розподіл мед. ф-ту №3


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3з
/
п


Прізвище, ім’я,
по батькові

Інтегрований рейтинговий
показник

Конкретне місце майбутньої робо
ти за
направленням

Вид житла,
що надається

Д(У)ОЗ, заклад
охорони здоров’я

Посада


1

2

3

7

8

9

1.


Гордійчук
Катерина
Вікторівна


81

(с.б. 3.70)

3,070

Волинське
обласне дитяче
територіальне
медичне
об’єднання (м.
Луцьк)

Лікар
-
педіатр

приймально
-
діагностичного
відділення

Згідно
чинного
законодавств
а

2.


Денисюк Оксана
Іванівна

66

(с.б. 4,04)

3,188

Луцька
центральна
районна лікарня


Лікар
-
педіатр

Згідно
чинного
законодавств
а

3.


Кирилюк
Світлана

Володимирівна

80

(с.б. 3,96 )

3,072

Чорнижс
ька
АЗПСМ
Маневицького
районного
ЦПМСД


Лікар загальної
практики


сімейний лікар

Згідно
чинного
законодавств
а

4.


Семенюк Галина
Петрівна

130

(с.б. 3,57)

2,
502

КЗ
«Рожищенський
районний
ЦПМСД»


Лікар загальної
практики


сімейний лікар

Згідно
чинного
за
конодавств
а

5.


Фринас Ірина
Володимирівна

136

(с.б. 3,44)

2,429

Турійська
центральна
районна лікарня

Лікар
-
педіатр

Згідно
чинного
законодавств
а

6.


Шамбора
Христина
Русланівнана

143

(с.б. 3,4)


2,310

КЗ «Луцька
міська дитяча
поліклініка»Лікар
-
педіатр

Згід
но
чинного
законодавств
а


Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАС
НОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇз
/п


Прізвище, ім’я,
по батькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Конкретне місце майбутньої
роботи за направленням

Вид
житла,
що
надаєть
ся

Навчанням за
цільовим
направленням

Д(У)ОЗ, заклад
охорони здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


Хоменко
Маргарита

Геннадіївна

20 (с.б. 4,75 )

3,880

КЗ «ЦПМСД
м.Павлоград»
Павлоградської МРЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства

Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університе
т імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇз
/п


Прізвище, ім’я,
по батькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Конкретне місце майбутньої
роботи за направленн
ям

Вид
житла,
що
надаєть
ся

Навчанням за
цільовим
направленням

Д(У)ОЗ, заклад
охорони здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


Бєлянін Кирило
Володимирович


50

(с.б. 4,0 )

3,355

КЗ «ЦПМСД №1 м.
Краматорськ»Лікар
загальної
-
практики
сімейний
лікар

Згідно
чи
нног
о
законо
давства


2.


Гапієнко
Олександр
Михайлович

61

(с.б. 4,2)

3,240

Красноармійська
ЦРЛЛікар
-
анестезіолог
дитячий

Згідно
чинног
о
законо
давства


3.


Денисенкова
Ольга Сергіївна

48

(с.б. 4,
38

)

3,366

КМУ «Державне
територіальне
медичне
об

єднання»
м.
Краматорськ

Лікар
-
ендокриноло
г дитячий

Згідно
чинног
о
законо
давства


4.


Кірхгеснер
Валерія
Едуардівна

71


(с.б. 3,7)

3,145

КЗ «ЦПМСД №1 м.
Краматорськ»


Лікар
загальної
-
практики
сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства


5.


Кіян Вікторія
Володимирівна


67

(с.б.4,08)


3,186

Красноармійська
ЦРЛЛікар
-
анестезіолог
дитячий

Згідно
чинног
о
законо
давства


6.


Яніна Надія
Сергіївна

60

(с.б. 4,13 )


3,266


КЛПЗ «Міська
дитяча лікарня»
м.Слов’янськ

Лікар
-
інфекціоніст
дитячий

Згідно
чинног
о
законо
давства
Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЖИТОМИРСЬ
ОЇ

ОБЛАСН
ОЇ

ДЕРЖАВН
ОЇ

АДМІНІСТРАЦІ
Ї
з
/п


Пріз
вище, ім’я, по
батькові

Інтегр
овани
й
рейти
нгови
й
показ
ник

Конкретне місце майбутньої
роботи за направленням


Вид житла, що
надається

Д(У)ОЗ, заклад
охорони
здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

1.


Віятик Аліна
Михайлівна

74

(с.б.
4,22

)

3,134

КУ «Центральна
дит
яча міська
лікарня»


м. ЖитомирЛікар
-
педіатр

Згідно чинного
законодавства

2.


Данилюк Олена
Володимирівна

44

(с.б. 3.72)

3,422

КУ
«Житомирська
обласна дитяча
лікарня»
Житомирської
ОР


Лікар
-
анестезіо
лог
дитячий

Згідно чинного
законодавства

3.


Заєць Галин
а
Володимирівна

83

(с.б. 3,69)

3,011

Коростенська
Центральна
района л
і
карня


Лікар
-
педіатр

Згідно чинного
законодавства

4.


Ліпка Аліна
Валеріївна


128

(с.б.3,57)

2,499

Любарська
центральна
районна лікарня


Лікар
-
педіатр

Згідно чинного
законодавства

5.


Луги
на Наталія
Григорівна

2,373

Ємільчинскьа
центральна
Лікар
-
педіатр

Згідно чинного
139

(с.б. 3,39)

районна лікарня
законодавства

6.


Омельченко Тетяна
Вікторівна

112
(с.б. 3,87)

2,709

КУ «Олевська
центральна
районна
лікарня»
Олевської
районної ради


Лікар
-
педіатр

Згідно чинного
законодавства

7.


Панів Уляна
Ярославівна

25

(с.б.4,33)

3,804

КУ
«Житомирська
обласна дитяча
лікарня»
Житомирської
ОР

Лікар
-
анестезіо
лог
дитячий

Житло
-

кімната

8.


Прасол Марина
Володимирівна

140

(с.б.3,37)

2,359

КЗ «Олевський
районни
й
ЦПМСД»
Олевської
районної ради

Лікар
-
педіатр

Згідно чинного
законодавства

9.


Савченко Оксана

Олександрівна

9

(с.б.4,41)

4,317

Любарська
центральна
районна лікарняЛікар
-
педіатр


Згідно чинного
законодавства

10.


Сапінська Альона
Олександрівна

1
11

(с.б. 3,87 )

2,709

КЗ
«Бердичівський
міський центр
первинної
медико
-
санітарної
допомоги»Лікар
-
педіатр

Згідно чинного
законодавства

11.


Серватинська Аліна
Юріївна

82

(с.б.3,91)

3,067

Андрушівська
центральна
районна лікарня

Лікар
-
педіатр

Згідно чинного

законодавства


12.


Тихонова
(Ляшевкька) Анна
Вікторівна

132

(с.б.3,55)

2,471

Коростенська
центральна
районна лікарняЛікар
-
педіатр

Згідно чинного
законодавстваСписок працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний ме
дичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇз
/п


Прізвище, ім’я, по батькові

Інтегро
ваний
рейтин
говий
показн
ик

Конкретне місце
майбутньої роботи
за направленням

Ви
д житла,
що надається

Д(У)ОЗ,
заклад
охорони
здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

1.


Вітовська Оксана
Ростиславівна

12

(с.б. 4,28)

4,234

Васильків
ська ЦРЛЛікар
-
інфекціо
ніст
дитячий

Згідно
чинного
законодавства

2.


Воронова Олександра
Михайлівна

129

(с.б. 3,5
7 )

2,502

Білоцеркі
вська
ЦРЛЛікар
-
фтизіатр
дитячий

Згідно
чинного
законодавства

3.


Дегтяр Марія Миколаївна

98
( с.б. 4,04 )

2,858

Яготинсь
кий
ЦПМСДЛікар
загально
ї
практик
и
сімейни
й лікар

Згідно
чинного
законодавства

4.


Діденко Наталія Олександрівна

1
35

(с.б. 3.50)

2,450

Білоцеркі
вський
ЦПМСДЛікар
загально
ї
практик
и
сімейни
й лікар

Згідно
чинного
законодавства

5.


Конюшенко Альона Ігорівна

125

(с.б. 3,63)

2,541

Ржищівсь
ка міська
лікарня

Лікар
-
педіатр

Згідно
чинного


законодавства

6.


Кудиненко (Ходори
ч) Юлія
Анатоліївна

10

(с.б.4,29)

4,263

КЗКОР
«Київськ
ий
обласний
центр
профілак
тики та
боротьби
з ВІЛ
-
СНІД»Лікар
-
педіатр

Згідно
чинного
законодавства

7.


Лисенко Антоніна Михайлівна

124

(с.б.3,65)

2,555

Переясла
в
-
Хмельни
цька ЦРЛ

Лікар
-
терапевт
підлітко
вий

Згідно
чинного
законодавства

8.


Матвієнко Катерина
Володимирівна


18

(с.б. 3,96 )

3,912

Вишгоро
дський
ЦПМСДЛікар
загально
ї
практик
и
сімейни
й лікар

Згідно
чинного
законодавства

9.


Мельник

(Дяченко)

Іванна
Василівна

127

(с.б. 3,61)

2,527

Києво
-
Св
ятоши
нський
ЦПМСДЛікар
загально
ї
практик
и
сімейни
й лікар

Згідно
чинного
законодавства

10.


Морозова Анастасія Олексіївна

3

(с.б.5,00)

4,685

Васильків
ська ЦРЛ

Лікар
-
педіатр

Згідно
чинного
законодавства

11.


Пешеходіна Маріанна
Аліханівна

134

(с.б. 3,51)

2
,457

Васильків
ський
ЦПМСД


Лікар
загально
ї
практик
и
сімейни
й лікар

Згідно
чинного
законодавства

12.


Піша Альона Сергіївна

3,191

Згурівськ
Лікар
-
Згідно
64
(с.б.4,13)

а ЦРЛпедіатр

чинного
законодавства

13.


Ющенко Вікторія
Олександрівна

108

(с.б.3,94)

2,758

К
иєво
-
Святоши
нський
ЦПМСДЛікар
загально
ї
практик
и
сімейни
й лікар

Згідно
чинного
законодавства

14.


Якімішен Олена Олександрівна

88 (с.б.4,17)

2,919

Кагарлиц
ький
ЦПМСДЛікар
загально
ї
практик
и
сімейни
й лікар

Згідно
чинного
законодавства


Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ

Я КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦ
ІЇз
/п


Прізвище, ім’я, по
батькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Конкретне місце майбутньої
роботи за направленням

Вид
житла,
що
надаєть
ся

Навчанням за
цільовим
направленням

Д(У)ОЗ, заклад
охорони
здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


Чепіженко

еленюк)Ліна
Олександрівна 102
(4,00)

2,800

КЗ «ЦПМСД
Олександрійськ
ого району»


Лікар
загальної
практики


сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства

+

2.


Шилик Юлія
Володимирівна 103
(4,00)

2,800

Кіровоградська
обласна
лікарня
Перинатальний
центр


Лікар
педіатр
-
неонатоло
г

Згідно
чинног
о
законо
давства

Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ
АСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМИНИСТРАЦІЇз
/п


Прізвище, ім’я,
по батькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Конкретне місце майбутньої
роботи за направленням

Вид
житла,
що
надаєть
ся

Навчанням за
цільовим
направленням

Д(У)ОЗ, заклад
охорони здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


Ільчишин Василь
Миколайович
118 (3,72)

2,604

КУ
«Сєвєродонецька
міська
багатопрофільна
лікарня»


Лікар
-
уролог
дитячий

Згідно
чинног
о
законо
давства

Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний

університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇз
/п


Прізвище, ім’я, по
батькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Конкретне місце майбутньої
роботи з
а направленням

Вид
житла,
що
надаєть
ся

Навчанням за цільовим
направленням

Д(У)ОЗ, заклад
охорони здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


Дударик (Мізюрко)
Анастасія
Олександрівна


39

(с.б.4,04)

3,511

КЗ «Сарненська
ЦРЛ» Сарненської
районної ради


Лікар
-
пед
іатр

Згідно
чинног
о
законо
давства

+

2.


Кравець Ольга
Юріївна

26

(с.б. 4,52)


3,794

УОЗ Волинської
ОДА

ДЗ «Спеціалізована
медико
-
санітарна
частина»
м.Кузнецовськ

Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства

+

3.


Правник Михайло
Ва
c
ильович

116

(
c
.б. 3,78)

2,64
6

КЗОЗ
«Дубровицька
ЦРЛ»

Лікар
-
педіатр

Згілно
чинног
о
заонада
вства

+

4.


Якимчук (Кузнець)
Оксана Анатоліївна

40

(с.б.4,57)

3,499

КЗ «Сарненська
ЦРЛ» Сарненської
районної ради


Лікар
-

нарколог

Згідно
чинног
о
законо
давства

+

Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇз
/п


Прізвище, ім’я,
по бат
ькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Спеціаль
ні
-
сть,
яку
одержує
випускни
к після
закінченн
я
навчання

Конкретне місце
майбутньої роботи за
направленням

Вид
житла,
що
надаєть
ся

Д(У)ОЗ,
заклад
охорони
здоров’я

Посада

1

2

3

6

7

8

9

1.


Берлінець Богдан

Володимирович

84

(с.б. 3,35 )

3,005

Лікар
-
педіатр

Сумська
обласна
дитяча
клінічна
лікарня

Лікар
-
онколог
дитячий

Згідно
чинног
о
законо
давства

2.


Гришина Ольга
А
ндріївна

131

(с.б.3,54)

2,476

педіатрія

ЦПМСД
№3 м.
Суми

Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
д
авства

Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦ
ІЇз
/п


Прізвище, ім’я,
по батькові

Інтегр
овани
й
рейти
нгови
й
показ
ник

Конкретне місце майбутньої роботи
за направленням

Вид
житла,
що
надаєть
ся

Навчанням за
цільовим
направленням

Д(У)ОЗ, заклад
охорони здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.
Єфрємова Оксана
Юріївна 57 (4,05)3,280

КЗ «Херсонська дитяча
обласна клінічна
лікарня»


Лікар
неонатоло
г

Згідно
чинног
о
законо
давства


2.


Ракоча Ганна
Вікторівна 63
(4,24)

3,193

КЗ «Херсонська міська
клінічна лікарня Є.Є.
Карабелеша»

Л
ікар


педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства

Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛА
СНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇз
/п


Прізвище, ім’я, по
батькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Сімейний стан та
пільги випускника

Конкретне місце майбутньої
роботи за направленням

Вид
житла,
що
надаєть
ся

Д(У)ОЗ, заклад
охорони
здоров’я

Посада

1

2

3

4

7

8

9

1.


Гуменюк
Валентина
Борисівна 36 (4,11)

3,545

Неодр
ужена

Красилівський
РЦ ПМСД
Антонінська
АЗПСМ

Лікар
загальної
практики


сімейний
лікар


Згідно
чинног
о
законо
давства

2.


Рудик (Атаманчук)
Марина Василівна
87 (4,19)


2,933

Заміж
ня,
вагітн
ість
16
-
17
тиж.

Дунаєвецька
ЦРЛЛікар
педіатр
-
неонатоло
г

Згідно
чинног
о
законо
давства
Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

УПРАВЛІН
НЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇз
/
п


Прізвище, ім’я,
по батькові

Інтегр
овани
й
рейти
нгови
й
показ
ник

Конкретне місце майбутньої
роботи за направленням

Вид житла,
що надається

Навчанням за
цільовим
направленням

Д(У)О
З, заклад
охорони здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


Боровик Тетяна
Іванівна


105 (3,981)

2,787

Прилуцька дитяча
лікарняЛікар
офтальм
олог
дитячий

Згідно
чинного
законодавства


2.


Ванюшина
Анастасія
Денисівна
38 (4,40)

3,515

Міськ
а дитяча
поліклініка №2
м. ЧернігівЛікар
-
інфекціо
ніст

Згідно
чинного
законодавства


3.


Германюк
(Іваненко) Тетяна
Сергіївна
72 (4,02)

3,144

Сосницька ЦРЛ


Лікар
-
педіатр

Згідно
чинного
законодавства

+

4.


Демченко
Олександра
Андрії
вна
76 (3,98)

3,116

Чернігівський
районний ЦПМСД

Додаток в
ід 22.02.16

№ 10
-
16/781

Лікар
загально
ї
практик
и
-
сімейни
й лікар

Згідно
чинного
законодавства

+

5.


Запека Юлія
Сергіївна
21 (4,17)

3,849

Бахмацька ЦРЛ


Лікар
-
педіатр

Згідно
чинного
законодавства

+

Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІІЇз
/п


Прізвище, ім’я,
по батькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Конкретне місце
майбутньої роботи за
направленням

Вид
житла,
що
надаєтьс
я

Навчанням за
цільовим
направленням

Д(У)ОЗ,
заклад
охорони
здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


Бабій Ростислав
Олександрович
59 (3,61)

3,277

Уманська
ЦРЛЛікар
офтальмол
ог
дитячий

Згідно
чинного
законод
авства

+

2.


Бабляк Дмитро
Євгенійович 22
(с.б.4,07)

3,847

Чапаєвська
АЗПСМ
Золот
оніськог
о районуЛікар
загальної
практики


сімейний
лікар


Згідно
чинного
законод
авства

+

3.


Бодак Дмитро
Володимирович

121

(с.б. 3,67)

2,5
73

Маньківська
ЦРЛ


Лікар
загальної
практики
сімейний
лікар

Згідно
чинного
законод
авства


4.


Гурома В'ячеслав
Юрі
йович 138
(3,40)

2,380

Тальнівська
ЦРЛЛікар
загальної
практики


сімейний
лікар


Згідно
чинного
законод
авства

+

5.


Довгань Сергій
Михайлович

2,774

КЗ
«Черкаська
Лікар
-
педіатр

Згідно
чи
нного

106

(с.б. 3.92 )

міська дитяча
лікарня
Черкаської
міської ради»
законод
авства

6.


Капуста Віталій
Вікторович
117 (3,74)

2,618

КЗ
«Канівський
ЦПМСД»
Канівської РР

Лікар
загальної
-
практики
сімейний
лікар

Згідно
чинного
законод
авства


7.


Оласюк Ірина
Петрівна 65 (3,87)

3,189

Уманська
ЦРЛ
Лкар
-
інфе
кціоні
ст дитячий

Згідно
чинного
законод
авства


8.


Поліщук Юлія
Олегівна 86 (3,74)

2,955

Лисянська
ЦРЛЛікар
загальної
практики


сімейний
лікар


Згідно
чинного
законод
авства

+

9.


Родін Євгеній
Юрійович 109
(3,85)

2,725

Драбівська
ЦРЛЛікар
-
педіатр

Згід
но
чинного
законод
авства


10.


Сивачук
(Тарасюк)
катерина
Володимирівна
115(3,74)

2,648

Уманська
ЦРЛЛікар
-
педіатр
-
неонатоло
г

Згідно
чинного
законод
авства

+

11.


Совенко Юлія
Олексіївна 91
(3,72)

2,904

КЗ
«Городищенс
ьке РТМО»
Городищенсь
кої районної
ради
Цв
ітківська
ЛА


Лікар
загальної
практики


сімейний
лікар


Згідно
чинного
законод
авства

+


12.


Шустик Ігор
Сергійович 58
(3,87)

3,279

КЗ
«Черкаська
міська дитяча
лікарня
Черкаської
міської ради»
Лікар
анестезіол
ог дитячий

Згідно
чинного
законод
авства


Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ

«ОХМАТДИТ»з
/п


Прізвище, ім’я, по
батькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Конкретне місце
майбутньої роботи за
направленням

Вид
житла,
що
надаєтьс
я

Навчанням за
цільовим
направленням

Д(У)ОЗ,
заклад
охорони
здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


Яцунь Лариса
Олександрівна

6 (с.б. 4,44)

4,443

НДСЛ
«ОХМАТ
ДИТ»


Лікар
-
ендокрино
логдитячи
й

Згідно
чинного
законод
авства


2.


Медведєв Михайло
Вікторович

8 (с.б.4,2
8
)

4,346

НДСЛ
«ОХМАТ
ДИТ»


Лікар
-
імунолог
дитячий

З
гідно
чинного
законод
авства


3.


Клєцова Марія
Сергіївна

5 (с.б. 4,74 )

4,548

НДСЛ
«ОХМАТ
ДИТ»


Лікар
-
офтальмол
ог дитячий

Згідно
чинного
законод
авства


4.


Шматко Андрій
Миколайович

4

(с.б. 4,72)

4,584

НДСЛ
«ОХМАТ
ДИТ»


Лікар
-
ортопед
-
травматол
ог дитячий

Згідн
о
чинного
законод
авства


5.


Розяєв Максим
Дмитрович

11 (с.б.4,28)

4,241

НДСЛ
«ОХМАТ
ДИТ»


Лікар
-
невролог
дитячий

Згідно
чинного
законод
авства
Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет
імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім.О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


з
/п


Прізвище, ім’я,
по батькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Конкретне місце
майбутньої роботи за
направленням

Вид
житла,
що
надаєть
ся

Навчанням за
цільовим
направленням

Д(У)ОЗ,
заклад
охорони
здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


Пилипко Влас
і
й
Миколайович

13
(4,26)

4,182

НМУ ім. О.О.
Богомольця

Старший
лаборант
кафедри
дитячої
хірургії

Згідно
чинно
г
о
законо
давства


2.


Водяник Аркадій
Аркадійовия 1
(5,0)

5,0

НМУ ім. О.О.
Богомольця

Старший
лаборант
кафедри
педіатрії
№4

Згідно
чинног
о
законо
давства


Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імен
і О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
з
/п


Прізвище, ім’я, по
батькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Конкретне місце
майбутньої роботи за
направленням

Вид
житла,
що
надаєть
ся

Навчанням за цільовим
направленням

Д(У)ОЗ,
заклад
охорони
здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


Ахмедханова
(Соловей) Анастасія
Павлівна

126

(с.б. 3,62)

2,534

Самостійне
працевлашту
вання
2.


Грицаюк (Лесюк)
Анастасія Юріївна

96

(с.б. 4,09)

2,863

Самостійне
працевлашту
вання
3.


Камбарова (Лимар)
Катерина Сергіївна

122

(с.б. 3,54)

2,568

Самостійне
працевлашту
вання
4.


Касьян (Яковлева)
Катерина
Олександрівна

114

(с.б.3,6)

2,670

Самостійне
працевлашту
вання
5.


Коваль Оксана
Володимирівна

113

(с.б.3,85)

2,695

Самостійний
розп
оділ
6.


Козій Христина
Ігорівна

7

(с.б.4,72)4,362

Самостійне
працевлашту
вання
7.


Кравець Софія
Андріївна

119

(с.б.3,68)

2,576

Самостійне
працевлашту
вання
8.


Любінська Марія
Анатоліївна

137

(с.б. 3,44 )

2,408

Самостійне
працевлашту
вання
9.


Овчар
енко Олена
Анатоліївна

47

(с.б. 4,21)

3,404

Самостійний
розподіл
10.


Пятчанін Юлія
Сергіївна

62

(с.б.3,94)

3,238

Самостійний
розподіл
11.


Радзівіл Лідія
Володимирівна

147

(с.б. 3,2 )

2,240

Самостійний
розподіл
12.


Ружило Катерина
Олександрівна

30 (с.б.4
,51)

3,607

Самостійне
працевлашту
вання
13.


Соченко Сергій
Ігорович

110

(с.б.3,87)

2,706

Самостійне
працевлашту
вання
14.


Стельмах Тетяна
Андріївна

56

(с.б.3,7)

3,295

Самостійне
працевлашту
вання
15.


Сябренко Ганна
Сергіївна

141
(с.б. 3,35)

2,345

Самостійне

працевлашту
вання
16.


Тимошенко Тетяна
Володимир
і
вна

145

(с.б. 3,2)

2,300

Самостійний
розподіл
17.


Чепіженко Ігор
Володимирович

146

(с.б. 3,26 )


2,282

Самостійне
працевлашту
вання
18.


Ярова Аліна Петрівна

133

(с.б. 3,53)

2,471

Самостійний
розподіл
Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇз
/п


Прізвище, ім’я,

по
батькові

Інтегрований
рейтинговий показник

Конкретне місце майбутньої
роботи за направленням

Вид
житла,
що
надаєть
ся

Навчанням за цільовим
направленням

Д(У)ОЗ, заклад
охорони
здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


Андрашко Олександр
Васильович

53 (с.б
. 4,15)

3,325

КНП «ЦПМСД
№2»Святошин
ського р
-
ну м.
КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


2.


Бабич Богдана Сергіївна

96 (с.б. 4,09)

2,86
6
КНП «ЦПМСД
№3»Святошин
ського р
-
ну м.
КиєваЛікар
загальної
практики


сімейний
лікар

Згідно
чинног
о

законо
давства


3.


Байцер Маріна Сергіївна

46 (с.б. 4.19)

3,413

КНП «ЦПМСД
№1»
Голосіївського
р
-
ну м. КиєваЛікар
загальної
практики


сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства


4.


Білик Яна Ігорівна

92 (
c
.б. 3,75)

2,880

КНП «ЦПМСД
№3»
Святошинсько
го
р
-
ну м.
Києва

Лікар
загальної
практики


сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законодавства

5.


Божко Галина Вікторівна

85 (с.б. 3,85)

2,995

КНП «ЦПМСД
№2»
Дніпровського
р
-
ну м. КиєваЛікар
загальної
практики


сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства


6.


Бокій Влада Дмитрівна

17 (с.б. 4,19)

3,938

КНП «ЦПМСД
№4»
Деснянського
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


7.


Герасимчук Артем
Анатолійович

90

(с.б. 3,94)

2,908

КНП «ЦПМСД
№4»
Дніпровського
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чин
ног
о
законо
давства


8.


Глуговська Світлана
Олександрівна

75 (с.б. 3,95 )

3,125

КНП «ЦПМСД
№2»
Дніпровського
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


9.


Головіна Ганна Віталіївна

37 (с.б. 4,38 )

3,538

КНП
«Консультатив
но
-
діагностичний
це
нтр
Деснянського
р
-
ну м. Києва»Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


10.


Гольдін Олександр
Олександрович

77 (с.б. 3,91)

3,112

КНП «ЦПМСД
№4»
Деснянського
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


11.


Денисайко Катерина
3,422

КНП «ЦПМСД
№3»
Лікар
-
педіатр

Згідно

Вікторівна

4
5 (с.б. 3,87)

Святошинсько
го р
-
ну м.
Києва

чинног
о
законо
давства

12.


Долгополова Оксана
Володимирівна

2

(с.б. 4,98)

4,986


КНП
«ЦПМСД»
Печерського р
-
ну м. Києва

Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


13.


Задоя Ольга Анатоліївна

52 (с.б 3,98)

3,326

КНП «ЦПМСД
№2»
Дарницького
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


14.


Замкова Олена
Анатоліївна

79 (с.б.3,54)

3,078

КНП «ЦПМСД
№1»
Дніпровського
р
-
ну м. КиєваЛікар
загальної
практики


сі
мейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства


15.


Зозуля Ганна Миколаївна

54 (с.б. 4,09)

3,313

КНП «ЦПМСД
№3»
Святошинсько
го р
-
ну м.
КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


16.


Клубук Мирослава
Анатоліївна 69 (4,0)

3,168

КНП «ЦПМСД
№2»
Святошинськ
о
го р
-
ну м.
КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


17.


Ковальчук Ганна
Михайлівна

31

(с.б. 3,67)

3,604

КНП
«ЦПМСД»
Печерського р
-
ну м. Києва

Лікар
загальної
практики


сімейний
Згідно
чинног
о
законолікар

давства

18.


Кореняк (Безнощук)

Антоні
на Олегівна 73
(с.б. 4,06 )

3,142

КНП «ЦПМСД
№1»
Дарницького
р
-
ну м. КиєваЛікар
загальної
практики


сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства


19.


Коровай Олександр
Олександрович

55 (с.б. 4,0)

3,310

КНП «ЦПМСД
№2»
Святошинсько
го р
-
ну м.
КиєваЛі
кар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


20.


Корстирко Валентина
Сергіївна

100

(с.б. 4,02 )

2,814

КНП «ЦПМСД
№4»
Деснянського
р
-
ну м. КиєваЛікар
загальної
практики


сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства


21.


Криєвіньш Євгеній
Райвович

33

(с.б. 4,
24 )

3,598

КНП «ЦПМСД
№2»
Дарницького
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


22.


Крута Наталія Вікторівна

29

(с.б.4.28 )

3,626

КНП «ЦПМСД
№2»
Голосіївського
р
-
ну м. Києва


Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


23.


Кудлай Маргарита
Миколаївна

35 (с.б. 4,11)

3,560

КНП «ЦПМСД
№1»
Солом’янськог
о р
-
ну м. Києва
Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


24.


Кувшинова Марина

Дмитрівна

15

(с.б. 4,5)

4,113

КНП «ЦПМСД
№2»
Шевченківсько
Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног

го р
-
ну

о
законо
давства

25.


Леп' явко Інна Юріївна

34 (с.б.4,24)

3,568

КНП «ЦПМСД
№2»
Солом’янськог
о р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


26.


Ляшенко Богдана
Федорівна

99 (с.б. 4,04)

2,842

КНП «ЦПМСД
№4»
Деснянського
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинно
г
о
законо
давства


27.


Маркова Наталія
Сергіївна

14 (с.б. 4,3)

4,113

КНП «ЦПМСД
№3»
Шевченківсько
го р
-
ну м.
КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


28.


Мартиненко Юлія
Володимирівна

51 (с.б. 3,96)

3,335


КНП «ЦПМСД
№2»
Святошинсько
го р
-
ну м.
Киє
ва

Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


29.


Матвійчук Вікторія
Віталіївна

78 (с.б.4,33)

3,091

КНП «ЦПМСД
№1»
Святошинсько
го р
-
ну
м.КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


30.


Медведєв Богдан
Констянтинович

94 (с.б.3,56)

2,867

КНП «ЦПМСД
№1

Оболонського
р
-
ну м. КиєваЛікар
загальної
практики


сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства


31.


Мощич Остап
Олександрович

28 (с.б. 4,25)

3,718


КНП «ЦПМСД
№3»
Шевченківсько
го р
-
ну м.
КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


32.


Ординськ
а Оксана
Вадимівна

41 (с.б. 4,15)

3,498

КНП «ЦПМСД
№2»
Оболонського
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


33.


Перепелиця Катерина
Сергіївна

43 (с.б.4,2)


3,450


КНП «ЦПМСД
№1»
Подільського

р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства34.


Погорєлов Олександр
Олександрович

101

(с.б. 3,89)

2,813

КНП «ЦПМСД
№4»
Деснянського
р
-
ну м. Києва


Лікар
загальної
практики
-
сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства


35.


Русанов Володимир
Сергійович

70

(с.б. 3,75)

3,150

КНП «ЦПМСД
№2»
Солом

янськог
о р
-
ну м.
Києва
Лікар
загальної

практики


сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства


36.


Сличко Маріанна
Іванівна

23

(с.б. 4,22)

3,839

КНП «ЦПМСД
№2»
Голосіївського
р
-
ну м. Києва
Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


37.


Суд
аченко Тетяна
Миколаївна

43 (с.б. 3,58)

3,436

КНП «ЦПМСД
№4»
Деснянського
р
-
ну м. Києва
Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


38.


Толкачова Альона
Григорівна

32

(с.б. 4,19)

3,601

КНП «ЦПМСД
№2»
Голосіївського
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
ч
инног
о
законо
давства


39.


Фесенко Антоніна
Володимирівна 104
(3,980)

2,786

КНП «ЦПМСД
№4»
Деснянського
р
-
ну м.КиєваЛікар
загальної
практики


сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства


40.


Ханенко Ігор
Святославович

93 (с.б. 3,52)

2,876

КНП «ЦПМСД
«Рус
анівка»
Дніпровського
р
-
нуЛікар
загальної
практики


сімейний
лікар

Згідно
чинног
о
законо
давства


41.


Харкава Анна Василівна

49 (с.б. 4,11)

3,357

КНП «ЦПМСД
№2»
Подільського
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


42.


Харкавий Іван
Ва
сильович

68 (с.б. 3,85 )

3,175

КНП «ЦПМСД
№2»
Подільського
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


43.


Шевченко Станіслав
Олександрович

89 (с.б. 3,63)

2,916

КНП «ЦПМСД
№1»
Голосіївського
р
-
ну м. КиєваЛікар
загальної

практики


сіме
йний
лікар

Згідно
чинног
о
законо


давства

44.


Шелевицька Анастасія
Ігорівна 16 (с.б. 3,8 )

3,973

Амбулаторно
-
поліклінічний
заклад
«Київський
міський
дитячий
діагностичний
заклад»Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


45.


Щербатюк Анастасія
Олександрі
вна

27

(с.б. 4,2)

3,750

КНП «ЦПМСД
№2»
Голосіївського
р
-
ну м. КиєваЛікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства


46.


Яць Катерина
Анатоліївна

97 (с.б.3,87)

2,859

КНП «ЦПМСД
№4»
Деснянського
р
-
ну м. Києва
Лікар
-
педіатр

Згідно
чинног
о
законо
давства

Список працевлаштування персонально кожного випускника.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Рік закінчення 2016рік

Факультет медичний №3

МІНІСТЕРТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ

Я

УКРАЇНИ

ДЗ «ДИТЯЧИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) САНАТОРІ
Й «БАРВІНОК»з
/п


Прізвище, ім’я, по
батькові

Інтег
рова
ний
рейт
инго
вий
пока
зник

Конкретне місце
майбутньої роботи за
направленням

Вид житла, що
надається

Навчанням за
цільовим
направленням

Д(У)ОЗ,
заклад
охорони
здоров’я

Посада

1

2

3

7

8

9

10

1.


І
льїна Наталія
Юріївна

142

(с.б.

3,33
)

2,331

ДЗ
«ДС(С)С
Барвінок»

Лікар
-
фтизіатр
дитячий

Згідно чинного
законодавства


2.


Мал
яренко Олена
Валеріївна

144

(с.б. 3,29)

2,303

ДЗ
«ДС(С)С
Барвінок»

Лікар
-
фтизіатр
дитячий

Згідно чинного
законодавства


3.Охрімен
ко
Катерина
Олександрівна

148

(с.б. 3,13 )

2,191

ДЗ
«ДС(С)С
Барвінок»

Лікар
-
фтизіатр
дитячий

Згідно чинного
законодавства


4.


Реброва Юлія
Володимирівна

123

(с.б. 3,
61
)

2,557

ДЗ
«ДС(С)С
Барвінок»

Лікар
-
педіатр

Згідно чинного
законодавства
Приложенные файлы

  • pdf 15674338
    Размер файла: 491 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий