Астрономія Практична робота 5.doc


Практична робота №1 (до лекції №5)
Тема: Дидактичне забезпечення тематичних атестацій з астрономії.
Опис завдання:
Розробіть тексти різнорівневих завдань для тематичних атестацій з «Астрономії» (за програмою рівня стандарту та академічного рівня) і забезпечте авторські розв’язки. Для цього:
1. Опрацюйте збірник різнорівневих завдань для проведення державної підсумкової атестації з астрономії (авт. Казанцев A.M., Крячко І.П., X.: Гімназія, 2008. — 48 с) чи інший збірник завдань з астрономії (у разі використання іншого збірника, вказати автора і видавництво).
2. Виберіть 12 різнорівневих завдань (по 3 завдання кожного рівня) у відповідності до профілю навчання (стандартний, академічний, профільний). Завдання мають бути розрахункового, описового та експериментального характеру. Бажано добирати тестові завдання різних типів.
3. Оцініть кожне із завдань за накопичувальною формою оцінювання (щоб сума балів = 12 балам).
4. Представити авторські розв’язки запропонованих Вами завдань для тематичних атестацій з астрономії.

Варіант I
Різнорівневі завдання для тематичної атестацій з «Астрономії» по темах:
Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Основи практичної астрономії. Методи та засоби астрономічних досліджень.
За кожне виконане завдання 1-12 учень отримує 1 бал. Максимальна кількість балів - 12.
Початковий рівень
1 Які координати світил нанесено на зоряні карти?
А) горизонтальні; Б) екваторіальні; В) горизонтальні та екваторіальні; Г) на зоряних картах немає координат.
2 На скільки сузір'їв у наш час поділено небесну сферу?
А) 68; Б) 88; В) 108; Г) 128.
3 Скільки зір можна побачити на всій небесній сфері неозброєним оком? А) 3000; Б) 6000; В) 9000; Г) 12 000.
Середній рівень
4 Який із законів визначає залежність періоду обертання планет навколо Сонця від розміру орбіт?
5 Навіщо роблять телескопи з дуже великими діаметрами об'єктивів?
6 Який рік є основою нашого сучасного календаря: тропічний чи зоряний?
Достатній рівень
7 Для чого варто встановлювати оптичні телескопи на космічних апаратах?
8 Обчисліть відстань від Землі до Сонця в парсеках.
момент поясного часу знайдіть всесвітній час у цій географічній точці.
9 Що є причиною видимого зміщення Сонця відносно зір?
Високий рівень
10 Користуючись третім законом Кеплера, знайдіть сидеричний період обертання тіла з великою піввіссю орбіти 4 а. о.
11 Поясний час на широті 50° сх. довготи становить 1 год 12 хв. На вказаний момент поясного часу знайдіть місцевий час у цій географічній точці.
12 Відомо, що однолінзові об'єктиви телескопів-рефракторів дають забарвлене (розмите) зображення. Для усунення цього недоліку використовують дво- та трилінзові об'єктиви. Як подібні недоліки усувають у телескопах-рефлекторах?

Розв’язанняI варіант
1) Б) екваторіальні
2) Б) 88
3) Б) 6000
4) Третій закон Кеплера. Квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт T12T22= a13a23 , де T1, T2 – сидеричні періоди обертання будь-яких планет; а a1 та a2 - великі півосі орбіт цих планет.
5) Одне з основних призначень телескопа - збирати випромінювання від небесних світил. Для цієї мети в оптичному телескопі слугує об'єктив. Що більший діаметр об'єктива, то більше світла він збере від слабкої зорі, тобто ми отримуємо більше інформації про небесний об’єкт. Отже, для спостереження слабких зір важливим є діаметр об'єктива телескопа.
6) Зоряний рік – це проміжок часу, за який Земля здійснює повний оберт навколо Сонця відносно далеких зір. Тропічний рік – це проміжок часу між двома послідовними проходженнями центра диска Сонця через точку весняного рівнодення. Тропічний рік – є основною календарною одиницею часу.
7) Космічні методи мають суттєву перевагу перед наземними спостереженнями, тому що значна частина електромагнітного випромінювання зір і планет затримується в земній атмосфері і обмежує потік інформації від світил.
8) Відстань від Землі до Сонця 150 000 000 км.=15 * 1010 м. = 1 а.о.
1 пк = 3,26 світлових років = 206 265 а.о = 3*1016м.
Таким чином відстань до Сонця 15 * 1010 / 3*1016 = 5*10-6 пк.
Відповідь: 5*10-6 пк.
9) Земля обертається навколо Сонця і навколо осі. Рухаючись разом із Землею по орбіті ми протягом року спостерігаємо Сонце в різних напрямках на фоні різних сузір’їв. Сонце описує велике коло на небесній сфері – екліптика. Площина екліптики протягом століть займає стале положення відносно зір, але полюси світу поступово зміщуються у комічному просторі – це явище називають прецесією. В наслідок процесії сітка небесних координат дуже повільно зміщуються відносно зір. Тому й умови їхньої видимості в даному пункті змінюються з часом.
10) Третій закон Кеплера. Квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт T12T22= a13a23 , де T1, T2 – сидеричні періоди обертання будь-яких планет; а a1 та a2 - великі півосі орбіт цих планет.
T1=1 рік , a1=1 а.о. – сидеричний період обертання Землі та вісь орбіти Землі.
a2=4 а.о. - вісь орбіти іншої планети.
T22= T12*a23a13 , T22=12*4313 = 64. T2 = 8 років.
Відповідь: T2 = 8 років.
11) Місцевий час Tλ = T0 + λ, де T0 - всесвітній час, λ - довгота пункту спостереження. Поясний час Tn = T0 + nh, де T0 - всесвітній час, nh - номер годинного поясу.
За умовою задачі дано: λ = 50° сх. д., Tn = 1 год 12 хв. Потрібно знайти: Tλ.
Водночас існує співвідношення 15° = 1 год (3).
Отже, маємо: T0 = Tn - nh Отримаємо: Tλ = T0 + λ = Tn- nh+ λ. Далі переведемо значення довготи λ з градусної міри у годинну: λ = 50° = 3 год 20 хв.
Tλ = T0 + λ = Tn- nh+ λ = 1 год. 12 хв. – 3 + 3 год. 20 хв = 1 год. 32 хв.
Відповідь: Tλ = 1 год 32 хв.
12) Телескопи рефлектори – це дзеркальні телескопи. В деяких телескопах головне дзеркало – увігнуте параболічне, а допоміжне – опукле гіперболічне. Для підвищення якості зображення використовують багато дзеркальні телескопи і збільшують діаметр дзеркала.
Варіант II
Різнорівневі завдання для тематичної атестацій з «Астрономії» по темах:
Сонячна система. Сонце – найближча зоря. Зорі. Еволюція зір. Наша Галактика. Будова й еволюція Всесвіту.
За кожне виконане завдання 1-12 учень отримує 1 бал. Максимальна кількість балів - 12.
Початковий рівень
1 Полярні сяйва в атмосфері Землі є наслідком:
А) спалахів на Сонці; Б) еліптичності орбіти Землі; В) сонячного затемнення; Г) вивержень вулканів на Землі.
2 Якою буде остання стадія еволюції Сонця?
А) білий карлик; Б) нейтронна зоря; В) чорна діра; Г) пульсар.
3 Найвідомішим проявом сонячної активності на Землі є:
А) зміна магнітного поля; Б) зміна температури повітря; В) зміна укількості опадів; Г) зміна пір року.
Середній рівень
4 На яку мінімальну відстань до Землі наближалися астероїди за час існування нашої планети?
5 Яка зоря молодша: нова зоря чи протозоря?
6 Що таке метеорний дощ?
Достатній рівень
7 Чому хвіст комети направлений від Сонця?
8 Абсолютна зоряна величина зорі становить +5,4m. Яка її видима зоряна величина, якщо відстань до неї 100 пк?
9 Скільки часу космічний корабель буде перетинати Галактику, рухаючись у міжзоряному просторі з першою космічною швидкістю?
Високий рівень
10 Як за допомогою сузір’я Велика Ведмедиця знайти Північний полюс світу? Відповідь поясніть.
11 Яке співвідношення між середніми масами білих карликів та червоних гігантів? Відповідь поясніть.
А) середня маса білих карликів більша; Б) середня маса червоних гігантів більша; В) середня маса білих карликів дорівнює середній масі червоних гігантів.
12 Існує подвійна зоряна система, компоненти якої не закривають один одного для земного спостерігача. Причому ми можемо бачити лише одну із цих зір, а іншу не видно через малу світність. Які спостереження видимої зорі можуть підтвердити її подвійність?
Розв’язанняII варіант
1) А) спалахів на Сонці
2) А) білий карлик
3) А) зміна магнітного поля
4) Найближче від Землі у 1994 році пролетів астероїд на відстані 112 000 км
5) Поняття «нова» зоря не характеризує вік зорі, а визначає один із типів спалахуючих зір. Натомість «протозоря» - один з початкових етапів формування зорі. Тому в даному разі молодшою є протозоря6) Коли комета наближається до Сонця, крига в її ядрі випаровується. Від комети залишаються тверді пилинки, які продовжують рух по орбіті утворюючи метеорні потоки. Коли Земля перетинає орбіту метеорного потоку, спостерігається метеоритний дощ, на небі можна побачити тисячі метеорів.
7) Хвіст комети складається з мікроскопічних частинок космічного пилу. Вони притягуються до Сонця і одночасно відштовхуються з більшою силою від нього сонячними променями – сонячним вітром.
8)
M=m+5-5lg r – абсолютна зоряна величина;
M- зоряна величина, за умовою M= + 5,4m;
m-видима зоряна величина, m-?
r-відстань до зорі в парсеках;
r = 100 пкm = M-5+5lg r
m = 5,4 – 5+5 lg 100 = 5,4 – 5 + 5· 2 = 5,4 +5 = 10,4
m=+10,4mВідповідь: m=+10,4m9) Д= 200000 св. років – діаметр Галактики,
1св.р. = 9,46·1015м, V1= 7,9 кмс = 7,9 · 103м – перша космічна швидкість. t= ДV1t= 200.000· 9,46·1015м7.9·103 мс = 2,39 ·1017с. стільки часу космічний корабель буде перетинати Галактику
1рік = 365·24·3600с. = 31536000с. = 3,1536·107с.
2,39 ·1017с. 3,1536·107с. = 0,76·1010р. = 7,6 ·109 років.
Відповідь: 7,6 ·109 .
10) Якщо провести пряму через дві крайні зірки великого ковша в сторону ручки і відмітити п’ять відстаней рівних відстані від цих двох зірок, ми дістанемо точку де знаходиться Полярна зірка з сузір’я Мала Ведмедиця. Поблизу полярної зірки знаходиться Північний полюс світу.
11) на діаграмі Герцшпрунга-Рессела білі карлики розташовуються ліворуч з низу, а червоні гіганти праворуч з верху. Вони мають приблизно однакову масу, але відрізняються за розмірами та густиною. Гіганти мають набагато більший радіус а середню густину в мільйони разів меншу, ніж густина земної поверхні. Білі карлики мають розміри, близькі до Землі а густину дуже величезну.
В) середня маса білих карликів дорівнює середній масі червоних гігантів.
12) Компоненти подвійної зорі рухаються відповідно законів Кеплера, по еліпсам навколо спільного центра мас. Навіть якщо менш яскраву зорю важко побачити, подвійність зір можна виявити за їх рухом. Замість прямолінійного руху небосхилам яскрава зоря буде періодично відхилятися то в один бік, то в інший. По прямій буде рухатись тільки центр мас системи. Чим більша маса невидимого супутника, тим більшими будуть відхилення.

Приложенные файлы

  • docx 15645406
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий