2 денгей -85


2017-2018 оқу жылындағы Психопатология пәнінен тест тапсырмалары
Оқытушы СүлейменӘ.Қ.
1 семестр 1 ағымдық
ІІ деңгей 85˂questionІІ˃ Төмендегі әдістердін қайсысы проективті әдістерге жатады.
˂variant right˃ Г. Мюррей мен Г.Морганның тақырыптық
апперцептивтік тесті
˂variant right˃ Роршахтың сиядақтары тесті
˂variant˃ Сандық өлшеу әдісі
˂variant˃ Хоппеннің әдістемесі
˂variant˃ Экспериментальды - психологиялық зерттеулер
˂variant˃ Ойын
˂questionІІ˃ Психологтың жұмысы негізделетін принциптерді көрсетіңіз
˂variant right˃ Этикалық және заңгерлік заңдылық принціпі
˂variant right˃ Жауапкершілік, құзырлық принципі
˂variant˃ Рефлекстік принцип
˂variant˃ Жеке тұлға принципіне
˂variant˃ Талдау принципі
˂variant˃ Психологиялық принцип
˂questionІІ˃ Төмендегі талаптардың қайсысын психолог психометристке жатқызған жөн?
˂variant right˃ Психолог психометриялық құрастыру немесе психодиагностикалық әдітемелерді бейімдеу
˂variant right˃ Барлық кезеңдерді өз бетінше жоспарлап жүзеге асыра алуы тиіс.
˂variant˃ Психолог психодиагностика бойынша әдістемелік әдебиеттің психометриялық құжаттамасы мен білікті жұмыс істей алу тиіс
˂variant˃ Психолог екі еселік құжаттаманы жүргізуге міндетті
˂variant˃ Жеке бастың мінез-құлкын талдау және жобалау жөніндегі ішкі «жұмысымен» байланысты
˂variant˃ Психопатиялық даму, сондай-ақ мінездің акцентуациясы кезінде мінез типтерін
˂questionІІ˃ Төмендегі талаптардың қайсысын психолог-психометристке жаткызған жөн?
˂variant right˃ Ағзаның қасиеттеріне байланысты және барынша көп жағдайларға шектеулерге қояды
˂variant right˃ Белгілі бір салыстырмалы кең әлеуметтік-нормативтік жағдайлардағы тіршілік әрекетінің тәжірибесіне байланысты
˂variant˃ Жеке бастың белгілері
˂variant˃ Жеке бастың өз мінез-құлқын талдау және жобалау жөніндегі ішкі «жұмысымен» байланысты
˂variant˃ Ағзаның қасиеттеріне байланысты және барынша көп жағдайларға шектеулерге қояды
˂variant˃ Конституциональдық белгілер
˂questionІІ˃ Шартсыз рефлекстің органы
˂variant right˃ Ми астыңғы қабығы
˂variant right˃ Мидың төменгі қабығы
˂variant˃ Ми қабығы
˂variant˃ Брока орталығы
˂variant˃ Вернике орталығы
˂variant˃ Сопақша ми
˂questionІІ˃ Конституциональдық белгілер:
˂variant right˃
˂variant right˃
˂variant˃ Жеке бастыцңез мінез-құлкын талдау және жобалау жөніндегі ішкі «жұмысымен» байланысты
˂variant˃
˂variant˃
˂variant˃
˂questionІІ˃ М. И. Аствацатуровтың тәжірибелік психологиялық зерттеулер
˂variant right˃ Клиникалық және тәжірибелік зерттеу
˂variant right˃ Созылмалы алғаш есі ауысқан аурулардағы ассоциациялар сипаты
˂variant˃ Есі ауысқандар шығармашылығы және интелектуалдық танымдық қызметтерін обьективтік психолгиялық зерттеу
˂variant˃ Жалпы және тәжірибелік психология
˂variant˃
˂variant˃
˂questionІІ˃ В. М. Бехтеревтың жетекшілік етуімен зерттеу жүргізген ғалымдар
˂variant right˃ С. Павлов
˂variant right˃ М. И. Аствацатуровтың
˂variant˃
˂variant˃
˂variant˃
<questionІІ> Балалардағы эмоциялық еріктің дамығандығының көрінісі:
<variant right>органикалық инфантализм
<variant right> психикалық инфантилизм
<variant> апраксиямен
<variant> тежелуі әлсіреген
<variant> агрессиямен
<variant> вегативтік функцияладың бұзылысы
<questionІІ> Дыбыстарды қабылдау
<variant right> есту
<variant right>тыңдау
<variant> көру
<variant> сезгіштік
<variant> иіс сезу
<variant> дифференциалит
<questionІІ> Еркектерге ғана көрініс беретін синдром
<variant right>Клайнфельтера
<variant right>гемофилия
<variant> Шершневскидің – Тернера
<variant> Дауна
<variant> Гидроцефалия
<variant> Микроцефалия
<questionІІ> Хромосомдарының « ХХХ» , «ХХХХ» -сандарының бұзылуы
<variant right>трисомия
<variant right>тетросомия
<variant> полисомия
<variant> пентасомия
<variant> апроксия
<variant> моносомия
<questionІІ> Хромосомдарының санының бұзылуы
<variantright>полисомия
<variantright>тетросомия
<variant> алалия
<variant> ринолалия
<variant> апроксия
<variant> дислалия
<questionІІ> Психикасы тоқталған дамудан айырмашылығы бар , патологиялық құбылысқа жатпайтын және білім, іскерлік бұзылмаған және интеллектуалдық жеткіліктісі бар құбылыс,ол:
<variant right>педагогикалық қателіктен
<variant right>ата- ананың қателіктен
<variant> психикалық тұрақсыздық
<variant> инфантилизм
<variant> апроксия
<variant> дислалия
<questionІІ> Жүйке жүйесінің бұзылуына әкеліп соғады
<variant right>корь
<variant right>грипп
<variant> скарлатина
<variant> гепатит
<variant> апроксия
<variant> дислалия
<questionІІ> Аномальды және қалыпты балалардың айырмашылығы қандай ?
<variant right>психикалық даму дәрежесінің айырмашылығы
<variant right>интеллектуалды дәрежесінің айырмашылығы
<variant> сөйлеу дефктісі
<variant> физикалық дефектісі
<variant> моторлы-қозғалыс
<variant> дислалия
<questionІІ> Полиомелит
<variant right>жүйке жүйесінің сендинциалдық ауруы
<variant right>грек тілінен «жұлын» деген мағына білдіреді
<variant> гепатит
<variant> апроксия
<variant> дислалия
<variant> корь
<questionІІ> Энцефалит
<variant right>бас мидың суықтауы
<variant right>грек тілінен «ми» деген мағына білдіреді
<variant> гендік ауыру
<variant> апроксия
<variant> дислалия
<variant> корь
<questionІІ> Бала дамуындағы психофизиологиялық жетіспеушілікті жөндеуге немесе әлсіретуге арналған педагогикалық жүйенің деңгейі
<variant right>коррекция
<variant right>түзейту
<variant> адаптация
<variant> реобилитация
<variant> дислалия
<variant> корь
<questionІІ> Білім алу қажеттілігі және қарым-қатынасы бұзылған жағдайы
<variant right>әлеметтік депривация
<variant right>социалды тұрақсыздық
<variant> асинхрониялық
<variant> дифференциялдық
<variant> конверенциялдық
<variant> дискомфорт
<questionІІ> Мутация деген не ?
<variant right>хромосомалар мен гендердің өзгерісі
<variant right>барлық тірі организмдерге тән
<variant> асинхрониялық
<variant> дифференциялдық
<variant> социалды тұрақсыздық
<variant> дискомфорт
<questionІІ> Психикалық үйренуде аномальды балалардың ең маңызды мәселесі не болып табылады ?
<variant right>оқу жолында оптималдық құралды анықтау
<variant right>оқуда пайда болатың кедергіні жою
<variant> асинхрониялық
<variant> дифференциялдық
<variant> социалды тұрақсыздық
<variant> дискомфорт
<questionІІ> Адамдағы моносомия синдромын көрсетіңіз:
<variant right>Шерешевский-Тернер
<variant right>Синдром Вольфа-Хиршхорна
<variant> Дауна
<variant> Гидроцефалия
<variant> Микроцефалия
<variant> социалды тұрақсыздық
<questionІІ> Психологияның әдістерінің бірі:
<variant right>бақылау
<variant right>тест
<variant> ойнау
<variant> Гидроцефалия
<variant> Микроцефалия
<variant> талдау
<questionІІ> Тұқым қуалауға бейімді ауруға мысал келтіріңіз:
<variant right>шизофрения
<variant right>гемофилия
<variant> гепатит
<variant> апроксия
<variant> дислалия
<variant> корь
<questionІІ> Арнайы психологияда қолданылатын бақылаудын түрі:
<variant right>активтік
<variant right>интенсивті
<variant> полевое
<variant> табиғи
<variant> дислалия
<variant> лабораториялық
<questionІІ> Психикалық бейнелеу процесіндегі арнайы программамен өзіндік қатынасу фактілер жинау әдісі:
<variant right>әңгіме
<variant right>сөйлесу
<variant> байқау
<variant> эксперимент
<variant> тест
<variant> лабораториялық
<questionІІ> Балаға қиын тапсырмалар беріледі, зерттеуші мәселенің шешуін анықтайды:
<variant right>үйретуші эксперимент
<variant right>лабораториялық эксперимент
<variant> актив бақылау
<variant> апроксия
<variant> дислалия
<variant> корь
<questionІІ>Нейронның өсіндісі
<variant right>дендрит
<variant right>аксон
<variant> нейрит
<variant> эксперимент
<variant> рецептор
<variant> жұлын
<questionІІ> Дефектологияда баланың техникалық дамуының негізгі жүргізетін күші
<variant right>кемістік сезімі
<variant right>толымсыздық
<variant> түйсік
<variant> қабылдау
<variant> рецептор
<variant> жұлын
<questionІІ> Коллагенез тобына жататын ауруды көрсетіңіз::
<variant right>Элерса-Данло синдромы
<variant right>ревматизм
<variant> грипп
<variant> апроксия
<variant> дислалия
<variant> корь
<questionІІ> Интеллект дегеніміз не?
<variant right>ойлау алу қабілеті
<variant right>адамның болмысты тануының негізгі нысаны
<variant> актив бақылау
<variant> апроксия
<variant> психикалық дамуы
<variant> дефектісі жоқ
<questionІІ> Тәрбиеленуі қиын балалардың пайда болу себептері
<variant right>баламен ортаның психологиялық қайшылықтары
<variant right>отбасымен тусініспеушілік
<variant> интеллектігінің болмауы
<variant> физиологиялық жетіспеушілігі
<variant> конвергенциялық
<variant> девергенциялық
<questionІІ>Организм функциясының қоғамдағы жағдайға қалыптасуын
<variant right>адаптация
<variant right>бейімделу
<variant> реабилитация
<variant> акселерация
<variant> асинхрония
<variant> коррекция
<questionІІ> Жазу мен оқудың бұзылыстары
<variant right>дисграфия
<variant right>дислексия
<variant> алалия
<variant> дислалия
<variant> ринолалия
<variant> девергенциялық
<questionІІ> Дефектологияның салалары :
<variant right>олигофренопедагогика
<variant right>тифлопедагогика
<variant> даму психологиясы
<variant> апроксия
<variant> математка
<variant> философия
<questionІІ> Муғалім-дефектологтың алдына қазіргі уақытта міндет жүктеліп отыр :
<variant right>Оқушыға білім беру
<variant right>Жалпы білім беретін пәндер арқылы оқыту және еңбек пәнімен байланыстырып қолдану
<variant> актив бақылау
<variant> апроксия
<variant> реабилитация
<variant> жағымсыз әсер қалдыру
<questionІІ> Аномальды балалардың психикалық профильді дамуы неден тұрады
<variant right>сақталған функциясы
<variant right>зақым келген функциясы
<variant> зақым келмеген
<variant> 1-ші дефект
<variant> 2-дефект
<variant> 3-дефект
<questionІІ> В.В.Лебединский дизонтогенездің келесідей түрлерін көрсеткен: :
<variant right>Дамудағы жетіспеушілікі
<variant right>Дамудың бұзылуы
<variant> зақым келмеген
<variant> 1-ші дефект
<variant> реабилитация
<variant> 3-дефект
<questionІІ> Психико-педагогика сфераның дамуы және патологиялық қалыптасуын аномальды балаларды оқыту
<variant right>арнайы психология
<variant right>арнайы педагогика
<variant> патопсихология
<variant> тифлопсихология
<variant> реабилитация
<variant> олигофренопедагогика
<questionІІ> Психико-педагогика сфераның жеке субьектіде қалыптасқан жүйелік заңдылықтың ауытқуын оқыту
<variant right>патопсихология
<variant right>патопедагогика
<variant> арнайы педагогика
<variant> олигофренопсихология
<variant> асинхрония
<variant> коррекция
<questionІІ> Баланың есту фонематикасының қалыптасуы : :
<variant right>Акустикалық бұзылыс
<variant right>Гностикалық бұзылыс
<variant> маторлы
<variant> семантикалық
<variant> реабилитация
<variant> сенсорлы
<questionІІ> Сөздік информацияны түсіну ,қабылдау бұзылған балаларда байланысты
<variant right>акустикалық
<variant right>мнестикалық
<variant> гностикалық бұзылыс
<variant> дислалия
<variant> ринолалия
<variant> девергенциялық
<questionІІ> С.Беличева девианттық мінез-құлықтың әлеуметтік ауытқуын былайша жіктеледі
<variant right>пайдакүнемдік бағытта
<variant right>агрессиялық бағытта
<variant> мнестикалық
<variant> маторлы
<variant> ринолалия
<variant> девергенциялық
<questionІІ> Аутоагрессивті мінез-құлық :
<variant right>суицидалды
<variant right>парасуицидалды
<variant> патопсихология
<variant> тифлопсихология
<variant> реабилитация
<variant> олигофрено
<questionІІ>Психикалық саулық критерийлерін жүйелей отырып, психикалық саулықтың көп кездесетін түрлерін бөліп көрсетті:
<variant right>Никифоров Г.С.
<variant right>Березовская Р.А.
<variant> Макаренко
<variant> Выготский
<variant> Миллер
<variant> Янг
<questionІІ>Агрессия реакциялар формаларын келесі түрде бөліп көрсетуге болады:
<variant right>Физикалық агрессия
<variant right>Вербальді агрессия
<variant> вербальсіз
<variant> ашушан
<variant> тұрақсыз
<variant> тұрақты
<questionІІ>Генезис
<variant right>қалыптасу
<variant right>пайда болу тарихы
<variant> вербальсіз
<variant> ашушан
<variant> тұрақсыз
<variant> тұрақты
˂questionІІ˃ Қабілеттер проблемасымен айналысқан психологтар:
˂variant right˃В .А. Крутецкий
˂variant right˃ Б.М. Теплов
˂variant˃ Г.Роршах
˂variant˃ А.Бине
˂variant˃ Л.С.Выготский
˂variant˃ Барлық жауап дүрыс
˂questionІІ˃ . Қай уақыт аралығыда естің есте сақтау қызметі қарқынды жұмыс істейді?
˂variant right˃ 8-12
˂variant right˃ 14-17
˂variant˃ 12-14
˂variant˃ 19-17
˂variant˃ 17-19
˂variant˃ 19-22
˂questionІІ˃ 19 және 20 ғасырларда пайда болған психологияның қандай жаңа бағыттары психодиагностиканың пайда болуына әкелді?
˂variant right˃ Биохевиоризм
˂variant right˃ Псизоанализ
˂variant˃ Ассоциативтік психология
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂variant˃ Биотерминализация
˂variant˃ Биохевиористік психоанализдік психика
˂questionІІ˃ Астынғы қойылмалы труба дегеніміз не
˂variant right˃ тамақ
˂variant right˃ ауыз
˂variant˃ Брока
˂variant˃ Вернике
˂variant˃ орталық бөлім
˂variant˃ Веклер
˂questionІІ˃ Психологиялық кеңес беру темендегіге негізделген
˂variant right Психологтың талдау және талқылау пәнін білуге
˂variant right Кеңес беру процесінің өзінің заңлылықтарын білуге
˂variant˃ Барлық жауабы дұрыс
˂variant Психотерапевтік әдістерді білуге
˂variant˃ Жасөспірім жастағы психопатия, психопатиялық даму,сондай-ақ мінездің акцентуациясы кезінде мінез типтерін анықтауға
˂variant Жасөспірімдердің акцентуацияларын анықтауға
˂questionІІ˃ Медицинада минингит туралы анықтама
˂variant right˃ Ми қабығның суықтауы
˂variant right˃ миқұрт
˂variant˃ энцефалит
˂variant˃ минигиэнцефалит
˂variant˃ минингогепатит
˂variant˃ гепатит
˂questionІІ˃ Асоциальдық нормалар мен түсініктерді медгеру негізінде ұсақ құқық бұзушылық жасайтын индивид:
˂variant right˃ Деликвент
˂variant right˃ Девиант
˂variant˃ Индивид
˂variant˃ Дұрыс жауабы жоқ
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂variant˃ Қылмыскер
˂questionІІ˃ Нерв жүйесінің бұзылуына инфекциялық аурулар әкеліп соғады
˂variant right˃ Корь
˂variant right˃Грипп
˂variant˃ гепатит
˂variant˃ скорлатина
˂variant˃ оспа
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂questionІІ˃ 19 және 20 ғасырларда пайда болған психологияның қандай жаңа бағыттары психодиагностиканың пайда болуына әкелді?
˂variant right˃ Биохевиоризм
˂variant right˃ Псизоанализ
˂variant˃Ассоциативтік психология
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂variant˃ Биотерминализация
˂variant˃ Биохевиористік психоанализдік психика
˂questionІІ˃ Отбасы суретін түсіндіру үшін не білу қажет?
˂variant right˃ Зерттеліп отырған баланың жасы
˂variant right˃ Бала отбасындағы бала-бақшадағы немесе мектептегі мінез-құлқы туралы мәліметтер.
˂variant˃ Интерпритация жүргізі әдістері
˂variant˃ Аға-інілері мен әпке-қарындастарының жасы
˂variant˃ Сауалнама жүргізу
˂variant˃ Барлық жауабы дұрыс
˂questionІІ˃ Ақыл-ой кем балада маңызды рөл атқармайды
˂variant right˃ Сөз
˂variant right˃ коммуникация
˂variant˃ Әуесқойлық
˂variant˃ Қызығушылық
˂variant˃ Қабілеттер
˂variant˃ Арнайы қабілеттер
˂questionІІ˃ Психодиагностикалық әдістемелердің ақиқаттығының төмендеуінің маңызды көзі. Бұл сынақтан өтушілердің өзі туралы әлеуметтік жағынан мақұлданатын мәлімет беруге ұмтылысынан тұрады:
˂variant right˃ Әлеуметтік қалаушылық
˂variant right˃ Социалогиялық қажеттілік
˂variant˃ Жалғандық шкаласы
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂variant˃ Әрекеттену деңгейі
˂variant˃ Даму шкалалары
˂questionІІ˃ Белгілі бір қажеттіліктер мен мүдделердің немесе бір бейімділіктердің әсерінен қалыптасатын қандай да бір мінез-құлыққа деген ішкі тұрақты бейімділік:
˂variant right˃ Жеке бастың белгісі
˂variant right˃ Индивидуализм
˂variant˃ Мінез-құлықтын мотивациясы
˂variant˃ Функциональдық күй
˂variant˃ Фрустрация
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂questionІІ˃ Белгілі бір уақыт аралығындағы жүрек бұлшық еттерінің электрлік белсенділігінің техникалық түрде жасалған жазбасы:
˂variant right˃ ЭКГ
˂variant right˃ Кардиограмма
˂variant˃ ЭЭГ
˂variant˃ Электромиограмма
˂variant˃ Электроэнцефалаграмма
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂questionІІ˃ Ақыл есі кем баланың ең алғашқы есеппен танысып дамуы қай жерде басталады?
˂variant right˃ бала-бақшада
˂variant right˃ мектепке дейінгі мекемелерде
˂variant˃ мектепте
˂variant˃ отбасында
˂variant˃ белгісіз
˂variant˃ балалар уйінде
˂questionІІ˃ Танымдық функцияларға не жатады?
˂variant right˃ информацияны алу
˂variant right˃ сақтау
˂variant˃ энергетикалық
˂variant˃ функционалдық
˂variant˃ қайта жаңғырту
˂variant˃ ойлау
˂questionІІ˃ Еңбек тәрбиесінің негізгі мақсаты:
˂variant right˃ Саналы еңбекке тәрбиелеу
˂variant right˃ Еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу
˂variant˃ өндіріс салалаларымен таныстыру
˂variant˃ Қайрат жігерді тәрбиелеу
˂variant˃ Құрал саймандарды оқушыларға таныту
˂variant˃ Оқу мен еңбек тәрбиесімен ұштастыру
˂questionІІ˃ Адам өміріндегі маңызды психикалық процесс..
˂variant right˃ Ақыл
˂variant right˃ Ес
˂variant˃ есте қалдыру
˂variant˃ қайта жаңғырту
˂variant˃ ұмыту
˂variant˃ қызығу
˂questionІІ˃ Психикалық даму профилі
˂variant right˃ сақталған функция
˂variant right˃ зақым тиген функция
˂variant˃ 1-ші дефект
˂variant˃ 2-ші дефект
˂variant˃ асинхрондік даму
˂variant˃ ретордация
˂questionІІ˃ Ерекшелігіне орай ес келесі түрлерге бөлінеді?
˂variant right˃ көру есі, есту есі,қимыл есі
˂variant right˃ қимыл-әрекет есі және аралас ес
˂variant˃ аралас ес
˂variant˃ көру және сезитивті ес
˂variant˃түйсік
˂variant˃ қабылдау
˂questionІІ˃ Арнайы педагогика төмендегі ғылымдардың қайсысымен тығыз байланыста дамиды.
˂variant right˃ философия
˂variant right˃ психология
˂variant˃ дене тәрбиесі
˂variant˃ математика
˂variant˃ еңбек
˂variant˃ тарих
˂questionІІ˃ Амтхауэр тестінің тапсырмалары ушін қай материал пайдаланылған
˂variant right˃ Вербальдық
˂variant right˃ Сандық
˂variant˃ Тілдік
˂variant˃ Сөздік
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂variant˃Сапалық
˂questionІІ˃ Орталық ми құрылымына не жатады
˂variant right˃ бас
˂variant right˃ жұлын
˂variant˃ аксон
˂variant˃ дендрит
˂variant˃ әңгімелесу
˂variant˃ сопақша ми
˂questionІІ˃ Нерв жүйесінің бөліктері
˂variant right˃ орталық
˂variant right˃ перифериалық
˂variant˃ аксон
˂variant˃ дендрит
˂variant˃ сопақша ми
˂variant˃ ақ зат
˂questionІІ˃ Көздің қосымша мүшелері
˂variant right˃ қас
˂variant right˃ қабақ
˂variant˃ жас безі
˂variant˃ соқырдақ
˂variant˃ көз алмасы
˂variant˃ астигматизм
˂questionІІ˃Жеке адамның биологиялық тума өасиеттері
˂variant right˃ темперамент
˂variant right˃ рефлекторлық қызмет
˂variant˃ мінез-құлық
˂variant˃ әдет-ғұрып
˂variant˃ ойлау
˂variant˃ қабылдау
˂questionІІ˃ Кемістігі бар балалар тобын не деп атайды?
˂variant right˃ күрделі дефект
˂variant right˃ полидефектер
˂variant right˃ 2 ші дефектің қосылуы
˂variant˃ мылқау
˂variant˃ ақыл-ой кемістігі
˂variant˃ деменция
˂variant˃ соқырлық
˂questionІІ˃ Гюзис
˂variant right˃ жеке дефект
˂variant right˃ индивид дефекті
˂variant˃ жалпы дефект
˂variant˃ акселерация
˂variant˃ ретордация
˂variant˃ 1-ші дефект
˂questionІІ˃ Әйелдерде кездесетін синдром
˂variant right˃Шерешевский Тернер
˂variant right˃ Свайер синдромы
˂variant˃ Клайнфельтер
˂variant˃ Даун
˂variant˃ микроцевалия
˂variant˃ макроцефалия
˂questionІІ˃Адамньң психологиясын немесе мінез-құлқын түзетуде практикалық-психологиялық көмек көрсетуге байланысты қолданбалы психологиялық білімнің дағдылар мен машықтардық жиынтығы.
˂variant right˃ психокоррекция
˂variant right˃ психологиялық коррекция
˂variant˃ леденец
˂variant˃ подосиновик
˂variant˃ односельчане
˂variant˃ дети
˂questionІІ˃ Артикуляциялық аппараттар
˂variant right˃ таңдай
˂variant right˃ерін
˂variant˃ мұрын
˂variant˃ қол
˂variant˃ саусақ
˂variant˃ демалу
˂questionІІ˃ Психологке қойылатын талаптарды көрсетіңіз
˂variant right˃ Психолог психодиагностика бойынша әдістемелік әдебиеттің психометриялық кұжаттамасы мен білікті түрде жұмыс істей алу тиіс
˂variant right˃ Психолог нәтижелердегі тым ауытқушылықтардың пайда болуын әдістеменің қажетті сенімділік деңгейін жоғалтқанын өзбетінше анықтай алу тиіс
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂variant˃ Психолог екі еселік құжаттаманы жүргізуге міндетті
˂variant ˃Тест шкалалары қолданудың осы саласындағы кернекілікке, сенімділікке және валидтіліке тексершуі тиіс
˂variant˃ Пайдаланушы тексеру бағдарламасына әдістемелерді бағалауда субъективті артықшылық беруге жол бермейдіжәне диагностиканың, барынша тиімділік талабы-максимум сенімділік пен минимум кағидасын басшылыққа алады.
˂questionІІ˃ Төмендегі талаптардың қайсысын психолог-психометристке жаткызған жөн?
˂variant right˃Конституциональдық
˂variant right˃ Индивидтік
˂variant˃ мінездемелік
˂variant˃ Конституциональдық белгілер:
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂variant˃ Дұрыс жауабы жоқ
˂questionІІ˃ ПДО («патохарактерологический диагностический опростник») әдістемесінің авторлары кім?
˂variant right˃ Личко Е
˂variant right˃ Иванов Н.Я.
˂variant˃ Бабина С.
˂variant˃ Шмелев Г
˂variant˃ СобчикЛ.Н.
˂variant˃ Дұпыс жауабы жоқ
˂questionІІ˃ Психологиялық кеңес беру темендегіге негізделген:
˂variant right˃ Психологтың талдау және талқылау пәнін білуге
˂variant right˃Кеңес беру процесінің өзінің заңлылықтарын білуге
˂variant right˃ Кеңес беру процесінің стратегиясы мен тактикасын білуге
˂variant˃ Психотерапевтік әдістерді білуге
˂variant˃ Барлық жауап дұрыс
˂variant˃ Психометрия
˂variant˃ Роршах
˂questionІІ˃ Қабілеттер проблемасымен айналысқан психологтар:
˂variant right˃В .А. Крутецкий
˂variant right˃ Б.М. Теплов
˂variant˃ Г.Роршах
˂variant˃ А.Бине
˂variant˃ Л.С.Выготский
˂variant˃ Барлық жауап дүрыс
˂questionІІ˃ Миға баратын жүйке талшықтары,рецепторларға түске қозуларды мидың түрлі бөлшектеріне жетуізіп отырады
˂variant right˃ анализаторлар
˂variant right˃ анализаторлардың 2 бөлігі
˂variant˃ ми мен жұлын
˂variant˃ рецептор
˂variant˃ дендрит
˂variant˃ аксон

Приложенные файлы

  • docx 15625661
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий