Лабораторна Визначення температурного коефіцієн..

Лабораторна робота
Визначення температурного коефіцієнта опору металу

Мета: експериментально довести, що залежність електричного опору металевого провідника від температури є лінійною, визначити температурний коефіцієнт опору міді.

Обладнання: амперметр, вольтметр, джерело струму, з’єднувальні провідники, термометр, пристрій, для визначення залежності опору металів від температури.

Хід роботи.
Складіть електричне коло за запропонованою схемою
Виміряйте початкову температуру 13 EMBED Equation.3 1415 зразка (вона дорівнює температурі оточуючого середовища).
Ввімкніть джерело струму і виміряйте напругу 13 EMBED Equation.3 1415 при силі струму 13 EMBED Equation.3 1415
Визначте опір 13 EMBED Equation.3 1415 зразка за температури 13 EMBED Equation.3 1415 за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415
Збільшить силу струму до 13 EMBED Equation.3 1415. Слідкуючи за показами термометра, визначайте покази амперметра і вольтметра через кожні 13 EMBED Equation.3 1415 в інтервалі 13 EMBED Equation.3 1415. Вимкніть струм.
За визначеними значеннями сили струму і напруги визначте опір дроту при різних значеннях температури з формулою:
13 EMBED Equation.3 1415
Результати вимірювань і обчислень занесіть до таблиці.

Температура 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
30
40
50
60
70
80
90

Сила струму 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415

Напруга 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415

Опір 13 EMBED Equation.3 1415, Ом


За отриманими даними побудуйте графік залежності опору дроту від його температури 13 EMBED Equation.3 1415 та проаналізуйте графік.
Продовжить графік залежності 13 EMBED Equation.3 1415 до перетину з віссю ординат, визначте опір 13 EMBED Equation.3 1415 провідника при температурі 00С.
Вибравши на графіку довільну точку, визначте для неї відповідні значення 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415.
Розрахуйте середнє значення температурного коефіцієнта опору міді, скориставшись формулою:
13 EMBED Equation.3 1415
Оцініть відносну та абсолютну похибки експерименту, порівнюючи отриманий результат з табличним значенням температурного коефіцієнта опору міді 13 EMBED Equation.3 1415.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

Результати вимірювань і обчислень занесіть до таблиці

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок.

Контрольні питання.
Одиниця температурного коефіцієнта опору металу в СІ – одиниця на Кельвін (К-1), але в ході експерименту температура визначалася за шкалою Цельсія. Чи не призвело це до помилки? Відповідь поясніть.
Чому при нагріванні металів їх електричний опір збільшується?
Які джерела похибок в запропонованому методі визначення температурного коефіцієнта опору металів?

Творче завдання
Продумайте і запишіть перелік необхідного обладнання та план проведення експерименту з визначення температури волоска лампочки розжарювання в робочому стані. Вважайте, що волосок виготовлений з вольфраму, температурний коефіцієнт опору якого дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415. Запропонуйте розрахункову формулу.Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 15769757
    Размер файла: 83 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий