РУБЕЖКА IT (востоковедение 1курс КАЗ группы)pdfff


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


Вопрос

Правильный
ответ


1

Жүйелі қораптың
ішкі құрылысына
енбейтін құрылғы:


Плоттер.


2

Операциялық
жүйеге жатпайды:

MS Word.


3

Microsoft Windows
және Apple Mac
OS X
корпорациясының
офистік пакет
жинағы
-


Microsoft
Office.


4

Бағдарламалар мен
мәліметтерді ұзақ
мерзімге сақтауға
арналған жады …

Ішкі жады.

5


Microsoft Word
2007
бағдарламасының
кеңейтпесі:

docx.

6

Әр түрлі
символдарды
компьютерге
енгізуге арналған
құрылғы:


Пернетақта

7


Компьютерге ең
қажет тақша
-

бұл

Аналық.

8


Дайын құжатты
баспаға шығару
алдында келесі
команданы
орындаймыз:

Алдын ала
қарау
командасы.

9

Вирусқа қарсы
бағдарламалар:

Aidtest, Doctor,
Web

10

ЭЕМ жұмыс істеу
жылдамдығы
байланысты …

процессорға.

11

Мәліметтерді диск
жетектеріне жазу

үшін арналған
құрылғы:

CD ROM.

12

Алмалы дискі,
флэшка, қатты
диск қолданылады:

мәліметтерді
сақтау.

13

Ақпараттың ең
кіші өлшем бірлігі:


Бит.

14


txt, docх, rtf


кеңейтпесі бар
файл дегеніміз
-


құжатты файл.

15


Windows
-
тың
стандартты

бағдарламалары :

WordPad,
Paint,
Калькулятор.

16

Көлемі көп емес
бағдарламаларды
және мәліметтерді
Диск
жетектері.

бір компьютерден
екінші
компьютерге
еңгізу үшін және
сақтау үшін келесі
құрылғы қажет:

17

Компьютердің
жедел жадында
өңделіп

жатқан
мәліметті экранда
көру үшін
-


монитор.


18

Үлкен бейнелік
сызбаларды
баспадан шығару
үшін
қолданылады:

плоттер.

19

Microsoft Office
жинағының көрме
(презентация)
жасауға арналған
бағдарламасы бұл
-Microsoft
PowerPoint.

20


Esc

пернесінің
қызметі:


Соңғы
команданы
қайтару.

21


MSWord 2007
бағдарламасында
"Абзац"
командасы
орналасқан лента:

Главная.

22

1 байт тізбектеле
орналсқан...

8

23

Компьютердің
"миы" …

процессор.

24


Пуск командасы
арқылы ашылады:

негізгі меню.

25

Сандардың айтылу
және жазылу әдісі
-

Санау жүйесі.

26

Мәтіндік және
сызбалық
ақпараттың сандық
көшірмесін
жасайтын құрылғы
-


Мәтіналғы
(сканер).

27

Мәтіндік
құжаттардың
кеңейтпесі:

txt

28


110000 екілік
санау жүйесінен
ондық санау
жүйесіне
ауыстырыңыз

:

48

29


Delete пернесі
қолданылады ...

курсордың оң
жағындағы
символды
өшіреді.

30


MS Word.
Полиграфия
тілімен шрифт
өлшенеді:

Кегль.

31


алгоритмнің
графикалық түрде
берілуі дегенімізБлок
-
схема.

32

Ақпараттың
компьютерде код
арқылы берілуі:

1

және 0
арқылы.

33

Келесі
перенелердің іске
қосылуы түстік
индекатормен
көрсетіледі

Caps Lock,
Num Lock,
Scroll Lock

34

Ақпарат түрлері:

мәтіндік,
сандық,
графикалық,
дыбыстық.

35

RAM немесе
Жедел жады(ОЗУ)
-

бұл

Ақпараттарды
уақытша
сақтауға
арналған
ішкі
жады.

36

Тапсырмалар
панелі
-

бұл

Windows
жүйесінде
жұмыс
үстелінің
төменгі жақ
шетінде
орналасқан
ұзынша жолақ
тақта. Онда
іске қосу
(Пуск)
батырмасы
бар.

37


ASCII
-
бұл…

Символдарды
кодтаудың
дүниежүзілік
стандартты
коды

38

ЭЕМ
-
нің бірінші

кезеңі немен
жұмыс істеді:

Электронды
лампамен.

39


exe, com, bat
-

кеңейтпесі бар
файл дегеніміз

Жүйелі
бағдарламалар.

40


arj, zip, lzh,rar


кеңейтпесі бар
файл дегеніміз

Сығылған.

41

gif, pcx, bmp, jpeg


кеңейтпесі бар
файл дегеніміз

Суреттер.

42

Ақпараттың өлшем
бірлігі

бит, байт

43

1 байт тізбектеле
8 биттен

орналасқан

44

1 мегабайт ақпарат

1024 Kб

45

Бит құрамы


0 және 1

46

Цифрлық
клавиатураны
өшіріп / қосу үшін

Num Lock

47


CTRL+A
пернелерінің
комбинациясыMS
Word
бағдарламасында
орындайды

Барлық
құжатты
белгілеу.

48

CapsLock
пернесінің
қызметі:

Әріптерді
үлкен немесе
кіші
әріптермен
жазады.

49

Ақпаратты
баспадан шығару
құрылғысы:

Принтер.

50

Бит дегеніміз
-

Ақпараттың ең
кіші өлшем
бірлігі

51

Байт дегеніміз
-

Тізбектеле

орналасқан 8
бит.

52

Ақпаратты еңгізу
құрылғысы:

Пернетақта.

53

Мәтіналғы(Сканер)
дегеніміз
-

Мәтіндік және
сызбалық
ақпараттың
сандық
көшірмесін
компьютерге
еңгізу
құрылғысы.

54

Жүйелі қораптың
ішкі құрылысына
еңбейтін құрылғы:

Принтер.

Вопрос

Правильный ответ

1

Операциялық
жүйелерге мыналар
жатады:

MS DOS 62, Windows
2007, UNIX

2

берілген есептің
шығару жолын
реттелген амалдар
тізбегі түріне

келтіру бұл
-


программа.

3

Дискілік жүйелерді
көру үшін
қолданылатын
белгіше(ярлык):

мой компьютер.

4

Екілік санау
жүйесінде мына сан
берілген 110010.
Ондық санау
жүйесіне
ауыстырыңыз:

50

5

8 тізбектелген бит
бұл:

байт.

6

Ондық санау
жүйесіндегі 13 саны
оналтылық санау
жүйесінде мынаған тең:


D.

7

Ақпаратты тасмалдауға
арналған құрылғы:

CD
-
дискі, Flash
-

жады, дискеталар.

8

Компьютердің жедел
еске сақтау
(ОЗУ)құрылғысының
қызметі:

ақпаратты
уақытша сақтайды

9

Microsoft Word
құжаттарының
кеңейтілуі:


DOCХ.

10

Ондық санау
жүйесіндегі 10 саны
оналтылық санау

жүйесінде мынаған тең:


А.

11

Жүйелік
бағдарламаларға
мыналар жатады:

операциялық
жүйелер

12

Файлдық жүйе ... болып
табылады:


иерархиялық

13

Графикалық бағдарлама
болып табылмайды


Word.

14

Ондық санау
жүйесіндегі 12 саны
оналтылық санау

жүйесінде мынаған тең:


С.

15

Ондық санау
жүйесіндегі 11 саны
оналтылық санау

В.

жүйесінде мынаған тең:

16

Процессордың тактілік
жиілігінің өлшемі:

гигагерц.

17

Мәтіндерді өңдеуге
арналған бағдарлама:

Microsoft Word.

18

32 саны ондық санау

жүйесінде берілген.
Екілік санау жүйесіне
аударыңыз

1010101

19

Белгілі бір нәрсе туралы
таңбалар мен сигналдар
түрінде берілетін
мағлұматтар бұл
-


ақпарат

20

Екілік санау жүйесінде
қолданылатын сандар:

0 және 1.

21

33 саны ондық санау
жүйесінде
берілген.
Екілік санау жүйесіне
аударыңыз

100001

22

Оналтылық санау
жүйесіндегі А ондық
санау жүйесінде мына
санға сәйкес келеді:

10

23

Тінтуір бұл :

ақпаратты енгізу
құрылғысы

24

Компьютердің негізі
элементі
-микропроцессор.

25

Компьютердегі

орталық
микропроцессор.

мәліметтер өңдеу
құрылғысы

26

Курсордан кейінгі
символды өшіретін
перне
-DEL.

27

Компьютерде белгілі бір
үлгілерді орындайтын,
оларды орындауға
септігін тигізетін
техникалық
бағдарламалық
құжаттамалар жиынын
қоса алғандағы

бағдарламалық
қамсыздандыру

28

Компьютердің жұмысын
қамтамасыз ететін
бағдарламалар жиыны

жүйелік
бағдарламалар

29

Белгілі бір мамандық
саласындағы арнайы
есептерді шығаруға
арналған бағдарламалар
тобы

қолданбалы
бағдарламалар

30

Дербес

компьютердің
үздіксіз жұмыс істеуін
ұйымдастыратын
бағдарламалар жиыны

амалдар жүйесі

31

Linux ядросын
қолданатын
операциялық жүйе

Ubuntu

32

Есептеу техникасында
қолданылатын санау
жүйесі:

екілік санау
жүйесі

33

Оналтылық санау
жүйесінде санның негізі


16

34

Қай символ оналтылық
санау жүйесінде
қолданылмайды

V

35

MS Word 2007. Дайын
суретті қою үшін
қолданылатын команда:

Вставка
-

Рисунок

36

MS Word 2007.
Парақтың
жиегін(рамкасын) қою
үшін қолданылатын
команда:

Разметка
страницы


Границы страниц

37

MS Word 2007. "Абзац"
... қосымшасында
орналасқан:

Главная.

38

Microsoft Word
."Вставка"
командасының
мүмкіндігі:

әр түрлі
нысаналарды
қояды

39

MS Word. Абзац түрін,
интервалын, түзетілуін
реттейтін формат бұл
-


абзац форматы

40


MS Word.
Алдын
-
ала
көру режимі
-

бұл

параққа басып
шыққанда
көрінетін бейне

41

Word мәтіндік
редакторында енгізу
мына жерде жүргізіледі:

құжат терезесінде

42

Құжатты баспадан
шығармай тұрып көру
үшін мына команда
орындалады:


Кнопка "Office"
-

Печать
-

Предварительный
просмотр

43

Word құжатын қандай
перне көменгімен
жабуға болады:

Alt + Ғ4

44

Word редакторында
кесте қою үшін мына
командалар
орындалады:

Вставка
-
Таблица

45

MS Word. Мәтіндік
редакторда формула қою
үшін:

Вставка
-

Формула

46

MS DOS операциялық
жүйесінде команданы
жазып болғаннан кейін
басылатын перне:


Enter

47

MS Word. Мәтіндік
редакторында
орфографияны тексеру
үшін мына пернені
басады:

F7

48

ClipGallery


бұл

графикалық
нысаналар мен
видеофильмдер
жиынтығы

49

MS WORD.
Белгіленген
нысананы буферге қою
үшін келесі пернелер
комбинациясын басу
керек:

CTRL+INSERT

50

MS WORD.Парақ
беттерін қою үшін:

Вставка
-

Колонтитул
-

Номер страницы
-

Формат номеров
страниц

51

Парақ
бағытын(альбомдық,
кітаптық) өзгерту үшін

Разметка
страницы
-

Ориентация

52

MS WORD. "Сохранить
как" командасы

файлдың
көшірмесін
жасайды

53

MS WORD. Жаңа бетке
көшу үшін:

Вставка
-

Разрыв
страницы

54

MS WORD. Парақ
шектерін орнату үшін
орындалатын команда:

Разметка
страницы
-

Поля
-

Настраиваемые
поля

55

MS WORD. Жоларалық
интервалды беру үшін
қолданылатын команда:

Главная
-

Абзац
-

Интервал
-

Отступы и
интервалы
-

междустрочный

56

Бір уақытта бірнеше
бағдарламаларды
орындайтын
операциялық жүйе бұл
-

көпесептік

57

Ақпараттың ең кіші
өлшем бірлігі:

бит

58

Бағдарлама құру үдерісі

бағдарламалау

59

Жойылған файлдар,
бумалар сақталатын
орын

Корзина.
Вопрос

Правильный
ответ

1

Ондық санау
жүйесіндегі 32 саны
екілік санау жүйесінде
келесі түрде жазылады:

100000

2

Жоғарғы ақпаратты
өлшеу бірлігі:

Terrabyte

3

Ондық санау
жүйесіндегі 42 саны
екілік санау жүйесінде
келесі түрде жазылады:

101010

4

Екілік санау
жүйесіндегі 1100 саны
ондық санау жүйесінде
келесі түрде жазылады:

12

5

Екілік санау
жүйесіндегі 1010 саны
ондық санау жүйесінде
келесі

түрде жазылады:

10

6

Он алтылық санау
жүйесіндегі А2 саны
ондық санау жүйесінде
келесі түрде жазылады:

162

7

Он алтылық санау
жүйесіндегі С2 саны
ондық санау жүйесінде
келесі түрде жазылады:

194

8

Ондық санау
жүйесіндегі 86 саны
сегіздік санау

жүйесінде
келесі түрде жазылады:

126

9

Ондық санау
жүйесіндегі 96 саны
сегіздік санау жүйесінде
келесі түрде жазылады:

140

10

Сегіздік санау
жүйесіндегі 76 саны
ондық санау жүйесінде
62

келесі түрде жазылады:

11

ДК бағдарламалық
қамтамасыздандыру
құрамына кіреді:

жүйелік,
қолданбалы,
аспаптық
бағдарламалар

12

Өзіне ғана тән аты бар,
еркінше алынған
байттар жиынынан
тұратын тізбе

файл.

13

ОЖ
-
сімен
пайдаланушының
арасындағы
қолданылатын ыңғайлы
бағдарлама

бағдарлама
-
қабықша

14

Біресепті операциялық
жүйе:

MS DOS

15

Пайдаланушы жұмыс
істеп отырған диск

ағымдағы диск

16

Дербес компьютердің
үздіксіз жұмыс істеуін
ұйымдастыратын
бағдарламалар жиыны

операциялық
жүйе

17

Көптерезелі
опреациялық жүйе

Windows

18

Жұмыс үстелі


бұл …

Экран беті

19

Пернетақтадан
еңгізілетін символдар
жолының дисплей
экранындағы белгі
сызығы

меңзер

20

Ақпаратты бір рет
жазатын компакт диск


CD R.

21

Ақпаратты бірнеше рет
қайталап жазатын
компакт диск


CD RW.

22

Көпқолданушылы
операциялық жүйе


UNIX.

23

Графикалық ақпаратты
өңдейтін бағдарлама:

PAINT.

24

Микропроцессордың
міндеттері:

Ақпаратты өңдеу

25

ЭЕМ
-
ын заманауи түрге
келтіруді ұсынған
-


Джон фон
Нейман.

26

Логикалық амалдар:

дизъюнкция,
конъюкция,
инверсия

27

Логикалық қосу
-


конъюкция

28

Логикалық көбейту
-


дизъюнкция

29

Бағдарламаларды құруға
байланысты теориялық
және практикалық
әрекет бұл
-

программалау

30

Есепті шешу үшін
орындаушыға біртіндеп,
рет
-
ретімен берілетін
алгоритм

нұсқаулар жиыны

31

Кез
-
келген амал белгілі
бір геометриялық
фигурамен
өрнектелетін,
алгоритмнің графиктік
түрде кескінделуі:

блок
-
схема

32

Жалпы қолдануға
арналған стандартты
бағдарламалау тілі

Паскаль

33

Паскаль тілін ұсынған
ғалым …

Никлаус Вирт

34

Жалпы алгоритмді

өрнектеу түрлері

табиғи тіл
арқылы жазу,
алгортимдік
тілдермен жазу,
түсінікті
командалар
мәтіні түрінде
жазу, графика
жолымен жазу.

35

Алгоритмнің әрбір
қадамы болса және
олардың барлығы
басынан аяғына дейін,
бірінен соң бірі
тізбектеле орындалуын

сызықты
алгоритм деп
айтамыз

36

Алгоритмнің айқын, дәл
өрнектелу қасиеті
білдіреді:

алгоритм анық
әрі дәл өрнектілу
керектігін
көрсетеді

37

Алгоритмнің нәтижелік
қасиеті білдіреді:

Алгоритм
шектеулі уақытта
нәтиже беруі тиіс
екендігін
көрсетеді

38

Блок
-
схемада
тіктөртбұрыштың
негізгі іс
-
әрекеті

Математикалық
өрнектерді
есептеу

39

Блок
-
схемада
тіктөртбұрыштың
негізгі іс
-
әрекеті

Мәліметті енгізу
(шығару)

40

Блок
-
схемада овалдың
негізгі іс
-
әрекеті

алгоритмнің
басы
-
соңы

41


Логикалық шарт
тексеріледі, егер
орындалса, онда 1


жолмен, ал егер
орындалмаса, онда 2
-
ші
жолмен жүзеге асады.
Алгоритмнің бұл түрін...

тармақталған
алгоритм деп
айтамыз

42

Есепті шығаруда жиі іс
-
әрекетті орындауды
қайталауға және
алгоритмнің бір
тізбегінен бірнеше
рет
қайталап өтуге тура
келеді. Бұл алгоритмді..

циклдік алгоритм
деп айтамыз

43

Файлда сақталған
ақпараттың типін білуге
болады, оның....

кеңейтпесінен

44

Файлдың атын
ауыстыру үшін
....командасын
қолданамыз

REN

45

Файлды өшіру үшін
....командасын

қолданамыз

DEL

46

Файлдың толық атын,
көлемін, құрылған
уақытын және мерзімін
және ішкі каталогтарді
беретін команда


DIR

47

Каталогтарды
ауыстыратын команда


CD

48

Компьютерге қосуға
болатын, қосымша
енгізу құрылғылары

сканер, сандық
фотокамера,
графикалық
планшет

49

Негізгі
микропроцессорге
математикалық
амалдарды орындауға
көмектесетін құрылғы

Сопроцессор

50

Контроллер
-
бұл

ДК
-
дің
құрылғыларының
жұмысын
басқаруға
арналған
электрондық
схема

51

Процессордың жоғарғы
жылдамдықты ерекше
жады

RAM

52

Компьютердегі ең үлкен
электронды плата ол

аналық тақша

53

Позициялық емес санау
жүйесі

тұрған орнына
тәуелсіз сандарПриложенные файлы

  • pdf 15609242
    Размер файла: 307 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий