Органічна хімія_3

Крок 1. Фармація (вітчизняні студенти) 2014 рік
Органічна хімія (3 частина)

201
·-Бутиролактон утворюється при нагріванні
·-гідроксимасляної кислоти. Зазначте його серед наведених сполук:


*
B.
C.
D.
E.


202 Яка сполука не містить карбоксильної групи, але називається кислотою
A. * Пікринова кислота
B. Валеріанова кислота
C. Винна кислота
D. Молочна кислота
E. Яблучна кислота

203 Какая из реакций свидетельствует о кислотных свойствах пиррола:

*

B.

C.

D.

E.


204 Продуктами реакции нитрования толуола преимущественно будут:


*

B.

C.

D.

E.


205 Укажите, какая из приведенных реакций называется реакцией Вюрца:
*

B.

C.

D.

E.


З яким реагентом n-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?

A. *HCl
B. NH4OH
C. NaOH
D. CH3COONa
E. KCN

Выберите правильное название продукта реакции взаимодействия уксусного альдегида с гидразином:

A. Гидразон уксусного альдегида
B. Оксим уксусного альдегида
C. Ацетальдимин
D. Фенилгидразон уксусного альдегида
E. Семикарбазон уксусного альдегида

Определите продукт нижеприведенной реакции:

A.

B.

C.

D.

E.


209 Выберіть сполуку, із якої в одну стадію можно синтезувати ацетонітрил CH3–C
·N
A. * CH3–I
B. CH4
C. CH3–OH
D. C2H5–Cl
E. C6H5Cl

Який з наведених спиртів при окисленні утворює ацетон

A.

B.

C.

D.

E.


211 З яким із реагентів за наведених умов, відбувається відновлення ненасичених органічних сполук: A. H2, Ni, t
B. HNO3, p, t
C. NaOH, H2O
D. K2Cr2O7, H+
E. H2O, Hg2+, H+

212 Среди приведенных промежуточных активных частиц выберите радикал:
*

B.

C.

D.

E.


213 Вкажіть кількість
·-електронів в молекулі бензолу
A. * 6
B. 2
C. 4
D. 5
E. бензол не має
·-електронів

Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:

*

B.

C.

D.

E.


Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з РCl5?

*

B.

C.

D.

E. H3C-CH2-CH2-Cl

Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти?
CH3(CH2)4CH=CH-СH2-CH=CH(CH2)7COOH
A. * Знебарвлення бромної води (Br2; H2O)
B. Гідрогалогенування (HCl)
C. Реакція з FeCl3
D. Реакція "срібного дзеркла" з [Ag(NH3)2]OH
E. Декарбоксилювання

217 Оберіть структуру бензену:
*

B.

C.

D.

E.


Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину

A. * Cu(OH)2
B. HBr
C. FeCl3
D. KMnO4
E. Ag2O

219 Продуктом какой реакции будет натрия никотинат:
A.

B.

C.

D.

E.


220 Яка із наведених сполук не буде знебарвлювати бромну воду?
A. * CH3-CH3
B. CH2=CH2
C. CH
·CH
CH3-CH=CH2

E.


13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415

13EMBED PBrush1415Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 15763756
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий