Гиста кан1


Қан түзуші және иммунды корғаныс ағзалар жүйесі
1Сүйектің қызыл кемігінің стромасы://
борпылдақ талшықты дәнекер тіннен тұрады//
тығыз дәнекер тіннен тұрады//
ретикулалы тіннен тұрады//
майлы тіннен тұрады//
сүйек тіннен тұрады
***
2Тимустың стромасы://
борпылдақ талшықты дәнекер тіннен тұрады//
тығыз дәнекер тіннен тұрады//
ретикулоэпителий тінінен тұрады//
майлы тіннен тұрады//
ретикулярлы тіннен тұрады
***
3Құрамында орталық артериясы бар лимфоидты фолликулаларға://
тимус жатады//
көк бауыр жатады //
бадамшалар жатады //
лимфа түйіндері жатады //
аппендикс жатады
***
4Қызыл және ақ пульпадан тұратын қан түзуші ағзаға://
сүйектің қызыл кемігі жатады//
лимфа түйіні жатады//
бадамшалар жатады//
көк бауыр жатады//
тимус жатады
***
5 Эритроциттердің ыдырауы://
тимуста жүреді//
лимфа түйіндерінде жүреді//
көк бауырда жүреді//
бадамшаларда жүреді//
сүйектің қызыл кемігінде жүреді
***
6Лимфа түйіннің паракортикальді аймағының жасушалық құрамына://
В-лимфоциттер, лимфобласттар, дендритті макрофагтар жатады//
эритроциттер, тромбоциттер жатады//
Т-лимфоциттер, лимфобласттар, интердигитириялық макрофагтар жатады//
гранулоциттер, макрофагтар, тіндік базофильдер жатады//
эритробласттар, миелобласттар, монобласттар жатады
***
7Лимфа түйінінің реактивті орталығының жасушалық құрамына://
эритробласттар, миелобласттар, монобласттар жатады//
эритробласттар, тромбоциттер жатады//
В-лимфоциттер, лимфобласттар, дендриттік макрофагтар жатады//
Т-лимфоциттер, лимфобласттар, интердигитириялық макрофагтар жатады //
гранулоциттер, макрофагтар, тіндік базофильдер жатады
***
8Лимфа түйінінің милы қабатын://
гранулоциттер, макрофагтар, тіндік базофильдер құрайды//
В-лимфоциттер, макрофагтар, плазмоциттер құрайды //
Т-лимфоциттер, макрофагтар құрайды //
эрироциттер, тромбоциттер құрайды //
эритробласттар, миелобласттар, монобласттар құрайды
***
9Көк бауырдың ақ пульпасы://
лимфоидты фолликулалардан тұрады//
ретикулоциттер және эритроциттерден тұрады//
капсула мен трабекулалардан тұрады//
паракортикальді аймақтан тұрады//
милы синустардан тұрады
***
10Көк бауырдың қызыл пульпасы://
лимфоидты фолликулалардан тұрады//
милы синустардан тұрады//
паракортикальды аймағынан тұрады//
капсула мен трабекулалардан тұрады//
эритроциттер мен қанның басқа жасушалары бар ретикулалы тіннен тұрады
***
11 Көк бауырдың тимусқа тәуелді аймағына (Т-аймақ)://
периартериальды аймағы жатады//
көбею орталығы жатады//
мантиялы аймағы жатады//
шеткі аймағы жатады//
милы заты жатады
***
12Көк бауырдың тимусқа тәуелсіз аймағына (В-аймақ)://
периартериальды аймағы жатады//
паракортикальды аймағы жатады//
мантиялы аймағы жатады//
көбею орталығы жатады//
шеткі аймағы жатады
***
13 Лимфа түйінінің тимусқа тәуелді аймағы(Т-аймағы)://
лимфоидты фолликулалар//
милы заты//
паракортикальды аймақ//
капсула мен трабекулалар//
синустар
***
14Лимфа түйінінің интердигитириялық жасушалары://
паракортикальды аймақта орналасады//
синустарда орналасады//
қақпа аймағында орналасады//
милы затында орналасады//
лимфоидты фолликулаларда орналасады
***
15Т- және В-лимфоциттер лимфа түйінге://
артериолалар арқылы өтеді//
гемокапиллярлар арқылы өтеді//
посткапиллярлы венула арқылы өтеді//
әкелуші лимфа тамырлары арқылы өтеді//
лимфа капиллярлары арқылы өтеді
***
16В-есте сақтау жасушалары://
паракортикальды аймақта түзіледі//
периартериальды аймақта түзіледі//
милы қабатта түзіледі//
көбею орталығында түзіледі//
қызыл пульпада түзіледі
***
17Гассаль денешігін://
эпителиальды жасушалар қабаттары қалыптастырады//
ретикулалы жасушалар қалыптастырады//
интердигитириялы макрофагтар қалыптастырады//
дендритті жасушалар қалыптастырады//
Т-лимфоциттер қалыптастырады
***
18Тимозин, тимулин, тимопоэтинді://
лимфобласттар синтездейді//
эпителиальды тірек жасушалары синтездейді//
эпителиальды секреторлы жасушалар синтездейді//
дентритті жасушалар синтездейді//
макрофагтар синтездейді
***
19Т-лимфоциттердің антигенге тәуелсіз түрленуі://
тимуста жүреді//
лимфа түйінінде жүреді//
көк бауырда жүреді//
бадамшаларда жүреді//
шеткі лимфоидты ағзаларда жүреді
***
20Жасушалы иммунитеттің эффекторлы жасушасына://
В-лимфоциттер жатады//
цитотоксинді Т-лимфоциттер жатады//
Т-супрессорлар жатады//
Т-хелперлер жатады//
плазмоциттер жатады
***
21 Гематотимусты тосқауыл://
қыртысты затта орналасады//
милы затта орналасады//
қыртысты және милы затта орналасады//
мүшенің капсуласында орналасады//
тимуста мұндай тосқауыл жоқ
***
22Лимфа түйінінің фолликуласында Т- лимфоциттер://
бөліну орталығында көп орналасады//
мантиялы аймақта көп орналасады/
маргинальды аймақта көп орналасады//
паракортикальды аймақта көп орналасады//
милы бөлімінде көп орналасады
***
23 Шеткі қантүзу ағзаларында жүретін үрдістерге://
Т -лифобласттар ізашарларының, В- лимфоциттерге айналуы жатады//
эритроциттер, гранулоциттер, тромбоциттердің пайда болуы жатады//
В- лифоциттердің пайда болуы жатады//
Т және В лимфоциттердің антигентәуелді пролферациясы және түрленуі жатады//
Т -лифоциттер ізашарларының пайда болуы жатады
***
24Айырша бездің жасқа байланысты кері дамуының морфологиялық белгілеріне://
эпителий тінінің көбеюі жатады//
дәнекер, май тіндерінің көбеюі және лимфоциттердің азаюы жатады//
лифоциттердің санының ұлғаюы жатады//
тін базофилдерінің жиналуы жатады//
бұлшық ет тіндерінің өсуі жатады
***
25Сүйектің қызыл кемігінің паренхимасы://
әртүрлі даму деңгейіндегі қан жасушаларынан тұрады//
ретикулалы жасушадан тұрады//
фибробласттардан мен фиброциттерден тұрады//
остеобласттар мен остеоциттерден тұрады//
жасушааралық заттардан тұрады
***
26Сүйектің сары кемігінің қызыл кемігінен айырмашылығына://
қанның жетілмеген жасушаларының болмауы және май тіннің дамуы жатады//
май жасушаларының болмауы жатады //
ретикулалы тіндердің қарқынды дамуы жатады //
қанның жетілмеген жасушаларының болуы жатады //
эпителиальді жасушалардың болуы жатады
***
27Лимфа түйіні арқылы өтетін лимфада байқалатын өзгерістерге://
лифоциттердің санының азаюы жатады//
лимфоциттермен қаныққан және тазаланған лимфаның болуы жатады//
гранулоциттердің пайда болуы жатады//
тромбоциттердің пайда болуы жатады//
лейкоциттердің пайда болуы жатады
***
28 Көкбауыр стромасы://
май тінінен тұрады//
эпителий тінінен тұрады//
бұлшық ет тінінен тұрады//
ретикулалы дәнекер тіннен тұрады//
лимфа тінінен тұрады
***
29 Көкбауырдың мантиялы аймағының жасушалық құрамы://
кіші В-лимфоциттер, Т-лимфоциттер, макрофагтар, плазмоциттер//
Т-лимфоциттер, макрофагтар, плазмоциттер, тромбоциттер//
В-лимфоциттер, дендритті жасушалар, макрофагтар, плазмоциттер//
В-лимфоциттер, Т-лимфоциттер, лимфобласттар, плазмоциттер//
В-лимфоциттер, Т-лимфоциттер, макрофагтар, интердигитириялы
***
30Көкбауыр стромасы://
борпылдақ дәнекер тіннен тұрады//
тығыз дәнекер тіннен тұрады//
ретикулоэпителий тіннен тұрады//
май тінінен тұрады//
ретикулалы тіннен тұрады

Приложенные файлы

  • docx 15530359
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий