8 клас олімпіада біологія


8 клас

Тестові завдання групи А (правильним є один варіант відповіді) (1 бал).
До вищих рослин НЕ відносяться: а) мохи; б) лишайники; в) папоротеподібні; г) голонасінні.
У арахісу плід: а)горіх; б)багатогорішок; в)біб; г)кістянка.
Виберіть однодольну рослину: а)бамбук; б)гінкго; в)томат; г)подорожник.
У клітинах ендосперму пирію повзучого міститься 42 хромосоми. Скільки хромосом містять клітини коренів цієї рослини: а) 84; б)42; в)28; г)21?
Кореневі волоски – це: а)бічні корінці; б)вирости клітин ризодерми; в)додаткові корені; г)ризоїди.
Гаметофіт папороті розвивається з: а) гамети; б) зиготи; в) спори; г)спорофіта.
Стебло соломина характерне для рослин родини: а)Цибулеві; б)Капустяні; в)Злакові; г)Бобові.
Рослини, чоловічі і жіночі статеві органи яких розташовані на одній особині, називають: а) однодомними; б)дводомними; в) одностатевими; г) рівноспоровими.
Антеридії та архегонії папороті містяться на: а)нижньому боці листків; б)у сорусах; в)на коренях; г)на гаметофіті.
Видозміною пагона є: а) плід; б) коренеплід; в) бульба; г) бульбокорені.
Спора бактерій є пристосуванням до: а)переживання несприятливих умов; б)статевого розмноження; в)нестатевого розмноження; г)розселення.
Ендосперм квіткових рослин розвивається з: а)сім’ядолей; б)зиготи; в)тканин зародкового мішка; г)заплідненої центральної клітини.
Виберіть однодомну рослину з одностатевими квітами: а)обліпиха; б)огірок; в)клен; г)помідор.
Виберіть організм, клітина якого має два ядра: а)амеба звичайна; б) евглена зелена; в)інфузорія туфелька; г)трипаносома.
Бичачий ціп’як перетравлює їжу: а)в кишечнику; б)у ротовій порожнині; в)у печінці; г)взагалі не перетравлює.

Завдання групи Б
Виберіть одну або більше правильних відповідей. (2 бали)
1. У яких рослин утворюється плід ягода?
а) картопля; б) помідори; в) аґрус; г) полуниця: д) шипшина; є) вишня.
2. Спільними ознаками Губок та Кишковопорожнинних є:
а) багатоклітинність; б) наявність жалких клітин; в) білатеральна симетрія;
г) наявність нервової системи; д) здатність до статевого розмноження;
є) утворення спікул.
3. Процес зневоднення рослин супроводжується:
а) посиленням випаровування води; б) закриттям продихів; в) послабленням дихання;
г) посиленням фотосинтезу; д) зниженням тургору.
4. Оберіть представників голонасінних рослин:
а) Араукарія звичайна; б) Сальвінія плаваюча; в) Гінкго дволопатеве;
г) Ефедра двоколоса,; д) Лавр благородний.
5. Радіолярії відрізняються від Форамініфер тим що :
а) мають черепашку що утворена з органічної речовини; б) містять Кремній;
в) містять Кальцій; г) несправжні ніжки здатні утворювати ловильну сітку;
д) мають внутрішньоклітинний скелет; є) утворюють вапнякові породи.
6. Як рослина може реагувати на інтенсивність освітлення?
а) рухами судин; б) рухами продихів; в) зміною забарвлення листків;
г) рухами органів; д) переміщенням хлоропластів у клітинах.
7. Для представників родини Хрестоцвітих (Капустяних) характерні плоди:
а) біб; б) стручок; в) стручечок;
· г) горішок; д) ягода.
8. Реакція на подразнення у кишковопорожнинних відбувається:
а) за участю проміжних клітин; б) у вигляді таксисів; в) у вигляді рефлексів через нервову систему; г) збудження передається в усіх напрямках; д) збудження передається у певному напрямку.
9. Оберіть види рослин, у яких дорослий гаметофіт (заросток) і дорослий спорофіт
ведуть трофічно незалежний один від одного спосіб життя:
а) плаун булавовидний; б) зелений мох зозулин льон;
в) ялина звичайна; г) хвощ польовий; д) чоловіча папороть.
10. Які види рослин з наведених нижче належать до родини Злакових?
а) ехінацея пурпурова; б) еспарцет посівний; в) любка двулиста;
г) цукрова тростина; д) сорго ; є) дзвоники розлогі.
11. Хвойні здатні переносити сильні морози завдяки тому що :
а) мають товсту кору; б) хвоя вкрита товстою кутикулою;
в) продихи занурені глибоко в тканину листка, що знижує випаровування води та переохолодженню; г) містять смоляні ходи, що заповнені смолами і ефірними оліями;
д) на зиму скидають хвою.
14. Скоротливі вакуолі тіла найпростіших забезпечують:
а) перетравлювання їжі; б) виведення надлишків води; в) виведення неперетравлених решток; г) регулювання внутрішньоклітинного тиску; д) захист від ворогів.

Завдання групи В
Встановіть відповідність
З переліку життєвих форм лишайників знайдіть:
І. Накипні; А) Кладонія;
ІІ. Листуваті; Б) Графіс;
ІІІ. Кущисті. В) Ксанторія настінна;
Г) Цетрарія;
Д) Пельтігера;
Є) Уснея.


2. Випишіть літери якими позначені ознаки характерні для:
І. Політриха; ІІ. Сфагнума.
а) ризоїди; б) листки; в) стебло; г) водоносні клітини; д) дводомні рослини; є) утворення торфу.

3. Розгляньте зображення суцвіть та підпишіть їх назви. Установіть відповідність між типом суцвіття і назвою рослини.
1.2. 3. 4. 5.

а) Ромашка аптечна б) Осока розлога; в) Кукурудза кормова; г) Конюшина альпійська, д) Груша дика;
4. Установіть співвідношення між збудником і захворюванням що він викликає:
1) клавіцепс пурпуровий; 2) ахоріон; 3) трипаносома; 4) малярійний плазмодій; 5) фітофтора.
а) ураження шкіри, волосся та нігтів; б) ураження печінки та еритроцитів ; в) чорна гниль кортопі г) «ріжки» жита д) «сонна хвороба».

Теоретичні завдання.
Дайте повну розгорнуту відповідь .
Більша кількість водоростей знаходяться у воді, але існує група водоростей що мешкає в зоні приливів та відливів морів та океанів, деякий час ці водорості можуть знаходитися без води і при цьому не гинуть. Поясніть чому?

Порівняйте середовища життя вільноживучих та паразитичних плоских червів. Як умови життя впливають на особливості будови цих тварин?

15

Приложенные файлы

  • doc 15724175
    Размер файла: 78 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий