Програмка

Київська гуманітарна академія

Програма
науково-практичної конференції на тему:
«Тенденції розвитку міжнародних відносин у ХХІ столітті»


15 листопада 2014 року
Адреса місця проведення конференції:
м. Київ, вул. Рейтарська, 19-а


м. Київ
Оргкомітет
з підготовки та проведення конференції

Молдованов Михайло Іванович – к. е. н., доц., перший проректор Київської гуманітарної академії – голова.
Джердж Сергій Федорович – к. політ. н., голова Громадської ліги Україна – НАТО – співголова.
Стародуб-Підберезна Тетяна Сергіївна – к. політ. н., с. н. с., доцент кафедри міжнародних відносин, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін – заступник голови.
Воронежська Анастасія Сергіївна – методист факультету міжнародних відносин та романо-германської філології – секретар.
Вонсович Олександр Сергійович – к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин.
Канцелярук Борис Іванович – д. політ. н., проф., завідувач кафедри міжнародних відносин.
Козаченко Сергій Вікторович – д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Левченко Олександра Мартинівна – к. е. н., доцент кафедри економіки, фінансів та маркетингу.
Марчук Валерій Петрович – к. філос. н., декан факультету міжнародних відносин та романо-германської філології.
Чайка Галина Леонідівна – к. і. н., доц., відповідальний секретар Вченої Ради Київської гуманітарної академії.
Щава Петро Федорович – к. е. н., доцент кафедри економіки, фінансів та маркетингу.
10:00-10:30 – реєстрація учасників
10:30:11:00 – відкриття конференції

Вступне слово

Молдованов Михайло Іванович – к. е. н., доц., перший проректор Київської гуманітарної академії;
Кокошинський Олег Аркадійович – віце-президент Атлантичної Ради в Україні;
Джердж Сергій Федорович – к. політ. н., голова Громадської ліги «Україна – НАТО».

Доповіді (до 7 хвилин):

«Сучасна політика Російської Федерації щодо України в контексті принципів міжнародного права»
Марчук Валерій Петрович – к. філос. н., декан факультету міжнародних відносин та романо-германської філології.

«Особливості використання поняття «міжнародний регіон» як аналітичного інструменту в дослідженні просторових конфігурацій»
Стародуб-Підберезна Тетяна Сергіївна – к. політ. н., с. н. с., доцент кафедри міжнародних відносин, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін.

«Національна безпека України в контексті інтеграції до системи європейської безпеки»
Вонсович Олександр Сергійович – к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин.

«Проблеми підвищення ефективності інвестиційного менеджменту в умовах проникнення українських підприємств на європейський ринок»
Крапівін Володимир Павлович – к. е. н., доцент кафедри економіки, фінансів і маркетингу.

«Сутність та проблеми компетентністного підходу до управління організаціями»
Чайка Галина Леонідівна – к. і. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

«Служба контролінгу в банку»
Левченко Олександра Мартинівна – к. е. н., доцент кафедри економіки, фінансів та маркетингу.

Запитання та відповіді.

11:00-11:30 – перерва на каву.
11:30-16:30 – робота по секціях.
Секція № 1, ауд. 8а.
Секція № 2, ауд. 8а.
Секція № 3, ауд. 8.
Секція № 4, ауд. 4.
Секція № 5, ауд. 4.
Секція № 6, ауд. 5.
16:30-17:00 – підведення підсумків по секціях.
Секція 1
Особливості формування нового світоустрою:
глобальний та регіональний виміри
(спеціальність «Міжнародні відносини»)

Наукові керівники:
Канцелярук Борис Іванович – д. політ. н., проф., завідувач кафедри міжнародних відносин;
Стародуб-Підберезна Тетяна Сергіївна – к. політ. н., с. н. с., доцент кафедри міжнародних відносин, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін.

Виступи (до 5 хвилин):

Конфлікти у Східній Африці: поточний стан та можливі шляхи врегулювання.
Янченко Альона Олександрівна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. і. н., доц. Гошуляк І. Л.
Участь України у міжнародній миротворчій діяльності: здобутки та перспективи.
Михалевич Вікторія Василівна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Вонсович О.С.
Міжнародні аспекти діяльності української діаспори в США та Канаді.
Некришевич Богдана Валеріївна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Пилявець Л. Б.
Сучасна зовнішньополітична стратегія США.
Павлюк Анастасія Олександрівна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Пилявець Л. Б.
Особливості реалізації сучасної зовнішньополітичної стратегії КНР в умовах кризи міжнародного порядку.
Підберезний Кирило Дмитрович,
студент VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Стародуб-Підберезна Т. С.
Зовнішня політика Японії в постбіполярний період.
Підвальний Володимир Сергійович,
студент VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Пилявець Л. Б.
Роль Святого Престолу у сучасних міжнародних відносинах.
Смілянець Аліна Сергіївна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Марчук В. П.
Ісламський чинник у міжнародних відносинах.
Романча Вікторія Юріївна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. і. н., доц. Гошуляк І. Л.
Зовнішня політика Ірану в умовах постбіполярності.
Ткаченко Лариса Сергіївна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Марчук В. П.
Міжнародний регіоналізм у вітчизняній та зарубіжній науковій думці.
Кириченко Аліна Валеріївна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Стародуб-Підберезна Т. С.
Концептуально-методологічні аспекти дослідження процесів формування нового південно-тихоокеанського регіоналізму.
Телюк Сергій Віталійович,
студент VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Стародуб-Підберезна Т. С.
Інформаційно-психологічні війни в сучасних міжнародних відносинах.
Лопаткін Олександр Павлович,
студент VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Княждвірська К.О.

Секція 2
Актуальні виклики та загрози загальноєвропейській безпеці в умовах російської агресії проти України, окупації Криму та подій
на південному сході нашої держави
(спеціальність «Міжнародні відносини»)

Наукові керівники:
Вонсович Олександр Сергійович – к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин;
Гошуляк Іван Леонідович – к. і. н., доцент кафедри міжнародних відносин.

Виступи (до 5 хвилин):

Особливості формування сучасної загальноєвропейської системи безпеки.
Матвєєнко Дмитро Олегович,
студент VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Стародуб-Підберезна Т. С.
Спільна зовнішня політика та політика безпеки Європейського Союзу: пріоритетні напрями, цілі та перспективи їх реалізації.
Лисенко Антоніна Сергіївна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Вонсович О.С.
Політика Європейського Союзу щодо Чорноморського регіону: особливості формування, перспективи реалізації.
Гайдамака Микола Сергійович,
студент VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. і. н., доц. Гошуляк І. Л.
Еволюція глобальної стратегії НАТО в умовах постбіполярності.
Гах Лілія Анатоліївна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Стародуб-Підберезна Т. С.
Відносини Україна – НАТО в умовах посилення новітніх викликів та загроз.
Джердж Наталія Сергіївна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Вонсович О.С.

Секція 3
Сучасні моделі дипломатії. Традиційні та новаторські методи ведення дипломатичної служби
(спеціальність «Міжнародні відносини»)

Науковий керівник:
Марчук Валерій Петрович – к. філос. н., декан факультету міжнародних відносин та романо-германської філології.

Виступи (до 5 хвилин):

Еволюція сучасної моделі дипломатії: характерні риси.
Міщенко Андрій Миколайович,
студент VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Марчук В. П.
Дипломатичний протокол та його роль у міжнародних відносинах.
Поремська Вікторія Сергіївна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Пилявець Л. Б.
Дипломатичний протокол Російської Федерації як атрибут дипломатії.
Воронежська Анастасія Сергіївна,
студентка VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Марчук В. П.
Сучасна дипломатична служба США.
Заєць Андрій Миколайович,
студент VI курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. і. н., доц. Гошуляк І. Л.

Секція 4
Стратегії прориву українських підприємств на зарубіжні ринки
(спеціальність «Маркетинг»)

Науковий керівник:
Крапівін Володимир Павлович – к. е. н., доцент кафедри економіки, фінансів і маркетингу

Виступи (до 5 хвилин):

Основи формування цінової політики підприємства.
Гайдей Олеся Василівна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к .е. н., доц. Ганущак-Єфіменко Л.М.
Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможності підприємства.
Кулікова Юлія Олександрівна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к .е. н., доц. Ганущак-Єфіменко Л.М.

Секція 5
Стратегії підвищення конкурентоспроможності українських підприємств (спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)

Науковий керівник:
Чайка Галина Леонідівна – к. і. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Виступи (до 5 хвилин):

Розробка маркетингової стратегії підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі ТОВ «Терра-пласт»).
Генералова Юлія Юріївна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Молдованов М. І.
Стратегія компетентісного підходу до управління організацією – суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі ТОВ «БОАТЛАБ»).
Комчук Дмитро Володимирович,
студент VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. і. н., доц. Чайка Г.Л.
Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємств.
Рабченко Маргарита Юріївна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: д. е. н., проф. Козаченко С.В.
Формування програми ефективного управління фінансовою стабільністю розрахунків з закордонними постачальниками (на прикладі ТОВ «ТД «Літо»).
Степанець Ярослав Вікторович,
студент VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: д. е. н., проф. Козаченко С.В.

Секція 6
Фінансова стабільність підприємств – умова ефективного розвитку країни
(спеціальність «Міжнародні фінанси»)

Наукові керівники:
Левченко Олександра Мартинівна – к. е. н., доцент кафедри економіки, фінансів і маркетингу;
Щава Петро Федорович – к. е. н., доцент кафедри економіки, фінансів і маркетингу.

Виступи (до 5 хвилин):

Планування інвестиційної привабливості підприємств.
Бабич Юлія Михайлівна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Молдованов М.І.
Теоретичні підходи до визначення фінансового механізму підприємства.
Беліловець Вікторія Ігорівна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Молдованов М.І.
Сучасні умови формування фінансової стратегії підприємств.
Беліменко Тетяна Миколаївна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Молдованов М.І.
Розробка ефективної інвестиційної політики в сучасних економічних умовах.
Білецька Вікторія Борисівна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Левченко О.М.
Прибуток підприємства як інтегральний показник ефективності господарювання (на прикладі ПАТ «Білоцерківський консервний завод»).
Дерлюк Ілона Миколаївна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Задорожна Р.П.
Основні принципи управління економічними ризиками підприємств у сучасних умовах господарювання.
Дубова Наталія Юріївна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Молдованов М.І.
Формування програми збільшення прибутковості малого бізнесу.
Замостяна Юлія Анатоліївна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Левченко О.М.
Фінансовий стан підприємства в сучасній моделі системи управління.
Криклива Марія Олександрівна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Левченко О.М.
Теоретичні аспекти управління персоналом підприємства.
Лісютіна Яна Валеріївна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Молдованов М.І.
Оцінювання фінансової стійкості підприємства та розробка санаційних заходів щодо її підвищення (на прикладі ТОВ «Білагротех»)
Паустовська Тетяна Василівна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Задорожна Р.П.
Банкрутство та санація підприємства.
Прохоренко Ольга Володимирівна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Крапівін В.П.
Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення.
Скора Інна Сергіївна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Щава П.Ф.
Управління дебіторською заборгованістю підприємства.
Хіврич Андрій Іванович,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Задорожна Р.П.
Система ефективного управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств.
Чуйко Наталія Петрівна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Молдованов М.І.
Формування програми фінансового забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Шифоєва Тетяна Володимирівна,
студентка VІ курсу (магістратура).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Щава П.Ф.
Управління інвестиційною діяльністю підприємства.
Хом’як Сергій Олександрович,
студент VІ курсу (спеціаліст).
Науковий керівник: к. е. н., доц. Левченко О.М.
13PAGE 15


13PAGE 14615
Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 15541736
    Размер файла: 99 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий