Айжан практика отчет 2


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Энергетика кафедрасы
Тәжірбиелік өндірістік жұмыстың есебі
Студент: Айғали Айжан Маратқызы
Кафедрадағы практика жетекшісі:
Павлодар, 2015 жыл
Қазіргі уақыттағы коммутация жүйелерінің телекоммуникация желілеріндегі орны және маңызы
Электр байланыс өткізгіштігінде нағыз революцияны орыс академигі Б. С. Якоби және американдық ғалым С. Морзе жасады. Олар бір-біріне тәуелсіз телеграфты ұсынды. С. Морзенің еңбегі қазіргі кезде қолданыс тапқан телеграфтық әліппе болды. Мұнда әріптер нүкте, сызық арқылы берілді. 1841 жылы Б. С. Якоби жазба телеграфы үшін қысқы сараймен Басты штабы байланыстыратын линиясын енгізгі. Екі жылдан соң Петербург қаласы мен хандық (царский) село аралығында 25 км құрайтын линия құрылды, АҚШ-та алғашқы байланыс желісі (Вашингтон-Балтимор) 63 км 1844 жылы жұмыс жасай бастады. 1850 жылы Б. С. Якоби бірінші өрісті жазба аппаратын жасады, оның негізін 1874 жылы американдық Д. Юз және француз Ж. Бодо салған. 1866 жылы аталған мұхит арқылы кабель таратуды Европа мен Америка арасында телеграфтық байланыс болды, 1866 жылдан бастап жер шарының барлық шеттері мен мемлекет, Континенттер арасында байланыс орнатты. Телеграфтың пайда болуы шығуына әсер етті. 1837 жылдан бастап, көптеген өнертапқыштар адамдардың сөздерін алыс қашықтыққа электр көмегімен жіберуді ойластырды. 40 жыл өткеннен кейін бұл тәжірибе табысқа жетті. 1876 жылы американдық өнертапқыш А. Г. Белл сөздері өткізгіштер арқылы тарату телефондарын жасады. 1878 жылы орыс ғалымы М. Махальский бірінші рет көмірлі ұнтақты сезімтал микрофонды жасады. Ол қазіргі кездегі аппараттарда модернизацияланған түрде қолданады. 1886 жылы орыс физигі П. М. Голубицкий телефондық байланыстың жаңа сұлбасын ойлап тапты. Осы сұлбаға сәйкес абоненттік телефондық аппараттың микрофондары бір батареядан қоректенетін болды, ол телефондық станцияда орналасады. Бұл барлық жерде ЦБ жүйесі ретінде енді. Бірінші телефондық станциялар Ресейде 1882-1883 жылдары Мәскеу, Петербург, Одесса қалаларында құрылды. Радионы ойлап тапқан орыстың талантты ғалымы А. С. Попов болды. А. С. Попов құрылғысының бірінші халықтық демократиясы 1895 жылы 7 мамырда орыстың физика-химия қоғамының ортасында (электромагниттік толқындарды қабылдау туралы) қаралды. Бұл күн тарихта радио күні болып енді. 1896 жылы наурызда А. С. Попов электрлік сигнал арқылы сымсыз екі сөзді (Генрих Герц) 250 м қашықтыққа жібереді. Ал 1890 жылы радиобайланыс практикада бронямен қапталған үлкеен кемені Генерал Адмирал Апараксин тастан алуға және теңізге кеткен балықшыларды құтқаруда қолданыс тапқан. 1918 жылы құрылған Нижнегород зертханасы 1922 жылы Мәскеуде 12 КВт қуатты радио хабарлама станциясын құрды, 1922 жылы 17 қыркүйекте радиоорталықтан бірінші тарату жүргізілді. 1924 жылы радиохабарлама станциялары Ленинград, Горькийде пайда болды. 1935 жылы Нью-Йорк пен Филадельфия аралығында ультрақысқа толқынды радиоторабы құрылды. Ол 150 км қашықтықта болды. Осы қашықтықтан әр 50, 100 км сайын өтпелі «релелі»станциялар құрылды, ол әлсіз радиотолқындарды қабылдап, оларды жаңамен «алмастырды» және әрі қарай жіберді. Бұл радиоторап «радиорелелі» торап деп аталады. 1947 жылы «Белл» импульсті-кодты модуляция жүйесінің шығарылғанын ескертті. Бірақ, ол жұмысқа қабілетсіз болып шықты. Тек 1962 жылы ИКМ -24 тарату жүйесі қолдануға енгізілді. 1965 жылы 23 сәуірде СССР-де жасанды ретротрансляциялық станциясы болды. «Үйрету» ақпараты қашықтыққа таратуда лазерлер пайда болғаннан бастап қолданыс тапты. Бірінші лазерлік байланыс желілері 60-шы жылдардың басында ХХ пайда болды. Ленинградта мұндай торап 1964 жылы құрылды. 1970 жылы американдық фирмада «Corning Clacc Company» аса таза әйнек алынды. Бұл оптикалық байланыс кабельдерінің пайда болуына мүмкіндік берді. Қазіргі уақыттағы электр байланысының даму тенденциялары. Келесі жылдарда байланыс барлық ақпарат түрлерінде сандық байланыс енгізілді. Бұл ақпарат таратуда ғана емес, үлестіріп, сақтап, өңдеуде де, үнемдеу әдісімен қамтуды генералды түрдегі бағыт болып табылады. ИКМ-24 тен кейін ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ -480, ИКМ -1920, одан кейін синхронды сандық иерархия тарату жүйесі пайда болы. Сандық тарату жүйелерінің интенсивті дамуды аналогтық тарату жүйесімен салыстыра отырып түсіндіріледі: жоғарғы бөгеулікке қарсы тұру, байланыс торабының ұзындығына қарамастан тарату сапасының тәуелділігі аз; байланысарналарының электрлік параметрлерінің тұрақтылығы; дискретті хабарларды таратуда өткізу қабілеттілігінің тиімді қолданылуы және тағы басқа. Әр жыл сайын елдерде телефон тығыздығы өсуде (100 тұрғынға 1 телефон) Ресейде бұл көрсеткіш бойынша дамыған елдерден артта қалып отыр. Телеграфтық байланыс орнына электр байланыстың түрлері мәліметті тарату, электрондық почта, факсимильдік байланыс кіреді. Интернет жүйесі табысты даму үстінде. Байланыс қызметінің саны өсумен бірге оның сапасы да қарапайым телефондық сервистан басталып мультимедиа қызметіне дейін ол интегралдық сандық байланыс желілерін қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта дүниежүзінде және біздің елдерде ұялы радиобайланыс желілерінің дамуы қарқын алып келеді. Ұялы телефондарды қолданатын адамдар саны дүниежүзінде 600 миллионға жетті. Ұялы байланыс жүйесінің абоненттері санына қарап елдегі адамдар өмірінің деңгейі мен сапалылығын айту,а болады. Абоненттік байланыстың өсуі Ресейде (200 % жылына) адамдардың жағдайларының жақсарғанын көрсетті. 2001 жылдың 1 қаңтарында трубкамен 3,4 млн Ресейліктер 31 желтоқсанда 7,8 млн адам қолдана басталы, соған байланысты жаңа байланыс операторларының табыстары өсе бастады. 10 жылдағы капиталды шығын 33 млрд АҚШ долларын құрайды. Экономикасы дамыған елдерде тедекоммуникациясы дамуы қазіргі уақытта мынадай көрсеткіштерге ие: телефон тығыздығы 40-60 %, ұялы байланыс тығыздығы -25-40 %, интернет жүйесін қолданушылар 20-30 %. Глобальды ақпартты инфрақұрылым болып таьбылады, ол қуатты транспорттық байланыс желілерімен және ақпартты қолданушыларға беретін мжіберу желілерді үлестіруден тұрады. Байланыс глобализациясы және персоналдық сол 2 мәселені электр байланыс мамандарды даму кезеңдерінің табысты шешімінн табуда. Келесі ғасырдың басында бізді не күтеді? Көптеген мамандар телекоммуникациялық техгологиялардың кестедегі эволюциясы ақпаратты тарату жылдамдығының өсуімен, желілердің интелектуалдығы және адамдардың ұялы байланыспен қамтуы бағытында жүреді. Жоғарғы жылдамдықтар көріністерді таратуға соның ішінде телевизиялық түрлі ақпараттарды мультемедиялық қосымшасында интергерциясы, локальды, қалалық және территориялық желілерінің байланыс ұйымдар үшін қажет. Интеллектуалдық желілік сенімділігін және иілгіштігін үлкейтуге мүмкіндік берді. Глобальды желілерді басқаруды жеңілдетеді, желілірдің интелектаулдығы нәтижесінде қолданулар поссивті емес активті элементке айналады ол оз жолымен активті жұмыс істеп өзіне қажетті қызмет көрсетуді пайдалана алады. Мобильді электрлік құрылғыларының минатюрленуінің табыстылығы және бағасының төмендеуі мобильді соңғы құрылғылардың глобальді таралуын тудырады. Бұл байланыс қызметін әркімге кез-келген орында және уақытта көрсетеді. Қорытындылай келе ақпараттық телекоммуникациялық инфрақұрылым арқылы дүние жүзіне беретін ақпарат көлемі әрбір 2-3 жылда еселеп көбейеді. Қазіргі уақыттағы телекоммуниция желілері әртүрлі технологиялық мәселелердің күрделі комплексін құрайды. Ол түрлі хабарларды кезектен қашықтыққа берілген сапа параметрлері мен таратуды қамтамасыз етеді. Телекоммуникация желілерінің негізін электрлік талшық-оптикалық арналар және радио линиялар арқылы тарататын көпарналы жүйелер құрайды. Ол типті арналар мен жолдарды реттеуге арналған. Өзара оралған байланыс желілері арқылы транспортты орта сияқты үйренген хабар ларды тарату желілірі басқа желілерді құруға мүмкіндік берді. Интергиялық қызхметі цифрлық байланыс желілерін құруға, ол толығымен соңғы құрылғылар терминалдар аралығында цифрлық қосуларды жүзеге асырады және телефондық, телефондық емес хабарларды тартуға абоненттерге кең спектірлі қызмет көрсетеді. Ол көп функциялды стандартталған интерфеистерді пайдалану арқылы жүзеге асады. Интеллектуалды желі абоненттерге кез-келген жерде байланыс қызметін көрсетеді. Кең жолақты интергациялық цифрлық желілер 140мбит/с жоғары жылдамдықпен ақпарат алмасуға мүмкіндік береді. Жоғары жылдамдықты желілір асинхронды тасу режимі технологиясы көмегімен ақпараттарды транспорттау т.б. негізінде жасалған. Пән бойынша оқылатын материалдар мынандай келесі пәндердің «Көпарналы телекоммуникациялық жүйелір», «Спунтникті және радиорелелі тарату жүйелері», «Оптикалық-талшықты тарату жүйелері» және т.б. негізі болып табылады. Бірінші телефондық радиостанциялар жұмысы аналогты таратумен, қолмен басқару, сигнализация және кроссты коммутация негізінде сипатталады. 1990 жылдан бастап ХХ ғасырдың 60 жылдардың аяғында телефон инфрақұлым «электромеханикалық бағытта» дамыды, ол телефондардың дискілі номер тергіштерімен, ішкі жолақты сигнализация, релелі логикалық сызбалар көмегімен басқару және автоматты коммутация тәсілімен сипаттады. 60 жылдардың ортасыында телефондық станциялар цифрлану бағытында дамыды: бастапқыда- компьютер және жолақты емес сигнализация көмегімен басқарылып, цифрлық тарату болса, кейін -цифрлық коммутация және жалпы арналы сигнализация арқылы жұмыс істеді. Интелектуалды желі (ИЖ) ТФОП-ң жоғарғы дәрежесі ретінде бірінші рет телефондық шақырулар қызмет көрсетуіне қарасты телекоммуникациялық қызмет көрсету бөлімі жасалды.Қызмет көрсетудің жаңа принциптері мен тәсілдері пайда болды, ол телекоммуникациялық хабарлама, т.б. қосуларға байланысты емес мамұндарға толы болады. ИЖ архитектурасы дәстүрлі телефонда есептеу техникалары үшін Нейман ғалымның ЭВМ архитектурасы қандай роль атқарса, тәжірбие жүзінде ИЖ сондай роль атқарады. Компьютерлік телефония көмегімен және интернетті АТС-те қолдану болашақты шешімдерде және қызмет көрсету технологиясы кезінде тәжірбие жүзнде маңызды мәнге ие болып табылады.
Аналогтық ГТС-ғы әр түрлі электромеханикалық РАТС – арасындағы станция аралық байланыстар бастапқы кезде желіні физикалық немесе арналарды жиіліктік бөлу (АЖБ) арқылы тасымалдау жүйелерінің көмегімен ұйымдастырылған. Кейін АЖБ арқылы аналогтік тасымалдау жүйелерімен қатар ЦТЖ сандық тасымалдау жүйелелрі енгізіле бастады. Мұндай жүйелер плезиохронды сандық бұтақшаларға (SDH) жатады. Мұнда уақытша топ тудырған жағдайда бірігетін сандық ағымдар жылдамдығы бір-бірімен әртүрлі желі станцияларында орналасқан ЦТЖ генераторларының мүмкін тұрақсыздығының аралығында ерекшелуі мүмкін. Бұл олардың бұтақшаның жоғарғы сатысындағы ағындарға біріктерген кезде сандық ағындар жылдамдықтарын үйлестіру үшін арнайы іс-шараларды қабылдауды қажет етеді. Сондықтан ЦТЖ жабдығы едәуір күрделенеді, сонымен қатар желінің сапалы көрсеткіштьері төмендейді. Соңғы кездері синхронды сандық иерархия жататын тиімділігі жоғары жүйелер кеңінен енгізілуде. Бұл біріктілірілетін ағындарды қатаң синхрондау кезінде олардың бірігу және ажырау техникасының едәуір жеңілдеуіне байланысты. Сонымен қатар, жалпыны бөлмей-ақ құрама ағынның сыңарларына тікелей қатынас құруға болады және байланыс желісінің пайдаланылуы және техникалық қызмет көрсету тартықшылықтары пайда болады. SDH желісі жаңа кең жолақты қызметтердің ғана емес, сонымен қатар ІDH жабдығының көмегімен қалыптасқандардың сигналдарды тасымалдау мүмкіндіктерін қарастыра отырып жүзеге асырылады.
Синхрондаудың қажеттілігі
SDH пайда болғалы синхрондау тораптарына жаңа талаптар қойылды. SDH – ол жоғары жылдамдықтағы синхронды транспорттау жүйелері болып табылады. SDH тораптарының элементтері синхрондауды қажет етеді, себебі олар жіберетін оптикалық сигнал синхронды болады. Әйтседе, SDH тораптық элементтерінің синхрондығын жоғалтып алуы сырғанаудың пайда болуына әкелмейді. Өйткені, SDH тағы жұмысшы жүктемесі асихронды түрде беріледі. SDH кадрының басын идентиорикациялау үшін көрсеткіштер қолданылады. Берілу мен қабылдау арасындағы жылдамдықтың сәйкес кемеуі көрсеткіште өзгерістер тудырады. Дегенімен, көрсеткішті түзету беріліп отырған сигналда джиттер мен вандердің туындауына әкеліп соғуы мүмкін. Джиттер ол сигнал фазасының тез (>Гц) өзгеруі (фазаның дірілі). Вандер – ол сигнал фазасының баяу (<10Гц) өзгеруі (фазаның ауытқуы). SDH тағы джиттер көп болған жағдайда кадрлық синхрондаудың жойылуына әкелуі мүмкін. Вандер көп болған жағдайда соңғы тұрған қондырғыларда сырғанау пайда болдыруы мүмкін. Сондықтан, SDH тораптарын синхрондау мақсаты болып, SDH тораптары жұмыс істеп жатқан көрсеткіштерді түзету санын азайту болып табылады. Ол барлық торапта аса тұрақты тактілі генераторларды қолдану арқылы синхрондау торабындағы аз уақытты (<100 секунд) шуларды шектеу арқылы іске асырылады.
Синхрондаудың қажеттілігі, негізгі тәртібі
Синхрондау – ол байланыс торабындағы барлық сандық қондырғылардың жұмысын бірдей орташа жылдамдықта ұстап отыратын құрал. Сандық түрде берілі үшін ақпарат дискретті импульстерге түрлендіреді. Осы импульстарды сандық тораптың желілері мен байланыс түйіндері арқылы берілуі үшін оның барлық компоненттері синхрондалуы қажет. Синхрондау үш деңгейде іске асырылады: беттік синхрондау, каналдық интервалдар (time slot) деңгейінде синхрондау және кадрлық синхрондау.
Биттік синхрондау, желінің берілетін және қабылдайтын түйіндері бір тактілі жиілікте жұмыс істеуімен тұжырымдалады, сондықтан биттер дұрыс оқылады. Биттік синхрондауға жету үшін, қабылдағыш кіріс желісінен өзінің тактілі импульстерін қабылдай алады. Биттік синхрондауға беріліс желісінің джиттері мен бірліктердің тығыздығы сияқты қиындық туғызатын мәселелер кіреді. Бұл мәселелер синхрондау мен берілу жүйелеріне қойылатын талаптарға сай келу кезінде шығады.
Тораптың тактілі генераторы, ол қореқ көзінің түйінінде орналасып, осы түйін арқылы өтетін биттер, кадрлар мен каналды интервалдардың жиілігін басқарып тұрады. Қабылдауыш түйінде орналасқан тораптың екінші генераторы ақпаратты оқу жылдамдығын басқару үшін орналасқан. Тактілі тораптық синхрондаудың мақсаты болып бірінші генератор мен қабылдағыштың қабылдайтын түйін ақпараттық сигналды дұрыс интеростациялау үшін келісімді жұмыс жасау. Бір торапта орналасқан түйіндеріндегі синхрондықтарының айырмашылығы қабылдауыш түйінінң өзіне келген ақпаратты қабылдамай өткізіп жіберуі немемсе қайтадан оқуына әкелуі мүмкін. Бұл құбылыс сырғанау деп аталады.
Көрсетілген қызмет түрлеріне өтіп кетудің әсері
Бір немесе бірнеше өтіп кетулер байланыстың сандық тораптарында көрсетіліп жатқан қызмет түрлерінің сапасына сол қызмет түрлеріне тәуелді.
Телефон байланысы қызметін көрсеткен кезде өтіп кету болып кездейсоқ дыбысты тықыл болуы мүмкін. Ол тықылдар естілмейді әрі сөзді бұрмаламайды. Сол себептен телефон байланысы өтіп кетуі сынамайды. Минутына жиілігі бірнеше өтіп кету рұқсат етіледі.
Факсимильді хабарландырумен жіберген кезде қабылданған факсимильді хабарламаның бір немесе бірнеше жолы көрінбей қалуы немесемүмкін. Стандарт жазылып шыққан парақ қағаздағы өтіп кету, жазу жолының жоғарғы немесе төмен жағының көрінбей қалуы кезінде байқалады. Өтіп кету ұзақ уақыт бойы болса, жіберіліп отырған парақтарды қайтадан жіберуге алып келеді.
Модеммен, видеотелефонмен жұмыс істеген кезде өтіп кетулер жиі болса, онда суреттер көрінбей қалуы мүмкін.
Плезиохронды жұмыс
Әрбір түйін өзінің тәуелсіз синхрондау қорек көзінен эталонды сигнал алады. (5-сурет). Өтіп кетудің рұқсат етілген жиілігі қосылудың екі жағында да синхрондаудың нақтылығы сақталып тұрады. Плезиохронды қосылуларды синхрондау үшін қолданылатын генераторлардың тұрақтылық шекарасын стандарттар анықтайды. Плезиохронды ситуцияларды қолданылатын тораптарда, басқарушы генераторлар жиілікті тұрақсыздығын ұзақ уақыт 1*10-11 аралығында ұстап отыру керек. Бұл әкімшілік шекаралар арқылы қосылыстарға арналған титік жұмыс режимі.
left146685
(5-сурет)
Иерахиялық жібергіш-қабылдығышы
Басқарушы түйіндегі біріншілік эталон сигнал қорек көзі синхрондаудың эталон сигналын көбейтіп таратуын түрлендіреді. (6-сурет). Басқарушы түйін өзінің эталон сигналын қабылдауыш түйіндерге жібереді. Эталон синхросигнал торап бойымен иерархиялық таралады. Бұл тораптың екі негізгі компоненті болып синхрондаудың эталон сигналын қайта түрлендіру үшін қолданылатын қабылдауыш генераторлары мен синхросигналдарды торап бойымен жіберетін сандық тракттер табылады.
-403860167005
(6-сурет)
Генератор стандарты
ITU мен ANSI қабылдағыш генераторларын олардың жұмыс сипаттамаларына сәйкес деңгейлерге классификациялайды. ITU генераторларды транзиттік, жергілікті генераторларды транзиттік, жергілікті және соңғы қабылдауыш құраылғыларының генераторлары (СРЕ) деп белгілейді. ANSI генераторлардың сипаттамаларының мәндерінің азаюына сәйкес 2,3,4Е және 4 қабаттарына тағайындайды. Жұмыс сипаттамаларының нақты деңгейін қанағаттандыру үшін, генератор бірнеше функциялардың талаптарына сай болу керек. Олар: уақытша қатынастарды қайта құру, ұстап тұру функциясы, бос режимдегі қателік, аппараттық бөлікті қайталау. Бұл функциялар 1 және 2 кестеде қысқаша көрсетілген.
1 – кесте. ITUI генераторларының стандарты
Функциялары Транзиттік түйін Жергілікті түйін Терминал СРЕ
Қателік Талап етілмейді Талап етілмейді 5х10 Ұстап тұруАлғашқы ауытқу 5х10-10 1х10-8 Талап етілмейді
Ұзақ уақытты 1х10 2х10-8 Талап етілмейді
Уақытша интервал қателігі 1 мксек1 мксекТалап етілмейді
Фаза өзгеруінің қисығы 61х10-6 61х10-6 Талап етілмейді
2 – кесте. ANSI генераторларының стандарты
Функция 2 қабат 3 қабат 4Е қабат 4 қабат
Қателік 1.6х10-8 4.6х10-6 3.2х10 3.2х10
Ұстап тұру 1х10-10 3.7х10 Талап етілмейді
Уақытша интервал қателігі 1 мксек1 мксек1 мксекТалап етілмейді
Фаза өзгеруінің қисығы 61х10-6 61х10 61х10-6 Талап етілмейді
Дубликация жасау Талап етіледі Талап етіледі Талап етілмейді Талап етілмейді
Сыртқы кірмелер Талап етіледі Талап етіледі Талап етілмейді Талап етілмейді
Қабылдауыш генераторындағы ең маңызды талабы болып, сақталған синхрондауды қайта құру болып табылады. Ол, қабылдауыш генератоының синхрондаудың эталон сигналдарының қысқа уақыттағы үзілістеріне душар болуы мүмкіндігімен түсіндіріледі. Қысқаша үзіліс генератордың қайта құрылуын шарттайды. Генератордың аппарат құралдарынң қайта құрылуы да қайта құрылу болып есептеледі. Қайта құрылуы да қайта құрылу болып есептеледі. Қайта құрылу кезінде барлық кезінде барлық генераторлар (4-ші СРЕ оған кірмейді) уақытша интервал қажеттілігіне синхрондау қорек көзіне қатынасы бойынша 1мкс аспайтын қателік уақытша интервал қателігін тудырмаса, 61-10-6 нен төмен жылдамдықпен өзгеруі керек. Фазаның өзгеру жылдамдығына қойылатын талаптар тікелей ағындағы генераторлар қайта құрылуы бастаған генераторға «байланып» қалу мүмкіндігі үшін қажет.
Ұстап қалу функциясына қойылатын талаптар әртүрлі тораптардағы генераторлар үшін әртүрлі болады. 2 қабат пен транзиттік түйін эталон сигнал жоқ болғаннан кейін алғашқы 24 сағатта 1*10-10 және 1*11-9 жиілігінде салыстырмалы кемшілікке ие болу керек.
4 қабаттағы СРЕ генераторлары үшін ұстап тұру режимін қамтамасыз ету талап етілмейді.
ҚорытындыМен, осы тәжірибеден өту барысында, телекоммуникация тарихын зерттедім. Өндірістік тәжирибе өте қызықты өтті. Көптеген қызықты мәліметтер алдым. Соның ішінде мені ең қатты қызықтырғаны синхрондау сипаттамаларының сандық мәліметтер беру қызметі, кодталған хабарламаларды жіберу қызметі мен SDH сияқты жаңа технологияларды дамытуға маңызды әсер ететіні болды.

Қысқартулар тізімі
Шетелдік қысқартулар
ADM   Ada-Drop Multiplexor    Кіріс/шығыс мультиплексорыANSI   American National Standard Institute  Америка Ұлттық Стандарттар ИнститутыAPS   Automatic Protection Switching    Автоматты ауыстырып-қосуATM   Asynchronous Transfer Mode  Асинхронды жіберу режиміAD    Administrative Unit    Администрациялық блокAUG   Administrative Unit Group    Администрациялық блоктар тобыBBE   Background block error    Фондық қателігі бар блокCRC ERR    CRC errors    CRC қателігінің саныDEMUX    Demultiplexer     ДемультиплексорETS    European Telecommunication Standard     Европалық телекоммуникациялық стандарт ETSI    European Telecommunication Standard Institute     Европалық телекоммуникациялардағы стандарттар институты, ISDN хаттамасы, стандартталгған ETSI ISDN     Integrated Service Digital Networks   Қызметтер интеграциясы бар сандық торапITU    International Telecommunication Union   Халықаралық Электрбайланыс Одағы M1, М2    Management Interface 1, 2    Басқару интерфейстеріMSOH    Multiplexer Section Overhead   Мультиплексорлы секция тақырыбыMUX    Multiplexer    МультиплексорРОН    Path Overhead    Маршрут тақырыбыPTR    Pointer     SDH жүйесіндегі жол көрсеткішRGEN, REG    Regenerator    РегенераторRSOH    Regenerative Section Overhead     Регенерация секциясының тақырыбыSDH    Synchronous Digital Hierarchy     Синхронды сандық иерархия
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
И.Г.Бакланов "Технологии измерений первичной сети. Часть 1. Системы Е1,PDH, SDH."; ЭКО-ТРЕНДЗ, 2000
Н.Н.Слепов "Синхронные цифровые сети SDH."; ЭКО-ТРЕНДЗ, 1999
В.Н. Папантонопуло, Б.И. Круг, «Телекоммуникационные системы и сети»; СГАТИ, Новосибирск 1997
В.Г. Фокин «Аппаратура и сети доступа»; СГТУТИ, Новосибирск 1999.
«Учебный курс SDH мультиплексор SMA-1»; НПЦ СПЕКТР, Самара 1996
Кашин М.В., Муштаков Е.А «Основы SDH»; СРТТЦ, Самара, 2001 

Приложенные файлы

  • docx 15688605
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий