DPA_ukr_mova_2_kurs_2016r


1 ВАРІАНТ
Фразеологічний зворот ужито в реченні:
А) «Нічого, скоро ти будеш на волі», - тихенько шепнула я.
Б) Той дивується: «Якийсь нерозумний купець!»
В) «Що ж ти таке важке робив?» - спитав його кум.
Г) «Чи ти клепку з голови загубив?» — накинулась баба Єлизавета.
У котрому рядку допущено помилки при написанні слів:
А) військкомат, священий, медв'яний, барокко
Б) боротьба, арф’яр, попідвіконню, довголіття
В) ризький, піддашшя, духмяний, пів’яблука
Г) різдвяний, дев’ятсот, сядьте, пів-Європи
У котрому рядку в усіх словах треба писати префікс «пре-»:
А) пр…глянути, пр…садибний, пр…милий, пр…гнічений
Б) пр…поганий, пр…довгий, пр…дорогий, пр…красний
В) пр…вчити, пр…гальмувати, пр…красний, пр…горілий
Г) пр…старий, пр…дорого, пр…булий, пр…буксувати
У котрому рядку слова вжито в прямому значенні:
А) співає нива, виплив місяць, солодка кава
Б) холодний погляд,сумний погляд, дерев’яне серце
В) грім гримить, теплий клімат, дерев’яний стіл
Г) прозорі думки, солодкий сон, чарівна дівчина
Позначте рядок, у якому іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення
«-а»(«-я»):
А) трактор, млин, колектив, іменник
Б)Воронеж, мотор, гараж, грам
В) сектор, Дністер, завод, мільйон
Г) ромб, Житомир, тиждень, відпочинок
У котрому рядку правильно записано форми числівника:
А) п’ятимастами шістдесятьма восьмима, п’ятнадцятьома, однієї сьомих
Б)семистам тридцятьом сімом, дев’ятьома, вісьмома
В) шістнадцятьома вісьма, семидесяти дев’ятьох, дев’яносто дев’яти
Г) сімохсот дев’яносто трьом, сімнадцяти, триста вісімдесяти третього
Позначте речення з непрямою мовою:
А) «Пірнемо?» - зиркає на мене Іван Михайлович.
Б) Нас у сім'ї тільки двійко було.
В) А сьогодні передавали, що в Греції випав сніг.
Г) В стайні два воли стояли і з собою розмовляли.
Подовження приголосних відбувається в усіх словах у рядку:
А) облич…я, суд…я, осерд…я
Б)залізяч…я, сумлін…я, піддаш…я
В) зізнан…я, Поволж…я, обговорен…я
Г) сміт…я, усамітнен…я, не наст…я
Порушено літературну вимову слів у рядку:
А) вогко [во`хко], міццю [м'і`ц':у]
Б)дужка [ду`шка], сміється [см'ійе`т'с'а]
В) велика [веили`ка], знання [знан':а`]
Г) село [сеило`], ящірка [йа`шч'ірка]
Правильно утворено форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників у рядку:
А) наймудріший, самий веселий
Б) найбільш світліший, найменш очікуваний
В) найоригінальніший, самий суворий
Г)найпотужніший, найцікавіший
Займенник «один» вжито в реченні:
А) Усі одним миром мазані.
Б) Одним пальцем вузла не зав’яжеш.
В) Не один повіт знав отця Федора, його знала навіть уся губернія.
Г) Пішла я собі на заробітки в город, стала в одних панів за наймичку.
У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників:
А) мова, лікарю, Іване, Наталя
Б)добродію, Валентино Іванівно, мово, друже
В) держава, надіє, хлопча, незалежносте
Г) Київ, дівчино, мама, князю
У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми:
А) гончар, лелека, зелень
Б) щетина, гребти, чотири
В) огорожа, пісня, багато
Г) день, кров, серце
У якому рядку у всіх словах на місці крапок треба вставити букву «и»:
А) зав...ртіти, стебл…на, л…щата
Б) вузл…чок, виховат…ль, пташ…ня
В) мороз…во, вдал…ні, к…рпатий
Г) ст…рати, мар…во, плет…во
Завдання 15-28 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Потребує редагування речення:
А) Обережно, двері закриваються!
Б) В агентстві можна замовити квитки.
В) Мій виступ не суперечить вашому.
Г) Ви у якій справі?
Д) Нам надали допомогу в розмірі двох тисяч гривень.
Виділене слово з часткою «не» треба писати разом у реченні:
А) Я тобі цього робити не /дозволяю.
Б) Не/спитавши броду, не лізь у воду.
В)Не/має пісні без любові.
Г) Ніколи не/кажи ніколи.
Д) Мені поля задумливо шептали свої ніким не/співані пісні.
Разом пишеться сполучник у реченні:
А) Що/б з ним не трапилось, він звик не схиляти голови.
Б) Передай Калініну: зайняти Лису гору, що/б там не було.
В) Все одно, що/б не сталося, ми не розлучимось.
Г) Що/б не робив і як би не блукав – завжди мети доходить Ярослав.
Д)Білі яблуні, білі яблуні маю, як я хочу, що/б ви розцвіли.
Позначте речення, у якому потрібно поставити тире (розділові знаки пропущено):
А) Сім’я первинна клітина нації.
Б) Щоб вона не омертвіла й не відпала від національного організму її має живити культ рідної мови.
В) Тому розмовляй у сім’ї мовою своєї нації.
Г) Прищеплюй дітям ставлення до мови як до святині найдорожчого скарбу.
Д) Допомагай кожному хто хоче вивчити українську мову.
У котрому рядку не правильно відокремлено вставне слово:
А) Ці слова, до речі, викликають сумнів.
Б) Дмитро, очевидно поспішаючи, побіг додому.
В) Я буду у вас сьогодні, мабуть, увечері.
Г) Хтось може, винен перед вами.
Д) Я, безумовно, був щасливий.
Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено):
А) Удалині хиталися дерева і шумів задуманий прибій.
Б)Мама каже що коли уві сні літається то він росте.
В) Коли він торкався смичком до струн скрипки то все на світі зникало і залишалася тільки музика.
Г) На сизих луках скошено траву і літо буйне в береги ввійшло.
Д) Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе.
Укажіть речення з прямою мовою, яке відповідає схемі: «П, - а. – П?»(розділові знаки пропущено):
А) Свиня говорила Коли б мені крила то я б полетіла в блакить
Б)Ой зозуленько ледача пчілка одказала Чи не гріх тобі казати щоб і я гуляла
В) Швидше стане мовила ти чорна калина ніж покине милого ввік вірна дівчина
Г) Під’їхав юнак на коні і сказав Дай дівчино напитись мені
Д) Діти нудяться в хатині нудять нарікають І нащо зима та люта все вони питають
Між частинами складного безсполучникового речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Гаснуть у плавнях летючі комети тихо вмирає на заході ніч .
Б) Мені здається твої очі в мою душу світять з вишини.
В) Мені відкрилась істина печальна життя зникає як ріка Почайна.
Г)Защебетав соловейко пішла луна гаєм.
Д) Знаю справедливість таки настане.
Укажіть стійку сполуку слів, яка є синонімом до фразеологізму «спіймати облизня»:
А) прикинутися овечкою
Б)лишитися з носом
В) мозолити очі
Г) плести сіті
Д) розпускати нюні
Які розділові знаки пропущено в наведеному реченні «З нього можна було писати лицарів і богів і апостолів він годивсь на все» (О.Довженко):
А) дві коми і двокрапка
Б)кома і тире
В) кома і двокрапка
Г) дві коми
Д) дві коми і тире
У якій парі іншомовному слову не відповідає українське:
А)Примат – людина
Б) Селекція – виведення сортів
В) Ґенеза – походження
Г) Примула – первоцвіт
Д) Імідж – зовнішній вигляд
Усі слова треба писати разом у рядку:
А) суспільно/політичний, західно/німецький, тридцяти/тисячний
Б) тьмяно/зелений, агро/фірма, високо/поважний
В) всюди/хід, південно/український, відео/техніка
Г) криго/лам, легко/атлетичний, південно/західний
Д) перекоти/поле, суспільно/корисний, жовто/гарячий
У котрому рядку всі числівники правильно поєднуються з іменниками:
А) два озера, півтора року, три студенти
Б) чотири поверха, три з половиною грами, дві гривні
В) двадцять три кілограма, п’ять сьомих мішка, три гривна
Г) два зошита, сорок чотири центнери, двоє друзів
Д) сорок чотири підручника, півтора рока, два цілих шість сьомих карбованця
Усі слова треба писати через дефіс у рядку:
А) коли/не/коли, вряди/годи, раз/у/раз
Б) пліч/о/пліч, день/у/день, більш/менш
В) з/поза, взагалі/то, як/от
Г) ні/ким, будь/коли, неначе/б/то
Д) з/поміж, усе/таки, он/який
Завдання 29-33 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Послідовність букв внесіть до бланка відповідей
Установіть відповідність.
Односкладне речення Приклад
1 Означено-особове А2 Хто не робить, той не їсть.
2 Неозначено-особове Б Як не любити зими білосніжні!
3 Узагальнено-особове В3 Передали гарну погоду.
4 Безособове Г4 Почало світати.
Д1 Написав матері листа 
Установіть відповідність.
Відокремлений член речення Приклад
1 Означення А4 Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки.
2 Прикладка Б1 Гордий і волелюбний, він нагадував сокола.
3 Обставина В2 Ти живеш у Києві – прекрасному й чарівному місті.
4 Додаток Г3 Почувши пісню соловейка, молодята про все забули.
Д З приходом весни оживає не лише природа, а й ділове життя.
Установіть відповідність між стилями мовлення та реченнями,які їм характерні.
Стилі мовлення Речення
1 Науковий А «Прощавай, семереко, прощавайте, гори, прощавай, мій Пруте, - мовила Говерла. – Не буде мені життя тут…» (Нар. легенда)
2 Художній Б1 Поетичність твору, наголошував О.Гончар, значною мірою залежить від мовних засобів письменника (В.Скуратівський).
3 Офіційно-діловий В3 «Я народився 21 березня 1854 року. Батько мій був рільником…Писати вірші я почав у році 1884 для зборів Общества Качковського, котре було в Тернополі», - зазначає Павло Думка.
4 Публіцистичний Г4 «Введення гривні стало одним із важливих факторів значного зниження рівня інфляції та стабілізації грошового обігу в країні», - стверджують економісти (З газети).
Д2 -Га? Що? Хто? – кричить, витріщивши очі.
Та чекаю, поки ви встанете.
-Таж я встала! Чого тобі треба? (За Л.Українкою)
Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні:
(1)Озвучені бджолами, соняшники чомусь (2)схожі для мене на круглі кобзи, яких земля підняла зі (3)свого лона (4)на високих живих стеблах (Є.Гуцало).
Слово Частина мови
1 Озвучені А3 Займенник
2 Схожі Б2 Прикметник
3 Свого В1 Дієприкметник (як форма дієслова)
4 На Г Сполучник
Д4 Прийменник
Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
1 Вуха пухнуть А тихо
Б голосно
В уважно
Г нестерпно
2 Брати за горлянку А вчепитися
Б кричати
В змушувати
Г перешкоджати
3 Гордіїв вузол А марно гаяти час
Б плазувати перед кимось
В триматися з погордою
Г вирішити заплутане питання
4 Мастити п’яти салом А дошкуляти
Б підлещуватися
В тікати
Г дратувати
Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).
Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку
Люди давно вже вечеряли, а в Якимовій хаті й забули, який сьогодні день… (2) Хлопець сусідин приніс вечерю. (3) Просили вас на вечерю батько й мати, і я вас прошу. Будьте здорові з святим вечором проказав він дзвінким голосом, подаючи мисчину в хустці. (4) А де ж Василько поспитав він перегодом. (5) Олена заголосила Люди весело зустрічають свято, тільки нас побила лиха година, відірвала любе дитя й кинула його в хуртовину на поталу вовкам-сіроманцям (6) Усю ніч сум літав по хаті шарпав за сердце бідних людей та не давав їм спати…
(За М.Коцюбинським)
Укажіть речення, у якому допущено орфографічну помилку:
А) першому
Б) третьому
В) п’ятому
Г) шостому
Укажіть речення, у якому пропущено кому між однорідними членами речення:
А) першому
Б) другому
В) четвертому
Г) шостому
Укажіть речення, яке відповідає структурній схемі «П?» - а. :
А) третє
Б)четверте
В) п’яте
Г) шосте
Укажіть просте ускладнене речення:
А) перше
Б) друге
В) п’яте
Г) шосте
Виконайте конструктивні завдання 38 – 39
та запишіть відповіді в клітинах бланку
Запишіть можливі форми числівника «146» в родовому відмінку однини.
Складіть та запишіть речення за поданою схемою: [ ….. ], (де ….), (що….).
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА
2 ВАРІАНТ
Завдання 1-14 по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться «е»:
А) м…рзлякуватий, вкр…вається, справ…дливий, посл…знувся
Б)жовт…нь, дят…л, жм…ня, пощ…друвати
В) в…дмідь, пош…пки, нач…нити, н…зка
Г) б…рег, зл…ва, м…ска, ст…жка
Потребує редагування речення:
А) Життям ризикувати не треба.
Б)У конференції прийняли участь керівники підприємств.
В) Ви у якій справі?
Г) На цьому питанні зупинюсь конкретніше.
Допущено помилку при творенні чоловічого імені по батькові в рядку:
А) Віктор – Вікторович, Антін - Антонович
Б) Микола – Миколайович, Геннадій - Геннадійович
В) Юрій – Юрієвич, Василь – Васильєвич
Г) Іван – Іванович, Терентій – Терентійович
Неправильно написано особове закінчення дієслова в рядку:
А)розповісте, бачуть, їдять
Б) дасть, стоїмо, мажеш
В) біжиш, прочитаємо, належать
Г) дозволять, дружиш, розбираєш
Норм милозвучності дотримано в усіх сполученнях рядка:
А) там у хаті, квіти у руках, переконана в цьому
Б) гарбуз і диня, приїхав у вівторок, переконана в цьому
В) зайшла вранці, прочитав в афіші, мати і батько
Г)жоржини й айстри, у свободу віримо, ходила у сукні
Неправильно написано форми прикметників у рядку:
А) Галич – галицький, Крим – кримський
Б) Норвегія – норвезький, Одеса – одеський
В) Гаага – гаазький, Кременчук – кременчуцький
Г)Золотоноша – золотонішський, Прага - пражський
М’який знак не треба писати в усіх словах рядка:
А)кур…йозний, ласун…ці, піс…ня
Б) наймен…ший, куз…ня, рибал…ство
В) кін…цівка, близ…кість, у вишиван…ці
Г) громадян…ство, камін…чик, різ…ба
Апостроф треба писати в усіх словах рядка:
А) сухом…ятка, об…ємний, цв…яшок
Б)пів…ящика, кав…ярня, м…ятний
В) розм…якнути, рутв…яний, довір…я
Г) верф…ю, з…юрбитися, св…ященник
Літеру «з» треба писати в префіксах усіх слів у рядку:
А) ро(з,с)тулити, бе(з,с)словесний, (з,с)худнути
Б) ро(з,с)квіт, (з,с)хитрувати, бе(з,с)турботний
В)ро(з,с)сохся, (з,с)цементувати, бе(з,с)цементний
Г) бе(з,с)сніжний, (з,с)плутати, ро(з,с)ступитися
Не треба ставити коми між однорідними членами в реченні:
А) Вечір приліг на зелені отави руки в траві розметав.
Б) Холодом повіяло. Настали привітні і короткі дні.
В) В’ється стежка тоне у житах.
Г) Прийшла пора свята благословенна.
Правильно утворені ступені порівняння прикметників у всіх словах рядка:
А) більш кваліфікований, самий могутніший
Б) менш емоційний, пребілий
В) вужчий, самий дружний
Г)найцінніший, найменш вільний
Фразеологічний зворот використаний у реченні:
А) Єдиною перешкодою до здійснення планів завтра можуть стати наші сумніви сьогодні.
Б) Скромність ніколи не вадить людині, а робить її ще красивішою й привабливішою.
В) Удача – це постійна готовність скористатися шансом.
Г)Від новин у мене голова йде обертом.
Потребує редагування словосполучення:
А) визначений правильно
Б)подорожуючий по країні
В) пожовкле листя
Г) створений натхненно
У котрому рядку допущено помилки при написанні слів:
А)різдв'яний, іпподром, донісся, пів-ящика
Б) черешеньці, торф’яний, довгожданий, пів’ящика
В) співвітчизник, різьблений, алея, брутто
Г) контрудар, дерев’яний, дит’ясла, компаньйон
Завдання 15-28 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Правильно написані всі слова в рядку:
А)бонна, міццю, Іллівна, місіс, нехворощю
Б) бовван, Россю, жовччю, блакиттю, мулла
В) суддів, статтей, вілла, ввічливість, лляний
Г) наллєш, барокко, Діккенс, відкриття, честю
Д) бездоріжжя, повісттю, мотуззя, овва, тушшю
Чергування голосних звуків можливе в усіх словах рядка:
А) ущемити, струменіти, вісім, куриво
Б) паливо, теплий, чесний, чоло
В) селянський, березень, сон, зелень
Г) вогонь, субота, шовк, гребти
Д) день, шість, шепотіти, летіти
Велика літера пишеться в усіх словах рядка:
А) (І,і)ванків зошит, місто (Б,б)іла (Ц,ц)ерква, (Х,х)харківський (Н,н)аціональний університет, (А,а)кадемік
Б) (Ш,ш)шевченківські свята, комета (Г,г)алея, (З,з)ахідні (К,к)арпати, (Д,д)амоклів меч
В)(М,м)міністерство фінансів України, (К,к)оран, (К,к)анівське водосховище, (Н,н)ова (Г,г)вінея
Г) (П,п)першотравневий парк, (С,с)кіфи, (П,п)південний полюс, (О,о)бласне управління освіти
Д) свято (Н,н)овий (Р,р)ік, (Т,т)етянин батько, (П,п)ринц Чарльз, (Н,н)ародний (Р,р)ух України
Укажіть речення з однорідними членами, у якому пропущено двокрапку та тире:
А) Наближення зими в усьому серце чує і в шелесті листків, і в вітрі, і в стежках.
Б)Все бачить поет у широкім роздоллі і небо, і море, красу світову і людям співає він пісню свою.
В) Ах, як усього багато неба, сонця, веселої зелені.
Г) Найменший шерхіт, луск гіллячки, шум пташиного крила, цокіт копит усе резонувало тут надзвичайно лунко, чисто, повноголосо.
Д) А наше все круг нас і води, й дерева, і переплески хвиль, і вогкість лісова, і хмари…
Якщо є речення з пунктуаційною помилкою, позначте його:
А) Цього року може поїдемо до моря хоча б на тиждень.
Б) Тепер відомо чимало імен українських учених, як-от: І.Пулюй, М.Остроградський, досягнення яких раніше замовчувалися.
В) Володя першим стрибнув із парашутом, а щасливо приземлившись, одразу зв’язався з базою.
Г) Наша експедиція лише збирає матеріали – оброблятиме їх ваша лабораторія.
Д) Помилки немає в жодному реченні
Яким членом речення виступають виділені слова в реченні «Учіться ставити себе на місце іншої людини»:
А) додаток
Б) присудок
В) підмет
Г) означення
Д) обставина
Фразеологічний зворот має значення «стати матеріально незалежним» у реченні:
А) На тому світ стоїть: одні копійки рахують, а інші мільйони ворочають.
Б) Від таких розмов з матір’ю Кирило ще більше носа піднімав.
В) Його постійною мрією було швидше стати на ноги і зажити самостійним життям.
Г) Кожен на цьому світі живе своїм розумом, на чужий не зважає.
Д) Він брехні його щоки почали пекти раків.
Немає вставного слова в реченні (розділові знаки пропущено):
А) Справді дощ перестав.
Б) Може осінь схоче в гості завітать?
В) Деревам щось напевне сниться.
Г)Зроби кревно та з’їж певно.
Д) По-перше треба щомісяця звітувати про вжиті заходи.
Правильно поставлено розділові знаки в реченні:
А) На ясні зорі, і на тихі води щемлива доле виведи мене.
Б) На ясні зорі і на тихі води, щемлива доле виведи мене.
В) На ясні зорі, і на тихі води, щемлива доле, виведи мене.
Г) На ясні зорі, і на тихі води, щемлива, доле, виведи мене.
Д) На ясні зорі і на тихі води, щемлива доле, виведи мене.
Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Чайки сідають на воду креслять блакить ластівки.
Б) Прошуміла за вікнами злива відгриміла за обрій гроза.
В) Ідеш в життя відкрий самого себе.
Г) Не раз кажу змагайся і шукай!
Д) Кажуть вогонь печі дає дзвінкість вогонь душі дає красу.
У котрому рядку всі прислівники треба писати через дефіс:
А) вряди/годи, аби/як, рано/рано, тяжко/важко
Б) аби/коли, віч/на/віч, по/нашому, глибоко/глибоко
В)часто/густо, хтозна/як, будь/що/будь, хтозна/коли
Г) по/материнськи, раз/у/раз, хоч/не/хоч, з/діда/прадіда
Д) сюди/туди, хтозна/де, рука/в/руку, рано/вранці
Ставити кому між частинами складносурядного речення не потрібно в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Довкола будиночків цвів бузок і на білі стіни падала прозора тінь листя.
Б) Від ставу дівчатко біжить по межі і стоїть на порозі усміхнена мати.
В) Сіяє у росах сріблясте проміння і сіється листя в гулке без проміння.
Г) Яблуко додолу струсять віти і воно вже в кроні не засяє.
Д)У високості тремтів срібний птах і симфонія сонця дзвеніла.
Правильно написано прізвище в рядку:
А) Гаршин
Б) Астафьєв
В) Лесков
Г) Пугачьов
Д) Стєндаль
Подовження приголосних звуків, позначене на письмі двома літерами, відбувається в усіх словах рядка:
А) воз…'єднання, розкіш…ю, глинян…ий
Б)дозвіл…я, від…звеніти, сон…ий
В) пів…ікна, годин…ий, зміїн…ий
Г) від…ати, скручен…ий, невгомон…ий
Д) повіст…ю, л…ється, осін…ій
Завдання 29-33 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Послідовність букв внесіть до бланка відповідей
Установіть відповідність.
Односкладне речення Приклади
1 Означено-особове А Покосили трави, засіяли лан.
2 Неозначено-особове Б Добре діло роби сміло.
3 Безособове В Сядемо гуртом та й поговоримо на близькі птахам і людям теми.
4 Узагальнено-особове Г Така шалена стужа, така крута зима.
Д Для мене без тебе і життя нема.
Установіть відповідність між реченнями та смисловими відношеннями в них.
Смислові відношення Речення
1 Одночасність А Самій не трудно збитися з путі, та трудно з неї збитися у гурті.
2 Протиставлення Б А чи мені рушнички давати, а чи мені іншого шукати?
3 Причина та наслідок В Усміхається правда очима легенд і свобода – очима неволі.
4 Взаємовиключення Г Двері в школі прочинилися, і звідтіля… висипали на двір школярі.
Д Петрові стало шкода чогось хлопця, і він почав щиро розпитувати про його життя.
Установіть відповідність між словами іншомовного походження та їхнім тлумаченням.
Слово іншомовного походження Значення
1 Контраст А2 Невеликий сторожовий загін
2 Пікет Б4 Офіцер, прикріплений до командира
3 Єфрейтор В Приготування столу до обіду
4 Ад’ютант Г3 Перше військове звання після рядового
Д1 Різко окреслена протилежність у чомусь
Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні:
А літо, мов (2) на крилах, (3) колихало надій людських гармонію (4) стосилу (В.Бель).
Слова Частина мови
1 А А2 Прийменник
2 На Б4 Прикметник
3 Колихало В Частка
4 Стосилу Г3 Дієслово
Д1 Сполучник
Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
1 Викладати карти А вигравати
Б змагатися
В розповідати, нічого не приховуючи
Г бути необачним
2 Відвести душу А замилуватись
Б стомитися
В померти
Г довіритися
3 Замазати рота А нагодувати
Б змусити замовкнути
В нафарбувати
Г підлеститися до когось
4 Кадити фіміам А уникати покарання
Б ошукувати когось
В вихваляти кого-небудь
Г замітати сліди злочину
Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).
Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку
Українська пісня!.. (2) Хто не був зачарованний нею, хто не згадує її, як своє чисте, прозоре дитинство, свою горду юність, своє бажання бути красивим і ніжним, сильним, і хоробрим! (3) Який митець не був натхненний її багатющими мелодіями, безмежною широтою і красою її барв, її чарівною силою, що викликає в душі людській найскладніші, найтонші, найглибші асоціації, почуття, думки, прагнення всього, що є кращого в людині, що підносить її до вершин людської гідності, до людяності, до творчості! (4) Яка мати не співала цих легких, як сон пісень над колискою дорогих своїх дітей!
(За О.Довженком)
Позначте речення, у якому допущено орфографічну помилку:
А) перше
Б) друге
В) третє
Г) четверте
Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку:
А) четверте
Б) третє
В) друге
Г) перше
Позначте речення, ускладнене однорідними додатками:
А) перше
Б) третє
В) четверте
Г) друге
Позначте речення, ускладнене непоширеними порівняннями:
А) четверте
Б) друге
В) перше
Г) третє
Виконайте конструктивні завдання 38 – 39
та запишіть відповіді в клітинах бланку
Запишіть можливі форми числівника «56» в родовому відмінку однини.
Складіть і запишіть речення за поданою схемою: […..], (як…), (як…).
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА
3 ВАРІАНТ
Завдання 1-14 по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми:
А) хліб, пшениця, глибокий
Б) горб, вереск, щебетати
В)шепіт, ломити, заплітати
Г) кров, товар, скрипіти
Префікс «пре-» треба писати в усіх словах рядка:
А) (при,пре)веселий, (при,пре)завзятий, (при,пре)чарувати
Б) (при,пре)зирливий, (при,пре)комічний, (при,пре)звичаїтись
В) (при,пре)тяжкий, (при,пре)хитрий, (при,пре)бутковий
Г)(при,пре)вражий, (при,пре)непорочний, (при,пре)спокійний
Однорідним звертанням ускладнене речення:
А) Важкий, Вкраїно, шлях до тебе протнув, мов меч, мої роки.
Б) Народе мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя.
В) Мій Дон Кіхоте, лицарю, чого-бо ти бредеш один по цій гіркій стезі?
Г) Спасибі вам, зорі, що ви небайдужі, що ви біля мене, великі, були.
Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка:
А) пристрас…но, безвиїз…но, невіс…ці
Б)мес…ник, двоміс…ний, ціліс…ний
В) наміс…ник, совіс…ливий, кіс…лявий
Г) мас…ниця, піс…ний, форпос…ний
Складним є речення:
А)Хто ставить завдання простіші, той швидше мети досягає.
Б) Не сумнівайся, ідучи з народом.
В) Маємо жити, звичайно, не хлібом єдиним.
Г) Білий пилок сіявся з неба, встеляв сивою памороззю трави.
Не потребує редагування речення:
А)Виспівуючи у густих заростях, голос соловейка то переливався, то завмирав.
Б) Літературні вечори бути вартими уваги всіх шанувальників поезії.
В) Глядачі, сидячі в першому ряду, захоплено аплодували артистам.
Г) Цей факт доводить про те, що творчий потенціал закладу ще не вичерпано.
Літеру «и» треба писати в усіх словах рядка:
А) вдал…ну, освіч…ний, відбр…ніти
Б) кр…вавий, м…стецтво, виконав…ць
В) наполегл…вий, виперед…ти, закост…ніти
Г)виш…на, нетр…валий, сем…літній
Неправильно написано особове закінчення дієслова в рядку:
А) скоїш, світять, в’яжуть
Б) бережуть, володієш, граїшся
В) сидять, скажеш, заробляємо
Г) держать, замовляємо, намагаєшся
Фразеологічний зворот використано в реченні:
А) Коли народ не боїться могутніх, з’являються могутні.
Б) Любов’ю народу сповито безсмертні пісні Кобзаря.
В)Марійка до ранку очей не змикала, все за матір’ю доглядала.
Г) Що мені суджено: щастя чи мука?
М’який знак не треба писати в усіх словах рядка:
А) кур…єр, на черешен…ці, до кін…ця
Б) тан…цювати, т…мяний, перукар…
В) дівчин..ці, стараєш…ся, різ…бяр
Г)ховаєш…ся, повір…те, циган…ці
У котрому рядку в усіх словах треба ставити апостроф:
А)черв…як, торф…яний, зав…язь
Б) осв…ячений, в…юнитися, р…яска
В) арф…яр, пів…Європи, пів…яблука
Г) сузір…я, мор…як, В…ячеслав
Закінчення «-у»(«-ю») у формі родового відмінка однини мають усі слова в рядку:
А) дощ, сокіл, дуб
Б) барвінок, степ, олівець
В)університет, туман, Дон
Г) журнал, трикутник, трамвай
Правильно утворено ступені порівняння прикметників у всіх словах рядка:
А) ближчий, величезніший
Б) самий довший, найдобріший
В) скромніший, премудріший
Г)жорстокіший, найшвидший
Прийменник «у» треба писати в реченні:
А) Защемить, засвітиться (у,в) серці осіння тиша і печаль землі.
Б) Вечір приліг на зелені отави, руки (у,в) траві розметав.
В) Прозорий ранок розправляє крила і сипле срібло (в,у) синю далечінь.
Г)Але для мене – (у,в) святім союзі душа і тіло, щастя з гострим болем.
Завдання 15-28 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Усі чоловічі імена по батькові утворені правильно в рядку:
А) Дем’янович, Ілліч, Ігорович, Сидоревич
Б) Савич, Валерієвич, Федорович, Охримович
В) Кузьмич, Петрович, Костьович, Юр'євич
Г)Олегович, Геннадійович, Гордійович, Хомич
Д) Андрєвич, Василіч, Алімович, Кирилович
Допущено помилки в словах рядка:
А) безцільний, скалічений, стиснути
Б) схибити, безсторонній, розмноження
В) безуспішний, зжувати, прибережний
Г) безаконня, роскроїти, безладний
Д) ллється, морквяний, вчительці
Виберіть рядок, де від усіх іменників можна утворити прикметники з суфіксом «-ов-»:
А) товариш, ситець, дощ
Б) груша, алюміній, стиль
В) річ, березень, овоч
Г) кварц, вересень, нуль
Д)гріш, палац, край
Правильно вжиті розділові знаки в реченні:
А) Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.
Б) Виїхав в Одесу і влаштувався на кінофабрику, як режисер.
В) На жаль історія не зберегла імені майстра.
Г) І ніхто того не чув, не знав, не бачив, опріч Марка маленького.
Д) Несуть пани осавули козацькую збрую литий панцир порубаний, шаблю золотую.
Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено):
А)Далеч осінню дощами розмито хилиться сад за вікном сумовито.
Б) День за днем за роком рік летить я це місто полюбив поволі.
В) Чую білі пісні лебедині над озерами пізніми гаснуть.
Г) Не могили в степу запорожці на чайках пливуть.
Д) Думав доля зустрінеться спіткалося горе.
Між частинами складносурядного речення не потрібно ставити кому в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Уже потемніли степи і сутінки стали густими.
Б) Весна пролетіла світом і літо спішить услід.
В) Випав сніг і дахи будинків вкрились товстою білою ковдрою.
Г) Заходить до хати зоря-зоряниця і гомін стихає кргом.
Д) Гарні гості та не в пору.
Потребує редагування словосполучення:
А) навчатися математиці
Б) відповідно до закону
В) опрацьована стаття
Г) зворушлива розповідь
Д) чинне законодавство
Відбувається подвоєння в усіх словах іншомовного походження в рядку:
А) дис…ертація, ком…юніке, ат…аше
Б) ак…орд, Мас…андра, ам…іак
В) гал…ерея, іл…юзія, апен…інський
Г) бал…он, ком…терція, Рос…іні
Д) ір…аціональний, брут…о, лібрет…о
Подовження приголосних звуків, позначене на письмі двома літерами, відбувається в усіх словах рядка:
А) непід…атливий, клятвен…ий, зав…ишки
Б)картоплин…я, контр…озвідка, розкіш…ю
В) вікон…иця, лисич…ин, людян…ий
Г) сут…євий, вихован…ий, насін…ий
Д) пташин…ий, військ…омат, століт…я
Фразеологічний зворот має значення «втрачати оптимізм» у реченні:
А) Не люблю я скорятися й гнути спину перед усяким начальством.
Б) Горе тим, хто втратить мужність, занепаде духом.
В) Не марікуйте, куме, та не гнівіте Бога, бо то єго воля, не ваша.
Г) Якби мене не було, тай би ніхто не гавкнув за тобою.
Д) А ти був крила опустив: не журися, козаче, отаманом будеш.
Усі складні слова слід писати через «дефіс» у рядку:
А) лірико/драматичний, жовто/червоний, гостро/критичний
Б) молочно/білий, науково/експериментальний, загально/народний
В) медико/генетичний, старо/англійський, мінерально/сировинний
Г)мідно/червоний, навчально/виробничий, об’ємно/просторовий
Д) мед/інститут, сімдесяти/річчя, тишком/нишком
Усі прислівники (прислівникові сполуки) треба писати окремо в рядку:
А) до/пари, в/наслідок, на/совість
Б) кінець/кінцем, раз/по/раз, де/не/де
В) в/ранці, по/правді, без/ліку
Г)на/жаль, до/речі, до/останку
Д) уві/сні, що/тижня, по/батьківському
У котрому рядку допущені помилки при написанні слів з великої літери:
А) Євангеліє, Криворізький національний університет, Полтавщина, Донбас
Б) Крим, Пуща водиця, Софійський Собор, Буковина
В) Поштова площа, Західна Україна, Коран, День вчителя
Г) Всеукраїнське товариство «Просвіта», меценат, громадянська війна
Д) Генеральний секретар ООН, ректор університету, Зевс
Виділену сполуку треба писати окремо в реченні:
А) Біда помучить, за/те мудрості научить.
Б) Хоча до нього ставляться трохи скептично, про/те професора люблять, бо з ним можна побазікати й посміятися.
В) Була, про/те у нього пісня своя, улюблена, одна.
Г) Як/би був скульптуром – виліпив би її чарівний стан.
Д) Вкриницю старості не заглядай, про/те, яким ти будеш, не питай.
Завдання 29-33 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Послідовність букв внесіть до бланка відповідей
Установіть відповідність.
Односкладне речення Приклад
1 Означено-особове А2 Повідомляють про початок сезону дощів.
2 Неозначено-особове Б В поезії завжди тернистий шлях.
3 Безособове В Без мови нема народу.
4 Узагальнено-особове Г Не лінися рано вставати та змолоду більше знати.
Д Угамуйтеся, ліси, заспокойтесь, засніть.
Установіть відповідність між розділовими знаками та реченнями, в яких вони пропущені.
Розділові знаки Приклад речення
1 Тире А Учитель глянув на батющин годинник шкільного або свого дасть Бог! і звелів діжурному покликати школярів…
2 Двокрапка Б4 Ходить вечір мрійний мій веселик по Дніпровій сивій ковилі.
3 Кома В2 У густій мряці, білій, як молоко, все пропадало небо, гори, ліси, пастухи.
4 Дужки Г На човнику й веслі від нас від’їхав травень.
Д1 Марудна справа жити без баталій.
Доберіть до іншомовних слів українські відповідники.
Іншомовне слово Український відповідник
1 Спонтанний А3 Штучний
2 Фамільярний Б4 Доцільний
3 Синтетичний В Безцеремонний
4 Рентабельний Г Самовільний
Д1 Мимовільний
Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні:
(1)Не (2)зірвуться слова, (3)гартовані, (4)як криця (О.Теліга).
Слова Частина мови
1 Не А3 Дієприкметник (як форма дієслова)
2 Зірвуться Б4 Сполучник
3 Гартовані В Прийменник
4 Як Г2 Дієслово
Д1 Частка
Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
1 Продавати зуби А стримуватися
Б перевиховуватися
В лікуватися
Г сміятися
2 Витикати носа А цікавитися
Б з’являтися
В переховуватися
Г остерігатися
3 Два чоботи на одну ногу А бути схожим між собою світоглядом
Б бути неуважним і розгубленим
В бути захопленим якоюсь ідеєю
Г бути обережним і завбачливим
4 Немов з мармуру виструганий А красивий
Б величний
В непорушний
Г самотній
Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).
Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку
Нашому приреченому на повільність у перетвореннях суспільству нікуди не дітися від масованої атаки ідеалів, щиро кажучи, аж ніяк не сковородинських споживацтво катастрофа спокус навала тимчасового оргія матеріального бутєва пласкість вавилонські «вогні реклами» блиск поверхового торжество видимого над невидимим. (2) Гадаю, саме сьогодні так необхідні нам мудрість Сковороди робота його душі вдячність його духу радість пізнавання себе в інших та інших у собі. (3) Він один із наших шансів. (4) Григорій Савич окреслив можливість людського щастя і передчув для кожного з людей можливість відбутися і пізнати себе, щоб собою стати. (5) Він сказав про спрагу екзистенційної повноти. (6) Він подав такий приклад індивідуальної свободи, що залишається заздрити.
(За Ю.Андруховичем)
Орфографічну помилку допущено в слові:
А) приреченому
Б) бутєва
В) пізнавання
Г) екзистенційної
Двокрапку після узагальнювального слова перед однорідними членами речення треба поставити в реченні:
А) п’ятому
Б) четвертому
В) другому
Г) першому
Коми між однорідними членами речення не треба ставити в реченні:
А) першому
Б) другому
В) четвертому
Г) шостому
Вставним словом ускладнене речення (розділові знаки пропущено):
А) друге
Б) третє
В) п’яте
Г) шосте
Виконайте конструктивні завдання 38 – 39
та запишіть відповіді в клітинах бланку
Запишіть можливі форми числівника «17» в орудному відмінку однини.
Складіть і запишіть речення за поданою схемою: [ … , (коли … ), …. ].
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА
4 ВАРІАНТ
Завдання 1-14 по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Виділене слово має значення «той, що містить води понад міру» в рядку:
А) водяна стихія
Б) водний простір
В) водяві очі
Г) водянистий виноград
Фразеологічний зворот ужито в реченні:
А) Олександр Іванович був того вечора в доброму гуморі.
Б) Мати любить не тільки на мить, материнська любов незрадлива.
В) Приємно видатися розумним в одежі із чужих думок.
Г) Жадана воля, мов рясна калина, у степах південних знову зацвіла.
У всіх словах на місці крапок не пишеться знак м’якшення:
А) щас…тя, держал…це, стіл…чик, верф…ю
Б) бул…он, яблун…ці, їдал…ня, тон…ший
В) ін…ший, ковз…кий, ослін…чик, стріл…ці (д.в. однини)
Г) буд…те, краплин…ці, міл…йон, мен…ший
Допущено помилку в рядку:
А) компостний, швидкісний, шістсот, кістлявий
Б) тижневий, зап’ястний, шелестливий, серцевий
В) туристський, доблесний, обласний, агентство
Г) аванпостний, проїздний, злісний, баласний
Літературним нормам відповідає словосполучення:
А) виголошення подяки
Б) проявляти інтерес
В) передплата на журнал
Г) завідувач відділом
Допущено помилку в слові рядка:
А) нав’ючити, сурм’яний, бязь, черв’як
Б) зів’янути, ганчір’я, верф’ю, дров’яний
В) верб’я, моркв'яний, трюмо, різдв'яний
Г) плем’я, надбрів’я, тьмяний, медвяний
На місці пропуску пишеться «о» у словах рядка:
А) овоч…сховище, пол…захисний
Б) груш…подібний, ліс…степ
В) яйц…подібний, замш…подібний
Г) вищ…згаданий, овоч…картопляний
Укажіть рядок, де не відбувається чергування приголосних у всіх словах, під час утворення прикметників за допомогою суфікса «-ськ-»:
А) Париж, Рига, Овруч
Б) Іртиш, Буг, Запоріжжя
В) Чорнухи, Гаага, Виборг
Г) Нью-Йорк, казах, Цюрих
У котрому рядку допущено помилки при написанні слів з великої літери:
А) Великий піст, Лютнева революція, Збройні сили України, країни Сходу
Б) Прем’єр-міністр України, Версальський мир, Стрийський парк, Лисичка-Сестричка
В) Національна Гвардія, Перша Світова війна, новий завіт, Проспект Шевченка
Г) Леся Українка, 8 Березня, День Злуки, Святий Дух
У котрому рядку допущено помилки при подвоєнні приголосних:
А) юннат, ссавці, соколиний, щоденний
Б) оббити, десерт, Міссурі, колосся
В) бруто, священник, касса, ірраціональний
Г) скатертю, довгожданий, акорд, дисертація
Закінчення «-е» у формі кличного відмінка однини мають усі слова в рядку:
А) друг, море, козак
Б) директор, Іван, токар
В) Петро, воля, кобзар
Г) земля, Галя, радість
Усі складні слова пишуться через дефіс у рядку:А) південно/африканський, фото/журналіст, тьмяно/жовтий
Б) інформаційно/аналітичний, лікувально/профілактичний, ячмінно/житній
В) пів/Одеси, лісо/промисловий, рекламно/пропагандистський
Г) фізико/математичний, двадцяти/річний, фото/плівка
Літеру «и» треба писати в усіх словах іншомовного походження в рядку:
А) т…тан, дец…бел, амбіц…я
Б) трот…л, ініц…атива, коорд…натор
В) д…летант, категор…чний, логіст…ка
Г) абор…ген, нум…змат, д…станція
Правильно утворені ступені порівняння всіх прикметників у рядку:
А) найбільш аргументований, вигідніший
Б) самий традиційний, найбільш відповідальний
В) тонший, найменш точніший
Г) розумніший, самий найдовший
Завдання 15-28 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Фразеологічні звороти є синонімічними в рядку:
А) попасти на слизьке – накрити мокрим рядном
Б) бентежити кров – не чути землі під собою
В) на живу нитку – білими нитками шитий
Г) і води не замутить – хоч у вухо бгай
Д) закрутити веремію – укрутити хвоста
Числівники стоять у правильній формі в рядку:
А) шестисот, шестистам, шестистами
Б) двохста, двомстам, двомастами
В) сімсот, семисот, семистами
Г) чотирьомстам, чотирмастами, на чотирьохстах
Д) трьохста, трьомстам, трьомастами
Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення –у(-ю) в рядку:
А) юридичного закон…, яскравого букет…, кабінет… директора
Б) високого курган…, південного напрямк…, дитячого малюнк…
Г) сучасного живопис…, портрет… композитор.., запаси вапняк…
Д) піднесеного настро…, розвиток неореалізм…, вулиці Вашингтон…
Виділене слово з часткою «не» треба писати разом у реченні:
А) Даруй же людям слово не/вмируще і не жалій ні світла, ні тепла.
Б) Перегоріла, перетліла ватра, і ворушити спогадів не/варто.
В) Не/спитавши броду, не лізь прожогом у воду.
Г) Довіряю скрипці, котра знає ще ніким не/мовлені слова.
Д) І життя не/стоїть, а йде з гострим сміхом і гострим плачем.
Між частинами безсполучникового складного речення слід поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Степ половецький половіє трава аж срібна від роси.
Б) Відбились зорі у воді летять до хмар тумани.
В) Життя росте лишень з любові лише краса людей навчає жить.
Г) Дуже дивний пейзаж косяками ідуть таланти.
Д) Дощ пройшов хазяйським кроком сад в росі купається.
Поширене означення не потрібно відокремлювати комами в реченні:
А) Місячним сяйвом залиті мріють сади.
Б) Гудуть з вітрами до світання дощем оплакані сади.
В) Степ оповитий тишею дихав пахощами росяних трав.
Г) Я небесами пійманий тремчу.
Д) Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна.
Потребує редагування речення:
А) Ми це питання з’ясуємо.
Б) Коли приймаєте рішення, зважайте на думку людей.
В) Ви маєте рацію.
Г) Треба докласти ще чимало зусиль.
Д) Підписка на журнал здійснюється в любому поштовому відділенні.
Розділовий знак не ставиться між частинами складносурядного речення (окремі розділові знаки пропущено):
А) Вітер не вщухав уже кілька днів і море клекотіло пронизливою синявою.
Б) І стонадцятий сніг ті поля притрусив і уже прилетять не ті самі лелеки.
В) А сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар і йде справжній тропічний дощ.
Г) Був час обідньої перерви і все живе поховалося в затінки, ущухло, принишкло.
Д) Шипшина вбралася у коралове намисто і літо бабине вплелось між намистин.
Укажіть речення з прямою мовою, яке відповідає схемі «П, - а, - п.» :
А) Лисиця сплеснула баба руками А щоб тобі добра не було.
Б) Віти й трави тихо моляться уклінно Невмируща будь калино-Україно.
В) Беріть черешні звернувся хлопчак до Богдана.
Г) Ні сказав обурений Захар Се було б нечесно.
Д) Спи мати співає моє немовлятко уроджене в люту годину дитятко.
Одиничний дієприслівник потрібно відокремити комою в реченні (розділові знаки пропущено):
А) Пряме дерево і вмирає стоячи.
Б) Похитуючись Соломія підійшла до столу.
В) Бійці сиділи деякий час задумавшись.
Г) Людина! Яке це слово! Його треба говорити стоячи.
Д) Гуркіт канонади ревів не перестаючи.
Паралельні форми орудного відмінка множини мають усі іменники, КРІМ:
А) крильми – крилами
Б) чобітьми – чоботами
В) кіньми – конями
Г) коліньми – колінами
Д) плечми – плечима
Виділене слово не можна замінити варіантом у дужках:
А) У нашій родині шанують теплі, дружні стосунки (взаємини).
Б) Щоб здобути (отримати) вищу освіту, потрібно наполегливо працювати.
В) Технічний персонал змарнував (згаяв) багато часу на підготовчі роботи.
Г) Архітектор наголосив (підкреслив), що проект слід виконати вчасно.
Д) За мить вантажна машина зникла (щезла) з очей.
Правильно утворено форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників у всіх рядках, КРІМ:
А) найпростіший, дорожчий понад усе, більш могутній
Б) значно простіший, добріший всіх, наймогутніший
В) найбільш простий, найдобріший, найбільш складний
Г) простіший, дорожчий, могутніший
Д) найтепліший, щонайсильніший, якнайкращий
Подвоєння «-нн-» відбувається в усіх словах рядка:
А) ошука(н,нн)ий, довгожда(н,нн)ий, кі(н,нн)ий
Б) відда(н,нн)ий, беззахис(н,нн)ий, недо'ла(н,нн)ий
В) глиня(нн)ий, стара(н,нн)ий, бездо(н,нн)ий
Г) безсо(н,нн)ий, невблага'(н,нн)ий, свяще(н,нн)ий
Завдання 29-33 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Послідовність букв внесіть до бланка відповідей
Установіть відповідність.
Односкладне речення Приклад
1 Означено-особове А Восени землю скопують під грядки.
2 Неозначено-особове Б Осіннє поле, спорожніле й голе.
3 Узагальнено-особове В Угамуйтесь, ліси, заспокойтесь, засніть.
4 Безособове Г Випустивши стрілу, лук не ховають.
Д Без мови нема народу.
Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та їхніми видами.
Приклад речення Вид підрядного речення
1 Ти на шлях показала, який під зірницею блиска. А1 Підрядне означальне
2 Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тую конвалію, як щастя минеться. Б3 Підрядне мети
3 Усе шукаю точних слів для книжки, щоб душі зачаровувати могли. В Підрядне умови
4 Знаєш ти, що таке Батьківщина? Г2 Підрядне часу
Д4 Підрядне з’ясувальне
Установіть відповідність між художніми засобами та прикладами.
Приклад Художні засоби
1 Хай славиться незрадливий стиск долонь,
Хай здійснюються неосяжні мрії,
Хай вічний прометеївський вогонь
Усі серця окрилює і гріє! А Метонімія
2 Поет став морем. Далеч степова
І хмарочоси, й гори – ним залиті! Б Персоніфікація
3 В мужика землянка вогка,
В пана хата на помості. В Антитеза
4 Стомився день,
Облишивши косовицю.
Дмухнув на сонце,
Заморочив ліс. Г Анафора
Д Евфемізми
Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні:
(1)Прилинь (2)додомув солов’їний день, (3)хайзрозуміє тут твоя дитина:(4)до дідових і бабиних пісень подібна дуже мова солов’їна.
Слово з речення Частина мови
1 Прилинь А3 Частка
2 Додому Б1 Дієслово
3 Хай В2 Прислівник
4 До Г4 Прийменник
Д Займенник
Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
1 Жувати жуйку А голосно висловлюватися, переходячи на крик
Б говорити невиразно, нерозбірливо
В говорити про щось неістотне, беззмістовне
Г набридливо повторювати те саме
2 Ламати слово А відмовлятися від сказаного
Б перебивати когось
В казати щось неправильно
Г говорити уривчасто
3 Битий жак А принижений
Б наляканий
В постраждалий
Г досвідчений
4 Важким духом дихати А гніватися
Б хворіти
В непокоїтися
Г злякатися
Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).
Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку
Учитися жити то високе мистецтво, якого чимало людей так і не навчилися, хоч і прожили життя. (2) Це означає триматися, виборюючи самого себе з бездіяльності. (3) Люди вважають, що жити вони вміють. (4) Багато людей пребільшують власну порожнечу всякими набутками. (5) Свою бездуховність вони намагаються заслонити громаддям різноманітних речей. (6) Це є наївною й смішною спробою втекти на луки задоволення. (7) Життя не є задоволення, воно має свій насущний смисл і в тому насущному є міра життя.
(З журналу)
Орфографічну помилку допущено в реченні:
А) першому
Б) четвертому
В) п’ятому
Г) шостому
Між підметом та присудком потрібно поставити тире в реченні:
А) першому
Б) другому
В) шостому
Г) сьомому
Ускладнене однорідними членами речення:
А) четверте
Б) п’яте
В) шосте
Г) сьоме
Ускладнене відокремленою обставиною речення:
А) перше
Б) друге
В) третє
Г) четверте
Виконайте конструктивні завдання 38 – 39
та запишіть відповіді в клітинах бланку
Запишіть можливі форми числівника «215» у давальному відмінку однини.
Складіть і запишіть речення за поданою схемою: (Де ..…), (де ..…), [ …
5 ВАРІАНТ
Наголос на другому складі мають усі слова в рядку:
А) терези, торф’яний, щотижня, чорниця
Б) мармуровий, літопис, український, часу
В) цемент, твердий, позаочі, завдання
Г) рукопис, житловий, гуртожиток, усмішка
Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку:
А) [чеика`н'а], [м'і`сто]
Б) [вокза`л], [рож:и`тиес'а]
В) [лу`дзтво], [см'ійе`шс'а]
Г) [зоузу`л'а], [м'іжг'і`рйа]
Числівник стоїть у правильній формі в рядку:
А) трьохста семи
Б) шестидесяти чотирьох
В) семиста п’ятьма
Г) двохсот п’ятдесяти вісьмох
Виділене слово вжито в переносному значенні:
А) Зажурився сивий сад осінній у переддень снігів і холодів.
Б) Кайдашиха виставила навмисне напоказ громаді жовті нові сап’янці.
В) Якщо хочеш жити для себе, живи для інших.
Г) Для того, щоб стать щасливим, треба мріяти завжди.
У котрому реченні допущено помилки в написанні однозвучних слів:
А) Ну що б, здавалося слова?
Б) Що б не сталося, умій перемагати.
В) Що би вам заспівати?
Г) Що б жить – ні в кого права не питаюсь.
Фразеологічний зворот ужито в реченні:
А) Митцю не треба нагород, його судьба нагородила.
Б) Сказано по струні ходити – і ходи.
В) Мені потрібне слово, а не слава.
Г) Дніпро манив нас маревом води.
У котрому рядку допущено помилки в правописі прізвищ:
А) Зайцев, Успенський, Достоєвський, Петров
Б) Бєрьозкін, Дорожін, Дворніков, Пушкин
В) Іноземцев, Покришкін, Братчиков, Серьогін
Г) Григор'єв, Муравйов, Мацеєв, Некрасов
Складним є речення:
А) Хто ставить завдання простіші, той швидше мети досягає.
Б) Он ліс знімає золотистий бриль, прощаючись із відлетілим літом.
В) Білий пилок сіявся з неба, устеляв сивою памороззю трави.
Г) Зоря, здавалося, просвітила знову борцям визвольний, легендарний шлях.
Знайдіть рядок з помилками в правописі складних слів:
А) свіжозрубаний, автотракторний, механіко-математичний, залізобетонний
Б) гіркувато-солоний, учитель-фізик, легкоатлетичний, дизель-мотор
В) радіо-пеленг, правобережний, воєнностратегічний, плодовоовочевий
Г) поперечношліфувальний, сліпучо-білий, мікроелемент, перекотиполе
Літеру «и» треба писати в усіх словах іншомовного походження в рядку:
А) д…слокація, конст…туція, в…зажист
Б) маркет…нг, в…раж, юрисд…акція
В) гр…льяж, т…танічний, реж…сер
Г) ульт…матум, сп…раль, д…лер
Потребує редагування речення:
А) Я не відмовляюсь від своїх слів.
Б) Ми це питання з’ясуємо.
В) Зважайте на думку опонентів.
Г) Ти завжди говориш невпопад.
У котрому рядку правильно записано слова з великої літери:
А) Гімн України, головний Архів України, юрський період
Б) День незалежності України, Олімпійські ігри, Міністерство охорони здоров’я України
В) Державна податкова інспекція, Епоха Романтизму, запорізька АЕС
Г) Міжнародний день театру, Собор Святого Марка, президент України.
У котрому рядку допущено помилку в правописі кличного відмінку:
А) колего Петре Кузьмичу, Маріє Василівно, тату
Б) перекладачу Юрію, лікарю, товаришу лейтенанте
В) вчителю, Галино Іллівно, соколе Степане, академіку
Г) бабуся, Соломіє, Іван Петровичу, Віталіє
Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку:
А) дроблять, дружимо, сиплеш
Б) їжджу, стережете, стругаєш
В) збіжать, перенесуть, стоїте
Г) знайомимо, біжете, вказуїте
Завдання 15-28 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Префікс «пре-» треба писати в усіх словах рядка:
А) пр…важкий, пр…дивний, пр…мудрий, пр…святий
Б) пр…хороший, пр…старілий, пр…глухий, пр…красний
В) пр…жовтий, пр…гірклий, пр…освященний, пр…новий
Г) пр…тихий, пр…бережний, пр…непорочний, пр…погано
Д) пр…зирливий, пр…глушений, пр…пишний, пр…вірний
М’який знак треба писати в усіх словах рядка:
А) брин…чати, дозвол…те, боягуз…кий, оган…бити
Б) кіл…цевий, красун…чик, монгол…с…кий, візуал…ний
В) різ…бяр, обвін…чати, виріз…бити, зат…марити
Г) павіл…йон, по-братерс…ки, на стежин…ці, ізмаїл…с…кий
Д) устан…те, кур…йоз, на вишен…ці, неволен…ка
У котрому рядку подано неправильні закінчення іменників в орудному відмінку однини:
А) шафою, надією, грушею, дощами
Б) піснею, помилкою, вежею, хвилею
В) плечом, книжкою, долєю, зброюю
Г) ножем, бурею, статтею, вдачею
Д) сторожем, школярем, прізвищем, кобзарем
Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження не відбувається в рядку:
А) крос…ворд, буд…изм, іл…юзія, оперет…а
Б) піц…ерія, гум…анізм, ім…унітет, спагет…і
В) кристал…ічний, брут…о, мас…ивний, кол…екція
Г) діаграм…а, кас…ета, ім…обілізація, процес…ор
Д) конгрес…мен, оперет…а, ел…егія, бон…а (гувернантка)
Потребує редагування словосполучення:
А) переказати кошти
Б) милуватися краєвидом
В) знатися на живописі
Г) поступати в університет
Д) алфавітний покажчик
Перед однорідними членами потрібно поставити двокрапку, а після них - тире в реченні (розділові знаки пропущено):
А) Усе ніби поменшало і звузилось і дорога і стежка в березі і круча над Россю.
Б) Мерещились мені здаля ліси поля квітучі площі уся утрачена земля що за життя мені дорожча.
В) Все забуваєм скруту і нужду і те здається що й забути годі.
Г) Усе постава непорушна тоненькі ніжки розвилки рогів на його голівці усе було сама довершеність і краса.
Д) І стежка у росах і тиха діброва то все моя рідна співуча земля.
Непоширену обставину не треба відокремлювати комами в реченні:
А) Біля багаття обнявшись сиділи закохані.
Б) Та йдучи міркую сам-таки з собою.
В) Брати пригинаючись входять до хати.
Г) Іван не вгаваючи розповідав про побачене.
Д) Гай лежав розпластавшись.
Не є сполучником виділена сполука слів, тому її потрібно писати окремо в реченні:
А) Ніч мине, як вже не раз минала, то/ж недарма темрява тремтить.
Б) І досить руку простягнути, що/б за край світу засягнути.
В) Я хочу вірші написати про/те, як вітер гілочку колише.
Г) Здається, ніби мирна днина, про/те чорнобильська біда не поминула без сліда і гіркота пече полинна.
Д) Мій біль бринить, за/те коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю!
Між частинами складносурядного речення необхідно поставити тире в реченні (розділові знаки пропущено):
А) Мабуть батько ще дужче посивів і мати ще дужче зігнулася.
Б) Здавалося і вітер тут чорний і дощ ллється з неба чорний як смола.
В) Коли ж одчинили вікно світло впало на ціле море напружених схвильованих облич і крізь вікно в хату влетіла стоока тривога.
Г) А Прометей приніс вогню людині й багато що змінилося у світі.
Д) Лише гул од копит степом котився та хліба шелестіли.
Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено):
А) Сади омиті музикою згадок ковтають пил міжселищних доріг.
Б) А думки мої натхненні та квітчасті опадають вересневим жовтим листям.
В) Розтоптана танками мертва земля безмовно лежала навкруги.
Г) Вечір гаптований золотом приходить на зміну дню.
Д) Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна.
Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку:
А) вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз, коли/не/коли
Б) хтозна/коли, пліч/опліч, по/літньому, навік/віки
В) по/батьківськи, крок/за/кроком, часто/густо, з давніх/давен
Г) по/сусідськи, по/одинці, де/не/де, сяк/так
Д) зроду/віку, як/не/як, кінець/кінцем, довго/довго
Не можна замінити поданим варіантом у дужках виділене слово в реченні:
А) Усім працівникам належить (треба) пройти інструктаж з техніки безпеки.
Б) Гамір ацтеки зняли (зчинили), наче готували бурю.
В) У 1939 році виникла реальна воєнна (військова) загроза мирному життю країн Європи.
Г) Активно розвивається співробітництво між двома країнами в науковій і культурній галузях (царинах).
Д) У сім’ї панували теплі, дружні взаємини (стосунки).
Між двома виділеними сполучниками (або сполучними словами) не треба ставити кому в реченні (розділові знаки пропущено):
А) Як неприємно коли баба кляне або коли довго йде дощ і не вщухає.
Б) І розумію що допоки жити мені цього прощання не забути.
В) Щасливий той хтоі зазнавши мук життя прожив прозоро і натхненно.
Г) Вибачай прошу до хати хоч у мене трошки темно бо коли я сам у хаті не палю вогню даремно.
Д) Батько згадує що коли цвіли садки по-особливому співали солов’ї.
Усі жіночі імена по батькові утворені правильно в рядку:
А) Савівна, Васильєвна, Ігоровна, Анатоліївна
Б) Олегівна, Матвіївна, Андрієвна, Генадівна
В) Кузьмінічна, Анатолівна, Русланівна, Миколаївна
Г) Павлівна, Геннадіївна, Фомівна, Терентіївна
Д) Богдановна, Сергіївна, Ефимівна, Луківна
Завдання 29-33 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Послідовність букв внесіть до бланка відповідей
Установіть відповідність.
Односкладне речення Приклад
1 Означено-особове А Пахне в домі димом та вогнем.
2 Неозначено-особове Б Добру, і злу, і хлібу знаєм ціну.
3 Узагальнено-особове В Жіночі голоси і перегук дитячий.
4 Безособове Г На балконі посадили сонях.
Д Уважніші будьмо до всього в природі.
Установіть відповідність між відокремленим членом речення та реченням, у якому він вжитий.
Відокремлений член Приклад речення
1 Означення А4 Птиця, струшуючи краплини з крил, перелякано зірвалася з води.
2 Прикладка Б Розвійтеся ж вітром, листочки зів’ялі!
3 Додаток В1 Дніпро! Ти тихо в день ясний пливеш, заглиблений в минуле…
4 Обставина Г2 На призьбі сиділа його мати, вже немолода жінка.
Д3 Нікого тут нема, крім мене й господині.
Установіть відповідність.
Відношення Слова
1 Антонімічні А2 горизонт - обрій, аероплан - літак, будинок - халупа
2 Синонімічні Б4 компанія - кампанія, квартирка - кватирка, адресат - адресант
3 Омонімічні В1 говорити - мовчати, всередині – зовні, правда - брехня
4 Паронімічні Г дорога до мети – дорога людина, хороми – палац, надземний - підземний
Д3 водяна пара – пара чобіт, листя на березі – відпочивали на березі Десни, лист берези – лист паперу
Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні:
А (1) вдалині, (2) згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях, (3) рахманний і (4) освітлений при зорях (М.Луків).
Слово Частина мови
1 Вдалині А Займенник
2 Згубившись Б4 Дієприкметник (як форма дієслова)
3 Рахманний В2 Дієприслівник (як форма дієслова)
4 Освітлений Г3 Прикметник
Д1 Прислівник
Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
1 Велике цабе А Утискувати, визискувати когось
Б Поважна особа, яка займає високу посаду
В Захоплення влади на короткий час
Г Перебільшено вихваляти когось
2 Заткнути за пояс А Знищити
Б Приборкати
В Перевершити
Г Дошкуляти
3 Вискочити на сухе А Бути щасливим
Б Уникнути кари
В Зазнати невдачі
Г Знищити докази
4 Грати першу скрипку А Покарати кого-небудь
Б Бути незадоволеним
В Бути головним у якій-небудь справі
Г Давати згоду на одруження
Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).
Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку
По небу паслися пухнасті отари, їхні хвилясті окрайці були налиті сяйвом, рельєфно виділялися на голубих прогалинах. (2) Зеленою притьмареною смугою віддалявся Буг, і коли машина піднялась угору, даличінь могутніми руками почала підіймати лілово-сизі ліси. (3) Орлинно клекотала по яругах весіння вода, била гарматними вибухами, спадаючи згори вниз. (4) Високо-високо, ледве не торкаючись хмарок, співали жайворонки; білокрилий бусел ходив по жовто-зеленій долині так поволі неначе статечний господар за плугом. (5) Хвилястими розрізненими димками царували поля. (6) І ці весінні шуми, і повіви, і барви, і картини не раз хвилювали і заспокоювали Дмитра. (7) І погляд, і чуття його ширше охоплювали ці світи, вони стали стократ дорожчими, зрозумілішими, красивішими і ближчими.
(За М.Стельмахом)
Позначте речення, у яких допущено орфографічні помилку:
А) першому, п’ятому
Б)другому, третьому
В) третьому, четвертому
Г) п’ятому, шостому
Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку:
А) першому
Б) другому
В) третьому
Г) четвертому
Ускладнене відокремленою обставиною речення:
А) перше
Б) третє
В) п’яте
Г) сьоме
Однорідними означеннями ускладнено речення:
А) друге
Б) п’яте
В) шосте
Г) сьоме
Запишіть можливі форми числівника «111» у місцевому відмінку однини.
Складіть та запишіть речення за поданою схемою: [ …... ], (як …..), (як …..).
6 ВАРІАНТ
Виберіть правильний варіант написання іменників у рядку:
А) пів абрикоси, пів-юрти, півяблука
Б) пів-огірка, пів-Європи, піваркуша
В) пів'Ялти, півпарти, пів-Америки
Г) пів'яблука, півогірка, пів-Запоріжжя
У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми:
А) гриміти, вечори, вісім
Б) глечик, колос, холод
В) город, озеро, мороз
Г) день, кров, серце
У котрому рядку всі слова вжито в переносному значенні:
А) вечірнє сонце, пливуть човни, далека дорога
Б) перешіптуються зорі, шелестять сторінки, солов’їна мова
В) зелені кислиці, тонка нитка, ніс корабля
Г) дозрівають яблука, сіли сутінки, зелене листя
Позначте схему, яка відповідає поданому реченню «Я в людей не проситиму силу, я нічого в житті не просила, як не просять гранітні схили, щоб у спеку дощі їх зросили»:
А) […], […], (як …), (щоб …).
Б) […], (як …), […], (щоб …).
В) (Як …), […], […], (щоб …).
Г) (…), (…), (як …), (щоб …).
У формі орудного відмінка однини подовження відбувається в усіх словах рядка:
А) галузь, сіль, радість, піч
Б) Рось, мідь, нехворощ, медаль
В) відстань, якість, осінь, деталь
Г) заполоч, подорож, міць, даль
М’який знак не треба писати в усіх словах рядка:
А) домен…щик, сер…йозний, Ткач…ов, стіл…чик
Б) хар…ківський, плач…те, рибал…ський, сторн…ці
В) чигирин…ський, на сопіл…ці, ріж…те, лазур…ю
Г) Коростил…ов, кур…йозний, т…мяний, кін…чик
У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:
А) карабаський, переїжджаю, український
Б) плачу, молодецтво, товариський
В) прилукський, студенство, чикагський
Г) парубоцтво, братство, бузький
Потрібно ставити апостроф у всіх словах рядка:
А) Стеф…юк, духм…яний, кар…єра, надбрів…я
Б) в…язкий, розм…як шити, об…їжджати, моркв…яний
В) торф…яний, під…яр…я, возз…єднати, верф…ю
Г) кам…яний, зв…ялити, присв…ята, верб…я
Усі прикметники мають форму жіночого роду в рядку:
А) чорн… туш, нов… фланель, широк… степ
Б) свіж… гуаш, тяжк… кір, сонячн… купіль
В) яскрав… заполоч, прозор… тюль, сильн… повінь
Г) красив… в’язь, важк… бандероль, давн… обитель
Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку:
А) квітці [кв'іц':і], глядач [гл'адач]
Б) льон [л'он], обходжу [обхожджу]
В) ясен [асен'], мідь [м'ід]
Г) жінка [жінка], незабудка [незабутка]
Усі слова треба писати разом у рядку:
А) праце/здатний, біло/сніжний, південно/східний, високо/авторитетний
Б) вагоно/ремонтний, військово/полонений, давно/минулий, радіо/технічний
В) старо/слов’янський, шести/денний, псевдо/науковий, екс/чемпіонський
Г) високо/моральний, лісо/степовий, пів/відра, науково/обґрунтований
Числівник стоїть у правильній формі в рядку:
А) п’ятидесяти шести
Б) дев’яносто чотирьох
В) п'ятиста трьох
Г) двомастами двома
Складений дієслівний присудок є в реченні:
А) Земле рідна, скільки буду жити, стільки і любитиму тебе.
Б) Умерти на полі – то не слава.
В) Крізь туман імлистий прийде селянка-осінь спочити в наше місто.
Г) Філософ мусить розтинати світ розумом.
Правильно утворено форму орудного відмінка однини в усіх іменниках, ОКРІМ:
А) Парижом
Б) Харковом
В) Миколаєвом
Г) Фастовом
Завдання 15-28 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Потребує редагування речення:
А) Ми можемо навести багато прикладів.
Б) Мені стало ніяково.
В) Ризикувати не треба.
Г) В агентстві можна заказати квитки.
Д) Наведені показники збігаються.
В усіх словах іншомовного походження потрібно писати літеру «и»:
А) канд….дат, дил…тант, д…лайнер, ц…вілізація
Б) серпант…н, ц…ліндр, диф…рамби, парт…тура
В) д…дактика, безпр…цедентний, д…спетчер, ц…трина
Г) д…версія, конс…стенція, опт…мальний, бен…фіс
Д) конт…нгент, інд…ферентний, реч…татив, пеніц…лін
Не потрібно відокремлювати комами поширене означення в реченні (розділові знаки пропущено):
А) До матері наш вічний голос зігрітий серцем і добром.
Б) Широке рівне плесо віддзеркалювало срібні кучері залитих сяєвом хмар.
В) Це ж ми гартовані в снігах завіяні в пожарах загравою засвітим у вікнах.
Г) Над вікном тьмяніє небо зорями вишите.
Д) У муках у битвах я серцем вразливий цілий усесвіт збагнув.
Виділене слово з часткою «не» треба писати окремо в реченні:
А) Не вірте, що ви людина звичайна, - не/правда!
Б) На тисячі верств навкруги не/займано сяють сніги.
В) Лине спокійна й не/швидка ріка, та зате ж яка вона глибока!
Г) І хочу не/споганити сумління задля своєї честі й доброти.
Д) І така навкруги не/вимовна краса – не любити цю землю, їй-богу, не можна.
Вставного слова немає в реченні (розділові знаки пропущено):
А) Нарешті Семен підвів голову і глянув Грицькові просто в вічі.
Б) Хлопець напевно вперше в житті так довірливо поглянув на вчителя.
В) А сад було як зацвіте весною!
Г) Не легко кажуть жити на дві хати.
Д) Здавалося у сина щось негаразд із здоров’ям.
Виділену сполуку слів треба писати окремо в реченні:
А) Добре йти з думками на/одинці у краю, де молодість пройшла.
Б) Все відгриміло, відгасло, відіграло до/вкруг.
В) Круг вікон сад спинається на/вшпиньки.
Г) Людські надії, радощі та втрати бентежать мою душу до/тепер.
Д) У ясному безгомінні світ лежить, мов уві/сні.
Двокрапка ставиться між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено):
А) Жайворонки спускаються нижче тихнуть коники перестають перегукуватись у траві.
Б) Василько глянув всіх ніхто не сміється.
В) Три віки ходить пісня Марусі Чурай по нашій землі три віки любові вже подарувала дівчина людям.
Г) Він пізнавав дівчину й не пізнавав вона була не вербівська.
Д) Я не люблю зими вона така убога одноманітна барвами скупа.
Неозначену форму дієслова вжито в значенні наказового способу в реченні:
А) Яка складна це й звичайна річ – жить на землі і знати: я – людина.
Б) Коротке земне життя потрібно прожити чесно, щоб не затьмарити власну душу.
В) Нікому не дано змінити безповоротний часоплин.
Г) І думка в голові одна – як прожити день.
Д) Для внесення Державного прапора стояти струнко!
Не треба ставити кому між частинами складносурядного речення в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Від пісні журливої дуб сколихнувся і лелеки здригнулись вві сні.
Б) Я у думках до мами пригорнулась і стало гарно й затишно мені.
В) Свинцем набрякли сиві хмари і сонце зникло враз.
Г) А ранок був надіями багатий і обрій цвів трояндно пелехатий.
Д) Високий день за обрій закотився і спорожніли села між садами.
Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено):
А) Або волю добути або дома не бути.
Б) У його голосі забринів усміх чи прихована іронія?
В) Ні світ ні зоря а Василь уже в Наума.
Г) Добудь нові слова новії струни або мовчи.
Д) Він розгублено відповів ні в тин ні в ворота.
Усі слова треба писати з префіксом «с-» у рядку:
А) (з,с)пихнути, (з,с)тулити, (з,с)чистити, (з,с)кипіти
Б) (з,с)хопити, (з,с)кінчитися, (з,с)понукати, (з,с)сушити
В) (з,с)формувати, (з,с)худнути, (з,с)шити, (з,с)тулити
Г) (з,с)кинути, (з,с)пізнитися, (з,с)терпіти, (з,с)платити
Д) (з,с)твердити, (з,с)цідити, (з,с)хоронити, (з,с)фотографувати
Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах у рядку:
А) мас…ниця, особистіс…ний, нещас…ливий, очис…ний
Б) учас…ник, шелес…нути, полезахис…ний, студен…ський
В) ціліс…ний, балас…ний, зліс…ний, доблес…ний
Г) перехрес…ний, аванпос…ний, безкорис…ливо, піз…ній
Д) чес…ний, шіс…надцять, блис…нути, захис…ний
Однорідними підметами ускладнене речення:
А) Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.
Б) І кружля веселиків крутіж у дощі і ранній завірюсі.
В) Навіки в пам’яті лишились ті неповторні ночі й дні.
Г) Серед цвіту садів і зела розпускається сонце, мов квітка.
Д) Численні покоління формують мову, розвивають, збагачують, удосконалюють.
Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення –а(-я) в рядку:
А) офіцерського мундир…, бойового крейсер…, сучасного курорт…
Б) великого конверт…, морального кодекс…, макет… будівлі
В) легенького мороз…, ці кавового кросворд…, твори композитор…
Г) плоди каштан…, пам’ятники Париж…, зразк… задачі
Д) останнього варіант…, ректора університет…, здорового зуб…
Завдання 29-33 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Послідовність букв внесіть до бланка відповідей
Установіть відповідність.
Односкладне речення Приклад
1 Означено-особове А Нам дано одне життя прожити.
2 Неозначено-особове Б Покосили трави.
3 Узагальнено-особове В Добре діло роби сміло.
4 Безособове Г Сядемо гуртом та й поговоримо на близькі птахам і людям теми.
Д Така шалена стужа, така крута зима.
Установіть відповідність.
Вид підрядного речення Приклад
1 Обставинне умови А Скільки міг, стільки й допоміг.
2 Обставинне міри та ступеня Б Вона бачила береги, коли вони були ще зовсім пустельні.
3 Обставинне часу В Син я народу, що руки до сонця простяг.
4 Обставинне наслідку Г На небі збиралися великі хмари, так що можна сподіватися дощу.
Д Навряд чи ти побачиш Бога, коли його нема в тобі.
Установіть відповідність між реченням та його стилістичною приналежністю.
Характеристика речення Речення
1 Симетрію можна визначити як регулярне чергування однакових або подібних частин (деталей, елементів) цілого (Ю.Івакін) А Художній
2 Чи може людина, байдужа, начинена завченими судженнями, бути серед творців нової країни? (З газети) Б Публіцистичний
3 І обрав дванадцятьох Ісус дванадцятьох, і назвав їх апостолами Своїми, щоб могли вони бути поруч із Ним і щоб міг Він послати їх проповідувати, наділив Він їх владою виганяти демонів (Новий Заповіт) В Науковий
4 Мати розказує, слова її – малинові дзвоники, що видзвонюють журливу мелодію, ця мелодія починає боліти в твоїй душі… (Є.Гуцало) Г Розмовний
Д Конфесійний
Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні.
А тепер у серці (1)щось тремтить і грає, (2)як(3)тремтить на сонці гілка (4)золота (М.Рильський).
Слова з речення Частина мови
1 Щось А Частка
2 Як Б Займенник
3 Тремтить В Сполучник
4 Золота Г Дієслово
Д Прикметник
Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
1 Колоти очі А насміхатися
Б ганьбити
В забороняти
Г докоряти
2 Викинути колінце А здійснити щось несподіване
Б професійно танцювати
В потрапити в скрутне становище
Г ускладнювати ситуацію
3 Як за водою піти А переховуватися від небезпеки
Б не чинити опору
В зникнути безслідно
Г знищувати докази
4 Закрутити веремію А наробити крику
Б засніжити все
В примусити говорити
Г дошкулити комусь
Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).
Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку
Степан стояв коло поруччя на палубі, мимоволі пірнаючи очима в далечінь, і мірні удари лопатей пароплавного колеса, глухі капітанові слова коло рупора відбирали снагу в його думок. (2) Вони теж зупинялися у тій туманній далечині де непомітно зникала річка. (3) Хлопець поволі глянув на ближні береги і трохи збентежився на повороті праворуч виникло село приховане за лукою. (4) Серпневе сонце стирало бруд з білих хаток мережило чорні шляхи що гналися в поле й зникали десь. (5) І здавалося той зниклий шлях зьєднавшись із небом у безмежній рівнині другою галуззю вертався знову до села. (6) А третій шлях скотившись до річки брав до села свіжину Дніпра. (7) Тут при березі село здавалося чарівною квіткою землі неба й води.
(За В.Підмогильним)
Орфографічну помилку допущено в реченні:
А) другому
Б) третьому
В) четвертому
Г) п’ятому
Тире необхідно поставити в реченні:
А) першому
Б) третьому
В) п’ятому
Г) сьомому
Позначте речення, у якому є уточнююча обставина:
А) перше
Б) п’яте
В) шосте
Г) сьоме
Позначте речення, які ускладнені відокремленими обставинами:
А) перше, шосте, сьоме
Б) четверте, п’яте, шосте
В) перше, друге, третє
Г) перше, п’яте, шосте
Виконайте конструктивні завдання 38 – 39
та запишіть відповіді в клітинах бланку
Запишіть можливі форми числівника «99» в орудному відмінку однини.
Складіть і запишіть речення за поданою схемою: (Якби ..…), [ ….. ], (якби ….).
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА
7 ВАРІАНТ
Завдання 1-14 по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Порушено літературну вимову слів у рядку:
А) зерно [зеирно`], м’ята [мйа`та]
Б) джміль [джм'іл'], левада [леива`да]
В) молотьба [молот'ба`], б’ється [бйе`т'с'а]
Г) кузня [ку`з'н'а], врятуєшся [вр'ату`йес':а]
Неправильно написано особове закінчення дієслова в рядку:
А) скріпляють, догоджаєш, терпиш
Б) кроїш, говорять, мрієш
В) відхиляєшся, проаналізуїмо, одержать
Г) підвищиш, усвідомлюєш, гудеш
У котрому рядку допущено помилки:
А) навмисне, захисний, екстремістський, невістчин
Б) пропускний, аванпостний, проїздний, честний
В) президентський, радісний, персні, шістнадцять
Г) щасливий, тижневий, сонячний, вартісний
Префікс «при-» пишеться в усіх словах рядку:
А) (при,пре)вчатися, (при,пре)цілитися, (при,пре)довгий
Б) (при,пре)гірклий, (при,пре)чепуритися, (при,пре)багатий
В) (при,пре)зупинити, (при,пре)кладати, (при,пре)гіркий
Г) (при,пре)дивитися, (при,пре)життєвий, (при,пре)звичаїтися
Закінчення «-ий» мають усі прикметники в рядку:
А) трикутн…, зворотн…, тотожн…
Б) культурн…, сторічн…, новітн…
В) тотальн…, дорожн…, природн…
Г) чемн…, несусвітн…, суспільн…
У котрому рядку в усіх словах правильно записані префікси:
А) надпити, розпитати, росформувати, сшити
Б) бессистемний, сфокусувати, ссунути, приправа
В) міжпланетний, розсипати, призводити, скрутити
Г) прешити, оппікати, прездоровий, прихороший
Складним є речення:
А) Хіба я міг в ту пору зрозуміти, яка святиня – мамина любов.
Б) Осінь, дівчину маленьку, я гойдаю на колінах.
В) Зводиться повний місяць, дроблячи світлом хмари.
Г) У селищі лишалося ще багато людей, зокрема жінок і дітей.
У котрому рядку допущено помилки в написанні російських прізвищ:
А) Кудрявцев, Васильєв, Тютчев, Лазарев
Б) Сидоров, Твердохлєбов, Зинов’єв, Каменєв
В) Грибоєдов, Аракчєєв, Репін, Храпачьов
Г) Бестужев, Пєсков, Панкратьєв, Ульянов
Фразеологічний зворот використано в реченні:
А) Промайнула ніч-зоряниця, ранок ясний настав.
Б) Мирон був сердитий сам на себе, ходив як у воду опущений.
В) По країні весна пролітає і веслом журавлиним шумить.
Г) Ген попід верби вигнулась Десна, несучи води в луки моложаві.
У котрому рядку допущено помилку в правописі присвійних прикметників:
А) Костін, невістчин, Лесін, Лукашів
Б) Василева, Ольжин, соловейків, Валин
В) Маланчин, Сергіїв, Настин, батьків
Г) Маріїн, недожин, Надіїн, материн
Потребує редагування словосполучення:
А) сильніший за усіх
Б) мудріший усіх
В) згідно з наказом
Г) активніший від усіх
У котрому рядку неправильно вжито іменники в кличному відмінку:
А) колего Ігорю Євгеновичу, Анастасіє, Сергіє
Б) сестро Надіє, Ольго Іванівно, батьку, добродію
В) Синку, Даріє Семенівно, радосте, капітане Сороко
Г) бійцю Багалію, ректоре, Києве, перемого, доле
М’який знак треба писати в усіх словах у рядку:
А) безціл…ний, бряз…кіт, вітал…ня
Б) гаван…с…кий, доціл…ний, близ…ко
В) на ред…ці, дзен…кати, вісім…десятий
Г) виход…те, заміс…кий, ковал…с…кий
Правильно утворено ступені порівняння прикметників у всіх словах рядка:
А) ліпший, найменш приязніший
Б) найбільш цікавіший, солодший
В) ближчий, самий милий
Г) конкретніший, якнайщедріший
Завдання 15-28 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
У котрому рядку є помилки в зміні приголосних:
А) парижзький, волзький, бугзький, прип’яцький
Б) свояцький, натруджений, братство, напружений
В) чумацтво, сирітський, кременчуцький, печенізький
Г) убозтво, товариський, птаство, ткацтво
Д) ризький, матроський, фашистський, розгалужений
У котрому рядку в усіх словах записано правильно голосні звуки:
А) радості, учителевого, вимагати
Б) бойового, виганяти, клопотання
В) свіжесті, пекучості, чернило
Г) літати, паперу, Канева
Д) покіс, жонатий, шепотіти
Літера «и» пишеться на місці пропуску в усіх словах рядка:
А) горобч…к, пальч…к, серд…нько, пал…чка
Б) гущав…на, зворушл…вий, лев…ня, мар…во
В) мел…во, буряков…ння, тіст…чко, дощ…к
Г) кош…чок, вогн…чок, ожелед…ця, міс…во
Д) горл…чко, вовч…ня, чаш…чка, солдатч…на
Фразеологізм «замість хліба дати камінь» означає:
А) оголошення війни
Б) вершина твердості
В) викликати суперечки
Г) прояв незламності
Д) межа бездушності
Апостроф треба писати в усіх словах рядка:
А) безвір…я, осв…ячений, пів…ящика, верф…я
Б) зв…язок, ластв…я, духм…яніти, моркв…яний
В) узгір…я, черв…як, торф…яний, пів…їдальні
Г) бур…як, від…ємний, м…ята, тьм…яніти
Д) пред…явник, від…їзд, р…яд, св…яткування
Між означеннями в простому ускладненому реченні не треба ставити кому в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Знов настала прозора спіла осінь.
Б) Чотириповерхова біла башта височіла над околицями.
В) І з цієї невідомої моторошної темноти ніхто не вийшов нам назустріч.
Г) Якось раз над містечком стояла тиха літня ніч.
Д) Над містом сяє жовте ласкаве сонечко.
Не треба ставити кому між частинами складносурядного речення в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Сонечко зайшло і надворі почало вже темніти.
Б) Тільки в лісах шумів вітер і безкраїм проваллям хиталася темрява.
В) З борів затишних віяло сосною і дух живиці землю напував.
Г) Дощик перестав і все навколо посвіжішало і заблищало.
Д) Пройшла гроза і знову день шумить кругом.
Виділену сполуку треба писати окремо в реченні:
А) Що/б лиха не мати, треба рано вставати.
Б) Дівча стояло і співало про/те, що радості в житті замало.
В) Як/би прожить мені сто літ, пішов би в мандри в білий світ.
Г) Ще холодно, за/те кругом цвітуть калюжки переливні.
Д) Як/би ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.
Частку «не» з усіма словами треба писати разом у рядку:
А) не/абиякий успіх; не/високе дерево; який він не/ук
Б) не/щирі слова; не/схвалюють поведінку; не/доукомплектовані матеріали
В) з не/запам'ятних часів; не/відповідає дійсності; не/весела розмова
Г) не/запланована зустріч; постійно не/довиконувати; не/врахувати обставини
Д) не/сквернити ім’я; не/має пекла; не/позичений, а власний
Перед однорідними членами речення треба поставити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено):
А) То не хмара біла пташка хмарою спустилась.
Б) Закони вод вітрів і хмар і світла відкрились нам у ті далекі дні.
В) Земля на прощання усміхнулась потемніла.
Г) Жито пшениця й овес все разом поспіло й присохло.
Д) Серед садочка на клумбах цвітуть різні-різні квіти і братки і гвоздики і флокси і резеда.
Фразеологічний зворот має значення «бути сміливим» у реченні:
А) Гамалія в бою міг заткнути за пояс будь-якого ворога.
Б) Коли з’ясувалося, що йому не загрожує небезпека, заспокоївся і піднісся духом.
В) Видно, ця людина має свою думку і вдачею не з полохливого десятка.
Г) Дівчата були великі приятельки і, як кажуть, помазані одним миром.
Д) На зустрічі ми вирішили поставити усі крапки над «і».
Усі складні слова треба писати через дефіс у рядку:
А) жовто/блакитний, інформаційно/обчислювальний, парламентсько/президентський
Б) західно/сибірський, командно/адміністративний, високо/кваліфікований
В) солоно/гіркий, культурно/просвітницький, вельми/шановний
Г) фізико/математичний, соціал/демократичний, мало/населений
Д) молочно/білий, старо/англійський, вище/зазначений
Не потрібно відокремлювати комами поширене означення в реченні (розділові знаки пропущено):
А) А думки мої натхненні та квітчасті опадають вересневим жовтим листям.
Б) Мій чорний день хитнувся і розтанув гарячим сонцем спалений згори.
В) Ворог дезорганізований раптовістю нічної атаки не встиг учинити будь-якого опору.
Г) Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна.
Д) Дихав пахощами трав оповитий тишею степ.
У котрому реченні слід поставити кому перед «як»:
А) Його спів звучав не раз як плач.
Б) Життя зриває дні як вітер листя.
В) Дівчина працює як асистент.
Г) Тарас Шевченко відомий світові як талановитий поет і художник.
Д) На війні як на війні.
Завдання 29-33 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Послідовність букв внесіть до бланка відповідей
Установіть відповідність.
Односкладне речення Приклад
1 Означено-особове А Зупинись, помолись, перехожий, за мене.
2 Неозначено-особове Б Над широким Дніпром у промінні блакить.
3 Безособове В Ні революцій, ані війн не відвернути, не спинити.
4 Узагальнено-особове Г Нас зустрічають хлібом-сіллю.
Д Не зобидь ні старця, ні дитину, поділись останнім сухарем.
Установіть відповідність між реченнями з прямою мовою та схемами.
Речення Схема
1 «Така краса, - мовила Леся. – Ніколи не чула, як дикі качки крилами повітря ріжуть». А А: «П!»
2 Гатило відвернувся і мовив: «Зараз ніколи мені…» Б А: «П».
3 «Хто це тобі купив таке гарне намисто?» - спитав Карпо. В «П, - а. – П».
4 Гетьман заперечив головою: «Не хочу!» Г «П?» - а.
Д А: «П…»
Установіть відповідність між художніми засобами та прикладами.
Приклади Речення
1 Синій вечір. Вітри коротко стихли,
Яскраве світло кличе мене додому. А Гіпербола
2 Тінь далеких дерев на стіні,
Мов у безвість споряджені мари. Б Порівняння
3 Ми не бачилися вже сто років! В Метафора
4 Вечір тутачки крапчастий
в деревах морквугризе. Г Анафора
Д Епітет
Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні:
Вишивкою, (1)за свідченням (2)Геродота, (3)був (4)прикрашений одяг скіфів (З журналу).
Слово Частина мови
1 За А Дієслово
2 Геродота Б Дієприкметник (як форма дієслова)
3 Був В Дієприслівник (як форма дієслова)
4 Прикрашений Г Іменник
Д Прийменник
Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
1 Давати хропака А критикувати
Б утікати
В спати
Г бити
2 Ганяти вітер по світу А мандрувати
Б бігати
В провітрювати
Г ледарювати
3 Ускочити вище халяв А переборювати труднощі
Б намочити ноги
В здобути досвіду
Г набратися неприємностей
4 Мати руку А набути досвіду
Б перший помічник, чиясь довірена особа
В користуватися протекцією
Г схильний до крадіжки
Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).
Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку
Дійсно лоза зразу кінчалась і ми вийшли на чистий піщаний висип. (2) Перед нами була тиха широка Десна. (3) За річкою крутий берег, а далі праворуч другий висип і лози. (4) За лозами темні ліси, над річкою і над лісами вечірнє небо, якого я ніколи таким ще не бачив. (5) Сонце давно вже зайшло, але його проміння освітлювало ще з-за горизонту верхи велетенського нагромадження хмар, що насувалися з заходу на все небо. (6) Хмара була важка, темно-темносиня, внизу зовсім чорна, а самий верх її було написано шаленими крученими криваво червоними і жовтими мазками. (7) Величні німі зловісні блискавиці горобиної ночі палахкотіли, не вгасаючи, між шарами хмар.
(За О.Довженком)
Орфографічні помилки допущено в реченні:
А) першому
Б) третьому
В) шостому
Г) сьомому
Не відокремлена комами уточнююча обставина в реченні:
А) першому
Б) третьому
В) п’ятому
Г) сьомому
Позначте речення, яке ускладнене вставним словом:
А) перше
Б) друге
В) п’яте
Г) сьоме
Ускладнене відокремленою обставиною речення:
А) третє
Б) четверте
В) шосте
Г) сьоме
Виконайте конструктивні завдання 38 – 39
та запишіть відповіді в клітинах бланку
Запишіть можливі форми числівника «590» в орудному відмінку однини.
Складіть та запишіть речення за поданою схемою: [ ….. , (коли ….), …. ].
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА
8 ВАРІАНТ
Завдання 1-14 по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку:
А) віддати [в'ід:а`ти], пишеться [пи`шеит'с'а]
Б) вмиваєшся [вмиева`йеис':а], просьба [про`с'ба]
В) сиджу [сиеджу`], річці [р'і`ц':і]
Г) безіменний [бизіме`н:ий], дзеркало [дзеи`ркало]
Позначте словосполучення, яке не є фразеологізмом:
А) земля обітована
Б) нема де куриці клюнути
В) як горохом об стіну
Г) йти обраною дорогою
У переносному значенні вжито виділене слово в реченні:
А) Знає Марія, яка доля чекає її божественного первістка.
Б) Блаженна людина, що мудрість знайшла.
В) Співало літо рясно на покосах.
Г) Нечутно ступає по хмарах босими ногами Богоматір, ніжно пригортаючи до грудей свого маленького Сина.
Простим неповним є речення:
А) Світає.
Б) Висока трава.
В) Не можна спіймати вогонь.
Г) В нашій хаті – наша правда й сила.
Діалектне слово вжито в реченні:
А) Обабіч плаю то жовтіли, то біліли кульбаби.
Б) А скіфський кінь із мазаної хати Чумацьким шляхом зорі прогортає.
В) На ганку міської ратуші стояли губернатор і капітан.
Г) Йшли мечники, лучники, сховавши в колчани рій бистрих стріл.
У котрому рядку допущено помилки в написанні префіксів:
А) причарований, присвячений, прехитрий, пригоріти
Б) пристанище, зцідити, преосвященство, прірва
В) приспущений, пренишклий, зсохнуть, придивний
Г) примружений, присмаглий, пребідний, призабутий
У котрому рядку у вживанні м’якого знака порушено норми українського правопису:
А) різкість, женьшень, мильце, женчики
Б) панькатися, різьбяр, вишеньці, спинці
В) уманьський, прокинься, мізиньчик, тьмяний
Г) Гринчишин, відсунься, парасольці, будь ласка
Відбувається чергування приголосних «к- ч - ц» під час утворення прикметників за допомогою суфікса «-ськ-» у всіх словах рядка:
А) Дрогобич, герцог, латиш
Б) тюрк, Овруч, Вінниця
В) дивак, Кременчук, Новоселиця
Г) ткач, баск, Париж
У котрому рядку всі закінчення слів записано правильно:
А) справжних героїв, повнолицої дівчини, буднього дня, далекі родичі
Б) з Олександром Довженко, дерев’яним вороттям, чужі родичі, телячою їжою
В) братнього народу, чистокровні рисаки, міською площою, на високім порозі
Г) ранішнє сонце, у глухім куті, присадибній ділянці, свіжої газети
У всіх словах іншомовного походження на місці пропуску треба писати літеру «и» в рядку:
А) д…регент, інж…нер, д…фузія, пр…зидент
Б) д…кан, арт…лерія, ас…міліція, д…циметр
В) д…лентант, д…відент, пріор…тет, ідент…фікація
Г) аф…рист, серт…фікат, ц…стерна, парт…тура
У котрому рядку всі слова відповідають нормам українського правопису:
А) унормування, обезброєний, натхненя, сокровенний
Б) будьонівка, гривенник, небажаний, платтячко
В) сміттєпровід, ріллею, незбагненність, статтею
Г) зібранність, погрудя, постатейний, зношений
Числівник стоїть у правильній формі в рядку:
А) чотирьохста семи
Б) семидесяти чотирьох
В) восьмиста п’ятьма
Г) тридцятьма сьома
Правильно утворено форми вищого та найвищого ступенів порівняння в рядку:
А) наймогутніший, самий несподіваний
Б) найбільш темніший, найменш привабливий
В) вищий мене, менший за нього
Г) найяскравіший, дорожчий
Поширеним є речення:
А) Андрій – ні риба ні м'ясо.
Б) Ще не стемніло.
В) Ранки стають холоднішими.
Г) Праця не розвага.
Завдання 15-28 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Апостроф треба писати в усіх словах рядка:
А) в…юн, подвір…я, Солов…йов, арф…яр
Б) без…язикий, дит…ясла, пів…юрби, торф…яний
В) Св…тослав, з…витися, від…ємний, моркв…яний
Г) різьб…яр, полум…я, роз…єднаний, черв…як
Д) Заполяр…я, дзв…якнути, з…юрмитися, різдв…яний
Потребує редагування речення:
А) Останнім часом в навчальному закладі проводять цікаві заходи.
Б) Ми все оформили згідно з положенням.
В) Конкурс проведено відповідно до вимог Міністерства освіти та науки України.
Г) Зустрінемось за десять до восьмої.
Д) Вам треба здати наступні документи: заяву, характеристику, чотири фотокартки.
Ускладнене вставним словом речення (розділові знаки пропущено):
А) Кажуть весь поміст у пеклі з добрих намірів зложився.
Б) Здається вічністю буття маленька мить.
В) Для нас у ріднім краї навіть дим солодкий та коханий.
Г) Не можеш допомогти то принаймні не заважай.
Д) Видно шляхи полтавськії і саму Полтаву.
Між частинами складного безсполучникового речення треба поставити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Хочеш їсти калачі не сиди на печі.
Б) Дерево міцне корінням людина трудовим горінням.
В) Умовк кобзар сумуючи щось руки не грають.
Г) Здобудеш освіту побачиш більше світу.
Д) Махнула осінь у ліси вони зацвіли пурпуровими й жовтими барвами.
Правильно утворено відмінкову форму іменника в рядку:
А) їздити по регіонам
Б) знизувати плечами
В) навчатися музики
Г) дякувати братів
Д) пишатися дітями
Не потрібно відокремлювати комами обставину в реченні (розділові знаки пропущено):
А) Дивлячись на людей усміхався і мій батько великий добрий чоловік.
Б) Степ струсивши з себе росу горить рівним жовто-зеленим кольором.
В) Повечерявши гості довго не могли заспокоїтися.
Г) У сонці красуючись біла хмаринка тріпоче вгорі.
Д) Сестра не звикла сидіти склавши руки завжди знайде собі роботу.
Виділене слово з часткою «не» треба писати разом у реченні:
А) Крізь туман проступали не/виразні силуети.
Б) Душа народу не/сліпа, вона стоока.
В) Не/бійтесь заглядати у словник.
Г) Співають на палубі про не/відкриті ще землі.
Д) Слово, моя ти єдиная зброя, ми не/повинні загинуть обоє.
Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено):
А) Тільки невсипуще море бу`хає десь здалеку та зорі тремтять у нічній прохолоді.
Б) Я люблю коли в листя зелені дерева одягає весна і під вітром хитаються клени.
В) Зрідка пробіжить тут заєць або спиниться вовк.
Г) Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть.
Д) На світанку зорі гаснуть і все живе в лісі прокидається.
Виділене слово є сполучником, тому його треба писати разом у реченні:
А) Люблю тебе, друже, за/те, що ти вірний мені все життя.
Б) Вибачайте мені за/те, що я вам пишу тепер коротенько.
В) А я не знаю нічого ніжного, окрім берези, за/те ж її й сестрицею взиваю.
Г) За/те ми й цінуємо один одного, що про одну і ту ж річ мислимо неоднаково.
Д) Погода тут гарна, дні теплі, за/те по ночах буває вітер.
Усі слова через дефіс треба писати у рядку:
А) день/у/день, будь/що/будь, як/не/як
Б) кінець/кінцем, рано/рано, коли/не/коли
В) всього/на/всього, де/не/де, віч/на/віч
Г) сама/самотою, пліч/о/пліч, мало/помалу
Д) раз/у/раз, де/інде, сам/на/сам
У котрому рядку порушено правила вживання великої літери:
А) твір «Історія Русів», бронзовий вік, президент, заслужений артист України
Б) міністр фінансів України, Іван Сірко, куликівська битва, орден княгині Ольги
В) собор паризької Богоматері, бульвар Перемоги, День конституції України, Новий Рік
Г) День пам’яті репресованих, сузір’я Перунів Шлях, Богдан Будівничий, Шевченкіана
Д) Андріївська Церква, Павличкові твори, Стусівські читання, Ахіллесова п’ята
У котрому рядку в усіх словах наголошений третій склад:
А) мармуровий, металургія, завершити, кілометр
Б) шкіряний, шлунковий, черпати, чотирнадцять
В) цеховий, подруга, посидіти (біля вогнища), текстовий
Г) ялиновий, цегляний, фаховий, торф’яний
Д) помилковий, приятель, урочистий, усмішка
У якій парі іншомовному слову не відповідає українське:
А) дублет – однаковий
Б) візаві – приятель
В) апріорі – без перевірки
Г) конфуз – зніяковілість
Д) ремарка – авторські пояснення
У котрому рядку неправильно вжито закінчення іменників у формі родового відмінка однини:
А) кавуна, борща, степа, парка
Б) періоду, стовбура, стиля, шатена
В) бурану, вакууму, генія, допиту
Г) дощику, гніву, атома, квадрата
Д) метра, Дніпропетровська, акта (документа), роду
Завдання 29-33 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Послідовність букв внесіть до бланка відповідей
Установіть відповідність.
Односкладне речення Приклад
1 Означено-особове А Не можна судити про людину з першого погляду.
2 Неозначено-особове Б Цього року рано починають сади городи.
3 Узагальнено-особове В Не навчиш вовка орати.
4 Безособове Г Семеро одного не ждуть.
Д Не називаю її раєм, тої хатиночки у гаї.
Установіть відповідність.
Вид підрядного речення Приклад речення
1 Обставинне порівняльне А Заходь у мій дім, якщо втомився з дороги.
2 Обставинне місця Б І ще більше я ствердився в істині, що не знає Поезія відстані.
3 Обставинне причини В Дитя заснуло на руці, як слово на долоні мови…
4 Обставинне умови Г Там, де зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори.
Д Використовуй кожний день життя, бо їм нема ніколи вороття.
Установіть відповідність між стилями мовлення та реченнями.
Стилі мовлення Речення
1 Офіційно-діловий А Високповажний Добродію! Лист Ваш я одібрав я уже давненько і посилаю Вам за його свою щиру дяку. Передусім не втерплю, щоб не виказати кілька думок про ваші заходи (В.Мова).
2 Конфесійний Б Мовлення– це процес реалізації мовної діяльності, єдиний об’єктивний прояв мови. Поняття мовлення охоплює такі конкретні аспекти мови, як усне висловлювання вголос, письмова фіксація висловлень у процесі їх формування…(Українська мова. Енциклопедія)
3 Науковий В Я, Семенчук Наталія Едуардівна, народилася 24 червня 1977 року в селі Богданівка Броварського району Київської області в родині робітників.
4 Епістолярний Г -Грицю!
-Га?
-Видиш оту хату? Памятай собі, се школа!
Д Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було – Бог. З Богом було воно споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було – світло людей (Святе Письмо).
Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні:
По`клади солі, (1) знайдені нашими геологами, - красномовне свідчення того, (2) що(3) колись у (4)цих місцях були солоні затоки й озера, котрі згодом висохли (З журналу).
Слово Частина мови
1 Знайдені А Займенник
2 Що Б Прислівник
3 Колись В Дієприслівник (як форма дієслова)
4 Цих Г Сполучник
Д Дієприкметник (як форма дієслова)
Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
1 Вискалити зуби А сміятися
Б скиглити
В плакати
Г бідкатися
2 Аж дим іде А спекотно
Б інтенсивно
В легко
Г задушливо
3 Заливати за шкуру сала А збагачувати когось
Б вигодовувати когось
В дошкуляти комусь
Г підтримувати когось
4 Копилити губу А пишатися, зазнаватися
Б перекривляти
В плакати, ридати
Г дивуватися
Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).
Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку
Сильні духом, пам’ятаєш такий вислів? (2) Тоді ми трохи по-книжному уявляли собі таких людей, а за цей час скільки я бачив їх живими, бачу поруч себе і зараз. (3) На танки ворожі вони кидались з гарячими пляшками за Дніпром. (4) Грудьми ставали на оборону споруд Дніпрогесу, тримали рубежі, які здавалося нічим уже втримати не можна. (5) Але чи не найбільше оця сила духу людського відкривається мені ось тут, коли ми, одрізані від своїх, в далекім оточенні, ідемо в степах під нічийним небом, не підвладні нікому, крім самих себе. (6) Мета наша десь у тумані, за мороком ночі, але ми готові, здається, хоч все життя іти, аби досягти її. (7) Мало в нас зброї, але найміцніша гартована зброя – у нас самих, в нашій волі, в наших сердцях.
(О.Гончар)
Позначте речення, у якому допущено орфографічну помилку:
А) першому
Б) третьому
В) п’ятому
Г) сьомому
Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку:
А) четвертому
Б) п’ятому
В) шостому
Г) сьомому
Ускладнене відокремленим означенням речення:
А) друге
Б) третє
В) п’яте
Г) шосте
Ускладнені вставними словами речення:
А) перше, друге
Б) третє, четверте
В) четверте, шосте
Г) п’яте, сьоме
Виконайте конструктивні завдання 38 – 39
та запишіть відповіді в клітинах бланку
Запишіть можливі форми числівника «417» у родовому відмінку однини.
Складіть та запишіть речення за поданою схемою: (Якби …), [ ... ], ( що ...).
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА
9 ВАРІАНТ
Завдання 1-14 по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Літеру «с» треба писати в префіксах усіх слів рядка:
А) не(с,з)проста, (з,с)формувати, бе(з,с)людний
Б) (с,з)питати, (з,с)підлоба, бе(з,с)сильний
В) (з,с)сунути, (з,с)пресувати, (з,с)хибити
Г) (з,с)хвалити, (з,с)похватитися, (з,с)тихнути
Літеру «е» треба писати в усіх словах рядка:
А) мисл…ння, пал…во, п’ят…ро
Б) попередж…ння, учит…ль, промов…стий
В) ім….на, утвор…ний, міл…на
Г) зв…личений, озелен…ння, зам…сти
Порушено літературну вимову слів у рядку:
А) здоров’я [здоро`вйа], повітря [пов'і`тр'а], щирість [шчи`р'іс'т']
Б) сяйво [с'а`іво], щодня [шчод'н'а`], дзенькіт [дзе`н'к'іт]
В) кузня [ку`з'н'а], гілля [г'і`л':а], якість [йа`к'іс'т']
Г) гравюра [граву`ра], каяття [кайат'а`], щавель [ща`веил']
Спрощення в групах приголосних відбувається на письмі в усіх словах рядка:
А) шіс…надцять, гус…нути, капос…ний
Б) пристрас…ний, благовіс…ний, жаліс…ний
В) облас…ний, запяс…ний, хрес…ний
Г) пес…ливий, корис…ний, гіган…ський
М’який знак треба писати в усіх словах рядка:
А) порт…єра, віз…міть, пул…с
Б) здебіл…шого,слиз…ко, волин…с…кий
В) діл…ниця, емал…ований, просиш…
Г) щіл…ний, їдал…ня, інтер…єр
Апостроф треба писати в усіх словах рядка:
А) м…якенький, тьм…яніти, пів…юрти
Б) пів…яйця, ф…юзеляж, від…їстися
В) в…їжджати, бур…янець, суб…єкт
Г) під…яремний, харків…янин, кучер…явий
Допущено помилку при творенні чоловічого імені по батькові в рядку:
А) Сергій – Сергійович, Алім - Алімович
Б) Ігор – Ігоревич, Анатолій - Анатоліч
В) Василь – Васильович, Богдан - Богданович
Г) Ілля – Ілліч, Славій – Славійович
Літеру «а» треба писати в усіх словах рядка:
А) к…чан, перем…гати, х…зяїн
Б) зл…мати, кр…пива, допом…гати
В) г…рячий, кр…хмаль, ск…кати
Г) к…тати, б…гатий, б…гатир (силач)
Фразеологічний зворот використано в реченні:
А) Вір до кінця у власні сподівання.
Б) Люди, які втілюють ідеї та поширюють їх, керують світом.
В) Є найзначиміша дума на світі – дума про хліб.
Г) Як стрінуся з освіченим чоловіком, то в мене аж душа радіє.
Правильно написані всі слова в рядку:
А) будь-коли, дарма-що, що-небудь
Б) будь ласка, уві сні, неначебто
В) до побачення, пів-аркуша, неначе б то
Г) з-поміж, немовби-то, коли-як
Закінчення «-у»(«-ю») у формі кличного відмінка однини мають усі слова рядка:
А) провідник, Гриць, лікар
Б) батько, Віктор, водій
В) товариш, Кость, школяр
Г) Михась, вовк, хлопчик
Потребує редагування словосполучення в рядку:
А) дорожчий золота
Б) легший за повітря
В) сильніший від усіх
Г) менше ніж за тиждень
Між частина безсполучникова складного речення треба ставити тире в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Срібно бриніло чаїне крило біле вітрило за обрій манило.
Б) Сплесне риба чи скрикне сова довго-довго луна не стихає.
В) Ні таки прекрасний наш народ він і в горі гідність зберігає.
Г) І пахло житом і віяв з поля вітер.
Не треба ставити кому між частинами складносурядного речення в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Перед вікном шумлять тополі і захід сонця мов кривава рана.
Б) Високий день за обрій закотився і спорожніли села між садами.
В) А ранок був надіями багатий і обрій цвів трояндно пелехатий.
Г) Дощ одшумів і спориші понурі принишкли настрахалися грози.
Завдання 15-28 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Правильно написані всі слова в рядку:
А) ненавистний, очисний, якістний, цілісний
Б) безвиїзний, усний, заздрістний, тиждневий
В) доблестний, устно, баластний, хворостняк
Г) рискнути, провістник, вискнути, свистнути
Д) форпостний, корисний, щасливий, улесливий
Подвоєння відбувається в усіх словах рядка:
А) священ…ий, без…містовний, знан…я, невблаган…о
Б) цін…ий, письмен…ик, годин…ик, зміїн…ий
В) розріс…я, жит…євий, суцвіт…я, олов'ян…ий,
Г) корін…ий, закон…ий, довгоочікуван…ий, старан…ий
Д) юн…атівський, воз…'єднання, огнен…ий, качин…ий
Велика літера пишеться в усіх словах рядка:
А) (Ф,ф)ранкові твори, (П,п)резидент Польщі, (П,П)олісся, (Т,т)осканський архіпелаг
Б) (З,з)ахідна (Є,є)вропа, (П,п)етрові батоги (рослина), (Н,н)ародний (Д,д)епутат, (Б,б)іблія
В) (Б,б)ультер'єр, (О,о)перний (Т,т)еатр, «(Л,л)літопис (С,с)амовидця», (С,с)узір'я (В,в)олосожар
Г) (С,с)вятий (Д,д)ух, (С,с)узір'я (Ч,ч)чумацький (Ш,ш)лях, (Р,р)ектор, (С,с)офіївський (С,с)обор
Д) (Д,д)ержава (І,і)зраїль, (Д,д)ень (У,у)чителя, (Г,г)ора (Г,г)оверла, (Є,є)вангеліє
Норм милозвучності дотримано в усіх сполученнях рядка:
А) піти в суботу, брати в оренду, дідусь й бабуся
Б) день і ніч, в своїй доповіді, прибути в Одесу
В) постукати в двері, бузок і конвалії, сказав й замовк
Г) в одної жінки, онуки і онучки, спитати в вчительки
Д) поїхати в Київ, звучить у фіналі, закарбувати в пам’яті
У котрому реченні слід поставити кому перед «як»:
А) Дитячі голосочки як дзвіночки.
Б) Час тече як пісок з долоні.
В) Вертишся як муха в окропі.
Г) Мої сини як зима і весна.
Д) Допоможіть як не копійкою так порадою.
Потребує редагування речення:
А) Двоє студентів відсутні через хворобу.
Б) Навчатися іноземній мові ніколи не пізно.
В) Конкурсні роботи треба оформити відповідно до вимог.
Г) Дякуємо вам за таку гостинність.
Д) У цьому заході беруть участь лише студенти четвертого курсу.
Правильно поставлено розділові знаки при прямій мові в реченні:
А) «Ми віримо в прийдешню світлу днину, пише поетеса, як матінку» ми любим Україну.
Б) «Чудовий Дніпро!» : скаже всякий, хто гляне.
В) «Стривай» - Петро трохи розмірковує і вже владно каже «Ходімо за мною».
Г) Я зібраних зі дна моря коштовних перлів бачу цвіт, мов зачарований говорю – «Які багатства має світ!»
Д) Кужільний повчав своїх підлеглих: «Слава тих не турбує, хто важкий в роботі на підйом».
Між узагальнювальним словом і однорідними членами речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено):
А) І мені вже нічого не треба ні скарбів ні утіх ні жалів.
Б) Чекає все і розпач і образа а рідний край нам буде чужиною.
В) Кожен кущик горбок долинка все це було йому знайоме.
Г) Усе попереду любов і цвіт і день і мла і ніч і паморозь туманна.
Д) Залишилось у спадок українцю від пращурів козацького коріння надія віра та любов.
Усі слова треба писати через дефіс у рядку:
А) батько/мати, важко/хворий, звіробій/трава
Б) дівчина/красуня, багато/тисячний, великий/превеликий
В) видимо/невидимо, середньо/вічний, контрольно/вимірювальний
Г) вовк/жаднюга, суспільно/політичний, радий/радісінький
Д) сто/тисячний, Дніпро/ріка, лісо/степ
Сполучник пишеться разом у реченні:
А) І сказала мати: «Як/би я хотіла, сину, щоб ти свою душу злом не отруїв!».
Б) Друзів люблю, за/те чванливих не терплю.
В) Що/б улітку не вродило, те взимку не завадить.
Г) Ворон висміює свиню за/те, що чорна.
Д) Він розповів нам про/те, як досягнути визнання.
Порушено норму сполучення числівника з іменником у рядку:
А) півтора гектара
Б) тридцять поверхів
В) три екзамена
Г) чотири банани
Д) двадцять один студент
Неправильно написано особове закінчення дієслова в рядку:
А) терплять, ростеш, любимо
Б) скоїмо, мостять, стережеш
В) водять, загоють, розграфлюють
Г) закуплять, свистітимуть, крутиш
Д) сплять, виростеш, кинеш
Літеру «и» треба писати в усіх словах іншомовного походження в рядку:
А) аквамар…н, пр…тензія, д…фтонг
Б) ц…ркуляр, ант…теза, пр…зидент
В) д…ректива, інц…дент, штр…х
Г) ультрамар…н, аж…отаж, ант…под.
Д) конф…ренція, асорт…мент, през…дент
Який фразеологізм відповідає виділеному слову в реченні «У хвилини розпачу не годиться плакати»:
А) нюні розпускати
Б) грати першу скрипку
В) грати в мовчанку
Г) дати драпаки
Д) брати бика за рога
Завдання 29-33 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Послідовність букв внесіть до бланка відповідей
Установіть відповідність.
Односкладне речення Приклад
1 Означено-особове А Сонним холодом от трав віє.
2 Неозначено-особове Б Хліб-сіль їж, а правду ріж.
3 Узагальнено-особове В Квітчастий луг і дощик золотий.
4 Безособове Г Стою у колі мрій і спогадів.
Д Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.
Установіть відповідність.
Відокремлений член речення Приклад
1 Означення А Не сумнівайся, ідучи з народом.
2 Прикладка Б На ясні зорі і на тихі води, щемлива доле, виведи мене.
3 Обставина В І нема для мене раю, окрім раю у природі.
4 Додаток Г Озвучене піснями, бринить моє перо.
Д На Ворсклі стоїть прославлена батьківщина Котляревського – Полтава.
Установіть відповідність між реченням та його стилістичною приналежністю.
Речення Стилі
1 Студенти групи ЕРМО-11 не з’явилися на заняття з математики 18 вересня 2011 року через те, що вони отримували підручники в бібліотеці. А Художній
2 Тільки той може осягти своїм розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, той збагнув відтінки і пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою, як добрим ім’ям своєї родини (В.Сухомлинський). Б Розмовний
3 -У справах їдете?
-Гіркі наші справи, як хліб з полином.
-Їли коли?
-Зростав на ньому (М.Стельмах) В Науковий
4 Поетичний текст «Ой три шляхи широкії» характеризується досконалою симетрією архітектонічної структури (Ю.Івакін) Г Офіційно-діловий
Д Публіцистичний
Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні.
(1)Три явори (2)посадила (3)сестра (4)при долині (Т.Шевченко).
Слова Частина мови
1 Три А Дієслово
2 Посадила Б Прийменник
3 Сестра В Числівник
4 При Г Прислівник
Д Іменник
Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
1 Без тижня день А щодня
Б недавно
В завжди
Г ніколи
2 Вискочити на сухе А перемогти в змаганнях
Б брати до уваги
В звільнитися від когось
Г уникнути покарання
3 Спуститися з неба на землю А зрозуміти щось важливе
Б порівняти мрії та дійсність
В сприймати дійсність реально
Г вважати всі зусилля марними
4 Брати бика за роги А діяти рішуче, починаючи з головного
Б бути постійно заклопотаним
В провинитися
Г підпорядковувати кого-небудь собі
Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).
Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку
Могилу називали Сліпою. (2) Була висока й гостра, одиноко мріяла в степу, накликаючи в козацьких дозорців думки про минущість життя та неминущість слави.
(3) Колись вона була обкладена каміням, але за довгі роки ніздрюваті вапняки пообвалювалися, і чи то позападали в землю, чи то їх побрали велети з Громової печери на Дніпрі, де, як розповідають діди, жили ще зовсім недавнечко. (4) Біля печери й тепер валяється багато таких каменів. (5) І тільки декілька, облизаних вітрами, потрісканих од сонця, стремить із землі коло підніжжя могили. (6) А по всій могилі – бур’ян – не суспіль, а острівками: буркун і катран, які до середини літа вигорають майже до чорноти. (7) У татарський бік могила спадала полого, в козачий – круто, стрімко, а наокруг – степ, стільки око візьме.
(За В.Сосюрою)
Позначте речення, у якому допущено орфографічну помилку:
А) першому
Б) третьому
В) п’ятому
Г) сьомому
Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку:
А) другому
Б) третьому
В) шостому
Г) сьомому
Відокремленим означенням ускладнено речення:
А) друге
Б) четверте
В) п’яте
Г) шосте
Ускладнене відокремленою обставиною речення:
А) друге
Б) четверте
В) п’яте
Г) сьоме
Виконайте конструктивні завдання 38 – 39
та запишіть відповіді в клітинах бланку
Запишіть можливі форми числівника «39» в орудному відмінку однини.
Складіть і запишіть речення за поданою схемою: Або […..], або [……].
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
УКРАЇНСЬКА МОВА
10 ВАРІАНТ
Завдання 1-14 по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Слова правильно записані в рядку:
А) оберігати, бійниця, куріння, приберегти
Б) вистилати, вичесувати, запирати, гребінця
В) відчипити, збрехати, творчість, витирати
Г) підперезати, випечений, відріктися, застебнути
У всіх словах треба писати літеру «и» в рядку:
А) еш…лон, зуп…нився, пох…лився, вкр…вається
Б) нал…тить, с…нювата, з…л…нава, жур…ться
В) тон…нькі, вар…во, запром…нитися, кр…шталик
Г) вогн…чок, обітн…ця, бр…кет, огуд…на
Префікс «при» треба писати в усіх словах рядка:
А) (при, пре)чесати, (при, пре)тихлий, (при, пре)швидкий
Б) (при, пре)садибний, (при, пре)боркати, (при, пре)леглий
В) (при, пре)класти, (при, пре)нести, (при, пре)красний
Г) (при, пре)швидшити, (при, пре)тихий, (при, пре)цілитися
В усіх словах потрібно писати літеру «а» в рядку:
А) краш…нка, …ренда, к…жан, кр…пива
Б) перем…гати, к…стрюля, к…чан, к…рогва
В) допом…гати, зл…мувати, ґ …зда, кр…хмаль
Г) проп…ганда, б…гач (майно вита людина), ск…кати, х…зяйнувати
Неправильно написано особове закінчення дієслова в рядку:
А) борються, відлітаєш, горять
Б) взуваєшся, замовляємо, тчуть
В) стукотять, скажать, підшиємо
Г) зустрічаємося, запобігаєш, стоїмо
Фразеологічний зворот використано в реченні:
А) Стоїть над нами Всесвіт у зоряній кольчузі.
Б) Іти вперед легше, якщо йти разом.
В) Вести народ легше, ніж його зрушити з місця.
Г) Уміють мовчки любить тільки друзі.
Граматичну помилку допущено в словосполученні:
А) десять хвилин по шостій
Б) лікар по професії
В) переказати кошти
Г) запросити до столу
М’який знак треба писати в усіх словах рядка:
А) міл…ярд, н…анс, медал…йон
Б) у скрин…ці, князівс…кий, галуз…зю
В) близ…кість, Ул…яна, залізниц…
Г) віз…міт…, людс…кіст…, рибал…ство
У котрому рядку допущено помилки при вживанні апострофа:
А) відряджати, брязкати, об’єкт, трав’яний
Б) зв'язок, тьм'яний, дитясла, п’ятсот
В) В’ячеслав, зап’ястний, бар’єр, Святослав
Г) мавпячий, черв’як, передсвятковий, комп’ютер
У котрому рядку допущено помилки при спрощенні в групах приголосних:
А) свиснути, вісник, доблесний, пізній
Б) захисний, заздрістний, виїздний, сонячний
В) прихвосні, гігантський, чесність, шістнадцять
Г) ненависний, закарпатський, шелеснути, радісний
Правильну відмінкову форму залежного слова вжито в рядку:
А) наголошувати про необхідність
Б) додержуватися до законів
В) їхати на тролейбусі
Г) чекати на зустріч
Частку «не» з усіма виділеними словами треба писати разом у рядку:
А) не/зареєстрована довідка, не/зрівняний краєвид, не/спитавши дозволу
Б) не/завершений проект, не/весела розповідь, не/хтувати правилом
В) не/потрібно хвилюватися, не/забутня пригода, не/дожата нива
Г) читав не/голосно, але виразно; це не/біла фарба; не/доречно сказав
Закінчення «-ю» у формі кличного відмінка однини мають усі слова рядка:
А) учитель, Сергій, доня
Б) кінь, Софія, мудрець
В) Олексій, надія, місяць
Г) бабуся, мудрість, коваль
З великої літери треба писати обидва слова в рядку:
А) (К,к)раїни (А,а)нтанти
Б) (І,і)сторичний (М,м)узей
В) сузір’я (Ч,ч)чумацький (Ш,ш)лях
Г) (Н,н)ародний (Д,д)депутат
Завдання 15-28 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей
Правильно утворено ступені порівняння всіх прикметників у рядку:
А) відчайдушніший, якнайглибокіший, більш чіткий
Б) найбільш сміливий, найменш потрібний, біліший
В) більш рішучий, найточніший, менш спокійніший
Г) ласкавіший, більш точніший, найграндіозніший
Д) залізніший, щонайдужчий, найбільш лінивий
Через дефіс пишуться прикметники в рядку:
А) ніжно/рожевий, залізо/бетонний, тепло/обмінний
Б) сніжно/білий, гірко/солоний, національно/визвольний
В) північно/східний, три/кутний, вічно/зелений
Г) блідо/рожевий, високо/врожайний, чотирьох/річний
Д) кисло/солодкий, радіо/фізичний, темно/вишневий
Потребує редагування словосполучення:
А) провідний спеціаліст
Б) копіювальна машина
В) колишній офіцер
Г) оточуюче середовище
Д) посадова особа
Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено):
А) Ластівки літають низько завтра буде дощ.
Б) Тепер скажіть ну як могли ви вижити без цього гаю на оцьому світі?
В) Стоїть край лугу і сміється мати я пам’ятаю день той дотепер.
Г) Вийду в степ чи зупинюсь у полі скрізь високі прадідівські могили.
Д) Зорями небо героя вітало квітами й піснею стріла земля.
Не треба ставити кому між частинами складносурядного речення в рядку (розділові знаки пропущено):
А) І шумить діброва і синіє шлях і дзвенить дніпрова хвиля у дротах.
Б) Полоще чайка в сонці крила і згубився берег вдалині.
В) Ці святі простори вічні і вічний тут народ живе.
Г) Квітує сад під райдужним вінцем і пахощі розлиті на півсвіту.
Д) Уже потемніли степи і сутінки стали густими.
Не треба ставити кому між однорідними членами речення (розділові знаки пропущено):
А) Береги річки положисті з великими піщаними плесами з рідкими кущиками верболозу.
Б) Гляди ж щоб ніхто не знав ні сич ні сова.
В) Яблуні дихали цвітом росяно червоно біло.
Г) Даруй же людям слово невмируще і не жалій ні світла ні тепла.
Д) Таке зробив ні собі ні людям.
Правильно поставлено розділові знаки в реченні:
А) З кожним днем, для мене все рідніші: ці гаї, і ріки, і поля.
Б) З кожним днем для мене все рідніші: ці гаї і ріки і поля.
В) З кожним днем для мене все рідніші ці гаї, і ріки, і поля.
Г) З кожним днем: для мене все рідніші ці гаї, і ріки і поля.
Д) З кожним днем для мене все рідніші - ці гаї і ріки, і поля.
Виділене слово є сполучником, і його треба писати разом у реченні:
А) О, як/би вона зраділа, почувши, що її любий Іван залишається дома назавжди!
Б) Співай же за мною про/те, як весною усе відживається знов.
В) Каятись кайся, та за/те/ж не приймайся.
Г) Ніч колихала так ласкаво, про/те не спалося мені.
Д) Не за/те кобилу б’ють, що сіра, а за/те, що воза побила.
Правильно поставлено розділові знаки при прямій мові в реченні:
А) «Тільки любов – захист од тиранів», - зірницею спалахнуло в Платоновій голові.
Б) Кажу «Не забуду ніколи» а вітер шумить: не клянись.
В) Не вірили, сміялись, глумились – «Ото придумав: серед степу – гай».
Г) А він востаннє мовив – «Мила» - на квіти глянув край стола.
Д) В умовах власної держави Довженко виріс би на світового генія - сказав у своєму виступі Євген Маланюк.
Після виділеного сполучника треба поставити кому в реченні:
А) І тихо засвітиться в пам’яті обрис кого забуваючи все ще люблять.
Б) І знову ожиє у серці розбитім огонь що здавалося давно вже погас.
В) Уже кінець дороги видко хоча здається ще й не жив.
Г) І досить руку простягнути щоб за край світу засягнути.
Д) Батько сказав мені що по-перше він ніколи не був зрадником своєї Батьківщини.
Усі складні слова треба писати через дефіс у рядку:
А) політико/економічний, навчально/тренувальний, багато/тисячний
Б) румуно/український, Південно/Африканська Республіка, легко/розчинний
В) проектно/кошторисний, адміністративно/територіальний, загально/державний
Г) промислово/будівельний, інженерно/технічний, небесно/блакитний
Д) двадцяти/шести/тисячний, кінець/кінцем, м'ясо/вовняний
Правильно вжито розділові знаки в реченні:
А) Генерал видно був чимось не вдоволений.
Б) Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану.
В) Годі вже панам сидіти, згорнувши руки.
Г) З неба як розтоплене золото ллється на землю блискучий світ сонця.
Д) Найвище уміння почати спочатку життя, розуміння, дорогу, себе.
Укажіть рядок, у якому слід ужити «у»:
А) побувати (в,у) Італії, крісло (в,у) кімнаті, кращий (в,у) команді
Б) похід (в,у) гори, щоденник (в,у) портфелі, запис (в,у) журналі
В) участь (в,у) конкурсі, приїхала (в,у) Україну, грубіший (в,у) сто разів
Г) діти (в,у)міють, виконана (в,у)права, (в,у) світлі сяйва
Д) участь (в,у) змаганнях, запитала (в,у) мами, відомий (в,у)чений
Знайдіть слово, у якому кількість звуків збігається з кількістю букв:
А) чесність
Б) мовленнєвий
В) ієрогліф
Г) приїхала
Д) губернатор
Завдання 29-33 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Послідовність букв внесіть до бланка відповідей
Установіть відповідність.
Односкладне речення Приклад
1 Означено-особове А4 У чужому домі не порядкуй.
2 Неозначено-особове Б Кожна голова свій розум має.
3 Безособове В2 Мені показували з кручі Дніпро.
4 Узагальнено-особове Г1 Посиджу над рікою, помовчу і подумаю.
Д3 Нам дано одне життя прожити.
Установіть відповідність між розділовими знаками та реченнями, у яких вони пропущені.
Розділові знаки Приклад речення
1 Тире А3 Там замість житечка в теплеє літечко терен зацвів.
2 Двокрапка Б І, мабуть, усі ми тоді почували себе молодими, дивлячись на вічно молоду «Енеїду» та «Наталку Полтавку».
3 Кома В1 Тільки стрічалися нам земляки наші білі берези, явори й темні дуби.
4 Дужки Г4 Почуття переляку і жадоби жити за всяку ціну жити! змагалося з почуттям честі, за почуттям самозбереження.
Д2 Ось пароплав одійде від пристані, і всі береги, лози, рідне село, батько, мати друзі – попливе назад.
Установіть відповідність між словосполученнями та прикметниками, з якими вони утворюють антонімічну пару.
Словосполучення Прикметники
1 Свіже повітря А4 Змарнілий
2 Свіжі гриби Б1 Забруднений
3 Свіжа паляниця В Сильний
4 Свіжий вигляд Г3 Черствий
Д2 Маринований
Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні:
(1)І матіола (2)п’янко попросила (3)зібрати щастя (4)в золоте відерце (В.Бель).
Слова Частини мови
1 І А2 Прислівник
2 П’янко Б4 Прийменник
3 Зібрати В Дієприслівник (як форма дієслова)
4 В Г1 Сполучник
Д3 Дієслово
Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
1 Бити лихом об землю А бути песимістом
Б бути оптимістом
В бути сміливим
Г бути радісним
2 Витрачати порох А зазнати поразки
Б діяти під впливом когось
В розтринькувати багатство
Г докладати зусилля для досягнення мети
3 Дерти кирпу А підніматися вгору
Б триматися гордовито
В знущатися з когось
Г стримувати гнів
4 Розуму не позичати А про розумну людину
Б про нерозумну людину
В про гордовиту людину
Г про заздрісну людину
Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).
Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку
Місяць плив поміж рваним кущів'ям хмар, як лис ріденьким підліском. (2) То пірнав за білі кучугури то виринав знову. (3) Здавалося, він скрадаєтся до величезного чорного замку, що стримить над Сеймом. (4) У крайньому вікні замку горів одинокий вогник. (5) Рівно цідив у пітьму червонясте світло; здавалося, його просто забули погасити. (6) Та враз він стріпнув крилом і вирушив у мандри - крайнє вікно провалилося в ніч, натомість по черзі засвічувались сусідні й теж заплющувались - аж поки зник зовсім. 
(За Ю.Мушкетиком)
Допущено помилку в написанні слова в реченні:
А) першому
Б) другому
В) третьому
Г) четвертому
Допущено пунктуаційну помилку в реченні:
А) другому
Б) третьому
В) четвертому
Г) п’ятому
Неоднорідні означення вжито в реченні:Б) третьому
Укажіть речення, ускладнені вставними словами:В) третє, п’яте
Запишіть можливі форми числівника «89» в давальному відмінку однини.
Складіть і запишіть речення за поданою схемою: […..], (що…), (що…).

Приложенные файлы

  • docx 15711180
    Размер файла: 196 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий