Відгук і оцінка роботи студента на практиці

Відгук і оцінка роботи студента на практиці
Черкаська районна газета «Сільські обрії»

Студентка Тищенко А. О під час проходження навчальної практики з 16 до 27 червня 2014 року у Черкаській районній газеті «Сільські обрії» зарекомедувала себе як здібний, сумлінний, організований, дисциплінований, наполегливий, добросовісний практикант. Вона у повному обсязі відпрацювала програмні питання, виконала усю роботу, пов'язану з індивідуальним планом-завданням.
Проявила себе професійно грамотною, здатною самостійно вирішувати всі службові питання. Під час проходження практики виявила творчий підхід та ініціативу. Добросовісно, творчо, з почуттям високої відповідальності ставилась до своїх службових обов'язків. Вміє самостійно знаходити адекватні способи вирішення проблем. Слід відзначити, що студентка досить сумлінно опрацювала матеріал пов'язаний зі збором інформації,обробкою та підготовкою до друку. Виконана робота під час проходження практики свідчить про вміння застосовувати студенткою теоретичних, практичних знань та вмінь для проведення самостійного дослідження.
За підсумками виконаної роботи під час проходження практики студентка Тищенко А. О. заслуговує на оцінку «відмінно».
Керівник практики від підприємства, організації, установи ________________
______________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка
«______» __________________ 20 __ року
13PAGE \* MERGEFORMAT14215
15

Приложенные файлы

  • doc 15698549
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий