Платье японском стиле


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

ihemqbeh^hklZlhqghrbjhdh_jZkijhkljZg_gb_
_q_jgb_ieZlvy\dblZckdhfklbe_Emqrbckihkh[kjZablv\k_ogZih\Zebf_y
jhkdhrgmxnb]mjmdmiblv\_q_jg__ieZlv_\dblZckdhfklbe__kgZe_lh
dhee_dpby.HQ]R;hevrhc\deZ^\jZkijhkljZg_gb_yihgkdh]hklbey\
h^_`^_\gzkagZf_gblucfh^_ev_jD_gahYihgbywlhdhg_qghg_lhevdh
dbfhghp\_lub\urblu_^jZdhguwlhij_`^_\k_]hmf_gb_gZ[ex^Zlvb
kha_jpZlvkeb\Zlvkykijbjh^hchdjm`Zxsbffbjhfbdhkfhkhf
KZfhieZlv_ij_^klZ\eyehkh[hc^ebggmx^hiheZrbjhdmxjm[Zomkrbjhdbfb
jmdZ\Zfbbdhjhldbf\hjhlgbqdhf

DZd[ulhgb[uehlZdh_ieZlv_lj_[m_lhlk\h_cohaycdbbays_kl\Z\
fZg_jZoLj_gbjm_fkyi_j_^a_jdZehfbihdmiZ_fihljykZxs_djZkb\u_
q_hg]kZgQ_hg]kZfihemqbehlj_lv_jh`^_gb_dhjhldh_h[e_]Zxs__ieZlv_k
dhjhldbfjmdZ\hfbZddmjZlghcaZkl_`dhcgZ[hdkfZe_gvdbfbim]h\dZfb
Yihgkdbcklbev\h^_`^_k_ahg_\_kgZe_lhhkh[_gghaZf_lgZly]Zd
wlgbq_kdbfijbglZfwe_f_glZfgZpbhgZevguodhklxfh\beb^Z`_ddZdhfmlh
hij_^_ezgghfmgZjh^ghfmklbex\lhfqbke_byihgkdhfm$QGHUVRQ`Zd_lu
&DFKDUHOkyihgkdbfjZklbl_evgufmahjhf\_ldbp\_lms_ckZdmju0XOEHUUL
`Zd_lukfy]dbfbrbjhdbfbihykZfb h[b\f+DLGHU$FNHUPDQQdhjhldb_rzedh\u_
dbfhgh3XFFLyihgkdb_ijbglub\urb\db(WUR
IjhklhlZb_kl_kl\_gghklvyihgkdh]hklbeyiha\hey_lkhklZ\eylv[_kdhg_qgu_
\ZjbZpbb\hki_\Z_l`bag_jZ^hklghklv\]Zjfhgbqghfkhq_lZgbbdjZkhdb
hjgZf_glh\Hgb^Zebq_hg]kZf_]h\lhjmxnhjfm^ebggh_kbevghh[e_]Zxs__
ieZlv_kjZaj_aZfbih[hdZf


Приложенные файлы

  • pdf 15573399
    Размер файла: 182 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий