записка до звіту про виконання бюджет Конотопсь..

Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету
Конотопського району
за 2011 рік


Загальна характеристика виконання бюджету

Зведений бюджет Конотопського району включає в себе всього 31 місцевий бюджет , а саме:
1 – районний бюджет;
1 – селищний бюджет;
29 – сільських бюджетів.

Бюджет Конотопського району на 2011 рік затверджений за власними та закріпленими доходами з урахуванням внесених змін в сумі 13996,8 тис. грн., з них доходи, що враховуються при розрахунку між бюджетних трансфертів 10109,3 тис.грн, доходи, що не враховуються при розрахунку між бюджетних трансфертів у сумі 3887,5 тис.грн. що менше за розрахункові показники Міністерства фінансів України, доведені району на 2011 рік на 218,8 тис.грн.
Виконання доходної частини бюджету за 2011 рік( без внутрішніх міжбюджетних трансфертів) виглядає наступним чином:


Назва показників
План на рік
Фактично надійшло

% виконання річного плану

Власні та закріплені доходи (затверджені)
13996,8
14785,0
112,8

В т. ч. І кошик
10109,3
11405,7
112,8

ІІ кошик
3887,5
4379,3
112,7

Власні та закріплені доходи (контрольні)
14215,6
14785,0
111,0

В т. ч. І кошик
9948,7
11405,7
114,6

ІІ кошик
4266,9
4379,3
102,6

Дотація вирівнювання з державного бюджету
36710,8
36710,8
100,0

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фін.забезпеченості

456,1
456,1
100,0

Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення виплат, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці
766,4
766,4
100,0

Інші дотації
154,4
154,4
100,0

Субвенції з державного та обласного бюджетів
21660,0
21529,0
99,4

Всього дохідна частина
73744,5
74401,7
100,9
Аналіз
виконання видаткової частини бюджету
Конотопського району станом за 2011 рік.Найменування показника
Затверджено розписом на 2011р.
з урахуванням внесених змін

Виконано
% виконання
в т.ч.

до розпису
до загальної суми видатків
сума видатків на оплату праці
%частка виконання в загальній сумі
сума видатків на енергоносії
%частка виконання в загальній сумі

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Державне управління
7607,2
7396,7
97,2
9,65
6495,6
87,82
326
4,41

Правоохоронна діяльність
108,8
101,7
93,5
0,13
81,4
80,04
6
 

Освіта
31226,3
30173,1
96,6
39,37
24072,9
79,78
3044
10,09

Охорона здоров’я
6332,7
5992,7
94,6
7,82
4558,4
76,07
440,2
7,35

Соціальний захист
23637,1
23434,7
99,1
30,58
2507,0
10,70
47,8
0,20

Житлово-комунальне господарство
519,4
468,5
90,2
0,61
18,8
4,01
130,5
27,85

Культура і мистецтво
3852,3
3685
95,7
4,81
3171,1
86,05
215,9
5,86

Засоби масової інформації
15,0
15,0
100,0
0,02
 
 
 
 

Фізична культура і спорт
410,7
373,6
91,0
0,49
156,0
41,76
2,5
0,67

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство
195,5
183,3
93,8
0,24
 
 
 
 

Транспорт
408,4
375,4
91,9
0,49
 
 
 
 

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
6,0
2,1
35,0
0,00
 
 
 
 

Видатки, не віднесені до основних груп
198,5
164,5
34,3
0,21
 
 
 
 

Разом видатків
74517,9
72366,3
97,1
94,43
41061,2
56,74
4212,9
5,82

Кошти, що передаються до інших бюджетів
4270,2
4270,0
100,0
5,57
 
 
 
 

Всього видатків
78788,1
76636,3
97,3
 
41061,2
56,7
4212,9
5,50


Аналіз
виконання видаткової частини бюджету
за 2011 рік

Спеціальний фонд тис. грн.
№ п/п
Найменування показника
Затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін
Затверджено кошторисні призначення на рік з урахуванням внесених змін
Виконано
з початку року
% виконання до


затвердженого плану з урахуванням змін,%
до кошторисних призначень, %

1
Державне управління
242,7
244,7
236,7
97,5
96,7

2
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

47,4
47,3

99,8

3
Освіта
875,6
1858,9
1797,6
205,3
96,7

4
Охорона здоров’я
184,7
187,7
176,4
95,5
94,0

5
Соціальний захист та соціальне забезпечення
97,8
141,1
116,9
119,5
82,8

6
Житлово-комунальне господарство
600,4
892,5
715,8
119,2
80,2

7
Культура і мистецтво
735,5
753,3
678,6
92,3
90,1

8
Будівництво
1954,2
1954,2
1424,5
72,9
72,9

9
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика
163,5
163,5
108,8
66,5
66,5

10
Цільові фонди
180,6
180,6
74,8
41,4
41,4

11
Інші субвенції
1084,6

587,8
54,2


12
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
219,0

218,2
99,6


13
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів
620,0

620,0
100,0Разом видатків
6958,6
6423,9
6803,4
97,8
105,9

14
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам
8,6
8,6
15
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників
-8,6

-8,6
100,0Показники економічного розвитку регіону

Протягом 2011 року структурними підрозділами Конотопської районної державної адміністрації та суб’єктами господарювання проводилась робота щодо виконання програми економічного і соціального розвитку району, інших галузевих програм, завдяки чому відбулися зміни в соціально-економічному розвитку Конотопщини. На території району розташовано 5 промислових підприємств. Проте з них працюють лише 3 підприємства: приватне підприємство ”Хлібзавод “Дубов’язівський”, державне підприємство “Конотопське лісове господарство”, ТОВ “Агробудмат”.
За оперативними даними за 2011 рік промисловими підприємствами району вироблено продукції в порівняних цінах на суму 25,4 млн. грн., що на 57,3 відсотки менше відповідного минулорічного показника. В натуральному виразі вироблено 4472 тонни хліба та хлібобулочних виробів, 416 тонн здоби, 463 тис. штук цегли. Темп росту виробництва промислової продукції склав 42,7 відсотки. Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2011 рік складає 28,2 млн. гривень.
Значне зниження виробництва та реалізації продукції відбулося через зупинку роботи Попівського експериментального заводу та у зв’язку з реорганізацією Дубов’язівського спиртового заводу.
В агропромисловому комплексі в 2011 році працювало 37 підприємств різних форм власності та 66 фермерських господарств.
По всіх категоріях господарств за 2011 рік виробництво валової продукції сільського господарства склало 336,4  млн. грн., що становить 124% до відповідного показника за 2010 рік.
У 2011 році по всіх категоріях господарств зібрано зерна 178,2 тис. тонн, що більше ніж у минулому році на 67,2 тис. тонн та на 11,6 тис. тонн більше передбаченого Програмою соціально-економічного розвитку району на 2011 рік. Виробництвом зерна займались, в основному, сільськогосподарські підприємства різних форм власності, які зібрали в 2011 році 167,7 тис. тонн зерна при середній врожайності 35,6 ц/га.
В сільськогосподарських підприємствах району станом на 1 січня 2012 року утримувалось великої рогатої худоби – 14,4 тис. гол. в т. ч. корів – 5,6 тис. гол., свиней – 1,7 тис. гол., птиці – 20 тис. гол. Поголів’я зосереджене в 17 сільськогосподарських підприємствах.
За 2011 рік інвестовані значні кошти в розвиток сільськогосподарського виробництва, особливо в придбання нової ефективної техніки. Інвестиції в основний капітал склали 50,5 млн. грн., що на 74% більше показника 2010 року. З них в придбання техніки для галузі рослинництва інвестовано 32,3 млн. грн., в тваринництво - 15,4 млн. грн., в переробку – 0,3 млн. грн., інші - 2,5 млн. грн.
На 25% зросла середньомісячна заробітна плата по сільськогосподарських підприємствах району та склала 1702 грн.
Орендна плата за земельні паї склала 3% від вартості земельної частки (паю). Нараховано орендної плати за використання земельних паїв у 2011 році – 13,2 млн. грн., виплачено – 12,7 млн. грн., що становить 96%.
За оренду майнових паїв в 2011 році нараховано орендної плати - 33 тис. грн., виплачено 30,1 тис. грн., що становить 91%..
Значний вплив на виконання доходів бюджету району мають : відділ освіти , яким сплачено податків до бюджету району 1435,7.грн (12,8% в заг. сумі надходжень);ТОВ «Біо Лат» -1193,0 тис.грн.(7,6%), ТОВ «Вітчизна» 1876,3 тис.грн. (11,9%), ТОВ АФ "Козацька"- 770,1 тис.грн.(4,9%),ТОВ «Бочечківське» -496,0 тис.грн. (3,1%),ТОВ АФ "Конотопська" – 525,6 тис.грн. (3,3%), ПП «Дубов"язівський хлібзавод» 325,4тис.грн (2,1%). Найбільше зростання надходжень до бюджету порівняно з відповідним періодом минулого року відзначено по ТОВ "Вітчизна" на 437,6 тис.грн. (на 30,4%), ТОВ АФ«Лан» - на 138,4тис.грн. ( на 41,3%) , ТОВ АФ «Конотопська» на 175,4 тис.грн.(50,1%), ТОВ АФ "Козацька"- 258,1 тис.грн.( на 50,4%)основна причина - ріст заробітної плати порівняно з аналогічним періодом минулого року та орендної плати за оренду земельних і майнових паїв, а також зростання ставки орендної плати за землю державної власності та укладання нових договорів оренди.
Укладено договорів про соціально-економічне співробітництво між сільськогосподарськими підприємствами та селищною і сільськими радами на суму 2,8 млн. грн.. Станом на 1 січня 2012 року виконано угод на суму 1,97 млн. грн. Підприємства району надають допомогу сільським громадам в благоустрої сіл, допомагають школам, закладам культури приділяють увагу розвитку спорту.
Сьогодні одним з головних завдань у будівельній галузі є подальший розвиток житлового будівництва та забезпечення житлом населення, особливо пільгових категорій. За 2011 рік індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 2640 кв. метрів загальної площі житла.
Головною проблемою на сьогодні залишається необхідність забезпечення виконання значних обсягів невідкладних ремонтів та реконструкції доріг. У 2011 році вдалося розпочати вирішення цієї проблеми – у с. Попівка проведено капітальний ремонт 1,6 км автомобільної дороги за кошти державного бюджету – 2160,0 тис. грн.; крім того розроблені проекти на капітальний ремонт доріг по с. Вирівка та с. Козацьке, який планується виконати у 2012 році також за кошти державного бюджету. Також більшість сільських рад за кошти як місцевих бюджетів, так і за рахунок інших джерел фінансування проводили поточний ремонт доріг в населених пунктах Дубов’язівської селищної, Дептівської, Вирівської, Попівської, Присеймівської, Шаповалівської, Красненської та Землянської сільських рад.
Рівень оплати за спожиту електричну енергію за грудень 2011 року становить 102,3 %, заборгованість споживачів перед ПАТ "Сумиобленерго" зменшилася на 33,0 тис. гривень до початку 2011 року і станом на 1 січня 2012 року складає 102,0 тис. гривень.
Станом на 1 січня 2012 року рівень розрахунків за спожитий газ перед ПАТ "Сумигаз" становить 100,5%.
В галузі житлово-комунального господарства протягом року збудовано 36,6 км нових водопровідних мереж.
У с. Заводське прокладено 4,7 км водогону на суму 504,0 тис. грн. за рахунок районного, місцевого бюджетів та коштів населення, з наступним підключенням до міської мережі водопостачання. Таким чином вдалося вирішити проблему водозабезпечення не лише мешканців села, а й аграрного ліцею.
Також в рамках проекту DESPRO збудовані 4 водопроводи в селах Заводи, Салтикове, Красне, Жовтневе на суму близько 2,8 млн. грн., у тому числі: залучено 960 тис. грн. коштів DESPRO, 620 тис. грн. - кошти районного бюджету, 1180 тис. грн. – кошти населення. До водопровідної мережі підключилося близько 600 домогосподарств, або понад 1,5 тисячі мешканців, підключено Салтиківський, Жовтневський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ».
У 2011 році продовжились роботи з газифікації населених пунктів Конотопського району. Так, у жовтні «блакитне паливо» отримали мешканці с. Дубинка Гружчанської сільської ради – до села за кошти місцевого бюджету було збудовано підвідний газопровід довжиною 2,9 км та вартістю 154,7 тис. грн.; розподільчий газопровід по селу довжиною 5,4 км та вартістю 386,0 тис. грн. було збудовано за кошти членів кооперативу. А вже в грудні отримали можливість значно полегшити свій побут і мешканці с. Рокитне Салтиківської сільської ради – підвідний газопровід до села довжиною 0,855 км та вартістю 114,6 тис. грн. було збудовано за кошти районного бюджету, розподільчий газопровід по селу довжиною 2,4 км та вартістю 115,2 тис. грн. збудовано за кошти мешканців села.
З метою забезпечення природним газом мешканців всіх населених пунктів району, розроблено проект будівництва підвідного газопроводу високого тиску Дубов’язівка - В’язове, довжиною 6,2 км та кошторисною вартістю 6,4 млн. грн., будівництво якого дозволить повністю газифікувати північну частину району – села Сахни, Бочечки, Козацьке, Новомутин.
У 2011 році майже у всіх сільських радах розпочато роботи з реконструкції вуличного освітлення – як за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів, так і за рахунок інших джерел фінансування. Загалом, проведені роботи у 18 населених пунктах нашого району. Основні села, де виконаний найбільший об’єм робіт – це Бочечки, Попівка, Шаповалівка, Пекарі, В’язове, а також Вирівська, Козачанська, Присеймівська, Кошарівська сільські ради. Загальна сума виконаних робіт склала 403,8 тис. грн.
Споживчий ринок району характеризується розвитком інфраструктури, достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозиції.
У порівнянні з відповідним показником 2010 року за оперативними даними оборот роздрібної торгівлі зріс на 7,5 % та склав 17,3 млн. грн. у фактичних цінах. За звітний рік відновлено роботу 2 підприємств роздрібної торгівлі.
Мале підприємництво є одним з вагомих факторів розвитку економіки району та забезпечення зайнятості населення. У 2011 році ситуація у малому підприємництві залишилася стабільною. На підприємствах малого бізнесу у 2011 році працювало 532 особи.
З початку 2011 року для виконання заходів Програми підтримки малого підприємництва в районі на 2011-2012 роки з районного бюджету використано 2,1 тис. грн..
На сьогодні в районі збережено та закріплено позитивну тенденцію зростання доходів населення. За 2011 рік середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зросла на 18,2% проти 2010 року і становить 1699 гривень.
Разом з цим соціальною проблемою в районі залишається погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Заборгованість з виплати заробітної плати на 01.01.2012 року становить 145,8  тис. гривень. Вся заборгованість на підприємстві-банкруті Попівському експериментальному заводі, на економічно активних підприємствах району заборгованість із виплати заробітної плати відсутня. Протягом 2011 року було погашено 334,8 тис. грн. заборгованості з виплати заробітної плати та виплачена поточна заробітна плата на суму 333,8 тис. грн. на даному підприємстві.
У 2011 році стабілізувалась ситуація на ринку праці. За звітний період у районі зареєстровано 45 фізичних осіб-підприємців. З початком весняно – польових робіт на сільськогосподарські підприємства району працевлаштовано 408 осіб, 171 особа – працює згідно з укладеними договорами. Протягом 2011 року створено нових 624 робочих місць при завданні на рік 450 місць, що становить 138,7 % до плану.
За останній рік відмічаються позитивні тенденції в фінансуванні медичної галузі. Видатки на первинну медичну допомогу в 2011 році склали 6,3 млн. грн..
Швидку та невідкладну медичну допомогу сільському населенню надає станція швидкої медичної допомоги ЦРЛ та 4 філії станції швидкої медичної допомоги в смт. Дубов’язівка та селах Бочечки, Соснівка, Вирівка. Для покращення надання невідкладної медичної допомоги сільському населенню в 2011 році придбаний санітарний автомобіль в селі Бочечки на суму 137,8 тис. грн..
Проведено капітальний ремонт Коханівського фельдшерського пункту, а також поточні ремонти сільських медичних установ на загальну суму 40 тис. грн.. Проведено роботи щодо централізованого водопостачання в Жотневській амбулаторіі та Салтиківському фельдшерсько - акушерському пункті.
Для медикаментозного забезпечення сільських жителів у 2011 році використано коштів в сумі 541,6 тис. грн., в тому числі на: відшкодування на медикаменти за пільговими рецептами для ветеранів війни – 142,5 тис. грн.; надання невідкладної медичної допомоги – 302,9 тис. грн.; дитяче харчування дітей віком до 2 років з малозабезпечених сімей – 29,8 тис. грн.; зубопротезну допомогу для ветеранів війни та праці – 66,4 тис грн..
У рамках виконання районної програми „Цукровий діабет” придбані таблетовані цуркознижувальні медичні препарати на суму 27,2 тис. грн., а також придбані глюкометри та розхідні матеріали для них на суму 12,0 тис. грн.
Для удосконалення механізму надання освітніх послуг у 2011 році створено Бочечківський навчально-виховний комплекс „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Конотопської районної ради, Дубов’язівський навчально-виховний комплекс „ спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Конотопської районної ради, відкрито 3 додаткові дошкільні групи (Бочечківський НВК, Дубов’язівський НВК, Соснівський НВК). З метою надання ранньої корекційної допомоги дітям з вадами мови на базі Попівського НВК відкрито логопедичний пункт, охоплено 32 дітей.
Проводиться робота по оптимізації мережі навчальних закладів району.
Відповідно до Плану заходів щодо виконання районної цільової програми «Дитячі меблі» у 2011 році відділом освіти Конотопської РДА придбано дитячі меблі (дитячі столи, дитячі стільці, ліжка, шафи для іграшок) на суму 85,8 тис. грн. З обласного бюджету отримано 3 комплекти дитячих меблів для дітей раннього віку на суму 9,6 тис. грн.
Для створення в районі сприятливих умови для якісного, ефективного використання в управлінській та навчально-виховній діяльності можливостей комп'ютерно-інформаційних технологій розроблені і затверджені «Програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» та «Цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року».
За поточний рік парк комп’ютерної техніки збільшився на 2 навчальні комп’ютерні комплекси (10 комп'ютерів), 5 з яких придбані за рахунок місцевого бюджету на суму 19,3 тис. грн. та 5 за рахунок державного бюджету на суму 47,4 тис. грн., 3 навчальні заклади отримали мультимедійні комплекси з обласного бюджету на суму 19,8 тис. грн.
До мережі Інтернет підключені всі навчальні заклади. На оплату Інтернету для загальноосвітніх навчальних закладів використані кошти в сумі 16,0 тис. грн.
У 2011 році придбано 2 шкільні автобуси - один за кошти районного бюджету на суму 255,8 тис. грн. та один за кошти обласного бюджету на суму 289,0 тис. грн.
Для забезпечення належного водопостачання в 2011 році в 7 навчальних закладах району за рахунок спонсорських коштів пробурені свердловини на суму 63,0 тис. грн.. Салтиківський, Жовтневський, Лебедівський НВК підключені до новопобудованих центральних водогонів сіл.
Для виконання капітальних і поточних ремонтів навчальних закладів з бюджетних коштів використано 514,2 тис. грн., позабюджетних коштів - 300,5 тис. грн.
За рахунок бюджетних коштів проведено: капітальні ремонти Попівської ЗОШ та внутрішніх туалетів Салтиківського НВК; виконані поточні ремонти харчоблоків Попівського НВК, Попівської ЗОШ, Дептівського НВК, Тернівського НВК. Проведені поточні ремонти внутрішніх туалетів Шпотівського, Землянського, Жовтневського НВК. А також проведено поточний ремонт м'якої покрівлі котельні Козацького НВК, ремонт котельні Салтиківського НВК, відремонтовано дошкільну групу Бочечківського НВК, спортивний зал Гружчанського НВК, огорожі Вирівської ЗОШ, східці Шевченківського НВК, замінені віконні блоки Дубов'язівського НВК, проведено ремонт підлоги 5 навчальних закладів. Придбано лінолеум для Шевченківського НВК.
У районі створюються передумови для розвитку інтересів, нахилів та здібностей обдарованої учнівської молоді. Для реалізації районної програми по роботі з обдарованою молоддю на 2011 рік станом на 1 січня 2012 року фактично використано 20,2 тис. грн., з них: стипендії обдарованим дітям – 5,55 тис. грн.; придбання трьох мобільних телефонів обдарованим дітям – 2,2 тис. грн.; відрядження на участь учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, Малій академії наук – 9,2 тис. грн.; придбання комп’ютерної техніки – 3,2 тис. грн..
В середньому по району денна вартість харчування дитини в таборі з денним перебуванням становила 12 грн. (з них 10 грн. - бюджетні кошти). Усього на харчування в пришкільних таборах з районного бюджету було виділено 206,5 тис. грн. На проведення оздоровлення та відпочинку у пришкільних таборах вдалося залучити 40,6 тис. грн.
Районною державною адміністрацією приділяється значна увага зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури району. У 2011 році на ремонтно-будівельні роботи використано 724 тис. грн., що на 216 тис. грн. більше в порівнянні з 2010 роком. Так, на капітальний ремонт Дубов’язівського сільського будинку культури використано 268 тис. грн., ремонтні роботи продовжуються. Проведено ремонт глядацької зали у Кузьківському, Духанівському сільських будинків культури, ремонти покрівель Карабутівського, Кошарівського сільських будинків культури, Тернівського, Шевченківського сільських клубів, Фесівського об’єкту дозвілевої роботи, зовнішні ремонти районного будинку культури, Дептівського, Бочечківського, Козацького, Духанівського, Гружчанського сільських будинків культури, модернізацію електромережі В'язівського сільського будинку культури тощо.
На придбання музичної апаратури, сценічних костюмів, одягу сцени, технічного обладнання для закладів культури району використано близько 130 тис. грн.
Близько 26 тис. грн. бюджетних коштів використано на поповнення бібліотечного фонду та передплату для бібліотек району.
Активніше на розвиток галузі стали залучатися позабюджетні кошти – в 2011 році закладами культури району надано 75,5 тис. грн. платних послуг.
В районі забезпечено охорону пам’яток історії та культури - на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток, пов’язаних з подіями Великої Вітчизняної війни, використано 168,241 тис. грн., в тому числі проведено капітальні ремонти 5 пам’яток історії в селах Шевченкове, Дептівка, Сахни, Новомутин, Грузьке, що на 134 тис. грн. більше в порівнянні з 2010 роком.
У 2011 році активізована робота щодо залучення молоді до активної громадської діяльності, фізичної культури і спорту.

Доходи
До зведеного бюджету Конотопського району за 2011 рік надійшло 14785,0 тис. грн. власних та закріплених доходів, або 112,8 % до плану, затвердженого органами місцевого самоврядування на рік. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1912,5 тис.грн., або на 13,8 %. Затверджені показники виконали всі бюджети, що входять до складу зведеного бюджету району.
Контрольні показники на 2011 рік доходів І кошика виконані станом на 01.01.2012 року на 114,6 % отримано 11405,7 тис.грн.,що на 46,9 тис.грн.,або на 0,4 % більше ніж за відповідний період минулого року. Аналізуючи виконання доходів І кошика у співставних з діючим у звітному році порядком зарахування доходів порядком, доходи І кошика зросли на 956,8 тис.грн, або на 9,2%. Показники доходів ІІ кошика доведені МФУ виконані на 102,6 %, виконання річного плану з урахуванням внесених змін, затвердженого органами місцевого самоврядування склало 112,7 %до, отримано 4379,3 тис.грн.,що на 1866,6 тис.грн. більше минулорічних, зростання доходів ІІ кошика у співставних умовах становить 11,4%.
Основним джерелом надходжень є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага даного платежу в фактичних надходженнях становить 72,0 %. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 956,6 тис.грн, або на 9,2%.
Причинами незначного темпу росту даного податку в поточному році є:
1.Втрата податку в зв’язку з зупинкою діяльності двох підприємств:
- ДП «Дубов»язівський спиртзавод» - втрата порівняно з прогнозним розрахунком 171,4 тис.грн.
- ДП «Попівський експериментальний завод» -120,8 тис.грн.
2.Скорочення порівняно з попереднім роком надходжень від реалізації корпоративних прав по ТОВ АФ «Конотопська» - 255,6 тис.грн.
3. Скорочення порівняно з минулим роком надходжень боргів минулих періодів – 332,6 тис.грн. В минулому році майже всі платники повністю розрахувались по боргах минулих періодів по податку на доходи фізичних осіб, так як основна маса платників сільськогосподарського сектору економіки отримувала право на сплату фіксованого сільськогосподарського податку за відсутності боргів по платежах до бюджету.
Значний вплив на виконання даного податку мають: відділ освіти, яким сплачено ПДФО до бюджету району 1435,7 тис.грн (12,6% в заг сумі надходжень); ТОВ «Вітчизна» 1506,6 тис.грн. (13,2%),ТОВ "Біолат" -752,1 тис.грн. (6,6%),ТОВ "Бочечківське"-369,3 тис.грн.(3,2%), ТОВ АФ "Конотопська" - 501,9 (4,4%), ПП Дубов`язівський хлібзавод - 325,4 тис.грн (2,9%), ТОВ АФ «Козацька»-625,8тис.грн.(5,5%). Найбільше зростання податку на доходи порівняно з відповідним періодом минулого року відзначено по ТОВ АФ "Конотопська"- 183,0 тис.грн.(в 1,6 рази) - зростання рівня заробітної плати, ПП Дубов`язівський хлібзавод -78,0 тис.грн.(в 1,3 р)- зростання рівня заробітної плати, сплата податку з доходів за оренду нерухомого майна, ТОВ АФ "Вітчизна - 267,0тис.грн (в 1,2 рази)- зростання рівня заробітної плати, сплата податку за отримані дивіденди, ПП Транс Кор" - 91,8тис.грн (1,7 рази)зростання рівня заробітної плати, сплата податку на доходи за оренду нерухомого майна, ТОВ АФ "Козацька" - 213,0 тис.грн. - (1,5 рази)- зростання рівня заробітної плати, сплата податку за отримані дивіденди.
Необхідно проте зазначити , що по основному платнику податку на доходи – відділу освіти порівняно з минулим роком відбулось скорочення надходжень на 31,8 тис.грн. , в тому числі район втратив 23,9 тис.грн. – причиною є оптимізація мережі бюджетних установ ( закрито 2 школи), а також в зв’язку зі зміною вікового складу педпрацівників – вчителі, що мали достатній стаж роботи для виходу на пенсію та мали додаткові надбавки та доплати до заробітної плати звільнились, а молоді спеціалісти, що прийшли на їх місце відповідного розміру доплат не мають, та мають право на отримання соціальної пільги.
В результаті проведення в районі заходів з інвентаризації земель, в тому числі відумелої спадщини та земель де є спадкоємці збільшились надходження коштів податку на доходи фізичних осіб від отриманої спадщини. Крім того сільгосптовариствами в поточному році виплачені дивіденди власникам корпоративних прав, в зв»язку з чим також зросли надходження до місцевого податку на доходи з дивідендів. Збільшення понад річний план надходжень податку на доходи фізичних осіб від отриманих дивідендів, від отриманої спадщини та за договорами купівлі-продажу рухомого майна станом на 01.01.2012 року складає 218,8 тис.грн., що явилось додатковим ресурсом наповнення бюджету у звітному році.
По платі за землю планові показники, затверджені на 2011 рік виконані на 111,8 %. Порівняно з 2010 роком надходження зросли у контингенті на 369,5 тис.грн., або на 11,1 %. Питома вага даного платежу в загальних надходженнях 23,5%.
Зростання надходжень плати за землю порівняно з відповідним періодом минулого року зумовлене в першу чергу переглядом протягом 2010 та 2011 років ставок договорів оренди земель державної власності як у межах населених пунктів земель несільськогосподарського призначення так і земель сільськогосподарського призначення в частині збільшення ставки орендної плати до рівня не менше 3%. Крім того в районі ведеться робота з перегляду договорів оренди в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі .
Проблемним питанням в даному напрямку є недостатність технічної можливості у відділі Держкомзему для здійснення реєстрації додаткових угод щодо збільшення розміру орендної плати, як земельних паїв так і земель державної власності .
В районі протягом року при голові районної державної адміністрації проведено 35 нарад по врегулюванню земельних питань за участю фінансового управління . Додатково залучено до обробітку 166,4 га ріллі. Протягом 2011 року Державним інспектором з контролю за використанням та охороною земель на території Конотопського району здійснено 338 перевірок дотримання вимог земельного законодавства.
В результаті роботи по врегулюванню земельних питань , залученню до обробітку нових земельних ділянок до бюджету додатково надійшло 139,8 тис.грн., в тому числі 26,4 тис.грн надійшло в результаті добровільної сплати на ККД 24060300 коштів за користування земельною ділянкою без договору оренди в зв»язку з фактичним використанням землі та затримкою в оформленні договорів через низькі технічні можливості відділу Дердкомзему.
В результаті перегляду договорів оренди на два водні об»єкти та встановлення ставки орендної плати у розмірі 8% від їх грошової оцінки додаткові надходження склали 9,2 тис.грн.
По фіксованому сільськогосподарському податку виконання до річного плану складає 101,7%. Питома вага даного платежу в загальних надходженнях -2,5%. В зв»язку з наявністю на початок року переплати по даному податку в сумі 47,5 тис. грн., надходження поточного року дещо менші на 6,7 тис.грн., або на 1,7% порівняно з відповідним періодом минулого року.
План по місцевих податках і зборах ( збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, туристичний збір) виконаний на 112,7 % до затверджених на рік показників. Порівняно з 2010 роком надходження плати за торговий патент (збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ) зросли на 10,1 тис.грн., або на 116,7% . Ставки даного податку затверджені на рівні максимальних. В звітному році залучено 3 суб»єктів підприємницької діяльності до сплати туристичного збору (2 юридичні та 1 фізичну особу), надходження склали 0,8 тис.грн.
Причини зменшення або збільшення фактичних надходжень 2011 року порівняно з 2010 роком наведені у додатку 2 до звіту.
Недоїмка до місцевих бюджетів району станом на 01.01.2012 року склала 52,0 тис.грн, в порівнянні з початком року вона зменшилась на 51,8 тис.грн. По податку на доходи фізичних осіб сума боргу 3,6 тис.грн., порівняно з початком року він скоротився на 20,5 тис.грн. Борг мають фізичні особи. Податковою інспекцією проводяться заходи примусового стягнення боргу.
По платі за землю борг до бюджету району станом на 01.01.2012 року склав 40,1 тис.грн. Порівняно з початком року він скоротився на 16,6 тис.грн. Борг по фізичних особах 36,7 тис.грн. В районі продовжується робота з ліквідації заборгованості по земельному податку з фізичних осіб. За результатами нарахування та сплати земельного податку поточного року в зв»язку зі зміною у відповідності до Податкового кодексу граничних термінів сплати податку недоїмка поточного року зросла на 6,5 тис.грн. Сільськими радами та Конотопською МДПІ проводяться заходи по погашенню заборгованості.
З приводу виконання плану по платежах до бюджету, пошуку додаткових резервів його наповнення та виконання заходів з наповнення бюджету голові районної державної адміністрації щомісячно надаються доповідні записки.
Фінансовим управлінням Конотопської районної державної адміністрації проведено перевірки 5 сільських бюджетів які за підсумками роботи за І квартал недовиконали затверджені на відповідний період показники більше ніж на 15,0%. Проведений детальний аналіз недовиконання доходної частини по кожному джерелу та в розрізі платників податків. По 4 сільських радах було зменшено затверджені показники та на забезпечення видатків спрямовані вільні залишки коштів , що склались на початок року.

Аналіз надходження коштів до спеціального фонду бюджету району:
тис.грн.
Джерела надходжень
План на рік з урахуванням внесених змін
Фактично надійшло
% виконання

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
11,7
24,1
206,0

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
16,3
24,9
152,8

Єдиний податок
253,8
270,6
106,6

Екологічний податок
22,2
66,4
299,1

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища
9,8
50,1
511,2

Власні надходження бюджетних установ і організацій
459,4
1749,0
380,7

Збір за забруднення навколишнього природного середовища
1,2
6,8
566,7

Надходження від відчуження майна, яке належить АРК та майна, що знаходиться у комунальній власності
160,9
161,6
100,4

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування
44,8
53,3
119,0

Інші субвенції (на капітальні видатки)
1011,1
587,8
58,1

Інші субвенції (до фонду охорони навколишнього середовища)
73,5


0,0

Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
620,0
620,0
100,0

Всього спеціальний фонд
2684,7
3614,6
134,6

В тому числі надходження до бюджету розвитку
1545,5
1545,5
100,0

По єдиному податку планові показники, затверджені на 2011 рік з урахуванням внесених змін виконані на 106,6 %. Надходження порівняно з минулорічними більші на 106,7 тис.грн., або на 65,1%. В результаті перегляду та збільшення ставок податку для фізичних осіб зростання склало 85,8 тис.грн., по юридичних особах в результаті появи 4 нових платників надходження зросли на 11,7 тис.грн., в результаті збільшення обсягів реалізації зростання склало 9,2 тис.грн. .
Розрахункові показники Міністерства фінансів України по спеціальному фонду виконані на 224,7 % . Виконання контрольного показника відмічається по всіх джерелах крім плати за торговий патент (код 14071500) недоотримано до контр.пок-ка 2,6 тис.грн.в зв"язку з відсутнісю об"єктів оподаткування- в районі діяла лише 1 заправна станція, і та припинила свою діяльність ще у 2009 році.


Видатки та заборгованість

КФКВ 010000 «Державне управління»

І. Видатки на утримання органів місцевого самоврядування в 2011 році першочергово передбачались в загальній сумі 6251,6 тис. грн., з них:
коштами загального фонду – 6210,0 грн., в тому числі:
по районному бюджету – 787,7 тис. грн.;
по селищному і сільських бюджетах - 5422,3 тис. грн.
коштами спеціального фонду – 41,6 тис.грн., в тому числі:
по селищному і сільських бюджетах - 41,6 тис. грн.

ІІ. План з урахуванням внесених змін (кошторисні призначення ) становить всього 7851,9 тис. грн. з них:
коштами загального фонду – 7607,2 тис.грн., в тому числі:
по районному бюджету – 1060,3 тис. грн.;
по селищному і сільських бюджетах - 6546,9 тис. грн.
коштами спеціального фонду – 244,7 тис. грн., в тому числі:
по районному бюджету – 63,0 тис. грн.;
- по селищному і сільських бюджетах -181,7 тис. грн.

ІІІ. Касові видатки становлять в загальній сумі 7633,4 тис. грн. з них:
- по загальному фонду – 7396,7 тис.грн., або 97,2 % уточнених планових призначень
де з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 6495,6 тис.грн., або 87,8 % загальної суми витрат та видатки на енергоносії і комунальні послуги складають в сумі 326,0 тис.грн., або 4,4 % загальної суми видатків.
в тому числі:
по районному бюджету – 1025,5 тис. грн.;
по селищному і сільських бюджетах - 6371,2 тис. грн.
- по спеціальному фонду – 236,7 тис.грн., в тому числі :
по районному бюджету – 63,0 тис. грн.;
- по селищному і сільських бюджетах -173,7 тис. грн.

Аналіз
виконання видаткової частини бюджету
по КТКВ 010116 “Органи місцевого самоврядування”КЕКВ
Затверджено місцевими радами
Затверджено зурахуванням внесених змін
(кошторисні призначення)

Касові видатки
Відхилення (+/-) уточненого плану до затвердженого
Відношення касових видатків до плану з урахуванням внесених змін


всього
Загальний
фонд
Спеціал.
фонд
всього
Загальний
фонд
Спеціал.
фонд
всього
Загальний
фонд
Спеціал.
фонд
Загальний
фонд
Спеціал.
фонд
Загальний
фонд
Спеціал.
фонд


1000

6211,3

6210,0

1,3

7610,5

7607,2

3,3

7400,0

7396,7

3,3

1397,2

2,0

97,2

95,7

1110
4141,1
4141,1

490
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
всього
6251,6
6210,0
41,6
7851,9
7607,2
244,7
7633,4
7396,7
236,7
1397,2
203,1
97,2
96,7


На протязі року планові призначення по галузі загального фонду уточнювалися за рахунок збільшення від перевиконання доходної частини бюджету , за рахунок перерозподілу видатків з інших функцій, за рахунок направлення коштів вільного залишку на початок року. По спеціальному фонду уточнення плану проводилось за рахунок направлених невикористаних залишків на початок року , отримання доходів, за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (капітальні видатки).
Дане збільшення видатків проводилось для забезпечення потреб в діяльності районної, селищної та сільських рад, в тому числі: першочергово для забезпечення в повному обсязі видатків на заробітну плату працівників органів місцевого самоврядування та енергоносіїв в зв’язку з підвищенням розмірів посадових окладів, що в свою чергу пов”язано із підвищенням розміру мінімальної зарплати, для надання матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення працівникам, проведення преміювання, придбання предметів і матеріалів, оплату наданих послуг та виконаних робіт, видатків на відрядження, придбання комп’ютерної і копіювальної техніки, здійснення капремонту адмінприміщення селищної ради .
Всі фактичні видатки проведені виходячи з потреби та в межах затверджених кошторисних призначень.
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.
КФКВ 060000 «Правоохоронна діяльність
та забезпечення безпеки держави»

КФКВ 060000 «Правоохоронна діяльність
та забезпечення безпеки держави»

По КФКВ 060702 “Місцева пожежна охорона” на 2011р. затверджено бюджетом з урахуванням змін на 01.01.12р. становить 156,2 тис. грн., всього в т.ч. по загальному фонду – 108,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 47,4 тис. грн. Уточнення проведено за рахунок закритих та направлених видатків та спонсорських надходжень .
Касові видатки за 12 місяців 2011 р. складають всього 149,0 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 101,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 47,3 тис. грн., що становить всього 95,4,0%, в т.ч. по загальному фонду 93,4 %, по спеціальному фонду –99,8 % до плану на рік з урахуванням змін з них :
-видатки на оплату праці з нарахуваннями всього 128,7 тис .грн. в т.ч. по загальному фонду -81,4 тис. грн..,спеціальному фонду 47,3 тис.грн. , що становить 82,4% до загальної суми видатків з них по загальному фонду 80,0%,по спеціальному 100 % .
.
По спеціальному фонду відображені видатки на утримання сільської пожежної частини по В»язівській сільській раді за рахунок спонсорських та благодійних внесків.

КФКВ 070000 «Освіта»
По галузі “Освіта” першочергово затверджено видатки загального фонду на рік в сумі 30439,5 тис. грн. в т. ч. видатки за рахунок трансфертів з державного бюджету по КФКВ 070303 554,0 тис. грн.. Уточнений план на рік по загальному фонду складає 31226,3 тис. грн. в т.. ч. видатки за рахунок трансфертів з державного бюджету по КФКВ 070303 586,3 тис. грн.. Уточнення по загальному фонду проведено в сумі 786,8 тис. грн. де з них: за рахунок направлення коштів вільного залишку в сумі 16,7 тис.грн. та за рахунок зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету 46,7 тис. грн. та за рахунок трансфертів з державного бюджету 723,4 тис. грн. в т. ч. видатки по КФКВ 070303 32,3 тис. грн.. Касові видатки загального фонду за 2011 рік складають всього 30173,1 тис. грн. в т. ч. видатки за рахунок трансфертів з державного бюджету по КФКВ 070303 586,3 тис. грн.. (96,6% до уточненого плану на рік), з них:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 24072,9 тис. грн. – 79,8% до загальної суми видатків;
видатки на продукти харчування – 1028,3 тис. грн., - 3,4 % до загальної суми видатків;
на оплату енергоносіїв 3044,0 тис. грн. – 10,1 % до загальної суми видатків;
інші видатки – 2027,9 тис. грн. – 6,7 % до загальної суми видатків.
Видатки спеціального фонду затверджено на 2011 рік – 978,1 тис. грн. Кошторисні призначення на рік з урахуванням внесених змін складають в сумі 1858,9 тис. грн.
Касові видатки за 2011 рік складають 1797,6 тис. грн. (96,7% до уточненого плану на рік)., з них:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 62,0 тис. грн. – 3,5% до загальної суми видатків;
- харчування – 872,2 тис. грн., - 48,5% до загальної суми видатків;
- на оплату енергоносіїв – 61,7 тис. грн., - 3,4 % до загальної суми видатків;
- інші видатки – 801,7 тис.грн., - 44,6% до загальної суми видатків.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.

Видатки по галузі „Освіта”

КЕКВ
Затверджено на рік з урахуванням змін
Касові видатки за 2011р.
% виконання

 
Всього
Загальний фонд (уточнений розпис )
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
(уточнений кошторис)1111
18390,9
18345,3
45,6
17748,4
17702,8
45,6
96,5
96,5
100,0

1120
6472,9
6456,4
16,5
6386,6
6370,1
16,5
98,7
98,7
100
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ВСЬОГО
33085,2
31226,3
1858,9
31970,7
30173,1
1797,6
96,6
96,6
96,7


КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»
Затверджено на рік -1720,0 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 1754,7 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 1736,7 тис. грн. – 99,0% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 1265,3 тис. грн. – 72,9 % до загальної суми видатків;
видатки на продукти харчування 194,7 тис. грн. –11,2% до загальної суми видатків;
на оплату енергоносіїв 194,7 грн. – 11,2% до загальної суми видатків;
інші видатки – 82,0 тис. грн. – 4,7% до загальної суми видатків.

По спеціальному фонду затверджено на рік 107,4 тис. грн. План на рік з урахуванням внесених змін – 197,4 тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 177,9 тис. грн. – 90,1% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 62,1 тис. грн. – 34,9 % до загальної суми видатків;
видатки на продукти харчування 98,6 тис. грн. – 55,4% до загальної суми видатків;
інші видатки – 17,2 тис. грн. – 9,7% до загальної суми видатків.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.

КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»
Затверджено на рік -26461,2 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 27092,9 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 26160,4 тис. грн. – 96,6% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 21407,9 тис. грн. – 81,8 % до загальної суми видатків;
видатки на продукти харчування 833,6 тис. грн. – 3,2% до загальної суми видатків;
на оплату енергоносіїв 2768,7 тис. грн. – 10,6% до загальної суми видатків;
інші видатки – 1150,2 тис. грн. – 4,4% до загальної суми видатків.

По спеціальному фонду затверджено на рік 851,8 тис. грн. План на рік з урахуванням внесених змін – 1601,0тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 1562,2 тис. грн. – 97,6% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
видатки на продукти харчування 773,6 тис. грн. – 49,5% до загальної суми видатків;
видатки на оплату енергоносіїв – 57,2 тис. грн. – 3,7% до загальної суми видатків;
інші видатки – 731,4 тис. грн. – 46,8% до загальної суми видатків.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.

КФКВ 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)»
Затверджено на рік – 554,0 тис. грн.. План з урахуванням внесених змін – 586,3 тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 586,3 тис. грн., або 100% до уточненого плану на рік.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.

КФКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми»
Затверджено на рік – 469,2 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 460,5 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 383,1 тис. грн. – 83,2% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 323,4 тис. грн. – 84,4 % до загальної суми видатків;
видатки на оплату енергоносіїв – 7,3 тис. грн. – 1,9% до загальної суми видатків;
інші видатки – 52,4 тис. грн. – 13,7% до загальної суми видатків.
По спеціальному фонду план на рік з урахуванням внесених змін – 13,5тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 13,5тис. грн. – 100% до уточненого плану на рік, в т. ч. :
інші видатки – 13,5 тис. грн. – 100% до загальної суми видатків.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.

КФКВ 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти»
Затверджено на рік – 445,4 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 475,8 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 473,5 тис. грн. – 99,5% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 424,6 тис. грн. – 89,7 % до загальної суми видатків;
видатки на оплату енергоносіїв – 20,6 тис. грн. – 4,3% до загальної суми видатків;
інші видатки – 28,3 тис. грн. – 6,0% до загальної суми видатків.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.

КФКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських,
районних відділів освіти»
Затверджено на рік – 442,7 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 491,6 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 489,5 тис. грн. – 99,6% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 452,1 тис. грн. – 92,4 % до загальної суми видатків;
видатки на оплату енергоносіїв – 16,5 тис. грн. – 3,4% до загальної суми видатків;
інші видатки – 20,9 тис. грн. – 4,3% до загальної суми видатків.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.


КФКВ 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування»
Затверджено на рік – 334,9 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 350,9 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 332,1 тис. грн. – 94,6% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 199,7 тис. грн. – 60,1% до загальної суми видатків;
на оплату енергоносіїв 36,1 тис. грн. – 10,9% до загальної суми видатків;
інші видатки – 96,3 тис. грн. – 29,0% до загальної суми видатків.
По спеціальному фонду затверджено на рік 19,0 тис. грн. План на рік з урахуванням внесених змін – 47,0 тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 44,0 тис. грн. – 93,6% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
інші видатки – 44 тис. грн. – 100% до загальної суми видатків.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.


КФКВ 070807 «Інші освітні програми»
Затверджено на рік – 5,7 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 5,7 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 3,4 тис. грн. – 59,6% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
на здобуття другої вищої освіти – 3,4 тис. грн. – 100% загальної суми видатків.

КФКВ 070808 « Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»
Затверджено на рік -6,4 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 7,9 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 7,9 грн. – 100% до уточненого плану на рік.


КФКВ 080000 «Охорона здоров`я»
По галузі « Охорона здоров»я » на 2011 рік затверджено бюджетом видатки загального фонду в сумі 6166,6тис. грн., план з врахуванням внесених змін становить 6332,7тис. грн.
Касові видатки за 12 місяців 2011 року складають 5992,7 тис. грн., що становить 94,63 % до плану на рік з врахуванням змін, з них:
видатки на оплату праці з нарахуванням 4558,3 тис. грн. – 76,0% до загальної суми видатків; 72 % до плану з урахуванням внесених змін;
на оплату енергоносіїв 440,3 тис.грн. – 7.4 % до загальної суми видатків; 7,0 % до плану з урахуванням внесених змін;
на медикаменти 416.4 тис.грн. – 7,0 % до загальної суми видатків; 6,6% до плану з урахуванням внесених змін;
інші видатки – 577,7 тис. грн. – 9,6 % до загальної суми видатків; 9,2 % до плану з урахуванням внесених змін;

Видатки спеціального фонду затверджено на 2011 рік з урахуванням змін в сумі – 187,7 тис. грн.
Касові видатки за 12 місяців 2011 року складають176,4 тис. грн. ,що становить 94 % до плану на рік з врахуванням змін.Аналіз проведення видатків по галузі « Охорона здоров»я » за 2011рік

КЕКВ
Затверджено на рік з врахуванням змін
Касові видатки за 2010 рік
% до затвердженого плану


Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд

1111
3591,0
3591,0

3340,1
3340,1

93,0
93,1


1120
1304,0

1304,0


1218,2
1218,2

93,4
93,5


1130
902,0
896,7
5,3
899,9
894,6
5,3
99,8
99,8
100

1131
328,2
322,9
5,3
328,0
322,7
5,3
99,9
99,9
100
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·171,1

171,1
93,8

93,8

2110
182,4

182,4
171,1

171,1


93,8

ВСЬОГО
6520,4
6332,7
187,7
6169,1
5992,7
176,4
94,6
94,6
94,0


КФКВ 080300 «Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік
та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік»
На утримання 13 амбулаторій затверджено видатки на 2011рік в сумі -4289,9 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 4395 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 4161,6 тис. грн. ,що становить 94,7 % до уточненого плану на рік , в т. ч.:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 3229,1 тис. грн. – 77,6 % до загальної суми видатків;
видатки на безкоштовне дитяче харчування 19,8 тис. грн. – 0,5 % до загальної суми видатків. видатки на медикаменти 305,0 тис. грн ., що складає 7,3 % до загальної суми видатків, з них на оплату пільгових рецептів 142,5 тис грн..
на оплату енергоносіїв 295,4 тис. грн. – 7,1 % до загальної суми видатків;
інші видатки – 312,3 тис. грн. – 7,5 % до загальної суми видатків.

По спеціальному фонду план на рік з урахуванням внесених змін – 3,0 тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 3,0 тис. грн. ,що становить 100 % до уточненого плану на рік .
Дебіторська та Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. відсутня.

КФКВ 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти»
На утримання 36 фельдшерсько-акушерських пунктів затверджено видатки на 2011рік в сумі -1532,9 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 1506,7тис. грн. Касові видатки проведені на суму 1408,0 тис. грн. ,що становить 93,4 % до уточненого плану на рік, в т. ч.:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 1101,7 тис. грн. – 78,2 % до загальної суми видатків .
видатки на медикаменти 111,5 тис.грн - 7,9 % до загальної суми видатків;
на оплату енергоносіїв 116,4 тис. грн. – 8,3 % до загальної суми видатків;
інші видатки – 78,3 тис. грн. – 5,6 % до загальної суми видатків.
По спеціальному фонду план на рік з урахуванням внесених змін – 2,3 тис. грн.. Касові видатки 2,3тис.грн..
Дебіторська та Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. відсутня.

КФКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я»
На зубопротезування пільгової категорії населення в 2011році затверджені видатки в сумі 66,4тис.грн.,план з врахуванням змін на 01.01.2012р.становить 66,4 тис. грн.. Касові видатки проведені в сумі 66,4 тис .грн. ,що становить 100,0 % до уточненого плану . На протязі року зубопротезовано 87 чоловік в середньому на 1 особу 762,98 грн. при плановому показнику 603,45 грн.

КФКВ 081004 "Централізовані бухгалтерії"
На утримання централізованої бухгалтерії затверджені видатки в загальній сумі 411,6тис.грн. з них по загальному фонду 229,2 тис. грн. ,спеціальному 182,4тис.грн.(капітальні видатки) . Касові видатки проведені в сумі 228,6 тис .грн. ,що становить 99,7 % до уточненого плану .
Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають в загальній сумі 150,0 тис. грн., або 65,6 відсотки від загальної суми видатків передбачених на рік.
Видатки на енергоносії та комунальні послуги використані в загальній сумі 23,7 тис. грн., або 10,4 відсотки від загальної суми видатків.
Дебіторська та Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. відсутня.
КФКВ 081005 "Групи централізованого господарського обслуговування"
На утримання групи централізованого господарського обслуговування
затверджені бюджетні призначення з врахуванням змін в загальній сумі 135,5 тис. грн. Касові видатки проведені в сумі 128,0 тис .грн. ,що становить 94,5 % до уточненого плану .
Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають в загальній сумі 77,4 тис. грн., або 60,5 відсотки від загальної суми видатків.
Видатки на енергоносії та комунальні послуги використані в загальній сумі 4,7тис. грн., або 3,6 відсотки від загальної суми видатків .
Дебіторська та Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. відсутня.
·
·КФК 090000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

По функціональній класифікації видатків кошти загального та спеціального фондів використані наступним чином:Найменування показника
Затверджено місцевими радами на рік з урахуванням внесених змін

Виконано

% виконання


Загальний фонд
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд

Пільги
2796,7
52,9
2713,7
52,9
97,0
100,0

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами
213,5

213,5

100,0


Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х років незастрахованим матерям
3710,4

3710,4

100,0


Одноразова допомога при народженні дитини
6636,7

6636,6

100,0


Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням
908,9

908,9

100,0


Допомога на дітей одиноким матерям
1723,3

1723,3

100,0


Тимчасова державна допомога дітям
138,5

138,5

100,0


Допомога при усиновленні дитини
55,3


55,3

100,0


Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
396,7

396,7

100,0


Субсидія населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП
350,2

343,3

98,0


Субсидія населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і крапленого газу
896,0

896,0

100,0


Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення
6,6

6,6

100,0


Інші видатки на соціальний захист населення
100,0

79,2

79,2


Допомога на догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу
6,1

5,9

96,7


Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
26,8

24,8

92,5


Утримання центрів, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
100,0

88,4

88,4


Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
14,0

14,0

100,0


Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
9,7

9,7

100,0


Соціальні програми і заходи державних органів у справах жінок і чоловіків
0,7

0,7

100,0


Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї
1,6

1,6

100,0


Заходи оздоровлення та відпочинку дітей
379,6

341,2

89,9


Територіальні центри і відділення соцдопомоги на дому
2559,2
88,2
2533,9
64,0
99,0
75,5

Виплата грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , інвалідам , дітям-інвалідам ,хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
65,4

51,5

78,7


Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
10,0

10,0

100,0


Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій
6,9

6,9

100,0


Державна соц. допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам
2521,8

2521,8

100,0


Компенсаційні виплати інвалідам на бензин , ремонт,техобслуговування автотранспорт та транспортне обслуговування
2,5

2,3

100,0


Разом
23637,1
141,1
23434,7
116,9
99,1

82,8


КФКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»
Затверджено на рік – 91,8 тис.грн. План з урахуванням внесених змін – 100,0 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 88,4 тис. грн. – 88,4 % до уточненого плану на рік, в т. ч.:
видатки на заробітну плату з нарахуваннями 59,5 тис. грн. – 67,3 % до загальної суми видатків;
на оплату енергоносіїв 14,1 тис. грн. – 16,0% до загальної суми видатків;
інші видатки – 14,8 тис. грн. – 16,7% до загальної суми видатків.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.

КФКВ 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді»
Затверджено на рік – 14,0 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 14,0 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 14,0 тис. грн. – 100% до уточненого плану на рік на проведення заходів.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.

КФКВ 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді»
Затверджено на рік -9,7 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 9,7 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 9,7 тис. грн. – 100% до уточненого плану на рік на проведення заходів.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.


КФКВ 091104 «Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
Затверджено на рік -0,7 тис.грн. План з урахуванням внесених змін – 0,7 тис.грн. Касові видатки проведені на суму 0,7 тис. грн. – 100% до уточненого плану на рік на проведення заходів.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.


КФКВ 091107 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї»
Затверджено на рік -1,6 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 1,6 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 1,6 тис. грн. – 100% до уточненого плану на рік на проведення заходів.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.


КФКВ 91108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Затверджено на рік -105 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 379,6 тис. грн., в т. ч. за рахунок трансфертів з державного бюджету -25,9 тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 341,2 тис.грн., в т. ч. за рахунок трансфертів з державного бюджету -25,2 тис. грн – 89,9% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
видатки на продукти харчування – 190,0 тис. грн. – 55,7 % до загальної суми видатків;
видатки на придбання путівок для оздоровлення дітей – 98,5 тис. грн.. – 28,9% до загальної суми видатків;
інші видатки – 52,7 тис.грн. – 15,4% до загальної суми видатків.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. та на 01.01.2012р. відсутня.


КФКВ 091204 «Територіальні центри і відділення
соціальної допомоги на дому»

По територіальному центру першочергово на рік передбачено видатки в загальній сумі 2387,8 тис. грн., в т. ч по загальному фонду – 2342,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 44,9 тис. грн.
План з урахуванням внесених змін по загальному фонду становить 2559,2 тис. грн., по спеціальному (кошторисні призначення) в сумі 88,2 тис. грн.
Касові видатки по загальному фонду складають 2533,9 тис. грн., або 99,0 % до уточнених планових призначень: в тому числі з них - на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 2447,5 тис.грн., або 96,6 % загальної суми витрат та по енергоносіях і комунальних послугах в сумі 33,6 тис.грн., або 1,3% загальної суми; по спеціального фонду складають всього в сумі 64,0 тис. грн., або 72% до кошторисних призначень на рік: в тому числі з них - на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 38,1 тис.грн., або 59,5 % загальної суми витрат .

Аналіз
виконання видаткової частини бюджету


КЕКВ
Затверджено місцевими радами
Затверджено зурахуванням внесених змін
(кошторисні призначення)

Касові видатки
Відхилення (+/-) уточненого плану до затвердженого
Відношення касових видатків до плану з урахуванням внесених змін


всього
Загальний
фонд
Спеціал.
фонд
всього
Загальний
фонд
Спеціал.
фонд
всього
Загальний
фонд
Спеціал.
фонд
Загальний
фонд
Спеціал.
фонд
Загальний
фонд
Спеціал.
фонд

1110
1691,5
1660,8
30,7
1838,1
1807,4
30,7
182
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
9,3
9,3

0,1
-0,5
94,9


1164
22,9
22,3
0,6
23,2
23,2

22,8
22,8

0,9
-0,6
98,3


1165
0,4
0,4

0,9
0,9

0,9
0,9

0,5

100


1166
8,0
8,0

6,5
6,5
-1,5
20003,0

3,0
3,0

3,0

3,0

100

21103,0

3,0
3,0

3,0

3,0

100

Разом
2387,8
2342,9
44,9
2647,4
2559,2
88,2
2597,9
2533,9
64,0
216,3
43,3
99,0
72,6

На протязі року планові призначення загального фонду уточнювалися за рахунок направлення коштів вільного залишку на початок року районного бюджету та за рахунок дотації з державного бюджету першочергово для забезпечення в повному обсязі видатків на заробітну плату працівників територіального центру в зв»язку з підвищенням розмірів посадових окладів, що в свою чергу пов”язано із підвищенням розміру мінімальної зарплати та тарифного розряду, для надання матеріальної допомоги на оздоровлення, придбання предметів і матеріалів.
Всі фактичні видатки проведені виходячи з потреби та в межах затверджених кошторисних призначень.
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.


КФКВ 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Затверджено на рік -65,4 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 65,4 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 51,5 тис. грн. – 78,7% до уточненого плану на.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. відсутня.


КФКВ 091207 «Пільги, що надаються населенню(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»
У 2011 році видатки проведені по КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню» на суму 13,9 тис.грн. в т.ч. на оплату електроенергії – 2,2 тис.грн., на оплату природного газу – 11,7 тис.грн. Кількість населення, що користуються пільгами на початок року становила 28 чол. і протягом року не змінювалась. Заборгованість станом на 01.01.2012 р. відсутня.(розшифровка додається)

КФКВ 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів»
Видатки по даній функції проводяться згідно затверджених відповідних районних програм. Детальна розшифровка видатків надана окремим додатком за КФКВ 091209 КЕКВ 1310, котрий додається до звіту.

КФКВ 090300 «Допомога сім’ям з дітьми»,
КФКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям»,
КФКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям»
та КФКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам»


План з урахуванням внесених змін
Профінансовано з початку року
Заборгованість на 01.01.2012 р.

КФК
Всього
КЕК 1134
КЕК 1343
Всього
КЕК 1134
КЕК 1343
Всього
КЕК 1134
КЕК 1343

090302
213,5
0,0
213,5
213,5
0,0
213,5
0,0
0,0
0,0

090303
3710,4
0,2
3710,2
3710,4
0,2
3710,2
0,0
0,0
0,0

090304
6636,7
0,0
6636,7
6636,6
0,0
6636,6
0,0
0,0
0,0

090305
908,
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Всього
16305,1
21,1
16284,0
16305,0
21,1
16283,9
0,0
0,0
0,0


Станом на 01.01.2012р. перед управлінням праці та соціального захисту населення по допомогах сім’ям з дітьми, державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім’ям та державній соціальній допомозі інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам кредиторська заборгованість відсутня.

КФКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення »
Використання коштів по функції розшифровано в окремому додатку до звіту.
Додаток додається .
КФКВ 090413 «Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу»
Передбачено 6,1 тис.грн., касові видатки за 2011 рік 5,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

КФК 100202 „Водопровідно-каналізаційне господарство”
Затверджена сума бюджетних призначень на рік з урахуванням внесених змін становить 34,2 тис. грн., в тому числі 4,2 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду, 30,0 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду. Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін на звітну дату становить 49,2 тис. грн., а саме за рахунок загального фонду в сумі 4,2 тис. грн.; за рахунок спеціального фонду в сумі 45,0 тис. грн.
Виконання з початку року склало 49,1 тис. грн. всього, або 99,9% від загальної суми, в тому числі виконання загального фонду становить 4,2 тис. грн., або 100%, спеціального фонду в сумі 44,9 грн. грн., або 99,9 %. (детальна розшифровка видатків додається).

КФК 100203 “Благоустрій міст, сіл, селищ“
Затверджена сума бюджетних призначень на рік з урахуванням внесених змін становить 1085,5 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів загального фонду 515,2 тис.грн., за рахунок коштів спеціального фонду 570,3 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін на звітну дату становлять 1362,6 тис. грн., а саме за рахунок загального фонду в сумі 515,2 тис. грн.; за рахунок спеціального фонду в сумі 847,4 тис. грн. в т.ч. бюджет розвитку - 570,3 тис.грн.
Виконання з початку року склало 1135,2 тис. грн. всього, або 83,3% від загальної суми, в тому числі виконання загального фонду становить 464,3 тис. грн. або 90,1%, спеціального фонду в сумі 670,9 тис. грн. або 79,2%, в т.ч. поточні видатки - 242,4 тис.грн., капітальні видатки - 428,5 тис.грн.. в т.ч. бюджет розвитку - 428,5 тис.грн.
Кошти бюджету розвитку направлені на:
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення по 5 сільських радах на суму 33,6 тис.грн. ( В.Самбірська – 9,9 тис.грн., Кузьківська – 18,3 тис.грн., Мельнянська – 1,8 тис.грн., Пекарівська – 0,9 тис.грн., Тернівська – 2,7 тис.грн.)
- проведення капітального ремонту вуличного освітлення по 13 сільських радах на суму 318,6 тис.грн. ( В’язівська – 9,9 тис.грн., Гружчанська – 34,3 тис.грн., Жовтневська – 4,7 тис.грн., Землянська – 19,9 тис.грн., Козацька – 35,5 тис.грн., Малосамбірська – 56,3 тис.грн., Мельнянська - 28,2 тис.грн., Пекарівська – 3 тис.грн., Попівська – 61,7 тис.грн., Присеймівська – 26,6 тис.грн., Хижківська – 11,8 тис.грн., Шаповалівська – 18,7 тис.грн., Шпотівська – 8,0 тис.грн.);
- проведення капітального ремонту меморіального комплексу в с. Шевченкове на суму 50,8 тис.грн.
- придбання 6 мотокос на суму 19,3 тис.грн.;
- придбання воріт для кладовища с.Дубов’язівка на суму 6,2 тис.грн.;
(детальна розшифровка видатків додається).


КФКВ 110000 «Культура і мистецтво»
По галузі культура “Культура” на 2011 рік затверджено бюджетом всього: 3926,6 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 3576,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 350,6 тис. грн. Станом на 01.01.2012р. затверджено з урахуванням внесених змін по галузі – 4605,6тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 3852,3тис.грн., по спеціальному фонду – 753,3 тис. грн. Уточнення проведено за рахунок вільних залишків та перерозподілу видатків.
Касові видатки за 2011рік складають всього 4363,7 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 3685,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 678,7 тис.грн., що становить всього 94,7%, в т.ч. по загальному фонду – 95,7%, по спеціальному фонду – 90,1% до плану з урахуванням змін.
Касові видатки за 2011рік складають по загальному фонду 3685,0 тис.грн., з них видатки по КЕКВ 1110 та 1120 – 3171,1 тис.грн. (86,1% до загальної суми видатків) по КЕКВ 1160 –215,9 тис.грн. (5,9% до загальної суми видатків).
Видатки по галузі «Культура та мистецтво» КФК 110000 включають в себе видатки на функції :
По КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» - затверджено усього на рік – 23,3 тис. грн., касові видатки – 17,6 тис. грн., що становить – 73,1 % до плану на рік з урахуванням внесених змін. Кредиторська заборгованість відсутня.
По КФК 110201 «Бібліотеки» - затверджено всього на рік з урахуванням внесених змін – 1454,6 тис. грн.., видатки загального фонду – 1423,7 тис. грн., видатки спеціального фонду – 30,9 тис. грн., касові видатки всього - 1380,4 тис. грн. – з них видатки загального фонду – 1352,5 тис. грн., спеціального фонду - 27,9 тис. грн., що становить 94,9 % до плану на рік з урахуванням внесених змін , в т.ч. – по загальному фонду - 95,0 % , по спеціальному фонду – 90,3 %.
Касові видатки по загальному фонду – 1352,5 тис. грн., з них видатки по КЕКВ 1110 та 1120 – 1206,4 тис. грн. (89,2 % до загальної суми видатків), по КЕКВ 1160 – 62,4 тис. грн. (4,6 % до загальної суми видатків). Кредиторська заборгованість відсутня.
По КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» - затверджено всього на рік з урахуванням внесених змін – 2996,8 тис. грн.., видатки загального фонду – 2274,3 тис. грн., видатки спеціального фонду – 722,5 тис. грн., касові видатки всього - 2835,5 тис. грн. – з них видатки загального фонду – 2184,7 тис. грн., спеціального фонду - 650,8 тис. грн., що становить 94,6 % до плану на рік з урахуванням внесених змін , в т.ч. – по загальному фонду - 96,1 % , по спеціальному фонду – 90,1 %.
Касові видатки за по загальному фонду 2184,7 тис. грн., з них видатки по КЕКВ 1110 та 1120 – 1874,1 тис. грн., (85,8 % до загальної суми видатків) по КЕКВ 1160 – 139,3 тис. грн. (6,4 % до загальної суми видатків). Кредиторська заборгованість відсутня.
По КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» затверджено всього на рік з урахуванням внесених змін – 131,1 тис. грн.., видатки загального фонду – 131,1 тис. грн., видатки спеціального фонду – не планувалися, касові видатки - 130,2 тис. грн., що становить 99,3 % до плану на рік з урахуванням внесених змін.
Касові видатки за по загальному фонду 130,2 тис. грн., з них видатки по КЕКВ 1110 та 1120 – 90,6 тис. грн. (69,6 1% до загальної суми видатків), по КЕКВ 1160 – 14,2 тис. грн. (10,9 % до загальної суми видатків). Кредиторська заборгованість відсутня.

Аналіз проведення видатків по галузі «Культура та мистецтво»
за 2011 рік
тис. грн.
КЕКВ
Затверджено на рік з врахуванням змін
Фактичні видатки за 12 місяців
% до затвердженого плану


Всього
Заг.фонд
Спец.фонд
Всього
Заг.фонд
Спец.фонд
Всього
Заг.фонд
Спец.фонд

1111
2426,2
2416,6
9,6
2335,3
2325,7
9,6
96,3
96,2
100,0

1120
883,0
879,5
3,5
848,8
845,
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Всього
4605,6
3852,3
753,3
4363,6
3685,0
678,6
94,7
95,7
90,1


Дебіторська та кредиторська заборгованість по галузі «Культура та мистецтво» станом на 01.01.2012 року відсутня.

КФКВ 120201 «Періодичні видання (газети та журнали)»

В районному бюджеті кошти на фінансування КФК 120201 не планувались. Проте рішенням 12 сесії районної ради 6 скликання від 18.11.2011 р було затверджено на КФК 120201 15,0 тис.грн з них:
фінансова підтримка редакції районної газети “Сільські горизонти” КЕКВ 1310 – 15,0 тис. грн;
фактично профінансовано 15,0 тис.грн.
Редакцією газети “Сільські горизонти” кошти використані на:
придбання паперу – 13,9 тис.грн.;
придбання матеріалів для друку( пластини,калька, ущільнювач тонера) – 1,1 тис. грн.;
Фінансування видатків по КФК 120201 проводидось у відповідності до Програми підтримки редакції газети «Сільські горизонти» на 2011 рік, затвердженої рішенням 47 сесії районної ради шостого скликання від 24.09.2010 року

.
КФКВ 130000 «Фізична культура і спорт»
При планових призначеннях на 2011рік 315,7 тис.грн.; плану з урахуванням змін –410,7 тис. грн. профінансовано установи і заходи по фізичній культурі і спорту в сумі 373,7 тис. грн., 91 % до уточненого плану , в т. числі :
КФКВ 130115 Центри «Спорт для всіх » та заходи з фізичної культури
Для реалізації програм «Розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011рр.»та «Розвитку футболу в районі» затверджено 43,5 тис.грн. ,план з врахуванням змін – 88,5 тис.грн. Касові видатки - 84,5 тис.грн , що становить 95,5 % до плану з урахуванням внесених змін .

КФКВ 130107 »Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ»
На утримання та навчально-тренувальну роботу на 2011 рік затверджено видатки в сумі 191,6 тис.грн., план з врахуванням змін 201,0 тис.грн.. Касові видатки 174,3 тис. грн., що становить 86,7 % до плану з урахуванням внесених змін ,з них:
- видатки на оплату праці з нарахуваннями - 156,0 тис. грн., що складає 89,5 % до загальної суми видатків
- комунальні послуги -2,5 тис.грн., що складає 1,4 % до загальної суми видатків
- інші видатки – 15,8 тис. грн., або 9,1 % до загальної суми видатків.

КФКВ 130202 »Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (які проводяться громадськими організаціями культурно-масового спрямування»
На виконання програми розвитку фізичної культури і спорту ВФСТ «Колос» затверджено 20,5 тис.грн. ,план з врахуванням змін – 59,9 тис. грн. Касові видатки - 53,8тис.грн , що становить 89,8% до плану з урахуванням внесених змін.

КФКВ 130204 »Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ВФСТ «Колос»)»
На видатки утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ВФСТ «Колос») ,які фінансуються по КЕКВ 1310 «Субсидії і поточні трансферти установам» затверджено 60,1 тис.грн. ,план з врахуванням змін – 61,2 тис.грн. Касові видатки - 61,1 тис.грн , що становить 99,8 % до плану з урахуванням внесених змін, з них відповідно плану використання : заробітна плата з нарахуваннями -51,8 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії -4,3 тис грн. ,інші видатки -5,0 тис.грн..


КФКВ 150101 «Капітальні вкладення» та
КФК 150115 «Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності»
По КФК 150101 в бюджеті передбачено в бюджеті 1044,9 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку 544,9 тис.грн, видатки розвитку за рахунок коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду обласного бюджету - 500,0 тис.грн.
Використання коштів спеціального фонду бюджету по КФК150101 становить 515,2 тис. грн, з них бюджет розвитку -420,7 тис.грн., видатки розвитку 94,5 тис.грн.
Детальні розшифровки в розрізі об’єктів капітального будівництва та реконструкції додані до звіту.

По КФК 150115 передбачено в бюджеті та фактично використано 269,3 тис.грн. на будівництво підвідних газопроводів до с. Дубинка Гружчанської сільської ради та с.Рокитне Салтиківської сільської ради Конотопського району.
До звіту додана детальна розшифровка з переліком об’єктів будівництва.

КФКВ 150122 «Інвестиційні проекти»
В бюджеті передбачено та фактично використано 640,0 тис.грн. В рамках реалізації в районі проекту DESPRO в чотирьох населених пунктах Красненської, Соснівської, Салтиківської сільських рад були побудовані та Жовтневської реконструйований вуличні водогони. На виконання робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів з районного бюджету було виділено сільським бюджетам 620,0 тис.грн. та 20,0 передано із загального фонду до бюджету розвитку по Соснівській сільській раді.
До звіту додана детальна розшифровка з переліком об’єктів будівництва.

КФКВ 160101 «Землеустрій»

Використання коштів по КФК 160101 за 2011 рік склало 183,3 тис.грн., при плані 195,5 тис.грн. Кошти використані на :
1.Оплату послуг з проведення експертизи нормативної грошової оцінки земельної ділянки в с. Попівка – 0,6 тис.грн.,
2. Оплатку робіт по кадастровій зйомці земельної ділянки по розробленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення кладовища в с.Заводи Соснівської сільської ради – 5,0 тис.грн.,
3.Оплата послуг з археологічної експертизи земельної ділянки під кладовище в с. Заводи – 1,1 тис.грн.
4.Оплату послуг за проектно-вишукувальні роботи по виготовленню технічної документації із землеустрою (уточнення грошової оцінки землі) згідно програм використання та охорони земель сільських рад - 176,6 тис.грн.
Детальна розшифровка в розрізі місцевих бюджетів додається.

КФКВ 170000 «Транспорт»
По КФК 170102 „Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян„ та по КФК 170302 „Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті” передбачено видатків з урахуванням внесених змін в сумі 408,4 тис. грн., фактично надано послуг в сумі 316,5 тис.грн., отримано коштів 375,4 тис.грн., профінансовано за звітний період 283,5 тис. грн., заборгованість станом на 01.01.2012р. складає 33 тис.грн.
По КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов»язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»
В бюджеті передбачено 163,5 тис.грн., фактично використано 108,8 тис.грн., в тому числі:
1. На придбання щебеню для поточного ремонту доріг (КЕКВ 1131) – 12,2 тис.грн.
2. Оплату послуг з поточного ремонту та грейдування доріг (КЕКВ 1134) – 36,3 тис.грн.
3.Оплата робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги – 60,3 тис.грн.
Детальна розшифровка в розрізі місцевих бюджетів додається.

КФКВ 180404 «Підтримка малого і середнього підприємництва»
Сума коштів , передбачених в бюджеті на здійснення заходів на реалізацію районної програми сприяння розвитку малого підприємництва на 2011 рік становить 6,0 тис. грн.
Фактично використано – 2,1 тис. грн. на відзначення дня підприємця та оплату послуг по виготовленню друкованого зображення рекламних постерів щодо проведення районного суничного фестивалю «Віншуємо суницю – першу ягоду –царицю». Детальна розшифровка додається.

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» та 240602 «Утилізація відходів»
По КФК 240601 передбачено в бюджеті 21,6 тис. грн., фактично використано 14,5 тис.грн. По КФК 240602 передбачено в бюджеті 92,8 тис.грн,фактично використано 2,9 тис.грн.
Крім того в бюджетах сільських та селищної рад у 2011 році планувались за рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища 73,5 тис.грн. , згідно угод, інші субвенції районному бюджету для районного консолідованого фонду охорони навколишнього природного середовища для проведення видатків з утилізації непридатних та заборонених для використання пестицидів, що знаходяться на території району. Кошти до районного бюджету були перераховані, проте в грудні повернуті до бюджетів сільських рад в зв»язку з неможливістю їх використання за призначеням, через відсутність на території України підприємств з переробки даних відходів.
Детальна розшифровка в розрізі місцевих бюджетів додається.

КТКВ 240900 «Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування»
Детальна розшифровка проведених видатків за КТКВ 240900 додається .

КФКВ 250000 «Видатки не віднесені до основних груп»
Загальний фонд

КФКВ
Найменування показника
Затверджено місцевими радами на рік з урахуванням внесених змін
Використано з початку року
% виконання

250102
Резервний фонд
24,8250203
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим ,місцевих рад та сільських ,селищних голів
168,9
161,5
95,6

250404
Інші видатки
4,8
3,0
62,5


Разом
198,5
164,5
82,9

250344
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
58,2
58,1
99,8

250302
Кошти , що передаються до районного бюджету
54,5
54,5
100,0

250311
Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету до селищних , сільських бюджетів
3803,7
3803,7
100,0

250315
Інші додаткові дотації
268,7
268,7
100,0

250323
Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності спільного користування
40,0
40,0
100,0

250352
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів , що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів
45,1


45,1
100,0


Разом
4468,7
4434,6
99,2

Використання коштів резервного фонду на протязі 2011 року не проводилося.

КФКВ 250404 «Інші видатки»
По даній функції розшифровка проведених видатків додається окремо


Енергоносії

Місцевими бюджетами Конотопського району на 2011 рік було передбачено забезпечення видатків для проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та інші види палива в повному обсязі на підставі діючих тарифів.
Розпорядниками коштів в 2011 році були укладені угоди по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів .
Розрахунки за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та інші види палива за 2011 рік були проведені в повному обсязі .
Заборгованість станом на 01.01.2011р. відсутня.
Зміни споживання енергоносіїв у 2011 році у порівнянні з 2010 роком :

КЕКВ
Фактичне споживання енергоносіїв у 2009 р. у фізичних обсягах

Фактичне споживання енергоносіїв у 2010 р. у фізичних обсягах

Фактичне споживання енергоносіїв у 2011 р. у фізичних обсягах

Відхилення (+), (-)
2011 р. у порівнянні з 2010 р.


КЕКВ 1161
0,025
0,018
0,025
+0,007


КЕКВ 1162
1,4
2,1
2,9
+0,7


КЕКВ 1163
1059,8
927,3
981,2
+53,9


КЕКВ 1164
511,4
557,7
560,4
+2,7По КЕКВ 1161 – збільшилось на 0,007 Гкал. в порівнняні до показника минулого року. Споживання теплопостачання збільшилось в порівнянні до 2010 р. в зв’язку з досить прохолодною погодою в жовтні-листопаді 2011 р. в порівнянні до досить високого температурного режиму жовтня-листопада 2010 р. Але споживання 2011 р. в порівнянні до 2009 р., є однаковим.
По КЕКВ 1162 – на 0,7 м3 збільшилось використання водовідведення та водопостачання, це пояснюється збільшенням кількості установ, що споживають воду (районний відділ охорони здоров’я, В.Самбірська школа ).
По КЕКВ 1163 – на 53,9 КВт. збільшилось використання електроенергії, це пояснюється збільшенням кількості установ, (районний відділ охорони здоров’я, Новомутинський сільський клуб та Новомутинський фельдшерський пункт – переїзд в інше приміщення ).
По КЕКВ 1164 збільшилось використання газу на 2,7 тис.м 3 в зв`язку із збільшенням кількості установ, що
·опалюються природним газом, (районний відділ охорони здоров’я).

Аналіз стану розрахунків бюджетних установ свідчить, що дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2012р. відсутня.
В порівнянні з показником на 01.01.2011 року дебіторська заборгованість зменшилась на 3,2 тис.грн., а порівнянні з показником на 01.12.2011 року дана заборгованість зменшилась на 0,8тис.грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2012р. становить 924,7 тис.грн. Це заборгованість Державного бюджету (таблиця 1).
Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 року становить 475,0тис.грн. Це заборгованість Державного бюджету, що виникла у листопаді 2011 року і буде погашена після надходження субвенції з Державного бюджету (таблиця 2).
В порівнянні з показником на 01.01.2011р. кредиторська заборгованість збільшилась на 781,0 тис.грн., а в порівнянні з показником на 01.12.2011 року дана заборгованість зменшилась на 326,7 тис. грн.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2012 року відсутня.
В порівнянні з показниками на 01.01.2011 року та 01.12.2011 року дана заборгованість не змінилась.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2012 року відсутня.
Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 року відсутня.
В порівнянні з показником на 01.01.2011 року кредиторська заборгованість зменшилась на 222,5 тис.грн., а в порівнянні з показником на 01.12.2011 року дана заборгованість зменшилась на 7,5 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за окремими програмами по загальному фонду станом на 01.01.2012 року становить 15,0 тис.грн., а саме по КФК 250911 КЕКВ 4113. Це заборгованість індивідуальних сільських забудовників перед бюджетами Конотопського району за отриманий кредит.
В порівнянні з показником на 01.01.2011 року дана заборгованість зменшилась на 0,5 тис.грн., а в порівнянні з показником на 01.12.2011 року дана заборгованість не змінилась.
Кредиторська заборгованість за окремими програмами по загальному фонду станом на 01.01.2012 року становить 71,0 тис.грн., а саме по КФК 250911 КЕКВ 4113. Це заборгованість перед бюджетами Конотопського району по наданих кредитах індивідуальним сільським забудовникам, з яких надавались кредити.
В порівнянні з показниками на 01.01.2011 року та 01.12.2011 року дана заборгованість не змінилась.
У ф. 7.1 „Інформація про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами” станом на 01.01.2012 року у дебіторській заборгованості по КФК 250911 КЕКВ 4113 відображено 31,4 тис.грн. заборгованості за кредитами, отриманими індивідуальними сільськими забудовниками із спеціального фонду.
В порівнянні з показником на 01.01.2011 року дана заборгованість зменшилась на 8,1тис.грн., а в порівнянні з показником на 01.12.2011 року дана заборгованість не змінилась.
Кредиторська заборгованість за окремими програмами по спеціальному фонду станом на 01.01.2012 року відсутня.
В порівнянні з показниками на 01.01.2011 року та 01.12.2011 року дана заборгованість не змінилась.

Фінансування

Затверджено місцевими радами на 2011 рік з урахуванням внесених змін одержання короткотермінових позичок в сумі 5393,1 тис.грн. та повернення – в сумі 5393,1 тис.грн.
Протягом 2011 року по Конотопському району було одержано короткострокових позичок в сумі 50,3 тис. грн., які станом на 01.01.2012 року повернуто в повному обсязі. З них:
сільськими радами – одержано 50,3 тис.грн., повернуто – 50,3 тис. грн.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів Конотопського району станом на 01.01.2012 року по загальному фонду становлять 4406,9 тис.грн. З них:
на рахунку районного бюджету – 2490,2 тис.грн.; на рахунку селищного бюджету – 63,9 тис.грн.; на рахунках сільських бюджетів – 1852,8 тис.грн.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів Конотопського району станом на 01.01.2012 року по спецфонду становлять – 943,7 тис.грн., в т.ч. залишки на котлових рахунках місцевих бюджетів – 681,2 тис.грн., власні залишки на рахунках бюджетних установ – 262,5 тис. грн. З них:
на рахунках райбюджету – 124,9 тис.грн., в т.ч. на котлових рахунках – 8,9 тис.грн., власні залишки 116,0 тис. грн.;
на рахунках селищного бюджету – 102,9 тис.грн., в т.ч. на котлових рахунках – 86,6тис.грн., власні залишки 16,3 тис.грн.;
на рахунках сільських бюджетів – 715,9 тис.грн., в т.ч. на котлових рахунках – 585,7тис.грн., власні залишки – 130,2 тис.грн.
Протягом 2011 року тимчасово вільні кошти районного бюджету на депозитних рахунках в установах банків фінансовим управлінням не розміщувались.
Залишки коштів по банку «Україна» по розпорядникам коштів станом на 01.01.2012 року немає.
Районний , 1 селищний та 12 сільських бюджетів затверджені в 2011 році з профіцитом по загальному та дефіцитом по спеціальному фондах в сумі 1641,4 тис.грн., в тому числі районний бюджет в суми 836,1 тис.грн., селищний бюджет в сумі 410,3 тис.грн., сільські бюджети в сумі 395,0 тис.грню, джерелом покриття , якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального ).
Станом на 01.01.2012 року затверджено місцевими радами Конотопського району дефіцит по загальному фонду в сумі 916,7 тис.грн.(в тому числі по районному бюджету в сумі 463,9 тис.грн.,сільських бюджетах в сумі 786,0 тис.грн., профіцит по селищному бюджету в сумі 333,2 тис.грн.) , джерелами покриття якого визначено : спрямування вільного залишку коштів місцевих бюджетів в сумі 4483,6тис.грн. (в тому числі по районному бюджету в сумі 2758,8 тис.грн.,сільських бюджетах в сумі 1644,8 тис.грн., по селищному бюджету в сумі 80,0 тис.грн.) на збільшення бюджетних призначень та передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) в сумі 3566,9 тис.грн. (в тому числі по районному бюджету в сумі 2294,9 тис.грн.,сільських бюджетах в сумі 858,8 тис.грн., по селищному бюджету в сумі 413,2 тис.грн.) ; дефіцит по спеціальному фонду в сумі 3773,8 тис.грн. , джерелами покриття , якого визначено : спрямування вільного залишку коштів місцевих бюджетів в сумі 206,9 тис.грн. (в тому числі по сільських бюджетах в сумі 169,9 тис.грн., по селищному бюджету в сумі 37,0 тис.грн.) на збільшення бюджетних призначень та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду ) в сумі 3566,9 тис.грн. (в тому числі по районному бюджету в сумі 2294,9 тис.грн.,сільських бюджетах в сумі 858,8 тис.грн., по селищному бюджету в сумі 413,2 тис.грн.)

Кредитування
Станом на 01.01.2012 року по загальному фонду кредиторська заборгованість по КФК 250911 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам» становить 71,0 тис.грн. В порівнянні з показником на 01.01.2010 року дана заборгованість не змінилась.
По КФК 250911 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам» кошти заплановано в сумі 8,6 тис. грн., а саме в спеціальному фонді районного бюджету заплановані кошти на надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам по програмі «Власний дім» за рахунок повернення наданих кредитів у минулих роках . Фактично фінансування з районного бюджету не було .
В загальному фонді бюджету кошти на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам у 2011 році не передбачались.
По КФК 250912 «Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників» по спеціальному фонду було повернуто кредити в загальній сумі 8,6 тис. грн, з них 8,6 тис. грн. до районного бюджету.
Залишок повернутих кредитів, який знаходиться на рахунках бюджетних установ станом на 01.01.2012 року становить 24,6 тис. грн. В порівнянні з показником на 01.01.2011 року залишок повернутих кредитів зріс на 8,6 тис. грн.


Міжбюджетні трансферти
На надання субсидій населенню передбачено в бюджеті з урахуванням внесених змін – 1246,2 тис. грн., виконано за січень-грудень 1239,3 тис. грн. Нараховано субсидій з початку року 1158,3 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. – 403,9 тис. грн., дебіторська - 0 грн.
На надання пільг населенню передбачено з урахуванням внесених змін в бюджеті 3177 тис .грн., виконано за січень-грудень 3062,1 тис. грн. Нараховано пільг з початку року 3301,7 тис. грн., дебіторська заборгованість станом на 01.01.2012р. відсутня., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 р. – 520,8 тис .грн.
Всі кошти субвенцій по пільгам та субсидіям були використані за цільовим призначенням і до Державного бюджету невикористані кошти не повертались. Заборгованість по пільгам і субсидіям на кінець року виникла по причині відсутності фінансування з Державного бюджету і буде погашена протягом 2012 року.


Мережа, штати та контингент бюджетних установ

КФКВ «Державне управління»
По органах місцевого самоврядування фактична чисельність штатних одиниць на початок 2011 року становить 170,0 штатних одиниць, де з них:
по районній раді – 13,0 штатних одиниць;
по селищній раді – 9,5 штатних одиниць;
по сільських радах – 147,5 штатних одиниць.
Фактична чисельність штатних одиниць на кінець 2011 року по органах місцевого самоврядування становить 171,0 штатних одиниць, де з них:
- по районній раді – 14 штатних одиниць;
- по селищній раді – 8,5 штатних одиниць;
- по сільських радах – 148,5 штатних одиниць,

що в цілому більше на 1,0 шт. од. в порівнянні з фактично зайнятими шт. од. на початок року, що пояснюється – зменшенням по селищній раді на 1,0 шт.од. в зв»язку з виведенням посади опалювача та збільшенням на 2,0 шт. од. в зв»язку з заповненням вакантних посад згідно затверджених штатних розписів - 1 шт.од. посади секретаря-друкарки по районній раді та 1 шт.од. по сільських радах (по 0,5 шт.од в 2-х сільських радах посад спеціалістів-землевпорядників). Штатні розписи селищної та сільських рад затверджені в межах типових штатів згідно ПКМУ від 03.12.97 № 1349. На звітний період вакантні посади по органах місцевого самоврядування району відсутні.
Середньорічна кількість штатних одиниць за звітний рік в розрізі окремих бюджетів розрахована, як середньохронологічна по звітних даних кварталів звітного року, оскільки фактична наявність штатних одиниць опалювачів (11,25 шт.од.) по сільських радах відображається тільки в опалювальний сезон року і становить 164,0 шт.од..

КФКВ060000
«Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави»
На початок 2011 року по КФКВ 060702 «Місцева пожежна охорона» яка утримується за рахунок місцевого бюджету фактична чисельність працюючих становила 7,25 шт. одиниць . Фактична чисельність працюючих станом 01.01.2012р. становить 7,25,шт.. одиниць з них 4,25 штатні одиниці утримуються за рахунок загального фонду.КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»

КЕКВ
План на рік з урахуванням змін
Касові видатки

Фактичні видаткиЗагальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

1110
932591
45580
978171
931072
45580
976652
931072
45580
976652

1120
338333
16546
354879
334239
16546
350785
334239
16546
350785

1130
283166
113686
396852
273440
102095
375535
273536
100966
374502

1131
70932
3496
74428
69240
3495
72735
67344
3495
70839

1132
1500

1500
1200

1200
1130

1130

1133
200404
110190
310594
194740
98600
293340
196802
97471
294273

1134
10330

10330
8260

8260
8260

8260

1140
3274

3274
3246

3246
3247

3247

1160
197347
0
197347
194748
0
194748
204373
0
204373

1162
250

250
88

88
88

88

1163
51276

51276
50292

50292
50292

50292

1164
120599

120599
119384

119384
119384

119384

1165
8316

8316
8144

8144
8144

8144

1166
16906

16906
16840

16840
26465

26465

2000
0
21579
21579
0
13709
13709
0
13709
13709

2110

21579
21579

13709
13709

13709
13709

2133


0


0


0

Всього
1754711
197391
1952102
1736745
177930
1914675
1746467
176801
1923268


З початку року функціонувало 5 дитячих дошкільних закладів, з жовтня місяця дошкільний заклад Бочечківської сільської ради закрито, на кінець року закладів налічувалось 4. В зв”язку з цим змінилась кількість груп.
Середньорічна кількість груп становить:
(11 гр. х 9 міс.) + (9 гр. х 3 міс.) : 12міс = 11 гр.
Протягом року змінювалась і кількість дітей, з початку року - 172, на кінець року – 152.
Середньорічна кількість дітей становить:
((172 х 2 міс.)+ (180 х 4 міс.) +(176 х 1 міс.)+(177 х 1міс.)+(182 х 1міс.)+(153 х 1міс.)+ (152 х 2 міс.)): 12 міс. = 171 діт.
в тому числі всі діти в 9-10,5 годинних групах.

Кількість дітей ясельного віку протягом року змінювалась, з початку року - 28, на кінець року – 22.
Середньорічна кількість дітей становить:
((28 діт. х 6 міс.)+(27 діт. х 3 міс.)+ (21 діт. х 2 міс.)+ (22 діт. х 1 міс.)):12 міс. = 26діт.

Кількість дітей у віці 5 років протягом року змінювалась, на початок року - 51, на кінець року – 43.
Середньорічна кількість дітей становить:
((51 діт. х 6 міс.)+(50 діт. х 1 міс.)+ (52 діт. х 1 міс.)+ (53 діт. х 1 міс.)+ (44 діт. х 1 міс.)+(43 діт. х 2 міс.)):12 міс. = 49діт.

Кількість дітей у віці 6 років протягом року змінювалась, на початок року - 38, на кінець року – 31.
Середньорічна кількість дітей становить:
((38 діт. х 4 міс.)+(39 діт. х 2 міс.)+ (40 діт. х 3 міс.)+ (32 діт. х 1 міс.)+ (31 діт. х 2 міс.)):12 міс. = 37діт.


Кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться під опікою на протязі року не змінювалась.
Кількість дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей на протязі року не змінювалась.
Всі батьки цих дітей звільнені від батьківської плати.
Відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів становлять 38817 тис. діто-днів. (171 діт.х 227дн.).
Вартість 1-го дітодня харчування становить:
річний план: 8,00 грн., в т. ч.: 5,16 грн. (200404грн. : 38817д-дн.) за рахунок загального фонду та 2,84 грн. (110190грн. : 38817д-дн.) за рахунок спеціального фонду;
виконано за рік: 7,58 грн., в т. ч.: 5,07 грн. – 66,9% (196802грн. : 38817д-дн.) за рахунок загального фонду та 2,51 грн. -33,1% (97471грн. : 38817д-дн.) за рахунок спеціального фонду.
Співвідношення надходження батьківської плати та бюджетних коштів не витримується за рахунок того, що по селищу міського типу співвідношення становить 50:50 та за рахунок дітей, звільнених від батьківської плати.
У зв”язку з введенням в дію з 01.01.2011 року нових типових штатів згідно Наказу від 04.11.2010 №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» кількість штатних одиниць на початок року зменшилась на 0,4 шт. од. в порівнянні з даними на кінець року в т. ч.:
кількість ставок вихователів та музичних керівників на початок року становить 19,09 шт. од., у порівнянні з даними на кінець року зменшилась на 0,15 шт. од. по дошкільному закладу Дубов”язівської сільської ради.
кількість штатних одиниць робітників на початок року становить 30,55 шт. од., у порівнянні з даними на кінець року зменшилась на 0,25 шт. од. по дошкільному закладу Дубов”язівської сільської ради.
У зв”язку з закриттям дошкільного закладу Бочечківської с/ради з жовтня, введенням 0,5 шт. од. медичної сестри з листопада по дошкільному закладу Попівської с/ради та у зв”язку з вивільненням на літній період сезонних опалювачів кількість ставок вихователів, музичних керівників, штатних одиниць за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників, штатних одиниць спеціалістів та робітників протягом року змінюється.

Середньорічна кількість вихователів та музичних керівників становить:
((19,09 ст. х 9 міс.)+ (16,59 ст. х 3 міс.)) : 12 міс. = 18,47 ст.

Кількість штатних одиниць за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників на початок року становила 5, на кінець року 4.
Середньорічна кількість становить:
((5 ст. х 9 міс.)+ (4 ст. х 3 міс.)) : 12 міс. = 4,75 ст.


Кількість штатних одиниць спеціалістів на початок року становила 6, на кінець року 5.
Середньорічна кількість становить:
((6,0 шт. од. х 9 міс.)+ (4,5 шт. од. х 1 міс.)+ (5,0 шт. од. х 2 міс.)) : 12 міс. = 5,7 шт. од.

Середньорічна кількість робітників становить:
(( 30,55 шт. од. х 3,5 міс.) + ( 25,55 шт. од. х 5,5 міс.) +(19,55 шт. од.х 0,5 міс.) +(23,55 шт. од.х 2,5 міс.)):12 міс = 26,34 шт. од.

Протягом року змінюється і чисельність педагогічних працівників, яким встановлено законодавством право на пільги щодо безплатного користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм, на початок року – 26, на кінець року – 22.
Середньорічна кількість становить:
((25 о. х 9 міс.)+ ( 26 о. х 3 міс.)) : 12 міс. = 25 о.

До строки „Доплати обов”язкового характеру” включена доплата за роботу в нічний час.
До строки „Інші види заробітної плати” включена індексація грошових доходів громадян.


КФКВ 070201 « Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
Кількість загальноосвітніх закладів на кінець року зменшилась і становить 30 закладів.
Кількість учнів на кінець року зменшилася у зв”язку з початком нового навчального року:


Класи
Учні
Середня наповнюваність класуНа початок року
На кінець року
+
-

середньорічна
На початок року
На кінець року
+
-

середньорічна


1-4 класи
58
65
+7
60
650
602
-48
634
10,57

5-9 класи
120
109
-11
116
1239
1112
-127
1197
10,32

10-11 класи
33
37
+4
34
330
357
+27
339
9,97

ВСЬОГО
211
211
0
210
2219
2071
-148
2170
10,33

Середньорічна кількість учнів становить:
(2219 уч. х 8 + 2071 уч. x4):12 = 2170 уч.
в т. ч.:
Середньорічна кількість учнів в 1-4 класах становить:
(650 уч. х 8 + 602уч. x4):12 = 634уч.
Середньорічна кількість учнів в 5-9 класах становить:
(1239 уч. х 8 + 1112 уч. x4):12 = 1197уч.

Середньорічна кількість учнів в 10-12 класах становить:
(330 уч. х 8 + 357уч. x4):12 = 339 уч.

Середньорічна кількість 1-4 класів становить:
(58кл.x 8 + 65кл.x4): 12 = 60 кл.
Середньорічна кількість 5-9 класів становить:
(120 кл.x 8 + 109кл.x4): 12 = 116 кл.
Середньорічна кількість 10-12 класів становить:
(33кл.x 8 + 37кл.x4): 12 = 34 кл.

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на протязі року збільшилась
Середньорічна кількість дітей становить:
(45 діт.х 8 + 50 діт.х 4) : 12 = 47 діт.
в т. ч.:
Середньорічна кількість дітей-сиріт в 1-4 класах становить:
(15 діт.х 8 + 14 діт.х 4) : 12 = 15 діт.

Кількість дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей на протязі року змінилась.
Середньорічна кількість дітей становить:
(290 дит.х 8 + 252 діт.х 4) : 12 = 277 діт.
в т ч.:
Середньорічна кількість дітей в 1-4 класах становить:
(64 діт.х 8 + 85 діт.х 4) : 12 = 71 діт.

Кількість дітей-інвалідів на протязі року змінилася і становить:
Середньорічна кількість дітей- інвалідів становить:
(39діт.х 8 + 34 дит.х 4) :12 = 37 діт.
в т. ч. :
Середньорічна кількість дітей в 1-4 класах становить:
(4діт.х 8 + 5 діт.х 4) :12 = 4 діт.

Кількість учнів, що навчаються за індивідуальною формою навчання, протягом року змінилась:
Середньорічна кількість учнів становить:
(278 х8+ 178 х 4):12 = 245 уч.
Кількість дітей дошкільного віку в школах - дитячих садках та дошкільних групах при школах на протязі року змінилась.
Середньорічна кількість дітей становить:
((351 діт.х 6міс.)+(258 діт.х 2міс.)+(354 діт.х 1міс.)+(436 х 3 ):12= 357 діт.
Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку :
357 діт. х 160 дн. = 57120 дітоднів.
Видатки на харчування дітей дошкільного віку становлять 325367 грн., вартість 1 дітодня 5,70 грн (70%) за рахунок бюджетних коштів ( 325367 : 160 дн. : 357 діт.).
Видатки на харчування дітей дошкільного віку за рахунок батьківської плати становлять 139944 грн., вартість 1 дітодня харчування 2,45 грн.- 30% до загальної вартості ( 139944 : 160 дн. : 357 діт.)
Середньорічна чисельність дітей, які одержують безкоштовне харчування відповідно до Постанови КМУ від 19.06.2002р. № 856 (включаючи учнів 1-4 класів) становить 47 учнів. Це діти-сироти та діти, які залишились без батьківського піклування і проживають в сім'ях опікунів. Чисельність дітей на протязі року змінилась.
Середньорічна кількість дітей становить:
(45 діт.х 8 + 50 діт.х 4) : 12 = 47 діт.

Діто-дні харчування учнів, які одержуватимуть безкоштовне харчування:
47 діт. х 156 дн.= 7332 діто-днів.
Видатки на харчування вихованців ЗОШ згідно постанови КМУ 19.06.2002р. № 856 становить 43992 грн., вартість одного дня - 6 грн. (43992 грн. : 156 дн. : 47уч.).

Безкоштовне харчування отримують всі учні 1-4 класів (за винятком тих, хто забезпечувався харчуванням відповідно до Постанови КМУ від 19.06.2002 № 856).
Середньорічна кількість учнів 1-4 класів (за винятком тих, хто забезпечувався харчуванням відповідно до Постанови КМУ від 19.06.2002 № 856) становить:
(635 уч. х 8 + 588 уч. х 4) : 12 = 619 учні.

Діто-дні харчування учнів 1-4 класів (за винятком тих, хто забезпечувався харчуванням відповідно до Постанови КМУ від 19.06.2002 № 856) :
619 уч. х 150 дн. = 92850 діто-днів.
Видатки на харчування учнів початкових класів 464250 грн., вартість 1 діто-дня становить 5,00 грн. (464250:150 дн.: 619).

Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на протязі року не змінилась


Кількість педагогічних ставок на кінець року зменшилася у зв”язку з тим, що з початком нового навчального року зменшилася кількість класів.
Середньорічна кількість педагогічних ставок становить:
(458,37 ст. х 8 + 417,31х 4) :12 = 444,68 ст.
Кількість ставок вихователів в школах - садах, дошкільних групах при ЗОШ протягом року збільшилась у зв”язку із перепрофілюванням навчальних закладів, відкриттям додаткових груп та збільшенням режиму роботи дошкільних груп.
Середньорічна чисельність вихователів становить:
(41,04 шт.од.х 8міс)+( 48,57 шт.од х 4міс.):12міс.= 43,55 шт.од.
Кількість штатних одиниць за оплатою праці віднесених до педагогічних по загальноосвітніх закладах району на протязі року збільшилась.
Середньорічна чисельність віднесених до педагогічних працівників становить:
((74,5 шт.од.х 8 міс.)+(76 шт.од.х 4міс.)):12міс.= 75 шт.од.

Кількість штатних одиниць спеціалістів по загальноосвітніх закладах району на протязі року збільшилась.
((22,5 шт.од.х8 міс.)+(24 шт.од.х 4 міс.)):12=23 шт.од.

Кількість штатних одиниць робітників на початок року збільшилась на 1 шт. од. в порівнянні з даними на кінець року у зв»язку з тим що згідно розпорядження голови РДА від 24.12.2010р. №622 «Про зміни в штатному розписі відділу освіти» введено 1,0 шт. од. водія по Шевченківському НВК у зв»язку з придбанням шкільного автобуса.

Кількість штатних одиниць робітників на протязі року змінювалась у зв”язку з вивільненням сезонних кочегарів на літній період та скороченням штатних одиниць робітників у зв”язку із закриттям двох навчальних закдадів із 1 вересня 2011 р.

Середньорічна чисельність робітників становить:
(256,75шт.од.х 3,5міс.)+(170,5шт.од.х 4,5міс.)+(171 шт.од.х1міс.)+(177,25 шт.од.х 0,5 міс.)+(237,75шт.од.х 1,5 міс.)+(236,75 шт.од. х 1 міс.) :12 міс. = 209,91 шт. од.

Чисельність педагогічних працівників, яким встановлено законодавством право на пільги щодо безплатного користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм на протязі року змінилась:
Середньорічна кількість становить:
(545чол. х 8 + 515чол. х 4) :12 = 535 чол.

Сума допомоги на оздоровлення педагогічного персоналу більша, ніж середньорічний схемний посадовий оклад так є фізичні особи, що працюють не на повні ставки, а допомога на оздоровлення нараховувалась в розмірі місячного посадового окладу (ставки з/плати) згідно ст. 57 ЗУ „Про освіту”.
У категорію 560 „Доплати обов”язкового характеру” включено доплату за роботу в нічний час, за ненормований робочий день, за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт, за завідування кабінетами, за роботу з бібліотечним фондом.
У категорію 503 „Надбавки обов”язкового характеру” включена надбавка за вислугу років, за престижність професії педагогічним працівникам згідно Постанови КМУ від 05.10.2009 № 1130 , надбавка бібліотекарям за особливі умови праці згідно Постанови КМУ №1073 від 30.09.2009 та медичним сестрам за вислугу років. згідно Постанови КМУ від 29.12.2009 №1418.
У категорію 507 „Надбавки, що носять стимулюючий характер” включено надбавку за складність та напруженість в роботі.
У категорію 512 „Інші види заробітної плати” включена індексація заробітної плати.
Рядок 1390 „Із загальної кількості закладів- школи-дитячі садки” не був відображений у звіті за 2010 рік, тому дані на початок року перенесені із графи „На початок року” із мережі до бюджету на 2011 рік.

КФКВ 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)»

В районі на початок року функціонував один дитячий будинок сімейного типу, на кінець року два. Число прийомних дітей в дитячому будинку 5.
Середньорічна кількість дітей становить:
(5 діт. х 11 міс.+ 10 діт. х 1 міс) : 12 міс. = 5 діт.
в тому числі:
діти від 0 до 6 років:
(4 діт. х 3 міс. + 3 діт. х 5 міс + 1 діт. х 3 міс. + 3 діт. х 1 міс.): 12 міс. = 3 діт.
діти від 6 до 18 років:
(1 діт. х 3 міс. + 2 діт. х 5 міс + 4 діт. х 3 міс. + 7 діт. х 1 міс.): 12 міс. = 3 діт.
Середньорічна кількість прийомних батьків склала:
(2 бат. х 11 міс. + 4 бат. х 1 міс.) : 12 міс. = 2 бат.
Середньорічна кількість прийомних батьків, яким виплачують грошове забезпечення:
(1 бат. х 11 міс. + 2 бат. х 1 міс.) : 12 міс. = 1 бат.

Число прийомних сімей на початок року складало 7, на кінець року 5 .
Середньорічна кількість прийомних сімей становить:
(7с. х 6 міс. + 6с. х 5 міс. +5 с. х 1 міс.) : 12 міс. = 6с.
Всього кількість дітей-сиріт протягом року змінювалась, на початок року було 14, на кінець року 10.
Середньорічна кількість становить:

(14 діт. х 6 міс. + 13 діт. х 5 міс. +10 діт. х 1 міс. ) : 12 міс. = 13 діт.
В тому числі:
Число дітей від 0 до 6 років на початок року становило 1 дитину, на кінець року становила 0 дітей:
Середньорічна кількість становить:

(1 діт. х 6 міс.) : 12 міс. = 1 діт.


Число дітей від 6 до 18 років на початок року становило 13 дітей, на протязі року кількість дітей змінювалась та на кінець року становила 10 дітей:
Середньорічна кількість становить:
(13 діт. х 11 міс. +10 діт. х 1 міс.): 12 міс. = 13 діт.

Середньорічна кількість прийомних батьків склала:
(13 бат. х 6 міс. + 11 бат. х 5 міс. + 9 бат. х 1 міс.) : 12 міс. = 12 бат.

Середньорічна кількість прийомних батьків, яким виплачують грошове забезпечення:
(7 бат. х 6 міс.) + (6 бат. х 5 міс. + 5 бат. х 1 міс.) : 12 міс. = 6 бат.

КФКВ 070401 "Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"
Кількість закладів на протязі року не змінюється.
Кількість штатних одиниць за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників протягом року змінилась у зв”язку з початком нового навчального року:
((3,75 шт.од.х 8 міс.)+(2,75 шт.од.х 4 міс.)) : 12 міс. = 3,42 шт.од.

Кількість ставок педагогічного персоналу протягом року змінювалась.
Середньорічна кількість становить:
((14,05 ст. х 3міс.)+(11,05 ст.х 4 міс.)+(11,23 ст.х 4 міс.) :12 міс. = 10,94 шт.од.

Сума допомоги на оздоровлення працівників, віднесених до педагогічних більша, ніж середньорічний посадовий оклад так як на протязі року дві різні особи, що займали одну й ту ж посаду в різні проміжки часу отримали допомогу на оздоровлення.
У категорію 503 „Надбавки обов”язкового характеру” включена надбавка за вислугу років, за престижність професії педагогічним працівникам згідно Постанови КМУ від 05.10.2009 № 1130 , У категорію 507 „Надбавки, що носять стимулюючий характер” включено надбавку за складність та напруженість в роботі.
У категорію 512 „Інші види заробітної плати” включена індексація заробітної плати.

КФКВ 070802 "Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти"
По методичному кабінету штатна чисельність залишалась без змін.
У категорію 562 „Надбавки, що носять стимулюючий характер” включено надбавку за складність та напруженість в роботі.
У категорію 567 „Інші види заробітної плати” включена індексація заробітної плати.

КФКВ 070804 "Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти"
Кількість закладів на протязі року не змінюється, штатна чисельність теж залишається без змін.
У категорію 562 „Надбавки, що носять стимулюючий характер” включено надбавку за складність та напруженість в роботі.
У категорію 567 „Інші види заробітної плати” включена індексація заробітної плати.


КФКВ 070805 "Групи централізованого господарського обслуговування"
По групі централізованого господарського обслуговування:
Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів залишилась без змін.
Середньорічна кількість ставок робітників протягом року змінювалась:
Середньорічна кількість становить:
(4,75 шт.од.х 3 міс.)+(4 шт.од х 6 міс.)+( 4,75 шт.од х 3 міс.) = 4,38 шт.од.
Матеріальна допомога спеціалістів більша ніж середньорічний посадовий оклад, так як один спеціаліст перебував у відпустці в листопаді і отримав матеріальну допомогу в розмірі посадового окладу, що був більший ніж середньорічний.
У категорію 562 „Надбавки, що носять стимулюючий характер” включено надбавку за складнісь та напруженість в роботі.
У категорію 567 „Інші види заробітної плати” включена індексація заробітної плати.
У категорію 560 „Доплати обов”язкового характеру” включено доплату за роботу в нічний час, за ненормований робочий день
КФКВ 070807 „Інші освітні програми"
Всього видатки становлять 3400 грн., в т.ч.:
оплата за здобуття другої вищої освіти керівників навчальних закладів - 3400 грн.

КФКВ 070808 „Допомога дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років"
На виплату одноразової грошової допомоги дітям-сиротам проведені видатки в сумі 7950,00 грн. (5 учнів х 1590 грн.).


Середньорічна кількість ставок педагогічних працівників, включаючи вихователів та працівників, за оплатою праці віднесених до педагогічних, що працюють у сільській місцевості крім селищ міського типу становить:
((553,1 ст. х 8 ) + (526,6 ст. х 1) + (523,1 ст. х 3) :12 = 543,39шт. од.

Середньорічна кількість, що працюють у сільській місцевості крім селищ міського типу становить:
((23,75 ст. х 8 ) + (25 ст. х 1) +(23,5 ст. х 1) + (24 ст. х 2) :12 = 23,87шт. од.


Середньорічна кількість робітників, що працюють у сільській місцевості крім селищ міського типу становитиме:
((265,45 шт. од. х 3,5 міс.) + (178,2 шт. од. х 4,5 міс) + (178,7 шт. од. х 1 міс)+ (181,7 шт. од. х 0,5 міс)+ (235,7 шт. од. х 0,5 міс)+ (239,7 шт. од. х 1 міс)+ (238,7 шт. од. х 1 міс)) : 12 міс. = 216,39 шт. од.


По селищу міського типу кількість кількість ставок педагогічних працівників, включаючи вихователів та працівників, за оплатою праці віднесених до педагогічних протягом року змінювалась:
((42,65 шт. од. х 8 міс.) + (39,37 шт. од. х 4 міс)) : 12 міс. = 41,56 шт. од.

Кількість штатних одиниць спеціалістів становить:
((4,75 шт. од. х 8 міс.) + (5 шт. од. х 4 міс)) : 12 міс. = 4,8 шт. од.


По селищу міського типу кількість робітників на протязі року змінювалась:
((21,85 шт. од. х 3,5 міс.) + (17,85 шт. од. х 5,5 міс..) + (19,1 шт. од. х 0,5 міс.) +(21,6 шт. од. х 2,5 міс.)) :12 міс. = 19,85 шт. од.


КФКВ 080000 «Охорона здоров’я»

На виконання статті 89 Бюджетного кодексу України , відповідно рішення 48 сесії п»ятого скликання Конотопської районної ради, враховуючи згоду селищної та сільських рад медичні заклади району з 1 січня 2011року були передані із комунальної власності селищної та сільських рад у спільну власність територіальних громад сіл,селища Конотопського району.
Заклади охорони здоров»я району є структурними підрозділами відділу охорони здоров»я Конотопської РДА , який фінансується з районного бюджету .
Для обслуговування медичних закладів було створено 2 установи – централізовану бухгалтерію та групу централізованого господарського обслуговування ,які є також структурними підрозділами відділу охорони здоров»я Конотопської РДА .
КФКВ 080300 « Поліклініки і амбулаторії (крім спеціальних поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)»

Штатна чисельність
Фактично зайнято посад
Фонд зарплати (тис. грн.)
Середня зарплата на 1 працівника (грн.)


На поч.
року
На кін. року
Середньорічна по плану 3 урах.змін
На поч. року
На кін. року
Середньорічна
План
Факт
План
Факт

Лікарі
35,5
36
35,75
23,5
19,0
22,25
640,5
532,3
1779,14
1993,51

Середній медперсонал
69,25
69,5
69,25
64
68,5
66,75
1031,5
1046,3
1278,18
1306,24

Молодший медперсонал
22,75
22,75
22,75
22,0
22,75
22,5
263,5
262,3
965,20
971,36

Інші
44,75
44
44,5
42,0
37,75
29,75
401,3
379,0
1021,16
1061,88

Разом
172,75
172,25
172,25
151,5
148,0
141,25
2336,8
2219,9
1274,84
1309,68Розрахунок середньорічної кількості працюючих за звітний 2010 рік:
Лікарі:
((23,5 ст х 4 міс.) + (23,5ст.-0,5 х 3 міс.) + (23 -1,0ст. х 2 міс.)+(22,0-1,25*1)+(20,75-1,5*2 міс.)): 12 = 22,25 ст.
З травня вивільнилось 0,5 посади лікаря Попівської АЗПСМ,з серпня звільнився лікар Жовтневської АЗПСМ, вивільнилось 1,25 посади лікаря АЗПСМ в Бочечківській АЗПСМ з жовтня місяця та з листопада звільнилась в Мельнянській АЗПСМ лікар загальної практики -сімейний лікар.
На кінець року вакантні 17,0 посади. лікарів.


Середній медперсонал:
((64 ст.х 3 міс.) + (64,0+3ст. х 3 міс.) + ( 67,0 ст.+1,0х 6міс.) : 12 = 66,75ст.
По Мельнянській АЗПСМ з квітня прийнято медичну сестру на 1,0посади, фельдшера на 1,0 посади та лаборанта в Козачанську АЗПСМ ,з липня в Бочечківській АЗПСМ прийнята медична сестра на 1,0посади .
На кінець року вакантні 1,0 посади середнього персоналу.
Молодший медперсонал:
(22,0 х3міс)+(22,75х9 міс)/12 міс.=22,5 ст.
По Пекарівській АЗПСМ з квітня місяця працює сестра-господиня на 0,5посади і0,25посади молодшої медсестри.
На кінець року вакантні посади відсутні.
Інший персонал:
(( 42 ст.х 2міс.) + (42,0-3,0*1,5міс.)+(39,0-19,25 х 6 міс. )+(19,75 +19,0х 2,5)): 12 міс. =29,75 посади.
По Попівській АЗПСМ звільнились 3,0посади сторожів з березня місяця.
У квітні звільнено 19,25 ст. сезонних опалювачів в зв’язку з закінченням опалювального періоду.
В зв’язку з початком опалювального сезону прийнято опалювачів в жовтні(19,0ст.).
На кінець року вакантні 6,25 посади іншого персоналу:
Лікарських відвідувань по плану 125,0 тис., фактично 83,5 тис. невиконання плану пояснюється наявністю значної кількості вакансій по лікарських посадах.
Ліжковий фонд денного стаціонару амбулаторій не змінився і становить 72 ліжка .
Кількість хворих, які знаходились на амбулаторному лікуванні і одержали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах становить 3167чол., витрати всього 142,5 тис.грн. в середньому витрати на 1 хворого складають 44,99 грн. ( план 40,26 коп.).
Молочними сумішами безкоштовно забезпечено 43 дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей, витрати 19,8 тис. грн., в середньому 460,46 грн. . (план 454,16 грн. .)
В зведеному звіті по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2010 рік на кінець року кубатура будов становила 24,1 тис.куб.м., а в звіті 2011 року на початок року становить 23,10 тис. куб.м. Дані зміни пояснюються тим, що в 2011 році фінансування закладів амбулаторій відповідно до вимог нового бюджетного кодексу здійснюється з районного бюджету і в зв’язку з тим, що приміщення Соснівської амбулаторії залишилося на балансі сільської ради, а не передана на утримання з районного бюджету кубатура будов зменшилася на 1,0 тис.куб.м.
Кубатура будов на кінець року становить 23,10 тис. куб.м.
КФКВ 080600 « Фельдшерсько – акушерські пункти»
Кількість закладів на протязі року не змінювалась. Штатна чисельність на початок 2011року становить 61,0 шт. од, з них середнього – 41,5 шт. од. та 18,5 молодшого персоналу іншого персоналу 1,0шт.од..
На кінець року штатна чисельність не змінилась і становить :середнього персоналу 41,5шт.од., молодшого персоналу 18,5 шт,од..,іншого персоналу 1,0шт.од.
На кінець року вакантні 4,25 посади середнього персоналу і 1 посада іншого персоналу .
Середньорічна заробітна плата середнього медперсоналу становить 1299,41 грн., молодшого медперсоналу 970,86 грн. .
Кубатура будов на кінець року становить 7,5тис.куб.м..
КФКВ 081004» Централізовані бухгалтерії»
Штатна чисельність працівників бухгалтерії на початок 2011року становить 5,0 посади,з них спеціалістів 4,0штатні од., іншого персоналу 1,0шт.од.. На кінець року штатна чисельність не змінилась і становить 5,0шт.од., з них спеціалістів 5,0штатні од.Середньорічна чисельність становить 5,0шт.од.
КФКВ 081005»Групи централізованого господаррського обслуговування»
Штатна чисельність працівників групина початок 2011року становить 4,0 посади,з них спеціалістів 2,0штатні од., іншого персоналу 2,0шт.од.. На кінець року штатна чисельність не змінилась і становить 4,0шт.од., з них спеціалістів 2,0штатні од., іншого персоналу 2,0шт.од.
На кінець року вакантна 1,0 посади іншого персоналу.
Середньорічна чисельність становить 3,0шт.од.


КФКВ «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

090201

кількість одержувачів на кінець року – 5187 чол. які фактично користувалися пільгами у грудні 2011р. ( з урахуванням членів сім`ї)
середньорічна кількість одержувачів – 5597 чол.
середньорічна кількість виконано за звітний рік – 5440 чол. =
Кількість пільговиків, які користувались пільгами у січні 2011р. 5611 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у лютому 2011р. 5588 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у березні 2011р. 5561 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у квітні 2011р. 5545 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у травні 2011р. 5532 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у червні 2011р. 5514 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у липні 2011р. 5487 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у серпні 2011р. 5466 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у вересні 2011р. 5302 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у жовтні 2011р. 5270 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у листопаді 2011р. 5217чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у грудні 2011р. 5187 чол. = 65280 чол. / 12 місяців
середній розмір витрат на 1 домогосподарство на кінець року - 35,01 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у грудні 2011р. 181612,15 грн. / 5187 чол. )
середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (виконано за рік)- 21,41 грн ( фактичне споживання енергоносіїв у 2011р. 1397550,02 грн. / 5440 чол. /12 міс.)
Зменшилось населення в порівнянні з початком року - померли.
090202
- річний план - 1595 чол.
- 1681 – кількість домогосподарств які забезпечені твердим паливом на 01.01.2012 р.
Збільшення забезпечених домогосподарств в порівнянні з річним планом відбулося в зв’язку з тим, що протягом року планувалося підключення природного газу, але підключення не відбулось.

090203
- річний план – 113 чол.
В т.ч.: - 100 чол. на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб
- середньорічна кількість одержувачів ( виконано за звітний рік) - 8 чол. (6 путівок отримано пільговиками та в 2 будинках проведено капітальний ремонт )


090204

кількість одержувачів на кінець року – 83 чол. які фактично користувалися пільгами у грудні 2011р. ( з урахуванням членів сім`ї)
середньорічна кількість одержувачів - 77 чол.
середньорічна кількість виконано за звітний рік – 81 чол. =
Кількість пільговиків, які користувались пільгами у січні 2011р. 77 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у лютому 2011р. 78 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у березні 2011р. 78 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у квітні 2011р. 79 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у травні 2011р. 79 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у червні 2011р. 79 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у липні 2011р. 79 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у серпні 2011р. 80 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у вересні 2011р. 84 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у жовтні 2011р. 88 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у листопаді 2011р. 88 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у грудні 2011р. 83 чол. = 972 чол. / 12 міс
- середній розмір витрат на 1 домогосподарство на кінець року – 64,57 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у грудні 2011р. 5359,68 грн. / 83 чол.)
середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (виконано за рік)-38,86 грн.( фактичне споживання енергоносіїв у 2011р. 37771,37 грн. / 81 чол. /12 міс.)
По вказаній категорії збільшилась кількість населення – отримали право на пільгу.
090205
- річний план - 13 чол.
- 14 – кількість домогосподарств які забезпечені твердим паливом на 01.01.2012 р.

090207

кількість одержувачів на кінець року – 154 чол. – які фактично користувалися пільгами у грудні 2011р. ( з урахуванням членів сім`ї)
середньорічна кількість одержувачів - 145 чол.
середньорічна кількість ( виконано за звітний рік) – 146 чол. =
Кількість пільговиків, які користувались пільгами у січні 2011р. 146 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у лютому 2011р. 145 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у березні 2011р. 143 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у квітні 2011р. 143 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у травні 2011р. 142 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у червні 2011р. 139чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у липні 2011р. 136 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у серпні 2011р. 137 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у вересні 2011р. 150 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у жовтні 2011р. 160 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у листопаді 2011р. 156 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у грудні 2011р. 154 чол. = 1752 чол. / 12міс
- середній розмір витрат на 1 домогосподарство на кінець року – 61,63 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у грудні 2011р. 9491,69 грн. / 154 чол.)
середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (виконано за рік) – 38,95 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у 2011р. 68243,79 грн. / 146 чол. /12 міс.)
Протягом року по вказаній категорії збільшилась кількість населення – отримали право на пільгу.
090208
- річний план - 59 чол.
- 59 – кількість домогосподарств які забезпечені твердим паливом на 01.01.2012 р.

090209
- річний план – 5 чол.
в т.ч. 1 чол. -на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб
- середньорічна кількість одержувачів ( виконано за звітний рік) - 1 пільговик, що отримав путівку на оздоровлення та має право на 50% знижку оплати за проїзд.

090210

річний план – 377 чол.
в т.ч: . - педагогів 259 чол.
- медиків 114 чол.
- робітників культури – 1 чол.
- бібліотекарів – 3 чол.

середньорічна кількість (виконано за звітний рік) -371 чол. – які фактично користувались пільгами у 2011 р.
В т.ч: . - педагогів 253 чол.(зменшилась кількість працюючих пільговиків)
- медиків 113 чол. (зменшилась кількість працюючих пільговиків)
- робітників культури – 1 чол.
- бібліотекарів – 4 чол.(збільшилась кількість пенсіонерів)

090211
- річний план - 228 чол.
в т.ч. - педагогів 160 чол.
- медиків 64 чол.
- робітників культури – 3 чол.
- бібліотекарів – 1 чол.

- середньорічна кількість (виконано за звітний рік) 208 чол. – пенсіонерів та працюючих яким нараховано пільги на тверде паливо на загальну суму 143739,03 грн.
в т.ч. - педагогів 152 чол.
- медиків 54 чол.
- робітників культури – 2 чол.090212

Всього видатків на суму - 72500 грн.
З них: - видатки на забезпечення ліками – 42500 грн..,( 482 чол.* 88,17 грн. = 42500 грн.)
- видатки на зубопротезування – 30000 грн.. (36 чол. * 833,33 грн. = 30000 грн.)
На початок року чисельність населення становить 487 чол. – 5 чол., які втратили право на пільгу ( діти,померлі ) = 482

090214 - послуги зв’язку
кількість одержувачів на кінець року - 401 чол. ( кількість телефонів у грудні 2011 р.)
середньорічна кількість одержувачів (виконано за звітний рік) - 438 чол. ( середня кількість населення, що користувались пільгами у 2011р.)
середня вартість пільги на 1 пільговика на кінець року – 8,24 грн. ( видатки за грудень 3302,89 / 401чол. = 8,24 грн.)
середня вартість пільги на 1 пільговика (виконано за рік)- 6,83 грн. ( фактичні видатки за 2011 р. по абонплаті 35874,97 / 12 міс. = 6,83 грн.)
Протягом року зменшені планові призначення в сумі 8,5 тис.грн.
Планові призначення по абонплаті 36,3 тис.грн. з урахуванням внесених змін.
встановлення телефону
Протягом звітного період встановлення телефонів не проводилось в зв’язку з відсутністю звернень.
Протягом року закриті планові призначення в сумі 5,3 тис.грн.

Фактичне споживання по послугам зв`язку 35874,97 грн.
абонплата - 35874,97 грн.
Касові видатки по послугам зв`язку 35900 грн.
- абонплата – 35900 грн., в т.ч. погашення минулого року 663,31 грн.,
Заборгованість станом на 01.01.2012р. 638,28 грн.,
- абонплата – 638,28 грн.
090215

кількість одержувачів на кінець року – 405 чол. – які фактично користувалися пільгами у грудні 2011р. ( з урахуванням членів сім`ї)
середньорічна кількість одержувачів - 375 чол.
середньорічна кількість ( виконано за звітний рік) – 393 чол. =
Кількість пільговиків, які користувались пільгами у січні 2011р. 380 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у лютому 2011р. 376 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у березні 2011р. 384 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у квітні 2011р. 388 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у травні 2011р. 391 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у червні 2011р. 396 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у липні 2011р. 406 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у серпні 2011р. 408 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у вересні 2011р. 399 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у жовтні 2011р. 388 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у листопаді 2011р. 395 чол. +
кількість пільговиків, які користувались пільгами у грудні 2011р. 405 чол. = 4716 чол. / 12міс
- середній розмір витрат на 1 домогосподарство на кінець року – 17,07 грн. ( фактичне споживання енергоносіїв у грудні 2011р. 6913,31 грн. / 405 чол.)
середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (виконано за рік) – 11,90 грн.
(фактичне споживання енергоносіїв у 2011р. 56114,79 грн. / 393 чол. /12 міс.)

090216
- річний план - 40 чол.
- 55 – кількість домогосподарств які забезпечені твердим паливом на 01.01.2012 р.

середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (виконано за рік) – 328,61 грн. (фактичне споживання енергоносіїв у 2011р. 18073,62 грн. / 55 чол.)

090405

2515 – кількість сімей, які користувались субсидією на кінець 2010оку.(поч..2011.)
2463 – чисельність населення, які користувалися субсидією у 2011році ( кін.2011.)
1050 – планові показники мережі до бюджету 2011р.
806 – середньорічна кількість сімей які користувались субсидіями у 2011році.
45,47 – середній розмір витрат на 1 домогосподарство на початок року, грн. (сума витрат за грудень 2010/кількість сімей які користувались субсидією на кінець 2010оку 114359/2515);
69,49 – середній розмір витрат на 1 домогосподарство на кінець року (сума витрат за грудень 2011/ кількість сімей які користувались субсидією на кінець 2011року 171150/2463);
25,54 – планові показники мережі до бюджету 2011.
67,10 – середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (сума витрат за рік/ кількість сімей які користувались субсидією за рік/12 місяців 648997/806/12)

387761,20 – кредиторська заборгованість на 01.01.2012 в тому числі:
природний газ – 371495,01 грн., в т.ч. : загальний фонд – 371495,01 грн.;
електроенергія – 8903,37 грн., в т.ч. :загальний фонд – 8903,37 грн.;
теплопостачання – 6117,70 грн.,: в т.ч. загальний фонд – 6117,70 грн.;
водопостачання – 139,05 грн.,: в т.ч. загальний фонд – 139,05 грн.;
квартплата – 1106,07 грн.,: в т.ч. загальний фонд – 1106,07 грн.

090406

1900 чол. – планові показники мережі до бюджету 2011р.
1849 чол. середньорічна кількість сімей, які користувались субсидіями на тверде паливо та скраплений газ у 2011 році.
558,52 грн. - планові показники мережі до бюджету 2011р.
491,76 грн. – середньорічний розмір витрат на 1 домогосподарство (сума витрат за рік /кількість сімей, які користувались субсидіями на тверде паливо та скраплений газ у 2011р. 909257/1849);

16102,61 грн. - кредиторська заборгованість на 01.01.2012 по твердому паливу та скрапленому газу, грн. в тому числі:
13993,16 грн. – заборгованість по твердому паливу, КЕКВ 1343 – 13993,16 грн.;
2109,45 грн. – заборгованість по скрапленому газу, КЕКВ 1343 – 2109,45 грн.

090411
- річний план - 4 чол.
- 3 – кількість домогосподарств які забезпечені твердим паливом на 01.01.2012 р.
1 пільговик не скористався правом на пільгу.


090417

- середньорічна кількість поховань (виконано за звітний рік) – 27 поховань
- середня вартість 1 поховання (виконано за рік) - 917,27грн. ( фактичні видатки за 2011р. по виплатам 24766,40 / 27 поховань = 917,27 грн.)
Всього видатків на суму - 24766,40 грн.
З них: - в літній період – 13731,20 грн., ( 16 * 858,20 грн. = 13731,20 грн.)
- в зимовий період – 11035,20 грн.. (11 * 1003,20 грн. = 11035,20 грн.)


091303

Річний план – 2500 грн. в т. ч.
виплата на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів (1 чол. * 142 грн.) = 142грн.
виплата на транспортне обслуговування автомобілів (12 чол. * 192 грн.) + (54 грн. поштові видатки) = 2358 грн.

Всього видатків на суму - 2295,48 грн.
з них :
- 1 чол. отримав виплату на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,
в т.ч. ( по 71 грн. * 1 чол.* 1 виплата) = 71 грн.
- 12 чол. отримали виплату на транспортне обслуговування, в т.ч.
( по 96 грн. *11 чол. *2 виплати + 96 грн. *1 чол.*1 виплата ) + (16,48 грн. поштові видатки) = 2224,48 грн.


091304

Протягом 2011 року телефонів інвалідам І та ІІ груп встановлено не було в зв’язку з відсутністю звернень.

КФКВ 090300 «Допомога сім’ям з дітьми»,
КФКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям»,
КФКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям»
та КФКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам»

Середньорічна чисельність одержувачів державної допомоги сім’ям з дітьми, тимчасової державної допомоги дітям, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за 2011 р. по окремим видам допомоги склала:

КФК 090302 “Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами”
Середньорічна чисельність одержувачів = (20+14+24+10+12+9+17+20+17+12+15+9) = 179 чол.
Нараховано за рік допомоги – 213549 грн.
Середній розмір допомоги = 213549 грн. / 179 = 1193,01 грн.

КФК 090303 “Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку»
Середньорічна чисельність одержувачів=(804+869+826+811+802+844+863+820+781 +804+793+769) / 12 міс. = 9786 / 12 міс. = 816 чол.
Нараховано за рік допомоги – 3710386 грн. (3710386 грн. /816 чол./12 міс. = 378,92 грн.) , в т.ч. :
а) отримуючим мінімальний розмір допомоги 4600 чол. на суму 598000 грн.
б) отримуючим доплатний розмір 5186 чол. на суму 3112386 грн.
Середній розмір допомоги:
а) отримуючим мінімальний розмір допомоги : 598000 грн. / 4600 = 130,00 грн.
б) отримуючим доплатний розмір: 3112386 грн. / 5186 = 600,15 грн.

КФК 090304 “Одноразова допомога при народженні дитини”

Отримують одноразову виплату на першу дитину
Середньорічна чисельність одержувачів = (10+19+12+13+7+14+12+22+9+20+12+14) = 164 чол.
Нараховано за рік допомоги – 1253476 грн.
Отримують щомісячні виплати.
Середньорічна чисельність одержувачів = (145+157+193+182+173+152+157+168+155+174+186+153) /12 міс.= 1995/ 12 міс. =166 чол.
Нараховано за рік допомоги – 1396397 грн.
Середній розмір допомоги = 1396397 грн. / 1995 = 699,95 грн.

Отримують одноразову виплату – на другу дитину
Середньорічна чисельність одержувачів = (6+5+4+7+5+9+2+9+4+6+9+9) = 75 чол.
Нараховано за рік допомоги – 570688 грн.
Отримують щомісячні виплати.
Середньорічна чисельність одержувачів=(164+168+162+150+141+169+177+170+160+165 +149+164) /12 міс.= 1939/ 12 міс. = 162 чол.
Нараховано за рік допомоги – 1677081 грн.
Середній розмір допомоги = 1677081 грн. /1939 = 864,92 грн.

Отримують одноразову виплату на дітей на третю і наступну дитину
Середньорічна чисельність одержувачів = (2+5+4+6+1+5+0+4+3+6+2+6) =44 чол.
Нараховано за рік допомоги – 337690 грн.
Отримують щомісячні виплати.
Середньорічна чисельність одержувачів = (71+72+72+78+74+88+97+93+89+96+102+107)/12 міс.= 1039/12 міс= 87 чол.
Нараховано за рік допомоги – 1401297 грн.
Середній розмір допомоги = 1401297 грн. /1039 = 1348,70 грн.

КФК 090305 “Допомога на дітей, над якими встановлено опіку»
Середньорічна чисельність одержувачів = (35+63+46+48+47+47+42+61+48+52+59+49) / 12 міс. = 597 / 12 міс. = 50 чол.
Нараховано за рік допомоги – 908973 грн.
Середній розмір допомоги = 908973 грн./ 50 чол./12 міс. = 1514,96 грн.
.

КФК 090306 “Допомога на дітей одиноким матерям”
Середньорічна чисельність одержувачів = (468+484+476+489+479+488+462+471+474+500+490+498) / 12 міс. = 5779 / 12 міс. = 482 чол.
Нараховано за рік допомоги – 1723327 грн. (1723327 грн. /482 чол./12 міс. = 297,95 грн.) в т.ч. :
а) отримуючим мінімальний розмір допомоги -4493 чол. на суму 1239528 грн.
- на дітей віком до 6 р. - 2223 чол. на суму 557720 грн.
- на дітей віком від 6 р. до 18 р. - 2270 чол. на суму 681808 грн.
б) отримуючим доплатний розмір 1286 чол. на суму 483799 грн.
- на дітей віком до 6 р. - 732 чол. на суму 254583 грн.
- на дітей віком від 6 р. до 18 р. - 554 чол. на суму 229216 грн.
Середній розмір допомоги:
а) отримуючим мінімальний розмір допомоги:
- на дітей віком до 6 р. – 557720 грн./ 2223 чол. = 250,89 грн.
- на дітей віком від 6 р.до 18 р. - 681808 грн./2270 чол. = 300,36 грн.
б) отримуючим доплатний розмір:
- на дітей віком до 6 р. - 254583 грн./ 732 чол. = 347,79 грн.
- на дітей віком від 6 р. до 18 р. - 229216 грн./554 чол. = 413,75 грн.

КФК 090307 “Тимчасова державна допомога дитям”
Середньорічна чисельність одержувачів = (44+42+43+40+45+39+41+39+42+36+41+43)/ 12 міс. = 495/ 12 міс. = 41 чол. (138502 грн. /41 чол./12 міс. = 281,51 грн.)
Нараховано за рік допомоги – 138502 грн.
Середній розмір допомоги:
- на дітей віком до 6 р. - 5071 грн./ 20 чол. = 253,55 грн.
- на дітей віком від 6 р. до 18 р. – 133431 грн./475 чол. = 280,91 грн.

КФК 090401 “Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім”ям”
Середньорічна чисельність одержувачів = (32+48+50+45+46+61+56+46+51+68+52+54) / 12 міс. = 609 чол./ 12 міс. = 51 чол.
Нараховано за рік допомоги – 396648 грн.
Середній розмір допомоги = 396648грн. /51 чол./ 12 міс. = 648,12 грн.

КФК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу»
Середньорічна чисельність одержувачів = (7+6+7+5+6+3+6+5+3+6+2+5)/12 міс.= 61/12 міс.=5 чол.
Нараховано за рік –5854 грн.
Середній розмір допомоги = 5854 грн./ 61 чол. міс. = 95,97 грн.


КФК 091300 “Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам”

Допомога інвалідам з дитинства I групи
Всього (код функц.клас. 091300 кат.250): середньорічна чисельність одержувачів - 51 чоловік:
Допомога інвалідам з дитинства I групи, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні:
Середньорічна чисельність одержувачів = (52+52+52+51+52+53+50+50+52+50+50+52)/12 міс. = 616 / 12 міс. = 51 чол.
Нараховано за рік –477161 грн.
Середній розмір допомоги = 477161 грн./ 616 = 774,61 грн.

Допомога інвалідам з дитинства II групи
Всього (код функц.клас. 091300 кат.251): середньорічна чисельність одержувачів – 52 чоловіки:
Допомога інвалідам з дитинства II групи, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні:
Середньорічна чисельність одержувачів = (52+50+49+49+48+54+58+55+54+55+52+53)/ 12 міс. = 629 / 12 міс. = 52 чол.
Нараховано за рік – 389345 грн.
Середній розмір допомоги = 389345 грн./ 629 = 618,99 грн.
Щомісячна державна адресна допомога інваліду ІІ групи
Середньорічна чисельність одержувачів =(52+50+49+49+48+54+58+55+54+55+52+53)/ 12 міс. = 629 / 12 міс. = 52 чол.
Нараховано за рік – 97268 грн.
Середній розмір допомоги = 97268 грн./ 629 = 154,64 грн.

Допомога інвалідам з дитинства III групи
Всього (код функц.клас. 091300 кат.252): середньорічна чисельність одержувачів – 50 чоловік :
Допомога інвалідам з дитинства III групи, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні:
Середньорічна чисельність одержувачів = (46+49+49+49+48+48+47+53+47+50+51+57)/ 12 міс. = 594/ 12 міс. = 50 чол.
Нараховано за рік – 274030 грн.
Середній розмір допомоги = 274030 грн./ 594 = 461,33 грн.
Щомісячна державна адресна допомога інваліду ІІІ групи
Середньорічна чисельність одержувачів = (46+49+49+49+48+48+47+53+47+50+51+57)/ 12 міс. = 594/ 12 міс. = 50 чол.
Нараховано за рік – 182745 грн.
Середній розмір допомоги = 182745 грн./ 594 = 307,65 грн.
.
Допомога на дітей – інвалідів віком до 18 років:
(код функц.клас. 091300 кат.253): середньорічна чисельність одержувачів 75 чоловік
(75+71+72+73+74+74+76+78+74+79+80+75)/12 міс = 901/12 міс.= 75 чоловік.:
Нараховано за рік – 485749 грн.
Середній розмір допомоги = 485749 грн./ 901 = 539,12 грн.
Щомісячна державна адресна допомога на дітей інвалідів віком до 18 років
Середньорічна чисельність одержувачів = (23+23+23+23+25+25+25+24+25+27+27+16)/ 12 міс. =286/12 міс. = 24 чол.
Нараховано за рік – 66043 грн.
Середній розмір допомоги =66043 грн./ 286 = 230,92 грн.

Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства I групи:
Середньорічна чисельність одержувачів =.(52+52+52+51+52+53+50+50+52+50+50+52)/12 міс. = 616 / 12 міс. = 51 чол.
Нараховано за рік допомоги – 239186 грн.
Середній розмір допомоги = 239186 грн. / 616 = 388,29 грн.

Надбавка на догляд за дитиною – інвалідом віком до 6 років:
Середньорічна чисельність одержувачів = (12+10+10+10+10+10+10+10+10+11+9+12) / 12 міс. =122/12 міс. =10 чол.
Нараховано за рік допомоги – 51147 грн.
Середній розмір допомоги = 51147 грн. / 122 = 419,24 грн.

Надбавка на догляд за дитиною – інвалідом віком від 6 до 18 років:
Середньорічна чисельність одержувачів = (40+38+39+40+39+39+41+44+39+42+42+50) / 12 міс. = 493 / 12 міс. = 41 чол.
Нараховано за рік допомоги – 248076 грн.
Середній розмір допомоги = 248076 грн. /493 = 503,20 грн.

Допомога на поховання інваліда з дитинства 1 групи
Середньорічна чисельність одержувачів = 4 чол.
Нараховано за рік допомоги – 9198 грн.
Середній розмір допомоги = 9198 грн. / 4 = 2299,50 грн.

Допомога на поховання дитини-інваліда віком до 6 років
Середньорічна чисельність одержувачів = 1 чол.
Нараховано за рік допомоги – 1841 грн.
Середній розмір допомоги = 1841 грн. / 1 = 1841 грн.


КФКВ 091101 « Утримання центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді»
На початок року та станом на кінець року кількість посад, затверджених в штатному розписі становить 2,5 шт. од..
Кількість фактично зайнятих посад на початок року становить 5 шт. од., на кінець року - 2,5 шт. од., що менше в порівнянні з даними на початок року на 2,5 шт. од. у зв”язку з їх скороченням з 01 січня 2011 року. Протягом року кількість фактично зайнятих посад змінювалась.

Розрахунок середньорічної кількості штатних одиниць:
- річний план:
(2,5 шт. од. х 12 міс.): 12 міс. = 2,5 шт.од.
- виконано за звітний рік:
((2,0 шт. од. х 2 міс.) + (2,5 шт. од. х 8 міс.)+ (1,5 шт. од. х 0,5 міс.)): 12 міс. = 2,1 шт.од.

КФКВ 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді»
На 2011 рік затверджені видатки в сумі 14000 грн. на проведення 7 заходів, в тому числі: на виконання районної комплексної програми „Молодь Конотопщини” на проведення 6 заходів в сумі 10000 грн., на виконання районної цільової програми соціальної підтримки інвалідів на проведення 1 заходу 4000 грн. Всі заходи були проведені на протязі року. Середня вартість заходу склала:
- річний план 2000 грн. (14000грн. : 7зах.)
- виконано за звітний рік 2000 грн. (14000грн. : 7зах.)


КФКВ 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді»
Всього на виконання районної комплексної програми „Молодь Конотопщини” для проведення 6 заходів на 2011 рік затверджені кошти в сумі 9700 грн. Всі заходи були проведені на протязі року. Середня вартість заходу склала:
- річний план 1616,67 грн. (9700грн. : 6зах.)

- виконано за звітний рік 1616,67 грн. (9700грн. : 6зах.)КФКВ 091104 «Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
На виконання районної програми рівності жінок і чоловіків у районі на 2011р. затверджені видатки в сумі 700 грн. для проведення 3 заходів. Всі заходи були проведені на протязі року.. Середня вартість заходу склала:
- річний план 233,33 грн. (700грн. : 3зах.)
- виконано за звітний рік 233,33 грн. (700грн. : 3зах.)

КФКВ 091107 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї»
На виконання районної програми „Підтримка сім”ї на 2011 рік” затверджено 1600 грн. для проведення 3 заходів. Всі заходи були проведені на протязі року. Середня вартість заходу склала:
- річний план 533,33 грн. (1600грн. : 3 зах.)
- виконано за звітний рік 533,33 грн. (1600грн. : 3 зах.)


КФКВ 91108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
У 2011 році планувалось оздоровити 5 дітей, з них 5 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, фактично оздоровлено 1740 дітей, з них 811 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Фактично придбано 57 путівок, тоді як планувалось 5. Середні витрати на оздоровлення 1 дитини склали:
Річний план: 10500 грн. : 5 діт. = 2100 грн.
Виконано за рік: 341188,90 : 1740 діт. = 196,09 грн.

Вартість 1 путівки склала:
Річний план: 10500 грн. : 5 діт. = 2100 грн.
Виконано за рік: 98490 грн. : 57 пут. = 1727,89 грн.


КФКВ 091204 « Територіальні центри і відділення
соціальної допомоги на дому»

В звіті про виконання плану по мережі, штатах і контингентах фактична наявність кількості пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян на кінець року відображена згідно звітних даних про організацію соціального обслуговування територіальним центром за 2011 рік по формі № 12 - соц ; кількість штатних одиниць на кінець року відображена виходячи з фактично зайнятих посад .
Позиція “Середньорічна кількість-річний план”:
по штатних одиницях відображено згідно штатного розпису з розмежуванням по категоріях оскільки протягом року змін по затвердженому штатному розпису не відбувалося.
- по фонду оплати праці відображені затверджені планові показники бюджетних асигнувань на оплату праці з урахуванням внесених змін.
Позиція “Середньорічна кількість – виконано за звітний рік”:
по штатних одиницях відображено виходячи з фактично зайнятих посад помісячно протягом року, як середньохронологічну за рік з розмежуванням по категоріях, а саме:
всього:(94,5+96,75+97,25+95,0+93,5+93,5+93,5+93,5+93,75+94,75+95,25+95,75)=1137/12міс.=94,75шт.од.
в тому числі :
середній медичний персонал : (2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0)= 24/12міс.=2,0 шт.од.
спеціалісти не медики : (10,5+10,5+10,5+9,5+9,5+9,5+9,5+9,5+9,5+9,5+9,5+9,5)=117/12 міс.=9,75 шт.од.
інші : (82,0+84,25+84,75+83,5+82,0+82,0+82,0+82,0+82,25+83,25+83,75+84,25)=996/12міс.=83,0 шт.од.
Для забезпечення видатків на заробітну плату виходячи з затверджених планових призначень кількість вакантних посад соціальних робітників складає 21,5 шт.од., що пов”язано з дотриманням нормативу обслуговування на рівні села 1 соцпрацівником не більше 6 чол. і за рахунок яких планувалась і виплачувалась виплата соцробітникам доплати за розширену зону обслуговування, які обслуговують більшу чисельність одиноких непрацездатних громадян від нормативу.
у фонді оплати праці відображені видатки фактично виплаченої заробітної плати за рік.


КФК В 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги »
Середньорічна чисельність одержувачів :

Для працездатних осіб
інвалідам I групи (6+6+8+9+12+12+14+14+14+15+14)=124/12=10
інвалідам II групи (11+11+14+21+25+25+28+28+28+29+32)=252/12=21
інвалідам III групи (0)
Для осіб, які втратили працездатність
інвалідам I групи (4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+5)=45/12=4.
інвалідам II групи (2+2+2+3+6+6+6+6+6+6+7)=52/12=4
інвалідам III групи (1+1+1+1+1) = 5/12=1
Кількість одержувачів 2011 р.(середньорічна)
інвалідам I групи = 10+4= 14одерж.
інвалідам II групи= 21+4= 25одерж.
інвалідам III групи = 1 одерж.
Нараховано за рік допомоги – 515155грн.
Середній розмір допомоги:
Для працездатних осіб
інвалідам I групи 17952/10/12міс.=149,60грн.
інвалідам II групи 24589/21/12 міс =97,57грн.
інвалідам III групи (0)
Для осіб, які втратили працездатність
інвалідам I групи 4372/4/12міс.=91,08 грн.
інвалідам II групи 4272/4/12=89 грн.
інвалідам III групи 330/1/12 = 27,50грн.


КФКВ «Культура і мистецтво»

По Конотопському району при будинках культури та сільських клубах працює 12 художніх колективів, які носять звання “народний”.
В 2011 закрито Мельнянську сільську бібліотеку, Мельнянський сільський будинок культури реорганізовано в дозвіллєвий обєкт, також в 2011 році закрито ще один заклад культури, Бережнянський сільський клуб.

Станом на 01.01.2012 р. по галузі «Культура та мистецтво» затверджено штатними розписами - всього 121,75 шт. од. в т.ч.:
- керівних посад – 35,00 шт. од.,
- спеціалістів – 73,25 шт. од.,
- обслуговуючого та технічного персоналу – 13,50 шт. од.
На звітну дату ( 01.01.2012 р – 121,75 шт. од..) кількість затверджених по штатних розписах штатних одиниць в порівнянні з 01.01.2011 (120,75 шт. од.) збільшилась на 1 ст. і становить 121,75 шт. од., а в порівнянні з кінцем 2010 р. (123,0 шт. од.) кількість затверджених штатних одиниць зменшилась на 1,25 шт. од., в т.ч.:
З 01.01.2011 року було скорочено 0,75 ставок прибиральників службових приміщень (Мельнянський , Юрівський, Жовтневський будтинки культури скорочено по 0,25 шт. од.)
Також скорочено 1,50 ст бібліотекарів сільських бібліотек (Мельнянська, Присеймівська, Шевченківська, Шпотівська скорочено по 0,25 шт.од., Тулущанська бібліотека скорочено 0,5 шт. од.).
З 01.02.2011 р. додатково введено 0,5 ставки керівника народного колективу по Козацькому будинку культури (колективу було присвоєно звання народний, наказ управління культури Сумської обласної державної адміністрації № 190 від 22.12.2010 р.)
З 01.03.2011р. реорганізовано Мельнянський будинок культури і Мельнянську бібліотеку в дозвіллєвий об’єкт і скорочено в результаті – 0,25 ст. біблотекаря.
З 1 жовтня 2011 р. скорочено 0,5 ст. завідуючого Бережнянським сільським клубом.
З 1 листопада 2011 р. введено 0,5 ст. прибиральника службових приміщень по Мельнянському дозвіллєвому об’єкту.
З 1 жовтня 2011 р. введено 0,25 ст. прибиральника службових приміщень, 0,50 ст. опалювача по Бочечківському сільському будинку культури.

На початок року фактично зайнята чисельність становила 123 ст.
- керівних посад – 35,5 ст.,
- спеціалістів – 74,5 ст.,
- обслуговуючого та технічного персоналу – 13,0 ст.
На кінець року фактично зайнято (ВИКОНАНО) всього – 121,75 ст.,
в т.ч.:
- керівних посад – 35,00 ст. відхилення( - 0,5 ст.).
скорочено 0,5 ст. завідуючого Бережнянським сільським клубом.
- спеціалістів – 73,25 ст. відхилення (-1,25 ст.) скорочено бібліотекарів сільських бібліотек (Присеймівська, Шевченківська, Шпотівська скорочено по 0,25 ст., Мельнянська, Тулущанська бібліотека скорочено 0,5 ст. та з 01.02.2011 р. додатково введено 0,5 ставки керівника народного колективу по Козацькому будинку культури (колективу було присвоєно звання народний, наказ управління культури Сумської обласної державної адміністрації № 190 від 22.12.2010 р.).
- обслуговуючого та технічного персоналу – 13,50 ст. відхилення(- 0,5 ст.). З 01.01.2011 року було скорочено 0,75 ставок прибиральників службових приміщень (Мельнянський , Юрівський, Жовтневський будинки культури скорочено по 0,25 ст.)
Додатково введено 0,5 ст. прибиральника службових приміщень по Мельнянському дозвіллєвому об’єкту, 0,25 ст. прибиральника службових приміщень та 0,50 ст. опалювача по Бочечківському сільському будинку культури.

Станом на 01.01.2012 р. (на кінець року) фактично зайнято (середньорічна) всього – 120,0 шт. од.,
в т.ч.:
- керівних посад – 35,00 шт. од. відхилень від фактично зайнятих немає
- спеціалістів – 73,25 шт. од. відхилень від фактично зайнятих немає
- обслуговуючого та технічного персоналу – 11,75 шт. од. відхилення від фактично зайнятих 1,75 ст. Відхилення пояснюється, тим що опалювачі працюють півроку(3 ст. опалювачів за рік, за півроку 1,5 ст.), та додатково введено з 1 листопада 0,5 ставки прибиральниць по Мельнянському дозвіллєвому об’єкту та з 1 жовтня 0,25 ст. прибиральниці по Бочечківському СБК, які пропрацювали не повний рік (середня арифметична 0,25 ст.).

КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
.
Кількість фактично зайнятих на початок року – 80,25 ст. в т.ч.:
- керівних посад 34,50 ст.
- спеціалістів - 33,5 ст.
- обслуговуючого персоналу – 13,00 ст .
Середньорічна кількість фактично зайнятих виконано за рік 79,0 ст.
- керівних посад - 34,0 ст.
- спеціалістів - 34,0 ст.
- обслуговуючого персоналу –11,0 ст. відхилення від фактично зайнятих 1,75 ст. Відхилення пояснюється, тим що опалювачі працюють півроку (3 ст. опалювачів за рік, за півроку 1,5 ст.), та додатково введено з 1 листопада 0,5 ставки прибиральниць по Мельнянському дозвіллєвому об’єкту та з 1 жовтня 0,25 ст. прибиральниці по Бочечківському СБК, які пропрацювали не повний рік (середня арифметична 0,25 ст.).
Кількість фактично зайнятих одиниць на кінець року 80,75 ст..
- керівних посад 34,0 ст. скорочено 0,5 ст. завідуючого Бережнянським сільським клубом
- спеціалістів - 34,0 ст. ., додатково введено 0,5 ставки керівника народного колективу по
Козацькому будинку культури (колективу було присвоєно звання народний, наказ управління
культури Сумської обласної державної адміністрації № 190 від 22.12.2010 р.).
- обслуговуючого персоналу –12,75 ст. з 01.01.2011 року було скорочено 0,75 ставок прибиральників службових приміщень (Мельнянський , Юрівський, Жовтневський будинки культури скорочено по 0,25 ст.) та додатково введено 0,5 ст. прибиральника службових приміщень по Мельнянському дозвіллєвому об’єкту, 0,25 ст. прибиральника службових приміщень та 0,50 ст. опалювача по Бочечківському сільському будинку культури.

На початок року кількість фактично зайнятих штатних одиниць складає 107 шт. од., кількість фактично зайнятих штатних одиниць змінилася і становить 105 шт. од. відхилення пояснюється тим, що фактично зменшилась штатна чисельність по Бережнянському сільському клубу скорочено завідуючого сільським клубом, та скорочено прибиральника по Юрівському СБК.
КФК 110201 «Бібліотеки»
Кількість фактично зайнятих на початок року – 39,75 ст. в т.ч.:
- керівних посад 1,0 ст.
- спеціалістів - 38,0 ст.
- обслуговуючого персоналу – 0,75 ст .
Кількість фактично зайнятих одиниць на кінець року 38,0 ст..
- керівних посад 1,0 ст.
- спеціалістів - 36,25 ст. відхилення від фактично зайнятих на початок року 1,75 ст. скорочено
бібліотекарів сільських бібліотек (Присеймівська, Шевченківська, Шпотівська скорочено по 0,25
ст., Мельнянська, Тулущанська бібліотека скорочено по 0,5 ст.)
- обслуговуючого персоналу –0,75 ст.

Середньорічна кількість фактично зайнятих виконано за рік 38,0 ст.
- керівних посад 1,0 ст.
- спеціалістів - 36,25 ст.
- обслуговуючого персоналу –0,75 ст .
На початок року кількість фактично зайнятих штатних одиниць складає 34 шт. од., кількість фактично зайнятих штатних одиниць змінилася і становить 33 шт. од. відхилення пояснюється тим, що фактично зменшилась штатна чисельність по Мельняській сільській бібліотеці в зв’язку з закриттям закладу.


КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»
Кількість ставок на початок року 3,0 ст. на кінець року 3,00 ст. Кількість фактично зайнятих штатних одиниць не змінилась і становить на початок року – 3 шт. од., на кінець року - 3 шт. од. .


КФКВ 120201 «Періодичні видання (газети та журнали)»

Відповідно до плану по мережі, штатах і контингентах по редакції газети «Сільські горизонти» загальна кількість ставок 8,3 з них:
- керівники, журналісти, спеціалісти 5 чоловік ( в т.ч.: редактор, завідуючий відділом соціальних питань, завідуючий відділом рад та промисловості, завідуючий відділом листів, реклами оголошень та масової роботи та коректор);
- інший персонал 3,3 чоловіки ( в т.ч.: бухгалтер та оператор комп’ютерного набору,секретар-друкарка , прибиральниця на 0,3 ставки).

За підсумками роботи за 2010 рік редакція газети вийшла з прибутком у сумі 4,0 тис.грн. Первоначально видатки в районному бюджеті для надання фінансової підтримки не планувались. Співзасновниками газети є районна рада та районна державна адміністрація. З метою більш повного та якісного висвітлення сфер життєдіяльності району рішенням 12 сесії районної ради 6 скликання від 18.11.2011 р було затверджено на КФК 120201 15,0 тис.грн для надання газеті фінансової підтримки.
Фінансова підтримка з бюджету у звітному році порівняно з 2010 р.зменшилась на 52,0 тис.грн. Редакцією газети в 2011 році проведений ряд заходів для покращення фінансового стану. Так порівняно з 2010 роком тираж газети зріс на 159,3 тис.примірників, що дало додаткові надходження від передплати у сумі 149,0 тис.грн.

КФКВ 130000 «Фізична культура і спорт»
КФКВ 130115 Центри «Спорт для всіх » та заходи з фізичної культури

В 2011році по Конотопському району проведено 57 заходів .Середня вартість 1 заходу становить 1482,02 грн. при плані 1318,18 грн..

КФКВ 130107 »Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ»
Штатна чисельність педагогічного 6,0 шт. посади та адміністративного персоналу 1,5 шт. посади на протязі року не змінювалась
Фактична чисельність педагогічного персоналу змінювалась на протязі року, адміністративного персоналу 1,5 шт. посади на протязі року не змінювалась.
Середньорічна кількість фактично зайнятих посад педагогічного персоналу становить
( 6*5міс)+(4,14*3міс.)+(6*4 міс.)=5,54 од.
На початок 2011 року по ДЮСШ перебувало 284учнів. Фактична наявність на кінець року 286учнів. З початку навчального року кількість дітей в групах збільшилась .
Середньорічна кількість становить (284 х 8 міс.)+(286х 4міс.)=285

КФКВ 130202 »Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (які проводяться громадськими організаціями культурно-масового спрямування»
В 2011році по Конотопському району проведено 25заходів. Середня вартість 1 заходу становить 2152,35 грн. при плані 853,75 грн..

КФКВ 130204 »Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій ( ВФСТ «Колос»)»
Фактична чисельність апарату громадської організації ВФСТ»Колос» становить 1,5 шт. одиниці на протязі року.


IХ. Інша інформація

На протязі 2011 року бюджетним відділом фінансового управління Конотопської районної державної адміністрації проведено 80 перевірок, де з них 5 перевірок у 1 кварталі ,59 перевірок у ІІ кварталі, 9 перевірку в ІІІ кварталі та 7 перевірок в ІV кварталі в тому числі :
1. Щодо вірності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ – 71 перевірки, в тому числі 4 перевірки складання кошторисів по установах , що фінансуються з обласного бюджету ,якими охоплено 196 кошторисів з усіма необхідними додатками до них. Виявлено порушень на суму 84,3 тис. грн. де в тому числі на суму – 5,8 тис.грн. в розшифровках по заробітній платі не відображено видатки на проведення індексації та виплати допомоги на оздоровлення , на суму 14,7 тис.грн.відсутня проектно-кошторисна документація на проведення ремонтних робіт , на суму 0,8 тис.грн відсутні розшифровки по доходах , по власних надходженнях бюджетних установ (не вказано за рахунок чого плануються дані надходження ), на суму 63,0 тис.грн. не додано розрахунки заробітної платьи в розрізі посад та підвищення заробітної плати . В ході перевірок виявлено також ряд недоліків:
пакет бюджетної документації по культурі в 1 сільській раді складено не на типових формах.
2. Проведено 8 перевірок щодо цільового використання коштів на оплату праці працівникам бюджетної сфери по сільських радах району та на виплату одноразової матеріальної допомоги на поховання , лікування незахищених верст населення .
3. Проведено 1 перевірку з питань дотримання та виконання бюджетної дисципліни в сільських радах району.
Також зроблено перевірки 30 рішень сільських та селищної рад на 2011 рік.
Після проведення перевірок вказані недоліки і порушення взяті на контроль та усунені.

Відділом доходів та фінансів галузей виробничої сфери проведено 55 перевірок, в т.ч:
з питання правильності надання пільг населенню та фінансово-господарської діяльності підприємств - перевізників пільгової проведено 4 перевірки,
з питання правильності надання населенню субсидій проведено 11 перевірок;
з питання правильності складання кошторисів доходів та видатків установ зроблено 34 перевірки;
з питання формування та виконання доходної частини бюджету перевірено 6 сільських ради.

Відділом фінансово-господарського забезпечення протягом 2011 року проведено 16 перевірок стану бухгалтерського обліку і звітності в сільських радах. В ході перевірок виявлено порушень на загальну суму 1,3 тис.грн., з них переплата на суму 0,4тис.грн. та недоплата в сумі 0,9 тис.грн. Дані порушення виявлено при перевірці нарахування відпускних працівникам сільських рад. Причиною даних порушень є невиконання вимог п.2 та п.10 Постанови КМУ від 8 лютого 1995р. N 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати», а саме:
- при нарахуванні допомоги на оздоровлення працівникам сільської ради у розрахунку середньої заробітної плати за попередні два місяці взято календарні дні, а не робочі, що призвело до порушень на суму 1,2 тис.грн., де з них недоплата становить 0,9 тис.грн, а переплата 0,3 тис.грн.;
- при нарахуванні відпускних працівникам сільської ради, заробітна плата за розрахунковий період не відкорегована на коефіцієнт підвищення, що призвело до порушень на суму 0,1 тис.грн., а саме до недоплати відпускних.
Начальник фінансового управління К.В. ЛісуноваЗаступник начальника управління – начальник відділу В.Б.ПередераНачальник відділу – головний бухгалтер Т.М. Колесник


Таблиця 1: Пояснення поточної дебіторської та кредиторської заборгованості Державного бюджету України
по Конотопському району станом на 01 січня 2012 року.
тис грн..
КЕКВ
Поточна дебіторська заборгованість
Поточна кредиторська заборгованість


Всього

В т.ч. державного бюджету

Пояснення заборгованості державного бюджету
Всього

В т.ч. державного бюджету

Пояснення заборгованості державного бюджету


Загальний фонд

КЕКВ 1310
-
-
-
33,0
33,0
КФК 170102 – 33,0 - заборгованість за перевезення автомобільним транспортом пільгової категорії населення;

КЕКВ 1343
-
-
-
891,7
891,7
КФК 090201 – 294,0; КФК 090204 – 2,0; 090207 – 9,7; КФК 090210 – 166,2; КФК 090215 – 15,3; КФК 090405 – 387,8 - заборгованість по пільгам та субсидіям населенню за використані житлово–комунальні послуги;
КФК 090214 – 0,6 – заборгованість за послуги зв’язку
КФК 090406 – 16,1 – заборгованість по пільгах та субсидіях за нараховане тверде паливо та скраплений газ;

ВСЬОГО
-
-
-
924,7
924,7


Спеціальний фонд

КЕКВ 2000
-
-
-
-
-
-

ВСЬОГО
-
-
-
-
-
-


Начальник фінасового управління
К.В. Лісунова

Таблиця 2: Пояснення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості Державного бюджету України
по Конотопському району станом на 1 січня 2012 року.

КЕКВ
Прострочена дебіторська заборгованість
Прострочена кредиторська заборгованість


Всього

В т.ч. державного бюджету

Пояснення заборгованості державного бюджету

Всього

В т.ч. державного бюджету

Пояснення заборгованості державного бюджету


Загальний фонд

КЕКВ 1343
-
-
-
475,0
475,0
КФК 090201 – 138,0; КФК 090204 – 0,2; КФК 090207 – 1,2; КФК 090210 – 100,8; КФК 090215 – 9,2; КФК 090405 – 224,3 – заборгованість перед Конотопським УЕГГ «Сумигаз», РВ «Енергозбут», Конотопський ВУВКГ, БМЕУ-5 по пільгам та субсидіям населенню за використані житлово–комунальні послуги;
КФК 090406 – 1,3 – заборгованість по пільгах та субсидіях за нараховане тверде паливо та скраплений газ;

ВСЬОГО
-
-
-
475,0
475,0


Спеціальний фонд

КЕКВ 2430
-
-
-
-
-
-

ВСЬОГО
-
-
-
-
-
-Начальник фінасового управління


К.В. Лісунова13PAGE 15


13PAGE 144115Приложенные файлы

  • doc 15730593
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий