Электр машиналары пәні бойынша емтихан сұрақтар..


Электр машиналарының жұмысы физиканың қандай заңына негізделген ?
Өздік және өзара индукция ЕҚК қалай анықталады ?
Қарапайым генератор қалай жұмыс істейді ?
Қарапайым қозғалтқыш қалай жұмыс істейді ?
Оң қол ережесінің анықтамасы және ол қандай шаманы анықтау үшін қажет ?
Сол қол ережесінің анықтамасы және ол қандай шаманы анықтау үшін қажет ?
Электр машиналарындағы энергияның түрлену процессі.
Трансформатор деген не және ол не үшін керек ?
Трансформатордың жұмыс істеу принціпі.
10.Трансформатордың құрылысы.
11.Трансформаторлардың жіктелу түрлері.
12. Трансформатордың магнит өткізгіштігі не үшін қажет ?
13.Үш фазалы маймен суытылатын трансформатордың құрылысы.
14.Трансформатордың кернеулерінің теңдеулері.
15.Трансформатор орамаларының индуктивті кедергілері және оның пайда болу себептері неде?
16.Трансформатордың магнит қозғаушы күштерінің теңдеулері.
17.Трансформатордың токтарының теңдеуі.
18. Үш фазалы токты трансформациялау түрлері және үш фазалы трансформатордың орамаларын жалғау схемасы.
19.Бос жүріс тәжрибесі бойынша трансформатордың параметрлерін қалай анықтайды ?
20.Трансформатордың бос жүріс режиміндегі кернеулері мен токтарының теңдеулері және орынбасу схемасы.
21 Бос жүріс сипаттамасы деген не ?
22.Бос жүріс режимі бойынша қандай шығынды анықтайды ?
23.Қысқаша тұйықтау тәжрибесі бойынша трансформатордың параметрлерін қалай анықтайды ?24.Трансформатордың қысқаша тұйықтау режиміндегі кернеулері мен токтарының теңдеулері және орынбасу схемасы.
25.Қысқаша тұйықтау сипаттамасы деген не ?
26.Қысқаша тұйықтау режиміндегі трансформатордың векторлық диаграммасы.
27.Қысқаша тұйықтау тәжрибесі бойынша қандай шығынды анықтайды?
28.Қысқаша тұйықтау кернеуі деген не ?
29.Келтірілген трансформатор деген не ?
30.Келтірілген трансформатордың теңдеулері.
31.Трансформатордың орынбасу схемасы.
32.Активті-индуктивті жүктеме кезіндегі трансформатордың векторлық диаграммасы.
33. Активті-сиымдылықты жүктеме кезіндегі трансформатордың векторлық диаграммасы.
34.Трансформаторда қандай шығындар болады ?
35.Трансформатордың шығындарының диаграммасы.
36.Айнымалы және тұрақты шығындар деп қандай шығындарды айтады және не себептен бұлай аталады ?
37.Трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті деген не ?
38.Трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті қандай жағдайда максимал болады ?
39.Трансформаторлар параллель жұмыс істеу үшін қандай шарттар орындалуы керек ?
40.Трансформаторларды параллель жұмыс істетудің қандай қажеттілігі бар ?
41.Параллель жұмыс істейтін трансформаторлардың кернеулерінің тең болу шарты.
42. Параллель жұмыс істейтін трансформаторлардың бірдей топта болу шарты.
43. Параллель жұмыс істейтін трансформаторлардың қысқаша тұйықтау кернеулерінің тең болу шарты.
44.Трансформатордың ықшамдалған векторлық диаграммасы.
45.Трансформатордың екінші реттік кернеуінің өзгеруі.
46.Трансформатордың шықпалық сипаттамасы.
47.Трансформатордың орамаларын жалғаудың қандай топтары болады ?
48. Трансформатордың орамаларын жалғаудың қандай негізгі топтары болады ?
49. Трансформатордың орамаларын жалғаудың жұп және тақ топтарын қалай апуға болады ?
50. Бір фазалы трансформатордың орамаларын жалғаудың неше тобы болады және оларды қалай белгілейді ?
51. Асинхронды машинаның қозғалтқыш режимі.
52. Асинхронды машинаның генератор режимі.
53, Асинхронды машинаның электромагниттік тежеуіш режимі.
54. Асинхронды машинаның құрылысы.
55. Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс істеу принціпі.
56. Асинхронды қозғалтқыштың статор орамасында индукцияланатын электр қозғаушы күштері.
57.Асинхронды қозғалтқыштың ротор орамасында индукцияланатын электр қозғаушы күштері
58. Асинхронды қозғалтқыштың кернеулерінің теңдеулері.
59, Асинхронды қозғалтқыштың магнит қозғаушы күштері мен токтарының теңдеулері,
60. Асинхронды қозғалтқыштың келтіру формулалары.
61.Келтірілген асинхронды қозғалтқыштың Т тәріздес орынбасу схемасы.
62.Келтірілген асинхронды қозғалтқыштың Г тәріздес орынбасу схемасы.
63. Келтірілген асинхронды қозғалтқыштың векторлық диаграммасы.
64. Келтірілген асинхронды қозғалтқыштың ротор тогы Г тәріздес схемадан С=1 болған кезде қалай анықталады ?
65. Асинхронды қозғалтқыштың қандай шығындары болады ?
66. Асинхронды қозғалтқыштың айнымалы және тұрақты шығындарына қандай шығындар жатады ?
67. Асинхронды қозғалтқыштың шығындарының диаграммасы.
68. Асинхронды қозғалтқыштың пайдалы әсер коэффициенті.
69. Асинхронды қозғалтқыштың жұмыстық сипаттамалры деген не ?
70. Асинхронды қозғалтқыштың электромагниттік моменті.
71. Асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы деген не?
72. Асинхронды машинаның механикалық сипаттамасының графигі.
73, Асинхронды қозғалтқыштың электромагниттік моментінің ықшамдалған формуласы.
74. Асинхронды қозғалтқыш механикалық сипаттаманың қандай бөлігінде тұрақты жұмыс істейді ?
75. Асинхронды қозғалтқыштың асқын жүктемелік коэффициенті деген не ?
76. Асинхронды қозғалтқыштың желінің кернеуі өзгерген кездегі механикалық сипаттамасы.
77. Асинхронды қозғалтқыштың ротор орамасының активті кедергісі өзгерген кездегі механикалық сипаттамасы.
78. Асинхронды қозғалтқыштың жүргізуші моменті қалай анықталады ?
79. Асинхронды қозғалтқышты жүргізу қасиеттері.
80.Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқышты жүргізу.
81.Қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты жүргізудің қандай әдістері болады ?
82. Қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты желіге тікелей қосу арқылы жүргізу әдісі.
83. Қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштың статор орамасын жұлдызшадан ұшбұрышқа ауыстырып қосу арқылы жүргізу әдісі.
84. Қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты
реактормен жүргізу әдісі.
85. Қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты автотрансформатормен жүргізу әдісі.
86.Терең ойықты ( пазалы ) қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш.
87. Екі торлы қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш.
88. Асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін реттеудің қандай әдістері болады ?
89. Асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін сырғанауды (s) өзгерту арқылы қалай реттейді ?
90. Асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін берілетін кернеуді өзгерту арқылы қалай реттейді ?
91. Асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін берілетін кернудің симметриясын бұзу арқылы қалай реттейді ?
92. Асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін ротор тізбегіндегі активті кедергіні өзгерту арқылы қалай реттейді ?
93. Асинхронды қозғалтқыштың пай далы әсер коэффициенті қандай кезде максимал болады ?
94.Фазалы ротордың құрылысы.
95,Қысқаша тұйықталған ротордың құрылысы.
96. Асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін жиілікті (f) өзгерту арқылы қалай реттейді ?
97. Асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін полюстер санын (р) өзгерту арқылы қалай реттейді ?
98.Тұрақты ток машинасының құрылысы.
99.Тұрақты ток машинасының генератор режиміндегі жұмысы.
100. Тұрақты ток машинасының қозғалтқыш режимі.
101. Тұрақты ток машинасының ЭҚК мен электромагниттік моментнің теңдеулері.
102.Тұрақты ток машинасының бос жүріс режимі.
103. Тұрақты ток машинасының якорь реакциясы.
104. Тұрақты ток машинасыны якорь реакциясының көлденен өрісінің магнитсіздендіру әрекеті.
105. Тұрақты ток машинасының щеткасы геометриялық бейтараптан ығысқан кездегі якорь реакциясы.
106. Тұрақты ток машинасының қоздыру әдістері.
107.Тұрақты ток генераторның қандай сипаттамалары болады ?
108.Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторның бос жүріс сипаттамасы.
109. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторның шықпалық сипаттамасы.
110. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторның реттемелік сипаттамасы.
111. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторның жүктемелік сипаттамасы:
112.Өздігінен қоздырылу принціпі қандай шарттар орындалғанда іске асырылады ?
113.Өздігінен қоздырылу принціпінің орындалу шарттарын график арқылы қалай анықтайды ?
114.Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторның шықпалық сипаттамасы.
115.Тәуелсіз қоздырылатын генераторның жүктеме тогы өскен кезде оның кернеуінің азайуына қандай себептер әсер етеді ?
116. Параллель қоздырылатын тұрақты ток генераторның шықпалық сипаттамасының графигі не себептен бос жүріс сипаттамасының графигінен төменде орналасады ?
117.Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток генераторның шықпалық сипаттамасы.
118.Аралас қоздырылатын тұрақты ток генераторның шықпалық сипаттамасы.
119.Тұрақты ток генераторын желімен параллель жұмысқа қосу үшін қандай шарттар орындалуы керек ?
120.Тұрақты ток генераторна жүктеме беру.
121.Тұрақты ток машинасының қайтымдылығы.
122.Параллель қоздырылатын Тұрақты ток қозғалтқышының айналу жиілігін тұрақты ток қозғалтқышының жылдамдықтық, моменттік және механикалық сипаттамалары.
123. Параллель қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының жұмыстық сипаттамалары деген не ?
124.Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының жылдамдықтық, моменттік және механикалық сипаттамалары.
125. Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының жұмыстық сипаттамалары деген не ?
126.Тұрақты ток қозғалтқышының қоздырғыш орама тізбегіне не себептен ажыратқыш, сақтандырғыш қоюға болмайды ?
127. Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының кемшілігі неде ?
128. Тізбектеп қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышын не себептен электр жетегінде көп пайдаланады және қандай жағдайларда ?
129.Тұрақты ток қозғалтқышын жүргізу үшін қандай әдістер қлданылады ?
130. Тұрақты ток қозғалтқышын тікелей жүргізу әдісін түсіндіріңдер.
131. Тұрақты ток қозғалтқышын реостатпен қалай жүргізеді ?
132.Тұрақты ток қозғалтқышын оның қысқаштарындағы қоректендіруші кернеуді өзгерту арқылы қалай жүргізеді ?
133. Тұрақты ток қозғалтқышының айналу жиілігін реттейтін қандай әдістер бар ?
134. Тұрақты ток қозғалтқышының айналу жиілігін якорь тізбегіне реостат қосу арқылы қалай реттейді ?
135. Тұрақты ток қозғалтқышының айналу жиілігін магнит ағынын өзгерту арқылы қалай реттейді ?
136.Синхронды машинаның түрлері және құрылысы.
137. Синхронды машинаның якорь реакциясы деген не ?
138. Синхронды машинаның активті жүктеме кезіндегі якорь реакциясы.
139. Синхронды машинаның индуктивті жүктеме кезіндегі якорь реакциясы.
140. Синхронды машинаның сиымдылықты жүктеме кезіндегі якорь реакциясы.
141. Синхронды машинаның аралас жүктеме кезіндегі якорь реакциясы.
142. Синхронды генератордың бос жүріс сипаттамасы .
143. Синхронды генератордың қысқаша тұйықтау сипаттамасы .
144. Синхронды генератордың шықпалық сипаттамасы .
145. Синхронды генератордың реттемелік сипаттамасы .

Приложенные файлы

  • docx 15723711
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий