80. Воля до влади як основний принцип філософії..


80. «Воля до влади» як основний принцип філософії Ф. Ніцше.
Основа життя, за концепцією Ніцше, – це воля. Життя є проявом волі, але не абстрактної світової волі, як у Шопенгауера, а конкретної, визначеної волі – волі до влади. Життя для мене, підкреслює Ніцше, тотожне інстинкту зростання, влади, накопичення сил, зміцнення існування; якщо відсутня воля до влади, істота деградує.
Намагаючись звести різні якісні стани психіки до єдиної основи, Ніцше вводить поняття "воля до влади". Від психологічного трактування цього поняття він згодом переходить до онтологічної його інтерпретації, а також прагне на цій основі філософськи обґрунтувати культ надлюдини. Вчення Ніцше про надлюдину ґрунтується на таких положеннях: по-перше, цінність життя є єдиною безумовною цінністю і збігається вона з рівнем "волі до влади"; по-друге, існує природна нерівність людей, обумовлена відмінністю їхніх життєвих сил та "волі до влади"; по-третє, сильна людина, природжений аристократ, є абсолютно вільним і не зв'язує себе ніякими морально-правовими нормами. Свій ідеал надлюдини Ніцше втілив у книзі "Так говорив Заратустра".
Заратустра описується через волю, а точніше через волю до влади. Термінологічно Ніцше ніде не дає розгорнутого визначення волі до влади. Воля як пояснення всього що відбувається стає для Ніцше своєрідним структурують принципом по відношенню до інших його ідей. У всіх проявах життя - «пафос» волі до влади, який не можна звести до філософських категорій становлення, розвитку, буття. Саме тому ідея волі до влади спровокувала різноманітні інтерпретації і лягла в основу компілятивного твори «Воля до влади». У ньому зібрані різні визначення волі до влади, написані Ніцше, мабуть, протягом усього життя. У Ніцше, дійсно, був проект роботи, присвяченої переоцінки цінностей, який повинен був складатися з чотирьох частин.
Однак контекст роботи по суті ототожнює волю до влади «Will zur Macht» з волею володарювати, панувати «Will der Macht», що не відповідає контексту праць, виданих за життя філософа. Суть волі - в її прагненні до потужності, до утвердження життя. Головне в ніцшеанське розумінні волі - її життєстверджуючий, творчий характер.
Життя розуміється як безперервний процес суперництва безлічі воль, які прагнуть стати сильніше, постійно збільшуючи або втрачаючи свою владу. Однак, згідно з Ніцше, це не означає, що воля доступна логікою, розумному поясненню і пізнаванності у традиційному значенні слова.
Принцип протиборства протистоять воль не зводиться до дарвінівської боротьбі за виживання і самозбереження - «боротьба йде за переважання, за зростання і розширення, за міць волі до влади, яка і є воля до жиз-ни»
Ключовим для ніцшеанської волі до влади виявляється атрибут свободи: «Воля звільняє: Це істинне вчення про волі і свободи - йому вас не вчить Заратустра». Однак для Ніцше ця свобода не припускає раціонально обгрунтованої мети і прогресу, більш того, вона знімає обмеження і дає розвернутися самого життя. Життя можна назвати «єдиною метою моєї волі».

Приложенные файлы

  • docx 15531718
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий