ТЕСТИ ЗНО 1


Відповідає програмі, рекомендованій
МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
тт = 2011

УКРАЇНСЬК МОВІ;) І ЛІТЕРАТУРА
ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗБІРНИК
7 варіантів у форматі ЗНО-2011
Бланки відповідей
•Матеріали для самоконтролю

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Пропонований посібник призначений для підготовки учнів 10 і 11 класів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Посібник укладено відповідно до навчальних програм з української мови та літератури для загальноосвітньої школи та програми зовнішнього незалежного оцінювання. Зміст, структура та формат завдань аналогічні тим, що пропонуються для підготовки до ЗНО з української мови та літератури.
Посібник має такі складники:
тестові завдання за варіантами (кожен варіант має три частини);
бланки відповідей до кожної теми;
правильні відповіді для контролю виконання завдання.
У посібнику подано такі форми закритих і відкритих тестових завдань:
завдання з вибором однієї правильної відповіді;
завдання на встановлення відповідності;
відкрите завдання з розгорнутою відповіддю.
Подані завдання мають різний рівень складності і передбачають здійснення необхідних аналітичних операцій, зокрема розпізнавання мовних явищ, їх кваліфікацію, групування та класифікацію, з'ясування диференційних ознак, визначення правильності тверджень, виявлення порушень мовних норм тощо. Передбачено виконання всіх форматів завдань у кожному варіанті.
Для виконання тестових завдань після кожного варіанту подано бланки визначеного зразка.
Призначення зошита
Матеріали посібника можуть бути використані для цілеспрямованої тренувальної роботи з метою ефективної підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури в 2011 році.
Правила роботи із зошитом
Тестування здійснюється в письмовій формі з дотриманням однакових вимог і умов. Кожен учень отримує зошит із тестовими завданнями і бланком відповідей до них.
Пояснення до завдань передбачених форматів
Частина 1. Українська мова Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання складається з інструкції та чотирьох або п'яти варіантів відповідей, із яких треба вибрати один правильний. Наприклад:
8. Неповні речення містить рядок
А На березі щось кричали, бігали... Толі зробилося страшно. (В. Винниченко) Б Жмут пожовклого паперу, давнього, полинялого. Якісь конспекти, рисунки, химерні мережива з різних математичних значків. (С. Васильченко) В Я - хто? Я гетьман степового братства. (Л. Костенко) Г За вікнами - дворик. І дикий газон. (І. Жиленко) Д Се кров її. Не пий же крові з сестроньки моєї! {Леся Українка)
8 А Б В Г
X д
Завдання на встановлення відповідності
Завдання складається з інструкції та двох колонок. Треба співвіднести мовне явище та його характеристику, позначивши в колонках відповідними буквами та цифрами. Один рядок у правій колонці є зайвим. Наприклад:
24. Укажіть відповідність між реченнями та їх характеристиками.
Характеристика речення 1 2
4

двоскладне односкладне неозначено-особове односкладне узагальнено-особове односкладне безособове

Б В
д
Приклади
А в материнському погляді не було ні фальші, ні лукавості, ні хитрування. (Є. Гуцало)
Умивай же біле личко дрібними сльозами. (Т. Шевченко) Проте щось кликало сюди вогнисте створіння з гострою мордочкою й нащуленими вухами. (Є. Гуцало) Мені дали козацьку корогву і привілеї з королівським іменем. (Л.Костенко) Розум за гроші не купиш. (Нар. те.)
А Б В Г Д
1X
2X
3X
4X
Частина 2. Українська література Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання складається з інструкції та п'яти варіантів відповідей, із яких треба вибрати один правильний. Наприклад:
48. Двох авторів має твір української літератури А «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Б «Вершники» В «Я (Романтика)» Г « Перехресні стежки » Д «Чорна рада»
А Б В Г Д
48 X
Завдання на встановлення відповідності
Завдання складається з інструкції та двох колонок. До кожного рядка, позначеного цифрою, треба дібрати відповідник, позначений буквою, і поставити позначку х на перехресті відповідних колонок і рядків.
1 «Іш;егте220» М. Коцюбинського А «Зачарована Десна» 0. Довженка
2 «Хазяїн» І. Карпенка-Карого Б «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненка
3 «Тигролови» І. Багряного В «Жовтий князь» В. Барки
4 «Мені однаково» Т. Шевченка Г «МинаМазайло» М. Куліша
д «Я (Романтика)» М. Хвильового
А Б В Г д 1 X 2 X 3 X 4 X 57. Установіть пари жанрово споріднених творів
Частина З
Відкрите завдання з розгорнутою відповіддю
У частині 3 Вам треба побудувати письмове висловлення (твір-мініатюру), в якому Ви маєте обґрунтовано довести запропоновану в завданні тезу.
Частина 3 тесту перевіряє знання й уміння правильно формулювати тезу, аргументувати її, логічно викладати свої думки, робити висновок, доречно вживати слова, грамотно оформлювати написане.
Запишіть своє висловлювання на розлінованих аркушах. Цього місця Вам вистачить, адже обсяг твору має бути не більше 250 слів. Щоб отримати бали високого рівня:
дотримуйтеся заданої теми
правильно будуйте текст-роздум (теза, аргументи, висновок)
тезу й висновок формулюйте чітко
наводьте переконливі докази, аргументуючи свою думку: посилайтесь на приклади з художньої літератури (не відхиляючись на аналіз твору або його образів), історичні факти або випадки з життя
грамотно оформлюйте власне висловлювання, правильно вживаючи граматичні конструкції та лексику, не допускайте орфографічних і пунктуаційних помилок.
Заповнення бланка відповідей
Заповнення бланка відповідей є незвичною для учнів формою роботи. Практика свідчить, що під час зовнішнього оцінювання для записування відповідей до бланку учні витрачали багато часу, припускалися великої кількості виправлень, які комп'ютерна програма реєструвала як помилки. Це вплинуло на загальну кількість балів, яку отримав кожен учень.
Перш ніж виконувати будь-який різновид тестових завдань, уважно прочитайте інструкцію, як заповнювати відповідну частину бланку: позначкою X чи цифрами. Зразки написання цифр подані у бланку.
Неправильно записані, закреслені або виправлені відповіді комп'ютер реєструє як помилку! Будьте уважні!
Виправити неправильно записану відповідь можна у відповідній частині бланку (місці для виправлення помилок).
З
Оцінювання
За виконання кожного завдання з вибором однієї правильної відповіді учень може отримати 0 або 1 бал.
За виконання завдання на встановлення відповідності учень може отримати 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
За написання творчої роботи (частина 3) учень може отримати від 0 до 24 балів. Цю частину роботи перевіряють екзаменатори.
Бали високого рівня отримають ті учасники зовнішнього незалежного оцінювання, хто виконав правильно більшість завдань частини 1 і 2, написав розгорнуту відповідь на визначену тему не менш ніж на 16 балів.
Переваги використання тестових завдань даного посібника
Роботи виконуються в зошиті, побудованому на зразок зошитів для зовнішнього оцінювання.
Заповнення бланків відповідей дозволить учням формувати навички, які допоможуть запобігти технічних помилок, що впливають на результат комп'ютерної обробки бланків відповідей.
Система завдань дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння учнями теоретичного матеріалу за програмою в цілому.

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Час виконання
180 хвилин
Тест складається з трьох частин. Частина 1 містить 36 завдань закритої форми з української мови, а Частина 2 — 24 завданя з української літератури, відповіді на які Ви маєте позначити в бланку А. Частина 3 передбачає написання власного висловлення в бланку Б. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі тестові завдання.
Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б
До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми
завдань.
Неправильно записані, закреслені та підчищені відповіді у бланку А — це ПОМИЛКА!
Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці на бланку А.
Виконавши завдання Частини 3, запишіть його на бланку Б.
Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А, та якості виконання творчої роботи.
Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого зошита у відповідному місці на бланку А і бланку Б.
Бажаємо Вам успіху!


ЧАСТИНА 1 УКРАЇНСЬКА МОВА
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7 до нього.
(1) Мотря розглядала універсали і письма Мазепи. (2) Довідалася багато дечого такого, про що їй і не снилося перше. (3) Не гадала, що це таке трудне і складне діло — гетьманувати. (4) Треба боронити край і перед зовнішніми, і перед внутрішніми ворогами. (5) Одних і других багато. (6) І цареві годи, і своїх не зраджуй,— по/між дощ ходи, не/замітно скріпляючи й поширюючи свою владу. (7) Одно листування з полковником Новицьким яке цікаве. (8) Раз величає його гетьман своїм товаришем і другом, то знову докоряє йому, що приказ не виконав як/слід. (9) А все такими вважливими, деколи навіть хитрими словами. (10) Не/легка річ гетьманська булава. {За Б. Лепким)
1.Орфографічна помилка допущена в словіА універсали
Б величає
В товаришем
Г деколи
2.Окремо в цьому тексті треба писатиА по/між
Б не/замітно В як/слід Г не/легка
3.Односкладним означено-особовим є реченняА перше
Бчетверте
Вп'яте
Гшосте
4.Характеристиці «просте двоскладне неповне» відповідає реченняАдруге
Бчетверте
Всьоме
Гдев'яте
5.У неозначеній формі вжите дієсловоА розглядала
Б боронити В скріпляючи Г виконав
6. У реченні (3) дієслово гетьманувати виконує синтаксичну роль
А підмета
Б присудкаX
В додатка
Гозначення7. Дієслівна форма в переносному значенні використана в реченні
А третьому Б четвертому В шостому Г восьмому
Завдання 8-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
8.Усі приголосні дзвінкі у групі слівА жменя, зілля, дорога, книга
Ббілка, морози, райдуга, злива
Вгроза, ведмідь, ворона, літо
Гберег, дзвін, вокзал, грань
Дград,береза, дерево, зірка
9.Наголошений перший склад у всіх словах рядкаА приятель, вимова, виразний, ознака
Бподруга, разом, спина, випадок
Волень, ненависть, вісімдесят, ім'я
Гдочка, дрова, нести, миски
Дпартер, дефіс, автори, вимога
10.Рядок словосполучень, у кожному з яких є слово, вжите в переносному значенніА стіна дощу, лісове джерело
Бпташине крило, залізничний вузол
Влагідний голос, черства душа
Гморе вражень, операційне поле
Дглибоке почуття, золотий браслет
11.Антонім до слова пізнійА вечірній
Бвчорашній
Внічний
Гденний
Дранній
12.Не потребує редагування речення
г- А Наступив час розповісти тобі про все.
X Б На виробничу практику відведено дві неділі.
^ В Вони здержали своє слово.
< Г Як ви відноситесь до нашого задуму?
Д Термін карантину подовжено на три дні.
13.Усі слова з нульовим закінченням у рядкуА вересень, принтер, метро
Бузвар, прилад, пюре
Вавтомобіль, березень, корабель
Гкорінь, ключ, ліворуч
Ддеталь, олівець, навпростець
14.Правильно визначений спосіб словотворуА водогінний — складання основ
Бприбережний — префіксальний
Всписування — префіксальний
Гчорноземний — суфіксальний
Двідлетіти — префіксально-суфіксальний
15.Усі слова пишуться з префіксом при- в рядку
Апр..вернути, пригнічений, пр..красний, присвячений
Бпр..вабливо, приголомшити, пр..красити, присвоїти
Впр..боркати, пр..мхливий, пр..білля, пр..звище,
Гприцінитися, пр..зирливо, прибуття, пр..дбати
Дприбічник, пр..меншити, престарілий, прискорити
16.Усі іменники належать до одного роду в рядкуА акварель, вермішель, деталь, рояль
Бводоймище, пасовище, вогнище, вовчище
Втрудяга, нероба, роззява, кравчиня
Гпіаніно, ескімо, метро, фламінго
Дстеп, полин, продаж, біль
17.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а(-я) в рядкуА колір прапор.., не вистачає літр.., кордони Ізраїл..
Бвулиці Мілан.., кабіна трактор.., отвір капіляр..
Вна березі Буг.., не поставив дефіс, більше кілограм..
Гплоща прямокутник.., ведення облік.., приїхав з Кіровоград..
Двісь глобус.., довжина діаметр.., читання текст..
18.Не потребує редагування речення
А У долинах річок клімат більш сприятливіший для землеробства. Б Задача розв'язана самим простим способом.

В Цей вид спорту найбільше травматичний. Г Він поділився зі мною найзаповітнішою мрією. Д У червні ночі самі найкоротші.
Усі числівники кількісні в рядку А дванадцять, четвертий, тридцять шість Б сімсот двадцять, сорок один, тринадцятий В дві тисячі, вісімдесятий, триста Г сто другий, двісті вісім, чотирнадцять Д двадцять, вісімсот сорок, дванадцять
Не потребують редагування всі словосполучення в рядку А виступили краще всіх, працював по сумісництву Б опанувати мову, сміявся з нього В приймають по понеділках, вибачили йому Г прикласти всі зусилля, дотримувати правил Д радіти з успіхів, завдати шкоду
Речення з простим дієслівним присудком А А потім вже подвижники і вчені взялись вивчать кургани височенні. (Л, Костенко) Б Вони будуть купатися й розважатися цілий день. (О. Гончар)
В Співати — це як дихати. (Остап Вишня)
Г Птахи по надбережжю готуються відлітати у вирій. (О. Гончар)
Д Все довкола здається ялинковими прикрасами, новорічною феєрією. (Є. Гуцало)
22.Додаток, виражений інфінітивом, є в реченні
А Роса ще не встигла розійтися туманом по зеленому полю. (В. Винниченко)
Б Мені не раз випадало раніш добре поживитися там на всяку дичину. (Б. Антґіонєнко-Даеидоеич)
В Не знаю чому, але захотілося лягти і качатися по траві. (Б. Харчук)
Г Вона прислухається до них і ще не наважується втрутитися, висловити свою думку. (О. Іва-ненко)
Д На Слобожанщині господині просили посівальника обов'язково посидіти на порозі. (Р. Ко-бальчинська)
23.Складне речення
А Нестор ціпенів від страху, притулившись чолом до шибки, та відірвати погляду від вулиці не міг. (Р. Іваничук)
Б На клумбі цвіли жоржини, чорнобривці, пахло прив'ялим духом полину. (Є. Гуцало)
В Дівчата пряли починки, вишивали, готували сорочки на придане. (Р. Кобальчинська)
Г Тугі, кошлаті гриви хлюпали в груди, повивали ноги, хапали за високо зведені копита й тя-гли в глибінь. (В. Дрозд)
Д Служки носили безліч страв: тетереви, гуси, журавлі, голуби, кури; всілякі напої: вино, мед, чистий і варений з корінням, квас. (П. Загребельний)

Завдання 24-28 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
А Б В Г д
1 2 3 4 24. Установіть відповідність між словом та його характеристикою
СловоХарактеристика
б'єтьсяАзвуків на один більше, ніж букв
підживлюєБбукв на одну більше, ніж звуків
дзьобикВзвуків на два більше, ніж букв
ящіркаГбукв на дві більше, ніж звуків
Дбукв на три більше, ніж звуків
25. Установіть відповідність між фразеологізмом та його тлумаченням
Фразеологізм
голову підставляти
за душу брати
розбити глека
пускати шпильки

А Б В
г
Д
І лумаченнянасміхатися
ризикувати
зруйнувати
зворушувати
посваритися

А Б В Г д
1 2 3 4 26. Установіть відповідність між виділеним членом речення та його характеристикою
Член речення
додаток
узгоджене означення
неузгоджене означення
обставина

В Г
д
Приклади
Мушу випити келих до краю. (Є. Ма-ланюк)
На мить я побачив його бліде обличчя з болісними зморшками.(Гр. Тютюнник)
Вітри свою мелодію вели. (М. Луків) Ішла молитись у святі печери. (Л. Костенко)
Не вчи орла літати, а соловейка співати. (Нар. те.)

А Б В Г д
1 2 3 4 27. Установіть відповідність між відмінком та іменниковою словоформою
Відмінки
називний
родовий
давальний
знахідний
Приклади .А. ттодярувя.тти квіти Б рекомендації фахівців В згадується літо Г допомогли учневі Д порадилися з людьми
А Б В Г д
1 2 3 4 28. Визначте, якою частиною мови є виділені у реченні слова (цифра позначає наступне слово). (\)Лише Дніпро, брат вічності (2) й краси, тече в лугах тих (3) самих і (4) так само. (Л. Костенко)
Азайменник
Бприслівник
Вприйменник
Гсполучник
Дчастка

А Б В Г д
1 2 3 4 X
< о.
ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ
Завдання 29-36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29-36.
Що означає місто-сад?
(1-4) Не знаю, чого більше в понятті Київ — самого міста як житлової забудови, чи власне саду. Місто-сад, сад-місто, столиця садів... — можна і так і сяк, і все буде слушно. Сад є в цьому секторі планети містом, а місто — садом, ніби для того, щоб нагадувати людям про первісне обличчя землі й про те, яким це обличчя має бути.
(5-8) Метафора місто-сад міцно приліпилася до Києва й затерлася від частого вживання. Для того, щоб наблизитись до розуміння цієї метафори, спробую торкнутися історії слов'яно-українського садівництва. Київ є визначним історичним центром садівничої культури, що суттєво доповнює його образ як центру нашої культури взагалі.
(9-13) Десь у XII столітті було насаджено знамениті колись сади й виноградники Києво-Печерської лаври. У літописі Нестора згадується чернець-садівник Микула. Маємо також згадки про існування знаменитого яблуневого саду при Києво-Печерській лаврі, заснованій у 1051 році. На відміну від архітектурних споруд раннього середньовіччя, до наших часів не дожили первинні фрагменти лаврського саду, оскільки вік дерев коротший, ніж каменю.
(14-23) Печерськ є своєрідним містом у місті. Історичний Печерськ — то славнозвісна Лавра й усе, що довкруж неї. Своєрідність цієї частини Києва полягає в її вертикалі, що складається з підземного монастиря, наземних храмів і саду Лавра виростала, як дерево, із зерна євангельського одкровення. Це можна розуміти в метафоричному, а можна — і в прямому сенсі, тому що монастир починався із печер, викопаних святими Антонієм і Феодосієм. Тут, за пазухою землі, у нерухомій тиші, настільки щільній, що її можна, як український чорнозем, краяти ножем, зігріте молитвою і зрошене слізьми подвижників проросло у глибинах київських гір Христове учення. Вже згодом потягнулися в київське небо стовбури лаврських церков із золотими куполами, увінчані хрестами, наповнені голосами дзвонів, поєднавши київську землю і київське небо в гармонійну єдність християнського світу.
(24-26) Коли доводиться чути або читати про духовне древо, я уявляю Печерську лавру, що має святий корінь і святу крону, і всім відомий образ конкретизується з неперевершеною точністю і наочністю, по-київськи.
(27-35) Це духовне древо, зрошене земляками-ченцями, пов'язане із деревом життя, випле-^ каним самим народом і прісноприсутнім у народній поезії. Предки молилися до перунового деН рева — дуба, і згадки про священні «красні», «добрі» дуби розкидані в народознавчій літературі. ^ Сакральний дуб із забитими у стовбур щелепами дикого кабана — одного із символів бога грому та 51 блискавок Перуна, був не так давно піднятий із дна чи то Дніпра, чи то Десни неподалік від Києва, ^ мовби з самих глибин нашої пам'яті. У передхристиянській природній релігії предків поряд із дубом фігурувала і яблуня. До яблунь передхристиянських часів ніколи не докопаються археологи — пам'ять про них зберігає не земля, а народна пісня. Яблунька, що родить золоті яблука,— символ сонця, а наші предки були, як відомо, сонцепоклонники.
(36-46) Лаврський сад був фруктовий і виноградний, що цілком узгоджується з уявленнями про благодатність і смак християнської віри. «Печерським ченцям судилося стати великими вчителями киян на багатьох життєвих шляхах,— пише Анатолій Макаров.— Монахи-греки принесли з собою чубуки виноградної лози, живці культурних яблунь, груш. На Печерську розцвіли перші вишневі садки Давньої Русі». Вражаюче прозвучало для мене формулювання «вишневі садки Давньої Русі». Пригадується перший рядок Шевченкової мініатюри, котрий геніально означив образ нашої землі як райської, країни-саду: «Садок вишневий коло хати...» Ця формула асоціюється з усвідомленням патріархальної, селянської, ідеальної України. Але, як виявляється, існував і київський міський, давньоруський садок вишневий, що неймовірно поглиблює і розширює зміст Шевченкової формули. У ній закодовано не лише образ патріархальної України. Це — одвічний і вічний ідеал досконалого життя у благодаті.
(47-53) Вишневий сад поєднує образи Шевченкової України й давньої Київської Русі, є універсальною характеристикою української як сільської, так і міської культур. Київ і загублене в степах село пов'язані єдиною кореневою системою. Наш славнозвісний вишневий садок, виявляється, є результатом лаврської культурної селекції, що засвідчено в історичних джерелах. Звідси, з Печерська, розповсюдився він по всій Україні. Шевченків «садок вишневий» — із зерня монастирського саду, який завжди плекався як земний відповідник Небесного Саду. Це безсумнівно сприяє адекватному сприйняттю Києва.
(54-59) Київський сад визначив шляхи розвою національної садівничої культури й відбивав характер цієї культури. Український сад чи парк ніколи не символізував «победу национального оружия», як, скажімо, «царськосельський» парк під Петербургом, в'їзні ворота котрого обрамлені тріумфальними колонами та обелісками. З нашим садом несумісна ідея зверхності над переможеною природою. Київський сад символізує ідею злагоди, співтворчості із природою, несе ідею вищості духовного над матеріальним. Сад такий, як народ, що його зростив.
(60-66) Київ феодальних часів дещо відрізнявся од типових міст Західної Європи, що нагадували кам'яні гнізда. Антиохійський патріарх Макарій, відвідавши Київ у середині XVII століття, був приємно вражений: кожен український дім був оточений садом. Це створювало цілісне враження міста-саду, відмінного од інших європейських міст, де загалом домінувала архітектура. Патріарха подивувало те, що сади у свідомості киян мали цінність не лише утилітарну, пов'язану із споживанням плодів садовини, а й естетичну. Тут споглядали сади й насолоджувались цим спогляданням. Київ бароковий дихав садом, що й відчув патріарх Макарій.
(67-69) За тисячолітню історію зазнав Київ страшних руйнувань, різні влади експериментували на його обширі, однак нікому не вдалося зламати ідею божественної краси, закладену в образі міста, нікому не вдалося і не вдасться.
За І. Кравченком 795 слів
29. Автор поєднує у своїх роздумах реалії озеленення міста Києва з образами християнського духовного дерева та язичницькими символами наших предків з метою
Аз'ясувати роль садово-паркової культури у формуванні житлової забудови столиці
Брозкрити глибинний зміст метафори «місто-сад»
Впоказати Київ як визначний історичний центр садівничої культури
Гвисловити своє захоплення красою київських садів
30.У реченні «Тут, за пазухою землі, у нерухомій тиші, настільки щільній, що її можна, як укра- 1їнський чорнозем, краяти ножем, зігріте молитвою і зрошене слізьми подвижників проросло ^_у глибинах київських гір Христове учення» (18-20) використаноН
Аметафори, епітети, алегорію<
Бгіперболу, епітети, порівняння<
Вметафори, оксиморон, порівняння
Гметафори, епітети, порівняння
31.Елементи розмовного стилю мовлення не представлені у фрагменті
А «Місто-сад, сад-місто, столиця садів... — можна і так і сяк, і все буде слушно» (2)
Б «Метафора місто-сад міцно приліпилася до Києва й затерлася від частого вживання» (5)
В «До яблунь передхристиянських часів ніколи не докопаються археологи — пам'ять про них
зберігає не земля, а народна пісня» (33-34) Г «Своєрідність цієї частини Києва полягає в її вертикалі, що складається з підземного монастиря, наземних храмів і саду» (15-16)
32.Асоціація лаврського вишневого саду з відомим Шевченковим образом стає підґрунтям твер-дження про
А відмінності між сільською та міською садівничими культурами Б ідеалізацію великим поетом селянської, патріархальної України В одвічне прагнення українців жити в гармонії з природою Г великий поетичний талант Кобзаря
33.Синонім до слова сакральнийА стародавній
Б символічний В священний Г історичний
34.Неправильне тлумачення
Аасоціюватися -уявлятися, здаватися
Бакумулювати — збирати, накопичувати
Вдомінувати — переважати, панувати
Гутилітарний — практичний, ужитковий
35.Висловлення «Київський сад визначив шляхи розвою національної садівничої культури й від-бивав характер цієї культури» (54-55) є
Атезою, яку автор має довести
Бвизначенням поняття
Варгументом на доведення попередньо поданої тези
Гвисновком мікротеми
36.Стиль текстуА художнійБ науковий
В публіцистичний Г розмовний
ЧАСТИНА 2


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 37-56 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
37.Словами
Цвіте терен, цвіте терен, Листя опадає; Хто в любові не знається, Той горя не знає
починається
А календарно-обрядова пісня
Б родинно-побутова пісня
В народна балада
Г історична пісня
Д соціально-побутова пісня
38.Князю Святославу («Слово про похід Ігорів») належать слова в рядку
А «Княже Ігорю! Не мало тобі слави, Кончакові — досади лютої, а Руській землі веселощів!» Б «Серця ваші хоробрі з булата міцного викуті, буйною відвагою гартовані. Що ж бо зробили
ви з сивиною моєю срібною?» В «Браття мої, друзі вірні! Лучче нам порубаними бути, ніж полону зазнати!» Г «Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу
виповнився та й повів полки свої хоробрі на землю Половецьку, за землю Руську». Д «О вітре, Вітрило! Чому, господарю, силою вієш? Чому мечеш ворожі стріли на крилах своїх
легких проти воїнів...»
39.«Послання до єпископів» І. Вишенського пов'язане з
Аполемічним протистоянням між католицькою та православною церквами
Букладанням Люблінської унії
Врішенням Переяславської ради
Гприйняттям Валуєвського циркуляру
Дзатвердженням Емського указу
40.Зачинателем нової української літератури вважаєтьсяА Г. Квітка-Основ'яненко
БТ. Шевченко
ВІ. Котляревський
ГІ. Франко
ДГ. Сковорода
41.В уривку «А Василь так об землю і кинувся, та аж приповз навколішках до Наумових ніг, та Іцілує їх, та гірко плаче і просить:^
— Будьте мені батеньком рідненьким! Не гнушайтесь бідним сиротою!.. За що в мене душу Н
віднімаєте? Буду вам за братка вічно служити... Буду усяку вашу волю сполняти... Що хотіть, <
те й робіть зо мною! Дайте сиротиночці ще на світі прожити!...» яскраво втілені рисиО.
<
А бароко00
Б сентименталізму
В романтизму
Г реалізму
Д імпресіонізму
42.Національна проблематика піднімається у творах Т. ШевченкаА «Ісая. Глава 35», «Заповіт»
Б«Сон», «І мертвим, і живим...»
В«Наймичка», «Катерина»
Г«Кавказ», «Великий льох»
Д«Садок вишневий коло хати...», «Доля»
43.Роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» написаний на основіА нарису «Мандрівка від Петербурга до Москви»
Бциклу «Три літа»
Вциклу «Зів'яле листя»
Гкозацьких літописів
Днарису « Подорож від Полтави до Гадячого »
44.Спорідненими персонажами, яких об'єднує користолюбство, жадоба до наживи, єА Чіпка і Лукаш
БНаум Дрот і ВознийВКалитка і Пузир
ГКайдашиха і Гриць БобренкоДМартин Боруля і Палагна45.«Не ридать, а добувати хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі» закликає поет у творіА «Розвивайся ти, високий дубе...»
Б«Декадент»
В«Безмежнеєполе...»
Г«Мойсей»
Д«Гімн» («Замість пролога»)
46.«Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає»,— говоритьА Катерина з однойменного твору
БМавка з «Лісової пісні»
ВНаталка Полтавка з однойменного твору
ГМарічка з « Тіней забутих предків »
ДМаруся Чурай з однойменного твору


47.
Найяскравіша модель раннього українського модернізму представлена творчістю А Лесі Українки Б Михайла Коцюбинського В Ольги Кобилянської Г Василя Стефаника Д Івана Франка
48.«Без надії таки сподіватися» взяли собі за девіз у житті письменниця і лірична героїняА Леся Українка
Б Ліна Костенко
В Марко Вовчок
Г Ольга Кобилянська
Д Костянтина Малицька49.До когорти письменників «розстріляного відродження» належавА П. Тичина
Б О. Довженко В М. Куліш Г М. Рильський Д Ю. Яновський
50.«Пристрасний мисливець, палкий поборник охорони природи, ...малює свої пейзажі з пре-красним, задушевним ліризмом» і гумором — це про
АМиколу Хвильового
БОстапа Вишню
ВОлександра Довженка
ГГригора Тютюнника
ДІвана Багряного
51.Патріотичними мотивами вірш В. Сосюри «Любіть Україну» близький до поезіїА«Два кольори»
Б«Опанноінно...»
В«Пісня про рушник»
Г«Лебеді материнства»
Д« Балада про соняшник »
52.На тлі громадянської війни зображено душевні муки героя у творіА «Вершники»
Б«Україна в огні»
В«Маруся Чурай»
Г«Три зозулі з поклоном»
Д«Жовтий князь»
53.Фольклорно-міфологічна основа поєднує твориА «Кайдашевасім'я» і «Інститутка»
Б «Зачарована Десна» і «Україна в огні»
В «Лісова пісня» і «Тіні забутих предків» Г « Жовтий князь » і « Тигролови » Д «Вершники» і «Мисливські усмішки»
Автор потрапив у немилість до Сталіна й зазнав переслідувань за твір А «Тіні забутих предків» Б «Маруся Чурай» В «Україна в огні» Г «Зав'язь» Д «Зачарована Десна»
Ініціатор знаменитої літературної дискусії 20-х років XX століття, «основоположник нової української прози» (за визначенням академіка О. Білецького) — це
АО. Довженко
БМ. Хвильовий
ВЮ. Яновський
ГОстап Вишня
ДО. Гончар
56.Поетичні рядки Є. Маланюка
Не поет — бо це ж до болю мало, Не трибун — бо це лиш рупор мас... ...Скорше — бунт майбутніх буйних рас, Полум'я, на котрім тьма розтала
присвячений
А М. Рильському
Б П. Тичині
В І. Франкові
Г Т. Шевченкові
Д І. Котляревському

X
< о. <
00
Завдання 57-60 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначку в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
57. Установіть відповідність між назвою та автором твору
Назва твору
«Енеїда»
«Кавказ»
«Лісова пісня»
« Тіні забутих предків»
Автор
АТ Шевченко
БО Довженко
ВЛеся Українка
ГМ. Коцюбинський
ДІ. Котляревський
А Б В Г д
1 2 3 4
Персонажі Твори
1 Маруся, Василь А «Чорна рада»
2 Маруся, Гриць Б «Лісова пісня»
8 Калина, Лукаш В «Маруся Чурай»
4 Леся, Петро Г «Маруся»
Д «Інститутка»
Установіть відповідність між жанром і назвою твору
Жанр Назви творів
1 соціально-психо-А «Чорна рада»
логічний роман Б «Вершники»
2 роман-хронікаВ «Маруся Чурай»
3 роман у новелах Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?
4 роман у віршах д «Гайдамаки»
58. Установіть відповідність між персонажами та творами

А Б В Г д
1 2 3 4 А Б В Г д
1 2 3 4 А Б В Г д
1 2 3 4 60. Установіть відповідність між образами-символами та письменниками, які їх використовували
1
2 8 4
образ зав'язі образ калини образ рушника образ ріки
ОбразиПисьменники
АВ. Стус
БО. Довженко
ВГр. Тютюнник
ГД. Павличко
ДА. Малишко
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙА
Увага! Цей бланк перевіряє комп'ютер! Ваші відповіді у бланку є результатом Вашої роботи.
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так: X
АБВГ АБВГАБВГД АБВГД АБВГД АБВГД1 5 8 1 І^і 1 6 20
2 6 9 13 17 21
3 7 10 14 18 22
4 11 15 19 23
А Б В Г Д А Б В г д АБВГД АБВГДАБВГД
24 1 25 1 26 1 27 1 28 1
2 2 2 22
3 3 3 33
4 4 4 44
АБВГ АБВГ АБВГАБВГ
29 31 33 35 Гі
ЗО 32 34 36
А Б В Г Д А Б В Г Д АБВГД АБВГДАБВГД
37 41 45 49 53
38 42 46 50 54
39 43 47 51 55
40 44 48 52 56
А Б В Г Д АБВГД АБВГДАБВГД
57 1 58 1 59 1 60 1 І 1 1 1 ■
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.
Увага! Приклад написання цифр: 1234567890
Номер завдання
Номер завдання


1
2 З 4
Завдання 24-28, 57-60
АБВГД

1
2 З 4

АБВГД
АБВГД
1
2 З 4
АБВГД
1
2 З 4
ЧАСТИНА З
н
X
^ Власне висловлення
< Підтримайте або спростуйте думку: «Корінь навчання гіркий, а плід його солодкий». 00
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка тестового зошита (200-250 слів). Текст обсягом 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙБ
Тему роботи не записуйте. Пишіть текст у кожному рядку!

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Час виконання
180 хвилин
Тест складається з трьох частин. Частина 1 містить 36 завдань закритої форми з української мови, а Частина 2 — 24 завданя з української літератури, відповіді на які Ви маєте позначити в бланку А. Частина 3 передбачає написання власного висловлення в бланку Б. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі тестові завдання.
Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б
До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми
завдань.
Неправильно записані, закреслені та підчищені відповіді у бланку А — це ПОМИЛКА!
Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці на бланку А.
Виконавши завдання Частини 3, запишіть його на бланку Б.
Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А, та якості виконання творчої роботи.
Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого зошита у відповідному місці на бланку А і бланку Б.
Бажаємо Вам успіху!

ЧАСТИНА 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно
^ з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструвати-н ме їх як помилки!
<
< Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7 до нього.
00
Ніщо так не любила Ольвія, як степ.
3 ранньої весни і до пізньої осені бувала вона в степу. (3) Тільки зникне біла зимова ковдра, як вона вже мчала батьковим конем за місто. (4) І хай ще по балках і яругах ховається сніг, а степ уже дихає свіжістю. (5) І вітри його — манливі і тревожні. (6) І на душі тоді неспокій, і кудись тебе тягне, а куди — сама не збагнеш. (7) А виберешся з міста ще через день-два, і степ уже інший — золотисто/жовтий. (8) То буяє першо/цвіт весняний. (9) На початку травня степ вбирається в зелені шати. (10) І тоді від краю до краю — смарагдове море, у якому то тут, то там квітне жовто/ зілля, синьо спалахує волошка. (11) Пішов у ріст тонко/ніг, та так дружно, так рясно, що кінь бреде немов земним шумовинням... (В. Чемерис)
1.Орфографічна помилка допущена в словіА тревожніБ неспокій В виберешся Г вбирається
2.Через дефіс пишеться словоА золотисто/жовтий
Б першо/цвіт В жовто/зілля Г тонко/ніг
3.Антоніми вжито в реченніА першому
Бдругому
Втретьому
Гдесятому
4.Присвійний прикметник ужито в словосполученніАзимова ковдра
Ббатьковим конем
Взелені шати
Гсмарагдове море
5.Частку вжито у фрагменті
А 3 ранньої весни і до пізньої осені бувала вона в степу... Б І хай ще по балках і яругах ховається сніг... В ...і кудись тебе тягне...
Г ...тоді від краю до краю — смарагдове море...
6.Складнопідрядне речення з підрядним часуА третє
Бчетверте
Вдесяте
Годинадцяте
7.Неправильно визначений відмінок іменника у словосполученніАз ранньої весни — родовий
Ббувала в степу — місцевий
Вховається по балках і яругах — давальний
Гпішов у ріст — знахідний


н
X
< о. <
Завдання 8-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
8.Оглушення дзвінкого приголосного спостерігаємо у вимові всіх слів рядкаА луг, грибки,досягти
Б зцілити, легкий, вогкість В дід, відкусити,грядка Г обпиляти, град, ложка Д зуб, борідка, мороз
9.Правильно вказане місце наголосу в усіх словах рядкаА симетрія, металургія, агрономія
Бознака, видання,громадянин
Всільськогосподарський, показ, приріст
Гненависть, мережа, випадок
Ддва професори, псевдонім, антонім
10.Немає помилок у слововживанні в рядку
Адумки співпадають, розробити міроприємстваБпідведемо підсумки, розділяю вашу думку
Ввиключення з правил, вмішатися в конфлікт
Гприступимо до обговорення, доказувати протилежне
Дрозглянемо такі питання, завдання роботи
11.Пишеться и в усіх словах рядка
А закол..сати, т..хенький, збентежений Б понів..чєний, м..нувшина, кришталевий В ж..брак, зупинитися, сх..лився Г ц..булина, с.вина, л..шайник Д залишився, в..сілля, с.рдитий12.Правильно утворені всі імена по батькові в рядку
АДмитро Олексійович, Денис Ігоревич, Віктор Олегович
БОксана Миколаївна, Зінаїда Георгіївна, Юлія Іллівна
ВЯків Васильович, Софія Андріївна, Павло МатвієвичГНадія Віталієвна, Олександр Якович, Іван Дмитрович
ДГеннадій Сергійович, Світлана Юр'ївна, Петро Григорович
13.Неправильне твердження
А Слова нежить, біль, шампунь в орудному відмінку однини мають однакові закінчення. Б Слово стаття в родовому відмінку множини пишеться без подвоєння приголосних. В Слова буря, зоря в родовому відмінку множини пишуться з ь на кінці.
Г Слова тонна, ванна, вілла в родовому відмінку множини пишуться з подвоєнням приголосних.
Д Слова фін, молдаванин, болгарин в родовому відмінку множини мають неоднакові закінчення.
14.Усі прикметники пишуться через дефіс у рядку
А (гфсько)лижний, (українсько)німецький, (вічно)зелений
Б (ттгежко)червоний, (науково)дослідний, (хіміко)біологічний
В (кисло)солодкий, (північно)східний, (легко)атлетичний
Г (хлібо)булочний, (військово)морський, (жовто)гарячий
Д (нш/ково)технічний, (м'ясо)молочний, (сільсько)господарський
15.Не потребує редагування словосполученняА набере чинності у двох тисяч другому році
Б народився шостого березня тисячу дев'ятсот дев'яносто восьмого року В документ від сьомого травня дві тисячі першого року Г вибори призначено на тридцять перше жовтня двох тисяч десятого року Д звіти за січень-червень двітисячного року
16.Присвійний займенник ужито в реченніА Друзі привітали її з днем народження.Б Вперше я побачив її на концерті.
В У змаганнях брали участь і його учні.
Г Холод змусив їх добувати вогонь.
Д Батько повів його до спортивної секції.
17.Неправильно утворена дієслівна форма в рядкуА вирушити — вирушу, вируш
Б їздити — їжджу, їздьв г
Д
бряжчати — бряжчу, бряжчи висіти — вишу, виси чистити — чищу, чисти19. Пр18. Прислівник виступає обставиною в реченні А У садку було прохолодно. Б Він зробив це ненавмисне. В У будинку неподалік світилося. Г Квартира праворуч ще не заселена. Д У мене радісно на душі.
Правильно побудоване словосполучення з прийменником

X
< <
А не дивлячись на перешкоди
Б всупереч розпорядженню В згідно наказу директора Г відповідно правилам

відповідно правилам
Д у відповідності з інструкцією
20.Спонукальне речення
АЯкі прекрасні ці квіти
БХто допоміг тобі підготуватись до контрольної
ВНехай здійсняться ваші мрії
ГЩо за краса навкруги
ДГарно як у лісі
21.Неозначено-особове речення
АРозвійтеся з вітром, листочки зів'ялі! (І. Франко)
БПочинали пастушити звичайно з семи років. (О. Воропай)
ВІ мій народ, дорівняний до мене, уже ніхто не смів би обмовлять. (Л. Костенко)
ГНе називаю її раєм, тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села. (Т. Шевченко)
ДНа Великдень усі вітали один одного писанками. (Р. Кобальчинська)
22.Зміст частин зіставляється у безсполучниковому складному реченніА Посадиш в грязь — будеш князь. (Нар. те.)
БЧисте сумління маєш — спокійно спати лягаєш. (Нар. те.)
ВЦе ще не сльози — це квітуча вишенька. (Л. Костенко)
ГЗамість світла я по тих ярах поставлю варту — буде вам світити. (І. Кочерга)
ДЗащебетав соловейко — пішла луна гаєм. (Т. Шевченко)
23.Правильно побудоване речення
АМовець повинен називати і висловлювати своє ставлення до співрозмовника.
БЧастина депутатів налаштовані критично щодо законопроекту.
ВЦе не стільки завдання школи, скільки батьків.
ГБібліотека одержує газети, журнали, періодику.
ДФермерські господарства забезпечують не тільки нашу область, а й інші регіони України.

Завдання 24-28 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!


подобатись
куховарити
лицемірити
даремно
червоніти
А Б В Г
д
24. Установіть відповідність між фразеологізмом та його тлумаченнямФразеологізмиТлумачення
кривити душею
до душі припадати
ні за цапову душу
пекти раків

А Б В Г д
1 2 3 4 А Б В Г д
1 2 3 4 в яких вони вжиті
25. Установіть відповідність між
Характеристика підмета
підмет виражений займенником у називному відмінку
підмет виражений прикметником, ужитим у значенні іменника, в називному відмінку
підмет виражений неподільним словосполученням.
підмет виражений вигуком, ужитим у значенні іменника
способом вираження підмета і реченнями, Приклади
А А після тих проклятих вечорниць пройшло два дні. (Л. Костенко) Б При світлі смолоскипів
лаштувалися в дорогу кінні. (В. Малик) В Ніщо безслідно не мине
(Л. Костенко) Г Але найприємніша йому робота — розперезати снопик деревію і уквітчати ним стіни. (Гр. Тютюнник) Д Пепеможне «уг>а» лунало на-вкрути.
А Б В Г д
1 2 3 4 26. Установіть відповідність між реченням та характеристикою його підрядної частини Характеристика
підрядної частиниПриклади
з'ясувальне означальне умови причини
1
2 З 4
речення
А Скажи мені, пораднице надземна, куди мені податись у просторі? (Леся Українка)
Б Забула ти той чар розмови, що наші
розпалив зіниці. (Б.Лепкий) В Буває — тужу за тобою, як тужать квіти по весні. (Б. Лепкий) Г Щовесни прилітатиму, брате, бо крилом я до тебе приріс. (Б. Олійник) Д Не до весілля нам, шановний пане, якщо не смієм свічки засвітить. (/. Кочерга)
27. Установіть відповідність між займенниками та їх розрядами
28. Визначте, якою частиною мови є виділені у реченні слова (цифра позначає наступне слово). (1) Що (2) можеш ти, (3)розгублене дитя, зробити (4) для вселюдського прогресу? (Л. Костенко) А прикметник Б займенник В дієслово Г дієприкметник Д прийменник
айменниківРозряди особові означальні неозначені заперечні
Приклади А ніякий, нічим, ні в кого Б цей,таку, тих В іншого, всіма, самим Г тобі, вами, мене Д декому, абиким, чийогось
А Б В Г д
1 2 3 4 А Б В Г д
1 2 3 4

н х < о. <
ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ
Завдання 29-36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29-36.
Скіфська пектораль
(1-5) Тисячу років вони постійно з кимось воювали: з кіммерійцями, фракійцями, також із греками, сірійцями, єгиптянами. Скіфи! Одне це слово від VII століття до н. е. і аж до III століття н. е. наводило жах на племена і народи Східної Європи та Близького Сходу. Геродот описав їх як своєрідний «караючий меч» для тодішнього світу. І водночас віддав їм належне як мудрому, працьовитому, лицарському народові.
(6-9) Греки першими збагнули, що перемогти войовничих скіфів — марна справа. Знаючи про високий художній смак цього народу, який сформувався ще в далекому первісному середовищі індо-іранських племен, греки вирішили «приручити» скіфів силою... мистецтва, прекрасного! І це вберегло квітучу Елладу од передчасної загибелі від скіфських мечів.
(10-13) Чудового вершника, скіфа неможливо було вибити з сідла. Але коли він бачив, як працює в тому чи іншому грецькому полісі каменяр, кераміст, золотар, мозаїст,— він сам зіскакував з коня і клав зброю осторонь. Його погляд стежив за кожним рухом майстра, а чудовий витвір не раз зворушував воїна до сліз.
(14-19) Скіфи були нащадками древніх цивілізацій. Вони мали свою міфологію, поклонялися своїм богам. Познайомившись з античним мистецтвом, зажадали зобразити своїх богів так само витончено й досконало, як греки Зевса, Аполлона, Афродіту. Оскільки скіфи були кочівниками, вони не прагнули втілити свої улюблені образи у скульптурах, мозаїках, в монументальному мистецтві взагалі. Вони прикрашали зброю, домашнє начиння, культові предмети, якими вони щедро обкладали покійників.
(20-24) Перш ніж поховати свого царя у спеціально відведеному місці — у Придніпров'ї, нарівні Дніпрових порогів (Геродот називає цю степову місцевість Геррами),— скіфи возили його забальзамоване тіло по всіх скіфських племенах, де над ним здійснювали обряд пам'яті. У Геррах тіло ховали в просторій гробниці разом з дружиною, слугами, кіньми, первістками свійських тварин. Біля царя клали золоті чаші й інші коштовні речі. Над гробницями насипалися величезні кургани.
(25-29) 21 червня 1971 року, досліджуючи скіфське царське поховання під Товстою Могилою у Дніпропетровській області, відомий український археолог-скіфознавець Борис Мозолевський <м знайшов велику нагрудну прикрасу — золоту пектораль, що важила 1150 грамів і сягала 30,6 сан-^ тиметра в діаметрі. За вагою, за розмірами і за художньою цінністю ця пектораль — найвидатніша < археологічна знахідка за всю історію скіфознавства Україні.
^ (30-31) Латинське слово «пектораліс» означає «нагрудний». Незвичайна краса і виняткова цін-С0 ність пекторалі з Товстої Могили свідчать про могутність Скіфського царства.
(32-38) Пектораль виготовлена із золота високої 958-ої проби, має чистий сонячний колір, вражає філігранним різьбленням. Композиційно це три ріжкоподібні яруси, з'єднані між собою скрученими «ланцюжками» золотих порожнистих трубочок. Між нижнім і верхнім сюжетними ярусами — смужка рослинного орнаменту. Символізуючи радісне буяння весни, рослини ніби служать компромісом між жорстокістю в світі тварин (напад хижаків на травоїдних — у нижньому ярусі пекторалі) і злагодженістю в людському суспільстві (шиття ритуального одягу, доїння худоби у верхньому ярусі пекторалі).
(39-47) У верхньому ярусі пекторалі зображено побутову сценку. У центрі двоє чоловіків шиють кожушину. Праворуч — кобила з лошам, корова з телям, вівця, коза з козеням, птах, що злітає. Підібгавши під себе ноги, юнак доїть вівцю. Ліворуч — ті ж самі тварини з молодим приплодом (але в інших композиціях), а юний скіф, подоївши вівцю, затикає амфору з молоком жмутком трави. У нижньому ярусі відтворено жорстоку боротьбу травоїдних тварин з хижаками. Особливим драматизмом сповнена боротьба коней з кровожерними грифонами. А ось лев і леопард напали на дикого кабана (праворуч) і оленя (ліворуч), пси женуться за зайцем. Як узгодити ці сцени з розквітом природи, зображеним у середньому ярусі, з миром і ладом, що його відтворив скіфський умілець у верхньому ярусі? І чому такі різні сюжети потрапили до царської нагрудної прикраси?
(48-61) Щоб відповісти на ці питання, вчені звернулися до індо-іранської міфології, яка лежала в основі вірувань і космогонічних уявлень скіфів. З'ясувалося, що основна тема пекторалі — це тема нового року. Новий рік починався тоді не 1 січня, а у весняне рівнодення — наприкінці березня, коли все живе дихало весною. Новорічне свято було у скіфів найвизначнішим культовим святом. Тепер зрозуміло, що всі три яруси пекторалі тематично співзвучні й стилістично цілісні. Двоє скіфів лаштують не просту кожушину, а «священний одяг» для новорічної церемонії. Навколо них — вервечка домашніх тварин з приплодом: за одвічним інстинктом, худоба дає приплід якраз на порозі весни. Весну символізують і молоденькі листочки, стебельця, «вусики» і квіти середнього ярусу. А хижаки у нижньому ярусі? Що в цій сцені новорічного, весняного? За уявленням скіфів, це був один з етапів (можливо, найхарактерніший) оновлення, очищення живої природи, який також асоціювався з початком весняного пробудження: поява молодняка ніби супроводжувалась винищенням у тваринному світі старих і кволих тварин. Отже, між верхнім і нижнім ярусами пекторалі існує глибокий символічний зв'язок, який майстер-золотар передав за допомогою вражаючого художнього засобу — контрасту.
(62-67) Близькість пекторалі до творів античного мистецтва свідчить, що він навчався в одному з визначних центрів культури Стародавньої Греції. Пектораль виконана майстерно, її чудова декоративна урівноваженість ґрунтується на глибокому знанні законів гармонії. Кожна деталь вражає викінченістю, філігранністю. Ідеальні пропорції зображених тварин у спокої і в русі, способи «вписування» постатей у заданий простір роблять цей витвір близьким до творів грецького мистецтва тієї доби, зокрема до барельєфної скульптури на фронтонах грецьких язичницьких храмів.
(68) Скіфська пектораль зберігається в Київському музеї історичних коштовностей України.
З енциклопедії 799 слів
29.Шлях, обраний давніми греками для порятунку своєї землі від войовничих скіфів, доводитьістинність вислову
АОбізнаний означає озброєний
БКраса врятує світ
ВПеремагають ворога його власною зброєю
ГПереможців не судять
30.Поширення у скіфів мистецтва мініатюри, виготовлення прикрас пов'язанеА з відсутністю традицій монументального мистецтваБ з особливостями їхніх смаків та уподобань
В із прагненням не повторювати античні зразки образотворчого мистецтва Г зі способом їхнього життя
Синонім до слова філігранний А фігурний Б витончений В розкішний Г ювелірний
Фрагментом опису є речення А Латинське слово «пектораліс» означає «нагрудний». Б За вагою, за розмірами і за художньою цінністю ця пектораль — найвидатніша археологічна
знахідка за всю історію скіфознавства в Україні.
В У Геррах тіло ховали в просторій гробниці разом з дружиною, найближчими слугами, кіньми, первістками свійських тварин.
Г Між нижнім і верхнім сюжетними ярусами — смужка рослинного орнаменту.
33.Слово компроміс означає
Адоговір щодо суперечливих питань
Бзгода на основі взаємних поступок
Вобмін думками, пропозиціями
Гукладання угоди між діловими партнерами
34.Близькість скіфської пекторалі до творів античного мистецтва виявляє себеА в тематиці зображуваного, сюжетній подібності
Б у використанні скіфами та давніми греками одних і тих же мистецьких символів В в дотриманні законів гармонії, ідеальній пропорційності зображуваного Г в зображенні новорічних обрядів
35.Правильно визначено стиль тексту та його ознаки у твердженні
А Художній стиль: образність, зображувальність, експресія, емоційність, використання художніх засобів.
Б Публіцистичний стиль: обговорення важливих суспільних питань, відстоювання власних переконань, поєднання логічних доказів з емоційно-експресивною образністю.
В Науковий стиль: повідомлення про результати наукових досліджень, об'єктивність, достовірність зображуваного, терміни, відсутність емоційності експресії.
Г Науково-популярний підстиль наукового стилю: виклад наукової інформації для нефахівців, точність, достовірність, елементи емоційності та експресії.


н
X
< о. <
36. З метою надання додаткової інформації використано вставну конструкцію в реченні
А «Перш ніж поховати свого царя у спеціально відведеному місці — у Придніпров'ї, на рівні Дніпрових порогів (Геродот називає цю степову місцевість Геррами),— скіфи возили забальзамоване тіло по всіх скіфських племенах, де над ними здійснювали обряд пам'яті». (20-22)
Б «Ліворуч — ті ж самі тварини з молодим приплодом (але в інших композиціях), а юний скіф,
подоївши вівцю, затикає амфору з молоком жмутком трави». (41-43)В «А ось лев і леопард напали на дикого кабана (праворуч) і оленя (ліворуч), пси женуться за^зайцем». (44-45)
Н Г «За уявленням скіфів, це був один з етапів (можливо, найхарактерніший) оновлення та очи-<щення живої природи». (56-57)
< 00
ЧАСТИНА 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 37-56 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
37.Словами
Ой на горі вогонь горить, А в долині козак лежить. Накрив очі китайкою, Заслугою козацькою. Що в головах ворон кряче, А в ніженьках коник плаче
починається
А календарно-обрядова пісня
Б народна дума
В народна балада
Г весільна пісня
Д соціально-побутова пісня
38.Про князя Олега («Слово про похід Ігорів») йдеться в рядку
А «Був же він грозою на ворога, приборкав його полками сильними».
Б «Стоїш ти на полі ратному, сиплеш на воїнів стрілами, гремиш об шоломи половецькі мечами гартованими». В «А сядьмо, браття, на бистрі свої коні, на синій Дін погляньмо». Г «Мечем незгоду кував, стріли розсівав по землі».
Д «Тобі б сей похід ощебетати, по дереву мислю пурхаючи, розумом ширяючи над хмарами».
39.У посланні до єпископів І. Вишенський засуджує церковних владик, які виступали ініціа-торами
А Люблінської унії
Б Переяславської угоди
В Емського указу
Г Ніжинської чорної ради
Д Берестейської унії
40.Основоположником нової української літератури єА І. Франко
БГ. Сковорода
ВІ. Котляревський
ГТ. Шевченко
ДГ. Квітка-Основ'яненко
41. У рядках «Не держіть мене як дочку, нехай я буду вам замість наньмички: усяку роботу, що скажете, буду робити і не охну. Не давайте мені ніякої худобоньки: буду сама на себе заробляти, буду вас доглядати і шанувати, аж поки жива. Хоч один годочок дайте мені з Василечком пожити, щоб і я знала, що то за радість на світі!...» яскраво помітні риси
Аекспресіонізму
Бромантизму
Вбароко
Гсентименталізму
<м Д імпресіонізму н
X
^ 42. Тема жіночої долі порушується Т. Шевченком у творах
^ А«Гайдамаки», «Кавказ»
Б«Чигрине, Чигрине», «Думка» («Нащо мені чорні брови...»)
В«У нашім раї на землі...», «Наймичка»
Г«Сон» («У всякого своя доля...»), «І мертвим, і живим...»
Д«До Основ'яненка», «Лілея»
43.В основу роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» лягла історіяА панів Польських
Бзакріпачення України
Врозбишаки Василя ГнидкиГнародного месника Устима Кармелюка
Допришка Олекси Довбуша
44.З «театром корифеїв» пов'язана діяльністьА І. Франка
Б І. Котляревського В М. Куліша Г Лесі Українки Д І. Карпенка-Карого
45.Риторичне питання до коханої дівчини «Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серцепожаром» звучать у поезії
А Т. Шевченка Б І. Франка В Г. Сковороди Г В.Симоненка Д О. Олеся
46.Герой перетворюється на вовкулаку, і тільки любов коханої повертає йому людську подобу
у творі
А «Тіні забутих предків»
Б «Мисливські усмішки»
В «Енеїда»
Г «Лісова пісня»
Д «Тигролови»
47.Експресіонізм представлений в українській літературі творамиА Ольги Кобилянської
Б Лесі Українки
В Михайла Коцюбинського
Г Василя Стефаника
Д Івана Франка
48.Протилежними психологічними типами в повісті О. Кобилянської «Земля» не єА Михайло і Сава
Б АннаіРахіра В Докія і Марійка Г Марійка та Івонка Д АннаіПетро49.«Стілет і стилос» у творі Є. Маланюка символізують вагання поета у виборіА підкорювачів та підкорюванихБ віри і зневір'я
В краси і служіння суспільним інтересам
Г війни і миру
Д кохання та ненависті
50.Збірка «Мисливські усмішки» належить перуА Миколи Хвильового
БОлександра Довженка
ВОстапа Вишні
ГГригора Тютюнника
ДІвана Багряного
51.Тематично близьким до вірша В. Симоненка «Ти знає, що ти — людина?» є твірА« Життя іде і все без коректур »
Б«Арфами, арфами»
В« Балада про соняшник »
Г«Два кольори»
Д«Пісня про рушник»
52.Проблема голодомору порушена у творіА «Маруся Чурай»
Б«Я (Романтика)»
В«Жовтий князь»
Г«Вершники»
Д«Зачарована Десна»

н
X
< о. <
53.Автобіографічна основа поєднує твориА «Маруся Чурай » і « Мойсей »
Б «Кайдашева сім'я» і «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
В « Любіть Україну » і « Два кольори »
Г «Зачарована Десна» і «Три зозулі з поклоном»
Д «Тигролови» і «Жовтий князь»
54.Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим проводиться у творі™ А «Лісова пісня»
3= Б«Моя автобіографія»
Е В«Маруся Чурай»
Ш Г«Вершники»
Д«Україна в огні»
55.«Судили» вірш автора, який зазнав переслідувань з боку тоталітарного режимуА«Балада про соняшник» І. Драча
Б«Любіть Україну» В. Сосюри
В«Два кольори» Д. Павличка
Г« Ти знає, що ти — людина? » В. Симоненка
Д« Пісня про рушник » А. Малишка
56.Поетичні рядки Є. Маланюка
Краси веселий кондотьєре, Несете хрест свій там, ген-ген. Серед похмуро-рідних прерій; Ви — еллін, схимник і Гоген!
присвячений А В.Стусу Б П. Тичині В І. Франку Г М. Рильському Д Т.Шевченку
Завдання 57-60 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначку в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
А Б В Г д
1 2 3 4 57. Установіть відповідність між назвою та автором творуНазва творуАвтор
«Сучасники»АЛ.Костенко
«Зав'язь»БД. Павличко
«Пісня про рушник»ВЄ. Маланюк
«Маруся»ГА.Малишко
Д Гр. Тютюнник
58. Установіть відповідність між персонажами і назвами твору
59. Установіть відповідність між жанром і назвою твору
Персонажі твору
родина Катранниківродина Запорожців
родина Череванів
родина Сірків
1
2 З 4
Жанри
кіноповість усмішка новела драма-феєрія
Твори
А«Чорна рада»
Б«Жовтий князь»
В«Тигролови»
Г«Інститутка»
Д«Україна в огні»
Приклади
А«Зачарована Десна»
Б«Камінний хрест»
В«Моя автобіографія»
Г«Лісова пісня»
Д«Маруся Чурай»
А Б В Г д
1 2 3 4 А Б В Г д
1 2 3 4

н х < о. <
Жанри лірики
громадянська
інтимна
філософська
пейзажна
60. Установіть відповідність між жанрами лірики і назвами твору
Приклади
А«Любіть Україну»
Б«Чого являєшся мені у сні?...
В«Ти знає, що ти — людина?»
Г«Шумлять гаї»
Д«Балада про соняшник»

А Б В Г д
1 2 3 4 БЛАНК ВІДПОВІДЕЙА
Увага! Цей бланк перевіряє комп'ютер! Ваші відповіді у бланку є результатом Вашої роботи.
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:
АБВГ АБВГАБВГД АБВГД АБВГД АБВГД1 5 8 12 16 20
2 6 9 13 17 21
3 7 10 14 18 22
4 11 15 19 23
АБВГД А Б В Г Д АБВГД АБВГДАБВГД
24 1 25 1 26 1 27 1 28 1
2 22 2 2
3 33 3
4 44 4 4
АБВГ АБВГ АБВГ АБВГ
29 31 33 35
ЗО 32 34 36
АБВГД АБВГД 37 41 АБВГД АБВГД 45 49 АБВГД
53
38 42 46 50 54
39 43 47 51 55
40 44 48 52 56
АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД
57 1 58 1 59 1 60 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.
Увага! Приклад написання цифр: 1234567890


Завдання 1-7, 29-36
задняяАБВГ
ЧАСТИНА З
Власне висловлення
Підтримайте або спростуйте думку: «Чиста совість є правдивою та єдиною радістю». (Ф. Прокопович)
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Вашіміркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (ука-жіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який пробле- ™му розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте Ізмісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.^
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.<
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка тестового зошита (200-250 слів). Текст обсягом 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙБ
Тему роботи не записуйте. Пишіть текст у кожному рядку!УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Час виконання
— 180 хвилин
Тест складається з трьох частин. Частина 1 містить 36 завдань закритої форми з української мови, а Частина 2 — 24 завданя з української літератури, відповіді на які Ви маєте позначити в бланку А. Частина 3 передбачає написання власного висловлення в бланку Б. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі тестові завдання.
Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б
До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми
завдань.
Неправильно записані, закреслені та підчищені відповіді у бланку А — це ПОМИЛКА!
Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці на бланку А.
Виконавши завдання Частини 3, запишіть його на бланку Б.
Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А, та якості виконання творчої роботи.
Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого зошита у відповідному місці на бланку А і бланку Б.
Бажаємо Вам успіху!

ЧАСТИНА 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
00
АНТ
ВАР
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7 до нього.
(1) І тоді сталося несподіване для хлопчика, для Степана і для самого Шептала. (2) Од того дотику його бридливо пересмикнуло і підняло. (3) Білий кінь шарпнувся, вирвав кінець повода, дико звівся на задні ноги, біснувато стріляючи страшними, кровавими очима. (4) Цієї хвилини він був справжнім, білим конем, відважним та одчайдушним, як його далекі предки. (5) Хлопчик відсахнувся, у грізнім подиві занімів Степан. (6) Шептало легко опустився на передні ноги, збив копитами пісок, перестрибнув рів і помчав через гусячу царину в лугову синь. (За В. Дроздом)
1.Орфографічна помилка допущена в словіА несподіване
Б бридливо В кровавими Г біснувато
2.Безсуфіксальним способом утворене словоА пересмикнуло (2)
Б у подиві (5)
В перестрибнув (6)
Г помчав (6)
3.Фразеологізмом є сполучення слівА стріляючи очима (3)
Б далекі предки (4)
В у подиві занімів (5)
Г через гусячу царину (6)
4.У значенні іменника вжито прикметникА несподіване(1)
Б страшними (3) В далекі (4) Г передні (6)
5.Зайва кома є в реченніА першому
Б другому В третьому Г четвертому
6.Відокремлена обставина є в реченніА другому
Б третьому В п'ятому Г шостому
7.Безсполучниковим складним є реченняА перше
Б друге В четверте Г п'яте
соX
Завдання 8-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРА-ВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідноз інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструвати- <ме їх як помилки!%
ой
8. Пара слів з однаковими звуками А дятел, дубок Б злива, льодок В клен, липа Г сіль, слива Д тінь, тиша
9.Кожне слово багатозначне у рядкуА рукав, пливти, аркуш
Б гніздо, скромний, дрімати В гілка, кімната, горіти Г чистий, летіти, буквар Д світлий, суниця, співати
10.Правильно визначена твірна основа словаА зайчиків ■<заєць
Бвишивка-<вишивання
Вдеревце •<дерев 'янийГсадочок ■<садити
Дбабусин мбабуся
11. Правильне твердження
А Іменники життя, повітря, листя вживаються тільки в однині. Б Іменники злива, грім, колосся мають форми однини та множини. В Іменники гілля, двері, окуляри вживаються тільки в множині. Г Іменники насіння, хитрощі, Альпи вживаються тільки в множині. Д Іменники коріння, людина, свято мають форми однини та множини.
12. Усі відносні та присвійні прикметники вжито в значенні якісних у рядку словосполучень А барвінкові очі, малиновий сік, кам'яна огорожа Б залізна воля, солодкий голос, скляний посуд В бузкова сукня, медові очі, ведмежа послуга Г оксамитові брови, золотий годинник, вовчі закони Д сонячний погляд, лимонний сік, лисяча посмішка
13. Кожен числівник змінюється за родами, числами та відмінками в рядку
соАНТ
ВАР
Адванадцятий, тридцять четвертий, сім тисяч
Бодинадцятий,двадцять сьомий, десять
Втридцятий, вісімдесят один, семисотий
Гшістдесятий, сорок третій, сотий
Дтрьохсотий, вісімнадцятий, тисяча двісті
14. Особові форми дієслів складають рядок
Азабудеш, розсіються, цвісти
Бспіваючи, понесуть, збираємо
Взасвоїте, катаємось, жартують
Грозквітнуть, щебечуть, заперечувати
Двинайти, поїдуть, зрадіють
15. Рядок дієприкметників
А квітучий, загорнений, готовий Б повчальний, байдужий, почутий В запрошений, вишитий, пожовклий Г подертий, розкритий, болючий Д обдуманий, присутній, оновлений
16. Пара речень, у кожному з яких ужито прислівник
А Поблизу є криниця. Неподалік від озера будинок відпочинку. Б Нарешті всіх зібрали докупи. Навколо хати ростуть вишні. В Він здивовано дивився на нас. У нього здивоване обличчя. Г Ти вдало сьогодні виступив. Наша подорож була вдалою. Д Скрізь ростуть квіти. Тоді було холодно.
17. Сполучник ужито в реченні
А Скраю росли соняшники, між рядочками моркви зеленіли шпильки часнику. Б Ще тільки початок осені, однак на березах уже жовкне листя. В На лугу зійшов сніг, попід кущами верболозу вже блищала вода.
Г Літо — це найкраща пора для дітей: можна купатись у річці, бігати босоніж по траві. Д Він знає, де можна знайти довідку з правопису.
18. Правильно підкреслено підмет у реченні
А Туристське спорядження вони поклали в човен. Б Турбуватися про батьків — обов'язок дітей.
В Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин! (Т. Шевченко) Г Стоять віддалік одна від одної над річкою три верби. (Є. Гуцало) Д Лісове болото обступили білокорі берези. (Ю. Яновський)
19.Безособове речення
А Мені дали козацьку корогву і привілеї з королівським іменем. (Л. Костенко)
Б Були полки і зброя розмаїта. (Л. Костенко)
В 3 лози молодої ольшини роблять свистки. (О. Воропай)
Г Малим дітям часом набридає бути в полі. (О. Воропай)
Д Проте щось кликало сюди вогнисте створіння з гострою мордочкою й нащуленими вухами. І(Є. Гуцало)т
\-
20.Немає другорядних членів у реченні<А Ліс іще дрімає... (М. Коцюбинський)<Б Були падіння, злети, поразки та перемоги. (В. Шевчук)
В Сьогодні сонячно. Г Мені сумно. Д У вас затишно.
21.Речення з однорідними членами
А Над картатою людською збірнотою відлунює розтіч голосів, ревище худоби, дзвін кіс, гучан-ня гончарних виробів, сумні переливи сопілки, дрімотне квиління ліри й ще десятки згуків. (М. Стельмах)
Б Почувся шерхіт босих хлоп'ячих ніг, чіпкі руки пригнули голову білого коня. (В. Дрозд)
В За городом срібною гладінню розлився ставок, за ставком верби до води похилилися, за вербами на пагорбі хати біліють, і баня церкви невеликої з-за дерев виблискує. (/. Нечуй-Левицький)
Г Хтось невидимим смичком провів по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка. (М. Стельмах )
Д На левадах білими озерами розлігся туман, і в ньому неясно чорніли кущі верболозу, мов курені на бакші. (Гр. Тютюнник)
22.Просте речення з однорідними присудками
А Ніхто з присутніх не згадував сумних історій, бо це трапезування мало очистити всіх і об'єднати. (В. Скуратівський)
Б Орда просувалась і просувалась, вона хотіла накрити чорними крилами Україну. (Б. Хар-чук)
В Він пострибає і, розуміється, злякається й почне плакати. (В. Винниченко)
Г Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем, і на воду сповзає дядькова тінь. (Гр. Тютюнник)
Д Загадка — це чарівний світ поетичної таємниці, і в цьому світі мороз поєднаний народною фантазією з весною. (Є. Гуцало)
23. Складнопідрядне речення
А Думається батькові, чи то часом не син пролетів та й розписався тасьмою в небі над рідним
вранішнім степом. (О. Гончар) Б Зоряно над селищами було, а там десь у степах хмара заходила і безгрішно ламалися стебла
блискавок. (О. Гончар)
В У різну пору дня лютневий сніг цвіте по-різному, проте зараз, ополудні, розцвів чи не найяскравіше. (Є. Гуцало)
Г Миттю старий одстебнув геть лижви і, наставивши коляку, як спис, гайнув уперед. (/. Багряний)
Д Частіше задувають вітри з півночі, і сива трава на солончаках біжить, як вода. (О. Гончар)
Завдання 24-28 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
24. Установіть відповідність між словами та їх фонетичними характеристиками

соАНТ
ВАР
Характеристика слів
у слові на один звук більше, ніж букв
у слові на один звук менше, ніж букв
у слові однакова кількість звуків та букв
у слові на два звуки менше, ніж букв
Приклади А лялькз. Б їжак В дзьобик Г щавель Д ящірка

А Б В Г д
1 2 3 4 25. Установіть відповідність між числівниками та їх характеристиками
Характеристика числівників
кількісний у родовому відмінку
порядковий у давальному відмінку
кількісний в орудному відмінку
порядковий у місцевому відмінку
Приклади
А вісімдесятьома шістьома
Б сто третьому
В у дев'яносто четвертому
Г шістсот дванадцятого Д сімдесятьох сімох
А Б В Г д
1 2 3 4 26. Установіть відповідність між сполучниками та їх видами
Види сполучників
причини
мети
умовний
допустовий

А Б В Г
д
Приклади
хоч
аби
оскільки
якби
проте

А Б В Г д
1 2 3 4 27. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками
А Б В Г д
1 2 3 4 Характеристика речень
просте, ускладнене однорідними членами
просте, ускладнене відокремленим означенням
просте, ускладнене відокремленою обставиною
складне
Приклади
А Кінь, перервавши уздечку, щосили подався по дорозі вбік села. (Д- Чуб)
Б То були кроки осені, чи луни, чи
печалі його. (М. Стельмах) В Вода, затягнута тремкими
скалками льоду, була схожа на застигле блакитне шумовиння. (Є. Гуцало)
Г Король Бела, гадаю, не відмовить прислати військо на поміч. (В.Малик)

Д В житі синіли волошки та сокирки, червоніла квітка польового маку. (М.Коцюбинський)
28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова у реченні (цифра позначає наступне | слово).
Віра в свою силу, в своє право, холоднокровність воїна, (1) козацька (2) гідність і, нарешті, сповнене краси, одверте, сміливе обличчя - (3) есе в мужній постаті Богуна (4) подобалось Яремі. (Я. Качура)
А Б В
г
д
іменник
займенник
прикметник
дієслово
прислівник

А Б В Г д
1 2 3 4 ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ
Завдання 29-36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29—36.
В одвічній боротьбі
(1-3) У тисячоліття Хрещення Руси земля святого Володимира стоїть просто неба у великім сум'ятті. Київські гори, благословлені на славу і життя рукою апостола Андрія Первозванного, задивились у темну течію Дніпра, що втратив незворушену певність у своїм плині до моря.
(4-6) Втратив певність своєї ходи і сам народ, духовно заглушений релігійно і національно здичавілий, а в результаті — збайдужілий до себе самого... Йому перегороджено дорогу до великого моря вселюдської духовності.
(7-11) XX століття уражене недугою моральної і духовної слабкості, що дрібнить його розумові сили і спотворює наукові ідеї. Кажуть, що морально-етичний розвиток людства відстає від бурхливого науково-технічного прогресу... Якби то так, що морально-етичний розвиток тільки відстає... Він заморожений. Мораль деградує без високих цілей. Страшна епідемія XX століття — насильство, породжене втратою віри і миру в душі, виплід занепаду і відчаю.
(12) Що таке груба лайка революційної доби?..
(13-18) Здається, лайка виникає тоді, коли людині несила витримати, коли здають нерви і втрачається рівновага. Тоді відкривається клапан — і розлягається дикий свист. У всі часи бувають такі екстремальні ситуації, але найбільша стримуюча сила, нормалізуюча сила людини слабне в епоху ґвалту, коли насильство стає надовго стихією життя. Тоді воно виробляє свою мову — жорстку, злу, передусім переступ табу, зневага святині, наруга над найсвятішим, до чого традиція забороняла наближуватись...
00
АНТ
ВАР
(19-20) Чим більше людина звикає до того, що вона ніщо і її не слухають, тим голосніше й грубіше звикає вона говорити і тим більше черствої байдужості в її мові.
(21-22) Величезна країна впадає в замкнене коло духовного і словесного блуду. Наче при будові Вавилонської вежі — слова втратили вагу і загубили значення.
(23-33) «Він не знає Страху Божого»,— говорили в народі про людину беззаконну і зовсім не розвинену морально. Людину, в якій нема чистого дна, і чим далі кінець, тим більше мулу. Це не значить, що та людина не знала страху й послуху — часто вона дуже боялась сильніших і слухалась начальників та владу... А от Страху Божого — не було, і тоді казали: то страшна людина — без-божна. І, навпаки, були люди всевладні й незалежні навіть від короля... Вони мали власні замки й війська. Пристрасті їх заносили далеко... Перемоги п'янили... Підлеглі лестили і розпалювали спокусу... Але кожного дня вони ставали на коліна перед вівтарем і усвідомлювали, що день завтрашній — у руці Господній. Страх Божий потроху ставив їх у русло, і нерідко вони віддавали всі завоювання та замки в офіру або, як Шевченків Чернець, нараз зрікалися всього. Страх Божий задавав міру, нагадував межі, диктував дії і застерігав перед певними діями людей навіть безстрашних.
(34-38) Щораз частіше нині повертаємось до джерел, щоб збагнути: де ми і куди нас несе? З чого починалась і з чого нині починається людина нашої християнської цивілізації? Людина починалась з того, що утверджувала вищі цінності над своїми поточними інтересами і нахилами своєї хисткої природи, утверджувала сувору дорогу нагору до Вищих Цінностей, переступаючи минущі, сьогоденні.
(39-41) Здається, ніколи ще історія так не демонструвала правдивості християнської етики і неспроможності її антиподів, породжених впевненістю, що нема Бога і нема моральних Законів, а тому можна хитрістю і насильством замінити світовий порядок, тисячоліттями утверджений.
(42) Ні, таки зовсім не химера — правда, совість і ті чесноти, на яких досі тримався світ...
(43-45) А тим часом цілі покоління у величезній масі вже встигли наполовину повірити, що це химера. Відступившись від Бога і від Істини, кожен морально уражений чоловік, проте, хоче, щоб їх зберегли особисто для нього, щоб з ним були по-божому, по совісті, чесно...
(46-47) Весь світ нині зацікавлено стежить за експериментом століття і заглядає: що живого залишилося під тотальним пресом?
За Є. Сверстюком 549 слів
29. Світовій цивілізації, на думку автора, найбільше загрожує А втрата християнських цінностей Б природні катаклізми
В відсутність страху перед державною владою Г спотворення наукових ідей
30.Стиль мовлення текстуА науковий
Б публіцистичний В розмовний Г художній
31.Якщо безстрашна людина має в душі Страх Божий, це свідчить про їїА слабкість
Б високу моральність
В непослідовність
Г внутрішнє боягузтво
32.В основі ситуації, переданої реченням «Страх Божий задавав міру, нагадував межі, диктувавдії і застерігав перед певними діями людей навіть безстрашних» (31-33) лежить
Апарадокс
Бпричиново-наслідковий зв'язок
Ввідношення взаємовиключенняГвідношення протиставлення
со5
X
<
33. Груба лайка властива людині
А яка потрапляє в екстремальну ситуацію
Б морально пригніченій
В збайдужілій до свого оточення
Г тій, яка не пристосувалась до умов життя
34.Які засоби художньої образності використав автор в рядках (4-6)?А метафори
Б порівняння В епітети Г гіперболи
35.Як можна охарактеризувати людину, яка чинить аморально, але очікує від оточення мораль-ного ставлення до себе?
Ацинічна
Блицемірна
Вегоїстична
Гсамовпевнена
36.Синонім до слова деградуватиА занепадати
Б розвиватися В зростати Г рухатися
ЧАСТИНА 2 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 37-56 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
37. Про дівчину, яка стала дружиною турецького пана, але допомогла козакам, випустивши їх із темниці на волю, йдеться у думі
А про Марусю Чурай
Б про Марусю Богуславку
соВ про Роксолану
н
X Г про Ярославну
РІА Д про Лимерівну
< ой 38. Г. Сковорода шикує в один ряд усіх, кого засуджує: здирників, бюрократів, пияків, розпус-ників, підлабузників, ледарів,— і звеличує людей з чистою совістю у творі
А« Бджола і Шершень »
Б«Зозуля та Дрізд»
В« Бе 1іЬегі;аі;е » («Про свободу»)
Г«Всякому городу — нрав і права»
Д« Ой ти пташко жовтобока»
39.«Золото-дівка!... Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна — якев неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших за себе, яка трудяща, якарукодільниця ...» — говорять односельці про
АНаталку («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
БМарусю («Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка)
ВУстину («Інститутка» Марка Вовчка)
ГЛ есю (« Чорна рада» П. Куліша)
ДМотрю («Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького)
40.І. Котляревський при написанні поеми «Енеїда» дотримується сюжету, запозиченого в анти-чного письменника
АВергілія
БСофокла
ВГомера
ГЕсхіла
ДГорація
41.На образах Марусі та Василя з повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся» позначився впливАкласицизму
Бреалізму
Вромантизму

Г модернізму Д сентименталізму
42.Поетичні рядки
Споконвіку Прометея Там орел карає, Що день Божий добрі ребра Й серце розбиває. Розбиває, та не вип'є Живущої крові,— Воно знову оживає І сміється знову. Не вмирає душа наша, Не вмирає воля.—є вступом до твору Т. Шевченка А «І мертвим, і живим...» Б «Сон» В «Гайдамаки» Г «Кавказ» Д «Ісаїя. Глава 35»
43.Прочитайте уривок із роману П. Куліша «Чорна рада», визначте художні засоби творення об-разу героя.
Звався Божим чоловіком сліпий старець-кобзар. Темний він був на очі, а ходив без поводиря; у латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив із тими грішми? Викупляв невільників із неволі. Іще ж до того знав він лічити усякі болісті і замовляти усякі рани. Може, він помагав своїми молитвами над недужим, а може, і своїми піснями; бо в його пісня лилася, як чари, що слухає чоловік і не наслухається. За теє-то за все поважали його козаки, як батька.
А метафори, риторичні питання, епітети Б антитези, порівняння, тавтологія В гіперболи, пестливі слова, епітети Г алегорія, інверсія, афоризми Д оксиморон, градація, епітети
44.Прочитайте уривок з послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим...», з'ясуйте засіб твореннякомічного, яким поет виражає своє ставлення до своїх сучасників, що цураються своєї історії,культури.
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю,
Немає й Бога, тільки я!
Та куций німець узлуватий.
А більш нікого!...» — «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»
«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
... Німець скаже: «Ви моголи». «Моголи! Моголи!» Золотого Тамерлана Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав'яне». «Слав'яне! Слав'яне!» Славних прадідів великих Правнуки погані!
Агумор
Біронія
Вгротеск
Гсарказм
Дсатира
45.Основними джерелами творчості Т. Шевченка булиАБіблія, усна народна творчість, фантазія
Блітописи, твори світової літератури, власна уява
Втогочасна дійсність, фольклор, літературні традиції
Гминувшина, власна фантазія, твори попередників
Дісторичні твори, античність, тогочасна реальність
46.Вислови з роману П. Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: жайворонковапісня «тремтить, переливається, застигає в повітрі»; голос дівчини «розходився на всі боки»,«розлягався в високім просторі», «слався по землі», «замирав оддалеки», «вливався в душу» —є прикладами
А широкого використання персоніфікації у творі
Б символічності мови твору
В гіперболічності мови твору
Г анафоричності мови твору
Д синонімічного багатства мови твору
47.Прочитайте уривок з поезії І. Франка, визначте віршовий розмір.
Та слави людської ми зовсім не бажали, Бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми невольники, хоч добровільно взяли На себе пута. Ми рабами волі стали; На шляху поступу ми лиш каменярі.
А чотиристопний дактиль Б чотиристопний анапест В п'ятистопний хорей Г п'ятистопний ямб Д шестистопний ямб
48.У смертельному герці зустрілися брати денікінець Андрій, петлюрівець Оверко, махновецьПанас та червоноармієць Іван у творі
А «Вершники» Ю. Яновського Б «Україна в огні» О. Довженка В «Я (Романтика)» М. Хвильового
Г «Людина і зброя» О. Гончара Д «Мати» Г. Косинки
49.Про драму «нерівні душ» — поетично-максималістської та буденно-прозаїчної, коли у дівчини«любов сягала неба», а хлопець «ходив ногами по землі», йдеться у творі
А«Дума про Марусю Богуславку»
Б«Марія» У. СамчукаВ«Маруся Чурай» Л. Костенко
Г«Маруся» Г. Квітки-Основ'яненкаД«Людина» О. Кобилянської
50.Прочитайте уривок із поеми І. Драча «Чорнобильська мадонна» і вкажіть, які почуття передаєавтор у ньому.
Вона дивиться, дивиться в душу.
Вона пзлить очимз. до днз..
А я все це дотерпіти мушу,Н
Бо в душі не душа, а вина.<
Ну чого ти, чого ти, чого ти,<
Одкараскайся геть, відійди! Вона ж стала завзято навпроти І пильнує очима біди.
Вона йде вже, прямує до тебе, Одчинила вже двері — й тобі Нахиляє це атомне небо У своїй потойбічній журбі.
Крапля совісті є ще на денці? Вона вірить і в краплю твою: У твоєму житті-одноденці Я нікчемність свою впізнаю.
Над тобою схилилась, політик, Чи впізнав ти цю матір-вдову? Із мільярдом поганьблених діток Вона долю несе світову.
А страху за майбутнє планети
Б особистої відповідальності за долю світу
В неприйняття політиків, які бездумно розпоряджаються долею землі
Г жалю з приводу того, що сталося
Д оптимізму, бо таке вже не може повторитися
51.У творі «Я (Романтика)» М. Хвильового поєднуються рисиА неоромантизму, імпресіонізму, експресіонізму
Бфутуризму, сюрреалізму, екзистенціалізму
Внеокласицизму, імпресіонізму, неореалізму
Гсимволізму, експресіонізму, неоромантизму
Дсоцреалізму, символізму, імпресіонізму
00
ІАНТ
ВАР
52.Твір «Тигролови» І. Багряного визначається за жанром якА фантастичний роман
Б соціально-психологічна повість В історичний роман Г химеричний роман Д пригодницький роман
53.Назва збірки Є. Маланюка «Стилет і стилос» асоціюється з поняттямиА мова і стиль
Бніж і серце
Влюбов і зрада
Гзброя і перо
Дбатьківщина і чужина
54.«Любові Всевишній присвячується» новела Григора ТютюнникаА «Син приїхав»
Б«Оддавали Катрю»
В«Дивак»
Г«Зав'язь»
Д«Три зозулі з поклоном»
55.Форма сну як важливий художній прийом використана у творіА «Зачарована Десна» О. Довженка
Б«Мина Мазайло» М. Куліша
В«Чорнарада» П. Куліша
Г«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського
Д«Перехресні стежки» І. Франка
56.До видатних драматургів в українській літературі належитьА І. Карпенко-Карий
БО. Кобилянська
ВЮ. Яновський
ГП. Куліш
ДІ. Нечуй-Левицький
Завдання 57-60 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначку в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
57. Установіть відповідність між течіями в українській літературі та їх представниками
І
2 З 4
бароко романтизм реалізм модернізм
АІ. Котляревський
БІ. Нечуй- Левицький
ВТ. Шевченко (рання творчість)
ГГ. Сковорода
ДІ-Драч
А Б В Г д
1 2 3 4 58. Установіть відповідність між твором та його композиційними особливостями
великий епічний твір з однією сюжетною лінією великий епічний твір з багатьма сюжетними лініями невеликий епічний твір зі вставною конструкцією великий епічний твір, що складається із невеликих самостійних епічних форм
А Б
В
д
«Вершники» Ю. Яновського «Інститутка» Марка Вовчка
«Три зозулі з поклоном» Гри-гора Тютюнника «Зачарована Десна» О. Довженка
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного
А Б В Г д
1 2 3 4 59. Установіть відповідність між творами за їхніми мотивами
«Ісаія. Глава 35» Т. Шевченка
«І все-таки до тебе думка лине» Лесі Українки
«Зачарована Десна» О. Довженка
«Пісня про рушник» А. Малишка
А «Іпііегтегго»
М. Коцюбинського Б «МинаМазайло»
М. Куліша В «Мені однаково»
Т. Шевченка Г «Мойсей» І. Франка Д «Два кольори»
Д. Павличка
А Б В Г д
1 2 3 4
со н
X
< о. <
00
60. Установіть відповідність між видами усної народної творчості та їх визначеннями
невеликий ліро-епічний твір казково-фантастичного, легендарно-історичного або героїчного змісту з драматично напруженим сюжетом невеликий ліро-епічний твір про важливі історичні події та конкретних історичних осіб
один із дуже давніх за походженням видів уснопоетичної народної творчості, тісно пов'язаної із циклами хліборобської праці у різні пори року, звичаями та традиціями велика народна епічна пісня переважно героїчного характеру про важливі події історії України, що виконується речитативом

В
г
Д
календарно-обрядова пісня соціально-побутова пісня народна балада народна дума історична пісня

А Б В Г д
1 2 3 4 БЛАНК ВІДПОВІДЕЙА
Увага! Цей бланк перевіряє комп'ютер! Ваші відповіді у бланку є результатом Вашої роботи.
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:
АБВГ АБВГАБВГД АБВГД АБВГД АБВГД1 5 8 12 16 20
2 6 9 13 17 21
3 7 10 14 18 22
4 11 15 19 23
АБВГД А Б В Г д АБВГД АБВГД АБВГД24 1 25 1 ггп26 1 27 1 28 1
2 22 2 2
3 33 ТІ з 3
4 44 4 4
АБВГ АБВГ АБВГ АБВГ
29 31 33 35
ЗО 32 34 36
АБВГД АБВГД 37 41 АБВГД АБВГД 45 49 АБВГД
53
38 42 46 50 54
39 43 47 51 55
40 44 48 52 56
АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД
57 1 58 1 59 1 60 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.
Увага! Приклад написання цифр: 1234567890


Завдання 1-7, 29-36
задняяАБВГ
ЧАСТИНА З
Власне висловлення
Підтримайте або спростуйте думку: «Ідеал — це вершина, до якої ідеш все життя».
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка тестового зошита (200-250 слів). Текст обсягом 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙБ «
Тему роботи не записуйте. Пишіть текст у кожному рядку!<
со00
ІАНТ
ВАР

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Час виконання
180 хвилин
Тест складається з трьох частин. Частина 1 містить 36 завдань закритої форми з української мови, а Частина 2 — 24 завданя з української літератури, відповіді на які Ви маєте позначити в бланку А. Частина 3 передбачає написання власного висловлення в бланку Б. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі тестові завдання.
Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б
До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми
завдань.
Неправильно записані, закреслені та підчищені відповіді у бланку А — це ПОМИЛКА!
Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці на бланку А.
Виконавши завдання Частини 3, запишіть його на бланку Б.
Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А, та якості виконання творчої роботи.
Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого зошита у відповідному місці на бланку А і бланку Б.
Бажаємо Вам успіху!

ЧАСТИНА 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7 до нього.
(1) При світлі смолоскипів лаштувалася в дорогу кінна князівська дружина. (2) Князь стояв у товаристві боярина Федора та духівника Іванаі тихо розмовляв з ними. (3) Михайло Всеволодович обняв тисяцького за плечі. (4) — Дмитре, я покликав тебе, щоб попрощатися і повідомити про свій від'їзд. (5) Вранці довкола Києва стануть татари, а в мене дружини — жменька одна. (6) Як із нею відстоювати столицю? (7) От я і вирішив поїхати у Володимир та в Галич до князя Данила просити підмогу. (8) Тайкома від киян, без почестей, без хвали чи хули залишив князь Михайло Київ. (За В. Маликом)
1. Приголосний, м'якість якого не позначається на письмі, є у слові
А світлі
Б кінна ^ В вранці X Г стануть
< 2. Не є застарілим слово 00
А смолоскип (І) Б боярин (2) В духівник (2) Г тисяцький (3)
3.У переносному значенні в тексті вжите словоА дружина (І)
Б жменька (5) В столиця (6) Г хвала(8)
4.У знахідному відмінку вжито іменникА у товаристві боярина
Б обняв тисяцького В поїхати до князя Г тайкома від киян
5.Не є прислівником словоА тихо (2)
Б вранці (5) В довкола(5) Г як (6)
6.Антоніми вжито в реченніА другому
Б четвертому В шостому Г восьмому
7.Два ряди однорідних членів є в реченніА першому
Б другому В третьому Г п'ятому


Завдання 8-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Слова, в яких усі приголосні тверді, складають рядок А щогла, смуга, будинок, ковдра Б сосна, огорожа, береза, пролісок В яблуко, дорога, вудка, рибина Г черевик, вишня, листок, джерело Д коло, м'ята, бджола, щука
Рядок слів, кожне з яких має омонім А слати, мул, літній, олівець Б здаватися, лава, кришка, морквина В вити, балка, ключ, тополя Г ласка, луг, лебідка, річка Д вал, захід, застава, зважуватися
Немає помилок в похідних словах рядка
А Петербург>■ петербуржський, Сиваш► сивашськийБ Прага»► празький, Буг► бугськийВ Дрогобич► дрогобицький, Запоріжжя► запоріжськийГ Кременчук► кременчуцький, чех► чешськийД Кагарлик► кагарлицький, латиш► латиський
11.Всі іменники в орудному відмінку однини пишуться з подвоєними приголосними в рядкуА емаль далеч жовчБ акварель, тінь, мудрістьВ мазь, вісь, сумішГ мить,суть, скатертьД розповідь, папороть, область

Прикметники, вжиті у формі найвищого ступеня порівняння, складають рядок А найдрібніший, якнайкоротший, найменш прийнятний Б найбільш урожайний, абсолютно правильний, найлегший В найсолодший, зовсім темний, найбільш тривалий Г найбільш складний, дуже небезпечний, найвибагливіший Д якнайшвидший, надзвичайно важливий, найбільш популярний
Числівник ужито в реченні А Козацька сотня розтанула в пітьмі. Б У спартакіаді взяли участь сто учнів.
В З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут. Г Четвірка друзів вирушила в мандри. Д На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук.
Дієслова майбутнього часу першої особи множини складають рядок А запрошуватимемо, візьмете, зруйнуємо Б наспіваєте, розхитуємо, вирішимо В перенесемо, вигадаєте, подумаємо Г заморозимо, заслухаємось, виховуватимемо Д звикатимемо, малюємо, увімкнемо
Усі дієприслівники пишуться з не окремо в рядку А (ке)зчувшись, (не)звертаючись, (не)подякувавши Б (ке)дочувши, (не)довиконуючи, (не)сказавши В (ке)обіцяючи, (не)вирішивши, (не)вгаваючи Г (ке)визначивши, (не)змовляючись, (не)хтуючи Д (ке)дослухавши, (не)руйнуючи, (не)знаючи
Головне слово стоїть перед залежним у групі словосполучень А запросив на концерт, гніздо лелеки, зовсім дорослий Б бажання жити, поставити кому, вільно дихається В зустрічають гостей, розмова наодинці, добре слово Г обладнали кабінет, сповнений гумору, виробництво ліків Д скосили жито, комусь із дорослих, надто яскравий
Односкладне речення А Щось незбагненне і потаємне є в чарах природи. {І. Цюпа) Б Стою по коліна в снігу зачарований. {І. Цюпа) В Не проїде тут ніхто, не пройде. (Б. Грінченко)
Г Не раз у сні являється мені, о люба, образ твій, такий чудовий. (І. Франко) Д То була тиха ніч чарівниця. (Леся Українка)
18.Речення зі складеним іменним присудком
А По всій Україні справжні коралі ще й тепер під назвою «доброго намиста» вважаються великою цінністю. (О. Воропай)
Б Поруч з обробкою хутра в Україні вже з давніх-давен люди вміли виробляти тканини з льону. (О. Воропай)
В Усе живе і мертве повинно зустріти Свят-вечір на своєму місці. (Р. Кобальчинська) Г Аз рідної півночі вітер поганий зовсім перестав подихати. {Чайка Дністрова) Д Народжене й випромінюване розквітлим снігом сяйво можна порівняти з усмішкою. (Є. Гуцало)
19.Означено-особове речення
А Не страшні для мене вітри. (Леся Українка)
Б При вузлі залізниці його зігнали з потяга. (В. Барка)
В Умивай же біле личко дрібними сльозами. (Т. Шевченко)
Г Ще з юних літ мені відкрилась правда. (Л. Костенко)
Д Всі шляхи позамітало в полі. (Б. Грінченко)
20.Обставина, виражена інфінітивом, є в реченні
АОбрій почала огортати все густіша й густіша темрява. (О. Кониський)
БІ, наче на її очах, узявся рости горох. (ІО. Яновський)
ВІ зараз же довелося жінці порати подвір'я. (ІО. Яновський)
ГЖайворонки сідали відпочити на спинах лелек. (ІО. Яновський)
ДВасиль Іванович боявся підвести зір на близький правий берег Дніпра. (ІО. Яновський)
21.Правильно виділено звертання в реченні^А Пісне, моя ти, підстрелена пташко, мусиш замовкнуть і ти. (і. Франко)XБ Мій брат Богдане, сповістив полковників, що ти живий і що чекаєш їх. (Л. Костенко)^В Безмежнеє поле в сніжному завою, ох, дай мені обширу й волі! (і. Франко)<Г Ще краще було б, пане Лесю під спів колядок сісти в темному куточку або грітися біля вогню
в грубці і слухати казку. (О. Іваненко) Д А що старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці? (Нар. те.)
22.Складне речення, одна із частин якого — неповне речення
А Сонце вже сховалося, зі сходу наповзають тихі сутінки, рівно куриться димок на погоду. Б Перед ним відслонилося море, і було воно фосфорично осяяне, мерехке, повне німого руху
й трепету. (В. Шевчук) В Там вогко, сіно пахне цвіллю. (Гр. Тютюнник)
Г А довкіл, ні в лісі, ні на річці ані лялечки, тільки луна котиться. (Гр. Тютюнник) Д Шибки, мов у пропасниці, тремтять від ревиська моторів, і стіни так само вібрують. (Є. Гуцало)
23.Розділове складносурядне речення
А А пісок дедалі сипучіший, і мотоцикл з льоту раз у раз шугає в нього. (О. Гончар) Б Скинеться зрідка у воді рибина, або нічний птах залопоче у темряві крилами. (Б.Антоненко-Давидович)
В Темніли стрілки щавлю, та смачно вабила конюшина. (В. Дрозд)
Г І ввижається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті, а в тій хатинці — він сидить, рибку стереже. (Гр. Тютюнник)
Д Стовбур ледве помітно розгойдувало, а внизу під підошвами в Олеся ворушилось коріння. (Гр. Тютюнник)
Завдання 24-28 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
24. Установіть відповідність між словами і способами їх творення
Спосіб словотвору
префіксальний
суфіксальний
префіксально-суфіксальний
складання основ
Приклади А освітлити Б опитати В лісопарковий Г життєздатний Д опік
А Б В Г д
1 2 3 4 25. Установіть відповідність між дієсловами та їх характеристиками


А Б В Г д
1 2 3 4 Приклади А перевірили б Б переходите В виховуватимемо Г поплавати Д покваптеся
Характеристика дієслів
дієслово у формі наказового способу
дієслово у формі інфінітива
дієслово у формі майбутнього часу
дієслово у формі теперішнього часу
Приклади
А Б В Г д
1 2 3 4 26. Установіть відповідність між прислівниками та їх характеристиками
А Б В Г Д
на зло, навмисно, насміх споконвіку, тоді, навіки спересердя, зозла, згарячу злегка, частково, дещо ліворуч, там, десь
Характеристика прислівників
часу
місця
мети
міри та ступеня
27. Установіть відповідність
Характеристика речення
односкладне означено-особове
односкладне неозначеноособовеодноскладне узагальнено-особове
безособове
між реченнями та їх характеристиками Приклади
А По всій Україні справжні коралі ще й тепер під назвою «доброго намиста» вважають великою цінністю. (О. Воропай)
Б Стану в житті малою хвилиною, чорною гілкою на тополі. (А. Малишко)
В За добро добром платять. (Нар. те.)
Г Взимку та повесні курінь відчинено з ранку до вечора і цілу ніч. (Гр. Тютюнник)
Д В зів'ялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю? (/. Фран-ко)

А Б В Г д
1 2 3 4 28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова у реченні (цифра позначає наступне слово).
Бзайменник
Вдієслово
Гприслівник
Дсполучник
Андрійко (\)обнімав вовка(2)руками (3) и ногами, щоб вовкові було (4) легше. (М.Вінграновський) А іменник
А Б В Г д
1 2 3 4 ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ


Завдання 29-36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29-36.
Духовна культура особистості
(1-6) Культура окремої людини вимірюється ступенем її прилучення до здобутків національної й загальнолюдської культури, ступенем перетворення їх в особисті внутрішні фактори життя духовного. Аспект культури особистості прийнято називати культурністю людини. Останню здавна пов'язували з освіченістю. Зокрема, Гегель убачав в «окультурюванні» людства шлях до Свободи й оволодіння духовною сутністю світу. Отже, культура — це система цінностей, норм, звичаїв, вона включає в себе також певний стиль життя, спілкування, мислення.
(7-16) Ця система є результатом колишньої діяльності людства, який можна використати зараз. Важливий її елемент — досвід усього суспільства й окремих людей. Досвід фіксує стійкі елементи діяльності й містить принципи та методи застосування отриманих результатів для нової діяльності. Крім того, культура — величезний запас інформації, що її отримало суспільство шляхом переробки особистого, колективного й соціального досвіду, це всі цінності, створені людством, і способи діяльності, за допомогою яких ці цінності отримані. Культура суспільства — результат діяльності багатьох поколінь. Кожна людина й кожне покоління при цьому спираються на досягнуте раніше. За тисячі років свого існування людство створило особливий світ — світ культури,до якого входять технології, засоби праці, предмети вжитку, транспортні засоби, засоби зв'язку й численні духовні цінності. Цей величезний світ і є людським середовищем, будинком людства.
(17-23) Культура кожної окремої особистості виникає під суспільним впливом, передається людині від суспільства. Ця передача здійснюється за допомогою процесів виховання, освіти, навчання, тобто саме завдяки їм відбувається зв'язок культури суспільства й культури особистості. Ці процеси протягом багатьох тисячоліть здійснювались стихійно, але з часом були впорядковані, і суспільство створило цілу систему інститутів для виховання й освіти підростаючих поколінь. Тому культура особистості є своєрідним витвором, копією культури суспільства, але не тільки. Адже кожен із нас як особистість вносить у культуру й дещо нове, своє.
(24-26) Завдяки культурі здійснюється неперервний рух людства від минулого до майбутнього. Цей рух цілеспрямований. Культура орієнтована на загальнолюдські цінності, але водночас включає й цінності національних культур.
(27-31) Формування особистої культури здійснюється соціумом через соціальні осередки та інститути (сім'я, соціальна група, виховні заклади, формальні та неформальні об'єднання). Вплив на особистість здійснюється прямо й опосередковано за допомогою соціальних дій і соціально важливої інформації. Остання, зокрема, може передаватись шляхом демонстрації й залучення або шляхом повідомлення.
(32-36) Зовнішні елементи культури особистості створюють так звану формальну культуру, яка іноді носить пристосовницький, наслідувальний характер. Внутрішня культура особистості заснована на переконаннях і є суб'єктивним надбанням людства. Людина завдяки переконанням, якими керується, своєю поведінкою не пристосовується до соціальної сфери, а діє згідно з особистою волею та розумом, своїм світосприйняттям і моральними ідеалами.
Сучасне розуміння культури виділяє дві сторони: матеріальну й духовну.
Духовна культура особистості становить частину загальної культури.
(39-41) Структурною основою духовної культури особистості є її ідеали. Завдяки їм формуються ціннісні орієнтири особистості й усі інші елементи її духовності. Ці ідеали здавна прийнято було вважати абсолютними, тобто вічними й незмінними.
(42-48) Духовне життя людини формується під впливом елементів її духовної культури, але не обмежується ними, оскільки включає в себе й духовні взаємини з іншими людьми. Отже, воно має два основні аспекти. Перший з них полягає в тому, що людина підкоряє всю свою зовнішню діяльність і поведінку своїм ідеалам і духовним цінностям. Другий — у тому, що людина накопичує нові й нові духовні багатства, її моральні та світоглядні цінності поповнюються й ростуть, духовні інтереси розширюються, а завдяки цьому внутрішній світ збагачується новими думками, почуттями, переживаннями.
^ (49-50) Духовність розширює межі буття індивіда, робить його причетним до вищих цінностей
<роду людського.
<ЗаВ.Дашкош529 слів
29.Яку роль у композиції тексту відіграє висловлювання «Отже, культура - це система ціннос-тей, норм, звичаїв, вона включає в себе також певний стиль життя, спілкування, мислення»(5-6)?
А це висновок із попередніх міркувань автора Б це теза подальшого роздуму В це визначення поняття
Г це аргумент, який підтверджує подану вище тезу
30.Яким є хід міркувань автора в рядках (7-16)?
Адоведення поданої в першому реченні абзацу тези
Бвиокремлення складників поняття та їх тлумачення
Ввиклад у хронологічній послідовності
Гкласифікація складників поняття
31.Яка з поданих тез у тексті не аргументована?
А Ця система є результатом колишньої діяльності людства, який можна використати зараз. Б Культура кожної окремої особистості виникає під суспільним впливом, передається людині від суспільства.
В Завдяки культурі здійснюється неперервний рух людства від минулого до майбутнього. Г Структурною основою духовної культури особистості є її ідеали.

32.У якому абзаці подана на початку і доведена теза повторюється всередині абзацу?А у першому
Б у другому В у третьому Г у п'ятому
33.Який абзац містить декілька думок, внаслідок чого він потребує поділу?А перший
Б другий В третій Г четвертий
34.На думку автора, в сучасному світі особистість прилучається до надбань культури людстваздебільшого шляхом
Авиховання та навчання
Бстихійного наслідування
Всамовиховання
Гзбирання інформації про пам'ятки культури
Образні та емоційно забарвлені мовні елементи містить речення в абзаці А першому Б другому В третьому Г п'ятому
Яка з перелічених стильових ознак не представлена в цьому тексті? А використання елементів різного стилістичного забарвлення Б підкреслена логічність викладу В неможливість подвійного тлумачення інформації Г уживання наукової термінології
ЧАСТИНА 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 37-56 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
37. До соціально-побутових пісень належать
А колискові, жартівливі, весільні
В козацькі, чумацькі, рекрутські
В веснянки, щедрівки, колядки
г стрілецькі, жниварські, русальні
д історичні, обрядові, коломийки
38. «Байка про котів» Г. Сковороди, яка входить до філософського трактату «Алфавіт, або Буквар світу», утверджує ідею
Асамопізнання та самовдосконалення
Бщоденної праці як незмінної умови життя
^ В«сродноїпраці»
Н Гвзаємозв'язку людини й природи
< Дмарності багатства та людських утіх
Ш 39. «Енеїда» І. Котляревського за жанром А героїчний епос Б драматична поема В поезія у прозі Г роман у віршах Д бурлескно-травестійна поема
40.«І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» — це слова із твору Т. ШевченкаА «Катерина»
Б «Гайдамаки» В «Сон»
Г «І мертвим, і живим...» Д «Кавказ»
41.Мріє «зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва... приклонились під одну булаву»,сам «був воїн уроди, красоти дуже дивної; був високий, огрядний собі пан, кругловидий, ру-сявий, голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі, і вже чи як ступить,чи заговорить, то справді по-гетьманськи» — це герой «Чорної ради» П. Куліша
АКирило Тур
БЧеревань
ВСомко
ГБрюховецький
ДШрам
42.Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров входили доА «Руської трійці»
Б «Покутської трійці»
В «Кирило-Мефодіївського братства»
Г «празької школи»
Д «київської школи»
43.Прочитайте уривок із повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».
Не чорна хмара з синього моря виступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали усі діти. В уривку вжито художні засоби А постійні епітети, символи Б заперечні порівняння, уособлення В заперечні порівняння, постійні епітети Г гіперболи, персоніфікація Д алегорія, метафора


44.Прочитайте уривок.
—Я весела. Було мене й б'ють — не здержу серця, заплачу, а роздумаюсь трохи — і сміюся. ... Весело бачити степ, поля красні. Степ зелений наче втікає в тебе перед очима далеко кудись, далеко... Любо на волі дихнути! Коли б воля, заспівав би...
Ім'я літературної героїні, про яку йдеться, назва твору та його автор
А Марічка («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)
Б Устина («Інститутка» Марка Вовчка)
В Олена («Людина» О. Кобилянської)
Г Мелашка («Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького)
Д Мавка («Лісова пісня» Лесі Українки)
45.Прочитайте уривок.
... А Котляревський мені без надобності!
... Противно й слухать! Поети єсть сіль землі, гордість і слава того народу, серед котрого з'явились; вони служать вищим ідеалам, вони підіймають народний культ...
Даний діалог відбувається у п'єсі І. Карпенка-Карого «Хазяїн» між
А Пузирем і ЛіхтаренкомБ Пузирем і ЗеленськимВ Пузирем і Сонею
Г Пузирем і ЗолотницькимД Пузирем і Калиновичем
46.Виступав проти «масовізму», «червоного просвітянства», закликав орієнтуватися на «психо-логічну Європу»
АМ. Куліш
БОстап Вишня
ВО. Довженко
ГЮ. Яновський
ДМ. Хвильовий
47. Говорячи в 1909 році: «Кого у нас читають? Про кого скрізь ідуть розмови, як тільки інтереси сходяться на літературі? Кого купують?»— М. Коцюбинський мав на увазі
АІ. Франка
БВ. Винниченка
ВП. Тичину
ГМ. Хвильового
ДМ. Куліша
48. Вислови у творах П. Тичини: «Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани», «Йде весна запашна, квітами-перлами закосичена», «Заспівали скрипки у моїй душі!», «... Грози, пролітаючи над містом, плачуть,— бо їх не помічають» — це
Аоксиморони
Бафоризми
Вметафори
Гпорівняння
Дгіперболи
49.Жанр твору Ю. Яновського «Вершники»А роман у віршах
Б соціально-психологічна повість
В химерний роман
Г роман у новелах
Д соціально-побутова повість
50.Тема комедії М. Куліша «Мина Мазайло»
Ажиття знедоленого селянства під час колективізації
Б« міщанство й українізація »
Вфілологічна суперечка
Геміграція українців
Дідейно-моральні шукання героя
51.Двох авторів має твір української літературиА «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Б«Вершники»
В«Я (Романтика)»
Г« Перехресні стежки »
Д«Чорна рада»
52. Твори О. Довженка «Україна в огні» та Ю. Яновського «Вершники» єднають ідеї А уславлення мужності людини, яка захищає батьківщину Б засудження геноциду, штучно організованого голодомору В засудження війни, агресії, що приводить до загибелі родів, родин Г утвердження ролі митця в суспільстві і високого мистецтва Д збереження історичної пам'яті та засвоєння уроків історії

53.Прочитайте уривок, визначте, про що він, його автора, назву твору.
Все він бачить і бачив усе. Ярмарки вирували круг нього, яскраво гомоніли, бурували, буйно сміялись червоним, сивіли шапками, саньми красувались... Чи так уже й вищезло все?... Повен, повен всього! Темрявою ночі окутаний, зірок дістає шоломами своїх бань крутолобих... І доки багряніє небо по всьому Наддніпров'ю, стоїть серед заводського селища весь освітлений, парусно-повний і чистий, як тоді, у минувшині, коли вперше тут виник, вичарувався з душі своїх мудрих і дужих майстрів.
А про камінний хрест в однойменній новелі В. Стефаника Б про човен у романі Ю. Яновського «Вершники» В про собор в однойменному романі О. Гончара Г про Літопис Самовидця
Д про місто з однойменного твору В. Підмогильного
54.Два поїзди, дві України, два світи протиставляються у творі українського письменника-емігранта
А «Мина Мазайло» М. Куліша Б «Сучасники» Є. Маланюка В «Марія» У. Самчука Г «Тигролови» І. Багряного Д «Жовтий князь» В. Барки
55.Персонажем повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» єА ЧіпкаБ Галя
В Мусій Половець Г Анна Д Палагна56.До поетів-шістдесятників належалиА М. Рильський, П. Тичина, М. БажанБ І. Драч, М. Вінграновський, В. СимоненкоВ А. Малишко, В. Сосюра, О. ДовженкоГ В. Барка, І. Багряний, У. СамчукД О. Ольжич, О. Теліга, Ю. Клен
Завдання 57-60 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначку в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
57. Установіть часову приналежність літературно-мистецьких угруповань та напрямів
Бу-Ба-Бу
МУР
ВАПЛІТЕ
«Київська школа поетів»
А60-ті роки XX ст.
Б40-ві роки XX ст.
В50-ті роки XX ст.
Г20-ті роки XX ст.
Д80-ті роки XX ст.
А Б В Г д
1 2 3 4 58. Установіть відповідність між головною думкою та твором, у якому вона виражена
А Б В Г д
1 2 3 4 «Бджолаі Шершень» Г. Сковороди «Ісаія. Глава 35» Т. Шевченка «Кайдашева сім'я» І. Нечуя- Левицького «Гімн» І. Франка

В
Д
Жінка не може бути щасливою, коли йде на компроміс із власними почуттями Необхідно твердо вірити V шасливе майбутнє свого народу
Егоїзм людей стосовно близьких часто приводить до руйнування не тільки родини, а навіть власної душі
Прогрес рухають борці, котрі не жаліють ні власної праці, ні навіть власного життя заради щастя інших хоча б у майбутньому
Кожна людина має працювати в тій галузі, до якої у неї є нахили та здібності. Праця - запорука добробуту
59. Установіть відповідність між художнім засобом і твором, у якому він використаний
А Б В Г д
1 2 3 4
X
< о. <
1
2
з
4
епітет порівняння метафора метонімія
А «... Третього дня під полудень упали стяги Ігореві» («Слово о полку Ігоревім»)
Б «Уся його Вітчизна ось так — на колесах по загеттю. розчавлена, розшматована, знеособлена... в бруді,... розпачі! Голодна! безвихідна!., безперспективна!..» («Тигролови» І. Багряного)
ТІ <! ТТтЗЯ 7ТТТТПРГ ПОТОРГ ТОЯ'Ж'Л/ ТТОРТО £Г ТТР
прізвище і воно як'віспа на житті » («МинаМазайло » М. Куліша)
Г В соняшника були руки і ноги,/ Було тіло шорстке і зелене./ Він бігав наввипередки з вітром,/Він вилазив на грушу, і рвав у пазуху гнилиці,/ І купався коло млина, і лежав у піску,/ І стріляв горобців із рогатки. (« Балада про соняшник» І. Драча)
Д «Людвигу, ти мусиш знати, у цього народу є нічим і ніколи не прикрита ахілесова п'ята. Ці люди абсолютно позбавлені вміння прощати один одному незгоди навіть в ім'я інтересів загальних...» («Україна вогні» О.Довженка)
60. Установіть пари жанрово споріднених творів
«іш,єгшє220»
М. Коцюбинського «Хазяїн» і. Карпенка-Карого «Тигролови» і. Багряного «Мені однаково...» Т. Шевченка
А «Зачарована Десна» О. Довженка
Б «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненка
В «Жовтий князь» В. Барки
Г «МинаМазайло» М. Куліша
Д «Я (Романтика)» М. Хвильового
А Б В Г д
1 2 3 4 БЛАНК ВІДПОВІДЕЙА
Увага! Цей бланк перевіряє комп'ютер! Ваші відповіді у бланку є результатом Вашої роботи.
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так: X
АБВГ АБВГАБВГД АБВГД АБВГД АБВГД1 5 8 1 І^і 1 6 20
2 6 9 13 17 21
3 7 10 14 18 22
4 11 15 19 23
А Б В Г Д А Б В Г Д АБВГД АБВГДАБВГД
24 1 25 1 26 1 27 1 28 1
2 2 2 22
3 3 3 33
4 4 4 44
АБВГ АБВГ АБВГАБВГ
29 31 33 35 Г|
ЗО 32 34 36
А Б В Г Д А Б В Г Д АБВГД АБВГДАБВГД
37 41 45 49 53
38 42 46 50 54
39 43 47 51 55
40 44 48 52 56
А Б В Г Д АБВГД АБВГДАБВГД
57 1 58 1 59 1 60 1 І 1 1 1 ■
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.
Увага! Приклад написання цифр: 1234567890
Номер завдання
Номер завдання


1
2 З 4
1
2 З 4
Завдання 24-28, 57-60
АБВГД
АБВГД

1
2 З 4
1
2 З 4

АБВГД
АБВГД
X
< о. <
ЧАСТИНА З
Власне висловлення
Підтримайте або спростуйте думку: «Робити щасливими інших — найпевніший спосіб самому стати щасливим».
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка тестового зошита (200-250 слів). Текст обсягом 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙБ
Тему роботи не записуйте. Пишіть текст у кожному рядку!


УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Час виконання
180 хвилин
Тест складається з трьох частин. Частина 1 містить 36 завдань закритої форми з української мови, а Частина 2 — 24 завданя з української літератури, відповіді на які Ви маєте позначити в бланку А. Частина 3 передбачає написання власного висловлення в бланку Б. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі тестові завдання.
Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б
До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми
завдань.
Неправильно записані, закреслені та підчищені відповіді у бланку А — це ПОМИЛКА!
Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці на бланку А.
Виконавши завдання Частини 3, запишіть його на бланку Б.
Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А, та якості виконання творчої роботи.
Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого зошита у відповідному місці на бланку А і бланку Б.
Бажаємо Вам успіху!

ЧАСТИНА 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7 до нього.
(1) І справді, ще до смерку примчав гонець із сусіднього зимівника. (2) Він сповістив, що кошовий Бородавка рехтує вісімдесят байдаків — іти морем на Туреччину. (3) Товариство відпливе за три дні. (4) Дев'ятеро молодих козаків поскакало з хутора найбистрішими кіньми. (5) А десятим скакав Михайлик. (6) Баскими кіньми домчали до перевозу, поромом перехопилися на той берег. (7) На березі ніде було пропхатися: вся Січ вийшла вантажити байдаки. (8) Козаки тягали невеличкі гармати-фальконети, приладнували їх по чотири, по шість на човен. (За В. Маликом)
1.Орфографічна помилка допущена в словіА примчав
Б рехтуєВ ніде
Г невеличкі
2.У переносному значенні в тексті вжите словоА гонець (І)
Бзимівник (1)
Втовариство(3)
ю
Н ГСіч (7)
3.Застарілим є слово^ А байдак (2)
Б хутір (4) В баский (6) Г пором (6)
4.У значенні іменника вжито прикметникА сусіднього (І)
Б кошовий (2) В молодих(4) Г баскими (6)
5.Збірним є числівникА вісімдесят
Б три
В дев'ятеро
Г десятий
6.Вставне слово є в реченніА першому
Б третьому В четвертому Г шостому
7.Складним безсполучниковим є реченняА перше
Б друге В сьоме Г восьме


Завдання 8-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
8.Усі слова розташовані за алфавітом у рядкуА почути, почухрати, пощедрувати, пошепкиБ зичити, зійти, з'їхати, зйомка
В підґрунтя, підготувати, підданий, підеш Г націлити, начинити, нащадок, нашити Д зжувати, ззовні, з'їсти, зітліти
Лексична помилка є в одному зі словосполучень рядка А висвітлювати події, освітлювати приміщення Б приводити дитину, призводити до тяжких наслідків В зв'язаний з умовами життя, пов'язаний рушником Г познайомити з дівчиною, ознайомити з матеріалом Д громадська робота, громадянські права
У дієслівних формах на місці пропуску пишеться одна й та ж сама буква в рядку А нагородити — нагоро..у, мазати — ма..у Б лазити — ла..у, радити — ра..у В сидіти — си..у, возити — во..у Г судити — су..у, відгородити — відгоро..у Д водити —во..у, в'язати —в'я..у
Усі іменники в орудному відмінку однини мають закінчення -ею в рядку А огорожа, миша, голова Б гуща, тисяча, їжа В пісня, дорога, каша Г яблуня, вежа, стіна Д мережа, тиша, хата
12.Прикметник у формі вищого ступеня порівняння вжито в реченні
АЦього разу ти написав контрольну значно краще.
БВлітку птахи співають голосніше.
ВТреба висловлюватись лаконічніше.
ГЦе завдання набагато складніше за інші.
ДСпробуй підстрибнути вище.
13.Кількісні та порядкові складені числівники вжито у правильних відмінкових формаху рядку
А двомастами шістдесятьома, трьохсот сімдесят восьмим
Б чотирьохсот вісімдесятьох сімох, п'ятсот десятьох
В семистами тридцятьома чотирма, шістсот двадцять другим
Г восьмистам сорока сімом, чотириста сімдесят четвертого
Д на дев'ятистах вісімдесятьох шістьох, сімисот тридцять дев'ятому
14.Рядок дієслів із закінченням -етеАрозв'яж.., закінч.., прагн..
Бвідпочин..,усміхн..сь, знайд..
Взмокн.., залиш.., принес.
Годягн.., свисн.., віддяч..
Дперебор.., піднім.., насміл.. сь15.Дієслова, які не мають складеної форми майбутнього часу, складають рядок
Априслати, співати, наблизитись
Бвизначити, купувати, ловити
^ Ввстати, блищати, вихвалятися
5 Грахувати, здійснити, відновити
51 Д поздоровити, обладнати, утворити
<
СО
16.Рядок активних дієприкметників
Азчорнілий, зблідлий, вилікуваний
Бполитий, збіднілий, зігрітий
Вздичавілий, побагровілий, зарослий
Гпобілілий, уражений, змоклий
Дприв'ялий, здрібнілий, виграний
17.Одиничний дієприслівник не виділяється комами в реченні
АА він теж усіх обнімав цілував і не втримавшись на радощах таки заплакав. (В. Малик)
БА навкруги розвидняючись світліло. (Є. Гуцало)
ВУ траві прилігши лось міг сховатися до половини. (Є. Гуцало)
ГОстап стояв вагаючись. (М. Коцюбинський)
ДУ халабуду зігнувшись зазирнув дозорець. (К. Басенко)
18.Простий дієслівний присудок виражений дієсловом бути в реченні
АВечір був чарівний, зоряний, пісенний. (О. Гончар)
БЦього разу він був одягнений аж надто пишно. (Б, Комар)
ВБіля мосту й справді було стовпотворіння. (В. Шевчук)
ГТоля був син хазяїна того будинку, де вони жили. (В. Винниченко)
ДВечір був м'який, теплий, густо настояний на степових пахощах. (О. Гончар)
19.Узагальнено-особове речення, яке має ті ж самі граматичні ознаки, що й неозначено-особоверечення
А Умій сказати, умій і змовчати. (Нар. те.) Б Козацькому роду нема переводу. (Нар. те.) В Раз опечешся — другий остережешся. (Нар. те.) Г Не питай старого, а питай бувалого. (Нар. те.) Д Язиком поле не орють. (Нар. те.)
20.Правильно розставлено розділові знаки в реченні
А І, може, ти, відбігши на хвилинку від повсякденних клопотів нікчемних, розгорнеш книжку
і почнеш читати. (Б. Лепкий) Б Може ж, трапитися так, що Батий зламає собі карк? (В. Малик)
В Чи скорий хід спирав нам дух у грудях, чи може, вітер розносив по полю від уст відірвані, украдені слова? (Б. Лепкий)
Г Може й, та сосна була нащадком тих реліктових велетів, на яких виводили пташенят страхітливі птеродактилі? (Ю. Збанацький)
Д — Невже сюди прийде Батий? Коли ж?
— От сього не знаю. Може, скоро, а, може, влітку чи восени. (В. Малик)
21.Складне речення зі сполучниковим зв'язком£
А Тут срібно жебонить синя-синя долинкова вода, я нахиляюсь до неї, п'ю її спів і прислухаюсь <до шелесту отави. (М. Стельмах)^
Б На іржання білого коня коротким клекотом обізвався лелека — клекіт захлинувся в урочис- Ш тій задумі. (В. Дрозд)
В Подвір'я аж сяяло чистотою, і острівці квітів цвіли по ньому там і там. (М. Красуцький)
Г Незабаром капітан із своїм юним радистом уже був на борту, серед практикантів: причал
зрушився з місця й поплив од них разом з кремезною постаттю Сухомлина. (О. Гончар) Д Вже одних колядників забрали війни, других — сира земля, треті стали дідами. (М. Стельмах)
22.Поширене означення не відокремлюється на письмі в реченні
А Дядько скинув в'язку розмальованих у червоне й зелене кошиків. (Гр. Тютюнник) Б Гурт берізок оточений молодими дубками сприймається мало не як ефемерне видиво. (Є. Гуцало)
В Козацьке військо розташоване чотирикутником стояло готове до бою. (А Кащенко) Г Ось видніє стіжок сіна залишений лісником для диких тварин. (Є. Гуцало) Д І амфори прикопані в землі тримали довго вина прохолодні. (Л. Костенко)
23. Складнопідрядне речення, в якому засобом зв'язку є сполучник
А А я дивлюсь на розпатлані дерева в саду, на віхті туману, що плутаються між їхніми кронами. (М. Стельмах)
Б Я дивився й слухав цю осінню картину, що мала заворожуючий зоровий та звуковий ряд і поволі ступав схилом яру. (Є. Гуцало)
В Звідси добре було видно поле, смужку зрізаних соняшників під горою і ліс, що вже починав жевріти. (Гр. Тютюнник)
Г Твоя душа готова вмістити в собі все, що вміщає в собі душа Княжої гори. (Є. Гуцало)
Д Йому думалося, що сьогодні у їхній хаті не світитиметься. (Гр. Тютюнник)
Завдання 24-28 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
Приклади
Доберіть приклади до правил уживання великої літери
Правило вживання великої літери
усі слова пишуться з великої А літери
з великої літери пишеться перше словоБ
з великої літери пишеться друге словоВ
усі слова пишуться з малої літери

між характеристиками дієприкметників і реченнями, в яких вони
Навколо Шептала росла, ширилась аж до трав'яних, утаємничених обріїв воля. (В. Дрозд)
Кошлаті гриви хлюпали в груди, повивали ноги, хапали за високо зведені копита й тягли в глибінь. (В. Дрозд)
Злегка стелилися крізь сутінки пригладжені лігвища вітрів. (В. Дрозд)
Потім будуть озерця й озерчата, порослі лепехою. (Гр. Тютюнник)
Він похапцем відбирав з-поміж сухуватих стернин важкі, одсирілі на дощ колоски. (Гр. Тютюнник)

25.
2
З
4
24.

Установіть відповідність вжиті
Характеристика дієприкметників
пасивний, у знахідному відмінку множини пасивний, у називному відмінку множини пасивний, у родовому відмінку множини активний, у знахідному відмінку множини

в
Д

Г
д
Х,х)арківський Н,н)аціональний У,у)ніверситет
0,о)рганізація 0,о)б'єднаних (Н,н)ацій
П,п)ланети (С,с)онячної С,с)истемиК,к)иївські (В,в)улиці
Приклади
Н,н)ародний (А,а)ртист У,у)країни
А Б В Г д
1 2 3 4 А Б В Г д
1 2 3 4 26. Установіть відповідність між
Спосіб вираження обставини
обставина виражена прислівником
обставина виражена відмінковою Формою іменника з прийменником
обставина виражена дієприслівником
обставина виражена інфінітивом

А Б В Г д
1 2 3 4 реченнями та способами вираження в них обставин Приклади
А Вгамувавшись, лось лизнув
припорошену снігом землю.
(Є. Гуцало) Б Я прийшов виконати княжу
волю. (В.Малик) В Попливла б я на схід сонця.
{Леся Українка) Г Править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає. {Леся
Українка)
Д Вони їхали царством весни. (О. Іваненко)
в г
прикметник дієслово
Д прислівник
27. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками
Смислові зв'язки міжчастинами безсполучниковихПриклади
складних речень
А Б В Г д
1 2 3 4 28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова у реченні (цифра позначає наступне слово).
Хіба б (1) він, (2) смерд, посмів без усього (3) цього на щось (4) надіятися! {В. Малик) А іменник займенник
перша частина виражає умову, за якої можлива дія другої частини
друга частина розкриває причину дії, про яку йдеться в першій частині
друга частина розкриває, пояснює чи уточнює зміст першої частини
перша й друга частини повідомляють про події, які відбуваються одночасно

в г
Д
Сойка підступна птиця: вона мастак нищити дрібне птаство і їхнім же голосом веселити себе. (М. Стельмах) Дедалі більш видніє, степ ширшає, розпросторюється після нічної мли. (О. Гончар)
А слово скаже — з пам'яті не викинеш. {Л. Костенко) Бджоли раді цвіту — люди літу. {Нар. те.) Однокрил вибрався з кущів, присів біля вогнища і дивився на жар: він, як і всі гайворони; любив блискуче. {Гр. Тютюнник)
А Б В Г д
1 2 3 4
ю н
X
< о. <
00
ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ
Завдання 29-36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29-36.
Культура: між щирістю і лицемірством
(1-4) «Життя прожити — не поле перейти». Дійсно, саме так. Тільки — мінне. І небезпека, що очікує на кожному кроці, є цілком реальною. Будь-який вибух загрожує зруйнувати найцінніше для людини — її власне «я». Чи не потреба самозахисту спричинила і виникнення складної системи норм стосунків між людьми, що у повсякденному спілкуванні звично називають «культурою».
(5-6) При всій своїй заплутаності і неоднозначності, засади людської поведінки чітко диференціюються.
(7-8) Одна їхня частина — мотиви, почуття і вчинки, щодо яких людина керується віковічними заповідями релігії.
(9) Друга частина тих рамок, що обмежують поведінку людини,— етикет.
(10-14) Третя частина нашої системи досить помітно переплетена з другою. Це — сила-силенна різних забобонів, умовностей, маленьких побрехеньок і більшої брехні, що й визначають поведінку особистості. Проте без них неможливе нормальне співіснування людей. Справді, якщо люди почнуть зловживати відвертістю й енергійно обстоювати власну точку зору, з безпосередньою щирістю викриваючи недоліки інших, то світ перетвориться в суцільне пекло.
(15-20) Ось і метушиться сучасний індивідуум, щомиті ризикуючи виявитися брутальним чи видатися фальшивим. Звичайно, можна зробити рішучий крок до ледь прихованої чи й відвертої невихованості, зрідка маскуючи її кількома загальновживаними формулами ввічливості. Такий вибір значно легший, тому що правила ввічливості треба хоча б знати для того, щоб ними керува-I тися. А тут нічого знати не треба, необхідно лише пройнятися надповагою до власної персони та ю презирством до інших — і сміливо вирушати будь-куди.
Н (21-28) Модель нашого життя, де кожен реалізовує себе в міру можливостей — транспорт. Хто ^ причаївся, щоб його випадком не зачепили, хто готовий захищатися від усіх. І тут вже не до це-51 ремоній. Ніхто не зважатиме, ким є опонент: жінкою чи літньою людиною, інвалідом чи просто ^ втомленим громадянином, переобтяженим вантажем. Вже ніхто не дивується, коли ініціаторами інциденту стають знервована невиплатами пенсій бабуся чи роздратований студент-безбілетник. І А часом надповажний, пристойно вдягнений чоловік таке витинає не зовсім зграбній сусідці, що аж дроти над тролейбусом червоніють. Але не сподівайтеся, що хтось вступиться за жінку, присоромить кривдника: «Будьте стриманіші, ви ж мужчина».
(29-31) Чи ж має силу це визначення тепер, коли повальна фемінізація зачепила найважливіше в чоловіках — мужність, яка полягає в надійності, готовності бути по-справжньому сильним. Тут і повинна прийти на допомогу справжня культура поведінки.
(32-38) У чому ж може реалізувати себе чоловік? Більшість відповідей на це питання будуть пов'язані з матеріальним забезпеченням. Однак насправді сутність проблеми значно простіша. Самореалізація (не тільки чоловіка, а й будь-якої людини) найповніше відбувається через можливість зробити щось конкретне для когось конкретного. Сучасна реальність деформувала цю філософсько-психологічну категорію. Фрейдівська теза «все, що робить чоловік, він робить для жінки» тепер перетворилась на «чоловік робить усе, щоб нічого не робити». В кращому випадку — щоб робити щось для себе єдино коханого.
(39-45) Психологія міжлюдських взаємин просякнута індивідуалізмом. Тому й етикет зрештою стає на службу корисливій меті підкорення життєвих вершин. Ввічливе «підтакування» начальству — і підлеглий вже кандидат на підвищення. Кілька компліментів жінці — і чоловік одержує як мінімум симпатію, а як максимум — можливість маніпулювати нею, розвинувши значно глибше почуття. Логіка споживацького підходу до елементарної ввічливості не є новою. Ще з давніх часів поведінка, в якій більше пряника, аніж батога, перебуває на озброєнні багатьох людей, стаючи засобом успішної кар'єри.
(46-49) Проте, зберігаючи і захищаючи власне «я» за допомогою стратегії інтелігентного підлабузництва, чи не втрачає людина це «я» остаточно і без вороття? І якщо, за словами Ларошфуко, «лицемірство — це данина, яку порок платить доброчесності», чи ж варто підвищувати цю данину до абсурду?
За О. Єременко 526 слів
29.Яке значення мають для нормального міжособистісного спілкування загальноприйняті нормий правила поведінки?
А спрощують спілкування, роблять його більш приємним і комфортним
Б дозволяють людині уберегти від руйнування почуття самоповаги
В допомагають людині повніше самореалізуватись у житті
Г прикрашають спілкування, надають йому вишуканості та шляхетності
30.Яким є хід міркувань автора в рядках (7-14)?
Авиокремлення складників поняття
Бдоведення поданої в попередньому абзаці тези
Ввиклад у хронологічній послідовності
Гкласифікація складників поняття
31.У реченні «Справді, якщо люди почнуть зловживати відвертістю й енергійно обстоювативласну точку зору, з безпосередньою щирістю викриваючи недоліки інших» (12-14) авторговорить про те, що
А люди, спілкуючись, не повинні обстоювати власну точку зоруБ щирість та відвертість заважає результативності міжперсонального спілкуванняВ необхідною умовою нормального співіснування людей є розумний компроміс у міжособистіс- ^них взаєминахсГГ викривання недоліків інших іде на шкоду успіхові людського спілкуваннящ
32.У реченні «А тут нічого знати не треба, необхідно лише пройнятися надповагою до власноїперсони та презирством до інших — і сміливо вирушати будь-куди» (19-20) автор вдаєтьсядо стилістичного засобу
Агіперболи
Бантитези
Віронії
Гсарказму
33.Антонім до слова фальшивий
Абрутальний
Бпримітивний
Всправжній
Гвідвертий
ю н
X
< о. <
00
34.У реченні «Тому й етикет стає на службу корисливій меті підкорення життєвих вершин»(39-40) ідеться про
А необхідність дотримання правил етикету в службових стосунках
Б знання правил етикету як важливу умову досягнення життєвої мети
В поширення споживацького ставлення до правил етикету
Г користь навичок культури поведінки для досягнення успішної кар'єри
35.Правильне тлумачення вжитого у тексті слова корисливийА який дає, приносить добрі наслідки
Б який становить ту частину цілого, що використовується за певним призначенням В який дає, приносить кому-небудь прибуток Г який робиться заради власної вигоди
36.Трансформований фразеологізм використано в реченнях абзацуА першого
Б шостого В восьмого Г десятого
ЧАСТИНА 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 37-56 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
37.Головна думка історичної пісні «Зажурилась Україна, бо нічим прожити» найповніше вира-жена в рядках
А Зажурилась Україна, Бо нічим прожити... Б Годі тобі, пане-брате, ґринджоли малювати... В Бери шаблю гостру, довгу Та йди воювати! Г Дамо тому стиха лиха Та вражому турку! Д Ой щоб слава не пропала Проміж козаками.
38.Прочитайте уривок, з'ясуйте ім'я літературного героя, про якого йдеться, назву твору та йогоавтора.
Нащо мені те знати, як по небі зорі ходять, або як люди живуть поза морями, про ту заморську нісенітницю, то я в одно вухо впускала, та й зовсім таки не знаю. Цур їй!
А Мотря («Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького) Б Леся («Чорнарада» П. Куліша) В Панночка («Інститутка» Марка Вовчка) Г Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка) Д Устина («Інститутка» Марка Вовчка)
X
39.«Чорну раду» П. Куліша і «Літопис Самовидця» єднає§А опис перемоги Б. Хмельницького
Б опис доби Руїни після того, як не стало Б. Хмельницького
В опис козацької ради під Ніжином 1663 р. з участю простих людей
Г опис Переяславської ради 1654 р.
Д оповідь про кошового отамана Івана Сірка
40.Найкращим із сатиричних творів Г. Квітки-Основ'яненка, в якому автор викриває й засуджуєморальне виродження частини козацької старшини — нащадків колись хоробрих і талановитихзапорожців — є
А«Шельменко-денщик»
Б«Сватання на Гончарівці»
В«Підбрехач»
Г«Конотопська відьма»
Д«Салдацький портрет»
Шевченка
41. У поетичних рядках Т. Ш
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі.—висловлюється
Авіра в перемогу над ворогами-загарбниками
Бвіра в нове демократичне суспільство
Восуд загарбницької політики царизму
Гзаклик повернутися до традиційного матріархату
Дзастереження щодо екологічних катастроф у майбутньому
42.Щоб досягти напруженості у розвитку подій, І. Нечуй-Левицький у повісті «Кайдашева сім'я»будував сюжет за принципом
Анагнітання епізодів, сцен, ситуацій
Буповільнення дії за рахунок ліричних відступів
Взаплутування дії за допомогою інтриг, таємниць
Гперемежовування сучасності з дискурсами в минуле
Дчергування напружених діалогів зі спокійною, розважливою оповіддю
43.Прочитайте уривок з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та вкажітьвиділені художні засоби.
Поле — що безкрає море; скільки зглянеш — розіслано зелений килим, аж сміється в очах. Над ним синім шатром розіп'ялось небо — ні плямочки, ні хмариночки, чисте, прозоре — погляд так і тоне ... З неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля; під хвилею спіє хліборобська доля...
Агіпербола, епітети, порівняння, символи
Балегорія, епітети, синекдоха, градація
ю Вінверсія, тавтологія, метафора, порівняння
X Гперсоніфікація, порівняння, епітети, зменшувально-пестливі слова
^ Дметафора, епітети, риторичні питання, антитеза
<
00 44. Історичним романом є твір
А«Чорнарада» П. Куліша
Б«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського
В«Інститутка» Марка Вовчка
Г«Людина» О. Кобилянської
Д«Перехресні стежки» І. Франка
45. Прочитайте уривок вірша І. Франка, визначте віршовий розмір.
Що в моїй пісні біль, і жаль, і туга — Се лиш тому, що склалось так життя, Та є в ній, брате мій, ще нута (нота) друга: Надія, воля, радісне чуття.
А
ямб
Б
хорей амфібрахій
Г дактиль Д анапест
46.Прочитайте уривок із твору М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» і з'ясуйте, що він сим-волізує.
Ага! Се певно Гутенюкова дівка! І не думавши довго, ударив її в лице. Вона скривилась, притулила руками до грудей сорочку і почала тікати. Іван зловив її коло ріки, шарпнув за пазуху і роздер. Звідти впали на землю нові кісники, а дівчинка з криком кинулась їх захищати.
<...>
—Нічьо... В мене є другі ... май ліпші. Вона наче його потішала.
Здивований лагідним тоном, хлопець мовчав.
Мені неня купили нову запаску... і постоли... і мережані капчурі... і... Він все ще не знав, що сказати.
Я си обую файно та й буду дівка... ... Іван надувся.
Я вже щезника бачив.
Вона неймовірно подивилась на нього.
А нащо ж ти б'єш си?
А ти нащо коло воза стояла?
Вона подумала трохи, не знаючи, що одповісти, і почала шукати щось за пазухою. Витягла, врешті, довгий цукерок.
—Ади!
Половину вкусила, а другу поважним, повним довір'я рухом подала йому.
—На!
Він завагався, але узяв. А безглуздість і жорстокість родової помсти Б дружбу, що переростає у любов В перемогу зла добром
Г складність і суперечливість життя гуцулів
Д незвичайність традицій, стосунків гірських жителів
ю
47.Найбільшими прихильниками неокласицизму були М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, Xякі замучені в сталінських концтаборах, Ю. Клен, котрому вдалося емігрувати, та^
АВ. Сосюра^
БА. Малишко
ВП. Тичина
ГМ. Рильський
ДЮ. Яновський
48.Прочитайте уривок з «Прологу» поеми І. Франка «Мойсей».
ні! Не самі сльози і зітхання Тобі судились! Вірю в силу духа
в день воскресний твойого повстання.
Віршовий розмір
А трьохстопний анапест
Б чотирьохстопний амфібрахій
В трьохстопний дактиль
Г п'ятистопний хорей
Д п'ятистопний ямб
49. Лесь Танюк писав: «Глядач прочитував Кулішевий гротеск як політичну сатиру на міщанство в цілому, на філістерство як духовне явище, як уїдливу критику будь-якої національної упередженості й зверхності — від "хатнього" українського націоналізму до великоросійського шовінізму» — про твір М. Куліша
А«Патетична соната»
Б«МинаМазайло»
В«97»
Г«Народний Малахій»
Д«ХулійХурина»
50. Прочитайте уривок і з'ясуйте, з якого він твору, хто є його автором, про кого в ньому йдеться, жанр твору.
У грізну велику годину життя свого народу не вистачило у них ні розуму, ні великості душі. Під тиском найтяжчих обставин не одійшли вони на схід зі своїм великим товариством, що йому потім судила доля здивувати світ своїми подвигами. Звиклі до типової безвідповідальності, позбавлені знання урочистої заборони і святості заклику, мляві їх натури не піднялися до висот розуміння ходу історії, що викликали їх до велетенського бою, до надзвичайного. І ніхто не став їм у пригоді з славних прадідів історії, великих воїнів, бо не вчили їх історії. Не помогли й близькі рідні герої революції, бо не шанували їх пам'ять у селі. Серед перших ударів долі загубили вони присягу свою, бо слово «священна» не дзвеніло в їх серцях урочистим дзвоном. Вони були беззбройні, наївні й короткозорі. А з кіноповісті «Україна в огні» О. Довженка, про дезертирів Б з кіноповісті «Зачарована Десна» О. Довженка, про грішників В з драматичної поеми «Ярослав Мудрий» І. Кочерги, про новгородців Г з роману «Собор» О. Гончара, про пристосуванців
Д 3 рО]УЕ9.Ну В IIО В С Л Д.Х «Вершники» Ю Яновського про братів Половців


51. В уривку з вірша В. Симоненка «Лебеді материнства»
Темряву тривожили криками півні, Танцювали лебеді в хаті на стіні, Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, Лоскотало марево золотим сузір'ям.
використаний художній засіб поетичного звукопису, який допомагає створити враження зачудування, таємничості А асонанс Б тавтологія В антитеза Г алітерація Д анафора
52. Героїні Маруся («Маруся Чурай» Л. Костенко) та Оксана («Бояриня» Лесі Українки) близькі за натурою своїми
А ніжністю, поетичністю, глибокою закоханістю
Б моральним максималізмом, загостреною політичною свідомістю
В суворістю до себе й до близьких, своїм стоїцизмом
Г гордістю, неприступністю, безкомпромісністю
Д загадковістю, схильністю до пророцтв, містики
53. Твори Л. Костенко «Маруся Чурай», Т. Шевченка «Гайдамаки», П. Куліша «Чорна рада», В. Стуса «Сто років, як сконала Січ» поєднує
Атема осмислення історичного буття України
Бтема служіння митця народові
Впроблема здобуття Україною незалежності
Гпроблема ролі особистості в історії
Дпроблема кохання та зради
54. «У сміливих щастя завжди — є»,— переконані славні козацькі нащадки Многогрішний та Сірко у творі
А «Жовтий князь» В. Барки Б «Україна в огні» О. Довженка В «Тигролови» І. Багряного Г «Маруся Чурай» Л. Костенко Д «Марія» У. Самчука55. Образ Матері змальовано в поезії А «Пісня про рушник» А. Малишка Б «Два кольори» Д. Павличка В «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненка Г «Балада про соняшник» І. Драча Д «На колимськім морозі калина» В. Стуса
56. До жанру сонета нерідко звертався А В. Симоненко Б М. Вороний В О. Олесь
Г В. Сосюра£
Д І. Франко^
СІ < 00
Завдання 57-60 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позна- ' ченого ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначку в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
57. Установіть відповідність між героями і творами, в яких вони діють
Лаврін Запорожець
Мусій Половець
Іван ПалійчукГригорій Многогрішний
А «Тигролови» І. Багряного Б «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського В «Вершники» Ю. Яновського Г «Жовтий князь» В. Барки Д «Україна в огні» О. Довженка
А Б В Г д
1 2 3 4 58. Установіть відповідність між віршовим розміром і уривком із твору
А Б В Г д
1 2 3 4 1
2 З 4
ямб хорей амфібрахій анапест
А Так ніхто не кохав./ Через тисячі літ/
Лиш приходить подібне кохання.
(В. Сосюра) Б Вічний революціонер./ Дух, що тіло
рве до бою,/ Рве за поступ, щастя
й волю,/ Він живе, він ще не вмер.
(І. Франка) В Еней був парубок моторний/ І хлопець
хоть куди козак,/ Удавсь на всеє зле
проворний,/ Завзятіший од всіх бурлак. (/. Котляревський) Г Нам зорі на чола поклали печать,/ і зорі нам світять в дорогу.
(В. Сосюра)
Д Щоб лани широкополі,/ І Дніпро, і кручі/ Було видно, було чути,/ Як реве ревучий. (Т. Шевченко)
59. Установіть відповідність між уривками з творів та засобами комічного, які в них ужиті
сарказм
іронія
сатира
гумор
гротеск

До нас в науку! ми навчим,/ Почому хліб і сіль почім!/ ...нам тільки сакля очі коле:/ Чого вона стоїть у вас,/ Не нами дана.... («Кавказ» Т. Шевченка)
Панські Петро для чинів тре кутки,/ Федір — купець обдурити прудкий,/ Той зводить дім свій на модний манір,/ Інший гендлює, візьми перевір! («Всякому місту звичай і права» Г. Сковороди)
« І яка в нього є... Флейта, вовка ганяла! А спочатку боялася. Перший раз як наткнулася на вовка, вискочила на просіку «бліда-бліда, як стіна!». Чотирнадцять вовків колись за нами з Флейтою гналось!» («Відкриття охоти» Остапа Вишні)
...від кларнета твого пофарбована дудка зосталась/ ... в окривавлений Жовтень ясна обернулась Весна. («Сучасники» Є.Маланюка.)
60. Знайдіть пару героїні твору
Наталка Полтавка з однойменної п'єси І. Котляревського
Маруся з однойменної повісті Г. Квітки-Основ'яненкаМарічка з повісті « Тіні забутих предків » М. Коцюбинського
Наталка з роману «Тигролови» І. Багряного
А Б В Г
Д
АГригорій
БПетро
ВВасиль
ГЛукаш
ДІван
А Б В Г д
1 2 3 4 А Б В Г д
1 2 3 4 ПО
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙА
Увага! Цей бланк перевіряє комп'ютер! Ваші відповіді у бланку є результатом Вашої роботи.
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так: X
АБВГ АБВГАБВГД АБВГД АБВГД АБВГД1 5 8 1 І^і 1 6 20
2 6 9 13 17 21
3 7 10 14 18 22
4 11 15 19 23
АБВГД АБВГД АБВГД АБВГДАБВГД
24 1 25 1 26 1 27 1 28 1
2 2 2 22
3 3 3 33
4 4 4 44
АБВГ АБВГ АБВГАБВГ
29 31 33 35 Г|
ЗО 32 34 36
АБВГД АБВГД АБВГД АБВГДАБВГД
37 41 45 49 53
38 42 46 50 54
39 43 47 51 55
40 44 48 52 56
АБВГД АБВГД АБВГДАБВГД
57 1 58 1 59 1 60 1 І 1 1 1 ■
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.
Увага! Приклад написання цифр: 1234567890
Номер завдання
Номер завдання


1
2 З 4
1
2 З 4
Завдання 24-28, 57-60
АБВГД
АБВГД

1
2 З 4
1
2 З 4

АБВГД
АБВГД

ЧАСТИНА З
Власне висловлення
Підтримайте або спростуйте думку: «Життя — щонайтрудніше із мистецтв». (Б.-І.Антонич)
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка тестового зошита (200-250 слів). Текст обсягом 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙБ
Тему роботи не записуйте. Пишіть текст у кожному рядку!


ю н
X
< о. <
00

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Час виконання
180 хвилин
Тест складається з трьох частин. Частина 1 містить 36 завдань закритої форми з української мови, а Частина 2 — 24 завданя з української літератури, відповіді на які Ви маєте позначити в бланку А. Частина 3 передбачає написання власного висловлення в бланку Б. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі тестові завдання.
Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б
До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми
завдань.
Неправильно записані, закреслені та підчищені відповіді у бланку А — це ПОМИЛКА!
Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці на бланку А.
Виконавши завдання Частини 3, запишіть його на бланку Б.
Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А, та якості виконання творчої роботи.
Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого зошита у відповідному місці на бланку А і бланку Б.
Бажаємо Вам успіху!

ЧАСТИНА 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7 до нього.
(1) Цей зубр був немолодий. (2) Він пам'ятав, як умирав його батько — вожак великого табуна. (3) Як звичайно, їх вислідили собаки. (4) Задзявкотіли, зняли лемент. (5) Його батько відігнав зубрих з дітьми. (6) Він стояв чолом до стрільців, поки його не поцілили в око. (7) Табун утікав і россіювався. (8) Коли куля зачепила й друге око, батько почав відступати й наткнувся на свою зубриху. (За Б. Харчуком)
1.Літер більше, ніж букв, у словіА пам'ятав
БзадзвякотілиВїх
Гкуля
2.Орфографічна помилка допущена в словіАнемолодий
Бумирав
Взвичайно
Гроссіювався3.Суфіксальним способом утворене словоА задзвякотіли (4)
Блемент (4)
Ввідігнав (5)
Гзубриха(5)
X 4. Іменник, що вживається тільки в однині, є в реченні <
пАдругому
03 Бчетвертому
Вшостому
Гвосьмому
5. Вставною конструкцією є А як умирав його батько (2) Б як звичайно (3) В зняли лемент (4) Г поки його не поцілили в око (6)
6.Прикладка є в реченніА першому
Б другому В п'ятому Г сьомому
7.Складнопідрядним з підрядним з'ясувальним є реченняА друге
Б третє В шосте Г восьме
Завдання 8-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
8.Рядок слів, у вимові кожного з яких спостерігається явище уподібнення приголоснихА смужка, боротьба, зцілити, кішка
Б низка, молотьба, зсипати, миска
В вогкий, рюкзак, нігтик, зсунути
Г стежка, екзамен, зцементувати, грушка
Д казка, зсушити, кігті, мишка
9.Лише із запозичених слів складається рядокА фортепіано, арфа, сопілка
Бполітика, техніка, граматика
Вспорт, гра, хокей
Гцирк, театр, вистава
Дблуза, сорочка, льон
10.Слова, у коренях кожного з яких пишеться і, складають рядок
Ач..льний, щ..чка, зач..пати<о
Бщ..льний, ч..тко, щ..рицяX
Ввеч..рній, оч..кувати, щ..пці^
Гзач..сувати, ш..сть, ліщ..на^
Дщ..тка, щ..т, ущ..льнений11. Усі
А
В
іменники мають однакові закінчення в рядку
ходили по магазина.., лазив по дерева.., гуляли по вулиця..
в
г
Д
12.Географічні назви, від яких можна утворити прикметники, що закінчуються на -ський, скла-дають рядок
А Ужгород, Прага, Запоріжжя
Б Карпати, Кіровоград, Кривий Ріг
В Миргород, Петербург, Збараж
Г Париж, Буг, Дрогобич
Д Сиваш, Красноград, Волноваха
13.Через дефіс пишуться займенники рядкаА (якіш)небудь, (хтозна)що, (будь)кому
Б(скіль/ш)небудь, (будь)чиїми, (аби)який
В(казна)чим, (де)хто, кому(сь)
Гна (тш/)небудь, (ні)кого, (аби)чим
Дчиїми(сь), від (будь)кого, (ні)якого
14.Рядок займенників, кожен з яких змінюється так само як прикметникиА чийого, самим, скількох
Бкотрий, ніякий, такого
Вдеякого, нікого, іншому
Габичийого, кожним, тобою
Дусьому, чиїмсь, декому
15.Дієприкметник є означенням у реченні
АРівними рядами стоять обважнілі плодами яблуні.
БГори вкриті лісом.
ВДвері в хату були зачинені.
ГЙого слова не були почуті.
ДКімнати прикрашені гірляндами, ялинковими іграшками.
16.Ознаку предмета означають прислівники в рядку
Аторгівля вроздріб, кава по-турецьки, читання вголос
Бсад восени, розмова віч-на-віч, глухо шумів
Вчитання мовчки, сказав навздогін, приїду коли-небудь
Гбудинок зліва, розірвав уподовж, присунув близько
Дпрогулянка верхи, зробив вчасно, доглядає дбайливо
17.Протиставний сполучник ужито в реченні
АТече вода в синє море, та не витікає. (Т. Шевченко)
БА зараз треба знайти якийсь сухостій та вечерю зварити. (Гр. Тютюнник)
ВІ не було в тій розповіді ні трагічних зворотів, ні зітхань. (Гр. Тютюнник)
ГНехай стократно помилявся, то хана кликав, то Москву. (Л. Костенко)
ДІ любистком, і клечанням уквітчали хату. (Т. Шевченко)
18. Речення з часткою ж (же), яка пишеться окремо
А(А)як(же) ти увійшла у квартиру?
БНе хвилюйтесь, я вас підвезу, (а)вже(ж)!
ВДівчатка те(ж) підійшли до гурту школярів.
ГВони повернуться вчасно, (а)як(же)!
ДПрийду до вас у гості, (а)вже(ж)!
19. Складне речення
А Арсен зігрітий сонцем куняв у човні то підводячи то опускаючи голову. (Гр. Тютюнник)
Б Старий Арсен уже не ходив на річку але часом згадував Ласочку. (Гр. Тютюнник)
В Арсенові набридало дивитися на нерухомі поплавки і він часто-густо засинав. (Гр. Тютюнник)
Г Але самі чумаки рідко сумували ніколи не втрачали бадьорості і веселого настрою. (В. Су-пруненко)
Д Лисиця задріботіла передніми лапами замолотила хвостом по землі й лягла. (Гр. Тютюнник)
20. Простий дієслівний присудок виражений дієсловом стати в реченні А Стала біля обгорілого танка й замислилась. (Ю. Яновський)
Б Пройшовши по небу, тепла, тиха червнева ніч стала оволодівати і землею. (О. Кониський)
В Обличчя розм'якло і стало добродушно-нетямкувате. (В. Шевчук)
Г Небо стало схожим на густо розведену у воді синьку. (Григорій Тютюнник)
Д Піщистий путівець усе ширшав, а досягши села, присілка чи хутора, став зовсім просторий. (Б. Харчук)
21.Конструкція з порівняльним сполучником не відокремлюється комами в реченні
А Я підставив долоні під широкі як зелені ножі стебла осоки. (В. Винниченко) Б Вже ми для себе стали ніби снами і ніби піснею, що в небі тужить. (Б. Лепкий) В Ніби хвилі розіллються голоси трембіти. (Б. Лепкий)
Г Тут городища як фортеці древні стоять окриті шкурами лісів. (Л. Костенко)
Д Сама собою річка ця тече маленька річечка вузенька як долоня. (М. Вінграновський)ю
\-
X
<
22.Протиставне складносурядне речення^
<
А Усі притихли, з'юрмилися біля вікон, і зеленкуватими й синіми снігами, скільки світу ви- 00 дно, покотилися, задзвеніли молоді голоси. (М. Стельмах)
Б Дрозди-чикотні зникли поміж дерев, а гілля горобини, ставши вільним і випроставшись, явило моєму поглядові якусь дивну голизну. (Є. Гуцало)
В Горобці зірвалися при моєму наближенні з копиці сіна, та ще неподалік застрекотала сорока. (Є. Гуцало)
Г Чи то сон недоспаний напосідав, чи то сумно, чи то тужно, як по якійсь утраті. (/. Багряний)
Д Сіре повітря між вечором і ніччю текло собі яром до лісу, і в тому повітрі над Сашком летіла чи то сорока, чи інший хтось. (М. Вінграновський)
23. Правильно розставлено розділові знаки у складнопідрядному реченні
А Постояв трохи на самому вершечку могили, знайшов у небі ледь помітну тремтливу грудочку, що вся тремтіла, сипала звуками й пішов ріллею до лісу. (В. Шевчук)
Б Сагайдачний бачив, що ось-ось спалахне заколот і попередив Хоткевича. (3. Тулуб)
В І тільки тут, на. Січі, люди вперше починали виховувати в собі справжню, свідому любов до своєї батьківщини, тому, що тільки тут, в цьому орлячому кублі, батьківщина дійсно ставала для них рідною матір'ю, а не лютою мачухою... (3. Тулуб)
Г Він тихо причалив до лісникового човна, котрий ніколи ніким не приковувався, і, зіпхнувши його з берега, пустив за водою. (Гр. Тютюнник)
Д Хвойні не скидають свого вбрання на зиму, тому, що їхні листочки-хвоїнки випаровують дуже мало води. (Б. Заверуха)
Завдання 24-28 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
24. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх характеристиками


А
Б В
А Б В Г д
1 2 3 4 Приклади
розв'язавши складну задачу
відзначаючи ювілей розв'язана мною складна задача
розв'язуючи заплутані вузли
відзначивши важливість проблеми
Характеристика дієприслівників
Д
дієприслівник доконаного виду, утворений від дієслова відзначити
дієприслівник недоконаного виду, утворений від дієслова відзначати
дієприслівник доконаного виду, утворений від дієслова розв'язати
дієприслівник недоконаного виду,
утворений від дієслова розв'язувати
Приклади
А Б В Г д
1 2 3 4 25. Установіть відповідність між реченнями і значеннями вжитих в них вставних слів
впевненість
емоційні відчуття
зв'язок думки з попереднім повідомленням
привертання уваги читача
Значення вставних слів
А Побужжя йде, Волинь і наддністрянці, а там, диви, обізветься й Дніпро. (Л. Костенко)
Б На жаль, частіше доводиться інструкції штудіювати. (О. Гончар)
В Отже, лелека переламав крило, а тому й не зумів одлетіти до вирію в кінці серпня. (Є. Гуцало)
Г Ніколи, звичайно ж, не було на цьому військовому судні закоханої пари. (О. Гончар)
Д Кажуть, у калині материна любов і мудрість. (В. Скуратівський)
26. Визначте, якою частиною мови виражені головні слова у словосполученнях
Головне слово у словосполученні
іменник
прикметник
займенник
дієслово
Приклади А учора приїхали Б третій від вулиці В нікому з вас Г схожий на батька Д їхня пропозиція
А Б В Г д
1 2 3 4 27. Визначте розряди прислівників
Розряди прислівників
А
Б
1
Д
місця
часу
мети
міри та ступеня
Приклади
зовсім сухий, значно краще, ледь помітний
зробив на зло, подарував на пам'ять, сказав навмисне лежить насподі, жив далеко, росте скрізь
відомий здавна, повторював щоразу, сиділи допізна утік з переляку, крикнув згарячу, налетів зосліпу
А Б В Г д
1 2 3 4 28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова у реченні (цифра позначає наступне слово). Було це в (1) лісах над Сулою, де (2) дзвінко (3) булькають у воду (4) важкі жолуді. (О.Донченко)
А Б В
г
Д
іменник
займенник
прикметник
дієслово
прислівник

А Б В Г д
1 2 3 4 ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ
соЗавдання 29-36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН ПРАВИЛЬ- х НИЙ. Виберіть правильний варіант та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. ^ Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як по- < милки!
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29-36.
Точна система чи велика авантюра?
(1-3) «Підключайтесь до Інтернету! — закликають нас численні рекламні модулі,— погодинний доступ, нічний доступ, необмежений доступ. Це море інформації до ваших послуг! Бізнес та розвага! Без цього вам не обійтися!»
(4-10) Звісно, не обійтися: як і колишні безглузді намагання довести, що можна прожити без радіо, без телебачення, без відео, так і намагання деяких сучасних «критиків» відмовити Інтернету в будь-якій корисності просто не мають підстав. Це, звісно, лише страх перед новим та незнаним. Сучасна людина не може без великого валу інформації; у кінці XX століття «інформація» та «повітря» стали для людини майже синонімами. А Інтернет — це дійсно море інформації. Він існуватиме, незважаючи на істерики й страхи перед фантомом «всепоглинаючого техносу» і пов'язаних з ним морального зубожіння та наступом уніфікації.
(11-12) Утім, здається, «рятувати» цю систему слід не від її ворогів, а від її надто палких прихильників, бо ж протилежна крайність, як відомо,— це просто палиця з іншого боку.
(13-16) Сітка обміну інформацією Інтернет утворювалася поступовим поєднанням в одну мережу кількох інформативних сіток. Процес тривав від кінця сімдесятих, упродовж вісімдесятих і не припиняється й нині: до мережі підключаються все нові й нові домени, сотні серверів і десятки тисяч користувачів.
(17-23) Інтернет повинен був полегшити процес обміну потрібною інформацією між найвідда-ленішими користувачами, уможливити для кожного доступ до всіх можливих баз даних, тобто до всіх різновидів знань, накопичених людством. Кожен ресурсний домен (університет, бібліотека, видавництво), пропонуючи свою інформацію, представляє її у вигляді електронних сторінок і розміщує їх на одному з вузлових серверів. Будь-який користувач, котрий звертається до адреси сервера і виконує процедуру доступу (вільний доступ або платний доступ), отримує необхідну інформацію у потрібній йому кількості — схема виглядає простою і майже досконало ефективною.
(24-38) Проблема Інтернету полягає саме в його досконалості як інформативної сітки. Його надефективність робить малоефективною саму процедуру пошуку. В Інтернеті можна знайти найрізноманітнішу інформацію, але «ту що потрібно» — майже ніколи, через Інтернет можна отримати все, що завгодно, але шанс отримати корисне «тут і тепер» мізерно малий. Це не лише проблема недолугого користувача, який банально не знає, як користуватися мережею. Якраз навпаки, «наївний», «невинний» користувач, котрому не відомі міріади імен пошукових серверів і котрий припинить свій пошук, вдовольнившись наближеною до потрібної йому інформацією, має більше шансів на «виживання» в інформативному просторі Інтернет: його не буде спокушено подальшою «грою в пошук», блуканням серед адрес, котрі відкриватимуть все нові й нові сторінки, перегля-дом списків, котрі пропонують сотні й тисячі джерел — сотні тисяч сторінок, котрі мережа гото-ва одразу ж надати у користування і якими годі ефективно скористатися саме через їх кількість. Знаходження справді потрібної інформації в мережі вважаємо скоріше за випадковість (рідкісну удачу), ніж за правило. І не людина володіє сіткою, а сітка — людиною. Процес «отримання інформації» зводиться майже до безплідного і виснажливого «перегляду» інформації в «списку», котрий
неможливо осмислити.
(39-40) Людство несподівано опинилося в такій інтелектуальній ситуації, котра не може бути адекватно осягнута за допомогою фактично присутнього людського інтелекту.
(41-45) Єдиною стратегією «виживання» в інформаційній мережі Інтернет є, здається, обме-I ження власного знання. Уникнути «ефекту перенасичення» можна лише відмовляючись від пресо тензії на точну, адекватну поінформованість. Парадоксально, але рятівним буде переконування ^ себе самого в досконалості, повноті, відповідності інформації, що її пропонує пошуковий сервер, < довіра до адреси, за якою чатує на нас випадковість.
о.
<
00
508 слів
29. Мовна ознака, наявна в тексті, що свідчить про його стильову приналежність
А
В
В
г
використання згрубілої лексики стандартизація мовних засобів полемічність викладу
естетично вмотивовані відхилення від норм літературної мови
30.Автор вбачає парадоксальність ситуації пошуку інформації в Інтернеті
А у безмежності можливостей надання інформації, зниженні ефективності процедури пошуку Б у тому, що невпинно розширюючи коло користувачів, Інтернет обмежує можливості кожного з них у наданні інформації В у тому, що надаючи будь-яку інформацію, Інтернет ускладнює її засвоєння користувачем Г у тому, що полегшення процесу обміну потрібною інформацією ускладнює доступ до неї
31.Синоніми до слова фантомА монстр, виродок
Б чудовисько, потвора В велетень, гігант Г привид, примара
32.Яким є хід міркувань автора в рядках (24-38)?
АВиокремлення складників поняття та їх тлумачення
Бкласифікація складників поняття
Вдоведення поданої в першому реченні абзацу тези
Гвиклад у хронологічній послідовності
33.Рядки (1-3) відіграють у композиції тексту рольА тези подальшого міркування
Б вступу до викладу
В визначення поняття
Г викладу власної думки автора
34.Вихід із ситуації «гри в пошук» автор вбачаєА в удосконаленні процедури пошуку
Б у примиренні з думкою про неможливість повної та вичерпної поінформованості
В в оптимізації роботи ресурсних доменів
Г у підвищенні рівня довіри до електронної адреси
35.Правильне тлумачення слова уніфікація
Анадзвичайність, різноманітність у певному відношенні
Бможливість використання у різних сферах діяльності
Вутілення певної властивостію
Гзведення чогось до єдиної форми, системи, єдиних нормативівН
<
36.Яке логічне відношення лежить в основі заголовку тексту?
А протиставленняСО
Б взаємовиключення В причиново-наслідкове Г зіставлення
ЧАСТИНА 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 37-56 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
37.Народна балада — це
А великий пісенно-розповідний твір переважно героїчного змісту
Б невеликий віршований твір з героїчними або фантастичними подіями трагічного характеру В ліро-епічний твір героїчного характеру про важливі історичні події та відомих історичних осіб
Г невеликий ліричний твір переважно інтимного характеру
Д невеликий, переважно віршований розповідний алегоричний твір із повчальним змістом
38.Ліричний герой поетичної збірки Г. Сковороди «Сад божественних пісень»А шукає романтики, пригод, сильних вражень
Бпрагне захистити права трудящих, справжній борець
Всуворий месник за кривди трудового люду
Гзнаходиться в пошуках правди, добра, щастя
Дхоче самотності, тиші, спокою, шукає істини в житті
39.«... Моторний, ласкавий, гарний і проворний, і гострий, як на бритві сталь»,— так говоритьавтор про
А Б. Хмельницького («Чи не той то хміль»)
Б Ярему («Гайдамаки» Т. Шевченка)
В Енея ( «Енеїда» І. Котляревського)
Г Миколу («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
Д Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки)
40.Зустріч героїні поеми Т. Шевченка Катерини з офіцером-спокусником на зимовій дорозі єА кульмінацією твору
Бзав'язкою
Врозв'язкою
Гекспозицією
Дрозвитком дії
41.Поетичні рядки
Наша дума, наша пісня Не вмре, на загине... От де, люде, наша слава, Слава України!
Без золота, без каменю, Без хитрої мови, А голосна та правдива, Як Господа слово.—уривок із твору
А «І мертвим, і живим...» Т. Шевченка
Б «Сон» Т. Шевченка
В «Енеїда» І. Котляревського
Г «Гімн» І. Франка
Д «До Основ'яненка» Т. Шевченка
42. І. Франко писав, що «найліпшою історичною повістю в нашій літературі» є роман
А«Марія» У. СамчукаБ«Чорнарада» П. Куліша
В«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного
Г«Жовтий князь» В. Барки
Д«Тигролови» І. Багряного
43. Прочитайте уривок з повісті «Інститутка» Марка Вовчка та вкажіть виділені художні засоби.
Усе пригнула по-своєму молода пані, усім роботу тяжку, усім лихо пекуче ізнайшла. Каліки нещасливі, діти-кришеняточки, й ті в неї не гуляли; здавалося усяке діло каторгою. Стоока наче вона була, все бачила, всюди, як та ящірка, по хутору звивалась; тільки погляне, то наче за серце тебе рукою здавить.
Агіпербола, метафора, анафора
Балегорія, порівняння, епітети
Втавтологія, синекдоха, персоніфікація
Гінверсія, порівняння, епітети
Дафоризм, метонімія, порівняння


44. Прочитайте уривок, з'ясуйте ім'я літературного героя, про якого йдеться, назву твору та його автора.
Отакої саме пори, в неділю, після раннього обіднього часу, — тим шляхом, що, звившись гадюкою, пославсь од великого села Пісок аж до славного колись Ромодану, — ішов молодий чоловік. «Не багатого роду!» - казала проста свита, накинута наопашки. - «Та чепурної вдачі», — одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка, виглядаючи з-під свити. Червоний з китицями пояс теліпався до колін, а висока сива шапка з решетилівських смушків, перехиляючись набакир, натякала про парубоцьку вдачу...
АМихайло {«Земля» О. Кобилянської)
БІван («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)
ВПетро («Наталка Полтавка» І. Котляревського)
ГЧіпка («Хібаревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)
ДЛаврін («Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького)
н х < о. <
00
45.Прочитайте уривок з поезії І. Франка, визначте віршовий розмір.
Вічний революціонер -Дух, наука, думка, воля Не уступить пітьми поля, Не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, Покотилася лавина, І де в світі тая сила, Щоб в бігу її спинила, Щоб згасила, мов огень, Розвидняющийся день?
А чотиристопний хорей Б п'ятистопний ямб В чотиристопний дактиль Г чотиристопний амфібрахій Д п'ятистопний анапест
46.У повісті О. Кобилянської «Людина» порушується основна проблемаА кохання і зради
Бгромадянської свідомості
Взбереження людської гідності жінки
Гісторичної пам'яті
Дстосунків батьків і дітей
47.Вислови із твору М. Коцюбинського: « [Жайворонки]... кидають з неба на поле свою сверлячупісню»; «б'ють дзьобами в золото сонця», «грають на його променях»; «сіють пісню на дрібнесито і засівають нею поля», «з того посіву зійшла срібна нитка вівсів» є прикладами
А алегорії Б метафори В порівняння Г епітетів Д синекдохи
48.Цикл памфлетів М. Хвильового, якими він розпочав знамениту літературну дискусію 1925—1928 років, називався
А «Сині етюди»
Б «Камо грядеш?» («Куди йдеш?») В «Нарід чи чернь?» Г « Чому я не хочу жити в СРСР? » Д «Думки проти течії»
49.Художній прийом, що єднає баладу І. Драча «Балада про соняшник» та баладу «Тополя»
т. Шевченка
А алегорія
Б гіпербола
В символи
Г оксиморон
Д метафора
108
50.Назва вірша Лесі Українки «Соїіїга зреш зрего!» означає
АГоді лити сльози!
БЧерез тернії до зірок!
ВЛови момент!
ГЗалиш надію назавжди!
ДБез надії сподіваюсь!
51.Прочитайте уривок і з'ясуйте його назву, автора, героїв, про яких ідеться.
Все віддали. Все до останньої нитки. Поквиталися з життям, з війною, з ворогами на всю силу. Не мандрували, не ховались по резервах і тилах, не обростали родичами на простих своїх артилерійських постах. Не видушували з малих своїх талантів великої користі, нехтували талантом, не любили виставляти напоказ ні в цілому вигляді, ні в пораненому, ні в яких доблестях, мало дорожили своїм — непоштиві, насмішкуваті й недбалі Овчаренко Гнат, Теліга Захарко, Іван Гавриш, Степан Муравин, Паляничка Трохим, Косарик Самійло, Підтиченко Левко, Неборак Мусій, Глєбов Роман, Джума Галієв і Андрій Затуливітер.
А«Людина і зброя» О. Гончара, студенти
Б«Зачарована Десна» О. Довженка, родичі
В«Диво» П. Загребельного, будівельники
Г«Україна в огні» О. Довженка, прості воїни
Д«Вершники» Ю. Яновського, односельці
52.Поетичними рядками «жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття» сказавпро себе поет
АІ. Драч
БВ. Симоненко
ВВ. Стус
ГД. Павличко
ДБ. Олійник
53.До «Київської школи поетів» належали
АВ. Голобородько, В. Кордун, В. Рубан
БІ. Драч, Л. Костенко, В. Симоненко
ВД. Павличко, Б. Олійник, В. Стус
ГВ. Сосюра, П. Тичина, М. Рильський
ДА. Малишко, Є. Маланюк, О. Олесь
54.Найяскравішим мотивом роману В. Барки «Жовтий князь» є
Амотив незнищенності зла
Бмотив християнської любові й усепрощення
Вмотив стійкості, стоїчності простої людини
Гмотив хліборобської праці як основи життя
Дмотив незмінності традицій української сім'ї
55.Мрії про нове суспільство висловлюються у творі
А«Іп*егте220» М. Коцюбинського
Б«Людина» О. Кобилянської
В«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного
Г«Інститутка» Марка Вовчка
Д«Мойсей» І. Франка
56.Представником українського постмодернізму є
АБ. Олійник
БІ. Драч
ВЮ. Андрухович
ГД. Павличко
ДЛ. Костенко
Завдання 57-60 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначку в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
57. Установіть тематично-видову приналежність ліричних творів
58. Установіть відповідність між фігурами мови та уривками з творів

Два кольори мої, два кольори:/ Червоне — то любов, а чорне — то журба («Два кольори» Д. Паличка)
Не поет — бо це ж до болю мало,/ Не трибун — бо це лиш рупор мас... («Шевченко» Є. Маланюка)
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала... («Пісня про рушник» А. Малишка)
Ти ще виболюєшся болем... («Сто років, як сконала Січ» В. Стуса)
філософська
патріотична
громадянська
інтимна
А« Соїгїга зрет зрего » Лесі Українки
Б«Мені однаково» Т. Шевченка
В«Любіть Україну» В. Сосюри
Г«Чого являєшся мені у сні?» І. Франка
Д «Ти знаєш шо тилюдина?»
А Б В Г
д
В.Симоненка
інверсія
тавтологія
антитеза
анафора
алітерація

А Б В Г д
1 2 3 4 А Б В Г д
1 2 3 4 59. Установіть відповідність між твором і його автором
«Три зозулі з поклоном»
«Чорна рада»
«МинаМазайло»
«Людина»
АМ. Куліш
БГригір Тютюнник
ВП. Куліш
ГО. Кобилянська
ДУ. СамчукА Б В Г д
1 2 3 4 60. Установіть відповідність між темою та назвою твору
голодомор 1933 р.
Друга світова війна
еміграція українців за кордон
деградація сильної особистості
А «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного
Б«Камінний хрест» В. Стефаника
В«Жовтий князь» В. Барки
Г«Вершники» Ю. Яновського
Д«Україна в огні» О. Довженка
А Б В Г д
1 2 3 4 х
<
І
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙА
Увага! Цей бланк перевіряє комп'ютер! Ваші відповіді у бланку є результатом Вашої роботи.
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:
АБВГ АБВГАБВГД АБВГД АБВГД АБВГД1 5 8 12 16 20
2 6 9 13 17 21
3 7 10 14 18 22
4 11 15 19 23
АБВГД АБВГ Д АБВГД АБВГД 27 1 АБВГД
24 1 25 1 26 1 28 1
2 22 2 2
3 33 ТІ з 3 4
4 44 4 АБВГ АБВГ АБВГ АБВГ
29 31 33 35
ЗО 32 34 36
АБВГД АБВГД 37 41 45 АБВГД АБВГД 49 АБВГД
53
38 42 46 50 54
39 43 47 51 55
40 44 48 52 56
АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД
57 1 58 59 1 60 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.
Увага! Приклад написання цифр: 1234567890


Завдання 1-7, 29-36
задняяАБВГ

ЧАСТИНА З
Власне висловлення
Підтримайте або спростуйте думку: «Минуле — не уламки погребальства. В нім витоки сьогоднішнього дня». (С. Чернілевський)
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка тестового зошита (200-250 слів). Текст обсягом 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙБ
Тему роботи не записуйте. Пишіть текст у кожному рядку!
со н х < о. <
00

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Час виконання
180 хвилин
Тест складається з трьох частин. Частина 1 містить 36 завдань закритої форми з української мови, а Частина 2 — 24 завданя з української літератури, відповіді на які Ви маєте позначити в бланку А. Частина 3 передбачає написання власного висловлення в бланку Б. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.
Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі тестові завдання.
Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б
До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми
завдань.
Неправильно записані, закреслені та підчищені відповіді у бланку А — це ПОМИЛКА!
Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці на бланку А.
Виконавши завдання Частини 3, запишіть його на бланку Б.
Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А, та якості виконання творчої роботи.
Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого зошита у відповідному місці на бланку А і бланку Б.
Бажаємо Вам успіху!

ЧАСТИНА 1
УКРАЇНСЬКА МОВА
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7 до нього.
(1) Люди не розуміють, що Даруся рятує себе, як може. (2) Коли водою, коли землею, коли травами. (3) По/над усе їй хочеться жити на цьому світі, такому веселому, такому кольоровому і запашному. (4) Коли вона здорова — надолужує той час, як звивається від болю. (5) Вона не хоче згадувати про нього, бо така вже зболена, що не знає, як іще ходить своїми ногами. (6) Але
Даруся ні на/що не нарікає. (7) Зодягає мамину вишиту сорочку, бере вицвілий клубочок кольо-рових вовняних ниток, кілька шматків складеної у/четверо позлітки, стрічки із весільного вінка Маріїної доньки Анни, та йде у свій золотий садочок, саджений іще татовими руками, між грушки
та яблуньки. (8) Яблуні вже не можуть добре родити. (9) Старі. (10) Але ще десь світиться плід по/
між ріденьким золотом листу. (11) А груша геть россохлася. (12) Уже й листу на ній стільки, скільки на лисій Пітриковій голові волосся. {За М. Матіос)
1.Окремо в цьому тексті пишетьсяА по/над
Бна/що
Ву/четверо
Гпо/між
2.Орфографічна помилка допущена в словіАвеселому
Бзвивається
ВроссохласяГволосся
3.Активним є дієприкметникА вишиту
б
Г
вицвілий складеної саджений
X
<
А
і.
Якісний прикметник у словосполученні
мамину сорочку
Б
Маріїної доньки
В
татовими руками лисій голові
5.Повним є реченняА друге
Б третє В сьоме Г дев'яте
6.Уточнювальна прикладка є в реченніА першому
Б третьому
В сьомому
Г дванадцятому
7.Безособовим є дієсловоА розуміють
Б хочеться В згадувати Г йде
Завдання 8-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
8.Відповідає орфоепічним нормам звуковий запис слів у рядкуА [розчиенйти], [контрасний], [с:йпати]
Б [сц'ілйти], [найізниек], [брацтво] В [бдже], [триевбжиец':а], [беиж:ал'існий] Г [моугут'н'ій], [корбчший], [розчистили] Д [укв'Іч: аний], [зжгувати], [гоутуиеиц':а].
9.Наголошений останній склад у всіх словах рядкаА джерело, сімдесят, навчання, каталог
Бкропива, хто-небудь, старий, завдання
Вхутро, смужки, діалог, колесо
Гжитло, новий, на грядках, черговий
Дквартал, кілометр, помилки, пізнання


10. Не потребує редагування речення
А Мова являється неоціненним скарбом народа. Б Мова існує в усній і письмовій формах.
В У становленні мовних норм головну роль зіграла художня література.
Г Мова наша живе, не дивлячись на заборони і переслідування на протязі століть.
Д Треба чітко висловлювати думки.
11.Пишеться одна й та ж буква в усіх словах рядкаА експеримент, бр..ніти, м..сливець, інж..нерБ тр..вожний, м..нулий, мед..цина, мер..діан В мистецтво, тривалий, велос.пед, м..лодійний Г теоретичний, тр..мати, м..тушитися, м..телик Д д..ван, с.кунда, ретельний, реж..сер
12.Усі власні назви записані правильно в рядку
А Одеський Державний Університет, Лівобережна Україна, епоха Відродження Б конституція України, ректор університету, Харківський державний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка В Організація Об'єднаних Націй, автомобіль «Таврія», Планети сонячної системи Г Софійський Собор, Гетьман Богдан Хмельницький, Ярослав Мудрий Д Запорізький автомобільний завод, київські вулиці, культура Сходу
13.Правильно записані всі форми кличного відмінка в рядку
АВікторе Петровичу, Ольго Олександрівно, Павло Івановичу
БСвітлано Сергіївно, Інно Павлівно, Василе Борисовичу
ВГанно Миколаївно, Дмитре Володимировичу, Петре Михайловичу
ГЯрославе Євгеновичу, Софію Олексіївно, Миколо Андрійовичу
ДВіталіє Богдановичу, Ніно Романівно, Галино Савівно
14.Прикметник виконує синтаксичну роль означення в реченніА Над нами безхмарне небо.
БСьогодні вітер сильний, поривчастий.
ВПривітання від сина найдорожче й найприємніше.
ГКошеня було зовсім маленьке.
ДРезультати дослідів можуть бути несподіваними.
15.На місці пропуску пишеться нн у кожному слові рядкаА незрівня..ий, свящє..ий, букве..ийБпритама..ий, широче..ий, бездога..ийВтвари..ий, страше..ий, дерев'я..ийГщоде..ий, невблага..ий, журавли..ийДстара..ий,росли..ий, шале..ий16.Усі словосполучення з числівником побудовані правильно в рядкуА троє саней, семеро козенят, двоє сестер
Бчетверо хлопців, двоє дверей, шестеро кошенят
Вп'ятеро синів, троє медсестер, четверо ягнят
Гдесятеро курчат, двоє братів, троє учениць
^ Ддвоє окулярів, четверо цуценят, троє жінок
<
^ 17. Кожне із складних слів пишеться разом у рядку
00 А (дво)тисячний, (три)мільйонний, (чотириста)десятий
Б (півтора)метровий, (триста)перший, (тридцяти)тисячний
В (сто)кілометровий, (семи)сотий, (двісті)восьмий
Г (шести)мільярдний, (двадцяти)кілограмовий, (вісімсот)десятий
Д (сімдесяти)сантиметровий, (дванадцяти)тонний, (сорока)тисячний
18.В усіх випадках на місці пропуску слід писати и в рядку
Атри цілих і дві десятих грам.., два принтер.., півтора контейнер..
Бдва пакет.., три кілометр.., півтора центнер..
Втри з половиною гектар.., чотири портрет.., два словник..,
Гдва глобус, три предмет.., сім цілих і дві десятих відсотк..
Дтри човн.., чотири атлас, дві цілих і шість десятих сантиметр..
19.Закінчення -имо мають усі дієслова рядкаА усвідом.., вируш.., закінч..
Бнасміл..сь, засвіт..,прикин..сьВпіджив.., захист.., обізв..сьГвиріш.., зворуш.., свисн..
Дзбільш.., перевір.., забуд..
20.Правильно розставлені розділові знаки в реченні
А Незабаром він помітив у землі малюсіньку ямку, сховану в густій траві і в ній затишне гніздечко, вимощене з трав'яних стебел і м'яко встелене на дні пружинистим кінським волосом. (Григорій Тютюнник)
Б Сизуватий колос, затиснутий з двох боків списами остюків перегойдує на тонких білих ниточках жовто-зелені палички квіту. (М. Стельмах)
В Укріплення складалось з кількох рядів, зсунутих і скріплених між собою, возів. (А. Ка-щенко)
Г Одним стрибком Добриня блискавично метнувся до Янки і, притиснувши дівчину до грудей,
затулив її собою. (В. Малик) Д Янка провела поглядом по сірих колодах, і важко зітхнувши, опустивши плечі, пішла назад,
до братів. (В. Малик)
21.Не потребує редагування речення
АОбговорюючи екологічні проблеми, нас найбільше турбував стан води.
БВітер збивав мене з ніг, гойдаючи дерева.
ВВислухавши пацієнта, лікар дає йому рекомендації.
ГЗгадуючи дитинство, перед моїми очима постає батькова хата.
ДВиконуючи замовлення, нам хочеться задовольнити найвибагливіші смаки наших клієнтів.
22.Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним
А Хлопчаки відчували страх перед тими небезпеками, що таїлись у його темних проваллях. (В. Малик)
Б Хіба в тебе немає відчуття, що кожної миті наше життя може обірватися? (В. Малик)
В Швидка течія підхоплювала і несла їх все навкіс — до протилежного берега, аж поки ноги ^
черкнули раптом по твердому піщаному дну. (В. Малик)X
Г Вода в річці стояла нерухомим сизим дзеркалом, наче течія спинилась, вода застигла. (О. Ко- ^
ниський)<
Д На тому місці, де ще за одну хвилину чи дві я бачив море, тепер стояла довжезна висока гора І
сивого клоччя. (О. Кониський)
23. Правильно розставлені розділові знаки в реченні із збігом двох сполучників
А О я знаю, що, коли б ти була на тій раді, то й ти була б стала за ними проти свого батька. (І. Франко)
Б Не думай, що коли ти заступив собою Янку та зробив нам деяку послугу, то все тобі тут дозволяється. (В. Малик)
В Груші терпляче стримували себе, щоб не зацвісти, бо, хоч горобці й порозпускали хвости та крила, але не треба поспішати з цвітінням. (М. Вінграновський)
Г Школу Єльці довелося кинути, бо, якщо досі була тільки помічницею матері, то відтепер мусила про все дбати сама. (О. Гончар)
Д Я знав, що хоч і не доведеться більше побувати мені в цьому лісі, згадка про нього заспокоюватиме мене. (Є. Гуцало)
Завдання 24-28 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
24. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами
носити камінь за пазухою давати відсіч зуб за зуб
А Б В Г
давати одкоша
за холодну воду не братися
зітерти на порох
мати зуб
не залишити каменя на камені
Д й пальцем не поворухнути
А Б В Г д
1 2 3 4 25. Установіть відповідність між українським та іншомовним словами-синонімами
Іншомовні слова
оригінальний
фіктивний
унікальний
фамільярний
Українські слова
Асамобутній
Бсімейний
ВнесправжнийГпанібратський
Дрідкісний
А Б В Г д
1 2 3 4 26. Установіть відповідність між похідним словом та способом словотвору

Спосіб словотвору
префіксальний
суфіксальний
префіксально-суфіксальний
безафіксний
Приклади
Абезстрашний
Брозповідь
Вкриголам
Глісостеповий
Днебалакучий
А Б В Г д
1 2 3 4 Приклади
означено-особове неозначено-особове узагальнено-особове безособове
27. Установіть відповідність між реченням та його характеристикою Характеристика речення
1
З
4
А Обступи мене, ліс... (Л. Костенко) Б Тоді Леськові заломили руки і до дверей із вряду повели. (Л. Костенко) В Не всякому слову вір. (Нар. те.) Г Митцю не треба нагород. (Л. Костенко) Д Туман... Шлагбаум... Тиша... Переїзд. (Л. Костенко)

А Б В Г д
1 2 3 4 28. Визначте, якою частиною мови є виділені у реченні слова (цифра позначає наступне слово).
А Б В Г д
1 2 3 4 На (1) тому боці, (2) ген під обрієм, примостилося село, а (3) над ним посотались (4) угору дими з коминів. (Є. Гуцало) А займенник Б прислівник В прийменник Г сполучник Д частка
ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ
Завдання 29-36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Прочитайте текст (цифри у дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29-36.
«Отак і живу між двома світами...»
(1-5) Рідкісна, блискуча життєва кар'єра: селянський син з України став на канадській землі мільйонером. Сягнув вершин успіху та благополуччя, здолавши чимало несприятливих для нього обставин. Адже судилося йому в двадцять сім років починати в чужому краю своє життя заново, як мовиться, з чистої сторінки. І не мав тоді Петро Яцик нічого, крім роботящих рук та світлої ■ голови.
(6-7) Сьогодні, збагачений життєвим досвідом, він переглядає перейдений шлях, осмислює те, £що допомогло йому стати тим, ким він є.ЗІ
(8-13) Передумуючи його багате на складні перипетії життя, не раз допевнювався: він — лю- ^ дина, яка не губиться за несприятливих для нього ситуацій, а навпаки — змобілізовується, зби- < рає всі свої інтелектуальні й моральні сили для рішучих дій. Слабший нітиться, деморалізується, що й може стати початком програшу, коли об'єктивно зберігається шанс виграти. Яцик же не І
припускає й думки про капітулянтство. Він бореться до кінця, прагне скористати кожен — бодай і найменший — шанс. І, певно, саме тому здебільшого перемагає. ПЕТРО ЯЦИК (з інтерв'ю авторові книги):
(14-17) Це була перша моя зустріч із реальним Заходом. На лекції з економіки в Німеччині професор нам сказав, що німці вирощують більше пшениці на їхніх пісках, аніж українці на своїх благословенних чорноземах. Ми, як полум'яні патріоти, гаряче обурилися, бо вважали, що годуємо пів-Європи. Але він аргументовано довів нам те, що сказав. Отак розвіявся той величний міф.
(18-24) Я довго думав над тим, згадувалося, як узимку, довгими вечорами, сходилися до котроїсь хати наші господарі і вели нескінченні розмови. Вони знали, яка війна була в Італії чи Греції, хтось згадував імена Платона чи Аристотеля... А потім довелося жити мені в Німеччині у господаря-бауера, рільника. Він не знав і половини того, що знали і про що говорили наші сільські любомудри. Але він знав, як одержати на піску більше пшениці, аніж одержували українці на плодючому чорноземі. І я дійшов переконання: треба опанувати одну справу, одну ділянку життя — і знати її досконало. Тоді станеш справді кимось помітним у ній.
(25-29) Вдивляючись у це життя, повсюдно бачиш у ньому раціонально виважену позицію Петра Яцика, його вміння прогнозувати розвиток подій. Він володів хистом осмислити явище і в масштабах глобальних, і в деталях, виявляючи найважливіші для справи компоненти, можуть визначити успіх реалізації ідеї, стратегічно важливої не тільки для самого підприємця, а й для буття багатьох інших людей.
(30-32) Один із таких компонентів — високий професіоналізм. Без постійного самовдосконалення безглузді будь-які претензії на здобуття успіху. То — неодмінна аксіома в підприємництві. Не прийнявши її за основу, нічого братися до справи.
ПЕТРО ЯЦИК:
(33-36) Сьогодні кожна ділянка життя ділиться на багато вужчих спеціальностей. Треба передбачати зміни, які тепер приходять так скоро. Тому необхідно постійно себе дошколювати і достосовуватися до змін і до нових потреб. Скажімо, за 25 років творчого життя треба принаймні чотири рази основно перешколюватися.
(37-40) Бездоганна репутація — одна з важливих запорук успіху. Надто ж — для бізнесмена. Якщо йому вірять, то всі вважають його надійним партнером, усі хочуть мати з ним справу. Адже найголовніша гарантія — його ім'я. Як втратиш гроші, можеш набути їх знову, а як втратиш добре ім'я, то цього вже ніколи не виправиш. На своє ім'я треба працювати десятиліттями.
(41-42) Яцик радить чесні способи заробити гроші. Шулерства не визнає. Чесно заробив — спокійно спатимеш. Ніхто на тебе не показуватиме пальцем: який пройдисвіт...
(43-45) У нього є один рецепт: якщо ви трудитеся чесно, розумно й наполегливо, час стає вашим спільником, він починає працювати на вас. Треба лиш бути справді терплячим і не намагатися підганяти події. Все має свою логіку і свій розвиток.
(46-48) Повсякчас Яцик наголошує на етиці. Нам, вихованим на концепції бізнесу як всуціль безжальної, антилюдяної експлуатації робітників, до цього ще треба звикати, необхідно багато дізнатися, аби ідеологічний туман у наших очах розвіявся.
ПЕТРО ЯЦИК:
(49-54) Поділ людей за чеснотами залежно від їхніх статків абсолютно безглуздий. Бідному часто важко лишатися і чесним, і справедливим, і щедрим, бо він — бідний і в цьому світі — слабкий. В Америці поміж багатих є значно більше високоморальних людей, аніж поміж бідних. І вони допомагають бідним. Я даю кошти на клініки й шпиталі, старечі доми, на видання книжок, спорудження шкіл, церков. Вважаю за свій обов'язок віддячити Богові, що дав мені можливість бути І сильнішим за слабших.
(55-58) Недавно я вичитав у газетах вражаючий факт. Космонавти брали для експерименту в по-І_ літ проросле зерно пшениці. Випустили в плавання по кораблю зернинки, з яких уже повитикалися ^ бадьорі паростки. Того, що сталося, ніхто не міг передбачити. Паростки збунтувалися. Позбавлені відчуття земного тяжіння й ґрунту, вони поповзли назад у зернини, а потім ізсередини розірвало їх. < (59-61) Цей факт мимоволі спроектувався на біографії українських емігрантів. Декого з них опанував у чужому середовищі стан того зерна в невагомості. В одних вистачає волі, щоб здолати І негативні фактори, в інших — ні.
(62-63) У Яцика — вистачило. Адаптація в новому середовищі минула загалом безболісно. Він стояв на землі: його внутрішня сила допомагала силі земного тяжіння. (64) «Життя — це боротьба»,— любить повторювати Яцик.
(65-66) Він завжди готовий до неї. І в тій готовності — вже половина успіху. А другу становлять сила, воля і розум.
За М. Слабошпицьким 797 слів
29.Перша зустріч Петра Яцика із Заходом спричинила
Апошук шляхів свого місця в житті
Бпосилення почуття патріотизму
Вперегляд оцінок
Гпрагнення до самоосвіти
30.Згадуючи своїх односельців, Петро ЯцикАзахоплюється їхньою освіченістю, різнобічністю знань
Бспівчуває їхній матеріальній скруті, злиденності
Взакидає їм непрактичність, марнослів'я
Гвідчуває тугу за рідним краєм
31.Фразеологізм відсутній у реченні
А «Адже судилося йому в двадцять сім років починати в чужому краю своє життя заново, як мовиться, з чистої сторінки» (3-4)
Б «І не мав тоді Петро Яцик нічого, крім роботящих рук та світлої голови» (4-5)
В «Без постійного самовдосконалення безглузді будь-які претензії на здобуття успіху» (30-31)
Г «Він стояв на землі: його внутрішня сила допомагала силі земного тяжіння» (62-63)
32.Автор уводить у текст фрагменти інтерв'ю передусім з метою
Аподати мовну характеристику героя свого твору
Буникнути однобічності та схематичності зображення
Вурізноманітнити виклад інформації
Гстворити оригінальну композицію
33.Антонімічна пара увиразнює зміст речення
А «Слабший нітиться, деморалізується, що й може стати початком програшу, внутрішньої готовності примиритися з поразкою ще тоді, коли об'єктивно зберігається шанс виграти» (10-11)
Б «Як втратиш гроші, можеш набути їх знову, а як втратиш добре ім'я, то цього вже ніколи не г-виправиш» (39-40)£
В «Передумуючи його багате на складні перипетії життя, не раз допевнювався: він — людина, <яка не губиться за несприятливих для нього ситуацій, а навпаки - змобілізовується, збирає <всі свої інтелектуальні та моральні сили для рішучих дій» (8-10)00
Г «Чесно заробив — спокійно спатимеш» (41-42)

34.У реченні 4Нам, вихованим на концепції бізнесу як всуціль безжальної, антилюдяної експлу-атації робітників, до цього ще треба звикати, необхідно багато дізнатися, аби ідеологічнийтуман у наших очах розвіявся» (46-48) автор наголошує на необхідності
Аполіпшення умов праці робітників
Бвивчення основних засад бізнесу
Вдотримання етичних норм у взаєминах працедавця та робітника
Груйнування стереотипів
35.Коли автор пише про експеримент з пророслим пшеничним зерном у космосі та драматичнідолі українських емігрантів (55-61), він не говорить про
Аподібність
Баналогію
Ввідмінність
Гспіввимірність36.Стиль текстуА художнійБ науковий
В публіцистичний Г офіційно-діловий
ЧАСТИНА 2
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


Завдання 37-56 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
37.Словами
Ой летять галочки у три рядочки, Зозуля попереду; Ой усі галочки по лугах сіли, Зозуля на калині. ...Ой усі галочки защебетали, Зозуля закувала.
починається
А народна дума
Б соціально-побутова пісня
В весільна пісня
Г календарно-обрядова пісня
Д історична пісня
38.У рядках із «Слова про похід Ігорів»
Ох, далеко ж ти залетів, Ясен соколе,
Птиць край моря побиваючи.
йдеться про
А князя Всеволода
Б князя Ігоря
В князя Ярослава ОстромислаГ князя Олега
Д князя Святослава
39.І. Вишенський у своєму «Посланні до єпископів» звинувачує церковних владикА у порушенні миру між народами
Б у варварському ставленні до книг, мистецьких шедеврів
В у руйнівному впливові на навколишнє середовище
Г у нехтуванні євангельських заповідей та церковних традицій
Д у запереченні технічного прогресу людства та перешкоджанні йому
40.Першим твором нової української літератури єА «Послання до єпископів» І. ВишенськогоБ «Сад божественних пісень» Г. СковородиВ «Енеїда» І. КотляревськогоГ «Маруся» Г. Квітки-Основ'яненкаД «Гайдамаки» Т. Шевченка
41.У рядках «— Ні, таточку, ні, мій сизий голубочку! Не погубила себе твоя дочка і не погубить.Матіночко моя ріднесенька! Лучче мені усяку муку прийняти, на смерть піду... а не прине-су тобі ніякого безчестя ні для якого пана, ні для якого однорала; я пам'ятаю ваші молитви,я знаю, що ваша дочка, так чи можна, щоб я на свою погибель ішла?» яскраво виступаютьриси
А бароко
Б реалізму
В сентименталізму
Г імпресіонізму
Д модернізму
42.Картина сучасної поетові суспільно-політичної діяльності звучить у творах Т. ШевченкаА «Гайдамаки», «Стоїть в селі Су ботів...»
Б «Сон» («У всякого своя доля...»), «І мертвим, і живим...» В «Ісаія. Глава 35», «Росли укупочці, зросли...» Г «Наймичка», «Марія» Д «Причинна», «Лілея»
43.Твір «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» написаний Панасом Мирним у співавторствіА з Михайлом Драгомановим
Бз Дмитром Яворницьким
Вз Іваном Біликом
Гз Михайлом Аркасом
Дз Панасом Саксаганським
44.Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи, об'єднує твориА « Мартин Боруля », « Мойсей »
Б«Дорогою ціною», «Кайдашева сім'я»
В«Сто тисяч», «Хазяїн»
Г« Сойчине крил о », « Тіні забутих предків »
Д«НаталкаПолтавка», «Земля»
45.У рядках
Твоїм будущим я тривожу,
Від сорому, який нащадків пізніх
Палитиме, заснути я не можу
звучить душевний біль
А Лесі Українки в «Лісовій пісні»
Б І. Франка у вірші «Гімн»
В Т. Шевченка в посланні «І мертвим, і живим...»
Г І. Франка в поемі «Мойсей»
Д Ліни Костенко в романі « Маруся Чурай »
46.Має в серці «слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає», літературна героїняА Маруся Чурай
Б Мавка

В Наталка Полтавка Г Катерина Д Марічка ГутенюкПсихологічна новела М. Коцюбинського «Іпіегтегго» має поетику А неореалізму Б експресіонізму В символізму Г романтизму Д імпресіонізму
Камінний хрест в однойменній новелі В. Стефаника — це символ А тяжкої життєвої ноші, долі Б єдності з рідною землею В пам'яті про загиблих Г краху надій та сподівань Д християнської покори
До письменників-емігрантів не належить А Є. Маланюк Б У. Самчук В О. Олесь Г Ю. Яновський Д І. Багряний
Остапу Вишні належить «винахід» жанру А памфлету Б усмішки В співомовки Г фейлетону Д сатиричної казки
Вірш П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...» близький мотивами кохання творові А «Пісня про рушник» А. Малишка Б «Лебеді материнства» В. Симоненка В «Зав'язь» Григора Тютюнника Г «Балада про соняшник» І. Драча Д «Сучасники» Є. Маланюка
Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком наявна у творі А «Вершники» Б «Я (Романтика)» В «Тигролови» Г «Жовтий князь» Д «Маруся Чурай»
53.Широке використання засобів комічного об'єднує твориА «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і «Чорна рада»
Б «Кайдашевасім'я» і «Мисливські усмішки» В «Зачарована Десна» і «Маруся Чурай» Г «Хазяїн» і «Вершники» Д «Енеїда» й «Інститутка»
54.Сильний тип української людини представлений у творіА «Лісова пісня» (Мавка)
Б«Вершники» (ІванПоловець)
В«Зачарована Десна» (Сашко)
Г« Я (Романтика)» (ліричний герой)
Д« Тигролови » (Григорій Многогрішний)
55.І на далекій Колимі оспівує Україну нескорений поетА В. Стус
БВ.Симоненко
ВП. Тичина
ГЄ. Маланюк
ДМ. Рильський
56.Поетичні рядки Є. Маланюка
Ще молитесь, далекий брате, Серед Звенигородських піль. Ще не стомились карбувати В коштовних ямбах вічний біль.
присвячений А Д. Павличку Б І. Франку В Т. Шевченку Г М. Рильському Д П. Тичині
Завдання 57-60 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначку в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!
57. Установіть відповідність між назвою та автором твору

Назви творів
«Україна в огні»
«Вершники»
«Три зозулі з поклоном»
«Мойсей»
Автори
АЮ. Яновський
БІ. Багряний
ВІ. Франко
ГО. Довженко
ДГр. Тютюнник
А Б В Г д
1 2 3 4 58. Установіть відповідність між образами-символами та назвами творів
Образи-символи
горб, хрест
звір, чаша
загірна комуна
хутір, дорога
Твори
А «Зачарована Десна» Б «Я (Романтика)» В «Камінний хрест» Г «Жовтий князь» Д «Чорна рада»
А Б В Г д
1 2 3 4 59. Установіть відповідність між жанрами і назвами творів
Жанри творів
містерія
послання
поема
псалом
Приклади
А«Ісаїя Глава 35»
Б«Великий льох»
В«І мертвим, і лсивим...»
Г«Катерина»
Д«Гімн»
А Б В Г д
1 2 3 4 60. Установіть відповідність між літературними напрямами та назвами творів
Літературні напрями
бароко
сентименталізм
реалізм
романтизм
Приклади
А«Причинна»
Б«Кайдашева сім'я»
В«Послання до єпископів»
Г«Маруся»
Д«Я (Романтика)»
А Б В Г д
1 2 3 4

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙА
Увага! Цей бланк перевіряє комп'ютер! Ваші відповіді у бланку є результатом Вашої роботи.
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:
АБВГ АБВГАБВГД АБВГД АБВГД АБВГД1 5 8 12 16 20
2 6 9 13 17 21
3 7 10 14 18 22
4 11 15 19 23
АБВГД АБВГ Д АБВГД АБВГД 27 1 АБВГД
24 1 25 1 26 1 28 1
2 22 2 2
3 33 ТІ з 3
4 44 4 4
АБВГ АБВГ АБВГ АБВГ
29 31 33 35
ЗО 32 34 36
АБВГД АБВГД 37 41 45 АБВГД АБВГД 49 АБВГД
53
38 42 46 50 54
39 43 47 51 55
40 44 48 52 56
АБВГД АБВГД АБВГД АБВГД
57 1 58 59 1 60 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.
Увага! Приклад написання цифр: 1234567890


Завдання 1-7, 29-36
задняяАБВГ
Тзо^

ЧАСТИНА З
Власне висловлення
Підтримайте або спростуйте думку: «Де любов у хаті, там люди багаті».
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка тестового зошита (200-250 слів). Текст обсягом 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙБ
Тему роботи не записуйте. Пишіть текст у кожному рядку!


АБВГ АБВГ АБВГД АБВГД АБВГД А Б В Г Д
1 X 5 X 8 X 12 X 16 X 20 X 2 X 6Х 9 X із X 17 X 21 X X
3 X 7 X 10 X 14 X 18 X 22 4 X 11 X 15 X 19 X 23 X АБВГД АБВГД АБВГД АБВГДАБВГД
24 25 1 X 26 1 X 27 1 X 28 1 X
2Х 2X2 X 2 X 2 X з X 3 X 3 X з X ЗХ 4 X 4Х 4 X 4Х 4 X АБВГ АБВГАБВГ АБВГ 29 X зі X зз X 35 X ЗО X 32 X 34 X 36 X АБВГД АБВГД АБВГД АБВГДАБВГД
37X
38X
39X 41X 45 >< 49 X
42X 46 X 50 X
43X 47 X 51 X 53X
54X
55X 40 X 44 X 48Х 52 X 56 X :
АБВГД АБВГДАБВГД АБВГД 57 1 X 58 1 X 59 1 X 60 1 X 2Х 2 X 2Х 2Х 3 X 3 X 3 X з X 4 X 4Х 4 X 4 X Варіант 1
ВІДПОВІДІБЛАНК А
АБВГ
IX

X
X
5 X

7 X
8X
9X
юX
її X
АБВГД
12X
13X
14X
15X
АБВГД
16X20
17X21
18X22
19X23

X XX
АБВГД
X
АБВГД
24 1
X

АБВГДАБВГД
25 1 X26 IX
2 X2 X
X зХз X
X 4 X4 XАБВГД27 1X
2 X

АБВГД 28 1 X 2 X ЗХ
4X
АБВГ
29X
30X

3132
АБВГ
XАБВГ
33X
34X
АБВГ
35X
36X
АБВГД
37X
38X
39X
40X
АБВГД
41X
X
X
44XАБВГД
45X
X
X
48X
АБВГД
X
X 51X
52 X
АБВГД
X
X
55X
56X
57
АБВГД
X
1
2
X

АБВГД
X
58 1 2
зХ4 X
АБВГД 59 IX
2X
3X
4X
АБВГД
60 IX
2X
3X
4X
Варіант З
АБВГ
1X
2X
зХ4Х
АБВГ
5X
6X
7X
АБВГД
8X
9X
юX
ИХ
12X
13X
X
X
АБВГД
16X
X
X
19X
АБВГД
20X
21X
22X
23X
АБВГД 24 1 X 2Х
3X
4X
АБВГДАБВГД
25 1X26 1 X
2 X2 X
ЗХЗX
4 X4Х
АБВГД 27 1 X 2Х
3X
4X
281АБхгд
4X
АБВГ
29X
30X
АБВГ
31X
32X
АБВГ
33X
34X
АБВГ
X
X
АБВГД
37X
38X
АБВГД
41X
42X
2 х хАБВГД
45X
X
X
48X
АБВГД
49X
50X51X
52X
АБВГД
53X
54X
55X56Х
АБВГД57 1X
2X
3X
4X
58
АБВГД
1X
X
2X
з

59
АБВГД
1X
2X
ЗХ
4X

60
АБВГД
1X
2X
X
зХ4
5 X 8Х
6 X 9
7 X 10
АБВГ
IX

X
X
11
ДАБВГД
12Х
X із XX 14 XX15X
АБВГД
16X
17X
18X
19X
АБВГД
20X
21X
22X
23X
АБВГД24 1 X25 1
2 X2
ЗХЗ
4X4

X
X X
X
АБВГД
2
зХ4X
X
АБВГД
27 1
X
2 X
з

АБВГД 28 1 X 2Х
3X
4X
А Б В Г
29 30 X
АБВГ
31X
32X
АБВГ
33X
34X
АБВГ
35X
36X
АБВГД
37X41
38X42
39X43
40X44
АБВГД
X X XX
АБВГД
45X
46X
47X
48X
АБВГД
49X
50X51X
52 X
АБВГД
53X
54X
55X
56X
АБВГД
X
X
X
X
АБВГДАБВГД
57 1 X58 1 X
2X2 X
3XЗ X4Х4 X
59 1 X 60 1
2 X 2
3 X 3
4Х 4
АБВГ АБВГАБВГД АБВГД А Б В г д АБВГД
і X [ 5 X 8 X 12 X 16 X 20 X
2 X 6Х 9 X 13 X 17 X 21 X
ЗХ 7 X 10 X 14 X 18 X 22 X
4 X її X 15 X 19 X 23 X
АБВГД А Б В Г Д АБВГД АБВГД АБВГД
24 1 X 25 1 X 26 1 X 27 1 X 28 1 X
2Х 2 X 2 X 2 1 X 2Х
3 X ЗХ ЗХ ЗХ 3 X
4 X 4 X 4 X 4 X 4 X
АБВГ АБВГ АБВГ АБВГ
29 X 31 X зз X 35 X
ЗОХ32 X 34 X 36 X
37 АБВГД АБВГД X 41 X АБВГД 45 X АБВГД 49 X АБВГД 53 X
38 X 42Х 46 X 50 X X54 X
39 X 43 X
: 47 X 51 55 X
40 X 44> 48 X 52 X 56 X
АБВГД АБВГД АБВГД А Б в г д
57 58 1 X 59 1 X 6С і X 2 X 2 X 2 X 2 X
з X 3 X 3 X 3 X
4Х 4Х 4Х 4Х Варіант 5

А Б В Г А Б В Г
IX 5 х
X 6 X
X 7Х
4X
АБВГД
8X
9X
10X
11X
12X
ізх14 X 15Х
16Х
17Х
18X
19X
АБВГД
20X
X
X
23X
24 1 2
ЗХ 4
АБВГД
X
X
X
АБВГД25 1X
2X
3X 4Х
АБВГД26 1X
2X
3X

АБВГД 27 1 X
2X
3X

АБВГД 28 IX
2X
3X
4X
АБВГ
32X
33X

34 35
А Б В Г
X
АБВГ
36 X
34 X
АБВГ
38X
39X
АБВГД
37X
38X
39X
40X
АБВГД
41X
42X
X
X
АБВГД
45X
46X
X
X
АБВГД
X
X
51X
52X
АБВГД
53X
54X
55X
56X
57
АБВГД
1X
2X
3X
4X
58
АБВГД
X
1
2
ЗХ
4 X

1
2
ЗХ
4
59
АБВГД
х
X
X
АБВГД
60 і X
2X
3X П

Варіант 7
АБВГДІЖІ
АБВГ 5 X
2X 6 X
3X7 X
4X
АБВГД
8X
9X
10X
11X
А Б В Г Д
X
X
12 13 14Х 15 XАБВГД
X
16 X
17
18 X 19Х
20 21
22 23
АБВГД
X
X XАБВГД 24 1 X
2X
3X 4Х
2 З 4
АБВГД 25 IX
X
X
X
АБВГД26 1X
2X
ЗХ 4 X
АБВГД 27 1 X
2X
3X
4X
X
АБВГД 28 IX 2
X
X
АБВГ
X
X
АБВГ
31X
32X
АБВГ
33X
34X
А Б В
X
X
г
37X
38X
39X
40X
АБВГД
41X
42X
X
X
АБВГД
45X
46X
47X
48X
АБВГД
49X
50X
51X
52X
АБВГД
53X
54X
55X56
X
АБВГД57 1X

3X
4X
АБВГД 58 1 X
2X
3X
4X
АБВГД 59 1 X
2X
3X 4Х
АБВГД
60 і X
2X
3X

ЗМІСТ
Методичні рекомендації 1Варіант 1 5
Варіант 2 23
Варіант 3 41
Варіант 4 59
Варіант 5 77
Варіант б 97
Варіант 7115
Відповіді133ББК 74.268.1укр у45

Рекомендовано для підготовки до ЗНО з української мови і літератури згідно з переліком предметів, затвердженим наказом МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 26.08.2010 р. № 833
інформаційна підтримка

У45 Українська мова і література. Типові тестові завдання. Збірник / Жовтобрюх В. Ф., Паращич В. В.- К.: Літера ЛТД, 2011. - 136 с.
І8ВМ 978-966-178-113-8.
Посібникрозробленоназразоктестовихзавданьзовнішньогооцінювання 2011 року. Завдання подано за варіантами відподвідно до програмових вимог незалежного зовнішнього оцінювання з української мови та літератури.
Структура посібника дозволяє користуватись ним як самостійно, так і на уроках.
ББК 74.268.1 укрНавчальне видання
ЖОВТОБРЮХ Валентина Федорівна ПАРАЩИЧ Валентина В'ячеславівна
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ЗБІРНИК
Редактор і. в. копитіна Технічний редактор м. с. жубр Коректор о. в. зима
Код Л14036У. Підписано до друку 20.11.2010. Формат 84x108/16. Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 14,28.
Видавництво «Літера ЛТД». 03680, Київ, вул. Нестерова, 3, оф. 508. Телефон для довідок 456-40-21. Свідоцтво про реєстрацію № 923 від 22.05.2002.
Ви можете замовити цей посібник післяплатою, скориставшись послугами служби «Книга-поштою»:
Кривому Розі - (056) 401-27-11; Львові - (032) 244-14-36; Миколаєві - (0512) 35-40-39; Рівному - (0362) 3-78-64; Сімферополі - (0652) 54-21-38; Тернополі - (0352) 49-58-36 ; Черкасах - (0472) 64-41-07, 36-72-14; Хмельницькому - (0382) 706-316; Одесі - (048)737-46-59; Чернігові - (0462) 62-27-43. Е-піаіІ: соттегсе@гапок.кпагкоу.иаІ8ВМ 978-966-178-113-8
© В. Ф. Жовтобрюх, В. В. Паращич, 2010 © «Літера ЛТД», 2011
Нове видання
ВИПУСКНИКИ ТА АБІТУРІЄНТИ!
Видавництво «Літера» пропонує комплект видань для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури
птШюишммМІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОМПЛЕКСНІ ВИДАННЯ МІСТЯТЬ:
Типові тестові завдання
Довідник «Українська мова»
Довідник «Українська література»
Зразки заповнення бланків відповідей
Відповіді до тестів для самоконтролю


ЕКСПРЕС-ПІДГОТОВКА ВИДАННЯ МІСТИТЬ:
Понад 1000 типових тестових завдань
Відповіді на ВСІ завдання для самоконтролю
Коментарі до найскладніших завдань
9789661781138
Системна підготовка — шлях до успішного складання іспиту

Приложенные файлы

  • docx 15603954
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий