Безпека життєдіяльності на уроках фізичної культури


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Безпека життєдіяльності на уроках фізичної культури ПОЛОЖЕННЯпро організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освітиЗАТВЕРДЖЕНО:Наказ Міністерства освіти і науки України 01.08.2001 № 563Зареєстровано в Міністерстві юстиції України20 листопада 2001 р.№ 969/6160Керівник реєструючого органу Орієнтовний перелік документів з безпеки життєдіяльності предмету „фізична культура”Акт – дозвіл.Посадові інструкції:Старшого учителяУчителя фізкультуриІнструкції з безпеки під час проведення навчальних занять у спортивному залі та на спортивному майданчику:Інструкції з безпеки життєдіяльності: - під час занять легкою атлетикою №___ - під час занять спортивними іграми №___ - під час занять гімнастикою №___ - під час занять лижною підготовкою (ковзанами) №___ - під час занять плаванням №___ - при проведенні спортивно-масових заходів №___Правила надання першої допомоги при одержанні травм.Правила рятування та надання допомоги потопаючому.Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для вихованців учнів..Правила безпеки під час проведення занять із фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах. Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учителями фізичної культуриВикладач, учитель несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів під час навчально-виховного процесу. Не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого одягу, взуття, тощо. Забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, організовує вивчення вихованцями учнями правил і норм з охорони праці та безпеки життєдіяльності.Проводить інструктажі з вихованцями, учнями з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять. Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в журналі реєстрації інструктажів встановленого зразка. Первинний інструктаж проводиться перед початком кожного практичного заняття - з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці в рядку про зміст уроку. Позаплановий інструктаж з учнями у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, тощо - при зміні умов виконання навчальних завдань (перехід в інше приміщення, іншу спортивну споруду, зміна учителя, викладача ). Цільовий інструктаж з вихованцями учнями закладу освіти у разі організації позанавчальних заходів (змагання, олімпіади турніри ,туристичні походи, спортивно масові заходи, тощо) Вступний інструктаж проводиться перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти вихованця, учня, студента, курсанта слухача, аспіранта, вступний інстру­ктаж з безпеки життєдіяльності на початку навчального року реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника, куратора гру-пи,Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку кожного навчального року в спортзалі на спортивному майданчику, тощо. Цей інструктаж також проводиться з вихованцями, учнями, батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності який зберігається в кожному кабінеті, спортзалі. Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття з нового розділу, теми навчальної програми з фізичної культури (виховання) реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.Позаплановий інструктаж з вихованцями учнями проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, при зміні умов виконання навчальних завдань (перехід в інше приміщення, іншу спортивну споруду, вихід з приміщення на відкритий майданчик або л/атлетичне ядро, зміна учителя, викладача, вихователя ) у разі нещасних випадків за межами закладу освіти згідно вказівок вищіх інстанцій. Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів.Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями учнями закладу освіти у разі організації позанавчальних заходів (змагання, олімпіади турніри ,туристичні походи, спортивно масові заходи, тощо) Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.Відповідно до цього Положення , інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, навчальних госпо­дарствах, спортивних залах розробляються і переглядаються один раз на 5 років. Заповнення журналу навчальних досягнень учнів Заповнення журналу інструктажів з безпеки життєдіяльності Журналреєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності* Методичний посібник “Організація роботи директора ПТНЗ до вимог безпеки праці при навчанні професії” схвалено методичною радою навчально-методичного центру професійної технічної освіти у Сумській області (протокол від 16.07.13 №3 укл. Грачев М.Д., Мірошниченко Г.В.). У 1-8 класах підпис особи яка проводила той чи інший інструктаж ставиться у 7 і 8 колонці.
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства освіти і науки України01.06.2010 N 521 Зареєстрованов Міністерстві юстиції України9 серпня 2010 р. за N 651/17946ПРАВИЛА БЕЗПЕКИПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ III. Вимоги безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту3.1. Вимоги безпеки під час проведення занять із гімнастики3.2. Вимоги безпеки під час проведення занять із легкої атлетики 3.3. Вимоги безпеки під час проведення занять із лижної підготовки і ковзанярського спорту 3.4. Вимоги безпеки під час занять з плавання 3.5. Вимоги безпеки під час занять із спортивних ігор (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол) Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться вчителем фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо (далі - фахівець з фізичної культури і спорту) До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 N 518/674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за N 772/16788, не мають протипоказань щодо стану здоров'я, у яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою. 1.5. Учні повинні бути присутніми на уроках з фізичної культури незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять. Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров'я належать до підготовчої та спеціальної груп і відвідують уроки фізичної культури, встановлює вчитель фізичної культури. 1.7. Списки учнів, які належать до підготовчої та спеціальної груп відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 N 518/674, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.2009 за N 773/16789, затверджуються наказом керівника навчального закладу на поточний рік і доводяться до відома класного керівника, учителя фізичної культури. На підставі цього наказу класний керівник спільно з медичним працівником навчального закладу веде "Листок здоров'я", який знаходиться в журналі обліку навчальних занять на окремій сторінці, де зазначаються група та особливості1.9. Під час занять з фізичної культури і спорту учні повинні користуватися спеціальним спортивним одягом та спортивним взуттям, а під час занять на відкритому повітрі взимку - бути вдягнені в повітрозахисні куртки, шапочки, рукавички, мати відповідне взуття. Проводити заняття без спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється. 1.10. На кожному уроці з фізичної культури учні ознайомлюються з правилами поведінки в спортивному залі і на майданчику, розробленими відповідно до цих Правил учителем фізичної культури або фахівцем з фізичної культури і спорту. 1.11. До початку занять з фізичної культури і спорту учні за потреби мають повідомити вчителя або фахівця з фізичної культури і спорту: про наявність документа про тимчасове звільнення від занять після хвороби; про погане самопочуття.  Вік учнів Температура повітря та сила вітру без вітру вітер до 5 м/с вітер 6 - 10 м/с сильний штормовий вітер 12 - 13 років -12° C -8° C -5° C Заняття не проводяться 14 - 15 років -15° C -12° C -8° C 16 - 17 років -16° C -15° C -10° C Температурні норми, за яких можна проводити заняття із зимових видів спортуДодаток 2до Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах  Додаток 1до Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах 1. Аміаку розчин 10 % 40 мл - 1 фл. 2. Бинт марлевий медичний нестерильний х 5 см - 2 уп. 3. Бинт марлевий медичний стерильний х 5 см - 2 уп. 4. Болезаспокійливі засоби (анальгін, цитрамон тощо) - 1 уп. 5. Борної кислоти розчин спиртовий 2 % (3 %) 10 (20) мл - 1 фл. 6. Брильянтового зеленого розчин спиртовий 1 % 15 (20) мл - 1 фл. 7. Вазелін мазь 20 (25) г - 1 уп. 8. Валідол 0,06 N 10, таблетки - 1 уп. 9. Вата медична гігроскопічна стерильна 100 г - 1 уп. 10. Джгут кровоспинний гумовий -1 шт. 11. Йоду розчин спиртовий 5 % 20 мл - 1 фл. 12. Лейкопластир 0,05 х 5 м - 1 шт. 13. Ножиці медичні - 1 шт. 14. Перекису водню розчин 3 % 25 (40) мл - 1 фл. 15. Пінцет - 1 шт. 16. Пластир бактерицидний 2,3 х 7,2 см - 5 шт. 17. Серветки марлеві медичні стерильні - 2 уп. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІКмедикаментів, перев'язувальних засобів і приладь для аптечки спортивного залу загальноосвітнього навчального закладу

Приложенные файлы

  • pptx 15719537
    Размер файла: 603 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий