі речі
б)рухомі та нерухомі речі
в)тільки послуги
г)рухомі, нерухомі речі та послуги
Вкажіть правильно, яке покарання загрожувало, згідно із Законами Хаммурапі у Вавилоні, особі, яка придбала від вільної особи чи раба будь-яку річ без свідків:
а)штраф у 12-кратному розмірі
б)штраф у 20-кратному розмірі
в)тілесне покарання
г)смертна кара
Вкажіть правильно, яке покарання загрожувало, згідно із Законами Хаммурапі у Вавилоні, особі, яка брала на зберігання будь-яку річ без свідків і без укладення договору:
а)штраф у 10-кратному розмірі
б)штраф у 12-кратному розмірі
в)тілесне покарання
г)смертна кара
Вкажіть правильно, яке покарання загрожувало лікареві, який видалив тавро рабу, знаючи що ця особа - раб, згідно із Законами Хаммурапі у Вавилоні:
а)смертна кара
б)штраф у 10-кратному розмірі ціни раба
в)штраф у 12-кратному розмірі ціни раба
г)лікареві відрізали пальці
Вкажіть правильно, які пережитки первіснообщинного ладу прослідкуються в Законах Хаммурапі у Вавилоні
а)принцип таліону між особами однакового соціального становища
б)відповідальність за злочин усієї общини, якщо не було встановлено особу, яка вчинила злочин
в)вигнання злочинця з відповідної місцевості
г)усі відповіді правильні
21 . Вкажіть правильно, які пережитки первіснообщинного ладу прослідкуються в Законах Хаммурапі у Вавилоні
а)принцип таліону, який застосовувався незалежно від соціального походження осіб
б)відповідальність дітей за злочини батьків
в)кровна помста
г)усі відповіді правильні
Відповідно до Законів вавилонського царя Хаммурапі: „якщо чоловік потрапив у полон, а дружина не мала засобів до існування...
а)дружина не могла вийти вдруге заміж
б)дружині загрожувало втоплення, якщо вона виходила заміж вдруге
в)дружина могла вийти вдруге заміж лише за брата покійного чоловіка
г)дружина могла вийти вдруге заміж за будь-кого
Вкажіть правильно, коли датоване прийняття кодифікації Бокхоріса у Стародавньому Єгипті:
а)VIII ст. до н.е.
б)ІХ ст. до н.е.
в)Х ст. до н.е.
г)ХІІ ст. до н.е.
23.Вкажіть правильно, коли датоване скасування кабального рабства в Стародавньому Єгипті:
а)VIII ст. до н.е.
б)ІХ ст. до н.е.
в)Х ст. до н.е.
г)ХІ ст. до н.е.
Вкажіть правильно, з яких видів джерел ми дізнаємося про історії Стародавнього Єгипту:
а)з Рамаяни
б)з Книги мертвих
в)з Книги живих
г)з Епосу про Гільгамаша
Вкажіть правильно назву джерела права Стародавнього Єгипту:
а)Кодифікації Бокхоріса
б)Закони Хаммурапі
в)Закони Ману
г)Книги живих
Вкажіть правильно, що означав термін „неджес” у Стародавньому Єгипті:
а)суспільна група найбідніших осіб
б)суспільна група заможних осіб
в)назва державної посади
г)назва податку
Вкажіть правильно, що означав термін „хуру” у Стародавньому Єгипті:
а)суспільна група найбідніших осіб
б)суспільна група заможних осіб
в)назва державної посади
г)форма власності на землю
Вкажіть правильно посаду найголовнішого та найвищого з державних сановників у Стародавньому Єгипті:
а)патесі
б)рабіану
в)джаті
г)нубанда
Вкажіть правильно назву адміністративних одиниць, на які поділялася територія Стародавнього Єгипту:
а)патесіати
б)поліси
в)провінції
г)номи
31 . Вкажіть правильно, хто стояв на чолі держави у Єгипті:
а)патесі
б)лугаль
в)фараон
г)базилевс
Вкажіть правильно, які зміни відбулися в договірному праві за часів царювання Бокхоріса в Стародавньому Єгипті:
а)воно було звільнено від релігійної обрядовості під час укладення договорів
б)було впроваджено складну релігійну обрядовість під час укладення договорів
в)з’явився договір купівлі-продажу
г)був впроваджений договір позики
Вкажіть правильно, особливості розірвання шлюбу в Стародавньому Єгипті:
а)розлучення допускалося у виключних випадках
б)розлучення допускалося лише за взаємною згодою подружжя
в)розлучення було простою справою, без зайвого формалізму і складності
г)розлучення допускалося лише за ініціативою чоловіка
Вкажіть правильно особливості покарань у Стародавньому Єгипті:
а)існувала кровна помста
б)за вчинення злочинів проти держави карали не лише винного, але й усю його родину
в)існувала система відкупу від покарання
г)усі відповіді правильні
Вкажіть правильно, кому із засуджених на смертну кару
у Стародавньому Єгипті, дозволялося покінчити життя самогубством:
а)жінкам
б)рабам
в)знатним людям
г)усім засудженим
Вкажіть правильно, коли відбулося об’єднання іонійських племен у Аттіці:
а)ІХ - Vm ст. до н.е.
б)vm - V ст. до н.е.
в)V! - ІІІ ст. до н.е.
г)ІІІ ст. - ІІ ст. до н.е.
Вкажіть правильно, коли було прийнято Закони Драконта в у Стародавніх Афінах:
а)УІІ ст. до н.е.
б)У ст. до н.е.
в)І ст. до н.е.
г)ІІ ст. до н.е.
Вкажіть правильно, коли проходили реформи Клісфена у Стародавніх Афінах:
а)102 - 101 рр. до н.е.
б)306 - 303 рр. до н.е.
в)420 - 430 рр. до н.е.
г)509 - 500 рр. до н.е.
Вкажіть правильно, як називалися форми державності у Стародавніх Афінах:
а)номи
б)міста-поліси
в)родоплемінні союзи
г)патесіати
Вкажіть правильно, які племена проживали на території Стародавньої Греції:
а)ахейці та іонійці
б)шумерійці та аккадці
в)брахмани та джайністи
г)жодні з вказаних
41 . Вкажіть правильно, до кого в Афінській державі застосовувався остракізм -,,суд черепків”:
а)до рабів
б)до боржників
в)до жінок, які порушили подружню вірність
г)до того, хто своїми діями шкодив демократії
Вкажіть правильно, яку посаду займав мудрець Солон
а)архонта
б)судді
в)члена Галіеї
г)полемарха
Вкажіть правильно, яка суспільна група проживала у Стародавніх Афінах:
а)вардум- раби у Вавилоні
б)метеки
в)ілоти
г)троянці
Вкажіть правильно, що означав процес „накладення атимії” у Стародавніх Афінах:
а)обов’язкову участь у священних ритуалах
б)обов’язкову участь у Народних зборах
в)позбавлення громадянських прав
г)здійснення пожертв на суспільні потреби
Вкажіть правильно, що передбачало виконання літургій у Стародавніх Афінах:
а)обов’язкову участь у священних ритуалах
б)обов’язкову участь у Народних зборах
в)позбавлення громадянських прав
г)здійснення пожертв на суспільні потреби
Вкажіть правильно, хто із вказаних осіб мав право брати участь у Народних зборах у Стародавніх Афінах:
а)чоловіки громадяни, які досягли 30 років
б)чоловіки громадяни, які досягли 25 років
в)чоловіки громадяни, які досягли 20 років
г)чоловіки громадяни, які досягли 18 років
Вкажіть правильну назву Ради старійшин у Стародавній Греції „Гомерівського періоду”:
а)Агора
б)Буле
в)Ареопаг
г)Галіея
Вкажіть правильну назву Народних зборів у Стародавній Греції „Гомерівського періоду”:
а)Агора
б)Буле
в)Ареопаг
г)Галіея
Вкажіть правильно, хто обирав Базилевса в Стародавній Греції „Гомерівського періоду”:
а)все чоловіче населення роду, фратрії, філи
б)все чоловіче населення роду, фратрії, патесіату
в)Рада старійшин
г)Ареопаг
Вкажіть правильно, що означав термін „сисахфія” у Стародавніх Афінах:
а)позбавлення громадянських прав
б)здійснення пожертв на суспільні потреби
в)скасування боргів
г)обов’язкову участь у Народних зборах
51 . Вкажіть правильно, хто скликав Народні збори у Гомерівський період” у Греції:
а)все чоловіче населення роду, фратрії, філи
б)Рада старійшин чи Базилевс
в)Базилевс
г)Агора
52. Вкажіть правильно, згідно з реформами якої особи у Стародавніх Афінах було скасовано боргове рабство і борги селян:
а)Перікла
б)Тезея
в)Солона
г)Клісфена
53 . Вкажіть правильно, згідно з реформами якої особи у Стародавніх Афінах коштом держави було викуплено та повернено на батьківщину всіх афінян-рабів
10
а)Перікла
б)Клісфена
в)Солона
г)С. Тулія
????Вкажіть правильно, згідно з реформами якої особи у Стародавніх Афінах було законодавчо визнано приватну власність на землю та допускався її продаж і роздрібнення:
а)Тезея
б)Солона
в)Клісфена
г)Г. Марія
Вкажіть правильно, згідно з реформами якої особи у Стародавніх Афінах було запроваджено територіальні одиниці наукрарії (всього - 48 округів):
а)Тезея
б)Солона
в)Клісфена
г)Т. Гракха
Вкажіть правильно, коли Лаконіку (Стародавню Спарту) завоювали дорійські племена
а)в ХІ ст. до н.е
б)в ХІІ ст. до н.е.
в)в ІХ ст. до н.е.
г)в Х ст. до н.е.
Вкажіть правильно, хто був одним із найвизначніших законодавців Стародавньої Спарти:
а)Платомей
б)Солон
в)Драконт
г)Лікург
Вкажіть правильно, чи допускалося відчуження земельної ділянки у Стародавній Спарті:
а)допускалося
б)не допускалося
11
в)допускалося за погодженням членів общини
г)допускалося, якщо земельна ділянка була невеликих розмірів
На яку кількість земельних ділянок була поділена територія Спарти, відповідно до реформ Лікурга:
а)5-6 тис.
б)9-10 тис.
в)15-16 тис.
г)19-20 тис.
Вкажіть правильно, з досягненням якого віку наступало повноліття у Спарті:
а)з досягненням 18 років
б)з досягненням 20 років
в)з досягненням 25 років
г)з досягненням 30 років
61 . Вкажіть правильно, у якому віці спартанці мали відбувати військову службу:
а)з 18 до 25 років
б)з 18 до 45 років
в)з 18 до 60 років
г)з 20 до 60 років
62. Вкажіть правильно, з якого віку спартанець набував право одружуватися:
а)з 25 років
б)з 30 років
в)з 35 років
г)з 40 років
63 Вкажіть правильно, з якого віку спартанець набував право бути обраним на посаду ефора
а)з 30 років
б)з 35 років
в)з 40 років
г)з 60 років
Вкажіть правильно характерну рису правового становища спартанських рабів:
а)вони не могли брати участь у військових походах
б)вони могли бути тільки об’єктами державної (колективної) форми власності
в)вони могли бути тільки об’єктами приватної (особистої) форми власності
г)їх заборонялося безкарно вбивати
Вкажіть правильно характерну рису правового становища спартанських рабів:
а)вони могли мати у приватній власності земельні ділянки
б)вони могли мати у власності невеликий будинок
в)вони не могли мати у власності ні земельної ділянки, ані будинку
г)вони не могли мати у власності рухомих речей
Вкажіть правильно характерну рису, яка стосується правового становища періеків у Спарті:
а)вони не могли мати у власності ні земельної ділянки, ані будинку
б)вони не мали політичних прав
в)вони були залежним населенням
г)вони не могли брати участь у військових походах
Вкажіть правильно, хто очолював Спарту:
а)Герусія
б)цар
в)два царі
г)три царі
Вкажіть правильно, яке положення стосується правового становища геронтів у Спарті:
а)вони не несли жодної відповідальності за діяльність
б)вони були підзвітні Апеллі
в)вони мали нести військову службу
г)вони несли відповідальність за свою діяльність
Вкажіть правильно, хто на перших етапах існування Спартанської держави мав право виступати на Народних зборах у Спарті:
13
а)громадяни, які мали земельні ділянки розміром більше 0,2 габ)службові особи
в)усі громадяни, в тому числі жінки
г)усі громадяни чоловічої статі
Вкажіть правильно, коли була утворена Римська держава:
а)У ст. до н.е.
б)VI ст. до н.е.
в)VIII ст. до н.е.
г)Х ст. до н.е.
Вкажіть правильно роки існування Стародавнього Риму, на які припадає „царський період”:
а)753 - 509 рр. до н.е.
б)509 - 27 рр. до н.е.
в)27 р. до н.е - 476 р. н.е.
г)284 - 476 рр. н.е.
Вкажіть правильно роки існування державності Стародавнього Риму, на які припадає „республіканський період”:
а)753 - 509 рр. до н.е.
б)509 - 27 рр. до н.е.
в)284 - 476 рр. н.е.
г)27 р. до н.е - 476 р. н.е.
73 Вкажіть правильно роки існування державності Стародавнього Риму, на які припадає „імперський період”:
а)753 - 509 рр. до н.е.
б)509 - 27 рр. до н.е.
в)27 р. до н.е - 476 р. н.е.
г)284 - 476 рр. н.е.
Вкажіть правильно роки існування державності Стародавнього Риму, на які припадає період „принципат”:
а)753 - 509 рр. до н.е.
б)27 р. до н.е - 476 р. н.е.
в)27 р. до н.е. - 284 р. н.е.
г)284 - 476 рр. н.е.
Вкажіть правильно роки існування державності Стародавнього Риму, на які припадає період „домінат”:
а)753 - 509 рр. до н.е.
б)27 р. до н.е. - 476 р. н.е.
в)27 р. до н.е. - 284 р. н.е.
г)284 - 476 рр. н.е.
Вкажітьправильно, в якому столітті відбувалися Реформи Сервія Тулія у Римі:
а)V ст. до н.е.
б)VI ст. до н.е.
в)VIII ст. до н.е.
г)Х ст. до н.е.
Вкажітьправильно, коли відбувся поділ Римської імперії на Східну і Західну:
а)в І ст. н.е.
б)в ІІ ст. н.е
в)395 р. н.е.
г)476 р. н.е.
Вкажітьправильно, коли відбулося падіння Західної Римської імперії:
а)в І ст. н.е.
б)395 р. н.е.
в)в ІІ ст. н.е
г)476 р. н.е.
???????Вкажітьправильно давню назву римських громадян:
а)римляни
15
б)латини
в)етруски
г)дорійці
Вкажітьправильно, як називалися римські жерці, які тлумачили звичаї:
а)феціали
б)понтифіки
в)авгури
г)брахмани
Вкажітьправильно, як називалися римські жерці, які надавали висновки щодо діяльності посадових осіб, керуючись різними знаками, гаданнями
а)феціали
б)понтифіки
в)авгури
г)джайністи
Вкажітьправильно, як називалися римські жерці, які оголошували акт війни, кидаючи закривавлений спис на територію ворога:
а)феціали
б)понтифіки
в)авгури
г)ахейці
Вкажітьправильно, як називалася група осіб у Стародавньому Римі, яка, вірогідно, утворилася з чужинців, відпущених на волю рабів, незаконнонароджених дітей:
а)клієнти
б)плебеї
в)латини
г)перегрини
Вкажітьправильно, хто міг бути патроном у Стародавньому Римі:
а)повноправні римляни
б)плебеї
в)латини
г)перегрини
Вкажіть правильно, як у Стародавньому Римі називався глава сім’ї:
а)„патрон”
б)„патрицій”
в)„патер фаміліас”
г)феціал
Вкажітьправильно, як у Стародавньому Римі називалися всі особи, які перебували під владою батька у сім’ї
а)агнати
б)когнати
в)клієнти
г)авгури
Вкажітьправильно, як у Стародавньому Римі називалися кровні родичі, які вийшли з-під влади батька:
а)агнати
б)когнати
в)клієнти
г)епархи
Вкажіть правильно, ким були нобілі у Стародавньому Римі:
а)вченими
б)жерцями
в)благородним станом
г)найбіднішими людьми
89.Вкажітьправильно, як стародавні римляни називали свою державу:
а)демократією
б)республікою
в)охлократією
17
г)аристократією
90.Вкажіть правильно, чи можна було притягти до відповідальності перед Народними зборами начальника кінноти у Стародавньому Римі:
а)можна було притягти до відповідальності у будь-якому випадку
б)можна було притягти до відповідальності тільки після припинення його повноважень
в)можна було притягти до відповідальності у випадку здійснення державного злочину
г)не можна було притягти до відповідальності взагалі
91 . Вкажіть правильно, чи можна було притягти до відповідальності перед Народними зборами диктатора у Стародавньому Римі:
а)можна було притягти до відповідальності у будь-якому випадку
б)можна було притягти до відповідальності тільки після припинення його повноважень
в)можна було притягти до відповідальності у випадку здійснення державного злочину
г)не можна було притягти до відповідальності взагалі
Вкажіть правильно, коли було створено перші англійські колонії на атлантичному узбережжі Північної Америки:
а)ІХ - Х ст.
б)Х - ХІІ ст.
в)ХІІІ - ХУ! ст.
г)ХУП - ХУПІ ст.
Вкажіть правильно, коли відбувся Перший Континентальний Конгрес представників колоній у м. Філадельфія:
а)1774 р.
б)1776 р.
в)1781 р.
г)1787 р.
Вкажіть правильно, коли було прийнято Декларацію Незалежності США:
а)1774 р.
б)1776 р.
в)1781 р.
г)1787 р.Вкажіть правильно, коли було прийнято Статті Конфедерації США:
а)1774 р.
б)1776 р.
в)1777 р.
г)1781 р.
Вкажіть правильно, коли було прийнято федеральну Конституцію США:
а)1774 р.
б)1776 р.
в)1781 р.
г)1787 р.
Вкажіть правильно, коли набули чинності Статті Конфедерації США:
а)1776 р.
б)1777 р.
в)1781 р.
г)1787 р.
Вкажіть правильно, хто став першим Президентом США:
а)Дж. Медисон
б)Дж. Вашингтон
в)А. Гамільтон
г)В. Мербюрі
Вкажіть правильно, який нормативно-правовий акт визнав за англійськими колоністами: „... право на життя, свободу та прагнення до щастя...”:
а)Декларація прав колонії Віргінія
б)Декларація незалежності США
в)Конституція США
г)Статті Конфедерації
Вкажіть правильно, зі скількох суддів мав складатися Верховний Суд США відповідно до Судового акта 1789 р.:
а)з 6 суддів (Головного судді та 5 суддів)
б)з 9 суддів (Головного судді та 8 суддів)
в)з 10 суддів (Головного судді та 9 суддів)
г)з 15 суддів (Головного судді та 14 суддів)
Вкажіть правильно, зі скількох штатів складалася територія США станом на 1776 р.:
TOC \o "1-5" \h \z а)9
б)12
в)13
г)18
Вкажіть правильно, в якому місті США відбувався Конституційний Конвент:
а)Нью-Йорк
б)Пенсильванія
в)Філадельфія
г)Вашингтон
Вкажіть правильно, яка кількість делегатів прийняла участь у Конституційному Конвенті у США:
TOC \o "1-5" \h \z а)18
б)24
в)55
г)60
Вкажіть правильно, коли набрала чинності Конституція США
а)4 липня 1776 р.
б)25 травня 1787 р.
в)17 вересня 1787 р.
г)4 березня 1789 р.
Вкажіть правильно, коли було прийнято Конституцію США
а)4 липня 1776 р.
20
б)25 травня 1787 р.
в)17 вересня 1787 р.
г)4 березня 1789 р.
Вкажіть правильно назву політичної партії, яка прагнула скасувати рабство на території США:
а)Демократична партія
б)Республіканська партія
в)Партія Вігів
г)Партія Реформ
Вкажіть правильно, коли було скасовано рабство на території США:
а)1862 р.
а)1864 р.
в)1865 р.
г)1888 р.
Вкажіть правильно, який нормативний акт США передбачав створення посади Генерального атторнея (Генерального прокурора):
а)Акт про прокуратуру
б)Закон Тафта-Хартлі
в)Закон Маккарена-Вуда
г)Судовий акт 1789 р.
Вставте пропущене: „ на початку 1861 р. 11 південних рабовласницьких штатів оголосили про свій вихід із складу США і утворили союз ...(вкажіть назву союзу):
а)Союз конфедерації
б)Конфедерацію американських штатів
в)Об’єднані штати Америки
г)Каліфорнійський союз
Вкажіть правильно назву політичної партії, яка підтримувала на момент свого створення існування рабства на території США:
а)Демократична партія
б)Республіканська партія
в)Партія Вігів
г)Партія Реформ
Вкажіть правильно між ким відбувалася Громадянська війна на території сучасних США:
а)між Півднем і Північчю
б)між Заходом і Сходом
в)між англійськими колоніями та Англією
г)між англійськими колоніями та Францією
Вкажіть правильно, які права чи обмеження передбачає ІІ поправка до Конституції США:
а)свободу релігії слова, друку, зборів і подачі звернень до органів влади
б)гарантує недоторканість особи, житла, паперів, майна
в)право зберігати та носити зброю
г)забороняє у мирний час розміщуватися солдатам без згоди власників будинків
Вкажіть правильно, які права чи обмеження передбачає І поправка до Конституції США:
а)право зберігати та носити зброю
б)забороняє у мирний час розміщуватися солдатам без згоди власників будинків
в)гарантує недоторканість особи, житла, паперів, майна
г)свободу релігії слова, друку, зборів і подачу звернень до органів влади
Вкажіть правильно, які права чи обмеження передбачає ІІІ поправка до Конституції США:
а)свободу релігії слова, друку, зборів і подачі звернень до органів влади
б)право зберігати та носити зброю
в)забороняє у мирний час розміщуватися солдатам без згоди власників будинків
г)гарантує недоторканість особи, житла, паперів, майна
Вкажіть правильно, які права чи обмеження передбачає ІV поправка до Конституції США:
а)право зберігати та носити зброю
22
б)забороняє у мирний час розміщуватися солдатам без згоди власників будинків
в)гарантує недоторканість особи, житла, паперів, майна
г)свободу релігії слова, друку, зборів і подачі звернень до органів влади
Вкажіть правильно, яке коло питань визначається першими трьома статтями Конституції США:
а)верховенство Конституції США
б)особливості взаємних відносин федеральних органів влади з органами влади штатів
в)процедуру прийняття поправок до Конституції США
г)правове становище федеральних органів влади США (Конгресу, Президента, Верховного Суду)
Вкажіть правильно, яке коло питань визначається 4 статтею Конституції США:
а)правове становище федеральних органів влади США (Конгресу, Президента, Верховного Суду)
б)порядок ратифікації поправок до Конституції США
в)права, свободи та обов’язки громадян США
г)особливості взаємних відносин федеральних органів влади з органами влади штатів
Вкажіть правильно основну функцію Федеральної резервної системи США, створеної 1913 р.
а)контроль за виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції
б)контроль за видобутком і реалізацією нафти та газу
в)нагляд за індіанськими резерваціями
г)контроль за діяльність банків
Вкажіть правильно назву Закону США, який спрямовувався проти створення монополістичний утворень з другої декади ХХ ст.
а)Закон про шпигунство
б)Закон про Сміта
в)Закон Маккарена-Вуда
г)Закон Клейтона
Вкажіть правильно, в якій країні було створено єдиний Французький комітет національного визволення після об’єднання французького і лондонського центрів руху опору в боротьбі з фашистськими окупантами (травень 1943 р.):
23
а)у Парижі
б)у Віші
в)у Марселі
г)в Алжирі
Вкажіть правильно, хто створив Другий центр руху опору в еміграції (“Вільна Франція”) в боротьбі з фашистськими окупантами:
а)де Голль
б)Міттеран
в)Дешанель
г)Петен
Вкажіть правильно, коли було прийнято Конституцію Четвертої республіки у Франції:
а)1923 р.
б)1933 р.
в)1946 р.
г)1958
Вкажіть правильно, коли було прийнято Конституцію П’ятої республіки у Франції:
а)1923 р.
б)1933 р.
в)1946 р.
г)1958 р.
Вкажіть правильно характерну рису політичної системи Третьої республіки у Франції:
а)однопартійність
б)двопартійність
в)трипартійність
г)багатопартійність
Вкажіть правильно, хто був главою держави у період Третьої республіки у Франції:
а)Президент
б)Глава Уряду
в)Глава Представницького комітету
г)Представницький комітет
Вкажіть правильно, відповідно до поправки 2008 р. до Конституції Франції 1958 р. Президент Франції:
а)обирається на 7 років і може бути обраний повторно на 2-й термін
б)обирається на 4 роки і може бути обраний повторно на 2-й термін
в)обирається на три роки і може бути обраний повторно на 2-й термін
г)обирається на 5 років і може бути обраний повторно на 2-й термін
Вкажіть правильно особливості виборів Президента Франції, встановлені 1962 р. і діючі на сучасному етапі:
а)він обирається особливою Колегією виборщиків
б)він обирається безпосередньо громадянами
в)він обирається парламентом
г)він обирається Урядом
Вкажіть правильно орган законодавчої влади Франції, діючий у період Третьої Республіки:
а)Національні збори
б)Народні збори
в)Генеральні штати
г)Законодавчий корпус
Вкажіть правильно, зі скількох депутатів складався парламент Франції (врахувати кількість депутатів обох палат) у період Третьої республіки:
TOC \o "1-5" \h \z а)550
б)600
в)900
г)980
Вкажіть правильно, яке політичне угруповання отримало перемогу на виборах 1936 р. у Франції, після чого було сформовано уряд на чолі з Л.Блюмом:
а)Правий блок
б)Лівий блок
25
в)Національний блок
г)Народний фронт
Вкажіть правильно дату припинення існування Третьої республіки у Франції
а)вересень 1939 р.
б)червень 1941 р.
в)листопад 1942 р.
г)травень 1945 р.
Вкажіть правильно, коли Франція оголосила війну Німеччині:
а)вересень 1939 р.
б)червень 1940 р.
в)червень 1941 р.
г)листопад 1942 р.
Вкажіть правильно, хто очолив Уряд у місті-державі Віші (Франція, 1940 р.):
а)Л.Блюм
б)Ф.Петен
в)Ш.де Голь
г)Е.Деладьє
Вкажіть правильно, якою політичною партією було запропоновано проект, який був взятий за основу Конституції Франції Четвертої республіки
а)Комуністичною партією Франції
б)Демократичною партією Франції
в)Бойовими хрестами
г)цей проект був спільно розроблений кількома політичними партіями Франції
Вкажіть правильно, з якого віку у Франції на підставі Конституції 1946 р. у громадян виникало активне виборче право:
а)у будь-яких випадках - з 18 років
б)по досягненню 21-річного віку, а при наявності державних нагород - з 18-річного віку
в)у будь-яких випадках - з 21 років
г)по досягненню 23 -річного віку, а при наявності державних нагород - з 21 -річного віку26
Який громадянин не міг стати Президентом Франції на підставі Конституції 1946 р.:
а)який не був обраний Президентом громадянами
б)який не досягнув 50-річного віку
в)члени родини якого в минулому були монархами у Франції
г)усі відповіді правильні
Вкажіть правильно назву Уряду Франції згідно з Конституцією 1946 р.:
а)Кабінет міністрів
б)Рада міністрів
в)Національні збори
г)Урядовий комітет
Вкажіть правильну відповідь, яка найбільш повно розкриває політико-правові зміни, які відбулися 1954 р. на підставі конституційної реформи у Франції:
а)розширено владні повноваження Президента та Уряду
б)розширено владні повноваження Президента, Уряду та обох палат Парламенту
в)розширено владні повноваження Президента, Уряду та Національних зборів
г)розширено владні повноваження Президента, Уряду та Ради республіки
Вкажіть правильно особливість Конституції Франції 1958 р.
а)немає розділу (статті) про правовий статус особи
б)немає розділу (статті) щодо регулювання яких питань повинні прийматися закони
в)немає розділу (статті) щодо особливостей оголошення війни іншим державам
г)усі відповіді неправильні
Вкажіть правильно, які функцію здійснює Конституційна Рада у Франції на підставі Конституції 1958 р.
а)законодавчу функцію
б)приймає лише поправки до Конституції
в)функцію конституційного контролю (нагляду)
г)функцію нагляду за діяльністю Національного банку Франції та банківської системи загалом
Вкажіть правильно, хто призначає міністрів у Франції на підставі Конституції 1958 р.
а)обидві палати парламенту
б)нижня палата парламенту
в)Прем’єр-міністр
г)Президент
Вкажіть правильно, хто призначає склад Конституційної ради на підставі Конституції Франції 1958 р.
а)Президент
б)Президент та голови обох палат парламенту
в)Президент та Прем’єр-міністр
г)Президент, голови обох палат парламенту та Прем’єр-міністр
Вкажіть правильно, які особи обов’язково входять в склад Конституційної ради Франції (крім основних членів) згідно з Конституцією Франції 1958 р.
а)усі колишні президенти
б)міністр юстиції
в)професори права провідних університетів
г)усі відповіді правильні
Вкажіть правильно, який орган державної влади у Франції здійснює перевірку законності виборів Президента чи членів парламенту згідно з згідно з Конституцією Франції 1959 р.
а)Верховний суд
б)Конституційна асамблея
в)Спеціальний парламентський комітет
г)Конституційна рада
Вкажіть правильно, хто головує на засіданнях уряду Франції з згідно з Конституцією Франції 1959 р.
а)Президент
б)Прем’єр-міністр
в)Голова верхньої палати парламенту
г)Голова нижньої палати парламенту
Вкажіть правильно, який нормативний акт визначає тривалість повноважень кожної палати парламенту Франції, кількість її членів, їхню винагороду, умови їх обрання, переобрання та питання про несумісність посад згідно з Конституцією 1959 р.
а)Конституція 1959 р.
б)ордонанс Президента
в)органічний закон
г)Правила діяльності (регламенти) кожної з палат
Вкажіть правильно, яке питання було визначено Конституційним законом Франції від 4 серпня 1995 р.
а)щодо початку та завершення чергової сесії палат парламенту
б)щодо виборів Президента
в)щодо виборів депутатів парламенту
г)усі відповіді правильні
Вкажіть правильно хто є гарантом незалежності судової влади у Франції згідно з Конституцією 1959 р.
а)парламент
б)президент
в)Рада міністрів
г)Конституційна рада
Вкажіть правильно роки, на які припадає світова економічна криза, яка вразила всі сфери економіки США:
а)1922 - 1929 рр.
б)1929 - 1933 рр.
в)1935 - 1937 рр.
г)1941 - 1944 рр.
Вкажіть правильно роки, в які відбулося скорочення державного регулювання, скасовано більшість федеральних структур, створених у роки Першої світової війни у США:
а)1935 - 1937 рр.
б)1929 - 1933 рр. У ТИЩИКА ПИШЕ,ЩО ЇХ ЛІКВІДОВАНО
в)1922 - 1929 рр. ОДРАЗУ ПІСЛЯ 1 СВ.ВІЙНИ
г)1919 - 1920 рр.
Вкажіть правильно, коли було скасовано „сухий закон” у США:
а)1919 р.
б)1928 р.
в)1932 р.
г)1933 р.
Закон Сміта у США було прийнято:
а)1940 р.
б)1947 р.
в)1950 р.
г)1955 р.
Закон Тафта-Хартлі у США було прийнято:
а)1940 р.
б)1947 р.
в)1950 р.
г)1955 р.
Закон Маккарена-Вуда у США було прийнято:
а)1940 р.
б)1947 р.
в)1950 р.
г)1956 р.
Вкажіть правильно, які питання визначав Закон Альберта-Джонсона 1924 р.:
а)питання податків
б)заборони діяльності Комуністичної партії США
в)охорони громадянського порядку
г)квот щодо переїзду іноземців
Згідно зі ст. 1, розд. 3, п. 4 Конституції США Віце-Президент США є одночасно:
а)Головою Сенату
30
б)Головою Палати Представників
в)Головою Верховного Суду США
г)Головою ЦРУ
Вкажіть правильно, який Закон США передбачав покарання у вигляді позбавлення волі до 20 років «будь-кому, хто в умовах ведення США війни навмисно підбурюватиме або спробує спровокувати акти непокори, зради, заколоту чи відмови від несення служби в Збройних силах:
а)Закон про шпигунство
б)Закон про Сміта
в)Закон Маккарена-Вуда
г)Закон Шермана
З 1967 р. у разі відкриття вакансії посади Віце-Президента до часу проведення чергових президентських виборів:
а)ніхто на цю посаду не призначається до проведення чергових президентських виборів
б)Президент на власний розсуд призначає кандидата на посаду Віце-Президента
в)відбуваються позачергові вибори Віце-Президента
г)Віце-Президентом стає Голова Верховного Суду США
Департамент внутрішніх справ у США здійснює:
а)поліцейську функцію
б)забезпечення внутрішньої безпеки
в)управління земельним фондом
г)призначає вищих посадових осіб поліції
Особливість судової системи США в тому, що вона:
а)одноланкова
б)дволанкова
в)трьох-ланкова
г)чотириланкова
Найвищою судовою інстанцією США є:
а)Конституційний Суд
б)Верховний Суд
в)Апеляційний Суд
г)Вищий федеральний Суд округу Колумбія
Якщо процедуру імпічменту порушено проти Президента США, на час розгляду справи обов’язки Голови Сенату виконує:
а)Віце-Президент
б)Голова Верховного Суду США
в)Голова Палати Представників
г)Голова ФБР
Президент Ф.Д. Рузвельт обирався на посаду Президента США:
а)два рази
б)три рази
в)чотири рази
г)п’ять разів
Вкажіть, хто із Президентів США запровадив посаду Спеціального помічника Президента у справах національної безпеки
а)Д.Д. Ейзенхауер
б)Дж. Кеннеді
в)Р. Ніксон
г)Р. Рейган
Вкажіть, хто із Президентів США на початку 1977 р. здійснив реорганізацію структури Ради національної безпеки, замість 7-ми комітетів створивши 2 - Комітет із аналізу політики та Комітет зі спеціальної координації:
а)Д.Д. Ейзенхауер
б)Л. Джонсон
в)Дж. Картер
г)Р. Рейган
Вкажіть правильно Закон, який визначає структуру Департаменту оборони США:
а)Голдуотера-Нікольса
б)Тафта-Хартлі
в)Маккарена-Вуда
TOC \o "1-5" \h \z г)Ніра
Головним органом зовнішньої розвідки і контррозвідки США є:
а)ФБР
б)ЦРУ
в)Пентагон
г)Рада Безпеки
Вкажіть правильно, в якій сфері в США не відбулося покращення становища в роки „стабілізації” після Першої світової війни:
а)сільського господарства
б)важкій промисловості
в)легкій промисловості
г)банківській сфері
Вкажіть правильно, хто з Президентів США вважав, що в роки економічної кризи ринковий механізм автоматично подолає економічні труднощі, а будь-які „втручання”порушать засади «американського індивідуалізму»:
а)К.Кулідж
б)Г.К.Гувер
в)Ф.Д.Рузвельт
г)Г.Трумен
Вкажіть правильно, що означає американський термін «laissez-faire»:
а)систему соціальних виплат
б)невтручання держави у економічну діяльність суб’єктів підприємницької діяльності
г)окреме навчання, користування громадськими закладами афроамериканців і білих громадян
д)випуск металевих грошей
171 . Вкажіть правильно, хто з Президентів США оголосив „банківські канікули”у роки економічної кризи:
а)К.Кулідж
б)Г.К.Гувер
в)Ф.Д.Рузвельт
г)Г.Трумен
Вкажіть правильно назву Закону США, на підставі якого приймалися кодекси про „справедливу конкуренцію”:
а)Закон Шермана
б)Закон Клейтона
в)Закон Тафта-Хартлі
г)Закон про відновлення національної промисловості
Вкажіть правильно, яким Законом США були впроваджені за часів президента Ф.Д. Рузвельта податки на індивідуальні доходи:
а)Закон про відновлення національної промисловості
б)Законом про соціальне забезпечення
в)Законом Вагнера
г)Законом Альберта-Джонсона
Вкажіть правильно, за яким Законом США кожній особі заборонялося умисно вивчати, підбурювати, наслідувати ідеї про необхідність, бажаність або доцільність усунення силою чи бунтом Уряду США... :
а)Законом Сміта
б)Законом Голдуотера-Нікольса
в)Законом Лендрама-Гріффіна
г)Законом ААА
Вкажіть правильно, яка програма у США передбачала надання допомоги європейським країнам, економіка яких занепала в роки Другої світової війни:
а)„Справедливий курс” Г.Трумена
б)„План Маршалла„
в)„Доктрина Ейзенхауера„
г)програма „Нових рубежів” Дж.Кеннеді
Вкажіть правильно основне завдання програми „Великого суспільства” Л.Б.Джонсона у США:
а)відновлення національних традицій
б)боротьба з безробіттям і бідністю населення
в)демілітаризація (роззброєння) економіки
г)надання афроамериканцям виборчих прав
Щодо кого у США застосовувалися „тести грамотності” до 1965 р.:
а)державних службовців
б)вчителів шкіл
в)афроамериканців
г)політиків
Вкажіть правильно, хто з президентів США виступав за «законність та боротьбу зі злочинністю», критикуючи рішення Верховного Суду США, зокрема у справі „Міранда проти Аризони”:
а)Дж.Ф. Кеннеді
б)Л.Б. Джонсон
в)Р.М. Ніксон
г)Дж. Картер
Вкажіть правильно, які права громадянам США у 1971 р. надала XXVI поправка до федеральної Конституції:
а)право голосу громадянам, які досягли 18-річного віку
б)право голосу громадянам, які досягли 21-річного віку
в)право голосу афроамериканцям
г)право голосу жінкам
Вкажіть, хто був засновником держави франків:
а)Хлодвіг
б)Генріх
в)Карл Мартел
г)Карл Великий
Центром формування франкської держави стала римська провінція:
а)Данія
б)Франція
в)Галія
г)Панонія
Ділянка общинної землі у франків, яка стала передаватися у спадок і перетворилася на приватну власність, називають:
TOC \o "1-5" \h \z а)марка
б)феод
в)алод
г)бенефіцій
Вкажіть хто був найвищим чиновником Франкської держави епохи Меровінгів, який управляв королівським палацом і очолював адміністрацію:
а)майордом
б)пфальцграф
в)референдарій
г)камера рій
Вкажіть одного з вищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який виконував судові функції:
а)майордом
б)пфальцграф
в)референдарій
г)камерарій
Вкажіть одного з вищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який командував кіннотою:
а)майордом
б)пфальцграф
в)маршал
г)референдарій
д)камера рій
Вкажіть одного з найвищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який завідував королівським архівом , був:
а)майордом
б)пфальцграф
в)маршал
г)референдарій
д)камерарій
Вкажіть одного з найвищих чиновників Франкської держави періоду Меровінгів, який завідував фінансами короля, був:
а)майордом
б)пфальцграф
в)маршал
г)референдарій
д)камера рій
, як залишок народних
Вкажіть як називалися щорічні зібрання війська для огляду зборів, у Франкській державі періоду Меровінгів:
а)рада короля
б)березневі (травневі поля)
в)велика рада
г)генеральні штати
Ділянка землі разом із селянами, яка за реформою Карла Мартела стала надаватися в умовне довічне утримання за умови несення військової служби у кінному війську, називалася:
TOC \o "1-5" \h \z а)марка
б)феод
в)алод
г)бенефіцій
190. Вкажіть коли Франкська держава стала імперією:
а)676 р.
б)481 р.
в)800 р.
г)843 р.
191 . Вкажіть хто з названих франкських королів вперше став імператором:
а)Хлодвіг
б)Карл Мартел
в)Пінін Короткий
г)Карл Великий
Коли Франкська імперія припинила своє існування і була розділена на 3 частини
а)476 р.
б)481 р.
в)800 р.
г)843 р.
Визначте зайву серед країн, що утворилися на уламках імперії Карла Великого
а)Англія
б)Італія
в)Німеччина
г)Франція
Категорії селян середньовічної Франції, які в період станово-представницької монархії складали основну масу , були особисто вільними і сплачували феодалу грошову ренту:
а)серви
б)вілани
в)колони
г)цензитарії
Вкажіть як називався станово-представницький орган середньовічної Франції
а)Генеральні штати
б)парламент
в)Державна рада
г)вітанагемот
Коли були створені Генеральні штати у Франції
а)843 р.
б)1215 р.
в)1302 р.
г)1789 р.
Постійно діючий дорадчий орган при королі Франції в період станово- представницької та абсолютної монархії
а)Генеральні штати
б)парламент
в)Державна Рада
г)вітанагемот
Хто з названих посадовців не відносився до чиновників місцевої адміністрації середньовічної Франції
а)конетабль
TOC \o "1-5" \h \z б)бальї
в)прево
г)мер(міста-комуни)
Як у середньовічній Франції називали буржуа, які разом з купівлею державних посад і маєтків отримували дворянські титули:
а)дворяни шпаги
б)дворяни мантії
в)нові дворяни
г)нуворіші
Яка з названих державних інституцій абсолютиської Франції не була складовою частиною Державної (Великої) Ради
а)Таємна рада
б)Генеральні штати
в)Рада депеш
г)Рада фінансів
Яка з названих «варварських правд» не була германською
а)Руська
б)Рипуарська
в)Салічна
г)Саксонська
Яка з названих рис не притаманна праву власності ранньофеодальної Франції за «Салічною правдою»
а)рухомі речі поділялися на «свої» і «чужі»
б)відсутня приватна власність на ліси і луки
в)чітке розуміння поняття «власність»
г)приватна власність на оренду землю - алод лише формувалася
Яка з перерахованих речей перебувала виключно в общинній власності у ранньофеодальній Франції згідно «Салічної правди»
а)худоба
б)присадибна ділянка
в)орна земля - алод
г)луки і ліси
Територіальні правові звичаї феодальної Франції називались
а)правди
б)кутюми
в)дигести
г)ордонанси
Автором якої збірки законів феодальної Франції став королівський суддя Філіп де Бомануар
а)«Великий кутюм Нормандії»
б)«Кутюми Тулузи»
в)«Кутюми Бовезі»
г)«Великий Кутюм Франції»
Вкажіть назву Центрального судового органу феодальної Франції
а)Генеральні штати
б)Паризький парламент
в)Державна рада
г)Верховний суд
До якого з названих джерел права феодальної Франції відносяться едикти, ордонанси та декларації
а)королівське законолавство
б)судова практика
в)міське право
г)міжнародне морське і торгівельне право
За який з названих злочинів у ранньофеодальній Франції періоду «Салічної правди» не передбачалася смертна кара
а)підробка монети
б)дезертирство
в)вбивство вільного
г)святотатство
Якого з названих доказів не було в судовому процесі ранньофеодальної Франції періоду «Салічної правди»
а)ордалії
б)судовий поєдинок
в)клятва співприсяжників
г)катування для отримання зізнання
Який з названих етапів розвитку середньовічних держав-монархій був відсутній в історії Англії
а)ранньофедальна
39
б)денно-васальна
в)станово-представницька
г)абсолютна
Виконавчий орган англосаксонського королівства, який складався з найвищих посадовців
а)вітанагемот
б)королівська курія
в)палата шахової дошки
г)парламент
Вкажіть хто здійснив норманське завоювання Англії
а)Хлодвіг
б)Ехберт
в)Вільгельм Завойовник
г)Іоан Безземельний
Хто став засновником єдиної англосаксонської держави у ІХ ст.
а)Хлодвіг
б)Екберт
в)Вільгельм Завойовник
г)Іоан Безземльний
Дорадчий орган з представників знаті в англосаксонському королівстві
а)вітанагемот
б)королівська курія
в)палата шахової дошки
г)парламент
Хто з названих посадовців середньовічної Англії був главою королівської адміністрації на місцях:
а)конетабль
б)маршал
в)канцлер
г)шериф
Вкажіть функцію Палати шахової дошки в середньовічній Англії
а)відомство королівських розваг
б)фінансове відомство
в)військове відомство
г)наукове відомство
Виділіть фактор, який став визначальним для формування станово- представницької монархії в Англії
а)норманське завоювання
???б)гостра боротьба феодалів з королем
в)селянські повстання
г)війна Червоної і Білої Троянд
Вкажіть коли в Англії утворився парламент
а)1215 р.
б)1265 р.
в)1295 р.
г)1539 р.
Вкажіть який стан не мав представників в англійському парламенті
а)феодали
б)духовенство
в)селяни
г)міщани
Більшість статей англійської «Великої хартії Вольностей» присвячено:
а)правам лицарів і городян
б)регулюванню ленно-васальних відносин короля і баронів
в)становищу селян
г)становищу купців
Відділення Таємної Ради абсолютистської Англії, створене для боротьби з супротивниками короля
а)парламент
б)Висока комісія
в)Зоряна палата
г)Палата шахової дошки
Відділення Таємної ради абсолютистської Англії, створене для управління англійською церквою
а)парламент
б)Висока комісія
в)Зоряна палата
г)Палата шахової дошки
Вкажіть, коли в Англії була прийнята «Велика Хартія Вольностей»
а)1215 р.
б)1265 р.
в)1295 р.
г)1539 р.
Категорія вільних селян ранньофеодальної Німеччини, які за утримання панської землі сплачували гроші:
а)чиншовики
б)орендарі
в)літи
г)серви
Категорія вільних селян ранньофеодальної Німеччини, які отримували панську землю у тимчасовий обробіток
а)чиншовики
б)орендарі
41
TOC \o "1-5" \h \z в)літи
г)серви
Категорія напіввільних селян ранньофеодальної Німеччини:
а)чиншовики
б)орендарі
в)лити
г)серви
Категорія особисто залежних селян ранньофеодальної Німеччини
а)чиншовики
б)орендарі
в)літи
г)серви
Вкажіть, у чому полягає особливість державного розвитку середньовічної Німеччини
а)існувала як централізована імперія
б)складалася з окремих князівств лише формально об’єднаних в одну імперію
в)був відсутній період ленно-васальної монархії
г)був відсутній період станово-представницької монархії
Німеччина утворилася шляхом відокремлення від:
а)Римської імперії
б)Англії
в)Франкської імперії
г)Ватикану
Вкажіть, особливість суспільного устрою ранньофеодальної Німеччини полягала:
а)існувало три стани: феодали, міщанство, селянство
б)існувало два стани: купецтво та селянство
в)існувало три стани: феодали, духовенство , селянство
г)існувало два стани: військово-лицарський та селянство
Рада знаті при імператорі ранньофеодальної Німеччини:
а)колегія курфюрстів
б)парламент
в)гофтаг (Придворна рада)
г)рейхстаг
Яка категорія міст була відсутня у середньовічній Німеччині
а)імперські
б)вільні
в)земські
г)князівські
Вкажіть, коли німецький імператор Карл FV видав «Золоту буллу»
а)843 р.
б)962 р.
в)1186 р.
г)1356 р.
Загальноімперський представницький орган «Священної Римської імперії німецької нації» з дорадчими функціями і правом законодавчої ініціативи, який складався з трьох колегій
а)колегій курфюристів
б)рейхстаг
в)гофрат
г)лантаг
Вкажіть, коли в Німеччині утвердився абсолютизм
а)ХІ ст.
б)XV ст.
в)XVm ст.
г)17 ст.
Вкажіть правові норми, які стосувалися вищого феодального стану Німеччини містило:
а)ленне право
б)загальне право
в)земське право
г)міське право
Вкажіть найвідомішу пам’ятку «загального права» Німеччини:
а)«Майнцький статут»
б)«Саксонське зерцало»
в)«Швабське зерцало»
г)«Франконське зерцало»
Законотворча діяльність німецьких імператорів і звичаєве право давніх германців лежали в основі:
а)ленного права
б)загального права
в)земського права
г)міського права
Вкажіть, яка з названих збірників середньовічного права не була німецькою
а)«Кутюми Бовезі»
б)«Кароліна»
в)«Терезіана»
г)«Пруське земельне уложення»
Вкажіть коли була видана «Кароліна»
а)1495 Р.
б)1532р.
в)1701 Р.
г)1768 Р.
43
Вкажіть карне і карно-процесуальне уложення «Священної Римської імперії німецької нації»
а)«Кутюми Бовезі»
б)«Кароліна»
в)«Терезіана»
г)«Пруське земське уложення»
Вкажіть, коли утворилася Візантія
а)395 р.
б)476 р.
в)ХІ ст.
г)1453 р.
Візантія утворилася внаслідок поділу:
а)Франкського королівства
б)Священної Римської імперії німецької нації
в)Римської імперії
г)імперії Карла Великого
Вкажіть, що означає термін «феми» у Візантії?
а)військові округи
б)особливий стан воїнів, які користувалися податковими пільгами і правом передачі землі у спадок
в)земельні пожалування, які василевси роздавали разом із селянами
г)партії, на які поділялися жителі міст
Вкажіть, що означає термін «стратіоти» у Візантії?
а)військові округи
б)особливий стан воїнів, які користувалися податковими пільгами і правом передачі землі у спадок
в)земельні пожалування, які василевси роздавали разом із селянами
г)партії, на які поділялися жителі міст
Дорадчий орган при візантійському імператорі, який складався з найвищих чиновників:
а)курія
б)гофрат
в)консисторій
г)синкліт
Хто з названих посадовців не відносився до Візантії:
а)квестор
б)магістр
в)майордом
г)префект Східного преторія
Хто з названих вищих посадовців Візантії не відноситься до керівників місцевого управління:
а)епарх
б)префект Східного преторія
в)магістр
г)префект Іллірійського преторія
Один з вищих чиновників Візантії, який очолював консисторій і був головним юристом:
а)магістр
б)епарх
в)квестор
г)коміт державної скарбниці
Вкажіть, що з названого не було складовою частиною Кодексів Юстиніана:
а)інституції
б)Дигести
в)Кодекс
г)Прохірон
Вкажіть, скільки частин вміщував Кодекс Юстиніана:
TOC \o "1-5" \h \z а)2
б)3
в)4
г)6
Яка з названих збірок законів не була Візантіською:
а)Еклога
б)Кароліна
в)Прохірон
г)Василіки
Звід візантійських законів складений у ІХ ст. з метою очищення законів від застарілих норм:
а)Еклога
б)Кароліна
в)Прохірон
г)Василіки
Збірка візантійського права, що зявилася у 872 році з метою викладення норм шлюбного, спадкового, зобов’язального і карного права в доступній формі
а)Еклога -739-740рр
б)Кароліна -не Візантійська
в)Прохірон -879р
г)Василіки -888-889р
Вкажіть, якому королю дісталася територія Франції за Верденським договором
а)Карлу Великому
б)Карлу Лисому
в)Карлу Мартеллу
г)Хлодвігу
Вкажіть, королівського чиновника, який мав судову, фіскальну та військову владу в межах адміністративно-судових округів, на які поділявся королівський домен:
TOC \o "1-5" \h \z а)балья
б)сенемаг
в)епарх
г)прево
Вкажіть, що за орган Генеральні штати у Франції
а)вищий судовий орган
б)вищий станово-представницький орган
в)орган місцевого управління
г)одна з палат парламенту
Вкажіть, з якою періодичністю почали скликатися Генеральні Штати Франції за «Великим березневим ордонансом» 1357 року:
а)3рази на рік
б)5 разів на рік
в)1 раз на рік
г)2 рази на рік
Вкажіть, між якими країнами тривала «Столітня війна» 1337 - 1453 рр.
а)між Францією і Польщею
б)між Францією і Англією
в)між Англією і Голландією
г)між Англією і Іспанією
Вкажіть, яку посаду у Франції займав конетабль
а)охоронець королівського архіву
б)командував кіннотою?
в)редагував королівські акти
г)управляв королівською адміністрацією
Вкажіть, як називалась посадова особа Франції XV - XVІІІ ст., яка відала окремою галуззю державного управління:
а)сенешал
б)міністр
в)інтендант
г)балья
Вкажіть французького короля, який відмінив Нантський едикт і відновив переслідування гугенотів
а)Людовік XV
б)Людовік XIV
в)Людовік XVІ
г)Людовік ХІІІ
Вкажіть, що у Франції означає термін «кутюми»
а)закони
б)інструкції
в)правові звичаї
г)едикти
Вкажіть автора французького збірника «Кутюми Бовезі»
а)Ейке фон Репков
б)Філіпп де Бомауар
в)Карл V
г)Людовік ХІУ
Вкажіть джерело французького права
а)«Звід канонічного права»
б)«Саксонське зерцало»
в)Магдебурзьке право
г)«Кароліна»
Вкажіть, яку функцію виконував у Франції Паризький парламент
а)муніципальний орган
б)найвищий судовий орган
в)станово-представницький орган
г)орган місцевого самоврядування
Вкажіть, що означає «домен» у Франції
а)джерело французького феодального права
б)вищий станово-представницький орган Франції
в)воєнно-релігійна експедиція на Близький Схід
г)землеволодіння короля
При якому французькому монархові Париж остаточно став столицею Франції
а)Гуго Капет
б)Філіпп ІІ Август
в)Філіпп FV Красивий
г)Людовік ХІУ
47
За якого монарха кардинал Рішельє здійснював свою реформаторську діяльність?
а)Гуго Капет
б)Людовік ІХ Святий
в)Філіп ІУ Красивий
г)Людовік ХІУ
Вкажіть, кому за «Верденським договором» дістались землі Німеччини
а)Людовіку Благочесному
б)Карлу Лисому
в)Карлу Великому
г)Людовіку Німецькому
Вкажіть рік коронування Папою Римським Оттона І
TOC \o "1-5" \h \z а)936
б)962
в)843
г)1356
Вкажіть, за яким норманським актом Папа Римський усувався від виборів німецького імператора
а)«Кароліна»
б)«Саксонське зерцало»
в)«Швабське зерцало»
г)«Золота Булла»
Вкажіть, як називався широкий суспільний рух (антифеодальний і антикатолицький) в Німеччині
а)Столітня війна
б)Просвітництво
в)Реформація
г)чартистський рух
Вкажіть основоположника Реформації в Німеччині
а)Карл У Габсбург
б)Томас Мюнцер
в)Оттон І
г)Мартін Лютер
Вкажіть, як за «Саксонським зерцалом» називалась грошова компенсація за вбивство вільної людини, яка витісняла криваву помсту
TOC \o "1-5" \h \z а)обида - поняття ,,злочину''
б)камітул -?
в)вергельд - відноситься до Франції
???г)чинш
Вкажіть назву законодавчого акту, який закріпив порядок обрання німецького короля колегією імперських курфюрстів
а)«Саксонське зерцало»
48
б)«Золота Булла»
в)«Швабське зерцало»
г)Магдебурзькеправо
Вкажіть, хто стояв на чолі Священної Римської імперії німецької нації:
а)Папа Римський
б)імператор Німеччини
в)курфюрсти
г)спільно Папа Римський та імператор Німеччини
Яка кількість німецьких держав увійшла до складу Німецької імперії після Вестфальського миру 1648 р.
TOC \o "1-5" \h \z а)300
б)320
в)355
г)104
Вкажіть перших поселенців феодальної Англії
а)кельти
б)бритти
в)сакси
г)англи
Вкажіть найвідоміший спадковий титул і ранг знаті в Англії
а)ерли
б)тони
в)керли
г)лети
«Вкажіть назву «зборів мудрих» в Англії
а)королівська рада
б)Генеральні штати
в)Вітенагемот
г)Державна рада
Вкажіть назву військового податку у середньовічній Англії, який збирався із держателів ленів замість персоналії військової служби
а)чинш
б)щитові гроші
в)ценз
г)бенефіцій
Вкажіть, хто підписав Велику Хартію Вольностей 1215 р.
а)Генріх ІІ
б)Іоан Безземельний
в)Вільгельм І Завойовник
г)Сімон де Монфор
Вкажіть, в якому столітті в Англії виникає станово-представницька монархія
а)кінець ХІІІ ст.
49
б)кінець ХІ ст.
в)ХІУ ст.
г)ХІХ ст.
Вкажіть, як в Англії називалось не титуловане середне та дрібне дворянство Х УІ - ХУІІІ ст. ст.
а)віллани
б)графи
в)шерифи
г)джентрі
Вкажіть назву столітньої війни в Англії (1337 - 1453 рр.)
а)Селянська війна
б)Реформація
в)Чартистський рух
г)Червоної та Білої Троянд
Вкажіть вищу судову установу в Англії 1487 - 1641 рр.
а)Висока комісія
б)Паризький парламент
в)Верховний суд
г)Зоряна палата
Вкажіть функції (повноваження) Таємної Ради в Англії
а)законодавча
б)виконавча
в)судова
г)законодавча, виконавча, судова
З ким із англійських монархів вступив у конфлікт архієпископ Контерберійський Фома Бенет
а)Генріх УІ Ланнастер
б)Генріх УІІ Тюдор
в)Генріх ІІ
г)Генріх УІІІ Тюдор
Для чого сплачували щитові гроші в Англії
а)це податок на церкву
б)це воєнний податок
в)податок для іноземних купців Англії
г)судовий податок
За якого англійського монарха-католика здійснювалися особливо жорстокі переслідування протестантів
а)Генріх ІІ
б)Марія І
в)Едуард УІ
г)Іоан Безземельний
Вкажіть, що за орган Зоряна палата в Англії
а)представницький орган
б)вища судова установа
в)орган виконавчої влади
г)рада короля
Вкажіть столицю Візантії
а)Єрусалим
б)Фессолоніка
в)Константинопіль
г)Антиохія
Вкажіть, як у Візантії називався стан міських земельних власників, муніципальна аристократія, які входили до складу міських курій
а)сенатори
б)духовенство
в)тани
г)куріали
Вкажіть як у Візантії називався головний юрист імперії
а)магістр офіцій
б)квестор
в)цензор
г)консул
Вкажіть назву узаконеного хабаря особі у Візантії , від якої залежало призначення на посаду
а)звичай
б)хрисагір
в)суфрагій
г)аннона
Як у Візантії називались селяни, які брали ділянки землі у землевласника в оренду або працювали наймитами
а)чиновники
б)парики
в)цензитарії
г)міністеріали
Яка кодифікація в добу Середньовіччя слугувала основою для рецепції римського права в Європі
а)«Саксонське зерцало»
б)«Звід цивільного права»
в)«Золота Булла»
г)«Кароліна»
Вкажіть шлюбний вік у Візантії
а)для чоловіків - 14 р. жінок - 12 р.
б)для чоловіків - 13 р. жінок - 11 р.
в)для чоловіків - 15 р. жінок - 7 р.
г)для чоловіків - 16 р. жінок - 15 р.
Бенефіціальна реформа франків це
а)аграрна реформа
б)реформа церкви
в)судова реформа
г)військова ре
Зміст документа «Петиція про право» 1628 р. зводиться:
а)до обмеження королівської влади
б)до примусу сплати податків та зборів до королівської скарбниці
в)до застосування смертної кари
Існування в Англії республіканської форми правління було в:
а)1641 - 1646 рр.
б)1644 - 1646 рр.
в)1649 - 1653 рр.
г)1649 - 1660 рр.
Кому належало панування влади в Англії в період протекторату:
а)лорду-канцлеру
б)генерал-майору
в)канцлеру
г)лорду-протектору
Апарат місцевого управління в Англії на початку ХУІІІ ст. очолювали:
а)мирові судді
б)шерифи
в)констеблі
Головний суддя у Великобританії
а)лорд
б)лорд-канцлер
в)канцлер
г)шериф
«Славна революція» відбулася в:
а)1686 р.
б)1687 р.
в)1688 р.
г)1701 р.
Конституція США 1787 р. прийнята:
а)Першим Континентальним конгресом 1774 р.
б)Філадельфійським конвентом 1787 р.
в)Першим Конгресом федеральної республіки - США 1789 р.
г)Конгресом 1791 р.
У якому році була прийнята конституція США:
а)1787 р.
б)1778 р.
в)1776 р.
г)1791 р.
Законодавчий орган США:
а)Конгрес
б)Президент
в)Верховний суд
г)Генеральні штати
Ким була укладена Декларація незалежності США:
а)Т. Джефферсоном
б)Д. Медісоном
в)Д. Вашингтоном
г)Б. Клінтоном
Англійський парламент обрав Вільгельма ІІІ Оранського королем у:
а)1688 р.
б)1689 р.
в)1701 р.
г)1702 р.
Акт про престолоспадкування було прийнято у:
а)1689 р.
б)1697 р.
в)1701 р.
г)1707 р.
Єдиним законодавчим органом на початку ХУІІІ ст. в Англії став:
а)парламент
б)король
в)народні збори
г)сенат
Основним досягненням виборчої реформи 1867 року в Англії було допущення до виборчого процесу:
а)земельної аристократії
б)великої буржуазії
в)робітничої аристократії
г)селян
Широкий робітничий рух в Англії в період між виборчими реформами 1832 і 1867 рр. називався:
а)реформація
б)чартистський рух
в)народний рух
г)жакерія
Вкажіть, хто очолював політичну течію індепендентів у Англії в період буржуазної революції
а)Д. Лільберн
б)О. Кромвель
в)П. Дік
г)Д. Айрток
Вкажіть правильно, коли було прийнято Декларацію Незалежності США:
а)1774 р.
б)1776 р.
в)1781 р.
г)1787 р.
Вкажіть правильно, коли набрали чинності Статті Конфедерації США:
а)1774 р.
б)1776 р.
в)1781 р.
г)1787 р.
Вкажіть правильно, який нормативно-правовий акт визнав за англійськими колоністами:, право на життя, свободу та прагнення до щастя...»
а)Декларація прав колонії Віргінія
б)Декларація незалежності США
в)Конституція США
г)Статті Конфедерації
Вкажіть правильно, зі скількох штатів складалася територія США станом на 1776 р.:
TOC \o "1-5" \h \z а)12
б)13
в)25
г)50
Вкажіть правильно назву політичної партії, яка прагнула скасувати рабство на території США:
а)Демократична партія
б)Республіканська партія
в)Партія Вігів
г)Партія Реформ
Вкажіть правильно, коли було скасовано рабство на території США:
а)1864 р.
б)1865 р.
в)1888 р.
г)1900 р.
Вкажіть правильно, хто був автором Декларації незалежності США:
а)народ
б)Дж. Вашингтон
в)Дж. Медисон
г)Т. Джефферсон
Вкажіть правильно, з яких палат складається Конгрес США:
а)Палати Лордів
б)Палати Общин
в)Палати Представників
г)Палати Радників
д)Сенату
Обмеження влади палати лордів відбулося внаслідок парламентської реформи:
а)1907 р.
б)1909 р.
в)1911 р.
г)1915 р.
За виборчою реформою 1918 року у Великобританії жінки отримали виборче право з:
TOC \o "1-5" \h \z а)18 р.
б)21 р.
в)30 р.
г)35 р.
11 грудня 1931 року парламент Великобританії схвалив:
а)конституцією Великобританії
б)Вестмінстерський статут
в)цивільний кодекс
г)Біль про права
Виборче право жінок і чоловіків було зрівняне виборчою реформою:
а)1911р.
б)1918 р.
в)1828 р.
г)1848 р.
У 1937 р. відмовилася від статусу домініона Великобританії і була проголошена республікою:
а)Ірландія
б)Шотландія
в)Пакистан
TOC \o "1-5" \h \z г)Індія
В період Другої світової війни главою уряду Великобританії був:
а)Етлі
б)Черчіль
в)Трумен
г)Оуен
В листопаді 1918 р. збори делегатів від солдатів і робітників Берліна затвердили уряд:
а)Лібкнехта
б)Баденського
в)Еберта
г)Цеткіна
Веймарська конституція в Німеччині була затверджена в:
а)1918 р.
б)1919 р.
в)1920 р.
г)1922 р.
За Веймарською конституцією Німеччина складалася з:
а)16 земель
б)17 земель
в)18 земель
г)25 земель
Нижня палата парламенту Німеччини за Веймарською конституцією називалася:
а)рейхстаг
б)рейхсрат
в)сейм
г)ландтаг
«Пивний путч» відбувся у Мюнхені в:
а)1921р.
б)1923 р.
в)1933 р.
г)1939 р.
До 1934 року президентом Німеччини був:
а)Баденський
б)Еберт
в)Гіндербург
г)Мюллер
У першій світовій війні Італія брала участь на боці:
а)Антанти
б)Троїстого союзу
в)Четвертного союзу
г)Ліберального союзу
Італійський союз учасників війни у 1919 р. організував:
а)Гарібальді
б)Россі
в)Муссоліні
г)Мазоліні
Після Другої світової війни в Італії було прийнято конституцію:
а)1946 р.
б)1947 р.
в)1948 р.
г)1954 р.
Конституційний суд Італії за конституцією 1947 року складався з:
а)9 суддів
б)12 суддів
в)15 суддів
г)18 суддів
Судді конституційного суду Італії за конституцією 1947 р. призначали на:
а)7 років
б)9 років
в)11 років
г)12 років
Після об’єднання в 1934 році посади президента імперії та рейхсканцлера в Німеччині виникла посада:
а)цісаря
б)короля
в)дуче
г)фюрера
Міністром пропаганди в Німеччині за часів фашистської диктатури був:
а)Гітлер
б)Геббельс
в)Герінг
г)Гітлер
Долю переможеної гітлерівської Німеччини у 1945 р. було вирішено:
а)Версальським договором
б)Ялтинською конференцією
в)Потсдамською конференцією
г)Лігою націй
На парламентських 1923 року в Великобританії другою партією після консерваторів стали:
а)ліберали
б)лейбористи
в)націоналісти
г)соціалісти
У 1920 р. у Великобританії на установчому з’їзді було створено:
а)демократичнупартію
б)прогресивну партію
в)республіканську партію
г)комуністичну партію
Спроба фашистського перевороту у Великобританії відбулася у:
а)1930 р.
б)1933р.
в)1934 р.
г)1936 р.
Палата общин відповідно до Акту про парламент 1911 року у Великобританії обиралася за:
а)пропорційноюсистемою
б)мажоритарною системою
в)змішаною системою
г)призначалася монархом
Відповідно до акту про парламент 1911 року у Великобританії термін повноваження палати общин дорівнював:
а)3 рокам
б)5 рокам
в)7 рокам
г)8 рокам
На підставі Акту про парламент 1911 року у Великобританії нефіксований білль , якщо він приймався палатою общин «у трьох наступних сесіях» і кожен раз відхилявся палатою лордів, направлявся на затвердження:
а)королю
б)спікеру палати общин
в)спікеру палати лордів
г)прем’єр-міністру
Король Великобританії Єлизавета ІІ володіє військовим званням
а)майора
б)полковника
в)генерала
г)маршала
Протягом ХХ ст. кількість державних службовців у Великобританії:
а)зменшувалася
б)залишалася незмінною
?в)збільшувалася
г)значно скорочувалася
???збройні сили Великобританії до Першої світової війни створювалися:
а)на добровольчих засадах
б)на основі обов’язкової військової повинності
в)рішенням парламенту
г)формуванням народного ополчення
???У 1947 році термін військової служби у Великобританії дорівнював:
а)6 місяців
б)9 місяців
в)12 місяців
г)18 місяців
В жовтні 1918 р. в Німеччині був сформований коаліційний уряд на чолі з:
а)М. Баденським
б)К. Каутським
в)К. Лібкнехтом
г)Р. Люксембург
І Загальнонімецький з’їзд Рад відбувся в:
а)жовтні 1918 р.
б)грудні 1918 р.
в)січні 1919 р.
г)лютому 1919 р.
У квітні 1919 р. в Мюнхені була проголошена:
а)Федеративна Республіка Німеччини
б)Баварська радянська республіка
в)Незалежна німецька профспілка
г)Німецька імперія
Вибори до Установчих зборів у Німеччині відбулися в:
а)січні 1919 року
б)лютому 1919 р.
в)жовтні 1919 р.
г)квітні 1920 р.
Веймарська конституція в Німеччині 1919 року налічувала:
а)161 статтю
б)178 статтей
в)181 статтю
г)190 статтей
За Веймарською конституцією в Німеччині німецька імперія була проголошена:
а)монархією
б)абсолютною монархією
в)республікою
г)парламентською монархією
Імперський президент за Веймарською конституцією в Німеччині обирався населенням на:
а)три роки
б)чотири роки
в)п’ять років
г)сім років
У міжнародно-правових відносинах німецьку імперію за Веймарською конституцією представляв:
а)Верховний суд
б)президент
в)канцлер
г)рейхсрат
Призначення та звільнення рейхсканцлера та імперських міністрів за Веймарською конституцією в Німеччині здійснював:
а)президент
б)рейхсрат
в)рейхстаг
г)ландтаг
У 1925 році головою комуністичної партії Німеччини був обраний:
а)Гінденбург
б)Димитро
в)Тельман
г)Борман
У листопадових виборах до рейхстагу 1932 року в Німеччині найбільшу кількість голосів набрали:
а)соціал-демократи
б)комуністи
в)націонал-соціалісти
г)християнські демократи
У німецькому уряді 1933 року Геббельс займав посаду:
а)міністра внутрішніх справ
б)міністра без портфеля
в)міністра пропаганди
г)міністра оборони
Закон про злиття областей з імперією в Німеччині був виданий:
а)у 1932 році
б)у 1933 році
в)у 1934 році
г)у 1935 році
У 1934 році в Німеччині з’явився :
а)Народний трибунал з питань державної зради
б)комітет з прав людини
в)комітет з оборони
г)конгрес біженців
369.загальна суд. повинність
а)1934 році
б)1936 році
в)1938 році
г)1939 році
У 1935 році в Німеччині було введено:
а)загальну військову повинність
б)талони на хліб
в)загальну трудову повинність
г)паспортну систему
У 1938 році до Німеччини була приєднана:
а)Голандія
б)Австрія
в)Чехія
г)Словаччина
Закон про утворення єдиного виборчого округу в Італії був прийнятий у:
а)1919 р.
б)1921 р.
в)1923 р.
г)1925 р.
У 1925 році в Італії було прийнято закон:
а)«Про обов’язки та повноваження глави уряду»
б)«Про державну владу»
в)«Про армію»
г)«Про землю»
Велика фашистська рада в Італії складала список депутатів у кількості:
а)200 осіб
б)250 осіб
в)300 осіб
г)400 осіб
Виборчим правом у фашистській Італії користувалися особи з:
а)18 років
б)21 року
в)23 років
г)25 років
У 1939 році в Італії була створена:
а)Рахункова палата
б)Рада безпеки
в)Палата фашистських організацій і корпорацій
г)Рада оборони
У 1927 році в Італії був прийнятий закон:
а)«Про оборону»
б)«Про захист держави»
в)«Про міліцію»
г)«Про державний кордон»
Закон «Про воєнізацію італійської нації» в Італії був прийнятий у:
а)1928 році
б)1930 році
в)1932 році
г)1934 році
У липні 1943 року король Італії розпустив уряд Муссоліні і призначив новим главою уряду:
а)Бадольо
б)Трапатоні
в)Джовані
г)Манзіні
Референдум про визначення форми державного правління у післявоєнній Італії був проведений:
а)травень 1945 року
б)жовтень 1945 року
в)червень 1946 року
г)серпень 1946 року
Англійський парламент обрав Вільгельма ІІІ Оранського королем у:
а)1689р.
б)1698р.
в)1701р.
г)1702р.
Акт про престолоспадкування було прийнято у:
а)1689р.
б)1697р.
в)1701р.
г)1707р.
Єдиним законодавчим органом на початку ХУІІІ ст. в Англії став:
а)парламент
б)король
в)народні збори
TOC \o "1-5" \h \z г)сенат
За виборчою реформою 1832р. в Англії втратили свої місця в парламенті «гнилі містечка»:
а)56
б)65
в)143
г)157
Основним досягненням виборчої реформи 1867 р. в Англії було допущення до виборчого процесу:
а)земельної аристократії
б)великої буржуазії
в)робітничої аристократії
г)селян
Широкий робітничий рух в Англії в період між виборчими реформами 1832 і 1867рр. називався:
а)реформація
б)чартистський рух
в)народний рух
г)жакерія
Після поразки Наполеона, Віденський конгрес 1815р. ухвалив заснувати:
а)Німецький союз
б)Віденський союз
в)Магдебурзький союз
г)Народну Німеччину
Прусська конституція в Німеччині була «подарована» королем:
а)1848р.
б)1850р.
в)1854р.
г)1861р.
Велике значення для об’єднання Німеччини у другій половині ХІХ ст. мала діяльність:
а)короля Фрідріха - Вільгельма
б)А. Гітлера
в)О.Бісмарка
г)К. Лібхнет
Конституція другої Німецької імперії була прийнята в:
а)1867р.
б)1871р.
в)1876р.
г)1879р.
Главою другої Німецької імперії за Конституцією 1871р. був:
а)президент Саксонії
б)канцлер Баварії
в)король Пруссії
г)прем’єр - міністр Німеччини
Німецьке цивільне уложення було прийняте у:
а)1871р.
б)1896р.
в)1898р.
г)1899р.
Чартисти в Англії вимагали надати виборче право чоловікам з:
а)18 років
б)21 року
в)25 років
г)27 років
Об’єднання Італії відбулося у:
а)1848 році
б)1856 році
в)1870 році
г)1871 році
Конституцією об’єднаної Італії стали:
а)Пємонтські статути
б)Венеціанські статути
в)Римські статути
г)Неополітанські статути
Період безпарламентного правління за часів Карла І тривав:
а)8 років
б)10 років
в)11 років
г)12 років
Вкажіть, хто очолював політичну течію індепендентів у Англії в період буржуазної революції:
а)Д.Лільберн
б)О.Кромвель
в)П.Дік
г)Д.Айрток
Митний союз в Німеччині було створено у:
а)1818 році
б)1832 році
в)1833 році
г)1834 році
Уряд Франції почав війну з Пруссією у:
а)лютому 1870 р.
б)липні 1870 р.
в)січні 1871 р.
г)серпні 1871 р.
Союзна рада ( бундестаг) за конституцією німецької імперії 1871р. складалася з:
а)58 депутатів
б)68 депутатів НЕ ВПЕВНЕНА…САМА РАХУВАЛА…
в)85 депутатів
г)96 депутатів
Обмеження влади палати лордів відбулося внаслідок парламентської реформи:
а)1907 р.
б)1909 р.
в)1911 р.
г)1915 р.
За виборчою реформою 1918 року у Великобританії жінки отримали виборче право з:
TOC \o "1-5" \h \z а)18 р.
б)21 р.
в)30 р.
г)35 р.
11 грудня 1931 року парламент Великобританії схвалив:
а)конституцію Великобританії
б)Вестмінстерський статут
в)цивільний кодекс
г)Біль про права
Виборче право жінок і чоловіків було зрівняне виборчою реформою:
а)1911 р.
б)1918 р.
в)1928 р.
г)1848 р.
У 1937 році відмовилася від статусу домініона Великобританії і була проголошена республікою:
а)Ірландія
б)Шотландія
в)Пакистан
г)Індія
В період Другої світової війни главою уряду Великобританії був:
а)Етлі
б)Черчіль
в)Трумен
г)Оуен
В листопаді 1918р. збори делегатів від солдатів і робітників Берліна затвердили уряд:
а)Лібкнехта
б)Баденського
в)Еберта
г)Цеткіна
Веймарська конституція в Німеччині була затверджена:
а)1918 р.
б)1919 р.
в)1920 р.
г)1922 р.
За Веймарською конституцією Німеччина складалася з:
а)16 земель
б)17 земель
в)18 земель
г)25 земель
Нижня палата парламенту Німеччини за Веймарською конституцією називалася:
а)рейхстаг
б)рейхрат
в)сейм
г)ландтаг
«Пивний пунч»відбувся у Мюнхені в:
а)1921 р.
б)1923 р.
в)1933 р.
г)1939 р.
До 1934 року президентом Німеччини був:
а)Гебельс
б)Гінденбург
в)Гітлер
г)Коль
У першій світовій війні Італія брала участь на боці:
а)Антанти
б)Троїстого союзу
в)Четвертного союзу
г)Ліберального союзу
Італійський союз учасників війни у 1919 році організував:
а)Гарібальді
б)Россі
в)Муссоліні
г)Мазоліні
Після Другої світової війни в Італії було прийнято Конституцію:
а)1946 р.
б)1947 р.
в)1948 р.
г)1954 р.
Конституційний суд Італії за Конституцією 1947 р. складався з:
а)9 суддів
б)12 суддів
в)15 суддів
г)18 суддів
Судді Конституційного суду Італії за конституцією 1947 р. призначали на:
а)7 років
б)9 років
в)11 років
г)12 років
Після об’єднання в 1934 році посади президента імперії та рейхсканцлера в Німеччині виникла посада:
а)цісаря
б)короля
в)дуче
г)фюрера
Міністром пропаганди в Німеччині за часів фашистської диктатури був:
а)Гітлер
б)Геббельс
в)Герінг
г)Гітлер
Долю переможеної гітлерівської Німеччини у 1945 році було вирішено:
а)Версальським договором
б)Ялтинською конференцією
в)Потсдамською конференцією
г)Лігою націй
Вкажіть правильно особливості держав Шумеру та Аккаду
а)високоцентралізовані, майже тоталітарні держави
б)високоцентралізовані, демократичні держави
в)царі користувалися усією повнотою влади
г)був чіткий розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади
д)децентралізовані, тоталітарні держави
Вкажіть правильно функції фіскалів у Вавилоні:
а)нагляд за станом безпеки у місці,
б)нагляд за своєчасним внесенням у скарбницю населенням зерна, фініків, худоби, риби на утримання царського двору
в)нагляд за своєчасним внесенням у скарбницю населенням податку сріблом,
г)нагляд за виконанням ритуальних обрядів,
д)нагляд за виконанням суспільно-корисних робіт.
Вкажіть правильно, які покарання ніс суддя, відповідно до Законів Хаммурапі у Вавилоні, якщо він розглянув справу, прийняв рішення, виготовив документи з печаткою, а потім своє рішення змінив (вказати основне і додаткове покарання):
а)мав сплатити суму позову у справі у 12-кратному розмірі,
б)мав сплатити суму позову у справі у 20-кратному розмірі
в)позбавлявся власності
г)позбавлявся можливості бути суддею у майбутньому
д)мав бути вигнаний з країни
Заповніть пропущені положення із Законів вавилонського царя Хаммурапі: „якщо редум або баїрум, якому наказано виступити у царський похід, не піде, або, найнявши найманця, пошле його замість себе, то цього редуму або баїруму треба... (вказати покарання), а найнятий...” (вказати, що передбачала стаття)
а)редуму або баїруму треба було стратити,
б)редуму або баїруму треба було позбавити власності,
в)редуму або баїруму треба було вигнати з країни,
г)найнятий мав бути страчений,
д)найнятий міг забрати будинок редуму або баїруму,
Заповніть пропущені положення із Законів вавилонського царя Хаммурапі: „якщо власник будинку, уклавши договір та взявши наперед платню, до закінчення його терміну вимагав, щоб наймач виселився, то власник (вказати правильно, яку відповідальність ніс власник) а наймач...” (вказати правильно, право чи обов ’язок наймача):
а)власник мав повернути плату наймачеві
б)власник мав повернути плату наймачеві 4-кратному розмірі
в)власник мав повернути плату наймачеві 10-кратному розмірі
г)мав припинити продовжувати жити у найнятому будинку
д)наймач мав право продовжувати жити у найнятому будинку
Заповніть пропущені положення із Законів вавилонського царя Хаммурапі: „якщо було викрадено будь-яке майно мушкену (крім раба), то злодій повинен був відшкодувати його вартість (правильно вказатирозмір),в іншому випадку...”
(вказати покарання)
а)у 10-кратному розмірі
б)у 12-кратному розмірі
в)у 20- кратному розмірі
г)винний ставав рабом
д)винного засуджували до страти
Заповніть пропущені положення із Законів вавилонського царя Хаммурапі: „щорічний оброк становив ... ціни самого раба. При середній ціні раба 60 сиклів раб мав сплатити своєму панові ... сиклів у рік”
а)10 % ціни раба
б)12 % ціни раба
в)20 % ціни раба
г)10 сиклів
д)12 сиклів
Вкажіть правильно, відповідно до Законів Хамурапі, якими правами користувався чоловік щодо своєї дружини:
а)мав право застосовувати фізичні покарання
б)мав право віддати у боргову кабалу за дошлюбні борги у будь-якому випадку
в)мав право віддати у боргову кабалу за дошлюбні борги, якщо дружина не застерегла себе від цього у дошлюбному договорі
г)мав право убити
д)мав право віддати у боргову кабалу тільки за борги, які виникли під час шлюбу
Вкажіть правильно, відповідно до Законів Хамурапі, до яких осіб застосовували ордалії у вигляді кидання у воду:
а)до чоловіка, який підозрювався у подружній зраді,
б)до жінки, яка підозрювалася у подружній зраді,
в)до особи, звинуваченої у чародійництві,
г)до будівельника, який неякісно збудував будинок, внаслідок чого загинув господар будинку чи його син
д)до усиновленого, який шукав кровних батьків (без дозволу суду)
Вкажіть правильно особливості спадкування посагу померлої жінки, відповідно до Законів Хаммурапі у Вавилоні:
а)посаг переходив до чоловіка
б)посаг успадковували доньки
в)посаг успадковували всі діти в рівних частинах
г)якщо дітей не було, чоловік повертав посаг матері померлої жінки
д)якщо дітей не було, чоловік повертав посаг батькові померлої жінки
Вкажіть правильно, відповідно до Законів вавилонського царя Хаммурапі, за удар по щоці рівного за соціальним станом і походженням... (яке покарання ніс винний), а за такий же вчинок, заподіяній особі з вищих соціальних сфер (яке покарання ніс винний):
а)у першому випадку винний мав заплатити штраф
б)у першому випадку винному відрізали руку
в)у другому випадку винного били канчуком
г)у другому випадку винному відрізали пальці правової руки
д)у другому випадку винному відрізали праву руку
Вкажіть правильно, відповідно до Законів вавилонського царя Хаммурапі, якщо авілум вдарив вагітну жінку, яка була донькою авілуму, і стався викидень, то... (яке покарання ніс винний), а якщо вона померла, то... (яке покарання ніс винний)
а)у першому випадку належало вбити винного
б)у першому випадку мав сплатити 10 сиклів сріблом
в)у першому випадку належало вбити доньку винного
г)у другому випадку належало вбити доньку винного
д)у другому випадку належало вбити винного
Вкажіть правильно, відповідно до Законів вавилонського царя Хаммурапі, яку відповідальність несла місцева община, якщо грабіжник не був схоплений, але потерпілий називав місцевість, де його було пограбовано; а яку відповідальність несла місцева община, якщо пограбованого було убито:
а)у першому випадку жодного покарання община не несла
б)у першому випадку община мала відшкодувати потерпілому шкоду
в)у другому випадку членів общини треба було убити, якщо вони не виказали злочинця
г)у другому випадку члени общини зобов’язувалися поховати вбитого
д)у другому випадку члени общини мала сплатити одну міну срібла родині вбитого
Вкажіть правильно, відповідно до Законів вавилонського царя Хаммурапі, якщо після смерті батька мати вступала у статеві відносини із сином... (вказати покарання); якщо ж у статеві відносини вступав батько з донькою... (вказати покарання)
а)у першому випадку карали обох смертю
б)у першому випадку обох виганяли з відповідної місцевості
в)у другому випадку карали обох смертю
г)у другому випадку обох виганяли з відповідної місцевості
д)у другому випадку батька карали смертю
Вкажіть правильно, відповідно до Законів вавилонського царя Хаммурапі, які передбачалися види простої смертної кари:
а)відрубування голови,
б)втоплення
в)спалення
г)четвертування
д)посаження на палю
Вкажіть правильно, відповідно до Законів вавилонського царя Хаммурапі, які передбачалися види кваліфікованої смертної кари:
а)відрубування голови,
б)втоплення
в)повішання
г)четвертування
д)посаження на палю
Вкажіть правильно, що з вказаного стосується правового становища рабів у Стародавньому Єгипті:
а)вони не могли мати сім”ї
б)вони не могли мати майна
в)вони могли скаржитися на жорстоку поведінку своїх господарів
г)вони не могли скаржитися на жорстоку поведінку своїх господарів
д)вони могли шукати притулок у храмах
Вкажітьправильно, хто здійснював функцію судочинства у Стародавньому Єгипті:
а)Патесі
б)Палата шести
в)Палата десяти
г)Колегія тридцяти суддів
д)Ареопаг
Вкажіть правильно, у Стародавньому Єгипті до часів фараона Хоремхеба, тобто до ХГУ ст., які покарання застосовувалися до селян, які не могли сплачувати натуральні і грошові податки, а з часів володарювання Хоремхеба до них застосовували
а)у першому випадку виганяли із землі
б)у першому випадку страчували
в)у першому випадку перетворювали на рабів
г)у другому випадку били палицями
д)у другому випадку страчували
Вкажіть правильно, у Стародавньому Єгипті, які були особливі види забезпечення виконання зобов’язань за договорами позики:
а)особиста порука,
б)порука роду,
в)застава мумії батька чи мумій інших родичів,
г)застава особистої мумії боржника, на випадок його смерті
д)застава будинку
Вкажіть правильно, які максимальні розміри відсоткової ставки були встановлені у Стародавньому Єгипті Бокхорісом для боржників за договором грошової позики і позики зерна:
а)10 % у рік - для грошової позики,
б)20 % у рік - для грошової позики,
в)30% у рік - для грошової позики
г)22,2 % у рік - для позики зерном
д)33, 3 % у рік - для позики зерном
Вкажіть правильно, у Стародавньому Єгипті, якщо відповідне передбачалося шлюбним договором (вказати правильні відповіді)
а)дружина могла в будь-який час розлучитися з чоловіком
б)дружина мала на праві приватної власності майно, яким вона володіла до шлюбу
в)чоловік мав виділяти певні суми на особисті витрати дружини
г)дружина мала право зраджувати чоловіка
д)дружина могла одночасно укласти другий шлюб
Для „Гомерівського періоду” у Греції ( ХІІ - VHt ст. до н.е.) було характерно
а)розклад первіснообщинного ладу
б)поява перших державних утворень
в)високий рівень розвитку держави, права, економіки
г)впровадження сисахвії
д)впровадження остракізму
Вкажітьправильно, які положення стосуються державного органу Рада П’ятисот у Стародавніх Афінах:
а)робочий орган Народних зборів
б)робочий орган Галіеї
в)робочий орган Ареопагу
г)засідання відбувалися щоденно
д)засідання відбувалися щомісяця
Довищих магістратів у Стародавніх Афінах належали:
а)члени Колегії 9 архонтів
б)члени Галіеї
в)члени Ефори
г)члени Герусії
д)члени Колегії Десяти стратегів
Якіпокарання загрожували особі, які вбила людиновбивцю або стала причиною вбивства, відповідно до Законів Драконта (621 р. до н.е.)
а)позбавлення громадянських прав
б)конфіскація майна
в)смертнакара
г)позбавлення права з’являтися на пограничному майдані
д)позбавлення права брати участь у змаганнях
Дозагальних ознак афінських урядовців належали:
а)оплатність
б)безоплатність
в)колегіальність
г)одноособовість
д)призначувальність
Дозагальних ознак афінських урядовців належали:
а)підзвітність
б)непідзвітність
в)короткотермінове перебування на посаді
г)довготривале перебування на посаді
д)призначувальність
Вкажітьправильно, які додаткові покарання несли особи, які були позбавлені громадянських прав у Стародавніх Афінах:
а)конфіскація майна самозваних громадян
б)продаж самозваних громадян у рабство
в)смертна кара самозваних громадян
г)тілесні покарання самозваних громадян
д)членоушкоджувальні покарання самозваних громадян
Вкажіть правильну назву посад у Стародавніх Афінах осіб, які відали управлінням державним майном, контролювали усі прибутки і витрати держави:
а)полемархи
б)авгури
в)колакрети
г)стратеги
д)аподекти
Вкажітьправильні назви судових органів у Стародавніх Афінах:
а)Колегія 11
б)Колегія 15
в)Колегія 30
г)Суд черепків
Вкажіть правильні назви судових органів у Стародавніх Афінах:
а)Колегія 11
б)Колегія 15
в)Жюрі
г)Суд діететів
д)Колегія жерців
Вкажіть правильно, які положення стосуються такої категорії осіб як ілоти у Стародавній Спарті
а)посадові особи органів державної влади
б)вільне населення
в)залежне населення
г)під час щорічного обряду криптії вони мали виконувати літургії
д)під час щорічного обряду криптії їх масово знищували
Вкажітьправильно, які особи входили до складу Герусії у Спарті:
а)цар
б)два царі
в)три царі
г)28 членів-геронтів
д)30 членів-геронтів
Вкажіть правильно, які громадяни у Спарті обиралися на посаду геронтів:
а)які досягли 45 років
б)які досягли 60 років
в)вихідці зі знатних родин
г)походження не мало жодного значення
д)які служили у війську
Вкажітьправильно, які повноваження і права мали ефори у Спарті:
а)складали звіт про діяльність царя
б)були військово-командувачами
в)ворожили щодо діяльності царів
г)накладали заборону та могли призупинити будь-яке рішення Народних зборів
?д)здійснювали судочинство щодо певної категорії кримінальних справ (державна зрада, вбивство, зловживання владою, хабарництво)
Вкажіть правильно, хто не мав право брати участь у Народних зборах у Спарті:
а)громадяни, які не досягли 18-річного віку,
б)громадяни, які не досягли 20-річного віку
в)громадяни, які не досягли 25-річного віку
г)громадяни, які не мали земельних ділянок
д)громадяни, які мали земельні ділянки розміром менше 0,2 гаВкажіть правильно особливості спадкування у Спарті
а)майно померлого батька спочатку спадкували сини, потім - доньки
б)спадкування майна померлого батька чи чоловіка відбувалося згідно із законом
в)спадкування майна померлого батька чи чоловіка відбувалося згідно із заповітом
г)майно померлого батька спадкували сини, якщо їх не було - доньки
д)у випадку відсутності дітей, майно померлого спадкували його найближчі родичі по жіночій лінії
Вкажіть правильно, які категорії справ розглядали цар (царі) у Спарті:
а)дрібні кримінальні справи
б)справи про спадкування
в)кримінальні справи приватних осіб, у тому числі чужоземців
г)найважливіші кримінальні справи
д)справи про злочини службових осіб
Вкажітьправильно, які категорії справ розглядали цар (царі) у Спарті:
а)справи про користування дорогами
б)справи про видання заміж дочок-спадкоємиць
в)справи про злочини службових осіб
г)цивільні справи громадян
д)справи про злочини службових осіб
Вкажітьправильно, які категорії справ розглядали ефори у Спарті:
а)справи про користування дорогами
б)справи про видання заміж дочок-спадкоємиць
в)кримінальні справи приватних осіб, у тому числі чужоземців
г)цивільні справи громадян
д)справи про злочини службових осіб
Вкажітьправильно, які категорії справ розглядали у Спарті Герусія та Народні збори
а)справи про користування дорогами
б)справи про видання заміж дочок-спадкоємиць
в)найважливіші кримінальні справи
г)справи про злочини службових осіб
д)кримінальні справи приватних осіб, у тому числі чужоземців
Вкажіть правильно, хто мав правовий статус латинів у Римській державі:
а)мешканці Лапіуму та їхні нащадки
б)римські громадяни
в)позаіталійські общини, які отримали римське громадянство
г)діти рабів
д)незаконнонароджені римські громадяни
Вкажіть правильно, у яких випадках втрачалося римське громадянство:
а)якщо громадянин одружувався на рабині
б)якщо громадянин був засуджений за важкі злочини
в)якщо громадянин потрапив у рабство
г)якщо громадянин усиновив чи удочерив дитину-чужинця
д)якщо громадянка-римлянка народжувала дитину від чужинця
Вкажіть правильно, хто належав до ординарних магістратів у Стародавньому Римі:
а)консули
б)претори
в)сенатори
г)диктатори
д)феціали
Вкажітьправильно, хто належав до ординарних магістратів у Стародавньому Римі:
а)сенатори,
б)претори
в)цензори
г)начальник кінноти
д)ліктори
Вкажіть правильно, хто належав до ординарних магістратів у Стародавньому Римі:
а)едили
б)диктатори
в)начальник кінноти
г)ліктори
д)квестори
Вкажіть правильно, хто належав до екстраординарних магістратів у Стародавньому Римі:
а)едил
б)диктатор
в)начальник кінноти
г)ліктор
д)квестор
Вкажіть положення, які стосуються відсоткової ставки за договорами позики у Законах ХІІ таблиць у Римі:
а)максимальний розмір у місяць складав 3% від ціни позиченого
б)максимальний розмір у місяць складав 1% від ціни позиченого
в)максимальний розмір у місяць складав 0, 5 % від ціни позиченого
г)максимальний розмір у рік складав 8,3 % від ціни позиченого
д)максимальний розмір у рік складав 50 % від ціни позиченого
Вкажіть правильно, як поділялися речі відповідно до Законів ХІІ таблиць у Римі:
а)речі, які відчужувалися в порядку манципації
б)речі, які могли відчужувати без обряду манципації
в)раби - речі, що говорять
г)рухомі речі
д)складні речі
Вказати правильно, які обов’язки ніс клієнт перед патроном у Стародавньому Римі:
а)брати участь у релігійних, сімейних і родових обрядах
б)служити у війську
в)надавати патронові будь-яку допомогу
г)брати участь у Народних зорах
д)набути нерухомість в користь патрона
Вкажіть правильно, що передбачали „Чорні кодекси” у США:
а)свободу підприємницької діяльності афроамериканців
б)афроамериканці, які не працювали, визнавалися бродягами
в)афроамериканцям заборонялося займатися торгівлею
г)створення Ку-Клус-Клану
д)скасування рабства
Вкажіть правильно, що передбачали „Чорні кодекси” у США:
а)афроамериканцям заборонялося займатися ремісничими професіями
б)примусове навчання неповнолітніх афроамериканців у білих господарів
в)заснування Суду Лінча
г)створення Ку-Клус-Клану
д)скасування рабства
Вкажіть правильно, що передбачали „Чорні кодекси” у США:
а)ними заборонялася праця рабів
б)ними передбачалося право афроамериканців на самозахист
в)афроамериканцям заборонялося володіти землею
г)створення Ку-Клус-Клану
д)афроамериканцям заборонялося проводити мітинги
Вкажіть правильно, з яких палат складається Конгрес США:
а)Палати Лордів
б)Палати Общин
в)Палати Представників
г)Палати Радників
д)Сенату
Вкажіть правильно, що передбачали положення Статей Конфедерації США:
а)заснування однопалатного парламенту - Конгресу
б)заснування двопалатного парламенту - Конгресу
в)заснування Верховного Суду США
г)заснування Комітету штатів
д)заснування Уряду США
Вкажіть правильно, що передбачає вирок у справах імпічменту, відповідно до Конституції США:
а)позбавлення громадянських прав
б)усунення особи з посади
в)позбавленням права займати будь-яку почесну, офіційну чи оплачувану посаду на службі США
г)засудження до позбавлення волі
д)конфіскацію майна
Вкажіть правильно, які політичні партії діяли наприкінці ХУІІІ ст. у США:
а)Консервативна партія
б)Політична партія Джефферсонівських республіканців
в)Республіканська партія
г)Демократична партія
д)Федералістська партія
Вкажіть правильно, які категорії справ у США, відповідно до Конституції США, мають розглядатися за участю присяжних
а)усі кримінальні справи
б)кримінальні справи про обвинувачення у вчиненні злочину, за вчинення якого передбачена смертна кара
в)справи про порушення правил дорожнього руху
г)цивільні справи, сума позову яких перевищує тисячу доларів
д)цивільні справи, сума позову яких перевищує 20 доларів
Вкажіть правильно, що передбачає V поправка до Конституції США:
а)вказує, що штати та народ США мають лише ті права, які визначені Конституцією США
б)дозволяється встановлювати надзвичайні штрафи та податки
в)забороняється свобода релігії, слова та друку
г)гарантується право на відшкодування шкоди, якщо власність була вилучена для суспільно корисних цілей
Вкажіть правильно, що передбачає VІ поправка до Конституції США:
а)право обвинуваченого на очну ставку (ставку віч-на-віч) зі стороною обвинувачення
б)право на допомогу адвоката у кримінальних справах
в)одностатеві шлюби
г)двопартійну політичну систему
д)заборону володіти зброєю та носити її
Вкажіть правильно, що передбачає 8 поправка до Конституції США:
а)право особи обиратися лише двічі Президентом США
б)повноваження Верховного Суду США здійснювати конституційний контроль (нагляд)
в)забороняє накладати надмірні штрафи та податки
г)забороняє одностатеві шлюби
д)забороняє незвичні та жорстокі покарання
Вкажіть правильно, які федеральні суди США передбачалися Судовим актом 1789 р.
а)Окружний Суд
б)Конституційний Суд США
в)Податковий Суд США
г)Районний Суд
д)Суд з міжнародної торгівлі
Вкажіть правильно, хто не може стати Президентом США, відповідно до Конституції США:
а)уродженець Гаваїв
б)уродженець Аляски
в)особа, яка досягла 70-річного віку
г)особа, яка не досягла 35-річного віку
г)особа, яка на передодні виборів була впродовж 9 років громадянином США
д)особа, яка на передодні виборів була впродовж 14 років громадянином США
Вкажіть правильно, які положення стосуються Закону Шермана, прийнятого у США наприкінці ХІХ ст.:
а)забороняв діяльність Комуністичної партії США
б)передбачав покарання у вигляді штрафу за участь у діяльності Комуністичної партії
в)визначав квоти щодо переїзду іноземців у США
г)визнавав злочином перешкоду торгівлі через створенням тресту чи змова з цією метою
д)встановлював покарання у вигляді штрафів, конфіскацій майна і позбавлення волі учасників трестів до 10 років
Вкажіть правильно загальну систему злочинів у США:
а)місдімінори
б)кримінальні злочини
в)адміністративні проступки
г)дисциплінарні проступки
д)фелонії
Вкажіть правильно, які нові державні (федеральні) органи було створено в роки Першої світової війни у США:
а)Федеральну резервну систему
б)Продовольчу адміністрацію
в)Федеральне бюро розслідувань
г)Паливну адміністрацію
д)Центральне розвідувальне управління
Вкажіть правильно, які нові державні (федеральні) органи було створено в роки Першої світової війни у США:
а)Міністерство юстиції
б)Державний департамент
в)Військово-промислове управління
г)Військово-торговельне управління

д)Управління фінансів
Вкажіть правильно, які штати приєдналися до складу США на початку ХХ ст. (до завершення Першої світової війни):
а)Род-Айленд
б)Південна Кароліна
в)Нью-Мексико
г)Оклахома
д)Гаваї
Вкажіть правильно, які політико-правові зміни відбулися на Першому етапі Великої Французької революції:
а)Франція була перетворена республіку
б)Франція була перетворена на конституційну монархію
в)провідну роль в Установчих зборах почали відігравати буржуазія та ліберальне дворянство
г)провідну роль в Установчих зборах почали відігравати роялісти та жирондисти
д)провідну роль в Установчих зборах почали відігравати відіграли якобінці
Вкажіть правильно, які положення передбачала перша Декларація прав людини і громадянина Франції:
а)прагнення кожної людини до щастя
б)конституційну монархію
в)принцип народного суверенітету
г)недоторканість власності
д)республіку
Вкажіть правильно, хто спільно здійснював виконавчу владу у Франції на підставі Конституції 1791 р.:
а)народ
б)король
в)міністр
г)Депозитарій
д)Державний департамент
Вкажіть правильно, з якими політичними подіями у Франції пов’язано припинення чинності Конституції 1791 р.:
а)з початком Великої буржуазної революції
б)з нападами селян на дворянські маєтки
в)з повстанням у Парижі, яким керувала Паризька комуна
г)з арештом Людовика Х
д)з арештом Людовика XVI
Вкажіть правильно, з яких палат складався двопалатний парламент, відповідно до Конституції Франції 1795 р.:
а)Ради Старійшин
б)Палати Общин
в)Палати Представників
г)Ради 500-т
д)Сенату
Вкажіть правильно, що охоплювалося поняттям „Цивільна смерть”, відповідно до Цивільного Кодексу Наполеона у Франції:
а)смертну кару
б)конфіскацію майна
в)втрату власності засудженим
г)відкриття спадщини на користь спадкоємців засудженого за законом
д)відкриття спадщини на користь спадкоємців засудженого за заповітом
Вкажіть правильно, яких прав не мала жінка, відповідно до Цивільного Кодексу Наполеона у Франції:
а)спадкувати
б)бути свідком у суді
в)без дозволу чоловіка йти в монахині
г)залучатися до складання актів громадянського стану
92
Вкажіть правильно вік дітей, визначений Цивільним Кодексом Наполеона Франції, до якого вони перебували під владою батька:
а)доньки до 18 років
б)доньки до 21 року
в)сини до 18 років
г)сини до 21 року
д)сини до 25 років
Вкажіть правильно, на який термін батько міг позбавити свободи своїх дітей, у тих випадках, коли «мав дуже серйозні приводи до невдоволення їхнім поводженням», згідно з Цивільним Кодексом Наполеона Франції
а)до 1 місяця, якщо дитина не досягла 16 років
б)до 5 днів, якщо дитина не досягла 16 років
в)до 10 днів, якщо дитина не досягла 16 років
г)до 6 місяців, якщо дитина досягла 16 років
д)до 1 року, якщо дитина досягла 16 років
Вкажіть правильно, які державні інституції було ліквідовано Паризькою комуною 1871 р. у Франції:
а)постійну армію
б)жандармерію
в)національну гвардію
г)муніципалітет
д)народний суд
Вкажіть правильно, хто володів правом голосу на підставі Конституції Франції 1795 р.:
а)громадяни, які досягли 21 -річного віку
б)громадяни, які досягли 25-річного віку
в)громадяни, які сплачували податок у розмірі, не меншому 3-денної заробітної платні
г)громадяни, які мали нерухомість
93
Вкажіть правильно, які особи входили до складу Тимчасового уряду Франції після народного повстання 22-23 лютого 1848 р.:
а)10 членів
б)7 членів
в)секретар
г)4 секретарі
д)10 секретарів
Вкажіть правильно, які органи державної влади здійснювали законодавчу функцію у Франції в період Консульства Н. Бонапарта:
а)Виконавча Рада
б)Сенат
в)Палата Представників
г)Рада 500-т
д)Трибунат
Вкажіть правильно, які органи державної влади здійснювали законодавчу функцію у Франції в період Консульства Н. Бонапарта:
а)Законодавча Рада
б)Державна Рада
в)Законодавчий Корпус
г)Конгрес
д)Палата Перів
, передбачені Конституцією
Вкажіть назви державних органів чи посадових осіб Франції 1791 р.
а)однопалатні Національні Збори
б)двопалатні Національні Збори
в)Король
г)Консульство
Вкажіть правильно заходи, які було проведено Н. Бонапартом у Франції у внутрішній політиці під час його перебування при владі:
а)проведення адміністративної реформи
б)заснування національно банку
в)встановлення відпусток
г)встановлення податкових пільг
д)позбавлення уряду права призначати єпископів
Вкажіть правильно, які політико-правові події відбулися під час встановлення Другої республіки у Франції:
а)запроваджено 8-годинний робочий день
б)запроваджено 10-годинний робочий день
в)запроваджено оплачувані відпустки
г)скасовано загальнообов’язкову державну релігію
д)проголошено свободу слова
Вкажіть правильно назви палат з яких складався орган законодавчої влади Франції, діючий у період Третьої Республіки:
а)Генеральні штати
б)Сенат
в)Палата Представників
г)Палатадепутатів
д)Законодавчий корпус
Вкажіть правильно політико-правові тенденції, характерні для Франції у ХХ ст.:
а)обмеження владних повноважень Президента:
б)зростання владних повноважень Президента
в)зростання владних повноважень Уряду
г)обмеження владних повноважень Уряду
Вкажіть правильно, які політичні блоки було створено після Першої світової війни у Франції
а)Правий блок
б)Лівий блок
в)Національний блок
г)Демократичний блок
д)Революційний блок
Вкажіть правильно, які політичні групи Франції відносилися до фашистських організацій під час Другої світової війни:
а)Комуністична партія
б)Ліга патріотичної молоді
в)Націонал-соціалістична робітнича партія
г)Бойові Хрести
д)Жіночий блок
Вкажіть правильно, які положення стосуються «Держави Віші»
а)назва дана за назвою курортного містечка, де розміщувалася резиденція Уряду Франції
б)це «маріонеткова держава», яка, за задумом гітлерівців, мала нейтралізувати французький флот, і колоніальні війська
в)ця держава діє як самостійна і незалежна на сучасному етапі
г)там розмішується парламент Франції
д)там розмішується Високий Суд Правосуддя Франції
Вкажіть правильно, які із вказаних органів здійснюють на сучасному етапі судочинство у Франції, але не належать до судової системи:
а)Суд правосуддя республіки
б)Державна Рада
в)Верховний Суд
г)Палата Претензій
д)високий суд правосуддя96
Вкажіть правильно види судів у Франції, які належать до системи спеціальних (спеціалізованих) на сучасному етапі:
а)Палата Претензій
б)Високий Суд правосуддя
в)Суд правосуддя республіки
г)Суд у справах неповнолітніх
д)Суд у справах військовослужбовців
Вкажіть правильно види судів у Франції, які належать до системи спеціальних (спеціалізованих) на сучасному етапі:
а)Комерційні суди
б)Земські суди
в)Мирові суди
г)Суди з розгляду трудових спорів
д)Громадські суди
Вкажіть правильно, щодо яких питань було проведено референдум у Франції у жовтні 1945 р.
а)з приводу обрання Ш.де Голя Президентом
б)з приводу обрання Президента громадянами
в)стосовно скасування конституційних законів 1875 р.
г)щодо прийняття нової Конституції Установчими зборами та затвердженні її парламентом
д)щодо прийняття нової Конституції Установчими зборами та затвердженні її референдумом
Вкажіть правильно назви палат парламенту Франції, з яких він складався згідно з Конституцією 1946 р.
а)Національні збори
б)Сенат
в)Рада республіки
г)Палатадепутатів
Вкажіть правильно порядок обрання Президента Франції згідно з Конституцією 1946 р.
а)він обирався громадянами
б)він обирався обома палатами парламенту
в)він обирався Урядом
г)він обирався терміном на 4 роки
д)він обирався терміном на 7 років
???Вкажіть правильно, які вимоги ставилися до кандидата у депутати Національних зборів у Франції на підставі Конституції 1946 р.:
а)досягнути 23-річного віку
б)досягнути 25-річного віку
в)досягнути 30-річного віку
г)перебувати у французькому громадянстві не менше 5 років
д)перебувати у французькому громадянстві не менше 10 років
Вкажіть правильно, які нормативні акти було покладено в основу Конституції Франції 1958 р.
а)Декларація незалежності 1776 р.
б)Декларація прав людини і громадянина 1789 р.
в)Хартія 1830 р.
г)Конституція 1946 р.
д)Преамбула до Конституції 1946 р.
Вкажіть правильно, з яких палат складається парламент Франції на підставі Конституції 1958 р.
а)Палати представників
б)Палати депутатів
в)Національних зборів,сенат
г)Народних зборів
Вкажіть правильно, які суди у Франції на підставі Конституції 1958 р. здійснюють судочинство над вищими посадовими особами держави:
а)Конституційна асамблея
б)Конституційна рада
в)Вищий адміністративний суд
г)Суд правосуддя республіки
д)Високий Суд правосуддя республіки
Вкажіть правильно функції Вищої ради магістратури у Франції на підставі Конституції 1958 р.
а)вона здійснює судочинство над міністрами
б)вона визначає конституційність законів
в)вона призначає суддів
г)вона призначає прокурорів
д)вона визначає законність президентських і парламентських виборів
Вкажіть правильно функції, які здійснюються Економічною і соціальною радою Франції на підставі Конституції 1958 р.:
а)дає свій висновок щодо проектів законів, ордонансів або декретів
б)дає свій висновок щодо законодавчих пропозицій
в)визначає напрямки розвитку економічної політики держави
г)визначає напрямки розвитку соціальної політики держави
д)визначає розміри податків, зборів, обов’язкових платежів
Вкажіть правильно особливості виборів у Франції на підставі Конституції 1958 р. таких посадових осіб як сенатори та члени Національних зборів:
а)сенатори обираються шляхом прямого голосування на 5 років
б)сенатори обираються шляхом непрямого голосування на 9 років
в)сенатори обираються шляхом непрямого голосування на 5 років
г)члени Національних зборів обираються шляхом прямого голосування на 5 років
99
Який департамент у США було створено 1917 р. внаслідок злиття Військового департаменту та Департаменту військово-морського флоту (вказати першу і другу назви):
а)Військовий департамент
б)Департамент оборони
в)Пентагон
г)Військово-морський департамент
д)ФБР
Вкажіть правильно, які умови визначалися для працівників галузі в Кодексі про справедливу конкуренцію для бавовняно-текстильної промисловості 1933 р. у США:
а)встановлювалася мінімальна заробітна платня для відповідних працівників у 8-9 доларів у тиждень
б)встановлювалася мінімальна заробітна платня для відповідних працівників у 12-13 доларів у тиждень
в)відповідна платня виплачувалася за працю тривалістю 35 год. на тиждень
г)відповідна платня виплачувалася за працю тривалістю 40 год. на тиждень
д)відповідна платня виплачувалася за працю тривалістю 45 год. на тиждень
Вкажіть правильно, які умови визначалися в Законі про відновлення національної промисловості щодо працівників важкої промисловості у США:
а)встановлювалася мінімальна заробітна платня для відповідних працівників у 30-40 центів у годину
б)встановлювалася мінімальна заробітна платня для відповідних працівників у 80-90 центів у годину
в)робочий тиждень для відповідних працівників не мав перевищувати 35 год.
г)робочий тиждень для відповідних працівників не мав перевищувати 40 год.
д)робочий тиждень для відповідних працівників не мав перевищувати 45 год.
Вкажіть правильно, які питання відносяться до категорії „політичних” у США:
а)призначення на посади в органи федеральної влади
б)конституційний нагляд
в)зовнішня політика
г)здійснення громадянами виборчих прав
д)визнання неконституційності законів
Вкажіть правильно концепції, які стосуються вирішення „політичних питань” у США:
а)судової стриманості
б)судового активізму
в)соціологічної юриспруденції НЕ ЗНАЙШЛА НІДЕ…
г)правового реалізму
д)правового позитивізму (легізму)
Вкажіть правильно, що охоплює поняття „привілей виконавчої влади” у США:
а)право Президента призначати посадових осіб виконавчої влади
б)право Президента оголошувати війну
в)право Президента приховувати від Конгресу і суду, на його думку, конфіденційну інформацію, щоб гарантувати національну безпеку
г)право Президента приховувати подробиці особистого життя
д)право Президента призначати Генерального атторнея
Вкажіть правильно, які структурні зміни відбулися на початку 1977 р. у Раді національної безпеки США:
а)було створено Комітет із аналізу політики
б)було створено Центральне розвідувальне управління
в)було створено Комітет зі спеціальної координації
г)було створено Федеральний Комітет Розслідування
д)було створено 3 нових комітетів з безпеки на водному, повітряному, сухопутному транспорті
Вкажіть правильно, які федеральні органи влади беруть участь у провадженні процедури імпічменту, відповідно до Конституції США:
а)Сенат
б)Палата Представників
в)Палата депутатів
г)Федеральне бюро розслідувань
д)Міністерство юстиції
Вкажіть правильно, внаслідок об’єднання яких департаментів у США було створено 1917 р. Департамент оборони:
а)Військового департаменту
б)Департаменту зовнішніх справ
в)Департаменту військово-морського флоту
г)Департаменту розвідки
д)Департаменту безпеки на транспорті
Вкажіть основні політико-правові програмні ідеї Президента США Р.В. Рейгана у 80-х роках ХХ ст.
а)націоналізація важкої промисловості
б)податкова реформа спрямована на збільшення податків
в)податкова реформа спрямована на зменшення податків
г)розширення прав професійних спілок
д)обмеження прав професійних спілок
Вкажіть правильно, які президенти у США заохочували обмеження виробництва сільськогосподарської продукції у ХХ ст.
а)Т.В.Вільсон
б)Г.К.Гувер
в)Ф.Д.Рузвельт
г)Дж.Ф.Кеннеді
д)Р.В. Рейган
Вкажіть правильно, які території приєдналися до складу США після Другої світової війни:
а)Гаваї
б)Аляска
в)Мен
г)Іллінойс
д)Пуерто-Рико
Вкажіть правильно, які нормативні акти було прийнято у США у сфері кримінального процесу у 80-х роках ХХ ст.:
а)рішення Верховного Суду США у справі „Міранда проти Арізони”
б)Закон про захист потерпілих і свідків злочинів
в)Закон про забезпечення захисту свідків
г)Закон про Конституційний Суд
д)Закон Маккарена-Вуда
Вкажіть правильно, що передбачає федеральний закон Магнуссона-Мосса 1975 р. (США)
а)заходи, які перешкоджаю економічно сильній стороні у договорі включати тільки ті умови, які будуть вигідні лише для неї
б)додаткові гарантії для покупця від можливих зловживань продавця, у т.ч. право на повну інформацію щодо товару
в)стандарти якості повітря
г)контроль за дотриманням стандартів якості повітря
д)покаранням винних штрафом до 250 тис. дол. або тюремним ув’язненням до 5-ти років
Вкажіть правильно, які органи державної влади входять у склад Виконавчого управління Президента США:
а)Державний департамент
б)Комісія з уніфікації права
в)Рада за контролю над якістю навколишнього середовища
г)Департамент фінансів
д)Управління з науки та техніки
Вкажіть правильно установи влади, які відносяться у США до категорії так званих „незалежних агентств”:
а)Державний департамент
б)Департамент юстиції
в)Комісія з цінних паперів і біржової діяльності
г)Комісія з нагляду за дотриманням рівності у працевлаштуванні
д)Управління Білого Дому
Вкажіть правильно права (але не обов’язки) банків-членів Федеральної Резервної системи (ФРС):
а)отримувати кредити з резервних банків
б)підписуватися на акції своїх резервних банків
в)утримувати мінімальні резерви у резервних банках
г)допускати контроль за своєю діяльністю з боку резервних банків
д)брати участь у виборах Правління ФРС
Вкажіть, які з названих інституцій Франкської держави періоду Меровінгів були ліквідовані в період Каролінгів:
а)майордом
б)магістр
в)королівська ( імператорська рада )
г)березневі ( травневі) поля
д)пфальцграф
Вкажіть назви середньовічних корпорацій ремісників і купців у містах Візантії:
а)цехи
б)бригади
в)профспілки
г)гільдії
д)товариства
Вкажіть, які племена у V ст. завоювали більшу частину Британії і заснували на її території 7 королівств:
а)франки
TOC \o "1-5" \h \z б)англи
в)кельти
г)сакси
д)індіанці
Вкажіть чиновників місцевої адміністрації в англосаксонському королівстві:
а)шерифи
б)бальї
в)прево
г)елдоремени
д)куріали
Визначте дві найвпливовіші абсолютистські держави Німеччини:
а)Австрія
б)Саксонія
в)Франнонія
г)Баварія
д)Прусія
548.Визначте дві «родини» міського права середньовічної Німеччини:
а)берлінське
б)магдебурзьке
в)віденське
г)баварське
д)любенське
549.Визначте збірки торговельного права Середньовічної Німеччини:
а)магдебурзьке право
б)закони Вібсі
в)«Книга звичаїв»
г)«Кароліна»
д)«Саксонське зерцало»
550.Вкажіть ознаки, які притаманні феодалізму:
а)панування натурального господарства
б)деспотична форма правління
в)особиста залежність селянина від землевласника
г)збереження пережитків первіснообщинного ладу
д)наявність колективного рабоволодіння
Вкажіть джерела права франків:
а)«Золота булла»
б)«Кароліна»
в)«Капітулярії»
г)«Прохірон»
д)«Салічна правда»
Вкажіть основні риси державного ладу Франції періоду роздробленості:
а)збереження пережитків первіснообщинного ладу
б)політична роздробленість
в)наявність колективного рабоволодіння
г)слабкість королівської влади
д)наявність відомства публічних робіт
Вкажіть реформи Людовіка ІХ Святого у Франції:
а)заборонив судові поєдинки в межах королівських володінь
б)ввів «щитові гроші»
в)створив суд присяжних
г)провів бенефіціальну реформу
д)дозволив оскарження вироків в королівському суді
Визначте джерела права феодальної Франції:
а)«Кароліна»
б)«Кутюми Бовезі»
в)«Звід цивільного права»
г)«Швабське зерцало»
д)«Звід канонічного права»
На які розряди поділялось Німецьке феодальне суспільство:
?а)військовий (лицарський)
б)сенаторський
в)селянський
г)міщанський
д)королівський
Вкажіть, які положення відносяться до «Золотої Булли»:
а)Папа Римський усувався від виборів німецького імператора
б)створено імперський суд
в)було врегульовано порядок обрання імператора та заборонено союзи міст
г)феодалам заборонили видобувати дорогоцінні метали і чеканили монети
д)створено суд присяжних
В яких документах закріплені ідеї повсталих селян в ході «Селянської війни в Німеччині 1524 - 1526 рр.»:
а)«Книга страшного суду»
б)«12 статей»
в)«Кутюми Бовезі»
г)«Статейне письмо»
д)капітулярії
Вкажіть найвидатніших представників «освіченого абсолютизму» у Пруссії і Австрії:
а)Мартін Лютер
б)Фрідріх ІІ Великий
в)Йосиф ІІ Габсбург
г)Карл V Габсбург
д)Томас Мюнцер
Вкажіть джерела німецького феодального права:
а)«Велика хартія Вольностей»
б)«Кароліна»
в)«Еклога»
г)«Саксонське зерцало»
д)«Звід цивільного права»
Вкажіть, з яких палат складався парламент середньовічної Англії:
а)Палата лордів
б)Палата скарг
в)Зоряна палата
г)Палата Шахової дошки
д)Палата громад
Визначте посадових осіб Таємної ради в Англії:
а)майордом
б)лорд - канцлер
в)шериф
г)мер
д)лорд - скарбник
Вкажіть, як називались правозахисники в середньовічній Англії:
а)квестор
б)мировий суддя
в)місдімінор
г)барристер
д)соліситор
Вкажіть, які категорії колонів існували у Візантії:
а)бордарії
б)елевтери
в)серви
г)віллани
д)епанографи
До реформ Юстиніана у Візантії відноситься:
а)видав закон проти корупції
б)реформа адміністративного устрою
в)судова реформа
г)військова реформа
д)ввів «театральні гроші»
Вкажіть, що належить до джерел Візантійського права:
а)«Звід цивільного права»
б)«Звід канонічого права»
в)«Шестикнижжя»
г)«Золота Булла»
д)«Кароліна»
Вкажіть, які чиновники відносилися до міністеріалів у Середньовічних Франків:
а)пфальцграф
б)балья
в)майордом
г)магістр армії
д)магістр офіцій
Назвіть осіб, які розглядали і виносили вироки по справах у Франків:
а)тунгін
б)сенешаг
в)балья
г)мировий суддя
д)рахінбург
Вкажіть, які види міст існували в середньовічній Франції:
а)земські
б)королівські
в)вільні
г)князівські
д)приватні
Вкажіть форми підданства селян у середньовічній Франції:
а)особисте
б)превотальне
в)грунтове
г)земське
д)міське
Вкажіть органи управління в середньовічній Німеччині періоду станово - представницької монархії:
а)Державна Рада
б)Імперський сейм
в)уряд
г)сенат
д)міське
Вкажіть комісії Таємної ради середньовічної Англії:
а)Палата Шахової дошки
б)Зоряна палата
в)Палата лордів
г)Палата прохань
д)Палата представників
Вкажіть засади «права справедливості» середньовічної Англії:
а)це «милість короля»
б)це право звичаєве
в)там, де виникає колізія між нормами «права справедливості» та «загально права», діють норми останнього
г)це право всього королівства
д)це право загальне для всіх

Приложенные файлы

  • docx 15794907
    Размер файла: 148 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий