3 денгей -80


III деңгей 80<questionІІІ> Психотеникалық психопатия типінің белгілері?
<variant right> секемшіл, көңілшек
<variant right> барлық жаңалықтан қорқатын
<variant right> сезімі нәзік
<variant> көңілді болады
<variant> жылауық
<variant> тартыншақ
<variant> жүрексіздік
.<questionІІІ> Шизоидты псиопатия типінің белгілері?
<variant right> патологиялық тұйық
<variant right> қарым-қатынас жасауға ынтасы жоқ
<variant right> эстетикалық сезімі нәзік
<variant> ұялшақ бөлу
<variant> ешкімнің тиіспеуін қалайды
<variant> ынталы болудан именеді
<variant> төбелестен қорқады
<questionІІІ> Бетциядан (1928) бастап көз агнозиясы 3 ке бөлінеді?
<variant right> зат агнозиясы
<variant right> түс және шрифт агнозиясы
<variant right> аушақтық агнозия
<variant> рефлекторлық концепция
<variant> диалектикалық материализм
<variant> зерттеу диапазоны
<variant> тәжірібелік зерттеу
<questionІІІ> Галюцинация деген не?
<variant right> өтірік көру
<variant right> жоқ заттарды көру
<variant right> жоқ иістерді сезеді
<variant> алдану
<variant> ештеңеге мән бермеу
<variant> кедергі келтіру
<variant> тамақты көп жеу
<questionІІІ> Галюцинацияның тууы?
<variant right> сенсорлық дефициттен
<variant right> нашар көретіндер
<variant right> нашар естігендер
<variant> еркін сөйлегендер
<variant> мінезі тұйық болу
<variant> жалқаулық
<variant> ұмытшақтық
<questionІІІ> Конндинский синдромның 3 түрі бар?
<variant right> идеоторлы
<variant right> сенсорлы сезіну
<variant right> моторлы
<variant> невротикалық
<variant> псевдодемнция
<variant> депесонализация
<variant> аномальды даму
<questionІІІ> Е.А.Серебрякова өзін-өзі бағалаудың бірнеше түрін белгіледі
<variant right> Тұрақты барабар өзін-өзі бағалау.
<variant right> Өзін барабар емес төмен бағалау.
<variant right> Өзіне барабар емес жоғары баға беру.
<variant> өзіне сенімсіз болу
<variant> өзін-өзі құрметтемеу
<variant> өзіне болған аяушылық
<variant>ұялшақтық
<questionІІІ> Адамның бұрын көрген, естіген, білген нәрселері мен бейнелерін ойында ұзақ уақыт сақталуы:
<variant right> ес
<variant right> қайта жаңғырту
<variant right> есте сақтау
<variant> ойлау
<variant> қабылдау
<variant> сезіну
<variant> сөйлеу
<questionІІІ> Ұқсас ассоциацияны табыңыз:
<variant right> қалам, дәптер
<variant right> бас, бет
<variant right> психикалық, сана
<variant> түс-сары
<variant> ақ-қара
<variant> жуан, қысқа
<variant> ұзын, қысқа
<questionІІІ> Естің негізгі компоненттері:
<variant right> фиксация
<variant right> ретенция
<variant right> репродукциясы
<variant> дисмнезия
<variant> парамнезия
<variant> гипермнезия
<variant> гипомнезия
<questionІІІ> Естің сандық бұзылуының түрлері:
<variant right> амнезия
<variant right> гипермнезия
<variant right> гипомнезия
<variant> парамнезия
<variant>эпилепсия
<variant> репродуктивті
<variant> продуктивті
<questionІІІ> Психопатияның типтері:
<variant right> тұрақсыз
<variant right> шизоидты
<variant right> истериялық
<variant> амнезиялық
<variant> эпилепсиялық
<variant> фиксациялыкқ
<variant> репродуктивті
<questionІІІ> Гнозисті сөйлеу қабілетінің бұзылуымен айналысқан ғалымдар:
<variant right> К.Гольтштейн
<variant right> А.Р.Лурия
<variant right> Е.П.Кок
<variant> Я.А.Венгер
<variant> С.Р.Рубенштейн
<variant> В.П.Зинченко
<variant>Е.К.Соколов
<questionІІІ> Интеллектуалдық жетіспеушілікте психикалық тежелудің түрлерін көрсетіңіз:
<variant right> психикалық инфантилизм
<variant right> туа пайда болатын субдебильділік
<variant right> сезім мүшелерінің зақымдануы
<variant> экологиялық ықпал
<variant> туылу кезіндегі оттегі жетіспеушілігі
<variant> климаттың әсер етуі
<variant> гнозисті сөйлеу қабілетінің бұзылуы
<questionІІІ> Тұтығу кезіндегі тырысудың формасы бойынша түрлері:
<variant right> клиникалық
<variant right> тоникалық
<variant right> аралас
<variant> артикуляциялық
<variant> ілеспелі
<variant> диафрагмалы
<variant> эмоциялық
<questionІІІ> Психиканың диагностикасы орыс психиатры П.Б.Ганнушкин ұсынған қандай негізгі үш белгі бойынша анықталады:
<variant right> мінездің патологиялық белгілерінің тотальдылығы
<variant right> мінездің патологиялық белгілерінің тұрақтылығы
<variant right> мінездің патологиялық белгілерінің адаптациясы
<variant>мінездің патологиялық белгілерінің біркелкілігі
<variant>мінездің патологиялық белгілерінің көптігі
<variant> мінездің патологиялық белгілерінің шаршағыштығы
<variant> мінездің патологиялық белгілерінің әркелкілігі
<questionІІІ> Қазіргі кездегі үйлесімділіктің негізгі бағдары баланың айналасындағы адамдармен қарым қатынасы процесінде тұлғаның қалыптасуы туралы өз ойын айтқан орыс психологтары кімдер:
<variant right> М.И.Лисина
<variant right> А.Г.Рузская
<variant right> Е.О.Смирнова
<variant> А.В.Запорожец
<variant> П.П. Блонский
<variant> Б.Эльконин
<variant>А.П.Усова
<questionІІІ> Рефлекторлық концепция өкілі В. М. Бехтеревтің ғылым саласындағы зерттеу нәтижесі?
<variant right> интроспекция әдісіне қарсылық білдірді
<variant right> рефлексологияны құруға алып келді
<variant right> субьективтік әлемге енуге әрекет етуденде бас тартты
<variant>«Аққу әні» атты медициналық психологиялық еңбегін жарыққа шығарды
<variant>Ауруды лабароториялық жағдайдан тыс тікелей тосегінде зерттеу мүмкіндігі.
<variant>Жан патологиясының тапқан мәліметтер қайта қарауға мәжбүр етті
<variant>А. Ф. Лазурский жасаған табиғи тәжірибе алғашында педагогикалық – психологияға арналған емхана енгізді
<questionІІІ> Выготскийдің пәндік қызметі туралы идеясының маңызы болды, оны ары қарай жалпы психологияда оның шәкірттері мен қызметтестері?
<variant right>Леонтьев
<variant right>Лурия
<variant right>Галперин
<variant>Выготский
<variant>Намазбаева
<variant>Өмірбекова
<variant>В.Дильтей
<questionІІІ> Рошахтың «Сия дақтары» атты әдісі:
<variant right>Сюжетті суреттеу үшін ұсынылатын картиналар
<variant right>кейіпкерлердің іс-әрекеті немесе позасын суреттеу
<variant right>бейнеленген кейіпкерлердің не туралы ойлап тұрғанын суреттеу
<variant>тесттің дұрыс жауабын айту
<variant>қайталау
<variant>тақырып мазмұнын ашу
<variant>әңгімелесу
<questionІІІ> Адамның қарым—қатынасы немен байланысты?
<variant right>жеке адамның құрылымымен
<variant right>жеке адамның эмоционалды және ерікті ерекшеліктерімен
<variant right>жеке адамның қажеттіліктерімен
<variant>жеке адамның киімімен
<variant>туысқандылықпен
<variant> тұқым қуалаушылықпен
<variant>ортақ қызығушылықпен
<questionІІІ> Қандай жағдайда зертеушілерде эксперимент ситуациясына салмақты қарым -қатынас жасалады.
<variant right>зерттеушілердің білім деңгейіне сәйкес келуі тиіс
<variant right>зерттеушілердің мүдделеріне сәйкес келуі тиіс
<variant right>зерттеушілердің мақсатына сәйкес келуі тиіс
<variant>зерттеушілердің материалдық жағъдайына сәйкес келуі тиіс
<variant>зерттеушілердің арманы бір болуы тиіс
<variant>отбасы мүшесінің толық болуы тиіс
<variant>отбасы мүшесінің толық болмауы тиіс
<questionІІІ> Е.А.Серебрякова өзін-өзі бағалаудың бірнеше түрін белгіледі:
<variant right>Тұрақты барабар өзін-өзі бағалау
<variant right>Өзін барабар емес төмен бағалау
<variant right>Өзіне барабар емес жоғары баға беру
<variant>Өзін өзі мәденитесіз бағалау
<variant>Өзін өзін мәденитті бағалау
<variant>Қарым-қатынас кезінде жағымды әңгімемен бағалау
<variant>Өзін адамдар арасында ұстауын бағалау
<questionІІІ> Истериялық типтің негізгі белгісі?
<variant right>айқын дарашылдық
<variant right>қайткен күнде де айналасындағылардан ерекшелену
<variant right>біріншілікке ұмтылу
<variant>біріншілікке ұмтылмау
<variant>табиғаттың әсемдігін ұнату
<variant>ашқарақтық
<variant>көңіл-күйінің үнемі жоқ болуы
<questionІІІ> Шизоидты типтің негізгі белгілері?
<variant right>Ортасындағы ұрыс-керіске қатты қайғырады
<variant right>Ақыл-ойы, дарындылығы бола тұра, икемсіз
<variant right>Үлкендердің көмегінсіз оқуды ерте үйренеді
<variant>Дене бітімі ұсқынсыз келеді
<variant>Көп жағдайда тамақты біріші орынға қояды
<variant>Қараңғыда жалғыз жүргенді ұнатады
<variant>Шулы жерді қатты ұнатады
<questionІІІ> Жасөспірімдерді сауықтыру мақстында аурухана жағдайында емдеу мен тәрбие шараларын кімдер жүргізеді?
педагогтар
<variant right>тәрбиешілер
<variant right>медицина қызметкерлері
<variant right>мектепке дейін ұйым педагогтары
<variant>ұшқыштар
<variant>суретшілер
<variant>астрологтар
<variant>програмисттер
<questionІІІ> Көз агнозиясы үшке бөлінеді.
<variant right>Зат агнозиясы, ауру затты оның бейнесін көре алмайды
<variant right>Түс және шрифт агнозиясы
<variant right>Аушақтық агнозия
<variant>Жасыл түсті ажырата алмау агнозиясы
<variant>Адамдарды танымау агнозиясы
<variant>Адамдармен нашар қарым-қатынас ангозиясы
<variant>Көз алмасының болмау агнозиясы
<questionІІІ> Психопатологилық білім беруде типтік бағдарламаның мазмұны ... негізінде дайындалады.
<variant right> Білім беру стандарты
<variant right> Оқу негізіндегі штамп
<variant right> Бағдарламаның стандарттық жүйесі
<variant> оқу жоспары
<variant> оқу құралы
<variant> ҚР білім беру туралы заңы
<variant> оқулық
<questionІІІ> Психологиялық білім беру мазмұнын анықтайтын құжат:
<variant right> типтік бағдарлама
<variant right> бағдарлама негізіндегі типтік құжат
<variant right> психологилық бағдарлама негізіндегі құжат
<variant>лекция, практика
<variant>зейін, ерік, қиял
<variant>дәстүрлі оқыту
<variant>гипноз меңгеру
<questionІІІ>Психопаталогиялық білімді ағарту қызметкерлерінің қолдануларын қай аспект қарастырды?
<variant right> ғылыми аспект
<variant right> лабараториялық аспект
<variant right> әдістемелік аспект
<variant>қолданбалы
<variant>практикалық
<variant>эксперименттік
<variant>диагностикалық
<questionІІІ>Психологиялық қызметінің қызметкерлері кімдер?
<variant right> кәсіби психологтар
<variant right> өз ісінің мамандары
<variant right> психологилық көмек көрсетушілер
<variant>психоконсультант
<variant>практикпсихолог
<variant>психоаналитик
<variant>психотерапевт
<questionІІІ> Психопатологиялық білім мазмұны - бұл:
<variant right> ғылыми психопатологиялық білімдер жүйесі
<variant right> негізгі жоспарға сүйене отырып жүйелеу
<variant right> білім бағдарламасының нақты болуы
<variant> кестелер, тесттер, эксперименттер
<variant> оқытудың техникалық құралдары
<variant> дәріс, оқулық
<variant> оқу бағдарламасы
<questionІІІ> Психопатология тарихы курсының негізгі мазмұны:
<variant right> психопатологияның динамикадағы даму үдерісі
<variant right> психопатологияның сатылай дамуы
<variant right> даму барысындағы ережер жиынтығы
<variant> адам мен жануарлардың психикалық әрекеті
<variant> психиканың онтогенезде дамуы
<variant> психиканың пайда болуы және оның дамуы
<variant> жоғары психикалық функциялар
<questionІІІ> Психопатологиялық танымның гетерогендігі білдіреді:
<variant right> әртектілікті
<variant right> тұрақсыздық
<variant right> көпфакторлы
<variant> кешенділікті
<variant> жүйелілікті
<variant> интерактивтілікті
<variant> көп қызметтікті
<questionІІІ> Психопатологиялық талдаудың негізгі іргелі бірлігі:
<variant right> өзара әрекеті
<variant right> негізгі жоспар
<variant right> тұрақты әрекет
<variant> мінез-құлқы
<variant> әрекет
<variant> белсенділік
<variant> қарым-қатынас
<questionІІІ> Психикалық және психосоматикалық ауруларда комплекстік емдік вербальды және бейвербальды ықпал ету:
<variant right> психотерапия
<variant right> психологилық әсер ету
<variant right>әдістемелік
<variant> психотренинг
<variant> аутогендік жаттығу
<variant> сендіру және өзін-өзі сендіру
<variant> рациональды терапия
<questionІІІ> Психологияда арнайы жабдықталған оқу зертханаларында өткізетін оқу сабақтарының түрі:
<variant right> зертханалық сабақ
<variant right> лабораторилық
<variant right> құрал -жабдықтар арқылы
<variant> семинар
<variant> дәріс
<variant> кеңес беру
<variant> практикалық сабақ
<questionІІІ> Ойлаудың пресервациясы
<variant right> Ұзақ уақыт бір ойдың басым болуы
<variant right> Ауру бірінші сұраққа дұрыс жауап беріп келесі сұрақтарға сол жауабын айта береді
<variant right> Бір ойды көп уақыт ойлап жүреді
<variant>Аурудың сөйлем құрылымындағы логикалық байланыстың болмауы
<variant>Аурудың сөзінде мән де грамматикалық байланыс та болмайды
<variant>Бір нәрсеге кәнәлімін деп санайды
<variant>Ауру өзін ұстамсыз ұстайды
<questionІІІ> Паралитикалық ақыл-ойдың кемуі
<variant right> Естің бұзылуы
<variant right> Паралитикалық конфабуляция
<variant right> Эйфория
<variant>Психикалық маразм
<variant>Тұлға регресі
<variant>Шизофрения
<variant>Маниакальд-депрессивті психоз
<questionІІІ> Асемикалық ақыл-ойдың кемуі
<variant right> Афазия
<variant right> Деменция белгілері
<variant right> Агнозия
<variant>Шизофрения
<variant>Эйфория
<variant>Тұлға регресі
<variant>Еестің бұзылуы
<questionІІІ> Галюцинаторлы-параноидты ақыл-ойдың кемуі:
<variant right> Галюцинация
<variant right> Сандырақ көрінеді
<variant right> Бас миының деструктивті зақымдануы
<variant>Еріктің әлсізденуі
<variant>Прогрессив
<variant>Деменция
<variant>Тотальды ақыл-ой
<questionІІІ> Амнистикалық бұзылулар
<variant right> Еске зақым тиеді
<variant right> Интеллектуалды функциялар зардап шегеді
<variant right> Гипомнезия
<variant>Жансыздық
<variant>Еріктің әлсізденуі
<variant>Тітіркенгіштік
<variant>Аффектілі тұрақсыздық
<questionІІІ> Тұлғаның регресс жағдайы
<variant right> Жансыздық
<variant right> Қоршаған ортаны елемейді
<variant right> Тітіркенгішке реакция болмайды
<variant> Зейіннің тұрақсыздығы
<variant> Негативті соматика
<variant> Аффектілі тұрақсыздық
<variant> Еске зақым тиеді
<questionІІІ> Реактивті (психогенді) сандырақтың пайда болуы
<variant right> Күдікшілдік
<variant right> Үрейге бой алдырушылық
<variant right> Маңайдағылардан тұйықталып қалу
<variant> Қызғаныш
<variant> Мақтаныш
<variant> Өзін-өзі асыра бағалау
<variant> Менменшілдік
<questionІІІ> Шокты психогенді реакцияларды тағы қандай атаумен атайды:
<variant right> Невроз
<variant right> Аффектілі-шокты реакциялар
<variant right> Эиоциогенді невроз
<variant>Негативті соматика
<variant>Прогрессив
<variant>Тотальді ақыл-ой
<variant>Деменция
<questionІІІ> Истериялды психоздың 3 түрі:
<variant right> Жалған кемшілік
<variant right> Пуэрлизм
<variant right> Сананың истериялық алжасуы
<variant>Ауруы тежелуі
<variant>Гендік ауру
<variant>Тұқымқуалаушылық
<variant>Ақылынан алжасу
<questionІІІ> Деменцияның негізгі 3 түрін көрсет
<variant right> Органикалық
<variant right> Шизофрениялық
<variant right> Эпилепсиялық
<variant> Негативті
<variant> Прогрессивті
<variant> Регрессивті
<variant> Гендік
<questionІІІ> Таным процестерін зерттеу мына әдістер арқылы жүргізілді:
<variant right> 10 сөзді жаңғырту
<variant right> А.Н.Леонтьев
<variant right> есте сақтау
<variant> тақпақтар
<variant> әңгімелесу әдісі
<variant> өлен айту әдісі
<variant> жаттап алу әдісі
<questionІІІ> Қандай авторлар Корсаков синдромын ақыл-естің бұзылуымен байланыстырады:
<variant right> А.Р.Лурия
<variant right> В.А.Гиляровский
<variant right> О.Сакс
<variant> А.Н.Леонтьев
<variant> И.Павлов
<variant> В.Выготский
<variant> К.Г.Юнг
<questionІІІ> Корсаков синдромының ғылыми түрде атауы қандай?
<variant right> Корсаков психозы
<variant right> Маскүнемнің амнестикалық синдромы
<variant right> Корсаков синдромы
<variant> Корсаков амнезиясы
<variant> психопатология синдромы
<variant> Корсаков патологиясы
<variant> энцефалопатия синдромы
<questionІІІ> Талаптану деңгейінің орын алмасу заңдылықтары М.Юкнаттың қандай зерттеуінде тексерілген?
<variant right> жетістіктер
<variant right> талаптану деңгейі
<variant right> сана-cезім
<variant> ұмтылу деңгейі
<variant> әлеуметтік зерттеу
<variant> ғылыми зерттеу
<variant> эксперименттік
<questionІІІ> Кеңестік авторының зерттеулерінде талаптану деңгейінің жұмыс мазмұнына тәуелділігін көрсетуге әрекет жасалды. Мұндай зерттеуге кімнің жұмысы жатады?
<variant right> Е.А.Серебрякова
<variant right> М.С.Неймарк
<variant right> Ф.Хоппе
<variant> А.Н.Леонтьев
<variant> В.Выготский
<variant> О.Сакс
<variant> А.Р.Лурия
<questionІІІ> Е.А.Серебрякова өзін-өзі бағалаудың қандай түрін белгіледі
<variant right> Тұрақты барабар өзін-өзі бағалау
<variant right> Өзін-өзі тұрақсыз бағалау
<variant right> Өзін барабар емес жоғары баға беру
<variant> Өзін-өзі жоғары бағалау
<variant> Өзін-өзі төмен бағалау
<variant> Өзіне жоғары баға беру
<variant> Өзін нақты бағалау
<questionІІІ> Историялық типке тән?
<variant right> дарашылдық
<variant right> өзімшілдік
<variant right> биікке талпыну
<variant> мейірімділік
<variant> мазасыздық
<variant> қорқақтық
<variant> ұялшақ
<questionІІІ> Психотехникалық типке тән?
<variant right> секемшіл
<variant right> нәзік
<variant right> қорқақ
<variant> батыл
<variant> дорекі
<variant> жұмсақ
<variant> мейірімді
<questionІІІ> Көз агнозиясы қандайға бөлінеді?
<variant right> зат агнозиясы
<variant right> түс және шрифт агнозиясы
<variant right> аушақтық агнозия
<variant> аймақтық агнозиясы
<variant> ғылыми агнозиясы
<variant> көз агнозиясы
<variant> сана-сезім агнозиясы
<questionІІІ> Гнозисті сөйлеу қабілетінің бұзылуымен де ұштастыруға тырысқан ғылымдар?
<variant right> К.Гольштейн
<variant right> А.Р.Лурия
<variant right> Е.П.Кок
<variant> М.С.Неймарк
<variant> А.Н.Леонтьев
<variant> Е.А.Серебрякова
<variant> В.Выготский
<questionІІІ> Патопсихологиялық білімнің белгілі бір ғылым саласы ретінде қалыптасуында Выготскийдің қандай шәкірттерінің идеясы маңызды болды ?
<variant right> Леонтьев
<variant right> Лурия
<variant right> Гальперин
<variant > Павлов
<variant > Эльконин
<variant > Каменский
<variant > Лебединский
<questionІІІ> Психикалық жағынан жетілмей қалу, ауруы кезінде баяу немесе бұрмаланған болса да баланың жағдайы қандай болады ?
<variant right> әрі қарай дами береді
<variant right> түзету әдістері жасалуда
<variant right> психикалық процестерінің құрылымы шектеліп қоймайды
<variant> жетілмей қалады
<variantt> паталогиялық әдістері жасалмайды
<variant> психикаға әсер ету құралы жоқ
<variant> дамымай ,артта қалады
<questionІІІ> В.М.Бехтеревтің,С.Д.Владычконың қазіргі заманғы ғылымға арнаған әдістемелерінің түрлері
<variant right> қарапайымдылық
<variant right> лабароториялық
<variant right> сынақ
<variant >дәріс
<variant> тест
<variant > семинар
<variant > анкета
<questionІІІ> Адамның интеллектуалдық жетіспеушілікте психикалық тежелудің түрлерін көрсетіңіз?
<variant right> психикалық инфантилизм
<variant right> туа пайда болатын субдебильділік
<variant right> сезім мүшелерінің зақымдануы
<variant > жүре пайда болатын субдебильділік
<variant > жас ерекшелік зақымдалу
<variant > көру жүйесінің зақымдануы
<variant > есту мүшесінің зақымдануы
<questionІІІ> Тұтығу кезіндегі тырысудың формасы бойынша түрлері ?
<variant right> клиникалық
<variant right> тоникалық
<variant right> аралас
<variant > ілеспелі
<variant > артикуляциялық
<variant > диафрегмалы
<variant > эмоциялық
<questionІІІ> Психопаталогиялық білім беруде типтік бағдарламаның мазмұны негізінде дайындалады ?
<variant right> білім беру стандарты
<variant right> оқу негізінднгі штамп
<variant right> бағдарламаның стандарттық жүйесі
<variant > оқу-құралдары
<variant > жүйелілігі
<variant > білімділігі
<variant > қызыгушылығы
<questionІІІ> В.М.Бехтеревтің шәкірті А.Ф.Лазурский психоневролргиялықғы психологиялық лабараториядағы кызметі қандай ?
<variant right> меңгеруші
<variant right> бастық
<variant right> басқарушы
<variant > қызметші
<variant > есепші
<variant > дәнекерлеуші
<variant > өндіруші
<questionІІІ> Естің сандық бұзылуының түрлері ?
<variant right> амнезия
<variant right> гипермнезия
<variant right> гипомнезия
<variant > парамнезия
<variant > эпилепсия
<variant > репродуктивті
<variant > продуктивті
<questionІІІ> Гипертимдік белгісі бар адамдарға тән белгілер ?
<variant right>жеңілтектік
<variant right> тәртіпсіздік
<variant right> тентектік
<variant> ұқыптылық
<variant> тәрбиелік
<variant> қыңырлық
<variant> ұстамды
<questionІІІ> Е.А.Серебрякова өзін-өзі бағалаудың бірнеше түрін белгіледі ?
<variant right> тұрақты бағалау
<variant right> өзін төмен бағалау
<variant right> өзін жоғары бағалау
<variant > нақты бағалау
<variant > тұрақсыз бағалау
<variant > қалыпты бағалау
<variant > бір жақты бағалау
˂questionІІІ˃ Қабілеттер проблемасымен айналысқан психологтар:
˂variant right˃В .А. Крутецкий
˂variant right˃ Б.М. Теплов
˂variant right˃ Л.И. Умаиский
˂variant˃ Г.Роршах
˂variant˃ А.Бине
˂variant˃ Л.С.Выготский
˂variant˃ Барлық жауап дүрыс
˂questionІІІ˃ . Қай уақыт аралығыда естің есте сақтау қызметі қарқынды жұмыс істейді?
˂variant right˃ 8-12
˂variant right˃ 14-17
˂variant right˃ 8-12-14-17
˂variant˃ 12-14
˂variant˃ 19-17
˂variant˃ 17-19
˂variant˃ 19-22
˂questionІІІ˃ 19 және 20 ғасырларда пайда болған психологияның қандай жаңа бағыттары психодиагностиканың пайда болуына әкелді?
˂variant right˃ Биохевиоризм
˂variant right˃ Псизоанализ
˂variant right˃ Эксперименттік психология
˂variant˃ Ассоциативтік психология
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂variant˃ Биотерминализация
˂variant˃ Биохевиористік психоанализдік психика
˂questionІІІ˃ Арнайы программамен өзіндік қатынасу фактілер жинау әдісі:
˂variant right˃ Әңгіме
˂variant right˃ Әңгімелесу-сөйлесу
˂variant right˃ Тест
˂variant˃ Байқау
˂variant˃ Тест-байқау
˂variant˃ Бақылау
˂variant˃ Оқу
˂questionІІІ˃ Теория бойынша интеллект:
˂variant right˃ Ойлай алу қабілеті
˂variant right˃ Ойлай білу
˂variant right˃ Сөйлей алу
˂variant˃ Психикалық даму
˂variant˃ Мәдениетті дамуы
˂variant˃ Жүре білуі
˂variant˃ Интеллектің дамуы
˂questionІІІ˃ Психологиялық конфликт жағдайын шешу проуесін 4 фазаға қай ғалым бөлген?
˂variant right˃ В.С.Мерлин
˂variant right˃ В.Мерлин
˂variant right˃ А.Зотов
˂variant˃ А.Литвак
˂variant˃ П.Анохин
˂variant˃ П.Евинова
˂questionІІІ˃ 24 карточкадан құралған әр түрлі түсті формасы үлкендігі қандай методикаға кіреді?
˂variant right˃ Выготский
˂variant right˃ Сахаров
˂variant right˃ Сегена-Выготский
˂variant˃ Пиаже
˂variant˃ Кооса
˂variant˃ Россолима
˂variant˃ Ушинский
˂variant˃ Дауыстық
˂variant˃ көз
˂question˃ Көзауруларының пайда болуына ісер ететін факторлар
˂variant right˃ механикалық
˂variant right˃ физикалық
˂variant right˃ химиялық
˂variant˃ адаптация
˂variant˃ конвергенция
˂variant˃ жақындау
˂variant˃ үйлесу
˂question˃ Нерв жүйесінің бөліктері
˂variant right˃ перифериялық
˂variant right˃ орталық
˂variant right˃ вегетативті
˂variant˃ аксон
˂variant˃ дендрит
˂variant˃ ми
˂variant˃ жұлын
˂question˃ Кемістігі бар балалар тобын не деп атайды?
˂variant right˃ күрделі дефект
˂variant right˃ полидефектер
˂variant right˃ 2 ші дефектің қосылуы
˂variant˃ мылқау
˂variant˃ ақыл-ой кемістігі
˂variant˃ деменция
˂variant˃ соқырлық
˂question˃ Ерекшелігіне орай ес келесі түрлерге бөлінеді?
˂variant right˃ көру есі, есту есі,қимыл есі
˂variant right˃ қимыл-әрекет есі және аралас ес
˂variant right˃ көру есі,есту есі, қимыл-әрекет есі, аралас ес
˂variant˃ аралас ес
˂variant˃ көру және сезитивті ес
˂variant˃ түйсік
˂variant˃ қабылдау
˂question˃ Қабілеттер проблемасымен айналысқан психологтар:
˂variant right˃В .А. Крутецкий
˂variant right˃ Б.М. Теплов
˂variant right˃ Л.И. Умаиский
˂variant˃ Г.Роршах
˂variant˃ А.Бине
˂variant˃ Л.С.Выготский
˂variant˃ Барлық жауап дүрыс
˂question˃ . Қай уақыт аралығыда естің есте сақтау қызметі қарқынды жұмыс істейді?
˂variant right˃ 8-12
˂variant right˃ 14-17
˂variant right˃ 8-12-14-17
˂variant˃ 12-14
˂variant˃ 19-17
˂variant˃ 17-19
˂variant˃ 19-22
˂question˃ 19 және 20 ғасырларда пайда болған психологияның қандай жаңа бағыттары психодиагностиканың пайда болуына әкелді?
˂variant right˃ Биохевиоризм
˂variant right˃ Псизоанализ
˂variant right˃ Эксперименттік психология
˂variant˃ Ассоциативтік психология
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂variant˃ Биотерминализация
˂variant˃ Биохевиористік психоанализдік психика

Приложенные файлы

  • docx 15625662
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий