5-сынып тест матем


5-сынып тест
1.Нәрселерді санағанда қолданылатын сан:
А. жай сан В. құрама сан С. натурал сан Д. бүтін сан
2. Екі шеті тұйықталған түзудің бөлігі:
А. түзу В.кесінді С. сәуле Д. жазықтық
3. 3м-де неше см бар.
А. 30см В. 300см
С. 3000см Д. 100см
4.Қосуды орында: 27+39
А. 63 В. 64 С.65 Д.66
5.Қосуды орында: 124+76
А. 190 В. 200 С.210 Д.180
6. Қосуды орында: 325+175
А. 480 В. 490 С.500 Д.510
7. Қосуды орында: 313+88
А. 401 В. 400 С.402 Д.403
8. Қосуды орында: 2088+233
А. 2321 В. 2231
С.2312 Д.2123
9. Қосуды орында: 4289+267
А. 5465 В. 4565 С.4655 Д.4556
10. Қосуды орында: 3049+574
А. 3632 В. 3362 С.3623 Д.3263
11. Қосуды орында: 602+789
А. 1319 В. 1913 С.1391 Д.1931
12. Қосуды орында: 2026+551
А. 2751 В. 2757 С.2775 Д.2577
13. Қосуды орында: 526+2064
А. 2590 В. 2905 С.2950 Д.2509
14. Қосуды орында: 432+513
А. 954 В. 594 С.945 Д.459
15.Азайтуды орында:
22410 - 9812
А. 12598 В. 12589 С.12985 Д.12895
16. Азайтуды орында: 178 - 49
А. 192 В. 129 С.139 Д.149
17. Азайтуды орында: 28-15
А. 12 В. 13 С.14 Д.15
18. Азайтуды орында: 2437 - 569
А. 1868 В. 1886 С.1688 Д.1887
19. Азайтуды орында: 1000-598
А.502 В. 302 С.402 Д.403
20. Азайтуды орында: 400-297
А.183 В. 103 С.102 Д.193
21.Көбейтуді орында: 25·4
А. 102 В. 101 С.100 Д.103
22. Көбейтуді орында: 17·8
А. 136 В. 145 С.163 Д.154
23. Көбейтуді орында: 27·9
А. 261 В. 216 С.234 Д.243
24. Көбейтуді орында: 215·19
А. 4058 В. 4085 С.4805 Д.4085
25. Көбейтуді орында: 145·371
А. 53579 В. 53597 С.53795 Д. 53975
26. Көбейтуді орында: 56·39
А. 2184 В. 2148 С.2841 Д.2814
27. Көбейтуді орында: 127·74
А. 9839 В. 9398 С.9389 Д.9983
28.Көбейтуді орында: 38·100
А.380 В.381 С.3810 Д.3800
29. Көбейтуді орында: 200·200
А.40 В.400 С.4000 Д.40000
30.Көбейтуді орында: 12·12А.240 В.24 С.144 Д.140
31.Бөлуді орында: 100:5
А. 20 В. 200 С.2 Д.22
32. Бөлуді орында: 63:7
А. 7 В. 8 С.9 Д.6
33.Бөлуді орында: 196:14
А. 14 В. 15 С.16 Д.17
34. Бөлуді орында: 55022:451
А. 121 В. 122 С.123 Д.124
35. Бөлуді орында: 51680:85
А. 860 В. 806 С.608 Д.680
36. Бөлуді орында: 95882: 382
А.251 В.215 С.512 Д.521
37. Бөлуді орында: 80:40
А. 20 В.2 С.40 Д.4
38.Бөлуді орында: 1000:10
А.1 В.10 С.100 Д.1000
39.Бөлуді орында: 625:25
А.25 В.35 Д.45 С.55
40.Бөлуді орында: 367:367
А.0 В.1 С.367 Д.2
41.Өрнекті ықшамда: 12х+8х-5
А.20х-5 В. 25х С.17х-5 Д.13х-12
42. Өрнекті ықшамда: 35а+18+15а+11
А. 79а В. 50а+29 С.68а+11 Д.61а+18
43 .Өрнекті ықшамда:25а+21+7а+52
А.53а+52 В. 46а+59 С.99а Д.32а+73
44.Өрнекті ықшамда: 717х+283х
А.1000х В. 1000 С.1001 Д.1001х
45.Өрнекті ықшамдап, мәнін тап: 16у+24у мұндағы: у=25
А.1000у В. 1000 С.40у Д.65
46.Теңдеуді шеш: 28+х=44
А. 72 В.27 С.16 Д.61
47. Теңдеуді шеш: у - 162=507
А. 345 В.966 С.669 Д.696
48. Теңдеуді шеш: 324:у=18
А. 18 В.8 С.188 Д.306
49. Теңдеуді шеш: 43х+72=502
А. 13 В.12 С.11 Д.10
50. Теңдеуді шеш: (х+17)·18=342
А. 4 В.3 С.2 Д.1
51. Теңдеуді шеш: (51+у):17=31
А. 476 В.467 С.674 Д.746
52.Теңдеуді шеш:
41у-17у=480
А. 18 В.19 С.20 Д.24
53.Теңдеуді шеш: 39х+33х=432
А.4 В.5 С.3 Д.6
54.Теңдеуді шеш: (212х-199х) -9 =30
А.3 В.4 С.5 Д.6
55.Теңдеуді шеш:(500а -497а):85=99
А. 2805 В.2850 С.2580 Д.2058
56.Жазыңқы бұрыш неше градусқа тең.
А.50 В.90 С.150 Д.180
57. Тік бұрыш неше градусқа тең.
А. 50 В.90 С.150 Д.180
58. Бұрышты өлшем бірлігі:
А.градус В. сағ С. минут Д.теңге
59. 135° -қ а тең бұрыш қандай бұрыш:
А. сүйір В. тік С. доғал Д. жазыңқы
60. 55° -қ а тең бұрыш қандай бұрыш:
А. сүйір В. тік С. доғал Д. жазыңқы
61. 89° -қ а тең бұрыш қандай бұрыш:
А. сүйір В. тік С. доғал Д. жазыңқы
62. 178° -қ а тең бұрыш қандай бұрыш:
А. сүйір В. тік С. доғал Д. жазыңқы
63. 48° -қ а тең бұрыш қандай бұрыш:
А. сүйір В. тік С. доғал Д. жазыңқы
64. 147° -қ а тең бұрыш қандай бұрыш:
А. сүйір В. тік С.жазыңқы Д. доғал
65. Шеңбердің кез келген нүктесін центрмен қосатын кесінді шеңбердің
А. хорда В.радиус
С. диаметр Д. центрі
66. Шеңбердің центрі арқылы өтіп, оның екі нүктесін қосатын кесінді
А. хорда В.радиус
С. диаметр Д. центрі
67. Толық бұрыш неше градус
А. 90 В. 180 С.360 Д.0
68.Радиусы 3см болатын шеңбердің диаметрі неге тең.
А. 6см В. 3см С. 5см
Д. 4см
69. Радиусы 4см болатын шеңбердің диаметрі неге тең.
А. 6см В. 2см С. 8см
Д. 4см
70. Радиусы 2см 5мм болатын шеңбердің диаметрі неге тең.
А. 6см В. 5см С. 7см
Д. 4см
71. Диаметрі 6 см болатын шеңбердің радиусы неге тең.
А. 6см В. 3см С. 2см
Д. 4см
72. Диаметрі 20 см болатын шеңбердің радиусы неге тең.
А. 5см В. 20см С. 10см
Д. 40см
73. Диаметрі 16 см болатын шеңбердің радиусы неге тең.
А. 16см В. 8см С. 4см
Д. 32см
74.Дөңгелек үш секторға бөлінген. Бірінші сектордың бұрышы доғал, екінші сектордың бұрышы жазыңқы болса, онда үшінші сектордың шамасы қандай?
А. жазыңқы В. доғал С. тік Д. сүйір
75. Дөңгелек үш секторға бөлінген. Бірінші сектордың бұрышы доғал, екінші сектордың бұрышы сүйір болса, онда үшінші сектордың шамасы қандай?
А. жазыңқы В. доғал С. тік Д. сүйір
76. Дөңгелек үш секторға бөлінген. Бірінші сектордың бұрышы доғал, екінші сектордың бұрышы да доғал болса, онда үшінші сектордың шамасы қандай?
А. жазыңқы В. доғал С. тік Д. сүйір
77. Мына сандардың ішінен жұп сандар қатарын тап:
А. 11; 129; 1007 В. 102; 18; 2130
С. 123; 19; 2131 Д.101; 19, 2131
78. Мына сандардың ішінен тақ сандар қатарын тап:
А. 11; 129; 1007
В. 102; 18; 2130
С. 12; 18; 1008
Д.102; 20;2140
79.Екіден артық бөлгіштері болатын натурал сан:
А. жай В. жұп С. тақ Д. құрама
80. 1 саны мен өзіне ғана бөлінетін натурал сан.
А. жай В. жұп С. тақ Д. құрама
81. Жай сандар қатарын тап:
А. 6; 10; 12 В. 2; 13;29
С. 45; 102; 8 Д.27; 81; 95
82. 4; 8; 9; 12; 13; 18; 20; 29 сандарының ішінен 2-ге еселік сандарды теріп жаз.
А. 4; 8; 9; 13; 29
В.4;8; 9; 29
С. 4; 8; 12; 18; 20
Д. 12; 13; 29; 9
83. 4; 8; 9; 12; 13; 18; 20; 29 сандарының ішінен екі бөлгіші ғана болатын сандарды теріп жаз.
А. 9; 13; 29 В.9; 29
С. 4; 8 Д. 13; 29
84. 4; 8; 9; 12; 13; 18; 20; 29 сандарының ішінен 24-тің бөлгіштері болатын сандарды теріп жаз.
А. 4; 8; 29 В.4;8; 9;
С. 4; 8; 12 Д. 12; 13; 18
85. 1-ден 25-ке дейінгі сандардың ішінен жай сандарды жаз:
А. 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17;19;23
В. 2; 3; 5; 7; 11; 13; 18,
С. 2; 3; 5; 7; 12; 13; 18;19;24
Д. 2; 3; 6; 7; 12; 13; 18;19;23
86. 1-ден 25-ке дейінгі сандардың ішінен 2-ге еселік сандар:
А. 3; 6; 9; 13; 17;22; 24 В. 4; 6;8;10;12;14;16;18;20;22;24
С.4; 7; 8; 11; 12; 18; 21; 24 Д. 2; 4; 7; 9; 11; 16; 20; 24
87. 6мен 11-ге бірдей еселік болатын ең кіші натурал сан:
А. 33 В. 44 С.55 Д.66
88. Бір жылда қанша ай бар.
А. 9 В.10 С.12 Д.11
89. Бір аптада қанша күн бар.
А. 5 В.6 С.7 Д.8
90.Бір ғасырда неше жыл бар.
А.100 В.10 С. 50 Д.25
91. Бір минутта неше секунд бар.
А. 30с В.60с С.100с Д.50с
92. Бір сағатта неше минут бар.
А. 30мин В. 90мин С.60мин Д. 50мин
93.Бір сағатта неше секунд бар.
А. 3600с В. 120с С. 360с Д. 36000с
94. 1кг мақта ауыр ма, 1кг темір ауыр ма?
А. мақта ауыр В. темір ауыр С. тең Д. жауабы жоқ
95. Тізбектелген үш санның қосындысы да, көбейтіндісі де 6-ға тең сандарды тап.
А. 2;3;0 В. 1;6;0 С. 1;2;3 Д.жауабы жоқ
96. Жай сандардың ең кішісі .
А. 2 В.1 С.0 Д.3
97. Ең кіші екі таңбалы сан.
А. 99 В. 9 С.10 Д.100
98. Ең кіші үш таңбалы сан.
А. 999 В. 99 С. 989 Д. 998
99.А және В пункттерінің арақашықтығы 220км. Пойыздың жылдамдығы 55км/сағ. Пойыз неше сағат жүреді.
А. 6 сағ В. 5 сағ С.4 сағ Д. 3сағ
100. 48 м матадан 12 көйлек тігіледі. 144 м матадан қанша көйлек тігуге болады.
А.26 В. 36 С. 46 Д.56
101. 120санын жай көбейткіштерге жікте:
А. 2·2·3·5 В. 2·2·2·3
С. 2·2·7·3·5 Д. 2·2·2·3·5
102. 150 санын жай көбейткіштерге жікте.
А. 2·2·3·5 В. 2·2·2·3
С. 2·5·3·5 Д. 2·2·2·3·5
103. 75 санын жай көбейткіштерге жікте.
А. 3·5·5 В. 2·2·5·3
С. 2·5·3·5 Д. 2·2·3·5
104. 100 санын жай көбейткіштерге жікте.
А. 2·2·5·5 В. 2·2·5·3
С. 2·5·3·5 Д. 2·2·3·5
105. 260 санын жай көбейткіштерге жікте.
А. 2·2·5·11 В. 2·2·5·13 С. 2·5·3·13 Д. 2·7·13·5
106. 6 және 16 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіштерін табыңдар.
А. 2 В. 3 С.4 Д.6
107. 8 және 20 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіштерін табыңдар.
А. 2 В. 3 С.4 Д.6
108. 12 және 15 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіштерін табыңдар.
А. 2 В. 3 С.4 Д.6
109. 22 және 32 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіштерін табыңдар.
А. 2 В. 3 С.4 Д.6
110. 25 және 60 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіштерін табыңдар.
А. 2 В. 3 С.4 Д.5
111. 27 және 48 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіштерін табыңдар.
А. 2 В. 3 С.4 Д.6
112. 4 және 10 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
А. 20 В. 10 С.15 Д.5
113. 6 және 14 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
А. 12 В. 22 С.32 Д.42
114. 8 және 12 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
А. 8 В. 16 С.24 Д.32
115. 15 және 18 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
А. 120 В. 90 С.150 Д.100
116. 20 және 24 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
А. 120 В. 220 С.320 Д.420
117. 26 және 39 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
А. 26 В. 32 С. 78 Д.39
118. 15100 жай бөлшегін қысқарт.
А. 320 В. 720 С. 520 Д. 620
119. 3246 жай бөлшегін қысқарт.
А. 623 В. 723 С. 523 Д. 1623
120. 1215 жай бөлшегін қысқарт.
А. 423 В. 45 С. 523 Д. 35
121. 100200 жай бөлшегін қысқарт.
А. 12 В. 13 С. 14 Д. 15
122. 21 49 жай бөлшегін қысқарт.
А. 47 В. 27 С. 37 Д. 17
123. 23 18 бұрыс бөлшегін аралас санға айналдыр.
А. 1518 В. 1718 С.2918 Д. 2518
124. 34 7 бұрыс бөлшегін аралас санға айналдыр.
А. 167 В. 267 С.367
Д. 467
125. 6320 бұрыс бөлшегін аралас санға айналдыр.
А. 1320 В. 2320 С.3320 Д. 4320
126. 889 бұрыс бөлшегін аралас санға айналдыр.
А. 879 В. 979 С.869 Д. 969
127. 314 аралас санын бұрыс бөлшекке айналдыр.
А. 134 В. 144 С.154 Д. 164128. 857 аралас санын бұрыс бөлшекке айналдыр.
А. 587 В. 597 С.607 Д. 617129. 7112 аралас санын бұрыс бөлшекке айналдыр.
А. 8212 В. 8312 С.8512
Д. 8412130. 97 9 аралас санын бұрыс бөлшекке айналдыр.
А. 879 В. 839 С.889
Д. 849131. 2019 аралас санын бұрыс бөлшекке айналдыр.
А. 1809 В. 1819 С.889 Д. 819132. 19 +49 қосуды орында.
А. 59 В. 49 С. 39 Д. 29133. 516 + 116 қосуды орында.
А. 316 В. 416 С. 516 Д. 616134. 314 + 1114 қосуды орында.
А. 1214 В. 1 С. 1314 Д. 1114135. 1121 + 421 қосуды орында.
А. 1521 В. 1421 С. 1321 Д. 1221136. 110 + 9100 қосуды орында.
А.18100 В. 19100 С. 20100 Д.21100
137. 45 + 710 қосуды орында.
А. 1115 В. 1015 С. 32 Д. 1715138. 23 + 59 қосуды орында.
А. 1115 В. 119 С. 109 Д. 712139. 1524 + 16 қосуды орында.
А.1924 В.1824 С. 1630 Д. 1530140. 59 + 227 қосуды орында.
А. 1627 В. 1727 С. 736 Д. 727141. 78 - 38 азайтуды орында.
А. 28 В. 37 С . 48 Д . 47
142. 1519 - 619 азайтуды орында.
А. 719 В. 819 С . 919 Д . 1019
143. 720 - 320 азайтуды орында.
А. 420 В. 520 С . 419 Д . 519
144. 13 - 19 азайтуды орында.
А. 19 В. 29 С . 26 Д . 16
145. 1021 - 13 азайтуды орында.
А. 16 В. 918 С . 917 Д . 17
146. 1415 - 35 азайтуды орында.
А. 14 В. 1110 С . 13 Д . 16
147. 1718 - 19 азайтуды орында.
А. 46 В. 56 С . 26 Д . 16
148. 426 +236 қосуды орында.
А. 656 В. 646 С. 6312 Д. 6512149. 10913 +8313 қосуды орында.
А. 181226 В. 181213
С. 181326 Д. 18513150. 6516 +2316 қосуды орында.
А. 8516 В. 8832 С. 812 Д. 813151. 51964 + 8012 қосуды орында.
А. 855164 В. 855264
С. 852064 Д. 852066
152. 6335 +3 5970 қосуды орында.
А. 962105 В. 91314 С. 91415 Д. 961105154. 423 - 23 азайтуды орында.
А. 3 В.4
С.5 Д.6
155. 547 - 5 азайтуды орында.
А. 0 В.1
С.47 Д. 37156. 13825 - 10 азайтуды орында.
А. 3825 В. 3
С. 21725 Д. 2825157. 837 - 227 азайтуды орында.
А. 627 В. 617 С. 527 Д. 517158. 645 - 238 азайтуды орында.
А. 413 В. 423 С. 41740 Д.31740159. 912 - 438 азайтуды орында.
А. 518 В. 418 С. 318 Д. 526
160. 81920 - 5710 азайтуды орында.
А. 31210 В. 3520
С. 2520 Д. 31520161. 34 · 15 көбейтуді орында.
А. 520 В . 620 С . 320 Д . 420162. 25 · 23 көбейтуді орында.
А. 515 В . 615 С . 415 Д . 420163. 38 · 57 көбейтуді орында.
А. 1556 В . 656 С . 356 Д . 556164. 19 · 23 көбейтуді орында.
А. 327 В . 127 С . 227 Д . 427165. 37 · 14 көбейтуді орында.
А. 528 В . 328 С . 37 Д . 47166. 79 · 6 көбейтуді орында.
А. 153 В . 163 С . 143 Д . 149167. 4 · 320 көбейтуді орында.
А. 53 В . 35
С . 380 Д . 480168. 114 · 115 көбейтуді орында.
А. 32 В. 23 С. 120 Д. 1120169. 212 · 245 көбейтуді орында.
А. 35 В. 410 С. 17 Д. 7
170. 227 · 138 көбейтуді орында.
А. 227 В. 207 С. 656 Д. 2256171. 416 · 125 көбейтуді орында.
А. 346 В. 356 С. 326 Д. 336172. 25 : 225 бөлуді орында.
А. 425 В. 25
С. 5 Д. 25173. 23 : 1415 бөлуді орында.
А. 57 В. 27 С. 37
Д. 25174. 328 : 67 бөлуді орында.
А. 58 В. 18 С. 38
Д. 58
175. 38 : 2732 бөлуді орында.
А. 29 В. 19 С. 49
Д. 59
176. 23 : 10 бөлуді орында.
А. 215 В. 19 С. 115 Д. 59
177 . 45 : 8 бөлуді орында.
А. 210 В. 19 С. 115 Д. 110
178. 56 : 10 бөлуді орында.
А. 215 В. 115 С. 112 Д. 512
179. 345 : 5710 бөлуді орында.
А. 23 В. 32 С. 215 Д. 315180. 223 : 179 бөлуді орында.
А. 23 В. 32 С. 215 Д. 315181. 659 : 6419 бөлуді орында.
А. 1718 В. 1818
С. 1918 Д. 2018182. 537 : 718 бөлуді орында.
А. 1321 В. 1421
С. 1521 Д. 1621183.4 815 : 1925 бөлуді орында.
А. 132 В. 92
С. 103 Д. 113184. 16 санының 14 бөлігі неге тең.
А. 4 В. 8 С.12 Д.16
185. 25 санының 15 бөлігі неге тең.
А. 1 В. 5 С.10 Д.15
186. 24 санының 16 бөлігі неге тең.
А. 4 В. 8 С.12 Д.16
187. 27 санының 23 бөлігі неге тең.
А. 9 В. 18 С.12 Д.15
188. 15 санының 23 бөлігі неге тең.
А. 1 В. 5 С.10 Д.15
189. 32 санының 34 бөлігі неге тең.
А. 8 В. 12 С.16 Д.24
190. 13 бөлігі 6-ға тең сан.
А. 1 В. 6 С.12 Д.18
191. 14 бөлігі 7-ге тең сан.
А. 14 В. 28 С.7 Д.1
192. 35 бөлігі 6-ға тең сан.
А. 1 В. 6 С.12 Д.10
193. 29 бөлігі 4-ке тең сан.
А. 14 В. 16 С.18 Д.20
194. 0,136 ондық бөлшегінің ондық үлесі.
А. 1 В. 3 С.0 Д.6
195. 0,0809 ондық бөлшегінің жүздік үлесі.
А. 1 В. 0 С.8 Д.9
196. 200, 7001 ондық бөлшегінің мыңдық үлесі.
А. 2 В. 7 С.0 Д.1
197. 307,3078 ондық бөлшегінің он мыңдық үлесі.
А. 3 В. 8 С.0 Д.7
198. 5,23791 ондық бөлшегінің ондық үлесі неге тең.
А. 2 В. 3 С. 7 Д.9
199. 35 жай бөлшегін ондық бөлшек түрінде жаз.
А. 0,3 В. 0,6
С. 0,03 Д.0,06
200. 14 жай бөлшегін ондық бөлшек түрінде жаз.
А. 0,2 В. 0,25
С. 0,025 Д.0,05
201. 1320 жай бөлшегін ондық бөлшек түрінде жаз.
А. 0,05 В. 0,065 С. 0,06 Д.0,65
202. 325 жай бөлшегін ондық бөлшек түрінде жаз.
А. 0,1 В. 0,12 С. 0,012 Д.0,02
203. 103125 жай бөлшегін ондық бөлшек түрінде жаз.
А. 0,82 В. 0,824 С. 0,0824 Д.0,84
204. 8,9+3,14 қосуды орында.
А.12,04 В. 12,4 С. 12,004 Д. 12,24
205. 7,94+16,9 қосуды орында.
А. 24,74 В.24,84 С.24,94 Д.24,64
206. 11,1+5,432 қосуды орында.
А. 16,531 В.15,532 С.16,532 Д.15,531
207. 3,78+13,89 қосуды орында.
А. 17,67 В.16,67 С.15,67 Д. 14,67
208. 8,6+7,345 қосуды орында.
А. 14,945 В. 15,945 С. 16,945 Д. 17,945
209. 9,35+12,9 қосуды орында.
А.18,25 В. 19,25 С.21,25 Д.22,25
210. 3,2 -1,84 азайтуды орында.
А. 1,36 В.2,36 С.0,36 Д. 3,36
211. 9,8 - 6,42 азайтуды орында.
А. 0,38 В.1,38 С.2,38 Д.3,38
212. 16,7 - 8,765 азайтуды орында.
А. 6,935 В.7,935
С. 8,935 Д. 9,935
213. 14,3 - 6,181 азайтуды орында
А. 8,119 В.7,119 С. 6,119 Д. 5,119
214. 5,03 - 1,47 азайтуды орында.
А. 2,56 В.3,56 С.4,56 Д. 5,56
215.25,1 - 8,68 азайтуды орында.
А. 14,42 В.15,42 С. 16,42 Д. 17,42
216.Есепте: 1,2 ·6
А.7,2 В. 8,2
С. 7 Д.8
217. Есепте: 2,4 ·5
А.10,2 В. 1,2
С. 10 Д.12
218. Есепте: 5,02 ·7
А.35,14 В. 35,4
С. 35 Д.35,04
219. Есепте: 4,13 ·5
А.20,05 В. 20,065 С. 20,65 Д.20
220. Есепте: 1,2 ·1,3
А.1,56 В. 15,6 С. 156 Д.10,56
221. Есепте: 2,7 ·5,3
А.14,12 В. 14,21 С. 14,31 Д.14,031
222. Есепте: 1,28 ·4,9
А.6,272 В. 6,27 С. 7,272 Д.8,272
223. Есепте: 0,467·2,4
А.1,1208 В. 1,1028 С. 1,128 Д.1,20018
224. Есепте: 18,2 ·6,1
А.111,02 В. 111,2 С. 11,02 Д.11,002
225. Есепте: 1,4:7
А.0,2 В. 1,2
С. 0,02 Д.1,02
226. Есепте: 2,5:5
А.0,55 В. 0,05
С. 0,5 Д.1,05
227. Есепте: 2,7:9
А.0,33 В. 0,03
С. 0,3 Д.1,03
228. Есепте: 4,2:7
А.0,06 В. 0,6
С. 0,16 Д.1,6
229. Есепте: 0,15:3
А.0,55 В. 0,05
С. 0,5 Д.1,05
230. Бөлуді орында: 3,6: 0,4
А. 9 В. 0,9 С. 0,09 Д. 0,009
231 . Бөлуді орында: 5,5: 0,5
А. 1,1 В. 11
С. 0,11 Д. 0,0011
232 . Бөлуді орында: 8,4: 1,2
А. 0,007 В. 0,07 С. 0,7 Д. 7
233 . Бөлуді орында: 2,46: 0,6
А. 4,1 В. 0,41
С. 0,041 Д. 41
234 . Бөлуді орында: 4,68: 0,9
А. 5,2 В. 0,52
С. 0,052 Д. 52
235 . Бөлуді орында: 2,7: 0,09
А. 0,3 В. 0,03
С. 3 Д. 30
237 . Бөлуді орында: 4,2: 0,21
А. 0,02 В. 0,2
С. 20 Д. 2
238 . Бөлуді орында: 5,72: 0,052
А. 11 В. 110
С. 1,1 Д. 1,01
239. Бөлуді орында: 60: 0,25
А. 0,24 В. 2,4
С. 240 Д. 24
240. Бөлуді орында: 18: 0,005
А. 3600 В. 360
С. 36 Д. 3,6
241. Есепте:56:10
А. 56 В. 5,6 С.0,56 Д. 0,056
242. Есепте:376:10
А. 376 В. 37,6 С.3,76 Д. 0,376
243. Есепте:1785:100
А. 0,1785 В. 1,785 С.17,85 Д. 178,5
244. Есепте:243:1000
А. 2,43 В. 0,243 С.24,3 Д. 243
245. Есепте:9 · 0,1
А. 9 В. 0,9
С.90 Д. 0,09
246. Есепте:12 · 0,01
А. 120 В. 12 С.1,2 Д. 0,12
247. Есепте:5 · 0,1
А. 5 В. 0,5
С.50 Д. 0,05
248. Есепте:17 · 0,001
А. 17 В. 0,17 С.1,7 Д. 0,017
249. Есепте: 82 · 0,0001
А. 0,082 В. 0,0082 С.0,82 Д. 8,02
250. Бөлуді орында: 0,0091: 0,001
А. 9,1 В. 0,91 С.0,091 Д. 0,0091
251.Бөлуді орында: 3,18: 0,001
А. 3180 В. 31,8 С.318 Д. 3,18
252. Бөлуді орында: 4,87: 0,0001
А. 48,7 В. 487 С.4870 Д. 48700
253. 8,32715 санын мыңдық үлеске дейін дөңгелекте.
А. 8,327 В. 8,3271
С. 8,328 Д. 8,33
254. 0,07612 санын жүздік үлеске дейін дөңгелекте.
А. 0,076 В. 0,08 С. 0,1 Д. 0,076
255. 657,239 санын ондық үлеске дейін дөңгелекте.
А. 657,23 В. 657.239
С. 657,2 Д. 657,24
256. 2534,89573 санын он мыңдық үлеске дейін дөңгелекте.
А. 2534,8957 В. 2534,896 С. 2534,9 Д. 2534,895
257. 12,85 санын бірлікке дейін дөңгелекте.
А. 12,85 В. 13 С. 12,9 Д. 12,8
258. 524; 346; 486 сандарының арифметикалық ортасын тап.
А. 452 В. 453 С.454 Д.455
259. 0,87; 1,03; 1,72; 1,98; 2 сандарының арифметикалық ортасын тап.
А. 152 В. 1,52 С.15,2 Д. 1,052
260. 42,8; 54,3; 59,6; 60 сандарының арифметикалық ортасын тап.
А. 54,075 В. 54,17
С. 54,175 Д. 54,15
261. 1,08; 1,99; 1,76; 0,99; 1,32 сандарының арифметикалық ортасын тап.
А. 1,428 В. 14,28 С.142,8 Д. 1428
262. 107; 122; 113 сандарының арифметикалық ортасын тап.
А. 114 В.115
С.116 Д. 117
263. 100 санының 10 пайызы неге тең.
А. 1 В. 10 С.20 Д.30
264. 200 санының 25 пайызы неге тең.
А. 20 В. 30 С.40 Д.50
265. 70 санының 15 пайызы неге тең.
А. 10 В. 10,5 С.15 Д.1,5
266. 400 санының 8 пайызы неге тең.
А. 16 В. 24 С.32 Д.40
267. 1200 санының 80 пайызы неге тең.
А. 900 В. 960
С.860 Д.800
268. 900 санының 35 пайызы неге тең.
А. 200 В. 215 С.300 Д.315
269. 450 санының 45 пайызы неге тең.
А.225 В. 22,5 С.202,5 Д.202
270. 30 санының 90 пайызы неге тең.
А. 27 В. 2,7
С.270 Д.0,27
271. Тіктөртбұрыштың периметрі 26см, ұзындығы 9,3см. Ені неге тең.
А. 37 В. 3,7
С. 4,7 Д.5,7
272. Тіктөртбұрыштың ауданы 14,7см, ені 2,1 см . Ұзындығы қандай.
А. 7 В. 0,7 С.1,7 Д. 17
273. Тіктөртбұрыштың ауданы 1616,9 см, ені 17,02 см . Ұзындығы қандай.
А. 97 В. 96 С.95 Д. 94
274. Тіктөртбұрыштың ауданы 15,33 см, ені 3,65 см . Ұзындығы қандай.
А. 0,4 В. 0,42 С.42 Д. 4,2
275. Тіктөртбұрыштың ауданы 2,651см, ені 1,1 см . Ұзындығы қандай.
А. 241 В. 0,241
С.2,41 Д. 24,1
276. Есепте: 2,4 ·5
А.10,2 В. 1,2
С. 10 Д.12
277. Есепте: 5,02 ·7
А.35,14 В. 35,4
С. 35 Д.35,04
278. Қосуды орында: 526+2064
А. 2590 В. 2905 С.2950 Д.2509
279. Диаметрі 16 см болатын шеңбердің радиусы неге тең.
А. 16см В. 8см С. 4см
Д. 32см
280.Дөңгелек үш секторға бөлінген. Бірінші сектордың бұрышы доғал, екінші сектордың бұрышы жазыңқы болса, онда үшінші сектордың шамасы қандай?
А. жазыңқы В. доғал
С. тік Д. сүйір
281. 6320 бұрыс бөлшегін аралас санға айналдыр.
А. 1320 В. 2320 С.3320 Д. 4320
282. 450 санының 45 пайызы неге тең.
А.225 В. 22,5 С.202,5 Д.202
283.Теңдеуді шеш: (212х-199х) -9 =30
А.3 В.4 С.5 Д.6
284.Теңдеуді шеш:(500а -497а):85=99
А. 2805 В.2850 С.2580 Д.2058
285. Есепте: 1,28 ·4,9
А.6,272 В. 6,27
С. 7,272 Д.8,272
286. 3м-де неше см бар.
А. 30см В. 300см
С. 3000см Д. 100см
287.Қосуды орында: 27+39
А. 63 В. 64 С.65 Д.66
288. 26 және 39 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
А. 26 В. 32 С. 78 Д.39
289. 15100 жай бөлшегін қысқарт.
А. 320 В. 720 С. 520 Д. 620
290. 37 · 14 көбейтуді орында.
А. 528 В . 328 С . 37 Д . 47291. Мына сандардың ішінен жұп сандар қатарын тап:
А. 11; 129; 1007
В. 102; 18; 2130
С. 123; 19; 2131 Д.101; 19, 2131
292. Мына сандардың ішінен тақ сандар қатарын тап:
А. 11; 129; 1007
В. 102; 18; 2130
С. 12; 18; 1008
Д.102; 20;2140
293.25,1 - 8,68 азайтуды орында.
А. 14,42 В.15,42 С. 16,42 Д. 17,42
294.Есепте: 1,2 ·6
А.7,2 В. 8,2
С. 7 Д.8
295. 1кг мақта ауыр ма, 1кг темір ауыр ма?
А. мақта ауыр В. темір ауыр С. тең Д. жауабы жоқ
296. Тізбектелген үш санның қосындысы да, көбейтіндісі де 6-ға тең сандарды тап.
А. 2;3;0 В. 1;6;0 С. 1;2;3 Д.жауабы жоқ
297 . Бөлуді орында: 8,4: 1,2
А. 0,007 В. 0,07 С. 0,7 Д. 7
298 .Өрнекті ықшамда:25а+21+7а+52
А.53а+52 В. 46а+59 С.99а Д.32а+73
299.Өрнекті ықшамда: 717х+283х
А.1000х В. 1000 С.1001 Д.1001х
300.Өрнекті ықшамдап, мәнін тап: 16у+24у мұндағы: у=25
А.1000у В. 1000
С.40у Д.65

Приложенные файлы

  • docx 15567896
    Размер файла: 37 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий