Питання до іспиту з історії укр культури

Питання до іспиту
«Історія української культури»
Предмет «Історії української культури». Зміст та еволюція поняття “культура”. Структура культури. Форми та основні функції культури.
Культурний зміст поняття «нація» (примордіалісти, модерністи). Поняття і суть національної культури.
Сутність та призначення культури в культурологічних концепціях українських вчених: Г. Сковороди, М. Костомарова, О. Потебні, І. Франка, М. Грушевського.
Українська мова – основа культури українського народу.
Витоки української пракультури. Джерела української культури. Виникнення та основні етапи розвитку української культури.
Міфи та космогонічні уявлення східних слов’ян.
Соціальні та світоглядні засади ставлення до жінки, чоловіка, дитини, сім’ї у давніх слов’ян.
Особливості та характерні риси культури східнослов’янських племен.
Культура Київської Русі (IX–XII ст.). Хрещення Русі та візантійський вплив на формування української культури.
Культура періоду феодальної роздробленості (XІI–XІІІ ст.). Татарський та турецький впливи на український побут і національний характер.
Культура Галицько-Волинського князівства (XIІI–XІVст.). Західноєвропейські впливи в історії української культури (Реформація).
Історичні умови розвитку культури в XIV–поч. XVIІ ст. Культурна самоідентифікація українців у бездержавний період.
Діяльність українських братств: збереження та розвиток української православної культури.
Теорії про владу, державу, суспільство в XVІ– на поч. XVIІ ст. (С. Оріховський, І. Вишенський, Ю. Дрогобич, С. Кленович).
Українська наука, література доби Відродження (Ю. Дрогобич, І. Вишенський, П. Русин, С. Оріховський, С. Кленович, М. Смотрицький, Г. Смотрицький)
Особливості українського образотворчого мистецтва доби Відродження.
Соціально-політичні основи європейського Просвітництва. Особливості розвитку української культури в XVІІ–XVІІІ ст.
Українське козацтво як культурний феномен. Особливості розвитку й досягнення української барокової культури.
Ідеологія Просвітництва. Формування української національної самосвідомості (Г. Сковорода, П. Орлик, І. Гізель).
Ставлення українців до влади, опозиції, держави, суспільства, людини в XVІІІ ст. (П. Орлик, Ф. Прокопович, Г. Кониський).
Освіта і наука в українських землях у XVІІ–XVІІІ ст. Києво-Могилянська академія Харківський колегіум.
Стильові та жанрові особливості в художній культурі України XVІІ–XVІІІ ст.
Історичні умови розвитку української культури у к. XVІІІ– к. XІХ ст. “Українське культурно-національне Відродження”: причини та особливості. Титани українського культурного Відродження.
Ставлення українців до влади, опозиції, держави, суспільства, людини в XІХ ст. (Т. Шевченко, П. Куліш, Г. Андрузький, М.Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський, Ю. Бачинський, Б. Кістяківський).
Розвиток освіти та науки в українських землях у к. XVІІІ–ХІХ ст. Харківський університет.
Внесок українських письменників ХІХ ст. у світову літературу.
Розвиток музичного мистецтва в Україні в к. ХVІІІ–ХІХ ст. жанри, стилі, композитори, їхні твори).
Стильові та жанрові особливості в українській художній культурі у к. XVІІІ–сер. XІХ ст.
Соціальні та світоглядні засади ставлення до жінки, чоловіка, дитини, сім’ї у ХVII–XIX ст.
Перегляд системи цінностей у другій половині ХІХ ст. Стильові та жанрові особливості в українській художній культурі в другій пол. ХІХ– на поч. ХХ ст.
Умови розвитку культури України на початку ХХ ст. Індустріальна цивілізація й культура: проблеми відчуження людини від культури.
Культура модерну: світоглядні засади, стилі. Український авангард: ознаки, особливості, представники.
Історичні умови розвитку української культури у 1920-1930-х рр. Політика українізації. Літературна дискусія 1925-1928 рр. ВАПЛІТЕ. М. Хвильовий.
Освіта та наука в українських землях. Більшовицька культурна революція.
Конструювання «пролетарської» ідентичності у 1920-1930-х рр.
Українська культура в контексті «радянської багатонаціональної культури». Квазінаціональне культурне будівництво в умовах СРСР.
Поняття українське “розстріляне відродження”, українська інтелігенція та репресії 1930-х рр.
Деструктивний вплив Голодомору (1932-1933рр.) на культуру українського народу.
Історичні умови розвитку української культури у 1939-1985 рр. Формування ідеократичного суспільства.
Художня українська культура під час Другої світової війни. Сутність методу соціалістичного реалізму.
Формування надетнічної/наднаціональної спільності «радянський народ»: сутність, вплив на самоідентифікацію народів СРСР. Боротьба з «українським націоналізмом» 1947 – 1953 рр. Жданівщина
Вплив української «відлиги» (1954-1972 рр.) на культуру українського народу. Сутність другої хвилі українізації.
«Маланчукізм» і посилення ідеологічного тиску на українську культуру.
Ставлення українців до влади, опозиції, держави, суспільства, людини у 1960-х – першій половині 1980-х рр. Дисидентство.
Художня українська культура 1940 – першої половини 1980-х рр.: співвідношення ідеологічних і гуманістичних тенденцій. Шістдесятники
Особливості розвитку освіти й науки в Україні в 1940–1985 рр.
Причини та наслідки відсутності науково-технічної революції (НТР) у другій половині ХХ ст. в українському суспільстві.
Соціальні та світоглядні засади ставлення до жінки, чоловіка, дитини, сім’ї в радянській Україні.
Піднесення національної свідомості українського народу у другій пол. 1980-х рр.
Історичні умови розвитку української культури наприкінці ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. Особливості модернізму та постмодернізму в українській культурі.
Освіта та наука в незалежній Україні на поч. XXI ст.
Досягнення української літератури, музики, живопису, кіно к. ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. Розвиток художньої культури в незалежній Україні. Масова культура.
Типи політичної культури. Політична культура в Україні. Ставлення українців до влади, опозиції, держави, суспільства, людини в період незалежності.
Духовна культура, духовне життя. Місце релігії в духовному житті незалежної України. Релігійна ситуація в незалежній Україні.
Мовна політика в незалежній Україні.
Соціальні та світоглядні засади ставлення до жінки, чоловіка, дитини, сім’ї у сучасному українському суспільстві.
Глобалізація та проблеми національно-культурної ідентичності.

Приложенные файлы

  • doc 15586801
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий