Титулка курсова робота

Н-6.01


Дніпропетровський гуманітарний університет

_____________________________________________________________________________________________
(повна назва кафедри,)КУРСОВА РОБОТА

з ___________________________________________________________
(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________
____________________________________________________________Студента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки__________________
спеціальності_______________________
__________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник ___________________________
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ ___________________________

· (підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали


м. Дніпропетровськ 20 __рік
13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 15567171
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий