Відгук та Рецензія на дипломну

Рецензія
на кваліфікаційну роботу бакалавра з інформатики
студента фізико-математичного факультету
Житомирського університету імені Івана Франка
Черневецького Анатолія Володимировича
на тему: «Створення автоматизованої системи обліку на підприємстві
малого бізнесу»

До рецензування була представлена дипломна робота студента Черневецького Анатолія Володимировича на тему «Створення автоматизованої системи обліку на підприємстві малого бізнесу». Автором дано чітке і аргументоване обґрунтування актуальності обраної теми та необхідність більш детального вивчення даної проблематики в даний час. Мета даної роботи полягає в розгляді засобів створення автоматизованих інформаційних систем, а також впровадження їх у промислове виробництво.
Для її досягнення були поставлені такі завдання:
Проаналізувати системотехнiчнi аспекти теорiї створення інформаційних систем;
З’ясувати сутність процесу створення інформаційної системи;
Визначити загальні вимоги та технології створення інформаційної системи;
Показати здійснення обліку на підприємстві малого бізнесу автоматизованою інформаційною системою.
Весь зібраний матеріал викладений чітко, послідовно, з дотриманням внутрішньої логіки оповіді. Практичне дослідження проведено на достатньо високому методологічному і теоретичному рівнях. Простежується ретельне і глибоке опрацювання кожного питання. Таким чином, зміст даного проекту повністю відповідає первісному завданню і відповідає всім необхідним вимогам. Обрана проблематика розкрита повно і всебічно, мета досягнута, завдання вирішені, висновки правильні і обґрунтовані.
Виходячи з усього вищесказаного, дана дипломна робота заслуговує оцінки «добре».
Рецензент:

ВІДГУК
на кваліфікаційну роботу бакалавра з інформатики
студента фізико-математичного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка
Черневецького Анатолія Володимировича
на тему: «Створення автоматизованої системи обліку на підприємстві
малого бізнесу»

Дана робота є актуальною, оскільки створення інформаційної системи обліку обумовлено необхідністю створення автоматизованих систем обліку матеріалів у великих кількостях з метою удосконалення промислового процесу для різних форм виробництва та більш ефективного використання ЕОМ в промисловості.
Під час дипломного дослідження був здійсненний аналіз існуючих інформаційних автоматизованих систем, які використовуються у різній діяльності та можливості застосування сучасних інформаційних автоматизованих систем для обліку на підприємстві малого бізнесу.
Дипломна робота містить вступ, 2 основних розділи (в першому 4 пункти, в другому 5 пунктів), висновки та список використаних джерел. У 1-му розділі розглядаються основні поняття про автоматизовані інформаційні системи, системотехнiчнi аспекти теорії створення інформаційних систем, процес створення інформаційної системи та основи обліку на підприємстві. У 2-му розділі описуються особливості інформаційної системи УкрСклад, можливості інформаційної системи 1С-Управління торгівлею, основні функції інформаційної системи БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС, головні аспекти інформаційної системи ПАРУС - Підприємство 7 і функції та можливості інформаційної системи СОФТПРОЕКТ – Кадри. У висновках перелічені переваги та недоліки існуючих інформаційних систем, що забезпечують автоматизацію обліку на підприємстві.
Дипломна робота є логічно цілісною, відповідає вимогам до написання дипломних робіт і заслуговує позитивної оцінки.

Науковий керівник:
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри прикладної математики Усата О.Ю.
та інформатики
15

Приложенные файлы

  • doc 15698640
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий