Використання ІКТ в масовій роботі бібліотеки на..


Романова Л.І.,
бібліотекар ВПУ №25 м.ХмельницькогоВикористання ІКТ у масовій роботі бібліотеки училища
-15875053975Книга - це особливий світ, який учень сприймає розумом і серцем. Тому основна мета заходів, які проводяться бібліотекою, - зацікавити, захопити читача, залучити його до світу книги. Дуже важливо, щоб книга увійшла до його життя якомога раніше. Цьому сприяють щоденна індивідуальна робота з кожним користувачем і проведення різних масових заходів.
Останні 10-15 років – це період, коли багато що змінилося в процесі взаємодії учнів-підлітків з друкованим словом, а особливо з книгою. Розвиток нових каналів комунікації, розширення інформаційного простору і інтеграція різних видів медіа призвели до того, що нове покоління учнів не уявляє реальності без комп'ютера.
Враховуючи реалії сьогоднішнього дня, бібліотека училища шукає нові, сучасні форми роботи з читачами, учнями навчального закладу. І комп'ютерні технології - один із способів підвищення ефективності масової роботи бібліотеки училища.
Нові інформаційні технології входять у масову роботу бібліотеки училища, по-перше, як «підтримувальні» засоби у рамках традиційних методів ведення цієї роботи, по-друге, як засіб пошуку і використання нових методів і форм організації масової роботи з читачами. Масова робота в бібліотеці училища ведеться у трьох основних напрямах, а саме:
- сприяє навчальному процесу;
- сприяє виховній роботі навчального закладу
- активізує вільне читання (читання для задоволення).
Форми роботи з учнями мають величезне значення в реалізації поставлених бібліотекою завдань. Останнім часом традиційні форми роботи з читачами (такі як усний журнал, читацька конференція, диспут по книзі) замінюються на нові, живі інтерактивні форми роботи: брейн-ринги, КВНи, ігри, віртуальні подорожі тощо. Хоча, звісно, і вікторини, і літературно-музичні композиції, і огляди літератури залишаються популярними і нині.
Масові заходи, що проводяться у нашому училищі, за складністю проведення, охопленням читачів, часом, витраченим на підготовку, можна виділити у три групи.
Перша. Найбільш доступні й нетрудомісткі з точки зору витрат часу і підготовки: огляд літератури (огляд-бесіда, огляд у виставки, огляд-лекція, вікторина).
Друга. Заходи, які вимагають значної попередньої підготовки: літературна гра (подорожі цікавими місцями області та міста, літературне лото тощо, усний журнал, конкурси).
Третя. Заходи, які окрім попередньої підготовки, вимагають індивідуальної роботи з учнями: літературні композиції, літературні свята (посиденьки, літературний вечір), зустрічі в літературній вітальні, читацькі конференції.
До числа літературних вечорів з використанням комп'ютерних презентацій можна віднести подорожі містами області, лото, ігри за сценарієм відомої телегри та інше. Переваги подорожей в тому, що вони припускають елемент змагання, дають можливість проявити себе і свої знання. Вони сприяють набуттю досвіду колективного мислення, розвивають швидкість реакції, дозволяють перевірити знання і начитаність усієї групи. Такі форми роботи розвивають ініціативу, загострюють емоційне сприйняття, дозволяють активно використати творчий потенціал учнів, надають заходам живого, неформального характеру. Вони розширюють кругозір і активізують пізнавальні інтереси.
Опанування бібліотекарем нових інформаційних технологій знайшло своє відображення і у виставковій роботі бібліотеки. Виставка, організована на сучасному технологічному рівні, стає маленькою культурною подією в житті навчального закладу. Окрім вже традиційних у бібліотеці широко використовуються і нетрадиційні форми книжкових виставок: інтерактивні виставки, що несуть ігровий початок (виставка-вікторина, виставка-гра, виставка-кросворд, виставка-диспут, виставка-бенефіс тощо).
* Нетрадиційні книжкові виставки, створені в нашій бібліотеці спільно з читачами, привабливі і користуються великим інтересом. З одного боку, це дозволяє урізноманітнити виставкову роботу в цілому, зацікавити читачів, з іншого - стимулює ініціативу, надає можливість учням розвивати свою творчу активність.
* Аукціон знань - це відкрите змагання на краще знання теми.
* Аукціон інтелектуальний - інтелектуальне змагання.
* Вікторина - пізнавальна гра, що складається з питань і відповідей з різних тем знань з метою розширення освітнього кругозору учнів.
* Дискусія - спеціально організований обмін думками з якогось питання (проблеми) задля отримання інформаційного продукту у вигляді рішень.
* Диспут – захід , в ході якого відбувається демонстративне зіткнення думок з якого-небудь питання, проблеми.
* Гра інтелектуальна - гра, де успіх досягається за рахунок розумових здібностей людини, його інтелекту.
* Гра рольова - засіб моделювання стосунків і ситуацій.
* КВК - змагання декількох одновікових команд. Структура КВК: вітання команд, розминка, конкурси, конкурс капітанів, конкурс на краще домашнє завдання.
* Конкурс - особисте або командне змагання з метою виявлення кращих учасників, виконавців, кращої роботи.
* Конференція - проходить у вигляді зборів, уроків-конференцій.
* Мозковий штурм - ефективний метод колективного обговорення, творчий пошук вирішення проблеми.
* Прес-конференція – пізнавальний, діловий огляд, організований у формі ролевої гри.
* Екскурсія - вихід, поїздка (може бути віртуальна) містами та містечками рідного краю, столицями держав світу, світовими музеями, квестами, гарними та цікавими місцями світу.
Завдяки ІКТ стало можливим перевести традиційні форми масової роботи на якісно новий рівень. Впровадження проектної технології у бібліотечну практику перекладає її роботу на сучасний рівень. Переваги інформаційно-комунікативних технологій очевидні. Вони…
1. Роблять виховний процес сучаснішим, різноманітнішим, насиченішим.
2. Значно розширюють можливості пред'явлення виховної інформації. Чинять комплексну дію на різні канали сприйняття, на різні види пам'яті, забезпечують оперування великими об'ємами інформації.
3. Забезпечують наочність, красу, естетику оформлення виховних заходів.
4. Роблять процес виховання привабливішим для учнів, підвищують інтерес до заходів.
5. Сприяють адаптації читача в сучасному інформаційному просторі і формуванню інформаційної культури.
6. Сприяють ефективності виховних заходів. Грамотне, системне використання інформаційно-комунікаційних і комунікативних технологій може й повинно стати потужним сучасним засобом підвищення ефективності виховного процесу.
Прокладати дорогу до дитячих душ слід, орієнтуючись не на види виховання, а на книгу, проблеми, що вирішуються в ній, долі письменників, їх героїв в контексті сучасних проблем, тобто вирішувати виховні завдання в комплексі.
І на закінчення хотілося б підкреслити: обов'язковою умовою успішної масової роботи бібліотеки училища є тісна взаємодія з усіма підрозділами училища, з педагогом-організатором, керівником художньої самодіяльності, з учнівським самоврядуванням, бібліотечним активом та загалом з усіма учасниками училищного і бібліотечного співтовариства.
15240262255
Портрет бібліотекаря інформаційної епохи

-139705715
Бібліотечні уроки проводяться з використанням ІКТ

У нас можна знайти будь-яку цікаву інформацію
-1333561595
Серед гостей бібліотеки – О.С.Ванжула-Федунець. Ми завжди раді зустрічі…
-137160-424815
-2933065254635
«Людські цінності, які не зникнуть ніколи» (захід, проведений вихователем гуртожитку Н.І.Обертюк)

-2914015274955
Під час виховного заходу «Жінки України», група №22 (класний керівник Л.В.Пархомюк)

-2853690518160
Бібліотека радо приймає і людей поважного віку. Тут вони отримують навички роботи з комп’ютером.


Приложенные файлы

  • docx 15672389
    Размер файла: 560 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий