Семінари. Історія Росія 1 частина


Семінар 1. Соціально-економічний і політичний розвиток Північно-Східної Русі у XII-XIII ст.
(2 год.)

План
Причини політичної роздробленості Русі
Характеристика типів політичного устрою Руських земель
Ростово-Суздальська земля: внутрішня і зовнішня політика Юрія Довгорукого та його нащадків
Особливості розвитку Новгородської та Псковської земель у XII-XIII ст.

Реферати

Питання про генезис великоруської держави в історіографії
Заснування Москви і початковий етап її історії
Всеволод III Велике Гніздо великий князь Володимирський

Джерела та література:

Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. - М., 1976.
Памятники литературы Древней Руси: XII век. - М., 1980.
Памятники литературы Древней Руси XIII век. - М., 1981.
Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь. - Л., 1987.
Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. - М., 1968.
Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X первой половине XIII вв. - М., 1977.
Рыбаков Б. А. Киевская Русь и Русские княжества XII-XIII вв. - М., 1982.
Янин В. Л. Новгородские посадники. - М., 1962.


Семінар 2. Боротьба народів Прибалтики та Русі з експансією шведських та датських феодалів XII-XIII ст.
(2 год.)

План
Агресія німецьких хрестоносців в Прибалтиці
Об`єднання мечоносців з тевтонським орденом. Наступ німецьких рицарів, датських і шведських феодалів на руські землі
Розгром шведських завойовників на Неві та німецьких рицарів на Чудському озері

Реферати:

Олександр Невський, життя і діяльність
Католицькі військово-рицарські ордени в історії східних слов`ян (орден Мечоносців, Тевтонський орден, Лівонський орден)

Література:

Бегунов Ю. К. За землю Русскую. - М., 1981.
Пашуто В. Т. Александр Невский. - М., 1975.
Караев Г. Н., Потресов А. С. Загадка Чудского озера. - А., 1976.
Каргалов В. В. Полководцы X-XVI вв. - М., 1989.
Кирпичников А. И. Военное дело на Руси в XIII-XV вв. - М., 1976
Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. - М., 1991.
Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII-XIII вв. - Л., 1978.

Семінар 3. Монголо-татарська навала на землі Північно-Східної Русі
( 2 год.)

План

Утворення Монгольської держави. Причини завойовницької політики монголо-татар
Походи Батия на Північно-Східну Русь
Золота Орда. Система правління на підкорених землях
Наслідки монголо-татарського загарбання руських земель

Реферати:
Чингізхан засновник Монгольської держави
Політика Данила Галицького і Олександра Невського щодо Золотої Орди: порівняльна характеристика

Джерела та література:
Карлини Дж. П. История монголов. Рубрук Г. Путешествие в Восточные страны. - М., 1957.
Повесть о разорении Рязани Батыем // памятники литературы Древней Руси: XIII век. - М., 1981.
Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. - М. - Л., 1950.
Греков И. Б., Шахмагонов Ф. Ф. Мир истории. Русские земли в XIII-XV веках. - М., 1986.
Гордеев А. А. История казаков. Ч. 1. Золотая Орда и зарождение казачества. - М., 1992.
Егоров В. Л. Золотая Орда: мифы и реальность. - М., 1990.
Кирпичников А. И. Военное дело на Руси в XIII-XV вв. - М., 1976.
Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. - М., 1991.
«Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь...» // Родина. - 1991. №8.
Юрганов А. Л. У истоков деспотизма // История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991.


Семінар 4. Утворення Російської Централізованої Держави (XIV- початок XVI ст.)
(2 год.)

План
Передумови об’єднавчого процесу
Піднесення Москви, боротьба з Тверським князівством. Іван Калита
Феодальна війна в другій чверті XV ст.
Приєднання Новгорода, Твері, Пскова та Рязані
Повалення Ординського Іга. Наслідки золотоординського панування для етноісторичного розвитку великоруської народності
Державно-політичний устрій Московської держави в кінці XV першій третині XVI ст.

Реферати:
Куликовська битва та її значення
Іван III великий князь всієї Русі

Джерела та література:
Памятники литературы Древней Руси XIV середины XV века. - М., 1981.
Памятники литературы Древней Руси: вторая пол. XV века. - М., 1982.
Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. - Новосибирск, 1991.
Буганов В. Ю. Куликовская битва. Изд. 2-е. - М., 1985.
Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. - М. - Л., 1950.
Зимин А. А. Россия на рубеже XV XVI столетий. - М., 1982.
Зимин А. А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV века. - М., 1991.
Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV – XV вв. - М., 1960.Семінар 5. Культура Північно-Східної Русі XIII-XV ст.
(2 год.)

План

Відображення в літературі політичних тенденцій розвитку суспільства
Освіта і наукові знання
Розвиток архітектури та живопису

Реферати:
Літописання Північно-Східної Русі
Патріотичні ідеї в “Сказанні про Мамаєве побоїще” та в поемі “Задонщина”
Андрій Рубльов видатний майстер Московської іконописної школи

Джерела та література:
Житие преподобного Андрея Рублева // Русский архив: Альманах. - Вып. I. - М., 1990.
Хождение за три моря Афанасия Никитина. - Л., 1986.
Алпатоа М. В. Андрей Рублев. - М., 1959.
Алпатов М. В. Русская историческая мысль и западная Европа (XII-XVII вв.). - М., 1973.
История Русской литературы XI-XVII вв. /Под ред. Д. С. Лихачева. - М., 1985.
Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV начало XV в.). - М.- Л., 1962.
Очерки русской культуры XIII-XV веков. - Ч. 1. - М., 1969.
Сергеев В. Н. Рублев. - М., 1981.

Семінар 6. Формування станово-представницької монархії за часів правління Івана IV
(4 год.)

План
Особа і діяльність Івана IV: історіографія
Реформи середини XVI ст.: початок земських соборів. Судебник 1550 р. Військова реформа
Церква і держава. Стоглавий Собор
Опричнина: причини і наслідки
Приєднання до Росії Казанського і Астраханського ханств
Боротьба за вихід до Балтійського моря

Реферати:
1.Похід Єрмака початок завоювання народів Сибіру

Джерела та література:
Герберштейн Сигизмунд Записки о Московии. - М., 1988.
Иностранцы о Древней Москве (Москва XV-XVII вв.). - М., 1991.
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. - Л., 1979.
Штаден Г. Записки нема – опричника. – М., 2002.
Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России: государство И. Грозного. - Л., 1988.
Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. - М., 1963.
Зимин А. А., Хорошкевич А.Л. Россия времени Ивана Грозного. - М., 1982.
Носов Н. Е. Становление сословно-предстваительных учреждений в России. Изыскание о земской реформе Ивана Грозного. - Л., 1969.
Преображенский А. А. Некоторые итоги и спорные вопросы изучения начала присоединения Сибири к России // История СССР. - 1984. - №1.
Скрынников Р. Г. Иван грозный и его время. - М., 1991.
Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в XVI-XVII вв. - М., 1978.

Семінар 7. Соціально-економічна і політична криза в Росії наприкінці XVI на початку XVII ст.
(2 год.)

План
Політика царів Федора Івановича і Бориса Годунова
Польська інтервенція. Лжедмитро I
Правління царя Василя Шуйського
Тушинський табір. Лжедмитро II
“Семибоярщина” і окупація Москви
Організація ополчення. Звільнення Москви

Реферати:
Селянська війна під проводом Івана Болотнікова
Земський Собор 1613 року і початок правління Романових

Джерела та література:
Анпилогов Г. Н. Новые документы о России конца XVI начала XVII века.- М., 1967.
Восстание И. Болотникова, Документы и материалы. - М., 1959.
Буганов В. И. Крестьянские войны в России в XVII-XVIII в. - М., 1976.
Буганов В. И. Мир истории: Россия в XVII столетии. - М., 1989.
Бунташный век. Век XVII / Сост. В. С. Шульгин. - М., 1983.
Скрынников Р. Г. Борис Годунов.- М., 1978.
Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский. - М., 1978.
Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII века. - Л., 1989.
Ульяновский В. И. Русские самозванцы. К., 1993.

Семінар 8. Розвиток культури Росії в XVII столітті
(2 год.)

План
1.Загальні риси нового етапу в історії російської культури
2 Матеріальна культура російського суспільств
3.Освіта і наукові знання. Розвиток суспільно-політичної і історичної думки (Ю. Крижанич, А. Л. Ордин-Нащокін)
4. Нові жанри в літературі

Реферати:

Слов’яно-греко-латинська академія в історії російської освіти
Архітектура Росії в XVII ст.
Симон Ушаков видатний майстер живопису XVII ст.

Джерела та література:

Русско-демократическая сатира XVII века. 2-е изд. - Л., 1977.
Сатира XI-XVII веков. Книга вторая. - М., 1989.
Алпатов М. А. Русская историческая мысль и западная Европа (XII-XVII вв.) - М., 1973.
Виргинский В. С. Очерки истории науки и техники XVI-XIX веков. - М., 1984.
История русской литературы XI-XVII веков /Под ред. Д. С. Лихачева. - М., 1985.
Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. - Л., 1984.


Семінар 9. Перетворення Росії в абсолютну монархію
за часів правління Петра I
(4 год.)

План

1. Необхідність внутрішніх перетворень у державі
2. Початок перетворень Петра I. Північна війна. Створення регулярної армії та флоту
3. Економічна політика уряду Петра I
4. Реформи центрального та місцевого апарату управління. Церковна реформа
5. Відносини Росії з країнами Кавказу та Середньої Азії, Каспійський похід
6. Перетворення в культурі та побуті

Реферати:
1. “Справа” царевича Олексія
2. Посилення кріпосного права. Повстання під проводом К. Булавіна
3. Станова структура російського суспільства. Табель про ранги
4. Історична думка в першій чверті XVIII ст. Татищев В. Н.

Джерела та література:

1. Рабинович М. Д. Россия в период реформ Петра I.: Сборник документов.- М., 1973.
2. Россию поднял на дыбы... В 2-х. /Сост. Н. И. Павленко/. - М., 1987.
3. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. - Л., 1989.
4. Буганов В. И. Петр Великий и его время. - М., 1989.
5. Голикова Н. Б. Политические процессы при Петре I. - М., 1957.
6. Ключевский В. О. Исторические портреты. - М.,. 1991.
7. Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра I. - М., 1984.
8. Никифоров Л. А. Внешняя политика России в последние годы Северной войны. - М., 1959.
9. Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. - 2-е изд. - М., 1988.
10. Павленко Н. И. Петр Первый и его время. - М., 1989.Семінар 10. Доба двірцевих переворотів (друга і третя чверть XVIII ст.)
(2 год.)

План

Причини двірцевих переворотів. Роль гвардії. Фаворитизм
Боротьба дворянських угруповань за владу при спадкоємцях Петра I:
2.1. Катерина I, Петро II
2.2. Анна Іоанівна. «Біронівщина»
2.3. Політика Єлизавети Петрівни
2.4. Царювання Петра III
3. Зовнішня політика Росії в 1725-1762 рр.

Джерела та література:

Безвременье и временщики: Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-1760-е гг.) / Сост. Е. Анисимов. – Л., 1991.
Вслед подвигам ПетровымВек XVIII / Сост. Г. И. Герасимова. – М., 1988.
Дворцовые перевороты в России 1725-1825 / Сост. М. А. Бойцов. – Ростов-на-Дону, 1998
Анисимов Е. В. Афродита у власти: Царствование Елизаветы Петровны. – М., 2010.
Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII – первой половине XIX века. – М., 1994.
Великие государсвтенные деятели Росии / Под ред.. А. Ф. Кисилева. – М., 1996.
Ключевский В. О. Исторические портерты. – М., 1990.
Павленко Н. И. А. Д. Меншиков. – М., 1987.
Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. – М., 1974.
Эйдельман Н. Я. Твой восемнадцатый Век. Прекрасен наш союз - М., 1991.
Семінар 11. Політика «освіченого» абсолютизму Катерини II
(4 год.)

План
Кріпосницьке законодавство Катерини II. «Уложенна комісія» 1767-1768 рр.
Оформлення станового ладу. «Учреждєніє про губернії», Жалувані грамоти дворянству і містам
Селянська війна 1773-1775 рр.: причини, хід та наслідки
Зовнішня політика за часів Катерини II

Реферати:

Розвиток освіти в Росії в другій половині XVIII ст..
О. Радищев: життя і діяльність
Вплив української культури на розвиток культури Росії


Джерела та література:

Дашкова Е. Р. Записки. 1743-1810. – Л., 1985.
Записки императрицы Екатерины II. – М., 1989.
Столетье безумно и мудро. Век XVIII. – М., 1986.
Брикнер А. История Екатерины II. – М., 1991.
Буганов В. И.Пугачев. – М., 1984.
Каменский А. «Под сению Екатерины»: Вторая половина XVIII века. – Спб., 1992.
Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. –М., 1978.
Мавродин В. В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в XVIII веке /1773-1790гг./. – Л., 1975.
Мартынов И. Ф. Книгоиздатель Николай Новиков. – М., 1981.
Павленко Н. Екатерина Великая // Родина. – 1995. - № 10-11.
Черкасов П. П., Чернышевский Д. В. История императорской России: От Петра Великого до Николая II. – М., 1994.
15

Приложенные файлы

  • doc 15589269
    Размер файла: 78 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий