Testy_KG_kaz_2014 (1)


Автокад дегеніміз не?-Графикалық редактор
Сызба шаблоны файлының форматы қалай сақталады?-dwt
Қандай меню көмегімен бет параметрлерін орнатуға болады?-Формат менюі көмегімен
AutoCAD жүйесінде доға салудың қанша әдісі бар?-11
Доға салудың қандай әдісі үнсіз келісім бойынша қабылданады?-3-точки опцияның функциясы
ҚКЖ (ПСК) – бұл ... координаталар жүйесін білдіретін аббревиатура-қолданушы
Жанама байлау режимі қандай нүктелерді табады?-Жанама нүктелер
«Массив» командасында қай опцияның көмегімен тіктөртбұрышты массивті орындауға болады?-тіктөртбұрышты масив
AutoCAD жүйесінде «Блок» командасының мағынасы?-Типтік графикалық элементтердің кітапханасын жасап, оларды сызбаларда пайдалану үшін
Обрезать» командасы қандай графикалық примитивтерге қолданылмайды?-Блоктағы объектілерге
Фаска командасы қандай функцияны орындайды?-Қиылысу нүктесінен берілген қашықтықта қиылысқан екі түзуді қияды және кескінделген бөліктерін біріктіреді.
AutoCAD жүйесінде шеңбер салудың қанша әдісі бар?-12
AutoCAD жүйесінде үнсіз келісім бойынша шеңбер қалай салынады?-Радиусты қолданып
Көшіру командасының функциясы ќандай?-Таңдалған объектілердің копиясын жасау
Жаңадан жасап жатқан примитивтерге түс орнатуға бола ма?-Иә
AutoCAD жүйесіндегі жалғау командасы қандай қызмет атқарады?-Кесінділерді, тұйықталмаған полилинияларды және доғаларды көрсетілген шегімен жалғайды
Түйісу командасы қандай функцияны орындайды?-Екі кесіндінің түйісуін орындайды
Cетка» және «Шаг» қадамдары әрқашан да тең бола ма?-Барлық жағдайда емес
Координаталық тор плоттерге немесе принтерге шыға ма?-Шықпайды
Қандай команда арқылы жарық сәулесін (источнк света) беруге болады?-Визуализация
Штрихтеу команданың функциясы қандай?-Штрихтау
Штрихтеу командасының көмегімен қандай аймақты штрихтауға болады?-Тұйықталған аймақты
Вставить» командасымен блоктар тізбесінен блокты түзеуге болатындай етіп енгізуге бола ма?-Иә
Вставить» командасында бұрылу бұрышының үнсіз келісім бойынша мәні неге тең?-0
Вставить» командасында Х өсі масштабты коэффициентінің өзгеруіне байланысты У өсінің масштабты коэффициенті өзгере ме?-Иә өзгереді, бір-біріне тең болады
Бірінші кесіндінің бастапқы нүктесімен кесіндінің көрсетілген нүктесін автоматты түрде қосу қай командамен орындалады?-Замкнуть
Отрезок» командасында кейінгі орындалған кесіндіні алып тастау командасы-Отменить
Сызықтардың типтері» командасында сызықтардың библиотекалық типтерін қалай көрсетуге болады?-Формат – Типы линии
Масштаб тізімдері» командасының функциясы қандай?-Сызықтардың масштабтық коэффициентін өзгерту
Қандай команданың көмегімен таңдалған объектінің бөлігін созуға болады?-Растянуть
Зеркало» командасының қызметі қандай?-Берілген симметрия өсіне қатысты объектілердің симметриялық көрінісін салады
Перенести» командасының көмегімен қанша объектілердің орнын ауыстыруға болады?-Барлық таңдалынған объектілерді
Массив командасы орындалуында үнсіз келісім бойынша қатарлар мен бағаналардың саны неге тең болады?-4 қатар, 4 бағана
Режим ОРТО» командасында ON опциясы қосылған болса, кесінділер қалай сызылады?-Тек горизонталды немесе вертикалды, координат өстеріне параллель
Панорамирование» командасының функциясы?-Сызба облысының барлық жерінде ағымды терезенің орын ауыстыруы
Полилиния командасында үнсіз келісім бойынша қандай ен қабылданған?-0
Мәтінді теріп болғаннан кейін мәтінді (текст) режимнен қалай шығады?-Enter түймесін екі рет басу
Сызықтардың типтері мен түстерін ауыстыру үшін қандай палитра қолданылады?-Свойства объектов
Сызба деңгейлерін өзгерту үшін қандай диалогтық терезені пайдалану қажет?-Слои
Деңгейлерді «қатырып тастау» нені береді?-Деңгейлерді көрінбейтін қылады және сызбаның регенерация уақытын үнемдейді
AutoCAD сызбасын қандай құралмен басып шығаруға болады?-Кез-келген басатын құралмен
Екі өлшемді объектіні нормал немесе траектория бойынша көтеруді көрсететін команда…-Выдавливание
Разметь командасы орындайтын амалдар:-Объектінің бойымен берілген интервалда нүктелерді қояды
Полисызықтың қажетті енін қалай беру керек?- «Ширина» опциясы пайдаланылады
Қандай команданың көмегімен сызбаға геометриялық объектілерді енгізуге болады?-Вставка
AutoCAD - та сегізбұрышты қалай тез салуға болады?-«Многоугольник» командасының көмегімен
Прицелдің өлшемін қалай өзгертуге болады?-Сервис-Настройка-Выбор
Қиылысу (перекрестие) өлшемін қалай қосуға болады?-Сервис-Настройка-Экран-Перекрестья
Қандай меню арқылы экранның түсін өзгертуге болады?-Сервис – Настройка – Экран - Цвет
Фасканың 1-ші және 2-ші дистанциясы үнсіз келісім бойынша неге тең?-Алдыңғы мәнге байланысты
Үнсіз келісім бойынша түйісу радиусы неге тең?-0
Сегменттің немесе кесіндінің кейінгі нүктесіне байлайтын объектілік байлау:-Конточка
Сегменттің немесе кесіндінің ортаңғы нүктесіне байлайтын объектілік байлау:-Середина
Объектілердің қиылысуына байлайтын объектілік байлау:-Пересечения
Шеңбердің центріне байлайтын объектілік байлау:-Центр
Квадрантқа байлайтын объектті байлау:-Квадрант
Блоктың енгізу нүктесіне байлайтын объектті байлау:-Твставка
Түйінге байлайтын объектті байлау:-Узел
Ең жақын нүктеге байлайтын объектілік байлау:-Ближайшая
Перпендикуляр орналасқан кесіндіге немесе сегментке байлайтын объектілік байлау:-Нормаль
Шеңбердің жанамасына байлайтын объектілік байлау:-Касательная
Выдавливания командасының қызметі-Таңдалынған дененің қабырғаларын көтеру
Қандай меню арқылы нүктенің стилін өзгертуге болады?-Формат
Зумерлеу командасының функциялары:-Сызу облысын үлкейту немесе кішірейту
Қабатты өшіру опциясы не береді?-Деңгейлерді көрінбейтін қылады және сызбаның регенерация уақытын үнемдейді
Қабатты блоктау опциясы не береді?-Қабатты блоктайды
Қабатқа түс беруге бола ма?-Иә
Берілген радиустағы доғаны полилиния командасы салуға мүмкіндік бере ме?-Иә
Спиральді салатын команда қандай панелде орналасқан:-Рисование
Қандай панелде сызбаның барлық примитивтерін зумерлеу орналасқан?-Навигация-Все  
Объектіге жалғастыру үшін қандай байлау режимі орнатылады?-Продолжение  
Қай командада бас аяқсыз түзу тұрғызылады?-Түзу   
Полисызықты басы мен аяғынының қалыңдығының айырмашылығы болатындай етіп тұрғызуға бола ма?-Сегменттің барлық түрі үшін болады
Менюдің қай пуктінен мультисызықтың стилін шығаруға болады?-Формат
Қандай команда денені біріктіруді орындайды?-Объединение
Менюдің қай пунктінен өлшем бірлік өндіріледі?-Формат
К,К,Р шеңбер құру режимдері нені білдіреді?-2 объектіні жанамалау және радиус арқылы
Қай команда дөңгелек салады?-Кольцо
AutoCAD программасында мәтіннің қанша түрі бар?-Екі
Қандай функционалды түйме ортоганалды режимді орнатады?-F8
Сызба элементтерін түзету панелі қандай пунктте болады?-Главная
AutoCAD программасында массивтің қанша типі бар?-Екі
Смещение» командасында қанша объекті бірден жұмыс істейді?-Бір
Редактирование тела» панелі қандай қосымшада орналасқан?-Главная
Настройка» терезесінің қай қосымшасында интерфейс түсін орнату жүргізіледі?-Экран
Көмекші графикалық тор суреттің қай бөлігін бекітеді?-Лимиты чертежа» командасының көмегімен берілген суреттің шекарасындағы тиісті облысты
Автокадта қандай өлшембірлік үнсіз қолданылады?-Ондық
Параллелепипедті салатын команда...-Ящик
Менюдің қай пунктінде нүкте стилі өзгереді?-Формат
3D Перенос командасы қандай менюде орналасқан?-Редактировать - 3D Операции
3D Выровнять командасы қандай менюде орналасқан?- Редактировать – 3D Операции
Қандай меню пунктінде кесте құруға болды?-Формат
Тонирлеу үшін қолданылатын құрал-саймандар…-Вид
Поворот» командасы қандай менюде орналасқан?-Редактировать – 3D Операции
Қандай команда денені алып тастауды орындайды?-Вычитание
Денелерді біріктіретін команда:-Объединение
Моделирование» саймандар панеліндегі цилиндрді салатын команда:-Цилиндр
Сплайн командасының қызметі?-Берілген анықталған нүкте арқылы тегіс қисық тұрғызады
ОРТО» режимі не үшін қажет?-Координаттың өсіне паралель сызық сызады
Моделирование» саймандар панеліндегі клинді салатын команда:-Клин
Каркасты 3D моделіне материал меншіктеуге болама?-Жоқ
Қандай команда көмегімен эскиздік сызық салуға болады?-Эскиз (с клавиатуры)
Мультисызық командасында «Масштаб» опциясы нені береді?-Мультисызық пен сызықтың арасындағы интервалды береді
Полисызық командасында «Ширина» опциясы нені береді?-Сызықты немесе доғалы сегменттің енін береді
Полисызық командасында «Полуширина» опциясы нені береді?-Доғаның немесе сызықтың жартылай енін береді
Полисызық командасында «Длина» опциясы нені береді?-Сызықты сегментің ұзындығын береді
Полисызық командасында «Дуга» опциясы нені береді-Доға сегментін тұрғызады
Командалық жолды қалай жасыруға болады?-Сервис - Командная строка
Командалық жолдағы Command сөзі нені білдіреді?-AutoCAD команданы енгізуді сұрайды
Угловой» командасының қызметі:-Бұрыштық өлшемді беру
Қандай команданың көмегімен қырлардың түсін өзгертуге болады?-Редактирование – Изменить цвет граней
Диаметр командасының қызметі:-Диаметралды өлшемді беру
Разорвать командасының қызметі:-Объектіні бөліктерге интервал бойынша бөлу
Салынған доғаның радиусын қалай білеміз?-Сервис - Сведения - Радиус
Расчленить командасының қызметі:-Құрамды объектіні бөліктерге бөлу
Ұзарту (Удлинить) командасының қызметі: -Объектіні ұзарту
Салынған сызықтың дистанциясын қалай білеміз?-Сервис - Сведения - Расстояние
Обрезать командасының қызметі:-Объектінің бөлігін кесіп тастау
Салынған нүктенің координаталарын қалай білеміз?-Сервис - Сведения - Координаты
Барлық уақытта дөңгелек массивті құру үшін бұрыш 360˚-қа тең болу керек пе?-Жоқ
Дөңгелек массив құру үшін дөңгелек құру міндетті ме?-Жоқ
Дөңгелек массивті құрғанда объектіні бұруға бола ма?-Болады
Қиятын рамканың жәй рамкадан айырмашылығы неде?-Қиятын рамка объекті рамкаға толық кірмесе де белгілейді, ал жәй рамка толық кірсе ғана белгілейді
Объектіні қалай өшіреміз?-Выделить объект - Стереть
Моделирование саймандар тақтасының конус құру командасы:-Конус
Көпбұрышты қабырғасы бойынша салу үшін қандай опция қолданамыз?-Сторона
Перемещение командасымен орындалған кесінді мен дәл содан шығатын объектілер бір-біріне тең бе?-Иә
Моделирование саймандар тақтасының шар құру командасы:-Сфера
Егер жанасу радиусы 0-ге тең болса Сопряжение командасы жұмыс істей ме?-Иә
Штриховка сызығын бұруға бола ма?-Болады
трихтаудың масштабын өзгертуге бола ма?-Болады
Блокты қалай қоюға болады?-Insert
Блокты басқа файлдарға қоюға бола ма?-Болады
Үш объектіден блок құруға бола ма?-Болады
Блокты масштабпен қоюға бола ма?-Болады
Блокты қою кезінде бұруға бола ма?-Болады
Үнсіз режимде қай қабат ағымдағы қабат бола алады?-Нөлдік
Бір сызбаға үш қабаттан артық орналастыруға бола ма?-Болады
Сызық түсін қабатқа меншіктеуге бола ма?-Болады
Сызық түрін қабатқа меншіктеуге бола ма?-Болады
Сызық қалыңдығын қабатқа меншіктеуге бола ма?-Болады
Менеджер слоев терезесін қалай шақырамыз?-Формат - Слои
3 өлшемді модель қырының орнын ауыстыру үшін редакторлеудің қай командасын шақырамыз-Редактировать тело - Перенести грани
Ағымдағы қабат, объекті және оның қасиеті туралы мағлұматты қалай аламыз-Сервис – Сведения - Список
Повторить командасының қызметі-Соңғы өшірілген объектіні қалпына келтіреді
Қандай меню арқылы нүктенің түрін өзгертеді?-Формат – Отображение точек
Объектіні қандай команда бояйды?-Рисование – Градиент
Тұтқалардың (режим ручек) біреуіне басу арқылы өзгертудің қандай режимін қосуға болады?-Созу режимі
Қатты денеге материалды меншіктеуге болама?-болады
Полилиния дегеніміз не?-Сызықтық және доғалық сегменттер тізбегі
3 өлшемді модельдің қырларын қай команданың көмегімен көшіруге болады?-Редактировать тело - Копировать грани
Мультилиния дегеніміз не?-Параллель сызықтық сегменттер тізбегі
Выбор объекта командалық шақыруы нені білдіреді?-Объектіні белгілеу
Полилиния командасының қызметі:-Полилиния салу
Мультилиния командасының қызметі:-Мультилиния салу
Айналық кескін кезінде ескі обьект әрқашан да қала ма?-ИӘ және ЖОҚ опциясын таңдауға байланысты
Алынып тасталынатын бөлік обьектімен қиылыспайтын болса, қию орындала ма?-иә, егер Кромка-Удлинить опциясын таңдайтын болсақ
Опции терезесіндегі қандай вкладка прицел мен автопривязка маркерінің өлшемдерінің өзгертеді?-Построения
Бейнелерді қалай үлкейтуге болады?-Вид – Зуммирование - Увеличение
Бейнелерді қалай кішірейтуге болады?-Вид – Зуммирование - Уменьшение
Бейнелердің алдыңғы көрінісін қалай көруге болады?-Вид – Зуммирование - Предыдущий
Қандай меню көмегімен Дистанция командасын қосуға болады?-Инструменты- Запросы арқылы
Опции терезесіндегі қандай қосымша апертура мен маркер өлшемін өзгертеді?-Построения
Барлық сызбаны қалай көруге болады?-Вид – Зуммирование - Все
Плоттер мен принтер түрін қай жерден таңдауға болады?-Настройка - Печать – Устройства вывода по умолчанию
Штрихтау облысын белгілеудің неше тәсілі бар ?-2
Штрихтау масштабын өзгертуге бола ма?-Иә
3D-да объектілердің айналық кескінін жасайтын команда-3D Зеркало
3D-да объектілерді айналдыратын команда -3D Поворот
3D-да объектілерді жылжытатын команда -3D Перенос
3D-да объектілерді үш нүктесі бойынша кесу командасы: -Сечение
Объектіні тең бөліктерге бөлу командасы:-Рисование – Точка – Поделить
Өлшемдерді қойып болған соң оларды өзгертуге бола ма?-Иә
Өлшемдердің тексін қойып болған соң оларды өзгертуге бола ма?-Иә
Координаталық тор мен қадам параметрлері әрқашан да тең бола ма?-Барлық жағдайда емес
Көшіру командасының Жылжыту командасынан айырмашылығы неде?-Көшіру командасы объектіні қажетінше көшіреді, ал жылжыту командасы объектінің орнын ауыстырады
Лента дегеніміз не,-Батырмалар орналасқан палитра, қойма, тақталар атауларының жиынтығы
Лентаны командалық жолдан қалай ашамыз?-Лента сөзін енгізу
Лентаны командалық жолдан қалай жабамыз?-ЛентаЗакр сөзін енгізу
Панельдің текстік белгісі деген не?-Қойманың шартты атауы
3өлшемді модельдеудің жұмыс аймағын қалай таңдаймыз?-Сервис - Рабочее пространство - 3D моделирование
Лентаны қалай кішіртеміз?-«Свернуть» вкладкасында оң кнопканы басу
Лентаны қалай вертикалды етеміз?-«Освободить» вкладкасында оң кнопканы басу
Лента үнсіз келісім бойынша қалай көрініп тұрады?-горизонталды
Лентада Слои панелі жоқ болса, қалай көрсетеміз?-Панель – Слои текстік меткасында оң кнопканы басу
Экранда басты меню жоқ болса, қалай көрсетеміз?-Показать строку меню панелін басу
Панель быстрого доступа» не үшін керек?-Көп қолданылатын командаларды сақтау үшін
Обозреватель меню» қайда орналасқан?-жоғарғы сол жақ бұрышта
Соңғы құжаттарды ашу датасы бойынша қалай көреміз?-Обозреватель меню Последние документы – по дате обращения
Панелдерді қалай қоюға (установить) болады?-Сервис – Панель инструментов - AutoCAD
Саймандар палитрасы – бұл …-Бөлек терезеге біріктірілген командалар жинағы
Инструменталды палитраларды меню арқылы қалай ашады-Сервис – Палитры – Инструментальные палитры
Қалып-күй қатарындағы (Строка состояния) ОРТО кнопкасын қалай шығарамыз?-Переключения режимов - ОРТО кнопкасын басу
Қалып-күй қатарындағы (Строка состояния) «Динамический ввод» кнопкасын қалай шығарамыз?-Переключения режимов - «Динамический ввод» кнопкасын басу
Видовой куб» кнопкасын қалай шығарамыз?-Вид – Отображение «видового куба»
Видовой куб» компасын қалай шығарамыз?-Видовой куб» та оң кнопканы басу - Параметры – Показать компас под видовым кубом - ОК
Видовой куб» режимін лента арқылы қалай шығарамыз?-Вид - Виды – Видовой куб
Штурвал» режимін лента арқылы қалай шығарамыз?-Вид – Навигация - Штурвалы
Штурвал» режимін меню арқылы қалай шығарамыз?-Вид - Штурвалы
Штурвал» режимін жабу?-ESC немесе Enter
Көріністі нүкте көрсету арқылы панорамалау (меню арқылы): -Вид - Панорамирование - точка
Жылжытып алып жүру арқылы Көріністі панорамалау (интерфейс): -Вид - Навигация - Панорамирование
Общий вид» терезесі арқылы үлкейтіп-кішірейту (зумирование): -Вид – Общий вид - Крестик пайда болғанша кнопканы басу
Алдыңғы көріністі қайталау (меню арқылы): -Вид – Зумирование - Предыдущий
Рамка арқылы сызбаны үлкейтіп-кішірейту (меню арқылы): -Вид – Зумирование - Рамка
Рамка арқылы сызбаны үлкейтіп-кішірейту (лента арқылы):-Вид – Навигация - Рамка
Айқын уақытта (В реальном времени) сызбаны үлкейтіп-кішірейту (лента арқылы):-Вид – Навигация – В реальном времени
Сызбаны шекаралары бойынша үлкейтіп-кішірейту (лента арқылы):-Вид – Зумирование - Границы
Бүкіл сызбаны үлкейтіп-кішірейту (лента арқылы):-Вид – Зумирование - Все
Перспективті көріністі қалай көрсетеміз:-Вид – Виды – Видовой куб – оң кнопканы басу – Д/о: «Перспектива»
2 өлшемді редакторлеудің қандай командалары 3 өлшемдіде қолданылады?-Перенести, копировать, повернуть, зеркало, массив
Редакторлеудің қандай командалары тек қана 3 өлшемдіде қолданылады?-3D зеркало, 3D Перенос, 3D Поворот, 3D Выравнивание, 3D Массив, 3D Масштаб
Редактирование 3D объектов командасын қалай шақырамыз (меню арқылы)?-Редактировать - 3D Операции
3D Перенос командасын қалай шақырамыз (лента арқылы)? -Главная - Редактирование - 3D Перенос
3D Масштаб командасын қалай шақырамыз (лента арқылы)?-Главная - Редактирование - 3D Масштаб
3D Массив командасын қалай шақырамыз (лента арқылы)? -Главная - Редактирование - 3D Массив
3өлшемді денені қалай қиюға болады?-Сечение
Сечение командасын денені қиюға қалай шақырамыз (меню арқылы)? -Редактирование - 3D Операция - Сечение
Сечение командасын денені қиюға қалай шақырамыз (лента арқылы)?-Главная – Редактирование тела - Сечение
Қатты денелерді редакторлеу командаларын қалай шақырамыз (меню арқылы)?-Редактирование – Редактировать тела
Қатты денелерді редакторлеу командаларын қалай шақырамыз (лента арқылы)? -Главная - Редактирование тела
Қатты денелерге мөр (клеймо) жасау командасын қалай шақырамыз (лента арқылы)? -Главная – Редактирование тела - Клеймить
Қатты денелерге мөр жасау (клеймение) дегеніміз не?-Объектінің қырында басқа объектіні сақтау
Қатты денелерге мөр (клеймо) жасау командасын қалай шақырамыз (лента арқылы)?-Клеймить
Қырдың түсін қалай өзгертеді (лента арқылы)?-Изменить цвет ребра
Қатты дененің қырын қалай шығарады (лента арқылы)?-Извлечь ребра
Қатты дененің қырын қалай көшіреді (лента арқылы)?-Копировать ребра
Қатты дененің қырын қалай көтереді (лента арқылы)?-Выдавить грани
Выдавить грань командасын қалай шақырамыз (меню арқылы)?-Редактирование – Редактирование тела – Выдавить грань
Выдавить грань командасын қалай шақырамыз (лента арқылы)?-Главная - Редактирования тела – Выдавит грань
Қатты дененің қырының орнын қалай ауыстырады (лента арқылы)?-Перенести грань
Қатты дененің түсін қалай ауыстырады (лента арқылы)?-Изменить цвет
Сечение» қалай алынады (лента арқылы)?-Главная – Редактирование тела - Сечение
Редактирования твердых тел» (меню арқылы) қалай алынады?-Редактирование – Редактировать тела
Редактирования твердых тел» (лента арқылы) қалай алынады?-Главная - Редактирование тела
Клеймение твердого тела» (лента арқылы) қалай алынады?-Главная – Редактирование тела - Клеймить
Клеймение твердого тела» деген не?-Объектінің қабырғасында басқа объектіні (клеймоны) сақтау
Қатты денеге клеймоны (мөрді) қалай салады (лента арқылы)?-Клеймить
Қырдың түсін қалай өзгертеді (лента арқылы)?-Изменить цвет ребра
Қырды қалай алып тастайды (лента арқылы)?-Извлечь ребра
Қырдың копиясын қалай алады (лента арқылы)?-Копировать ребра
Дененің қабырғасын қалай сығады (лента арқылы)?-Выдавить грани
Выдавить грань» командасын қалай шақырады (меню арқылы)?-Редактирование – Редактирование тела – Выдавить грань
Выдавить грань» командасын қалай шақырады (лента арқылы)?-Главная - Редактирования тела – Выдавит грань
Перенести грань» командасын қалай қолданады (лента арқылы)?-Перенести грань
Қабырғаның түсін қалай өзгертеді (лента арқылы)?-Изменить цвет
Егер изометрия берілсе, «Вид в плане ПСК» командасын қалай орындайды (меню арқылы)?-Вид>3М виды > Вид в плане
Начало» командасын қалай шақырады (Меню арқылы)?-Сервис > Новая ПСК >Начало
Начало» командасын қалай шақырады (лента арқылы)?-Вид >координаты> начало
ПСК командасының пиктограммасын қалай қосып өшіреді (меню арқылы)?-Вид > Отображение > знак ПСК
Выдавить» тәсілімен қалай денені жасайды (лента арқылы)?-Главная > Моделирование > Выдавить
Выдавить» тәсілімен қалай денені жасайды (меню арқылы)?-Рисование > Моделирование > Выдавить
По заданным сечениям» тәсілімен қалай денені жасайды (меню арқылы)?-Рисование > Моделирование > По сечениям
Вращения» тәсілімен қалай денені жасайды (меню арқылы)?-Рисование > Моделирование > Вращать
Сдвиг» тәсілімен қалай денені жасайды (меню арқылы)?-Рисование > Моделирование > Сдвиг
Сдвиг» тәсілімен қалай денені жасайды (лента арқылы)?-Главная > Моделирование > Сдвиг
Вращения» тәсілімен қалай денені жасайды (лента арқылы)? -Главная > Моделирование > Вращать
Біріккен жазық объектіні қалай жасайды (меню арқылы)?-Рисование > область
Біріккен жазық объектіні қалай жасайды (лента арқылы)?-Главная > Рисование > объект
Объектіні дербес объектілерге қалай бөледі (меню арқылы)?-Редактировать > 3D операции > сечение
Объектіні дербес объектілерге қалай бөледі (лента арқылы)?-Главная > Редактировать тело > сечение
3D зеркало» командасы не үшін қолданылады?-Объектінің айналық кескінін жасау үшін
3D выравнивание» командасы не үшін керек?-Объектінің орнын берілген нүкте арқылы өзгерту
3D массив» командасы не үшін керек?-3D матрицы» объектісін бағаналарға және жолдарға салып көбейту үшін
3D перенос» командасы не үшін керек?-3D объектіні» жылжытып, берілген қашықтыққа қою үшін
3D поворот» командасы не үшін керек? -Объектіні берілген нүкте арқылы бұру үшін
3D масштаб “ командасы не үшін керек?-3D объектінің масштабын өзгерту үшін
Масштаб» командасы не үшін керек?-Пропорцияны сақтап, объектіні үлкейтіп немесе кішірейту үшін
Выдавить» и «выдавить грань» командаларының айырмашылығы неде? -Выдавить» жаңа объект құрады, ал «Выдавить грань» өзгертеді
Выдавить» и «Вытягивание» командаларының айырмашылығы неде?-Вытягивание» объектіні үлкейтеді немесе кішірейтеді, ал «Выдавить» - дене құрады
Вытягивание» и «Выдавить грань» командаларының айырмашылығы неде?-Вытягивание» денені сығып өзгертеді, ал «Выдавить грань» - берілген қашықтыққа өзгертеді
Объектіге визуализация жасаудың негізгі неше жолы бар?-Екі
Визуализация жасаудың негізгі қандай жолдарын білесіз?-Визуальдық стиль және Рендеринг
Визуальдық стильдің қанша стандартты түрі бар?-Үш
Визуальдық стильдердің қай түрлері стандартты деп аталады?-2D каркас, 3D каркас, 3D скрытый
Рендеринг» деген не?-Дененің материалын, түскен жарығын және фотореалистік эффектіні қолданып объектіні салу
Қандай рендеринг стандартты деп аталады?-Концептуал, реалистичный
Рендеринг «реалистичный» командасын қолданғанда жарық көзін қосуға бола ма?-Жоқ
Рендерингті қолданғанда ненің түсі шығады?-Материалдың
Стандартты рендеринг «концептуальный» и «реалистичный» қолданғанда қанша жарық көзі бар-Екі
Стандартты визуалды стильді және рендерингті қалай қосады (лента арқылы)?-Главная > вид (или визуализация > визуальные стили )Сандартты визуалды стильді «2Д каркас» қалай қосады (лента арқылы)?-Главная > вид > 2Д каркас
Материал» палитрасы қалай шақырылады (лента арқылы)?-Визуализация>материалы>отображение окна «материалы»
Материал» палитрасы қалай шақырылады (меню арқылы)?-Вид>Тонирование>материалы
Суретте қанша материал болады?-БірҮнсіз келісім бойынша материал қалай аталады?-Глобальный
Материал” палитрасында қанша қатар (вкладки) бар?-Сегіз
Библиотека материалов» палитрасында қанша қосымша (вкладки) бар?-14
Объектіге қалай материал береді?-Объектіні таңдап «Материал» палитрасынан материалды шертіңіз
Материал» палитрасы қалай шақырылады (меню арқылы)?-Сервис>Палитры>Инструментальные палитры
Материал» палитрасы қалай шақырылады (лента арқылы)?-Вид>Палитры>ПК (по названию)>Д/о: материалы
Жарық көзінің неше түрі бар?-4
Қандай жарық көздері бар?-Точечный, удаленный, солнечный и прожектор
Күн жарығы суретте көрсетіле ме? -Жоқ, себебі ол объект емес
Прожектор суретте көрсетіле ме?-Иә, себебі ол объект
Күн жарығы қалай шақырылады (лента арқылы)?-Визуализация>солнце «местоположения>положения солнца
Видовой куб» не үшін керек?-Жазықтық және кеңістік көріністерінің бірінен біріне ауысу үшін
Видовой куб» қалай шақырылады (меню арқылы)?-Вид>отображение>видовой куб>вкл.
Видовой куб» қалай шақырылады (лента арқылы)? -Вид>виды >видовой куб
Сверху» көрінісі қалай қойылады (видовой куб арқылы)?-Вид>виды >видовой куб>нажать на грань сверху
Спереди» көрінісі қалай қойылады (видовой куб арқылы)?-Қырды алдыңғы жағын шерту
Штурвал» аспабы не үшін керек?-объектіні жан-жағынан көру үшін
Штурвал» қалай шақырылады (лента арқылы)?-Вид >навигация >штурвалы
Штурвал» қалай шақырылады (меню арқылы)?-Вид >штурвалы
Орбитальный режим» не үшін керек?-3D модельге көзбе-көз қарау үшін
Орбиталды режимнің» қанша түрін білесіз?-3
Непрерывная орбита» қалай шақырылады (лента арқылы)?-Вид> навигация> непрерывная орбита
Непрерывная орбита» қалай шақырылады (меню арқылы)?-Вид>навигация>непрерывная орбита>указать направление вращения>отпустить кнопку
Орбитальный режим" қолданғанда, перспектива көрінісі қалай жасалады?-ПК>перспективное
Обход» деген не?-Камера ХУ жазықтығында орналасқандағы динамикалық көрініс
Облет» үшін қай жазықтықта шекара жоқ?-Облет» үшін ХУ жазықтығында шекара жоқ Анимация деген не?-Бұл (обход және облет кезінде) көзбе-көз модельді аралап шығу
Видовой кубтың көмегімен стандартты көріністерді өзгертуге бола ма?-Иә
Видовой кубтың орнын қалай бекітеді?-Вид >Отображение >Видовой куб> Параметры
Видовой кубтың өлшемін қалай өзгертеді (меню арқылы)-Вид>Отображение>Видовой куб>Параметры> размер видового куба
Компас Видового куба» қалай шақырылады?-Вид >Отображение> Видовой куб> Параметры> показать компас под видовым кубом
Перспектива кескіні қалай жасалады?-Правая кнопка> Видовой куб>Перспективная
Видовой куб» қанша көріністі көрсете алады?-2
Видовой куб» қанша стандартты ортогонал көріністерін көрсете алады?-6
Видовой кубтың» бір төбесін шертсе, қанша көрініс шығады?-3
Видовой кубтың» бір қырын шертсе, қанша көрініс шығады?-2кі
Видовой кубтың» жанындағы екі стрелка не үшін керек?-Стандартты көріністерді бұру үшін
Пространство листа» деген не?-Екі өлшемді кеңістік, онда формат, штамп, размер салынады
Модель кеңістігі» деген не?-Үш өлшемді кеңістік, онда модель 1:1 масштабпен сызылады
Пространство листа қалай қосылады? -Лист 1» таңбасын шерту керек
Пространство листа» кеңістігінде «Один видовой экран» қалай жасалады?-Вид> Видовые экраны> 1 экран >начертить рамку
Пространство листа» кеңістігінде төрт видовой экран қалай жасалады?-Вид> Видовые экраны >4 экрана> начертить рамку
Сызбаны басып шығарғанда сызықтың қалыңдығын қалай көрсетеді (лист арқылы)?-Вывод>печать>печать>Параметры печати (учитывать веса линии>)ОК
Размерный стиль» деген не?-Анықталған өлшем параметрлерінің жиынтығы
Размерный стильді» қалай құрады (лента арқылы)?-Аннотации> Размеры> Размерные стили
Размерная стрелканы» қалай «размерная засечка» жасауға болады? -Аннотации>Размеры>Новый>Далее>Символы и стрелки>стрелки двойная засечка
Паралельные размеры» қалай қойылады (меню арқылы)?-Размеры >Паралельный> екі нүктені белгілеу >өлшем орнын көрсету
Паралельные размеры» қалай қойылады (лента арқылы)?-Аннотации>Размеры>Паралельный> екі нүктені белгілеу >өлшем орнын көрсету
Линейные (сызықты) размеры» қалай қойылады (лента арқылы)?-Аннотации>Размеры>линейный> екі нүктені белгілеу >өлшем орнын көрсету
Линейные (сызықты) размеры» қалай қойылады (меню арқылы)?-Размеры>Линейный> екі нүктені белгілеу
Шеңбер радиусы» қалай қойылады (лента арқылы)? -Аннотации> Размеры> Радиус
Шеңбер радиусы» қалай қойылады (меню арқылы)?-Размеры> радиус
Сынық радиус» қалай қойылады (лента арқылы)?-Аннотации> размеры > с изломом
Доғаның центріне маркерді қалай қояды (лента арқылы)?-Аннотации>размеры>маркер центра
Бірқатарлы текст» қалай жасалынады (меню арқылы) ?-Рисование> Текст >Однострочный текст> начальная точка> высота текста >угол текста
Көпқатарлы текст» қалай жасалынады (меню арқылы)?-Рисование> Текст > многострочный текст >
Көпқатарлы текст» қалай жасалынады (лента арқылы)?-Аннотация>многострочный текст
Чертеж «штриховкасын» қалай салады (лента арқылы)?-Главная>Рисование>Штриховка
Түзу мен доғаның басын қалай қосады (меню арқылы)?-Параметризация> геометрическая зависимость>совпадение>точка
Автоматическая зависимость» қалай шақырылады (меню арқылы)?-Параметризация>автононанесение зависимости
Автоматическая зависимость» қалай шақырылады (меню арқылы)?-Параметризация>автонанесение зависимостей
Назначенные зависимости» қалай көрсетіледі (меню арқылы)?-Параметризация>Панели зависимостей>Показать все
Зависимости» қалай жойылады (меню арқылы) ?-Параметризация> Панели зависимостей> скрыть все
Объектіге қойылған «зависимость» қалай көруге болады (меню арқылы)?-Обьектіні белгілеу
Тең» зависимость қойылған барлық объектілерді қалай көруге болады (меню арқылы)?-Равенство» белгісінде шерту
Размерная зависимость» деген не?-Объектіге қойылған нақты өлшем
Геометрическая зависимость» деген не?-Объектілердің өзара орналасуына қойылған шектеу
Қанша «Размерный зависимость» бар?-7
Тор беттерін салу үшін қай команда алынады?-Сети
Штурвалы» не үшін керек?-Тез және ыңғайлы панорамирования мен зуммирования жасау үшін
Обход және облет» үшін «штурвалды» қолдануға бола ма?-Иә
AutoCAD жүйесінде көпбұрыштарды қабырғасы бойынша салуға бола ма?-Иә
Айналық кескін кезінде жаңа обьектіні бұрып қоюға бола ма?-Жоқ
Қандай меню арқылы нүктенің өлшемін өзгертеді?-Формат – Отображение точек
Айналық кескін командасында қанша жаңа обьекті қоюға болады?-бір ғана

Приложенные файлы

  • docx 15617954
    Размер файла: 49 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий