Завдання на літо з математики
Леонова Валентина Леонтіївна
Завдання на літо
з математики
5 клас
103378034925Бажаю
успіхів
0Бажаю
успіхів

2014
Зміст
Анотація 3
Контрольна робота №1. Лічба, вимірювання і числа4
Контрольна робота №2. Дії першого ступеня з натуральними числами6
Контрольна робота №3. Дії другого ступеня з натуральними числами. Множення та ділення натуральних чисел8
Контрольна робота №4. Дії другого ступеня з натуральними числами. Рівняння. Розв’язування задач10
Контрольна робота №5. Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур12
Контрольна робота №6. Звичайні дроби 14
Контрольна робота №7. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками 16
Контрольна робота №8. Десяткові дроби. Додавання, віднімання та множення десяткових дробів 18
Контрольна робота №9. Ділення десяткових дробів20
Контрольна робота №10. Відсотки. Середнє арифметичне 22
Контрольна робота №11. Підсумкова 24
Бібліографія26
Анотація
Матеріал містить 11 контрольних робіт з математики для 5 класу, згідно вимог навчальної програми з математики для 5 -9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Контрольні роботи створені за підручником «Математика» для 5 класу, автори Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М.
За допомогою контрольної роботи перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою.
Контрольні роботи складені у двох рівнозначних варіантах. Кожен варіант містить завдання, що за рівнем складності поділені на три групи: початковий і середній рівні, достатній рівень та високий рівень.
Завдання початкового і середнього рівнів складності містять тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання достатнього і високого рівнів передбачають надання повного розв’язання.
При складанні контрольних робіт зроблений акцент на перевірці вмінь виконувати дії з натуральними числами, розв’язувати текстові задачі на основі аналізу залежностей між величинами, про які йдеться в умові завдання, виконувати вправи на координатному промені та вправи геометричного змісту.
Кожна контрольна робота оцінюється в 12 балів.
Перша група – тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюються в 6 балів.
Друга і третя група – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (згідно формату зовнішнього незалежного оцінювання) разом оцінюються в 6 балів.
3
Контрольна робота №1 Лічба, вимірювання і числа Варіант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Оберіть правильний запис числа дев’ять мільйонів сорок три тисячі: А 9000 043;Б 900 043; В 9 043 000;Г 9 430 000. 2. Назвіть кут, що більший за 90°: А тупий;Б прямий; В гострий;Г розгорнутий. 3. Назвіть координати точки, що знаходиться правіше від точки А (9) на 3 одиниці: А 12;Б 10; В 6;Г 8. 4. Знайдіть відстань між точками А(7) і В(21): А 28;Б 15; В 29;Г 14. 5. Укажіть правильну числову нерівність: А 102<98;Б 3 529> 3 592; В 231540< 231 504;Г 3 115 121> 3 115 112.
1310005481330К
00К
6. Точка К ділить відрізок АВ на два відрізки АК=30 мм і КВ= 4 см (дивись мал.). Яка довжина відрізка АВ у сантиметрах?
144335568580006051556858002710180685800605155125730605154125730 А В А 34 см;Б 7см; В 10 см;Г 1см. Достатній рівень навчальних досягнень 7. Накресліть координатний промінь. За одиничний відрізок візьміть 2 клітинки зошита. Позначте на ньому точки М(1), Р(4), К(7). Знайдіть довжину відрізка МК? 8. За допомогою транспортира і лінійки побудуйте кут ВСD, що дорівнює 145°. Проведіть внутрішній промінь СМ так, щоб кут МСD= 30°. Яка міра кута ВСМ? Високий рівень навчальних досягнень 9. Кут АОD – розгорнутий. Промінь ОР - бісектриса кута АОD, а промінь ОМ – бісектриса кута РОD. Яка градусна міра кута АОМ? 4
13290555403850В
00В
Контрольна робота №1 Лічба, вимірювання і числа Варіант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Оберіть правильний запис числа сім мільйонів двадцять чотири тисячі: А 7000 024;Б 700 024; В 7 024 000;Г 7 240 000. 2. Назвіть кут, що менший за 90°: А тупий;Б гострий; В прямий;Г розгорнутий. 3. Назвіть координати точки, що знаходиться правіше від точки В (7) на 4 одиниці: А 3;Б 8; В 6;Г 11. 4. Знайдіть відстань між точками А(5) і В(21): А 16;Б 15; В 29;Г 26. 5. Укажіть правильну числову нерівність: А 107<99;Б 2 473> 2 472; В 2 315 440< 2 315 404;Г 3 115 119> 3 115 121. 6. Точка В ділить відрізок КМ на два відрізки ВК=20 мм і ВМ= 5 см (дивись мал.). Яка довжина відрізка КМ у сантиметрах?
144335568580006051556858002710180685800605155125730605154125730 К М А 25 см;Б 30см; В 7 см;Г 3см.
Достатній рівень навчальних досягнень 7. Накресліть координатний промінь. За одиничний відрізок візьміть 2 клітинки зошита. Позначте на ньому точки А(2), В(5), С(8). Знайдіть довжину відрізка АС? 8. За допомогою транспортира і лінійки побудуйте кут АОD, що дорівнює 110°. Проведіть внутрішній промінь ОС так, щоб кут СОD= 45°. Яка міра кута АОМ? Високий рівень навчальних досягнень 9. Кут АОР дорівнює 160°. Промінь ОК - бісектриса кута АОР, а промінь ОС – бісектриса кута АОК. Яка градусна міра кута СОР? . 5
Контрольна робота №2 Дії першого ступеня з натуральними числами Варіант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Знайдіть різницю чисел 326 і 149 А 475;Б 223; В 187;Г 177. 2. У спортивних змаганнях із сільських шкіл брало участь а учнів а з міських шкіл на b учнів менше. Скільки всього учнів брало участь у змаганнях? Запишіть у вигляді виразу. А а + b;Б а - b; В а+(а - b);Г а + (а +b).
31769051651003176905698502500630174625024911057937517481551746251748155793753.У трикутнику АВС А=100°; В=20°; С=60°. Якого виду трикутник? А гострокутний; Б тупокутний; В прямокутний;Г рівносторонній.
4. Периметр прямокутника зі сторонами а і b обчислюється за формулою: А Р=4а ;Б Р=3а ; В Р=2а+2b;Г Р=а +b.
5. Знайдіть суму 12а+9 а+7: А 21а+7 ;Б 28а ; В 19а+9а;Г12а+16а. 6. Виконайте віднімання: 45год 18хв – 13год 29хв
А 31год 89хв;Б 32год 11хв; В 31год 59хв;Г 31год 11хв.
Достатній рівень навчальних досягнень 7. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 11 см, а основа на 4 см більша. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника.
8. Марійка задумала три числа. Сума цих чисел дорівнює 7600. Сума першого і другого дорівнює 5849. Сума першого і третього дорівнює 4935. Які числа задумала Марійка?
Високий рівень навчальних досягнень 9. Сторона АВ прямокутника АВСD утричі більша за сторону ВС. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 56 см
6
Контрольна робота №2 Дії першого ступеня з натуральними числами Варіант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Знайдіть різницю чисел 452 і 299 А 153;Б 163; В 157;Г 751.
2. У математичному турнірі із однієї області брало участь а учнів а з іншої - на b учнів більше. Скільки всього учнів брало участь у змаганнях? Запишіть у вигляді виразу. А а + b;Б а - b; В а+(а - b);Г а + (а +b).
3224530174625322453079375250063017462502500630793751757680174625173863079375 3.У трикутнику АВС А =60°, В =90°, С=30°. Якого виду трикутник? А рівнобедрений; Б гострокутний; В прямокутний; Г тупокутний. 4. Периметр рівностороннього трикутника зі стороною а обчислюється за формулою: А Р=4а ;Б Р=3а ; В Р=2а+2b;Г Р=а +b.
5. Знайдіть суму 19а+6 а+4: А 25а+10а;Б 25а +4; В 29а;Г19а+10а.
6. Виконайте віднімання: 66год 15хв – 43год 28хв А 23год 13хв;Б 23год 97хв; В 22год 97хв;Г 22год 47хв.
Достатній рівень навчальних досягнень 7. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 9 см, а бічна сторона на 4 см більша. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника.
8. Тарас задумав три числа. Сума цих чисел дорівнює 7400. Сума другого і третього дорівнює 5849. Сума першого і третього дорівнює 4935. Які числа задумав Тарас? Високий рівень навчальних досягнень 9. Сторона АВ прямокутника АВСD удвічі більша за сторону ВС. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 48см
7
Контрольна робота №3 Дії другого ступеня з натуральними числами. Множення та ділення натуральних чисел Варіант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь
1. Обчисліть добуток чисел 325 і 3007 А 332;Б 99775; В 706645; Г 977275.
2. Знайдіть частку чисел 3857 і 19: А 223;Б 23; В 203; Г 93.
3. Спростіть вираз 9∙ а ∙7∙ b, вкажіть числовий коефіцієнт в отриманому виразі: А 9;Б 63; В 63а b; Г 7.
4. Спростіть вираз 3∙(12а – 3), застосувавши розподільний закон: А 27а;Б 36а - 3; В 36а – 9; Г12а – 9.
5. Винесіть спільний множник за дужки у виразі 2а +8b; А 10а∙ b;Б а∙ b∙(2+8); В 2(а +4b); Г а∙(2+8b).
6. Ділене – 1943, дільник – 23, вкажіть остачу: А 84;Б 23; В 74; Г 11.
Достатній рівень навчальних досягнень
7. При діленні 749 на інше число отримали неповну частку 24 і остачу 5. Знайдіть дільник.
8. Обчисліть зручним способом: 12∙14+14∙88+164∙54 - 64∙54
Високий рівень навчальних досягнень 9. Волейбольну секцію відвідують 45 учнів, що втричі менше, ніж баскетбольну і хокейну секції разом, а футбольну секцію відвідують удвічі менше учнів, ніж волейбольну, хокейну і баскетбольну секції разом. Скільки всього учнів відвідують ці спортивні секції?
8
Контрольна робота №3 Дії другого ступеня з натуральними числами. Множення та ділення натуральних чисел
Варіант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь
1. Обчисліть добуток чисел 235 і 4009 А 4244;Б 96115; В 132925; Г 942115.
2. Знайдіть частку чисел 3485 і 17: А 205;Б 215; В 2005; Г 25.
3. Спростіть вираз 9∙ х ∙5∙ у, вкажіть числовий коефіцієнт в отриманому виразі: А 45ху;Б 45; В 9; Г 5.
4. Спростіть вираз 4∙(5– 8у), застосувавши розподільний закон: А 12у;Б 20–8у; В 5– 32у; Г20– 32у.
5. Винесіть спільний множник за дужки у виразі 7х +14у А 21а∙ b; Б х∙ у∙(7+14); В 7(х +2у); Г х∙(7+14у).
6. Ділене – 1879 , дільник – 29, вкажіть остачу: А 23;Б 54; В 64; Г 29.
Достатній рівень навчальних досягнень 7. При діленні 956 на інше число отримали неповну частку 36 і остачу 20. Знайдіть дільник.
8. Обчисліть зручним способом: 73∙345+345∙27+52∙187 – 87∙52.
Високий рівень навчальних досягнень 9. На овочеву базу привезли 2700кг картоплі, що втричі більше, ніж буряків та моркви разом, а капусти – втричі менше, ніж буряків моркви та картоплі разом. Скільки всього кілограмів овочів привезли на базу?

9
Контрольна робота №4 Дії другого ступеня з натуральними числами. Рівняння. Розв’язування задач Варіант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. У якому випадку записано рівняння? А 12+7=19;Б 20–8у; В 2у+7=17; Г 20– 32у.
2. Коренем якого рівняння є число 5? А 2х+7=19;Б х+19х=100; В 20: у+7=17; Г у–5=5.
3. Розв’яжіть рівняння: (у – 11) : 3= 36. А 97;Б 23; В 108; Г 119.
4. Знайдіть значення виразу: 12∙3+(5∙16 – 17): 3 А 57;Б 33; В 288; Г 153.
5. Розв’яжіть рівняння: 5х+13=103. А 580;Б 23; В 28; Г 18.
6. Сума двох чисел дорівнює 97. Одне з них на 53 більше за інше. Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено менше число? А 53х+х =97;Б х+53=97; В х+ х +53=97; Г 53х– х =97.
Достатній рівень навчальних досягнень 7. Розв’яжіть рівняння: (9х–13):5 +11=30. 8. Відстань між двома селищами 16 км. З цих селищ одночасно в одному напрямку вирушили два велосипедисти. Перший їхав попереду зі швидкістю 12 км/год, другий зі швидкістю 20 км/год. Через скільки годин після початку руху другий велосипедист наздожене першого? Високий рівень навчальних досягнень 9. Одна сторона прямокутника утричі більша за іншу його сторону. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр 96 см.
10
Контрольна робота №4 Дії другого ступеня з натуральними числами. Рівняння. Розв’язування задач Варіант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1.У якому випадку записано рівняння? А 12х+2=26;Б 10–7у; В 2у+7; Г 12–2=10.
2. Коренем якого рівняння є число 4? А 2х+7=12;Б х+19х=200; В 20: у+7=12; Г у–4=4.
3. Розв’яжіть рівняння: 92:(у –3) = 23. А 9;Б 23; В 13; Г 7.
4. Знайдіть значення виразу: 72– (5∙16 – 17): 9 А 65;Б 9; В 81; Г 1.
5. Розв’яжіть рівняння: 3х–13=44. А 171;Б 93; В 10; Г 19.
6. Сума двох чисел дорівнює 79. Одне з них на 43 більше за інше. Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено менше число? А 36х+х =79;Б х +х+43=79; В х +43=79; Г 36х–х=79.
Достатній рівень навчальних досягнень 7. Розв’яжіть рівняння: (57–4х)∙ 6+14=68. 8. Відстань між двома станціями 24км. З цих станцій одночасно в одному напрямку вийшли два потяги. Попереду йшов потяг зі швидкістю 58 км/год, позаду - зі швидкістю 64 км/год. Через скільки годин після початку руху один потяг наздожене інший? Високий рівень навчальних досягнень 9. Одна сторона прямокутника у 2 рази більша за іншу його сторону. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр 84 см.
11
Контрольна робота №5 Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур Варіант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь
1. Обчисліть 82 – 33∙ 2 А 64;Б 146; В 110; Г 28. 2. Обчисліть суму довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, якщо його виміри 3см, 4 см і 5 см. А 24см;Б 48см; В 12см; Г 60см.
3. Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 5 дм А 25см2;Б 10дм2; В 125дм2; Г 25дм2.
4. Виміри прямокутного паралелепіпеда 7м, 3 м і 5 м. Обчисліть його об’єм. А 15м3;Б 105м2; В 105м3; Г 50м3.
5. Скільки трицифрових чисел, записаних різними цифрами, можна скласти із цифр 3,4,5 ? А 6;Б 3; В 2; Г 1.
6. На скільки квадратних сантиметрів площа квадрата зі стороною 11см більша за площу прямокутника зі сторонами 7см і 8 см? А 45см2;Б 56см2; В 121см2; Г 65см2.
Достатній рівень навчальних досягнень 7. Обчисліть 83 – 42∙ 3+(6+53). 8. Знайдіть ребро куба, якщо його об’єм дорівнює об’єму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 6 см, 12 см і 3 см.
Високий рівень навчальних досягнень 9. Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1. Ребро ВС утричі більше за ребро СС1 і на 15 см менше від ребра АВ. Обчисліть довжини ребер паралелепіпеда, якщо сума довжин усіх його ребер 228 см. . 12
Контрольна робота №5 Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур Варіант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Обчисліть 96 – 23∙ 6 А 60;Б 540; В 88; Г 48. 2. Обчисліть суму довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, якщо його виміри 5см, 6 см і 7 см. А 72см;Б 18см; В 30см; Г 210см. 3. Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 4 дм А 16см2;Б 8дм2; В 64дм2; Г 16дм2.
4. Виміри прямокутного паралелепіпеда 6м, 4 м і 3 м. Обчисліть його об’єм. А 13м3;Б 72м2; В 72м3; Г 30м3.
5. Скільки трицифрових чисел, записаних різними цифрами, можна скласти із цифр 6,4,5 ? А 2;Б 6; В 3; Г 1. 6. На скільки квадратних сантиметрів площа квадрата зі стороною 12см більша за площу прямокутника зі сторонами 6см і 7 см? А 102см2;Б 42см2; В 144см2; Г 131см2.
Достатній рівень навчальних досягнень 7. Обчисліть 72 + 43∙ 2 + (56–52)
8. Знайдіть ребро куба, якщо його об’єм дорівнює об’єму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 64 см, 2 см і 4 см.
Високий рівень навчальних досягнень 9. Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1. Ребро ВС удвічі більше за ребро СС1 і на 13 см менше від ребра АВ. Обчисліть довжини ребер паралелепіпеда, якщо сума довжин усіх його ребер 232 см. . 13
Контрольна робота №6 Звичайні дроби Варіант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Виділіть цілу частину з неправильного дробу 79 12 А 79712 ;Б 6127; В 7712; Г 6712. 2. Подайте мішане число 81821 у вигляді неправильного дробу А 18621 ;Б 16518; В 17621 ; Г 16521. 3. Яку частину метра становить 6 дм? А 6100 м;Б 6010 м;В 610 м; Г 61000 м. 4. Розмістіть дроби 1712 ; 712 ; 212 ; 512 в порядку зростання: А 1712 ; 712 ; 512 ; 212 ;Б 512 ; 712 ; 212 ; 1712 ;В 212; 512;712; 1712; Г 1712 ; 712 ; 212; 512 5. В корзині 48 яблук , з них 46 – жовтого кольору. Скільки в корзині яблук жовтого кольору. А 72;Б 44; В 42; Г 32. 6. Чому дорівнює довжина відрізка АВ, якщо 45 його довжини дорівнюють 20 см? А 80см;Б 25см; В 16см; Г100см. Достатній рівень навчальних досягнень 7. При якому значенні х виконується рівність: х6 = 556? 8. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 48см. Довжина основи становить 38 периметра. Знайдіть сторони трикутника. Високий рівень навчальних досягнень 9. Бабуся спекла 21 пиріжок з яблуками, що становить 37 кількості пиріжків з вишнями. А з сиром – 27 кількості пиріжків із вишнями. Скільки всього пиріжків спекла бабуся?
14
Контрольна робота №6 Звичайні дроби Варіант І І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Виділіть цілу частину з неправильного дробу 89 14 А 89514 ;Б 6145; В 6514; Г 7514. 2. Подайте мішане число 71924 у вигляді неправильного дробу А 16824 ;Б 15719; В 15724 ; Г 18724. 3. Яку частину метра становить 8 дм? А 8100 м;Б 8010 м;В 810 м; Г 81000 м. 4. Розмістіть дроби 1414 ; 714 ; 414 ; 1514 в порядку спадання: А 1514 ; 1414 ; 714 ; 414 ;Б 414 ; 714 ; 1414 ; 1514 ;В 1514 ; 714 ; 414 ; 1414 ; Г1414 ; 714 ; 414; 1514
5. В корзині 48 груш, з них 68 – зеленого кольору. Скільки в корзині груш зеленого кольору. А 12;Б 64; В 16; Г 36. 6. Чому дорівнює довжина відрізка АС, якщо 35 його довжини дорівнюють 45 см? А 27см;Б 75см; В 20см; Г 135см. Достатній рівень навчальних досягнень 7. При якому значенні х виконується рівність: х8 = 758 ? 8. Сума бічних сторін рівнобедреного трикутника дорівнює 20см і становить 57 периметра. Знайдіть сторони трикутника. Високий рівень навчальних досягнень 9. Тарасик прочитав 12 сторінок книги за перший день , що становить 34 кількості сторінок, прочитаних за другий день. А за третій день – 28 кількості сторінок, прочитаних за другий день. Скільки всього сторінок у книжці?
15
Контрольна робота №7 Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками Варіант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Обчисліть значення виразу: 21 46 + 11 46 – 19 46 А 11 46 ;Б 13 46; В 21 46; Г 2 46.
2. Обчисліть: 3 – 512 . А 3512 ;Б 3712; В 2512; Г 2712.
3. Порівняйте значення виразу з цілим числом 715 + 915 і 2
А 715 + 915 < 2 ;Б 715 + 915 > 2; В 715 + 915 = 2.
4. Виразіть 45 хв у годинах:
А 1 4 год;Б 3 4 год; В 5 4 год; Г 2 4 год.
5. Розв’яжіть рівняння: 23 5 – х =2 5
А 215 ;Б 245; В 225; Г 235.
6. Знайдіть від’ємник, якщо різниця дорівнює 415, а зменшуване – 645
А 215 ;Б 245; В 225; Г 235.
Достатній рівень навчальних досягнень
7. Обчисліть значення виразу: (458 + 338) – (513 – 83 )
8. При яких натуральних значеннях х дріб 6х-513 дорівнює одиниці?
Високий рівень навчальних досягнень
9. Розмістіть на координатному промені точки координати яких дорівнюють значенням виразів 427 – 357; 237 – 147; 537 – 357 ; 137 +147.
16
Контрольна робота №7 Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками Варіант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь 1. Обчисліть значення виразу: 21 37 + 11 37 – 19 37 А 2 37 ;Б 21 37; В 13 37; Г 11 37.
2. Обчисліть: 4 – 613 . А 3713 ;Б 3613; В 4613; Г 4713.
3. Порівняйте значення виразу з цілим числом 816 + 916 і 2
А 816 + 916 = 2 ;Б 816 + 916 > 2; В 816 + 916 < 2.
4. Виразіть 15 хв у годинах:
А 1 4 год;Б 3 4 год; В 5 4 год; Г 2 4 год.
5. Розв’яжіть рівняння: х – 23 5 = 1 5
А 215 ;Б 245; В 225; Г 235.
6. Знайдіть від’ємник, якщо різниця дорівнює 216, а зменшуване – 656
А 416 ;Б 446; В 426; Г 436.
Достатній рівень навчальних досягнень
7. Обчисліть значення виразу: (467 + 117) – (325 – 85 )
8. При яких натуральних значеннях х дріб 3х+28 дорівнює одиниці?
Високий рівень навчальних досягнень
9. Розмістіть на координатному промені точки координати яких дорівнюють значенням виразів 528 – 478; 338 – 248; 738 – 558 ; 138 +158.
17
Контрольна робота №8 Десяткові дроби. Додавання, віднімання та множення десяткових дробів Варіант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь
1. Серед десяткових дробів 82,5; 82,49; 82,049; 82,51 виберіть найменший:
А 82,5;Б 82,49; В 82,049; Г 82,51.
2. Обчисліть значення виразу: 12, 345 + 1,235
А 2,469;Б 24,695; В 11,11; Г 13,58.
3. Скільки цифр після коми матиме добуток: 0,33∙ 0,0005
А 6;Б 2; В 4; Г 5.
4. Чому дорівнює квадрат числа 0,4?
А 0,016;Б 1,6; В 16; Г 0,16.
5. Обчисліть значення виразу: 5,21∙10 – 11∙ 0,01
А 51,99;Б 41,1; В 5,1; Г 51,0.
6. Знайдіть площу прямокутника зі сторонами 10,7см і 9,2см
А 984,4см2;Б 98,44см2; В 19,9 см2; Г 39,8 см2.
Достатній рівень навчальних досягнень
7. Обчисліть значення виразу: 0,5∙ (34,4 – 23,1) + (17,8 – 0,03) ∙ 0,7.
8. Один метр тканини для сукні коштує 38,5 грн., що в 2,2 разу дешевше, ніж один метр тканини для костюму. На скільки гривень 2,5 м тканини для костюму дорожчі, ніж 2,6 м тканини для сукні?

Високий рівень навчальних досягнень
9. За три дні роботи дорожня бригада відновила 40 км автодороги. Першого дня робітники відремонтували 0,36 всього шляху, а другого – 0,55 решти шляху. Скільки кілометрів дороги дорожня бригада відновила за третій день?
18
Контрольна робота №8 Десяткові дроби. Додавання, віднімання та множення десяткових дробів Варіант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь
1. Серед десяткових дробів 82,5; 82,49; 82,049; 82,51 виберіть найбільший:
А 82,5;Б 82,49; В 82,049; Г 82,51.
2. Обчисліть значення виразу: 17, 425 + 1,255
А 29,975;Б 18,68; В 18,67; Г 29,97.
3. Скільки цифр після коми матиме добуток: 0,59∙ 0,0008
А 6;Б 2; В 4; Г 5.
4. Чому дорівнює квадрат числа 0,6?
А 36;Б 0,036; В 0,36; Г 3,6.
5. Обчисліть значення виразу: 6,32∙10 – 12∙ 0,01
А 5,12;Б 62,0; В 51,2; Г 63,08.
6. Знайдіть площу прямокутника зі сторонами 12,6см і 5,4см
А 680,4см2;Б 6,804см2; В 68,04 см2; Г 18,0 см2.
Достатній рівень навчальних досягнень
7. Обчисліть значення виразу: 0,4∙ (27,4 – 19,1) + (18,9 – 0,07) ∙ 0,7.
8. Один метр тканини для скатертини коштує 29,4грн., що в 2,5 разу дешевше, ніж один метр тканини для штор. На скільки гривень 2,4 м тканини для штор дорожчі, ніж 2,5 м тканини для скатертини?
Високий рівень навчальних досягнень
9. На трьох шкільних ділянках було зібрано 80 кг овочів. З першої ділянки зібрано капусту, яка становить 0,18 від всієї маси овочів капуста. З другої ділянки – морква, маса якої становить 0,55 решти маси. А з третьої ділянки зібрали столові бурячки. Яку масу столових бурячків зібрали зі шкільної ділянки?
19
Контрольна робота №9. Ділення десяткових дробів Варіант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь
1. Знайдіть частку чисел 4,81 і 2,6
А 1,85;Б 18,5; В 1,58; Г 15,8.
2. Яке число у 100 разів менше за 6,5?
А 0,0065;Б 650; В 0,65; Г 0,065.
3. Округліть до сотих число 76,358:
А 76,3;Б 76,4; В 76,36; Г 76,35.
4. Розв’яжіть рівняння: 0,09х = 18,9
А 21;Б 210; В 2,1; Г 201.
5. Знайдіть сторону квадрата, якщо його периметр дорівнює 14,4м
А 2,7м;Б 7,2м; В 6,3м; Г 3,6м.
6. У скільки разів число 46,4 більше за число 7,25?
А 6,4;Б 4,6; В 7,2; Г 2,7.
Достатній рівень навчальних досягнень
7. Обчисліть значення виразу: (2,8 : 0,01+ 28,77 : 0,1) : 8. Результат округліть до сотих.
8. Розв’яжіть рівняння: (х –5,6) : 8 + 3,9 = 26,1.
9. Швидкість теплохода у стоячій воді 31,6 км/год. Скільки часу плив теплохід проти течії річки, якщо пройшов 96,64 км, а швидкість течії 1,4 км/год?
Високий рівень навчальних досягнень
9. За перший день туристи пройшли 0,2 маршруту. За другий день вони подолали відстань 20 км, а за третій день закінчили маршрут, пройшовши ще 16 км. Яка довжина маршруту?
20
Контрольна робота №9. Ділення десяткових дробів Варіант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь
1. Знайдіть частку чисел 4,32 і 2,4
А 0,18;Б 1,8; В 2,4; Г 1,2.
2. Яке число у 100 разів менше за 3,5?
А 0,035;Б 350; В 0,35; Г 0,0035.
3. Округліть до десятих число 76,358:
А 76,3;Б 76,4; В 76,36; Г 76,35.
4. Розв’яжіть рівняння: 1,7х = 11,05
А 5,6;Б 7,5; В 6,5; Г 5,7.
5. Знайдіть сторону квадрата, якщо його периметр дорівнює 9,6м
А 2,4м;Б 4,8м; В 4,53м; Г 45,3м.
6. У скільки разів число 73,8 більше за число 3,28?
А 2,25;Б 25,2; В 2,52; Г 22,5.
Достатній рівень навчальних досягнень
7. Обчисліть значення виразу: (3,2 : 0,01+ 32,88 : 0,1) : 5. Результат округліть до десятих.
8. Розв’яжіть рівняння: (х + 4,9) : 6 – 3,9 = 15,7.
9. Швидкість катера у стоячій воді 26,4 км/год. Скільки часу плив катер за течією річки, якщо пройшов 99,75 км, а швидкість течії 2,1 км/год?
Високий рівень навчальних досягнень
9. Першого дня дорожня бригада відремонтувала 10км всього автошляху, а другого – 11км шляху, а за третій день відновлено – 0,2 дороги. Скільки кілометрів дороги відновлено за три дні?
21
Контрольна робота №10. Відсотки. Середнє арифметичне Варіант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь
1. Подайте десятковий дріб 0,47 у вигляді відсотків
А 0,047%;Б 0,47%; В 4,7%; Г 47%.
2. Знайдіть середнє арифметичне чисел 3,7 і 6,3:
А 0,5;Б 10; В 20; Г 5.
3. Запишіть 145% у вигляді десяткового дробу:
А 1,45;Б 145; В 14,5; Г 0,145.
4. Знайдіть 2% від 40 грн.:
А 8к.;Б 80к.; В 8грн.; Г 8,8грн.
5. У 5 класі навчається 20 учнів. З них 55% - дівчатка. Скільки дівчаток навчається у 5 класі?
А 12;Б 11; В 9; Г 8.
6. У парку ростуть 90 кленів, що становить 60% від усіх дерев. Скільки дерев росте всього у парку?
А 54;Б 60; В 150; Г 90.
Достатній рівень навчальних досягнень
7. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 56. Знайдіть ці числа, якщо одне з них у три рази менше від другого .
8. Фермер зібрав 112 кг помідорів, що становить 70% всієї маси замовлення. Скільки кілограм помідорів ще потрібно зібрати фермеру?
Високий рівень навчальних досягнень
9. М’ясо під час варіння втрачає 35% своєї маси. Скільки кг сирого м’яса потрібно взяти, якщо в шкільній їдальні необхідно приготувати 65 порцій вареного м’яса по 120 г?
22
Контрольна робота №10. Відсотки. Середнє арифметичне Варіант ІІ Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь
1. Подайте десятковий дріб 0,74 у вигляді відсотків
А 0,074%;Б 0,74%; В 7,4%; Г 74%.
2. Знайдіть середнє арифметичне чисел 5,2 і 4,8:
А 0,5;Б 10; В 20; Г 5.
3. Запишіть 129% у вигляді десяткового дробу:
А 129;Б 1,29; В 12,9; Г 0,129.
4. Знайдіть 4% від 50 грн.:
А 2к.;Б 20к.; В 2,2грн.; Г 2грн.
5. У 5 класі навчається 20 учнів. З них 45% - хлопчики. Скільки хлопчиків навчається у 5 класі?
А 12;Б 11; В 9; Г 8.
6. У парку ростуть 80 беріз, що становить 25% від усіх дерев. Скільки дерев росте всього у парку?
А 55;Б 320; В 20; Г 105.
Достатній рівень навчальних досягнень
7. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 45. Знайдіть ці числа, якщо одне з них удвічі більше від другого.
8. Магазин продав 105 кг овочів, що становить 30% всього привезених овочів в магазин. Скільки кілограм овочів залишилося в магазині ще продати?
Високий рівень навчальних досягнень
9. Гриби під час під час висушування втрачають 88% своєї маси. Скільки потрібно зібрати свіжих грибів, щоб приготувати 18 пакетиків сушених грибів по 120 г в кожному?
23
Контрольна робота №11. Підсумкова Варіант І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь
1. Обчисліть: 4 – 613 . А 3713 ;Б 3613; В 4613; Г 4713.
2. Знайдіть суму 19а+6 а+4: А 25а+10а;Б 25а +4; В 29а;Г19а+10а.
3. Порівняйте значення виразу з цілим числом 715 + 915 і 2
А 715 + 915 < 2 ;Б 715 + 915 > 2; В 715 + 915 = 2.
4. Спростіть вираз 3∙(12а – 3), застосувавши розподільний закон: А 27а;Б 36а –3; В 36а – 9;Г12а – 9.
5. Розв’яжіть рівняння: 5,2х –12,7 = 91,3 А 540,8;Б 20; В 104; Г 15.
6. Робітник виготовив 72 деталі. Це складає 36% кількості деталей, які він планував виготовити. Скільки всього деталей потрібно зробити ? А 150деталей;Б 100деталей; В 200деталей; Г 250деталей.
Достатній рівень навчальних досягнень 7. Знайдіть добуток коренів даних рівнянь: (9х–13):5 +11=30 і
(х + 4,9) : 6 – 3,9 = 15,7.
8. Одна сторона прямокутника утричі більша за іншу його сторону. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр 96 см.
Високий рівень навчальних досягнень
9. Із двох селищ одночасно назустріч один одному вирушили два велосипедисти. Швидкість одного з них 11,5 км/год, а швидкість іншого – 120% швидкості іншого. Через 30 хвилин відстань між ними дорівнювала 2,65 км. Знайдіть відстань між селищами.
24
Контрольна робота №11. Підсумкова Варіант І І Початковий і середній рівень навчальних досягнень У завданнях 1- 6 виберіть правильну відповідь
1. Обчисліть: 3 – 512 . А 3512 ;Б 3712; В 2512; Г 2712.
5. Знайдіть суму 12а+9 а+7: А 21а+7 ;Б 28а ; В 19а+9а;Г12а+16а.
3. Порівняйте значення виразу з цілим числом 816 + 916 і 2
А 816 + 916 = 2 ;Б 816 + 916 > 2; В 816 + 916 < 2.
4. Спростіть вираз 4∙(5– 8у), застосувавши розподільний закон: А 12у;Б 20–8у; В 5– 32у; Г20– 32у.
5. Розв’яжіть рівняння: 4,2х –19,7 = 64,3 А 352,8;Б 20; В 84; Г 44,6.
6. Розчин містить 14% солі. Скільки грамів розчину потрібно взяти, щоб у ньому містилося 28г солі
А 140г;Б 400г; В 200г; Г 280г
Достатній рівень навчальних досягнень 7. Знайдіть добуток коренів даних рівнянь: (57–4х)∙ 6+14=68 і
(х –5,6) : 8 + 3,9 = 26,1.
8. Одна сторона прямокутника у 2 рази більша за іншу його сторону. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр 84 см.
Високий рівень навчальних досягнень
9. Із двох міст одночасно назустріч один одному вирушили два мотоциклісти. Швидкість одного з них 43,5 км/год, а швидкість іншого – 120% швидкості іншого. Через 30 хвилин відстань між ними дорівнювала 24,85 км. Знайдіть відстань між містами.
25
Бібліографія
Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М. Математика: підруч. для 5 кл. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика: підруч. для 5 кл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2005.
Янченко Г.М., Кравчук В.Р. Математика: підруч. для 5 кл. – Тернопіль: підручн. і посібники, 2005.
Стадник Л.Г.: Математика 5 кл.: Комплексний зошит для контролю знань.– К.: Видавництво «Ранок», 2010.
Мерзляк А.Г., Полонський В.Г.: Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для учнів 5 класу. – Х.: Гімназія, 2007.
Корнес А.І., БабенкоС.П.: Математика 5 кл.: Зошит для контрольних та самостійних робіт. – Х.: Видавництво «Ранок», 2007.
Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М.: Зошит для контролю навчальних досягнень з математики, 5 клас – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.
Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П. Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 2013.
26

Приложенные файлы

  • docx 15568018
    Размер файла: 303 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий