Світ літ самост роб

Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № 2Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

«Ч.Діккенс «Пригоди Олівера Твісту»,
Г. Де Мопассан «Життя.»


Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ” ______ 2012 р.
Голова комісії: _____ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.
Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензент:


Редько О.Я – методист КЗОЗ ХМК № 2, викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін, викладач вищої категорії, викладач - методист

І. Актуальність теми :
Народився Ч.Діккенс у лютому 1812 року. Ще з дитинства він випробував всю гіркоту потреби, соціальної нерівності й жорстокої несправедливості сучасної йому суспільної системи, і це багато в чому визначило демократизм його переконань і симпатій. Дитинство й рання юність Діккенса протікали в найбідніших кварталах Лондона й навіть у борговій в’язниці, у якій потрапила вся сім’я після невдалих спроб Діккенса - старшого вибитися з нестатку й перейти в ряди забезпечених представників "середнього класу".Ще в раннім дитинстві майбутньому великому письменникові Англії довелося познайомитися із кричущими контрастами найбільшого міста тодішнього капіталістичного миру, випробувати на собі всю вагу й вся злиденність життя "східної сторони" Лондона – Лондона знедолених. Він мріяв учитися, але положення сім’ї було таке, що йому й думати не доводилося про систематичне утворення. Один за іншим пише Діккенс невеликі нариси з життя Лондона, які він потім об’єднав і видав за назвою "Нариси Боза". Успіх був величезний. Уже до кінця 1836 року Діккенс став відомий всієї Англії й придбав популярність у найширших колах англійських читачів. Після величезного успіху "Посмертних записок Пиквикского клубу" слава його з кожним роком росла. Протягом всього життя Діккенс залишався в Англії самим улюбленим письменником.
Творчість Діккенса тривало кілька десятиліть. Діккенс виявив себе як автор, що пише про сучасність. Дія відбувається під час французької революції. Романи, що прославили Діккенса (Оливер Твіст, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), говорять про сучасність. Залучають читачів завдяки соціальному аналізу, умінню зображувати яскраві характери .
Дві характерні риси творчості: обмежене почуття гумору, побудоване на вмінні помічати смішні збіги в житті, і свідомість того, що добрий початок у людині невикорінне

Гі де Мопассан, повне ім'я у якого Анрі Рене Альбер Гі, народився в сім'ї незаможного дворянина. Наявність родинного замку та шляхетність походження, про які постійно говорила мати письменника Лора де Мопассан, викликають сумніви біографів. Розлучення батьків і від'їзд батька у Париж означали для Гі та його брата посилення материнського впливу. Близькі стосунки із матір'ю, наділеною художнім чуттям і витонченим смаком, стала для Мопассана важливим фактором у його становленні. Їй він зобов'язаний і знайомством із Г. Флобером, котрий опікувався сином своєї приятельки і давав йому уроки майстерності. Дитячі літа Мопассана були щасливими. Вони проминули в Нормандії в забавах із сільськими дітлахами та безпосередній наближеності до моря, сонця, домашніх тварин і птаства. Звідси у творчості письменника знання сільського життя, симпатії до рибалок і селян, довіра до природи та захоплення її животворною силою. Завдячуючи поемі Мопассан увійшов у середовище молодих літераторів Ж. Гюїсманса, П. Алексіса, Мірбо, А. Сеара, Л. Енніка, котрі виступали пристрасними прихильниками натуралістичної доктрини І. Тена й Е. Золя. У їхньому колі була опублікована й перша із відомих новел Мопассана «Пампушка» («Bouls-de-suif» , 1880). Історія її створення пов'язана із Золя, у маєтку котрого Медані, неподалік від Парижа, письменники вирішили почергово розповісти по одній історії про франко-прусську війну. Так з'явилася збірка «Меданські вечори» («Soirees de Medan», 1880), що відкривався новелою Золя «Облога млина». Та найкращим твором у ньому стала «Пампушка». Навіть такий суворий критик, як Флобер, котрий забороняв до цього Мопассану публікувати прозу, вважаючи її незрілою, відгукнувся про «Пампушку» захоплено, назвавши її «шедевром» і пророкуючи, що це маленьке оповідання ніколи не забудеться.
Творчість Ч.Діккенса та Гі де Мопассана вчить життю.
ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .


Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;


IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Заповніть таблицю:


Життєвий і творчий шлях письменника:

Дата
ПодіяСкладіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).
ІІІ.4. Рекомендована література:

Інформаційні ресурси

Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
Антична література: http: pergam.chat.ru
Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.

ІІІ.5. Матеріали для самоконтролю:

1. Питання для самоконтролю:
Питання до роману Ч.Діккенса "Пригоди Олівера Твісту"
1.Що відіграло вирішальну роль при виборі імені головного героя?
2. Олівера ще немовлям відправили на «ферму», хто нею управляв?
3. Чому з притулку до робітничого дому перевели хлопчика? 4. Де знаходився містер Браунлоу, коли у нього з кишені витягли носову хустинку?
5. Чому містер Браунлоу став опікуватися Олівером?
Ким доводилася міс Роза Оліверу?
7. Про що розповіла перед смертю злиденна стара Салі?Гі де Мопассан. Роман «Життя»

Хто така Жанна і як минали її дитячі роки?

Як виглядає палац, у якому буде мешкати Жанна після одруження?

Розкажіть про чоловіка Жанни.

Розкажіть про поля.

Чим завершується роман?


Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № 2

Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

«Г.Флобер «Пані Боварі», М.Метерлінк «Синій птах».


Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ” ______ 2012 р.
Голова комісії: _________ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.
Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензент:


Редько О.Я – методист КЗОЗ ХМК № 2, викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін, викладач вищої категорії, викладач - методист

І. Актуальність теми :

Г.Флобер змалював повністю реалістичні картини, беручи факти із власного життя чи життя людей, які його оточували. Ввів у роман образи простих людей, які поєднували в собі як негативні, так і позитивні риси, суто «позитивних» героїв його твори не мали. Виступив проти поєднання реалізму і романтизму.
Відсунув розповідь на задній план, головне місце надав показу життя простих обивателів провінційного французького містечка. створив «об'єктивний метод». Не давав повністю деталізованих портретів своїх героїв. Як художник точними мазками пензля, подавав портретну характеристику героїв, зміни у їх настрой, що яскраво відображали їхні обличчя, погляди, жести. Використовував у творах імпресіоністичну манеру письма. Писав твори з характерними рисами психологізму, що проявилося у:
формі психологічного аналізу;
зовнішньому і внутрішньому, фізичному і психологічному, що злилися в єдиний потік;
найадекватнішій формі його стилістичного втілення застосування невласної прямої мови, яку автор широко ввів першим у літературу;
використанні художніх деталей, які сприяли психологічному аналізу особистості героя;
передачі порухів серця.
Відмовився від поділу героїв на позитивних і негативних носіїв добра і носіїв зла. Як реальні люди його персонажі поєднали позитивні і негативні риси в складному переплетінні і різних співвідношеннях. Використовував невласну пряму мову, яку він перший широко ввів у літературу. Це така форма мовлення, де голос автора і голос героя твору перепліталися, причому автор постійно допомагав йому висловити те, що герою важко або непосильно передати словами.
Бельгійський поет і драматург Моріс Метерлінк, лауреат Нобелівської премії (1912), залишив яскравий слід в історії європейської драматургії. Метерлінк, подібно до Ібсена чи Стріндберга, був справжнім першовідкривачем у царині "нової драми", визначним теоретиком і драматургом європейського символістського театру. М. Метерлінк народився і провів дитинство в бельгійському місті Генті. Згодом, за наполяганням батька, юнак їде до Парижа - вивчати право, і там захоплюється творчістю поетів-символістів. У 1,889 році Метерлінк випускає у світ збірку віршів "Теплиці" і першу свою п'єсу "Принцеса Мален". Рання драматургія Метерлінка базувалася на естетичній теорії, яку він виклав у книзі "Скарби смиренних" (1896), зокрема в есе "Трагічне щоденного життя". У ньому письменник виклав основні принципи символістської "нової драми", а також дав назву своєму театру - "театр статичний", або "театр мовчання". Полемізуючи з традиційним поглядом на природу трагічного як на вічний розлад між пристрастю й обов'язком, Метерлінк вбачає сутність трагічного в "трагізмі повсякденності", в "самому факті життя". Завдання драматурга - зображувати не виняткові події, де все вирішує випадок, а душевне життя людини, яка прагне до вищих сфер буття. Для спілкування з "вищою духовною сферою", як для істинного спілкування людей між собою, слід оволодіти мистецтвом мовчання, навчитися вступати в "нечутний", внутрішній діалог один із одним (принцип "другого діалогу" в "театрі мовчання"). Як і для інших творців "нової драми", внутрішня дія, яка розкриває стан душі, для Метерлінка важливіша за дію зовнішню, яка фіксує поведінку та вчинки людини. У своїх п'єсах-казках Метерлінк говорить про явища буденності, про те, що сам він постійно називав трагізмом повсякденного життя. 
Творчість Г.Флобера та Моріса Метерлінка вчить життю.
ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.


Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .

Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;

IІІ. Матеріали самостійної роботи.


ІІІ.1. Заповніть таблицю:


Життєвий і творчий шлях письменника:

Дата
ПодіяСкладіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).
ІІІ.4. Рекомендована література:


Інформаційні ресурси

Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
Антична література: http: pergam.chat.ru
Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.ІІІ.5. Матеріали для самоконтролю:

1. Питання для самоконтролю:

Г.Флобер. Роман «Пані Боварі»
1. В який період життя Г. Флобер звернувся до написання творів? Дайте загальну характеристику його раннім творінням.
2. Ким стала для Г. Флобера Луїза Колле і як склалися їхні стосунки?
3. Чому Г. Флобера називають майстром психологічного аналізу?
4. Яку головну мету поставив перед собою Г. Флобер, звернувшись до письменницької діяльності?
5. У чому розкривається новаторство письменника?

М.Метерлінк «Синій птах».

Розкажіть, що відбувалось у першій картині «Хатина Дроворуба» ?
2. Розкажіть, що відбувалось у другій картині «У Феї»?

Розкажіть, що відбувалось у дев’ятій картині «Сади Блаженства»?

Розкажіть, що відбувалось у десятій картині «Царство Майбутнього»?
Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

«Л.М.Толстой «Війна і мир», Ф.І.Тютчев Поезії.»


Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ” ______ 2012 р.
Голова комісії: _________ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.
Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензент:


Редько О.Я – методист КЗОЗ ХМК № 2, викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін, викладач вищої категорії, викладач - методистІ. Актуальність теми :


"Щоб жити чесно, потрібно рватись, путатись, битись, помилятись починати й кидати, і знову починати і знову кидати, і вічно боротися і втрачати. А спокій - душевна підлість".    Ці слова Л.М. Толстого багато чого пояснюють в його житті і творчості.   "Жити чесно" у розумінні Толстого означало перш за все жити не для себе одного, а для людей, їхнього блага і щастя.
Війна не починається в одну мить, вона довго визріває у непомітних зрушеннях історії, аж доки не стає очевидною. Буде війна - буде й ціна, яку сплачуватимуть невинні й винуваті за привілей бути нарівні з монархами, творцями історії. І це творення відбувається навіть тоді, коли герої займаються особистим життям. Через те винні у ганьбі під Аустерліцом імператор Олександр, той страхополох, що крикнув "Шабаш, братцы!", П'єр Безухов, який саме в цей час одружується з Елен Курагіною. Винні всі однаково, і Толстой не залишає виправдання: "Я нічого не міг зробити, бо я людина маленька". Але цей погляд на перебіг історичного процесу був невідомий тоді, він був власним відкриттям автора, через те роман "Війна і мир", який базується на цій теорії, можна назвати філософським твором. Авторові довелося багато що згадати і багато чого навчитися. Через це роман "Війна і мир" є не просто відображенням якихось процесів крізь призму життя окремих людей, а є авторськими роздумами над сенсом буття окремої людини, а звідси і людства взагалі.
"Війна і мир" справді взірець роману-епопеї, тобто твору про долю людини, народу, людства. Про помилки і пошуки. Про нестримний хід до того, щоб знайти істину життя, розкрити таємницю щастя і нарешті винайти спосіб жити розумно й красиво, хоча і за велінням почуттів.


Тютчев Ф.І. - один із найвідоміших поетів XІX століття. Це століття дало світовій поезії чимало відомих російських поетів (досить згадати імена Пушкіна та Лермонтова, Некрасова і Фета). Поза те, поезія Тютчева вирізняється своєю особливою філософською спрямованістю і особливим переосмисленням тих символів і мотивів, котрі в цілому були властиві російській та й світовій поезії того періоду в цілому.Одним із основних мотивів поезії Тютчева став мотив крихкості, примарності, оманливості буття. Примарним в розумінні поета є минуле, те, чого вже немає. Але і сьогодення, оскільки воно безперервно рухається, теж лише примара. Символом примарності життя у Тютчева виступає веселка. Вона прекрасна, однак це лише видіння. Різко висловлене це відчуття у вірші "День і ніч", де увесь зовнішній світ усвідомлюється як примарний покрив, накинутий над безоднею Тютчеву не чужа й характерна для романтичної філософії поезії містична тема "одкровення", "вищого пізнання" в акті злиття людської душі з "душею світу" (вірш "Проблиск", "Видіння"). Для цієї теми характерне протиставлення дня як "зовнішнього шуму" і нічного усамітнення як шляху до "справжнього" пізнання. Цей містичний мотив дуже поширений в романтичній філософії та поезії. У Тютчева він позначений образом зоряної ночі.


ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:
Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .


Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;

IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Заповніть таблицю:


Життєвий і творчий шлях письменника:

Дата
ПодіяСкладіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).

Підготуйте реферати на теми:

«Основні мотиви поезії Федора Тютчева»;
«Природа основний об’єкт переживань Ф.Тютчева»;
«Слов'янофільські погляди у творчості Ф.Тютчева».ІІІ.5. Рекомендована література:Інформаційні ресурси

Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
Антична література: http: pergam.chat.ru
Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.


ІІІ.6. Матеріали для самоконтролю:

1. Питання для самоконтролю:


Л.М.Толстой. Роман «Війна і мир»

Розкажіть про історію написання роману «Війна і мир».
Прототипи героїв роману «Війна і мир».
Дайте характеристику жіночим персонажам.
Дайте характеристику чоловічим персонажам.
Як можна пояснити назву роману «Війна і мир»?Ф.І.Тютчев. Поетична творчість
Дитячі роки Ф.Тютчева.
Освіта і перші проби пера майбутнього поета.
Тютчев Ф.І. за кордоном(дипломатична кар’єра).


Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

«Ш.Бронте «Джейн Ер», С.Малларме. Поезії».Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ”______ 2012 р.
Голова комісії: _________ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.
Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензент:


Редько О.Я – методист КЗОЗ ХМК № 2, викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін, викладач вищої категорії, викладач - методист
І. Актуальність теми :

Шарлотта Бронте залишається реалісткою в самому головному -  у правдивому і типовому зображенні соціального середовища, соціальних відносин і людських характерів.  Дочка священика, вона не зупинилася перед убивчою сатирою на  духівництво.   Ідеалізовані образи  священиків,  лагідних  і  далеких користі, що  наводнювали викторианскую літературу, відкинуті Шарлоттой Бронте, добре знала клерикальне середовище.  У ній вона зустрічала два типи священиків - суворих фанатиків і  сімейних деспотів (такий був  її  батько) і  лицемірів, прикривающих благочестивими фразами свою прихильність до земних благ.  Обоє ці типу виведені в її романі.        Скільки сміливості потрібно  було  молодій письменниці,  дочці пастора,  щоб  відкрито повстати проти релігійних ідеалів самозречення, проти традиційного (і в основі своєї шовіністичного) прославляння британського місіонерства!      Настільки   ж   нещадна  Шарлотта  Бронте   і   до   будь-яких   проявів накопичення,   преклоніння  перед   грошима.   Жахлива   історія   шлюбу, що претворилася для  містера Рочестера в  безвихідну трагедію:  спочатку,  у юності,  він  стає  жертвою  мерзенної  торгашеської  угоди  між  двома багатими родинами, що  сховали від  нього  щиросердечну хворобу  нареченої;  потім  він виявляється  прив'язаним на  все  життя  до  невигойно  хворий,  помішаної жінці.  Письменниця виступає  тут  проти  англійських  державних законів  про  шлюб,  починає  суперечку,  що  продовжать такі  колоси,  як Ґолсуорсі і Шоу.      Фінал роману,  коли Джен Ейр повертається до покаліченого,  осліплому, збіднілому містеру Рочестеру і приносить йому допомога і розрада, перетворюється у своєрідний апофеоз героїні.  Світло жертовного служіння Джен Ейр улюбленому людині,  а  також  уміння  письменниці передати розжарення  пристрастей,  глибину виникаючих у героїв питань і переживань знімають той відтінок солодкуватості і фальші,   що  був   звичайно   присущ   happy   end,   щасливому  кінцю викторианского роману.            Отже, в романі "Джейн Ейр" ( 1847 ) письменниця піддала різкій критиці державні установи, показала правдиву картину системи освіти і положення соціально незахищених верств.      Романи Ш.Бронте вважають варіаціями автобіографії.      Критика ханжески лицемірної і  жорстокої англійської буржуазії в  романах Шарлотти Бронте зберегла усе своє значення і для сучасного читача.      

 Стефан Малларме - французький поет, один з провідних теоретиків символізму.       Творчий доробок поета - елітарна поезія з досить витонченою ускладненою символікою, поетична проза, есе.       Ж. П. Сартр стосовно самобутності поезії Малларме писав, що в його віршах "нічого немає, крім матерії, вічного бурління буття, що саме по собі виростає і саме себе заперечує".       Рання творчість Малларме тісно пов'язана зі школою поетів-парнасців, які проголошували витонченість, красу, пластику, досконалу форму вірша; ліричному героєві притаманні бунтівливість, дух заперечення. Серед таких вірші "Полудень фавна", "Вікна", "Блакить".       У теоретичних статтях щодо призначення поезії Малларме доходить висновку, що поезія, мистецтво є священною справою, тому можуть бути зрозумілими тільки обраним; він обирає мистецьким гаслом "герметизм", зашифрованість, таємницю.
Поет, на думку Малларме, має змогу проникнути в таємницю буття, відчути навіювання чистих, неясних звуків, він може відтворити ідеальні образи, але не в прямому розумінні, а через метафору, символ, натяк. Адже, на думку Малларме, в поезії важливо "навіяти" образ, а "назвати предмет- це значить знищити на три чверті поетичного чару".
Вірші "Лебідь", поема "Кинутий жереб..." є своєрідними зразками "герметичного письма" Стефана Малларме.

Твори Малларме важкі для розуміння, вони викликають різні суперечливі трактування, і це вимагає від читача надзвичайного напруження думки. Поет завжди підкреслював, що розуміння поезії - це важка правд, яка потребує від читача духовної концентрації та спеціальної підготовки.
Його вірші містять чимало алюзій, спогадів міфологічних персонажів. У них також зашифроване і власне життя поета.


ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .


Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Заповніть таблицю:


Життєвий і творчий шлях письменника:

Дата
Подія
2. Складіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

3.Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).

Підготуйте реферати на теми:
«Символ і образи у поетичній творчості С.Малларме»;
«Дослідження творчих звершень С.Малларме»;
«Символ лебедя у поезії О.Олеся та С.Малларме».

ІІІ.5. Рекомендована література:

Інформаційні ресурси

Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
Антична література: http: pergam.chat.ru
Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.

ІІІ.6. Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю:

Ш.Бронте «Джейн Ер»
1. Визначте тему роману “Джейн Ер”.
3.  В чому полягає ідея рівності людей у романі “Джейн Ер”?
4.  В чому ви вбачаєте трагедійність сюжету?
5. Якою особистістю вам здалася головна героїня?

 Стефан Малларме


Яка основна тема сонету «Лебідь»?
В чому полягають С. Малларме особливості його поезії?
Чому С.Малларме відмовився від кар’єри службовця?

Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № 2Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

«К. Гамсун. Роман «Пан», І.Тургенєв «Ася», «Напередодні».Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ”______ 2012 р.
Голова комісії: _________ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.
Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензент:


Редько О.Я. – методист КЗОЗ ХМК № 2, викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін,викладач вищої категорії, викладач - методистІ. Актуальність теми :
Кнут Гамсун - відомий норвезький письменник, який у своїх творах показував людей, котрі страждають від самотності; складність і глибину почуттів; всепоглинаючу силу любовної пристрасті. Прозі Гамсуна властиві психологізм, глибокий ліризм, який, ніби акомпанемент, супроводжує основну тему оповіді, що виходить за межі зображення почуттів окремої особистості. Гамсун досить осяйно і зримо відтворював життя звичайних норвезьких селян, поміщиків, торговців, лісорубів, інтелігенції. У його творах постає картина життя всіх верств населення, але автора захоплює не вона, а зображення психологічних ситуацій, у які потрапили його герої, що боролися з суспільством і власними почуттями.
Творчість письменника можна назвати психологічним реалізмом, початок якому поклав Ф. Достоєвський. Дослідники творчості Гамсуна проводили паралель з романами Достоєвського, різниця була тільки в тому, що російський письменник через внутрішні конфлікти особистості прагнув виразити соціальні конфлікти і дисгармонію світу, а Гамсун зображував світ як даність, а долю людини - як окремий випадок, що залежить від світу.
В зображенні психічних станів героїв, зміни їх настроїв Гамсун досягав вершин мистецтва, виявляючи високу майстерність і здатність проникнути в найглибші людські таємниці.Творчості письменника були чужі натуралізм і реалізм 19 ст., надто спрощені уявлення про взаємозв’язки людини і суспільства. Гамсун намагався відтворити загальний смисл, дух дійсності, а не зображувати її подібність у творах. Його герої укрупнені. їм надається масштабність, через що вони перетворюються у втілення суспільних сил із дуже реалістичною основою. В цій узагальненості образів - особливості літератури 20 ст.
И. С. Тургенєв належить до тих письменникам, які внесли особливо помітний внесок у розвиток російської класичної літератури другої половини XIX в. Неухильне проходження «правді життя» допомогло йому створити чудові художні [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що зіграли значну роль у формуванні суспільної самосвідомості, в эстетическом і моральному вихованні багатьох поколінь читачів. Ще при житті письменника його творчість придбала світову популярність Шлях письменника був складний. У 6070-х роках йому довелося випробувати усю тяжкість розбіжностей з передовими течіями тодішньої громадської думки. Проте це не перешкодило йому зіграти величезну роль в розвитку російського реалістичного роману. Тургенев поглибив творчий метод Пушкіна, Лермонтова і Гоголя, він застосував його до зображення кріпосних, «зайвих людей» і різночинців. Тургенев створив типові свої образи, свою манеру зображення. Письменникові ми зобов’язані створенням безлічі громадських типів, що правдиво відбили різні сторони російської дійсності.
Літературна діяльність Тургенєва протікала під глибоким впливом визвольного руху. У прокламації народовольців, випущеної у зв’язку зі смертю письменника, говорилося, що Тургенєв писав:
«Точно й сильно відтворити істину, реальну істину життя є найвище щастя для літератора, навіть якщо істина не збігається з його власними симпатіями».
Цьому принципу письменник свідомо випливав всю свою творчу лінію, і тільки тому він зміг створити чудові добутку, що пережили свій час. Конфлікти носять переважно світоглядний характер. Просторове охоплення тургеневских романів не дуже широкий: звичайно це дворянська садиба. І за часом романи тривають кілька тижнів або, у крайньому випадку, місяців. Однак за допомогою відступів у минуле й епілогів Тургенєв створює подання про попереднє життя своїх героїв, про умови формування їхніх характерів, про їхнє [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що виходить вужі за межі сюжетного оповідання.
ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .


Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автор.


IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Заповніть таблицю:Життєвий і творчий шлях письменника:Дата
Подія

Складіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).


Підготуйте реферати на теми:


«Символічні прояви у творчості К.Гамсуна»;
«Закордонний період Івана Семеновича Тургенєва.»


ІІІ.5. Рекомендована література:

Інформаційні ресурси

Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
Антична література: http: pergam.chat.ru
Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.


ІІІ.6. Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю:

Кнут Гамсун. Роман «Пан»

Хто такий Томас Глан?
Чому Томас оселяється у Лісі серед природи?
Охарактеризуйте поведінку Едварди та Єви?
Як можна пояснити назву роману?
Що собою символізують два пера?

І.Тургенєв «Ася», «Напередодні».

Визначте тему твору «Ася»?
Порівняйте ставлення до Асі Гагіна та Н.Н.
Якою була Ася(її походження. Вчинки. Ставлення до людей. До життя)?
Що потрібніше головній героїні Олені Миколаївні : люди науки, мистецтва, державної служби або людина громадянського подвигу?(«Напередодні»).
Розкажіть про родину Стахових.
Які основні життєві позиції Андрія Петровича Берсенєва , Павла Яковича Шубіна?

Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

«Е.М. Ремарк «Три товариші», Р. Бах «Чайка Джонатана Лівиігстона».Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ”______ 2012 р.
Голова комісії: _________ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.


Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензенти:


Редько О.Я – методист КЗОЗ ХМК № 2, викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін, викладач вищої категорії, викладач - методист
І. Актуальність теми :

Творчість Е.-М. Ремарка (1898-1970) стала популярною ще за його життя. Його книги було перекладено на 50 мов і видано надзвичайно великими для того часу тиражами. Достатньо сказати, що вже перший роман письменника "На Західному фронті без змін" (1928) розійшовся у кількості 3,5 млн примірників, що стало рекордом для усієї книжкової індустрії. Видатний письменник належав до "втраченої генерації" і представляє саме таку літературу. Головна тема творчості - показ життєвої долі молодих людей, які стали жертвами безглуздої Першої світової війни, "втраченою генерацією" для людства.
Еріх Марія Ремарк - яскрава, талановита, дотепна і романтична особистість. Його називали "Лицар честі і пера". На біографію митця наклала відбиток уся історія XX століття: дитинство і юність у кайзерівський час, Веймарська республіка і, нарешті, роки вигнання, проведені в США та Швейцарії. Його доля нагадувала долю славетного Данте, який теж більшу частину життя провів за межами батьківщини, усім серцем вболіваючи за неї: "Я народився у часи гасових ламп, - писав Ремарк, - пережив період розвитку електрики та авіації. Якщо проживу 10-15років, то дочекаюся польоту на Місяць. Наука подолала все. Лише людям не вдалося стати ближче один до одного... У більшості ми не зробили ні кроку... Це страшне протиріччя. І незважаючи на все це, я вірю, що люди знайдуть шлях один до одного. Я не наївний оптиміст, але чи неможливо, щоб люди навчилися одне в одного доброму?".
Роман "Три товариші" (1938) належав до тих творів, що вплинули на душу людини, її почуття. Герої цього антивоєнного твору - люди, морально скалічені війною, "втрачене покоління" для суспільства. "Три товариші" - останній із трьох романів про "втрачену генерацію" (перші два "На Західному фронті без змін", "Повернення"), написаних протягом одного десятиліття і об'єднаних ідейно і художньо. Усі вони спрямовані проти війни, її анти людської суті, та жахливих наслідків. Дія у романі відбувалася після Першої світової війни, у "час, який пройшов по людях, наче по рейках". У творі автор порушив ряд проблем: війни і миру, життя і смерті, дружби і кохання, боротьби з насильством і наслідками війни. Письменник виступив на захист людини-борця.


Ричард Девід Бах (1936) американський [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], пілот за професією. Не досягши великих успіхів у професії, він перейшов працювати до спеціального журналу «Флайнг» («Льотна справа»). Як автор багатьох нарисів, статей, оповідань, книг про авіацію, серех них «Чужий на землі» (1963), «Біплан» (1966), «Нічого не трапилось» (1969), він не здобув визнання ні в масового читача, ні в колах критиків. Але наприкінці 1970 року виходить із друку його притча «[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Джонатан Лівінгстон», яка очолила список бестселерів і тривалий час зберігала цю позицію. Повість була перекладена багатьма мовами світу, і вже 1973 року американський режисер Холл Бартлетт екранізував її.
ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .


Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Заповніть таблицю:


Життєвий і творчий шлях письменника:Дата
Подія

2.Складіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

3.Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).
ІІІ.3. Рекомендована література:

Інформаційні ресурси

Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
Антична література: http: pergam.chat.ru
Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.ІІІ.5. Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю:Е.М. Ремарк «Три товариші»

1. Чому головних героїв роману ми називаємо «Втраченим поколінням»?
2. Порівняйте погляди на життя шкільних, а згодом і фронтових друзів Роберта Локампа, Готтфрида Ленца, Отто Кестера. 


Р. Бах «Чайка Джонатана Лівиігстона».

1.Як ви розумієте цитату з твору: « У нас  есть возможность выкарабкаться  из неведения, нам дано  осознать собственную исключительность и разумность. Мы способны обрести свободу. И мы можем научиться летать!»
2.Як ви можете пояснити філософію життя, думки у творі Р. Баха «Чайка Джонатана Ливингстона»?


Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № 2Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

«Г.Веллс «Війна світів», Дж. Лондон «Мартін Іден».Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ”______ 2012 р.
Голова комісії: _________ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.
Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензенти:


Редько О.Я – методист КЗОЗ ХМК № 2, викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін, викладач вищої категорії, викладач - методист
І. Актуальність теми :

Характерні риси творчості та творчий доробок Веллса дуже великий. Вэллсу належить близько 40 романів, безліч публіцистичних робіт, кіносценарії, у тому числі найбільш відомий «Війна світів»,. Веллс автор численних оповідань, дуже різних за тематиці і малої форми, від гумористичного оповідання і чарівної казки до оповідання - памфлету, присвяченого важливим соціальним і літературним проблемам. Особливе його місце займає «Досвід автобіографії» (Experiment in Autobiography, 1934), книга, у якій розповідь художника про своє життя перемежовується з наступними міркуваннями про проблемах сучасності. Перехід від наукової діяльності до науково-популярному нарису, та був і до художньої літератури для Веллса надто природна. Утилітарний, науково-популярний елемент досить сильний у творчості Веллса. Одні його побудови засновані на точних наукових положеннях, інші - лише «наукоподібні». Однак у кожній оказії Веллс ставив перед собою завдання прищепити читачеві науковий склад мислення, захопити його грандіозними перспективами, що відкриває порід людством розвиток науки.
Веллс, власне, пише романи й не так про науку, скільки про її можливості та про те силах, які заважають їй служити людям. Останній питання має велике значення для автора, що відтісняє другого план питання суто наукові. Але хоч би як були науково оснащені твори Веллса, найважливіша їх тема основні громадські проблеми сучасності. Веллс від початку виступив як автор соціально-політичних творів, написаних у жанрі науково-фантастичного роману. Цей жанр мав велике значення для Веллса. Фантастичний роман давав можливість письменнику, розповідаючи про майбутнє людства, простежити основні тенденції сучасного суспільства на розвитку. Письменник широко використовував й можливості фантастики насамперед у області традиційного для англійської літератури сатиричного гротеску (Свіфт, Діккенс).

 З Джеком Лондоном народився новий напрям в американській літературі, який можна окреслити словосполученням "романтичний реалізм", а його повісті і романи "Поклик предків", "Морський вовк", "Мартін Іден", "Залізна п'ята", "Місячна Долина", "Міжзоряний блукач" та ще сотня блискучих оповідань на додачу прикрасили вічнозелений сад світового письменства. Своє творче кредо Д.Лондон визначав так: "Не розповідайте читачеві. Ні в якому разі. Нізащо... Читачеві не потрібні ваші дисертації.., ваші спостереження, ваші знання як такі, ваші думки і ваші ідеї - ні, вкладіть все своє в розповіді героїв, в історії, а самі станьте збоку".

З кожної книги, від кожного письменника ми беремо щось у житті. І кожен справді великий письменник дарує читачеві щось своє. Найчастіше воно заховане у його головній книзі. Головною книгою видатного американського письменника Джека Лондона є роман "Мартін Іден". За формою це - роман, герой якого - робітник та моряк має хист письменника. В творі розкритий процес художньої творчості.          Мартін болісно міркував про зміст людського життя та свою роль у ньому, у цьому житті. Гроші, яких у нього тепер було так багато, не втішали. Він щедро обдарив своїх сестер, свого друга по роботі у пральні Джо, свою квартирну господарку. І навіть Руф, яка готова тепер стати його дружиною, не цікавить його - кохання до неї давно вже померло у серці юнака. Іноді йому здається, що найкращий вихід із того становища,яке над ним тяжіє, - повернутися до своїх колишніх занять. Але занадто глибока прірва пролягла між створеним власноруч відомим письменником і простими звичайними матросами. Ні, назад дороги йому більше не було, його старий рай вже загублений назавжди.ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .


Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;

IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Заповніть таблицю:


Життєвий і творчий шлях письменника:Дата
Подія

2.Складіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

3.Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).
ІІІ.4. Рекомендована література:

Інформаційні ресурси

Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
Антична література: http: pergam.chat.ru
Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.ІІІ.5. Матеріали для самоконтролю:

1. Питання для самоконтролю:

Г.Веллс «Війна світів»

1. Що сталося на Горсельському вигоні?
2. Якою здалася летюча зірка?
3. Якою була битва землян з інопланетянами?
4. Які у вас були відчуття, коли ви читали про руйнування Вейбриджа та Шеппертона?

Дж. Лондон «Мартін Іден»

1.Порівняйте образи Артура Морзи та Мартіна Ідена.
2.Якою була історія кохання Рут та Мартіна?
3. Чому на вашу думку Мартін ставши заможною людиною невдоволений життям?


Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

«Брехт Б. «Матінка Кураж та її діти».
Горький М. «Стара Ізергіль».Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ”______ 2012 р.
Голова комісії: ____ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.


Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензент:


Редько О.Я – методист КЗОЗ ХМК № 2, викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін викладач вищої категорії, викладач - методист


І. Актуальність теми :

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ (1898-1956) - німецький драматург, поет і прозаїк, кіносценарист, автор теоретичних праць, присвячених проблемам театру, режисер. До історії літератури Брехт увійшов як митець, що відкрив нову епоху в західній драматургії.      Більшість сюжетів брехтівського театру подібні до притч. Вони в алегоричній формі моделюють певні соціальні ситуації і мають конкретний "повчальний" ефект. Інколи їх ще називають "драмами-параболами" або "драмами-моделями". Алегоричний сюжет мобілізовував інтелектуально-аналітичні здібності глядачів: потрібно було розшифровувати прихований зміст зображуваного, впізнавати в алюзіях історичні й політичні реалії сучасного життя. Такими ж самими алегоріями, або "моделями", були й персонажі брехтівських драм.      Одним із найяскравіших художніх відкриттів "епічного театру" був "ефект очуження". Його сутність полягала в тому, що буденне явище подавалося у новому світлі й поставало як дивне, вирване зі звичного плину життя, "чуже". Це також підштовхувало глядача до аналізу того, що показувалося на кону. "Ефект очуження" був стрижнем, що пронизував усі рівні епічної драми: сюжет, систему образів, художні деталі, мову тощо, аж до декорацій, особливостей акторської техніки й сценічного освітлення.      Б. Брехт був видатним реформатором західного театру. Він створив новий тип драми, який відрізнявся від "арістотелівського" тим, що перетворював "показ" дії на "розповідь" про неї; руйнував ілюзію життєподібності того, що відбувалося на сцені; був націлений на активізацію інтелекту глядача. Сюжети та персонажі "епічних драм", часто запозичені з інших літературних джерел і докорінно перероблені, мали здебільшого алегоричний характер. Одним із найзначніших художніх відкриттів Брехта-драматурга був "ефект очуження". "Епічна драма" порушувала важливі суспільно-політичні проблеми, аналізувала їх під кутом марксистських ідей і мала вирішувати певні повчальні й виховні завдання щодо глядача. Це визначило її ідеологічний ґатунок. Драматургія Брехта вважається прикладом політичне заангажованого мистецтва XX ст.

Олексій Максимович Пешков, який обрав собі літературний псевдонім Максим Горький, є однією із найсуперечливіших постатей у російській літературі 1-ої пол. XX ст. Талановитий письменник, гідний продовжувач кращих традицій російської літератури XIX ст., мислитель-мораліст, який завжди і скрізь поставав на захист Людини, виявився жертвою власних романтичних ілюзій, співцем і гвинтиком страшної машини ідеологічного терору, яка, зрештою, знищила і його самого.
Життя і творчість Горького тісно пов'язані з Україною. Вперше Горький побував в Україні у 1891 p., відвідав могилу Т. Шевченка в Каневі. У 1897 р. жив у с Мануйлівка, що на Полтавщині, де організував хор і самодіяльний український театр. Удруге приїздив сюди у 1900 р. Згодом бував в Одесі, Києві, Харкові. Дружив із
М. Коцюбинським. Пропагував і сприяв виданню творів українських письменників.
Оповідання «Стара Ізергіль» («Старуха Изергиль», 1894) продовжує цикл романтичних творів раннього Горького. Головна героїня оповідання стара молдаванка Ізергіль, котра розповідає історію свого нелегкого життя, увиразнюючи її двома легендами, які в алегоричній формі розкривають полеміку письменника з філософією Ф. Ніцше. Головний герой першої легенди, що втілює образ ніцшеанської «Надлюдини», Ларра, син жінки й орла. Він убиває дівчину, яка відмовила йому у коханні, через що люди проганяють його, вважаючи, що вічна самотність буде для нього найжахливішим із можливих покарань. Герой іншої легенди Данко. У критичний для свого народу момент він вириває з грудей власне серце, яким освітлює дорогу посеред темного лісу. Це допомагає знайти вихід із лісової гущавини, але люди швидко забувають про подвиг Данко, який урятував їх від загибелі ціною власного життя.

ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .


Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;
IІІ. Матеріали самостійної роботи.


ІІІ.1. Заповніть таблицю:


Життєвий і творчий шлях письменника:Дата
Подія

2.Складіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

3.Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).

4. Підготуйте реферати на теми:

- «Досягнення Б.Брехта у розвитку європейського театру»;
- «Об'єкти, названі на честь Максима Горького».ІІІ.5. Рекомендована література:


Інформаційні ресурси

Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
Антична література: http: pergam.chat.ru
Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.


ІІІ.6. Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю:

Брехт Б. «Матінка Кураж та її діти».
1. З якою метою з явилися біля намету ротмістра матінка Кураж та молодий солдат? У чому намагалися переконати писар героїню, а молодого солдата літній солдат? Чи це вдалося їм? Чи здійснили у фіналі епізоду свої попередні наміри скаржники? В чому особливість побудови цього епізоду? Чому автор будує його саме так?
2. Що (або хто) саме змусило матінку Кураж: та молодого солдата відмовитися від попередніх намірів? Хто (або що) умовив їх змінити своє рішення? Кого більше нагадує матінка Кураж: у цій сцені: обурену жінку, яка прийшла скаржитися, чи розважливу порадницю, що намагається врятувати життя запального юнака від гніву ротмістра? Чи не комічна поведінка обох героїв у цій сцені?
3.Проаналізуйте, яких слів у діалозі більше: тих, що означають почуття, які охопили героїв (”відчуваю “, “я вражений”, “страждаю”), або тих, що відбивають плин думки (”гадаю”, “розумію”, “слухаю”, “кажу вам”)?
4. Якого значення набуває виконання пісні про “Велику капітуляцію ” в контексті цього епізоду? Навіщо між: рядками пісні матінка Кураж: виголошує певні “життєві мудрості”? У чому полягає значення виконання пісні у такий спосіб? Чи можна вважати, що цей епізод символізує “капітуляцію ” тільки матінки Кураж і тільки у конкретній ситуації?


Горький М. «Стара Ізергіль».

1.Чи є Данко ідеалом людини, особистістю великої духовної краси?
2. Яким чином зображено у творі протиставлення позитивному образові Данко негативного образу Ларри ?
3. Чи є спогади Ізергіль про свій життєвий шлях своєрідною легендою про сміливу і горду жінку?

Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

«Купрін О. «Гранатовий браслет». Твардовський О.
«Василь Тьоркін».Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ”______ 2012 р.
Голова комісії: ____ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.
Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензент:


Редько О.Я – методист КЗОЗ ХМК № 2 викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін, викладач вищої категорії, викладач - методист
І. Актуальність теми :
Творчий доробок О. І. Купріна вражає розмаїтістю тематики. Цей чудовий російський письменник робить героями своїх книг акторів, фабрикантів, інженерів, офіцерів, дворянську аристократію і інших своїх сучасників. Знання про них він брав з життя, оскільки обертався у різних соціальних середовищах, спілкувався із самими різними людьми. Купрін об’їздив всю Росію, змінюючи одну професію за іншою. Він вивчив країну і знав її у всіх якостях, любив жити одним життям із простими людьми, випитувати їх, стежити за ними, запам’ятовувати їх мову, їх говір.
Творчість Купріна по праву називають «енциклопедією життяведення». Усе навколишнє, особливо людський побут, побут, служили для нього показником внутрішнього життя людини, поясненням його поведінки. Письменник вражає нас своїми пізнаннями у будь-якій області життя. Вони знаходять особливу цінність, тому що це життєві спостереження Купріна. Це й надає прозі Купріна багатство реалістичного відбиття життя.
За час свого п’ятилітнього перебування в Україні, з 1894 року, він друкувався в газетах “Киянин”, “Київське слово”, “Волинь” (Житомир), “Одеські новини”. Написані для київських газет нариси склали цикл “Київські типи”, що викликають інтерес і донині.
У житті кожної людини любов займає особливе місце. Особливе місце вона займає і в творчості кожного письменника і поета. Не виняток і
А.І. Купрін. Його “Гранатовий браслет” - шедевр не тільки російської, а й світової літератури. Любов до самознищення, готовність загинути в ім’я коханої жінки майстерно описана Купріним в цій повісті.  Головний герой твору - маленька людина, чиновник Жовтків, але саме в його душі виникає таке відчуття, на яке “здатний, можливо, один з тисячі “.


Олександр Твардовський відомий читачеві насамперед як автор поеми «Василь Тьоркін», що так полюбилася народу. У поемі важливими є не лише дієві глави, а й ліричні відступи, що названі гранично просто: «Від автора», «Про себе», «Про війну». У них висловлені думки про малу і велику батьківщину, про обов'язок перед нею, про відповідальність кожного «за Батьківщину, за народ і за все на світі». У них автор розмірковує, говорить з читачем правдиво та відверто, ділиться тривогами й надіями. У фронтовій ліриці поета особливо виділяється тема героїзму. Тому Твардовський широко використовує жанр балади, для якого характерний пафос уславлення героїзму. До таких творів належать «Балада про червоний прапор», «Балада про товариша», «Балада про зречення». О. Твардовський знав про війну не з чуток, сам пройшов її важкими дорогами багато сотень кілометрів, тому його вірші, правдиві та суворі, сповнені історичного оптимізму, віри в перемогу. Один із найкращих його віршів «Я був вбитий під Ржевом» написаний у формі монологу колишнього бійця, що поліг за свободу батьківщину й тому має право говорити з живими відверто, без зайвого пафосу.
Поетові вдалося створити збірний образ покоління, що лишилося на полях битв, чесно виконавши свій обов'язок до кінця. Автор зміг віднайти межу між життям і смертю, пам'яттю й забуттям, яку здатен зрозуміти й осягнути лише талант поета. Його поезія сприймається як заповіт усіх полеглих, тих, хто не дожив до перемоги, тим, хто дійшов і здійснив її. Це й попередження всім наступним поколінням, щоб вони не допустили повторення кривавої війни, бо зупинити її складніше, ніж запобігти їй. Зі своєї далі поет говорить до нащадків, аби пам'ятали тих, хто заплатив за перемогу непомірну ціну своє життя.
Вірші, котрі писав О. Твардовський, продиктовані думкою й почуттям, які протягом усієї війни і в післявоєнні роки найбільше заповнювали душу». Це було те невичерпне почуття провини перед полеглими, котре жило в серцях фронтовиків, усіх тих, хто боровся за Батьківщину і залишився живий.
Тема вини перед полеглими ще виразніше постає у вірші «На карб не ставте дотепер мені...», який розкриває проблему історичної пам'яті й моральної відповідальності перед тими, хто поліг на війні.

ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:
Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .


Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;


IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Заповніть таблицю:


Життєвий і творчий шлях письменника:Дата
Подія

2.Складіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

3.Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).

4. Підготуйте реферати на теми:
- «У повісті О.Купріна "Суламіфь" провідна думка: лише кохання, всесильне й вічне, зможе вберегти людей від морального виродження»;
- « Військовий шлях О.Твардовського».

ІІІ.5. Рекомендована література:

Інформаційні ресурси

Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
Антична література: http: pergam.chat.ru
Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.ІІІ.6. Матеріали для самоконтролю:
Питання для самоконтролю:


Купрін О. «Гранатовий браслет».

Яким представив автор у творі образ маленької людини?
Желтков і музика у творі.
Порівняйте ставлення до почуттів представників суспільства ХІХ ст. і сучасників.
4.Значення музичних творів у повісті «Гранатовий браслет.Твардовський О. «Василь Тьоркін».

Якою є мова поетичних творів Олександра Трифоновича?
Яке ваше особисте ставлення до Василя Тьоркіна, котрий перебуває на фронті, де щодня смерть, де ніхто «не зачарований від уламка-дурня, від будь-якої безглуздої кулі». Деколи мерзне і голодує, не має звісток від рідних, його ранять. А він не сумує, живе і радіє життю.
Чи не здається вам, що сьогодні цієї якості так не вистачає багатьом людям?
Чи може Тьоркін радувати своєю життєлюбністю. Адже він:
На кухні - з місця, з місця- в бій.
Палить, їсть і п’є зі смаком.
На позиції будь-якій.
Він може перепливти крижану річку, тягнути, надриваючись, «язика».
Але вимушена стоянка, «а мороз- ні стати, ні сісти».
І Тьоркін заграв на чужій гармошці.
І від тієї гармошки старої
Що залишилася сиротою
Якось раптом тепліше стало.


Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

« Айтматов Ч. «Плаха». Биков В. «Альпійська балада».Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ”______ 2012 р.
Голова комісії: ____ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.
Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензент:


Редько О.Я – методист КЗОЗ ХМК № 2 викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін, викладач вищої категорії, викладач - методист

І. Актуальність теми :
 З перших же творів Ч. Айтматов заявив себе письменником, що піднімає складні проблеми буття, що зображує непрості, драматичні ситуації, у яких виявляються люди, як сказано, сильні, чисті і чесні, але, що зіштовхуються з не менш сильними супротивниками - чи те охоронцями старих вдач і звичаїв (законів адату), чи те хижаками, властолюбними деспотами, свинцевими бюрократами, як Сегізбаєв у повісті "Прощай, Гульсарі !", із самодурами  і негідниками начебто Орое-кула в "Білому пароплаві".    Письменник усе ширше і глибше захоплює життя, намагаючись проникнути в таємні її таємниці, не обходячи найгостріших питань, породжених двадцятим сторіччям.
 Письменник усе ширше і глибше захоплює життя, намагаючись проникнути в таємні її таємниці, не обходячи найгостріших питань, породжених двадцятим сторіччям.
Чингіз Айтматов бачить головне виправдання триваючого мільйони років розвитку людства, його багатовікової історії, відбитої в міфах і сказаннях, гарантію його світлого майбутнього. Життя - людське буття - воля - революція - будівництво соціалізму - мир - майбутнє людства, що складаються в єдині і єдині сходи, по яких дійсний творець і хазяїн життя Людина Людства піднімається "усі вперед! І - вище!". Він, головний герой Чингіза Айтматова, особисто відповідальний за все, що, було, є і буде, що може трапитися з людьми, Землею, Всесвіт. Він - людина справи і людина напруженої думки - пильно розглядає своє минуле, щоб не допустити прорахунку на важкому шляху, який прокладається усьому людству. Він заклопотано вдивляється в майбутнє. Такий масштаб, яким керується письменник і в підході до сучасного світу, і в зображенні свого героя, осмислюючи їх у всій їхній багатозначності.
Цей роман – крик відчаю, заклик замислитися, зрозуміти свою відповідальність, за все, що так загострилось і згустилося у світі. Екологічні проблеми, що розкрито у романі «Плаха». Письменник намагається зрозуміти перш за все як проблеми людської душі. Знищення природнього світу обертається небезпекою деформації людської особистості. Роман починається з розгляду теми про родину вовків, згодом мова йде про загибель Монюнкуми з вини людини: людина вривається до савани як злочинець, як хижак. Людина знищує і сайгаків, і вовків. На винищення приречене звичайне середовище, в котрому живуть тварини. Цим пояснюється схватка Акбари з людиною. І завершується цей поєдинок трагічно.
Роман Айтматова «Плаха» - це звернення до совісті кожного: не чекай, виходь воїном у поле за правду. Тривога – головний мотив роману. Тривога за втрату віри у високі ідеали, за падіння нравів, за ріст наркоманії, тривога за людину і оточуюче його середовище. Цей роман дає нам можливість замислитись над тим , як ми живемо. Життя дуже коротке
   Василь Биков - білоруський прозаїк. Свою біографію письменник вмістив у три книжкових абзаци: природна стриманість не дозволяє йому багато розповідати про себе. Все його життя так чи інакше відобразилось у його книгах.
Критики поділяють всі твори Бикова на воєнні та побутові, які були набагато слабкіші. Справжній талант письменника виявився саме у воєнній прозі.
Психологічна, моральна ускладненість образів, вчинків вирізняє повісті Бикова. Він намагався розкрити усю правду війни, яку сам пізнав сповна. Цей шлях привів письменника до створення «партизанського» циклу повістей («Круглянський міст», 1968; «Сотников», 1970; «Обеліск», 1971; «Дожити до світанку», 1972; «Вовча зграя», 1974; «Піти й не повернутися», 1978), відзначених Державними преміями.
Дія його творів відбувається, як правило, в період гітлерівської окупації у Білорусі. Але є одна повість, яка присвячена подіям за межами авторової батьківщини, - це «Альпійська балада» (1963). І річ не лише в місцевості (італійські Альпи, фашистський концтабір в Італії), а ше й у тому, що це за тональністю незвичайний для Бикова твір, Ця повість - романтична, її емоційна піднесеність відчувається вже в самій на зві - балада. Простий білоруський тракторист, воїн Радянської армії, Іван Терешко та італійська студентка, дочка заможних батьків, антифашистка Джулія були закинуті долею в одне місце - на завод в Італії, де працювали смертники - полонені, антифашисти, воїни опору.
Здавалося б, що війна і кохання - речі несумісні. Та якщо навіть війна не могла спалити в людських душах високі чисті почуття, то життя непереможне. Іван загинув, та Джуліі пощастило врятуватися, у неї народився син Джовані. Життя продовжується.

ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:
Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .


Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;
IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Заповніть таблицю:

Життєвий і творчий шлях письменника:Дата
Подія

2.Складіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

3.Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).

ІІІ.4. Рекомендована література:

Інформаційні ресурси

1.Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
2.Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
3.Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
4.Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
5.Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.
ІІІ.5. Матеріали для самоконтролю:

1. Питання для самоконтролю:

Айтматов Ч. «Плаха».

1.Ісус Христос, Наркомани, чабан, вовки – як всі вони пов’язані? 

2.Чи дійсно Тешчайнар та Акбара наділені якостями характеру людськими?

3.Як ви можете пояснити дар нравственної пам’яті у Акбари?

4.Чому створюючи образи Базарбая та Кандалова автор навмисно уникає зображення їх внутрішнього світу?
Биков В. «Альпійська балада».


1.Чому у цьому творі автор поєднує війну, любов, страждання та житт?

2.Чи дійсно, на вашу думку утікач з німецького табору, Іван є переможцем?

3.Доведіть, «Альпійська балада» - це гімн коханню.

4. Іван і Джулія з «Альпійської балади" В. Бикова, спізнавши кохання і ціну звичайного людського щастя на межі виживання, хочуть вірити тільки в краще і в страшній небезпеці для обох: їм у пориві ніжності, у світлі райдужних мрій не хотілось думати про те, що їх може чекати потім - власне те, що може перекреслити право на життя, на любов. Адже людину і в найгірших життєвих ситуаціях завжди не покидає надія. Чи може людина на щось інше сподіватись перебуваючи у складному безвихідному становищі?


Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

«Дюрренматт Ф. «Гостина старої дами». Еко У. «Ім’я троянди».Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ”______ 2012 р.
Голова комісії: ____ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.
Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензент:


Редько О.Я – методист КЗОЗ ХМК № 2 викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін, викладач вищої категорії, викладач - методист

І. Актуальність теми :
Дюрренматт лауреат міжнародних літературних премій Мольєрівської (1957), Шиллерівської (1959), Бюхнерівської (1988) та ін. Понад 30 томів зібрання його творів містять кримінальні романи, новели, філософські притчі, п'єси, радіокомпозиції, теоретичні праці та есе з різних галузей знання.
Дюрренматт Ф. належить до ґенерації неспокійних, “бурхливих” письменників, яким вдалося зруйнувати національний міф про “винятковість” своєї країни, про особливий шлях її розвитку, що мовби ґарантує повну, всеосяжну демократію та загальне процвітання. Дюрренматт завжди прагнув вразити та шокувати читача, порушував традиційні підвалини “благополучного” суспільства. Його творчість в цілому відрізняє критичне ставлення до офіційної конформістської політики держави. Загальному матеріальному добробуту письменник протиставляє окрему людську особистість, яка стає відчуженою та самотньою в суспільстві самовдоволених обивателів.
Нейтральний» Дюрренматт, котрий відмовляється давати остаточні формулювання, все ж попереджує та вимагає не в риторичних висловлюваннях, а всім ладом своєї творчості. Комічне у його драмах усвідомлюється, за визнанням самого драматурга, як «небезпечне, викривальне, вимогливе, моральне».
Дюрренматт іронічно обігрує навіть таку тему, як смерть людини та загроза неминучої загибелі людства.
Питання про Смисл та Істину, що постійно виникає на сторінках книг Дюрренматта, не отримує однозначної відповіді. Однак багатоликість цієї загадки, що називається «світом», дає можливість безконечного пошуку, що називається «життям».
ЕКО, Умберто (Eco, Umberto народився 05.01.1932, Алессандрія) італійський письменник. Еко народився в Алессандрії. Ще під час навчання у Туринському університеті він захопився середньовічною культурою, присвятивши дипломну роботу естетиці Томи Аквінського. Він здобув докторську ступінь у 22 роки. Із 1954 по 1959 pp. Еко працював у Мілані редактором із питань культури у RAI, Італійському радіотелебаченні, водночас читаючи лекції в університеті Турина (19561964).
Роман «Ім’я троянди» («II nome della rosa») став першою і надзвичайно вдалою пробою пера Еко-письменника.
Йому було присуджено кілька премій, у тому числі й престижну літературну премію «Стрега». Лише до зими 1982 року було продано понад чотириста тисяч примірників цієї книги. До 1985 року роман було перекладено дев'ятнадцятьма мовами світу, а через рік з'явився французько-американсько-німецький фільм «Ім'я троянди», який також був надзвичайно популярним у глядача. При цьому роман здобув високу оцінку як у прискіпливих літературних критиків, так і в звичайного читача. І якщо перші цінують у ньому насамперед глибину та гостроту філософських питань та художній стиль, що відповідає новим літературним запитам епохи, то другі, попри всю серйозність і складність порушеної у творі проблематики, відзначають, що читати його надзвичайно цікаво навіть тим, хто не має анінайменшої гадки про тонкощі релігійної філософії та модерні проблеми, які намагається розв'язати своїм романом Еко. Приступаючи до аналізу роману, насамперед варто звернути увагу на його жанрову своєрідність. Книга Еко, на перший погляд, містить усі ознаки детективного твору. Передусім, це детективна зав'язка сюжету в його основу покладено історію розслідування низки загадкових вбивств, що сталися в листопаді 1327 р. в одному із італійських монастирів (шість вбивств за сім днів, впродовж яких розгортається дія в романі). Завдання розслідувати вбивства покладено на колишнього інквізитора, а радше філософа й інтелектуала францисканського ченця Вільгельма Бескервільського. Йому допомагає неповнолітній учень Адсон, котрий є у творі одночасно і оповідачем, очима якого читач бачить усе зображене в романі. Вільгельм і його учень сумлінно намагаються розплутати заявлений утворі кримінальний клубок, і це їм майже вдається, але вже з перших сторінок автор, ні на мить не випускаючи з уваги детективний інтерес фабули, тонко іронізує над такою його жанровою означеністю.


ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .
Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;

IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Заповніть таблицю:

Життєвий і творчий шлях письменника:Дата
Подія

2.Складіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

3.Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).

ІІІ.4. Рекомендована література:

Інформаційні ресурси

1.Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
2.Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
3.Антична література: http: pergam.chat.ru
4.Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
5.Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
6.Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.

ІІІ.5. Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю:

Дюрренматт Ф. «Гостина старої дами».

1. Чому Дюрренматта називають „незручним поетом” ХХ століття? Чи буває геній взагалі „зручним” для пересічного загалу? Доведіть свою точку зору посиланням на історію літератури в цілому і творчої біографії Ф.Дюрренматта зокрема.
2.Які християнські мотиви використовує Ф.Дюрренматт у своїх ранніх оповіданнях і для чого?
3.В чому полягає новаторство і самобутність художній експериментів у драматургії Ф.Дюрренматта?
4.В чому полягає загальнолюдський сенс трагікомедії Ф.Дюрренматта „Візит старої дами”?
5.Які основні естетичні принципи сповідував Ф.Дюрренматт?


Еко У. «Ім’я троянди».

1.Доведіть, що роман У.Еко «Імя троянди» є історичним?
2. «До чого тут назва роману - «Ім’я троянди»?
3.Що приховує від усіх «Межа Африки»?
4. Дайте характеристику поведінці і вчинкам Адсона, Вільгельма, сліпого старця Хорхе.


Комунальний заклад охорони здоров’я
ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ №2Методичні рекомендації
для організації самостійної роботи студентів


з теми:

«Коельо П. «Алхімік». Стругацькі А. і Б. «Важко бути богом».
Навчальна дисципліна «Світова література»
Спеціальність 5. 120 101 02 «Сестринська справа»
5. 120 101 06 «Стоматологія ортопедична»
Курс І (перший)
Кількість навчальних годин 2 години


Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін
Протокол № ___________
від “ ____ ”______ 2012 р.
Голова комісії: ____ Л.П.Мисік


Харків – 2012 р.
Автор:


Руда О.В. – викладач вищої категоріїРецензент:


Редько О.Я – методист КЗОЗ ХМК № 2 викладач вищої категорії

Мисік Л.П. – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін, викладач вищої категорії, викладач - методист

І. Актуальність теми :

КОЕЛЬО, Пауло (Coelho, Paulo нар. 1947, Ріо-де-Жанейро) бразильський письменник.
Кожна нова книга Коельо стає сенсацією і має незмінний успіх поміж найрізноманітніших категорій читачів. Тривала ейфорія, що охопила друковані видання всіх континентів, як і мільйони людей, справно підтримується захопливими рецензіями й апологетичними статтями, які, проте, відчутно розбавлені нападами та зневажливими відгуками, іноді навмисно зневажливими, іноді и різкими, зокрема з боку деяких авторитетних теоретиків літератури.

Для творчості Коельо характерними є стійкі символи й алегорії. Так, через «П'яту гору» й «Алхіміка» проходять образи пастуха й отари, які автор подає у біблійному трактуванні. Письменнику дорікають у зловживанні штампами, як і в необачному тиражуванні постулатів практичної психології. Поєднання американського побутового прагматизму та витягів із кастанедівських практик могло би видатися недоладним, якби його не вистраждав і не надихнув гірким досвідом сам автор. Правило для Коельо щастя та любов універсальні для всіх: «Воїн знає, що в усіх мовах найважливіші слова короткі. Так. Бог. Любов»; «І, хоча ніхто не вважає себе воїном світла, кожна людина може стати ним». Непідробний гуманізм письменника і змушує читати його невеликі повісті (хоча особисто він все ж таки називає їх романами, novels) з надією на одкровення. Коельо не належить до шкіл бразильського реалізму, модернізму чи символізму. Незважаючи на те, що деякі їхні представники (наприклад, М. де Ассіз) були не менш обдарованішими, ніж він, їхня творчість дуже часто виявлялася підпорядкованою аналізу національних питань, місцевих реалій. Коельо успадкував від них хіба що вільну налаштованість і легкий, полемічний стиль. Назвати Коельо послідовником романтизму також було би помилкою. Природно, він створює романтичний ореол навколо головних персонажів, але не проголошує їхньої винятковості. Для нього кожна людина виняткова, кожен герой і воїн світла. Продовжувачем традицій «магічного реалізму» Коельо можна вважати лише з певними застереженнями.

Брати Стругацькі - Аркадій Натанович Стругацький ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) і Борис Натанович Стругацький ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] письменники, співавтори, сценаристи, класики сучасної [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] фантастики.
Головна тема творчості Стругацьких - тема вибору. Книги братів Стругацьких давно визнані одним із символів XX століття. “Населений острів”, “Важко бути богом”, “Пікнік на узбіччі”, “Понеділок починається в суботу”, “Бридкі лебеді” – назви їхніх творів завжди були на слуху як у молоді, так і у зрілих людей, вихованих на цих романах . Також на рахунку у Аркадія і Бориса – кілька книг, написаних ними окремо. Авторству старшого брата, який творив під псевдонімом С. Ярославцев, належать казка “Експедиція в пекло”, повість “Диявол серед людей” та оповідання “Подробиці життя Микити Воронцова”. А під пера молодшого з Стругацьких, Бориса Натанович, після смерті брата вийшли романи “Безсилі світу цього” і “Пошук призначення, або Двадцять сьома теорія етики”.
Повість Стругацьких “Важко бути богом” (1964) повністю відповідає змістовним жанровим ознакам антиутопії. Образний світ письменників парадоксальний у своїй актуальності: складається враження, що багато чого в соціальних процесах Східної Європи 80-90-х років, проблеми нашого сьогоднішнього буття давно були передбачені і зрозумілі проникливим реалістам. І хай нас не бентежить термін “реалізм” стосовно фантастичних творів: фантастика не суперечить реалізмові, головний принцип котрого - соціальність, аналіз явищ життя (в тому числі і психології людини) з соціальної точки зору.
Повість - антиутопія “Важко бути богом” - твір реалістичний, бо змістовне ядро її творчого методу - соціальний аналіз причин і наслідків історичного парадоксу - так званого “зигзагу історії”: зловісна тінь майбутнього невідворотно насувається з минулого (майбутнє - фашизм ХХ століття у виродженому симбіозі з примітивним і кривавим феодалізмом минулого). В основі сюжету повісті - фінал експедиції землян, співробітників. Інституту експериментальної історії на далеку планету, в соціальному устрої котрої загрозливо переплелися ранній феодалізм і фашизм, відомий нам із земної історії ХХ століття.

ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

Формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях біографій та змісту творів письменників, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.Знати :
Найважливіші періоди творчого шляху визначених самостійною роботою авторів, творчу історію їх літературних творів;
місце і значення творчості письменника у розвитку світової культури, а також їх творів (збірки, роману, повісті, поеми тощо) як у творчому доробку митця, так і в літературному процесі даного періоду;
зміст художніх творів .


Вміти :

закріплювати вміння й навички аналізу й інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
давати власне оціночне судження щодо літературно-критичного аналізу вивченого твору в цілому, проблематики, характеристики головних героїв художніх творів, методу та стилю автора;
IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Заповніть таблицю:

Життєвий і творчий шлях письменника:Дата
Подія

2.Складіть розгорнутий план прочитаного твору (4-6 сторінок).

3.Напишіть тестові завдання за прочитаним твором (20-30 питань).
(1 питання і 3 варіанта відповідей).

ІІІ.4. Рекомендована література:

Інформаційні ресурси

1.Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru
2.Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru
3.Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com
4.Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com
5.Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою.

ІІІ.5. Матеріали для самоконтролю:

Питання для самоконтролю:


Коельо П. «Алхімік».

1. Із якою метою Сантьяго йде в Тариф?
2.     Що пропонує йому циганка?
3.     Хто такий Мелхіседек?
4.     Що радить він Сантьяго?
5.     Яку плату називають циганка і Мелхіседек? Що вона означає? 6.Складіть маршрут подорожі Сантьяго.Стругацькі А. і Б. «Важко бути богом».

Назвіть кращі твори братів Стругацьких А. і Б.
Поясніть назву повісті «Важко бути богом».
Поясніть думки головного героя повісті – земного вченого- історика Румата Есторського.
Розкажіть про суспільство і життя королівської столиці Арканарі.
 $*ђ¤
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ЖИФb
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 15726363
    Размер файла: 378 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий