№ 5 Правила спілкування фахівця при проведенні..

Практичне заняття №_5_
Тема:
Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів,
прийомів та по телефону
Мета:
ознайомитися з правилами спілкування при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону;
навчитися правильно спілкуватися по телефону, готувати й проводити ділові зустрічі та прийоми;
виховувати культуру усного мовлення.
Література:
Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008.
Коваленко С.М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. Тернопіль: Мандрівець, 2007.
Нечволод Л.І., Паращич В.В. Риторика: Збірник навчальних і контрольних вправ та завдань. 10-11 класи. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.
Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1999.
Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2000.
Скуратівський Л.В. Українська мова. Елементи практичної риторики. – К.: Освіта, 2004.
ХІД РОБОТИ
І Теоретичний блок: ознайомтеся з теоретичним матеріалом, законспектуйте.
ІІ Практичний блок: виконайте завдання.
Завдання 1
Питання для самоконтролю (усно).
Які особливості має індивідуальна ділова бесіда?

·Які особливості мають такі форми колективного обговорення, як нарада та збори, і в чому полягають відмінності між ними?
Охарактеризуйте переговори як форму спілкування. Які Ви знаєте стратегії переговорів?
З яких етапів складається службова телефонна розмова?
Завдання 2
Для розвитку дикції потренуйтесь у вимовленні українських народних скоромовок (тричі поспіль у швидкому темпі):
***
Бабин біб розцвів у дощ,
Буде бабі біб у борщ.
Босий хлопець сіно косить,
Роса росить ноги босі.
***
Був собі цебер, та переполуцеберився на полуцеберенятах.
Завдання 3
Провести ділову гру з таких тем (на вибір):
а) бесіда засудженого з адвокатом;
б) бесіда слідчого зі свідком.
Завдання 4
Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови (письмово).
Алло! Хто це?
Марченко А хто вам треба?
Директор фірми. Я не знаю, як його звати.
А хто це дзвонить?
Пиляй Дмитро.
А хто ви такий? Де ви працюєте?
Я дзвоню по оголошенню з приводу роботи.
Петру Сидоровичу ніколи з вами говорити. А робітників ми й без вас набрали.
13PAGE 1515

Приложенные файлы

  • doc 15635546
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий