Ішкі ағзалар топографиясы. Кіріспе


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Ішкі ағзалар
топографиясы

Кіріспе


vk
.
com
/
h
_
anatomy

Алматы қ., 2016 жыл

Голотопия

(
голо

+ грек.
toposорын, мекен)ағзалар
д
ы
ң дененің
аймақтарына түскен кескіні.

Скелетотопия

(
скелет

+ грек.
toposорын, мекен)


-

ағзалардың қаңқаға
қатысты

орналасуы.

Синтопия

(
син

+ грек.
toposорын, мекен)


-

белгілі бір ағзаның көршілес
жатқан ағзаға

байланысты орналасуы
.


Ағзалардың ішастарға қатысты орналасуы:

1.

Интраперитонеалды (intraperitonealis)ағза барлық жақтан

ішастармен

қоршалып,
оның қуысында

жатады.

2.

Мезоперитонеалды (mesoperitonealis)ішастар үш жағынан қоршап
тұрады, бір жағын
да

(әдетте артқы) ішастар жамылғысы жоқ.

3.

Экстраперитонеалды (extraperitonealis)ағза ішстар қуысынан тыс
жатады. Ішастар

оның бір бетін жауып тұрады (көбінесе алды
н
ғы
),
басқа жақтарында сірлі қа
бықша

жоқ.


Қысқартылған

терминдер тізімі:

ant.


anteriorалдыңғы

a.arteriaартерия

аа.


arteriaeартериялар


asc.


ascendensжоғарылаған

desc.


descendensтөмендеген

dext.


dexterоң


ext.


externusсыртқы


gangl.


ganglionтүйін

gandll.


gangliaтүйіндер


inf.


inferior


төменгі

int.


internus

ішкі

l.


lineaсызық


lat.


lateralisлатералды

med.


medialisмедиалды

n.


nervusнерв

nn.


nerviнервтер

n.l.


nodi lymphatici


лимфалық
түйіндер


nucl.


nucleusядро

nucll.


nuclei


ядролар

pl.


plexusөрім

post.


posteriorартқы

r.


ramusтармақ

rr.


ramiтармақтар

sin.


sinister

-

сол


sup.


superiorжоғарғы

v.


venaвена

vv.


venaeвеналар

C


мойын омыртқа

Th


кеуде омыртқа

L


бел омыртқаПайдаланған әдебиет:

1.

Рақышев А. Р., Адам анатомиясы. Медициналық жоғары оқу
орындарының, сонымен бірге биология пәні оқытылатын оқу
орындарының студенттеріне арналған оқулық, Алматы, 2004,
-
420 бет.

2.

Сперанский С. Л., Топография
внутренних органов (спланхнология),
Белгоград, 2011,
-

50 стр.


Приложенные файлы

  • pdf 15528629
    Размер файла: 348 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий