Перелік екзаменаційних питань з Історії української культури


ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Екзаменаційні білети з курсу історії української культури включають по 2 питання. Як правило, перше питання стосується особливостей розвитку української культури у давні часи або у період середньовіччя, друге – віддзеркалює процеси у сфері культури у ХVІІІ-ХХІ ст. Наводимо приклад одного з білетів:
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18
Архітектура та містобудування у Київської Русі.
Особливості розвитку української культури у 20-30-х рр. ХХ ст.
Перелік питань, включених до екзаменаційних білетів.
Предмет та завдання історії української культури.
Характерні ознаки світосприйняття первісної людини.
Трипільська культура та її особливості.
Внесок античних колоній Північного Причорномор’я в українську культуру.
Кочові народи як чинник формування української культури.
Релігійні вірування давніх слов’ян.
Побут і повсякденне життя давніх слов’ян.
Слов’янські обряди та ритуали.
Міфологія давніх слов’ян та її характерні особливості.
Культура давніх слов’ян дохристиянської доби.
Роль християнства у розвитку культури Київської Русі .
Давньоукраїнське образотворче мистецтво та іконопис.
Писемність та освіта в Київській Русі.
Особливості книгописання Київської Русі.
Літопис як феномен давньоруської культури.
Музичне мистецтво Київської Русі.
Архітектура та містобудування у Київській Русі.
Право та законодавство Київської Русі.
Культурна спадщина Київської Русі.
Особливості культури Галицько-Волинського князівства.
Мистецтво Галицько-Волинського князівства.
Церковне та релігійне життя у Галицько-Волинській державі.
Розвиток містобудування та архітектури в ГалицькоВолинській державі.
Роль церковних братств у розвитку української культури.
Початок книгодрукування в Україні.
Роль козацтва у культурній розбудові України ХVІІ ст.
Військове мистецтво українських козаків.
Українське мистецтво доби XVІ – поч. XVII ст.
Острозький культурно-освітній осередок.
Козацькі літописи, українські народні думи та пісні XV– XVII ст., їх тематика та особливості.
Києво-Могилянська академія як освітній та науковокультурний центр.
Українська барокова культура.
Реформування церкви і освіти та розвиток науки у XVII ст.
Українська культура доби Гетьманщини.
Реформаційні ідеї в українській ренесансній культурі.
Вплив Ренесансу на українську культуру.
Література та мистецтво України другої пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.
Національно-культурне відродження в Україні на межі ХVІІІ – поч. ХІХ ст.
Особливості культурного розвитку західноукраїнських земель у ХІХ ст.
Роль творчості Т.Шевченка у становленні української культури.
Класицизм в українській архітектурі.
Національна своєрідність української культури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
Розвиток української літератури у ХІХ ст.
Образотворче мистецтво, музика, театр в ХІХ ст.
Розвиток української освіти та науки другої пол. ХІХ ст.
Особливості культурного розвитку України в 1917 – 1920х рр.
Особливості розвитку української культури у 20-30-х рр. ХХ ст.
Становище церкви в Україні в 20 - 30 - ті роки ХХ ст.
“Шестидесятники” та їх внесок у розвиток української культури.
Український кінематограф ХХ ст.: становлення та розвиток.
Українське мистецтво ХХ ст.
Наука та освіта в Україні у ХХ ст.
Відродження національної культури в сучасній Україні.
Мистецтво в Україні у 90-х рр. ХХ ст.: розмаїття художніх проявів.
Розвиток української літератури на межі ХХ-ХХІ ст.
Сучасне релігійне життя України.
Особливості Києва як історико-культурного центра України.
Культурно-історичні пам’ятки Києва.
Культурні досягнення української діаспори.
Культура українського народу в контексті світової культури.

Приложенные файлы

  • docx 15586640
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий