MKS


1.Металл кескіш білдек дегеніміз не?
2.Минералкерамикалық қатты материалдар.
3. Білдектер әмбебаптық дәрежесіне қарай қалай бөлінеді?
4.Аспапты легірленген болаттар.
5.Өңдеу дәлдігінің дәрежесіне қарай қанша топқа бөлінеді?
6.Волфрамсыз қатты қорытпалар.
7.Автоматтандыру дәрежесіне қарай қаншаға бөлінеді?
8. Кескіштер дайындалатын аспаптық материалдар.
Білдектің дәлдігі және өңдеу сапасы.
10.Кескіштердің түрлері, классификациялары, қолданылуы.
11.Білдек өнімділігі және сенімділігі.
12. Кескіштің жұмыс бөлігінің негізгі элементтері
13.Білдек кинематикасы.
14.Токарлық кескіштердің координаталық жазықтығына сипаттама беріңіз.
15. Білдектердің типтік бөлшектері және механизмдері.
16. Кескіштің бұрыштарын өлшеуге арналған аспаптар.
17.Үдемелі қозғалыстарды тудыратын типтік механизмдер.
18. Бұрғылардың түрлері, міндеттері және геометриясы.
19.Периодты қозғалыс жасайтын типтік механизмдер.
20. Зеңкерлердің негізгі типтері.
21.Басты қозғалыстың және беріліс қозғалысының берілісі
22. Ұңғымен өңделетін беттердің сапасы мен тазалығы.
23.Жону білдектерінің негізгі түрлері және оларды өңдеу.
24. Бұранданың түрері және оларды оюға арналған аспаптар.
25.Жону бұрамакескіш білдегінің құрылғысы.
26. Ұңғылар.
27.Жонып өңдеудің технологиясы және жабдығы.
28. Таңбалағыштардың түрлері және қолданылулары.
29.Дайындаманы бекітуге арналған айлабұйым.
30. Фреза тістері дайындалатын аспаптық материалдарды атаңыз.
31.Қосалқы құралдар.
32.Фреза бұрыштары қандай өлшегіш құралдармен өлшенеді?
33.Цилиндрлі саңылауларды өңдеу технологиясы.
34. Фреза тістерінің конструкциялары, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.
35.Орталық саңылауларды өңдеу.
36.Фреза тістері, конструкцияларына байанысты қайрау тәсілдері.
37.Жону білдектерінде бұрандаларды қию технологиясы.
38. Плашкалар.
39.Беттерді әрлеу технологиясы.
40. Кескіштің пландағы бұрышы.
41.Жону білдектеріндегі жұмыс істеудің негізгі қауіпсіздік ережелері.
42. Ажарлау аспаптарының пішіндері және қоданылуы.
43.Жоңғыш білдектерде қауіпсіз жұмыс жасаудың негізгі ережелері
44. Ажарлаудың түрлері.
45.Бұрғылау білдектерінің негізгі түрлері және олардың белгіленуі.
46.Табиғи және жасанды ажарлау материалдары.
47.Ажарлауыш білдектердің негізгі түрлері мен белгілері
48. Ажарлау аспаптарының түйіршіктілігі мен индексі.
49.Бұрғылау білдектерінде өңдеу технологиясы және әбзел.
50. Ажарлау аспаптарының құрылымы және қаттылықтары.
51. Иінтірек дегеніміз не?
52. Органикалық және органикалық емес байланыс түрлері, олардың құрамы.
Дайындама дегеніміз не?
54. Ажарлау аспаптарның дәлдік және теңсіздік сыныптары.
55.Саңылауды бұрғылау және кеңей бұрғылау технологиясы.
56. Металдарды шабу дегеніміз не?
57.Кондуктор бойынша бұрғылау.
58. Шабудың физикалық мәні.
59. Өтпелі және бітеу саңылауларды бұрғылау.
60. Шабу кезінде қандай аспаптар қолданылады?
61.Үңгілеу, ұң жоңғылау, үңгіштеу және ұңғылау технологиясы.
62. Металдарды кесу қандай қол және механикаландырылған аспаптардың көмегімен жүргізіледі?
63.Ішкі бұранда кесіп алу технологиясы.
64. Тістеуіктермен және қайшылармен металдарды кесудің мәні неде?
65. Бұрғылау білдектерінде жұмыс жасау кезіндегі негізгі қауіпсіздік ережелері.
66. Қол қайшыларының түрлерін атаңыздар.
67.СББ (Сандық бағдарламалы басқару) білдектерінің құрылымдық ерекшеліктері
68. Металдарды егеулеп өңдеп тәсілдері.
69.Ажарлау үдерісінде бөлшектерді тексеру және тексеру құралдары.
70. Егеулеп өңдеу қандай жағдайда қолданылады?
71.Басқару жүйесінің және СББ (Сандық бағдарламалы басқару) білдектерінің жалпы сипаттамасы.
72. Егеулердің тіліктерінің түрлері.

Приложенные файлы

  • docx 15535584
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий