Визначить відрядну заробітну плату шліфувальник..


Визначить відрядну заробітну плату шліфувальника, якщо за нормою він повинен виготовити 40 деталей за годину. Фактично було виготовлено 45 деталей. Годинна тарифна ставка шліфувальника IV розряду — 12,2 гри.
Розрахувати заробітну плату робітника за відрядно-преміальною системою оплати праці за наступними даними: норма витрат праці — 0,4 людино-год на один виріб; розцінка за виріб— 3,068 грн; відпрацьовано 176 людино-год; вироблено 485 виробів. Премія нараховується: за 100 % виконання норм — 10 %; за кожний відсоток перевиконання — 1,5 % відрядного заробітку.
Визначити заробітну плату відрядника, який за місяць виготовив 180 виробів за планом 150 шт./міс. Вихідна база для нарахування доплат— 114% від плану. Трудомісткість виготовлення виробу— 1,2 нормо-год, розряд робіт V, тарифна ставка І розряду — 11,2 грн/год, а тарифний коефіцієнт V розряду— 1,5. Шкала для визначення відсотка зростання розцінки наведена в таблиці
% перевиконання вихідної бази для нарахування доплат 1—10 11—
25 26—
40 41 і більше
% зростання розцінки 25 50 75 100
Підсобний робітник обслуговує трьох основних робітників. Його годинна тарифна ставка 11,2 грн у 8-годиному робочому дні. Змінна норма виробітку кожного з основних робітників становить 50 шт./зм., а фактичне виконання цієї норми за зміну становило: першим робітником—98,5%; другим— 118,4%; третім— 110%. Визначити фактичний денний заробіток підсобника.
Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо відомо, що бригада заробила за місяць 12000 грн. Усі члени бригади працюють за нормальних умов праці. Годинна тарифна ставка І розряду в нормальних умовах— 1,3 грн./год. Робітники V і III розрядів відпрацювали 170 год/міс, а робітники IV розряду — 150 год/міс. Тарифні коефіцієнти за розрядами становлять: III— 11,2; IV— 12,33; V— 13,5.
Бригада складається з 5 робітників. Місячини бригадний заробіток склав 10000 грн., при цьому робітник І розряду відпрацював 148 н-год; II розряду— 136 н-год; IV розряду— 150 н-год; і два робітники III розряду — по 160 н-год кожен. Робітники III розряду працюють у шкідливих умовах праці. Обчислити місячний заробіток кожного члена бригади (під час розрахунків використовувати дані таблиці задачі 46.
53.Розподілити між окремими членами виробничої бригади загальний заробіток(основна заробітна плата та премія), що дорівнює 11630 грн, з урахуванням відпрацьованогочасу, присвоєних розрядів і встановлених коефіцієнтів трудової участі (КТУ). Потрібну вихіднуінформацію наведено в таблиці
Вихідні дані для розрахунків
п різни ще та ініціали Присвоєний
тарифний
розряд Відпрацьований за місяць час, годПогодинна тарифна ставка, грнКТУ
Петренко Л. М. ПІ 168 11,72 1,1
Сидоренко О. Л. V 176 11,92 0,9
Кучереико В. 11. IV 184 11,81 1,0
Місячний оклад економіста 2153 грн за тривалості робочого дня 8,2 год. За графіком ним має бути відпрацьовано 22 дні, один з яких святковий, що не співпадає з вихідним, а фактично йому буде наданий листок непрацездатності на 4 дні, один з яких передсвятковий. З фонду матеріального заохочення економісту нарахована премія в розмірі 20 % фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату економіста.
55. Визначити фонд тарифної заробітної плати відрядників цеху, якщо відомо, що ставка 1 розряду за нормальних умов 11,3 грн/год а в шкідливих— 12,55 грн/год Дані з трудомісткості робіт за розрядами подано у таблиці.
РозрядТарифний коефіцієнтТрудомісткість робіт, тне, нормо-год
Нормальні умовиШкідливі умови
11,0016080
II1,09250190
Ш1,201300290
IV1,3340090
V1,50360100
VI1,7217020
Усього 2640 770

Приложенные файлы

  • docx 15751310
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий