Питання до іспиту з історії укр.культури


Питання до іспиту (заліку)
1. Українська культура як цілісна система.
2. Періодизація розвитку української культури та загальна характеристика періодів.
3. Етнокультурні проблеми походження українського народу.
4. Особливості трипільської культури.
5. Культура скіфо-сарматського періоду.
6. Трипільська культура; зарубинецька та черняхівська культури.
7. Язичницькі вірування та пантеон божеств давніх слов'ян.
8. Вплив християнства на культуру Київської Русі.
9. Писемність та освіта часів Київської Русі - України.
10. Розвиток літератури і науки Київської Русі – України.
11. Мистецтво й архітектура княжої доби.
12. Літописи; апокрифічна та агіографічна література, їх історичне та літературно-
художнє значення.
13. Києво-Печерська лавра та її роль у розвитку української культури.
14. Освіта і література у Галицько-Волинській землі.
15. Історичні умови та суспільно-політичні чинники формування ренесансної культури
України.
16. Ранній гуманізм в Україні.
17. Братський рух і полемічна література.
18. Діяльність культурно-освітніх осередків кінця ХVI- першої полов. ХVIІ ст.
19. Книгодрукування в Україні та його основоположник І.Федоров.
20. Феномен козацької культури.
21. Культура Запорізької Січі.
22. Особливості бароко в Україні: література, театр, музика.
23. Українська архітектура у ХVIІ - ХVIІІ ст.
24. Бароко в українському образотворчому мистецтві.
25. Освіта і наука. Києво-Могилянська академія.
26. Генеза та періодизація національно-культурного відродження в Україні кінця ХVIІІ-
поч. ХХ ст.
27. Дворянський період національно-культурного відродження та його особливості
(кінецьХVIІІ - 40-і роки ХІХ ст.).
28. Народницький період національно-культурного відродження та його особливості ( 40-і роки ХІХ - кін. ХІХ ст.).
29. Модерністський період національно-культурного відродження (кінець ХІХ– поч.
ХХ ст.). 30. Досягнення науки в Україні у другій половині ХІХ ст.
31. Реалізм в українській літературі і мистецтві ХІХ ст.
32. Заснування Харківського та Київського університетів в Україні та їх значення як
науково-культурних центрів.
33. К.Ушинський – засновник вітчизняної педагогіки.
34. Демократично - просвітницьке літературно - фольклористичне об'єднання «Руська
трійця» та його роль в розвитку української культури в Галичині.
35. Інтелектуальний та культурний рух 50-70-х років ХІХ ст. Журнал «Основа».
36. Розвиток шкільництва та народної освіти в Україні (середина ХІХ – кінець ХІХ ст.).
37. І. Котляревський і становлення нової української літератури.
38. Роль Т.Г.Шевченка у становленні нової моделі української культури.
39. І.Франко і його роль у розвитку української культури.
40. Драматургія і театральне мистецтво України кінця ХVIІІ- ХІХ ст.
41. Визначні пам'ятники архітектури та скульптури ХІХ ст. та їх автори.
42. Витоки українського професійного театру.
43. Музична культура у ХІХ ст.
44. Розвиток науки у другій половині ХІХ ст.
45. Діяльність Кирило – Мефодіївського братства та його роль у формуванні
національної самосвідомості українського народу.
46. Культурно-просвітницька діяльність «Просвіти», «Наукового товариства ім.
Т.Г.Шевченка»: їх роль як центрів національно-культурного відродження.
47. Громади та їх національно-культурницька та громадсько - політична діяльність.
48. Культурно - історичне значення діяльності М.Грушевського.
49. Видатний український мислитель М.Драгоманов.
50. Український романтизм та його представники.
51. Класицизм в українському живописі, скульптурі та архітектурі.
52. Садово-паркове мистецтво та палацово-паркові ансамблі в Україні.
53. Реалізм в українській літературі ХІХ ст.
54. М.Лисенко – основоположник української професійної музики.
55. Перша третина ХХ ст. – важливий етап формування національної композиторської
школи.
56. Український живопис другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
57. Творчість художників – передвижників.
58. Український імпресіонізм: література, живопис, скульптура, музика.
59. Національна школа пейзажного живопису ( 80 -90-ті роки ХІХ ст.).
60. Еклектика та модерн в українській архітектурі.
61. Освіта в Україні на початку ХХ ст.
62. Українська література кінця ХІХ – поч. ХХ ст. та її напрямки.
63. Модерністський живопис і скульптура початку ХХ ст. («український авангард»).
64. Модернізм у творчості українських поетів та письменників на межі
ХІХ –ХХ ст.
65. Політика українізації та її вплив на культуру.
66. Духовна скарбниця «репресованої поезії» (20-30-ті рр.).
67. Розвиток традицій українського іконопису та фольклору у малярстві М.Бойчука.
68. Утворення Української академії мистецтв та її діяльність.
69. Утворення Української академії наук та її діяльність.
70. Реформатор національної сцени Лесь Курбас та театр «Березіль».
71. Екранна культура: здобутки українського кіномистецтва.
72. «Шістдесятницький ренесанс» в Україні: фундатори руху.
73. «Нова фольклорна хвиля» в українській музиці 60-70 -х років ХХ ст.
74. Особливості розвитку українського образотворчого мистецтва 70-80-х років ХХ ст.
75. Культурні надбання української діаспори.
76. Науково-технічна культура в Україні ХХ ст.
77. Тенденції сучасного національно-культурного відродження.
78. Українська література кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.
79. Освіта в сучасній Україні.
80. Роль Українського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка в науковому та
культурному світі України.
81. Місце Києво-Могилянської академії в науковому та культурному світі України.
82. Медіакультурний чинник в освітньому та культурному просторі України.
83. Нові відкриття в галузі драматургії та їх втілення у творчості Р. Віктюка та
Б.Жолдака.
84. Традиції і символіка української народної культури.
85. Пісенна творчість українського народу (календарні, сімейно – побутові,
танцювальні пісні).
86. Історичні пісні; думи та кобзарство як самобутнє явище української культури.
87. Початок та розвиток музейної справи в Україні.
88. Закон України «Про охорону культурної спадщини» та пам'яткоохоронні громадські
організації України.

Приложенные файлы

  • docx 15586651
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий