Семінар Емоційний світ особстості

Семінар. Емоційний світ особистості 1. Емоції як психічний процес. Базові емоції. 2.Види емоцій.
3. Індивідуальна своєрідність емоційних станів особистості.
4. Емоційні особистісні типи.
5. Поняття та структура емоційного інтелекту.
5.1.Основні теорії емоційного інтелекту.
6. Емпатія та механізми міжособистісного сприйняття.
7. Емоційні аспекти кохання.Практична частина

Зробити методику «Мої звичні емоції».
Зробити методику «Здібність до емпатії».
Зробити методику Б. Додонова «Эмоциональная направленность».
Зробити тест EQ.

Литература

Л.В. Копець. Психологія особистості: Навчю посіб. для студ. вищ. навч. Закл. – 2-ге вид. К.: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458 с.
2. Первин Л. Джон О. Психология личности: теория и исследования – М.: Аспект Пресс, 2000. /гл. 1, 15.
3. Мадди Сальваторе. Теории личности: сравнительный анализ/Пер. с англ. - СПб.: Речь, 2002. – 539 с.
4. Хьелл Л, Зиглер Д. Теории личности – СПб.: Питер Пресс, 1997. /гл. 2
5. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. – М., 1997 – 606 с.


Приложенные файлы

  • doc 15726348
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий