гиста эндо1


Эндокриндік жүйе бойынша тестілер
5 жауаптан 1 дұрыс жауабын белгілеңіз
Либериндер және статиндер://
гипофизде синтезделеді//
қалқаншабезде синтезделеді//
эпифизде синтезделеді//
алдыңғы гипоталамуста синтезделеді//
ортаңғы гипоталамуста синтезделеді
***
Окситоцин және вазопрессин://
эпифизде синтезделеді //
алдыңғы гипоталамуста синтезделеді//
ортаңғы гипоталамуста синтезделеді//
гипофизде синтезделеді //
қалқаншабезде синтезделеді
***
Базофилді гонадотропоцит://
тироксинді синтездейді //
фоллитропин мен лютропинді синтездейді //
пролактинді синтездейді //
меланотропинді синтездейді//
окситоцинді синтездейді
***
Базофилді тиреотропоцит://
липотропинді синтездейді//
пролактинді синтездейді//
вазопрессинді синтездейді//
соматотропинді синтездейді//
тиреотропинді синтездейді
***
Кортикотропоцитер://
АКТГ-ні синтездейді//
адреналинді синтездейді//
норадреналинді синтездейді//
альдестеронды синтездейді//
глюкокортикоидттарды синтездейді
***
Ацидофилді соматотропоцит://
соматотропинді синтездейді//
адреналинді синтездейді//
норадреналинді синтездейді//
альдестеронды синтездейді//
глюкокортикоидттарды синтездейді
***
Ацидофилді маммотропоцит://
липотропинді синтездейді//
пролактинді синтездейді//
вазопрессинді синтездейді//
соматотропинді синтездейді//
лютропинді синтездейді
***
Меланиннің алмасуын://
пролактин стимуляциялайды//
липотропин стимуляциялайды //
меланотропин стимуляциялайды ы//
лютропин стимуляциялайды //
фоллитропин стимуляциялайды
***
Майлардың алмасуын://
пролактин стимуляциялайды //
липотропин стимуляциялайды //
меланотропин стимуляциялайды //
лютропин стимуляциялайды //
фоллитропин стимуляциялайды
***
Нейрогипофиз://
ауыз қуысы эктодермасынан дамиды//
аралық мидан дамиды//
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
мезенхимдан дамиды
***
Херринг денешіктері гипофиздің: //
алдыңғы бөлігінде орналасады//
аралық бөлігінде орналасады //
тубералды бөлігінде орналасады //
артқы бөлігінде орналасады //
аяқшасында орналасады
***
Гипофиздің алдыңғы бөлігі://
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
мезенхимадан дамиды//
ауыз қуысының эктодермасынан дамиды//
аралық мидан дамиды
***
Нейрогипофиздің жасушаларына://
аденоциттер жатады//
пинеалоцитер жатады//
нейроциттер жатады//
питуициттер жатады//
паратироциттер жатады
***
Шумақты аймақтың жасушалары://
альдестеронды синтездейді //
тироксиндісинтездейді//
пролактиндісинтездейді//
соматостатинді синтездейді//
фоллитропинді синтездейді
***
Бүйрек үсті безінде эпителиалді жасушалар шумақ түрінде://
шумақты аймағында орналасады//
шоғырлы аймағында орналасады//
торлы аймағында орналасады//
милы затында орналасады//
аз маманданған суданофобты жасушалар аралығында орналасады
***
Бүйрек үсті безі жыныстық гормондарды://
шумақты аймағында синтездейді //
шоғырлы аймағында синтездейді //
торлы аймағында синтездейді //
аз маманданған суданофобты жасушалар аралығында синтездейді
***
Шоғырлы аймақтың жасушаларын://
минералокортикоидты гормон синтездейді//
глюкокортикоидты гормон синтездейді//
тироидты гормон синтездейді//
кортикотропты гормон синтездейді//
стероидты гормон синтездейді
***
Стероидты гормондарды://
бүйрек үсті безінің милы бөлімінің хромоффинді жасушалары синтездейді//
аденогипофиздің ацидофилді жасушалары синтездейді//
қалқаншабезінің фолликулярлы жасушалары синтездейді//
бүйрек үсті безінің шоғырлы аймағының жасушалары синтездейді//
қалқаншабезінің парафолликулярлы жасушалары синтездейді
***
Құрылымдық-қызметтік бірлігі фолликул болып саналатын эндокриндік безге://
бүйрек үсті безі жатады//
айырша безі жатады///
қалқанша маңы безі жатады///
қалқаншабезі жатады///
гипофиз жатады/
***
Тироксин рецепторлары://
кардиомиоциттерде болады//
ОЖЖ-нің нейрондарында болады//
гипофиздің эндокринді жасушаларында болады//
қаңқаның бұлшықет талшықтарында болады
***
Эндокринді бездердің құрылыс ерекшеліктеріне://
шығару түтіктерінің болуы жатады//
синтездеу аппараттарының нашар дамуы жатады//
соматикалық типті капиллярлардың болуы жатады//
шығару түтіктерінің болмауы мен қанмен жақсы қамтылу жатады//
экзокриноциттердің болуы жатады
***
Паратирин гормонын://
гипофиз синтездейді //
эпифиз синтездейді//
гипоталамус синтездейді//
қалқанша маңы безі синтездейді//
қалқаншабез синтездейді
***
Қалқаншабездегі парафолликулярлы жасушалар://
тироксинді синтездейді//
кальцитонинді синтездейді//
паратиринді синтездейді//
инсулинді синтездейді//
глюкагонды синтездейді
***
Бүйрек үсті безінің қыртысты затының эпителиоциттері://
эктодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
энтодермадан дамиды//
прехордальді пластинкадан дамиды//
ганглиозды пластинкадан дамиды
***
Эпинефроциттер://
бауырда орналасады//
бүйректе орналасады//
бүйрекүсті безінде орналасады//
ұйқыбезде орналасады //
қалқанша маңы безінде орналасады
***
Гипофиздің тиротропты гормоны://
қалқаншабездің парафолликулярлы жасушаларының қызметін стимуляциялайды//
аденогипофиздің тиротропты жасушаларының қызметін стимуляциялайды //
қалқаншабездің фолликулярлы жасушаларының қызметін стимуляциялайды //
паратироциттердің қызметін стимуляциялайды //
эпинефроциттердің қызметін стимуляциялайды
***
Бүйрек үсті безінің шоғырлы аймағының эпителиоциттерінің қалпына келуі://
қыртысты затының аралық (суданофобты) қабаты есебінен жүреді//
шумақты аймағының кортикоциттерінің бөлінуі есебінен жүреді //
шоғырлы аймағының кортикоциттерінің бөлінуі есебінен жүреді //
дәнекер тінінің адвентициалды жасушасының бөлінуі есебінен жүреді //
торлы аймағының кортикоциттерінің бөлінуі есебінен жүреді
***
Бүйрек үсті безінің шоғырлы аймағының эпителиоциттерінде://
түйіршікті эндоплазмалық торы жақсы жетілген//
бос рибосомалары жақсы жетілген//
тегіс эндоплазмалық торы жақсы жетілген//
микротүтікшелері жақсы жетілген//
пероксисомалары жақсы жетілген
***
Қалқаншабезінің К –жасушалары://
эктодермадан дамиды//
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
жүйке айдарынан дамиды//
мезенхимадан дамиды
***
Натрийуретикалық гормонды синтездейтін жасушалар://
эктодермадан дамиды//
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
жүйке айдарынан дамиды//
мезенхимадан дамиды
***
Бүйрек үсті безінің милы затының хроммафиноциттері://
эктодермадан дамиды//
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
жүйке айдарынан дамиды//
мезенхимадан дамиды
***
Қалқаншабездің бағаналы жасушаларына://
фолликулярлы эндокриноциттер жатады//
парафолликулярлы эндокриноциттер жатады//
лимфоциттер жатады//
тінді базофильдер жатады //
интерфолликулярлы аралшықтардың жасушалары болып табылады
***
Бүйрек үсті безінде глюконеогенезді://
шумақты аймағы қамтамасыз етеді //
шоғырлы аймағы қамтамасыз етеді //
торлы аймағы қамтамасыз етеді //
милы заты қамтамасыз етеді
***
Макуласы бар гипофиздің жасушаларына://
хромафобты жасушалар жатады//
базофилді жасушалар жатады //
оксифилді жасушалар жатады //
хромафилді жасушалар жатады //
кортикотропты жасушалар жатады
***
Бүйрек үсті безінің қыртысты заты://
целомикалық эпителийден дамиды//
мезенхимадан дамиды//
эктодермадан дамиды//
энтодермадан дамиды
***
Қалқаншабез және қалқаншамаңы бездері://
бас ішегінің энтодермасынан дамиды//
эктодермадан дамиды//
мезенхимадан дамиды//
мезодермадан дамиды
спланхнотомнан дамиды
***
Тироксин гормоны://
глицин аминқышқылынан түзіледі//
тирозин аминқышқылынан түзіледі//
лицин аминқышқылынан түзіледі//
триптофан аминқышқылынан түзіледі
***
Паратиреоидты гормонның антагонисі: //
тироксин болып табылады //
альдостерон болып табылады //
кальцийтонин болып табылады //
кортизон болып табылады //
гидрокортизон болып табылады
***
Аксовазалді синапс://
гипофиздің алдыңғы бөлігінде орналасады//
гипофиздің ортаңғы бөлігінде орналасады//
тубералді бөлігінде орналасады//
гипофиздің артқы бөлігінде (нейрогипофизде) орналасады
***
Бүйректе альдестерон гормонының рецепторы://
Боумен –Шумлянский капсуласы болып саналады//
нефронның проксималды өзекшесі болып саналады //
төменгі өзекшесі болып саналады //
жоғарғы өзекшесі болып саналады //
нефронның дисталды өзекшесі болып саналады
***
Аталық жыныстық гормондарына://
эстрадиол жатады//
тестостерон жатады //
паратгормон жатады //
прогестерон жатады //
альдостерон жатады
***
Эндокриндік және экзокриндік қызметтерді атқаратын ағзаға://
қалқаншабезі жатады//
ұйқыбезі жатады //
гипофиз жатады //
эпифиз жатады //
бүйрекүсті безі жатады
***
Гипофизге тәуелді ішкі секреция бездеріне://
гипоталамус жатады //
қалқанша маңы безі жатады //
бүйрекүсті безінің қыртысты заты жатады //
бүйрекүсті безінің милы заты жатады //
эпифизге жатады
***
Гипофизге тәуелсіз ішкі секреция бездеріне://
қалқаншабезі жатады
аналық жыныстық бездері жатады
бүйрекүсті безінің қыртысты заты жатады //
бүйрекүсті безінің милы заты жатады //
аталық жыныстық бездері жатады
***
Херринг денешігінде жинақталатын гормонға://
фоллитропин жатады //
окситоцин жатады //
тиротропин жатады //
адренокортикотропин жатады //
лютропин жатады
***
Қандағы кальцийдің деңгейін://
кальцитонин гормоны жоғарлатады//
соматостатин гормоны жоғарлатады//
паратирин гормоны жоғарлатады//
тиротропин гормоны жоғарлатады//
вазопрессин гормоны жоғарлатады
***
Қандағы кальцийдің деңгейін://
кальцитонин гормоны төмендетеді//
соматостатин гормоны төмендетеді//
паратирин гормоны төмендетеді//
тиротропин гормоны төмендетеді//
вазопрессин гормоны төмендететін
***
Орталық эндокринді жүйе ағзаларына://
қалқаншамаңы безі, бүйрекүсті безі, эпифиз жатады//
гипоталамус, эпифиз, гипофиз жатады//
қалқаншабезі, тимус, ұйқыбезінің лангерганс аралшықтары жатады//
гонадалардың эндокринді бөлігі, бүйрекүсті безінің милы заты жатады//
бүйрекүсті безінің қыртысы, диффузды эндокринді жүйе жатады
***
Тироциттер://
монойодтирозин, дийодтирозинді синтездейді//
тироглобулинді синтездейді //
кальцитонин, соматостатин, серотонинді синтездейді//
тироксин, трийодтиронинді синтездейді //
серотонинді синтездейді
***
Паратироциттер://
күңгірт (негізгі) және ашық болып жіктеледі//
күңгірт және ашық (негізгі) болып жіктеледі //
оксифильді және базофильді (негізгі) болып жіктеледі //
оксифильді (негізгі) және базофильді болып жіктеледі //
күңгірт, ашық, негізгі болып жіктеледі
***
Бүйрекүсті безінің қыртысты бөлігінің аймақтарының орналасу реттілігі (сырттан ішке қарай)://
субкапсулярлы қабат, шумақты, аралық, шоғырлы, торлы//
субкапсулярлы, шумақты, шоғырлы, торлы//
торлы, шумақты, шоғырлы, аралық//
шоғырлы, торлы, шумақты, аралық//
субкапсулярлы қабаты, шумақты, шоғырлы, торлы, аралық
***
APUD - жүйесінің атқаратын қызметтеріне://
полипептидті гормондарды синтездеу жатады//
биогендік аминдерді синтездеу жатады //
биогендік аминдер мен нейромедиаторларды синтездеу жатады //
нейропептидтер мен нейромедиаторларды синтездеу жатады //
биогенді аминдер мен пептидті гормондардың синтезі негізінде сенсорлы және эффекторлы қызмет атқару жатады
***
Панкреатикалық аралшықтардағы В-жасушалары://
инсулинді синтездейді//
глюкагонды синтездейді//
соматостатинды синтездейді//
вазоинтестинальді полипептидті синтездейді//
панкреатикалық полипептидті синтездейді
***
Панкреатикалық аралшықтардағы А-жасушалары://
инсулинді синтездейді//
глюкагонды синтездейді//
соматостатинді синтездейді//
вазоинтестинальді полипептидті синтездейді//
панкреатикалық полипептидті синтездейді
***
Лейдиг жасушалары://
эстрогенді синтездейді//
прогестеронды синтездейді//
тестостеронды синтездейді//
альдостеронды синтездейді//
андрогенді синтездейді
***
Аналық жыныстық гормондарына://
андроген жатады//
альдостерон жатады/
тестостерон жатады //
эстроген жатады //
гонадотропин жатады
***
Бүйрекүсті безінің милы затында өндірілетін гормондарға://
глюкокортикоидтар жатады//
минералокортикоидтар жатады //
АКТГ жатады //
жыныстық гормондар жатады //
катехоламиндер жатады //
***
Бүйрекүсті безінің милы затының жасушалары://
гландулоциттер жатады //
хромаффиноциттер жатады //
тироциттер жатады //
нефроциттер жатады //
пинеалоциттер жатады
***
Эпидермисте APUD-жүйесіне жататын жасушаларға: //
Лангерганс жасушалары жатады //
Меркель жасушалары жатады //
меланоциттер жатады //
кератиноциттер жатады //
фибробласттар жатады
***
Эпифиздің жасушаларына://
базофильді гонадотропоциттер жатады//
хромаффиноциттер жатады//
тироциттер жатады//
ацидофильді соматотропоциттер жатады//
пинеалоциттер жатады

Приложенные файлы

  • docx 15530382
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий