Акушерство және гинеколгия пәні бойынша 4 ші курсқа арналған тесттер


Акушерия және гинеколгия пәні бойынша 4 курсқа арналған тесттер
Жалпы медицина
1 кезең
165 тест
Іштегі нәрестенің жекелеген дене бөліктерінің өзара қарым-қатынасы, бұл://
Орналасуы//
Позициясы//
Түрі//
+Мүшеикемділігі//
Қондырылуы
***
Нәресте басы мен келген, арқасы артқа қараған – бұл//
Басымен келу, алдыңғы түрі//
1-ші позициясы, артқы түрі//
+ Басмен келу, артқы түрі//
Басымен келу, 1-ші позиция, артқы түрі//
Басымен келу, 2-ші позиция
***
Кіші жамбас кіре берісіндегі қасаға симфизбен мүйіске сагитальды жікке қатысты орналасуы: //
Мүшеикемділігі//
Жатуы //
+ Қондырылуы//
Орналасуы //
Позициясы
***
Мүйіс пен қасағалық симфиздің төменгі жағының арасындағы қашықтық: //
11 см//
13,5 см//
20-21 см//
+ 12,5-13 см//
25-26 см
***
Оң қиғаш мөлшер – бұл ненің арасындағы қашықтық: //
Қасағалық симфиздің жоғарғы шеті//
Сегізкөз-мықын сол жігі және қасағаның оң жақ төмпешігі//
Аты жоқ сызықтың ең қашық нүктелері//
+ Сегізкөз-мықын оң жігі және қасағаның сол жақ төмпешігі//
Ұршық ойығының түбі
***
Жамбастың қай мөлшерілері тең: //
+ Нағыз коньюгата//
Диагональдық коньюгата//
Сыртқы коньюгата//
Бүйір коньюгата//
Қиғаш коньюгата
***
Сагитальдық жіп түзу өлшемде, нәрестенің арқасы алға қараған: //
Бірінші позиция, алдыңғы түрі//
+ Баспен келу, алдынғы түрі//
Екінші позиция, алдынғы түр//
Баспен келу, артқы түрі//
Екінші позиция, артқы түрі
***
Бастың үлкен еңбегінің алдынғы бұрышы мен шүйде арты шұнқыры арасындағы қашықтық – бұл: //
Түзу өлшем//
Тік (вертикальды) өлшем//
+ Кіші қиғаш өлшем//
Ортаңғы қиғаш өлшем//
Үлкен қиғаш өлшем
***
Иек пен нәрестенің шүйде төмпешігінің арасындағы қашықтық – бұл: //
Бастың түзу өлшемі//
Бастың тік (вертикальды) өлшем//
Кіші қиғаш өлшем//
Ортаңғы қиғаш өлшем//
+ Үлкен қиғаш өлшем
***
Шүйдесімен келудің артқы түрінде нәресте басының бекіну (айналу) нүктесі: //
Шүйде төмпешігі//
+ Шүйде асты шұнқыры мен бас маңдайдың шашты бөлігінің шекарасы//
Шүйде асты шұнқыры //
Шүйде төмпешігі және кеңсірік//
Бастың шашты бөлігінің шекарасы
***
Шын коньюгатаны төменде көрсетілген өлшемдермен анықтауға болады, қайсысы ол өлшемге жатпайды: //
Сыртқы коньюгатамен//
+ Соловьев индексімен//
Диагональдық коньюгатамен//
Михаэлис ромбасының ұзындығымен//
Франк өлшемімен
***
Жай кең жамбас кезінде кіші жамбасқа кіргенде бас қандай қозғалыс жасайды:
+ Жазылу//
Бүгілу//
Түсуі
Максимальды жазылуы//
Максимальды бүгілу
***
Бетімен келу кезінде нәрестенің басы кіші жамбастың кіре берісіне қандай өлшеммен кіреді: //
Кіші қиғаш өлшеммен//
Ортаңғы қиғаш өлшеммен//
Үлкен қиғаш өлшеммен//
+ Тік (вертикальды) өлшеммен//
Түзу өлшеммен
***
Айы- күні жеткен жүктілік кезінде аппендицит асқынса акушер қандай амал қолданады: //
Кесар тілігі//
Кесар тілігінен кейін жатырдың қынапүстілік ампутациясы//
Кесар тілігінен кейін қосалқыларсыз жатырдың экстирпациясы//
Кесар тілігінен кейін жатыр түтіктерімен бірге жатырдың экстирпациясы//
+ Консервативті түрде босандыру
***
Төмендегі көрсетілген гестациалық қантты диабеттің дамуы мүмкін қауіп-қатер тобына қайсысы жатпайды:
Глюкозауриямен ауыратын жүкті әйелдер//
Анамнезінде ірі нәресте босанған//
+ Гестозы бар жүкті әйелдер//
Артық салмағы бар әйелдер//
Ата-анасы немесе жақын туыстары қантты диабетпен ауыратын әйелдер
***
Төмендегі барлық көрсетілген үрдістер эстрогендердің әсерімен жүреді, біреуі қате: //
Қынап эпителиінің және несептік жыныстық жолдың мүйізгектенуі//
Сүтбездер пролиферациясы//
+ Аскорбин қышқылының зәрмен көп шығуы//
Сүтбездер паренхимасының пролиферациясы//
Жатыр мойнағының сілемейлі өндірілуі
***
Жүктілік кезінде қынаптық сүртіндіде қандай жасушалар басым келеді: //
Беткейлік мүйізгектенетін//
+ Аралықтағы//
Базальдық//
Парабазальдық//
Беткейлік мүйізгектенбейтін
***
Босанғаннан кейін жатыр инволюциясының бұзылыстары қай жағдайда анық байқалады: //
Босанғаннан кейінгі босану әрекетінің I және II әлсіздігімен асқынуы кезінде//
+ Кесар тілігінен кейін//
Мезгілінен бұрын босанудан кейін//
Босанғаннан кейінгі жатырды қолмен тексеру жағдайында//
Егіз немесе ірі нәресте кезінде
***
Қалыпты орналасқан плацентаның мезгілінен ерте ажырауы кезінде ШТІҚҰ синдромының жіті түрінің дамуын анықтайтын негізгі фактор болып: //
Жатыр-плацентарлық апоплексия//
Плацентаның морфофункциялық өзгерістері//
Тамырлар эндотелийінің зақымдануы//
+ Ананың қантамыр жүйесіне тромбопластикалық тіндік субстанциялардың түсуі (енуі)//
Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы
***
Төменде көрсетілгендердің қайсысы босанғаннан кейінгі ерте кезеңде гипотониялық қан кетудің қауіп-қатер тобына жатпайды, біреуі қате: //
Жатыр миомасы бар науқастар //
Босану әрекетінің әлсіздігі салдарынан босануы асқынған әйелдер//
Көп босанған әйелдер//
Дене салмағы 4000 гр-нан асқан бала туған әйелдер//
+ Қағанақ суы мезгілінен бұрын кеткен әйелдер
***
Босанғаннан кейін жатырды қолмен тексеруге негіз болатын, клиникалық жағдайларды көрсетіңіз: //
+ Жатыр мойны жыртылуының 1-2 дәрежесі//
Физиологиялық нормадан көп қансырау//
Жатырда тыртықтың болуы//
Плацентаның бүтіндігіне күмәнданғанда//
Жатырдың жыртылуына күмәнданғанда
***
Плацента жабысып қалған жағдайында хорионның бүрлері қайда бекиді: //
Эндометрияның функциялық қабатына//
+ Миометрияға//
Эндометрияның базальды қабатына//
Периметрияға //
Параметрияға
***
Клиникалық тар жамбас диагностикасы кезінде қандай симптом негізгі болып саналады: //
+ Босану әрекетінің жақсы болуы кезінде кіші жамбастың кіру жазықтығында тұрған нәресте басының ілгерілемелі қозғалысының болмауы//
Вастен белгісі оң немесе Вастен белгісі «теңбе-тең»//
Зәршығарудың кідіруі//
Сыртқы жынысқт мүшелердің және жатыр мойнының ісінуі//
Қалыпты босану механизмінен ауытқу
***
Ана өлім-жітімінің деңгейі өлген аналар санының неге қатынасы бойынша анықталады: //
1000 тірі туғандарға//
10000 тірі туғандарға//
+ 100000 тірі туғандарға//
1000 жүктілікке//
100000 жүктілікке
***
Нәресте жамбаспен келген кезде босану механизмінің төртінші сатысы: //
Бөксенің артымен алға қарай ішкі бұрылуы//
Құйрықтың жамбас түбіне түсуі//
+ Бөксенің шығуы және жарып шығуы//
Бөксенің шығуы кіші жамбас қуысына түсуі//
Бөксенің шығуы арқасымен артқа қарай ішкі бұрылуы
***
Олигодисменорея – бұл: //
Сирек және мардымсыз етеккір//
+Сирек және ауырып келетін етеккір//
Етеккір кезінде қан кетудің азаюы//
Етеккір аралық мардымсыз аралас шығындылар//
Дұрыс жауап жоқ
***
Төмендегі көрсетілгендердің басқасы альгодисменореяға себеп болуы мүмкін, біреуінен басқасы: //
Генитальды инфантилизм//
Жыныс мүшелерінің дамуының ауытқулары//
+ Жатыр мойнының дисплазиясы//
Генитальды эндометриоз
Жатырдың ретродевиациясы
***
Пременопаузалық кезеңде дисфункциялық жатырдың қанауын тоқтатудың негізгі әдісі: //
Синтетикалық эстроген-гестагендік препараттарды қолдану//
Қан тоқтататын және жатырды жиырылтатын заттарды енгізу//
Андрогендерді пайдалану//
17-ОПК-ны үздіксіз режимде қолдану//
+ Мойын мойнағының және жатыр қуысының сілемейлі қабықтарын диагностикалық қырнау
***
Жатырдан тыс жүктілік кезінде эндометриядағы өзгерістер: //
Атрофия //
Пролиферация//
Безді-кисталы гиперплазия//
+ Децидуальдың өзгеру//
Эндометрилік полип
***
Төменде көрсетілген барлық жағдайларда гинекологиялық стационарға шұғыл жатқызу қажет, біреуі қате: //
Ана без ісігі сабағының бұратылуы//
Сілемей қабықасты миома түйінінің туындауы//
+ Эндометридің атипиялық гиперплазиясы//
Жатыр қосалқыларының жіті іріңді қабынуы//
Жатырдан тыс жүктілік
***
Ішперде ішіндегі қан кетудің себебі төмендегі көрсетілген аурулардың біреуінен басқалары болуы мүмкін: //
Ана без апоплексиясы//
Медициналық түсік кезінде жатырдың тесілуі //
Көкбауыр қаптамасы астының жыртылуы//
+ Ана без ісігі сабағының бұратылуы //
Жатырдан тыс жүктілік
***
Жатыр қосалқыларының туберкулездік зақымдануының негізгі клиникалық симптомы: //
Жамбастың созылмалы ауыруы//
Аменорея//
Менометроррагия//
+ Біріншілік бедеулік//
Екіншілік бедеулік
***
Емшек ұшының патологиялық шығындылардың себептерін көрсет, біреуі қате: //
Гипофиздің микроаденомалары//
Гипотиреоз//
Өндірілген немесе қолдан жасалған фенотиазинді ұзақ қолдану//
Адреногениталдық синдром//
Сүт безіді өзекішілік папилломасы
***
Жатырдан ановуляциялық циклдік қан ағу қалыпты жағдай болып есептеледі: //
Пубертатты кезеңде//
Перименопаузалдық кезеңде//
Лактация кезеңін//
+ Көрсетілген барлық жағдайларда//
Бұндай қан ағуды қалыптаға жатқызуға болмайды
***
Құрастырылған эстроген-гестагендік препараттармен функциональдық сынаманың теріс нәтижесі аменореяның қандай түрін дәлелдейді: //
Гипоталамикалық //
Гипофизарлық//
Аналық бездік//
+ Жатырлық//
Жоғарыдағы көрсетілгендердің барлығы
***
Шын (патологиялық) аменорея төмендегі көрсетілген аурулардың біреуінің басқасының салдары болуы мүмкін: //
Гипотиреоз//
Нейрогенді анорексия//
Тестикулярлық феминизация синдромы//
+ Қыздық перденің атрезиясы//
Гипофиздың микро және макроаденомалары
***
Инъекциялық контрацептивтер құрамына кіреді: //
+ Пролангацияланған әсері бар прогестагендер//
Конъюгацияланған эстрогендер//
Прогестагендердің микродозалары//
Антиандрогендер//
Антигонадотропиндер
***
Метроррагия – бұл: //
Етеккір циклінің өзгеруі//
Етеккір кезінде қан шығынының көбеюі//
Етеккір кезеңінің ұзаруы//
+ Жатырдан ацилдық қан ағу//
Етеккірдің сиренуі
***
Жатыр артериясы: //
Қолқаның,//
Мықынның ортақ артериясының,//
Мықынның сыртқы артериясының,//
+ Мықынның ішкі артериясының,//
Мықын- бел артериясының тармағы болып саналады
***
Әйелдер кеңесінің жанұяны жоспарлау бойынша жұмысы тиімділігінің негізгі көрсеткіші://
Участкедегі әйелдер саны//
Жыл бойы түсік жасауға жіберілген бағытталған әйелдердің абсолютті саны//
Түсіктен кейінгі асқынулар саны//
+Фертильдік жастағы 1000 әйелге шаққандағы түсік саны//
Фертильді жастағы 1000 әйелге шаққандағы өздігінен болған түсік саны
***
Хирургиялық ерікті стерилизация үшін шарттар: //
+Әйел жасы 35 жастан жоғары болуы, 3 және одан көп баланың болуы//
Операция жасауға көрсеткіштің болмауы, әйел келісімінің болмауы//
Ерлі - зайыптылардың келсімін құжат түрінде рәсімдеу, тірі балалардың болмауы//
Кесар тілігі операциясынан кейін жатырда үш тыртықтың болуы, ерлі-зайыптылардың келісімінің болмауы//
3 және одан көп баланың болуы, операция жасауға қарсы көрсетілімнің болмауы
***
Гормоналдық контрацептивтердің негізгі әсер ету механизмін ата: //
+Овуляцияны тежеу//
Эндометридің физикалық-химиялық қасиетінің өзгеруі//
Сперматозоидтар фагоцитозы//
Жатыр түтікшелерінің жиырылу белсенділігінің артуы//
Жұмыртқа жасушасы имплантациясының бұзылуы
***
Партограммада жатыр мойнының ашылуы 2 см Х белгіленген. Толғақ белсенділігінің фазасын анықтаңыз: //
+жасырын//
белсенді//
баяулау фазасы//
тез//
дайындық
***
Жай кең жамбас кезіндегі босану биомеханизмінің ерекшеліктері: //
Ұрық басының жоғары тік орналасуы//
+Сагитальдық тігістің төмен көлденең орналасуы//
Басытың иілуі//
Басттың максимальді иілуі//
Бастың синклитикалық орнығуы
***
Жатыр мойны дистоциясының этиологиясы: //
Бала басының дұрыс емес орнықпауы//
Ірі бала//
Баланың жамбаспен келуі//
+Жатыр мойнының тыртықты өзгерістері//
Эстрогеннің төмен деңгейі
***
Симптомокомплекс: жатырдың әр аймағындағы қысымның біркелкі болмауы, толғақтардың кенеттен ауырсындыруыуы, бел аймағындағы ауырсыну, жатыр мойны ашылуының баяулауы, ұрық басының кіші жамбас кіреберісінде көп тұруы неге тән: //
Босану әрекетінің біріншілік әлсіздігі//
Босану әрекетінің екіншілік әлсіздігі//
+Босану әрекетінің дискоординациялануы//
Босану әрекетінің қарқындылығы//
Жатыр мойнының дистоциясы
***
Бала басының алдыңғы бөлігімен келген кезде кіші жамбас жазықтықтарынан қалай өтеді: //
Кіші қиғаш өлшеммен//
Орташа қиғаш өлшеммен//
+Тік өлшеммен//
Үлкен қиғаш өлшеммен//
Вертикальді өлшеммен
***
Лактогенездің бірінші кезеңі: //
Сүттің жетілу кезеңі//
Сүттің көп секрециялану кезеңі//
+Сүт түзілу компетенттілігінің даму стадиясы//
Сүттің эндогенді ингибиторының түзілу кезеңі//
Эндогенді окситоцин өндірілу кезеңі
***
Лактогенездің екінші кезеңі: //
+Сүттің жетілу кезеңі//
Сүттің көп секрециялану кезеңі//
Сүттің түзілу компетенттілігінің даму стадиясы//
Сүттің эндогенді ингибиторының түзілу кезеңі//
Эндогенді окситоцин өндірілу кезеңі
***
Дене салмағының индексі қалай есептеледі: //
Салмағы (кг)/бойы (см) //
Салмағы (кг) / бойы ( кв.см) //
Салмағы (г)/ бойы (м) //
Салмағы (г) / бойы (кв.м) //
+Салмағы (кг)/ бойы (кв.м)
***
Эндометри қалыңдығы қанша болғанда УДЗ мәліметі бойынша эндометрий гиперплазиясы деген диагноз қояды: //
6 мм//
8 мм//
10 мм//
12 мм//
+15 мм
***
ГнР гормондар агонистін қабылдауда add-back терапиясы дегеніміз не: // КОК-ды қабылдау//
гестагендерді қабылдау//
антиандрогендерді қабылдау//
антипрогестеронды (мифепристон) қабылдау//
+ГОТ (ЗГТ) дәрілерін қабылдау
***
35 жасқа дейінгі әйелдерде ДЖҚ және эндометрий гиперплазиясы кезінде қолданылатын таңдаулы дәрі болып табылады: //
Гестагендер//
ГнРг агонистері //
+КОКтер//
Андрогендер//
ГОТ (ЗГТ) дәрілері
***
Эндометрий полипін диагностикалаудың ең ақпаратты әдісі: //
Гинекологиялық тексеру//
УДЗ //
+Гистероскопия//
гормондарды зерттеу//
Диагностикалық қыру
***
Шұғыл контрацепция үшін Юспе әдісі – бұл: //
ЖІС енгізу //
+жыныстық қатынастан кейін 1 сағат ішінде постинор қабылдау//
12 сағаттық интервалмен постинордың 2-мөлшерін қабылдау //
КОК-ді 2 рет 12 сағаттық интервалмен қабылдау //
жыныстық қатынастан кейін спермицидтер қабылдау
***
Біріншілік аменореяда міндетті түрде нені зерттеу керек: //
Эстрогендер, прогестерон, пролактин, кариотип//
Эстрогендер, прогестерон, пролактин, сүйек жасы//
Кариотип, ФСГ, пролактин, эстрогендер//
+ФСГ, кариотип//
Кариотип, эстрогендер
***
Салмақ жоғалту фонында байқалған аменореяны емдеудің негізгі принципі: //
II фазада гестагендер қолдану//
Циклдік тәртіпте ГОТ үшін дәрілерді қолдану //
Ағзаны таза эстрагендермен қанықтыру//
овуляцияны күшейту үшін кломифенді қолдану //
+Бастапқы дене салмағын қалпына келтіру
***
Төмен дозадағы КОКқұрамындағы ЭЭ мөлшері қандай: //
50 мкг//
+30-35 мкг//
20 мкг//
15 мкг//
150 мкг
***
Пролактин қайда өндіріледі: //
аналық бездерде//
Бүйрекүсті бездерінде//
+гипофиздің алдыңғы бөлігінде//
гипофиздің артқы бөлігінде//
май тіндерінде
***
Пролактин өндірілуіне ненің реттелуі әсер етеді: //
Эстрогендер//
Прогестерондер//
ХГ//
+Дофамин//
ФСГ
***
Біріншілік гипотиреозда ненің деңгейі жоғарылауы мүмкін: //
ФСГ//
ЛГ//
АКТГ//
Эстрогендер//
+Пролактин
***
Жамбас түбі бұлшықетінің ортаңғы қабаты неден тұрады: //
шонданай-қуысты, буылтық-борпылдақ тәрізді, аралықтың беткейлі көлденең бұлшықеті және артқы сфинктерді қысатын сыртқы бұлшықет//
+ несеп-жыныс диафрагмасы//
жамбас диафрагмасы//
несеп-жыныс диафрагмасы және жамбас диафрагмасы//
шонданай-қуыстық, буылтық-борпылдақ тәрізді бұлшықет, несеп-жыныс диафрагмасы және жамбас диафрагмасы
***
Іншектің артқы күмбезіне пункция жасаған кезде ине қайда өтеді//
+жатыр-тік ішек ойығына//
жатыр-қуық ойысына//
жатыр маңы кеңістігіне//
шонданай-тік ішек шұңқырына//
жатыр қуысына
***
Жатырдан тыс жүктілікті анықтауда қолданылытын әдіс: //
жүктілікке иммунологиялық реакция//
УДЗ//
артқы күмбезге пункция жасау//
+лапароскопия//
жатыр қуысын диагностикалық фракциялық қыру
***
Шынайы (патологиялық) аменорея төмендегі аурулардың біреуінен басқасының салдары бола алады: //
гипотериоза//
нейрогенді анорексия//
тестикулярлы феминизация синдромы//
+қыздық перденің атрезиясы//
гипофиздің микро- және макроаденомасы
***
Физиологиялык дамыйтын жүктілік кезінде гемостаз жүйесінде келесі өзгерістер байқалады://
+гиперкоагуляция//
гипокоагуляция//
қолданыс коагулопатиясы//
тек тамыр-тромбоцитарлы звено белсенділігінің жоғарлауы//
тек плазмалық звено белсенділігінің жоғарлауы
***
Босану биомеханизмінің ерекшеліктері:
– кіші жамбас кіреберісінде сагитальді тігістің қиғаш өлшемінде бастың ұзақ тұруы
– нәресте басының айқын иілуі
– нәресте басының синклитикалық орнығуы
Анотамиялық тар жамбастың келесі формасына тән://
+жалпы біркелкі тар жамбас//
жалпы біркелкі кең жамбас //
жай жалпақ//
көлденеңінен тарылған //
жалпақ-рахитті
***
Босану биомеханизмінің көрсетілген ерекшеліктері:
– кіші жамбас кіреберісінде сагитальді тігістің қиғаш өлшемде бастың ұзақ тұруы
– нәресте басының кіші жамбас кіреберісінде шалқаюы
– нәресте басының қатал асинклитикалық орнығуы
анотамиялық тар жамбастың келесі формасына тән://
қиғаш аралас жамбас//
+жалпақ-рахитті //
жалпы біркелкі тар жамбас//
көлденеңінен тарылған //
жалпақ жалпы тар жамбас
***
Жатыр мойны жыртылған кезіндегі қан кету себебі://
Ішкі пудендалді артерияның зақымдануы//
Сырткы мыкын артериясының зақымдануы//
Жатыр артериясының ішек-көпіршек тармағының закымдануы//
+Жатыр артериясының мойын-кынаптық тармағының зақымдануы//
Клитордің кеуекті денесінің зақымдануы
***
Босанудан кейінгі ерте кезеңде қынапта ұлғаятын гематома анықталған кезде дәрігер қолданылатын амал://
Қынапты тығыз тампондау//
Гематома аймағына дозаланған мұз қою//
+Гематоманы тігу (ашып немесе жармай)//
Жақпамай жағып таңғыш қолдану//
Бұлшық етке дицион салу
***
Босанғаннан кейінгі 5- тәулікте жатыр түбінің биіктігі (перзентханадан шығару алдында //
кіндік пен қасағаның ортасында //
кіндіктен 2 саусақ төмен //
+қасағадан 3 саусақ жоғары //
касағаның жоғары қыры деңгейінде //
кіндік деңгейінде
***
Ауыр преэклампсия кезіндегі босану ауырсынуын басудың қазіргі кездегі әдісі: //
Венаішілік ауырсынуды басу//
акупунктура әдісімен ауырсынуды басу//
интубациялық наркоз //
+перидуралық анестезия //
пудендалық анестезия
***
Пременапауза қалай сипатталады://
Эстрогендердің деңгейі төмендеуімен//
Эстрогендердің деңгейі жоғарылауымен//
+Прогестерон деңгейі төмендеуімен//
Прогестерон деңгейі жоғарылауымен//
Гиперэстрогенемия, гипоандрогения
***
Гиперпролактинемия қалай сипатталады://
Ана бездің поликистозды өзгерісімен//
Гирсутизм, акне, себорея//
+Галактероя, аменорея//
Галакторея, гиперполименорея//
Эндометри гиперплазиясы
***
Предменструациялық синдромның болуы неге байланысты://
Гиперэсрогенияға//
Гипопитуитаризмге//
Гиерандрогенияға//
Гиперпролактинемияға//
+Жыныстық стероид гормондардың дисбалансы
***
Бұтаралықтың І дәрежелі жыртылуы://
Бұтаралық тері бүтіндігінің, қынап және жамбас түбі бұлшықетерінің бұзылуы //
Барлық аталғандар және тікішектің сыртқы сфинктерінің жыртылуы//
Тікішектің жыртылуы//
+Тек артқы жабыспа бүтіндігінің бұзылуы
***
Dictancia cristarum://
Мүйіс пен қасаға аралығы//
Мықынсүйектің алдыңғы жоғарғы қырларының аралығы//
+Мықынсүйектің қырларының ең алыс нүктелерінің ара қашықтығы//
Ортанжіліктің үлкен ұршықтарының аралығы//
Аты жоқ сызықтардың қашық нүктелерінің арақашықтығы
***
Экстрагениталилік патология болғанда 12 апталық мерзімге дейін ауруханаға прфилактика үшін жатқызудың мақсаты //
+Тексеру және жүктілікті әрі қарай сақтау туралы мәселені шешу//
Босанудың тиімді амалын табу//
Қосымша зерттеу үшін//
Босағаннан кейінгі режим дұрыс болуы үшін
***
Эндометрит дегеніміз?//
Жатырдың бұлшықет қабатының қабынуы.//
+Жатырдың сілемейлі қабығының қабынуы. //
Ана бездің қабынуы. //
Ішперденің қабынуы. //
Жатыр шелмайының қабынуы
***
Перинатальдық кезең және ол неден басталады//
ұрықтану мен нәрестенің туылуымен аяқталатын кезеңнен//
+ұрықтың өмір сүруге қабілетті болуынан және туылғаннан кейінгі 7-ші тәулікке дейінгі (168 сағат) кезеңі//
нәрестенің туылған сәті мен босанғаннан кейінгі бір ай аралығындағы кезең//
жүктіліктің 20 аптасы мен туылғаннан кейінгі 14 тәулікпен аяқталатын кезең//
жүктіліктің 21 аптасы мен туылғаннан кейінгі 14 тәулікпен аяқталатын кезең
***
Акушериялық сыртқы тексеру барысында ішті пальпациялағанда: нәресте жатырда ұзынынан жатыр, баланың басы кіші жамбасқа кіре берісте тұр, баланың арқасы жатырдың сол жақ қабырғасына бұрылған. Нәресте жатысы мен позициясын көрсетіңіз: //
Нәрестенәі басымен келуі, II позиция//
Нәрестенәі басымен келуі, позициясының алдыңғы түрі//
Нәрестенәі басымен келуі, позициясының артқы түрі//
+Нәрестенің басымен келуі, I позиция//
Нәрестенің жамбасымен келуі, I позиция
***
Босанудың келесі биомеханизмі нәрестенің басымен келуінің қай түріне жатады: кіші жамбасқа кіре берісте басы иілген, бастың ішкі бұрылысы кіші жамбас қуысында, шүйдесімен артқа қарайды, бастың қосымша иілуі, бастың жазылуы: //
төбемен//
маңдаймен//
бетпен//
шүйдесімен келудің алдыңғы түрі//
+шүйдесімен келудің артқы түрі
***
Бірінші рет босанатын әйел 17 жаста, босанудың 1 кезеңі 12 сағат бойы жалғасуда, толғақтары әлсіз, босанып жатқан әйел шаршаған, қағанақ суы кетпеген. Не істеу керек: //
кесар тілігі//
+акушериялық ұйқы//
амниотомия жасау//
босануды стимуляциялау//
Николаев үштігін жүргізу
***
Нәресте басы кіші жамбас кіре берісінде үлкен сегметпен болғанда іншек арқылы зерттегенде анықталды: //
+Нәресте басы қасағаның жоғарғы үштен бір бөлігін және сегізкөздің жоғарғы бөлігің жабады, мүйіске саусақты жетпейді, шонданай сүйегінің қыры оңай анықталады//
сегізкөз ойығы бос, сакусақты иіпмүйіке жетуге болады, қасағанының ішкі бетіне қол жетеді//
қасағананың ішкі қабырғасынының 2/3 бөлігі және сегізкөз ойығының жартысы ұрық басымен жабылған//
сегізкөз ойығының 2/3 бөлігін және қасағаның ішкі жағының бәрін баланың басы жауып тұр, шонданай сүйегінің өсінділері қиындықпен анықталады//
жамбастың терминал сызықтары сегізккөз және қасағанының ішкі жақтары оңай анықталады
***
Қалыпты етеккір циклының ұзақтығы ... күн//
28-30//
+21-35//
19-28//
26-35//
22-36
***
Партограммада .... көрсетіледі//
anamnesis vitae //
жатыр мойнының жетілу дәрежесі//
қанның биохимиялық көрсеткіші//
+бастың жамбас жазықтықтарына қатынасы//
anamnesis morbi
***
Бастың 5/5 өлшенетін кіші жамбастың ... өлшеміне сәйкес келеді//
+кіреберіс жазықтығынан жоғары//
кіреберіс //
кең бөлігінің//
тар бөлігінің//
шығаберіс
***
Бастың 4/5 өлшенетін кіші жамбастың ... өлшеміне сәйкес келеді//
кіреберіс жазықтығынан жоғары //
+кіреберіс//
кең бөлігінің//
тар бөлігінің//
шығаберіс
***
Бастың 3/5 өлшенетін кіші жамбастың ... өлшеміне сәйкес келеді//
+кең бөлігінің//
кіреберіс//
кіреберіс жазықтығынан жоғары//
тар бөлігінің//
шығаберіс
***
Бастың 2/5 өлшенетін кіші жамбастың ... өлшеміне сәйкес келеді//
+тар бөлігінің//
кең бөлігінің//
шығаберіс//
кіреберіс жазықтығынан жоғары//
кіреберіс
***
Бастың 1/5 өлшенетін кіші жамбастың .. өлшеміне сәйкес келеді//
тар бөлігінің//
кең бөлігінің//
+шығаберіс //
кіреберіс жазықтығынан жоғары//
кіреберіс
***
Қайта босанушы әйелде жатыр мойнының өзгерісі ... басталады//
+бір уақытта жатыр мойнының ашылуы мен оның тегістелуінен//
ішкі аңқа аймағынан//
сыртқы аңқа аймағынан//
жатыр мойны ашылғанан кейін тегістелуінен//
қағаннақ суының кету уақытынан
***
Жетілмеген жатыр мойнына .. тән емес//
тығыз консистенциялы//
оның сегізкөзге ығысуы//
ұзындығы 2-2,5 см //
жабық цервикалдық канал//
+жұмсақ консистенциялы
***
Жетілген жатыр мойнына ... тән емес//
+жабық цервикальды канал//
жұмсақ консистенциялы//
ұзындығы 1-1,5 см //
еркін өтетін цервикальды канал//
жамбас осі бойында орналасуы
***
Босану басталды деп санау керек://
Шырышты тығын кеткенде//
Қағанақ сулары кеткенде//
+ Ретті толғақтар дамығанда//
Нәресте жатқан бөлік түскенде//
Жатыр тонусы тұрақты жоғарылағанда
***
Жүктілік кезінде перифериялық қандағы гемоглобиннің физиологиялық концентрациясының төменгі шекарасы://
120 г/л//
118 г/л//
114 г/л//
+110 г/л//
105 г/л
***
Жүктілік кезінде физиологиялық гематокриттің төменгі шекарасы://
46//
42//
38//
+34//
32
***
Жүкті әйлдерде симптомсыз бактериурия кезінде қолданылатын амалды таңдаңыз://
Бақылау//
3-5 күннен кейін зәрді қайталап тексеру//
Өсімдік диуретиктерінің курсы//
+Антибактериалық терапия курсы//
Урологтың консультациясы
***
Төменде көрсетілгендердің қайсысы жүктілік кезіндегі жүрек ауруының белгісі?//
Аяқ басының мен жіліншіктің ісінуі//
Функциялық систолалық шу//
Дем алу белсенділігінің жоғарылауы//
+Аритмия//
Физикалық жүктеме кезінде ентігу
***
Бірінші рет босанатын әйел нәрестенің алғашқы қимылын, ереже бойынша, жүктіліктің қай мерзімінде сезеді://
16 апта//
18 апта//
+20 апта//
22 апта//
24 апта
***
Жүкті әйелдерде І триместрде зәр шығарудың жиілеуі неге байланысты://
Қуық тонусының жоғарылауына//
Үрпінің ішкі сфинктері тонусының төмендеуіне//
Үрпінің сыртқы сфинктері тонусының төмендеуіне//
+Шумақшалық сүзілудің жоғарылауыне//
түтіктік реабсорбцияның төмендеуіне
***
Жүкті әйелдердің іш қатуға бейімділігі ішек перистальтикасының босаңсуы әсеріне байланысты://
Хориондық гонадотропиннің//
+ Прогестеронның//
Плаценталық лактогеннің//
Нәресте андрогендерін//
Эстрогендер
***
Жүктіліктің қай мерзімінде ҚММ (МОК) максимальды жоғарылайды және ҚАЖҚ (ОЦК) максимальды өседі://
8-12 аптада//
20-24 аптада//
+28-32 аптада//
16-18 аптада//
36-40 аптада
***
Жүктіліктің белгілері://
+Кезекті етеккірдің кешігуі//
Іштің ақ сызығының және емізіктерднің пигментациясы//
Ішқатпаға бейімділіктің пайда болуы//
Жатыр өлшемінің ұлғаюы//
Нәрестенің жүрек соғысының тыңдалуы
***
Жүктіліктің 12-13 аптасында жатыр түбінің биіктігі анықталады://
+Қасағаның жоғарғы шеті денгейінде //
Қасағадан 1 көлденең саусаққа жоғары//
Қасағадан 2 көлденең саусаққа жоғары
Қасағадан 3 көлденең саусаққа жоғары//
Қасағадан 4 көлденең саусаққа жоғары
***
Жүктіліктің І триместріндегі ең жиі асқыну://
Ісінулер//
Тері қышымасы//
+Жүкті әйелдердің құсуы//
Жеңіл преэклампсия//
Ауыр преэклампсия
***
Жүктіліктің жатыр миомасымен қосарлануы кезіндегі көп асқыну – бұл://
+Жүктіліктің үзілу қаупі//
Нәрестенің кемтарлығы//
Жүкті әйелдердің құсуы//
Нәрестенің өлімі
***
Жүктілік кезінде қантты диабеттің клиникалық көрінісінің 1-ші сатысындағы өзгерістер басталады://
+Жүктіліктің 10-шы аптасынан//
Жүктіліктің 24-28 аптасынан//
Босану кезінде//
Босануға дейін 3-4 апта бұрын//
Босанғаннан кейінгі кезеңде
***
Жүктілік кезінде қантты диабеттің клиникалық көрінісінің 2-ші сатысындағы өзгерістер басталады://
Жүктіліктің 10-шы аптасынан//
+Жүктіліктің 24-28 аптасынан//
Босану кезінде//
Босанғаннан кейінгі кезеңде //
Босануға дейін 3-4 апта бұрын
***
Амбулаториялық жағдайда овуляция күні анықталады://
Жатыр қуысынан сорып алу арқылы//
+Базальдық температураны өлшеу арқылы//
Гистероскопия//
Кольпоскопия арқылы//
Кольпоцитология арқылы
***
Екіншілік аменореяның себебі болуы мүмкін://
Жатыр миомасы//
Аднексит//
Пневмония//
+Дене салмағының аздығы//
Хламидиоз
***
Климактериялық кезеңде гормондық гомеостаздың өзгерісі былай сипатталады://
ФСГ мен ЛГ азаюымен//
+ ФСГ мен ЛГ көбеюімен//
Прогестеронның көбеюімен//
Пролактиннің көбеюімен//
Эстрогендердің азаюымен
***
Қалыпты жағдайда менструациялық циклдың ІІ-ші фазасында базалдық температураның жоғарылауына не әсер етеді://
Эстрогендер//
+Прогестерондар//
Андрогендер//
Бүйрекүсті безі гормондары,//
Қалқаншабез гормондар.
***
Перименопаузалық кезең – бұл://
40-45 жас аралығы//
+46-53 жас аралығы//
53-60 жас аралығы//
соңғы етеккірден кейінгі бір жыл//
соңғы етеккірден кейінгі үш жыл
***
Пременопаузаның белгісі://
Эстрогендер деңгейінің төмендеуі//
Эстрогендер деңгейінің жоғарылауы//
+ Прогестерон деңгейінің төмендеуі//
Прогестерон деңгейінің жоғарылауы//
Гиперэстрогенемия, гипоандрогения
***
Гиперпролактинемия сипатталады://
Ана бездердің поликистоздық өзгерістерімен//
Гирсутизммен, безеумен, себореямен//
Галактореямен, аменореямен//
+ Галактореямен, гиперполименореямен//
Эндометридің гиперплазиясымен
***
Етеккір алды синдромның болуы неге байланысты://
Гиперэстрогенияға//
Гипопитуитаризмге//
Гиперандрогенияға//
Гиперпролактинемияға//
+ Жыныстық стероид гормондардың дисбалансына
***
Диспареуния – бұл://
Менструациялық циклдың ортасындағы ауырсыну сезімі//
Етеккір кезіндегі ауыру сезімі//
+Ауырсындыратын жыныстық қатынас//
Жатыр ішілік контрацептивті енгізу кезіндегі ауырсыну синдромы//
Аталғандардың барлығы
***
Бедеуліктің эндокриндік себептерге байланысты екендігіне күмәнданған кезде тексеруді неден бастайды://
+ Пролактинді анықтаудан//
Прогестерондық сынама жасаудан//
Эстрогендік сынама жасаудан //
ФСГ анықтаудан
***
«Қарашық» феномені ... байқалады://
Жүкті әйелдерде жедел іш кезінде//
Жүктіліктің үзілу қаупі кезінде//
Миоматозды түйін қоректендіруінің бұзылуы кезінде//
+ Овуляция кезінде//
Жүктіліктің ерте мерзімінде
***
Менопауза – бұл://
етеккірдің 6 ай бойы болмауы//
+ Соңғы етеккірден кейінгі бірінші жыл//
Соңғы етеккірден кейінгі 5 жыл//
Соңғы етеккірден кәрілікке дейінгі кезең//
Менархеден кейін етеккірдің болмауы
***
Бактериялық вагиноз – бұл://
Анаэробты флораның әсерінен болған қабыну//
Аэробты бактериялардың әсерінен болған қабыну//
Анаэробты-аэробты флораның әсерінен болған қабыну//
Аэробтермен қоса хламидиялардың әсерінен болған қабыну//
+ Дисбиотикалық үдеріс
***
Сүйір кондилома дамуы себеп болады://
Анаэробты флораға//
+ Папилломовирустық инфекция//
Хламидиоз//
Герпесвирустық инфекция//
Кандидозбен қосарласқан микоплазмоз
***
Қыз балалардың жыныстық мүшелерінің қабынбалы ауруларының негізгі түрі://
+ Вульвовагинит//
Цервиковагинит//
Эндоцервицит//
Сальпингоофорит//
Жатыр мойнының туа біткен эктропионы
***
Сальпингоофориттің ерекшеліктері ... сипатталады://
Жіті бастамамен, жоғары қызбамен//
Пиосальпинкстердің жиі жиналуымен//
Жамбастың ауырсыну сезімі синдромының дамуымен//
+Өшірілген түрлердің басымдылығымен//
Пиелонефритпен қосарласуымен
***
Жатыр мойнының обыралды ауруы – бұл://
+ Дисплазия//
Псевдоэрозия//
Эктропион//
Туа біткен эрозия//
Полипоз
***
Эктопиялық жүктіліктің даму қаупін ... жоғарылатады://
ішілетін контрацептивтер//
Құрамында прогестаген бар контрацептивтер//
+ Жатырішілік контрацепция//
Жыныстық қатынастың үзілуі//
Әйел диафрагмасы
***
Эктопиялық жүктіліктің ең жиі кездесетін түрі://
Ана бездік жүктілік//
+ Түтіктік жүктілік//
Жатырлық және түтіктік жүктіліктің қосарлануы//
Құрсақтық жүктілікті//
Іш пердеден тыс жүктілік
***
Контрацептивтерді ұзақ уақыт ішкеннен кейін бақылау керек://
Сүйек жүйесін//
+ Бауыр қызметін//
Нерв жүйесін//
Бүйрек қызметін
***
Жатырішілік контрацептивті енгізуге қарсы көрсетімдер://
Жалған эрозия//
+ Жыныстық мүшеледің қабынбалы аурулары//
Анамнезінде соз болса//
Өттас ауруы//
Варикозды ауру
***
Жатырішілік контрацептивті енгізуге қарсы көрсетімдер://
Семіздіктің ІІІ дәрежесі//
+ Менструациялық циклдың бұзылуы//
Анамнезінде гепатит болса//
Гипертониялық аурудың ІІ Б дәрежесі//
Анамнезінде аяқ веналарының тромбофлебиті
***
Эстроген-гестаген контрацептивтерін тағайындауға қарсы көрсетімдер://
Жатыр мойнының эрозиясы//
Етеккір алды синдром//
Гиперполименорея//
+ Гипертония ауруының ІІ дәрежесі//
Жатыр миомасы
***
Спермицидтер ұрықтануға қарсы қалай әсер етеді://
Жатыр мойнағының рН сілемейін төмендету арқылы//
Қынаптың қышқыл ортасын бейтараптау арқылы//
Овуляцияны басу арқылы//
+ Сперматозоидтардың қозғалысын төмендету арқылы//
Сперматозоидтардың сыртқы мембранасын тығыздау арқылы
***
Менструацияық циклдың тұрақталуы қай факторға тәуелді://
Гипофизден пролактиннің көп бөлінуі//
+ Гипоталамустан гонадолибериннің ырғақты бөлінуі //
Аналық бездерден эстрогендердің ырғақты бөлінуі //
Аналық бездерден прогестеронның ырғақты бөлінуі //
Бүйрекүсті безінен глюкокортикоидтардың көп бөлінуі
***
Ішетін контрацептивтерді ... обырының алдын алуы үшін қолдануға болады://
Қынап//
Жатыр түтіктері//
+ Эндометрия//
Жатыр мойны//
Тоқ ішек
***
Түтіктік жүктілікті түтіктік түсік типті бойынша үзілу жүктіліктің мерзімінде қай болады://
11-12 аптада//
9-10 аптада//
7-8 аптада//
+ 4-6 аптада//
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс емес
***
Науқаста жатырдан тыс үдемелі жүктілік анықталды. Қабынуға қарсы қандай консервативті ем қолданылады://
+ операция//
Гемотрансфузия//
Көрсетілгендердің барлығы//
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс емес
***
Түтіктік жүктілік үзгеннен науқастың жағдайы ауыр болғанда не істеу керек?//
тез арада қан құю//
қан шығып жатқан жерді (жүкті түтікті) тез арада алып тастау//
сенімді гемостаз//
+ Көрсетілгендерден барлығы//
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс емес
***
Жатырдан тыс жүктілікке операция жасалынған науқастың уақытша жұмысқа жарамсыздық мерзімі аз болмауы керек://
2-3 аптадан//
+4-5 аптадан//
6-7 аптадан//
8-9 аптадан//
10-11 аптадан
***
Лапароскопия кезінде түтіктік үдемелі жүктілік анықталды. Науқастың жағдайы қанағаттанарлық. Дәрігер қолданылатын амал://
+ жедел түрде операция//
операцияны жоспарлы түрде жасауға болады//
консервативті түрде емдеуге болады//
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс//
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс емес
***
Жатырдан тыс жүктілікке операция жасалынған науқастарды оңалту шараларына кіреді://
Дәрілік заттармен электрофорез жасау//
ультрадыбыстық терапия//
гормондық терапия//
а) мен б)дұрыс//
+ Көрсетілгендердің барлығы дұрыс
***
Жатырдан тыс жүктіліктің жатыр түтігінің жыртылу салдарынан бұзылуы, ереже бойынша келесі симптоматикамен өтеді://
бір жақ мықын аймағында кенеттен пайда болған ауырсыну сезімінің ұстамасы//
ауырсыну сезімінің иыққа берілуі//
жүрегі айну (немесе құсу)//
а) мен в) дұрыс//
+ Көрсетілгендердің барлығы дұрыс
***
Перитониттің клиникалық белгілері://
іштің кебуі//
ішек парезі//
үдемелі тахикардия//
+ Көрсетілгендердің барлығы дұрыс
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс емем
***
Жатырдан тыс жүктіліктің түтіктік аборт әсерінен бұзылуы келесі симптоматикамен өтеді://
жыныстық жолдарынан қан аралас мардымсыз шығындылар//
іштің төменгі жағы мен мықын-шап аймағындағы ауыру сезімдер//
қынапты зерттегенде – қосалқылар ұлғайғандығы және ауырғыштығы байқалады//
б) мен в) дұрыс//
+ Көрсетілгендердің барлығы дұрыс
***
Ана без ісігі сабағының бұратылуы бойынша операция жасалынған науқастың медициналық оңалту мынадан тұрады://
қабынуға қарсы сорылу терапиясы//
қалған аналық без функциясының коррекциясы//
еркектік механикалық құралмен контрацепция жасау//
+ Көрсетілгендердің барлығы//
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс
***
Шок индексі – бұл://
пульс жиілігінің систолалық мөлшері қатынасы 1-ге тең//
пульс жиілігінің диастолалық АҚ мөлшеріне қатынасы 1-ге тең//
+ пульс жиілігінің систолалық АҚ мөлшеріне қатынасы 1-ге тең//
пульс жиілігінің диастолалық АҚ мөлшеріне қатынасы 0,5-ке тең//
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс емес
***
Ана безден қан ағу көзі болуы мүмкін://
сары дене//
ана бездің фолликулалы кистасы//
сары дене кистасы//
+ Көрсетілгендердің барлығы//
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс емес
***
Ана бездің апоплексиясы – бұл://
ана безден жіті түрде пайда болған қан ағу//
ана бездің жыртылуы//
ана бездің қанмен қамтамасыз етілуінің жіті түрде бұзылуы//
+ а) мен б) дұрыс//
Көрсетілгендердің барлығы
***
Жатырдан тыс жүктіліктің бұзылуын диагностикалау кезіндегі амалдардың реті://
гемотрансфузия, операция//
терапевтің және анестезиологтың консультациясы, операция//
УДЗ, гемотрансфузия, операция//
+ операция, гемотрансфузия//
Жүрек ауруына ішетін дәрлерді қолдану, гемотрансфузия, операция
***
Перитонит – бұл://
висцералық ішперденің,//
париетальдық ішперденің,//
кіші жамбас шелмайының қабынуы//
+ а) мен б) дұрыс//
Көрсетілгендердің барлығы
***
Гинекологиялық науқасқа перитонит кезінде жасалатын операция көлемі://
жатыр мен қосалқылардың экстирпациясы //
қынап үстілік жатыр мен қосалқылардың ампутациясы //
+ жатыр мен түтіктердің экстирпациясы //
қынап үстілік жатыр мен түтіктердің ампутациясы //
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс емес
***
Ішкі жыныстық мүшелердің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы салдарынан болған «жіті іш» себептері://
жатырдан тыс жүктілік//
ана безі ісігі сабақтарының бұралуы//
миоматозды түйін инфарктісі//
+ б) мен в) дұрыс//
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс
***
Инфекциялануға жауап ретінде нәрестеде қабынбалы реакциясы, ереже бойынша, жүктіліктің қай мезгілінде қалыптасады://
8-12 аптада//
12-15 аптада//
16-27 аптада//
+ 28-32 аптада//
33-36 аптада
***
Құрсақтық инфекциялану кезіндегі эмбриопатиялар қай инфекцияға тән://
микотикалық,//
бактериялық,//
+ вирустық,//
паразиттік инфекция//
б) мен г) дұрыс
***
Жүкті әйелде созылмалы пиелонефрит өршіген кезінде, ереже бойынша ...://
құрсақтағы нәрестеге трансплацентарлық жолмен инфекция жұғады//
құрсақтағы плацентаға гематогендік жолмен инфекция жұғады,//
нәресте мен плацентаға құрсақ ішінде инфекция жұғады//
+ а) мен б) дұрыс//
көрсетілгендердің барлығы
***
Жүкті әйелдің қызамықпен ауруы ... дамуына әсер етеді://
жүктіліктің мезгілінен бұрын үзілуінің,//
+ ұрық дамуындағы ауытқулардың//
ана организмінің ауыр зақымдалуының//
көрсетілгендердің барлығы дұрыс//
көрсетілгендердің барлығы дұрыс емес
***
Жүктілік кезінде қызамықпен ауырған науқасқа акушер-гинеколог қолданылатын амал неге қарап таңдалады://
анадағы клиникалық көріністің ауырлығына,//
+жүктілік мерзіміне,//
қосымша патологияның бар болуына,//
көрсетілгендердің барлығына байланысты.//
көрсетілгендердің барлығы дұрыс
***
Егер жүкті әйел жүктіліктің 32-34 аптасында тұмаумен ауырса, онда оны ... дамуы бойынша қауіп-қатер тобына жатқызуға болады://
плаценталық жеткіліксіздік//
нәрестенің созылмалы гипоксиясы,//
босанғаннан кейінгі септикалық инфекция,//
а) мен б) дұрыс,//
+ көрсетілгендердің барлық қауіп-қатер тобына жатқызуға болады
***
Жүктілік кезінде әйел гениталдық ұшықты бірінші рет жұқтырған ... жиі байқалады://
өздігінен түсік түсу//
мерзімінен ерте босану//
нәрестенің антенаталдік өлімі//
+ көрсетілгендердің барлығы//
Көрсетілгендердің барлығы дұрыс емес
***
Жүктіліктің І триместрінде тұмаумен ауру кезінде келесідей асқынулар болуы мүмкін://
ұрық дамуындағы ауытқулар//
құрсақ плацентаға инфекция жұғуы//
өздігінен түсік түсуі//
а) мен в) дұрыс//
+ көрсетілгендердің барлығы
***
Босанғаннан кейін ревматизмнің өршуі ... болады://
Жиі//
+ сирек//
ереже бойынша//
ешқашан
***
Жүктілік кезінде ревматизм өршуінің қауіпті кезеңінің болуы неге байланысты://
нәрестенің өсуіне//
жүрекке түсетін жүктеменің көбеюіне//
+ гиперволемияның дамуына//
анемияның дамуына//
а) мен г) дұрыс
***
.Жүктілікке қарсы көрсетулері://
ревматизмнің жіті және жітілеу ағымы//
егер соңғы ревматизмдік атакадан кейін 6 айдан аз уақыт өтсе//
баяу ағымды ревматизм//
үздіксіз қайталамалы ревмокардит//
+ көрсетілгендердің барлығы
***
Жүкті әйелде жүрек ауруының сенімді белгісі ... қарау керек://
Ентігуді//
жүрек мөлшерінің айқын ұлғаюын//
жүрек аймағында систолалық және диастолалық шуылдың болуын//
жүрек соғысы ырғағының бұзылуы//
+ көрсетілгендердің барлығы

Приложенные файлы

  • docx 15722552
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий