Математика для студентов _Каз_Ибрагимова


№ 1 функциясының анықталу обласын тап
және болатын мәндер
және болатын мәндер
биссектрисаның барлық нүктелерi
жарты жазықтық, түзуiнiң астыңқы бөлiгi
  -жарты жазықтық, түзуiнiң үстiңгi бөлiгi
    2 функциясының анықталу обласын тап.
бiрiншi және үшiншi квадранттар
үшiншi квадрант
  бiрiншi квадрант
  жарты жазықтық, түзуiнiң астыңқы бөлiгi
  биссектрисаның барлық нүктелерi
    3 Екi айнымалыдан тәуелдi функция берiлген: . Функцияның K айнымалысы бойынша өсiмшесiн тап.


 
 
 
   
   
4 Екi айнымалыдан тәуелдi функция берiлген: . Функцияның L айнымалысы бойынша өсiмшесiн тап.
 
 
 
 
 
   
   
5 Екi айнымалыдан тәуелдi функция берiлген: . Функцияның L aйнымалысы бойынша өсiмшесiн тап.
 
 
 
 
 
   
   
6 Екi айнымалыдан тәуелдi функция берiлген: . Функцияның толық өсiмшесiн тап.
 
 
 
 
 
   
   
7 функциясы дербес туындысының анықтамасын көрсет.
 
 
 
 
 
   
   
8 функциясы дербес туындысының анықтамасын көрсет.
 
 
 
 
 
   
   
9 функциясы толық дифферекнциалының анықтамасын көрсет.
 
 
 
 
 
   
   
10 нүктесi функциясының максимум нүктесi деп аталады, егер М нүктесiнiң маңайынан алынған кез- келген нүкте үшiн мына теңсiздiк орындалса:
 
 
 
 
 
   
   
11 нүктесi функциясының минимум нүктесi деп аталады, егер М нүктесiнiң маңайынан алынған кез- келген нүкте үшiн мына теңсiздiк орындалса:
 
 
 
 
 
   
   
12 Теорема (екi айнымалыдан тәуелдi функция экстремумының қажеттi шарты).Айталық нүктесi дифференциалданатын функциясының экстремум нүктесi болсын. Онда функцияның осы нүктедегi дербес туындылары ...
  тұрақтыға тең болады
  өзара тең болады
  бiрге тең болады
  шексiздiкке тең болады
  Нөлге тең болады
   
   
13 функциясының күдiктi (немесе стационар) нүктесi деп қандай нүктенi айтамыз ?
  дербес туындылары нөлге тең болатын нүктелердi, яғни
  дербес туындылары бар нүктелердi
  дербес туындылары нолге тең болмайтын нүктелердi, яқни
  функциясының х 0, у 0 жағдайда шегi бар болатын нүктелердi
  функциясы үзiлiссiз болатын нүктелердi
   
   
14 Айталық нүктесi функциясының стационар нүктесi және болсын. Сонда, егер болса, онда функциясының нүктесiнде ...
  I-тектi үзiлiсi болады
  экстремумы жоқ болады
  экстремумы бар болады
  II-тектi үзiлiсi болады
  иiлу нүктесi болады
   
   
15 Айталық нүктесi функциясының стационар нүктесi және болсын. Сонда, егер болса, онда функциясының нүктесiнде ...
  экстремумы жоқ болады
  I-тектi үзiлiсi болады
  экстремумы бар болады
  II-тектi үзiлiсi болады
  иiлу нүктесi болады
   
   
16  Айталық нүктесi функциясының стационар нүктесi және болсын. Сонда, егер болса, онда функциясының нүктесiнде ...
  максимумы бар
  экстремумы бар
  I-тектi үзiлiс нүктесi бар
  минимумы бар
  экстремумы бар, жоқтығы белгiсiз
   
   
17 функциясының дербес туындыларын тап
 
 
 
 
 
   
   
18 функциясының дербес туындыларын тап
 
 
 
 
 
   
   
19 функциясының дербес туындыларын тап
 
 
 
 
 
   
   
20 функциясының толық дифференциалын тап
 
 
 
 
 
   
   
21 функциясынан нүктесiнде векторы бағытымен алынған туындысы мына формуламен есептеледi (мұндағы - векторының ОX осiмен жасайтын бұрышы)
 
 
 
 
 
   
   
22 функциясының нүктесiндегi градиентi деп мынадай векторды айтады
 
 
 
 
 
   
   
23 функциясынан нүктесiнде градиент бағытымен алынған туындысы мына формуламен есептеледi
 
 
 
 
 
   
   
24 функциясының нүктесiндегi векторы бағытымен алынған туындысын табу керек
  1
  1,5
  2
  0,2
  0
   
   
25 Функцияның нүктесінде дербес туындыларын табыңдар .
 
 
 
 
 
   
   
26 Функцияның нүктесінде дербес туындыларын табыңдар .
 
 
 
 
 
   
   
27 Функцияның нүктесінде дербес туындыларын табыңдар .
 
 
 
 
 
   
   
28 Функцияның нүктесінде дербес туындыларын табыңдар .

 
 
 
 
   
   
29 Функцияның нүктесінде градиентін табыңдар .
 
 
 
 
 
   
   
30 Функцияның нүктесінде бағыты бойынша туындысын табыңдар .
  10
 
 
  0,5
  2
   
   
31 Функцияның нүктесінде бағыты бойынша туындысын табыңдар .
  4
 
 
  5
  10
   
   
32 функциясы берілген. Табу керек .
  1
  2
  0
  3
  4
   
   
33 функциясы берілген. Табу керек .
 
 
 
 
 
   
   
34 функциясы берілген. Табу керек .
 
 
 
 
 
   
   
35 функциясы берілген. Табу керек .
 
 
 
 
 
   
   
36 функция берілген. Табу керек .
 
 
 
 
 
   
   
37 функциясы берілген. Табу керек .
 
 
 
 
 
   
   
38 функциясы берілген. Табу керек .
  1
  -1
  5
  –4
  –3
   
   
39 функциясы берілген. Табу керек .
  9
  1
  –6
  14
  0
   
   
40 функциясы берілген. Табу керек .
 
 
 
 
 
   
   
41 функциясы берілген. Табу керек .
 
 
 
 
 
   
   
42 функциясы берілген. Табу керек .
 
 
 
 
 
   
   
43 функциясы берілген. Сын нүктесін табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
44 функциясының кризистик нүктелерін табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
45 функциясы берілген. Табу керек .
 
 
 
 
 
   
   
46 функциясы берілген. Табу керек .
 
 
 
 
 
   
   
47 функциясы берілген. Табу керек .
 
 
 
 
 
   
   
48 функциясының кризистик нүктелерін табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
49 функциясының толық дифференциалын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
50 функциясының толық дифференциалын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
51 мұндағы
  1
  8
  0
  -1
  -2
   
   
52 мұндағы
  -1
  3
  0
  1
  -2
   
   
53 мұндағы
 
 
  1
  0
  2
   
   
54 мұндағы
  1
  2
  3
  -1
  0
   
   
55 мұндағы
 
  0
  -1
  5
  -2
   
   
56 мұндағы
  1
  2
  3
  -1
  0
   
   
57 теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз:
 
 
 
 
 
   
   
58 дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз:
 
 
 
 
 
   
   
59 түрдегі бірінші ретті дифференциалдық теңдеу берілсе, мұндағы және – үзіліссіз функциялар, оның атауы:
  толық дифференциал.
  біртекті.
  Бернулли.
  сызықты.
  айнымалылары ажыратылатын.
   
   
60 түріндегі дифференциалдық теңдеудің атауы:
  толық дифференциал.
  біртекті.
  Бернулли.
  сызықты.
  айнымалылары ажыратылатын.
   
   
61 теңдеуінің келтірілген типтердің қайсысына жататындығын анықтаңдар:
  Бірінші ретті біртекті емес сызықты дифференциалдық теңдеу
  Айнымалыларға байланысты біртекті сызықты дифференциалдық теңдеу
  Толық дифференциалдық теңдеу
  Айнымалыларын бөліп алуға болатын теңдеу
  Бірінші ретті біртекті сызықты теңдеу
   
   
62 Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеуді көрсетіңіз:
 
 
 
 
 
   
   
63 теңдеуінің типін анықтаңыз:
  Айнымалыларына байланысты біртекті дифференциалдық теңдеу
  Толық дифференциалдық теңдеу
  Айнымалыларын бөліп алуға болатын теңдеу
  Бірінші ретті біртекті емес сызықты дифференциалдық теңдеу
  Бірінші ретті біртекті емес сызықты теңдеу
   
   
64 сандар Катарының модасын табыңыз.
  9
  7
  5
  11
  13
     
65 теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
66 теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
67 теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

 
 
 
 
   
   
68 біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің жалпы теңдеуін табыңыз:
 
 
 
 
 
   
   
69 дифференциалдық теңдеуінің ретін төмендету үшін қолданылатын ауыстыру:
 
 
 
 
 
   
   
70 сызықтық біртекті дифференциялдық теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.

 
 
 
 
   
   
71 теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.
 
 
 
 

   
   
72 теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз:
 
 
 
 
 
   
   
73 сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
74 дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз:
 
 
 
 
 
   
   
75 теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.
 
 
 
 
 
76 Жалпы түрде дифференциалдық теңдеудi қалай жазып көрсетуге болады ?
 
 
 
 
 
   
   
77 Дифференциалдық теңдеу ретi деп ...
  теңдеудегi туындының ең жоғары ретiн айтамыз
  теңдеудегi тәуелсiз айнымалының жоғары дәрежесiн айтамыз
  теңдеудегi қосылғыштар санын айтамыз
  теңдеудегi iзделiндi функцияның жоғарғы дәрежесiн айтамыз
  теңдеудегi айнымалылар санын айтамыз
78 бiртектi дифференциалдық теңдеудiң жалпы шешiмi мынадай:
 
 
 
 
 
79 Дифференциалдық теңдеу ретi деп ...
  теңдеудегi туындының ең жоғары ретiн айтамыз
  теңдеудегi тәуелсiз айнымалының жоғары дәрежесiн айтамыз
  теңдеудегi қосылғыштар санын айтамыз
  теңдеудегi iзделiндi функцияның жоғарғы дәрежесiн айтамыз
  теңдеудегi айнымалылар санын айтамыз
   
   
80 . Берiлген теңдеу ...
  квадраттық теңдеу
  бiртектi дифференциалдық теңдеу
  сызықтық дифференциалдық теңдеу
  екiншi реттi дифференциалдық теңдеу
  айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
81 . Берiлген теңдеу ...
  бiртектi дифференциалдық теңдеу
  айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
  сызықтық дифференциалдық теңдеу
  екiншi реттi дифференциалдық теңдеу
  квадраттық теңдеу.
82 . Берiлген теңдеу ...
  айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
  сызықтық дифференциалдық теңдеу
  бiртектi дифференциалдық теңдеу
  екiншi реттi дифференциалдық теңдеу
  квадраттық теңдеу.
83 бiрiншi реттi дифференциалдық теңдеудi шеш.
 
 
 
 
 
   
   
84 бiрiншi реттi дифференциалдық теңдеудi шеш.
 
 
 
 
 
85 сандар Катарының модасын табыңыз.
  13
  6
  11
  12
  8
86 . Берiлген теңдеу ...
  айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу
  бiртектi дифференциалдық теңдеу
  екiншi реттi дифференциалдық теңдеу
  сызықтық дифференциалдық теңдеу
  квадраттық теңдеу.
87 теңдеудiң сипаттамалық теңдеуi деп мынадай теңдеудi айтамыз:
 
 
 
 
 
   
   
88 Егер сипаттамалық теңдеудiң және әртүрлi нақты түбiрлерi болса, онда теңдеудiң жалпы шешiмi мынадай болады:
 
 
 
 
 
89 Егер сипаттамалық теңдеудiң және комплекс түбiрлерi болса, онда теңдеуінiң жалпы шешiмi мынадай болады:
 
 
 
 
 
90 теңдеудi шеш.
 
 
 
 
 
91 теңдеудi шеш.
 
 
 
 
 
   
   
92 Теңдеуді шеш .
 
 
 
 
 
93 Теңдеуді шеш
 
 
 
 
 
94 Теңдеуді шеш .
 
 
 
 
 
95 Теңдеуді шеш .
 
 
 
 
  y=
96 Теңдеуді шеш .
 
 
 
 
 
97 Теңдеуді шеш .
 
 
 
  y=
 
   
   
98 Теңдеуді шеш .
 
 
 
 
 
99 Теңдеуді шеш .
 
 
 
 
 
100 Теңдеуді шеш: .
 
 
 
 
 
101 Теңдеуді шеш .
 
    102 Катарларының қайсысы жинақты Катарлар болатындығын анықтаңыз:
1.
1 және 3.
  3.
  1 және 2.
  2.
    103 Гармоникалық Катардың түрі:


 
 
 
   
   
104 Жинақталудың қажетті шарты:
  Егер жинақсыз, онда
  Егер , онда жинақталады
  Егер , онда жинақты
  Егер жинақталса, онда
 
   
   
105 Дәрежелік Катардың жалпы мүшесі келесі функция болады:
 
 
 
 
 
106 Катарларының қайсысы жинақты Катарлар болатындығын анықтаңыз:
  1.
  1 және 3.
  3.
  1 және 2.
  2.
107 Гармоникалық Катардың түрі:
 
 
 
 
 
108 Катарының жинақтылығын зерттеу үшін жинақтылықтың мынадай белгісін қолданамыз:
  Жинақтылықтың қажеттілік белгісі (жинақсыздықтың жеткілікті белгісі)
  Лейбнец белгісі
  Даламбер белгісі
  Салыстыру белгісі
  Кошидің радикалдық белгісі
   
   
109 сандық Катар берiлген. - қалай аталады ?
  - Катардың дербес қосындысы
  - Катардың дербес мүшесi
  - Катардың жалпы мүшесi
  - Катардың шексiз қосындысы
  - Катардың саны
   
   
110 сандық Катар берiлген. - қалай аталады?
  - Катардың сандары
  - Катардың шексiз қосындылары
  - Катардың жалпы мүшелерi
  - Катардың дербес мүшелерi
  - Катардың дербес қосындылары
111 Катардың бастапқы үш мүшесiн жаз
 
 
 
 
 
112 Катардың бастапқы үш мүшесiн жаз
 
 
 
 
 
113 сандық Катар берiлген. Жалпы мүшесiн тап.
 
 
 
 
 
114 сандық Катар берiлген. Жалпы мүшесiн тап.
 
 
 
 
 
115 Сандық Катар жинақталуының қажеттi шарты 
 
 
 

116 Төменде келтiрiлген сандық Катарлардың қайсысында Катар жинақтылығының қажеттi шарты орындалады ?
 
 
 
 
 
117 берiлген Катар ...
  таңбасы оң сандық Катар
  таңбасы кезектесiп келетін сандық Катар
  таңбасы терiс сандық Катар
  гармоникалық Катар
  дәрежелiк Катар
   
   
118 берiлген Катар ...
  таңбасы оң сандық Катар
  гармоникалық Катар
таңбасы кезектесiп келетін сандық Катар
  таңбасы терiс сандық Катар
  дәрежелiк Катар
   
   
119 берiлген Катар ...
  дәрежелiк Катар
  таңбасы терiс сандық Катар
  таңбасы кезектесiп келген сандық Катар
  гармоникалық Катар
  таңбасы оң сандық Катар
   
   
120 Сандық Катар жинақтылығының Коши белгiсi: Мүшелерi оң және кемiмелi болып келген сандық Катар жинақты болу үшiн төмендегiдей меншiксiз интегралдың жинақты болуы қажеттi және жеткiлiктi:
 
 
 
 
 
   
   
121 Салыстыру белгiсi: Егер (1) және (2) сандық Катарларының мүшелерi терiс емес және теңсiздiктi қанағаттандырса, онда (2) Катардың жинақтылығынан ...
  -нiң нолге ұмтылатындығы шығады
  - нiң бiрге ұмтылатындығы шығады
  (1) Катардың шартты жинақталмайтындығы шығады
  (1) Катардың жинақталатындығы шығады
  (1) Катардың жинақталмайтындығы шығады
   
   
122 Салыстыру белгiсi: Егер (1) және (2) сандық Катарларының мүшелерi терiс емес және теңсiздiктi қанағаттандырса, онда (1) Катардың жинақталмауынан ...
  - нiң нолге ұмтылатындығы шығады
  - нiң бiрге ұмтылатындығы шығады
  (2) Катардың шартты жинақталатындығы шығады
  (2) Катардың жинақталатындығы шығады
  (2) Катардың жинақталмайтындығы шығады
   
   
123 дәрежелiк Катар берiлген. (i= 1, 2, 3, ...) қалай аталады ?
  - Катардың коэффициенттерi
  - Катардың шексiз мүшелерi
  - Катардың жалпы мүшелерi
  - Катардың мүшелерi
  - Катардың дербес қосындылары
124 Мына Катар қалай аталады: -?
  гармоникалық Катар
  ақырсыз геометриялық прогрессия
  ақырсыз арифметикалық прогрессия
  таңбасы тұрақты Катар
  таңбасы кезектесiп келген Катар
125 Геометриялық прогрессияның бастапқы n мүшесiнiң қосындысы Sn мынадай формуламен есептелiнедi:
 
 
 
 
 
126 Геометриялық прогрессия жинақталады, егер
 
 
 
 
 
127 Геометриялық прогрессия жинақталмайды, егер
 
 
 
 
 
128 Кошидiң интегралдық белгiсi бойынша Катарды жинақтылыққа зертте:
  Катар жинақталмайды
  Катар жинақты, =1
  Катар жинақты, = 0,5
  Катар , жинақты, =-1
  Катар , жинақты, =2
129 Даламбер белгiсi бойынша Катарды жинақтылыққа зертте:
  Катар жинақты, =1
  Катар жинақты, = 0,5
  Катар жинақталмайды
  Катар , жинақты, =-1
  Катар , жинақты, =2
130 дәрежелiк Катар жинақталатын (-R,R) интервалды қалай атайды ?
  Катардың дербес қосындыларының интервалы
  дәрежелiк Катардың анықталу облысы
  дәрежелiк Катардың жинақталу интервалы
  дәрежелiк Катар жинақталмайтын интервалы
  дәрежелiк Катардың мәндер жиыны
     
131 дәрежелік Катардың жинақталу радиусын табыңыз.
  2.
  ½.
 
  1.
  0
    132 гармоникалық Катары:
  Абсолютті жинақты
  кесіндісінде жинақты
  шартты жинақты
  жинақты
  жинақсыз
    133 Катарының алғашқы үш мүшесін табыңыз:
 
 
 
 
 
   
   
134 Сандық Катар жинақтылығының Даламбер белгiсi: Катар жинақталады, егер ...
 
 
  ;
 
 
   
   
135 Катарының қосындысын табыңыз.
  3
 
 
  2
 
   
   
136 жалпы мүшесін табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
137 Катарының жалпы мүшесін табыңыз
 
 
  3,256
 
  2
   
138 Катарының жалпы мүшесін табыңыз.
 
 
 
   
 
   
   
139 Есептеңіз
  14
  28
  56
  40
  112
   
   
140 Есептеңіз
  120
  30
  60
  90
  240
   
   
141 Есептеңіз .
  144
  72
  18
  27
  36
142 Есептеңіз
  33
  99
  11
  55
  110
143 Есептеңіз
  42
  21
  35
  14
  70
144 Ақиқат оқиғаның ықтималдығы неге тең?
  0
  0,5
  0,9
  1
  Кез-келген сан болуы мүмкін
   
   
145 Мүмкiн емес оқиғаның ықтималдығы неге тең?
  0
  0,1
  0,5
  1
  Кез-келген сан болуы мүмкін
   
   
146 Кездейсоқ оқиғаның ықтималдығы қандай шартты қанағаттандырады?
 
 
 
 
 
   
   
147 А оқиғасының ықтималдығы р. қарама-қарсы оқиғаның ықтималдығы неге тең?
 
 
 
  0
  1
   
   
148 Егер A және B оқиғалары үйлесімсіз болса, онда төмендегі теңдіктердің қайсысы дұрыс ?
 
 
 
 
 
   
   
149 Қайсы теңдік орындалғанда A оқиғасы B оқиғасынан тәуелсіз деп аталады?
 
 
 
 
 
   
   
150 Екі тәуелсіз оқиғаның бірге пайда болуының ықтималдығы қандай формуламен есептелінеді?
 
 
 
 
 
   
   
151 Екі тәуелді оқиғаның бірге пайда болуының ықтималдығы қандай формуламен есептелінеді?
 
 
 
 
 
   
   
152 Екі тәуелсіз оқиғаның ең болмағанда біреуінің пайда болуының ықтималдығы қандай формуламен есептелінеді?
 
 
 
 
 
   
   
153 A және B екі тәуелсіз оқиғалардың тек біреуінің пайда болуы –С оқиғасының ықтималдығы неге тең?
 
 
 
 
 
   
   
154 Дорбада 6 ақ және 9 қызыл асық бар. Кездейсоқ 1 асық алынды . Оның қызыл асық болуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
155 Кітап сөресінде 3 кітап тарихтан және 9 кітап экономикадан бар. Кездейсоқ алынған кітаптың тарих екенінінің ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
156 Стаканда 2 жай және 6 түрлі түсті қалам бар. Кездейсоқ 1 қалам алынды . Бұл қаламның түрлі түсті болуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
157 Топта 8 қыз және 12 жігіт бар. Тақтаға кездейсоқ бір студент шақырылды. Қыздың шақырылуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
158 5 ақ және 2 қара шар бар жәшіктен кездейсоқ 3 шар алынды. Сынақтың барлық мүмкін элементарлық оқиғаларының жалпы санын табыңыз.
  21
  35
  14
  42
  70
   
   
159 3 жай және 5 түрлі түсті қалам бар қораптан кездейсоқ 6 қалам алынды. Сынақтың барлық мүмкін элементарлық оқиғаларының жалпы санын табыңыз.
  14
  56
  35
  48
  28
   
   
160 7 стандартты және 2 жарамсыз бөлшегі бар партиядан кездейсоқ 5 бөлшек алынды. Сынақтың барлық мүмкін элементарлық оқиғаларының жалпы санын табыңыз.
  21
  63
  70
  126
  14
   
   
161 Цехта 6 ер кісі және 4 әйел жұмыс істейді. Табель нөмірлері бойынша кездейсоқ жеті адам таңдалады. Сынақтың барлық мүмкін элементарлық оқиғаларының жалпы санын табыңыз.
  90
  240
  120
  60
  30
   
   
162 Театрға билеттер сатып алынды: 7 билет партерге және 4 билет лоджияға. Кездейсоқ 2 билет таңдалды. Сынақтың барлық мүмкін элементарлық оқиғаларының жалпы санын табыңыз.
  55
  110
  99
  33
  11
   
   
163 Лотереяда 10 билет ойнатылды. Олардың 4-і ұтыспен . Кездейсоқ 5 билет таңдалды. 2 билеттің ұтыспен болуы -А оқиғасының пайда болуына қолайлы сынақтардың санын табыңыз.
  26
  60
  120
  20
  6
   
   
164 10 тігін машинасы бар партияда 2 машина бұзылған. Тексеру үшін кездейсоқ 5 машина таңдалды. Таңдалған машиналардың біреуі бұзылған болуы - А оқиғасының пайда болуына қолайлы сынақтардың санын табыңыз.
  2
  70
  36
  140
  72
   
   
165 Топтағы 10 студенттің 6-ы қыз. Топта концертке 6 билет ойнатылды. Билет алғандардың 4-і қыз болуы - А оқиғасының пайда болуына қолайлы сынақтардың санын табыңыз.
  21
  90
  210
  15
  6
   
   
166 Факультеттің шахмат бойынша құрама командасында 12 адам бар, олардың 7-і бірінші разрядты. Кездейсоқ құраманың бес мүшесі таңдалды. Таңдалған мүшелердің үшеуі бірінші разрядты болуы - А оқиғасының пайда болуына қолайлы сынақтардың санын табыңыз.
  350
  45
  35
  21
  10
   
   
167 Сөреде 11 кітап бар, олардың 5-і математикадан. Кездейсоқ 4 кітап таңдалды. Таңдалғандардың 2-і математикадан болуы - А оқиғасының пайда болуына қолайлы сынақтардың санын табыңыз
  10
  30
  25
  15
  150
   
   
168 Станок-автомат арасында 2% стандартты емес болатын бөлшектер шығарады. Кездейсоқ таңдалған бөлшектің стандартты болуының ықтималдығын табыңыз.
  0,5
  0,8
  0,08
  0,98
  0,2
   
   
169 Фирманың есептеулерінде орташа 3% қате болады. Кездейсоқ таңдалған есептеуде қате болмауының ықтималдығын табыңыз.
  0,3
  0,03
  0,97
  0,07
  0,7
   
   
170 Студенттер емтихан тапсырғанда олардың 4%-і «F» алады. Емтихан тапсырған студенттердің «F» алмау ықтималдығын табыңыз.
  0,6
  0,04
  0,4
  0,06
  0,96
   
   
171 Бұйымды тасымалдағанда 1% бүлінеді. Кездейсоқ таңдалған бұйымның бүлінбегенінің ықтималдығын табыңыз.
  0,09
  0,99
  0,9
  0,01
  0,1
   
   
172 Жаңадан құрылған фирмалардың орташа 5%-і банкротқа ұшырайды. Кездейсоқ таңдалған фирманың банкротқа ұшырамауының ықтималдығын табыңыз.
  0,95
  0,05
  0,5
  0,75
  0,85
   
   
173 қорапта 5 ақ және 6 қара шар бар. Кездейсоқ қайтарымсыз екi шар алынады. А- бiрiншi шар ақ, В - екiншi шар ақ болды деген оқиғалар болса, онда шартты ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
174 Жәшiкте 7 стандартты және 3 стандартты емес бөлшектер бар. Кездейсоқ екi бөлшек алынады. А- бiрiншi бөлшек стандартты, В - екiншi бөлшек стандартты болды деген оқиғалар болса, онда шартты ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
175 Кiтап сөресiнде тарихтан 5 кiтап және экономикадан 4 кiтап бар. Кездейсоқ қайтарымсыз екi кiтап алынады. А- бiрiншi кiтап тарихтан, В - екiншi кiтап тарихтан болды деген оқиғалар болса, онда шартты ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
176 Жәшiкте 10 стандартты және 6 стандартты емес бөлшектер бар. Кездейсоқ қайтарымсыз екi бөлшек алынады. А- бiрiншi бөлшек стандартты, В - екiншi бөлшек стандартты болды деген оқиғалар болса, онда шартты ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
177 қорапта 4 ақ және 9 қара шар бар. Кездейсоқ қайтарымсыз екi шар алынады. А- бiрiншi шар қара, В - екiншi шар қара болды деген оқиғалар болса, онда шартты ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
178 4 қызыл және 6 жасыл қалам бар. Қораптан қайтарымсыз кездейсоқ екi қалам алды. А- бiрiншi қалам қызыл, В - екiншi қалам қызыл болды деген оқиғалар болса, онда шартты ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
179 Қорапта 7 торкөз дәптер және 4 жолкөз дәптер бар. Қораптан қайтарымсыз кездейсоқ екi дәптер алынды. А- бiрiншi дәптер торкөз, В - екiншi дәптер торкөз болды деген оқиғалар болса, онда шартты ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
180 Кiтап сөресiнде тарихтан 6 кiтап және географиядан 3 кiтап бар. Кездейсоқ қайтарымсыз екi кiтап алынады. А- бiрiншi кiтап географиядан, В - екiншi кiтап географиядан болды деген оқиғалар болса, онда шартты ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
181 Топта 12 қыз хәне 9 жігіт бар. Тізім бойынша кездейсоқ 2 студент шақырылды. A−бірінші шақырылған жігіт, B− екінші шақырылған жігіт деген оқиғалар болса, онда шартты ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
182 Студент 13 сұрақтың 3–ін білмейді. Оқытушы 2 сұрақ қояды. A− студент бірінші сұраққа жауап береді, B − студент екінші сұраққа жауап береді деген оқиғалар болса, онда шартты ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
183 Студент сынаққа 15 сұрақтың 7-ін оқып келді. Ол берілген 2 сұраққа жауап беретіндігінің ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
184 4 қызыл және 6 жасыл қалам бар қораптан кездейсоқ екi қалам түсiп қалды. Олардың екеуi де қызыл қалам болуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
185 Жәшiкте 4 стандартты және 12 стандартты емес бөлшектер бар. Кездейсоқ екi бөлшек алынады. Олардың екеуi де стандартты болуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
186 қорапта 5 ақ және 4 қара шар бар. Кездейсоқ екi шар алынады. Олардың екеуi де қара шар болуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
187 4 қызыл және 6 жасыл қалам бар қораптан кездейсоқ екi қалам түсiп қалды. Олардың екеуi де жасыл болуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
188 Жәшiкте 4 стандартты және 3 стандартты емес бөлшектер бар. Кездейсоқ екi бөлшек алынады. Олардың екеуi де стандартты емес болуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
189 Топта 16 студент, олардың 9-ы жігіт. Кездейсоқ екi студент таңдалды. Олардың екеуi де жігіт болуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
190 қорапта 6қызыл және 3 қара шар бар. Кездейсоқ екi шар алынады. Олардың екеуi де қызыл шар болуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
191 Екi зеңбiректен бiрдей оқ атылды. Бiрiншi зеңбiректен атылған оқтың нысанаға тию ықтималдығы 0,8 -ге, ал екiншiсiнiкi 0,7 -ге тең. Екі рет нысанаға тию ықтималдығын табыңыз.
  0,62
  0,37
  0,56
  0,38
  1,5
   
   
192 Бірдей типтегі екі өндірістің банкротқа ұшырау ықтималдықтары сәйкес 0,2 және 0,1. Екі өндірістің банкротқа ұшырау ықтималдығын табыңыз.
  0,72
  0,02
  0,3
  0,28
  0,26
   
   
193 Цехта жұмыс тоқтағандығын хабарлауға екi дабыл беруші орнатылған. Жұмыс тоқтағанда бiрiншi дабыл берушінің iске қосылу ықтималдығы 0,9, ал екiншiсiнiкi 0,8-ге тең. Жұмыс тоқтағанда олардың екеуiнiң iске қосылу ықтималдығын табыңыз.
  0,63
  0,03
  0,97
  0,34
  1,6
   
   
194 Екі атқыш нысананы көздеп атады. Тигізе алмау ықтималдықтары сәйкес 0,1 және 0,3. Бірдей екеуі атқанда екеуі де тигізе алмау ықтималдығын табыңыз.
  0,34
  0,63
  0,3
  0,03
  0,4
   
   
195 Бiрiншi жәшiктегi бөлшектердің 70 -ыстандартты, ал екiншi жәшiктегi бөлшектердің 40 -ыстандартты. Әрбiр жәшiктен бiр-бiрден бөлшек алынды. Олардың екеуі де стандартты болу ықтималдығын табыңыз.
  0,54
  0,28
  0,82
  0,46
  1,1
   
   
196 Осы айда сүт бағасының көтерілу ықтималдығы 0,8, ұндікі– 0,6. Осы айда екі заттың да бағасының көтерілу ықтималдығын табыңыз.
  0,44
  0,4
  1,4
  0,92
  0,48
   
   
197 Екі студент есептеулер орындайды. Қате жіберу ықтималдықтары сәйкес 0,3 және 0,2 . Екі студент де қате жіберуінің ықтималдығын табыңыз.
  0,44
  0,5
  0,06
  0,38
  0,37
   
   
198 Бірінші қорапта 2 ақ және 8 қара шар бар, ал екіншіде– 3 ақ және 2 қара шар. Әрбір қораптан бір шардан алынды. Олардың екеуі де ақ болуының ықтималдығын табыңыз.
  0,4
  0,8
  0,44
  0,12
  0,56
   
   
199 Жұмысшы 2 станокқа қызмет етеді. Бірінші сағатта станоктың тоқтап қалу ықтималдығы бірінші станок үшін 0,2, ал екінші станок үшін 0,25. Бірінші сағатта екі станоктың да тоқтап қалу ықтималдығы табыңыз.
  0,05
  0,5
  0,45
  0,6
  0,4
   
   
200 Кездейсоқ таңдалған телефон нөмірінің соңғы цифры 5 немесе 7 болуының ықтималдығы қандай?
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
   
   
201 Атқыш атқанда 10 ұпайына тигізу ықтималдығы 0,4, 9 ұпайына– 0,3 және 8 немесе одан аз ұпайға тигізу ықтималдығы 0,3. Атқыш бір рет атқанда 9-дан аз емес ұпайына тигізу ықтималдығын табыңыз.
0,3
0,4
0,5
0,6
  0,7
    202 Тоқыма өнеркәсібі 20% жоғары сұрыпты және 70% бірінші сұрыпты, қалғаны екінші сұрыпты бұйым шығарады. Кездейсоқ алынған бұйымның бірінші немесе екінші сұрыпты болуының ықтималдығын табу керек.
0,5
0,6
  0,7
  0,8
  0,9
    203 Шебер 4 станокқа қызмет етеді. Жұмыс уақытының 20% -ін бірінші станокта, 30% -ін екінші, 15 % -ін үшінші, қалған уақытта төртінші станокта өткізеді. Кездейсоқ таңдалған уақыт мезетінде шебер үшінші немесе төртінші станокта болатындығының ықтималдығын табыңыз.
0,3
0,45
  0,35
  0,5
  0,25
   
   
204 Жәшікте процессордың 100 микрокартасы бар. Олардың 60-ы бірінші сұрыпты, 25-і екінші, ал қалғаны үшінші сұрыпты екені белгілі. Кездейсоқ алынған микрокарта екінші немесе үшінші сұрыпты болатындығының ықтималдығын табыңыз.
  0,4
  0,35
  0,25
  0,75
  0,85
   
   
205 Құрылғының бір-біріне тәуелсіз жұмыс істейтін екі торабы бар. Тораптардың тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдықтары сәйкес 0,6 және 0,7. Тек қана бір тораптың тоқтаусыз жұмыс істеуінің ықтималдығын табыңыз.
  0,46
  0,45
  0,42
  0,88
  1,3
   
   
206 Нысананы дәлдеп екі қарудан дүркін оқ атылды. Бірінші қарудан оқ тию ықтималдығы 0,8, екіншіден 0,7. Тек қана біреуінің тию ықтималдығын табыңыз.
  0,62
  0,37
  0,56
  0,38
  1,5
   
   
207 Бірдей типтегі екі өндірістің банкротқа ұшырау ықтималдығы сәйкес 0,2 және 0,1. Тек қана бір өндірістің банкротқа ұшырау ықтималдығын табыңыз.
  0,25
  0,26
  0,3
  0,02
  0,08
   
   
208 Бірінші жәшікте 70% стандартты бөлшек, екіншіде 40. Әрбір жәшіктен кездейсоқ бір бөлшектен алынды. Олардың тек қана біреуінің стандартты болуының ықтималдығын табыңыз.
  1,1
  0,28
  0,82
  0,46
  0,54
   
   
209 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген. Табу керек р1
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
   
   
210 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген. Табу керек р2.
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
   
   
211 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген. Табу керек р3.
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
   
   
212 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген. Табу керек .
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
   
   
213 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген. Табу керек .
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
   
   
214 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген. Табу керек .
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,8
   
   
215 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.

Оның математикалық күтімін табыңыз.
  5
  5,5
  6
  6,5
  7
   
   
216 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.

Оның математикалық күтімін табыңыз.
  3
  3,5
  4
  4.5
  5
   
   
217 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.

Оның математикалық күтімін табыңыз.
  6
  7
  7,5
  8
  8,5
   
   
218 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.

Оның математикалық күтімін табыңыз.
  5
  6
  6,5
  7,5
  7
   
   
219 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.

Оның математикалық күтімін табыңыз.
  3
  3,5
  4
  4,5
  5
   
   
220 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.

Оның математикалық күтімін табыңыз.
  1
  1,5
  2
  2,5
  3
   
   
221 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.
Оның математикалық күтімін табыңыз.
  2,5
  3
  3,5
  4
  4,5
   
   
222 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.
Х –тың математикалық күтімі 4-ке тең екені белгілі. Табу керек .
  4
  0,2
  1
  2,5
  2
   
   
223 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.

Х –тың математикалық күтімі 4-ке тең екені белгілі. Табу керек .
  4,5
  3
  2
  4
  5
   
   
224 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.

Х –тың математикалық күтімі 5-ке тең екені белгілі. Табу керек .
  7
  5
  9
  11
  13
   
   
225 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.
Х –тың дисперсиясын табыңыз.

  1,5
  1
  2
  2,5
  3
   
   
226 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.
Х –тың дисперсиясын табыңыз.

  1,6
  0,4
  1,2
  0,16
  0,12
   
   
227 Х дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген.
Х –тың дисперсиясын табыңыз.

  0,82
  0,31
  1,3
  1,9
  0,21
   
   
228 М(X)=5 екені белілі. Табу керек М(3Х−5).
  40
  15
  25
  10
  45
   
   
229 М(X)=5 екені белілі. Табу керек М(2Х−3).
  13
  10
  7
  17
  20
   
   
230 М(X)=4 екені белілі. Табу керек М(5Х3).
  20
  23
  7
  100
  103
   
   
231 М(X)=3 екені белілі. Табу керек М(3Х1).
  9
  10
  27
  28
  4
   
   
232 М(X)=2 екені белілі. Табу керек М(5Х2).
  20
  10
  7
  12
  50
   
   
233 X және Y – тәуелсіз кездейсоқ шамалар екені белгілі, D(X)=5, D(Y)=2. Табу керек D(2Х3У).
  30
  26
  38
  16
  62
   
   
234 X және Y – тәуелсіз кездейсоқ шамалар екені белгілі, D(X)=2, D(Y)=3.Табу керек D(2Х−У).
  17
  11
  7
  5
  1
   
   
235 D(Х)=9 екені белілі. Табу керек .
  18
  11
  1
  13
  6
   
   
236 4 екені белілі. Табу керек D(2Х1).
  33
  65
  64
  32
  8
   
   
237 D(Х)=25 екені белілі. Табу керек .
  16
  15
  45
  75
  76
   
   
238 2 екені белілі. Табу керек D(3X−1).
  12
  35
  18
  36
  6
   
   
239 D(Х)=9 екені белілі. Табу керек σ(3Х1).
  28
  6
  10
  27
  9
   
   
240 5 екені белілі. Табу керек D(2Х1).
  100
  101
  50
  51
  11
   
   
241 Стандартты бөлшекті дайындау ықтималдығы . 4 тексерілген бөлшектің үшеуі стандартты болуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
242 Банк клиентінің несиені қайтару ықтималдығы . Кездейсоқ таңдалған 5 клиенттің үшеуі несиені қайтару ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
243 Қандай да бір фирманың биржада брокерлердің тармағы бар. Брокердің сәтті ойнау ықтималдығы . 6 брокердің екеуі сәтті ойнауының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
244 Цехта электр энергиясының шығыны сөткелік нормадан аспау ықтималдығы . 7 күннің ішінде 4 күнде электр энергиясының шығыны сөткелік нормадан аспайтындығының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
245 8 өнеркәсіптің әрқайсысы айлық жоспарды ықтималдықпен орындайды. Айдың соңында 6 өнеркәсіптің жоспарды орындау ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
246 6 фирманың әрқайсысы үшін жылдың соңында банкротқа ұшырау ықтималдығы . Жылдың соңында банкротқа 3 фирманың ұшырайтынды-ғы ның ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
247 Есептеуді толтыруда қате кетуінің ықтималдығы . Кездейсоқ таңдап алынған жеті есептеудің екеуінде қате болуының ықтималдығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
248 Оқиғаның пайда болуының ең ықтималды санын қандай формуламен табады?
 
 
 
 
 
   
   
249 Монетаны 14 рет лақтырғандағы елтаңба түсуінің ең ықтималды санын табыңыз.
  8
  6
  5
  7
  9
   
   
250 Допты бір рет лақтырғанда себетке түсу ықтималдығы 0,8. 11 рет лақтырғанда доптың себетке түсуінің ең ықтималды санын табыңыз.
  9
  7
  8
  6
  10
   
   
251 Жоғары сұрыпты бұйымды дайындаудың ықтималдығы 0,7. Таңдалған 7 бұйымның арасында жоғары сұрыпты бұйымның ең ықтималды санын табыңыз.
  6
  5
  4
  3
  2
   
   
252 Студент тесттің сұрағына болжап білу әдісімен дұрыс жауап беру ықтималдығы 0,2. Тесттің 30 сұрағына дұрыс жауап берудің ең ықтималды санын табыңыз.
  8
  7
  6
  9
  10
   
   
253 Эпидемия кезінде тымаумен ауыру ықтималдығы 0,4. Фирманың 6 қызметкерінің ауырғандарының ең ықтималды санын табыңыз.
  1
  2
  3
  4
  5
   
   
254 Құрылғының 15 элементінің әрқайсысы сыналады. Элемент сынаққа шыдайтындығының ықтималдығы 0,8. Сынаққа шыдайтын элементтердің ең ықтималды санын табыңыз.
  12
  13
  14
  10
  11
   
   
255 Егер Х кездейсоқ шамасы биномиальдық заң бойынша үлестірілсе, онда оның математикалық күтімі неге тең ?
 
 
 
 
 
   
   
256 Егер Х кездейсоқ шамасы биномиальдық заң бойынша үлестірілсе, онда оның дисперсиясы неге тең ?
 
 
 
 
 
   
   
257 10 тәуелсіз сынақта құралдың істен шығу санының математикалық күтімі 3-ке тең. Әрбір сынақта істен шығу ықтималдығы бірдей. Істен шыққан құралдар санының дисперсиясын табыңыз.
  21
  0,21
  2,1
  0,9
  1,8
   
   
258 Екі монетаны лақтырғанда екі елтаңбаның түсу санының математикалық күтімі 12-ге тең болуы үшін екі монетаны неше рет лақтыру керек?
  12
  24
  16
  48
  8
   
   
259 Әрбір атқанда нысанаға тию ықтималдығы 0,4. Нысанаға тиген атыстар санының дисперсиясы 6-ға тең болуы үшін неше рет ату керек ?
  40
  30
  35
  25
  45
   
   
260 кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. Оның ықтималдық тығыздығын табыңыз.

 
 
 
 
 
   
   
261 кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. Оның ықтималдық тығыздығын табыңыз.

 
 
 
 
 
   
   
262 кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. Оның ықтималдық тығыздығын табыңыз.

 
 
 
 
 
   
   
263 кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. Оның ықтималдық тығыздығын табыңыз.

 
 
 
 
 
   
   
264 кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. Оның ықтималдық тығыздығын табыңыз.

 
 
 
 
 
   
   
265 кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. Оның ықтималдық тығыздығын табыңыз.

 
 
 
 
 
   
   
266 Х кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. Оның ықтималдық тығыздығын табыңыз.
.
 
 
 
 
 
   
   
267 кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. Оның ықтималдық тығыздығын табыңыз.

 
 
 
 
 
   
   
268 кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. Оның ықтималдық тығыздығын табыңыз.

 
 
 
 
 
   
   
269 кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. Оның ықтималдық тығыздығын табыңыз.

 
 
 
 
 
   
   
270 Х кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. табу керек.
 
 
 
 
 
   
   
271 Х кездейсоқ шамасының үлестірімділік функциясы берілген. табу керек.
 
 
 
 
 
   
   
272 Ықтималдық тығыздығы болғанда формуласымен анықталатын үлестірімділік заңды көрсетіңіз .
  Бірқалыпты
  Қалыпты
  Көрсеткіштік
  Пуассон заңы
  Биномиальдық
    273 Үлестірімділік функциясы болғанда формуласымен анықталатын үлестірімділік заңды көрсетіңіз .
  Көрсеткіштік
  Пуассон заңы
  Бірқалыпты
   Қалыпты
   Биномиальдық
   
   
274 кесіндісінде бірқалыпты үлестірілген кездейсоқ шамасының математикалық күтімі қандай формуламен анықталады?
 
 
 
 
 
    275 кесіндісінде бірқалыпты үлестірілген кездейсоқ шамасының дисперсиясы қандай формуламен анықталады?
 
 
 
 
 
   
   
276 кесіндісінің бір бөлігі болатын аралығынан бірқалыпты үлестірілген кездейсоқ шамасының түсу ықтималдығы қандай формуламен анықталады?
 
 
 
 
 
   
   
277 (−2;7) кесіндісінде кездейсоқ шамасы бірқалыпты үлестірілген. Оның осы кесіндідегі ықтималдық тығыздығын табыңыз.
 
 
 
 
 
    278 (−3;8) кесіндісінде кездейсоқ шамасы бірқалыпты үлестірілген. Оның осы кесіндідегі ықтималдық тығыздығын табыңыз.
 
 
 
 
 
    279 (−2;5)кесіндісінде кездейсоқ шамасы бірқалыпты үлестірілген. Оның осы кесіндідегі ықтималдық тығыздығын табыңыз.
 
 
 
 
 
    280 (1;6) кесіндісінде кездейсоқ шамасы бірқалыпты үлестірілген. Оның осы кесіндідегі ықтималдық тығыздығын табыңыз.
 
 
 
 
 
   
   
281 (2;5) кесіндісінде кездейсоқ шамасы бірқалыпты үлестірілген. Оның осы кесіндіде үлестірімділік функциясы қандай формуламен өрнектеледі ?
 
 
 
 
 
   
   
282 (1;6) кесіндісінде кездейсоқ шамасы бірқалыпты үлестірілген. Оның осы кесіндіде үлестірімділік функциясы қандай формуламен өрнектеледі ?
 
 
 
 
 
   
   
283 (−1;3) кесіндісінде кездейсоқ шамасы бірқалыпты үлестірілген. Оның осы кесіндіде үлестірімділік функциясы қандай формуламен өрнектеледі ?
 
 
 
 
 
   
   
284 (−1;7) кесіндісінде кездейсоқ шамасы бірқалыпты үлестірілген. Оның осы кесіндіде үлестірімділік функциясы қандай формуламен өрнектеледі ?
 
 
 
 
 
   
   
285 (1;4) кесіндісінде кездейсоқ шамасы бірқалыпты үлестірілген. Оның дисперсиясы неге тең?
  2,5
  0,5
  0,25
  1,5
  0,75
   
   
286 (2;6) кесіндісінде кездейсоқ шамасы бірқалыпты үлестірілген. Оның дисперсиясы неге тең?
 
 
 
 
  4
   
   
287 (−1;5) кесіндісінде кездейсоқ шамасы бірқалыпты үлестірілген. Оның дисперсиясы неге тең?
  1
 
  0,5
  3
  2
   
288 X белгісінің үлестірімі берілген. Арифметикалық орташаны табыңыз.
  4,5
  3,5
  4
  5,5
  3
   
   
289 X белгісінің үлестірімі берілген. Арифметикалық орташаны табыңыз.
  3,5
  4,5
  4
  3
  5
   
   
290 X белгісінің үлестірімі берілген. Арифметикалық орташаны табыңыз.
  5,5
  4,5
  5
  6
  6,5
   
291 X белгісінің үлестірімі берілген. Арифметикалық орташаны табыңыз.
  4,5
  3
  2,5
  4
  3,5
   
   
292 X белгісінің үлестірімі берілген. Арифметикалық орташаны табыңыз.
  7
  8
  7,5
  8,5
  6,5
   
   
293 Х дискреттi кездейсоқ шамасының үлестiрiмділік заңы кесте арқылы берiлген. Х-тің дисперсиясын табыңыз.
  0,21
  3,1
  1,4
  1,7
  5,99
   
   
294 Х дискреттi кездейсоқ шамасының үлестiрiмділік заңы кесте арқылы берiлген. Х-тің дисперсиясын табыңыз.
  3,6
  2,2
  5,8
  0,96
  8
   
   
295 Х дискреттi кездейсоқ шамасының үлестiрiмділік заңы кесте арқылы берiлген. Х-тің дисперсиясын табыңыз.
  1
  0,25
  1,5
  2,25
  4
   
   
296 Х дискреттi кездейсоқ шамасының үлестiрiмділік заңы кесте арқылы берiлген. Х-тің дисперсиясын табыңыз.
  1
  0,25
  1,5
  2,25
  4
   
   
297 Х дискреттi кездейсоқ шамасының үлестiрiмділік заңы кесте арқылы берiлген. Х-тің дисперсиясын табыңыз.
  5,8
  1,8
  1,6
  7,6
  2,56
   
   
298 Х дискреттi кездейсоқ шамасының үлестiрiмділік заңы кесте арқылы берiлген. Х-тің дисперсиясын табыңыз.

  1,3
  0,19
  0,09
  2,51
  1,1
   
   
299 сандар Катарының модасын табыңыз.
  9
  7
  5
  11
  13
   
   
300            
   
301       302      
      303        
   
   
304  
   
   
   
   
   
   
   
305  
   
   
   
   
   
   
   
306  
   
   
   
   
   
   
   
307  
   
   
   
   
   
   
   
308  
   
   
   
   
   
   
   
309  
   
   
   
   
   
   
   
310  
   
   
   
   
   
   
   
311  
   
   
   
   
   
   
   
312  
   
   
   
   
   
   
   
313  
   
   
   
   
   
   
   
314  
   
   
   
   
   
   
   
315  
   
   
   
   
   
   
   
316  
   
   
   
   
   
   
   
317  
   
   
   
   
   
   
   
318  
   
   
   
   
   
   
   
319  
   
   
   
   
   
   
   
320  
   
   
   
   
   
   
   
321  
   
   
   
   
   
   
   
322  
   
   
   
   
   
   
   
323  
   
   
   
   
   
   
   
324  
   
   
   
   
   
   
   
325  
   
   
   
   
   
   
   
326  
   
   
   
   
   
   
   
327  
   
   
   
   
   
   
   
328  
   
   
   
   
   
   
   
329  
   
   
   
   
   
   
   
330  
   
   
   
   
   
   
   
331  
   
   
   
   
   
   
   
332  
   
   
   
   
   
   
   
333  
   
   
   
   
   
   
   
334  
   
   
   
   
   
   
   
335  
   
   
   
   
   
   
   
336  
   
   
   
   
   
   
   
337  
   
   
   
   
   
   
   
338  
   
   
   
   
   
   
   
339  
   
   
   
   
   
   
   
340  
   
   
   
   
   
   
   
341  
   
   
   
   
   
   
   
342  
   
   
   
   
   
   
   
343  
   
   
   
   
   
   
   
344  
   
   
   
   
   
   
   
345  
   
   
   
   
   
   
   
346  
   
   
   
   
   
   
   
347  
   
   
   
   
   
   
   
348  
   
   
   
   
   
   
   
349  
   
   
   
   
   
   
   
350  
   
   
   
   
   
   
   
351  
   
   
   
   
   
   
   
352  
   
   
   
   
   
   
   
353  
   
   
   
   
   
   
   
354  
   
   
   
   
   
   
   
355  
   
   
   
   
   
   
   
356  
   
   
   
   
   
   
   
357  
   
   
   
   
   
   
   
358  
   
   
   
   
   
   
   
359  
   
   
   
   
   
   
   
360  
   
   
   
   
   
   
   
361  
   
   
   
   
   
   
   
362  
   
   
   
   
   
   
   
363  
   
   
   
   
   
   
   
364  
   
   
   
   
   
   
   
365  
   
   
   
   
   
   
   
366  
   
   
   
   
   
   
   
367  
   
   
   
   
   
   
   
368  
   
   
   
   
   
   
   
369  
   
   
   
   
   
   
   
370  
   
   
   
   
   
   
   
371  
   
   
   
   
   
   
   
372  
   
   
   
   
   
   
   
373  
   
   
   
   
   
   
   
374  
   
   
   
   
   
   
   
375  
   
   
   
   
   
   
   
376  
   
   
   
   
   
   
   
377  
   
   
   
   
   
   
   
378  
   
   
   
   
   
   
   
379  
   
   
   
   
   
   
   
380  
   
   
   
   
   
   
   
381  
   
   
   
   
   
   
   
382  
   
   
   
   
   
   
   
383  
   
   
   
   
   
   
   
384  
   
   
   
   
   
   
   
385  
   
   
   
   
   
   
   
386  
   
   
   
   
   
   
   
387  
   
   
   
   
   
   
   
388  
   
   
   
   
   
   
   
389  
   
   
   
   
   
   
   
390  
   
   
   
   
   
   
   
391  
   
   
   
   
   
   
   
392  
   
   
   
   
   
   
   
393  
   
   
   
   
   
   
   
394  
   
   
   
   
   
   
   
395  
   
   
   
   
   
   
   
396  
   
   
   
   
   
   
   
397  
   
   
   
   
   
   
   
398  
   
   
   
   
   
   
   
399  
   
   
   
   
   
   
   
400  
   
   
   
   
   
   
   
401       402      
      403        
   
   
404  
   
   
   
   
   
   
   
405  
   
   
   
   
   
   
   
406  
   
   
   
   
   
   
   
407  
   
   
   
   
   
   
   
408  
   
   
   
   
   
   
   
409  
   
   
   
   
   
   
   
410  
   
   
   
   
   
   
   
411  
   
   
   
   
   
   
   
412  
   
   
   
   
   
   
   
413  
   
   
   
   
   
   
   
414  
   
   
   
   
   
   
   
415  
   
   
   
   
   
   
   
416  
   
   
   
   
   
   
   
417  
   
   
   
   
   
   
   
418  
   
   
   
   
   
   
   
419  
   
   
   
   
   
   
   
420  
   
   
   
   
   
   
   
421  
   
   
   
   
   
   
   
422  
   
   
   
   
   
   
   
423  
   
   
   
   
   
   
   
424  
   
   
   
   
   
   
   
425  
   
   
   
   
   
   
   
426  
   
   
   
   
   
   
   
427  
   
   
   
   
   
   
   
428  
   
   
   
   
   
   
   
429  
   
   
   
   
   
   
   
430  
   
   
   
   
   
   
   
431  
   
   
   
   
   
   
   
432  
   
   
   
   
   
   
   
433  
   
   
   
   
   
   
   
434  
   
   
   
   
   
   
   
435  
   
   
   
   
   
   
   
436  
   
   
   
   
   
   
   
437  
   
   
   
   
   
   
   
438  
   
   
   
   
   
   
   
439  
   
   
   
   
   
   
   
440  
   
   
   
   
   
   
   
441  
   
   
   
   
   
   
   
442  
   
   
   
   
   
   
   
443  
   
   
   
   
   
   
   
444  
   
   
   
   
   
   
   
445  
   
   
   
   
   
   
   
446  
   
   
   
   
   
   
   
447  
   
   
   
   
   
   
   
448  
   
   
   
   
   
   
   
449  
   
   
   
   
   
   
   
450  
   
   
   
   
   
   
   
451  
   
   
   
   
   
   
   
452  
   
   
   
   
   
   
   
453  
   
   
   
   
   
   
   
454  
   
   
   
   
   
   
   
455  
   
   
   
   
   
   
   
456  
   
   
   
   
   
   
   
457  
   
   
   
   
   
   
   
458  
   
   
   
   
   
   
   
459  
   
   
   
   
   
   
   
460  
   
   
   
   
   
   
   
461  
   
   
   
   
   
   
   
462  
   
   
   
   
   
   
   
463  
   
   
   
   
   
   
   
464  
   
   
   
   
   
   
   
465  
   
   
   
   
   
   
   
466  
   
   
   
   
   
   
   
467  
   
   
   
   
   
   
   
468  
   
   
   
   
   
   
   
469  
   
   
   
   
   
   
   
470  
   
   
   
   
   
   
   
471  
   
   
   
   
   
   
   
472  
   
   
   
   
   
   
   
473  
   
   
   
   
   
   
   
474  
   
   
   
   
   
   
   
475  
   
   
   
   
   
   
   
476  
   
   
   
   
   
   
   
477  
   
   
   
   
   
   
   
478  
   
   
   
   
   
   
   
479  
   
   
   
   
   
   
   
480  
   
   
   
   
   
   
   
481  
   
   
   
   
   
   
   
482  
   
   
   
   
   
   
   
483  
   
   
   
   
   
   
   
484  
   
   
   
   
   
   
   
485  
   
   
   
   
   
   
   
486  
   
   
   
   
   
   
   
487  
   
   
   
   
   
   
   
488  
   
   
   
   
   
   
   
489  
   
   
   
   
   
   
   
490  
   
   
   
   
   
   
   
491  
   
   
   
   
   
   
   
492  
   
   
   
   
   
   
   
493  
   
   
   
   
   
   
   
494  
   
   
   
   
   
   
   
495  
   
   
   
   
   
   
   
496  
   
   
   
   
   
   
   
497  
   
   
   
   
   
   
   
498  
   
   
   
   
   
   
   
499  
   
   
   
   
   
   
   
500  
   
   
   
   
   
   
   


Вопросы типа «Упорядочение»№ Текст вопроса/варианты ответа Дополнительные параметры
1   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
2   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
3   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
4   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
5   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
6   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
7   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
8   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
9   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
10   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
11   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
12   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
13   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
14   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
15   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
16   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
17   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
18   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
19   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
20   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
21   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
22   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
23   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
24   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
25   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
26   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
27   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
28   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
29   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
30   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
31   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
32   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
33   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
34   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
35   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
36   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
37   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
38   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
39   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
40   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
41   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
42   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
43   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
44   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
45   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
46   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
47   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
48   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
49   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
50   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
51   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
52   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
53   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
54   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
55   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
56   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
57   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
58   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
59   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
60   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
61   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
62   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
63   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
64   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
65   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
66   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
67   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
68   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
69   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
70   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
71   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
72   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
73   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
74   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
75   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
76   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
77   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
78   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
79   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
80   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
81   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
82   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
83   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
84   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
85   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
86   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
87   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
88   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
89   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
90   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
91   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
92   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
93   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
94   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
95   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
96   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
97   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
98   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
99   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       
100   Секция:  
    Вес вопроса: 1
    Перемешивать ответы:        
       
       
       
       

Вопросы типа «Соответствие»№ Текст вопроса/варианты ответа   Дополнительные параметры
1   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
2   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
3   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
4   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
5   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
6   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
7   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
8   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
9   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
10   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
11   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
12   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
13   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
14   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
15   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
16   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
17   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
18   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
19   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
20   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
21   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
22   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
23   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
24   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
25   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
26   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
27   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
28   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
29   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
30   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
31   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
32   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
33   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
34   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
35   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
36   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
37   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
38   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
39   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
40   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
41   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
42   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
43   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
44   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
45   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
46   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
47   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
48   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
49   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
50   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
51   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
52   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
53   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
54   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
55   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
56   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
57   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
58   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
59   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
60   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
61   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
62   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
63   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
64   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
65   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
66   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
67   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
68   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
69   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
70   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
71   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
72   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
73   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
74   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
75   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
76   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
77   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
78   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
79   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
80   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
81   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
82   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
83   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
84   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
85   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
86   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
87   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
88   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
89   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
90   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
91   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
92   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
93   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
94   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
95   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
96   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
97   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
98   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
99   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         
100   Секция:  
      Вес вопроса: 1
      Перемешивать ответы:        
       
       
       
         

Вопросы типа «Поле ввода»№ Текст вопроса/варианты ответа Дополнительные параметры  
1 Секция:     Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 2   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 3   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 4   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 5   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 6   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 7   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 8   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 9   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 10   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 11   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 12   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 13   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 14   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 15   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 16   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 17   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 18   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 19   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 20   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 21   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 22   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 23   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 24   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 25   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 26   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 27   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 28   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 29   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 30   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 31   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 32   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 33   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 34   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 35   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 36   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 37   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 38   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 39   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 40   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 41   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 42   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 43   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 44   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 45   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 46   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 47   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 48   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 49   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 50   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 51   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 52   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 53   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 54   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 55   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 56   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 57   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 58   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 59   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 60   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 61   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 62   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 63   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 64   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 65   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 66   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 67   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 68   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 69   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 70   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 71   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 72   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 73   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 74   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 75   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 76   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 77   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 78   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 79   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 80   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 81   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 82   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 83   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 84   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 85   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 86   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 87   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 88   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 89   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 90   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 91   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 92   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 93   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 94   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 95   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 96   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 97   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 98   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 99   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                 100   Секция:       Вес вопроса: 1     Учитывать регистр: -                                

Приложенные файлы

  • docx 15655306
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 6

Добавить комментарий