Самостійна_робота_цивільне_право

Міністерство внутрішніх справ України
Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет підготовки фахівців для підрозділів
боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми

Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін

Методичні розробки
для проведення семінарських (практичних) занять


З дисципліни “Цивільне право”


Галузь знань 6.0304 Право
Напрям підготовки (спеціальність)
6.030402 Правоохоронна діяльність

Спеціалізація усі спеціалізації
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Форма навчання денна та заочна форми навчання


ХАРКІВ 2013
Передмова


СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_______________2012 Протокол № _______
(дата, місяць, рік )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою навчально-наукового
Факультету з підготовки слідчих
15 листопада 2012 Протокол № 4
______________ Музичук О.М.
(підпис) (П.І.Б.)


ПОГОДЖЕНО
Науково-методична рада
ХНУВС, секція з юридичних дисциплін
________________2012 Протокол № _______

______________ Музичук О.М.
(підпис) (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу
7 листопада 2012 Протокол № 5

_______________________ Зайцев О.Л
(підпис)

Рецензенти:
Дідук А.Г., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету державної податкової служби України, канд. юрид. наук.
Мельник К.Ю., начальник кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юрид. наук, доцент.


Цивільне право: Методичні вказівки та завдання для проведення семінарських (практичних) занять.
Укладачі: Кройтор В.А.,Зайцев О.Л., Михайлов С.В., Сапейко Л.В., Батожська О.В., Головко В.В., Кухарєв О.Є., Мороз О. В., Степаненко Т. В., Бортнік О.Г., Синєгубов О.В., Умецька Г.О., Євко В.О., Кіріченко Т.С., Дьячкова Н.А., Семенова А.П., Кожевникова В.О., Тіхонова М. А., Піхурець О.В., Шишка О.Р., Ясечко С.В., Сліпченко С.О., Мічурін Є.О. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.– 97 с.

© Кройтор В.А., Зайцев О.Л. та інші, 2013
© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Загальні методичні рекомендації щодо самостійної роботи

Вивчення курсу “Цивільне та сімейне право” є головним етапом на шляху оволодіння знаннями про загальні положення цивільного та сімейного права. Самостійна робота є однією із форм вивчення вказаного курсу і розпочинається з:
ознайомлення зі змістом відповідної теми в анотації навчальної дисципліни;
ознайомлення з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті;
звертання до конспекту лекції;
звертання до методичних вказівок викладача щодо особливостей вивчення даної теми;
опрацювати рекомендовану для вивчення тем літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми;
використовуючи підручники, навчальні посібники необхідно добре засвоїти поняття, які є визначними /опорними/ для цієї теми і виділені в плані заняття;
зробити в зошиті конспект основних положень теми, яка виноситься на заняття;
продумати на кожне питання, що виноситься на обговорення, план відповіді – це допоможе зробити свою відповідь чіткою, логічною та послідовною;
повторити основні положення та визначення з попередніх тем;
ознайомитися з переліком запропонованих тем рефератів.

Ознайомлюючись з питаннями, які будуть обговорюватися на заняттях, слід зазначити, що відповіді на теоретичні питання повинні бути докладними та обґрунтованими, містити посилання на нормативні акти. Вирішення практичних завдань здійснюються у письмовій формі..
Крім загальних питань деякі виносяться на самостійну роботу. Курсанти повинні самостійно, за допомогою літератури, підручників та нормативної бази опрацювати питання, що виносяться на самостійну роботу.
Написання реферату – є важливою формою більш глибокого вивчення теми. Ця форма дає можливість курсантам детально розбирати питання теми з використанням додаткових джерел. Після заслуховування реферату на занятті, він повинен бути переданий викладачу.
Результати участі курсантів в самостійній роботі – оцінюються викладачем, згідно встановлених вимог.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Тема 1-2. Поняття цивільного права України та його система. Цивільне законодавство України
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття цивільного права як галузі права, законодавства, науки та навчальної дисципліни.
Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин.
Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості.
Функції цивільного права.
Принципи цивільного права.
Система цивільного права.
Загальні засади цивільного законодавства.
Акти цивільного законодавства, їх система.
9. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
Співвідношення актів цивільного законодавства і договору. Звичай.
Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.
Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.
Завдання №1
Проаналізуйте наведені ситуації:
1. Ковальов прийшов на роботу і не привітався з колегами. Один з них, Віденко, вголос та в критичній формі висловився стосовно виховання Ковальова і манер його поведінки в колективі, внаслідок чого виникла сварка. Більшість працівників пересварилися між собою, іншим був зіпсований настрій, а у відділі встановилася гнітюча обстановка. Деякі з працівників вважали, що внаслідок сварки була порушена їх гідність і звернулися до роботодавця з вимогою навести належний порядок і створити умови для плідної праці.
2. Головко внаслідок порушення правил обгону пошкодив автомобіль Mercedes (зіпсовано крило, пошкоджене фарбування, стояк дверей, розбите переднє вітрове скло та ксенонова фара), яким керував Криворучко – працівник органів внутрішніх справ. На вимогу відшкодувати завдану шкоду Головко зазначив, що грошей, необхідних на ремонт, в нього немає, іншого майна також, і нічого робити він не буде, а натомість запропонував Криворучко забрати його автомобіль ВАЗ 2101 1979 року випуску. Більше того, Головко заявив, що, якщо Криворучко наполягатиме на своєму, то він звернеться до інспекції з особового складу зі скаргою про незаконні вимоги і погрози.
На вимогу Криворучко факт дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) було запротокольовано, складено схему. Проведене автотоварознавче дослідження встановило розмір завданого збитку – 16 тис. гривень. В інспекції з особового складу потерпілому порадили пред’явити свої претензії до порушника.
Визначити, які виникли відносини? Який правове становище працівника міліції в разі автотранспортної пригоди за його участі? Чи може він захистити свої права і які перспективи цивільного позову про відшкодування завданого збитку в разі звернення до суду?
Завдання №2
Раковський останні три роки за договором підряду передавав виготовлені ним на своєму подвір’ї та в своїй власній печі гончарні вироби приватному підприємцю Пєтухову. Відповідно до усної домовленості за кожну передану партію товару Раковський отримував визначену суму грошей. У зв’язку із настанням пенсійного віку, Раковський звернувся до Пєтухова з проханням видати довідку про отриману заробітну плату і видати трудову книжку. Пєтухов йому відмовив і сказав, що як покупець та приватний підприємець, який працює на єдиному податку, не вів записів, а оскільки в нього немає найманих працівників, то не вів і трудових книжок. Він порадив Раковському звернутися до податкової інспекції і отримати довідку про сплачені ним податки і таким чином вирішити питання про розмір облікової суми для визначення розміру пенсії. Але виявилось, що Раковський як безробітний стояв на обліку у бюро працевлаштування і майже рік отримував допомогу як безробітний. Податки він не сплачував і декларації про отримані доходи не подавав.
Проконсультуйте Раковського з приводу галузевої приналежності його відносин з Пєтуховим, його правового становища та можливого врегулювання ситуації.
Завдання №3
Алієв за власний рахунок видав свій роман і уклав з двома харківськими підприємцями (продавцями книг) договір на реалізацію своєї книги. Невдовзі у м. Києві він виявив факт незаконного продажу своєї книги і звернувся до працівників органів внутрішніх справ з вимогою про фіксацію факту продажу. Працівники відділу боротьби зі злочинами у сфері використання прав інтелектуальної власності склали протокол і почали провадження. Проте, при перевірці в продажу виявилося всього 3 книжки, внаслідок чого справу було припинено за підставою малозначущості діяння.
Якими галузевими нормами регулюються вказані правовідносини? Які підстави виникнення цивільних правовідносин? Які можливості для захисту авторських прав Алієва? Дайте консультацію за даним фактом.
Завдання №4
Виходячи з житлового будинку на тренування Вовченко, професійний футболіст, підковзнувся на східцях і зламав ногу. Внаслідок цього він протягом тривалого часу перебував на лікуванні, пропустив футбольний сезон і за контрактом втратив свій гонорар.
Який характер носять відносини, що виникли? Що б ви порадили Вовченку, якби з’ясувалося, що:
а) східці спеціально були вимазані слизькою рідиною малолітніми «жартівниками», що проживають у тому ж будинку;
б) східці не були очищені двірником від льоду;
в) східці ненароком були вимазані сметаною, яка витекла із розірваного пакета сусідки, а коли та пішла за ганчіркою, щоб прибрати розлите, сталася пригода.
Завдання №5
Сумською філією «Геобанку» за домовленістю та з дозволу правління банку було передано тимчасово вільні кошти Полтавській філії для збільшення її кредитного фонду. Коли суму у визначений термін не було повернено, Сумська філія банку звернулась із претензією до Полтавської філії про повернення нею переказаної суми грошей. Полтавська філія відмовилась задовольнити вимогу з тієї підставі, що обидві філії є структурними підрозділами одного і того ж комерційного банку як юридичної особи, і переказ коштів з однієї філії у другу є внутрішньою справою правління банку. Управляючий Сумською філією свою вимогу мотивував тим, що за внутрішньобанківськими правилами заробітна плата працівників філії залежить від суми залучених коштів клієнтів і відсотків від наданих кредитів. Таке внутрішнє маневрування коштами призвело до зменшення заробітної плати персоналу Сумської філії.
Після відмови повернення грошей Сумська філія звернулась до Полтавського господарського суду із позовом про повернення грошей. Суд відмовив на тій підставі, що філії банку не є самостійними суб’єктами права.
Визначте вид правових відносин, що виникли в описуваній ситуації.
Завдання №6
Між батьком та повнолітньою донькою – студенткою одного з вищих навчальних закладів – сталася сварка. Внаслідок особистої неприязні до друга доньки батько заборонив їй виходити з дому і запрошувати до себе як своїх подруг, так і друга. Він наказав їй вести домашнє господарство, поратися на кухні та інше. В разі відмови пригрозив нанесенням тілесних ушкоджень та тим, що взагалі вижене з хати на вулицю. Одночасно він розірвав договір на навчання із закладом, де вчилася донька, і відмовився у подальшому сплачувати за її навчання.
Вважаючи це порушенням своїх прав, донька звернулася до вас як юрисконсульта за консультацією. Яку пораду і на якій правовій підставі ви зможете їй надати?
Завдання №7
У червні 2007 р. до суду з позовом про визнання прав спадкоємця звернувся Жадан, племінник померлого у березні Коваля. Своє звернення він обґрунтував тим, що у Коваля нема спадкоємців першої черги, а рідна сестра спадкодавця постійно проживає у США і у своєму листі на його ім’я не заперечувала проти того, щоб Жадан прийняв спадщину. ЦК України, на його думку, надає йому таке право. Крім Жадана, з такою ж заявою звернулась і тітка померлого.
Як з’ясувалося згодом, фактично майном померлого після його смерті опікувалася Діденко, яка проживала разом з ним однією сім’єю ще за рік до смерті. Вона теж пред’явила вимоги на частину майна на тій підставі, що з померлим спільно вела господарство, доглядала за його майном і підтримувала його в належному стані. До того ж вона – одинока жінка, яка не має власного житла.
Якого змісту правовідносини виникли в даному випадку? Яке рішення повинен винести суддя?
Завдання №8
До суду звернувся Кулик з позовом до Сіренка про відшкодування шкоди, завданої відмовою від шлюбу. З матеріалів справи стало відомо, що донька Кулика та син Сіренка подали до органів РАЦС заяву про реєстрацію шлюбу. За домовленістю сторін було призначено дату вінчання та весілля, розпочато приготування до весільної церемонії.
За тиждень до дати призначеного весілля наречений отримав інформацію про непристойну поведінку нареченої, яка зустрічалась одночасно з іншим чоловіком та за плату надавала послуги інтимного характеру. На його думку, це робило неможливим реєстрацію шлюбу і компрометувало його. Внаслідок цього наречений відмовився від реєстрації шлюбу, про що повідомив батька нареченої та РАЦС.
Батько нареченої надав докази про те, що ним витрачені кошти на підготовку проведення церемонії реєстрації шлюбу, закуплені продукти, внесений завдаток власнику кафе, де мало проходити святкування весілля.
Які правовідносини виникли між сторонами ?
Завдання №9
Після смерті батька мешканець м. Харкова Матвієнко внаслідок складеного на його користь заповіту отримав право на спадщину у м. Бєлгороді. До складу спадщини входив будинок, приватне підприємство, автомобіль. Після отримання спадщини до Матвієнка як до спадкоємця звернулась Татарченко, яка була співмешканкою батька Матвієнка. При виділенні частки майна, яке вона набула, спільно проживаючи разом із померлим, до неї пред’явив позов про сплату певної суми грошей Дубцов, котрий став інвалідом внаслідок виробничого травматизму, коли працював на приватному підприємстві батька.
Після прийняття спадщини Матвієнко вирішив залишити собі автомобіль, приватне підприємство продати громадянину Польщі, а будинок продати своєму знайомому мешканцю м. Харкова, що збирався на постійне місце проживання до м. Бєлгород.
Підготуйте розгорнуту консультацію щодо того, якими нормами права слід керуватися Матвієнку.
Завдання №10
Проаналізуйте наведені ситуації:
1. Після одержання свідоцтва про спадщину на дім у місті Бєлгороді, Кисельов, який постійно проживає в м. Харкові, продав його Ламінарному. Через деякий час будинок згорів. Ламінарний подав позовну заяву до Київського районного суду м. Харкова про визнання првочину недійсним, оскільки він не зареєстрував будинок у виконавчому комітеті ради народних депутатів.
2. У результаті ДТП, що сталася у м. Вітебську, з вини водія АТП, яке знаходилося в м. Москві, жителю м. Чугуєва Миколаєву завдано шкоди (розбитий автомобіль «Таврія», заподіяні тілесні ушкодження, внаслідок чого він став інвалідом І групи). Потерпілий звернувся до суду м. Москви з позовною заявою про відшкодування завданої шкоди.
3. Інспектор ДАІ в серпні 2007 року зупинив автомобіль із курськими реєстраційними номерами, яким керував житель м. Харкова Варавко на підставі довіреності, виданої його батьком. Довіреність була без нотаріального посвідчення.
4. У січні 1998 року тижневик «Товариш» опублікував начебто написаний 20 років тому лист групи українських письменників, серед яких були підписи І.Драча, Д.Павличка, В.Яворівського на ім'я голови КДБ СРСР Андропова Ю.В., в якому засуджувалася антирадянська та націоналістична діяльність Світличного, Стуса, братів Горинів, Мороза, Чорновола та інших. Старокиївський районний суд м. Києва за позовом В. Яворівського прийняв справу про захист честі й відшкодування моральної шкоди до свого розгляду.
Вказати, законодавство якої держави повинно застосовуватися у зазначених випадках?
Завдання №11
Уткін звернувся до суду з позовом про стягнення 5 тис. гривень з Борисової. Під час розгляду справи було з’ясовано, що Уткін і Борисова спільно проживали без реєстрації шлюбу. Після однієї зі сварок Борисова викинула на смітник клітку з морською свинкою. Зі слів Уткіна, під подвійним дном клітки у нього була схованка, в якій знаходились приховані гроші у заявленій до стягнення сумі. Як пояснила Борисова, вона викинула клітку й тварину тому, що у неї алергія на шерсть та запахи, а Уткін на це та її прохання не звертав уваги.
Які виникли правовідносини та якими нормами права слід керуватись при вирішенні справи?

Тема 3. Цивільні правовідносини
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття та особливості цивільних правовідносин.
Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.
Структура цивільних правовідносин та її характеристика.
Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.
Завдання №12
Лейтенант міліції Остапенко, проходячи повз кар’єр, побачив, що в ополонці тонуть двоє дітей. Рятуючи дітей, він затратив багато зусиль і потонув. Вдова лейтенанта подала позов про відшкодування шкоди, завданої смертю чоловіка, до батьків врятованих. Заперечуючи проти позову, мати одного з врятованих вказала, що відповідати повинна адміністрація школи, в якій у цей час повинен був навчатися її син. Однак в результаті того, що вчителька за порушення дисципліни вигнала його разом із товаришем з класу, вони опинились на розташованому поблизу школи кар’єрі, де і сталася ця трагічна пригода.
Суддя відмовив у прийнятті позову на тій підставі, що відсутній правовий зв’язок між дією вчительки і смертю лейтенанта.
Дати юридичну оцінку ситуації. Встановити підставу виникнення цивільних правовідносин.
Завдання №13
Оперуповноважений кримінальної міліції у справах неповнолітніх, виступаючи на чергових зборах батьків 9 класу, сказав, що учениця цього класу Липова веде аморальне життя, спілкується з сумнівними особами, веде співжиття за гроші як зі своїми однолітками, так і з іншими чоловіками, розпиває спиртні напої, була затримана в підвалі, де знаходився притон і неодноразово нецензурно висловлювалась на дискотеці. При цьому оперуповноваженим були наведені конкретні приклади й надані копії рішень про притягнення Липової до адміністративної відповідальності.
Мати Липової заявила, що це наклеп, і почала вимагати, щоб оперуповноважений не тільки вибачився перед нею і донькою, але й відшкодував заподіяну їй та доньці моральну шкоду.
Перевіряючи наведені факти за позовом матері, суддя зробив запит матеріалів із РВВС, заведених на Липову.
Чи виникають у даному випадку цивільні правовідносини? Зробіть їх аналіз.
Завдання № 14
Кличко подав позовну заяву до суду з вимогами до Брагіна та Петренко про відшкодування завданого йому збитку. Як з’ясувалося з матеріалів справи, Кличко, Брагін і Петренко попередньо домовилися про заснування товариства з обмеженою відповідальністю, яке б спеціалізувалось на продажу продуктів бджільництва. Кличко відповідно до домовленості закупив за власні гроші 200 кг меду, квітковий пилок та інші продукти. Проте Брагін і Петренко змінили думку і відмовились від укладання засновницького договору та створення ТОВ. На вимогу Кличка про дотримання попередньої домовленості вони відповіли, що продукти бджільництва реалізуються погано і сам магазин не зможе скласти конкуренції бджолярам, котрі безпосередньо на автотрасах та за допомогою інших видів контактної торгівлі збувають свою продукцію і не сплачують податків. Вони порадили Кличку так само продавати закуплений товар.
Які виникли відносини? Чи може бути задоволений позов за нормами цивільного права? Проаналізуйте ситуацію.
Завдання №15
Петров як любитель музики в стилі «хардрок» постійно до пізнього вечору, а інколи і вночі, включав на повну потужність музичний центр, що призводило до конфліктів із сусідами. На скарги сусідів про порушення їх права на відпочинок Петров не реагував. Звернення до дільничного інспектора міліції та проведені ним бесіди бажаного результату теж не дали.
Проаналізуйте наведену ситуацію та встановіть підстави здійснення права на особисті уподобання.
Завдання №16
Коли Дубко виходила з ліфта на неї накинувся сусідський собака без намордника. Він порвав пальто, укусив за руку і налякав Дубко. В результаті укусу вона вимушена була лікуватися, у тому числі від неврозу, бо після цього випадку її довго охоплював страх при появі собак.
На вимогу Дубко купити їй нове пальто та відшкодувати витрати на лікування власник собаки Сєров відмовив і пояснив, що собака інстинктивно зреагував без його команди на різкий рух Дубко.
Остання звернулася зі скаргою до дільничного інспектора міліції про порушення правил вигулу собак і відшкодування завданого збитку та моральної шкоди. Після того, як Сєров відбувся попередженням, Дубко звернулась із позовною заявою до суду з вимогою про заборону Сєрову утримувати собак та відшкодувати матеріального збитку у розмірі 3000 гривень (2200 гривень – вартість пальто, 500 гривень – вартість лікування, 300 гривень – втрата заробітку за час лікування) та відшкодування моральної шкоди в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян. Для забезпечення своїх майнових вимог Дубко попросила накласти арешт на майно Сєрова, у тому числі на автомобіль і собаку.
Якою галуззю права треба врегулювати ці правовідносини? Яке рішення може винести суд?
Завдання №17
Віленов, викладач одного із ВНЗ, пообіцяв своєму приятелю Хомову посприяти у вступі до закладу його доньки для навчання за бюджетні кошти. Після того, як були подані документи у вказаний Віленовим ВНЗ м. Харкова, він своєї обіцянки не виконав. Хомова вступних іспитів не склала і до ВНЗ не вступила. На вимогу про недотримання обіцянки та відшкодування затрат на репетитора, дорогу, перебування в м. Харкові та передані подарунки Віленов відповів, що внаслідок нагального свого відрядження реальної змоги посприяти у вступі на навчання він не мав. До того ж обіцянка не є підставою для виникнення його обов’язку. Віленов також пояснив, що під час зустрічей з Хомовим він також витрачав гроші: пригощав, коли той приїздив, приймав у себе вдома, придбавав та висилав літературу для підготовки до вступу до ВНЗ. Після того, як Хомов йому пригрозив зверненням до прокуратури, Віленов сплатив йому частину коштів. Оскільки Хомов вимагав більше, то Віленов звернувся із заявою до міліції, а потім до суду про повернення переданих під впливом погрози Хомову грошей.
Які виникли правовідносини? Якими нормами права слід керуватися при вирішенні спору?
Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов`язків
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття та значення виникнення підстав (юридичних фактів), зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад.
Класифікація юридичних фактів та їх значення.
Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.
Завдання №18
Гаврилюк, якому виповнилося сімнадцять років, звернувся до органу опіки та піклування зі скаргою на своїх батьків. Підставою подання скарги, на його думку, було неналежне виконання батьками своїх батьківських обов’язків, що полягало в ненаданні обіцяного подарунка на день народження. Батьки зауважили, що сім’я знаходиться в скрутному матеріальному становищі і взагалі дарувати подарунки на день народження не є батьківським обов’язком.
Як слід вирішити справу? До якої класифікаційної групи юридичних фактів відноситься день народження?
Завдання №19
Пенсіонерка Коптило подола позовну заяву до суду з вимогами до районної поліклініки про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю. Суду була надана медична картка, яка засвідчувала, що з повноліття Коптило перебувала на обліку і лікувалася тільки в цій поліклініці, але стан її здоров’я постійно погіршувався. Лікарі-експерти вказали, що в деяких випадках необхідно було призначати інше лікування та препарати. Юрисконсульт поліклініки заперечував проти позову, посилаючись на те, що між хворою і поліклінікою не виникли цивільні відносини з підстав, перерахованих в ст. 11 ЦК України.
Встановіть підставу виникнення правовідносин.
Завдання №20
Потерпіла від пограбування Петренко звернулась з позовом до суду про повернення вкрадених речей від злочинців Іваненко та Симоненко. Грабіжники, які перебували під вартою, вказали, що вкрадені речі у них були вилучені працівниками ОВС під час затримання. Де ці речі знаходяться на момент висуненння вимоги, вони не знають, через що шкоду відшкодовувати не будуть.
Проаналізуйте умови завдання, встановіть підставу виникнення цивільних правовідносин.
Завдання №21
Сергієнко звернувся до органу захисту прав споживачів за консультацією. Він вказав, що в супермаркеті зняв з полиці коштовну вазу та коли її розглядав, працівник магазину з верхньої полиці скинув своєму напарнику велику коробку. Через це Сергієнко перелякався і впустив вазу, яка розбилась об підлогу. Магазин запропонував йому відшкодувати вартість вази за оптовою ціною.
Зробіть мотивований висновок у справі.
Завдання №22
Пасажир Миколайчук пред’явив позов до ДП «Укрзалізниця» про відшкодування майнової та моральної шкоди. В суді було встановлено, що Миколайчук придбав квиток на потяг «Київ–Москва» і вчасно виїхав з Києва, але під час проходження митного контролю прикордонники зняли його з потягу, оскільки в його паспорті було виявлено ознаки незаконної заміни фотокартки.
Як слід вирішити справу?
Завдання №23
Дахова звернулася до Шилова з вимогою про відшкодування заподіяного збитку та моральної шкоди. Як виявилось, той позрізав усі гілки з плодових дерев, що нависали над його присадибною ділянкою. В результаті цього зменшився урожай і дерева почали хворіти. Вони також втратили естетичний вигляд, і Дахова переживала з цього приводу.
Шилов пояснив, що Дахова надто близько (за 2 метри) від межі присадибної ділянки висадила плодові та декоративні дерева. При посадці Шилов попереджав, що коли дерева підростуть, то будуть спричиняти «проблеми». Але на його вимогу вчасно дерева не були пересаджені. Коли вони підросли, то стали затіняти присадибну ділянку Шилова, внаслідок чого він не міг її сповна використовувати її для своїх потреб – вирощування овочів.
Після звернення до правління садового товариства Дахова пообіцяла владнати справу, але примирення між сусідами з приводу використання земельних ділянок не сталося.
Які відносини виникли між Даховою та Шиловим? Чи підлягає задоволенню вимога Дахової про відшкодування заподіяного збитку?Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.
Межі здійснення цивільних прав.
Умови виконання цивільних обов’язків.
Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.
Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.
Завдання №24
Радіоаматор Занін на даху багатоповерхівки встановив радіоантену, внаслідок чого у сусідів з’явилися перешкоди у прийманні телевізійних та радіосигналів. Вони звернулись до Заніна з вимогою демонтувати радіоантену, на що той відповів, що вона змонтована з дозволу ЖЕК, про що він подавав туди заяву, на якій було накладено позитивну резолюцію.
Тоді ініціативна група вирішила своїми силами демонтувати радіоантену. Під час її демонтажу від ураження струмом загинув Костін. Крім цього, була пошкоджена гідроізоляція даху, внаслідок чого під час дощу було залито квартиру Степанова. Останній звернувся із заявою в ЖЕК про негайний ремонт даху і відшкодування йому завданого збитку. На те йому порадили звернутися до безпосередніх винуватців, тобто осіб, які при демонтажі антени пошкодили дах. Багатоквартирний будинок перебуває у власності його мешканців, а ЖЕК здійснює лише його обслуговування. Коштів на ремонт даху в нього нема.
Учасники ініціативної групи, до яких звернувся Занін з вимогою про відшкодування збитку, завданого демонтажем його радіоантени та поломкою радіопередавача й Степанов, який вимагав відшкодування збитків, завданих пошкодженням його квартири, відповіли, що вони здійснювали своє право на самозахист у встановлених законом межах. Навпаки, на їх думку, в усьому винен Занін, який не встановив таблички про велику напругу і загрозу життю та з порушенням технічних правил встановив потужну радіоантену.
Яким чином і якими способами підлягають захисту порушені права та інтереси учасників наведених правовідносин?
Завдання №25
Проаналізуйте наведені ситуації:
а) при поданні заяви на раціоналізаторську пропозицію майстер цеху Дмитрієв, який остаточно готував всі необхідні для заяви матеріали, виключив зі складу його співавторів технолога цеху Мещерякову, як таку, що відмовилася зробити розрахунки ефективності поданої пропозиції. Остання, переглянувши матеріали клопотання і пересвідчившись, що її розрахунки включені в опис раціоналізаторської пропозиції, звернулась у відділ раціоналізаторства і винахідництва про включення її до складу співавторів;
б) ДАІ Комінтернівського району м. Харкова в січні 2007 року зареєстровано ряд дорожньо-транспортних пригод:
- автомашиною ДП «Поліс» під управлінням Мещерякова, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, збито неповнолітню Давиденко, в результаті чого вона стала інвалідом;
- у результаті зіткнення автомашини ДП «Завод ім. Малишева» і трактора ВАТ «ХЗТД» обом транспортним засобам заподіяна шкода, а також був зупинений рух по вул. Морозова на дві години, внаслідок чого ВАТ «ХЗТД» було завдано збитки;
в) за договором між МП «Сервіс» і тарним заводом, останній зобов’язувався виготовити з лісу замовника 100 тис. ящиків для овочів і фруктів. Оскільки ліс від постачальників прибув невчасно, за другим договором тарний завод продав МП «Сервіс» 60 тис. ящиків. Після прибуття лісу тарний завод використав його для виготовлення бочкотари, а від виконання першого договору відмовився;
г) Климова здала у ломбард килим. В результаті пожежі в ломбарді килим згорів;
д) за договором охорони між РВВС і Дорошенко квартира останнього була взята під охорону. Під час відсутності господаря з квартири було викрадено гроші, відеоапаратуру, одяг;
е) через прорив на газопроводі високого тиску згоріло кілька квартир у розташованих поруч із місцем аварії будинках, повністю зруйновані будинки Жаворенко і Кузнєцова;
є) до дільничного інспектора міліції звернулась Хомко із заявою, що її сусіди Гунтер залили водою квартиру, в результаті чого необхідно провести ремонт кухні і коридору. Інспектор у прийнятті заяви відмовив.
Визначіть порядок і способи захисту цивільних прав у наведених вище ситуаціях.
Завдання №26
Мешканці квартир багатоповерхового будинку подали позовну заяву до суду з позовом до сусіда Грекова про заборону проведення ремонту в його квартирі. На думку позивачів, сусід не має права в житловому будинку використовувати гучне професійне обладнання. Шум від ремонту не дає можливості заснути немовляті, ремонтний пил викликав загострення захворювання легень у інваліда, біля під’їзду висипаний пісок, який заважає припарковувати машини. Всі сусіди побоюються, що реконструкція несучих стін може загрожувати будинку в цілому. І взагалі, розпочинати ремонт в багатоквартирному будинку необхідно після письмової згоди всіх співвласників квартир та дозволу органу місцевого самоврядування.
Як треба вирішити спір? Яким чином Греков повинен захистити своє право на проведення ремонту у власній квартирі.
Завдання №27
Мешканець сільської місцевості Воронов подав позовну заяву до суду з вимогами до Іванова про відшкодування витрат на лікування і компенсацію моральної шкоди. Воронов вказував, що він вже давно хворіє на алергію, через що навіть був змушений переселитися з міста в село. Одного разу, коли він вийшов на город, втратив свідомість і був госпіталізований. Як з’ясувалось, напередодні його сусід обробив свою ділянку з картоплею отрутохімікатами, що і викликало загострення захворювання. Іванов відшкодовувати збитки відмовився, оскільки препарат був сертифікований належним чином, він його придбав у магазині, і, якби він не обробив картоплю, взимку його дітям не було б чого їсти.
Винесіть мотивоване рішення. Чи зміниться рішення, якщо отрутохімікати вносились з порушенням технології?
Завдання №28
Приватний підприємець Карцев звернувся до суду з позовом про захист порушеного права власності і відшкодування завданих збитків. Як з’ясувалося, він торгує на авторинку запчастинами, які демонтувалися з транспортних засобів. 12 травня 2008 року Степанов у присутності двох працівників ОВС впізнав серед запчастин, якими торгує Карцев, марковане лобове скло, яке за словами Степанова було вкрадене з машини, що належить йому на праві власності. Скло, як заявив Степанов, йому потрібне негайно, і він його забирає в порядку самозахисту. Карцева працівники примусили проїхати в районне відділення ОВС, де ознайомили з такими матеріалами: заявою про викрадення скла, документом, що посвідчувало маркування скла. Карцев вважав, що він правомірно придбав скло у невідомого і став його повноправним власником і вилучати у нього скло ніхто не мав права.
Як слід вирішати справу? Яку участь приймають ОВС при захисті цивільних прав?
Завдання №29
Василенко звернувся до Адміністрації Президента України про визнання недійсним акта сільської ради про відмову в наданні йому в оренду ставку. Як було вказано у заяві, після проведення конкурсу ставок був переданий в оренду зятю голови сільради, який мешкає в місті, працює державним службовцем і лише інколи приїздить у село.
В прийнятті заяви було відмовлено, оскільки Василенко не використав судового засобу захисту свого порушеного права.
Як слід вирішити спір? Чи правомірною є відмова в прийнятті заяви?
Тема 6. Фізична особа
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.
Цивільна дієздатність фізичних осіб, її зміст та види.
Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
Оголошення фізичної особи померлою.
Індивідуалізація фізичної особи.
Акти цивільного стану.
Фізична особа-підприємець.
Завдання №30
За вчинення крадіжки зі складу готової продукції меблевого магазину водій-експедитор Костін і продавець Ханко були засуджені судом кожний на 5 років позбавлення волі без права в подальшому працювати в системі торгівлі. У скарзі на вирок суду Костін вказав, що він взагалі в системі торгівлі не працював, а працював на меблевій фабриці, і тому призначення йому додаткової міри покарання неправомірне.
Яке рішення необхідно винести за поданою скаргою?
Завдання №31
При розгляді адміністративних матеріалів начальник Київського РВВС м. Харкова виніс такі рішення, що впливають на здійснення цивільних прав:
а) за порушення правил переходу вулиці водія заводу ВАТ «ХЗТД» позбавити права управління автотранспортними засобами строком на 2 роки і вилучити в нього посвідчення водія;
б) за порушення санітарних правил приватним підприємцем Петренко вилучити в нього патент на ремонт автомобілів;
в) за появу у нетверезому стані в громадському місці і систематичне зловживання спиртними напоями оштрафувати Сиропова, а також направити за місцем його роботи прохання, щоб заробітна плата Сиропова видавалася його дружині;
г) за управління автомашиною в стані легкого алкогольного сп'яніння накласти штраф на Семенка і позбавити його права на управління транспортними засобами строком на 2 роки.
Дайте аналіз накладених стягнень і встановіть їх правомірність. Чим відрізняється обмеження правоздатності від позбавлення суб'єктивного права?
Завдання №32
Богданов у заповіті вказав, що його неповнолітній син зможе успадкувати автомобіль лише за умови вступу до ВНЗ зразу ж після закінчення школи. В іншому випадку автомобіль буде успадкований дружиною Богданова. Крім того, своїм спадкоємцям він заповів, щоб вони передали його бібліотеку спеціальної літератури в фонд кафедри університету, співробітником якої він був. Черговий лікар лікарні, де лікувався і помер Богданов, завірив заповіт і направив його в нотаріальну контору.
Чи обмежують умови заповіту правоздатність спадкоємців?
Завдання №33
До дня народження 15-річному Володимиру старший брат подарував мопед. Через деякий час Володимир обміняв з Михайлом мопед на легкий мотоцикл, який через три дні було викрадено. Батько Володимира вимагав від Михайла повернути мопед, на що отримав відмову. Тоді він звернувся з позовом до суду.
Дайте юридичну оцінку вказаним діям. Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №34
Після реєстрації шлюбу 15-річна Ковальова разом зі своїм чоловіком виїхала на нове місце проживання. Бажаючи продати одержану у спадщину частину житлового будинку і земельної ділянки, вона разом із чоловіком дала оголошення в газету. Коли за оголошенням звернулися покупці, батько Ковальової пояснив, що його дочка є неповнолітньою і сама без його згоди не може укладати договори. Крім цього, він не хоче ділити будь з ким житловий будинок.
Дайте висновок відносно дій сторін. Який найкращий варіант вирішення конфлікту?
Завдання №35
Шістнадцятирічний Петренко на гроші, які він заробив від продажу газет та миття автомобілів, придбав магнітофон, кросівки та сноуборд. Окрім того, він регулярно витрачав гроші на купівлю сигарет, жувальної гумки та гру на гральних автоматах. Через деякий час він продав магнітофон і купив цінні папери. Батько Петренка, вважаючи, що ці правочини він не міг укладати без його згоди, звернувся з позовом до суду про визнання усіх правочинів недійсними.
Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №36
Дванадцятирічний Семенов та шістнадцятирічний Гребенко викрали автомобіль, який належав ветеринарній лабораторії. Покатавшись, вони запалили автомобіль, щоб не залишити своїх відбитків пальців. Ветеринарна лабораторія пред'явила позов до батьків Семенова та Гребенка про відшкодування завданих збитків. Суд задовольнив позов і в своєму рішенні вказав, що вина неповнолітніх у заподіянні шкоди доведена, але через те, що вони не мають самостійної заробітної плати, шкода повинна бути відшкодована їхніми батьками. Вітчим Гребенка від відшкодування шкоди відмовився.
Як повинна бути вирішена справа?
Завдання №37
Житель міста Баку Павличко вирішив придбати у Вовченка житловий будинок, розташований в місті Харкові. Нотаріус відмовив у реєстрації договору купівлі-продажу, оскільки Павличко не є громадянином України і у нотаріуса відсутня можливість встановити обсяг його дієздатності.
Чи правильно вчинив нотаріус? Яка правоздатність і дієздатність у іноземних громадян?
Завдання №38
Дніпров, будучи власником приватного підприємства, значну частину свого прибутку використовував на представницькі цілі, організацію розважальних заходів для своїх контрагентів і для себе (пікніки на свіжому повітрі, відвідування ресторанів, казино, інших подібних закладів). Переживаючи за справу і майбутнє фінансове та матеріальне становище підприємства, компаньйони і дружина Дніпрова подали заяви про визнання Дніпрова обмежено дієздатним (марнотратником).
Проаналізуйте викладені обставини і визначте, чи є підстави для задоволення заяви. Яка різниця між підставами і наслідками визнання обмежено дієздатним?
Тема 7. Опіка та піклування
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття, цілі та значення опіки та піклування.
Суб’єкти опіки та піклування. Органи опіки та піклування.
Встановлення опіки та піклування.
4. Права та обов’язки суб’єктів опіки та піклування.
Завдання №39
Душевнохворий повнолітній Демидов зайшов до садиби Коновалова і розпалив вогонь, від якого загорівся хлів. Коновалов подав позов до батька Демидова, який був його опікуном, про відшкодування заподіяної шкоди. Не заперечуючи даного факту, відповідач заявив, що в момент події він сам знаходився тривалий час на лікуванні і не міг належним чином виконувати свої опікунські обов'язки.
Як необхідно вирішити спір по суті? Яке значення мають вказані відповідачем обставини?
Завдання №40
Щукіна звернулася в нотаріальну контору з проханням завірити від імені її 12-річної доньки договір купівлі-продажу будинку, одержаного нею в спадщину. Крім цього, вона продала й інші речі, успадковані донькою (телевізор, два килими, меблі). На прохання неповнолітньої Щукіної дільничний інспектор попередив матір про недопустимість без згоди доньки продавати її речі. Остання відповіла, що це не входить до компетенції органів внутрішніх справ, і вона, як мати, має право розпоряджатися майном своєї дитини, а виручені від продажу гроші вона витратила на купівлю умеблювання квартири, де вони з донькою мешкають. За повідомленням інспектора відділ освіти подав позов про визнання укладених правочинів недійсними.
Чи мала право неповнолітня Щукіна одержати у спадщину майно? Чи могла мати продавати майно своєї дочки? Як треба вирішити справу?
Завдання №41
Після смерті Борисова його спадкоємцями були визнані дружина, неповнолітній син і малолітній онук, опікуном якого була вдова Борисова. Борисова подала до нотаріальної контори заяву про відмову сина й онука від спадщини на її користь. У прийнятті заяви нотаріус відмовив.
На яке питання розраховане завдання? Дайте висновок по справі? Чим відрізняється опіка від піклування? Складіть порівняльну таблицю.
Завдання №42
Потерпіла від злочину Хоменко подала позовну заяву до суду з вимогами до органу опіки і піклування про відшкодування завданої їй майнової і моральної шкоди. Як з’ясувалось, напад на Хоменко скоїли неповнолітні брати Мозолевські (12 і 13 років відповідно). Мати братів була позбавлена батьківських прав і мешкала в іншому місті, а батько був затриманий правоохоронними органами за підозрою у вчиненні злочину і перебував під вартою. Неповнолітні продовжували мешкати в своїй квартирі і, щоб прогодуватися, нападали на жінок.
Як слід вирішити справу? Хто повинен відшкодовувати збитки постраждалим від нападів братів?
Завдання №43
Кореспонденти однієї з газет, Косов і Курінний, під час відрядження до Іраку в зону бойових дій у грудні 2004 року пропали, їх автомобіль пізніше був знайдений з багатьма слідами від куль. У лютому 2005 року батько Косова звернувся до суду із заявою про оголошення сина померлим, яка була задоволена. У березні 2005 poку Косов повернувся на батьківщину і пояснив, що увесь цей час знаходився у полоні, з якого йому випадково вдалося втекти.
Дайте юридичний аналіз викладеної ситуації. Як буде вирішена доля майнових та інших прав Косова?
Тема 8. Юридичні особи
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття, ознаки та значення юридичних осіб.
Вчення про юридичні особи.
Види юридичних осіб.
Способи створення юридичної особи.
Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.
Філії та представництва юридичної особи.
Індивідуалізація юридичної особи.
Поняття та види підприємницьких товариств.
Відповідальність юридичних осіб.
Припинення юридичної особи.
Завдання №44
Горик вирішив особисто створити товариство з обмеженою відповідальністю: підготував його статут, сплатив реєстраційний збір й звернувся до державного реєстратора з проханням про реєстрацію. Державний реєстратор відмовив Горику у прийнятті документів з таких причин:
1. Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути щонайменше дві особи, одна з яких – юридична.
2. Крім статуту, має бути подано засновницький договір.
3. Немає документа з банку про формування статутного фонду.
4. Немає заяви з проханням про держреєстрацію ТОВ.
Чи вірною є відмова у прийнятті документів за переліченими підставами? Проаналізуйте ситуацію згідно із законом.
Завдання №45
Шандиба, що був приватним підприємцем, подав заяву до господарського суду про ініціювання процедури банкрутства АТ «Прогрес». Свої вимоги Шандиба підкріпив фінансовими документами про несплату йому з боку АТ «Прогрес» 20 тис. гривень протягом п’яти місяців за договором на поставку лісу-кругляку. Свої зобов’язання Шандиба виконав своєчасно, про що надав акт приймання-передання товару, підписаний сторонами.
Суддя відмовився ініціювати процедуру банкрутства й не прийняв заяву через такі причини:
1. Недостатньою є сума боргу.
2. Фізична особа не може ініціювати процедуру банкрутства.
Проаналізуйте ситуацію. Чи вірними є доводи суду?
Завдання №46
Проскурін подав позовну заяву до суду з вимогами до ТОВ «Аксона» про виплату йому заборгованості в якості авторської винагороди у сумі 3000 грн.
Суддя заяву прийняв, але пояснив заявникові таке: оскільки ТОВ «Аксона» ліквідується через банкрутство, активів підприємства може не залишитись для задоволення вимог Проскуріна, адже активів залишилося на суму 50 000 грн, а боргів – на суму 68 000 грн. Через це перш за все будуть задоволені вимоги перед бюджетом (податки, збори тощо) на суму 48 000 грн, потім – всі інші.
Чи вірна відповідь судді? Проаналізуйте умови черговості задоволення вимог кредиторів при банкрутстві юридичної особи.
Завдання №47
Зареєстрована політична партія «Партія любителів пива» вирішила внести до свого статуту додаткові положення про створення фірмової пивоварні, яка б входила до складу самої партії і за рахунок якої можна було б поповнювати партійний бюджет. Окрім цього, як було встановлено правоохоронними органами, партія одержала організаційну та фінансову допомогу від аналогічних партій ФРН і Чехії та частину анонімних пожертвувань. На чергових зборах партії було прийнято також рішення про заснування свого ілюстрованого журналу, де мали б рекламуватися пиво і сигарети, а також розміщуватися реклама інших замовників.
Чи правомірні такі дії керівництва партії любителів пива? Які особливості об'єднань громадян як юридичних осіб? Яким чином повинні вноситися зміни до статуту об'єднань громадян?
Завдання №48
Рішенням ректора інституту один з його корпусів був переданий в оренду з умовою наступного викупу комерційним банком «Гранд». Останній провів капітальний ремонт корпусу і почав здавати його приміщення в суборенду, а факультет підвищення кваліфікації був переміщений з цього корпусу у малопридатне для виконання своїх завдань приміщення. Міністерство освіти і науки України видало наказ про перевищення повноважень ректором, а Фонд державного майна України пред’явив вимогу про розірвання укладеного договору. Водночас Українська православна церква заявила претензії на корпус як такий, що раніше належав чоловічому монастирю церкви і вимагала передання корпусу церкві.
Яке рішення повинен прийняти господарський суд?
Завдання №49
Макіївське комерційне підприємство «Вимпел» протягом восьми місяців не могло оплатити своїм кредиторам рахунки за поставлену продукцію. Керівництво підприємства посилалося на те, що кошти не надійшли від його боржника, який виявився фіктивною фірмою, і керівництво якої виїхало за межі України. Відповідна кримінальна справа знаходиться в процесі розслідування. Донецький господарський суд за заявами кредиторів «Вимпела» дав оголошення щодо порушення справи про визнання його банкрутом. Керівництво «Вимпела», оскаржуючи публікацію, вказало, що при скрутному фінансовому становищі підприємство працює і випускає продукцію, а публікація підірвала його репутацію. Окрім того, всім кредиторам направлені гарантійні листи про розрахунки з ними у близькому майбутньому з урахуванням інфляції, а з двома з них уже проведені розрахунки за рахунок коштів від застави основних фондів.
Які підстави і порядок визнання юридичних осіб банкрутами? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Держава Україна як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.
Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах.
АРК як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.
Територіальна громада як суб’єкт цивільних відносин.
Відповідальність за зобов’язаннями держави, АРК, територіальних громад.
Завдання №50
Територіальна громада м. Львова уклала з польською фірмою «Квант» контракт на постачання машини для укладки асфальтового покриття «Broadway» вартістю 2 млн. євро.
Польська фірма виконала свої зобов’язання, але територіальна громада не змогла розрахуватися своєчасно через брак коштів. З свого боку керівництво територіальної громади запевнило, що за її борги розрахується держава.
Проаналізуйте ситуацію. В якому розмірі держава відповідає за борги територіальних громад?
Завдання №51
Державний сільськогосподарський навчальний заклад третього рівня акредитації у зв’язку з проведенням серії фізичних експериментів для навчальних цілей допустив перевитрати електроенергії на суму 1 млн. 300 тис. грн за поточний рік. Компенсувати витрати планувалося з додаткових коштів, які мали надійти до ВНЗ з набором студентів-контрактників із держав Близького Сходу. Але через напружений економічний і політичний стан у державах, з яких планувалося здійснити набір студентів, їх кількість значно скоротилася.
Керівництво ВНЗ на вимоги ВАТ «Харківобленерго» сплатити борг відповіло в усній формі, що держава як власник ВНЗ покриє усі борги з державного бюджету. Коли ВАТ «Харківобленерго» попередило про можливість припинення через три дні електропостачання та вимагало гарантій сплати боргу, ректорат написав офіційну відповідь, де підтвердив свої попередні усні гарантії сплати боргу за рахунок держави.
Проаналізуйте ситуацію з юридичної точки зору й визначте відповідальність держави в цьому випадку.
Завдання №52
Керівництво Чорноморського пароплавства вирішило передати в оренду теплохід «Леонід Собінов» українсько-грецькій компанії «Фрейд лайн шіпінг ЛТД» з наступним переходом до неї права власності на це судно. Окрім того, це ж керівництво взяло в оренду підрозділ продовольчого забезпечення флоту і потім перетворило його на акціонерне товариство закритого типу. Прокуратура підготувала подання про визнання таких дій незаконними.
Проаналізуйте вказану ситуацію. Чи правильно зробила прокуратура?
Завдання №53
Мешканці багатоквартирного будинку пред’явили позов до Міністерства з надзвичайних ситуацій. Як з’ясувалося, на 10 поверху розпочалася пожежа, під час тушіння якої пожежники залили всі квартири, розташовані нижче. Майно мешканців та їх квартири були суттєво пошкодженні.
Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть питання про відшкодування збитків, завданих діями пожежників.
Тема 10. Об’єкти цивільних прав
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав.
Речі як об’єкти цивільних прав. Тварини.
Класифікація речей та її правове значення.
Оборотоздатність речей в цивільному праві.
Поняття майна.
Гроші (грошові кошти). Валютні цінності.
Цінні папери.
Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.
Завдання №54
Брезін по телефону домовився із Семеновим про купівлю антикварної рушниці, яку він напередодні оглянув і перерахував за неї переказом гроші. Коли Брезін прийшов її забирати, Семенов вийняв рушницю з футляра і передав покупцеві. На вимогу передати і футляр Семенов відповів, що футляр він замовляв окремо від рушниці, що підтверджено квитанцією, і може його також продати за додаткову суму. Вважаючи, що рушниця і футляр є предметом одного договору, Брезін подав позовну заяву до суду з вимогами до Семенова.
Підготуйте письмову консультацію.
Завдання №55
У вересні фермерське господарство купило у агрофірми 6 стіжків сіна загальною вагою 20 тонн і розрахувалося за нього. Однак через погодні умови сіно не було вивезено і залишилося на зберігання у продавця. При цьому зберігання було оформлено відповідним договором. У березні наступного року внаслідок повені сіно змило водою річки, що вийшла з берегів. Фермерське господарство вимагало передати йому інше сіно чи повернути гроші з урахуванням інфляції та необхідності доставки сіна з іншого району, але йому було відмовлено. Фермер звернувся з позовом до суду. В свою чергу агрофірма пред’явила зустрічний позов про відшкодування витрат, пов'язаних зі зберіганням сіна.
На яке питання теми розраховане завдання? Як має бути вирішена справа, якщо куплене сіно не було відокремлене від стогів сіна агрофірми?
Завдання №56
Під час продажу приватного підприємства між продавцем Семеновим та покупцем Масенко виник спір відносно визначення складу майна, яке має перейти покупцеві. Масенко наполягав на тому, щоб до нього перейшла продукція, яка була вироблена підприємством, але ще не реалізована, а також право на торговельну марку. Водночас він був проти того, щоб до нього перейшли борги підприємства перед іншими кредиторами та обов’язки щодо виплат в соціальні фонди. Семенов проти цього заперечував.
Як повинна бути вирішена справа?
Завдання №57
Кореспондент однієї з газет Міщенко в опублікованій статті охарактеризував проведення слідчим досудового слідства про крадіжку вантажу Міщенка в аеропорту як некваліфіковане і упереджене. Слідчий зауважив, що справа розглянута в суді, підсудні за вироком суду позбавлені волі, а заходи щодо розшуку майна потерпілого результату не дали. Розглянувши скаргу засуджених, апеляційний суд вирок залишив у силі. Слідчий подав позовну заяву до суду з вимогами до газети і кореспондента про захист його професійної честі і відшкодування йому заподіяної моральної шкоди.
Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №58
До колекції художніх картин Певцова входила картина, яка в передбаченому законом порядку була визнана пам'ятником історії та культури і занесена до державного реєстру. У процесі розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом крадіжки з будинку власника, слідчий встановив, що Певцов насправді продав її за 2000 доларів США громадянину Польщі Рибальському, а потім інсценував крадіжку. Прокурор пред’явив позов про визнання договору недійсним і конфіскацію картини в доход держави.
Яке рішення має бути винесено у справі? Як вирішиться справа, якщо картина буде виявлена на кордоні і вилучена при встановленні фактичних обставин справи.
Завдання №59
Решетняков отримав у спадщину мисливську рушницю, ювелірні прикраси із золота і срібла, а також злиток платини. Ще до отримання свідоцтва про права власності він продав рушницю Левченку, який користувався нею без реєстрації. Прикраси та злиток платини він продав підприємцю Агаяну, який використав їх для виробництва своєї ювелірної продукції. Інші спадкоємці вимагали визнати за ними право на частину спадку і розірвання укладених правочинів.
Який правовий режим вказаного майна? Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №60
Крищенко звернулася до суду з позовом до свого чоловіка про поділ майна. Позивачка наполягала на розподілі майна в натурі і виділенні їй частки спільної власності, а саме: половини технічної бібліотеки, яку чоловік, працюючи науковим співробітником НДІ, почав збирати ще до реєстрації шлюбу; однієї шафи з меблевого гарнітуру та трьох столових сервізів.
Як повинен вирішити справу суд?
Завдання №61
Між Куликом та Стативкою, які працювали в одній державній установі, склалися неприязні стосунки. Кулик став розповідати службовцям, що начебто Стативка є хронічним алкоголіком та займає колегам кошти під великий процент, постійно раніше від інших іде з роботи, б'є вдома дружину. Стативка подав позовну заяву до суду про захист своєї честі та гідності.
Яке рішення повинен винести суд? У чому різниця між наклепом, образою та цивільно-правовим захистом честі та гідності?
Тема 11. Правочини
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття і види правочинів.
Чинність правочину.
Тлумачення змісту правочину.
Поняття та ознаки недійсних правочинів.
Види недійсних правочинів.
Порядок та правові наслідки визнання правочину недійсним.
Завдання №62
У ході досудового слідства було встановлено, що група підлітків, які скоїли ряд крадіжок, реалізувала частину вкрадених речей, а саме: колеса від мотоцикла «Ява» – Гусейнову, двигун – Остапчуку, а інші деталі подарували одному з членів злочинної групи – Дубову. Вкрадена мисливська рушниця і набої продані Семенову, магнітола обміняна на ящик горілки з Пересадою. Викликані як свідки Остапчук і Гусейнов пояснили, що не знали походження речей. Дубов заявив, що в крадіжці мотоцикла «Ява» участі не брав, а передані йому деталі використав при ремонті свого мотоцикла. Семенов заявив, що його влаштувала невисока ціна, а особа, яка укладала з ним правочин, зовні виглядала як доросла, та в нього є дозвіл на зберігання мисливської зброї. Пересада заявив, що походження речей, які він придбав, мало його цікавить, головне, щоб правочин був йому вигідний і горілку йому ніхто не поверне.
Дайте цивільно-правову оцінку наведених правочинів. Які правові наслідки укладених правочинів?
Завдання №63
Видова розмістила оголошення в газеті «Кур’єр» про продаж норкової шуби. Семенко купила норкову шубу у Видової за 20000 гривень. Через тиждень Семенко показала шубу працівникові магазину хутра «Снігова королева» Морозенку, який розповів, що раніше Видова намагалась здати її на комісію, але у магазині шубу не прийняли, оскільки в неї було виявлено декілька прихованих дефектів.
Чи є підстави визнання правочину недійсним? Дайте розгорнуту відповідь.
Завдання №64
Шістнадцятирічний Кузьменко на зароблені ним за літо на птахофабриці гроші купив 10 пляшок горілки в сільському магазині і привіз їх до Ужгорода, де був затриманий при спробі їх продати. Окрім того, він купив у Овчаренка фотоапарат. Кузьменко купляв фотоапарат разом зі знайомим фотографом, у якого він з рук впав і став непридатним для користування. Акції ЗАТ «Наша ряба», які отримав під час роботи на птахофабриці, Кузьменко продав. Дізнавшись про укладені сином правочини, батько подав позов про визнання їх недійсними. Представник магазину заявив, що факту купівлі-продажу горілки не пам'ятає, і за діючими правилами торгівлі неповнолітнім спиртні напої не продаються. Овчаренко вважає, що Кузьменко може за свої гроші самостійно купувати все, що він забажає, а те, що фотоапарат потребує дорогого ремонту, то це клопоти не його, а власника. Представник ЗАТ «Наша ряба» заявив, що акції повинні бути вилучені у покупця і повернені батькам Кузьменка.
Як необхідно вирішити цю справу?
Завдання №65
Ходорковський подарував Петренку японський магнітофон, який коштував значну суму. Через кілька днів Ходорковський звернувся з позовною заявою до суду з вимогою визнати цей правочин недійсним. У позовній заяві він вказував, що Петренко змусив його подарувати магнітофон, оскільки погрожував розповісти нареченій Ходорковського про те, що останній знаходиться на обліку в психіатричній лікарні. Оскільки Ходорковський посварився з нареченою і шлюб реєструвати не буде, розголошення такої інформації йому вже не завадить.
Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №66
Борисов пред’явив позов до Гуцалова про визнання за ним права власності на житловий будинок і земельну ділянку. Він вказав, що за попередньою домовленістю сплатив за будинок і присадибну земельну ділянку Гуцалову 115 000 доларів США, чим повністю з продавцем розрахувався. Проте останній від нотаріального оформлення договору відмовився і вимагає додатково оплатити плодові дерева і кущі та супутникову телевізійну антену на будинку в сумі 4000 доларів США.
Як необхідно вирішити справу? Які особливості угод із житловими будинками, земельними ділянками і багаторічними насадженнями?
Завдання №67
Федотова, на утриманні якої після загибелі чоловіка знаходилось двоє малолітніх дітей, продала Хватченку трикімнатну приватизовану квартиру. Правочин укладався за ініціативою Хватченка, котрий знав про тяжкий матеріальний стан Федотової. На одержані від продажу гроші вона придбала двокімнатну квартиру. Через два роки Федотова дізналася, що на час продажу ціна на квартиру була вдвічі вищою, ніж їй запропонував Хватченко. У судовому засіданні було виявлено, що Хватченко знав про дійсну вартість житла, оскільки працював в агенції з продажу нерухомості. Останній позов не визнав, посилаючись на пропуск строку позовної давності. Суд відмовив Федотовій у задоволенні позову.
Прокоментуйте рішення суду і дайте його юридичну оцінку.
Завдання №68
Щеглов, вирішивши розлучитись з дружиною, продав автомашину за ринковою ціною. При розгляді позову про розірвання шлюбу і розподіл майна дружина Щеглова пред’явила зустрічний позов про визнання договору про продаж автомобіля недійсним і переведення на неї прав покупця, оскільки було порушено право переважної купівлі-продажу. Крім цього, вона стверджувала, що чоловік збирається без її згоди продати гараж, меблі і квартиру та наполягала накласти на майно арешт до виконання рішення суду.
Яке рішення повинен винести суд? Дайте розгорнутий висновок у справі.
Завдання №69
Ігнатова звернулася до дільничного інспектора із заявою про те, що її обдурили при обміні житлової квартири. У заяві вказувалося, що в зимовий період кімната мокріє, а оскільки Ігнатова хворіє на астму, то це погіршує її стан. Інспектор відповів, що такі справи не в компетенції органів внутрішніх справ, і порадив звернутися з претензією до сім'ї Величко, з якими вона помінялася квартирами. На претензію Величко відповідала, що Ігнатова неодноразово оглядала квартиру і ніяких зауважень не висловлювала, а до того ж вона зробила ремонт, на який витратила чималі кошти.
Розгляньте аргументи сторін. Підготуйте письмову консультацію Ігнатовій.
Завдання №70
Після смерті Назаренка на його майно претендували доньки Світлана і Ганна. Ганна вимагала від Світлани, щоб та відмовилася від спадщини на її користь, погрожуючи у випадку відмови розповісти її чоловіку компрометуючі подробиці дозаміжнього життя. Під таким впливом Світлана від спадщини відмовилась, та коли Ганна одержала свідоцтво про спадщину і почала вимагати, щоб сім'я Світлани, що проживала в будинку померлого, виселилась з нього, остання своє рішення змінила і звернулася до суду з позовом про визнання відмови недійсною.
Як необхідно вирішити справу?
Завдання №71
Малолітні Єршов і Косенко за колядки одержали 300 гривень, на які купили в магазині мобільний телефон і два набори ручок. Дізнавшись про покупки, батько Косенка звернувся до продавця з вимогою забрати назад телефон і ручки, а гроші повернути. Продавець відмовив і пояснив, що, по-перше, телефон продавався не новий, але працюючий, і він відповідно зробив знижку, а повертається вже ушкоджений і не працюючий; по-друге, на видному місці вивішено оголошення «Куплені товари обміну і поверненню не підлягають», по-третє, він не власник товару, а лише продавець і повноважень про прийом товару назад не має. Косенко подав позов до суду про визнання правочинів недійсними.
Як потрібно вирішити це питання?
Завдання №72
Власова за нотаріально посвідченим договором подарувала Несторову частину житлового будинку. Через два роки вона пред’явила позов до Несторова про визнання цього договору недійсним. Свою вимогу вона мотивувала тим, що два роки тому виконком письмово повідомив її про необхідність проведення капітального ремонту фасаду будинку і території, що прилягає до будинку. Зробити ремонт будинку через фінансові проблеми і нестачу коштів та будівельних матеріалів вона була не в змозі. За дарунок Несторов в усній формі зобов'язувався це зробити. Але кілька місяців назад вона отримала великий спадок і готова компенсувати Несторову його витрати.
Яке рішення повинен винести суд ?
Завдання №73
AT придбало у фабрики велику партію тютюнових виробів з метою їх подальшої реалізації. У ході перевірки податковим органом діяльності AT було виявлено, що у AT немає ліцензії на торгівлю тютюновими виробами. У зв'язку з цим податковий орган оголосив правочин нікчемним та вимагав вилучення всього отриманого в дохід держави. Тютюнова фабрика заявила, що з її боку ніяких порушень не було, а в статуті AT передбачено такий вид діяльності, як торгівля тютюновими виробами.
Як повинна бути вирішена справа?
Завдання №74
Дорошенко страждав хронічною душевною хворобою, яку сторонньому важко було помітити. Тітка хворого була призначена його опікуном, але за характером роботи часто змушена була відлучатися з дому. Повернувшись з відрядження, вона дізналася, що Дорошенко за її відсутності продав Адерміну спальний гарнітур. Вона пред’явила позов про повернення гарнітура. Адермін проти позову заперечував, вказуючи на те, що він не знав, що Дорошенко знаходиться під опікою, повністю сплатив йому всю ціну гарнітура, витратив кошти на перевезення меблів і не повинен зазнавати збитків від того, що тітка залишила племінника без нагляду.
Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №75
Анохін, збираючись їхати в службове відрядження в Африку, продав свої зимові речі громадянину Бейку: шапку з хутра норки, дублянку, куртку «Аляску». Через місяць з'ясувалося, що Анохін нікуди не їде, тому він звернувся з позовом до суду про визнання правочину недійсним, мотивуючи свої вимоги тим, що правочин був укладений внаслідок помилки.
Чи задовольнить позов суд? Обґрунтуйте відповідь.
Тема 12. Представництво
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття, підстави виникнення та види представництва.
Вчинення правочинів представником.
Поняття, значення та види довіреності.
Припинення представництва.
Завдання №76
Винник зареєструвався як фізична особа – підприємець. Через деякий час він видав довіреність на здійснення підприємницької діяльності від свого імені Чкалову. До складу повноважень представника були включені всі можливі правочини та інші дії, у яких виникне необхідність під час здійснення підприємницької діяльності (укладання договорів, надання звітів, представництво інтересів в органах державної влади, розпорядження розрахунковими рахунками, отримання готівки в банку, сплата податків та інші). Через деякий час органами державної податкової адміністрації були виявлені порушення підприємцем податкового законодавства – приховування прибутку від оподаткування. Постало питання: хто є суб’єктом відповідальності в такому випадку?
Чи мав право Винник видавати довіреність Чкалову з переліком вказаних повноважень? Що мав пояснити нотаріус при посвідченні такої довіреності? Вчинення яких дій не допускається через представника?
Завдання №77
Петров вирішив придбати легковий автомобіль на автомобільному ринку міста Харкова. З метою уникнути зайвих витрат при оформленні договору купівлі-продажу власник автомобіля Вербенко вирішив передачу автомобіля оформити за допомогою довіреності. Вербенко видав Петрову довіреність для здійснення широкого кола повноважень щодо автомобіля. При цьому Петров передав Вербенко визначену суму грошей (вартість авто). Через деякий час Вербенко пред’явив позов до Петрова про повернення авто із чужого незаконного володіння.
Яке рішення в такому випадку повинен винести суд? Які підстави припинення представництва за довіреністю?
Завдання №78
Петренко уклала з продавцем магазину «Весна» договір на купівлю-продаж взуття. Через декілька днів вона виявила суттєві недоліки товару та звернулася до магазину з вимогою замінити товар або повернути гроші. У день звернення в магазині працював інший продавець, який відмовився задовольнити вимоги покупця, мотивуючи тим, що угода купівлі-продажу укладалась не ним, а його колегою, отже, вирішувати питання про заміну товару чи повернення грошей повинен продавець, який укладав цей правочин.
Чи правомірною була відмова продавця Петренку? Для кого створюються юридичні наслідки правочинів, що вчинені представником? У чому сутність представництва, заснованого на адміністративному розпорядженні власника підприємства?
Завдання №79
Гавор 3 квітня 2007 року видав Зуєву довіреність строком на 3 місяці на продаж одержаного ним у спадщину житлового будинку за 100 тис. грн. У зв’язку з хворобою Зуєв передоручив у червні цього ж року виконання доручення Малишку, про що у листі та електронному SMS-повідомленні сповістив Гавора, але відповіді не одержав. Оскільки за обумовлену суму будинок ніхто не купив, Малишко знизив суму до 80 тис. грн. і продав його 30 липня, а гроші поштою переслав Гавору. Останній подав позовну заяву до суду з вимогами до Зуєва про повернення 20 тис. грн. і витрат по пересиланню грошей, мотивуючи це тим, що пересилати гроші він не просив.
Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №80
Іванов, як опікун малолітнього Гусєва, від його імені продав належний тому на праві приватної власності легковий автомобіль своєму сусідові. На вчинення такого правочину було отримано письмовий дозвіл за підписом представника місцевого виконкому.
Чи є підстави для визнання правочину купівлі-продажу автомобіля недійсним? В якому порядку повинні вчинятися дії від імені малолітніх, спрямовані на відчуження належних останнім майнових прав? Чи змінилася б відповідь на перше запитання, якщо такий правочин укладав би батько малолітнього?
Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття строку та терміну, їх значення та види.
Обчислення строків.
Поняття, сутність та значення позовної давності.
Види позовної давності.
Обчислення та перебіг позовної давності.
Зупинення та переривання перебігу позовної давності.
Наслідки спливу позовної давності.
Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Завдання №81
Від’їжджаючи в лютому 2006 р. у тривале зарубіжне відрядження, Михайлов передав своєму сусідові Золотову на зберігання деякі домашні речі: телевізор, холодильник, ліжко, шафу та інше. Відносини сторін при цьому були врегульовані договором зберігання, укладеним на 2 роки. Повернувшись у квітні 2008 р. з відрядження, Михайлов попросив Золотова повернути передані йому речі, але отримав відмову. Золотов пояснив, що Михайлов пропустив строк позовної давності на витребування речей, який закінчився, на думку Золотова, в лютому 2008 року.
Який засіб захисту порушених прав доцільно застосувати? Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №82
11 березня 2006 року був вбитий Сазонов, на утриманні якого були дружина та малолітній син. Дружина звернулась до слідчих органів із заявою про визнання її потерпілою. Слідчий відмовив їй на тій підставі, що справа припинена до виявлення підозрюваного. 4 червня 2007 року слідство по справі було відновлено, а 23 вересня цього ж року громадянка Сазонова звернулася з вимогою до Петрова, який був притягнений до кримінальної відповідальності за вбивство Сазонова, про відшкодування шкоди, починаючи з березня 2006 року. Суд, посилаючись на пропуск позовної давності, виніс рішення про вирахування платежів з дати подачі позову ( 23 вересня 2007 року). В поданні прокурора щодо рішення суду ставилося питання про відміну його як такого, що суперечить законодавству України.
Як визначаються строки давності при залишенні без розгляду позову, заявленого в кримінальній справі?
Завдання №83
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області уклало з будівельним управлінням договір на будівництво бази відпочинку. Після здачі бази 20 грудня 2006 року в процесі експлуатації споруд було виявлено ряд недоліків у будівництві. 25 грудня 2007 року УМВСУ звернулось з претензією про стягнення неустойки та проведення ремонту будівель за рахунок будівельного управління. Оскільки відповідь на заявлену претензію не надійшла, УМВСУ 20 січня 2008 року подало позов до господарського суду Полтавської області. Господарський суд у позові відмовив на підставі пропуску строків позовної давності.
Чи обґрунтована відповідь господарського суду?
Завдання №84
М’ясокомбінат звернувся з позовом до шкірзаводу про виплату штрафу за несвоєчасну оплату поставлених комбінатом шкур. У зв’язку з тим, що в результаті збоїв у роботі системи обліку розрахунків м’ясокомбінат пропустив строк, господарський суд знов відновив їх по своїй ініціативі, але суму заборгованості звернув на користь держбюджету.
Як необхідно вирішити справу?
Завдання №85
ВАТ «Нафтапром» та ТОВ «Наснага» одним із пунктів договору про спільну діяльність передбачили умову про скорочення строків позовної давності, при вирішенні будь-яких можливих суперечок між ними, до 6 місяців, з метою прискорення їх судового розгляду.
Чи існує можливість договірного скорочення строків позовної давності?
Розділ ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи
Теми 14–16. Особисті немайнові права фізичної особи
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття, ознаки та види особистих немайнових прав.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Здійснення особистих немайнових прав.
Захист особистих немайнових прав.
Завдання №86
Макарова пред’явила позов до Грибкової про відшкодування моральної шкоди за втручання в особисте життя. В описовій частині позовної заяви позивачка вказала, що була заручена зі студентом-іноземцем Аль - Герімджаном, але він відмовився укладати з нею шлюб після того, як Грибкова, яка працювала охоронцем у під’їзді, розповіла про обставини особистого життя Макарової (пізні повернення додому на автомобілях престижних марок, гучні та часті гулянки протягом усієї ночі, попереднє розірвання шлюбу, неохайність і таке інше).
Зґясуйте, чи відбулося втручання в особисте життя? Яким чином захищати особисті немайнові права?
Завдання №87
Після проведених спільних перевірок приватного підприємства «Колос» працівниками органів міліції і податкової інспекції адміністрацією ПП «Колос» на дверях було вивішено оголошення: «Корупціонерам: заступнику начальника Ленінського РВВС Кондратову А.П. і податковому інспектору Ряхіну П.Р. вхід на територію приватного підприємства ЗАБОРОНЕНИЙ!».
Проаналізуйте ситуацію та надайте консультацію Кондратову А.П. та Ряхіну П.Р.
Завдання №88
Повнолітні діти Іванової виявили намір пред’явити позов до лікарні про відшкодування моральної шкоди у зв’язку з ненаданням інформації про стан здоров’я їхньої матері, яка впала і отримала травму голови. Лікарі не дозволяли їм побачити матір і не видали медичних документів для консультації у відомого спеціаліста-медика, мотивуючи це правом на таємницю про стан здоров’я. Переглядаючи лікарську періодику, вони побачили статтю, в якій було написано про жінку, доставлену до лікарні в той самий день і з тими самими симптомами, що й у їхньої матері.
Дайте правову оцінку дій лікарів та дітей Іванової.
Завдання №89
Спадкоємець Мамка пред’явив позов до Криворука про відшкодування моральної та майнової шкоди. Як з’ясувалось, Мамко терміново вимагав операції з трансплантації нирки. Після тривалого пошуку і низки підготовчих дій, донор був знайдений. Криворук нотаріально завірив свою згоду надати нирку і отримав за це значну суму грошей (7 тис. дол. США). Стан реципієнта різко погіршився, і лікарі повідомили Криворука про день та час операції, але Криворук почав переховуватись. Через уникання Криворука операцію переносили декілька разів, органи внутрішніх справ, куди звернулись родичі Мамка, відмовили від прийняття та реєстрації заяви про скоєння шахрайства. Через кілька днів у зв’язку з сильним погіршенням здоров’я Мамко помер.
Як слід вирішити справу?
Завдання №90
Після закінчення строкової військової служби Петренко пред’явив до Збройних сил України позов про відшкодування завданої йому моральної шкоди. Підставою для подання позову він вважав тривале позбавлення його особистих немайнових прав, зокрема таких, як право на свободу пересування, право на вільний вибір місця проживання, право на недоторканність житла, право на вільний вибір роду занять, право на індивідуальність і таке інше.
Чи підлягає позов задоволенню?

Розділ ІІІ. Речове право
Тема 17 – 18 . Загальні положення про речове право. Право власності
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття та ознаки речового права.
Види речових прав.
Поняття права власності та його зміст.
Право власності українського народу.
Право приватної власності.
Право державної власності.
Право комунальної власності .
Підстави набуття права власності.
Момент виникнення права власності.
Ризик випадкового знищення чи пошкодження майна.
Здійснення права власності.
Право власності на землю (земельну ділянку).
Право власності на житло.
Припинення права власності.
Завдання №91
Попов на підставі домовленості з родичем Єгоровим передав останньому у користування за довіреністю автомобіль строком на один рік. Через рік Попов оформив на ім’я Єгорова нову довіреність, а потім продовжив її ще на три роки. Таким чином, автомобіль знаходився у Єгорова протягом п'яти років. Через п'ять років Попов пред'явив позов до Єгорова про повернення автомобіля, вказуючи, що повернути його в добровільному порядку відповідач відмовляється. Єгоров позову не визнав і пояснив, що автомобіль фактично належить йому, а не Попову. За словами відповідача вони домовилися про його купівлю-продаж, а оскільки коштів на переоформлення автомобіля у Єгорова не вистачало, вирішили, що Єгоров до накопичення необхідної суми буде користуватися автомобілем за довіреністю, а Попов не буде висувати жодних претензій з цього приводу. Також Єгоров стверджував, що він передав Попову як оплату за авто 37300 грн. На підтвердження того, що він сплатив Попову 37 300 грн, Єгоров представив у суді розписку, у якій стверджувалось, що Єгоров повернув Попову позичені 37 300 грн. Єгоров просив визнати за ним право власності на автомобіль.
Чи можна визнати Єгорова власником автомобіля чи автомобіль підлягає поверненню Попову? З якого моменту виникає право власності у набувача за договором? Яка із сторін несе ризик випадкової загибелі речі? Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №92
Степанова за письмовим правочином подарувала своєму онуку Володимиру автомобіль. Оскільки він ще не досягнув повноліття, автомобіль зберігався в її господарстві й інколи використовувався її синами. Старший син Степанової, Петро, на цьому автомобілі потрапив в аварію, в якій загинув, а автомобіль був пошкоджений. Після аварії пошкоджений автомобіль зберігався на штрафмайданчику УДАІ. За цей час з нього була демонтована коробка передач та масляний фільтр. Володимир, як власник автомобіля, звернувся до спадкоємців Петра з вимогою відновити автомобіль або купити йому новий. Дружина загиблого відмовилася від цього, вказавши, що автомобіль не був переданий, то домовленість між Степаном і Володимиром недійсна. Крім того, вона вказала, що, наскільки їй відомо, для передачі права власності на автомобіль існує спеціальний порядок. ДАІ також висунуло вимогу до спадкоємців Петра про відшкодування витрат, пов’язаних зі зберіганням пошкодженого автомобіля на штрафмайданчику. В свою чергу, з боку Володимира був пред’явлений позов до УДАІ про повернення зниклих запчастин автомобіля.
Проаналізуйте дану ситуацію і дайте відповідь, коли і за яких підстав виникає та припиняється право власності? Хто несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна?
Завдання №93
За договором купівлі-продажу мале підприємство «Агва» придбало у ТОВ «Вікторія» партію товару. При укладенні договору було передбачено, що покупець повинен забрати товар 1 липня, a він прибув за ним тільки 3 липня і з'ясував, що під час грози 2 липня в склад попала блискавка, і товар згорів. Покупець пред’явив позов до продавця про надання йому тієї ж кількості і якості товару та відшкодування збитків.
Як має бути вирішена справа? Які наслідки настануть у тому випадку, якщо товар було відібрано та розміщено у окремому складі?
Завдання №94
У 2007 р. Коваленко успадкувала після смерті батька третину двоповерхового будинку в м. Люботин та вирішила її продати. Оскільки бажаючих купити частку не знайшлося, справа з продажем затягнулася. Тим часом інші спадкоємці, які проживали в цьому будинку, подали до суду позов про стягнення з Коваленко частини витрат, які вони понесли у зв’язку з утриманням будинку. Свою вимогу вони мотивували тим, що Коваленко не сплачує комунальних платежів, які нараховуються за користування будинком. Коваленко проти позову заперечувала, вказуючи на те, що раз вона в успадкованому будинку не проживає, то і не повинна платити за ті послуги, які не отримувала. Відповідачка вказала, що в неї є інше житло, в якому вона мешкає, і за обслуговування якого вона вчасно сплачує комунальні платежі.
Яким чином повинна бути вирішена суперечка? Чи може бути накладене стягнення на житловий будинок (або його частину) за несплату комунальних платежів, якщо власники даного будинку відмовляються їх сплатити?
Завдання №95
До дільничного інспектора міліції із заявою звернувся Комаров. У заяві вказувалося, що його сусід Бакулін висипав на проїжджу частину дороги будівельний матеріал (цеглу, пісок, гравій). Внаслідок цього Комаров не може виїхати технікою з двору і своєчасно обробити посіви буряка. При розгляді заяви було встановлено, що у Бакуліна після того, як він привіз будматеріали, стався інфаркт, і він знаходиться в лікарні. Дільничний завантажив будматеріали в автомобіль і вивіз їх у балку край села, звідки цегла пропала. Після виписки з лікарні Бакулін подав позов до дільничного про повернення йому втраченого матеріалу.
Зробіть юридичний аналіз описаної ситуації. Яким чином можуть дути захищені інтереси Комарова? Як буде вирішена справа, якщо він подасть ще і позов про відшкодування збитків, що виникли внаслідок несвоєчасної обробки посівних площ? Яким чином можна захистити право власності Бакуліна?
Завдання №96
До суду звернувся Петренко з вимогою про визнання права власності на квартиру. Позивач мотивував свою вимогу положеннями Цивільного кодексу, згідно яким громадянин може стати законним власником нерухомості, якщо він сумлінно користувався нею більше 15 років. В 1993 році його направили організувати засідку у квартирі, власник якої був викрадений і вбитий «чорними ріелтерами», і міліція очікувала появи злочинців у квартирі.
За словами колишнього міліціонера, тому що наказ про засідку не був відмінний, йому довелося переселитися у квартиру. Згодом до нього приєдналася його дружина, у них народився син. Тим часом убивці власника квартири були знайдені, засуджені й до теперішнього часу вже вийшли на волю.
Представники позивача затверджують, що Петренко володів квартирою «сумлінно, відкрите й безупинно» після того, як довідався про смерть власника квартири. Позивач також затверджує, що все це час справно платив комунальні платежі.
Чи підлягає вимога Петренка задоволенню? Зробіть мотивований висновок про підстави виникнення права власності на спірну квартиру.
Завдання №97
До стада фермерського господарства Стецька пристала бездоглядна корова. Через місяць вона отелилася, а через 6 місяців фермер Стецько вирішив її продати. Під час продажу з’явився власник корови Петренко, який наполягав на поверненні корови і теляти. Фермер Стецько проти цього заперечував, вважаючи що через 6 місяців він став власником і корови, і теляти.
Як повинна бути вирішена справа?

Тема 19. Право спільної власності
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття та види права спільної власності.
Підстави виникнення права спільної власності.
Здійснення права спільної власності.
Припинення права спільної власності.
Завдання №98
Андрій, Віктор і Світлана після смерті батька в рівних частинах успадкували його будинок, двокімнатну квартиру, дачу, гараж, автомобіль, антикварні меблі, 60 акцій АТ »Перлина» і грошовий вклад розміром 30 тис. грн в банку «Грант». Квартиру через місяць вони здали в оренду, а ще через шість місяців Віктор продав свою частку будинку та всі антикварні меблі Іванову. Світлана та Андрій з цим не погодились та звернулись за консультацією до юриста.
Дайте правову характеристику відносин, що виникли. Чи може Віктор виділити свою частку в натурі?Назвіть відмінності ідеальної та реальної часток? Як необхідно ділити прибуток від зданої в оренду квартири?
Завдання №99
Подружжя Кирилових під час перебування у шлюбі придбало квартиру, меблі, автомобіль, гараж, холодильник та телевізор. При розірванні шлюбу чоловік вимагав розділити майно та залишити йому квартиру, автомобіль та гараж, інше залишити відповідачці, оскільки він повністю утримував і дітей, і дружину, яка після одруження ніде не працювала.
Яким чином повинна бути вирішена справа?
Завдання №100
Повністю виплативши свій пай за кооперативну квартиру, Яценко вирішив її продати і звернувся до правління кооперативу по довідку про належність йому квартири на праві приватної власності. У видачі довідки Яценку було відмовлено з тієї підстави, що згідно зі статутом кооперативу житловий будинок належить кооперативу на праві власності і розпоряджатися квартирою може тільки він.
Чи законні дії правління? В якому порядку Яценко може їх оскаржити?
Завдання №101
Мешканці 48-квартирного будинку приватизували квартири, котрі вони наймали. Потім було створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Чи можуть вони вважатися власниками всього будинку? Яке майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників, а яке – у спільній частковій? Чи можливе виділення частки в натурі у спільній сумісній власності при відчуженні приміщення в жилому будинку?
Завдання №102
До вступу в шлюб Дмитро на праві власності мав будинок із трьох кімнат. Після реєстрації шлюбу він з дружиною проживав у цьому будинку, в якому за три роки: замінили дах, прибудували кухню та веранду, замінили підлогу, вікна та двері. При розірванні шлюбу Дмитро вимагав виключити будинок із майна, що підлягає поділу, оскільки він належить йому на праві приватної власності. Дружина наполягала на розподілі будинку, зауваживши, що перебудова проводилась і за її кошти, а вартість будинку після проведення ремонтних робіт зросла вдвічі.
Як необхідно вирішити спір?
Завдання №103
Під час перебування в шлюбі подружжя Сіренків придбало автомобіль. У 2006 році в нотаріальній конторі був посвідчений договір дарування автомобіля дружині, а у липні 2007 року шлюб був розірваний. Чоловік продовжував користуватися автомобілем і після розірвання шлюбу, при цьому машина не була перереєстрована в органах ДАІ. Дружина Сіренка подала позовну заяву до суду про повернення автомобіля. Відповідач проти позову заперечував, вважаючи, що право власності на автомобіль у позивачки не виникло, оскільки автомобіль їй не передавався і є спільною власністю. Позивачка стверджувала, що оскільки договір був нотаріально посвідчений, то у неї виникло право власності на автомобіль.
Як має бути вирішений спір? Які види права власності можуть виникнути у подружжя?
Тема 20. Захист права власності
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття та види захисту права власності.
Речово-правові способи захисту права власності та їх види.
Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.
Позов про визнання права власності.
Позов про виключення майна з опису або звільнення з-під арешту.
Завдання №104
Брат та сестра Бусигіни пред’явили позов до свого вітчима Семенова про право на спадщину половини житлового будинку, що належав їхній померлій матері. Попереднє звернення до нотаріуса щодо спадщини результатів не дало. Нотаріус пояснив, що будинок зареєстрований на Семенова і без його згоди отримати спадщину Бусигіним не можна. Семенов такої згоди не дав. Більше того, Семенов пред’явив зустрічний позов, в якому просив суд визнати будинок його приватною власністю, оскільки під час придбання будинку його дружина, мати Бусигіних, не працювала вже кілька років, а займалась вихованням своїх неповнолітніх дітей і самостійних доходів не мала. До того ж на момент смерті мати Бусигіних вже не була дружиною Семенова, бо вони розірвали шлюб за три місяці до цього, а дітей Бусигіних він не всиновлював.
Як захистити майнові інтереси спадкоємців? Яким має бути рішення суду?
Завдання №105
За рішенням органу місцевого самоврядування земельна ділянка, яка належала на праві власності Овчаренку, підлягала вилученню для суспільних потреб. Овчаренку та його сім'ї в якості компенсації була запропонована квартира з оплатою вартості будинку та плодово-ягідних насаджень. Овчаренко з цією пропозицією не погодився і наполягав на будівництві нового житлового будинку на рівноцінній земельній ділянці. Представник органу місцевого самоврядування стверджував, що не має можливості побудувати новий будинок, оскільки відсутні будматеріали та кошти, а також, бракує вільних земельних ділянок для забудови. Представник органу місцевого самоврядування також повідомив: якщо Овчаренко не погодиться на пропозицію, то його будинок буде відключений від мережі енерго – та водопостачання. Овчаренко подав позовну заяву до суду.
Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №106
ТОВ «Фаїна» пред'явило командитному товариству «Петренко і К°» вимогу про повернення комбайна «Дон-1500СК» або відшкодування збитків у сумі 27 тис. грн. При цьому ТОВ «Фаїна» зазначило, що з КТ «Петренко і К°» був укладений договір найму комбайна зі строком повернення до 4 листопада 2007 року, але товариство сплатило плату за найм, а від повернення комбайна відмовилось. КТ «Петренко і К» пояснило, що комбайн був переданий його філії у місті Куп'янську, яка має свій розрахунковий рахунок, тому повинна нести самостійну майнову відповідальність. Окрім цього, керівник філії, отримавши комбайн, передав його за генеральною довіреністю своєму приятелю Цвігну, а сам зник. На цих підставах командитне товариство пояснювало, що позов треба пред'являти Цвігну. Натомість ТОВ «Фаїна» вимагало повернення товариством комбайна або відшкодування завданих збитків, а також, щоб господарський суд виніс рішення про припинення діяльності командитного товариства (банкрутство) внаслідок його неплатоспроможності.
Як ТОВ може захистити своє право власності? Чи може нести філія самостійну відповідальність? Хто повинен повернути комбайн і відшкодувати майнові збитки?
Завдання №107
Водій Костін і заступник начальника Київського РВВС м. Харкова Бурлаков звернулися із заявами на продаж їм списаної автомашини ГАЗ-53. Автомобіль був проданий по залишковій балансовій вартості Бурлакову, який заплатив гроші і в гаражі РВВС відремонтував його. Після ремонту машини він за довіреністю передавав її своєму братові Андрію, який потрапив на ній у дорожньо-транспортну пригоду. Дізнавшись про продаж машини, районний прокурор пред’явив позов у місцевий суд про визнання договору купівлі-продажу автомобіля недійсним, оскільки він був проданий у робочому стані, і окрім того, переважним правом придбання автомашини повинен був скористатися Костін, який 15 років її експлуатував і підтримував у справному стані.
Яке рішення необхідно прийняти по справі? Чи порушені в даному випадку майнові інтереси держави?
Завдання №108
При проведенні маневрових робіт на ділянці під'їзних шляхів заводу «Південмаш» трапилася аварія, в результаті якої згорів тепловоз цього заводу. При розслідуванні справи про порушення правил техніки безпеки було встановлено, що причиною аварії стало грубе порушення правил безпеки руху працівниками відділення залізниці. Завод в якості способу розрахунків вимагав від відділення залізниці передати йому один з недавно придбаних залізницею тепловозів аналогічної марки, а від запропонованої грошової компенсації відмовився, посилаючись на те, що в результаті аварії завод не може забезпечити нормальну виробничу діяльність. Після відмови залізниці в задоволенні претензії завод звернувся з позовом до господарського суду.
До якого виду майна належить тепловоз і який його правовий режим? Як має проводитись відшкодування шкоди машинобудівному заводу?
Завдання № 109
Із стада агрофірми «Маяк» через перебування пастухів у стані сп'яніння зникло 20 голів великої рогатої худоби. Голова правління агрофірми Разін звернувся до РВВС із заявою про притягнення пастухів Колісника і Тягаря до відповідальності. Через 9 місяців з’ясувалося, що десять корів прибилося до стада кооперативу «Нива» (дві з них пастухи продали, решта прийнята на баланс кооперативу), п'ять корів знайшов фермер Домовитий, про що сповістив голову сільської ради, дві корови і бичок потонули на торфовищі, а двох коров з’їли вовки.
Зробіть аналіз вказаної ситуації. Хто повинен відшкодовувати завдані збитки? Чи можна витребувати корів, що залишились?
Завдання №110
На будмайданчику будівельної організації відбулася крадіжка будівельних матеріалів (цегла, цемент, дошки, вікна, двері, шифер). Досудовим слідством було встановлено, що крадіжку скоїли працівники організації, які частково використали будівельні матеріали при будівництві і ремонтові власних будинків, а частину матеріалів продали. Будівельна організація звільнила працівників і вимагала повернення вкрадених матеріалів.
Як повинна бути вирішена справа? Чи можливо повернути речі, якщо їх не встигли використати?
Завдання №111
При розслідуванні кримінальної справи за фактом скоєння ДТП Шевчук, власник та керуючий приватного підприємства «Шевчук і К°», був притягнутий до кримінальної відповідальності в якості обвинуваченого. Для забезпечення цивільного позову слідчий наклав арешт на особисте майно Шевчука і майно підприємства. Останній подав позов до суду про звільнення майна підприємства з-під арешту, оскільки його вину у вчиненні інкримінованого злочину може встановити тільки суд, а в результаті арешту майна наносяться значні збитки, а саме: стало неможливим відправляти контрагентам готову продукцію, виплачувати заробітну плату, купувати необхідні для виробництва матеріали і здійснювати ряд інших господарських операцій.
Що входить у коло об'єктів права приватної власності і який її правовий режим? Чи підлягають задоволенню позовні вимоги Шевчука? Які особливості позову про звільнення майна з-під арешту?
Тема 21. Речові права на чуже майно
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Право володіння чужим майном як речове право.
Виникнення володіння та його припинення.
Право користування чужим майном (сервітут) як речове право.
Інші речові права на чуже майно (емфітевзис, суперфіцій).
Захист речових прав на чуже майно.
Завдання №112
Іванов знайшов на смітнику пакет з документами (паспортом, свідоцтвом про одруження, посвідченням водія і технічним паспортом на ім’я Дорошенка). Зателефонувавши вказаній в документах особі, він став вимагати оплати за повернення документів. Дорошенко відмовився платити і звернувся із заявою в міліцію про вимагання з боку Іванова.
Як треба вирішити справу?
Завдання №113
Автомобіль, який знаходився на стоянці, несподівано вибухнув, внаслідок чого було знищено два автомобілі, які знаходились поруч, і ушкоджено ще чотири. Власники знищених і ушкоджених автомобілів звернулися до керівництва автостоянки як до титульного володільця з вимогою відшкодувати завдані збитки. Адміністрація відмовилась відшкодовувати завдані збитки, оскільки не вважала себе винною у їх заподіянні.
Проаналізуйте умови завдання. Дайте визначення титульного володіння. До кого пред’являти позов, якщо автомобіль, що вибухнув, належав подружжю, яке видало довіреність особі, що поставила автомобіль на стоянку?
Завдання №114
Спадкоємець померлого Науменка вирішив продати будинок, залишений йому у спадок. З цією метою він письмово попередив тітку Науменка, яка мешкала в будинку, про необхідність звільнити приміщення. Остання відмовилась, мотивуючи це тим, що вона є відказоотримувачем за заповітом. Спадкоємець звернувся за консультацією до нотаріуса щодо роз’ясненням можливості продати будинок.
Дайте розгорнуту консультацію. Визначте підстави припинення особистих сервітутів.
Завдання №115
Оскільки в Україні діє мораторій на продаж землі, пенсіонери-землевласники, які з фактичних підстав вже не могли самостійно обробляти землю власноруч, звернулись до управління земельних ресурсів Борівського району з проханням пояснити особливості встановлення емфітевзису.
Дайте письмову консультацію.
Завдання №116
Сільська рада с. Олешнів надала підприємцю Каштанову земельну ділянку в центрі села у довічне користування для будівництва магазину з хлібопекарнею. Після виділення земельної ділянки підприємець збудував замість магазину лазню з баром. Сільрада стала вимагати розірвання договору і зносу будівлі. Підприємець відповів, що він має відповідні дозволи на торгівлю спиртними напоями і не збирається зносити споруду та повертати земельну ділянку.
Як повинен бути вирішений спір?
Розділ ІV. Право інтелектуальної власності
Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття права інтелектуальної власності. Відмінності права інтелектуальної власності від права власності.
Характеристика об’єктів права інтелектуальної власності та їх види.
Суб’єкти права інтелектуальної власності.
Зміст права інтелектуальної власності.
Здійснення права інтелектуальної власності.
Способи захисту права інтелектуальної власності.
Нормативні акти
Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28 лютого 1995 року N 75/95-ВР, від 16 липня 1999 року N 998-XIV, від 11 липня 2001 року N 2627-III (Законом України від 11 липня 2001 року N 2627-III цей Закон викладено у новій редакції)
Закон України «Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 11 липня 2001 року N 2627-III
Бернська конвенція «Про охорону літературних і художніх творів» Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року. Дата підписання: 24.07.71 р. Дата приєднання Україною: 31.05.95 р.
Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право» від 20 вересня 2001 року N 2733-III
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року
Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення» від 20 вересня 2001 року N 2730-III
Международная конвенция «Об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций». Дата подписания: 26.10.61 г. Дата присоединения УКРАИНЫ: 20.09.2001 г.
Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми» від 20 вересня 2001 року N 2732-III
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року
Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Дата підписання: 20.03.1883 р. Переглянута: у Брюсселі 14.12.1900 р., у Вашингтоні 02.06.11 р., у Гаазі 06.11.25 р., у Лондоні 02.06.34 р., у Лісабоні 31.10.58 р., у Стокгольмі 14.07.67 р., змінена 02.10.79 р.) Дата набуття чинності для УКРАЇНИ: 25.12.91 р.
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року N 3687-XII із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 червня 2000 року N 1771-III (Законом України від 01.06.2000 р. N 1771-III цей Закон викладено в новій редакції)
Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року N 3688-XII із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 21 грудня 2000 року N 2188-III, від 10 січня 2002 року N 2921-III, від 4 липня 2002 року N 34-IV
Постановление от 22 июня 1927 г. «О введении в действие Положения о фирме» с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 17 августа 1927 года
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року N 3689-XII із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16 червня 1999 року N 751-XIV, від 21 грудня 2000 року N 2188-III, від 15 листопада 2001 року N 2783-III, від 10 січня 2002 року N 2921-III, від 4 липня 2002 року N 34-IV
Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» 16 червня 1999 року N 752-XIV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 21 грудня 2000 року N 2188-III, від 10 січня 2002 року N 2921-III.
Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 6 квітня 2000 року N 1642-III, від 7 лютого 2002 року N 3047-III
Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року N 4038-XII
Закон України «Про видавничу справу» від 05.06 97
Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.92. № 2782-ХІІ
Закон України «Про науково-технічну інформацію» 25.06.1993 № 3322-ІІ
Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17.01.2002 № 2953-ІІІ
Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» в ред. Закону від 17.01.2002 № 2986-ІІІ.
Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» 5.11.97 № 621/97-ВР.
Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм» від 23.03.2000 № 1587-Ш
Закон України «Про телебачення і радіомовлення»
Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855- ХІІ. ВВР, 1994, № 16, ст. 96.
Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 21 січня 2001 року № 2210-IІІ.
Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 червня 1994 р. № 80/94-ВР. ВВР, 1994, № 32, ст. 286.
Закон України «Про наукову та науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР. ВВР 1995, № 9, ст. 56.
Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до Реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг // Офіційний вісник України, 2001. – № 34. – Ст. 1615.
Положення про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки від 28.01.2002 № 47
Положення про Комісію Держпатента України по атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджено Наказом Держпатента України від 30 серпня 1994 року № 95.
Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 938,
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності» від 20.06.2000 №997.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок зборів за дії, пов’язанні з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» від 22 травня 2001 р. // Інтелектуальна власність – 2001. - № 7.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження у складі Міністерства освіти і науки Державного департаменту інтелектуальної власності» від 4 квітня 2000 р. № 601 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 14. – Ст. 568.
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1994 року № 705 «Про державну систему депонування штаммів мікроорганізмів».
Постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.1993 № 611 «Про перелік відомостей, які не складають комерційну таємницю».
Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджено Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. №116 (в ред. від 20.08.97 наказ Державного патентного відомства №72).
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом права інтелектуальної власності. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 року № 04-5/1107.
Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз»
Завдання №117
Художник Івашко намалював картину, яку згодом продав Петренку. Приватний підприємець Петренко виготовив 2 тисячі репродукцій з картини Івашка для продажу.
Слід визначити, картина є об’єктом права інтелектуальної власності чи права власності. Кому із сторін належить право на картину і яке саме? Розкрийте зміст права інтелектуальної власності на картину.
Завдання № 118
Сидоров отримав патент на виготовлення одноразових рукавичок. Іванов, який є суб’єктом підприємницької діяльності, виготовляв одноразові рукавички в своєму виробництві у спосіб, виключні майнові права на який належать Сидорову. При цьому з Сидоровим підприємець Іванов договору на використання виключних майнових прав не укладав і відповідно дозволу на виготовлення рукавичок не отримував.
Визначте способи захисту права інтелектуальної власності. Чи може бути застосовано разове грошове стягнення як спосіб захисту права інтелектуальної власності за даних обставин?

Тема 23. Авторське право та суміжні права
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття об’єкта авторського права та його ознаки.
Види об’єкта авторського права. Твори, на які не розповсюджується авторське право.
Зміст суб’єктивного авторського права.
Момент виникнення суб’єктивного авторського права. Презумпція авторства.
Строк дії суб’єктивного авторського права.
Обмеження суб’єктивного авторського права.
Поняття та ознаки суміжних прав. Види суміжних прав.
Зміст суб’єктивних суміжних прав.
Виникнення та припинення суб’єктивних суміжних прав.
Захист суб’єктивного авторського права та суміжних прав.
Завдання №119
Професор кафедри кримінального права Кац отримав завдання від Академії внутрішніх справ у порядку виконання трудових обов'язків розробити проект Кримінального кодексу до березня 2004 року. Проект був розроблений і представлений керівництву Академії в червні 2004 року, однак схвалений не був.
У вересні 2004 року Кац опублікував проект Кримінального кодексу під власним іменем. Після виходу проекту Кримінального кодексу друком керівництво Академії висловило професору Кацу претензію про те, що він не міг публікувати проект кодексу під власним іменем без дозволу Академії внутрішніх справ. Кац заперечив претензію і вказав, що авторське право на проект належить йому і ніякого дозволу він отримувати не повинен.
Чи є проект Кримінального кодексу об’єктом авторського права? Кому належить право авторства на проект Кримінального кодексу? Чи мав право Кац опублікувати проект Кримінального кодексу без згоди керівництва Академії внутрішніх справ?
Завдання № 120
При виданні збірки гуморесок С. Руданського внаслідок помилки було змінено першу букву прізвища автора на букву «М», а також з різних прижиттєвих видань автора фактично створено нову збірку, чим, як вказали в позові нащадки відомого гумориста та спілка письменників, було спотворено і саме авторство, і порушений творчий задум автора.
Позивачі вимагали: вилучення з реалізації всіх примірників збірки; вилучення отриманої винагороди (комерційного доходу); компенсації завданої моральної шкоди.
Заперечуючи проти позову, упорядники збірки заявили, що авторське право вже припинило строк своєї дії, а помилка в прізвищі сталась не з їх вини, а з вини видавництва. Крім того, весь виданий тираж був проданий підприємцям, які значну його частину вже реалізували.
Визначте зміст права авторства. Які відносини виникли в наведеній ситуації? Яке рішення повинен постановити суд по даній справі?
Завдання №121
Іваненко пред’явила позов до Червоного про захист її авторських прав на курсову роботу. В процесі розгляду справи в суді встановлено згідно з висновком експертизи тотожність обох курсових робіт, які викладачем при перевірці були повернуті на повторне виконання як такі, що не мають самостійного характеру і є плагіатом. Курсова робота позивачки Іваненко надійшла з Львівської області поштою в деканат факультету 10 жовтня 2007 р., а на перевірку була надана 16 жовтня цього ж року. Курсова робота Червоного, жителя Харкова, подана в деканат факультету 15 жовтня і надійшла на кафедру 17 жовтня. Цього ж дня обидві роботи були передані на перевірку та рецензування. Відповідач стверджував, що роботу він писав із навчального посібника, про що стверджувала і позивачка.
Суддя призначив експертизу, яка дала висновок, що першоджерелом обох робіт є навчальний посібник, хоча в роботах є незначні тотожні відхилення від тексту першоджерела.
Визначте, що в даному випадку є об’єктом авторського права? В яких випадках і цілях дозволяється вільне використання об’єкта авторських прав? Чи є курсова робота об’єктом авторського права? Яке рішення має винести суд?
Тема 24. Право промислової власності
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття та ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка.
Обсяг правової охорони винаходу, корисної моделі, промислового зразка.
Момент виникнення та строк чинності прав з патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Суб’єкти права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Зміст суб’єктивного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Право на комерційне найменування.
Право на торговельну марку.
Право на географічне зазначення.
Характеристика нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.
Завдання №122
Леоненко пред’явив позов, в якому заперечував авторство його керівника Трухіна на винахід «Спосіб автоматичного регулювання процесу ректифікації етилового спирту» і стверджував, що останній не вніс у винахід творчого внеску, а був включений через те, що допоміг розробити креслення, підготувати та оформити заявку, інші документи та їх копії.
При розгляді справи у суді було встановлено, що у довідці про творчу участь співавтора вказаний конкретний внесок відповідача – функціональна схема реалізації способу регулювання процесу ректифікації, в тому числі нові додаткові вузли, що підтвердив і експерт. При цьому в заявці, яку підписав Леоненко, Трухін вказаний як співавтор. Останній, заперечуючи позов, вказав, що позивач став оспорювати його співавторство після того, як ним була висловлена негативна оцінка дисертаційного дослідження позивача.
Хто вважається співавтором винаходу? Які права співавторів винаходу? Як здійснюються права з патенту, що належать співавторам?
Завдання №123
За дорученням директора машинобудівного заводу група конструкторів та художник-дизайнер розробили нову модель пральної машини та надіслали замовнику письмове повідомлення про створення винаходу та промислового зразка. До повідомлення був доданий опис, креслення, фотографії та інші матеріали, які в достатньому обсязі розкривають сутність розробки. Через півроку завод її освоїв і надіслав у продаж.
Оскільки замовник не подав заявки на отримання патентів, автори звернулись до адміністрації з проханням дати дозвіл на подання заявки від свого імені на винахід та промисловий зразок. У задоволенні прохання було відмовлено на тій підставі, що умовами трудових договорів не передбачалось право на подання заявок на винахід та промисловий зразок, які створені при виконанні трудових обов’язків. Тоді співавтори розробки на свій ризик звернулись до Укрпатенту із заявкою на отримання патенту, де вказали, що тільки інженери-конструктори є співавторами винаходу та промислового зразка.
В яких випадках винаходи та промислові зразки є службовими? Чи мав право замовник заборонити співавторам патентування розробок? Що визнається промисловим зразком? Які його відмінності від винаходу? Яким чином дизайнер може захистити свої права?
Розділ V. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
Підрозділ 1. Загальні положення зобов’язального права
Тема 25. Загальні положення про зобов’язання
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття зобов’язального права та його місце в системі галузі цивільного права.
Поняття, підстави виникнення та класифікація зобов’язань.
Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні.
Виконання зобов’язання.
Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.
Припинення зобов’язань.
Правові наслідки порушення зобов’язань.
Завдання №124
Громадянин Польщі Кашик передав управління своїм автомобілем «Volvo» своєму знайомому Сизову (громадянину України), який не мав посвідчення водія, а сам пересів на пасажирське місце. При виїзді з головної на другорядну дорогу Сизов не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем «КамАЗ» під управлінням Демченка, який знаходився в стані легкого алкогольного сп’яніння.
Внаслідок ДТП були пошкоджені обидва автомобілі. Крім того, водій Сизов отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Кашик пред’явив позов про відшкодування шкоди до АТП, якому належав автомобіль «КамАЗ». АТП позов не визнало і вказало, що оскільки Демченко був у нетверезому стані, то він і повинен відповідати.
В адміністративних матеріалах ДАІ, наданих суду, було відзначено, що зіткнення відбулося з вини обох водіїв.
Які зобов’язальні правовідносини виникли між учасниками ДТП і що є підставою їх виникнення?
Завдання №125
Сіренко отримав кредит для закінчення будівництва житлового будинку в сумі 25 000 грн строком на 3 роки. При укладенні кредитного договору був оформлений договір поруки, згідно з яким двоюрідний брат позичальника Тюрін зобов’язувався повертати платежі за кредитним договором у випадку невиконання позичальником свого зобов’язання. Через півтора року після укладення договору Сіренко помер і неповернена банку сума склала 12 000 грн. Банк звернувся до суду про стягнення з громадянина Тюріна зазначеної суми. Тюрін проти позову заперечував, мотивуючи це тим, що смерть Сіренка припиняє зобов’язання з кредитного договору і відповідно припиняється договір поруки. Більше того, Тюрін заявив, що зазначена сума повинна бути стягнена з дружини і сина позичальника, які є підприємцями і, крім того, спадкоємцями Сіренка. Суд задовольнив позов банку, посилаючись на те, що згідно з цивільним законодавством у випадку невиконання зобов’язання, забезпеченого порукою, поручитель відповідає у тому ж обсязі, що і боржник.
Проаналізуйте позиції сторін. Чи правомірне рішення суду?
Завдання №126
Чекаленко пред’явила позов до Сичової про стягнення з неї 2500 грн. У позовній заяві Чекаленко посилалася на те, що вона хотіла купити квартиру Сичової, та передала останній завдаток у сумі 2500 грн. Про отримання зазначеної суми Сичова видала розписку, де вказала, що вказана сума отримана нею як завдаток за договором купівлі-продажу квартири. Через кілька днів Чекаленко зателефонувала Сичовій і сказала, що відмовляється від договору і вимагала повернення зазначеної суми. Сичова повернути гроші відмовилась, посилаючись на норми ЦК про завдаток. Суд відмовив в задоволенні позовних вимог Чекаленко.
Дайте визначення завдатку. Чим завдаток відрізняється від авансу? Чи може в даному випадку мова йти про завдаток? Чи вірне рішення виніс суд?
Завдання №127
Опанасенко пред’явила позов до Миколенко про стягнення 2827 грн за невиконання грошового зобов’язання. Позивачка зазначила, що відповідач за договором позики одержав від неї 14 650 грн. і зобов’язувався повернути борг протягом двох років, проте зробив це лише через шість років. Посилаючись на те, що відповідач прострочив виконання грошового зобов’язання, він має сплатити за час прострочення 3% річних з простроченої суми, а саме 2827 грн.
Проаналізуйте підстави виникнення зобов’язання, його характер та зміст.
Завдання №128
Туров уклав з Черненко договір підряду на виконання робіт по ремонту та фарбуванню свого автомобіля. Але у зв’язку з хворобою Туров не зміг виконати зобов’язання особисто, тому і попросив зробити це свого сина, який також мав необхідні знання та досвід для виконання обумовленої договором роботи. Проти цього заперечував Черненко. Він наполягав на розірванні укладеного договору та вимагав повернути передані за ремонт і фарбування гроші, а після відмови в цьому Турова подав до суду позов з вказаними вимогами.
Яке рішення має прийняти суд? Поясніть на цьому прикладі порядок покладання виконання зобов’язання третьою особою.
Завдання №129
Водій АТП Білан порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення автомашини АТП з автомашиною Зоріна. Оскільки аварія сталася з вини Білана, то він погодився добровільно відремонтувати пошкоджений автомобіль Зоріна в гаражі автобази. Для цього він домовився з працівниками автобази Павловим і Василенком, що вони відремонтують машину Зоріна. Однак коли ремонт було закінчено, Білан відмовився сплатити обумовлену суму, посилаючись на те, що за шкоду повинна відповідати автобаза, як власник джерела підвищеної небезпеки. Павлов і Василенко пред’явили до суду позовну заяву про стягнення з Білана вартості ремонтних робіт, посилаючись на те , що всі роботи виконувались ними в неробочий час і з використанням власних матеріалів.
Проаналізуйте зобов’язання, що виникли в наведеній ситуації, та їх підстави. Яке рішення повинен прийняти суд?
Завдання №130
Ващенко 5 листопада 2007 р. пред’явила позов до Зайченка про стягнення 13 000 грн. Позивачка зазначала, що 2 листопада 2004 р. відповідач позичив у неї вказану суму, видавши про це розписку, в якій строк повернення боргу не було обумовлено. Посилаючись на те, що відповідач відмовився повернути борг, позивачка просила суд задовольнити її вимоги. Суд відмовив у позові, виходячи з того, що позивачка без поважних причин пропустила трирічний строк позовної давності.
Чи правильне рішення виніс суд? Як має бути вирішена справа в апеляційному порядку?Тема 26. Загальні положення про договір
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття функції та значення цивільно-правового договору.
Принципи договірного права.
Класифікація договорів.
Публічний договір, договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи.
Порядок укладення договору. Оферта. Акцепт.
Форма договору.
Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.
Тлумачення умов договору.
Підстави для зміни або розірвання договору.
Завдання №131
Марченко продав Гузенко будинок. Частину грошей Гузенко сплатив на момент укладення договору, а частину мав віддати через три місяці. Договір було посвідчено нотаріусом та зареєстровано у реєстрі прав власності на нерухоме майно.
Однак коли Гузенко намагався вселитись у будинок, Марченко заперечив йому в цьому на тій підставі, що договір стає дійсним лише після сплати повної вартості будинку. А поки що Гузенко може в’їхати в будинок за умови укладення договору оренди на тримісячний строк. Гузенко погодився на це, але наполягав на тому, щоб сума орендної плати увійшла у суму, яку він мав сплатити Марченко за договором купівлі-продажу будинку. Марченко з ним не погодився.
Гузенко подав позовну заяву до суду, де просив зарахувати суму оренди будинку до суми, що має бути сплачена ним Марченку за договором купівлі-продажу.
Як повинна бути вирішена справа?
Завдання №132
Іщенко пред'явив позов до Чепурної про визнання дійсним укладеного в усній формі договору купівлі-продажу. Позивач зазначав, що 14 травня 2007 р. уклав з відповідачкою правочин, за яким купив у неї за 96 500 грн будинок у м. Ужгороді. Вартість його була сплачена відповідачці. У зв'язку з тим, що відповідачка постійно проживала в іншому населеному пункті, а в момент приїзду до м. Ужгорода в неї не було при собі свідоцтва про шлюб, договір не було нотаріально оформлено. Відповідачка обіцяла зробити це під час наступного приїзду до м. Ужгорода, але потім відмовилась.
Як має бути вирішена справа?
Завдання №133
Варенко подав до одного з місцевих судів м. Харкова позовну заяву з вимогою до Райкіної про виселення останньої та усіх осіб, що з нею проживають, із квартири, розташованої в місті Харкові. Він зазначав, що є власником цього житла і проживав у ньому зі своєю дружиною. Восени 2007 р. для лікування Варенко з сім’єю тимчасово переїхав до дочки в м. Дніпропетровськ, а на час відсутності поселив у квартиру відповідачку. Остання на пропозицію власника після його повернення звільнити житло відповіла відмовою, житло не звільнила.
Райкіна пред'явила зустрічний позов і просила визнати факт укладення договору купівлі-продажу квартири, оскільки Варенко фактично продав житло їй за 123 000 грн, але від нотаріального посвідчення правочину відмовився лише через небажання платити державне мито.
Як має бути вирішена справа?
Завдання 134
Знаходячись у відрядженні, Яковлєв прочитав у місцевій газеті оголошення про продаж Чередою комплекту крил для автомобіля. Оглянувши крила та інші запасні частини, Яковлєв погодився їх купити, але оскільки в нього не вистачало грошей, він попросив почекати його повернення через 7 днів та дав завдаток. Повернувшись із відрядження, Яковлєв захворів, про що сповістив Череду і попросив його почекати.
Череда, якому терміново потрібні були гроші, продав крила Докучаєву, а одержаний завдаток надіслав Яковлєву з повідомленням про свою відмову від укладення правочину. Не одержавши переказ та повідомлення, Яковлєв приїхав за запасними частинами.
Чи виникло зобов’язання між Яковлєвим і Чередою? Який порядок і особливості укладення договорів?
Завдання №135
Марченко та Супрунов домовились про те, що Марченко за договором позики передасть Супрунову суму в розмірі 17 000 грн. 1 липня 2007 р. вони уклали договір позики письмово та посвідчили його нотаріально. За цим договором Марченко повинен був передати вказану суму не пізніше 1 вересня 2007 р. У встановлений строк Марченко відмовився передати вказану суму через те, що між ним та Супруновим виникла сварка.
Супрунов, посилаючись на те, що договір не може бути в односторонньому порядку розірвано, звернувся до суду. В позові він просив зобов’язати Марченка виконати умови договору позики.
Як необхідно вирішити справу?
Підрозділ 2. Окремі види зобов’язань
Тема 27. Договори про передачу майна у власність
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальна характеристика договорів про передачу майна у власність. Види таких договорів.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору купівлі-продажу.
Істотні умови та форма договору купівлі-продажу.
Сторони договору купівлі-продажу, їх права та обов’язки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов'язків.
Різновиди договору купівлі-продажу.
Захист прав споживачів при укладенні договору роздрібної купівлі-продажу.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору поставки.
Істотні умови та форма договору поставки.
Сторони договору поставки, їх права та обов’язки. Правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору контрактації.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору міни.
Особливості договору міни майна на роботи (послуги) як змішаного договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору дарування.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика та особливості договору ренти. Забезпечення виплати ренти.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови та форма договору довічного утримання (догляду).
Сторони договору довічного утримання (догляду), їх права та обов’язки. Підстави припинення договору довічного утримання (догляду).
Завдання №136
Степанов домовився з Хоменком про укладення договору купівлі-продажу садиби. Хоменко передав Степанову 28 000 грн – повну суму вартості садиби, про яку домовились сторони. Вони уклали письмовий правочин, Степанов передав Хоменку домову книгу. Через півроку Хоменко дізнався, що договір купівлі-продажу нерухомості має бути укладено в письмовій формі із нотаріальним посвідченням. Він звернувся до Степанова з проханням прийти до нотаріуса і оформити правочин. Останній відмовився від цього, посилаючись на те, що він претензій до покупця не має, а гроші вже частково витратив на власні потреби. Хоменко звернувся з позовом до суду про визнання права власності.
На знання якого питання розраховано завдання? В якій формі має укладатися договір купівлі-продажу нерухомості? Яке рішення має прийняти суд?
Завдання №137
Студент юридичного ВНЗ Мартишкін купив на ринку мобільний телефон за 776 гривень. Продавець завірив, що обміняє телефон, якщо той вийде з ладу протягом дванадцяти днів. На коробці від телефону продавець вказав своє торгове місце, назву товару, суму, дату продажу та розписався. Через чотирнадцять днів Мартишкін прийшов на ринок і сказав, що непридатним до використання є акумулятор телефону, який тримає заряд лише протягом трьох годин. Він пред’явив вимогу про повернення грошей. Продавець відмовив студенту у його вимогах, вказавши, що строк гарантії минув; на батарею гарантія не розповсюджується, а лише на сам телефон; гроші продавець не повертає, може тільки замінити товар.
Студент Мартишкін звернувся до органу захисту прав споживачів із заявою, де просив допомогти йому задовольнити свої вимоги, оскільки акумулятор є частиною телефону. Строк гарантії, на думку Мартишкіна, ще триває, оскільки останні шість днів перед зверненням до продавця, коли вийшов з ладу телефон, він був на студентській конференції в іншому місті, тому своєчасно не предявив свої вимоги.
Чи правомірна відмова продавця? Чи мають бути повернені гроші? Як розвязати ситуацію згідно із законом?
Завдання №138
Машинобудівний завод «Моторінвест» звернувся до заводу транспортного обладнання з вимогою заплатити штраф за ухиляння від укладення договору поставки обладнання в рамках державного контракту на 2007 рік. Завод транспортного обладнання ще до звернення машинобудівного заводу з вимогою про укладання договору повідомив останній, що не має можливості поставляти технологічне обладнання, оскільки з березня 2007 р. на заводі буде проводитись реконструкція, і після цього він перейде на випуск холодильного обладнання.
Чи мотивовані докази заводу транспортною обладнання? Як необхідно вирішити справу?
Завдання №139
Між ВАТ «Сокіл» та МПП «Колос» був укладений договір ренти, відповідно до якого ВАТ «Сокіл» отримало від МПП «Колос» нежитлову будівлю. Платник ренти – ВАТ «Сокіл» – за договором сплачував МПП «Колос» безстрокову ренту у сумі 2000 гривень на місяць. За прострочення сплати ренти було встановлено проценти у розмірі 15 відсотків річних.
Згодом одержувач ренти – МПП «Колос» – звернувся до платника ренти ВАТ «Сокіл» з претензією, вимагаючи за прострочення ренти строком у два місяці сплатити проценти. Крім того, одержувач ренти наполягав на переданні отриманого майна у заставу для забезпечення договору ренти та просив застрахувати ризик прострочення платежів платником ренти. Передбачалося також обмежити на три роки право платника ренти на відмову від договору.
У відповіді платник ренти претензію не визнав, вказуючи на такі обставини:
а) сплата процентів неможлива, оскільки працівники фірми були у відпустці і не могли здійснити розрахунки. Крім того, відповідно до Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» сплата процентів не передбачена;
б) застава і страхування не є обов’язковими, тому на це платник ренти не згодний;
в) право платника ренти на відмову від договору не можна обмежити за законом, тому ці договірні умови не можуть бути прийняті.
Не задоволені результатом розгляду претензії, представники одержувача ренти подали до господарського суду позовну заяву.
Яке рішення має прийняти господарський суд?
Завдання №140
Вісімнадцятирічний Іваненко домовився з Єльченком, що передасть йому свій автомобіль за договором довічного утримання, а останній буде довічно надавати йому харчування та забезпечувати одягом. Погодившись з умовами майбутнього договору, сторони звернулися до нотаріуса.
Нотаріус відмовив у посвідченні вказаного договору через такі підстави:
1) відчужувачем за договором довічного утримання може бути лише непрацездатна за віком чи станом здоров’я особа, а Іваненко не є таким;
2) за договором довічного утримання може відчужуватись лише нерухоме майно;
3) через викладені обставини слід укласти договір купівлі-продажу чи ренти.
Проаналізуйте ситуацію. Чи правий нотаріус?
Завдання №141
У грудні місяці держадміністрація Мелітопольського району направила машинобудівному заводу проект державного контракту на поставку в березні наступного року для потреб міста 20 одиниць дорожньо-ремонтних комбайнів. Завод відмовився підписати договір і повідомив державного замовника, що в листопаді він уклав договори з покупцями на продаж всіх комбайнів планового виробництва і виконати замовлення зможе тільки через рік. Однак зважаючи на те, що комунальним службам міста вкрай потрібні вказані машини, завод згоден випустити понад план 20 машин, але за умови, що замовник повністю забезпечить його всією необхідною сировиною і комплектуючими деталями і оплатить поставлені машини в іноземній валюті.
Адміністрація міста звернулася до господарського суду з вимогою зобов'язати завод, який є монопольним виробником дорожньо-ремонтних машин, укласти державний контракт.
Яке рішення має прийняти господарський суд?
Завдання №142
Приватне підприємство «Сокіл», м. Хуст, зобов'язалось поставити Кіровоградському облуправлінню компанії «Укрнафтохім» 2120 тонн бензину на загальну суму 3 240 000 грн, яку останнє повинно було попередньо перерахувати ПП «Сокіл» у повному обсязі. Згідно з умовами договору він міг набрати чинності після надання ПП «Сокіл» довідки про наявність бензину, ліцензії та дозволу митних органів на вивіз бензину з Республіки Білорусь. Перераховані документи ПП управлінню не надало. Для виконання умов договору поставки Кіровоградське облуправління компанії «Укрнафтохім» взяло банківський кредит в сумі 2 750 000 грн і платіжним дорученням перерахувало ПП «Сокіл» 1 300 000 грн передоплати. ПП «Сокіл» нафтопродукти управлінню не надало, а через 35 днів повернуло отриману суму передоплати.
Кіровоградське облуправління компанії «Укрнафтохім» пред'явило в Вищий господарський суд України позов до ПП «Сокіл» на суму 422 880 грн. До суми позову були включені 315 450 грн. штрафу за непоставку нафтопродуктів та 107 430 грн. збитків по сплаті відсотків за користування банківським кредитом.
Яке рішення повинен винести Вищий господарський суд України?
Завдання №143
5 жовтня швейна фабрика звернулася до господарського суду з позовом до заводу галантерейних виробів про стягнення 3,5 тис. грн. неустойки за недопоставку в період з 1 серпня 2006 р. по 30 червня 2007 р. ґудзиків, а також 10 000 грн. відшкодування заподіяної недопоставкою шкоди. При розгляді спору в суді було встановлено, що згідно з довготерміновим договором завод повинен був щомісяця поставляти фабриці фурнітуру, яка необхідна для пошиття верхнього одягу. Однак завод систематично порушував свої договірні зобов'язання, тому при підписанні специфікації на поточний рік на вимогу фабрики у договір було включено положення, згідно з яким, у випадку порушення строків поставки завод відшкодовує їй заподіяні збитки в твердій сумі 10 000 грн. Факту прострочення і недопоставки товарів кожного місяця завод не заперечував, але стверджував, що фабрика пропустила строк позовної давності. Стосовно завданих збитків завод погодився відшкодувати фабриці тільки фактично понесені збитки у розмірі 7,5 тис. грн., підтверджені наданими фабрикою документами-розрахунками.
Чи можливе встановлення в договорі поставки заздалегідь визначеного розміру відшкодування збитків? Який строк позовної давності передбачений законодавством за позовами про стягнення неустойки? Яке рішення повинен винести господарський суд?
Завдання №144
Луцький завод ізоляторів звернувся до господарського суду з позовною заявою стягнути з ткацької фабрики штраф і провести перерахунок за поставку бязі, що не відповідає якості та умовам договору. Відповідач позову не визнав і пояснив, що хоч бязь і не відповідає вимогам, котрі вказані в договорі, але відповідає вимогам Держстандарту.
Яке рішення має винести господарський суд?
Завдання №145
Власник квартири Якін звернувся до нотаріуса за посвідченням правочину купівлі-продажу житла, за яким квартира переходила б у власність Кожіна.
Нотаріус відмовив у посвідченні договору за таких підстав: по-перше, квартира була отримана Якіним, у 2007 році за договором купівлі-продажу, що зареєстрований на товарній біржі й нотаріально не посвідчений; по-друге, Якін самочинно перепланував квартиру, без дозволу місцевого виконкому, що суперечить житловому законодавству України.
Чи вірні дії нотаріуса? Які документи необхідні для продажу житла?
Завдання №146
При укладанні договору контрактації плодів, ягід, сухофруктів і меду фермерське господарство запропонувало включити в договір обов'язок заготівельної організації приймати продукцію в місці виробництва і вивозити її власним транспортом. Заготівельна організація в свою чергу запропонувала записати в договорі положення, згідно з яким виробник повинен доставляти продукцію на приймальний пункт власним транспортом. Окрім того, виник спір про термін поставки вишні. Господарство збиралося 30% вказаної продукції поставити в червні, а 70% – у липні. Заготівельна організація наполягала на тому, щоб вся вишня була поставлена в липні. Спір між сторонами було передано до господарського суду.
Як вирішити вказаний спір?

Тема 28. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальна характеристика договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування. Види таких договорів.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору найму (оренди).
Істотні умови, форма, права та обов’язки сторін у договорі найму (оренди).
Загальна характеристика та особливості договору прокату.
Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) земельної ділянки.
Загальна характеристика та особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.
Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) транспортного засобу.
Загальна характеристика та особливості договору лізингу. Види лізингу.
Загальна характеристика та особливості договору найму (оренди) житла.
Порядок, умови та підстави надання житла в державному та громадському житловому фонді. Черговість надання житла в державному та громадському житловому фонді.
Відмінності соціального та комерційного (приватного) найму житла.
Поняття, правова сутність, порядок видачі та строк дії ордера на житлове приміщення.
Загальна характеристика та особливості договору позички.
Завдання №147
Іваненко вселився у трикімнатну квартиру Дощина за договором найму. Договір було укладено на п’ять років і посвідчено нотаріально.
Через шість місяців з дня укладення договору Дощин оголосив про продаж квартири за 150 000 грн. Знайшовся покупець, Якін, який погодився на купівлю квартири й хотів використовувати її для власного проживання. Він же повідомив Іваненка, щоб той після оформлення документів про купівлю квартири звільнив її.
Іваненко квартиру звільняти не збирався. Більше того, він вказав, що сам хоче купити квартиру за вказаною ціною і як наймач має переважне право перед іншими особами на її придбання. Дощин не погодився з цим, оскільки, на його думку, він, як власник, вправі обирати покупця квартири сам.
Як слід вирішити спір? Чи має бути розірваним строковий договір найму зі зміною власника житла?
Завдання №148
Горський взяв напрокат фортепіано терміном на один рік, уклавши відповідний правочин з організацією прокату. У зв'язку з виїздом в 3-місячне відрядження Горський передав фортепіано у тимчасове користування своєму сусідові Хмельову з умовою, що він сплачуватиме вартість прокату за той час, поки фортепіано буде знаходитися в його квартирі. Хмельов поставив фортепіано на вільне місце біля вікна, через що у останнього розсохлась та тріснула задня дека. Після закінчення строку правочину Горський повернув фортепіано організації прокату. Проте після огляду фортепіано наймодавець прийняти його відмовився і запропонував Горському відремонтувати фортепіано за свій рахунок. Горський відмовився виконати цю вимогу, пославшись на те, що винуватцем псування фортепіано є сусід Хмельов.
Чи мав право Горський передавати фортепіано Хмельову? Чи можливо, щоб Хмельов сплачував вартість прокату фортепіано замість Горського і яким чином? За чий рахунок потрібно відремонтувати фортепіано? Чи має право Горський вимагати компенсації збитків від Хмельова?
Завдання №149
Тулін взяв на прокат легковий автомобіль без екіпажу. По дорозі до місця відпочинку на вузькій частині шосе автомобіль під керуванням Туліна зіткнувся із зустрічною автомашиною, внаслідок чого було зім’ято крило і ушкоджено фару. В акті про дорожньо-транспортну подію вказано, що, крім фари і крила, ще пошкоджений двигун.
Тулін не погодився відшкодувати вартість ремонту двигуна, бо пошкодження, вказане в акті, було помічене при передачі автомобіля в прокат, про що усно Тулін заявив працівнику організації прокату і вимагав замінити автомобіль, але змушений був прийняти його, бо не було іншого.
Чи несе наймодавець відповідальність за те майно, яке передав наймачу? Чи обґрунтовані докази Туліна про відшкодування витрат на ремонт?
Завдання №150
Відповідно до правочину між об'єднанням «Верстатозавод», деревообробним комбінатом і банком «Грот», останній зобов'язався придбати та передати в користування ДОК комплект нових деревообробних верстатів на умовах повернення коштів банку і додаткової плати в сумі 13% щорічно від суми правочину протягом 5 років. Два роки ДОК виплачував платежі справно, а потім, після пожежі, перестав, пояснюючи це тим, що верстати стали непридатними, а ризик їх загибелі лежить на власникові. Внаслідок цього і припинились договірні відносини між сторонами.
Дайте кваліфікацію відносин, що склалися між сторонами. Які особливості цих відносин у наведеному випадку та їх різновиди? Дайте обґрунтований висновок у справі.
Завдання №151
Після закінчення вищого навчального закладу подружжя Шульги в липні 2007 року були направлені в Київський РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області, де звернулись з проханням про постановку на квартирний облік. В РВ їм відмовили на тій підставі, що РВ не веде квартирного обліку і свого будівництва не здійснює, і порадили звернутись до районної Ради.
Розглянувши заяву, райвиконком у постановці на квартирний облік подружжю відмовив з посиланням на такі підстави: в місті Харкові в приватизованій двокімнатній квартирі житловою площею 38 кв. м. проживають батьки дружини, вона там зареєстрована за місцем проживання і проживає.
Крім того, було вказано, що начебто Харківська міська Рада прийняла рішення, згідно з яким на квартирний облік у місті беруться лише особи, які працюють на підприємствах комунальної власності, а всі інші мають забезпечувати себе житлом на ринкових умовах.
На прийомі у прокурора, куди подружжя Шульги звернулось із скаргою, вони пояснили і надали відповідні докази, що поселитись у квартиру батьків дружини вони не можуть, оскільки батьки, що є єдиними власниками квартири згідно з приватизаційними документами, не дають дозволу на вселення зятя, який проживає і зареєстрований за місцем проживання в гуртожитку інституту. Крім цього, як їм здається, постанова міськради суперечить чинному житловому законодавству України.
Чи є правомірними відмова батьків у поселенні чоловіка доньки в квартиру і відмова райвиконкому в прийнятті на квартирний облік і чи є вихід із становища, що склалось? Яке право на житло мають члени сім’ї власника приватизованого житла згідно з ЦК України? Дайте письмовий висновок.
Завдання №152
Мазур при переведенні з Алчевського РВ УМВС України в Луганській області в УМВС України у Харківській області був взятий на квартирний облік в м. Харкові в жовтні 2007 року за місцем проживання. Вважаючи, що його повинні взяти на облік за даними постановки на квартирний облік в м. Алчевську (грудень 1998 року), він подав скаргу на ім'я голови районної ради.
При повторному розгляді матеріалів було встановлено, що Мазур залишив однокімнатну приватизовану квартиру в м. Алчевську сім'ї своєї старшої дочки і в м. Харкові проживає за договором найму в приватизованій двокімнатній квартирі свого самотнього батька. На підставі встановленого виконком районної ради констатував, що Мазур сам штучно погіршив свої житлові умови. Підстави для взяття його на квартирний облік відсутні. Мазур оскаржив рішення виконкому в суді.
Яке рішення необхідно винести по скарзі? Які підстави для взяття на квартирний облік? Як визначається дата взяття на квартирний облік при переведенні?
Завдання №153
Після трагічної смерті батьків неповнолітній Донченко виховувався у дитячому будинку сімейного типу, а потім у школі-інтернаті для дітей-сиріт. Двокімнатна квартира, де він проживав з батьками, була розподілена за чергою осіб, що потребують поліпшення житлових умов.
Повернувшись після закінчення школи-інтернату, 17-річний Донченко звернувся до районної Ради із заявою про повернення йому квартири батьків. У прийнятті такої заяви йому відмовили і пояснили, що він може тепер одержати житло на загальних підставах і при умові, що буде працювати. Вважаючи таке рішення неправомірним, він звернувся в службу у справах дітей за роз'ясненням його прав.
Надайте письмову консультацію.
Завдання №154
Курило була засуджена на два роки позбавлення волі і після оголошення вироку взята під варту. В однокімнатну квартиру, де до того проживала Курило, через місяць за ордером вселилась Жукова, яка потребувала поліпшення житлових умов.
Розглянувши касаційну скаргу на вирок суду, суд вищої інстанції замінив позбавлення волі на виправно-трудові роботи. Курило була звільнена з-під варти. Вона звернулась з позовом про визнання виданого Жуковій ордера недійсним і її виселення.
Яке рішення повинен прийняти суд щодо вказаної цивільної справи? Чи змінилося б рішення, якщо вирок суду щодо кримінальної справи залишився б у силі, а Курило була амністована?
Завдання №155
За договором соціального найму житла Котін з дружиною та їх неповнолітніми дочкою й сином займали 1 кімнату в трикімнатній неприватизованій квартирі. Вони перебували у черзі осіб, що потребують поліпшення житлових умов. Після звільнення 2-х кімнат у квартирі Котіни їх зайняли.
Виконком звернувся до сім’ї Котіних з вимогою про виселення їх із самовільно зайнятої житлової площі. Котін звернувся до виконкому із заявою про передачу йому звільненої площі, а, одержавши відмову, – з позовною заявою до суду про надання йому цієї площі. Суд зобов'язав виконком надати сім'ї Котіна спірну житлову площу.
У скарзі на рішення суду виконком вказував, що сім'я Котіних не може претендувати на дві зайві кімнати, адже квартира перегороджена тамбуром, що забезпечує ізоляцію житлових кімнат, і може бути перебудована на дві окремі квартири.
Як необхідно вирішити справу? Які умови надання наймачу звільнених ізольованих суміжних кімнат?
Завдання №156
Виконком районної ради пред’явив позов до подружжя Костенків про їх виселення без надання іншого житла. Позивач вказував, що відповідачі заселились в однокімнатну квартиру у 2006 р. для догляду за наймачем Пурич. Вони були зареєстровані за місцем проживання, про що зроблені відмітки в їх паспортах. У січні 2008 р. Пурич померла, але відповідачі квартиру звільнити відмовились.
Подружжя Костенків пред’явили зустрічний позов про визнання за ними права на спірне житло, посилаючись на те, що проживали з Пурич однією сім’єю, вели спільне господарство, здійснювали за нею догляд.
Як повинен вирішити цю справу суд?
Завдання №157
Акціонерне товариство «Яна» орендувало у заводу «Нік» комп'ютери й автомобілі ГАЗ-53 та ЗІЛ-130. За умовою договору орендар повинен був 27 березня 2007 року повернути орендодавцеві комп'ютери й автомобілі.
Орендар на надіслані йому нагадування від 28.03.2007 р. цей обов'язок не виконав. Орендодавець відрядив за місцезнаходженням орендаря (за 100 км) з 10.04.2007 р. робітників і транспорт для прийому майна, яке знаходиться в орендаря, і доставки його в місце свого розташування.
Зразу після отримання майна завод пред’явив позов до АТ «Яна» про стягнення 120 тис. грн, включивши до суми позову: вартість капітального ремонту автомобілів та комп'ютерів; вартість паливо-мастильних матеріалів; вартість зіпсованих комп'ютерних програм; витрати на відрядження і заробітну плату водіїв та вантажників заводу; орендну плату за весь час, коли майно знаходилось у АТ «Яна» після закінчення строку оренди. Відповідач позову не визнав.
Крім того, було вказано, що завод не узгодив з АТ «Яна» своє рішення про те, щоб забрати здане в оренду майно, тому сам повинен нести витрати за свої односторонні дії. Щодо поломок комп'ютерів і машин, то за це АТ «Яна» платити не повинно, оскільки капітальний ремонт повинен виконувати за свій рахунок орендодавець.
Чи обґрунтовані позовні вимоги орендодавця про витребування в орендаря:
1) вартості капітального ремонту автомобілів та комп’ютерів ;
2) вартості зіпсованих комп'ютерних програм;
3) вартості ПММ, витрачених на перегонку автомобілів і перевезення комп'ютерів;
4) коштів на відрядження і зарплату водіям і вантажникам;
5) орендної плати за час, коли майно знаходилось в АТ після закінчення строку договору?
Чи відповідають заперечення орендаря заявленим орендодавцем вимогам? Яке рішення повинен винести господарський суд?
Тема 29. Договори про виконання робіт
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальна характеристика та види договорів підряду.
Поняття, правова ціль та юридична характеристика договору підряду.
Істотні умови та форма договору підряду.
Загальна характеристика та особливості договору побутового підряду.
Загальна характеристика та особливості договору будівельного підряду. Права та обов’язки сторін.
Загальна характеристика та особливості договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Права та обов’язки сторін.
Загальна характеристика та особливості договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Права та обов’язки сторін.
Завдання №158
Приватне підприємство «Фрегат» уклало з будівельною фірмою «Стела» договір підряду на ремонтно-будівельні роботи, яким, зокрема, передбачалося відремонтувати приміщення, в якому буде знаходитись офіс замовника. В договорі передбачалася неустойка за прострочення виконання робіт підрядником. Роботи виконувалися з матеріалу підрядника.
У фірмі «Стела» не було спеціалістів-паркетників, тому для облаштування паркету в приміщенні було укладено договір субпідряду з приватним підприємцем Бузикіним. Останній зірвав строк виконання робіт через хворобу. Фірма «Стела» відмовилася сплачувати неустойку на користь ПП «Фрегат» за прострочення виконання робіт, оскільки зрив строків стався не з вини фірми «Стела».
ПП «Фрегат» звернулося з претензією до фірми про розірвання договору підряду та компенсацію збитків, оскільки угода з Бузикіним була укладена підрядником без погодження із замовником.
В якому випадку підрядник може залучати субпідрядника? Хто у вказаних відносинах є генеральним підрядником, а хто – субпідрядником? Розв’яжіть цю ситуацію. Чи є підстави для розірвання договору підряду та стягнення збитків і неустойки?
Завдання №159
За договором підряду на будівельні роботи з будівництва житлового будинку замовником, громадянином Віславським, та підрядником, ТОВ «Будтех», було підписано твердий кошторис. Робота виконувалася з матеріалу підрядника.
Згодом виявилося, що ціна на будівельні роботи зросла через підвищення вартості матеріалів. Щоб не зірвати строки робіт, підрядник самостійно вніс зміни в кошторис, у результаті чого ціна договору зросла на 15 відсотків.
Замовник зі зміною кошторису не погодився й наполягав на виконанні робіт за попередніми цінами. Підрядник, навпаки, повідомив, що у разі не підписання нового кошторису замовником він звернеться до суду з вимогою про примусове стягнення з останнього різниці у вартості виконаних робіт.
У чому юридична сутність кошторису? В чому різниця між твердим та приблизним кошторисом? Розв’яжіть ситуацію.
Завдання №160
За договором побутового підряду Грищенко замовив пошиття одягу з власного матеріалу в ательє.
Підрядник видав замовникові корінець документа з назвою «Замовлення на роботи», де вказав строк виконання робіт та ціну – сто двадцять гривень. За несвоєчасне виконання робіт передбачалася неустойка.
Підрядник прострочив виконання робіт на три дні. Неустойку сплачувати відмовився через те, що замовник не прийшов на чергову примірку. Останній не зміг своєчасно прийти на примірку через службове відрядження.
Підрядник при видачі замовлення наполягав, щоб замовник додатково сплатив раніш не обумовлені гроші у розмірі двадцяти гривень, оскільки костюм був запакований та відпрасований.
Чи був належно укладений договір? Розв’яжіть ситуацію згідно з вимогами законодавства.

Тема 30. Договори про надання послуг
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальна характеристика договорів про надання послуг. Види таких договорів.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору перевезення. Форма договору перевезення, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору транспортного експедирування. Форма договору транспортного експедирування, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору зберігання. Форма договору зберігання, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору страхування. Форма договору страхування, права та обов’язки сторін договору.
Види страхування.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору доручення. Форма договору доручення, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору комісії. Форма договору комісії, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору управління майном. Форма договору управління майном, права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договорів позики, кредиту, факторингу.
Форма договорів позики, кредиту, факторингу. Права та обов’язки сторін цих договорів.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договорів банківського вкладу і банківського рахунка. Форма договорів банківського вкладу і банківського рахунка, права та обов’язки сторін цих договорів.
Особливості та відмінності розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.
Завдання №161
До суду звернулась громадянка Петренко, яка пояснила, що 23 липня 2005 року придбала два квитки на поїзд Сімферополь-Харків на себе і свого неповнолітнього онуку. Однак фактично до м. Харків вказаний поїзд прибув 25 липня 2005 року о 10 годині 30 хвилин, тобто із запізненням на 25 годин. Причиною затримки руху поїзда стала надзвичайна ситуація – пожежа та вибухи ракет і боєприпасів на території 275 артилерійської бази Міністерства оборони України поблизу с. Новобогданівки Мелітопольського району Запорізької області. Оскільки під час вимушених зупинок поїзда посадові особи ДП «Придніпровська залізниця» не повідомляли їх як пасажирів про причини затримки руху, не забезпечили водою та продуктами харчування і вони з онуком переживали через невизначеність свого становища, що призвело до нервових розладів, депресивного стану та погіршення самопочуття, позивачі просили стягнути на їхню користь завдану моральну шкоду.
Чи підлягає позов задоволенню, якщо так, то за яких умов? Проаналізуйте ситуацію, що склалася.
Завдання №162
У жовтні 2009 року мати неповнолітньої Костенко звернулась до суду з позовом до ТОВ «Селяночка», в якому просила стягнути на її користь матеріальну шкоду в сумі 1000 грн., заподіяну крадіжкою її майна з ячейки для ручної кладі в приміщенні супермаркету ТОВ «Селяночка» та моральну коду в розмірі 1000 грн., яку обґрунтовує отриманим в результаті крадіжки її неповнолітньою донькою стресом, необхідністю в святкові дні займатись зміною дверних замків, порушення життєвих планів.
Суд встановив, що неповнолітня Костенко залишила в ячейці для ручної кладі сумку з особистими речами (ключами від квартири, мобільним телефоном, та іншими речами) тому, що в цій сумці знаходились речі, що продаються також в цьому супермаркеті. Рішенням суду першої інстанції позов було задоволено в повному обсязі.
Проаналізуйте правовідносини, що виникли. Підготуйте обґрунтування правової позиції однієї з сторін.
Завдання №163
Мати Коробкова застрахувала життя та здоров’я свого повнолітнього сина Григорія 16 жовтня 2007 р. строком на один рік.
Через три місяці, 16 січня 2008 р., Григорій потрапив у автокатастрофу й пошкодив ноги. Мати повідомила про це страхову компанію через три дні після страхового випадку.
Страхова компанія відмовила у виплаті страхової суми через такі обставини: оформлення страхового випадку було здійснено з порушенням строків, встановлених законом, а саме – 29 січня 2008 р., що сталося через недбалість страхового агента, який за це був звільнений з роботи; водій автомобіля, в якому перебував під час автокатастрофи Григорій, відшкодував останньому шкоду, завдану ушкодженням здоров’я, тому вже немає підстав для сплати страхової суми.
Що таке страхування на користь третьої особи? У чому особливості цього договору? Проаналізуйте ситуацію з точки зору закону й дайте юридичний висновок.
Завдання №164
У грудні 2009 року Сідоров звернувся з позовом до НАСК «Оранта» про стягнення страхової суми в розмірі 125 788 грн. 88 коп.
Зазначав, що з 6 вересня 2004 року до 12 жовтня 2009 року працював на посаді військового прокурора та був звільнений за станом здоров'я. Згідно з висновком МСЕК від 15 вересня 2009 року йому встановлено 25 відсотків втрати професійної працездатності. Відповідач відмовив йому у виплаті страхової суми із застосуванням Порядку та умов державного обов'язкового страхування працівників прокуратури та ч. 4 ст. 50 Закону України «Про прокуратуру», зазначивши, що нарахування страхових платежів повинно здійснюватися йому не як працівнику прокуратури, а відповідно до умов державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців.
Посилаючись на безпідставність такої відмови, позивач просив про задоволення позову.
Дайте оцінку зобов’язанням зі страхування, що виникли. Підготуйте обґрунтовані заперечення позову.
Завдання №165
Вироком суду Тараненко та Кіндратенко були засуджені за крадіжку майна Вірченко. При розгляді кримінальної справи був розглянутий цивільний позов Вірченко.
З засуджених солідарно було стягнуто на користь потерпілої 12 000. грн. Як зазначено в матеріалах справи, у Вірченко 11 січня 2008 р. було вкрадено шубу і запасні деталі до автомобіля, а 3 жовтня 2007 р. вона уклала договір добровільного страхування домашнього майна на суму 7 тис.грн строком на 2 роки. Договір було укладено з оглядом майна страховим агентом та виплатою йому страхового внеску готівкою.
Після винесення вироку Вірченко звернулася до страхової компанії з вимогою про виплату їй страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку, але в цьому їй було відмовлено. Дирекція страхової компанії обґрунтовувала свою позицію тим, що згідно з вироком суду із засуджених стягнуто 12 тис. грн. на користь Вірченко.
Чи відноситься вкрадене майно до об'єктів страхування? Чи настав страховий випадок? Як слід вирішити ситуацію?
Завдання №166
У жовтні 2009 року до суду звернулась громадянка Журавель, яка зазначала, що 4 грудня 2007 року між нею та ВАТ «Земельний банк» було укладено договір банківського вкладу «Найліпший» та одночасно укладено договір банківського рахунку з його розрахунково-касовим обслуговуванням.
Згідно з умовами договору банківського вкладу «Найліпший» позивачка мала право на поповнення рахунку грошовими внесками та на дострокове отримання суми депозиту з нарахуванням відсотків за весь час зберігання коштів на рахунку.
У період з 4 грудня 2007 року до 2 вересня 2008 року вона внесла на свій рахунок кошти в сумі 390 тис. грн.
Ураховуючи відсотки на внесок, часткове їх отримання та часткове отримання самого внеску, станом на 24 жовтня 2008 року сума коштів на рахунку становила 381 482 грн. 73 коп.
11 жовтня 2008 року вона зверталась до ВАТ «Земельний банк» з письмовими заявами про закриття банківського рахунку та повернення вкладу, однак відповідач відмовив їй у задоволенні заяв.
Вважаючи, що такими діями відповідача порушено її права, просила її позовні вимоги задовольнити та стягнути з відповідача на її користь суму банківського вкладу в розмірі 381 300 грн., пеню в розмірі 0,5% за кожний день прострочення зобов’язання від суми 381 300 грн. за період з 4 жовтня 2008 року до 26 жовтня 2008 року, 3% річних за користування коштами в сумі 381 300 грн. у розмірі 689 грн. 50 коп., моральну шкоду в сумі 1 700 грн., та судові витрати.
Дайте правовий аналіз правовідносинам, що склалися. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню?
Завдання №167
У ході укладання договору на поставку сировини між шкіряним заводом і підприємством по виготовленню спортінвентаря виникли розбіжності щодо форм і порядку проведення розрахунків. Представник шкірзаводу наполягав на внесенні в договір пункту про те, що розрахунки повинні здійснюватися лише у формі покритих безвідкличних акредитивів. Причому кошти, на думку представника, мають перераховуватися на рахунок постачальника (шкірзаводу) до відправки сировини покупцю. Директор підприємства «Спортінвентар» виступив проти внесення такого пункту, бо вважав, що акредитивна форма розрахунків застосовується тільки як санкція за порушення розрахункової дисципліни і не може застосовуватися до добросовісного покупця. Замість вищевказаної форми безготівкових розрахунків директор запропонував розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
Оцініть докази сторін. Дайте порівняльну характеристику таких форм безготівкових розрахунків, як акредитив і розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
Завдання №168
У серпні 2010 року Іваненко звернувся до суду з позовом до подружжя Ковбасенко, посилаючись на те, що 10 червня 2009 року позивачі взяли в нього в борг 11 315 доларів США зі строком повернення до 10 вересня 2009 року, про що були складені розписки. У вказаний строк відповідачі частково розрахувались повернувши 2 тис. 500 доларів США.
Відповідачі не повернули йому як решту отриманих 10 червня 2009 року коштів, так і 401 долар США, що були отримані пізніше.
Неодноразово уточнюючи свої вимоги, позивач остаточно просив стягнути солідарно з подружжя Ковбасенко суму основного боргу в розмірі 36 336 грн. 66 коп., інфляційних втрат за період прострочення в розмірі 15 508 грн. 26 коп., 3% річних у розмірі 5 479 грн. 89 коп., суму відсотків у розмірі 16 885 грн. 67 коп. Суд першої інстанції вирішив стягнути з Івана Ковбасенко 1 600 грн. 73 коп., з яких: 1 143 грн. 22 коп. основного боргу, 195 грн. 36 коп. інфляційних втрат, 66 грн. 46 коп. 3% річних, 195 грн. 69 коп. відсотків. Стягнути із Анжели Ковбасенко 5 2 730 грн. 64 коп., з яких: 1 470 грн. основного боргу, 558 грн. 60 коп. інфляційних втрат, 184 грн. 63 коп. 3% річних, 517 грн. 41 коп. відсотків.
Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції подружжя Ковбасенко звернулись до апеляційного зі скаргою.
Складіть проект апеляційної скарги, чи підлягає скарга задоволенню?
Завдання №169
Договором банківської позики передбачалось повернення клієнтом кредиту 17 липня 2007 року з уплатою процентів за користування кредитом.
Позичальник 26 травня 2007 року. звернувся до банку з клопотанням про надання відстрочки виплати боргу до 18 серпня 2007 року. Банк погодився надати відстрочку, але при умові, що процентна ставка буде збільшена на 3 пункти. На таких умовах одержати відстрочку клієнт не погодився. Після цього банк 31 травня 2007 року. вирішив розірвати договір достроково, а заставлені клієнтом (по договору застави) комп’ютери звернути у свою власність, оскільки не бачив реальної можливості повернення позичених коштів і виплати процентів у встановлений строк.
Клієнт оскаржив таке рішення банку в господарський суд, вказуючи на те, що частину коштів він міг би повернути до 17 липня 2007 року., а до кінця липня виплатити весь борг. Крім того, позичальник вважає, що банк не має права таким чином розпоряджатись заставленим майном.
Чи можливе надання відстрочки повернення кредиту? Якщо так, то на який строк і на яких умовах? Чи можлива сплата боргу частинами? Чи міг банк звернути у власність заставлене майно? Дайте мотивований висновок по справі.
Завдання №170
Приватне підприємство «АЛР» звернулося до банку «Грошовий» з проханням відкрити в ньому розрахунковий рахунок. Банк запропонував ПП «АЛР» надати для відкриття рахунку такі документи:
а) копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію;
б) картку із зразками підписів директора та головного бухгалтера, що завірена нотаріально;
в) ксерокопії паспортів директора й головного бухгалтера;
г) довідки про взяття на облік в Облстаті, Пенсійному фонді, Фонді зайнятості;
д) нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей директора та головного бухгалтера;
е) документи про право на приміщення, в якому знаходиться виконавчий орган ПП «АЛР».
Директор ПП «АЛР» вважав, що вимоги банку щодо подачі деяких документів незаконні.
Визначіть цивільно-правову сутність та вид договору, що мали укласти сторони при відкритті розрахункового рахунку. Яким нормативним актом регламентується перелік документів, необхідних для відкриття розрахункового рахунку юридичної особи? Які документи слід подавати при відкритті розрахункового рахунку юридичної особи?
Завдання №171
Автомашиною панчішної фабрики перевозився вантаж, що належав прядильному цеху фабрики «Червона нитка». На шляху прямування на автомашині виникла пожежа, в результаті чого вантаж був пошкоджений. Фабрика пред’явила позов до перевізника про стягнення збитків. У господарському суді відповідач проти позову заперечував, оскільки, на його думку, обставини та причини пожежі на день розгляду справи невідомі, вину перевізника в пошкодженні вантажу слід вважати недоведеною. При цьому представник панчішної фабрики вказав, що Статут автомобільного транспорту передбачає випадки, коли перевізник звільняється від відповідальності за пошкодження вантажу. По даній справі, щоб покласти відповідальність на панчішну фабрику, необхідно установити, що пошкодження вантажу виникло не з причин, що вказані у Статуті.
Чи обґрунтовані заперечення панчішної фабрики? Яке рішення повинен винести господарський суд?
Тема 31. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Види таких договорів.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика та форма ліцензійного договору. Права та обов’язки сторін договору.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика та форма договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Права та обов’язки сторін договору.
Загальна характеристика та особливості договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору комерційної концесії.
Форма договору комерційної концесії, сторони договору, їх права та обов’язки.
Завдання №172
Іванов, що є автором книги «Архітектура ХХ сторіччя», уклав ліцензійний договір з видавничою фірмою «Будкнига» (м. Харків). За договором ліцензіат мав використовувати об’єкт права інтелектуальної власності шляхом видання 2 тис. примірників книги та їх розповсюдження строком один рік. Умова про територію, на яку поширюються надані права, у договорі була відсутня. Винагорода, що мала сплачуватись Іванову, у договорі була вказана фіксованою сумою у дві тисячі гривень.
Через шість місяців після укладення цього договору Іванов уклав ще один аналогічний договір із фірмою «Москнига» (Росія), за яким книга перекладачами фірми перекладалася російською мовою і мала розповсюджуватись у Росії.
Фірма «Будкнига» відмовила Іванову у сплаті винагороди за договором, оскільки, за словами її генерального директора, ліцензіар повів себе нечесно, уклавши ще один договір на ту ж книгу з іншою фірмою. Тому кошти на винагороду авторові «Будкнига» спрямує на покриття своїх збитків, що виникли в неї через появу на ринку зайвого тиражу книги.
Іванов подав позов до суду щодо виплати авторської винагороди.
Дайте аналіз ситуації з посиланням на норми закону. Яке рішення має прийняти суд? На яку територію розповсюджується договір між Івановим та фірмою «Будкнига»? Чи можна укладати два договори на видання однієї і тієї ж книги з різними видавцями?
Завдання №173
Харківський механічний завод за договором передав товариству «Перспектива» комплект розробленої його спеціалістами конструкторської документації на виготовлення приладу для визначення вмісту нітратів в овочах та фруктах.
Згідно з умовами договору завод, крім документації, також зобов’язався передати досвід по налагодженню технологічного процесу.
Яким договором мають бути врегульовані відносини сторін? Які умови мають бути визначені в цьому договорі?
Завдання №174
ВАТ «Істомін» мало патент на виготовлення зварним методом вагонеток для перевезення сталі. Воно уклало договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності з фірмою «Общемаш» на строк три роки.
За п’ять місяців до цього ВАТ «Істомін» уклало ліцензійний договір щодо того ж об’єкта інтелектуальної власності з фірмою «Вагонремонт» строком на один рік.
Оскільки фірма «Общемаш» отримала виключні майнові права інтелектуальної власності, вона вимагала дострокового розірвання ліцензійного договору між ВАТ «Істомін» і фірмою «Вагонремонт». У претензії було вказано, що в противному випадку фірма «Общемаш» буде пред’являти позов до суду з вимогою про розірвання ліцензійного договору між ВАТ «Істомін» і фірмою «Вагонремонт» в примусовому порядку і компенсації спричинених збитків на суму сімсот тисяч гривень.
Дайте юридичний аналіз ситуації з посиланням на норми права. Чи аргументовані претензії фірми «Общемаш»?
Завдання №175
За договором між ВАТ «Вовчанські ковбаси» та приватним торговельним підприємством «До Вашого столу» (далі – ПТП) останньому надавалось право торгувати продукцією під торговельною маркою ВАТ «Вовчанські ковбаси».
При перевірці виявилось, що в магазині ПТП у продажу є м’ясні вироби інших товаровиробників, зокрема ХМК та «Черкаська шиночка».
ВАТ «Вовчанські ковбаси» подало позовну заяву до господарського суду з вимогою до ПТП про припинення договору та стягнення з нього незаконно отриманого прибутку. Одночасно були пред’явлені позови до названих товаровиробників про незаконне користування торговою маркою і виплату компенсації.
У відзиві на позов ХМК вказав, що у договірних зв’язках з ПТП не перебуває і продукцію йому для реалізації не поставляє, а наявні на момент перевірки м’ясні вироби його виробництва були придбані ПТП під час передсвяткового пільгового оптового розпродажу.
ВАТ «Черкаська шиночка» також заперечувало будь-які договірні зв’язки з ПТП. Звідки в нього з’явились вироби «Черкаська шиночка» невідомо.
Як слід вирішити спори?
Тема 32. Договір про спільну діяльність. Договір простого товариства
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови договору про спільну діяльність.
Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору простого товариства.
Ведення спільних справ учасників простого товариства.
Припинення договору простого товариства, відповідальність його учасників.
Завдання №176
Фермери Мун, Рябий та Осока уклали між собою договір простого товариства, за яким у сільгосппідприємства «Нива» взяли на відгодовування 200 телят з умовою забезпечити їх загальну вагу до 1 жовтня поточного року не менше 500 центнерів, а СП «Нива» зобов’язалось надавати фермерам необхідні корми, а для випасу – пасовище з багаторічними травами. Отриманий прибуток планувалось розподілити так: 50 відсотків СП, а інше – фермерам.
В результаті посушливого літа трава вигоріла і запланованої ваги телят не вдалося досягти. За рішенням фермерів вони придбали висівки та додавали в корм телятам.
У період виконання договору Осока поламав ногу і протягом двох місяців не брав участі у спільних справах фермерів. Замість нього телят випасав його малолітній син. Прибуток від продажу вирощеної великої рогатої худоби склав 280 тис. грн. З них СП «Нива» передало 100 тис. грн фермерам, інші залишило у себе з причини, що домовлена вага не була досягнута. Фермери заявили вимогу про рівний поділ виторгу. На обґрунтування свого позову вони посилались на те, що надане пасовище не відповідало встановленим вимогам (трава вигоріла) через спекотне літо і телята просто не могли набрати потрібної ваги. Крім того, вони додатково витратились на придбання висівок та меляси. На їх думку, прибуток повинен ділитися відповідно до умов договору.
Крім того, СП «Нива» реалізувало не всіх телят, а частину з них залишило для забезпечення відтворення та збільшення свого продуктивного стада.
Одночасно спір виник між товаришами. Мун, який організовував всю справу, взяв собі 60 тис. грн., Рябому віддав 25 тис. грн., а Осоці – інші 15 тис. грн. Останній вважав такий поділ несправедливим, оскільки він зламав ногу під час випасу телят (виробнича травма), і до того ж, його заміняв син та інші члени сім’ї.
Як необхідно вирішити спір?
Завдання №177
У 2003 р. Семенець отримала в садовому товаристві «Хуторок» земельну ділянку площею 0,12 га і звернулася до свого брата з проханням про допомогу в освоєнні цієї ділянки. Вони уклали між собою договір про спільну діяльність з експлуатації ділянки та будівництва садового будинку, за яким усі витрати на будівництво, рекультивацію землі, придбання посадкового матеріалу, сплату членських та цільових внесків ділили порівну.
Протягом кількох років домовленість виконувалась, і між братом та сестрою не виникало спорів. Проте в 2007 р. вони посварились, і брат заборонив сестрі користуватися ділянкою. Брат на обґрунтування своєї правоти доводив, що після того, як сестра отримала ділянку, вона її передала брату, і той сам як інвалід-пенсіонер у весняно-літній сезон постійно проживав там, освоював земельну ділянку: висадив сад, збудував садовий будинок, на земельній ділянці та освоєних ним прилеглих безгосподарних ділянках вирощував овочі, якими забезпечував і свої потреби, і потреби сім’ї сестри.
Семенець подала позовну заяву до суду з вимогою про заборону братові користуватися земельною ділянкою, а брат – пред’явив зустрічний позов про стягнення з неї 90 відсотків вартості будинку й насаджень, оскільки він сам здебільшого фінансував будівництво, звів будинок своєю власною працею та самостійно вирощував врожай.
Вирішіть ситуацію, що виникла. Яке рішення повинен винести суд?
Завдання №178
Виробничий кооператив та ВАТ уклали між собою договір простого товариства про будівництво готельно-розважального комплексу, відповідно до якого кооператив повинен був збудувати його «під ключ», а ВАТ надати для забудови земельну ділянку, проектно-кошторисну документацію і повністю фінансувати будівництво.
Проектно-кошторисна вартість будівництва склала 12 млн грн, з яких 5 млн грн ВАТ перерахувало кооперативу через 10 днів після підписання договору. Оскільки в договорі було передбачено, що розпорядником коштів на будівництво є кооператив, то до початку будівництва та узгодження всіх пов’язаних з цим питань, він дозволив банку надати їх у тимчасовий кредит.
Через два місяці ВАТ звернулось до кооперативу з вимогою про надання звіту про хід будівництва та витрачання коштів. Кооператив заявив, що надана ділянка непридатна для будівництва комплексу (досить близько пливуни та поверхневі води, є ознаки зсуву ґрунту), тому до отримання додаткових висновків він до будівництва комплексу не приступав. Через місяць кооператив взагалі повернув отримані гроші ВАТ та запропонував розірвати договір.
Прибутки від експлуатації комплексу за договором повинні були ділитися порівну.
ВАТ не заперечувало проти розірвання договору, але вимагало винагороди за користування його коштами.
Як слід вирішити спір?
Завдання №179
За договором між міською радою м. Харкова та концерном «Макдональдс» передбачався інвестиційний проект, за яким міськрада надавала земельні ділянки для будівництва закладів швидкого харчування, а друга сторона вкладала певні кошти в будівництво самих закладів та об’єктів сільськогосподарського призначення на території Харківського району для вирощування необхідної екологічно чистої продукції.
Крім того, ряду торговельних підприємств Харкова на конкурсних засадах надавалося право торгівлі ексклюзивними товарами, що випускаються підприємствами концерну «Макдональдс».
Внаслідок того, що через протести громадськості довелося відмовитись від побудови закладу швидкого харчування на площі Свободи, концерн скасував у договорі про спільну діяльність пункт про надання права торгівлі під своєю торговою маркою.
Два харківських торговельних підприємства, що виграли таке право на конкурсі й затратили кошти на переобладнання своїх магазинів та зміну в них інтер’єру, звернулись до міськради та концерну «Макдональдс» з позовом про надання їм такого права.
Як слід вирішити справу?
Тема 33. Недоговірні зобов’язання
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
Загальна характеристика недоговірних зобов’язань.
Зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.
Зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.
Зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Зобов’язання, що виникає внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи.
Зобов’язання, що виникає у зв’язку з рятуванням майна іншої особи.
Зобов’язання, що виникає внаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
Зобов’язання, що виникає у разі неусунення загрози.
Поняття та система деліктних зобов’язань.
Суб’єкти та зміст деліктних зобов’язань.
Підстави виникнення деліктних зобов’язань.
Відшкодування моральної шкоди.
Відшкодування шкоди, завданої працівником юридичної або фізичної особи під час виконання ним своїх трудових обов’язків.
Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, або їхніми посадовими особами.
Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
Відшкодування шкоди, завданої злочином.
Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.
Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.
Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
Зобов’язання, що виникають у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).
Завдання №180
Води під час весняної повені все більше підмивали беріг річки, і це загрожувало будівлям і земельним ділянкам. Громадянин Звягінцев вжив заходів для укріплення берегу, до якого прилягала його ділянка, відходами залізобетонного виробництва і будівельними відходами, які купив у будівельного об’єднання. Одночасно він укріпив і беріг, до якого прилягала земельна ділянка і будинок громадянина Карпова, який постійно проживав у місті, а будинок використовував для відпочинку. На вимогу Звягінцева пропорційно розділити між ними понесені витрати по укріпленню берега Карпов відповів, що на такі витрати він не уповноважував Звягінцева і не укладав з ним правочину. Більше того, якщо будинок був би знесений повінню, то він, як зареєстрований у ньому, мав би право на одержання житла.
Які особливості зобов’язань, що виникають у наведеній ситуації? Як необхідно вирішити справу по суті?
Завдання №181
Під час будівництва автомобільної магістралі проводилися підривні роботи. Внаслідок впливу вибухової хвилі був пошкоджений житловий будинок громадянина Криленка. Будинок знаходився в аварійному стані і підлягав капітальному ремонту, вартість якого становила 19 800 грн. Спеціалізоване управління, яке здійснювало підривні роботи субпідрядника, відмовилось від відшкодування шкоди, стверджуючи, що ним були вжиті усі заходи по забезпеченню безпеки підривних робіт: вони проводилися на підставі розрахунків (безпечна відстань, потужність вибухової хвилі, конструктивні властивості будівлі в небезпечній зоні та ін.), зроблених підрядною будівельною організацією. Помилки в цих розрахунках і були причиною заподіяння шкоди.
Чи вправі Криленко вимагати відшкодування заподіяної шкоди? Хто є належним відповідачем по цій справі?
Завдання №182
У грудні 2007 року громадянка Савенко звернулась до суду з позовом до виробничого об’єднання «Електроприлад» і громадянина Костенка про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. Позивачка зазначала, що вона працювала комірником, а потім кухарем дитсадка ВО «Електроприлад». 11 березня 2005 р. по дорозі з роботи додому вона була травмована автомобілем, керованим Костенком, який за цей злочин був засуджений. У зв’язку з травмою Савенко була встановлена інвалідність ІІІ групи, а з 2006 року – ІІ групи. Згідно з висновком ЛТЕК від 18 липня 2006 р., вона втратила 70 % професійної працездатності.
Оскільки нещасний випадок стався з нею по дорозі з роботи додому, позивачка вважала, що відповідальність за шкоду слід покласти на ВО «Електроприлад» та Костенко, і просила стягнути з відповідачів одноразово 11 723 грн. та 1000 грн. щомісяця.
Яке рішення має винести суд?
Завдання №183
Подружжя Титових пред’явило позов до громадянки Бабкіної про стягнення завданих збитків. Позовні вимоги мотивували тим, що громадянин Марченко, керуючи належною йому автомашиною «Жигулі», в якій знаходились його дружина і двоє дітей, допустив порушення правил дорожнього руху, що призвело до зіткнення з автомашиною «Москвич», яка належить позивачам. Внаслідок автоаварії подружжя Марченків загинуло, а їх дітям та позивачам у справі заподіяно тілесні ушкодження. Після смерті Марченків залишилось спадкове майно, спадкоємцями якого є неповнолітні діти. Опікуном призначена Бабкіна – відповідачка в справі. Винними діями водія «Жигулів» позивачам завдано збитків, які складаються з вартості ремонту автомашини «Москвич» і втраченого заробітку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
Рішенням суду позов задоволено частково. Стягнуто на користь Титових 7313 грн. в рівних частинах кожному. Стягнення звернуто на частку в майні, належному Марченкам, яке перебуває в управлінні опікуна Бабкіної, на одержані нею зарплату і премію Марченка, а також нараховані Марченко, але не витребувані з місця роботи грошову компенсацію за невикористану відпустку та страхові виплати. У рішенні суду вказувалось про стягнення половини вказаних сум як таких, що є спільною сумісною власністю подружжя.
Чи правильне рішення прийняв суд? Хто повинен відшкодовувати шкоду і в якому обсязі, якщо заподіювач шкоди помер?
Завдання №184
Головний інженер заводу громадянин Фоменко і завідуючий гаражем громадянин Конюшко були направлені у відрядження в інше місто. Вони виїхали разом на автомобілі, який належав на праві приватної власності інженеру Фоменко. За кермом автомобіля знаходився завідуючий гаражем Конюшко, який мав посвідчення водія. В дорозі виникла дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої Фоменко загинув. Аварія виникла з вини водія. Вдова загиблого звернулась до суду з позовом до заводу про відшкодування шкоди. У суді вона посилалася на те, що нещасний випадок стався з вини водія, працівника заводу, і при виконанні ним службових обов’язків.
Як необхідно вирішити справу?
Завдання №185
Душевнохворий громадянин Юрченко, проникнувши до квартири громадянки Савченко, пошкодив її майно на суму 4500 грн. Савченко звернулась з позовом про стягнення цієї суми з матері душевнохворого. У суді було встановлено: по-перше, що Юрченко не визнаний недієздатним у встановленому законом порядку; по-друге, що його мати під час заподіяння сином шкоди була тяжко хвора і знаходилась на стаціонарному лікуванні в лікарні.
Хто є належним відповідачем за позовом Савченко?
Завдання №186
З необережності 13-річного Ігоря виникла пожежа, внаслідок якої згоріли чотири приватні гаражі, у тому числі, гараж, автомашина та інше майно подружжя Велихів. При з’ясуванні обставин справи було встановлено, що власниця одного із згорілих гаражів Коріна, від’їжджаючи у відпустку, довірила свій гараж, в якому знаходилися кролі, а також зберігався мопед та пальне до нього, Ігореві, щоб він під час її відпустки годував кролів. Коли Ігор намагався завести мопед, який належав Коріній, від іскри зайнявся бензин, яким були облиті підлога та двері гаража, що і було причиною пожежі. Подружжя Велихів звернулося до суду з позовом до батьків Ігоря про відшкодування заподіяної шкоди. Суд цей позов задовольнив у повному обсязі.
Чи правильно вирішена справа?
Завдання №187
Товариство «Побутсервіс» за договором підряду з Мазуром виконало в його будинку капітальний ремонт системи опалення та водопроводу. Через декілька днів після закінчення ремонту Мазур виїхав у відрядження. В той час, коли Мазур був у відрядженні, внаслідок розриву радіатора опалення гаряча вода заливала декілька днів кімнати та майно. Були повністю зіпсовані меблі та інше майно, а також 2 шуби, які Мазур узяв на зберігання у сусіда.
При огляді радіатора було встановлено, що розрив виник внаслідок браку литва, який допущений заводом-виробником. Радіатори були закуплені в магазині «Будматеріали». Брак, допущений заводом, не міг бути виявлений при огляді під час купівлі та встановлення радіатора.
Хто і в якому порядку повинен відшкодувати шкоду, завдану Мазуру?
Завдання №188
Громадянин Марков, працівник відділу постачання комбінату, у службових справах прямував у транспортний цех, але був збитий маневровим тепловозом, який належав комбінату. Внаслідок цього він зазнав каліцтва і був визнаний інвалідом ІІ групи. Рішенням суду з комбінату на користь Маркова була стягнута сума втраченого ним заробітку (з урахуванням призначеної пенсії), з посиланням на те, що шкода заподіяна джерелом підвищеної небезпеки. Комбінат оскаржив рішення суду, вважаючи, що треба врахувати допущену самим потерпілим необережність.
Вирішіть спір.
Завдання №189
Працівник міліції громадянин Дьомін під час виконання службових обов’язків незаконно затримав громадянина Левченка, при цьому заподіяв йому тілесні ушкодження. Левченко звернувся до суду з позовом до райвідділу міліції з вимогою відшкодувати заподіяну матеріальну та моральну шкоду. Суд у позові до райвідділу міліції відмовив, притягнувши як відповідача Дьоміна, та зобов’язав його відшкодувати заподіяну шкоду.
Чи правильне рішення суду? Як потрібно вирішити справу?
Завдання №190
Неповнолітні Сашко, 13 років, та Павло, 15 років, запалили багаття біля скирти соломи, внаслідок чого виникла пожежа і скирта повністю згоріла. Власник скирти звернувся до суду з позовом до батьків дітей. Районний суд урахував майновий стан відповідачів і задовольнив позов частково, стягнувши з них 6 тис. грн. солідарно.
Чи правильно вирішена справа? Які особливості відповідальності за шкоду, завдану неповнолітніми та малолітніми?
Завдання №191
Вироком суду за скоєння крадіжки були засуджені неповнолітні Щукін – 17 років, Малахов – 16 років, Федоров – 15 років і Титов – 14 років. Розглянувши позов про відшкодування шкоди, завданої злочином, суд стягнув з батьків 8 тис. грн солідарно. У зв’язку з цим мати Щукіна оскаржила рішення суду, посилаючись на те, що вона непрацездатна і в неї немає коштів на відшкодувания шкоди. Мачуха Титова вважала, що на неї незаконно накладена відповідальність, оскільки вона не є матір’ю засудженого, батька в нього немає, а опіка над ним не встановлена.
Чи правильно вирішена судом справа?
Завдання №192
Під час зіткнення автомобілів «Москвич» та «BMW» водій останнього з місця пригоди зник. Двом пасажирам автомобіля «Москвич» були завдані тілесні ушкодження різної тяжкості. Пошкодження автомобіля «Москвич» оцінені в 2000 грн. Водій «Москвича» громадянин Жуков відшкодував завдану внаслідок ДТП шкоду пасажиру Кащенко у розмірі 4200 грн та полагодив свій автомобіль.
За фактом скоєння ДТП міським управлінням внутрішніх справ м. Харкова була порушена кримінальна справа. Органами внутрішніх справ водій «BMW» знайдений не був, а пасажир автомобіля «Москвич» Гаркавий пред’явив цивільний позов у кримінальній справі до Жукова про відшкодування завданої внаслідок ДТП шкоди. Жуков проти позову заперечував, пояснивши, що він розглядається у кримінальній справі як свідок.
Розкрийте зміст поняття «джерело підвищеної небезпеки». Який порядок відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки? Хто та в якому порядку має відшкодувати шкоду Гаркавому та Кащенку?
Завдання №193
Учні початкової школи Семен, 9 років, і Борис, 10 років, організували у класі гру: кидали в підлогу і в класну дошку «стріли» (голки, прив'язані до олівців). Одна з невдало кинутих Борисом «стріл» влучила в око учню того ж класу Мухіну Михайлу, що призвело до видалення ока і тривалого лікування Михайла.
Батько Михайла пред’явив позов до батьків Бориса і до школи про відшкодування витрат на лікування Михайла, в тому числі вартості очного протеза, і занять з репетитором, якого довелося найняти, щоб Михайло не відстав у навчанні.
Суд стягнув суми, які вимагалися, з батьків Бориса і класного керівника школи солідарно, посилаючись на те, що класний керівник не здійснювала належного нагляду за поведінкою учнів у класі під час перерви, а батьки Бориса погано виховували сина.
Серед матеріалів судової справи були:
а) наказ директора школи, яким класному керівнику була оголошена догана за безвідповідальність, виявлену у роботі з дітьми, і неприйняття заходів до припинення небезпечної гри;
б) характеристика школи на Бориса, у якій відзначалися його зразкова поведінка протягом усіх років навчання в школі, гарна успішність і слухняність. Жодних претензій до нього не висловлювалося і за місцем проживання.
Батьки Бориса і школа оскаржили це рішення суду.
Як слід розв'язати цю справу?
Завдання №194
Громадянин Ковальов на своєму автомобілі пересувався однією з вулиць Одеси, коли побачив, що перед ним частина дороги провалилась вниз. Щоб не потрапити в провалля, Ковальов різко повернув кермом вправо і вдарив автомобіль, що належав прокуратурі Одеської області, а той, у свою чергу, пошкодив автомобіль громадянина Перова.
В результаті низки аварій та провалля по магістральній вулиці на день було припинено рух. Завдана пошкодженням автомобілів матеріальна шкода: Ковальову – 4560 грн, прокуратурі – 7000 грн, Перову – 820 грн. При оформленні протоколу по факту ДТП виявилось, що Перов був у стані легкого сп’яніння, у зв’язку з чим у нього було вилучене посвідчення водія і за матеріалами справи зроблений висновок, що він не зміг правильно оцінити обстановку і уникнути маневруванням зіткнення автомобілів. Крім того, в автомобільну пробку потрапив автомобіль-морозильник, що перевозив морозиво. Внаслідок неможливості зберегти температурний режим було зіпсовано товару на 9000 грн.
Проаналізуйте ситуацію і виявіть, які склалися правовідносини. Яким чином, ким і кому буде компенсована матеріальна шкода?
Завдання №195
На зовнішній стороні балкона квартири громадянина Зленка були прикріплені лотки із землею, в яких вирощувались квіти. У вітряний день один із лотків зірвався і впав на кузов легкового автомобіля, який знаходився під балконом і належав громадянину Кутовому. В результаті події, за висновками товарознавчої експертизи, було завдано збитку на 2000 грн. Кутовий запропонував Зленку добровільно його відшкодувати. Однак той відмовився, посилаючись на те, що його вини у цьому нема, і якби не шквальний вітер, то лоток не зірвало б з його кріплення. Крім того, він посилався на те, що належний Кутовому автомобіль був припаркований з порушенням встановлених правил: не на проїжджій частині дороги, а безпосередньо під балконом, більше того – на клумбі, яку Зленко підтримував у належному стані – скопував землю, насаджував квіти, полов, поливав.
Які правовідносини виникли в даній ситуації? Які факти мають важливе значення для кваліфікації правовідносин? Визначіть, кому з означених осіб і ким буде компенсовано матеріальну шкоду.
Завдання №196
При виконанні службових обов’язків – рятуванні життя дитини, що опинилася у воді на колишньому кар’єрі, дільничний інспектор Ляшенко отримав травму. Внаслідок отриманої травми працівник міліції був визнаний інвалідом і йому була призначена пенсія з інвалідності. У зв’язку з інвалідністю він був звільнений з ОВС як такий, що не придатний для подальшого проходження служби. У встановленому порядку йому була призначена, але не виплачена матеріальна компенсація різниці між отриманим на момент звільнення грошовим утриманням та призначеною пенсією. Вважаючи це недостатнім, Ляшенко подав позов до суду про відшкодування УВС завданого збитку у вигляді втраченого ним грошового утримання. Крім того, він вимагав також компенсації моральної шкоди внаслідок вимушеного звільнення та безробіття.
Які правовідносини виникли в даному випадку і якими нормами права вони регулюються? Чи є підстави для задоволення вимог Ляшенка?
Завдання №197
ТОВ «Витязь» придбало у магазині фірми «КСС» для побутових потреб телевізор «Sаmsung» вартістю 2800 грн. Через 8 місяців трапилось самозапалення телевізора. Як встановила технічна експертиза, воно сталося внаслідок конструктивних недоліків. Від загоряння телевізора пошкоджено інтер’єр кабінету, прийшла у непридатність телевізійна підставка, закопчено кабінет та суміжні приміщення. Вартість ремонту та втрат склали понад 7000 грн.
ТОВ «Витязь» звернулось до продавця з вимогою про відшкодування заподіяного збитку. Продавець, аргументуючи, що він не є стороною у справі, оскільки не є виробником, відмовився відшкодувати збитки. Крім того, він надав довідку, що в той час трапився стрибок напруги в електромережі, що й спричинило пошкодження не лише телевізора, але й інших електропобутових приладів.
Визначіть сторони в зобов’язанні та їх правове становище? Якими нормативними актами врегулювати ці правовідносини?
Завдання №198
16-річний Ігнатов разом з однолітками у дворі свого будинку грав у футбол. Від його сильного удару м’яч пройшов імпровізовані ворота, потрапив у відкрите вікно громадянки Шаповалової, і розбив кришталеву вазу вартістю 700 грн, що стояла на підвіконні. Шаповалова вимагала від Ігнатова відшкодування завданого збитку. Ігнатов пояснив, що у вікно влучив ненавмисне, а грошей у нього, як у школяра, взагалі нема. Крім того, на воротах стояв воротар, який і повинен був впіймати м’яч.
Визначіть сторони в зобов’язанні. Проаналізуйте ситуацію та підготуйте обґрунтовану відповідь.

Розділ VI. СПАДКОВЕ ПРАВО
Тема 34. Загальні положення про спадкування
Питання для самоконтролю та теми рефератів:
1. Поняття спадкового права та його система.
2. Поняття та підстави спадкування.
3. Суб’єкти спадкових правовідносин.
4. Поняття спадщини. Об’єкти спадкового правонаступництва.
5. Час і місце відкриття спадщини, їх правове значення.
6. Усунення від права на спадкування.
7. Спадкування за заповітом.
8. Посвідчення та зміст заповіту. Види заповітів.
9. Види заповідальних розпоряджень.
10. Виконання заповіту.
11. Право на обов’язкову частку в спадщині.
12. Порядок та випадки відміни та зміни заповіту.
13. Підстави і черговість спадкування за законом.
14. Порядок прийняття спадщини.
15. Порядок відмови від спадщини.
16. Відповідальність за боргами спадкодавця.
17. Оформлення права на спадщину.
18. Особливості спадкового договору і його умови.
19. Спадкова трансмісія. Підпризначення спадкоємця.
Список літератури:
Цивільне право в Україні: Курс лекцій: У 6 - ти томах. Т.1. / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), О.Л.Зайцев, Є.О.Мічурін та ін.; За ред. Р.Б.Шишки та В.А.Кройтора – Харків: Національний університет внутрішніх справ. 2004. - 417с.
Спадкове право. Теорія та практика. (Фурса С. Я., Фурса Є. І.) Навчальний посібник.-К.: Атіка,2002 - 496с.
Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. Посіб. / С.Я. Фурса, Є.І.Фурса, О.М. Клименко, С.Я. Грабовська, О.О. Карма за та ін.; За заг. ред.. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.
Більш детально:Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія. 2-е вид. – К.: КНТ, 2007. – 288 с
Цивільне право України. Альбом схем: навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб. та доп. / За заг. ред. Є.О. Мічуріна. – Харків: Юрсвіт, 2008. – 352 с.
Дроников В.К. Наследственное право Украинской ССР . – Киев: Издатательство КГУ, 1974.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 «Про судову практику у справах про спадкування».
Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика: [зб. нормат. актів]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 336 с.
Наказ Міністерства юстиції «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 03.03.2004 N 20/5
Завдання №199
Катков, громадянин РФ, який постійно проживав у м. Харкові і мав там житловий будинок та інше майно, на власному автомобілі виїхав у довгострокове відрядження у Францію, де через кілька місяців помер.
Визначте місце відкриття спадщини Каткова.
Завдання №200
Внаслідок автомобільної аварії загинуло подружжя Никифорових. Чоловік помер на місці аварії, а дружина – через чотири години в лікарні. У подружжя Никифорових залишилось двоє дітей: син та дочка, а крім них, мати Никифорова віком 72 роки, батько Никифорової віком 65 років та дорослий непрацездатний брат Никифорова, який мешкав разом з подружжям Никифорових.
Визначте коло спадкоємців після смерті подружжя Никифорових.
Завдання №201
Після смерті громадянина Будякова залишилось майно, що складалось із автомашини, акцій ЗАТ «Оболонь», земельної ділянки, отриманої у довічне користування, колекції марок, носильних речей, предметів домашнього вжитку та банківського вкладу в сумі 2000 доларів США. Дружина віком 50 років та повнолітня дочка проживали однією сім’єю з Будяковим, а його дорослий син зі своєю сім’єю – окремо. Після конфлікту в сім’ї він принципово не підтримував контактів з родичами. Дружина та дочка померлого вважали, що сину, який проживає окремо і не брав участі у накопичені сімейного майна, нічого зі спадкового майна не належить.
Чи обґрунтована така позиція? Як має бути розділене спадкове майно?
Завдання №202
Сім’я громадянина Трушина складалась: з дружини віком 60 років, чоловіка дочки, яка померла за рік до смерті Трушина, та двох онуків. Трушин помер, залишивши заповіт, в якому єдиним спадкоємцем була зазначена померла дочка.
Яка в даному випадку підстава спадкування? Як має бути розподілене спадкове майно? Як його належало б розподілити, якби дочка Трушина померла через місяць після смерті свого батька, не встигнувши прийняти майно?
Завдання №203
Після смерті важко хворого громадянина Скорика залишилась спадщина, на отримання якої претендували: Петро – єдиний спадкоємиць за заповітом, що проживав разом із спадкодавцем і доглядав його 6 останніх років перед смертю; син Василь, що проживав окремо від спадкодавця і не підтримував з ним зв’язків; рідний брат Олексій – інвалід I групи, що проживав та працював в іншому місті. Петро в суді просив усунути від надання спадщини Василя на тій підставі, що останній злісно ухилявся від матеріальної допомоги батькові, про що були пред’явлені відповідні докази. Брат померлого Олексій просив суд включити його до складу спадкоємців як непрацездатного, хоча він і не отримував матеріальної допомоги від спадкодавця.
Як має бути вирішений такий спір?
Завдання №204
Громадянка Кленова з дитиною проживала з 1990 р. з громадянином Бутовим однією сім’єю, не перебуваючи з ним у шлюбі. Дитина Кленової не була всиновлена Бутовим. За час спільного життя у них народилося ще двоє дітей, відносно яких Бутов визнавав своє батьківство з оформленням в органах РАЦС. Кленова була на утриманні Бутова, здійснюючи догляд за дітьми та ведучи домашнє господарство. В 2006 р. Бутов помер, залишивши єдиним спадкоємцем за заповітом не всиновлену дитину Кленової. Інших родичів та утриманців він не мав.
Чи можуть Кленова та діти Бутова отримати спадщину після смерті Бутова?
Завдання №205
Громадянин Фетисов, що проживав зі своєю непрацездатною дружиною та працездатним братом у двокімнатній квартирі, залишив заповіт на свою половину квартири на користь сина від першого шлюбу, який проживав окремо. Решту майна, в тому числі предмети домашньої обстановки та банківський вклад в сумі 5 тис. доларів США, він заповів своїй дружині. Після смерті Фетисова в суд звернулася його дружина з позовом про визнання частково недійсним заповіту, складеного на користь сина. Свій позов вона мотивувала тим, що вона непрацездатна і користується правом обов’язкової частки. До суду звернувся також брат Фетисова з позовом про визнання заповіту недійсним, вказуючи, що він проживав однією сім’єю зі спадкодавцем протягом останніх 5 років до його смерті, доглядав брата і за письмовою домовленістю, посвідченою родичами на раді членів сім’ї, на якій був присутній син померлого, його визнали єдиним спадкоємцем брата.
Як слід вирішити спір.
Завдання №206
Михайлов, Іванова і Сизова звернулись до суду з позовом до Захарова про визнання частково недійсним свідоцтва про право на спадщину, яке було видане відповідно до заповіту Сіренка на ім’я відповідача. Одночасно позивачі просили визнати за кожним з них право власності в порядку спадкоємства на 1/3 частину будинку. Позивачі посилались на те, що, по-перше, в заповіті спадкодавець розпорядився на випадок смерті тільки відносно грошового вкладу, але нотаріальна контора помилково видала Захарову свідоцтво про право на спадщину на все майно, в тому числі і на будинок; по-друге, вони сплатили гроші заповідачу за відчуження будинку шляхом укладення заповіту, який він зобов’язувався не відміняти й не змінювати, про що є окремий письмовий документ, написаний власноручно заповідачем. У судовому засіданні нотаріус Айматова пояснила, що вона протягом недовгого часу складала текст двох заповітів: згідно з першим спадкодавець залишив будинок, який належав йому, в рівних частинах Михайлову, Івановій та Сизовій. Через 1 день на прохання спадкодавця був складений ще один заповіт, в якому вказувалось, що заповідач не позбавляє права спадкувати інших спадкоємців, але Захарову повинні відійти грошовий вклад та майно, що збережеться в натурі на момент смерті заповідача.
Як треба вирішити справу? Яким чином відбувається скасування та зміна заповіту? Чи можна оспорювати заповіт показаннями свідків?
Завдання №207
Громадянин Дяченко пред’явив позов до вдови Борисенка про відшкодування шкоди завданої каліцтвом. Позивач зазначив, що автомобіль під керуванням Борисенка скоїв ДТП, внаслідок якої йому завдані тяжкі тілесні ушкодження, що стали причиною повної втрати професійної працездатності. Посилаючись на те, що відповідачка в добровільному порядку відмовилась відшкодовувати втрачений у зв’язку з каліцтвом заробіток, позивач просив стягнути з неї одноразово 1817 грн. і щомісячно по 908 грн., а також моральну шкоду в розмірі 8765 грн. Суд задовольнив позов. У касаційній скарзі відповідачка просила скасувати рішення суду і звільнити її від відповідальності, посилаючись на те, що, як встановила судово-медична експертиза, її чоловік помер за кермом від серцевого нападу, і вже некерована машина завдала шкоди Дяченку, тому вона не повинна нести відповідальність за заподіяну після смерті чоловіка шкоду.
Проаналізуйте обставини справи і вкажіть, за які борги спадкодавця відповідає спадкоємець.
Завдання №208
Після смерті громадянина Маленка до його дочки Івасюк звернулась з позовом організація, в якому просила визнати право на спадщину за заповітом, що був складений Маленком у формі листа до друзів та посвідчений підписами двох осіб. У цьому листі Маленко вказував, що своє майно залишає побудованій на його гроші бібліотеці в селі, де він народився. Цей лист, на думку позивача, є заповітом померлого, якому повинна бути надана юридична сила. Івасюк позову не визнала і вказала, що, оскільки нотаріально посвідченого заповіту немає, лист його замінити не може.
Як повинна бути вирішена справа? Які правила посвідчення заповіту при свідках?
Завдання №209
Громадянка Василенко, вдова Хоменка, який помер 13 вересня 2007 року, звернулась до суду з позовом до В.Хоменко – матері померлого спадкодавця – про усунення її від спадщини. Василенко мотивувала це тим, що В.Хоменко залишила свого сина у віці одного року шести місяців матері чоловіка, злісно ухилялась від його виховання та утримання.
Розгляньте підстави усунення від спадщини.
Завдання №210
Через рік після смерті громадянки Сирцової АТ «Світанок» звернулось з позовом до чоловіка померлої про відшкодування 3000 грн. Сирцова працювала завідуючою складом, і за період роботи виявилася недостача майна на цю суму, яка не була з неї стягнута внаслідок її смерті. Суд позов задовольнив і стягнув з Сирцова як спадкоємця 3000 грн.
Чи правильне судове рішення?
Завдання №211
Після смерті громадянина Івенка між його спадкоємцями: дружиною, неповнолітньою дочкою Оксаною та повнолітньою дочкою Іриною, яка проживала окремо, виник спір про поділ майна. З усього майна, що знаходилось у квартирі померлого, суд поділив лише кришталь на суму 1500 грн, а інші речі: 667 книжок художньої літератури, три килими, два холодильники, два телевізори закордонного виробництва, два імпортні меблеві гарнітури, п’ять коштовних чайних і столових сервізів – відніс до предметів домашньої обстановки та вжитку.
Чи вірне рішення суду?


13PAGE 15


13PAGE 14115

Приложенные файлы

  • doc 15700477
    Размер файла: 558 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий