135 камшат тексерген


Пәннің атауы:
Биологияны оқыту әдістемесі Аталған тест сұрақтарының саны: 235
№ Сұрақ
1 Қазақстан Республикасының білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды
А) Жалпы орта білім берудің теңдігі
В)Ерлермен әйелдерді жеке оқыту
С)Барлық азаматтардың тең құқықтығы
D)Білім берудің зиялылық сипаты
Е)Үздіксіз білім беру сипаты
2 Педагог тұлғасын қойылатын талаптар
А)Жақсы отбасы
В)Білікті маман
С)Қызықты адам
D)Тиянақты адам
Е)Бей жайлық
3 Педагогикалық эксперимент
А)Білім мазмұнын жаңартудың жолдары
В)Білікті мамандардың педагогиклық құбылыстарды бағалауы
С)Ғылыми негізделген логикалық болжам
D)Болжамдарды тексеру үшін ғылыми негізделген тәжірибе
Е)Бар белгілердің негізінде логикалық тұрғыдан бөлу
4 Тәрбие процесінің ерекшілігі
А)Ықпал етудің әр түрлі әдістерін қолдануда
В)Жүйелілік, саналылық, белсенділік
С)Оқушылрдың жас және дербес ерекшелігіне сәйкес келуі
D)Әділеттілік, тәуелсіздік, бірізділік
Е)Тәрбиелік іс әрекеттердің нәтижесінің мақсаттылығы, көп факторлылығы, үздіксіздігі
5 Ынталандыру әдісіне жататындар
А)Марапаттау, жазалау
В)Конференция
С)Этикалық әңгіме
D)Жаттығу
Е)Диспут
6 Ғылымныңсоңғы жетістіктері негізіндегі педагогикалық процесті ұйымдастыруды келесі принцип талап етеді
А)Жүйелілік
В)Мықтылық
С)Көрнекілік
D)Ғылымилық
Е)Шамаға лайықтылық
7 Оқу - тәрбие процесін жетілдіру мәселесімен айналысатын тұрақты жұмыс істейтін орган
А)Әдістемелік кеңес
В)Жас мұғалімдер мектебі
С)Педагогикалық кеңес
D)Ата - аналар комитеті
Е)Мектеп кеңесі
8 Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру, екінші жағы
А)Оқыту
В)Білім беру
С)Тәрбие
D)Тану
Е)Оқу
9 Оқушылардың биология сабағындағы танымдылық іс әрекетін белсендендіретін дискуссия
А)Оқыту әдісі
В)Оқыту заңы
С)Оқыту заңдылықтары
D)Оқыту формасы
Е)ОҚыту принципі
10 Мадақтау – бұл:
А)Баланы ынталандыру
В)Баланың жағымды мінез-құлқын ынталандыру құралы
С)Балаға қоғамдық талап қою
D)Балаға ұжымдық талап қою
Е) Баланың ұжымдық іс-әрекетін ұйымдастыру әдісі
11 Оқыту нәтижесін анықтау мұғалім тұлғасынан тәуелсіз болуын талап ететін бақылау принципі
А) Жүйелілік
В)Көрнекілік
С)Саналылық
D)Беріктік
Е)Объектиевтілік
12 Қазақстан Республикасының білім берудің мемлекеттік саясат принципіне жатпайды
А)Үздіксіз білім беру
В)Жалпы орта білім берудің тегіндігі
С) Білім берудің зиялылық сипаты
D)Ерлер мен әйелдерді жеке оқыту
Е)Барлық азаматтардың тең құқықтылығы
13 Дамыта оқыту тұжырымдамасының негізін қалаған
А) А. М. Матюшкин, М. Ш. Махмутов
В) П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызин
С)Л.В. Занков
D)В.В. Давыдов, А.Б. Эльконин
Е)Ш.А.Амонашвили, Шаталов
14 Биология сабағының бақылау формалары
А)Ауызша бақылау, жазбаша бақылау
В)Жеке, топтап және фронтальды
С)Ағымдық, аралық және қорытынды
D)Практикалық жұмыстар, машиналы бақылау
Е)Тест
15 Биология пәні бойынша оқыту процесінің сапасын қадағалап, жетілдіру жұмыстарының жолдары қарастырылады
А)Әріптестерінің көмегі негізінде
В)Педагогикалық кеңес отырысында
С)Мұғалімнің өзбетінше еңбектенуі арқылы
D)Пән бірлестіктерінде
Е)Өзара сабаққа қатысу нәтижесі бойынша
16 Оқытудың тиімді жүйесін құрастырумен айналысатын, оқу процесінің жобасын жасайтын педагогика ғылымының бағыты
А)Педагогикалық технология
В)Білім беру тұжырымдамасы
С)Дидактика
D)Тәрбие теориясы
Е)Дидактикалық тұжырымдама
17 Биологияда сабақ түрін анықтаудың кең тараған жолы
А)Оқыту мақсатына жетуге кеткен уақытқа байланысты
В)Оқушы іс- әрекетінің сипаты
С)Мұғалім іс – әрекеті сипаты
D)Әдістемелік кеңес
Е)Дидактикалық мақсатына байланысты
18 Мектептің оқу ісінің сапалы орындалуын қадағалау және сабақ кестесін жасауға міндетті
А)Директордың ғылыми істер жөніндегі орынбасары
В)Мектептегі сынып жетекшілері
С)Мектеп психологы
D)Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Е)Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары
19 Педагогикалық үрдіс жүретін жүйе компоненті
А)Педагог, мақсат, мазмұн
В)Мақсат, мазмұн, іс - әрекет
С)Нәтиже, мақсат
D)Оқушы, іс - әрекет, нәтиже
Е)Педагог, оқушы, тәрбие жағдайлары
20 «Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында одан жоғары тұрған еш нәрсе жоқ» деп жазған
А)Коменский Я.А,
В)Макаренко А.С.
С)Алтынсарин Ы.
D)Ушинский К.Д.
Е)Сухомлинский В.А.
21 Биология экскурсиясының түрлерін атаңыз
А)Кіріспе, қорытынды, бағалау
В)Дайындық, кіріспе, қорытынды экскурсия
С)Кіріспе, кезекті, қорытынды
D)Кезекті, қорытынды, танысу
Е)Кіріспе, кезекті, қортынды
22 Оқу – тәрбие үрдісін технологияландыру
А)Оқу – тәрбие үрдісінің ғылыми жобалары
В)Оқу – тәрбие құрылымы
С)Оқытудың жаңа әдістерін енгізу
D)Сапалы деңгейде тәрбие мен оқыту мәселелерін шешугемүмкіндік беретін объективті құбылыс
Е)Болжам жасау
23 Жаңа материалды берудегі сабақтың мақсаты
А)Бұрын игерген білімді қайталау және бекіту
В)Жаңа білімді жүйелеу және жинақтау
С)Іскерлік пен дағдыны қалыптастыру
D)Оқушылардың жаңа тақырыпты игеруі
Е)Оқушылардың теориялық білімді меңгеру дәрежесі және күрделі мәселелер бойынша танымдық іскерлікті әдістерін белгілеу
24 Оқу материалын меңгеру бағытындағы мұғалімнің іс әрекеті
А) Білім беру
В)Дидактика
С)Сабақ беру
D)Оқыту
Е)Оқу
25 Оқытуды ұйымдастыру формасына жатпайды
А)Семинар
В)Экскурсия
С)Бақылау
D)Сабақ
Е)Факультативті сабақ
26 Оқыту пәнінің мазмұнын ашатын, тақырыптың кезектестілігін, оларды игеруге бөлінген уақыттарды және оқыту пәннің міндеттерін анықтайтын құжат
А)Оқыту жоспары
В)Оқу құралы
С)Оқулық
D)Мемелекеттік стандарт
Е)Оқыту бағдарламасы
27 Оқытудың ауызша әдістері
А)Лабораториялық жұмыс, иллюстрация
В)Тәжірибелік жұмыс
С)Иллюстрация, демонстрация
D)Әңгіме, түсіндіру, әңгімелесу, оқулықпен жұмыс
Е)Жаттығу, байқау
28 Оқыту мен адамға білім беруді тәрбиелеу, дамытудың құралы ретінде қарастырады:
А)Диалектика
В)Фонетика
С)Мектептану
D)Дидактика
Е)Тәрбие теориясы
29 ҚР-ғы 12-жылдық білім беруге көшу қарастырады
А)екі деңгейде
В)төрт деңгейде
С)бес деңгейде
D)үш деңгейде
Е)бір деңгейде
30 Педагогикалық процесті басқаруда ең тиімді қарым-қатынас стилін көрсетіңіз
А)Демократиялық
В)Ынтымақтастық
С)Оппозициялық
D)Либералдық
Е)Авторитарлық
31 Білімдерді меңгеру мақсатында іске асатын оқушылар әрекеті:
А)Сабақ беру
В)Оқу
С)Оқыту
D)Білім беру
Е) Дидактика
32 Ұжымды қалыптастырудың басталуы
А)Қоғамдық пікір қалыптастыру
В)Педагогикалық талап қою
С)Тәрбие әдістерін таңдау
D)Тәрбие мазмұныны анықтау
Е)Тәрбие шараларын анықтау
33 Мектептің оқушыларда қалыптастыратын дүниетанымы:
А)Көркемдүние
В)Тұрмыстық
С)Ғылыми
D)Діни
Е)Күнделікті
34 Ертеден келе жатқан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал мақсаты:
А)Тұлғаны жан – жақты және үйлесімді дамыту
В)Жалпы адами құндылықты қалыптастыру
С)Қызығушылықтарын тәрбиелеу
D)Мырзаны тәрбиелеу
Е)Тұлғаның жас ерекшеліктерін ескере отырып дамыту, дербестігін, шығармашылық мүмкіндігін дамыту
35 Оқытудың ауысша әдістері
А) Лабораториялық жұмыс, иллюстрация
В) Тәжірибелік жұмыс
С) Әңгіме, түсіндіру, әңгімелеу
D) Жаттығу, байқау
Е) Иллюстрация, демонстрация
36 Оқушылардың жаңа материалды игеруінде қиындықты реттеуші принцип
А) Беріктілік
В) Ғылымилылық
С) Белсенділік пен саналылық
D) Көрнекілік
Е) Түсініктілік
37 Оқу жылына және оқу пәндеріне қарай білім мазмұнын бөліп тастау
А) Жоспар конспект
В) Оқу жоспары
С) Күнтізбелік жоспар
D) Тақырыптық жоспар
Е) Өзіндік білім алу жоспары
38 Белгілі бір тәртіппен және режиммен жүретін мұғалім мен оқушының біріккен іс- әрекетінің сырт көрінісі
А) Оқытуды ұйымдастыру формасы
В) Дидактикалық жүйе
С) Оқыту құралдары
D) Оқыту процесі
Е) білімді бақылау құралы
39 Сабақтың типі, құрылымы анықталады
А) Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру түрінің сипатынан
В) Мұғалімнің әрекетінің сипатынан
С) Мұғалімнің мақсат пен міндеттерге жетуге жұмсалған уақытынан
D) Сабақтың жеке кезеңдерінің қойылу ретінен
Е) Жоспар конспектісіндегі дидактикалық материалдан
40 Жаңа материалды берудегі сабақтың мақсаты:
А) Бұрын игерген білімді қайталау және бекіту
В) Жаңа білімді жүйелеу және жинақтау
С) Іскерлік пен дағдыны қалыптастыру
D) Оқушылардың жаңа тақырыпты игеруі
Е) Оқушылардың теориялық білімді меңгеру дәрежесі және күрделі мәселелер бойынша танымдық іскерлікті әдістермен белгілеу
41 Сезім органдарын оқыту материалдарын қабылдауға және өңдеуге мақсатты қатыстыруды талап ететін оқыту принципі
А) Саналылық пен бірізділік
В) Жүйелілік пен бірізділік
С) Көрнекілік
D) Ғылымилылық
Е) Шамаға лайықтық
42 Сабақтың тұтастығы мен оның негізгі элементтерінің сақталуының сипаттамасы:
А) Сабақтың типі
В) Сабақтың мазмұны
С) Сабақтың сапасы
D) Сабақтың тақырыбы
Е) Сабақтың құрылымы
43 Кіріспе сабағының міндеті:
А) Оқушылардың біліктілігін тексеру
В) Оқушылардың іс-әрекеттерін тәжірибеде тексеру
С) Мұғалімнің сұрақтарды белгілеп, оқу материалын қайталау
D) Оқушыларды тақырып, тарауды меңгеруге даярлау
Е) Оқушылардың жаңа материалды меңгеруі
44 Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі сипатталады:
А) Қажетті оқу материалын пайдалана білумен
В) Оқыту процесінде оқушының белсенді қатысуымен және оқу материалын меңгеруімен
С) Материалдың логикалық байланысымен
D) Оқыту материалының бірізділігімен
Е) Оқушының ой және дене еңбегімен
45 Оқыту әдісі қандай топтарға бөлінеді?
А) лекция, семинар, әңгіме
В) ауызша баяндау, көрнекілік, практикалық
С) табиғи және жасанды көрнекілік
D) зертханалық жұмыс, диалог
Е) лекция, жасанды көрнекілік
46 Оқыту әдісінің дидактикалық негізіне не жатады?
А) оқушының психологиялық ерекшелігі жатады
В) оқушының білім деңгейі жатады
С) оқушының тәртібі жатады
D) оқушының тәрбиесі жатады
Е) мұғалімнің сабақ беру әдісі жатады
47 Зертханалық практикалық сабақтар ұйымдастыру мақсаты?
А) оқушының ойлау қабілеті мен шығармашылығын дамыту
В) оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту
С) оқушылардың біліктілігі мен іскерлігін дамыту
D) оқушыларды тәрбиелеу
Е) оқушылардың логикасын дамыту
48 Биологияны оқыту мақсаты:
А) оқыту мазмұнын анықтау, оқытудың негізгі формаларымен әдістерін талдаудың негізгі әдістерін меңгеру
В) оқушылардың өзіндік белсенділігін арттыру
С) дидактикалық әдістерді қолданып, оқу ізденіс жұмыстарын жандандыру
D) оқушыларға биологиядағы жаңа технологияларды, жаңалықтарды, талаптар туралы білім қалыптастыру
Е) дұрыс жауабы жоқ
49 Сабақтың мақсаты неше бөлімнен тұру керек?
А)4
В)5
С)2
D)1
Е)3
50 Сабақтың структурасы неге байланысты анықталады?
А) оқыту мазмұнына, оқыту әдісіне, міндеттеріне
В) оқыту сапасына, міндеттеріне
С) сабақтың жоспарына, мұғалімнің сабақ жүргізу әдісіне
D) сабақтың типіне
Е) барлық жауабы дұрыс
51 Сабақ жоспарында толығымен не көрсетіледі?
А) сабақты ұйымдастыру, негізгі, қорытынды бөлімдері
В) сабақтың тақырыбы және сипаттамасы, мазмұнын оқыту бөлімі, үй тапсырмасы
С) сабақтың біліктілік, дамытушылық, тәрбиелік мақсаты
D) сабақтың түрі, әдісі, құрал – жабдықтары
Е) сабақтың тақырыбы, мақсаты
52 Практикалық ситуацияны көрсететін оқу іс - әрекеті
А) дискуссия
В) диспут
С) ойын
D) дөңгелек стол
Е) сабақ
53 Оқыту принципі болып:
А) эмоционалдық
В) конфорттылық
С) көмекке келу
D) көрнекілік
Е) уақытымен
54 Оқыту білім беру, тәрбиелеу және адамды дамытуды оқып зерттеудің құралы ретінде:
А) дидактика
В) диалектика
С) дионетика
D) тәрбие теориясы
Е) Мектептану
55 Дүниетаным:
А) Адамдар қарым-қатынасын түсіну;
В) Басқа адамдарды түсіну әдістері;
С) Өзіндік позициясын таңдау;
D) Адам санасының ерекше айрықша формасы
Е) Шындықты ұғыну.
56 Оқытуды ұйымдастырудың формасына жатпайды:
А) Сабақ
В) Экскурсия
С) Семинар сабақ
D) Факультативті сабақ
Е) Бақылау
57 Тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту, шығармашылық қабілеттерін дамыту деп анықталатын педагогикалық үрдіс компонент:
А) Педагог
В) Мазмұн
С) Мақсат
D) Нәтиже
Е) Оқушы
58 Мұғалімнің проблеманы қоюы және өзінің оны шешу жолдарын көрсетуі:
А) Проблемалық мазмұндау
В) Репродуктивтік
С) Ізденіс түрлері
D) Зерттеушілік әдістері
Е) Түсіндірмелі-иллюстративтік
59 Жаттығу, лабораториялық жұмыс және практикалық жұмыс:
А) Көрнекілік әдістер
В) Практикалық әдіс
С) Сөздік әдістер
D) Зерттеу әдістері
Е) Ауызша әдіс
60 Педагогикалық іс – әрекет мәні:
А) Оқушыларды басқару
В) Әлеуметтік тәжірибені беру, оқушыны дамыту және өмірге дайындау жағдайын жасауды үйрету
С) Оқушыларға тек білімдер беру
D) Оқушыға әсер ету
Е) Әлеуметтік сұранысты орындау
61 Практикалық әдістер тобына қатысты оқыту әдісі
А) Жаттығу
В) демократия
С) әңгіме
D) түсіндіру
Е) иллюстрациялау
62 Бір – бірімен байланысты, бір – бірімен шартталған сабақ элементтерінің жиынтығы:
А) Оқыту әдістері
В) Сабақта қолданылатын оқыту құралдары
С) Оқыту тәсілдері
) D Дидактикалық міндеттер
Е)Сабақ құрылымы
63 Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру:
А) Эстетикалық тәрбиесі
В) Еңбек тәрбиесі
С) Экологиялық тәрбиесі
) D Адамгершілік тәрбиесі
Е) Дене тәрбиесі
64 Оқу пәні бойынша тақырыптардың бірізділігін және оларды оқуға уақыттың жалпы мөлшерін көрсетумен білімі, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат:
А) Оқу пәні
В) Оқу бағдарламасы
С) Оқу құралы
D) Әдістемелік құрал
Е) Оқу жоспары
65 Педагог тұлғасына қойылатын талаптар
А) Жақсы отбасы
В) Білікті маман
С) Қызықты адам
D) Тиянақты адам
Е) Бейжайлық
66 Білім беру мекемесінің іс-әрекетін, құрылымын анықтайтын ережелер жиынтығы:
А) Устав
В) Конституция
С) Білім беру туралы концепциялар
D) Оқыту жоспары
Е) Білім беру туралы заң
67 Тәрбие принципіне жатпайды:
А) Ұжымды тәрбиелеу
В) Тұлғалық тұрғыдан қарау
С) Оқытудың проблемалылығы
D) Тәрбиеленушілердің саналылығы
Е) Жағымды қасиетке сүйену
68 Оқу пәндерінің құрамы әр жыл сайын төмендегі құжатпен реттеледі:
А) Мектептің жылдық жоспарымен
В) Күнтізбелік жоспарымен
С) Оқу бағдарламаларымен
D) Оқу жоспарымен
Е) Мектеп жарғысымен
69 Сабақ, дәріс, семинар, лабораториялық жұмыс
А) Оқытуды ұйымдастырудың нақты формасы
В) Дидактикалық жүйе
С) Оқыту құралдары
D) Оқыту
Е) Білім беру
70 Оқу процесін ұйымдастыруға қатысты негізгі талаптар, бастапқы ережелер
А) Оқыту мақсаты
В) Оқыту принциптері
С) Білім беру мазмұны
D) Оқыту міндеттері
Е) Оқыту әдістері
71 Мектепте әдістемелік ұйымдастыру формасына жатпайды:
А) Әдістемелік күн
В) Проблемалық семинар
С) Әдістемелік бірлестік
D) Әдістемелік кеңес
Е) Мектеп кеңесі
72 Педагогикалық кеңестің жұмысы жоспарланады:
А) Мектептің тәрбие жоспарында
В) Мектеп директорының жеке жоспарында
С) Орынбасардың жеке жоспарында
D) Мектеп жұмысының жылдық жоспарында
Е) Календарьлік жоспарда
73 Жоспар:
А) Жұмыстың орындалу мерзімі мен бірізділігі алдын-ала жобаланып көрсетілген іс-шаралар жүйесі
В) Мектептің негізгі міндеттері мен жұмыстың формалары
С) Оқу-тәрбие жұмысы мен оның түрлеріне талдау жасау
D) Оқу-тәрбие процесіне талдау жасау
Е) Әрекет түрлері мен жұмыстың формалары
74 Оқыту әдістері қандай топтарға бөлінеді?
А) Лекция және семинар
В) Практикалық және көрнекілік
С) Ауызша баяндау, көрнекілік, практикалық
D) Жауабы жоқ
Е) Семинар және көрнекілік
75 Мектептің оқушыларда қалыптастыратын дүниетанымы:
А) көркемдүние
В) ғылыми
С) күнделікті
D) діни
Е) тұрмыстық
76 Сабақ, семинар неге жатады
А) оқытуды ұйымдастыру формалары
В) педагогикалық жүйе
С) оқыту әдістері
D) дидактикалық жүйе
Е) оқыту құралдары
77 Мұғалімнің әрбір оқушының шығармашылық белсенділігін және зейінін ұстап тұру арқылы бір тапсырмамен шұғылданып отырған бүкіл сыныптың оқу-танымдық іс-әрекетін басқаруы үшін қолданылатын ұйымдастыру формасы
А) аралас
В) топтық
С) фронтальды
D) таңдамалы
Е) жеке
78 Оқыту процесіндегі бақылау функциясы
А) жетекшілік
В) қалыптастырушы
С) ынталандыру
D) жүйе құраушы
Е) реттеушілік
79 Мектеп администрациясының басқару объектісі
А) педагогтар және оқушылар
В) оқушылар және олардың ата-анасы
С) педагогикалық процесс
D) қызметкерлер және мұғалімдер
Е) оқыту процесі
80 Жоспар дегеніміз
А) оқу-тәрбие процесіне талдау жасау
В) оқу-тәрбие жұмысы мен оның түрлеріне талдау жасау
С) әрекет түрлері мен жұмыстың формалары
D) мектептің негізгі міндеттері мен жұмыстың формалары
Е) жұмыстың орындалу мерзімі мен бірізділігі алдын ала жобаланып көрсетілген іс-шаралардың жүйесі
81
Ғылыми білімдер, практикалық білік және дағдылар жүйесі, іс-әрекет пен ойлау әдістері жиынтығымен анықталатын дидактикалық ұғым
А) оқыту мазмұны
В) оқыту мақсаты
С) оқытуды ұйымдастыру формасы
D) оқыту әдістері
Е) оқыту құралдары
82 Дидактикалық міндеттерді шешу үшін мұғалімдер мен оқушылардың өзара әрекетін ұйымдастыру тәсілдері
А) оқу тапсырмасы
В) оқыту құралдары
С) факультатив
D) оқыту әдістері
Е) оқыту формалары
83 Мектептегі тәрбиелік қызмет жүктеледі
А) мектеп директорына
В) сынып старостасына
С) мектеп оқу ісі меңгерушісіне
D) сынып жетекшісіне
Е) пән мұғаліміне
84 Түсіндірмелі-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық мазмұндау, ізденіс түрлері, зерттеушілік әдістер деп жіктеудің негізгі белгісі
А) танымдық іс-әрекет түрі
В) білім түпнұсқасы
С) оқудағы ынтымақтастық
D) бинарлық жіктеу
Е) дидактикалық міндет
85 Педагогикалық кеңестің жұмыс жоспарланады
А) мектеп директорының жеке жоспарында
В) календарлық жоспарда
С) мектептің жұмысының жылдық жоспарында
D) мектептің тәрбие жоспарында
Е) мектеп директоры орынбасарының жеке жоспарында
86 Оқу жоспары
А) оқылатын материалдың тақырыптық мазмұнын анықтайтын құжат
В) оқу пәндерінің толық тізімін анықтайтын, пәндерді әрбір оқу жылына әр пән бойынша сағат санын бөлетін құжат
С) дүниеге көзқарас мәселелерінің негізгі тізімі
D) оқушылардың білім, білік, дағдыларына қойылатын негізгі талаптарды ашып көрсететін құжат
Е) жалпы білім беретін мектептің оқу процесін ұйымдастыру формасы
87 Сабақтағы оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастыру формасы
А) бұқаралық
В) кооперацияланған-топтық
С) дифференциалды-топтық
D) жекелендірілген
Е) жеке, топтық, фронтальды
88 Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды
А) мектеп кеңесі
В) проблемалық семинар
С) пәндік-әдістемелік бірлестік
D) әдістемелік кеңес
Е) әдістемелік күн
89 Оқыту процесін ұйымдастырудың формасы
А) сабақ
В) жиналыс
С) сынып сағаты
D) олимпиада
Е) лекция
90 Педагогикалық такт:
А) көрнекілік.
В) шамаға лайықты.
С) Бірізділік.
D) ғылымилық
Е) саналық.
91 Оқыту процесінің құрылымдық компонентіне жатпайды:
А) оқыту нәтижесі.
В) Оқыту мақсаттары
С) Оқыту әдістері
D) Оқыту құралдары
Е) Оқыту заңдылықтары
92 Оқытудың әдісі:
А) Абстрақциялау
В) Индукция
С) Өлшеу
D) Түсіндіру
Е) Дедукция
93 Дискуссия:
А) Оқыту принципі
В) Оқыту заңдары
С) Оқыту формасы
D) Оқыту заңдылығы
Е) Оқыту әдісі
94 Сынып жетекші қызмметіне жатады:
А) Педагогикалық кеңес мәжілісін өткізуге дайындау қызметі
В) Оқушыны теориялық және практикалық дайындау қызметі
С) Әкімшілік – шаруашылық қызмет
D) Тәрбиелік, ұйымдастыру қызметі
Е) Мектептен тыс мекемелер жұмысын ұйымдастыру кезеңі
95 Оқыту процесіндегі негізгі жүйе құраушы компонент:
А) Педагогикалық технология
В) Оқыту әдісі
С) Оқыту формасы
D) Оқыту мақсаттары
Е) Білім беру мазмұны
96 Проблемелық оқыту мәні:
А) Оқушылардың танымдық әрекетін басқару
В) Жалпы проблемены табу
С) Оқушылардың танымдық мүмкіндіктерін зерттеу
D) Оқушылардың өз бетіндік ізденушілік әрекетін үйымдастыру
Е) Оқушылырадың алдына оқу проблемасын кою.
97 Педагог қызметіндегі негзгі функция:
А) Мақсатқа сәйкес функция
В) Басқарушы функция
С) Бағалау фунқциясы
D) Жоспарлау функциясы
Е) Бақылау функциясы
98 Оқыту процесін ұйымдастырудың формасы:
А) Сабақ
В) Жиналыс
С) Сынып сағаты
D) Олимпиада
Е) Лекция
99 Сабақ, семинар:
А) Оқытуды ұйымдастыру формалары
В) Педагогикалық жүйе
С) Оқыту әдістері
D) Дидактикалық жүйе
Е) Оқыту құралдары
100 Көрнекілік оқыту әдістері:
А) Әңгіме, демонстрация
В) Кітаппен жұмыс, түсіңндіру
С) Демонстрация, илиюстрация
D) Жаттығу, лабораториялық сабақ
Е) Дәріс, әңгіме
101 Жаттығу, лабораториялық жұмыс, практикалық жұмыс:
В) Зерттеу әдістері
С) Көрнекілік әдістер
D) Сөздік әдістер
Е) Практикалық әдістер
Е) Практикалық әдістер
102 Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, практикалық жұмыстар:
А)Бақылау түрлері
В) Тексеру құралдары
С) Бақылау әдістері
D) Диагностика
Е) Оқыту кезеңдері
103 Эстетикалық тәрбиенің құралдары:
А) Сынып сағаты
В) Әңгіме айту
С) Табиғат, әдебиет, өнер
D) Жаттығу
Е) Мамандыққа баулу
104 Сабақ, семинар:
А)Оқыту әдістері
В) Оқытуды ұйымдастыру формалары
С) Дидактикалық жүйе
D) Оқыту құралдары
Е)Педагогикалық жүйе
105 Мағынасы, уақыты және ұйымдастырылуы тұрғысынан аяқталған оқу процесінің бөлігі
А)Сабақ
В) Оқу тоқсаны
С) Саьақ тақырыбы
D) Оқу процесі
Е)Оқу мекемесі
106 Мұғалімнің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігі қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы
А)Жас мұғалім мектебі
В) Әдістемелік күн
С) Проблемалық семинар және практикум
D) Әдістемелік кеңес
Е)Пәндік-әдістемелік бірлестік
107 Сабақ беру – бұл:
А)Нақтылы танымдық міндеттер шеңберіндегі икемділікті басқару
В) Оқушыларға білім, білік, дағдыны беру
С) Теориямен практиканың байланыстылығы принципін жүзеге асыру
D) Оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру принципін жүзеге асыру
Е)Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін басқару
108 Кіріспе сабағының міндеті:
А)Оқушыларды тақырып, тарауларды меңгеруге даярлау
В) Оқушылардың біліктілігін тексеру
С) оқушылардың іс - әрекетін тәжірибеге тексеру
D) Мұғалімнің сұрақтарды белгілеп, оқу материялын қайталау
Е)Оқушылардың жаңа материалды меңгеруі
109 Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіретін дискуссия
А)Оқыту әдісі
В) Оқыту заңы
С) Оқыту заңдылықтары
D) Оқыту формасы
Е)Оқыту принципі
110 Оқытудың әдісі:
А) Абстракциялау
В) Индукция
С) Өлшеу
D) Түсіндіру
Е.)Дедукция
111 Дискуссия:
A)Оқыту принципі
B) Оқыту заңдары
C) Оқыту формасы
D) Оқыту заңдылығы
E.)Оқыту әдісі
112 Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру, ал екінші жағы – бұл:
A) Тану
B) Дамыту
C) Тәрбиелеу
D) Оқу
E)Білім беру
113 Оқыту процесінің әдіснамалық негізі:
A) Таным теориясы
B) Бихевиоризм
C) Экзистенциализм
D) Неотомизм
E) Тарихи материализм
114 Оқыту процессінің қозғаушы күштері:
A) Ғылым мен практиканың байланысы
B) Білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды игеру қажеттілігін оқушылардың түсінуі
C) Мұғалімнің жігері
D) Дидактикалық зерттеулердің нәтижелері
E)Оқу тапсырмалары мен оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама – қайшылықтар
115 Жаңа білімдерді меңгеру үшін қолданатын болатын материалдық және идеалдық объектілер:
A) Оқыту әдістері
B) Техникалық оқыту құралдары
C) Оқыту процесін ұйымдастыру формалары
D) Оқыту құралдары
E)Педагогикалық технология
116 Оқыту принципі :
A) Оқытудың ғылымилығын қамтамасыз ететін қағидалар
B) Оқушы іс- әрекетіне қойылатын талаптар
C) Оқыту процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптары
D) Оқыту материалын таңдау негізінде жататын қағидалар
E)Оқыту процесінің компоненттері арасындағы байланыстар
117 Оқыту процесіндегі негізгі жүйе құраушы компонент :
A) Педагогикалық технология
B) Оқыту әдісі
C) Оқыту формасы
D) Оқыту мақсаты
E)Білім беру мазмұны
118 Проблемалық оқыту мәні :
A) Оқушылардың танымдық әрекетін басқару
B) Жалпы проблеманы табу
C) Оқушылардың танымдық мүмкіндіктерін зерттеу
D) Оқушылардың өз бетіндік ізденушілік әрекетін ұйымдастыру
E)Оқушылардың алдына оқу проблемасын қою
119 Оқыту барысында өмірден мысал келтіру, оқушыларды өндіріспен таныстыруды қандай оқыту принципі талап етеді:
A) Шамаға лайықтық
B) Беріктік
C) Теория мен практиканың байланысы
D) Көрнекілік
E)Ғылымилық
120 Оқыту принципі:
A)Ережелер, нормалар
В) Дидактикалық нормалар
C) Дидактиукалық процесті ұйымдастырудағы және өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар
D) Дидактикалық заңдар
E)Дидактикалық заңдылықтар
121 Сабақ құрылымы тәуелді:
A) Оқыту құралдарынан
B) Білім беру мазмұнынан
C) Оқыту әдістерінен
D) Сабақ түрінен
E)Дидактикалық принциптерінен
122 Педагогикалық процестің қозғаушы күштері:
A) Жаңашыл - педагогтар
B) Озық педагогикалық тәжірибені практикаға енгізу
C) Жаңа педагогикалық технологияларды қолдану
D) Педагогикалық процесте туындайтын қарама - қайшылықтар
E)Педагогикалық зерттеулер
123 Білімдерді меңгеру мақсатымен іске асатын оқушылар іс - әрекеті:
A) Білім беру
B) Оқу
C) Дидактика
D) Оқыту
E)Сабақ беру
124 Көрнекілік оқыту әдістері:
A)Әңгіме демонстрация
B) Кітаппен жұмыс, түсіндіру
C) Демонстрация, илюстрация
D) Жаттығу, лабораториялық сабақ
E)Дәріс, әңгіме
125 Сабақ, семинар:
A) Оқытуды ұйымдастыру формалары
B) Педагогикалық жүйе
C) Оқыту әдістері
D) Дидактикалық жүйе
E)Оқыту құралдары
126 Білім беру мекемесінің іс - әрекетін, құрылымын анықтайтын ережелер жиынтығы:
A)Оқыту жоспары
B) Білім беру стандарты
C) Білім беру туралы концепциялар
D) Устав (жарғы)
E) «Білім туралы» заң
127 Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын құжаттар:
A) Оқулықтар, оқу жоспары, оқу бағдарламалары
B) Оқу жоспары және әдістемелік әдебиеттер
C) Әдістемелік әдебиеттер
D) Газеттер, журналдар және басқа басылымдар
E)Психолого – педагогикалық әдебиеттер
128 Оқытуды ұйымдастыру формасына жатпайды:
A)Семинар сабағы
B) Сабақ
C) Экскурсия
D) Бақылау
E)Факультативтік сабақ
129 Қазақстанда педагогика ғылымының негізін қалаушы:
A) Ж. Аймауытов
B) А. Құнанбаев
C) А. Байтұрсынов
D) М. Жұмабаев
E)Ы. Алтынсарин
130 Мектеп кеңесі:
A) Жоғарғы басқару субъектісі тағайындайтын орган
B) Ата – аналардың қоғамдық органы
C) Оқушылардың қоғамдық органы
D) Коллегиалдық басқару органы
E)Мүшелерін директор тағайындайтын жеке басқару органы
131 Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қандай мерзімдерге арналған:
A) 2005 – 2015 жж
B) 2005 – 2010 жж
C) 2000 – 2005 жж
D) 2003 – 2030 жж
E)2003 – 2010 жж
132 Дидактиканың зерттеу пәні:
A) Оқыту процесі
B) Сабақ беру (мұғалім іс - әрекеті) және оқудың (оқушы іс - әрекеті) байланысы, олардың өзара қимылы.
C) Оқыту әдістері
D) Білім беру мазмұны
E) Тәрбие
133 Оқыту:
A) Мұғалімнің сабақ беру іс - әрекеті
B) Оқушының арнайы ұйымдастырған жұмысы
C) Мұғалімнің оқушыларға білім беруі
D) Оқушының іс - әрекеті
E)Мұғаліммен оқушының өзара әрекеттері
134 Сабақ құрылымы тәуелді:
A) Оқыту әдістерінен
B) Сабақ түрінен
C) Оқыту құралдарынан
D) Білім беру мазмұнынан
E)Дидактикалық принциптеріден
135 Оқушының оқудағы жетістігінің шынайы көрсеткіші:
A) Оқулықтардың саны
B) Нашар бағалардың болмауы
C) Достардың саны
D) Оқу – танымдық іскерліктерді меңгеру
E)Пән бойынша бағалар саны
136 дан бастап өзіміздікі
136 Сабақтың алғаш жобасын жасаған неміс педагогы?
А) И Штурм
137 Сабақтың қолдану технологиясын жасаған педагог?
B) А Я Коменский
138 Көрнекілік әдіске жататындар?
А) Таблитца сызба- нұсқалар арқылы білім беру
139 Практикалық әдіске жататындар?
Е) Өз бетінше тәжиірбе жасау
140 Биология сабағында қолданылатын топ саны?
С)2
141 Қай ғасырда табиғат туралы пән жарық көрді?
D)ХVІІI ғасыр
142 Сынаптық-сабақтық жүйенің негізін қалаған?
В) Коменский
143 Педагогикалық технологияға «практикада іске асатын нақты педагогикалық жүйе» деген анықтама берген?
D.Беспалько
144 Тірек-сызбаға жатады?
Е.кесте
145 Тірек-сызбаларды пайдалану арқылы оқыту кімнің технологиясына негізделген?
А. Шаталов
146 Адамның ойлау қабілетінің жоғары тұлғасы?
С. ұғым
147 Өткен тақырып бойынша алған білімін жүйелеу немесе бекіту мақсатымен жүргізілетін сабақ?
В. корытынды сабақ
148 Белгілі бір пәнге қатысты оқытудың барлық формасының бірлігі мен байланысының көрінісі?
А. тақырыпты жоспарлау
149 Оқыту әдісінің бір ғана элементі, әдістің жеке бір бөлігі?
С. тәсіл
150 Мұғалімнің әртүрлі жағдайда өткізілетін оқушылардың оқу- танымдық қызметтерін ұйымдастыру.
В. оқыту формасы
151 Жаңа білім беру мақсатында жүргізілетін сабақ?
D. жаңа сабақ
152 Дәріс қызметінің түріне қайсысы жатпайды?
E)Түзетушілік
153 Педагогиканы оқыту – бұл
A)Студенттің педагогикадан білім алудағы іс – әрекет
154 Педагогика ғылымының зерттеу объектісі:
A) Жеке тұлғаның даму процесі. B) Мемлекеттің білім беру жүйесі. C) Оқушылар ұжымы. D) Қоршаған педагогикалық шындық. E) Арнайы ұйымдастырылған педагогикалық процесс.
155 Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған:
A) Я. А. Коменский.
156 Педагогика – бұл:
B) Адам тәрбиесі туралы ғылым
157 Педагогика ғылымыныңнегізгікатегориялары:
C) Тәрбие, оқыту, білім беру, педагогикалық процесс.
158 Педагогика ғылымының салалары:
A)Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, жоғары мектеп. педагогикасы, әскери педагогика
159 Педагогиканың негізгі міндеті:
B) Адам тәрбиесі туралы білімдерді жинақтау және жүйелеу.
160 Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:
E)А.М. Раевский, В. Оконь.
161 Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы:
D)Салыстырмалы педагогика.
162 Білімнің бір ғана элементінен ғана тұратын ұғым?
С) қарапайым
163 Дидактикалық қойылған мақсатқа байланысты оқыту әдістерінің жіктелуі?
В) оқу танымдылық қызметін іске асыру мен ұйымдастыру әдістері
164 Биологияны оқытудың оқу-материалды базасына енеді?
В) класс-зертхана, препараттау бөлмесі (зертхана), тірі табиғат бұрышы
165 Ең бірінші рет биология пәнін оқытуда арнайы кабинеттік жүйеге көшуді қолдаған ғалым?
В) Б.Е.Райков
166 Мазмұны бойынша сабақ типтерін атаңыз?
А) морфологиялық-экологиялық, анатомиялық-физиологиялық, эволюциялық, экологиялық-жүйелік, табиғатты қорғауға арналған
167 Тура қандай ақпарат қажет екендігін көрсететін сұрау есімдігі бар сұрақ?
С) арнайы
168 Блоктық оқытудың жетілдірілген түрі?
D) модульды
169 Ең бірінші болып биологияны кабинетте өткізуді ұсынған?
А) Райков
170 Бағалаудың түрлері?
Е) формативті, сумативті
171 Адам білімін, дағдысын, біліктілігін тереңдету мақсатындағы іс әрекеті?
В) өздігінен білім алу
172 Мұғалімнің теориялық және практикалық дайындығынан тұратын ұғымды белгіле
E) құзіреттілік
173 Тәрбие жүйесінің құрауыштарына жатпайтынын белгіле
D) ұйымдастыру формасы
174 Мектептің тәрбие жүйесінің негігі қызметтерін ата
A) кіріктіруші, реттеуші, дамытушы
175 Педагогикалық техника дегеніміз
A) мұғалімнің өзін-өзі басқаруы, өзара әрекеттесу іскерліктері
176 Әр жеке тұлғаның кез-келген жағдайдағы мәселені ойлап, зерттеп қорытып, өз ойын еркін ортаға жеткізе алуы?
D) сыни ойлау
177 Оқудың осы кезеңге дейін оқығанын қосып бағалау?
С) сумативті
178 Операциялар мен іс-әрекетті орындаудың жолдары туралы білім мына құрылымға енгізілген:
А)Онтологиялық
В)Ғылыми
С)Тұлғалық-іс-әрекеттік
D)Саналық
Е)Интуица
179 Педагогика нені оқытады?
В)Оқыту мен тәрбиелеу туралы ғылым
180 Педагогикалық инновациялар?
А)Педагогикалық жүйені сапалы жетілдірудің бірлігіне алынған идеялар мен үрдістер,құралдар мен нәтижелер
181 Материялдық және идеялық –бұл жіктелуі?
С)Оқыту құралдарын
182 Оқыту материялдарының мазмұнын ауызша бірізділік пен жүйелі баяндау дегеніміз?
А) дәріс
183 Педагогикалық үдеріс дегеніміз – бұл?
D) педагогтар мен тәрбиелеушілердің өзара әрекеттестігі
184 Әдістеме дегеніміз – бұл?
D) оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдері туралы ғылым
185 Педагогикалық ғылым ретіндегі пәні?
Е) дұрыс дауап жоқ
186 Даму диагностикасы – бұл:
D) білім алушылар дамуының жекелеген жақтарын диагностикалау
187 Педагогиканы оқыту әдістемесі дегеніміз:
B) педагогикалық білімді оқытудың әдістерін, түрлері мен тәсілдерін зерттеумен айналысатын ғылым саласы
188 Педагогика жоғары оқу орнында оқу пәні ретінде?
A) педагогикалық болмысты бейнелейді
B) ғылыммен еш байланысы жоқ
C) бұрын оқылған фактілерді, құбылыстарды салыстыру
D) ғылым құрылымына жақын
E) эмпирикалық тәжірибе құрылымына жақын
189 Оқыту үдерісі дегеніміз?
B) жеке тұлғаны қалыптасытрудың мақсатты бағытталған және ұйымдасқан үдерісі
190 Өзіндік жұмыс дегеніміз?
B) оқытушының тапсырмасы бойынша жоспарланған уақыт аясында
191 Қазақстан республикасының білім беру жүйесі төмендегі құрылымдардан тұрады?
B) мектепке дейінгі, мектептік, орта кәсіптік, жоғары кәсіптік, жоғары оқу орнынан кейінгі
192 Педагогиканы оқыту әдісі дегеніміз?
B) танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру жолдарын көрсететін қисындық категория
193 Педагогиканы оқытудың тәжірибелік әдістері тобына жататын әдіс:
A)жаттығу
194 Педагогика оқулығын толықтыратын немесе алмастыра алатын оқу басылымы:
А)әдістемелік сілтеме
В)әдістемелік нұсқаулар
С)оқу құралы
D)практикум
Е)монография
195 Орта ғасырлардан 19ғасырға дейін алғашқы университетттердің пайда болуынан бастап тыңдаушыларға білім берідің негізгі формасы болып табылады:
С)дөңгелек үстел
196 Педагогикалық білімділікті диагностикалау дегеніміз:
А)бақылау,тексеру,бағалау,статистикалық мәліметтер жинау, оларды таңдпу, динамикасын анықтау, үдерісін анықтау, нәтижесін болжамдау
197 Білім алушылардың өз бетімен құбылысты анықтап, оның барысын жан-жақты бақылап, өз бақылауларының нәтижесінде жинақталған қорытынды жасайтын оқытудың тәсілі:
С)зертханалық жұмыстар
198 Жоғары орнында өткізілетін зертханалық жұмыстар, практикумдар мен семинарлар мыналардың қайсысына жатады:
А)практикалық сабақтар
199 Латын тілінен аударғанда «инновация»термині нені білдіреді?
А)жаңару
200 Дәріс қызметінің түріне қайсысы жатпайды:
E) түзетушілік
201 Оқу жоспары дегеніміз:
А) оқу пәндерінің толық тізімін анықтайтын, оларды оқытудың жылдары бойынша орналастыратын әр пәнге байланысты сағат санын көрсететін құжат
202 Педагогиканы оқыту әдістемесі пәні қандай екі бөлімнен тұрады?
В)жалпы және жеке
203 Педагогиканы оқытудағы сөздік әдістер тобын көрсетіңіз:
D) кітаппен жұмыс, әңгіме, түсіндіру, лекция

204 Қандай ғылым педагогиканың фундаменті болып табылады?
В) философия
205 Коллоквиум оқу сабақтарының формасы ретінде орындайды:
С) бағалау- оқыту функциясын
206 Педагогика қай ғасырда жеке ғылым саласы ретінде философиядан бөлініп шықты?
С)XVII
207 «Ұлы дидактика» еңбегінің авторы:
А)Ян Амус
208 Педагогиканың нысаны-
А) объективті шындықтағы педагогикалық әрекет
209 Салыстырмалы педагогика зерттейді:
D) әртүрлі мемелекеттердің білім беру жүйелерінің ерекшеліктерін
210 Қазақ педагогикасының ғылым негіздерінің қалыптасуына үлес қосқан педагог-ағартушы:
А) Ы.Алтынсарин
211 Қазақстан Республикасының білім берудің мемлекет принциптеріне жатпайды:
В) әйелдер мен ерлерді жеке түрде оқыту
212 Қазақстанда педагогика ғылымының негізін қалаушы
С) Ы.Алтынсарин
213 Қазақ тіліндегі алғашқы «Педагогика» оқылығының авторы:
С) М.Жұмабаев
214 Педагогика алғашында мына ғылым саласында дамыды:
В) философия
215 Педагогикалық құбылыстарды танып білу үрдісінің кезеңдері:
В) эмпирикалық және теориялық
216 Педагогикалық зерттеу әдістері:
D) педагогикалық құбылыстардың қасиетін, ерекшеліктерін қарастыру мен айшықтау
217 Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістері:
E) можельдеу, анализ, синтез
218 Педагогикалық зерттеудің бастапқы кезеңі неден басталады:
E) проблеманы анықтау, мақсат пен гепотеза құру
219 Педагогикалық үрдістің қозғаушы күштері:
D) педагогикалық үрдісте туындайтын қарама-қайшылықтар
220 Педагогикалық үрдістің жүйе құрушы компоненті:
А) мақсат
221 Оқыту үрдісіндегі техникалық құралды пайдаланып әдістемесіне жатады.B)Компьютер пайдалану
222 Білім беру көзіне жатады:
A)Демонстрациялау әдісі
223 Білімнің мазмұнын көрсетпейтін құжат:D)Электронды оқулық
224 Мектепте оқу-тәрбие жұмысының жоспарын жаңа оқу жылына жасауB)Өткен оқу жылында жүргізілген жұмысты талдау арқылы
225 Дүниетанымдық көзқарас:
B)Қоршаған орта туралы қалыптылық жүйесінің, құндылықтардың, идеалды білімдердің адам өміріндегі орны
226 Ата – аналар жиналысы жылына неше рет шақырылады
B) тоқсан сайын
227 Ұжымның дамуындағы бірінші сатыда талапты:
E) тек мұғалім қоя алады
228 Ұжымда тәрбиелеу теориясын жасаған педагог – ғалым:
E) А. С. Макаренко
229 Оқушылардың даму ерекшеліктерін, оқу мүмкіндітерін ескеруді талап ететін оқыту принципті:
A)шамаға лайықтық
230 Оқыту әдісі дилактикада қандай сұраққа жауап береді:
C)қалай оқыту
231 Жана педагогикалық білімдерді қалыптастыру процесі, танымдық, іс - әрекет түрі:
B) ғылыми педагогикалық зерттеу
232 Даму- бұл:
D) адам ағзасының сандық және сапалық өзгерістері
233 Ертеде қалыптастырылған дағдыларды қайталау мен бекітуле қолданылып дидактикалық жаттығу турі:
А)Еркін жаттығу
234 Мінез – құлықты және іс - әрекетті ынталандыру әдісі:
C) жазалау
235 «Оқыту» дегеніміз
А)оқушы мен мұғалімнің мақсаты түрде білім, білік және дағдыны меңгеруге бағытталған өзара әрекет жасау процесі

Приложенные файлы

  • docx 15783327
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий