Бельгія

Бельгія
Королівство Бельгія - федеративна держава, яка складається з громад і регіонів і є успадкованою конституційною парламентарною монархією. Діє Конституція Бельгії від 7 лютого 1831 року з наступними змінами в 1970,1980, 1988,1993, в редакції від 17 лютого 1994 р. з останніми змінами від 7 травня 2007 р. Глава держави - король.  Номінально є верховним главою виконавчої влади, але королівський контроль здійснюється через Раду міністрів, яка підзвітна палаті представників. Його владу обмежено Конституцією. 106-а стаття Конституції гласить: "Жоден акт Короля не має чинності, якщо він не підписаний міністром, який тим самим один бере на себе відповідальність". У статті 102 зазначається, що "в жодному разі усне чи письмове розпорядження Короля не звільняє міністра від відповідальності". Тим самим забезпечується принцип, сформульований у 88-й статті: "Персона Короля недоторканна: відповідальність несуть його міністри".  Король бельгійців - АЛЬБЕРТ II (Albert II). Повне ім'я - Альберт-Фелікс-Умберт-Теодор-Крістіан-Євгеній-Марія .Став на престол 9 серпня 1993 р. Династія Сакс-Кобург-Гота.  Законодавча влада здійснюється спільно королем і двопалатним парламентом. Парламент складається з двох палат: палати представників (150 депутатів) і сенату (71 сенатор).  Сенат - Senat (Senaat) - обраний 13 червня  2010 року (позачергові вибори). Кількість сенаторів - 71: 1) 40 сенаторів, які обираються шляхом прямого голосування (25 від Фландрії і від фламандського Брюссельського регіону і 15 - від Валлонії та від франкомовного),  2) 21 сенатор призначається регіональними парламентами з числа їх депутатів (по 10 від Фландрії та Валлонії і 1 від німецької громади), 3) 10 кооптованих сенаторів (6 від Фландрії і 4 від Валлонії), 4) сенатори по-праву - діти королівської сім'ї (з 18 років), а у разі їх відсутності родичі королівської династії по низхідній лінії. Сенатори по-праву мають право голосу (з 21 року), але користуються ним дуже рідко. Строк повноважень обох палат - 4 роки.  Голова - Сабін де БЕТЮН обрана 11 жовтня 2011 року. Федеральний парламент затверджує федеральний уряд. Практично всі прерогативи національного парламенту - висловлення недовіри уряду, затвердження бюджету, схвалення законів - залишаються за палатою представників, тоді як роль сенату зводиться до врегулювання суперечок між регіональними органами влади, внесення поправок до Конституції і затвердження міжнародних договорів. Палата представників. Депутати палати представників обираються населенням шляхом прямого й таємного голосування за системою пропорційного представництва. Обрана 13 червня 2010 року (позачергові вибори). Кількість депутатів - 150. Голова - Андре ФЛАО (Andre Flao), обраний 20 липня 2010 р. Регіональні парламенти: Брюссельська регіональна рада .Парламент двомовного регіону. Складається з 75 депутатів, які обрані жителями Брюсселя і прилеглих комун шляхом прямого голосування строком на п'ять років. Формує уряд столичного регіону. Власті брюссельського столичного регіону в рамках своїх повноважень управляють територією, на якій проживає населення франкомовного і фламандського товариств, які користуються рівними правами у використанні мови. Валлонська регіональна рада . Складається з 75 депутатів, яких обрано шляхом прямого голосування строком на п'ять років на території південної франкомовної частини Бельгії. Формує уряд Валлонії, який знаходиться у Намюрі. Фламандська регіональна рада . Є одночасно парламентом Фландрії і фламандської мовної громади. Складається з 124 депутатів, з яких 118 обирають шляхом прямого голосування у Фландрії, а 6 депутатів призначаються Брюссельською регіональною радою з числа депутатів-фламандців парламенту Брюсселя, оскільки у фламандську мовну громаду входять і брюссельці, які розмовляють нідерландською мовою. Рада формує уряд Фландрії, який діє у Брюсселі. Рада франкомовної громади . Єдина законодавча асамблея, до якої прямі вибори не проводились. Обрана непрямим шляхом: до неї автоматично потрапили 75 депутатів від Валлонської регіональної ради і 16 депутатів-франкофонів з Брюссельської регіональної ради. Вона формує уряд французької мовної громади, який проводить засідання у Брюсселі. Уряд і парламент франкомовного співтовариства відають питаннями, що входять до їх компетенції, на території Валлонії, крім східних кантонів, а також спільно з фламандським співтовариством - у двомовному Брюссельському регіоні. Рада німецькомовної громади . Складається з 25 депутатів, яких обрано шляхом прямого голосування строком на 5 років. Німецькомовні бельгійці живуть у східних кантонах, які територіально входять до Валлонії. Формує уряд з місцем перебування в Ейпені. Раніше членами регіональних парламентів автоматично ставали депутати національного парламенту, обрані від того чи іншого регіону. Зараз поєднання двох депутатських мандатів заборонено і допускається тільки пряме обрання депутатів регіональних парламентів. Виконавча влада здійснюється королем і федеральним урядом, який призначається королем і відповідальний перед палатою представників федерального парламенту. Кількісний склад федерального уряду (Рада Міністрів) не повинен перевищувати 15 міністрів. Виключаючи прем'єр-міністра, у ньому мають бути порівну представлені фламандці і франкофони. Компетенція федерального уряду поширюється тільки на федеральний рівень і включає обмежене коло питань. Це - національна оборона, зовнішня політика, підтримка внутрішнього порядку, національні фінанси, головні напрями економічного розвитку, федеральна система соціального захисту, юстиція, охорона здоров'я, найбільші заклади науки і культури загальнонаціонального значення.  Прем'єр-міністр Бельгії - Еліо Ді РУПО (Elio Di Rupo), призначений 5 грудня 2011 р. Політичні партії Гуманістичний демократичний центр - ГДЦ . Партія. Створена 18 травня 2002 р. шляхом перетворення франкофонної Соціально - християнської партії(СХП), яка відокремилась в 1969 р. від національної Соціально -  християнської партії ( яка була утворена в 1945 р. на базі Католицької партії (заснована в 1830 р.), а потім остаточно розкололась в 1972 р. Голова - Жоель МІЛЬКЕ Рух громадян за зміни - РГЗ . Входить в Реформаторський рух. Голова - ЖерарДЕПРЕ(Gerard Deprez). Демократичний фронт франкофонів - ДФФ . Див. Франкофонські демократичні федералісти. "Зелені!"(Groen!). Рух фламандських eкологістів. Заснований в 1982 р. До листопада 2003 р. мав назву "Агалев". Вищий орган - з'їзд, який обирає Бюро у складі 50 членів і Виконавчий комітет у складі 10 чол. Голова - Ваутер Ван БЕСІН(Wouter Van Besien). Народна партія - НП.Федеральний політичний рух. Заснований 26 листопада 2009 р. Керівний орган  - Політбюро. Співголови: Місаел МОДРІКАМАН, Рюді АРНАУДТ. Національний фронт - НФ . Заснований  в 1985 році. Голова - Даніель ХЕЙГЕНС. Новий фламандський альянс- НФА. Партія . Утворена в 2002 р. Утворена в 2001 р. в результаті розколу  Фольксюні, утвореної в 1954 р. Налічує 11 тис. членів. Голова - Барт Де ВЕВЕР . Фламандський інтерес - ФІ. Партія. Заснована в 1979 р. в результаті розколу Фольксюні як Фламандський блок. Перейменована в 2004 р. Голова - Бруно ВАЛКЕНІРС. Франкофонські демократичні федералісти - ФДФ. Партія. Заснована в 1964 р. під назвою Демократичний фронт франкофонів(ДФФ). З 24 січня 2010 р. має назву Франкофонські демократичні федералісти. Входить в Реформаторський рух. Голова - Олів'є МЕНГЕН. Християнські демократи і фламандці - ХДФ.  Партія. Заснована в 2001 р. шляхом перетворення Християнської народної партії, утвореної в 1972 р. в результаті розколу національної Соціально - християнської партії, яка була утворена в 1945 р. на базі Католицької партії(заснована в 1830 р.). Налічує 80 тис. членів. Голова - Ваутер БЕКЕ . "Еколо" . Рух фламандських (валлонських) екологістів. Заснований у 1982 році. Співголови: Мішель ЖАВО, Сара ТЮРІН . Соціалістична партія (франкофони) – СП. Франкофонська партія , яка об’єднує соціалістів Валлонії та Брюсселя. Заснована у 1978 р. в наслідок розколу Бельгійської соціалістичної партії (заснована у 1885 р. під назвою Робоча партія, розпущена під час Другої світової війни, поновлена у 1945 р. під назвою Бельгійська соціалістична партія. Нараховує близько 150 тис. членів. Голова – Еліо Ді РУПО .

Приложенные файлы

  • doc 15564946
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий