РЗ Неврологія

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

РОБОЧИЙ ЗОШИТ
для самостійної роботи студентів 4 курсу
Навчальної дисципліни «Фармакотерапія»
Спеціальності «Фармація»
Кафедра внутрішньої медицини №4

Тема: Фармакотерапія нервових та психічних захворювань


Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією 3 терапевтичних дисциплін від _____________2016 р., протокол № _____

ВСТУП
Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом. Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.
Ознайомившись з теорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.
Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в позааудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.
Критерії оцінки завдань робочого зошита
Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загальнодидактичних критеріїв, а саме:
Оцінка «5» ставиться, якщо студент:
1. Виконав роботу без помилок і недоліків.
2. Допустив не більше одного недоліку.
Оцінка «4» ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:
1. Не більше однієї не грубої помилки і одного недоліку.
2. Не більше двох недоліків.
Оцінка «3» ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:
1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї не грубої помилки і одного недоліку;
2. Не більше двох-трьох не грубих помилок або однієї не грубої помилки і трьох недоліків;
3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.
Оцінка «2» ставиться, якщо студент:
1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій може бути виставлена оцінка «3».
2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .
3. Не приступив до виконання роботи.
Правильно виконав не більше 10% всіх завдань.


ТЕМА: Фармакотерапія нервових та психічних захворювань

Центральна нервова система разом із залозами внутрішньої секреції відіграє провідну роль у регуляції функцій організму. Вона несе відповідальність за узгоджену роботу всіх органів і систем людського організму. Вона об’єднує головний, спинний мозок і периферичну нервову систему. Завдяки нервовим закінченням підтримується чутливість тіла і його рухова активність. Завдяки вегетативній нервовій системі інвертується серцево-судинна система та інші органи. Порушення функцій нервової системи впливають на продуктивність функцій внутрішніх органів і систем. Хвороби нервової системи ділять на: спадкові, інфекційні, травматичні, судинні і хронічно прогресуючі.
Спадкові захворювання нервової системи можуть бути хромосомними (клітинними) і геномними. Найвідоміше і поширене хромосомне захворювання нервової системи це хвороба Дауна. Характерними ознаками цього захворювання є порушення з боку ендокринної системи та опорно-рухового апарату і слабоумство.
Інфекційні захворювання нервової системи виникають через патогенний вплив вірусів, грибків, бактерій і паразитів. До найпоширеніших захворювань даної групи зараховують малярію, енцефаліти, кір та ін. Основними симптомами є сильний головний біль, порушення свідомості, нудота, блювання, підвищена температура.
Травматичні ушкодження нервової системи виникають унаслідок травм, забоїв або здавлювання спинного або головного мозку. Такі захворювання супроводжуються головним болем, нудотою, блювотою, розладами свідомості, втратою пам’яті, зниженням чутливості і ін.
Хронічно прогресуючі захворювання можуть розвинутися на фоні дії інфекції, порушень обмінних процесів, інтоксикації або з причини специфічної будови нервової системи. До ряду таких захворювань зараховують міастенію, склероз та інші захворювання. Захворювання прогресує поступово, знижуючи життєздатність тих чи інших систем організму.
Судинні захворювання можуть розвинутися внаслідок гіпертонічної хвороби або [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. У дану групу входять порушення мозкового кровообігу, хронічна судинно-мозкова недостатність. Подібні захворювання можуть розвиватися внаслідок гіпертонічної хвороби або атеросклерозу. Симптоматика проявляється головним болем, нападами нудоти і блювоти, зниженням чутливості, порушеннями рухової активності.
Для діагностики захворювань нервової системи необхідний неврологічний огляд. Лікар повинен буде проаналізувати свідомість пацієнта, його інтелект, здатність орієнтації в часі і просторі, рефлекси, чутливість і ін. Захворювання можна також виявити на підставі клінічних показників, але зазвичай для постановки діагнозу потрібні додаткові дослідження. Серед них: комп’ютерна томографія головного мозку (КТ), магнітно-резонансна томографія (МРТ), ангіографія та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Також для діагностики деяких захворювань нервової системи можуть призначити люмбальную пункцію, електроенцефалографію або рентген. Крім того, в діагностиці використовують аналіз крові, біопсію та ін дослідження. Психофізіолог перевіряє властивості нервової системи, наприклад, швидкість реакції, увагу, пам’ять, що може бути важливим для деяких професій.
Лікування захворювань нервової системи призначається лікарем і залежить від симптомів та типу захворювання, і вимагає перебування хворого в умовах стаціонару. Для того щоб уникнути розвитку захворювань нервової системи, необхідно своєчасно діагностувати і лікувати інфекції, вести здоровий спосіб життя, повноцінно харчуватися, а при перших тривожних симптомах негайно звертатися до фахівця.

Мета заняття: навчити студентів сучасній тактиці ведення хворого з нервовими та психічними захворюваннями шляхом застосування на практиці сучасних стандартів діагностики, диференціальної діагностики, оцінки прогнозу та профілактики цих захворювань.

Студент повинен знати:
Анатомічну будову нервової системи.
Класифікацію, етіологію та патогенез спадкових, інфекційних, судинних захворювань нервової системи.
діагностичне значення даних клінічного, інструментального та лабораторного обстеження для встановлення діагнозу при ураженнях нервової системи.
стратифікацію ризику ускладнень, прогноз та працездатність хворих з ураженням нервової системи.
Принципи не медикаментозного, медикаментозного та хірургічного лікування хворих з ураженням нервової системи.
Первинну та вторинну профілактику при ураженні нервової системи.

Студент повинен вміти:
Проводити опитування та фізикальне обстеження хворого з ураженням нервової системи.
Складати план обстеження хворого, обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних методів обстеження з метою диференціальної діагностики, стратифікації ризику розвитку ускладнень.
На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз, встановлювати попередній діагноз.
Призначати лікування з урахуванням етіології, ризику ускладнення, супутніх захворювань; проводити профілактику.
Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципи фахової субординації.
Заняття проходить у вигляді роботи студентів у складі малих бригад у ліжка хворого. Згідно наскрізної навчальної програми "фармакотерапія" для вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації, організація навчального плану має забезпечити участь студента у веденні 4 пацієнтів. Під час курації хворих студент користується відповідним Протоколом та заповнює картки пацієнтів (див. додаток 1).

Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Неврит - це ізольоване ураження окремих нервових стовбурів.
Менінгіт – це запальне захворювання оболонок головного мозку.
Енцефаліт – запалення головного мозку
Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, що може супроводжуватися вогнищевою мозковою неврологічною симптоматикою (залежить від локалізації вогнища ураження) та загально мозковою симптоматикою, яка обумовлена набряком мозку.
Психічне захворювання – це зміна діяльності головного мозку, при якій психічні реакції не відповідають навколишній дійсності, спотворено її відображають, що проявляється порушенням психіки та поведінки людини. Набряк місцевий (локалізований) - пов'язаний з затримкою рідини в обмеженій ділянці тканин тіла або органу.
Набряк загальний (генералізований) - прояв позитивного водного балансу організму в цілому.

Література:
1. Григорова І.А., [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Неврологія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. – К.- ВСВ "Медицина".- 2014. - 640 с.
2. Кареліна Т. І. Неврологія : підручник / Т. І. Кареліна, Н. М. Касевич ; за ред. Н. В. Литвиненко. – К. : Медицина , 2014. – 287 с.
3. Крайдашенко О.В.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Фармакотерапія. Підручник для фармфакультетів ВМНЗ 2-ге видання, 2013, С.69-101. 4. Крайдашенко О.В., Кремзер О.О., Хмельова А.В., Свинтозельський О.О., Воробйова О.О., Главацький О.М., Михайлик О.А. ФАРМАКОТЕРАПІЯ ПОСІБНИК ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З ФАРМАКОТЕРАПІЇ (для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання) Запоріжжя 2014 .С.18-32
5. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
https://euromd.com.ua/.../post-3222-khvorobi-nervovoi-sistemi-prichini-...
6. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]medprice.com.ua/.../yak-likuvati-migren-simptomi-likuvannya-prichiniЗавдання для самостійної роботи
Варіант І
1. Основні синдроми ураження нервової системи:
Больовий синдром.
______________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2. Неврит трійчастого нерву.
Клінічні прояви: короткі (до 1-2 хв.) пароксизми сильного болю в щоці____________________________________________________________________________________________________________________________
Лікування:
1. антиконвульсанти _____________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________


3. Які ви знаєте види порушення свідомості, охарактеризуйте:
1. Спутаність свідомості - неможливість думати с достатньою швидкістю та ясністю, мова обмежена кількома словами чи фразами, може бути надлишкова говорливість, дезорієнтація в часі та просторі, менш виражена вранці та вдень.
2. Делірій - _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Сопор – ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Кома – ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Клінічні прояви неврозів:
загальна слабкість, погане самопочуття,
__
·___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________


5. Принципи лікування інсультів
Загальні:
Для компенсації серцевої діяльності: серцеві глікозиди (строфантин, дігоксин); п/к[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
При розвиткові набряку легень___________________________________
__________________________________________________________________________
Артеріальна гіпертензія:__________________________________________________
________________________________________________________________
Боротьба з набряком мозку:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]____________________________________
________________________________________________________________
Профілактика пневмонії__________________________________________________

Геморагічних:
Лікування у нейрохірургії
_____________________________________________________________
Ішемічних:___________________________________________________________________________________________________________________________


6. Тестові завдання:
1. Для лікування набряку мозку при інсультах застосовують:
Нітрофурани
""[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (фуросемід, урегіт)
Ноотропні
Судинні препарати
Противосудомні

2. Для профілактики нападів мігрені застосовують:
агоністи серотонінових рецепторів (суматриптан, ризатриптан)
вазоконстрикторні засоби (ерготамін,[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]и (діазепам, седуксен в/м)
антигістамінні (піпольфен )
""[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], ацетилсаліцілова кислота або курантил

3. Препарати, що застосовують при запамороченні:
Нестероїдні протизапальні препарати
Блокатори Н2 гістамінових рецепторів (ранітідін, фамотідін)
""Антигістамінні бетагістін (вестібо), циннаризін,[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (піпольфен)
Блокатори дофамінових рецепторів (церукал)
Ноотропні препарати (пірацетам)

4. Для оцінювання важкості мозкової коми використовують:
Шкалу Стражеско
""Шкалу Глазго
Сіднейську шкалу
Шкалу METAVIR

5. Лікування неврозів:
Ноотропні препарати
""Транквілізатори, антидепресанти
Нестероїдні протизапальні препарати
Судинні препарати

Варіант ІІ

1. Запаморочення дати визначення
________________________________________________________________________________________________________________________________
Причини хвороби Меньєра, ________________________________________________________________________________________________________________________________
Медикаментозні препарати, що застосовують при запамороченні
Антигістамінні:______________________________________________________________________________________________________
Похідні фенотіазину ________________________________________
Противосудомні ___________________________________________
Транквілізатори ___________________________________________
Антидепресанти ___________________________________________
Спазмолітики - _____________________________________________
Антихолінергічні засоби _____________________________________
Діуретики _________________________________________________

2. Кома, дати визначення____________________________________________
__________________________________________________________________
Виділяють: деструктивну (назвати причини)________________________________________________________________________________________________________________________ дисметаболічну (назвати причини _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Дати визначення мігрені
Охарактеризувати фази мігрені:
1) передвістників ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) власне головний біль (особливості)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Дати визначення інсульту_____________________________________________________________________________________________________________________________
Перерахувати симптоми ішемічного інсульту
Загальномозкова симптоматика (головний біль, нудота, блювання, слабкість, порушення свідомості)
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Лікування неврозів
Організація режиму праці, відпочинку, харчування
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Тестові завдання:
1. Який ефект не характерний для нейролептиків?
Протиблювотний
Транквілізуючий
Проти судомний
Психостимулюючий
Пригнічення адренергічних та дофамінергічних процесів

2. У яких випадках не показане вживання психосттмуляторів?
Астенія
Апатія
Зниження працездатності
Сонливість
Артеріальна гіпертензія

3. До аптеки звернувся хворий з приводу радикуліту. Що можна порекомендувати?
Фіналгон
Мазь преднізолонові
Синтоміцинова емульсія
Зовіракс
Солокосерил гель

4. Основний напрям фармакотерапії менінгіту?
Протисудомна терапія
Протизапальна терапія
Антибактеріальна терапія
Знеболювальна терапія
Сечогінна терапія

5. До загально мозкових симптомів відносять
Підвищення температури тіла
Головний біль, нудота, блювання, слабкість, порушення свідомості
Геміплегія, геміпарез
Афазія, апраксія
Геміанестезія
Варіант ІІІ

1. Головний біль (цефалгія). Причини
Інфекції: менінгіт, енцефаліт, постгерпетична невралгія
Підвищення внутрішньо мозкового тиску: ______________________________________________________________________________________________________________________
Захворювання судинної системи ______________________________________________________________________________________________________________________
Гіперкапнія: ______________________________________________________________________________________________________________________
Ендокринні порушення: ___________________________________________________________
Інтоксикації та прийом ліків: ______________________________________________________________________________________________________________________

2. Розлади сну (диссомнії), клінічна картина
Безсоння (інсомнія) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Лікування:
Агоністи мелатонінових рецепторів __________________________________________________________
Агоністи бензодіазепінових рецепторів __________________________________________________________
Похідні циклопіролонів __________________________________________________________
Антидепресанти __________________________________________________________
Антигістамінні препарати ___________________________________________________________
Седативні ___________________________________________________________


3. Синдром підвищення внутрішньочерепного тиску.
Основні причини:
Наявність внутришньочерепного об’ємного утворення
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Клінічні прояви – ____________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Наведіть, які ви знаєте нав’язливі страхи (фобії), нав’язливі стани (обсесії) та охарактеризуйте їх:

Клаустрофобія (страх закритих приміщень),
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________


5. Лікування мігрені:
Для профілактики нападів: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], ацетилсаліцілова кислота або курантил
Лікування під час нападу: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Тестові завдання:
1. При нападі мігрені краще призначити:
Амітріптілін
Ерготамін
Ноотропіл
Мазепам
Нітрогліцерин

2. Показання до застосування ноотропів
Для покращення процесів навчання, пам'яті, підвищення психічної активності при порушеннях мозкової діяльності
Для зняття судомних нападів
Для підвищення розумової та фізичної працездатності у здорових осіб
Для покращення кровотоку уражених ділянок головного мозку
Як снодійний засіб

3. Параліч мімічної мускулатури може бути при таких захворюваннях, окрім
Поліомієліт
Розсіяний склероз
Інсульт
Менінгіт
Шизофренія

4. Із чим пов'язана седативна дія бромідів?
Інгібування моноамінооксидази
Блокада холінорецепторів
Посилення процесів гальмування в корі головного мозку
Блокада нервової імпульсації
Вплив на опіатні рецептори

5. Які лікарські засоби найбезпечніші для лікування інсомній?
Бензодіазепіни
Барбітурати
Циклопіролони (імован, зопіклон)
Фенотіазіни
Імідазопіридини (івадал)

Відповіді: І варіант ВЕСВВ
ІІ варіант ЕЕАСВ
ІІІ варіант ВАЕСЕ
Приложенные файлы

  • doc 15514381
    Размер файла: 133 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий